مهمانپذیر اسپینو مشهد

مشهد، خیابان هفده شهریور، خیابان عنصری شرقی پلاک 20
2.8
امتیاز کاربران
84
نظرات کاربران

معرفی مهمانپذیر اسپینو مشهد

مجتمع اقامتی اسپینو از مجموعه‌های تازه تاسیس مشهد می‌باشد که در سال ۱۳۹۳ افتتاح شده است. این مجتمع دارای ۳۶ واحد در ۸ طبقه با ظرفیت ۱۱۲ نفر در خیابان هفده شهریور در حال فعالیت می‌باشد. مجتمع اقامتی اسپینو با پرسنلی مجرب آماده خدمت رسانی به شما عزیزان و مهمانان گرانقدر حضرت ثامن الحجج(علیه السلام) می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو مهمانپذیر اسپینو مشهد

ظرفیت 2 نفر

دو تخته دابل همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی)
اسنپ تریپ
1,210,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اسفند
دوشنبه
1,210,000 تومان
1 فروردین
سه‌شنبه
1,210,000 تومان
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 اسفند
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
1 فروردین
سه‌شنبه
880,000 تومان
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق دو تخته - دبل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 اسفند
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
800,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
800,000 تومان
اتاق دوتخته - دبل (فولبرد )
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 اسفند
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
1,000,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,000,000 تومان
اتاق دوتخته - توئین (فولبرد )
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 اسفند
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
1,170,000 تومان
5 فروردین
شنبه
1,000,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
1,000,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,000,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,000,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,000,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,000,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 اسفند
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
830,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
830,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
830,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
830,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 اسفند
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
1,130,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,130,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,130,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,130,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
اسنپ تریپ
1,320,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اسفند
دوشنبه
1,320,000 تومان
1 فروردین
سه‌شنبه
1,320,000 تومان
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
1,320,000 تومان
4 فروردین
جمعه
1,320,000 تومان
5 فروردین
شنبه
1,320,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
سه تخته همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی)
اسنپ تریپ
1,815,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اسفند
دوشنبه
1,815,000 تومان
1 فروردین
سه‌شنبه
1,815,000 تومان
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
1,815,000 تومان
4 فروردین
جمعه
1,815,000 تومان
5 فروردین
شنبه
1,815,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق سه تخته
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 اسفند
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
1,450,000 تومان
5 فروردین
شنبه
1,150,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
1,150,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,150,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,150,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,150,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,150,000 تومان
اتاق سه تخته - (فولبرد )
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 اسفند
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
1,720,000 تومان
5 فروردین
شنبه
1,450,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
1,450,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,450,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,450,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,450,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,450,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 اسفند
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
1,230,000 تومان
5 فروردین
شنبه
1,230,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,230,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,230,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,230,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,230,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,230,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 اسفند
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
1,680,000 تومان
5 فروردین
شنبه
1,680,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,680,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,680,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,680,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,680,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,680,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

چهار تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 اسفند
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
1,760,000 تومان
4 فروردین
جمعه
1,760,000 تومان
5 فروردین
شنبه
1,760,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق چهار تخته - (فولبرد )
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 اسفند
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
2,270,000 تومان
5 فروردین
شنبه
1,900,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
1,900,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,900,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,900,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,900,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,900,000 تومان
اتاق چهارتخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 اسفند
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
1,530,000 تومان
5 فروردین
شنبه
1,530,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,530,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,530,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,530,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,530,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,530,000 تومان
اتاق چهارتخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 اسفند
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
2,230,000 تومان
5 فروردین
شنبه
2,230,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
2,230,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,230,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,230,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,230,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,230,000 تومان
چهار تخته همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی)
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 اسفند
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
2,420,000 تومان
4 فروردین
جمعه
2,420,000 تومان
5 فروردین
شنبه
2,420,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت

امکانات اتاق های مهمانپذیر اسپینو مشهد

تلویزیون
یخچال
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
تاکسی سرویس
استخر
سونا
ماهواره
اتاق عروس و داماد
اینترنت در لابی
فست‌فود
جکوزی
سیستم گرمایشی سرمایشی
سرویس رایگان به حرم
کافی‌شاپ تابستانه
ماساژ
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
اژانس مسافرتی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
گشت غیررایگان
کافی‌شاپ فضای باز
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
سونا بخار
تلفن
جکوزی غیررایگان
دستگاه واکس کفش
سونا غیررایگان
پله اضطراری
رستوران ایرانی
حمام سنتی
اتاق بازی
اطفای حریق
سرویس رایگان رفت و برگشت به حرم
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
سونا و جکوزی
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
سونا خشک
سالن غذاخوری
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
خدمات اتو
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تاکسی سرویس شبانه روزی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
نمای کوچه
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
سرويس به حرم رايگان
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
صندوق امانات در لابی
ترانسفر از فرودگاه به هتل
ترانسفر از هتل به فرودگاه
کپسول آتش‌نشانی در لابی

آدرس مهمانپذیر اسپینو مشهد روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای مهمانپذیر اسپینو مشهد

(84 نظر)
نقاط قوت:
شیک بودن لابی وپله ها وچیدمان وسایل اتاق
نقاط ضعف:
شیک بودن لابی وپله ها وچیدمان وسایل اتاق
درمجموع خوب بود
نقاط قوت:
خوشرویی ، امکانات، مکانیت، قیمت
نقاط ضعف:
خوشرویی ، امکانات، مکانیت، قیمت
نقاط قوت:
نسبت یه قیمت عالی
نقاط ضعف:
نسبت یه قیمت عالی
نقاط قوت:
تمیزی.
نقاط ضعف:
تمیزی.
خوب بود برارم
نقاط قوت:
نسبت به قیمت خوبه... تقریبا تمیزه.
نقاط ضعف:
نسبت به قیمت خوبه... تقریبا تمیزه.
برا من که یه شب اقامت داشتم به نسبت قیمت خیلی خوب بود
نقاط قوت:
اتاق تمیز و شیک و با سلیقه فضاهای عمومی تمیز و مناسب حمام تمیز و دلچسب با فشار آب عالی امکانات قابل قبول پرسنل خوش‌رو و خوش برخورد
نقاط ضعف:
تنوع صبحانه کم بود هتل غذاپزی ندارد و غذا را از بیرون تهیه می‌کند سیستم تهویه اتاق قابلیت تنظیم توسط مهمان را نداشت هتل شش طبقه و پر اتاق، یک آسانسور دارد که اگر از سرویس خارج شود دسترسی به طبقات بالا بسیار سخت می‌شود مدیریت بدبرخورد
نقاط قوت:
تمیز بودن هتل خوش برخورد بودن پرسنل نوساز بودن
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ کیفیت غذا
نقاط قوت:
تمیز، نوساز، امکانات مناسب، در کل راضی بودم
نقاط ضعف:
برای کسی که پیاده روی سخته یکم دوره ولی برای جوونا خوبه مسیرش ، صدای دستگاه تهویه اتاق یکم زیاده
نقاط قوت:
با توجه به قیمت بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
اتاق فاقد سرویس ایرانی بود
نقاط قوت:
برخورد بسیار مناسب پرسنل هتل فضای بسیار شاد و جذاب امکانات بسیار عالی
نقاط ضعف:
تاکنون که چند دفعه هتل میروم نکته منفی خاصی ندیدم. فقط هتل پارکینگ نداره.همین
