هتل دیپلمات مشهد

مشهد، میدان راه آهن، ابتدای بلوار شهید کامیاب، نبش شهید کامیاب 32
3.4
امتیاز کاربران
25
نظرات کاربران

معرفی هتل دیپلمات مشهد

هتل سه ستاره دیپلمات مشهد واقع در خیابان شهید کامیاب در نوروز ۱۳۹۱ افتتاح گردیده است. از مزایای این هتل قرار نداشتن در طرح ترافیک و نزدیک بودن به راه آهن می‌باشد. هتل دیپلمات در ۶ طبقه و ۶۰ واحد اقامتی با پرسنلی مجرب و آموزش دیده آماده خدمت رسانی به شما میهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل دیپلمات مشهد

ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته
اقامت 24
910,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
910,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 اردیبهشت
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 اردیبهشت
یکشنبه
910,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
910,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
910,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
910,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 اردیبهشت
جمعه
910,000 تومان
15 اردیبهشت
شنبه
910,000 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
910,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
1,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
1,000,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
1,000,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
1,000,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
1,000,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
1,000,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
1,000,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
1,000,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
1,000,000 تومان
14 اردیبهشت
جمعه
1,000,000 تومان
15 اردیبهشت
شنبه
1,000,000 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
1,000,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
1,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
1,000,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
1,000,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
1,000,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
1,000,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
1,000,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
1,000,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
1,000,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
1,000,000 تومان
14 اردیبهشت
جمعه
1,000,000 تومان
15 اردیبهشت
شنبه
1,000,000 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
1,000,000 تومان
اتاق دو تخته
اقامت 24
1,510,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
1,510,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 اردیبهشت
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 اردیبهشت
یکشنبه
1,510,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
1,510,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
1,510,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
1,510,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 اردیبهشت
جمعه
1,510,000 تومان
15 اردیبهشت
شنبه
1,510,000 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
1,510,000 تومان
اتاق دو تخته دبل (فولبرد منو انتخابی)
ایران هتل آنلاین
1,600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
1,600,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
1,600,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
1,600,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
1,600,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
1,600,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
1,600,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
1,600,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
1,600,000 تومان
14 اردیبهشت
جمعه
1,600,000 تومان
15 اردیبهشت
شنبه
1,600,000 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
1,600,000 تومان
اتاق دو تخته توئین (فولبرد منو انتخابی)
ایران هتل آنلاین
1,600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
1,600,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
1,600,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
1,600,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
1,600,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
1,600,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
1,600,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
1,600,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
1,600,000 تومان
14 اردیبهشت
جمعه
1,600,000 تومان
15 اردیبهشت
شنبه
1,600,000 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
1,600,000 تومان
اتاق دو تخته
اقامت 24
2,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
2,000,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 اردیبهشت
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 اردیبهشت
یکشنبه
2,000,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
2,000,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
2,000,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
2,000,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 اردیبهشت
جمعه
2,000,000 تومان
15 اردیبهشت
شنبه
2,000,000 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
2,000,000 تومان
اتاق دو تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
7 اردیبهشت
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 اردیبهشت
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 اردیبهشت
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 اردیبهشت
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 اردیبهشت
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 اردیبهشت
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 اردیبهشت
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 اردیبهشت
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
اقامت 24
1,410,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
1,410,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
1,410,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
1,410,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
1,410,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
1,410,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
1,410,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
1,410,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 اردیبهشت
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 اردیبهشت
شنبه
1,410,000 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
1,410,000 تومان
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
1,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
1,500,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
1,500,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
1,500,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
1,500,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
1,500,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
1,500,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
1,500,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 اردیبهشت
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 اردیبهشت
شنبه
1,500,000 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
1,500,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
2,310,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
2,310,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
2,310,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
2,310,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
2,310,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
2,310,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
2,310,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
2,310,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 اردیبهشت
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 اردیبهشت
شنبه
2,310,000 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
2,310,000 تومان
اتاق سه تخته (فولبرد منو انتخابی)
ایران هتل آنلاین
2,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
2,400,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
2,400,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
2,400,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
2,400,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
2,400,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
2,400,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
2,400,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 اردیبهشت
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 اردیبهشت
شنبه
2,400,000 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
2,400,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
3,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
3,000,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
3,000,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
3,000,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
3,000,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
3,000,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
3,000,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
3,000,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 اردیبهشت
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 اردیبهشت
شنبه
3,000,000 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
3,000,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
7 اردیبهشت
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 اردیبهشت
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 اردیبهشت
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 اردیبهشت
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 اردیبهشت
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 اردیبهشت
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 اردیبهشت
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 اردیبهشت
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
اقامت 24
1,910,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
1,910,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
1,910,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
1,910,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
1,910,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
1,910,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
1,910,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
1,910,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 اردیبهشت
جمعه
1,910,000 تومان
15 اردیبهشت
شنبه
1,910,000 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
1,910,000 تومان
اتاق چهار تخته
ایران هتل آنلاین
2,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
2,000,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
2,000,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
2,000,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
2,000,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
2,000,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
2,000,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
2,000,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 اردیبهشت
جمعه
2,000,000 تومان
15 اردیبهشت
شنبه
2,000,000 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
2,000,000 تومان
اتاق چهار تخته (فولبرد منو انتخابی)
ایران هتل آنلاین
3,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
3,200,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
3,200,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
3,200,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
3,200,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
3,200,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
3,200,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
3,200,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 اردیبهشت
جمعه
3,200,000 تومان
15 اردیبهشت
شنبه
3,200,000 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
3,200,000 تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
3,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
3,200,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
3,200,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
3,200,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
3,200,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
3,200,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
3,200,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
3,200,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 اردیبهشت
جمعه
3,200,000 تومان
15 اردیبهشت
شنبه
3,200,000 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
3,200,000 تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
4,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
4,000,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
4,000,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
4,000,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
4,000,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
4,000,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
4,000,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
4,000,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 اردیبهشت
جمعه
4,000,000 تومان
15 اردیبهشت
شنبه
4,000,000 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
4,000,000 تومان
ظرفیت 5 نفر

