هتل زریوار مریوان

کردستان، مريوان، بلوار درياچه
2.6
امتیاز کاربران
37
نظرات کاربران

معرفی هتل زریوار مریوان

هتل ۳ ستاره زریوار در زمینی به مساحت ۲۴۰۰۰ مترمربع و با زیر ینای بالغ بر ۳۷۵۰ مترمربع در سال ۱۳۸۴ در شهر مریوان در كنار دریاچه نیلگون و سرسبز زریوار افتتاح گردیده است. رستوران هتل زریوار در طبقه‌ی هفتم با چشم اندازی زیبا بر دریاچه‌ی زریوار و کوه‌های اطراف و همچنین مشرف بر باغ بزرگ هتل در خدمت مهمان‌های محترم خواهد بود. لازم به ذكر است اين هتل حدود ۱۰ دقيقه پياده تا درياچه زريوار فاصله دارد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل زریوار مریوان

ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته - تویین
هتل یار
485,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
485,000
تومان
9 بهمن
شنبه
485,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
485,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
485,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
485,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
485,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
485,000
تومان
15 بهمن
جمعه
485,000
تومان
16 بهمن
شنبه
485,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
485,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
485,000
تومان
دو تخته
ای‌گردش
485,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
485,000
تومان
9 بهمن
شنبه
485,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
485,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
485,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
485,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
485,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
485,000
تومان
15 بهمن
جمعه
485,000
تومان
16 بهمن
شنبه
485,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
485,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
485,000
تومان
اتاق دو تخته - دبل
هتل یار
485,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
485,000
تومان
9 بهمن
شنبه
485,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
485,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
485,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
485,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
485,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
485,000
تومان
15 بهمن
جمعه
485,000
تومان
16 بهمن
شنبه
485,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
485,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
485,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
517,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
517,000
تومان
9 بهمن
شنبه
517,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
517,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
517,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
517,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
517,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
517,000
تومان
15 بهمن
جمعه
517,000
تومان
16 بهمن
شنبه
517,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
517,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
517,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
517,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
517,000
تومان
9 بهمن
شنبه
517,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
517,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
517,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
517,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
517,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
517,000
تومان
15 بهمن
جمعه
517,000
تومان
16 بهمن
شنبه
517,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
517,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
517,000
تومان
دوتخته VIP
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
دو تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
اقامت 24
537,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
537,000
تومان
9 بهمن
شنبه
537,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
537,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
537,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
537,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
537,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
537,000
تومان
15 بهمن
جمعه
537,000
تومان
16 بهمن
شنبه
537,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
537,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
537,000
تومان
سه تخته
ای‌گردش
584,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
584,000
تومان
9 بهمن
شنبه
584,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
584,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
584,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
584,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
584,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
584,000
تومان
15 بهمن
جمعه
584,000
تومان
16 بهمن
شنبه
584,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
584,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
584,000
تومان
اتاق سه نفره
هتل یار
584,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
584,000
تومان
9 بهمن
شنبه
584,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
584,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
584,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
584,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
584,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
584,000
تومان
15 بهمن
جمعه
584,000
تومان
16 بهمن
شنبه
584,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
584,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
584,000
تومان
سه تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 4 نفر

سوئیت دو خوابه
هتل یار
975,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
975,000
تومان
9 بهمن
شنبه
975,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
975,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
975,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
975,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
975,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
975,000
تومان
15 بهمن
جمعه
975,000
تومان
16 بهمن
شنبه
975,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
975,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
975,000
تومان
سوئیت دو خوابه
ای‌گردش
975,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
975,000
تومان
9 بهمن
شنبه
975,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
975,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
975,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
975,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
975,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
975,000
تومان
15 بهمن
جمعه
975,000
تومان
16 بهمن
شنبه
975,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
975,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
975,000
تومان
سوئیت دو خوابه چهار نفره
اقامت 24
1,060,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,060,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,060,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,060,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,060,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,060,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,060,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,060,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,060,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,060,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,060,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,060,000
تومان
سوئیت دو خوابه چهار نفره
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 6 نفر

سوئیت سه خوابه
ای‌گردش
1,070,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,070,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,070,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,070,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,070,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,070,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,070,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,070,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,070,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,070,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,070,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,070,000
تومان
سوئیت سه خوابه شش نفره( پنج تخته+یک سرویس اضافه)
اقامت 24
1,155,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,155,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,155,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,155,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,155,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,155,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,155,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,155,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,155,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,155,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,155,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,155,000
تومان
ظرفیت 5 نفر

سوئیت سه خوابه
هتل یار
1,070,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,070,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,070,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,070,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,070,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,070,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,070,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,070,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,070,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,070,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,070,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,070,000
تومان

