هتل زریوار مریوان

کردستان، مريوان، بلوار درياچه
2.6
امتیاز کاربران
41
نظرات کاربران

معرفی هتل زریوار مریوان

هتل ۳ ستاره زریوار در زمینی به مساحت ۲۴۰۰۰ مترمربع و با زیر ینای بالغ بر ۳۷۵۰ مترمربع در سال ۱۳۸۴ در شهر مریوان در كنار دریاچه نیلگون و سرسبز زریوار افتتاح گردیده است. رستوران هتل زریوار در طبقه‌ی هفتم با چشم اندازی زیبا بر دریاچه‌ی زریوار و کوه‌های اطراف و همچنین مشرف بر باغ بزرگ هتل در خدمت مهمان‌های محترم خواهد بود. لازم به ذكر است اين هتل حدود ۱۰ دقيقه پياده تا درياچه زريوار فاصله دارد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل زریوار مریوان

زریوار-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
315,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
315,000
تومان
8 اسفند
جمعه
315,000
تومان
9 اسفند
شنبه
315,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
315,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
315,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
315,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
315,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
315,000
تومان
15 اسفند
جمعه
315,000
تومان
16 اسفند
شنبه
315,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
315,000
تومان
هتل یار
315,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
315,000
تومان
8 اسفند
جمعه
315,000
تومان
9 اسفند
شنبه
315,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
315,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
315,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
315,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
315,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
315,000
تومان
15 اسفند
جمعه
315,000
تومان
16 اسفند
شنبه
315,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
315,000
تومان
علاءالدین
315,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
315,000
تومان
8 اسفند
جمعه
315,000
تومان
9 اسفند
شنبه
315,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
315,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
315,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
315,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
315,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
315,000
تومان
15 اسفند
جمعه
315,000
تومان
16 اسفند
شنبه
315,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
315,000
تومان
ای‌گردش
3,150,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
3,150,000
تومان
8 اسفند
جمعه
3,150,000
تومان
9 اسفند
شنبه
3,150,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
3,150,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
3,150,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
3,150,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
3,150,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
3,150,000
تومان
15 اسفند
جمعه
3,150,000
تومان
16 اسفند
شنبه
3,150,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
3,150,000
تومان
زریوار-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
هتل یار
315,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
315,000
تومان
8 اسفند
جمعه
315,000
تومان
9 اسفند
شنبه
315,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
315,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
315,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
315,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
315,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
315,000
تومان
15 اسفند
جمعه
315,000
تومان
16 اسفند
شنبه
315,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
315,000
تومان
اقامت 24
315,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
315,000
تومان
8 اسفند
جمعه
315,000
تومان
9 اسفند
شنبه
315,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
315,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
315,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
315,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
315,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
315,000
تومان
15 اسفند
جمعه
315,000
تومان
16 اسفند
شنبه
315,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
315,000
تومان
زریوار-دو تخته ویژه
دو تخته ویژه
هتل یار
442,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
442,000
تومان
8 اسفند
جمعه
442,000
تومان
9 اسفند
شنبه
442,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
442,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
442,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
442,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
442,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
442,000
تومان
15 اسفند
جمعه
442,000
تومان
16 اسفند
شنبه
442,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
442,000
تومان
زریوار-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
علاءالدین
415,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
415,000
تومان
8 اسفند
جمعه
415,000
تومان
9 اسفند
شنبه
415,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
415,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
415,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
415,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
415,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
415,000
تومان
15 اسفند
جمعه
415,000
تومان
16 اسفند
شنبه
415,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
415,000
تومان
اقامت 24
415,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
415,000
تومان
8 اسفند
جمعه
415,000
تومان
9 اسفند
شنبه
415,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
415,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
415,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
415,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
415,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
415,000
تومان
15 اسفند
جمعه
415,000
تومان
16 اسفند
شنبه
415,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
415,000
تومان
هتل یار
415,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
415,000
تومان
8 اسفند
جمعه
415,000
تومان
9 اسفند
شنبه
415,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
415,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
415,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
415,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
415,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
415,000
تومان
15 اسفند
جمعه
415,000
تومان
16 اسفند
شنبه
415,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
415,000
تومان
ای‌گردش
4,150,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
4,150,000
تومان
8 اسفند
جمعه
4,150,000
