هتل هلیا مشهد

مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا 8
3.4
امتیاز کاربران
43
نظرات کاربران

معرفی هتل هلیا مشهد

هتل سه ستاره هلیا مشهد در سال ۱۳۸۸ افتتاح گردیده است. این مجموعه در نزدیکی حرم مطهر حضرت امام رضا(علیه السلام) واقع شده است. از مزیت‌های این مجموعه می‌توان نزدیکی به بازار رضا و بازار هفده شهریور را اشاره نمود. هتل هلیا در هشت طبقه و ۸۴ واحد اقامتی آماده پذیرایی از شما میهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل هلیا مشهد

هلیا-اتاق دوتخته
اتاق دوتخته
ای‌گردش
140,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
سه شنبه
140,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
140,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
140,000
تومان
4 مهر
جمعه
140,000
تومان
5 مهر
شنبه
140,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
140,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
140,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
140,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
140,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
140,000
تومان
11 مهر
جمعه
140,000
تومان
اقامت 24
140,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
سه شنبه
140,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
140,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
140,000
تومان
4 مهر
جمعه
140,000
تومان
5 مهر
شنبه
140,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
140,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
140,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
140,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
140,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
140,000
تومان
11 مهر
جمعه
140,000
تومان
جاباما
140,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
سه شنبه
140,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
140,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
140,000
تومان
4 مهر
جمعه
140,000
تومان
5 مهر
شنبه
140,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
140,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
140,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
140,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
140,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
140,000
تومان
11 مهر
جمعه
140,000
تومان
ایران مارکوپولو
160,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
سه شنبه
160,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
160,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
160,000
تومان
4 مهر
جمعه
160,000
تومان
5 مهر
شنبه
160,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
160,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
160,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
160,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
160,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
160,000
تومان
11 مهر
جمعه
160,000
تومان
هلیا-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
جاباما
205,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
سه شنبه
205,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
205,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
205,000
تومان
4 مهر
جمعه
205,000
تومان
5 مهر
شنبه
205,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
205,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
205,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
205,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
205,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
205,000
تومان
11 مهر
جمعه
205,000
تومان
ای‌گردش
205,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
سه شنبه
205,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
205,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
205,000
تومان
4 مهر
جمعه
205,000
تومان
5 مهر
شنبه
205,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
205,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
205,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
205,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
205,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
205,000
تومان
11 مهر
جمعه
205,000
تومان
اقامت 24
205,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
سه شنبه
205,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
205,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
205,000
تومان
4 مهر
جمعه
205,000
تومان
5 مهر
شنبه
205,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
205,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
205,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
205,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
205,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
205,000
تومان
11 مهر
جمعه
205,000
تومان
ایران مارکوپولو
225,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
سه شنبه
225,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
225,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
225,000
تومان
4 مهر
جمعه
225,000
تومان
5 مهر
شنبه
225,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
225,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
225,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
225,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
225,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
225,000
تومان
11 مهر
جمعه
225,000
تومان
هلیا-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
جاباما
265,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
سه شنبه
265,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
265,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
265,000
تومان
4 مهر
جمعه
265,000
تومان
5 مهر
شنبه
265,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
265,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
265,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
265,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
265,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
265,000
تومان
11 مهر
جمعه
265,000
تومان
اقامت 24
265,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
سه شنبه
265,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
265,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
265,000
تومان
4 مهر
جمعه
265,000
تومان
5 مهر
شنبه
265,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
265,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
265,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
265,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
265,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
265,000
تومان
11 مهر
جمعه
265,000
تومان
ای‌گردش
265,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
سه شنبه
265,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
265,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
265,000
تومان
4 مهر
جمعه
265,000
تومان
5 مهر
شنبه
265,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
265,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
265,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
265,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
265,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
265,000
تومان
11 مهر
جمعه
265,000
تومان
ایران مارکوپولو
295,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
سه شنبه
295,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
295,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
295,000
تومان
4 مهر
جمعه
295,000
تومان
5 مهر
شنبه
295,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
295,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
295,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
295,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
295,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
295,000
تومان
11 مهر
جمعه
295,000
تومان
هلیا-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
ای‌گردش
330,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
سه شنبه
330,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
330,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
330,000
تومان
4 مهر
جمعه
330,000
تومان
5 مهر
شنبه
330,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
330,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
330,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
330,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
330,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
330,000
تومان
11 مهر
جمعه
330,000
تومان
اقامت 24
330,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
سه شنبه
330,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
330,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
330,000
تومان
4 مهر
جمعه
330,000
تومان
5 مهر
شنبه
330,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
330,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
330,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
330,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
330,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
330,000
تومان
11 مهر
جمعه
330,000
تومان
جاباما
330,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
سه شنبه
330,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
330,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
330,000
تومان
4 مهر
جمعه
330,000
تومان
5 مهر
شنبه
330,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
330,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
330,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
330,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
330,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
330,000
تومان
11 مهر
جمعه
330,000
تومان
ایران مارکوپولو
370,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
سه شنبه
370,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
370,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
370,000
تومان
4 مهر
جمعه
370,000
تومان
5 مهر
شنبه
370,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
370,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
370,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
370,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
370,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
370,000
تومان
11 مهر
جمعه
370,000
تومان
هلیا-اتاق پنج تخته فولبرد
اتاق پنج تخته فولبرد
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل هلیا مشهد

