هتل انقلاب مشهد

مشهد، خيابان امام رضا، امام رضا 8، چهار راه دوم، سمت چپ
2
امتیاز کاربران
52
نظرات کاربران

معرفی هتل انقلاب مشهد

هتل یک ستاره انقلاب مشهد از تازه تاسیس‌ترین هتل‌های شهر می‌باشد که در سال ۱۳۹۳ افتتاح شده است. از مزیت های این هتل فاصله کمتر از ۸ دقیقه ای با حرم مطهر رضوی بوده و همچنین دسترسی مناسب و راحتی به بازارها و مجتمع تجاری مشهد بویژه بازار رضا (ع) دارد. این مجموعه در هشت طبقه و ۶۰ واحد اقامتی آماده پذیرایی از شما میهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل انقلاب مشهد

ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته
اقامت 24
1,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
1,500,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
1,100,000 تومان
4 فروردین
جمعه
1,100,000 تومان
5 فروردین
شنبه
1,100,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,100,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,500,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,500,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,500,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
860,000 تومان
11 فروردین
جمعه
860,000 تومان
12 فروردین
شنبه
860,000 تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
2,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
2,200,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
1,540,000 تومان
4 فروردین
جمعه
1,540,000 تومان
5 فروردین
شنبه
1,760,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,760,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,760,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,760,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,760,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
880,000 تومان
11 فروردین
جمعه
880,000 تومان
12 فروردین
شنبه
880,000 تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
2,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
2,200,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
1,540,000 تومان
4 فروردین
جمعه
1,540,000 تومان
5 فروردین
شنبه
1,760,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,760,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,760,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,760,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,760,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
880,000 تومان
11 فروردین
جمعه
880,000 تومان
12 فروردین
شنبه
880,000 تومان
اتاق دو تخته
اقامت 24
2,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
2,500,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
2,500,000 تومان
4 فروردین
جمعه
2,500,000 تومان
5 فروردین
شنبه
1,300,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,300,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,300,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,300,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,300,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,300,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,300,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,300,000 تومان
دو تخته دابل همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی)
اسنپ تریپ
2,970,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
2,970,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
2,310,000 تومان
4 فروردین
جمعه
2,310,000 تومان
5 فروردین
شنبه
2,530,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
2,530,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,530,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,530,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,530,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,650,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,650,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,650,000 تومان
دو تخته تویین همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی)
اسنپ تریپ
2,970,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
2,970,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
2,310,000 تومان
4 فروردین
جمعه
2,310,000 تومان
5 فروردین
شنبه
2,530,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
2,530,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,530,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,530,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,530,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,650,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,650,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,650,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
اقامت 24
2,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
2,200,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
1,600,000 تومان
4 فروردین
جمعه
1,600,000 تومان
5 فروردین
شنبه
1,600,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,600,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,200,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,200,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,200,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,300,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,300,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,300,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
2,650,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
2,650,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
2,650,000 تومان
4 فروردین
جمعه
2,650,000 تومان
5 فروردین
شنبه
1,850,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,850,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,850,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,850,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,850,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,850,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,850,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,850,000 تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
3,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
3,300,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
2,310,000 تومان
4 فروردین
جمعه
2,310,000 تومان
5 فروردین
شنبه
2,640,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
2,640,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,640,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,640,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,640,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,320,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,320,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,320,000 تومان
سه تخته همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی)
اسنپ تریپ
4,455,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
4,455,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
3,465,000 تومان
4 فروردین
جمعه
3,465,000 تومان
5 فروردین
شنبه
3,795,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
3,795,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
3,795,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
3,795,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
3,795,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,475,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,475,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,475,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
اقامت 24
2,800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
2,800,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
2,800,000 تومان
4 فروردین
جمعه
2,800,000 تومان
5 فروردین
شنبه
2,400,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
2,400,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,400,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,400,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,400,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,400,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,400,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,400,000 تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
2,900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
2,900,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
2,100,000 تومان
4 فروردین
جمعه
2,100,000 تومان
5 فروردین
شنبه
2,100,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
2,100,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,900,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,900,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,900,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,700,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,700,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,700,000 تومان
چهار تخته
اسنپ تریپ
4,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
4,400,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
3,080,000 تومان
4 فروردین
جمعه
3,080,000 تومان
5 فروردین
شنبه
3,520,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
3,520,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
3,520,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
3,520,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
3,520,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,760,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,760,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,760,000 تومان
چهار تخته همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی)
اسنپ تریپ
5,940,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
5,940,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
4,620,000 تومان
4 فروردین
جمعه
4,620,000 تومان
5 فروردین
شنبه
5,060,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
5,060,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
5,060,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
5,060,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
5,060,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
3,300,000 تومان
11 فروردین
جمعه
3,300,000 تومان
12 فروردین
شنبه
3,300,000 تومان

