هتل آپارتمان حیات شرق (سارا سابق) مشهد

مشهد، خیابان نواب صفوی، بین نواب صفوی 10 و 12
4
امتیاز کاربران
52
نظرات کاربران

معرفی هتل آپارتمان حیات شرق (سارا سابق) مشهد

هتل آپارتمان سه ستاره حیات شرق (سارا سابق) مشهد یکی از لوکس‌ترین هتل آپارتمان‌های شهر مشهد می‌باشد که در نزدیکی حرم مطهر واقع شده است. از بهترین مزایای این هتل نزدیکی به مراکز تفریحی و خرید همچون مجتمع آرمان می‌باشد. این هتل با پرسنلی مجرب و آموزش دیده آماده خدمت رسانی به شما میهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپارتمان حیات شرق (سارا سابق) مشهد

حیات شرق (سارا سابق)-سوئیت دونفره
سوئیت دونفره
هتل یار
450,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مرداد
سه شنبه
450,000
تومان
6 مرداد
چهارشنبه
450,000
تومان
7 مرداد
پنجشنبه
450,000
تومان
8 مرداد
جمعه
450,000
تومان
9 مرداد
شنبه
450,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
450,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
450,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
450,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
450,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
450,000
تومان
15 مرداد
جمعه
450,000
تومان
اقامت 24
550,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مرداد
سه شنبه
550,000
تومان
6 مرداد
چهارشنبه
550,000
تومان
7 مرداد
پنجشنبه
550,000
تومان
8 مرداد
جمعه
550,000
تومان
9 مرداد
شنبه
550,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
550,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
550,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
550,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
550,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
550,000
تومان
15 مرداد
جمعه
550,000
تومان
ای‌گردش
560,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مرداد
سه شنبه
560,000
تومان
6 مرداد
چهارشنبه
560,000
تومان
7 مرداد
پنجشنبه
560,000
تومان
8 مرداد
جمعه
560,000
تومان
9 مرداد
شنبه
560,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
560,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
560,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
560,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
560,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
560,000
تومان
15 مرداد
جمعه
560,000
تومان
حیات شرق (سارا سابق)-آپارتمان یکخوابه دونفره
آپارتمان یکخوابه دونفره
هتل یار
450,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مرداد
سه شنبه
450,000
تومان
6 مرداد
چهارشنبه
450,000
تومان
7 مرداد
پنجشنبه
450,000
تومان
8 مرداد
جمعه
450,000
تومان
9 مرداد
شنبه
450,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
450,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
450,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
450,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
450,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
450,000
تومان
15 مرداد
جمعه
450,000
تومان
اقامت 24
550,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مرداد
سه شنبه
550,000
تومان
6 مرداد
چهارشنبه
550,000
تومان
7 مرداد
پنجشنبه
550,000
تومان
8 مرداد
جمعه
550,000
تومان
9 مرداد
شنبه
550,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
550,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
550,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
550,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
550,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
550,000
تومان
15 مرداد
جمعه
550,000
تومان
ای‌گردش
560,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مرداد
سه شنبه
560,000
تومان
6 مرداد
چهارشنبه
560,000
تومان
7 مرداد
پنجشنبه
560,000
تومان
8 مرداد
جمعه
560,000
تومان
9 مرداد
شنبه
560,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
560,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
560,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
560,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
560,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
560,000
تومان
15 مرداد
جمعه
560,000
تومان
حیات شرق (سارا سابق)-آپارتمان دوخوابه چهارنفره
آپارتمان دوخوابه چهارنفره
هتل یار
890,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مرداد
سه شنبه
890,000
تومان
6 مرداد
چهارشنبه
890,000
تومان
7 مرداد
پنجشنبه
890,000
تومان
8 مرداد
جمعه
890,000
تومان
9 مرداد
شنبه
890,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
890,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
890,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
890,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
890,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
890,000
تومان
15 مرداد
جمعه
890,000
تومان
اقامت 24
1,100,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مرداد
سه شنبه
1,100,000
تومان
6 مرداد
چهارشنبه
1,100,000
تومان
7 مرداد
پنجشنبه
1,100,000
تومان
8 مرداد
جمعه
1,100,000
تومان
9 مرداد
شنبه
1,100,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
