هتل آپارتمان ارمغان مشهد

مشهد، خیابان عنصری، نبش عنصری غربی 6
-
امتیاز کاربران
11
نظرات کاربران

معرفی هتل آپارتمان ارمغان مشهد

هتل آپارتمان ارمغان مشهد در سال ۱۳۸۵ افتتاح گردیده است. از بهترین مزایای این هتل نزدیکی به حرم مطهر رضوی و دسترسی آسان به مراکز تجاری و خرید از جمله بازار رضا می‌باشد. هتل ارمغان در ۴ طبقه و ۲۱ واحد اقامتی با پرسنلی مجرب و آموزش دیده آماده خدمت رسانی به شما میهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپارتمان ارمغان مشهد

ظرفیت 1 نفر

سینگل
هتل یار
148,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
148,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
148,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
148,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
148,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
148,000
تومان
8 بهمن
جمعه
148,000
تومان
9 بهمن
شنبه
148,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
148,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
148,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
148,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
148,000
تومان
سوئیت دو تخته برای یک نفر
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
38,000
تومان
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 2 نفر

سوئیت دو تخته
اسنپ تریپ
178,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
178,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
178,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
178,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
178,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
198,000
تومان
8 بهمن
جمعه
178,000
تومان
9 بهمن
شنبه
178,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
178,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
178,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
178,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
178,000
تومان
دبل
هتل یار
178,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
178,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
178,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
178,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
248,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
248,000
تومان
8 بهمن
جمعه
178,000
تومان
9 بهمن
شنبه
178,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
178,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
178,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
178,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
248,000
تومان
سوئیت دو تخته همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی)
اسنپ تریپ
358,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
358,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
358,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
358,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
358,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
358,000
تومان
8 بهمن
جمعه
358,000
تومان
9 بهمن
شنبه
358,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
358,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
358,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
358,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
358,000
تومان
اتاق دو تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق دو تخته فولبرد
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 3 نفر

سه تخته - دبل+سینگل
هتل یار
228,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
228,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
228,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
228,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
298,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
298,000
تومان
8 بهمن
جمعه
228,000
تومان
9 بهمن
شنبه
228,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
228,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
228,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
228,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
298,000
تومان
سوئیت سه تخته
اسنپ تریپ
228,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
228,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
228,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
228,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
228,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
228,000
تومان
8 بهمن
جمعه
228,000
تومان
9 بهمن
شنبه
228,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
228,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
228,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
228,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
228,000
تومان
سوئیت سه تخته همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی)
اسنپ تریپ
498,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
498,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
498,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
498,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
498,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
498,000
تومان
8 بهمن
جمعه
498,000
تومان
9 بهمن
شنبه
498,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
498,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
498,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
498,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
498,000
تومان
اتاق سه تخته فولبرد
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق سه تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 4 نفر

چهار تخته - دبل+2 تخت سینگل
هتل یار
298,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
298,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
298,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
298,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
398,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
398,000
تومان
8 بهمن
جمعه
298,000
تومان
9 بهمن
شنبه
298,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
298,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
298,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
298,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
398,000
تومان
سوئیت چهار تخته
اسنپ تریپ
298,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
298,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
298,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
298,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
298,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
298,000
تومان
8 بهمن
جمعه
298,000
تومان
9 بهمن
شنبه
298,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
298,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
298,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
298,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
298,000
تومان
سوئیت چهار تخته همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی)
اسنپ تریپ
658,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
658,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
658,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
658,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
658,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
658,000
تومان
8 بهمن
جمعه
658,000
تومان
9 بهمن
شنبه
658,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
658,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
658,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
658,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
658,000
تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 5 نفر

