مجتمع اقامتی هفت آسمان مشهد

مشهد، خیابان امام رضا، چهارراه دانش، دانش غربی 2/1
2.4
امتیاز کاربران
12
نظرات کاربران

معرفی مجتمع اقامتی هفت آسمان مشهد

مجتمع اقامتی هفت آسمان مشهد از مجموعه‌های اقامتی تازه تاسیس می‌باشد که در تیر ماه سال ۱۳۹۳ در خیابان دانش انتهای بازار سرشور افتتاح گردید. این مجتمع شامل 10 طبقه اقامتی و رستوران در نزدیکی حرم مطهر درحال فعالیت می‌باشدو با کارکنانی مجرب و آموزش دیده با افتخار آماده‌ پذیرایی از شما عزیزان و .مهمانان گرانقدر حضرت ثامن الحجج(علیه السلام) می‌باشد.

توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو مجتمع اقامتی هفت آسمان مشهد

ظرفیت 2 نفر

اتاق دوتخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
27 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
28 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
29 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
30 خرداد
چهارشنبه
623,000 تومان
31 خرداد
پنج‌شنبه
623,000 تومان
1 تیر
جمعه
780,000 تومان
2 تیر
شنبه
780,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
780,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
780,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
780,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
780,000 تومان
اتاق دوتخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
27 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
28 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
29 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
30 خرداد
چهارشنبه
999,000 تومان
31 خرداد
پنج‌شنبه
999,000 تومان
1 تیر
جمعه
1,050,000 تومان
2 تیر
شنبه
1,050,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
1,050,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
1,050,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
1,050,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
1,050,000 تومان
اتاق دوتخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
27 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
28 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
29 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
30 خرداد
چهارشنبه
1,158,000 تومان
31 خرداد
پنج‌شنبه
1,158,000 تومان
1 تیر
جمعه
1,158,000 تومان
2 تیر
شنبه
1,158,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
1,158,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
1,158,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
1,400,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
1,400,000 تومان
اتاق دوتخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
27 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
28 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
29 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
30 خرداد
چهارشنبه
818,000 تومان
31 خرداد
پنج‌شنبه
818,000 تومان
1 تیر
جمعه
818,000 تومان
2 تیر
شنبه
818,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
818,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
818,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
820,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
820,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
27 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
28 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
29 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
30 خرداد
چهارشنبه
934,000 تومان
31 خرداد
پنج‌شنبه
934,000 تومان
1 تیر
جمعه
1,165,000 تومان
2 تیر
شنبه
1,165,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
1,165,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
1,165,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
1,165,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
1,165,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
27 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
28 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
29 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
30 خرداد
چهارشنبه
1,495,000 تومان
31 خرداد
پنج‌شنبه
1,495,000 تومان
1 تیر
جمعه
1,567,000 تومان
2 تیر
شنبه
1,567,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
1,567,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
1,567,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
1,567,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
1,567,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
27 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
28 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
29 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
30 خرداد
چهارشنبه
1,748,000 تومان
31 خرداد
پنج‌شنبه
1,748,000 تومان
1 تیر
جمعه
1,748,000 تومان
2 تیر
شنبه
1,748,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
1,748,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
1,748,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
2,000,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
2,000,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
27 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
28 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
29 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
30 خرداد
چهارشنبه
1,229,800 تومان
31 خرداد
پنج‌شنبه
1,229,800 تومان
1 تیر
جمعه
1,229,800 تومان
2 تیر
شنبه
1,229,800 تومان
3 تیر
یکشنبه
1,229,800 تومان
4 تیر
دوشنبه
1,229,800 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
1,230,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
1,230,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهارتخته(سه تخته+تخت تاشو)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
27 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
28 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
29 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
30 خرداد
چهارشنبه
1,995,000 تومان
31 خرداد
پنج‌شنبه
1,995,000 تومان
1 تیر
جمعه
2,090,000 تومان
2 تیر
شنبه
2,090,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
2,090,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
2,090,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
2,090,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
2,090,000 تومان
اتاق چهارتخته(سه تخته+تخت تاشو)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
27 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
28 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
29 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
30 خرداد
چهارشنبه
1,245,000 تومان
31 خرداد
پنج‌شنبه
1,245,000 تومان
1 تیر
جمعه
1,560,000 تومان
2 تیر
شنبه
1,560,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
1,560,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
1,560,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
1,560,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
1,560,000 تومان
اتاق چهارتخته(سه تخته+تخت تاشو)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
27 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
28 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
29 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
30 خرداد
چهارشنبه
2,298,000 تومان
31 خرداد
پنج‌شنبه
2,298,000 تومان
1 تیر
جمعه
2,298,000 تومان
2 تیر
شنبه
2,298,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
2,298,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
2,298,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
2,600,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
2,600,000 تومان
اتاق چهارتخته(سه تخته+تخت تاشو)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
27 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
28 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
29 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
30 خرداد
چهارشنبه
1,639,800 تومان
31 خرداد
پنج‌شنبه
1,639,800 تومان
1 تیر
جمعه
1,639,800 تومان
2 تیر
شنبه
1,639,800 تومان
3 تیر
یکشنبه
1,639,800 تومان
4 تیر
دوشنبه
1,639,800 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
1,640,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
1,640,000 تومان
ظرفیت 6 نفر

