هتل آرسان مشهد

مشهد، خیابان امام رضا، چهارراه دانش، دانش شرقی 21/6
-
امتیاز کاربران
8
نظرات کاربران

معرفی هتل آرسان مشهد

هتل یک ستاره آرسان مشهد در سال ۱۳۹۳ افتتاح گردیده است. این هتل در جوار بارگاه ملکوتی امام رضا (علیه السلام) واقع شده است. زائران حضرت رضا (ع) تنها با ۱۰ دقیقه پیاده روی می‌توانند به آستان مبارک هشتمین اختر تابناک مشرف شوند. هتل آرسان در ۱۰ طبقه و ۴۴ واحد اقامتی با پرسنلی مجرب و آموزش دیده آماده خدمت رسانی به شما میهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آرسان مشهد

ظرفیت 2 نفر

سوئیت دو تخته
اقامت 24
990,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 خرداد
یکشنبه
990,000 تومان
28 خرداد
دوشنبه
990,000 تومان
29 خرداد
سه‌شنبه
990,000 تومان
30 خرداد
چهارشنبه
990,000 تومان
31 خرداد
پنج‌شنبه
990,000 تومان
1 تیر
جمعه
990,000 تومان
2 تیر
شنبه
990,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
990,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
990,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
990,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
990,000 تومان
سوئیت دو تخته
اقامت 24
1,320,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 خرداد
یکشنبه
1,320,000 تومان
28 خرداد
دوشنبه
1,320,000 تومان
29 خرداد
سه‌شنبه
1,320,000 تومان
30 خرداد
چهارشنبه
1,320,000 تومان
31 خرداد
پنج‌شنبه
1,320,000 تومان
1 تیر
جمعه
1,430,000 تومان
2 تیر
شنبه
1,430,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
1,430,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
1,430,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
1,430,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
1,430,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سوئیت سه تخته
اقامت 24
1,485,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 خرداد
یکشنبه
1,485,000 تومان
28 خرداد
دوشنبه
1,485,000 تومان
29 خرداد
سه‌شنبه
1,485,000 تومان
30 خرداد
چهارشنبه
1,485,000 تومان
31 خرداد
پنج‌شنبه
1,485,000 تومان
1 تیر
جمعه
1,485,000 تومان
2 تیر
شنبه
1,485,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
1,485,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
1,485,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
1,485,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
1,485,000 تومان
سوئیت سه تخته
اقامت 24
1,980,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 خرداد
یکشنبه
1,980,000 تومان
28 خرداد
دوشنبه
1,980,000 تومان
29 خرداد
سه‌شنبه
1,980,000 تومان
30 خرداد
چهارشنبه
1,980,000 تومان
31 خرداد
پنج‌شنبه
1,980,000 تومان
1 تیر
جمعه
2,145,000 تومان
2 تیر
شنبه
2,145,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
2,145,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
2,145,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
2,145,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
2,145,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

آپارتمان یکخوابه چهارتخته
اقامت 24
1,980,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 خرداد
یکشنبه
1,980,000 تومان
28 خرداد
دوشنبه
1,980,000 تومان
29 خرداد
سه‌شنبه
1,980,000 تومان
30 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
31 خرداد
پنج‌شنبه
1,980,000 تومان
1 تیر
جمعه
تکمیل ظرفیت
2 تیر
شنبه
تکمیل ظرفیت
3 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
4 تیر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
5 تیر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
6 تیر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
آپارتمان یکخوابه چهارتخته
اقامت 24
2,640,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 خرداد
یکشنبه
2,640,000 تومان
28 خرداد
دوشنبه
2,640,000 تومان
29 خرداد
سه‌شنبه
2,640,000 تومان
30 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
31 خرداد
پنج‌شنبه
2,640,000 تومان
1 تیر
جمعه
تکمیل ظرفیت
2 تیر
شنبه
تکمیل ظرفیت
3 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
4 تیر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
5 تیر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
6 تیر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 5 نفر

آپارتمان یک خوابه پنج تخته
اقامت 24
2,475,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 خرداد
یکشنبه
2,475,000 تومان
28 خرداد
دوشنبه
2,475,000 تومان
29 خرداد
سه‌شنبه
2,475,000 تومان
30 خرداد
چهارشنبه
2,475,000 تومان
31 خرداد
پنج‌شنبه
2,475,000 تومان
1 تیر
جمعه
تکمیل ظرفیت
2 تیر
شنبه
تکمیل ظرفیت
3 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
4 تیر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
5 تیر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
6 تیر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
آپارتمان یک خوابه پنج تخته
اقامت 24
3,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 خرداد
یکشنبه
3,300,000 تومان
28 خرداد
دوشنبه
3,300,000 تومان
29 خرداد
سه‌شنبه
3,300,000 تومان
30 خرداد
چهارشنبه
3,300,000 تومان
31 خرداد
پنج‌شنبه
3,300,000 تومان
1 تیر
جمعه
تکمیل ظرفیت
2 تیر
شنبه
تکمیل ظرفیت
3 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
4 تیر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
5 تیر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
6 تیر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 6 نفر