تومان
9 اسفند
شنبه
4,150,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
4,150,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
4,150,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
4,150,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
4,150,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
4,150,000
تومان
15 اسفند
جمعه
4,150,000
تومان
16 اسفند
شنبه
4,150,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
4,150,000
تومان
زریوار-سوئیت دو خوابه چهار نفره
سوئیت دو خوابه چهار نفره
هتل یار
820,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
820,000
تومان
8 اسفند
جمعه
820,000
تومان
9 اسفند
شنبه
820,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
820,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
820,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
820,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
820,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
820,000
تومان
15 اسفند
جمعه
820,000
تومان
16 اسفند
شنبه
820,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
820,000
تومان
علاءالدین
820,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
820,000
تومان
8 اسفند
جمعه
820,000
تومان
9 اسفند
شنبه
820,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
820,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
820,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
820,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
820,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
820,000
تومان
15 اسفند
جمعه
820,000
تومان
16 اسفند
شنبه
820,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
820,000
تومان
اقامت 24
820,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
820,000
تومان
8 اسفند
جمعه
820,000
تومان
9 اسفند
شنبه
820,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
820,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
820,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
820,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
820,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
820,000
تومان
15 اسفند
جمعه
820,000
تومان
16 اسفند
شنبه
820,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
820,000
تومان
ای‌گردش
820,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
820,000
تومان
8 اسفند
جمعه
820,000
تومان
9 اسفند
شنبه
820,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
820,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
820,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
820,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
820,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
820,000
تومان
15 اسفند
جمعه
820,000
تومان
16 اسفند
شنبه
820,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
820,000
تومان
زریوار-سوئیت سه خوابه شش نفره( پنج تخته+یک سرویس اضافه)
سوئیت سه خوابه شش نفره( پنج تخته+یک سرویس اضافه)
ای‌گردش
865,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
865,000
تومان
8 اسفند
جمعه
865,000
تومان
9 اسفند
شنبه
865,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
865,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
865,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
865,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
865,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
865,000
تومان
15 اسفند
جمعه
865,000
تومان
16 اسفند
شنبه
865,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
865,000
تومان
اقامت 24
865,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
865,000
تومان
8 اسفند
جمعه
865,000
تومان
9 اسفند
شنبه
865,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
865,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
865,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
865,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
865,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
865,000
تومان
15 اسفند
جمعه
865,000
تومان
16 اسفند
شنبه
865,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
865,000
تومان
هتل یار
865,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
865,000
تومان
8 اسفند
جمعه
865,000
تومان
9 اسفند
شنبه
865,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
865,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
865,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
865,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
865,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
865,000
تومان
15 اسفند
جمعه
865,000
تومان
16 اسفند
شنبه
865,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
865,000
تومان

امکانات اتاق های هتل زریوار مریوان

آسانسور
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
مینی بار با هزینه
صبحانه در اتاق
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات تهيه بليط
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
اجاره ماشين
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
خدمات بیدار باش
رستوران بام
زمين تنيس
شبکه پخش فیلم
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
خدمات خانه داری
تبديل ارز
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
سالن بيليارد
گشت نیم روزی
نهار در اتاق
سالن چند منظوره
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
كافی شاپ
فروشگاه و غرفه
نمای دریاچه
نمای دشت
ميز
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
کف پوش موکت
شام در اتاق
خشکشویی
مبل
رستوران سنتی
غرفه صنایع دستی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
رستوران در هتل
صندوق امانات در لابی
لوازم بهداشتی
تلويزيون در لابی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
Business Center
صندوق امانات
لابی
رستوران
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
مسلط به زبان عربی
فكس
روم سرويس
نمازخانه
سیستم تهویه مطبوع
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
رستوران
سشوار
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
دراور
کمد لباس
مبلمان
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس فرنگی
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
پاركينگ
صندوق امانات
آژانس مسافرتی
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
یخچال
حوله
پرینت
اينترنت در لابی
کپسول آتش نشانی
فروشگاه و غرفه
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
خدمات برای معلولین
تلفن در اتاق
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
سیستم سرمایش
كافی شاپ
سوئیت
کافی شاپ
خدمات تور
پله اضطراری
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
اباژور
تلفن
پارکینگ روباز
رستوران ایرانی
اینترنت
اتاق بازی
اشپزخانه
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
رخت آویز

