هتل گل گندم شباهنگ مشهد

مشهد، خیابان امام رضا (ع)، امام رضا 64، نبش چهار راه اول
-
امتیاز کاربران
26
نظرات کاربران

معرفی هتل گل گندم شباهنگ مشهد

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل گل گندم شباهنگ مشهد

ظرفیت 2 نفر

دو تخته توئین
ای‌گردش
290,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 بهمن
جمعه
290,000 تومان
15 بهمن
شنبه
290,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
290,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
290,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
290,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
290,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
290,000 تومان
21 بهمن
جمعه
290,000 تومان
22 بهمن
شنبه
290,000 تومان
23 بهمن
یکشنبه
290,000 تومان
24 بهمن
دوشنبه
290,000 تومان
دوتخته دبل
ای‌گردش
290,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 بهمن
جمعه
290,000 تومان
15 بهمن
شنبه
290,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
290,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
290,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
290,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
290,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
290,000 تومان
21 بهمن
جمعه
290,000 تومان
22 بهمن
شنبه
290,000 تومان
23 بهمن
یکشنبه
290,000 تومان
24 بهمن
دوشنبه
290,000 تومان
اتاق دو تخته
اقامت 24
295,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 بهمن
جمعه
295,000 تومان
15 بهمن
شنبه
295,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
235,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
235,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
235,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
235,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
295,000 تومان
21 بهمن
جمعه
295,000 تومان
22 بهمن
شنبه
295,000 تومان
23 بهمن
یکشنبه
235,000 تومان
24 بهمن
دوشنبه
235,000 تومان
اناق دو تخته
هتل یار
300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 بهمن
جمعه
300,000 تومان
15 بهمن
شنبه
300,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
250,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
250,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
250,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
250,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
300,000 تومان
21 بهمن
جمعه
300,000 تومان
22 بهمن
شنبه
300,000 تومان
23 بهمن
یکشنبه
250,000 تومان
24 بهمن
دوشنبه
250,000 تومان
اتاق دو تخته
ایران هتل آنلاین
320,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 بهمن
جمعه
320,000 تومان
15 بهمن
شنبه
320,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
270,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
270,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
270,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
270,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
320,000 تومان
21 بهمن
جمعه
320,000 تومان
22 بهمن
شنبه
320,000 تومان
23 بهمن
یکشنبه
270,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
ای‌گردش
395,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 بهمن
جمعه
395,000 تومان
15 بهمن
شنبه
395,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
395,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
395,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
395,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
395,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
395,000 تومان
21 بهمن
جمعه
395,000 تومان
22 بهمن
شنبه
395,000 تومان
23 بهمن
یکشنبه
395,000 تومان
24 بهمن
دوشنبه
395,000 تومان
اتاق سه تخته
هتل یار
412,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 بهمن
جمعه
412,000 تومان
15 بهمن
شنبه
412,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
350,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
350,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
350,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
350,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
412,000 تومان
21 بهمن
جمعه
412,000 تومان
22 بهمن
شنبه
412,000 تومان
23 بهمن
یکشنبه
350,000 تومان
24 بهمن
دوشنبه
350,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
415,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 بهمن
جمعه
415,000 تومان
15 بهمن
شنبه
415,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
345,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
345,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
345,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
345,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
415,000 تومان
21 بهمن
جمعه
415,000 تومان
22 بهمن
شنبه
415,000 تومان
23 بهمن
یکشنبه
345,000 تومان
24 بهمن
دوشنبه
345,000 تومان
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
432,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 بهمن
جمعه
432,000 تومان
15 بهمن
شنبه
432,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
370,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
370,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
370,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
370,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
432,000 تومان
21 بهمن
جمعه
432,000 تومان
22 بهمن
شنبه
432,000 تومان
23 بهمن
یکشنبه
370,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

