مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آریانا ماسال

ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته دبل بدون بالکن رو به شالیزار و جنگل
اقامت 24
445,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
445,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
445,000
تومان
8 بهمن
جمعه
445,000
تومان
9 بهمن
شنبه
445,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
445,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
445,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
445,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
445,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
445,000
تومان
15 بهمن
جمعه
445,000
تومان
16 بهمن
شنبه
445,000
تومان
اتاق دو تخته دبل بالکن دار رو به محوطه و جنگل
اقامت 24
445,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
445,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
445,000
تومان
8 بهمن
جمعه
445,000
تومان
9 بهمن
شنبه
445,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
445,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
445,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
445,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
445,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
445,000
تومان
15 بهمن
جمعه
445,000
تومان
16 بهمن
شنبه
445,000
تومان
اتاق دو تخته دبل بالکن دار رو به شالیزار و جنگل
اقامت 24
495,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
495,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
495,000
تومان
8 بهمن
جمعه
495,000
تومان
9 بهمن
شنبه
495,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
495,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
495,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
495,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
495,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
495,000
تومان
15 بهمن
جمعه
495,000
تومان
16 بهمن
شنبه
495,000
تومان
اتاق دو تخته بالکن دار - رو به محوطه و جنگل - دبل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
445,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
445,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
445,000
تومان
16 بهمن
شنبه
445,000
تومان
اتاق دو تخته بدون بالکن - بدون بالکن رو به شالیزار و جنگل - دبل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
پنجشنبه
445,000
تومان
اتاق دو تخته بالکن دار - رو به شالیزار و جنگل - دبل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
11 بهمن
دوشنبه
495,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته بدون بالکن - رو به شالیزار و جنگل - دبل + سینگل
هتل یار
495,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
495,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
495,000
تومان
اتاق سه تخته بالکن دار رو به محوطه و جنگل
اقامت 24
495,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
495,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
495,000
تومان
8 بهمن
جمعه
495,000
تومان
9 بهمن
شنبه
495,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
495,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
495,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
495,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
495,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
495,000
تومان
15 بهمن
جمعه
495,000
تومان
16 بهمن
شنبه
495,000
تومان
اتاق سه تخته بدون بالکن رو به شالیزار و جنگل
اقامت 24
495,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
495,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
495,000
تومان
8 بهمن
جمعه
495,000
تومان
9 بهمن
شنبه
495,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
495,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
495,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
495,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
495,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
495,000
تومان
15 بهمن
جمعه
495,000
تومان
16 بهمن
شنبه
495,000
تومان
اتاق سه تخته بالکن دار رو به شالیزار و جنگل
اقامت 24
545,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
545,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
545,000
تومان
8 بهمن
جمعه
545,000
تومان
9 بهمن
شنبه
545,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
545,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
545,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
545,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
545,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
545,000
تومان
15 بهمن
جمعه
545,000
تومان
16 بهمن
شنبه
545,000
تومان
اتاق سه تخته بالکن دار - رو به شالیزار و جنگل - دبل + سینگل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
15 بهمن
جمعه
535,000
تومان
اتاق سه تخته بالکن دار - رو به محوطه و جنگل - دبل + سینگل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
9 بهمن
شنبه
495,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
495,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته بدون بالکن رو به شالیزار و جنگل
اقامت 24
545,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
545,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
545,000
تومان
8 بهمن
جمعه
545,000
تومان
9 بهمن
شنبه
545,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
545,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
545,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
545,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
545,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
545,000
تومان
15 بهمن
جمعه
545,000
تومان
16 بهمن
شنبه
545,000
تومان
اتاق چهار تخته بالکن دار رو به محوطه و جنگل
اقامت 24
545,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
545,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
545,000
تومان
8 بهمن
جمعه
545,000
تومان
9 بهمن
شنبه
545,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
545,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
545,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
545,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
545,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
545,000
تومان
15 بهمن
جمعه
545,000
تومان
16 بهمن
شنبه
545,000
تومان
اتاق چهار تخته بالکن دار رو به شالیزار و جنگل
اقامت 24
595,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
595,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
595,000
تومان
8 بهمن
جمعه
595,000
تومان
9 بهمن
شنبه
595,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
595,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
595,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
595,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
595,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
595,000
تومان
15 بهمن
جمعه
595,000
تومان
16 بهمن
شنبه
595,000
تومان
اتاق چهار تخته بدون بالکن (رو به شالیزار و جنگل)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل آریانا ماسال

اعلام حریق
پذیرش 24 ساعته
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
ترانسفر برگشت با هزینه
رستوران بام
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
اينترنت در لابی
زمین ورزشی
خدمات تهيه بليط
پاركينگ
خدمات پزشكي
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات باربري
خدمات بیدار باش
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
مینی بار با هزینه
كافی شاپ
وسایل بدنسازی
فتوکپی
یخچال
سونا
استخر
تاکسی سرویس
نمازخانه
آسانسور
صندوق امانات
تلویزیون
رستوران
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
سیستم تهویه مطبوع
ماساژ
مینی بار رایگان
اتاق سیگار
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
فروشگاه
آرایشگاه
مرکز خرید
لابی
اتاق چمدان
اتاق بازی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
خدمات تور
خدمات نگهداری کودک

