هتل آدینا مشهد

مشهد، خیابان امام رضا(ع)، بین امام رضا ۱۶ و ۱۸
-
امتیاز کاربران
39
نظرات کاربران

معرفی هتل آدینا مشهد

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آدینا مشهد

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته (بدون پنجره و دارای نورگیر)
اقامت 24
1,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 آذر
جمعه
1,000,000 تومان
11 آذر
شنبه
1,000,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
1,000,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
1,000,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
1,000,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,000,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,000,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,000,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,000,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,000,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,000,000 تومان
یک تخته بدون پنجره
اسنپ تریپ
1,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 آذر
جمعه
1,000,000 تومان
11 آذر
شنبه
1,000,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
1,000,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
1,000,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
1,000,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,000,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,000,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,000,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,000,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,000,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,000,000 تومان
دو تخته برای یک نفر اکونومی - پنجره ندارد
هتل یار
1,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
شنبه
1,000,000 تومان
یک تخته بدون پنجره همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی)
اسنپ تریپ
1,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 آذر
جمعه
1,500,000 تومان
11 آذر
شنبه
1,500,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
1,500,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
1,500,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
1,500,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,500,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,500,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,500,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,500,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,500,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,500,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

توئین اکونومی - پنجره ندارد
هتل یار
1,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 آذر
سه‌شنبه
1,200,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,200,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,200,000 تومان
اتاق دو تخته - دبل
هتل یار
1,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 آذر
سه‌شنبه
1,300,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,300,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,300,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,300,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,300,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,300,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,300,000 تومان
اتاق دو تخته - تویین
هتل یار
1,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 آذر
سه‌شنبه
1,300,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,300,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,300,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,300,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,300,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,300,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,300,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
1,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 آذر
جمعه
1,300,000 تومان
11 آذر
شنبه
1,300,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
1,300,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
1,300,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
1,300,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,300,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,300,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,300,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,300,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,300,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,300,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
1,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 آذر
جمعه
1,300,000 تومان
11 آذر
شنبه
1,300,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
1,300,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
1,300,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
1,300,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,300,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,300,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,300,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,300,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,300,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,300,000 تومان
دو تخته
اسنپ تریپ
1,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 آذر
جمعه
1,300,000 تومان
11 آذر
شنبه
1,300,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
1,300,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
1,300,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
1,300,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,300,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,300,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,300,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,300,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,300,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,300,000 تومان
سوئیت جونیور - (بدون پنجره)فقط نورگیر
هتل یار
1,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 آذر
سه‌شنبه
1,500,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,500,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,500,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,500,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,500,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,500,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,500,000 تومان
سوئیت یک خوابه دو تخته جونیور بدون پنجره
اسنپ تریپ
1,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 آذر
جمعه
1,500,000 تومان
11 آذر
شنبه
1,500,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
1,500,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
1,500,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
1,500,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,500,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,500,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,500,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,500,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,500,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,500,000 تومان
سوئیت جونیور دوتخته
اقامت 24
1,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 آذر
یکشنبه
1,500,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,500,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,500,000 تومان
سوئیت استاندارد
هتل یار
2,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 آذر
سه‌شنبه
2,100,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
2,100,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
2,100,000 تومان
17 آذر
جمعه
2,100,000 تومان
18 آذر
شنبه
2,100,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,100,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
2,100,000 تومان
سوئیت یک خوابه دو تخته استاندارد
اسنپ تریپ
2,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 آذر
جمعه
2,100,000 تومان
11 آذر
شنبه
2,100,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
2,100,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
2,100,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
2,100,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
2,100,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
2,100,000 تومان
17 آذر
جمعه
2,100,000 تومان
18 آذر
شنبه
2,100,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,100,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
2,100,000 تومان
سوئیت استاندارد دوتخته
اقامت 24
2,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 آذر
جمعه
2,100,000 تومان
17 آذر
جمعه
2,100,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,100,000 تومان
دو تخته همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی)
اسنپ تریپ
2,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 آذر
جمعه
2,300,000 تومان
11 آذر
شنبه
2,300,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
2,300,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
2,300,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
2,300,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
2,300,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
2,300,000 تومان
17 آذر
جمعه
2,300,000 تومان
18 آذر
شنبه
2,300,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,300,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
2,300,000 تومان
سوئیت ویژه
هتل یار
2,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 آذر
سه‌شنبه
2,400,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
2,400,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
2,400,000 تومان
17 آذر
جمعه
2,400,000 تومان
18 آذر
شنبه
2,400,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,400,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
2,400,000 تومان
سوئیت یک خوابه دو تخته ویژه
اسنپ تریپ
2,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 آذر
جمعه
2,400,000 تومان
11 آذر
شنبه
2,400,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
2,400,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
2,400,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
2,400,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
2,400,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
2,400,000 تومان
17 آذر
جمعه
2,400,000 تومان
18 آذر
شنبه
2,400,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,400,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
2,400,000 تومان
سوئیت ویژه دوتخته
اقامت 24
2,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 آذر
شنبه
2,400,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
2,400,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
2,400,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
2,400,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
2,400,000 تومان
سوپر سوئیت
هتل یار
2,600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 آذر
سه‌شنبه
2,600,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
2,600,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
2,600,000 تومان
17 آذر
جمعه
2,600,000 تومان
18 آذر
شنبه
2,600,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,600,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
2,600,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