سوئیت یک خوابه برای پنج نفر
ایران هتل آنلاین
2,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
2,500,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
2,500,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
2,500,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
2,500,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
2,500,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
2,500,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
2,500,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
2,500,000 تومان
14 اردیبهشت
جمعه
2,500,000 تومان
15 اردیبهشت
شنبه
2,500,000 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
2,500,000 تومان
آپارتمان یک خوابه پنج نفره
اقامت 24
2,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
2,500,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
2,500,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
2,500,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
2,500,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
2,500,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
2,500,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
2,500,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 اردیبهشت
جمعه
2,500,000 تومان
15 اردیبهشت
شنبه
2,500,000 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
2,500,000 تومان
آپارتمان یک خوابه پنج نفره
اقامت 24
4,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
4,000,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
4,000,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
4,000,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
4,000,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
4,000,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
4,000,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
4,000,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 اردیبهشت
جمعه
4,000,000 تومان
15 اردیبهشت
شنبه
4,000,000 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
4,000,000 تومان
سوئیت یک خوابه برای پنج نفر (فولبرد منو انتخابی)
ایران هتل آنلاین
4,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
4,000,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
4,000,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
4,000,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
4,000,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
4,000,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
4,000,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
4,000,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
4,000,000 تومان
14 اردیبهشت
جمعه
4,000,000 تومان
15 اردیبهشت
شنبه
4,000,000 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
4,000,000 تومان
آپارتمان یک خوابه پنج نفره
اقامت 24
5,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
5,000,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
5,000,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
5,000,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
5,000,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
5,000,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
5,000,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
5,000,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 اردیبهشت
جمعه
5,000,000 تومان
15 اردیبهشت
شنبه
5,000,000 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
5,000,000 تومان
آپارتمان یک خوابه پنج نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
7 اردیبهشت
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 اردیبهشت
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 اردیبهشت
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 اردیبهشت
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 اردیبهشت
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 اردیبهشت
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 اردیبهشت
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 اردیبهشت
یکشنبه
تکمیل ظرفیت

امکانات اتاق های هتل دیپلمات مشهد

تلویزیون
یخچال
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اتاق چمدان
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
تالار عروسی
پاركينگ
روم سرويس
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سالن اجتماعات
ماساژ
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
پله اضطراری
اتاق بازی
امکانات بازی کودکان
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
فروشگاه و غرفه
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
سونا خشک
استخر سرپوشیده
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
مبل
كافی شاپ
اينترنت در لابی
نمای شهر
مسلط به زبان انگليسی
ميز
خدمات اتو
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان عربی
خدمات اینترنتی
رستوران بام
باغچه
فضای بيرون هتل برای نشستن
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
فروشگاه سوغاتی
چايخانه سنتی
جكوزی
ماساژ تایلندی
ماساژ سوئدی
ماساژ عمیق ماهیچه ای
ماساژ پا
ماساژ صورت
ماساژ سنگ داغ
ماساژ شمع
امكانات برای معلولين
خدمات باربري
خدمات پزشكي
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
سالن بيليارد
حوضچه آب سرد
استخر كودكان
حمام تركی
زمين تنيس
سالن تشريفات
گشت نیم روزی
سرويس به حرم رايگان
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
رستوران فست فود
نمای باغ
ماساژ شیر و عسل
خدمات عروس
استخر فضای بسته
سالن جشن و مراسم و عروسی
پارکینگ در اطراف هتل
خدمات اسپا
صندوق امانات در لابی
صندوق امانات
خشکشویی
فكس
كافی شاپ
فروشگاه و غرفه
سونا خشک
جكوزی
استخر
شام در اتاق
رخت آویز
مینیبار
اتاق ماساژ