امکانات اتاق های هتل انقلاب مشهد

اعلام حریق
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
ماساژ
اتاق چمدان
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
آرایشگاه
فروشگاه
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک

آدرس هتل انقلاب مشهد روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل انقلاب مشهد

(52 نظر)
نقاط قوت:
نسبت به قیمت خوبه
نقاط ضعف:
نسبت به قیمت خوبه
تو بخش پذیرایی ایراداتی وارده مثل نون بیات چند روز مونده که در سه وعده صبحانه نهار و شام دیده میشه
نقاط قوت:
رفتار محترمانه پرسنل.تمیز بودن اتاق و فضای هتل.نزدیکی به حرم.
نقاط ضعف:
رفتار محترمانه پرسنل.تمیز بودن اتاق و فضای هتل.نزدیکی به حرم.
رفتار پرسنل بسیار محترمانه بود.و سریع به امور رسیدگی میکردند.نظافت هتل عالی بود.
نقاط قوت:
همه چیز خوب از نظر موقعیت محلی و پرسنل وتمیز ی خوب بود
نقاط ضعف:
فقط متاسفانه اتاق پنجره نداشت وخیلی گرم و حس خفگی به آدم دست می‌داد
نقاط قوت:
مدیریت عالی بود و نظارت خوب بود
نقاط ضعف:
ورودی هتل فاقد رمپ ویلچر میباشد
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل و اتاق بسیار تمیز
نقاط ضعف:
نداشتن تنوع غذایی خوب ولی درکل خوبه
نقاط قوت:
هتل تمیز با کادری بسیار باادب و محترمرییس هتل پیگیری خیلی زیاد و نظارت دقیقی بر امور داشت.غذا خوشمزه و گرم اتاق خیلی تمیز و دل بازبنده هتل های زیادی رو تجربه دارم ولی این هتل نسبت به قیمت بسیار خوب بود.
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
بسیار تمیز و برخورد عالی
نقاط ضعف:
بسیار تمیز و برخورد عالی
نقاط قوت:
نظافت-برخورد پرسنل
نقاط ضعف:
نظافت-برخورد پرسنل
بد نبود
نقاط قوت:
بسیار تمیزتخت های راحت و کاملا کاور شده با ملحفه تمیزبرخورد خوب پرسنلساکت و دنجبا توجه به هزینه ای که کردیم بسیار هتل خوبی بود و به احتمال زیاد دفعات بعدی هم همین هتل را انتخاب میکنم
نقاط ضعف:
نور کم لامپ هاکیفیت غذای پایین
نقاط قوت:
کیفیت غذا
نقاط ضعف:
گرمایش متوسط
نقاط قوت:
تمیزی هتل
نقاط ضعف:
صبحانه تنوع لازم را نداشت
نقاط قوت:
سلامهتل از لحاف تمیزی واقعا تمیز هست
نقاط ضعف:
کیفیت غذا پایین
نقاط قوت:
تمیزی مجموعه هتل ‌اتاق با امکانات مناسب
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
همه چیز عالی بود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
سیستم گرمایش
نقاط ضعف:
سیستم گرمایش
راضی بودم ولی صبحانه معمولی بود
نقاط قوت:
عوامل خوش اخلاق اتاق اول من پنجره نداست و درخواست کردم عوض کردن برام
نقاط ضعف:
میشد که تمیز تر باشه
نقاط قوت:
بنظر بنده همه چیز عالی بود.
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
نقاط قوت:
کارکنان بسیار با ادب و کار بلد پذیرش و ترخیص ۲۴ ساعته نظافت عالی غذاهای متنوع و با کیفیت مدیریت همیشه حاضر و ناظر تهویه مطبوع عالی اتاق با تنظیم توسط مسافر در کل عالی
نقاط ضعف:
فقط دستشویی اتاق ها تصادفی هست که ایرانی یا فرنگی باشه.همین
نقاط قوت:
تشکر از مدیریت خوب
نقاط ضعف:
تشکر از مدیریت خوب
بسیا ر خوب مودب با احترام تمیز
نقاط قوت:
غذاهای هتل خیلی
نقاط ضعف:
غذاهای هتل خیلی گران بود وبی کیفیت چوچه ۱۲۰ تومانی بیرون خریدم۸۰ تومان واستابوی ۸۰تومانی بیرون ۴۰تومان هرکسی خواست هتل رزرو کنه با غذارزرو کنه قیمت مناسب تراست
نقاط قوت:
اخلاق خوش پرسنل
نقاط ضعف:
کیفیت غدا کمی پایین بود
نقاط قوت:
رفتار پرسنل و سرویس دهی و در کل نظافت هتل و اتاق ها عالی
نقاط ضعف:
صبحانه بسیار معمولی که البته با توجه به قیمت مناسبه سرویس بهداشتی داخل اتاق از لحاظ نظافت مشکلی نداشت ولی از لحاظ طراحی بسیار بد بطور مثال دوش حمام دقیقاً بالای دستشویی فرنگی بود،دستشویی فرنگی چسبیده به دیوار و روشویی هم پشت در ورودی بود که باعث می‌شد در کامل باز نشه و این خیلی رفت و آمد رو سخت می‌کرد.
نقاط قوت:
تمیز و تهویه مناسب
نقاط ضعف:
صبحانه گرم ساده
نقاط قوت:
خیلی خوب
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
نزدیکی حرم، فقدان سروصدا،سیستم عالی گرمایش
نقاط ضعف:
فقدان جهت نمای حرم در کوچه ها، متنوع نبودن صبحانه، نون بربری نامرغوب صبحانه
نقاط قوت:
اتاق ها بسیار تمیز و مرتب فاصله تا حرم حدودا ۱۲ دقیقه نسبت به قیمتش خیلی عالی بود.
نقاط ضعف:
نبود چایساز در اتاق رفتار نامناسب و نگاه و نظارت عجیب غریب مسئول رستوران، بر میزان غذا خوردن مهمانها . انقدر رفتار خانم بد بود که ترجیح میدادیم تو رستوران هتل غذا نخوریم.
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل کیفیت غذا وخدمات از هتل دوستاره بیشتر بود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
تمیزی هتل خوش رویی پرسنل نزدیک بودن به حرم مطهر صبحانه با کیفیت
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
تمیز بودن هتل مدیریت درست نزدیک بودن به حرم مطهر برخورد بسیار عالی پرسنل صبحانه با کیفیت
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
بسیار تمیزسه ستاره واقعیکیفیت غذا خوبپرسنل مجربدو‌ آسانسور خوب که البته فقط یکی به رستوران راه داشتیخچال بی سر و صداصندلی و میز توالتجعبه دستمال کاغذی داخل اتاقدکور راهروهارستوران بسیار تمیز و مجهزساعت دیواری کارآمد و با زمان درست در اتاق
نقاط ضعف:
اعلام عدم عودت هیچگونه وجهی با وجود اینکه بیش از ۷۲ ساعت به تاریخ رزرو شده مانده بود و مجبور به استفاده شدیمهتل در پیچ قرار دارد و اصلا دید نداردباد سرد در ورودی هتل در فصل بسیار سردسیفون نامناسب و ناکارآمد سرویس فرنگیخراب بودن شیر پایینی حمام که آب نمیداد و آب از دوش هدر میرفتگرانی غذا و اقلام یخچالنبود پریز برق کافی در اتاق که فقط یکی بود و‌ قطعی هم داشتنور بسیار کم اتاق آن هم در گوشهتعطیلی لاندری ۸ شب!!دمپاییهای مردانه بزرگباز بودن درب ملحفه روکش پتوهاپرده های کثیفنبود جاکفشی با وجود داشتن فضانازک بودن دیوارها و‌ نداشتن عایق صوتی بطوریکه صدای حرف زدن اتاق بغلی کاملا شنیده میشد.
نقاط قوت:
تمیز بودساکت بود
نقاط ضعف:
برخورد کارکنانش میتونه حرفه‌ای تر باشهامکان لغو یک وعده غذایی وجود نداشت
نقاط قوت:
مدیریت قوی هتل کاملا مشهود بوده ونطارت کامل داشتند که قابل تحسین می باشد
نقاط ضعف:
کیفیت غذا نامطلوب ودارای کیفیت نبوده است. تایم تحویل اتاق اگر زودتر باشه بهتر هستش
نقاط قوت:
غذا های خوب و با کیفیت
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
پاکیزگی،برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ ، کوچک بودن فضای اتاق
نقاط قوت:
تمیز و بهداشتیپرسنل خوب
نقاط ضعف:
رندوم بودن سرویس فرنگی و ایرانی در اتاق ها
نقاط قوت:
قیمت نسبت به بقیه هتل ها مناسب تره . تمیزی اتاق ها در حد هتل ۳ .۴ ستارست .ما چند سری هست که این هتل رو انتخاب میکنیم
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
نزدیک حرم ، پرسنل خوش برخورد
نقاط ضعف:
نداشتن کتری برق برای چای
نقاط قوت:
پرسنل کمال همکاری را داشتند
نقاط ضعف:
کیفیت غذای شب نامناسب
نقاط قوت:
برخورد مناسب پذیرایی مناسب نزدیکی به حرم تمیز بودن هتل
نقاط ضعف:
نور کم اتاق ها نبود میز در اتاق ها
نقاط قوت:
عالی
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