تریپل اکونومی - پنجره ندارد
هتل یار
1,600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
16 آذر
پنج‌شنبه
1,600,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,600,000 تومان
اتاق سه تخته
هتل یار
2,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 آذر
سه‌شنبه
2,000,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
2,000,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
2,000,000 تومان
17 آذر
جمعه
2,000,000 تومان
18 آذر
شنبه
2,000,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,000,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
2,000,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
2,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 آذر
جمعه
2,000,000 تومان
11 آذر
شنبه
2,000,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
2,000,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
2,000,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
2,000,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
2,000,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
2,000,000 تومان
17 آذر
جمعه
2,000,000 تومان
18 آذر
شنبه
2,000,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,000,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
2,000,000 تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
2,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 آذر
جمعه
2,000,000 تومان
11 آذر
شنبه
2,000,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
2,000,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
2,000,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
2,000,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
2,000,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
2,000,000 تومان
17 آذر
جمعه
2,000,000 تومان
18 آذر
شنبه
2,000,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,000,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
2,000,000 تومان
سه تخته همراه با صبحانه و ناهار و شام (منو انتخابی)
اسنپ تریپ
3,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 آذر
جمعه
3,500,000 تومان
11 آذر
شنبه
3,500,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
3,500,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
3,500,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
3,500,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
3,500,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
3,500,000 تومان
17 آذر
جمعه
3,500,000 تومان
18 آذر
شنبه
3,500,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
3,500,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
3,500,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

سوئیت امپریال
هتل یار
4,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
چهارشنبه
4,100,000 تومان

امکانات اتاق های هتل آدینا مشهد

تلویزیون
یخچال
اعلام حریق
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماساژ
اتاق چمدان
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
ویلچر
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
سونا و جکوزی
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اينترنت (Wifi)
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
روم سرويس
خدمات اتو
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
اينترنت در اتاق
مسلط به زبان عربی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
نمای خیابان
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
امكانات برای معلولين
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
خدمات ترانسفر رايگان
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
کافه سنتی
نورگیر