آدرس هتل دیپلمات مشهد روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل دیپلمات مشهد

(25 نظر)
نقاط قوت:
پرسنل و مدیریت بسیار خوب، خوشرو و متواضع
نقاط ضعف:
پرسنل و مدیریت بسیار خوب، خوشرو و متواضع
نقاط قوت: پرسنل خوب و آموزش دیده ، کیفیت خوب غذا ، فاصله کم تا ایستگاه راه آهن تحویل اتاق قبل از زمان مقرر (۱۴:۰۰) نقاط ضعف: کهنه و قدیمی بودن وسایل اتاق ، حمام و دستشویی معمولی ، فاصله نسبتاً زیاد تا حرم
نقاط قوت:
رفتار خوب و‌حرفه ای تعدادی از پرسنل
نقاط ضعف:
رفتار خوب و‌حرفه ای تعدادی از پرسنل
بابت امکاناتی که وجود نداره تبلیغ نکنید،یکی از دلایل رزرو این هتل برای امکانات استخر بود که گفتن بخاطر تعمیر بسته هست! با حذف این مورد با بقیه هتل هایی که خیلی ارزون‌تر هستن فرقی نداشت فروشگاه هتل هم مورد خاصی نبود که نقطه قوت به حساب بیاد، در صورتیکه میتونه یکی از بهترین هتل ها باشه به نظر میاد علاقه خاصی به ایجاد مزیت رقابتی نداره.
نقاط قوت:
همچی عالی و خوب بود
نقاط ضعف:
همچی عالی و خوب بود
از حرم دور بود ماکه پیاده می‌رفتیم خیلی پاهایمان درد می‌گرفت تنوع غذاش کم بود اما من که عاشق غذاش شدم
نقاط قوت:
منوهمسرم واسه ماه عسل اومده بودیم البته یه جا دیگه بودیم که تغییر دادیم، واقعا راضی بودیم از برخورد مناسب و همیشه لبشون خندون بود و من از این بابت خیلی خوشحال بودم صبحانه نهار شام عالی بود و منو ناهار و شام تعدادشون خوب بود همیشه بالای 5مدل غذا داشتن اتاق هم عالی و نور زیبا واسه شب . خیلی هم خنک بود و واسه ما گرمایی ها خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
منوهمسرم واسه ماه عسل اومده بودیم البته یه جا دیگه بودیم که تغییر دادیم، واقعا راضی بودیم از برخورد مناسب و همیشه لبشون خندون بود و من از این بابت خیلی خوشحال بودم صبحانه نهار شام عالی بود و منو ناهار و شام تعدادشون خوب بود همیشه بالای 5مدل غذا داشتن اتاق هم عالی و نور زیبا واسه شب . خیلی هم خنک بود و واسه ما گرمایی ها خیلی خوب بود
منوهمسرم حتما مجدد به هتل دیپلمات میایم واسه اقامت
نقاط قوت:
خشرویی و ادب کارکنان اقامتگاه و همچنین غذای با کیفیت
نقاط ضعف:
خشرویی و ادب کارکنان اقامتگاه و همچنین غذای با کیفیت
هتلی که اگر تنوع بیشتری در منو غذا هاش ایجاد کنه بسیار عالی میشه. تمیزی و رفتار کارکنان عالی . دوری از حرم هم با سرویس برطرف شده. نکته بسیار جالب اینکه اگر در زمان تولد در هتل باشید براتون تولد می گیرن .
اتاق و رستوران تمیز و مرتب بود. رفتار پرسنل عالی بود. کیفیت غذاها خوب بود. سرویس رفت و برگشت حرم داشت. درکل همه چی عالی بود.
به نظر من این هتل از همه نظر فوق‌العاده بود .
اتاق تمیز بود.رستوران تمیز و غذای با کیفیت.پرسنل مجرب و با ادب.
خوب
هتل بی نظیر نسبت به سه ستاره بودنش تمیز بودن کیفیت غذا برخورد کارکنان در حد پنج ستاره هست انصافا
اتاق تمیزو مرتب بود رفتار پرسنل عالی بود کیفیت غذاها خوب بود فقط تنوعش کم بود. سذویس رفت و برگشت حرم داشت درکل همه چی خوب بود و میشه هتل را در حد 4ستاره دونست.
