هتل آپارتمان مرزبانی شاندرمن ماسال

ماسال، کیلومتر3 شاندرمن، خیابان شهید عبدالحسین زاده
2.6
امتیاز کاربران
29
نظرات کاربران

معرفی هتل آپارتمان مرزبانی شاندرمن ماسال

هتل آپارتمان مرزبانی ماسال دارای ۱۲ واحد آپارتمانی با امکانات فول است. رستوران این هتل از مشهورترین رستوران‌های شهر است که منوی غذاهای سنتی و ایرانی رنگارنگی را در اختیار مهمانان گرامی قرار می‌دهد. این هتل دارای محیطی تمیز و آرام است که اقامت را در آن دلپذیر می‌نماید.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپارتمان مرزبانی شاندرمن ماسال

مرزبانی شاندرمن-آپارتمان یکخوابه دونفره
آپارتمان یکخوابه دونفره
هتل یار
221,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
221,000
تومان
3 مهر
شنبه
221,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
221,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
221,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
221,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
221,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
221,000
تومان
9 مهر
جمعه
221,000
تومان
10 مهر
شنبه
221,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
221,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
221,000
تومان
اقامت 24
241,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
241,000
تومان
3 مهر
شنبه
241,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
241,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
241,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
241,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
241,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
241,000
تومان
9 مهر
جمعه
241,000
تومان
10 مهر
شنبه
241,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
241,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
241,000
تومان
ای‌گردش
310,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
310,000
تومان
3 مهر
شنبه
310,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
310,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
310,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
310,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
310,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
310,000
تومان
9 مهر
جمعه
310,000
تومان
10 مهر
شنبه
310,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
310,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
310,000
تومان
مرزبانی شاندرمن-آپارتمان دوخوابه سه نفره
آپارتمان دوخوابه سه نفره
هتل یار
269,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
269,000
تومان
3 مهر
شنبه
269,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
269,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
269,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
269,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
269,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
269,000
تومان
9 مهر
جمعه
269,000
تومان
10 مهر
شنبه
269,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
269,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
269,000
تومان
اقامت 24
296,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
296,000
تومان
3 مهر
شنبه
296,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
296,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
296,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
296,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
296,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
296,000
تومان
9 مهر
جمعه
296,000
تومان
10 مهر
شنبه
296,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
296,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
296,000
تومان
ای‌گردش
380,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
380,000
تومان
3 مهر
شنبه
380,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
380,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
380,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
380,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
380,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
380,000
تومان
9 مهر
جمعه
380,000
تومان
10 مهر
شنبه
380,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
380,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
380,000
تومان
مرزبانی شاندرمن-آپارتمان دوخوابه چهارنفره
آپارتمان دوخوابه چهارنفره
هتل یار
292,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
292,000
تومان
3 مهر
شنبه
292,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
292,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
292,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
292,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
292,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
292,000
تومان
9 مهر
جمعه
292,000
تومان
10 مهر
شنبه
292,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
292,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
292,000
تومان
اقامت 24
322,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
322,000
تومان
3 مهر
شنبه
322,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
322,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
322,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
322,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
322,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
322,000
تومان
9 مهر
جمعه
322,000
تومان
10 مهر
شنبه
322,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
322,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
322,000
تومان
ای‌گردش
413,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
413,000
تومان
3 مهر
شنبه
413,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
413,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
413,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
413,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
413,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
413,000
تومان
9 مهر
جمعه
413,000
تومان
10 مهر
شنبه
413,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
413,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
413,000
تومان
مرزبانی شاندرمن-سوییت دوخوابه پنج تخته
سوییت دوخوابه پنج تخته
هتل یار
315,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
315,000
تومان
3 مهر
شنبه
315,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
315,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
315,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
315,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
315,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
315,000
تومان
9 مهر
جمعه
315,000
تومان
10 مهر
شنبه
315,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
315,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
315,000
تومان
اقامت 24
349,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
349,000
تومان
3 مهر
شنبه
349,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
349,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
349,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
349,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
349,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
349,000
تومان
9 مهر
جمعه
349,000
تومان
10 مهر
شنبه
349,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
349,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
349,000
تومان
مرزبانی شاندرمن-سوییت دوخوابه شش تخته
سوییت دوخوابه شش تخته
هتل یار
339,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
339,000
تومان
3 مهر
شنبه
339,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
339,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
339,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
339,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
339,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
339,000
تومان
9 مهر
جمعه
339,000
تومان
10 مهر
شنبه
339,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
339,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
339,000
تومان
اقامت 24
376,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
376,000
تومان
3 مهر
شنبه
376,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
376,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
376,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
376,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
376,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
376,000
تومان
9 مهر
جمعه
376,000
تومان
10 مهر
شنبه
376,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
376,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
376,000
تومان

