هتل فردوس مشهد

مشهد، خيابان امام رضا، نبش امام رضا 8
-
امتیاز کاربران
44
نظرات کاربران

معرفی هتل فردوس مشهد

هتل چهار ستاره فردوس مشهد در 10 طبقه، شامل 98 واحد و ظرفیت حدود 250 نفر می باشد که در خیابان امام رضا 8 واقع گردیده است. از مزیت‌های این مجموعه می‌توان: نزدیکی به حرم مطهر حضرت ثامن الحجج (علیه السلام)، بازار رضا و بازار هفده شهریور اشاره نمود. هتل فردوس با امکانات رفاهی مناسب درخور هتل چهار ستاره با پرسنلی مجرب و آموزش دیده با افتخار آماده پذیرایی از شما عزیزان و مهمانان گرانقدر حضرت امام رضا (علیه السلام) می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل فردوس مشهد

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
اقامت 24
2,043,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
2,043,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
2,043,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
2,043,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
2,043,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
2,043,000 تومان
7 مهر
جمعه
2,043,000 تومان
8 مهر
شنبه
2,043,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
2,043,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
2,043,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
2,043,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
2,043,000 تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
2,643,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
2,643,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
2,643,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
2,643,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
2,643,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
2,643,000 تومان
7 مهر
جمعه
2,643,000 تومان
8 مهر
شنبه
2,643,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
2,643,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
2,643,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
2,643,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
2,643,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دوتخته
اقامت 24
2,616,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
2,616,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
2,616,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
2,616,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
2,616,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
2,616,000 تومان
7 مهر
جمعه
2,616,000 تومان
8 مهر
شنبه
2,616,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
2,616,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
2,616,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
2,616,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
2,616,000 تومان
اتاق دوتخته رویال
اقامت 24
2,861,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
2,861,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
2,861,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
2,861,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
2,861,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
2,861,000 تومان
7 مهر
جمعه
2,861,000 تومان
8 مهر
شنبه
2,861,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
2,861,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
2,861,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
2,861,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
2,861,000 تومان
اتاق دوتخته
اقامت 24
3,816,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
3,816,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
3,816,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
3,816,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
3,816,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
3,816,000 تومان
7 مهر
جمعه
3,816,000 تومان
8 مهر
شنبه
3,816,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
3,816,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
3,816,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
3,816,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
3,816,000 تومان
اتاق دوتخته رویال
اقامت 24
4,061,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
4,061,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
4,061,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
4,061,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
4,061,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
4,061,000 تومان
7 مهر
جمعه
4,061,000 تومان
8 مهر
شنبه
4,061,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
4,061,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
4,061,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
4,061,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
4,061,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
اقامت 24
3,433,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
3,433,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
3,433,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
3,433,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
3,433,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
3,433,000 تومان
7 مهر
جمعه
3,433,000 تومان
8 مهر
شنبه
3,433,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
3,433,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
3,433,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
3,433,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
3,433,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
5,233,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
5,233,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
5,233,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
5,233,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
5,233,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
5,233,000 تومان
7 مهر
جمعه
5,233,000 تومان
8 مهر
شنبه
5,233,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
5,233,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
5,233,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
5,233,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
5,233,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
اقامت 24
4,251,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
4,251,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
4,251,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
4,251,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
4,251,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
4,251,000 تومان
7 مهر
جمعه
4,251,000 تومان
8 مهر
شنبه
4,251,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
4,251,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
4,251,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
4,251,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
4,251,000 تومان
سوئیت یکخوابه چهار نفره
اقامت 24
4,824,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
4,824,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
4,824,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
4,824,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
4,824,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
4,824,000 تومان
7 مهر
جمعه
4,824,000 تومان
8 مهر
شنبه
4,824,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
4,824,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
4,824,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
4,824,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
4,824,000 تومان
سوئیت یکخوابه چهار نفره رویال
اقامت 24
5,233,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
5,233,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
5,233,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
5,233,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
5,233,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
5,233,000 تومان
7 مهر
جمعه
5,233,000 تومان
8 مهر
شنبه
5,233,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
5,233,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
5,233,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
5,233,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
5,233,000 تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
6,651,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
6,651,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
6,651,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
6,651,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
6,651,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
6,651,000 تومان
7 مهر
جمعه
6,651,000 تومان
8 مهر
شنبه
6,651,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
6,651,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
6,651,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
6,651,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
6,651,000 تومان
سوئیت یکخوابه چهار نفره
اقامت 24
6,824,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
6,824,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
6,824,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
6,824,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
6,824,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
6,824,000 تومان
7 مهر
جمعه
6,824,000 تومان
8 مهر
شنبه
6,824,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
6,824,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
6,824,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
6,824,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
6,824,000 تومان
سوئیت یکخوابه چهار نفره رویال
اقامت 24
7,233,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
7,233,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
7,233,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
7,233,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
7,233,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
7,233,000 تومان
7 مهر
جمعه
7,233,000 تومان
8 مهر
شنبه
7,233,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
7,233,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
7,233,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
7,233,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
7,233,000 تومان