پرسنل محترم و خوبغذای خوب با منوی انتخابیفضای اروم و ساکت
نقاط ضعف:
بوی ضد عفونی شدید میداد راهرو و اتاق ها
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
آب سردکن ندارد نه در لابی نه دررستوران،خوراکی های داخل یخچال خیلی گران محاسبه میشود
نقاط قوت:
نزدیکی به حرمتمیز بودن محبط لابی و اتاق ها
نقاط ضعف:
من عید امسال این هتل بودم و از همه نظر خدماتش عالی بود، به همین علت مجدد این هتل رو انتخاب کردم اما متاسفانه کیفیت صبحانه به شدت افت کرده بود.مسواک و خمیر دندان رو حذف کرده بودند.راهرو ها بوی نامطبوعی میداد.تهویه اتاق به شدت بد بود، جوری که اصلا نمیشد تو اتاق نفس کشید و پنجره هم نداشت. ما یه اتاق دو نفره، گرفته بودیم، یه سه نفر که آخر مجبور شدیم همگی تو اتاق ۳نفره بخوابیم به خاطر تهویه بد اتاق ۲ نفرشون در کل اصلا رضایت نداشتم و دگه این هتل رو انتخاب نمیکنم برای سفر های آتی.
نقاط قوت:
برخورد خوب همه پرسنل هتل از پذیرش تا رستوران و نیروهای خدماتما با تخفیف گرفتیم و قیمتش واقعا مناسب بوداتاقش تمیز بود و یه نکته مثبتی که داشت کف اتاق کامل موکت بود
نقاط ضعف:
جزو امکانات هتل تو سایت نوشته شده دسشویی ایرانی ولی اتاق ما فرنگی داشت و اتاق دیگه ای هم خالی نبود که بتونیم جابجا کنیمتو اتاق سینک ظرفشویی نداره
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
متاسفانه اتاقی تحویل ما شد که هیچ پنجره و تهویه ای نداشت. کولر گازی مستقل هم نداشت و سیستم اسپیلیت روی گرمایش بود. دوستان مراقب باشند اتاق پنجره دار بگیرند. اتاقهای شماره ۱۰ در هرطبقه بدون پنجره است.
نقاط قوت:
تمیزی هتلنزدیکی به حرمبرخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
نبود حوله خمیردندان سشوارکیفیت بسیار پایین غذا.
نقاط قوت:
هیچی نداره واقعا
نقاط ضعف:
دوستان من این هتل اتاق گرفته بودم ساس داشت زیر تختش تمام بدنمون نیش زد و رفت لای لباسا و اتاق بوی خیلی زننده ای داشت که میگفتن بوی مواد ضدعفونیه در صورتی که اصلا بوی عادی نبود و غذای بسیار ضعیفی داره لطفا پولتون حروم نکنید این هتل در حد مسافرخونه است از لحاظ نظافت و خدمات
دوستان من این هتل اتاق گرفته بودم ساس داشت زیر تختش تمام بدنمون نیش زد و رفت لای لباسا و اتاق بوی خیلی زننده ای داشت که میگفتن بوی مواد ضدعفونیه در صورتی که اصلا بوی عادی نبود و غذای بسیار ضعیفی داره لطفا پولتون حروم نکنید این هتل در حد مسافرخونه است از لحاظ نظافت و خدمات
همه چی عالی بود فقط یه وعده غذایی باب میل ما نبود. ولی درکل،نظافت،دسترسی به حرم،رفتار پرسنل،و سرویس دهی هتل عالی بود.
امکانات و شرایط کلی هتل از پذیرش تا نظافت روزانه اتاق ها به هیچ عنوان در حد دوستاره نیست و ضعیف میباشد. وسایل و محیط هتل مستهلک و فرسوده شده است.
در کل خوب بود ولی سرویس بهداشتی اتاق خیلی جالب نبود
برخورد پرسنل عالی بود کیفیت غذا خیلی خوب بود بسیار تمیز بود به نسبت قیمت واقعا ارزنده هست
موقع رزرو شماره اتاقت مشخص نیست وقتی میری هر اتاقی که خالی باشه رو بهت میدن، در صورتی که توی خرید حضوری اتاق رو میبینی بعد انتخاب میکنی
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل انقلاب مشهد

مهمانان هتل انقلاب مشهد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل انقلاب مشهد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل انقلاب مشهد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل انقلاب مشهد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل انقلاب مشهد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.