امکانات اتاق های هتل آپارتمان مرزبانی شاندرمن ماسال

آسانسور
پارک کودک
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
آشپزخانه
رستوران بام
زمین ورزشی
گیم نت
چايخانه سنتی
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
جكوزی
فكس
رستوران
صبحانه در اتاق
نمای خیابان
خدمات اینترنتی
خدمات اتو
خدمات بيدار باش
خشکشویی
ميز
مبل
تلويزيون در لابی
لابی
خدمات باربري
صندوق امانات
Business Center
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
تلفن در لابی
روم سرويس
اعلام حریق
دستگاه خودپرداز
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
نمازخانه
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
خشکشویی (لاندری)
رستوران
تبديل ارز
تاکسی سرویس شبانه روزی
آژانس مسافرتی
مسلط به زبان انگليسی
اينترنت در لابی
پاركينگ
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
سیستم تهویه مطبوع
ماساژ
آرایشگاه
كافی شاپ
وسایل بدنسازی
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
اینترنت
اتاق چمدان
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
اتاق بازی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
خدمات تور
تلويزيون LED در لابی

آدرس هتل آپارتمان مرزبانی شاندرمن ماسال روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان مرزبانی شاندرمن ماسال

(29 نظر)
نقاط قوت:
دسترسی به مرکز شهر وخشرویی کارکنان
نقاط ضعف:
دسترسی به مرکز شهر وخشرویی کارکنان
محیطی آرام
نقاط قوت:
تمیز تازه ساخت خوش برخورد محیط صمیمی مرکز شهر دارای آسانسور
نقاط ضعف:
لابی بدون کولر
نقاط قوت:
خوب بود ، حتما در سفرهای بعدی هم میرم
نقاط ضعف:
ندارد
نقاط قوت:
رفتار بسیار خوب کارکنان، مرکز شهر و دسترسی به مغازه و بازار و... سکوت محل و...
نقاط ضعف:
رفتار بسیار خوب کارکنان، مرکز شهر و دسترسی به مغازه و بازار و... سکوت محل و...
هتل بسیار تمیز و آرامی بود. برخورد کارکنان بسیار عالی و راهنمایی بسیار خوبی انجام می شد. مکان های دیدنی در دسترس و امکانات هتل کامل بود.
در مجموع هتل خوبی بود نسبت به قیمت و تمیزی هتل برخورد کارکنان هم خیلی خوب بود
نقاط قوت:
پرسنل عالی اتاق ها تمیز
نقاط ضعف:
پرسنل عالی اتاق ها تمیز
موقعیت مکانی بسیار خوبی داره اتاق ها تمیز فقط نمیدونم چرا رستوران هتل تعطیل شده
نقاط قوت:
فضا بزرگ هست نوساز و تمیزه چون وسط شاندرمن هست به سایر نقاط گردشگری و روستاها نزدیک شدیم
نقاط ضعف:
امکانات خیلی کمه صبحانه نداشت
واقعا خوب بود
در کل شرایط، محیط و محله‌ی مناسبی را دارد.
تمیز بود. برخورد کارکنان بسیار خوب بود.ولی کاش رستوران هتل کار میکرد. یا با یک آشپزخانه و رستوران نزدیک کار میکردن. شب اول که رسیدیم همسرم روزه بود برای افطار که نه رستوران هتل کار میکرد نه شماره از رستورانی داشتن که غذا بیاره. پارکینگ هم محوطه جلو هتل هست. وسایل آشپزخانه هم دو عدد بشقاب و پیش دستی و چاقو چنگال و قاشق و کتری بود. قوری هم نداشت. قابلمه و... هم نداشت اینترنت هم فقط در لابی هتل بود. ولی به ما در مجموع خوش گذشت.
اتاق هتل تمیز بود. مدیریت و کارکنان رفتاری مناسب و صمیمی داشتند. غذای خوبی داشت. پارکینگ در جلوی هتل و محوطه بدون حصار و در کنار خیابان بود با این وجود دوربین امنیتی وجود داشت. از پنجره های هتل هیچ منظره جالبی دیده نمیشد.
برخورد دوستانه و محترمانه کارکنان کلا در یک جمله اینکه در حد خودش و جایگاهش خوب بود.
هتل تمیز بود کارکنان عالی بودند فقط اگر صبحانه نسبتا کامل بود بهتر بود و هزینه روی هتل بود
هتل در حد همون 2 ستاره است که پول بیشتری میگیره اما مثلا برای صبحانه پول میگیرن. نظافت متوسط. موقعیت خاصی نداره یه زمین خاکی کنار بلوار اصلی. رفتار پرسنل خوب.