1,100,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
1,100,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
1,100,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
1,100,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
1,100,000
تومان
15 مرداد
جمعه
1,100,000
تومان
حیات شرق (سارا سابق)-آپارتمان سه خوابه شش نفره
آپارتمان سه خوابه شش نفره
هتل یار
1,330,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مرداد
سه شنبه
1,330,000
تومان
6 مرداد
چهارشنبه
1,330,000
تومان
7 مرداد
پنجشنبه
1,330,000
تومان
8 مرداد
جمعه
1,330,000
تومان
9 مرداد
شنبه
1,330,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
1,330,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
1,330,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
1,330,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
1,330,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
1,330,000
تومان
15 مرداد
جمعه
1,330,000
تومان
اقامت 24
1,650,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مرداد
سه شنبه
1,650,000
تومان
6 مرداد
چهارشنبه
1,650,000
تومان
7 مرداد
پنجشنبه
1,650,000
تومان
8 مرداد
جمعه
1,650,000
تومان
9 مرداد
شنبه
1,650,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
1,650,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
1,650,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
1,650,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
1,650,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
1,650,000
تومان
15 مرداد
جمعه
1,650,000
تومان
ای‌گردش
1,680,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مرداد
سه شنبه
1,680,000
تومان
6 مرداد
چهارشنبه
1,680,000
تومان
7 مرداد
پنجشنبه
1,680,000
تومان
8 مرداد
جمعه
1,680,000
تومان
9 مرداد
شنبه
1,680,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
1,680,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
1,680,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
1,680,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
1,680,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
1,680,000
تومان
15 مرداد
جمعه
1,680,000
تومان
حیات شرق (سارا سابق)-سوئیت دونفره (فولبرد)
سوئیت دونفره (فولبرد)
هتل یار
750,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مرداد
سه شنبه
750,000
تومان
6 مرداد
چهارشنبه
750,000
تومان
7 مرداد
پنجشنبه
750,000
تومان
8 مرداد
جمعه
750,000
تومان
9 مرداد
شنبه
750,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
750,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
750,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
750,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
750,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
750,000
تومان
15 مرداد
جمعه
750,000
تومان
حیات شرق (سارا سابق)-آپارتمان یکخوابه دونفره (فولبرد)
آپارتمان یکخوابه دونفره (فولبرد)
هتل یار
750,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مرداد
سه شنبه
750,000
تومان
6 مرداد
چهارشنبه
750,000
تومان
7 مرداد
پنجشنبه
750,000
تومان
8 مرداد
جمعه
750,000
تومان
9 مرداد
شنبه
750,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
750,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
750,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
750,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
750,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
750,000
تومان
15 مرداد
جمعه
750,000
تومان
اقامت 24
850,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مرداد
سه شنبه
850,000
تومان
6 مرداد
چهارشنبه
850,000
تومان
7 مرداد
پنجشنبه
850,000
تومان
8 مرداد
جمعه
850,000
تومان
9 مرداد
شنبه
850,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
850,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
850,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
850,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
850,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
850,000
تومان
15 مرداد
جمعه
850,000
تومان
حیات شرق (سارا سابق)-سوئیت - برای دو نفر(بدون صبحانه)
سوئیت - برای دو نفر(بدون صبحانه)
هتل یار
390,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مرداد
سه شنبه
390,000
تومان
6 مرداد
چهارشنبه
390,000
تومان
7 مرداد
پنجشنبه
390,000
تومان
8 مرداد
جمعه
390,000
تومان
9 مرداد
شنبه
390,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
390,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
390,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
390,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
390,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
390,000
تومان
15 مرداد
جمعه
390,000
تومان
حیات شرق (سارا سابق)-آپارتمان یک خوابه - برای دو نفر(بدون صبحانه)
آپارتمان یک خوابه - برای دو نفر(بدون صبحانه)
هتل یار
390,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مرداد
سه شنبه
390,000
تومان
6 مرداد
چهارشنبه
390,000
تومان
7 مرداد
پنجشنبه
390,000
تومان
8 مرداد
جمعه
390,000
تومان
9 مرداد
شنبه
390,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