سوئیت یک خوابه پنج تخته
اسنپ تریپ
348,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
348,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
348,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
348,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
348,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
348,000
تومان
8 بهمن
جمعه
348,000
تومان
9 بهمن
شنبه
348,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
348,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
348,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
348,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
348,000
تومان
سوییت یکخوابه پنج تخته - 2 تخت دبل+سینگل
هتل یار
398,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
398,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
398,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
398,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
498,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
498,000
تومان
8 بهمن
جمعه
398,000
تومان
9 بهمن
شنبه
398,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
398,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
398,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
398,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
498,000
تومان
سوئیت یک خوابه پنج تخته همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی)
اسنپ تریپ
798,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
798,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
798,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
798,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
798,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
798,000
تومان
8 بهمن
جمعه
798,000
تومان
9 بهمن
شنبه
798,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
798,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
798,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
798,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
798,000
تومان
آپارتمان یکخوابه پنج نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 6 نفر

سوئیت یک خوابه شش تخته
اسنپ تریپ
448,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
448,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
448,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
448,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
448,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
448,000
تومان
8 بهمن
جمعه
448,000
تومان
9 بهمن
شنبه
448,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
448,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
448,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
448,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
448,000
تومان
سوئیت یک خوابه شش تخته همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی)
اسنپ تریپ
948,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
948,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
948,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
948,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
948,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
948,000
تومان
8 بهمن
جمعه
948,000
تومان
9 بهمن
شنبه
948,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
948,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
948,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
948,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
948,000
تومان
آپارتمان یکخوابه شش نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل آپارتمان ارمغان مشهد

اعلام حریق
ترانسفر رفت با هزینه
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
زنگ هشدار
زمین ورزشی
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
روم سرويس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
وسایل بدنسازی
پارک کودک
رستوران بام
مینی بار رایگان
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
خدمات باربري
خدمات تهيه بليط
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
اینترنت غیر‌رایگان در لابی
کافی نت
فتوکپی
آسانسور
جعبه کمک های اولیه
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
نمازخانه
صندوق امانات
اتاق چمدان
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
ماساژ
کافی‌شاپ
خدمات برای معلولین
لابی
کپسول آتش نشانی
فروشگاه
آرایشگاه
فروشگاه و غرفه
تلفن در اتاق
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
اطفای حریق
خدمات تور
اتاق بازی
رستوران ایرانی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
گشت غیررایگان
کپسول آتش‌نشانی در لابی

آدرس هتل آپارتمان ارمغان مشهد روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان ارمغان مشهد

(11 نظر)
نقاط قوت:
ندارد
نقاط ضعف:
ندارد
اصلا رزرو نکنین اینجارو واقعا
نقاط قوت:
موقعیت مکانی خوب،
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی خوب،
نقاط قوت:
فقط تا حدودی به حرم نزدیک بود
نقاط ضعف:
فقط تا حدودی به حرم نزدیک بود
تجربه خوبی نبود سر و صدا زیاد برخورد ضعیف و کیفیت بهداشتی پایین فقط گرمایش خوبی داشت
نقاط قوت:
فقط قیمتش مناسب بود
نقاط ضعف:
فقط قیمتش مناسب بود
رفتار غیر حرفه ای پرسنل تا حرم ۲۵ دقیقه پیاده روی
باسلام هتل عالی بود از نظر نظافت و خوش برخوردی پرسنل ونزدیک بودن به حرم امام رضا ع
این هتل خیلی خوب بود رفتار پذیرش خیلی خوب بود به همه پیشنهاد میکنم حتما بهتون این هتل او
هم هتل تمیزیه هم برخورد کارکنان و قیمتش هم نسبت به جاهای دیگه مناسب
همه چی عالی بود و درجه یک بدون مشکل اسکان پیدا کردیم و برخورد خوبی با ما شد
به نسبت کیفیت بالایی که داره،قیمت خیلی مناسب و خوبی هم داره،به برخورد پرسنل هم باید نمره ی ۲۰ داد،پیشنهاد میکنم اقامت توی این هتل رو حتما تجربه کنید
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آپارتمان ارمغان مشهد

مهمانان هتل آپارتمان ارمغان مشهد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپارتمان ارمغان مشهد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپارتمان ارمغان مشهد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپارتمان ارمغان مشهد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپارتمان ارمغان مشهد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.