نقاط قوت:
هتل خوب بود نحوه برخورد پرسنل خیلی مهمان نواز بودن نظافت هتل هم خوب بود
نقاط ضعف:
نکته منفی به چشم نیومد
۴ شب با خانواده اقامت داشتیم،هتلی تمیز و آرام در مرکز شهر شاندرمن میباشد که پرسنل بسیار مودب و با شخصیتی داره،کیفیت غذاهای رستوران هتل هم بسیار خوب و قابل قبول استنداشتن لابی،نداشتن روتختی مناسب،عدم نصب هود در آشپزخانه
این هتل در یک مکان فرعی در شهر شاندرمن نزدیک ماسال بود. به قیمتش اصلن هتل خوبی نبود. با نصف قیمت این هتل می شد کلبه ای در جنگل گرفت. البته رفتار کارکنان هتل خوب بود ولی در بعضی از اتاقهاش حشرات مشاهده کردیم که مجبور به تعویض اتاق شدیم. خرداد ۹۸ ما به این هتل آپارتمان سفر کرده بودیم.
باتوجه اینکه در ماسال تنوع انتخاب هتل بسیار کم است، می توان گفت نسبت به قیمت هتل مناسبی است. اما از لحاظ امکانات و خدمات متوسط می باشد.
نکات مثبت: رفتار کارکنان بسیار مهربانانه و مودب . غذاها عالی و درجه یک . دسترسی خوب به اماکن دیدنی و مرکز شهر و بازار. نظافت کلا خوب . وسایل و ساختمان نو. برای اماکن دیدنی منطقه هم خیلی خوب راهنمایی میکنن. نکات منفی: داخل اتاقها تلفن نیست و برای تماس با پذیرش و درخواست خدمات باید با موبایل تماس گرفت. حوله نداشت . مینی بار خالی بود.
برخورد فوق العاده مدیریت و پرسنلکیفیت و هزینه غذا بسیار عالی نظافت و نظم درخور
پاکیزگی و برخورد عالی با مسافران ، دستمریزاد به جناب مرزبانی مالک هتل که اقامت دلپذیری برایمان فراهم کردند
پاکیزگی و برخورد عالی با مسافران ، دستمریزاد به جناب مرزبانی مالک هتل که اقامت دلپذیری برایمان فراهم کردند
پاکیزگی و برخورد عالی با مسافران ، دستمریزاد به جناب مرزبانی مالک هتل که اقامت دلپذیری برایمان فراهم کردندهتل فاقد محوطه سازی و پارکینگ مناسب است
برخورد کارکنان و غذاش خوب بود
برخورد کارکنان عالی بود . غذا خوب بود . موقعیت مکانی خوب بود .
مديريت بسيار خوب بود محلش زياد خوب نبود
بنده به اتفاق همسرم یک شب شهریورماه ۹۶در این هتل اقامت داشتیم امیدوارم بتونم با منعکس کردن انچه دیدم بقیه عزیزان تصمیم بگیرند: تمیزی هتل و اتاق ها واقعا عالی بود . پارکینگ و نمای بیرونی هتل اصلا مناسب نبود بدون منظره خاصی بود. رستوران هتل نقطه ضعف بزرگ هتل هست که امیدوارم تغییرات اساسی بدهند از جمله استفاده از میز و صندلی ها ی اهنی قدیمی با ارتفاع زیاد و استفاده از پلاستیک نون جای رومیزی .عدم وجود لیوان شیشه ای در روی میز و.... سرویس بهداشتی اتاق ما فرنگی بود و جالب بود در جهت قبله بود که برای ما که مسلمان هستیم بایستی اصلاح گردد. برخورد پرسنل خوب و مودب ولی حرفه ای نبودند. صبحانه هتل بسیار ضعیف یک قوری چای با یک پنیر و مربای کوچک یک نفره که باز کردن دربش خودش معضل هست و عدم استفاده از استکان چینی یا سرامیکی یا شیشه ای مناسب جهت سرو
هتلی تمیز و واحدی بزرگ بود، کارکنان با ادب، امکانات بسیار پایین، صبحانه ضعیف، پیدا کردن هتل سخت بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آپارتمان مرزبانی شاندرمن ماسال

مهمانان هتل آپارتمان مرزبانی شاندرمن ماسال در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپارتمان مرزبانی شاندرمن ماسال از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپارتمان مرزبانی شاندرمن ماسال بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپارتمان مرزبانی شاندرمن ماسال رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپارتمان مرزبانی شاندرمن ماسال را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.