امکانات اتاق های هتل فردوس مشهد

تلویزیون
یخچال
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اتاق چمدان
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کافی شاپ 24 ساعته
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
فست‌فود
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
پرینت
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
سالن بدنسازی
تلفن
رمپ
اینترنت رایگان و محدود در لابی
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
امکانات بازی کودکان
اطفای حریق
امکان شارژ وسایل الکتریکی
پارکینگ سرپوشیده
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
تراس
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
نمای شهر
مسلط به زبان انگليسی
ميز
خدمات اتو
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان عربی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
سيستم IPTV
روم سرويس 24 ساعته
پارک بازی كودكان
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
سالن بيليارد
محلی برای سيگاری ها
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
رستوران فست فود
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
اکواریوم اب شور در لابی
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
ترانسفر از هتل به فرودگاه
اتاق های جکوزی دار
کپسول آتش‌نشانی در لابی
صندوق امانات
خشکشویی
فكس
مینیبار
اجاره اتومبیل

آدرس هتل فردوس مشهد روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل فردوس مشهد

(44 نظر)
نقاط قوت:
همه چیز عالیه از رفتار رسپشن ها و بل من ها تا کیفیت و کمیت صبحانه و تمیزی واحدها و آرام و دنج بودن هتل . از تمام کارکنان بینهایت سپاسگزارم .
نقاط ضعف:
همه چیز عالیه از رفتار رسپشن ها و بل من ها تا کیفیت و کمیت صبحانه و تمیزی واحدها و آرام و دنج بودن هتل . از تمام کارکنان بینهایت سپاسگزارم .
ما ساعت ۱۰ صبح رسیدیم هتل و بدون معطلی اتاقمون رو بهمون تحویل دادن و ازین بابت هم ازشون تشکر میکنیم .
نقاط قوت:
موقعیت. خوب.
نقاط ضعف:
موقعیت. خوب.
نسبتاً خوب بود.
نقاط قوت:
تمیزی ، برنامه ریزی و نظم خوب‌. کیفیت خوب غذا ها
نقاط ضعف:
تمیزی ، برنامه ریزی و نظم خوب‌. کیفیت خوب غذا ها
نقاط قوت:
هتل تمیزی بود
نقاط ضعف:
هتل تمیزی بود
نقاط قوت:
نزدیکی به حرم تمیز بودن اتاق مجهز بودن اتاق ها به امکانات سیستم سرمایش و گرمایشی مناسب نور کافی و خوب اتاق ها صبحانه متنوع اخلاق خوب پرسنل و مهماندارها
نقاط ضعف:
نزدیکی به حرم تمیز بودن اتاق مجهز بودن اتاق ها به امکانات سیستم سرمایش و گرمایشی مناسب نور کافی و خوب اتاق ها صبحانه متنوع اخلاق خوب پرسنل و مهماندارها
نزدیکی به حرم تمیز بودن اتاق مجهز بودن اتاق ها به امکانات سیستم سرمایش و گرمایشی مناسب نور کافی و خوب اتاق ها صبحانه متنوع اخلاق خوب پرسنل و مهماندارها
نقاط قوت:
صبحانه و رفتار کارکنان
نقاط ضعف:
صبحانه و رفتار کارکنان
تمیزی هتل و نزدیکی به حرم بسیار خوب بود. تنوع غذایی خیلی کمی داشت.
خوب بود..مشکل خاصی نبود
متوسط
رفتار کارکنان خوب بود ولی امکانات هتل چهارستاره نداشت
بنده از خدمات رسانی پرسنل و امکانات هتل رضایت داشتم بخصوص سرویس دهی پرسنل رستوران و کيفيت غذا که بسیار عالی بود با آرزوی سلامتی و موفقیت
هتل خوبی بود در مجموع