390,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
390,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
390,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
390,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
390,000
تومان
15 مرداد
جمعه
390,000
تومان
حیات شرق (سارا سابق)-آپارتمان دوخوابه چهارنفره (فولبرد)
آپارتمان دوخوابه چهارنفره (فولبرد)
هتل یار
1,490,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مرداد
سه شنبه
1,490,000
تومان
6 مرداد
چهارشنبه
1,490,000
تومان
7 مرداد
پنجشنبه
1,490,000
تومان
8 مرداد
جمعه
1,490,000
تومان
9 مرداد
شنبه
1,490,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
1,490,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
1,490,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
1,490,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
1,490,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
1,490,000
تومان
15 مرداد
جمعه
1,490,000
تومان
اقامت 24
1,700,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مرداد
سه شنبه
1,700,000
تومان
6 مرداد
چهارشنبه
1,700,000
تومان
7 مرداد
پنجشنبه
1,700,000
تومان
8 مرداد
جمعه
1,700,000
تومان
9 مرداد
شنبه
1,700,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
1,700,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
1,700,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
1,700,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
1,700,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
1,700,000
تومان
15 مرداد
جمعه
1,700,000
تومان
حیات شرق (سارا سابق)-آپارتمان دو خوابه - برای چهار نفر(بدون صبحانه)
آپارتمان دو خوابه - برای چهار نفر(بدون صبحانه)
هتل یار
770,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مرداد
سه شنبه
770,000
تومان
6 مرداد
چهارشنبه
770,000
تومان
7 مرداد
پنجشنبه
770,000
تومان
8 مرداد
جمعه
770,000
تومان
9 مرداد
شنبه
770,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
770,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
770,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
770,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
770,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
770,000
تومان
15 مرداد
جمعه
770,000
تومان
حیات شرق (سارا سابق)-آپارتمان سه خوابه شش نفره (فولبرد)
آپارتمان سه خوابه شش نفره (فولبرد)
هتل یار
2,230,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مرداد
سه شنبه
2,230,000
تومان
6 مرداد
چهارشنبه
2,230,000
تومان
7 مرداد
پنجشنبه
2,230,000
تومان
8 مرداد
جمعه
2,230,000
تومان
9 مرداد
شنبه
2,230,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
2,230,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
2,230,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
2,230,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
2,230,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
2,230,000
تومان
15 مرداد
جمعه
2,230,000
تومان
حیات شرق (سارا سابق)-آپارتمان سه خوابه - برای شش نفر(بدون صبحانه)
آپارتمان سه خوابه - برای شش نفر(بدون صبحانه)
هتل یار
1,150,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مرداد
سه شنبه
1,150,000
تومان
6 مرداد
چهارشنبه
1,150,000
تومان
7 مرداد
پنجشنبه
1,150,000
تومان
8 مرداد
جمعه
1,150,000
تومان
9 مرداد
شنبه
1,150,000
تومان
10 مرداد
یکشنبه
1,150,000
تومان
11 مرداد
دوشنبه
1,150,000
تومان
12 مرداد
سه شنبه
1,150,000
تومان
13 مرداد
چهارشنبه
1,150,000
تومان
14 مرداد
پنجشنبه
1,150,000
تومان
15 مرداد
جمعه
1,150,000
تومان

امکانات اتاق های هتل آپارتمان حیات شرق (سارا سابق) مشهد

سالن کنفرانس
پرینتر
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
تلفن در لابی
زمین ورزشی
فكس
روم سرويس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
وسایل بدنسازی
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
پارک کودک
لباسشویی
حمام
کپسول آتشنشانی در راهرو
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
خدمات باربري
رستوران بام
جكوزی
سالن همايش
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
کپسول آتش نشانی
اینترنت در قسمت لابی
اعلام حریق
مبلمان
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
نمازخانه
آسانسور
صندوق امانات
اینترنت در لابی
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
ماهواره
جعبه کمک های اولیه
فروشگاه
اطفای حریق
آرایشگاه
خشکشویی
سوئیت
تلفن در اتاق
کافی شاپ
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
اتاق بازی
ماساژ
رستوران ایرانی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
تلفن
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
خدمات تور
کافی‌شاپ
اتاق چمدان
کپسول آتش‌نشانی در لابی

آدرس هتل آپارتمان حیات شرق (سارا سابق) مشهد روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان حیات شرق (سارا سابق) مشهد

(52 نظر)
نقاط قوت:
تمیزی اتاق ها و راهروها و لابی غذای رستورانش هم خوب بود در مجموع از هتل راضی بودم و به دیگران پیشنهاد می کنم
نقاط ضعف:
نکته منفی ندیدم
نقاط قوت:
اولین بار بود به این هتل رفتم هتل خیلی خوبی هست.