اتاق یک خوابه شش تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
27 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
28 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
29 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
30 خرداد
چهارشنبه
1,867,000 تومان
31 خرداد
پنج‌شنبه
1,867,000 تومان
1 تیر
جمعه
2,335,000 تومان
2 تیر
شنبه
2,335,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
2,335,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
2,335,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
2,335,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
2,335,000 تومان
اتاق یک خوابه شش تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
27 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
28 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
29 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
30 خرداد
چهارشنبه
2,995,000 تومان
31 خرداد
پنج‌شنبه
2,995,000 تومان
1 تیر
جمعه
3,133,500 تومان
2 تیر
شنبه
3,133,500 تومان
3 تیر
یکشنبه
3,133,500 تومان
4 تیر
دوشنبه
3,133,500 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
3,133,500 تومان
6 تیر
چهارشنبه
3,133,500 تومان
اتاق یک خوابه شش تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
27 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
28 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
29 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
30 خرداد
چهارشنبه
3,498,000 تومان
31 خرداد
پنج‌شنبه
3,498,000 تومان
1 تیر
جمعه
3,498,000 تومان
2 تیر
شنبه
3,498,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
3,498,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
3,498,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
3,800,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
3,800,000 تومان
اتاق یک خوابه شش تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
27 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
28 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
29 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
30 خرداد
چهارشنبه
2,458,000 تومان
31 خرداد
پنج‌شنبه
2,458,000 تومان
1 تیر
جمعه
2,458,000 تومان
2 تیر
شنبه
2,458,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
2,458,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
2,458,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
2,460,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
2,460,000 تومان

امکانات اتاق های مجتمع اقامتی هفت آسمان مشهد

تلویزیون
یخچال
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
تاکسی سرویس
استخر
سونا
اینترنت در لابی
ماساژ
اتاق چمدان
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
سونا بخار
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
رستوران عربی
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
روم سرويس
خدمات اتو
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
مسلط به زبان عربی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
نمای خیابان
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
سرويس به حرم رايگان
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
رستوران فست فود
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
صندوق امانات در لابی
ترانسفر از فرودگاه به هتل
ترانسفر از هتل به فرودگاه
اتاق های جکوزی دار

آدرس مجتمع اقامتی هفت آسمان مشهد روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای مجتمع اقامتی هفت آسمان مشهد

(12 نظر)
نقاط قوت:
عالی
نقاط ضعف:
عالی
بسيار برخورد بد پرسنل هتل ، غذا به شدت کیفیت پائین
متوسط بود
اتاق ها تاريك بود، سشوار نداشت، توالت ايراني بوي بدي مي داد، غذاها خوب بود اما سالادها ضعيف بود، برخورد پرسنل خوب بود، ترانسفر رايگان به حرم داشت و خوب بود
برخورد کارکنان بسیار مناسب بود. اما هزینه دریافتی برای کودک ۶ سال برابر بزرگسال بود.
برخورد پذیرش خوب بود و با احترام، هتل فضای آرومی داره در کل ،ما خیلی راضی بودیم
از کارکنان و کیفیت غذا راضی هستم ولی جای تعجب داره که اتاق روشنایی کمی داره و لامپ ها کفاف روشن کردن اتاق را نمیدهند و همچنین جالباسی مناسب نداشت و با توجه به شلوغی عید تعداد پرسنل کفاف خدمات رسانی را نمیداد
خوب بود و چون نزدیک حرم قرار داشت دسترسی آسانی به حرم داشتم.
من و خانواده ام دو روز در هتل بودیم. برخورد پذیرش خوب بود و با احترام ولی فضای داخل اتاقها مخصوصا موکت آن کثیف بود. اتاق ها کوچک و بدون امکاناتی از قبیل لیوان چاقو بشقاب. فلاسک و مواردی از این دست است. منوی صبحانه محدود بود و قبل از ساعت پایان قسمتی از منو و حتی لیوان چایی تمام می شد و کسی پاسخگو نبود. روی میز صبحانه پارچه نخی پهن بود . در مجموع از هتل راضی نبودم
ضمن تشکر از مدیران هتل بابت فراهم نمودن امکانات هتل قطعا میتوان در این هتل امکانات سخت افزاری و نرم افزاری منجمله نوسازی امکانات و تجهیزات اتاقها و راهروها را در دستور کار قرار داد
از نظر برخورد پرسنل،عالی بود ،غذا در حد یک هتل سه خوب بود،برای من کیفبت غذا خیلی مهم.بود و کاملا راضی بودم تمیزیه اتاق هم نسبتا خوب بود روزی اول ساعت 11 رسیدم هتل،بدون معطلی اتاقی بهم تحویل داده شد که اتاق مورد نظر من نبود،چون یک تخت اضافه داشت،سرویس بهداشتیش هم مشکل داشت مشکل رو با پذیرش در میان گذاشتم ،بعد از نیم ساعت ،اتاق مورد نظرم رو بهم تحویل دادن ،تمیز و شیک بخاطر خلوت بودن،هتل فضای آرومی داره در کل ،ما خیلی راضی بودیم
متاسفانه صندوق امانات تو لابی موجود نبود. منو غداش بوفه بود و کیفیتش بد نبود ولی میتونست بهتر باشهدر روز چهار بار سرویس داشت برای حرمفضای سوئیت با توجه به تعداد تخت کم بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره مجتمع اقامتی هفت آسمان مشهد

مهمانان مجتمع اقامتی هفت آسمان مشهد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان مجتمع اقامتی هفت آسمان مشهد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت مجتمع اقامتی هفت آسمان مشهد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات مجتمع اقامتی هفت آسمان مشهد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات مجتمع اقامتی هفت آسمان مشهد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.