آدرس هتل زریوار مریوان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل زریوار مریوان

(41 نظر)
واقعا درحد ۳ ستاره نبود.انتظار مسافرخونه خوب رو داشته باشین. دمپایی سفید که بر اثر استفاده سیاه شده بود کناره هاش.مسواک رو که گذاشته بودن رغبت به استفاده با توجه به بسته بندی پلاستیکی از جنس همون پلاستیک بسته بندی حوله رو نداشتم.ساعت ۱۵:۳۰ رسیدم ولی با اینکه لاندری تا ۱۶:۰۰ بود گفتن انجام نمیدیم.صبحانه فقط تخم مرغ ابپز و کره و پنیر و عسل و خیار کوجه،دریغ از یه نیمرو،املت،ابمیوه و.....رستوران نداشت یا تعطیل بود .تشک تخت خواب رو یک بار صاحب هتل امتحان کنه خودجوش درخواست کسر ستاره میکنه.با این قیمت واقعا افتضاح بود.یه سرویس چای و چهارتا کاکائو هوبی پنجاه هزار تومن.
نقاط قوت:
مطلوب بود
نقاط ضعف:
موردی نبود
صبحانه هتل یکنواخت بود و قابلیت بهتر شدن دارد.
تنها دلیلی که احتمالا این هتل را در مقابل بقیه هتل های این منطقه متمایز میکنه، نمای بسیار زیبای اون به سمت دریاچه زریوار است البته به شرط اینکه در طبقات بالای هتل اقامت داشته باشید. وضعیت نمای داخلی اتاق زیبا نیست و همه چیز حتی دیوارها نشان از کهنه بودن زیاد اونها را میده. سرویس خاصی داده نمیشد، در بدو ورود اعلام کردند که رستوران در نیمه دوم سال تعطیل است و منوی صبحانه هم بسیار محدود بود
نقاط قوت:
راضی کننده نبود
نقاط ضعف:
میتونه خیلی بهتر باشه حس خوبی به آدم نمیده
نقاط قوت:
برخورد خيلي خوب كاركنان هتل موقعيت بسيار عالي و چشم انداز فوق العاده ي آن نزديكي به درياچه و مركز شهر داشتن محيطي آرامبخش و سرشار از انرژي مثبت بنده از اقامت در اين هتل بسيار لذت بردم
نقاط ضعف:
صداي آب در لوله كشيها كه فكر كنم بعلت قدمت آنها بود
نقاط قوت:
فوق العاده معمولی
نقاط ضعف:
نوع برخورد پرسنل بسیار ضعیف رسیدگی ضعیف حمام کوچک بود نظافت کلی و صبحانه بسیار ضعیف سروصدای موزیک عروسی واقعا آزار دهنده
نقاط قوت:
موقعیت مکانی عالی بود نظافت خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
هتل قدیمی بود سرویس بهداشتی و حمام بسیار قدیمی بود
رفتار کارکنان خوب بود و امکانات هتل و نحوه پذیرایی متوسط بود
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
تمیزی هتل موقعیت مکانی مناسب در جوار دریاچه داشتن پارکینگ
نقاط ضعف:
مشاهده نشد
بوی سیگار در اتاق ها آزاردهنده بود، خدمات و نظافت متوسط
رفتار کارکنان رضایت بخش نبود
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
موقعيت مكاني عالي ديد درياچه
نقاط ضعف:
خيلي تميز نبود كيفيت صبحانه پايين چاي و نيمرو سرد بود
من خرداد 98 به این هتل رفتم در مجموع همه چی خوب بود برخورد پرسنل هم خیلی خوب بود دریاچه زریوار واقعا دیدنی هستش حتما امتحان کنید امکانات هتل هم در حد خودش واقعا خوبه