نقاط ضعف:
روز آخر موقع تحویل هتل گفتند یه ظرف کم شده که برای من خیلی ناراحت کننده بود.
نقاط قوت:
آپارتمان‌های مدرن و تمیز پاسخگویی سریع و خوب پرسنل فاصله کم تا حرم و دور از شلوغی دسترسی خوب با تاکسی به نقاط دیگر شهر و از مسیرهای خلوت
نقاط ضعف:
گاهی بوی نامطبوع مختصر در اتاق (که شاید بخاطر مشکل مقطعی تهویه بوده) عدم انعطاف‌پذیری در ساعت خروج (که شاید بخاطر شلوغی ایام بوده) در دسترس نبودن مغازه‌هایی مانند نانوایی و میوه‌فروشی (که البته بصورت آنلاین هم می‌شود سفارش داد)
نقاط قوت:
نزدیکی به حرم تمیزی و امکانات کامل اتاقها بزرگی و دلبازی اتاق ها تحویل اتاق قبل از ساعت دو، ما ساعت ۱۰ به هتل رسیدیم پس از پذیرش، اتاق رابه ما تحویل دادند که با توجه به خستگی ما و همراه داشتن کودک و فرد پیر بسیار برای ما خوشایند بود
نقاط ضعف:
ارائه خدمات خانه داری ضعیف، کارکنان خانه داری از مسافرین فراری بودند من درخواست شامپو داشتم به جای تحویل درب اتاق، شامپو را داخل نایلون گذاشته و به دستگیره در اتاق آویزان کرده بودند افتضاح بودن کیفیت غذا و گران بودن آنها نسبت به سایر رستورانها و هتلها تنوع کم و کیفیت پایین صبحانه دیوارهای اتاق ها به قدری نازک است که صدای صحبت و خنده مسافر اتاق کناری کاملا باعث سلب آسایش میشود
نقاط قوت:
نزدیکی به حرم خلوتی محیط اطراف هتل
نقاط ضعف:
فاقد گاز به منظور آشپزی عدم پاسخ دهی درست پرسنل به مسافر قسمت بالای غذاها
نقاط قوت:
تمیز و بزرگ و به روز بودن و امکانات و...
نقاط ضعف:
تنوع و کیفیت غذا
نقاط قوت:
فضای وسیع وتمیز سوییتها،اسانسورها خلوت بود
نقاط ضعف:
کیفیت سرویس دهی وفضای رستوران وکیفیت غذاها پایین بود،فضای رستوران برای این تعدادسوییت بسیار کوچک بودمخصوصا برای ایام کورونا
نقاط قوت:
اتاق ها خوب
نقاط ضعف:
صبحانه افتضاح
نقاط قوت:
فضای آپارتمانها عالی بود امکانات خوب تمیز بود
نقاط ضعف:
رسیپشن در دسترس نبود با کارت آپارتمانها آسانسور ها حرکت می کرد و چون یک کارت بیشتر نمی دادند مشکل بود
نقاط قوت:
اجاق گاز برقی داشت که سیم برقش رو باید به پریر روی کابینت میزدی. پریز داخل کابینت قطع بود. اتاق ها جادار حمام و دستشویی جداگانه اتو و سشوار موجود بود
نقاط ضعف:
ساعت دیواری نداشت. هیچ نوع قابلمه ای نداشت.
نقاط قوت:
هتل نوساز و فوق العاده تمیز و بسیار نزدیک به حرم بود.
نقاط ضعف:
آسانسورها کارتی بودند و این باعث مشکلاتی در رفت و امد به هتل می شد.حوله های حمام بصورت بسته بندی و پک شده نبودند و وسایل پخت و پز موجود نبود.
نقاط قوت:
نظافت، نوساز بودن، جادار بودن واحدها، غذای با کیفیت و با قیمت مناسب، نزدیکی به حرم مطهر از نکات مثبت این هتل است
نقاط ضعف:
نفرات و خدمت دهندگان هتل متناسب با بزرگی هتل نمی باشد و فقط در این زمینه از هتل های ۴ تا ۵ ستاره ضعیف تر است
نقاط قوت:
سوییت ها بسیار جادار و تمیز و شیک بودند.
