هتل بزرگ مراغه

مراغه، میدان گاز، بلوار شهید شکاری
2.5
امتیاز کاربران
57
نظرات کاربران

معرفی هتل بزرگ مراغه

هتل ۴ ستاره بزرگ مراغه(دریا سابق) در جنوب غربی شهر به فاصله ۸ کیلومتر از فرودگاه و ۵۰۰ متر از پایانه مسافربری و ۱۰۰۰ متر از راه آهن احداث گردیده و مکانی آرام و زیبا را برای رفاه و آسایش مهمانان فراهم نموده است هتل بزرگ مراغه در سال ۱۳۶۴ با نام هتل دریا شروع بکار نموده و در سال ۱۳۸۳ با اجراي پروژه اي عظيم سيماي هتل بصورت زيبا و مدرن تغيير يافت و هم اکنون با نام هتل بزرگ مراغه با استانداردهاي بالاي صنعت هتلداري در خدمت مسافرین شهر مراغه است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل بزرگ مراغه

ظرفیت 1 نفر

اتاق يک تخته
ایران هتل آنلاین
486,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
486,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
486,000 تومان
14 بهمن
جمعه
486,000 تومان
15 بهمن
شنبه
486,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
486,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
486,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
486,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
486,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
486,000 تومان
21 بهمن
جمعه
486,000 تومان
یک تخته
علاءالدین
490,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
490,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
490,000 تومان
14 بهمن
جمعه
490,000 تومان
15 بهمن
شنبه
490,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
490,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
490,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
490,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
490,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
490,000 تومان
21 بهمن
جمعه
490,000 تومان
22 بهمن
شنبه
490,000 تومان
یک تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
18 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
20 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
21 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
22 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
یک تخته
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
18 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
20 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
21 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
22 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 2 نفر

دو تخته دبل
علاءالدین
685,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
685,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
685,000 تومان
14 بهمن
جمعه
685,000 تومان
15 بهمن
شنبه
685,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
685,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
685,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
685,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
685,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
685,000 تومان
21 بهمن
جمعه
685,000 تومان
22 بهمن
شنبه
685,000 تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
688,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
688,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
688,000 تومان
14 بهمن
جمعه
688,000 تومان
15 بهمن
شنبه
688,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
18 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
20 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
21 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
22 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
688,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
688,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
688,000 تومان
14 بهمن
جمعه
688,000 تومان
15 بهمن
شنبه
688,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
18 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
20 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
21 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
22 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
دو تخته
هتل یار
688,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
688,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
688,000 تومان
14 بهمن
جمعه
688,000 تومان
15 بهمن
شنبه
688,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
688,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
688,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
688,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
688,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
688,000 تومان
21 بهمن
جمعه
688,000 تومان
22 بهمن
شنبه
688,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
688,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
688,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
688,000 تومان
14 بهمن
جمعه
688,000 تومان
15 بهمن
شنبه
688,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
688,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
688,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
688,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
688,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
688,000 تومان
21 بهمن
جمعه
688,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
688,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
688,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
688,000 تومان
14 بهمن
جمعه
688,000 تومان
15 بهمن
شنبه
688,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
688,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
688,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
688,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
688,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
688,000 تومان
21 بهمن
جمعه
688,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
688,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
688,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
688,000 تومان
14 بهمن
جمعه
688,000 تومان
15 بهمن
شنبه
688,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
688,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
688,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
688,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
688,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
688,000 تومان
21 بهمن
جمعه
688,000 تومان
22 بهمن
شنبه
688,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
688,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
688,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
688,000 تومان
14 بهمن
جمعه
688,000 تومان
15 بهمن
شنبه
688,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
688,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
688,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
688,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
688,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
688,000 تومان
21 بهمن
جمعه
688,000 تومان
22 بهمن
شنبه
688,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
علاءالدین
875,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
875,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
875,000 تومان
14 بهمن
جمعه
875,000 تومان
15 بهمن
شنبه
875,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
875,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
875,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
875,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
875,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
875,000 تومان
21 بهمن
جمعه
875,000 تومان
22 بهمن
شنبه
875,000 تومان
سوئیت جونیور سه تخته
علاءالدین
875,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
875,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
875,000 تومان
14 بهمن
جمعه
875,000 تومان
15 بهمن
شنبه
875,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
875,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
875,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
875,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
875,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
875,000 تومان
21 بهمن
جمعه
875,000 تومان
22 بهمن
شنبه
875,000 تومان
سوئیت جونیور برای سه نفر
ایران هتل آنلاین
879,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
879,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
879,000 تومان
14 بهمن
جمعه
879,000 تومان
15 بهمن
شنبه
879,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
879,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
879,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
879,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
879,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
879,000 تومان
21 بهمن
جمعه
879,000 تومان
سه تخته - جدا از هم
هتل یار
879,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
879,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
879,000 تومان
14 بهمن
جمعه
879,000 تومان
15 بهمن
شنبه
879,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
879,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
879,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
879,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
879,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
879,000 تومان
21 بهمن
جمعه
879,000 تومان
22 بهمن
شنبه
879,000 تومان
سوئیت - جونیور (یک تخت دبل+یک تخت سینگل)
هتل یار
879,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
879,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
879,000 تومان
14 بهمن
جمعه
879,000 تومان
15 بهمن
شنبه
879,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
879,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
879,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
879,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
879,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
879,000 تومان
21 بهمن
جمعه
879,000 تومان
22 بهمن
شنبه
879,000 تومان
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
879,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
879,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
879,000 تومان
14 بهمن
جمعه
879,000 تومان
15 بهمن
شنبه
879,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
879,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
879,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
879,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
879,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
879,000 تومان
21 بهمن
جمعه
879,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
879,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
879,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
879,000 تومان
14 بهمن
جمعه
879,000 تومان
15 بهمن
شنبه
879,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
879,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
879,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
879,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
879,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
879,000 تومان
21 بهمن
جمعه
879,000 تومان
22 بهمن
شنبه
879,000 تومان
سوئیت جونیور سه نفره
اقامت 24
879,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
879,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
879,000 تومان
14 بهمن
جمعه
879,000 تومان
15 بهمن
شنبه
879,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
879,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
879,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
879,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
879,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
879,000 تومان
21 بهمن
جمعه
879,000 تومان
22 بهمن
شنبه
879,000 تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
18 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
20 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
21 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
22 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
سوئیت سه تخته جونیور
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
18 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
20 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
21 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
22 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 4 نفر