هتل با اینکه سه ستاره بود ولی فوق العاده خوب بود چه از لحاظ نظافت و راحتی و چه از لحاظ برخورد خوب و محترمانه کادر هتل ، هرچند زمان رزرو هتل یکی از آپشن ها استخر رایگان بود که منو دوستم را جذب کرد و موقع حضور در هتل جهت استفاده از استخر درخواست هزینه کردند که بسیار ناراحت کننده بود اما در کل تجربه خوبی در هتل داشتم و قطعاً برای مسافرت های بعدی این هتل را انتخاب میکنم
همه چیز خوب بود فقط مکان رستوران کوچک بود و گنجایش مهمانها را نداشت
بسیار عالی و خوب بود.
بسیار عالی از همه نظر
هتل با وجودی که سه ستاره بود از همه لحاظ عالی بود. رفتار پرسنل خوب و محترمانه بود. کیفیت اتاق ها و غذاها عالی بود. فقط ای کاش تنوع غذاها بیشتر بشه و برای رفتن به رستوران برای غذا به خاطر شرایط کرونایی با محدودیت افراد مذیرفته بشن که فاصله بیشتری داشته باشند.
تمیزی هتل بسیار خوب بود هتل از حرم فاصله داشت ولی جای خوب و آرومه سرویس به حرم داره ولی تو سرویس های برگشت یه مقدار اذیت شدیم هماهنگی یه کم سخت بود صبحانه و نهار کیفیتش خیلی خوب بود اما اصلا تنوع نداشت و تکراری . به خاطر کرونا رستورانش سلف سرویس نبود و شام هم باید خودت میرفتی میگرفتی و تو اتاق میخوردی که یکم اذیت کننده بود
من دوساله این هتل را انتخاب میکنم از هر نظر عالی کارکنان مودب رستوران کافی شاب و پذیرش. صبحانه و ناهار کامل و عالی فقظ غذای شب خوب البته چون شب هست یکم حجم و تنوع غذا کم هست من چون با قطار میرم دقیقا روبرو هتل هست و کارم آسان هست اتاق ها تمیز و خوب و کامل کافی شاب ۲۴ ساعته هم داخل اتاق و کافی شاب میتونین سفارش بدید در کل اگه هتل خوب وکامل و قیمت مناسب میخواین این هتل حرف نداره در ضمن این هتل یکم دور هست تا حرم و در ساعت های مشخص تاکسی رفتو برگشت رایگان داره در کل گول هتلهای معروف گرون دم حرم نخورید این هتل با تور خدماتی اشتراک نداره همه جور آدمی از هر شهری داخلش نیست فقط اونای که میشناسن یا رفتن یا علی
همه چی عالی بود عالی به تمام معنا قطعا سفر بعدی فقط اینجا رو انتخاب خواهم کرد.
نقاط قوت:
مدیریت متواضع و پیگیر پرسنل عالی غذای عالی فضای بسیار آرام و شیک و بسیار تمیز
نقاط ضعف:
ندیدیم
به همه کسانی که دنبال مکانی تمیز وعالی و شیک و مناسب باغذاهای عالی میگردند سفارش میکنم حتما رزرو کنند ولذت ببرند. همه امکانات بسیارعالی و دردسترس بود. با اسنپ میشه راحت رفت حرم و برگشت . البته خود هتل هم سرویس رایگان رفت وبرگشت حرم را دارد. ازمدیریت محترم هتل و همه پرسنل مودب این هتل سپاسگزارم.
به نسبت قیمت هتلی خیلی تمیز و شیک با پرسنلی مودب تنها مشکل هتل کیفیت نسبتا پایین شام هتله
تنها موردی که میشه بیان کرد کمبود جا کفشی و چوب لباسی دیواری یا ایستاده در اتاق بود
از سمت شرکت ما این هتل رزرو شده بود و انتخاب خوبو به جایی هم بود. هتلی زیبا و شایسته.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل دیپلمات مشهد

مهمانان هتل دیپلمات مشهد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل دیپلمات مشهد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل دیپلمات مشهد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل دیپلمات مشهد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل دیپلمات مشهد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.