نقاط ضعف:
پذیرش به تماس های خیلی جوابگو نبود.
نقاط قوت:
نزدیکی به حرم
نقاط ضعف:
سرویس دهی ضعیف کیفیت غذا ضعیف وتنوع غذایی کم
نقاط قوت:
بزرگ ،شیک ،تمیز، برخورد پرسنل عالی،در سفر بعدی مجدد همین هتل را انتخاب میکنم.
نقاط ضعف:
موردی نبوده
نقاط قوت:
همکاری با مسافر برای در اختیار گذاشتن اتاق زودتر از موعد
نقاط ضعف:
ملحفه اضافه نداشت
نقاط قوت:
بسیار تمیز بود و با عکس هایی که در سایت زده شده مطابقت داشت‌. رفتار پرسنل بسیار خوب و محترمانه بود. به حرم و کلیه مراکز خرید نزدیک بود
نقاط ضعف:
تنها مشکل نبود ظروف پخت و پز بود
نقاط قوت:
اتاق ها تمیز و مرتب و دلباز بود خیلی به حرم نزدیک بود. برخورد پرسنل خوب بود، صبحانه معمولی و خوبی داشت. هتل نو و تر و تمیز و مرتب بود. توی اتاقها اتو و سشوار و کتری برقی موجود بود. اتاق ها نورگیر و بدون اشراف بود.
نقاط ضعف:
از اتاقهای بغل صدا رد و بدل می شد. دیوارها حرف زدن با صدای بلند، صدای حمام را رد می کردند. تنها نکته منفی همین بود که برای ما خیلی هم آزار دهنده نبود.
نقاط قوت:
رفتار مناسب پرسنل هتل موقعیت مکانی مناسب هتل هتلی به روز و اتاق هایی دلباز
نقاط ضعف:
اتاق ها دمپایی ندارند اینترنت هتل درست خدمات نمیداد حداقل وسایل آشپزی مثلا یک عدد ماهی تابه در اتاق ها نبود.‌
عالی
نقاط قوت:
از همه لحاظ راضی بودیم
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی ندیدیم
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
ملاحظه نشد
نقاط قوت:
موقعیت بسیار خوب هم به لحاظ کم ترافیک بودن و هم نزدیکی به حرم. اتاق بسیار تمیز و نوساز و دکوراسیون زیبا و آرامش بخش. غذاها با کیفیت و خوشمزه بود و شارژ بوفه بخوبی انجام ميشد. بطور کلی خوب بود و انتظار از یک هتل سه ستاره را بخوبی برآورده میکرد.
نقاط ضعف:
تنوع غذایی متوسط بود. ازدحام در زمان صبحانه بخوبی کنترل نشد و زمان زیادی معطل شدیم. اینترنت اتاق با حجم و کیفیت پایین بود. عملا آنتن دهی وای فای به قدری ضعیف بود که از مصرفش منصرف شديم.
نقاط قوت:
فوق العاده عالی بود
نقاط ضعف:
هیچ نقصی نداشت
نقاط قوت:
راضی کننده نبود
نقاط ضعف:
مدیریت و بهره برداری بسیار ضعیف از نظر ساختاری اصلا مشخص نیست که چی کجا هست برای پذیرش معطل شدیم لابی خوبی نداره هتل سه تا ورودی داره که جالب نبود اصلا حس خوبی به ادم دست نمیده
نقاط قوت:
همه چی عالی
نقاط ضعف:
مورد خاصی نبود
نقاط قوت:
نزدیکی زیاد به حرم مطهر. برخورد مناسب پرسنل. کیفیت نسبتا خوب غذا. تمیز بودن واحدها.
نقاط ضعف:
عدم امکان استفاده از گاز رومیزی موجود در واحدها برای پخت و پز. انتقال سر و صدا به واحدهای مجاور به دلیل نازکی بیش از حد دیوارها و عدم وجود عایق صوتی. پولی شدن فیلمهای موجود در سیستم تصویری. عدم وجود ساعت دیواری در واحدها. امکان استفاده از آسانسورها فقط با کارت آسانسور. عدم استقرار رستوران در ساختمان اصلی.
