هتل گل گندم شباهنگ مشهد

مشهد، خیابان امام رضا (ع)، امام رضا 64، نبش چهار راه اول
-
امتیاز کاربران
8
نظرات کاربران

معرفی هتل گل گندم شباهنگ مشهد

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل گل گندم شباهنگ مشهد

ظرفیت 2 نفر

اناق دو تخته
هتل یار
320,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
320,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
516,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
516,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
516,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
516,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
516,000
تومان
4 شهریور
جمعه
516,000
تومان
5 شهریور
شنبه
516,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
516,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
516,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
516,000
تومان
اتاق دو تخته
ایران هتل آنلاین
340,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
340,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
340,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
516,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
516,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
516,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
516,000
تومان
4 شهریور
جمعه
516,000
تومان
5 شهریور
شنبه
516,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
516,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
516,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
516,000
تومان
دو تخته فولبرد
ای‌گردش
400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
400,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
400,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
400,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
400,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
400,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
400,000
تومان
4 شهریور
جمعه
400,000
تومان
5 شهریور
شنبه
400,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
400,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
400,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
400,000
تومان
اتاق دو تخته (اقامت صبحانه)
اقامت 24
516,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
516,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
516,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
516,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
516,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
516,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
516,000
تومان
4 شهریور
جمعه
516,000
تومان
5 شهریور
شنبه
516,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
516,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
516,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
516,000
تومان
دوتخته دبل
ای‌گردش
540,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
540,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
540,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
540,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
540,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
540,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
540,000
تومان
4 شهریور
جمعه
540,000
تومان
5 شهریور
شنبه
540,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
540,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
540,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
540,000
تومان
دو تخته توئین
ای‌گردش
540,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
540,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
540,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
540,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
540,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
540,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
540,000
تومان
4 شهریور
جمعه
540,000
تومان
5 شهریور
شنبه
540,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
540,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
540,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
540,000
تومان
اتاق دو تخته فولبرد
اقامت 24
630,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
630,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
816,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
816,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
836,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
836,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
836,000
تومان
4 شهریور
جمعه
836,000
تومان
5 شهریور
شنبه
836,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
836,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
836,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
836,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
هتل یار
420,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
420,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
718,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
718,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
718,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
718,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
718,000
تومان
4 شهریور
جمعه
718,000
تومان
5 شهریور
شنبه
718,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
718,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
718,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
718,000
تومان
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
450,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
450,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
450,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
718,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
718,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
718,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
718,000
تومان
4 شهریور
جمعه
718,000
تومان
5 شهریور
شنبه
718,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
718,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
718,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
718,000
تومان
سه تخته فولبرد
ای‌گردش
550,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
550,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
550,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
550,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
550,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
550,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
550,000
تومان
4 شهریور
جمعه
550,000
تومان
5 شهریور
شنبه
550,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
550,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
550,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
550,000
تومان
اتاق سه تخته (اقامت با صبحانه)
اقامت 24
718,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
718,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
718,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
718,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
718,000
تومان
4 شهریور
جمعه
718,000
تومان
5 شهریور
شنبه
718,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
718,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
718,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
718,000
تومان
سه تخته
ای‌گردش
765,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
765,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
765,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
765,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
765,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
765,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
765,000
تومان
4 شهریور
جمعه
765,000
تومان
5 شهریور
شنبه
765,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
765,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
765,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
765,000
تومان
اتاق سه تخته فولبرد
اقامت 24
890,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
890,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
1,158,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,158,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,158,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,158,000
تومان
5 شهریور
شنبه
1,158,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
1,158,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
1,158,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
1,158,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
هتل یار
520,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
520,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,021,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,021,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,021,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,021,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,021,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,021,000
تومان
5 شهریور
شنبه
1,021,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
1,021,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
1,021,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
1,021,000
تومان
اتاق چهار تخته
ایران هتل آنلاین
560,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
560,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
560,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
921,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
921,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
921,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
921,000
تومان
4 شهریور
جمعه
921,000
تومان
5 شهریور
شنبه
921,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
921,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
921,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
921,000
تومان
چهار تخته فولبرد
ای‌گردش
750,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
750,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
750,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
750,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
750,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
750,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
750,000
تومان
4 شهریور
جمعه
750,000
تومان
5 شهریور
شنبه
750,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
750,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
750,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
750,000
تومان
اتاق چهار تخته (اقامت با صبحانه)
اقامت 24
910,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
910,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
910,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
910,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
910,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
910,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
910,000
تومان
4 شهریور
جمعه
910,000
تومان
5 شهریور
شنبه
910,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
910,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
910,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
910,000
تومان
چهارتخته
ای‌گردش
990,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
990,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
990,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
990,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
990,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
990,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
990,000
تومان
4 شهریور
جمعه
990,000
تومان
5 شهریور
شنبه
990,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
990,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
990,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
990,000
تومان
اتاق چهار تخته فولبرد
اقامت 24
1,150,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,150,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,520,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,520,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,541,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,541,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,541,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,541,000
تومان
5 شهریور
شنبه
1,541,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
1,541,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
1,541,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
1,541,000
تومان
ظرفیت 5 نفر