نقاط قوت:
با توجه به قیمت و مقایسه با سایر هتل آپارتمان ها در این بازه قیمتی ،امکانات و محیط خیلی خوبی داشت.
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
- برخورد محترمانه پرسنل به ویژه پذیرش صبح- فاصله نزدیک تا مراکز تجاری - تمیزی و نظافت نصبتا مناسب- صبحانه متنوع- غذای مناسب و با کیفیت به نصبت قیمت پرداختی- ترانسفر به حرم
نقاط ضعف:
- عدم پنجره مناسب برای دیدن فضای بیرون (تنها نورگیر داشت) در اکثر اتاق ها- نبود مسواک و حوله در اتاق ها
نقاط قوت:
هتل نوساز بود.
نقاط ضعف:
در داخل اتاق پشه زیاد بود.صبحانه ضعیف بود
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
از لحاظ غذا ضعیف بود
نقاط قوت:
پرسنل خوب و غذای نسبتا خوب
نقاط ضعف:
دوری از حرم ، سالن غذا خوری بدون تهویه و کوچک ، اتاق ها کوچک
نقاط قوت:
در کل نسبت به قیمت مناسبرفتار مناسب پرسنلکیفیت و حجم غذا مناسب نه عالی
نقاط ضعف:
تعداد کم پرسنلنور برای اتاق های داخلی وجود نداشتسیستم سرمایش نامناسب
نقاط قوت:
هیچ نکته مثبتی ندارد
نقاط ضعف:
صبحانه افتضاح.سرویس دهی افتضاح حتی مسواک نداشتن و حوله به سختی می دادند.فقط هم بار اول شامپو و...بود.همه چیز اگر میخواستی حتی شامپو پولی بود
نقاط قوت:
آرامشمهمانپذیر ی بودنتانخوش رفتاری
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
اول اینکه همه نظرات رو بر اساس مهمانپذیر بودنش میگم و توقع هتل پنج ستاره رو نداشته باشید دوم اینکه در حد سه ستاره مهمانپذیر هست ولی نه هتل سه ستاره .مرتب در حال ضدعفونی کردن هستند.تزدیک بودن به هفده شهریور و چند تا مرکز خرید اتاقاش تمیزه خوب بود بد نبود
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگفقط صابون و شامپو داشت که البته اقتضا مهمانپذیر بودنش هست
نقاط قوت:
برخورد بسیار خوب و پیگیر بودن پرسنل هتلرفتار مناسبتمیز و تحویل به موقعپیاده روی ۲۰ دقیقه تا حرم و با خودرو ۱۰ دقیقهغذا نسبت به قیمت خوبمنو غذا انتخابی
نقاط ضعف:
بسیار ریز است که نیازی به ثبت نیست.
نقاط قوت:
هیچ نکته مثبتی نداشت
نقاط ضعف:
صبحانه افتضاحکمبودآسانسوردوری از حرمو...
نقاط قوت:
خوب بودن امکانات و قیمتهاش
نقاط ضعف:
دور بودن حرم
نقاط قوت:
برخورد مناسب پرسنل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
همه چیز نسبت به قیمت عالی نمره ۲۰ از ۲۰
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
کیفیت غذا خیلی پایین بود و اکثرا سرد سرو میشد
نقاط قوت:
پرسنل شیف روز مودب و پیگیر اتاق ها تمیز و مرتب سرویس بهداشتی تمیز در کل نسبت بقیمتی که گرفتیم راضی هستم و به بقیه هم به عنوان یک گذینه پیشنهاد میدم
نقاط ضعف:
شیفت شب اصلا انگار یه هتل دیگس یا مسافرخونس چیدمان جاگیر(میتونه بهتر باشه) نبود پارکینگ صبحانه ی بی کیفیت(رایگان) لوازم یکبار مصرفی ک اصولا داخل هتل ها موجودِ باید پیگیری کرد تا بیارن اگر دنبال مکانی برای موندن ۱هفته ای هستین و قیمت براتون خیلی الویت نباشه بهتره جای دیگه رو بگردین
نقاط قوت:
تمیز بودن محیط واتاق ها قیمت مناسب اتاق ها اگر کسی کیفیت غذا خیلی مهمه این هتل پیشنهاد نمی کنم
نقاط ضعف:
فاصله زیاد تا حرم نداشتن پارکینگ
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
تنوع محدود صبحانه
نقاط قوت:
بسیار تمیز و مرتب بود دکوراسیون هتل قشنگ و نو بود امکانات هتل جدید و مناسب و کامل بودند رفتار پرسنل خوب و محترمانه بود قیمت هتل بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
سیستم گرمایش/سرمایشی به درستی کار نمیکرد
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان تمیز بود
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ نبود توالت ایرانی در اتاق
نقاط قوت:
برخورد خیلی خوب پرسنل هتل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
برخورد مناسب پرسنل اتاقش در مجموع خوب بود
نقاط ضعف:
کیفیت پایین نان صبحانه نداشتن پارکینگ نداشتن جای دستمال توالت
فضای تنگ اتاق به علت به علت افزایش تختها از دو به چهار رفتار کارکنان عادی کافی شاپ فقط دو قلم خوراکی داشت صبحانه بسیار ضعیف به علت نوسازی فضای هتل کلا تمیز بود امکانات اتاق در حد حوله و دمپایی تلویزیون و یخچال است از حرم دور است در مقابل به مراکز خرید 17 شهریور نزدیک است
نقاط قوت:
بسیار مطلوب و خوب بود
نقاط ضعف:
بدون نکته منفی
نقاط قوت:
نسبت به قیمتش خوب بود
نقاط ضعف:
موردی نداشت
کارکنان رفتار مناسبی نداشتند
نقاط قوت:
رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی دیده نشد
نقاط قوت:
همه چی عالی خوب و مرتب بود
نقاط ضعف:
فاقد نکته منفی
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
نکته منفی وجود نداشت
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
نکته خاصی نداشت
خوب بود و راضی کننده
از نظر امکانات و خدمات جانبی خوب نبودن، مثلا آب جوش فقط کافی شاپ هتل داشت که ساعات خاصی باز بود برای سفارش غذا هم با پیتزا الهیه همکاری داشتند که افتضاح بود، یه پیتزا سفارش دادیم وقتی اومد تلخ بود و زنگ زدیم اعتراض کردیم دوباره از همون مدل پیتزا فرستادن که حتی شکل ظاهریش زمین تا آسمان متفاوت بود.
نقاط قوت:
مطلوب بود
نقاط ضعف:
ندیدم
صبحانه تنوعش خیلی کم بود...خیلیییییی تمیز و شیک ولی پنجره رو به بیرون نداشت. صبح میشد متوجه نمیشدیم. در کل خوب بود
نقاط قوت:
خوب بود بد هم نبود
نقاط ضعف:
اتاق فقط توالت فرنگی داشت
اتاق های سه تخته سرویس فرنگی نداشت و رخت آویز داخل حمام را درست بالای توالت نصب کرده اند که خیلی بد است .دیوارهای اتاقها هم به قدری نازک هست که صدای اتاق بغلی کاملا شنیده می شود.
اسپینو هتل آپارتمان نیست. چون آشپزخانه ندارد. اتاق و سرویس است. در تبلیغ اینترنتی گفتید هتل آپارتمان. این یک نوع کلاه برداری است و میتواند پیگیری قانونی داشته باشد. اگر تبلیغات خود را اصلاح نکنید من این کار را خواهم کرد. 30-4-98
نمیشه مهمانپذیر گفت چون بیشتر از یه مهمانپذیر میارزه و واقعا پرسنل خوبی داره.فقط صبحونه هاشون باید یه مقدار بهتر باشه و کتری و قوری تو همه اتاقها باشه بلکه آدم خواست برا خودش چای بریزه و بخوره و کلی حساب کنیم . البته قیمت کافی شاپ هم نسبت به خدماتشون عالیه. واقعا خوبه و پیشنهاد میکنم برا دوستان...
نقاط قوت:
هتل معمولی بود
نقاط ضعف:
امکاناتشون ضعیف بود اتاقمون نور کافی نداشت
نقاط قوت:
فقط فضای هتل خوب بود برخوردشون خوب بود اما زیاد راضی نبودم خیلی هتل معمولی بود
نقاط ضعف:
صبحانه خیلی بد و ضعیف بود تنوعش خیلی کم بود
نقاط قوت:
همه چیز خوب بود
نقاط ضعف:
فقط کولر مشکل داشت کمی
هتلی خوب و قیمتش هم مناسب بود بهتون پیشنهاد میکنم
نسبت به قیمت خوب بود هرچند که کیفیت صبحانه ش معمولی بود از لحاظ دسترسی به حرم اوکی بود، محیطش هم مناسب بود .
نقاط قوت:
خیلی تمیز و خوب بود از همه لحاظ
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
قیمت فعلا خوبه تاکسی سرراست نداره ولی با اسنپ 2500 کرایه تا حرمه (موقعیت مکانی خوب)
نقاط ضعف:
تو واچر ما نوشته اتاق دو تخته با یه نفر اضافه. یه اتاق دادن بهمون که یه تخت دو نفره توش به زور جا شده اتاق ما تفاوتی با سلول انفرادی نداشت. ویو که چه عرض کنم، دو تا روزنه کوچیک رو به دیوار فقط برای نورگیری و تهویه هوا جای پارک تو خیابون سخت پیدا میشه. پارکینگ هم ندارن خدمه خیلی حرفه ای نیستن صبحانه خیلی ضعیف بود. به جای سلف بودن باید میرفتی التماس میکردی که یه تخم مرغ اضافه بهت بدن ناهار و شام از بیرون میگیرن
نقاط قوت:
داشتن یخچال و کمد لباس. سیستم گرمایش و سرمایش مناسب.
نقاط ضعف:
نداشتن سرویس بهداشتی ایرانی. قیمت بالای اینترنت هتل. موقعیت نامناسب پنجره اتاق (صبح و شب مشخص نبود)
در کل رضایت بخشه و میتونه چند روز اقامت بی دردسری داشته باشه ولی بدی که داره عدم موجود بودن پارکینگ توی هتل
هتلی خوب بود در کنار خانواده ام نزدیک به حرم و بازار رضا بود و لابی هتل وای فای داشت
با همسرم به این هتل رفتیم و خیلی خوب بود تمیز بود و تقریبا نزدیک حرم و بازارها بود
باسلام دوستان این هتل از هر نظری که فکرشو بکنید خوب بود و قیمتش هک خیلی مناسب بودنظری منفی ندیدم در این هتل
ارزشمند به نسبت قیمت
نقاط قوت:
قیمت و امکانات
نقاط ضعف:
صبخانه در ساعت ۹به بعد دیگر شارژ نمیشدو....
كار راه انداز بود محيط آروم، چراغاش نصفش سوخته بود اتاقم تاريك بود دكور اتاق خوب بود براي سفر خيلي خوبه قيمتشم خوبه
کارکنان هتل برخورد خوبی داشتن. من کمی از نظافت سرویس بهداشتی ناراضی بودم و اینکه سرویس صبحانه عادی و تکراری بود. ولی از سرویس حرم واقعا راضی بودم جای هتل و دسترسیش هم به بازار عالی بود.
نسبت به قیمتش خوب بود و انتظار بیشتری نداشتم.
عالی فوقولاده ممنون خیلی هم خوب همه چی خوب بود
قیمت مناسب و برای خواب ، استراحت و ریلکس شدن پس از خستگی های سفر مناسب بود از رستوران استفاده نکردیم ، مسواک و ... هم نداشت ، بد نبود خوب بود .
با سلام خدمت دوستان عزیز صبحانه خوب نبود ، صبحانه نون پنیراست و صبحانه گرم ندارد، آسانسور حتما ۳ تا توقف داشتی تا به مقصد برسی ، اطلاع رسانی کارکنان بد بود یه کاغذ میدادن اطلاعات اینجا هست ولی اینطور نبود.
هتل اسپینو هتلی متوسط به بالا
در کل محیط خوبی داشت از فضا بهینه استفاده شده
نقاط قوت:
نظافت اطاق ازهرجهت عالی بوداستراحت کامل داشتیمعملکردکارکنان عالی بود
نقاط ضعف:
کیفیت غذاهاازصدردصد۵۰ بود
نقاط قوت:
از نظر موقعیت جغرافیایی طوری بود که هم به حرم و هم به مراکز تجاری دسترسی داشت.اتاق ها بسیار تمیز بودند.حتما اگر دوباره قصد سفر خانوادگی را داشته باشم این هتل را انتخاب می کنم.
نقاط ضعف:
نکته منفی این هتل این بود که اتاق سه تخته با ظرفیت یک تخت اضافه را رزرو کرده بودم اما هنگام ورود به هتل رسپشن هتل تاکید بر دوتخته بودن آن داشتند و ناچار شدیم یک اتاق دیگر هم همان لحظه بگیریم.
ملافه نداشت،حول براي استحمام نداشت،ساعت تحويل اتاق اگه ساعت١٤ باشه خيلي بهتره،تلفن گوشي داخل اتاق بود اما شماره هاي داخلي وجود نداشت! حتي منوي تهيه غذا از فست فود كه به ما ارائه دادن خيلي قديمي بود تمام ليستش تغيير قيمت داشت، آپديت نكرده بودن منوي فست فود رو،موقع تحويل اتاق هم ورود هم موقع خروج خيلي مارو الاف كردن، يعني اخرش ما نفهميديم چه كسي مسئول كانتره و بايد اتاق به ما تحويل بده يا تحويل بگيره مداركمون رو با شك چك ميكردن! خيلي زشته، ولي انصافا تهويه خوب بود، دسترسي به مغازه ها، فست فود، بازار ،ارامش توي اتاق،سكوت، تلويزيون، اي كاش چاي ساز برقي داشت هر اتاق
نقاط قوت:
داخل اتاق تمیز و دیزاین عالی تهویه هوای خوب
نقاط ضعف:
اجاق گاز بود اما به علت ممنوعیت از سوی بهداشت قابل استفاده نیست. دوری از حرمم که خب هست. و فقط ۳ سرویس
نقاط قوت:
۱-نسبت به قیمت امکاناتش خوب بود۲-با اینکه نزدیک به حرم نیست اما فاصله خیلی زیادی هم نداره(البته اگر از سرویس حرم استفاده نکنید.)۳-انتخاب غذاها و کیفیتشون خوب بود۴-برخورد پرسنل مناسب بود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
سرویس دهی خیلی خوب ، برخورد با مهمانان بسیار خوب ، امکانات خوب
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
خیلی خوب
كاركنان همه خانم هستن و مسلط
نقاط قوت:
از نظر نظافت تميز و خوب بود
نقاط ضعف:
كيفيت غذا سطحش پايين بود
سلام قیمتش خوب بود ... اتاق ها خیلی کوچیک و از نظر تهویه خوب نبودن ..یعنی اصلا هیچ اکسیژنی وجود نداشت ... بعد سه روز که ما اونجا بودیم کسی نیومد اتاق هارو تمیز کنه ... ولی در کل خوب بود ...
همه چیزش خوبه. مخصوصا قیمتش. برخورد کارکنان و مدیریت هتل هم انصافا خوب بود. کیفیت غذای شامش پایین بود که به مدیریت محترم اطلاع رسانی شد و ایشون هم قول دادند که بهتر میشه و منو انتخابی داخل رستوران قرار میدهند. ملافه نداره . پتوهاش هم یکم کهنه شده. در طول مدت اقامت هم نمیان اتاق رو تمیز کنن. در کل خوبه.
نقاط قوت:
قیمت و نظافت خوب بود
نقاط ضعف:
زمان صبحانه مناسب نبود اتاقها نور نداشتند اگر کف اتاقها کاملا موکت بود بهتر بود
نقاط قوت:
برخورد مناسب پرسنل
نقاط ضعف:
منو غذا محدود بوده و کیفیت متوسط بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره مهمانپذیر اسپینو مشهد

مهمانان مهمانپذیر اسپینو مشهد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان مهمانپذیر اسپینو مشهد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت مهمانپذیر اسپینو مشهد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات مهمانپذیر اسپینو مشهد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات مهمانپذیر اسپینو مشهد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.