چهارتخته
ای‌گردش
505,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 بهمن
جمعه
505,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
505,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
505,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
505,000 تومان
23 بهمن
یکشنبه
505,000 تومان
24 بهمن
دوشنبه
505,000 تومان
اتاق چهار تخته
هتل یار
524,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 بهمن
جمعه
524,000 تومان
15 بهمن
شنبه
524,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
450,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
450,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
450,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
450,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
524,000 تومان
21 بهمن
جمعه
524,000 تومان
22 بهمن
شنبه
524,000 تومان
23 بهمن
یکشنبه
450,000 تومان
24 بهمن
دوشنبه
450,000 تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
540,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 بهمن
جمعه
540,000 تومان
15 بهمن
شنبه
540,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
450,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
450,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
450,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
450,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
540,000 تومان
21 بهمن
جمعه
540,000 تومان
22 بهمن
شنبه
540,000 تومان
23 بهمن
یکشنبه
450,000 تومان
24 بهمن
دوشنبه
450,000 تومان
اتاق چهار تخته
ایران هتل آنلاین
544,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 بهمن
جمعه
544,000 تومان
15 بهمن
شنبه
544,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
470,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
470,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
470,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
470,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
544,000 تومان
21 بهمن
جمعه
544,000 تومان
22 بهمن
شنبه
544,000 تومان
23 بهمن
یکشنبه
470,000 تومان
ظرفیت 5 نفر

پنج تخته
ای‌گردش
615,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 بهمن
شنبه
615,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
615,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
615,000 تومان
21 بهمن
جمعه
615,000 تومان
22 بهمن
شنبه
615,000 تومان
اتاق پنج تخته
هتل یار
636,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 بهمن
جمعه
636,000 تومان
15 بهمن
شنبه
636,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
550,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
550,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
550,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
550,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
636,000 تومان
21 بهمن
جمعه
636,000 تومان
22 بهمن
شنبه
636,000 تومان
23 بهمن
یکشنبه
550,000 تومان
24 بهمن
دوشنبه
550,000 تومان
اتاق پنج تخته
ایران هتل آنلاین
656,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 بهمن
جمعه
656,000 تومان
15 بهمن
شنبه
656,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
570,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
570,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
570,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
570,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
656,000 تومان
21 بهمن
جمعه
656,000 تومان
22 بهمن
شنبه
656,000 تومان
23 بهمن
یکشنبه
570,000 تومان
اتاق پنج تخته
اقامت 24
660,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 بهمن
جمعه
660,000 تومان
15 بهمن
شنبه
660,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
18 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
20 بهمن
پنج‌شنبه
660,000 تومان
21 بهمن
جمعه
660,000 تومان
22 بهمن
شنبه
660,000 تومان
23 بهمن
یکشنبه
560,000 تومان
24 بهمن
دوشنبه
560,000 تومان

امکانات اتاق های هتل گل گندم شباهنگ مشهد

تلویزیون
یخچال
اعلام حریق
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماساژ
اتاق چمدان
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
تلفن در اتاق
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
خدمات اتو
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
اينترنت در اتاق
مسلط به زبان عربی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اتاق عایق صوتی

آدرس هتل گل گندم شباهنگ مشهد روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل گل گندم شباهنگ مشهد