هتل تمیز.سوییت چهار نفره سیستم سرمایش خیلی خوب.چایساز داشت…صبحانه عالی.سر و صدا اتاقها به سوییت ما نمیومد.پرسنل مودب.همه چیز عالی بود به جز غذا.یه نوبت ما شام رو در هتل خوردیم که بصورت بوفه بود و به ما گفتن پرسی Xتومن.ما دو تا سوپ پنج عدد دلمه برگ و سه تیکه جوجه کباب خوردیم به هوای اینکه Xتومن حساب میشه و اینکه چون خیلی گرسنه نبودیم ولی روز اخر 3برابر اون شام برای محاسبه شده بود 🥴وقتی با مسوول پذیرش در میون گذاشتم گفتن به تعداد نفراتی که سر میز میرن قیمت محاسبه میشه و این نقطه ضعف سیستم بوفه ای غذاست.و خب این خیلی نقطه ضعف بزرگیه.و یه نکته دیگه اینکه ما یه سوییت چهار نفره گرفته بودیم ولی همسرم و دختر سه سالم صبحها چون بیدار میشن نمیتونستن برای صبحانه بیان و فقط من و مادرم از صبحانه هتل استفاده کردیم و وقتی ازشون خواهش کردم که اجازه بدید من برای همسر و دختر سه سالم صبحانه رو به اتاق ببرم قبول نکردن و گفتن ما روم سرویس نداریم و تو سه روزی که ما مهمان هتل بودیم همسر و دختر کوچولوی من صبحانه نداشتن در حالیکه هزینه صبحانه روی هزینه اتاق محاسبه شده بود
اتاق های دبل رویالش قابلیت اقامت دارد به نظرم بقیه اتاق هاش کوچیکه،صبحانه معمولی و در کرونا باید خودمون میریختیم ،لباس های کارکنان خیلی تمیز نبود بدون ماسک بودن،به نظرم اگر ترنسفر استقبال نمیذاشتن بهتر بود، درکل یه هتل اروم و قدیمی و دنج و قیمت مناسبه، رفتار کارکنان و رسپشن در حد سه ستاره
برای غذا ۱۰٪ تخفیف نوشته شده بود که اعمال نشد ذکر شده بود ترانسفر رایگان هست ولی نبود اتاق ها فلاسک نداشتن اتاق ها تمیز بودن و نزدیک به حرم بود
خوب
سرویس بهداشتی ضعیف، رستوران تنوع کم و کیفیت برنج ضعیف، کیفیت پوشش اتاق ها ضعیف و نیاز به تعمیر دارد، برخورد کارکنان خوب بود
امکانات خوب و رسیدگی و پاسخگویی پرسنل محترم هتل عالی بود
برخورد خوب کارکنان
خيلى عالى بود 👍
هتل خوبی بود از نظر بهداشت و امکانات راضی بودیم فقط قیمتش نسبت به ۴ ستاره بودن بالا بود غذا هم گران بود
گرم وصمیمی
برخورد كاركنان خيلی خوب بود
چایساز نداشت،شانه نداشت،پتو نداشت،ملحفه به اندازه کافی نبود. آسانسورها بسیار کند عمل می کردند که خیلی برای یک هتل 4ستاره پوئن بدی است
بسیار راضی هستم. برخورد کارکنان عالی.
پرسنل هتل واقعا از نظر نحوه برخورد نيازمند آموزش هستند
هتل با قیمت مناسب
خوب
خدمات هتل در حد مطلوب بود
همه چيز عالی بود،غذاها عالی،برخورد كاركنان خيلی گرم و راحت،عالی بود در كل ، تميزم بود.
مناسب برای زيارت خانواده
عالي
هتل خوب با قيمتی مناسب
ازهرلحاظی این هتل خوبه مخصوصا نظافت اتاق ها و سرویس بهداشتی هایش
با توجه به قیمت، امکانات مناسبی داشت
هتل خوبی هست و امکاناتش خوبه و در کل هتل تمیز و خوبیه
ازهرلحاظ عالی بود.
هتل با موقعیت خوب
هتل خوبی بود
هتل بسیار تمیز و خوبی بود. لابی تمیز، اتاق های خوب و مرتب. از همه مهمتر رستوران و کافی شاپ آنجاست که خیلی سریع سفارش را آماده می‌کنند.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل فردوس مشهد

مهمانان هتل فردوس مشهد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل فردوس مشهد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل فردوس مشهد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل فردوس مشهد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل فردوس مشهد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.