آپارتمان یکخوابه شش تخته
اقامت 24
2,970,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 خرداد
یکشنبه
2,970,000 تومان
28 خرداد
دوشنبه
2,970,000 تومان
29 خرداد
سه‌شنبه
2,970,000 تومان
30 خرداد
چهارشنبه
2,970,000 تومان
31 خرداد
پنج‌شنبه
2,970,000 تومان
1 تیر
جمعه
2,970,000 تومان
2 تیر
شنبه
2,970,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
2,970,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
2,970,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
2,970,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
2,970,000 تومان
آپارتمان یکخوابه شش تخته
اقامت 24
3,960,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 خرداد
یکشنبه
3,960,000 تومان
28 خرداد
دوشنبه
3,960,000 تومان
29 خرداد
سه‌شنبه
3,960,000 تومان
30 خرداد
چهارشنبه
3,960,000 تومان
31 خرداد
پنج‌شنبه
3,960,000 تومان
1 تیر
جمعه
4,290,000 تومان
2 تیر
شنبه
4,290,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
4,290,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
4,290,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
4,290,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
4,290,000 تومان
ظرفیت 7 نفر

آپارتمان دوخوابه هفت تخته
اقامت 24
3,465,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 خرداد
یکشنبه
3,465,000 تومان
28 خرداد
دوشنبه
3,465,000 تومان
29 خرداد
سه‌شنبه
3,465,000 تومان
30 خرداد
چهارشنبه
3,465,000 تومان
31 خرداد
پنج‌شنبه
3,465,000 تومان
1 تیر
جمعه
3,465,000 تومان
2 تیر
شنبه
3,465,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
3,465,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
3,465,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
3,465,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
3,465,000 تومان
آپارتمان دوخوابه هفت تخته
اقامت 24
4,620,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 خرداد
یکشنبه
4,620,000 تومان
28 خرداد
دوشنبه
4,620,000 تومان
29 خرداد
سه‌شنبه
4,620,000 تومان
30 خرداد
چهارشنبه
4,620,000 تومان
31 خرداد
پنج‌شنبه
4,620,000 تومان
1 تیر
جمعه
5,005,000 تومان
2 تیر
شنبه
5,005,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
5,005,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
5,005,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
5,005,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
5,005,000 تومان
ظرفیت 8 نفر

آپارتمان دوخوابه هشت تخته
اقامت 24
3,960,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 خرداد
یکشنبه
3,960,000 تومان
28 خرداد
دوشنبه
3,960,000 تومان
29 خرداد
سه‌شنبه
3,960,000 تومان
30 خرداد
چهارشنبه
3,960,000 تومان
31 خرداد
پنج‌شنبه
3,960,000 تومان
1 تیر
جمعه
3,960,000 تومان
2 تیر
شنبه
3,960,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
3,960,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
3,960,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
3,960,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
3,960,000 تومان
آپارتمان دوخوابه هشت تخته
اقامت 24
5,280,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 خرداد
یکشنبه
5,280,000 تومان
28 خرداد
دوشنبه
5,280,000 تومان
29 خرداد
سه‌شنبه
5,280,000 تومان
30 خرداد
چهارشنبه
5,280,000 تومان
31 خرداد
پنج‌شنبه
5,280,000 تومان
1 تیر
جمعه
5,720,000 تومان
2 تیر
شنبه
5,720,000 تومان
3 تیر
یکشنبه
5,720,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
5,720,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
5,720,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
5,720,000 تومان

امکانات اتاق های هتل آرسان مشهد

تلویزیون
یخچال
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
مبلمان
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
رستوران
ماساژ
اتاق چمدان
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
خدمات اتو
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
مسلط به زبان عربی
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
نمای دریاچه
نمای کوهستان
نمای پیست

آدرس هتل آرسان مشهد روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آرسان مشهد

(8 نظر)
تميز بود رفتار پرسنل خوب بود وسايل نو بود فقط فاصلش حداقل ٢٠ دقيقه پياده تا حرم بود غذا خوب بود در مجموع خوب بود
هتل از هر جهتی خوب بود سوییت تمیز بود و شیک یخچالها پر بودند رستوران کیفیت غذاهاش خیلی خوب بود مخصوصا کوفته تبریزیهاشون
هتل خوب بود از همه نظر پذیرش خوب بود اسانسور تمیز و خوشبو بود و همچنین اتاقهایش که نظافت خوب بود و سرویس رایگان به حرم داشت با اینکه ۱۰ دقیقه به حرم راه بود به نظرم جای تشکر دارد از مدیریت .
غذا خوب بود، تمیزی اتاق خوب بود البته اول ورود گفتیم تمیزتر و مرتب ترکردند، نظافت ملحفه و پتو بیشتر باید بشود. خدا را شکر راضی بودیم ، چند سرویس رایگان رفت به حرم هم دارد که بسیار خوب است.
هتل شیک و قیمت مناسب و دارای استخر وپارکینگ بود ممنونم از مدیریت
هتل منظمی بود اتاق خیلی تمیز بود ملافه ها تمیز بودند و اتاق سیستم گرمایشی خوبی داشت و تو یخچال اب معدنی و رانی و شکلات و کاکایو و اب میوه گزاشته بودند و اتاق مجهز به وای فای بود و هتل هم پارکینگ داشت هم استخر
باسلام هتلی بسار عالی ازهمه نظر
این هتل رو توصیه نمیکنم
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آرسان مشهد

مهمانان هتل آرسان مشهد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آرسان مشهد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آرسان مشهد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آرسان مشهد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آرسان مشهد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.