هتل هلیا مشهد

مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا 8
3.4
امتیاز کاربران
19
نظرات کاربران

معرفی هتل هلیا مشهد

هتل سه ستاره هلیا مشهد در سال ۱۳۸۸ افتتاح گردیده است. این مجموعه در نزدیکی حرم مطهر حضرت امام رضا(علیه السلام) واقع شده است. از مزیت‌های این مجموعه می‌توان نزدیکی به بازار رضا و بازار هفده شهریور را اشاره نمود. هتل هلیا در هشت طبقه و ۸۴ واحد اقامتی آماده پذیرایی از شما میهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل هلیا مشهد

هلیا-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
238,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
238,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
238,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
238,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
238,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
238,000
تومان
9 مهر
جمعه
238,000
تومان
10 مهر
شنبه
238,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
238,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
هلیا-اتاق دوتخته
اتاق دوتخته
اقامت 24
295,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
295,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
295,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
295,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
295,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
295,000
تومان
9 مهر
جمعه
295,000
تومان
10 مهر
شنبه
295,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
295,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
295,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
295,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
295,000
تومان
ای‌گردش
310,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
310,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
310,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
310,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
310,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
310,000
تومان
9 مهر
جمعه
310,000
تومان
10 مهر
شنبه
310,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
310,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
310,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
310,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
310,000
تومان
هلیا-اتاق دوتخته فولبرد
اتاق دوتخته فولبرد
اقامت 24
515,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
515,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
515,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
515,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
515,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
515,000
تومان
9 مهر
جمعه
515,000
تومان
10 مهر
شنبه
515,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
515,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
515,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
515,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
515,000
تومان
ای‌گردش
530,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
530,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
530,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
530,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
530,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
530,000
تومان
9 مهر
جمعه
530,000
تومان
10 مهر
شنبه
530,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
530,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
530,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
530,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
530,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
هلیا-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
385,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
385,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
385,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
385,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
385,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
385,000
تومان
9 مهر
جمعه
385,000
تومان
10 مهر
شنبه
385,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
385,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
385,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
385,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
385,000
تومان
ای‌گردش
410,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
410,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
410,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
410,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
410,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
410,000
تومان
9 مهر
جمعه
410,000
تومان
10 مهر
شنبه
410,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
410,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
410,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
410,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
410,000
تومان
هلیا-اتاق سه تخته فولبرد
اتاق سه تخته فولبرد
اقامت 24
715,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
715,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
715,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
715,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
715,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
715,000
تومان
9 مهر
جمعه
715,000
تومان
10 مهر
شنبه
715,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
715,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
715,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
715,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
715,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
هلیا-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
ای‌گردش
500,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
500,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
500,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
500,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
500,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
500,000
تومان
9 مهر
جمعه
500,000
تومان
10 مهر
شنبه
500,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
500,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
500,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
500,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
500,000
تومان
هلیا-اتاق چهارتخته فولبرد
اتاق چهارتخته فولبرد
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
هلیا-آپارتمان یکخوابه چهار نفره
آپارتمان یکخوابه چهار نفره
اقامت 24
475,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
475,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
475,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
475,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
475,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
475,000
تومان
9 مهر
جمعه
475,000
تومان
10 مهر
شنبه
475,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
475,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
475,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
475,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
475,000
تومان
هلیا-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
ای‌گردش
585,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
585,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
585,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
585,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
585,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
585,000
تومان
9 مهر
جمعه
585,000
تومان
10 مهر
شنبه
585,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
585,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
585,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
585,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
585,000
تومان
هلیا-اتاق پنج تخته فولبرد
اتاق پنج تخته فولبرد
اقامت 24
1,120,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
1,120,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,120,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,120,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,120,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,120,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,120,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,120,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,120,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
1,120,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
1,120,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
1,120,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
هلیا-ّآپارتمان یکخوابه پنج نفره
ّآپارتمان یکخوابه پنج نفره
اقامت 24
565,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
565,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
565,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
565,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
565,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
565,000
تومان
9 مهر
جمعه
565,000
تومان
10 مهر
شنبه
565,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
565,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
565,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
565,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
565,000
تومان

امکانات اتاق های هتل هلیا مشهد

اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
پذیرش 24 ساعته
مینی بار با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
خدمات بیدار باش
كتابخانه
وسایل بدنسازی
سرویس حرم
رخت آویز
آنتن مرکزی
خانه داری 24 ساعته
اینترنت بی سیم
صندوق امانات در لابی
رستوران در هتل
بانک
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
بازی ویدئویی
آتلیه
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
خدمات خشکشویی
مینی بار
سیستم تهویه مطبوع
مبلمان
رستوران
سونا
استخر
تاکسی سرویس
نمازخانه
آسانسور
صندوق امانات
اتاق چمدان
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
ماساژ
خدمات تور
مینی بار رایگان
خشکشویی
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
سیستم بیدارباش مرکزی (WakeupCall)
سرویس روزانه اتاق
حمام
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
کافی شاپ
روزنامه
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
اتاق بازی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
تلفن
سالن ورزشی
فضای سبز
پاور سوئیچ

آدرس هتل هلیا مشهد روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل هلیا مشهد