(26 نظر)
نقاط قوت:
با توجه به قیمت امکاناتش خوبه
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ
نقاط قوت:
طراحی اتاق ها بسیار عالی نظافت اتاق ها عالی رفتار پرسنل عالی سکوت منطقه بسیار عالی دسترسی به وسایل حمل و نقل مناسب
نقاط ضعف:
منوی غذا ضعیف البته در حد هتل ۲ ستاره معمول است. پیشنهاد به صورت فقط صبحانه است
نقاط قوت:
رفتار کادر بسیار با احترام تحویل اتاق در کمترین زمان
نقاط ضعف:
ملحفه ها بوی بد میداد آب حمام سر بود دستگیره ها شرایط مطلوبی نداشتند
از هر نظر عالی بود. برای سفرهای بعدی حتما همین هتل رو انتخاب می‌کنم و به دوستانم هم پیشنهاد میکنم. برخورد کارکنان عالی تمیزی عالی دسترسی آسان به اتوبوس بی آرتی جهت حرم رفتن داشتن یک نوبت سرویس رایگان حرم
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان هتل
نقاط ضعف:
ملافه ها لک داشت . اتاق خیلی گرم بود . چای ساز داخل اتاق نبود ‌. پارکینگ ندارد .
نقاط قوت:
سلام و وقت بخیر ما در یک گروه ۷ نفره ی خانوادگی از تاریخ ۲۴ تا ۲۶ آذر مهمان این هتل بودیم.ملاک اتتخاب این هتل برای من خواندن نظر بقیه ی دوستان بود.لذا لازم دونستم خودم هم نظرم رو بگم که به بقیه کمک کرده باشم. اول از همه بگم که همیشه این رو در نظر داشته باشید که نسبت به هزینه ای که می کنید و تعداد ستاره های هتل می تونید ازش توقع داشته باشید. رفتار پرنسل عالی نظم در تحویل اتاق عالی نظافت اتاق ها عالی صبحانه عالی (من هتل از ۲ تا ۵ ستاره همه رو اقامت داشتم تا حالا و صبحانه این هتل در حد یک هتل دو ستاره بسیار خوب است.)
نقاط ضعف:
تنها ایراد که اون هم زمان انتخاب هتل کاملا واضح است فاصله تا حرم مطهر است ما بار اول با اسنپ رفتیم که خوب ترافیک بود و همه توصیه کردند از BRT که سر خیابان هتل است استفاده کنیم که عالی بود بدون هیچ ترافیک با هزینه ی کمتر رفت و آمد کردیم.
اتاق ها تمیز و مرتب بود. برخورد پرسنل گرم و صمیمانه بود. صبحانه خوب بود. نورپردازی اتاق خیلی قشنگ بود، مخصوصا در شب دسترسی بسیار آسان به اتوبوس خطوط بی آرتی برای رفتن به حرم. هم خودم میام، هم به همه پیشنهاد میدم که حتما اقامت در هتل گل گندم رو امتحان کنن.
نقاط قوت:
ما فقط یک شب اقامت داشتیم و سفر کاری بود و تایمی بود که هتل شاید حداکثر ۵ مهمان داشت به همین دلیل ممکنه نکات منفی که میخوام بگم در زمان پیک کاری و مسافر زیاد رفع شده باشه در کل اتاق تمیز بود و سرو صدایی نبود و نسبت به قیمت برای یک شب مناسب بود
نقاط ضعف:
*داخل اتاق ها حوله و ست مسواک نبود و دمپایی یکبار مصرف نبود و ما چون فقط یه شب اقامت داشتیم درخواست ندادیم *صبحانه بشقاب های سلفون کشیده که یه پنیر کوچیک یه عسل و یه مربا دو حلقه خیار و یک حلقه گوجه که بنظرم خیلی غیر حرفه ای بود و صبحانه گرم که خود متصدی میریخت پوره سیب زمینی تخم مرغ ابپز و عدسی بود *پارکینگ نداشت
نقاط قوت:
با تشکر از برخورد بسیار دلسوزانه مدیریت هتل و تمامی پرسنل پذیرش هتل خیلی صبورانه و با احترام برخورد کردندایستگاه اتوبوس بی آرتی بسیار نزدیک به هتل هست و باعث سهولت رفت و آمد به حرم میشهداشتن صبحانه خوشمزه و متنوع نسبت به هزینه پرداختی 🤤نظافت اتاق عالی بوداتاق دارای پنجره بزرگ و دلباز بود.
نقاط ضعف:
نسبت به هتل ۲ ستاره و هزینه پرداختی ، نکته منفی ندیدم.
نقاط قوت:
تمیزی عالی، برخورد پرسنل عالی، آرامش و کیفیت اتاق عالی، صبحانه و غذای خوشمزه. نسبت به کیفیت قیمت خوب و مناسب. خیلی راضی بودم و پیشنهاد میکنم.
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
رفتار پرسنل بسیار عالی بودباتوجه ب BRT رفت و امد حرم خیلی خوب انجام میشدامکانات و کیفیت خیلی فراتر از قیمت انجام میشد.پیشنهاد میکنم حتما برای اقامت خود در مشهد از هتل گل گندم استفاده کنید.
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
