هتل آپارتمان درسا مشهد

مشهد، خیابان آخوند خراسانی 24، پلاک 20
-
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران

معرفی هتل آپارتمان درسا مشهد

هتل آپارتمان درسا مشهد در سال 1389 در خیابان آخوند خراسانی (گنبد سبز) افتتاح گردید. این مجموعه با پرسنل مجرب و آموزش دیده با افتخار آماده پذیرایی و خدمت رسانی به شما عزیزان و مهمانان گرانقدر حضرت ثامن الحجج(علیه السلام) می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپارتمان درسا مشهد

ظرفیت 2 نفر

سوئیت دو نفره
اقامت 24
550,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
550,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
400,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
400,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
400,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
400,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
400,000 تومان
18 فروردین
جمعه
400,000 تومان
19 فروردین
شنبه
400,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
400,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
400,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
400,000 تومان
سوئیت دو نفره
اقامت 24
750,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
750,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
550,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
550,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
550,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
550,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
550,000 تومان
18 فروردین
جمعه
550,000 تومان
19 فروردین
شنبه
550,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
550,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
550,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
550,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

آپارتمان یک خوابه سه نفره
اقامت 24
800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
800,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
560,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
560,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
560,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
560,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
560,000 تومان
18 فروردین
جمعه
560,000 تومان
19 فروردین
شنبه
560,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
560,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
560,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
560,000 تومان
آپارتمان یک خوابه سه نفره
اقامت 24
1,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
1,100,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
800,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
800,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
800,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
800,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
800,000 تومان
18 فروردین
جمعه
800,000 تومان
19 فروردین
شنبه
800,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
800,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
800,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
800,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

آپارتمان یکخوابه چهارنفره
اقامت 24
1,050,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
1,050,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
730,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
730,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
730,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
730,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
730,000 تومان
18 فروردین
جمعه
730,000 تومان
19 فروردین
شنبه
730,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
730,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
730,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
730,000 تومان
آپارتمان یکخوابه چهارنفره
اقامت 24
1,250,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
1,250,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,050,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,050,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,050,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,050,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,050,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,050,000 تومان
19 فروردین
شنبه
1,050,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,050,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
1,050,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
1,050,000 تومان
ظرفیت 5 نفر

آپارتمان یکخوابه پنج نفره
اقامت 24
1,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
1,300,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
900,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
900,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
900,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
900,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
900,000 تومان
18 فروردین
جمعه
900,000 تومان
19 فروردین
شنبه
900,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
900,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
900,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
900,000 تومان
آپارتمان یکخوابه پنج نفره
اقامت 24
1,550,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
1,550,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,300,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,300,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,300,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,300,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,300,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,300,000 تومان
19 فروردین
شنبه
1,300,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,300,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
1,300,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
1,300,000 تومان
ظرفیت 6 نفر

آپارتمان دوخوابه شش نفره
اقامت 24
1,550,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
1,550,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,070,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,070,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,070,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,070,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,070,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,070,000 تومان
19 فروردین
شنبه
1,070,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,070,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
1,070,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
1,070,000 تومان
آپارتمان دوخوابه شش نفره
اقامت 24
1,850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
1,850,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,550,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,550,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,550,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,550,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,550,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,550,000 تومان
19 فروردین
شنبه
1,550,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,550,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
1,550,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
1,550,000 تومان
ظرفیت 7 نفر

آپارتمان دوخوابه هفت نفره
اقامت 24
1,800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
1,800,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,250,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,250,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,250,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,250,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,250,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,250,000 تومان
19 فروردین
شنبه
1,250,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,250,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
1,250,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
1,250,000 تومان
آپارتمان دوخوابه هفت نفره
اقامت 24
2,150,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 فروردین
شنبه
2,150,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,800,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,800,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,800,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,800,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,800,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,800,000 تومان
19 فروردین
شنبه
1,800,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,800,000 تومان
21 فروردین
دوشنبه
1,800,000 تومان
22 فروردین
سه‌شنبه
1,800,000 تومان

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان درسا مشهد

(10 نظر)
نقاط قوت:
اگه پول هتل چهار ستاره را داده بودیم نواقص زیاد بود ولی نسبت به قیمتی که ما پرداخت کردیم خوب بود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
اتاق ها کلا کثیف اتاقی دکوراسیون قدیمییخچال که در اتاق بود فاقد آب معدنی بود نظافت صفر
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
نداشتن اجاق گاز، نبود موکت کف، بوی بد دسشویی،
نقاط قوت:
نزدیکی و دسترسی خوب اتاقها به اسانسورواحدهای آپارتمانی بزرگ و با پنجره و نور طبیعی خوببرخورد خوب پرسنلپارکینگ نسبتا خوبدسترسی سریع و معطلی کم به حمل و نقل عمومی
نقاط ضعف:
۱. کتری برقی و لاندری جز امکانات ذکر شده اما ارائه نمیشن متاسفانه اما آب جوش در همکف موجوده۲. عدم تهویه سرویس بهداشتی که آزاردهنده بود متاسفانه۳. منوی محدود صبحانه(پنیر، کره، مربا، حلوا یا تخم مرغ) که کاش هزینه بیشتر دریافت میشد اما متنوع تر بود.۴. فاصله زیاد تا حرم که با پیاده روی خسته کننده هست اما از طریق حمل و نقل عمومی که از ساعت ۶ صبح تا ۹ شب بود و معطلی هم نداشت از طریق خیابان واعظ طبسی ۲۰ دقیقه زمان میبرد که راضی بودم.
نقاط قوت:
برخورد محترمانه وصمیمانه پرسنل هتل ملافه ها وسرویس بهداشتی تمیز رستوران خوب پذیرایی مناسب نسبت به قیمت اقامت دراین هتل رو به بقیه توصیه میکنم
نقاط ضعف:
کیفیت غذا ها متوسط بودن سیستم سرمایش هتل مطلوب نبود
نقاط قوت:
فقط قیمت مناسبش
نقاط ضعف:
برخورد پرسنل اصلا مناسب نبودخدمات‌دهی به شدت ضعیف بودعدم تکریم ارباب رجوعتقریبا هیچ کدوم از درخواست‌های عادی و ساده ما رو انجام ندادن
نقاط قوت:
رفتار مودبانه پرسنل با مسافران توجه به درخواست و راهنمایی مسافران کمک به مسافران
نقاط ضعف:
ندارد همه چی خوب بود. فقط اگه یه لباسشویی میداشت عالی میشد:-)
نقاط قوت:
ارزان بودنبا توجه به امكانات
نقاط ضعف:
منو بسته و كيفيت نسبتا پايين رستوران
نقاط قوت:
وجود سرویس ایاب ذهاب برای حرم مطهر و رفتار بسیار عالی و مناسب کارکنان
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
اگه به نسبت قیمتش بهش نگاه کنیم خیلی خوبه
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آپارتمان درسا مشهد

مهمانان هتل آپارتمان درسا مشهد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپارتمان درسا مشهد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپارتمان درسا مشهد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپارتمان درسا مشهد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپارتمان درسا مشهد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.