نظرات کاربران برای هتل آدینا مشهد

(39 نظر)
نقاط قوت:
نظافت و لوازم بهداشتی غذا و نوشیدنی
نقاط ضعف:
نظافت و لوازم بهداشتی غذا و نوشیدنی
نقاط قوت:
مرتب و بزرگی اتاق ها دسترسی راحت به حرم
نقاط ضعف:
مرتب و بزرگی اتاق ها دسترسی راحت به حرم
کیفیت غذاهای سرو شده در وعده های ناهار و شام متنوع و بهتر باشد.
نقاط قوت:
یه هتل خوب و مرتب با پرسنل بسسسسیاااار خوش برخورد و محترم.صبحانه در حد هتل سه ستاره است که باید باشه اما غذاها خوش طعم بود.هتل۵ستاره ای رفتم که بااینکه منو به ظاهر متنوع بود اما هیچ چیزی قابل خوردن نبود! کتری برقی و سشوار و حوله ها و ملحفه های تمیز و سرویس تمیییز و تخت خوب و… انتخاب من اتاق بدون پنجره بود و اینو از ابتدا میدونستم.اتاق یه پنجره نورگیر داشت ولی دسترسی به هوای آزاد نداشت که خب به نظرم نقطه ضعف نبود چون خودم انتخاب کردم.فضای این اتاق یکم جمع و جوره و برای یک نفر بد نیست.اما برای دونفر کوچیکه.برای رفتن به حرم هم حدود۱۰-۱۵دقیقه پیاده روی دارین. اقامتم برای من تجربه خیلی خوبی بود.و به همه توصیه اش میکنم.
نقاط ضعف:
یه هتل خوب و مرتب با پرسنل بسسسسیاااار خوش برخورد و محترم.صبحانه در حد هتل سه ستاره است که باید باشه اما غذاها خوش طعم بود.هتل۵ستاره ای رفتم که بااینکه منو به ظاهر متنوع بود اما هیچ چیزی قابل خوردن نبود! کتری برقی و سشوار و حوله ها و ملحفه های تمیز و سرویس تمیییز و تخت خوب و… انتخاب من اتاق بدون پنجره بود و اینو از ابتدا میدونستم.اتاق یه پنجره نورگیر داشت ولی دسترسی به هوای آزاد نداشت که خب به نظرم نقطه ضعف نبود چون خودم انتخاب کردم.فضای این اتاق یکم جمع و جوره و برای یک نفر بد نیست.اما برای دونفر کوچیکه.برای رفتن به حرم هم حدود۱۰-۱۵دقیقه پیاده روی دارین. اقامتم برای من تجربه خیلی خوبی بود.و به همه توصیه اش میکنم.
نقاط قوت:
اتاق بزرگ و تمیز
نقاط ضعف:
اتاق بزرگ و تمیز
نقاط قوت:
تلویزیون بزرگ‌ نور گیر خوب فاصله تا حرم مناسب نظافت مناسب روم سرویس خوب پرسنل معدب
نقاط ضعف:
تلویزیون بزرگ‌ نور گیر خوب فاصله تا حرم مناسب نظافت مناسب روم سرویس خوب پرسنل معدب
بطور کلی خوب بود برای یک هتل سه ستاره
هتل خوبی بود، تمیز بودن برای من خیلی مهم و واقعا اتاق تمیز بود. سرویس ایرانی هم داشت که واقعا برای من و همسرم مهم بود از صبحانه زیاد خوشمون نیومد ، بیشتر باب میل عرب ها بود فکر کنم چون بیشتر مسافرین عرب بودن. ولی درکل راضی هستم
هتل تمیز با پرسنل مودب و کار بلد ،رستوران با غذا های خوشمزه خانه داری وظایفشون رو به خوبی انجام میدادند اتاق تمیز و بزرگ بود
متاسفانه این هتل را در ایام پیک انتخاب کردم و دیگر هرگز انتخاب نمیکنم!
نقاط قوت:
نزدیکی به حرم و سکوت و تمیزی و بهداشت مناسب
نقاط ضعف:
نزدیکی به حرم و سکوت و تمیزی و بهداشت مناسب
در کل مناسب بود و اگر قصد زیارت باشد باز هم همینجا را انتخاب می‌کنم.
اتاق بدون پنجره ...صبحانه عالی بود ...اتاقها در ابتدا تمیز بود اما خانه داری در طی پنج شب یکبار به طور کامل تمیز کرد بقیش ناقص در کل خوب و تمیز صبحانه عالی متنوع
یک هتل با تمام امکانت رفاهی کیفیت عالی پرسنل آموزش دیده و حرفه ای یکی از بهترین هتل هایی که تجربه کردم
به نظرم تمامی بخش‌های هتل، رضایت‌بخش است. اما ناهار و شام هتل، جذب‌کننده نبود.
رفتار کارکنان بسیار مناسب
نظردیگری ندارم فقط معطلی زیاد داشت بابت ورود ب اتاق و تحویل اتاق
حتما موقع رزرو اتاق، به داشتن پنجره دقت کنید. چون اتاق های بدون پنجره این هتل، اصلا تهویه خوبی ندارن. کیفیت صبحانه عالی برخورد پرسنل هتل عالی
در کل خوبه
موقع ورود با اینکه زودتر رسیده بودیم ولی اتاق خالی بود و قبل از ساعت 2 پذیرش کردن، صبحونه و ناهارش عالی بود و شامش هم معمولی، اتاق هاش هم تمیز بودن
بسیار تمیز و مرتب بود. کاملا مثل تصاویرش بود و کارمندها و مهماندار ها بسیار خوش برخورد و صبور بودن. امکانات هتل هم کامل و عالی بود.