نزدیک بی ار تی و خیابان امام رضاتمیزی مشاعات و لابیصبحانه معقولآب جوش و فلاسک در صورت درخواست مسافروجود اسپیلت در اتاقفضا برای پارک ماشین زیاد هست اطراف هتلبرخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
اتاق های ۶ ( ۲۰۶ تا ۵۰۶ ) مجاور با اسپیلت هستند وصدا داخل میاد اگر حساس هستیدکف اتاق سنگ هست و فرش تمیز نیست، با خودتون رو فرشی ببریدفشار آب کم هست نسبتاتهویه سرویس مرکزی هست و به نظر من میتونست با توجه به فضای اتاق قوی تر باشه
نقاط قوت:
کارکنان بسیار محترمنسبت به دو ستاره ها خوبه اما هزینه اش مثل ۳ ستتره های شهرهای دیگه است
نقاط ضعف:
فاصله تا حرم زیادامکانات محدودصبحانه ضعیفخدمات جانبی مثل سرویس چایاتاق،حوله و ... اصلا نداره
نقاط قوت:
تمیز بودنخوش اخلاقی کارکنانتحویل سریع اتاقصبحانه عالی
نقاط ضعف:
قابل قبول نبودن غذادوری زیاد از حرمنداشتن سرویس بهداشتی ایرانیکوچک بودن همه قسمت ها (اتاق ها،سرویس ها و....)
نقاط قوت:
برخورد خیلی عالی پرسنل.
نقاط ضعف:
ضعف در همراهی رمپ ویلچر. همیشه برمیداشتن و دلیلشون هم این بود که ؛ اگر همیشه بیرون باشه میدزدن.😒
نقاط قوت:
برخورد بسیار عالی کارکنان هتلتمیزی هتل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
برخورد پرسنل هتل خوب بود ولی صبحانه یکنواخت و تکراری بود فضای سرو کوچک بود و باید کلی معطل بمونی تا میز خالی بشه ، مشکل اساسی هتل نداشتن آشپزخانه جهت پخت غذا ی گرم و با کیفیت بود و برای کسی که فولبرد رزرو کرده غذا های بی کیفیت و تکراری مخصوصا در وعده شام از بیرون تهیه میکنند و تحویل میدهند . فضای اتاق ها خیلی کوچک بود اتاق ۴ تخته مناسب برای ۲ تخت میباشد .
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
ضعیف بودن سیستم سرمایشی.
نقاط قوت:
سلام دوستان، ما مجردی از شیراز رفته بودیم، این هتل بسیار خوش برخورد و منظم بودند،اتاق ها بسیار تمیز بود😍 سیستم سرمایشی هم عالی بود🥰
نقاط ضعف:
نداشت واقعا✌🏻
نقاط قوت:
برخورد بسیار مودبانه ی کارکنان نور و تهویه اتاق خوب بود حمام وسرویس بهداشتی بزرگ و خوب محیط آرامی داشتصبحانه نسبت به هزینه ی پرداختی مناسب بود
نقاط ضعف:
اتاق سه تخته در واقع دو تخته است و جا برای رفت و آمد داخل اتاق بسیار کم است متراژ اتاق استاندارد نیست
نقاط قوت:
از همه نظر عالی , نظافت اتاق ها ، برخورد پرسنلرفت و آمد به حرم آسان با توجه به ایستگاه اتوبوس BRT
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
برخورد مناسب
نقاط ضعف:
امکانات
نقاط قوت:
آرامش و سکوت منطقه ای که هتل در آنجا قرار گرفته
نقاط ضعف:
محدودیت ظرفیت پارکینگ هتل نبود حوله در اتاق برخورد نامناسب در رستوران هتل
صبحانه متنوع نبود و فضای سرو بسیار سرد بود. اتاق دو تخته بسیار کوچک و در اصل یک تخته بود.
با سلام، برخورد خوب پرسنل مخصوصا در شیفت عصر و شب. نظافت قابل قبول. باتوجه به داشتن ایستگاه BRT در نزدیک هتل، رفتن به حرم بسیار راحت می باشد. مشکل اصلی کوچک بودن اتاق می باشد بطوری که باعث ناراحتی خواهد شد. اتاق من 4 تخته بود که در اصل آن اتاق برای یک تخته می باشد.
محیط فیزیکی مرتب. از نظر رفت و آمد به دلیل ایستگاه بی آرتی که نزدیک هتل است مناسب است. کیفیت غذا چندان خوب نیست.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل گل گندم شباهنگ مشهد

مهمانان هتل گل گندم شباهنگ مشهد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل گل گندم شباهنگ مشهد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل گل گندم شباهنگ مشهد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل گل گندم شباهنگ مشهد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل گل گندم شباهنگ مشهد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.