هیچ استقبالی در زمان ورود صورت نگرفت فکر کنم کلا سه نفر پرسنل هتل را اداره میکردند ، متاسفانه کمبود یک هتل در اون منطقه به شدت احساس میشه ، رستوران هتل کلا تعطیل بود در نتیجه هیچ نظری در مورد کیفیت غذا ندارم
محیط آرام و منظره دلنشینی دارد.
بدون امکانات ولی محیط آرام
اتاق خوب و‌تمیز بود، صبحانه خوب، مکان و منظره هتل عالی مشرف به دریاچه، پرسنل هم خوب بودند، پارکینگ خوب
1- سالن صرف صبحانه سرد بود 2- پتو در اتاق موجود نبود 3- برخورد پرسنل خوب بود
لوکیشن و منظره هتل خیلی خوب است.امکان دارد در پذیرش معطل شوید. طراحی و معماری و دکور اتاق‌ها اصلا خوب نیست. کیفیت زیادی از صبحانه انتظار نداشته باشید. اگر امکان رزرو و اقامت در هتل جهانگردی را دارید بهتر از زریوار است.
سلام با توجه به محل قرار گرفتن هتل و زیبایی منطقه توسعه می کنم که سفری به مریوان و اقامت در هتل زریوار داشته باشند
من تو آذر ماه تو این هتل اقامت داشتم فوق العاده افتضاح بود رستوران و کافی شاپ کلا تعطیل...کارکنان هتل هم انگار نه انگار که مسافر درخواستی داره یه جوری برخورد میکنن که انگار از روی دلسوزی بهمون جا دادن اگه ایندفعه مریوان برم تو چادر میخابم ولی پامو تو این هتل ( مسافرخونه بیشتر بهش میخوره) نمیزارم من موندم چجوری این چهار ستاره هست کلا پیشنهاد میکنم به این هتل نرید
من به همراه خانواده دو شب در هتل زریوار اقامت داشتیم شب اول لامپ ورودی اتاق خراب بود، فن نیز خراب بودوبا اطلاع درشب دوم رفع گردید.درآخر از دست اندرکاران ایران هتل کمال تشکررادارم.
به نظر من بیشتر دو ستاره هست . صبحانه اش خوب نبود. ولی خوب به قیمتش می ارزه . هر چی پول بدی آش می خوری . در ضمن انتخاب چندان زیاد دیگه ای وجود ندارد
من همین امروز از این هتل اومدم.خلاصه بخوام بگم اگه این هتل بار دیگه مجانی هم باشه نمیرم.برخورد کارکنان افتضاح.اعصاب داشتن.رستوران و کافی شاپ تعطیل بود.خیلی راحت گفتن کار نمیکنن.نمیدونم اگه نمیتونن خدمت رسانی کنن چرا مسافر میگیرن.صبحانه مونده و افتضاح.واقعا در حد یه مسافرخونه بود.اتاقای دو تخته شم اصلا ویو خوبی نداشت.بالکنم اتاقای سه تخته اش داشت.فنرای تخت رو کامل حس میکردی.کلا واقعا خورد تو ذوقمون.
امکانات اتاق و برخورد پرسنل خیلی خوب و گرم بود. سرویس بهداشتی تمیز بود. صبحانه خیلی متنوع نبود ولی حلیم و املت و عسل خوشمزه ای داشت. دیزاین اتاقها و متریال بکار رفته و رنگبندی اتاق می توانست زیباتر باشد. اتاق با دید دریاچه بود و منظره زیبایی داشت.
با موقعیت خوب و متاسفانه کارکنان آموزش ندیده همه چیز خراب میشه. شهر و مردمان خوب و مهمان دوست و شهر زنده و پویایی بود که ارزش سفر دارد. ای کاش دریاچه رو از بند نیزار رها می کردن.
داراي كيفيت خوبي نبود