اعلام حریق
اتاق تلفن (اپراتور)
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
فتوكپي
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
آژانس مسافرتي
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
مینی بار با هزینه
كتابخانه
فكس
سرویس حرم
رخت آویز
آنتن مرکزی
خانه داری 24 ساعته
اینترنت بی سیم
صندوق امانات در لابی
رستوران در هتل
بانک
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
بازی ویدئویی
آتلیه
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
تلفن در لابی
اينترنت در لابی
سیستم تهویه مطبوع
تاکسی سرویس
فضای سبز
روزنامه
خدمات تور
اتاق چمدان
ماساژ
رستوران
سونا
استخر
صرافی
نمازخانه
آسانسور
سرویس بهداشتی فرنگی
مبلمان
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
سالن ورزشی
تلفن
كافی شاپ
سرویس روزانه اتاق
پاركينگ
خدمات خشکشویی
وسایل بدنسازی
مینی بار
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
سیستم بیدارباش مرکزی (WakeupCall)
حمام
دستگاه واکس کفش
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
خشکشویی
کافی شاپ
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
اتاق بازی
پله اضطراری
پاور سوئیچ

آدرس هتل هلیا مشهد روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل هلیا مشهد

(43 نظر)
نقاط قوت:
خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
نکته منفی نبود
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
بدون نکته منفی
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
میتونه بهتر هم باشه
نقاط قوت:
همه چی خوب بود
نقاط ضعف:
فقط اینترنت نداشت و لاندری پذیرش اتوشویی نداشت
نقاط قوت:
از نظر نزدیکی به حرم و برخورد کارکنان هتل خوبیه و امکانات خوبی هم داره در حد خودش....
نقاط ضعف:
فقط سرویس بهداشتی هتل فرنگی بود همین
نقاط قوت:
خیلییی تمیز و پرسنل خوب
نقاط ضعف:
فقط صبحانه جذاب نبود
نقاط قوت:
همه چی عالی بود بسیار لذت بردم از اقامت ۴ شب در هتل
نقاط ضعف:
تنها نکته منفی تنوع صبحانه کم بود
نقاط قوت:
برخورد پرسنل هتل خیلی خوب
نقاط ضعف:
صبحانه بسیار ضعیف و عدم تنوع کیفیت غذا پایین
نقاط قوت:
هتل تمیز با کارکنان خوب و همه ایرانی
نقاط ضعف:
صبحانه خیلی با کیفیت نبود
نقاط قوت:
تمیزی هتل و اتاق ها.زودتر از موعد زمان تحویل دادن اتاق ورود به هتل.برخورد خوب پرسنل.
نقاط ضعف:
کیفیت نامناسب غذا
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
معمولی بود
نقاط ضعف:
بوی بدی داخل اتاق میومد اطلاع هم دادیم رسیدگی نکردن
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
ملاحظه نکردیم
نقاط قوت:
هتل و اتاق خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
صبحانه فوق العاده ضعیف بود
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
در حد ستاره هاش خوب بود
نقاط ضعف:
تهویه سرویس بهداشتی خیلی ضعیف بود ، شب اول داخل اتاق سوسک بود که بچه هام با استرس میخوابیدن هر شب
نقاط قوت:
عالی بود راضی بودیم
نقاط ضعف:
ندیدیم
نقاط قوت:
خیلی راضی بودیم
نقاط ضعف:
هیچی نداشت اصلا
نقاط قوت:
من سالی چند بار به این هتل سفر میکنم
نقاط ضعف:
این سری که اقامت کردم کیفیت و تنوع غذاها و دسرها خیلی اومده پایین
نقاط قوت:
غذاهاش خوب بودولی تنوع ناهاروشام خیلی کم بود محیطی ارام وساکت برخورد بعضی ازپرسنل خیلی خوب بود نزدیکی به حرم
نقاط ضعف:
نبود ساعت دراتاق تنوع غذایی کم قیمت زیاد دربرابر خدمات نبود خمیردندان نبود صابون خوب برای حمام
نقاط قوت:
سرویس دهی و نظافت هتل خوب بود در کل راضی کننده بود
نقاط ضعف:
پنجره ها اگر دو جداره بشه بهتر میشه
نقاط قوت:
نزدیکی به حرم برخورد خوب پرسنل بزرگی بودن و امکانات خوب اتاقها، بغیر از کوچک بودن تلویزیون
نقاط ضعف:
عدم تنوع در منوی غذا کثیف بودن فرش اتاقها بوی دستشویی
نقاط قوت:
در حد ستارش خوب بود
نقاط ضعف:
نبود
نقاط قوت:
سکوت-نزدیکی به حرم-برخورد خوب پرسنل-تحویل دادن اتاق پیش از ساعت تحویل اصلی
نقاط ضعف:
نداشتن ساعت در اتاق-نداشتن توالت ایرانی در اتاق-صبحانه بی کیفیت
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
مورد خاصی ندیدیم
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
متاسفانه تنوع غذایتان بسیارکم می باشد
نقاط قوت:
هتل خوبی بود از نظر موقعیت مکانی خوب بود
نقاط ضعف:
رسیدگی خدماتشون ضعیف بود تلفن اتاق خراب بود فن کوئل داخل اتاق اب میداد
نقاط قوت:
همه چی خوب بود
نقاط ضعف:
اتاق خیلی گرم بود سیستم سرمایشی ضعیف بود
نقاط قوت:
معمولی بود هتل
نقاط ضعف:
معمولی بود
نقاط قوت:
موقعیت مکانی تمیزی منظره خوب و روشن اتاق رفتار مناسب و مؤدب پرسنل
نقاط ضعف:
کیفیت پایین و تنوع کم صبحانه تنوع کم سلف نهار وشام(من فولبرد نگرفته بودم) خدمات کم زمان سرو نهار و شام خیلی زود هنگام و کم بود
نقاط قوت:
هتل خیلی خوبی هست نزدیک به حرم
نقاط ضعف:
اتاق ساعت نداشت اگر چای ساز هم داخل اتاق بذارن خیلی خوب میشه
نقاط قوت:
همیشه همین هتلو انتخاب میکنم و کاملا راضی هستم
نقاط ضعف:
فاقد نکته منفی
نقاط قوت:
هتل فوق العاده ای بود و از نظر امکانات بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
سرویس ایرانی بیرون از اتاق بود که انچنان منفی هم نبود از نظر من منفی بود
نقاط قوت:
تخفیف خوب
نقاط ضعف:
برخورد آقای مسن قسمت پذیرش اصلا خوب نبود
نقاط قوت:
جای پارک خوب برخورد خوب پرسنل اتاق های بزرگ و پرنور عدم پذیرش عرب قیمت خوب در تخفیف
نقاط ضعف:
صبحانه ضعیف عدم ساعت دیواری در اتاق دیوارهای نازک اتاقها
به نظرم هتلی با این قیمت در شهر مقدس مشهد کم پیدا میشه همه چیز عالی بود پارکینگ هم داشت
این هتل خیلی خیلی عالی بود و به یاد ماندنی هست
نقاط قوت:
نزدیکی ب حرم و دسترسی ب خیابان اصلی
نقاط ضعف:
نبودن کتری برقی و سرویس چای در اتاق ها
نقاط قوت:
نزدیکی به حرم رفتار خوب پرسنل
نقاط ضعف:
وجود صدای آسانسور در اتاق های جنب آسانسور خراب بودن درجه تنظیم دما
نقاط قوت:
موقعیت مکانی عالی و پرسنل خوش رفتار داشت
نقاط ضعف:
کیفیت غذاش یک مقدار پایین بود
نقاط قوت:
دسترسی عالی قیمت مناسب پرسنل خوب به نسبت قیمت و امکاناتش خیلی خوبه ولی عالی نیست
نقاط ضعف:
مینی بار غیر رایگان نبود سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق فقط فرنگی داره راننده گشت نیم روزی هتل در آخر کار از ما وجه اضافه گرفت
نقاط قوت:
پرسنل و خدمه ی مودب تمیزی اتاق
نقاط ضعف:
بیمه آسانسور تمام شده بود دکمه های آسانسور به درستی کار نمی کردند. توالت فرنگی به درستی کار نمیکرد. چراغ دستشویی گیر میکرد و به سختی روشن میشد
1- رفتار مسئولین و کارکنان هتل بسیار عالی ، دوستانه و حرفه‌ای بود.2- فاصله تا حرم زیاد نیست میشه پیاده هم رفت ضمن اینکه موقعیت هتل طوری است که شلوغی اطراف حرم را نداره. 3- کیفیت غذا و شیوه مهمان‌نوازی و قیمت غذا و تنوع آن عالی بود. 4- قیمت گشت‌های گردشگری هم بسیار عالی و مناسب بود. نکته منفی نداره ..
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل هلیا مشهد

مهمانان هتل هلیا مشهد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل هلیا مشهد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل هلیا مشهد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل هلیا مشهد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل هلیا مشهد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.