نقاط قوت:
رفتار و برخورد پرسنل خیلی خوب بود موقعیت مکانی بسیار عالی و نزدیک
نقاط ضعف:
با توجه به اینکه هتل اپارتمان بود مایکروویو و گاز نداشت
نقاط قوت:
نوساز و تميز
نقاط ضعف:
فاصله از رستوران
نقاط قوت:
برخورد خیلی خوب و محترمانه کارکنان و پرسنل
نقاط ضعف:
نکته منفی دیده نشد .
نقاط قوت:
خیلی تمیز است و لوازم به کار رفته در اتاقها همه از بهترین برندهاست.
نقاط ضعف:
ما الان حداقل ۲ سال است که به این هتل میریم ولی با وجود تعبیه کردن گاز ولی راه اندازی نشده.
نقاط قوت:
تميزي بسيار بسيار بالاي هتل آرامش زياد بدليل فاصله ي مناسب اتاقها از يكديگر اتاقهاي بزرگ و دلباز و يك هتل آپارتمان واقعي بود امكانات كامل مثل اتو و ميز اتو و سشوار و داشتن ليوان و فنجان و ظروف در هر اتاق تلويزيون داراي قابليت پخش كانالهاي داخلي و همچنين دارا بودن فيلم هاي زياد كه ميتوانستيم از بين ليست انتخاب كنيم و ببينيم كيفيت غذاي خوب و متنوع
نقاط ضعف:
سرو نشدن ميوه در وعده هاي غذايي
نقاط قوت:
خیلی تمیز است و لوازم به کار رفته در اتاقها همه از بهترین برندهاست.
نقاط ضعف:
ما الان حداقل ۲ سال است که به این هتل میریم ولی با وجود تعبیه کردن گاز ولی راه اندازی نشده.
نقاط قوت:
آرامش ،رسیدگی به موقع و پاسخگو بودن، صبحانه عالی و متنوع با شارژ مداوم
نقاط ضعف:
نظافت خوب بود اما بهتر است حوله ها بسته بندی باشد و ملافه ها بدون درخواست عوض شده باشند. همچنین برچسب نظافت شده برای توالت فرنگی استفاده شود. به نظرم صرفه جویی آب برای نظافت و سلامت خوب نیست
نقاط قوت:
آرامش ،رسیدگی به موقع و پاسخگو بودن، صبحانه عالی و متنوع با شارژ مداوم
نقاط ضعف:
نظافت خوب بود اما بهتر است حوله ها بسته بندی باشد و ملافه ها بدون درخواست عوض شده باشند. همچنین برچسب نظافت شده برای توالت فرنگی استفاده شود. به نظرم صرفه جویی آب برای نظافت و سلامت خوب نیست
نقاط قوت:
نوساز بودن و تمیزی اتاق ها نزدیکی به حرم برخورد خوب پرسنل کیفیت صبحانه خوب بود
نقاط ضعف:
برخی چیزهای جزیی مثل جای مایع دستشویی، پاشنه کش، ساعت و... وجود نداشت.
نقاط قوت:
تميزي اتاق ها و نزديكي حرم و خوش برخورد بودن پرسنل رستوران دلباز بودن اتاق ها
نقاط ضعف:
اسناسورها مشكل داشت و خيلي الافي داشت الان هيج جاي دنيا از صابون در سرويس بهداشتي استقادع نميكنن ولي اين هتل فقط صابون داشت كه خيلي غير بهداشتي بود تنوع كم غذايي همه خوراك ها با مرغ بود كه به قيمتي كه براي فولبرد بود واقعا ارزش نداشت و موقعه تخليه ديگع كسي جواب خداحافظي هم نميداد من به شخصه ديگه اصلا اين هتل رو انتخاب نميكنم
نقاط قوت:
امکانات و تمیزی اتاق عالی،در حد هتل ۵ ستاره خیلی ممنون ما واقعا راحت بودیم.البته ما وعده های غذایی بیرون بودیم و غذای هتل را امتحان نکردیم.
نقاط ضعف:
ما هتل هایی که قبلا میرفتیم اگر به صبحانه نمیرسیدیم یک صبحانه مختصر برای ما در اتاق میفرستادن ولی دراین هتل این شرایط نبود و ما چون بچه کوچیک داشتیم هیچ روزی به صبحانه نرسیدیم.