نظرات کاربران برای هتل آریانا ماسال

(12 نظر)
نقاط قوت:
خيلي تميز و مرتب كاركنان با خوشرويي و محترمانه رفتار ميكنند كيفيت خوب غذا
نقاط ضعف:
امكانات به نسبت درجه هتل يه مقدار كمتر بود
نقاط قوت:
هتل نوساز. اتاق های نسبتا بزرگ با تجهیزات نو. دید کوهستان و شالیزار.
نقاط ضعف:
خدمات نه چندان خوب. اتاق ها مسواک و خمیر دندان و امکانات از این قبیل ندارد. حوله هم فقط یک عدد موجود بود که گفتند مسافران اکثرا حوله شخصی می آورند اگر خواستید برایتان می آوریم. پرسنل مهربان و مودب اما نه چندان حرفه ای. ابتدای ورود حین ارائه توضیحات به مهمانان گوشزد میکنند که کولر گازی را روشن میکنید پنجره را حتما ببندید کولرها خراب می شود. به شیرآلات وایتکس برای ضدعفونی نزنید خراب می شود و از این قبیل حرفها که باعث برخوردن به مسافران می شود. درسته که ممکنه بعضی مسافران قبلا رعایت نکرده باشند اما می شود این ها را چاپ کرد و داخل اتاق نصب کرد که در بدو ورود به مهمانان شوک وارد نکنند.
نقاط قوت:
۱- برخورد بسیار مودبانه و دوستانه کارکنان هنل ۲- چشم انداز و ویو بسیار زیبای جنگل از داخل بالکن
نقاط ضعف:
۱- باتوجه به نظرات ( به عقیده من غیرواقعی) سایر کاربران این هتل را انتخاب کردم. ۲- درب ورودی شیشه ای باتوجه به شرایط کرونا برقی نبود. ۳- محل پذیرش ، رستوران و سالن انتظار بصورت مشترک می باشد. ۴- وضعیت سرویس بهداشتی داخل اتاق نامطلوب ، امکانات ، نظافت ، وسایل و دیزاین اتاق درحد هتل نبود ۵- کیفیت غذا معمولی بود
نقاط قوت:
برخورد بسیار خوب و محترمانه پرسنل تمیزی اتاقها نو بودن هتل و تجهیزات منظره و چشم انداز بسیار زیبا از پنجره اتاقها غذای خوب و خوشمزه امکان صرف غذا در آلاچیق ها رعایت خوب پروتکلهای بهداشتی
نقاط ضعف:
ندارد
نقاط قوت:
برخورد بسیار خوب کارکنان هتل
نقاط ضعف:
آنتن دهی و نت
نقاط قوت:
همه چیز خوب
نقاط ضعف:
هیچی
نقاط قوت:
هتل بسیار تمیزی بود برخورد پرسنل بسیار عالی بود غذاهای وعده ناهار و شام بسیار با کیفیت بود وعده های غذایی رو هم میتونید داخل رستوران یا حیاط میل کنید
نقاط ضعف:
تو اتاق سشوار نبود
نقاط قوت:
خوش رفتاری و احترام رزرویشن، آقای رزرویشن بسیار مودب و خون گرم و با احترام رفتار کردند.‌
نقاط ضعف:
نداشتن حوله به تعداد، صندلی های قدیمی، ارائه ی خدمات با تلفن مثل سشوآر و سروصدای کارمندان خدماتی موقع نظافت.
نقاط قوت:
چشم انداز عالی اتاقها و فصای ازاد محوطه جهت صرف وعده های غذایی و همچنین برخورد بسیار محترمانه کادر هتل از مهمترین نکات مثبت این هتل است . ????????????
نقاط ضعف:
در نرم افزارهای مسیر یاب از جمله بلده عنوان هتل ثبت نشده و با عنوان رستوران آریانا ذخیره شده که اندکی کار مسافرین را در مراجعه اول سخت می کند . انشالله با همت هتل دار محترم بزودی حل میشود .
نقاط قوت:
اخلاق پرسنل عالی....غذاها عالی تر
نقاط ضعف:
اینترنت مشکل داشت
نقاط قوت:
نظافت عالی بود گرمایش خوب بود برخوردشون خوب بود همه چی عالی
نقاط ضعف:
اصلا نداشت
نقاط قوت:
با سلام من در آبان ۹۸ در این هتل اقامت داشتم.هتل چون نوسازه خیلی تمیزه ، از لحاظ موقعیت مکانی و مناظر عالیه برخورد کارکنان بسیار مودبانه و خوب بود. پیشنهاد می کنم حتما استفاده کنین
نقاط ضعف:
فقط یکم از نظر امکانات اتاق کمبود داره که اونم ایشالا در آینده رفع میشه.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آریانا ماسال

مهمانان هتل آریانا ماسال در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آریانا ماسال از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آریانا ماسال بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آریانا ماسال رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آریانا ماسال را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.