امکانات اتاق های هتل زریوار مریوان

آسانسور
آتلیه
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
صبحانه در اتاق
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
كتابخانه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
رستوران بام
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
اجاره ماشين
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات تهيه بليط
تبديل ارز
سالن بيليارد
پذیرش 24 ساعته
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
شبکه پخش فیلم
تلويزيون LCD در لابی
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
خدمات پزشكي
زمين تنيس
روم سرويس
سالن چند منظوره
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
كافی شاپ
فروشگاه و غرفه
نمای دریاچه
نمای دشت
ميز
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
کف پوش موکت
شام در اتاق
خشکشویی
مبل
گشت نیم روزی
صندوق امانات در لابی
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
غرفه صنایع دستی
تلويزيون در لابی
لوازم بهداشتی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
Business Center
صندوق امانات
لابی
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
مسلط به زبان عربی
نهار در اتاق
اينترنت در لابی
نمازخانه
سونا
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سیستم تهویه مطبوع
مبلمان
رستوران
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
دراور
سشوار
صندوق امانات
حوله
اطفای حریق
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
یخچال
پاركينگ
آژانس مسافرتی
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
کمد لباس
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
كافی شاپ
سرویس روزانه اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
کپسول آتش نشانی
کافی شاپ
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
سیستم سرمایش
تلفن در اتاق
اینترنت
پرینت
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
اباژور
تلفن
پارکینگ روباز
پله اضطراری
مرکز خرید
رستوران ایرانی
اتاق بازی
اشپزخانه
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
لابی
اتاق سیگار
رخت آویز

آدرس هتل زریوار مریوان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل زریوار مریوان