نکات مثبت: امکانات اتاق هتل و تنیزی اتاقها و نزدیکی به دریاچه نکات منفی؛ برخورد بسیار غیر دوستانه مسئول مذیرش انگار کهمجانی و به احبار هتل رو در اختیار گذاشتند ما ساعت دوازده و نیم رسیدین و با وجود گرمی هوا تا راس ساعت دو بهمون اتاق ندادند حتی در یک و پنجاه و پنج دقیقه هن گفتند اتاق اماده نیست!!! سرویس بهداشتی داخل لابی بسیار کثیف بود در حد حال به هم زن صبحانه کاملا مانده بود اصلا توصیه ننیکنم
هتل نوساز و مرتبی بود، برخورد پرسنل خیلی خوب و نمای اتاق بسیار زیبا بود.
شهر خوب با هتل خوب به من خیلی خوش گذشت. ماهی کباب هم حتما بخورید:)) . با توجه به طرح هایی که داشتند عالی هم میشه. فقط شیرآلات مشکل داشت با مسئولینش صحبت کردند، گفتند که در برنامه بازسازی ما هستش.
نقاط قوت:
نسبت به قیمت امکانات خوبی نداشت
نقاط ضعف:
-
خوب
اتاقها اصلا تمییز نبود و سرویس بهداشتی و حمام واقعا وضع بدی داشتن. کیفیت صبحانه معمولی ولی با تنوع بسیار کم. مینی بار بسیار گران و غیر منطقی
اتاق تمیز، منظره خوب به دریاچه و رفتار خوب کارکنان
در هتل همه چیز خوب بود و اقامت خوبی داشتم.
البته اونطوري كه من در سايتها ديده بودم فكر مي كردم كنار درياچه است ولي در واقع كنار جاده اي است كه اونطرف جاده درياچست شايد به علت وجود جاده ترانزيت كه محل رفت و آمد كاميونها بود و عدم رسيدگي به فضاي جلوي هتل كه كلي نخاله ساختماني و تير آهن ريخته شده بود باعث مي شد حس خوب طبيعت از ادم گرفته بشود البته اگر بخواهم از محاسنش بگم 1.عسل با موم و حليم خوشمزه در صبحانه 2. منظرره بسيار عالي و بدون ديد به ساختمانهاي مسكوني ، بطوريكه صبحها با ويوي درياچه و مه روي درياچه بيدار مي شدي 3. ويوي كوهستان سر سبز پشت هتل 4. نزديك بودن به درياچه براي دسترسي و پياده روي كنار دياچه براي دويدن و پياده روي 5.خارج از محيط شلوغ شهري البته چون هتل ديگري بغير از جهانگردي ندارد(كه البته من اطلاعي از امكاناتش ندارم) شما حق انتخاب نداريد
هتل مشرف به دریاچه بودصبحانه محلی خوبی داشت سیستم سرویس بهداشتی داخل اتاق نیاز به نوسازی دارد
نقاط قوت:
دسترسی راحت و نزدیک به دریاچه بدون نیاز به وسیله نقلیه و داشتن پله های کوتاه و راحت در صورت استفاده نکردن از اسانسور -پارکینگ خوب -برخورد خوب کارکنان هتل
نقاط ضعف:
عدم سرویس خوب اسانسورها - دکمه های اسانسورها خرابه- فضای داخل لابی زیاد دلنشین و راحت نیست -صندلی های استفاده شده در سالن رستوران راحت نیست
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل زریوار مریوان

مهمانان هتل زریوار مریوان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل زریوار مریوان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل زریوار مریوان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل زریوار مریوان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل زریوار مریوان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.