فوق العاده و ممنون از پرسنل و مدیریت خوب هتل
نقاط قوت:
بسیار تمیز و شیک و مرتب امکانات مناسب برخورد خوب و مؤدبانه پرسنل و پذیرش نزدیکی به حرم حضرت علی ابن موسی الرضا علیه السلام قیمت بسیار مناسب با توجه به امکانات و موقعیت
نقاط ضعف:
نکته خیلی منفی نیست، ولی برای استفاده از رستوران باید از ساختمان محل اقامت خارج شده و به ساختمان دیگری رفت.
نقاط قوت:
هتل نوساز امکانات خوب در سطح هتل پنج ستاره
نقاط ضعف:
مدیریت ضعیف علیرغم امکانات سخت افزاری خوب هتل تعداد پرسنل نسبت به تعداد اتاقها بسیار کم است به همین دلیل درخواستهای شما در حد درخواست یک چای ساز حدود یک ساعت زمان میبرد.
نقاط قوت:
کیفیت و تمیزی داخل اتاق ها. کیفیت خوب صبحانه. برخورد پرسنل عالی بود.نزدیکی به حرم هم که عالی بود.
نقاط ضعف:
فقط در مدت اقامت کسی برا نظافت اتاق نیمد با این که ی بارم تماس گرفتم
نقاط قوت:
تمیزی و آرام و ساکت بودن هتل
نقاط ضعف:
سیستم سرمایش و گرمایش هتل کار نمی کرد
نقاط قوت:
فاصله تا حرم واقعا نزديكه قيمتش نسبت به امكانات خوبه
نقاط ضعف:
خانوماي خدمه كه براي نظافت اتاق ها ميان انقدر سر و صدا ميكنن كه نميشه استراحت كرد داخل راه روها با صداي بلند هم و صدا ميكنند
نقاط قوت:
دلباز بودن
نقاط ضعف:
با وجود سرمای زیاد نداشتن سیستم گرمایشی.
نقاط قوت:
اتاق خوب بوده فاصله تا حرم ۵ دقیقه هست
نقاط ضعف:
تنوع و کیفیت ناهار و شام
نقاط قوت:
تمیزی بسیار زیاد اتاق و خود هتل نزدیکی به حرم و خوش مسیری به بازار ها صبحانه عالی برخورد مناسب پرسنل قیمت نسبت به هتل بسیار مقرون به صرفه
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان کیفیت غذا تمیزی اتاق نزدیکی اتاق
نقاط ضعف:
کثیف بودن ملافه ها نداشتن لاندری نداشتن اجاق گاز و کار نکردن اجاق های برقی نداشتن رخت دیر تحویل دادن اتاق رزرو شده
شیک ، نوساز، نزدیکی به حرم ،نداشتن لاندری (برای شستن لباسهای کثیف )، همچنین نداشتن اجاق گاز کوچک برای گرم کردن غذا برای بچه،
هتل نوساز و در موقعیت مکانی خوبی نسبت به حرم قرار دارد و امکانات خوبی نیز در اتاق وجود داشت که مناسب بود.مقداری به آموزش حرفه ای کارکنان باید پرداخته شود و از آشپزان ماهر در طبخ صبحانه استفاده گردد و همچنین محل موقت برای رستوران که خارج از برج هتل بود نیز تا حدودی مناسب نبود .
در کل از همه چی این هتل راضی بودم. امکانات هتل با سایت تطابق داشت. فقط من دوست داشتم اتاق رو به حرم بگیرم روز اول امکان پذیر نبود ولی برای روزهای بعدی اقامتم اتاقمو تعویض کردن و اتاق در طبقات بالا به من دادن که خیلی خوب بود
هتل خوش ساخت و خوبی بود. برخورد کارکنان این هتل بسیار خوب و شایسته است و از مسافران به خوبی پذیرایی میشود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آپارتمان حیات شرق (سارا سابق) مشهد

مهمانان هتل آپارتمان حیات شرق (سارا سابق) مشهد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپارتمان حیات شرق (سارا سابق) مشهد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپارتمان حیات شرق (سارا سابق) مشهد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپارتمان حیات شرق (سارا سابق) مشهد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپارتمان حیات شرق (سارا سابق) مشهد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.