(19 نظر)
نقاط قوت:
فقط نزدیکی به حرم
نقاط ضعف:
صبحانه کمتر از دکه های سر راهی . نهار وشام نسبت به قیمتش کیفیت نداره کبابشون شور بود.اگه کسی به فکر صبحونه که حداقل توی خونش میخوره اونجا از این خبرا نیست قیمتش هم بالاست نفری ۲۰تومن میگیره پنیر بسته بندی با عسل و مربای بسته بندی با نون بیات میشه صبحونش البته روز اول ی عدسی هم دادن
نقاط قوت:
نظافت و قیمت و نزدیک بودن به حرم
نقاط ضعف:
نبود آب رایگان ، نبود چای ساز یا فلاکس ، غذای رستوران ضعیف
نقاط قوت:
داشتن موتوربرق درهنگام نبودبرق نزدیک بودن به حرم ودوربودن ازسرصدا
نقاط ضعف:
سرویس بهداشتی دچارگرفتگی است اتاق ساعت ندارد نان صبحانه بیات وسفت است وکلا نیازبه بازسازی دار
نقاط قوت:
نسبت به حرم نزدیک بود و آرام بود
نقاط ضعف:
نظافت صفر بود واقعاً کثیف بود و کسی برای شارژ مایع دستشویی یا شامپو و صابون مراجعه نمیکرد
نقاط قوت:
نظافت خوبی داشت رفتار کارکنان خوب بود
نقاط ضعف:
تنوع صبحانه ضعیف
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان امکانات به نسبت مناسب قیمت منصفانه
نقاط ضعف:
نداشتن آب گرم برای حمام در روز کوچکی سوئیت نبودن دستشویی ایرانی خرابی دستشویی فرنگی در واحد ما سر وصدا زیاد در راهرو منو غذای تکراری و نوشیدنی و مخلفات تکراری به طرزی که بعد دو روز از غذا متنفر خواهی شد صبحانه مختصر نبودن چشم انداز مناسب بیرون عدم نمای زیبا
نقاط قوت:
گرمایش خیلی عالیه بااین قیمت خیلی هم خوبه
نقاط ضعف:
سلام شلنگ دستشویی سوراخ است آب گرم روشویی قطع است ساعت دیواری نیست قالی چه ای ک در اتاق موجوده پاره و خیلی کثیفه سروصدااز بیرون
نقاط قوت:
بطور کلی هتل متوسطی بود. برخورد پرسنل خوب غذا ب نسبت هتل خوب.
نقاط ضعف:
چای ساز نداره هتل. اتاق ها ب نسبت بعضی هتل های هم رده یکم پایین. درب اتاق ها صدا داره موقع بسته شدن. شلوغی رفت و شد در اتاقا صداش میاد. اب معدنی هم جز مینی بار هست و هزینه میگیرن
نقاط قوت:
به موقع تحویل دادن اتاق
نقاط ضعف:
خدمات بسیار ضعیف بهداشتی اتاق ها
عالی بود،دفعه بعد ھم حتماً ھمین ھتل رو انتخاب می کنم
نقاط قوت:
تخفیف خوب
نقاط ضعف:
برخورد آقای مسن قسمت پذیرش اصلا خوب نبود
نقاط قوت:
جای پارک خوب برخورد خوب پرسنل اتاق های بزرگ و پرنور عدم پذیرش عرب قیمت خوب در تخفیف
نقاط ضعف:
صبحانه ضعیف عدم ساعت دیواری در اتاق دیوارهای نازک اتاقها
به نظرم هتلی با این قیمت در شهر مقدس مشهد کم پیدا میشه همه چیز عالی بود پارکینگ هم داشت
این هتل خیلی خیلی عالی بود و به یاد ماندنی هست
نقاط قوت:
نزدیکی ب حرم و دسترسی ب خیابان اصلی
نقاط ضعف:
نبودن کتری برقی و سرویس چای در اتاق ها
نقاط قوت:
نزدیکی به حرم رفتار خوب پرسنل
نقاط ضعف:
وجود صدای آسانسور در اتاق های جنب آسانسور خراب بودن درجه تنظیم دما
نقاط قوت:
موقعیت مکانی عالی و پرسنل خوش رفتار داشت
نقاط ضعف:
کیفیت غذاش یک مقدار پایین بود
نقاط قوت:
دسترسی عالی قیمت مناسب پرسنل خوب به نسبت قیمت و امکاناتش خیلی خوبه ولی عالی نیست
نقاط ضعف:
مینی بار غیر رایگان نبود سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق فقط فرنگی داره راننده گشت نیم روزی هتل در آخر کار از ما وجه اضافه گرفت
نقاط قوت:
پرسنل و خدمه ی مودب تمیزی اتاق
نقاط ضعف:
بیمه آسانسور تمام شده بود دکمه های آسانسور به درستی کار نمی کردند. توالت فرنگی به درستی کار نمیکرد. چراغ دستشویی گیر میکرد و به سختی روشن میشد
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل هلیا مشهد

مهمانان هتل هلیا مشهد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل هلیا مشهد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل هلیا مشهد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل هلیا مشهد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل هلیا مشهد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.