(37 نظر)
نقاط قوت:
رفتار پرسنل هتل نزدیکی به دریاچه
نقاط ضعف:
کیفیت اتاق ها متوسط ناهار سرو نمی شد سایبان برای پارکینگ ماشین نداشت
ضعیف و کارکنان غیر حرفه ای اتاق ها در حد مسافرخانه قدیمی
نقاط قوت:
موقعیت خوب مکانی هتل همه چی خوب بود
نقاط ضعف:
نکته منفی خاصی نداشت
نقاط قوت:
هیچ نکته مثبای نداره
نقاط ضعف:
اتاق های کثیف.نور کم.تهویه نامناسب.دستشویی و حمام کاملا کثیف،ینی آدم مسافرخونه بره راحتره ما طبقه ۶ بودیم هر غذایی ک آشپزخونه درست میکرد از اول پخت غذا بوش داخل اتاق ما بود،کلا همه چی افتضاح
به لطف چشم انداز زیبای هتل کاستی های هتل مورد توجه قرار نمیگرد نظافت بسیار ضعیف شیر روشویی شکسته صبحانه معمولی
نقاط قوت:
دید عالی، آرام و بی سروصدا، برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
بنده در این مورد نظری ندارم
نقاط قوت:
برخورد پرسنل عالی بود
نقاط ضعف:
تهویه سرویس بهداشتی سوییت سه خوابه طبقه هفت مشکل دارد،متاسفانه خیلی بوی نامطبوعی داره
واقعا درحد ۳ ستاره نبود.انتظار مسافرخونه خوب رو داشته باشین. دمپایی سفید که بر اثر استفاده سیاه شده بود کناره هاش.مسواک رو که گذاشته بودن رغبت به استفاده با توجه به بسته بندی پلاستیکی از جنس همون پلاستیک بسته بندی حوله رو نداشتم.ساعت ۱۵:۳۰ رسیدم ولی با اینکه لاندری تا ۱۶:۰۰ بود گفتن انجام نمیدیم.صبحانه فقط تخم مرغ ابپز و کره و پنیر و عسل و خیار کوجه،دریغ از یه نیمرو،املت،ابمیوه و.....رستوران نداشت یا تعطیل بود .تشک تخت خواب رو یک بار صاحب هتل امتحان کنه خودجوش درخواست کسر ستاره میکنه.با این قیمت واقعا افتضاح بود.یه سرویس چای و چهارتا کاکائو هوبی پنجاه هزار تومن.
نقاط قوت:
مطلوب بود
نقاط ضعف:
موردی نبود
صبحانه هتل یکنواخت بود و قابلیت بهتر شدن دارد.
تنها دلیلی که احتمالا این هتل را در مقابل بقیه هتل های این منطقه متمایز میکنه، نمای بسیار زیبای اون به سمت دریاچه زریوار است البته به شرط اینکه در طبقات بالای هتل اقامت داشته باشید. وضعیت نمای داخلی اتاق زیبا نیست و همه چیز حتی دیوارها نشان از کهنه بودن زیاد اونها را میده. سرویس خاصی داده نمیشد، در بدو ورود اعلام کردند که رستوران در نیمه دوم سال تعطیل است و منوی صبحانه هم بسیار محدود بود
نقاط قوت:
برخورد خيلي خوب كاركنان هتل موقعيت بسيار عالي و چشم انداز فوق العاده ي آن نزديكي به درياچه و مركز شهر داشتن محيطي آرامبخش و سرشار از انرژي مثبت بنده از اقامت در اين هتل بسيار لذت بردم
نقاط ضعف:
صداي آب در لوله كشيها كه فكر كنم بعلت قدمت آنها بود
نقاط قوت:
موقعیت مکانی عالی بود نظافت خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
هتل قدیمی بود سرویس بهداشتی و حمام بسیار قدیمی بود
رفتار کارکنان خوب بود و امکانات هتل و نحوه پذیرایی متوسط بود
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
موردی نبود
بوی سیگار در اتاق ها آزاردهنده بود، خدمات و نظافت متوسط
رفتار کارکنان رضایت بخش نبود
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
موقعيت مكاني عالي ديد درياچه
نقاط ضعف:
خيلي تميز نبود كيفيت صبحانه پايين چاي و نيمرو سرد بود
من خرداد 98 به این هتل رفتم در مجموع همه چی خوب بود برخورد پرسنل هم خیلی خوب بود دریاچه زریوار واقعا دیدنی هستش حتما امتحان کنید امکانات هتل هم در حد خودش واقعا خوبه
هیچ استقبالی در زمان ورود صورت نگرفت فکر کنم کلا سه نفر پرسنل هتل را اداره میکردند ، متاسفانه کمبود یک هتل در اون منطقه به شدت احساس میشه ، رستوران هتل کلا تعطیل بود در نتیجه هیچ نظری در مورد کیفیت غذا ندارم
محیط آرام و منظره دلنشینی دارد.
بدون امکانات ولی محیط آرام
اتاق خوب و‌تمیز بود، صبحانه خوب، مکان و منظره هتل عالی مشرف به دریاچه، پرسنل هم خوب بودند، پارکینگ خوب
1- سالن صرف صبحانه سرد بود 2- پتو در اتاق موجود نبود 3- برخورد پرسنل خوب بود
من به همراه خانواده دو شب در هتل زریوار اقامت داشتیم شب اول لامپ ورودی اتاق خراب بود، فن نیز خراب بودوبا اطلاع درشب دوم رفع گردید.درآخر از دست اندرکاران ایران هتل کمال تشکررادارم.
به نظر من بیشتر دو ستاره هست . صبحانه اش خوب نبود. ولی خوب به قیمتش می ارزه . هر چی پول بدی آش می خوری . در ضمن انتخاب چندان زیاد دیگه ای وجود ندارد
امکانات اتاق و برخورد پرسنل خیلی خوب و گرم بود. سرویس بهداشتی تمیز بود. صبحانه خیلی متنوع نبود ولی حلیم و املت و عسل خوشمزه ای داشت. دیزاین اتاقها و متریال بکار رفته و رنگبندی اتاق می توانست زیباتر باشد. اتاق با دید دریاچه بود و منظره زیبایی داشت.
با موقعیت خوب و متاسفانه کارکنان آموزش ندیده همه چیز خراب میشه. شهر و مردمان خوب و مهمان دوست و شهر زنده و پویایی بود که ارزش سفر دارد. ای کاش دریاچه رو از بند نیزار رها می کردن.
داراي كيفيت خوبي نبود
هتل نوساز و مرتبی بود، برخورد پرسنل خیلی خوب و نمای اتاق بسیار زیبا بود.
شهر خوب با هتل خوب به من خیلی خوش گذشت. ماهی کباب هم حتما بخورید:)) . با توجه به طرح هایی که داشتند عالی هم میشه. فقط شیرآلات مشکل داشت با مسئولینش صحبت کردند، گفتند که در برنامه بازسازی ما هستش.
خوب
اتاقها اصلا تمییز نبود و سرویس بهداشتی و حمام واقعا وضع بدی داشتن. کیفیت صبحانه معمولی ولی با تنوع بسیار کم. مینی بار بسیار گران و غیر منطقی
اصلا اتاقها در حد هتل 4 ستاره نبود. خدمات رسانی ضعیف. برخورد کارکنان اصلا مناسب نبود. حتی نهار هم در ماه رمضان برای مسافران سرو نمیشد.
سیستم سرویس بهداشتی داخل اتاق نیاز به نوسازی دارد
نقاط قوت:
دسترسی راحت و نزدیک به دریاچه بدون نیاز به وسیله نقلیه و داشتن پله های کوتاه و راحت در صورت استفاده نکردن از اسانسور -پارکینگ خوب -برخورد خوب کارکنان هتل
نقاط ضعف:
عدم سرویس خوب اسانسورها - دکمه های اسانسورها خرابه- فضای داخل لابی زیاد دلنشین و راحت نیست -صندلی های استفاده شده در سالن رستوران راحت نیست
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل زریوار مریوان

مهمانان هتل زریوار مریوان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل زریوار مریوان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل زریوار مریوان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل زریوار مریوان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل زریوار مریوان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.