هتل انقلاب مشهد

مشهد، خيابان امام رضا، امام رضا 8، چهار راه دوم، سمت چپ
2
امتیاز کاربران
33
نظرات کاربران

معرفی هتل انقلاب مشهد

هتل یک ستاره انقلاب مشهد از تازه تاسیس‌ترین هتل‌های شهر می‌باشد که در سال ۱۳۹۳ افتتاح شده است. از مزیت های این هتل فاصله کمتر از ۸ دقیقه ای با حرم مطهر رضوی بوده و همچنین دسترسی مناسب و راحتی به بازارها و مجتمع تجاری مشهد بویژه بازار رضا (ع) دارد. این مجموعه در هشت طبقه و ۶۰ واحد اقامتی آماده پذیرایی از شما میهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل انقلاب مشهد

ظرفیت 2 نفر

دو تخته تویین
اسنپ تریپ
210,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
210,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
210,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
210,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
210,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
210,000
تومان
8 بهمن
جمعه
210,000
تومان
9 بهمن
شنبه
210,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
210,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
210,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
210,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
210,000
تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
210,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
210,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
210,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
210,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
210,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
210,000
تومان
8 بهمن
جمعه
210,000
تومان
9 بهمن
شنبه
210,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
210,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
210,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
210,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
210,000
تومان
دو تخته تویین همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی)
اسنپ تریپ
460,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
460,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
460,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
460,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
471,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
471,000
تومان
8 بهمن
جمعه
471,000
تومان
9 بهمن
شنبه
471,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
471,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
471,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
471,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
471,000
تومان
دو تخته دابل همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی)
اسنپ تریپ
460,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
460,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
460,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
460,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
471,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
471,000
تومان
8 بهمن
جمعه
471,000
تومان
9 بهمن
شنبه
471,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
471,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
471,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
471,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
471,000
تومان
اتاق دو تخته فولبرد
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
460,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
460,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
460,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
460,000
تومان
8 بهمن
جمعه
460,000
تومان
9 بهمن
شنبه
460,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
460,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
460,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
460,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
460,000
تومان
اتاق دو تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
210,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
210,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
210,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
210,000
تومان
8 بهمن
جمعه
210,000
تومان
9 بهمن
شنبه
210,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
210,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
210,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
210,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
210,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
اسنپ تریپ
313,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
313,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
313,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
313,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
313,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
313,000
تومان
8 بهمن
جمعه
313,000
تومان
9 بهمن
شنبه
313,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
313,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
313,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
313,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
313,000
تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
313,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
313,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
313,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
313,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
313,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
313,000
تومان
8 بهمن
جمعه
313,000
تومان
9 بهمن
شنبه
313,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
313,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
313,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
313,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
313,000
تومان
سه تخته همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی)
اسنپ تریپ
690,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
690,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
690,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
690,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
709,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
709,000
تومان
8 بهمن
جمعه
709,000
تومان
9 بهمن
شنبه
709,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
709,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
709,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
709,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
709,000
تومان
اتاق سه تخته فولبرد
اقامت 24
690,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
690,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
690,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
690,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
690,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
690,000
تومان
8 بهمن
جمعه
690,000
تومان
9 بهمن
شنبه
690,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
690,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
690,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
690,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
690,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
اقامت 24
418,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
418,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
418,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
418,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
418,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
418,000
تومان
8 بهمن
جمعه
418,000
تومان
9 بهمن
شنبه
418,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
418,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
418,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
418,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
418,000
تومان
چهار تخته
اسنپ تریپ
418,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
418,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
418,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
418,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
418,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
418,000
تومان
8 بهمن
جمعه
418,000
تومان
9 بهمن
شنبه
418,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
418,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
418,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
418,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
418,000
تومان
چهار تخته همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی)
اسنپ تریپ
920,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
920,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
920,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
920,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
946,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
946,000
تومان
8 بهمن
جمعه
946,000
تومان
9 بهمن
شنبه
946,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
946,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
946,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
946,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
946,000
تومان
اتاق چهار تخته فولبرد
اقامت 24
920,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
920,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
920,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
920,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
920,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
920,000
تومان
8 بهمن
جمعه
920,000
تومان
9 بهمن
شنبه
920,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
920,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
920,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
920,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
920,000
تومان