وجود سوسک در آشپزخانه منفی 1 پر کردن یخچال برخلاف خواست ما و گفتن این جمله که درصورت مصرف اقلام شامل هزینست
من در تاریخ 1400.04.10 در این هتل اقامت داشتم در اتاق رویال. همه چیز خوب بود. صبحانه ، دسترسی به حرم و ........ از همه عالی تر برخورد کارکنان هتل بود. تمامی پرسنل ، از رزرواسیون تا رستوران. اینقدر به مسافران احترام میگذاشتن که شرمنده می‌شدی. ما که به شخصه راضی بودیم و به دیگر مسافران پیشنهاد میکنم . با تشکر از مدیریت خوب هتل ادینا. و با تشکر از سایت ایران هتل آنلاین .
به نسبت قيمت خوب بود همه چيز
در روز پذیرش بابت سوییت رویال ۴ تخته بابت بالای ۲ نفر از ما هزینه اضافه گرفته شد . با پیگیری از تیم پشتیبانی آی هو ُ ابتدا گفتن مشکل رو حل میکنن که نتونستن ! و ما مجبور به پرداخت هزینه اضافه شدیم . از این مورد که صرف نظر همه چیز عالی بود
حتی از هتل کناریش(قصر) برتره عیبش منوی غذای ساده است مجبور شدیم یشب رستوران هتل قصر بریم که افتضاح بود(وسط غذامون با دستگاه پوز پول غذا رو خواستن)
برخورد کارکنانش واقعا عالی بود. غذاش خوشمزه و گرون اتاق ها تمیز و بدون عیب و نقص
برخورد کارکنان عالی بود،نظافت اتاق و چیدمان و دکور آن دلنشین بود، محیط آرام بود و صبحانه بسیار با کیفیت بود، در کل من برای مسافرت بعدی حتما این هتل رو مجدد در نظر خواهم گرفت.
اتاق ازنظرنورخیلی ضعیف بود .نبودن چای سازدراتاق.ولی پرسنل رفتار خوبی داشتند.
تنها نکته مثبت تمیز بودن ملافه تخت ها بود. سرویس بهداشتی رو خوب تمیز نکرده بودند. بابت دو سه ساعت ورود زودتر هزینه نیم شارژ روز از من دریافت شد!!! دیوارها نازک صدا اتاق کناری واضح میو مد. من با توجه به نظرات هتل رو انتخاب کردم ولی درحد هتل نیست . قهوه جوش و یا کتری برقی اتاق نداشت. اتاق آب معدنی نداشت و چای و حتی مختصر وسایل پذیرایی نداشت . آب خوردن هم جزو مینی بارشون بود که باید هزینه اش رو پرداخت می کردی!!! م . اینترنت وای فایش افتضاح همش قطع میشد و سرعت پایین. من از اینترنت موبایل خودم استفاده کردم.
از هتل فوق رضایت داشتم
من به همراه خانواده دو شب مهمان هتل بودم.همه چیز عالی بود.مخصوصا رستوران
هتل نوساز و تمیزی بود. Spa بصورت رایگان برای آقایان و خانم ها داشت‌. تنوع غذاها خوب بود.کیفیت غذا نسبتا خوب بود. صبحانه عالی بود. تو اتاق ما safty box و مینی بار با قیمت مناسب نسبت به هتل های دیگر وجود داشت‌. برخورد پرسنل عالی بود.
بسیار عالی
هتل نوسازه اما نسبت به نوساز بودن داخل راهروها و فضای لابی تمیز نیست. اتاق تمیز و مرتبه. غذاها خیلی تنوع و کیفیت نداره در حد معمولی.
تاریخ 22 خرداد به مدت 2 شب تنها توی هتل اقامت داشتم از هر نظر عالی بود کیفیت غذاها و تنوع غذاها عالی هتل بسیار تمیز و آروم برخورد پرسنل خیلی خوب بود
در تاریخ ٣ خرداد ٩٨ بمدت دوشب با خانواده اقامت داشتم تمیزی اتاق ها خیلی خوب بود خدمات اتاق ها با کمی تاخیر خیلی خوب بود کلا از اتاق خیلی راضی بودیم
با توجه به اینکه اتاق بنده کنار خانه دااری بود، سر و صدای بسیار زیاد پرسنل در طول اقامت آزار دهنده بود
هتل خوبی بود نوساز بود نزدیک به مراکز خرید و گردشگری مشهد بود غذاهای خوشمزه ای داشت
ممنوب بابت تمیز بودن هتل ورفتار خوب بسیا عالی پرسنل
برخورد پرسنل خیلی خوب بود. نحوه برخورد مسئول کافی شاپ عالی و مسئول رستوران خیلی خوب بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آدینا مشهد

مهمانان هتل آدینا مشهد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آدینا مشهد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آدینا مشهد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آدینا مشهد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آدینا مشهد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.