اتاق پنج تخته
هتل یار
620,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
620,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,123,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,123,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,123,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,123,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,123,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,123,000
تومان
5 شهریور
شنبه
1,123,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
1,123,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
1,123,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
1,123,000
تومان
اتاق پنج تخته
ایران هتل آنلاین
670,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
670,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
670,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,123,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,123,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,123,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,123,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,123,000
تومان
5 شهریور
شنبه
1,123,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
1,123,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
1,123,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
1,123,000
تومان
پنج تخته فولبرد
ای‌گردش
930,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
930,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
930,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
930,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
930,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
930,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
930,000
تومان
4 شهریور
جمعه
930,000
تومان
5 شهریور
شنبه
930,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
930,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
930,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
930,000
تومان
اتاق پنج تخته (اقامت با صبحانه)
اقامت 24
1,123,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,123,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,123,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,123,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,123,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,123,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,123,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,123,000
تومان
5 شهریور
شنبه
1,123,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
1,123,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
1,123,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
1,123,000
تومان
پنج تخته
ای‌گردش
1,215,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,215,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,215,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,215,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,215,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,215,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,215,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,215,000
تومان
5 شهریور
شنبه
1,215,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
1,215,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
1,215,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
1,215,000
تومان
اتاق پنج تخته فولبرد
اقامت 24
1,410,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,410,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,880,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,880,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,893,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,893,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,893,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,893,000
تومان
5 شهریور
شنبه
1,893,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
1,893,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
1,893,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
1,893,000
تومان
ظرفیت 6 نفر

امکانات اتاق های هتل گل گندم شباهنگ مشهد

تلویزیون
یخچال
اعلام حریق
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماساژ
اتاق چمدان
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
تلفن در اتاق
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
خدمات اتو
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
اينترنت در اتاق
مسلط به زبان عربی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اتاق عایق صوتی

آدرس هتل گل گندم شباهنگ مشهد روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل گل گندم شباهنگ مشهد

(8 نظر)
نقاط قوت:
سلام دوستان، ما مجردی از شیراز رفته بودیم، این هتل بسیار خوش برخورد و منظم بودند،اتاق ها بسیار تمیز بود😍 سیستم سرمایشی هم عالی بود🥰
نقاط ضعف:
نداشت واقعا✌🏻
نقاط قوت:
برخورد بسیار مودبانه ی کارکنان نور و تهویه اتاق خوب بود حمام وسرویس بهداشتی بزرگ و خوب محیط آرامی داشتصبحانه نسبت به هزینه ی پرداختی مناسب بود
نقاط ضعف:
اتاق سه تخته در واقع دو تخته است و جا برای رفت و آمد داخل اتاق بسیار کم است متراژ اتاق استاندارد نیست
نقاط قوت:
برخورد مناسب
نقاط ضعف:
امکانات
نقاط قوت:
آرامش و سکوت منطقه ای که هتل در آنجا قرار گرفته
نقاط ضعف:
محدودیت ظرفیت پارکینگ هتل نبود حوله در اتاق برخورد نامناسب در رستوران هتل
صبحانه متنوع نبود و فضای سرو بسیار سرد بود. اتاق دو تخته بسیار کوچک و در اصل یک تخته بود.
با سلام، برخورد خوب پرسنل مخصوصا در شیفت عصر و شب. نظافت قابل قبول. باتوجه به داشتن ایستگاه BRT در نزدیک هتل، رفتن به حرم بسیار راحت می باشد. مشکل اصلی کوچک بودن اتاق می باشد بطوری که باعث ناراحتی خواهد شد. اتاق من 4 تخته بود که در اصل آن اتاق برای یک تخته می باشد.
محیط فیزیکی مرتب. از نظر رفت و آمد به دلیل ایستگاه بی آرتی که نزدیک هتل است مناسب است. کیفیت غذا چندان خوب نیست.
هتل نو ساز بود. با توجه به پول پرداختی واقعا خیلی خوب و تمیز بود. برخورد کارکنان هم مناسب بود. فقط ضعف آن نداشتن پارکینگ بود. باز هم تاکید می کنم با توجه به پول پرداختی و امکانت ارائه شده عالی بود و اگر نه که هتل با امکانت بهتر و بالاتر ولی پول هنگفت تر خوب هست.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل گل گندم شباهنگ مشهد

مهمانان هتل گل گندم شباهنگ مشهد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل گل گندم شباهنگ مشهد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل گل گندم شباهنگ مشهد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل گل گندم شباهنگ مشهد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل گل گندم شباهنگ مشهد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.