امکانات اتاق های هتل انقلاب مشهد

اعلام حریق
خدمات تهيه بليط
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
رستوران بام
خدمات بیدار باش
اينترنت در لابی
خدمات پزشكي
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات باربري
مینی بار با هزینه
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
فكس
كافی شاپ
فتوکپی
آسانسور
ماساژ
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
نمازخانه
صندوق امانات
خدمات تور
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
اتاق چمدان
روزنامه
پاركينگ
آرایشگاه
وسایل بدنسازی
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
فروشگاه
مرکز خرید
فضای سبز
اتاق سیگار
لابی
اتاق بازی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
سالن ورزشی
خدمات نگهداری کودک

آدرس هتل انقلاب مشهد روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل انقلاب مشهد

(33 نظر)
نقاط قوت:
برخورد پرسنل خوب بود اتاق ما تمییز بود و گرم فاصله تا حرم پیاده ۸ دقیقه اجازه دادن روز آخر چمدون هامون رو بذاریم داخل هتل بریم حرم و اینکه با وجود زود تر رسیدن معطل نشدیم و بهمون اتاق دادن در کل راضی بودیم ممنونم
نقاط ضعف:
تنوع صبحانه میتونه بیشتر باشه غذای هتل کیفیتش معمولی بود برنج اگه ایرانی باشه بهتره
نقاط قوت:
نسبتا تمیز بود هتل با این که نظافت روزانه نداشت.
نقاط ضعف:
نسبتا تمیز بود هتل با این که نظافت روزانه نداشت.
اینترنت نداشت شارژ روزانه شامپو و صابون انجام نمیشد.حوله و موارد بهداشتی کامل نبود.
نقاط قوت:
تمیز بود اول
نقاط ضعف:
تمیز بود اول
نقاط قوت:
اسمش خوب بود (هتل انقلاب) اندازه 2 ستاره هم نبود.
نقاط ضعف:
اسمش خوب بود (هتل انقلاب) اندازه 2 ستاره هم نبود.
ضعیف بود
نقاط قوت:
تقریبا نزدیک به حرم
نقاط ضعف:
تقریبا نزدیک به حرم
با قیمتی که بنده از اسنپ تریپ گرفتم خیلی خوب و به صرفه بود
نقاط قوت:
موقعیت مکانی و نزدیکی به حرم کیفیت غذا متوسط
نقاط ضعف:
شلوغی غذاخوردن و لابی در هنگام پذیرش نظافت روزانه‌ اتاق انجام نمیشه (ضعف خانه داری) مدیریت اگه اشکالات اشاره‌ شده در نظرات‌ زائران و برطرف کنند خیلی خوب میشه ظاهرا نظرات و نمیخونند
نقاط قوت:
فاصله تا حرم ۱۵ دقیقه پیاده روی آرام پرسنل تاسیسات خوش برخورد بودن رستوران هتل نفری ۵۰ تومان بود که شامل سوپ ماست ترشی و نوشیدنی بود ولی کیفیت کوبیده بسیار ضعیف بود پرسنل پذیرش شب یه آقای جوان و خوش برخورد
نقاط ضعف:
ضعیف بودن کافی شاپ فقط چایی و هات چاکلت داشتن با چیپس و پفک و رانی اتاق نه نورگیر داشت ن پنجره ن تهویه برخورد بسیار بد و زشت پذیرش شیفت روز که قصد داشت با دروغ و کلک اتاق رزرو شده مارو تغییر بدن خدمات ضعیف خانه داری مسواک و خمیر دندان نداشت دستمال کاغذی داخل سرویس از قبل خیس شده بود شامپو و صابون فقط دو عدد گذاشته بودن برای ۴ شب رستوران منوی ضعیفی داشت و تنوع کم بود بوی سیگار و مواد داخل راهرو پیچیده بود و کسی رسیدگی نمیکرد سرویس بهداشتی نیاز به جرمگیری شدید داشت درب سرویس بهداشتی نیاز به تعمیر داشت دمپایی های داخل اتاق یک بار مصرف نبود معلوم نیست قبل از ما چند نفر از دمپایی ها استفاده کرده بودن ملحفه تخت لک داشت و کثیف بود به نظر من برای اقامت در این هتل حتما لوازم شخصی و دمپایی و ملحفه داشته باشین پارکینگ نداره ولی جای پارک در کوچه و خیابون هست در طول اقامت ما یکبار هم برای نظافت اتاق مراجعه نکردن پرسنل روز پذیرش که یک خانوم بودن اصلا اخلاق هتلداری بلد نبود سشوار نداشت سرویس بهداشتی تهویه مناسبی نداشت
نقاط قوت:
اتاق بزرگ و تمیز کیفیت غذا در حد عالیییی نزدیکی بسیار به حرم و مراکز خرید کارکنان آموزش دیده
نقاط ضعف:
کم کاری خانه داری در شارژ شوینده ها شارژ نشدن اب معدنی تنوع بسیار کم در صبحانه
امکانات و شرایط کلی هتل از پذیرش تا نظافت روزانه اتاق ها به هیچ عنوان در حد دوستاره نیست و ضعیف میباشد. وسایل و محیط هتل مستهلک و فرسوده شده است.
در کل خوب بود ولی سرویس بهداشتی اتاق خیلی جالب نبود
نقاط قوت:
کیفت خوب غذا نزدیک بودن به حرم برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
بودن بوی نا مطبوع در اتاق به علت نداشتن سیستم تهویه در حمام و سرویس بهداشتی
برخورد پرسنل عالی بود کیفیت غذا خیلی خوب بود بسیار تمیز بود به نسبت قیمت واقعا ارزنده هست
موقع رزرو شماره اتاقت مشخص نیست وقتی میری هر اتاقی که خالی باشه رو بهت میدن، در صورتی که توی خرید حضوری اتاق رو میبینی بعد انتخاب میکنی
نقاط قوت:
با عرض سلام وقعا از هر لحاظ عالی بوده وهیچ ایرادی نداره
نقاط ضعف:
موقیت کرونا بوده ولی اگر اب معدنی خنک تو اتاق بود علی بود
نقاط قوت:
برخورد مناسب پرسنل موقعیت مکانی نزدیک حرم قیمت مناسب
نقاط ضعف:
نداشتن سرویس ایرانی در داخل اتاق
نقاط قوت:
نسبت به قیمت عالیه
نقاط ضعف:
سیستم سرمایشی خوبی نداره
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل و کیفیت تقریبا خوب غذا
نقاط ضعف:
زمان کم صرف غذا و تداخل زمان با اقامه ی نماز.
نقاط قوت:
اتاق تمیز و مرتب بود پذیرش و پرسنل مودب و خوبی داشت کیفیت غذا هم مناسب و متنوع بود
نقاط ضعف:
در اتاق بشقاب و قاشق و چنگال و کارد نبود. توالت اتاق فقط فرنگی بود، سنتی نداشت.
نقاط قوت:
نظافت خوبی داشت
نقاط ضعف:
اتاق پنجره نداشت.برنج غذاها سرد بود.
نقاط قوت:
کف موکت و روکش تمیز تخت ها تلویزیون خوب و کیفیت شبکه ها نظافت روزانه اتاق بعد از درخواست کارتی بودن سوییچ درب ها
نقاط ضعف:
نداشتن پنجره در اتاق و خبر نداشتن از روز یا شب بودن اتاق دلگیر بودن نور لامپ های اتاق با توجه به عدم پنجره خط تلفن ازاد نبود فقط داخلی بود بر خلاف نوشته سایت کیفیت غذا پایین و ضعیف نداشتن سشوار و جانمازی و دمپایی و امکانات دیگر هتل خشک و غیر منعطف بودن پذیرش اتاق برای استثاهای مانند کمی دیرتر یا زودتر تحویل دادن یا گرفتن اتاق یا پذیرش ساک و چمدان تا زمان رسیدن تحویل اتاق و ....
نقاط قوت:
قیمت مناسب نزدیک حرم
نقاط ضعف:
تخلیه اتاق راس ساعت ۱۲ که میخواستیم یک ساعت وسیله ها اونجا باشن بریم حرم و برگردیم قبول نکردند.
نقاط قوت:
هتل خوب و تمیزی هست.همه چی نسبت به قیمتش خوبه
نقاط ضعف:
تنها ایراد این هتل دیوارهای کاغذیش هست.صدا اتاق بقلی راحت تو اتاق شما میاد.خدا نکنه همسایه بد با سه تا بچه کنارتون بیوفته.مثل ما
نقاط قوت:
پرسنل خوش اخلاق
نقاط ضعف:
کمبود آب غذای بی کیفیت
نقاط قوت:
نزدیکی به حرم مطهر ، لابی زیبا
نقاط ضعف:
نبودن لیوان ظرف و چاقو برای خوردن میوه در اتاق شنیده شدن سر و صداهای زیاد در اتاق عدم تهویه مناسب در سرویس و اتاق
نقاط قوت:
برخورد بسیار بسیار محترمانه پرسنل و کیفیت خوب غذا و اتاق و نزدیکی به حرم
نقاط ضعف:
هیچ چیزی کم نداره...فقط اکر یه رمپ ورودی هتل میذاشتن واسه ویلچر و کالسکه عالی میشد
نقاط قوت:
خوش اخلاقی مهماندار کیفیت خوب غذا
نقاط ضعف:
کم کار بودن مهماندار ۶روز اقامت اصلا نیومدن اتاق رو تمیز کنن
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل قیمت نسبتا مناسب شارژ نسبتا خوب یخچال
نقاط ضعف:
فضای کوچک رستوران فضای کوچک کافه عدم تنوع غذایی سرویس دهی نامنظم مخصوصا در رستوران تمیز نبودن پرده ها و پتوها کوچیک بودن سرویس بهداشتی تمیزی متوسط اتاق و سرویس بهداشتی نبود کتری برقی و فنجان
نقاط قوت:
غداش خوب بود اتاق ها خوب بود
نقاط ضعف:
به شدت رستورانش شلوغ بود باید خیلی صبر میکردیم بعضی پرسنل اصلا خوب نبود ولی عده ای هم عالی بودن
نقاط قوت:
خدمات خوبی داره
نقاط ضعف:
سرویش بهداشتی معمولی هم باید هر اتاق داشته باشه غذاهاش خیلی کمه تنوع غذایی نداره
نقاط قوت:
قیمت مناسب تمیز بودن اتاقها برخورد بسیار خوب پرسنل نزدیکی به حرم و بازار رضا تنوع در وعده های غذایی ناهار و شام
نقاط ضعف:
کیفیت پائین نان صبحانه استفاده از برنج خارجی در بعضی وعده ها
نقاط قوت:
فاصله مناسب تا حرم تمیزی اتاق و سرویس بهداشتی
نقاط ضعف:
رستوران خیلی کوچک فضای کوچک سرویس بهداشتی و حمام
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل انقلاب مشهد

مهمانان هتل انقلاب مشهد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل انقلاب مشهد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل انقلاب مشهد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل انقلاب مشهد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل انقلاب مشهد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.