سوئیت چهار تخته استدیو
علاءالدین
1,060,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
1,060,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,060,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,060,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,060,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,060,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,060,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
1,060,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
1,060,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
1,060,000 تومان
21 بهمن
جمعه
1,060,000 تومان
22 بهمن
شنبه
1,060,000 تومان
سوئیت استودیو برای چهار نفر
ایران هتل آنلاین
1,069,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
1,069,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,069,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,069,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,069,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,069,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,069,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
1,069,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
1,069,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
1,069,000 تومان
21 بهمن
جمعه
1,069,000 تومان
سوئیت استدیو
هتل یار
1,069,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
1,069,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,069,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,069,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,069,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,069,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,069,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
1,069,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
1,069,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
1,069,000 تومان
21 بهمن
جمعه
1,069,000 تومان
22 بهمن
شنبه
1,069,000 تومان
سوئیت استدیو چهار نفره
اقامت 24
1,069,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
1,069,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,069,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,069,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,069,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,069,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,069,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
1,069,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
1,069,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
1,069,000 تومان
21 بهمن
جمعه
1,069,000 تومان
22 بهمن
شنبه
1,069,000 تومان
سوئیت یک خوابه چهار تخته استودیو
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
18 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
20 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
21 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
22 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت

امکانات اتاق های هتل بزرگ مراغه

تلویزیون
یخچال
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
ماهواره
اینترنت در لابی
جکوزی
ماساژ
اتاق چمدان
دراور
کمد لباس
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
سالن بدنسازی
سونا بخار
اباژور
تلفن
میز تحریر
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
استخر رایگان
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
سالن ورزش
فروشگاه و غرفه
سونا و جکوزی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
سونا خشک
استخر سرپوشیده
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
سیستم سرمایش
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
صبحانه در اتاق
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
امكانات برای معلولين
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
حمام تركی
زمين تنيس
سالن تشريفات
گشت نیم روزی
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
رستوران فست فود
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
خدمات اسپا
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
لوازم بهداشتی
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
Business Center
شبکه پخش فیلم داخلی
صندوق امانات
لابی
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
نمای شهر
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
صبحانه در اتاق
چايخانه سنتی
كافی شاپ
سالن تشريفات
نمای فضای سبز
پذيرش 24 ساعته
نمای باغ
استخر
فروشگاه سوغاتی
امكانات برای معلولين
فروشگاه صنايع دستی
اتاق VIP
خدمات عروس
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
کف پوش موکت
شام در اتاق
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل بزرگ مراغه روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل بزرگ مراغه

(57 نظر)
نقاط قوت:
خیلی به نسبت هتل هایی که رفتم فرق داشت و خوب بود.خیلی شیک و بزرگ و تمیز.کاملا راضیم از اقامت در این هتل
نقاط ضعف:
متاسفانه هزینه یک اسپرسو در صبحانه که رایگان میباشد رو دریافت کردند.همچنین دسترسی اتاق من به منظره بیرون از پنجره وجود نداشت
تمیز و ساکت و عالی
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
کم بودن ساعت استفاده استخرنبودن بعضی از امکانات داخل اتاقمثل نخ و سوزن.واکس.و.....
نقاط قوت:
فقط غذا خوب بودالباقی امکانات افتضاح بوداتاقها بسیار کثیفهتل در حد مسافرخونه بوداصلا در هتل اسم هنل نیست
نقاط ضعف:
تمام نکات منفی رو داشت
نقاط قوت:
رفتار پرسنل بسیار خوب و محترمانه بود کیفیت غذاها بسیار خوب بود
نقاط ضعف:
اتاق ها با یک بالکن سراسری به هم وصل میشد و مقداری حس ناامنی ایجاد میکرد .
هتلی تمیز با وسایل و دکوراسیون قدیمی... فضای صبحانه هم نیاز به بزرگ شدن دارد تا مهمانان در صف قرار نگیرند
خوب و مناسب کوچه باغ خیلی خوب
نقاط قوت:
لابی تمیز -صبحانه خوب-رفتار محترمانه کارکنان-اتاق بزرگ- در مجموع خوب‌بود
نقاط ضعف:
سیستم سرمایش تقریبا مثل پنکه بود اصلا باد خنک‌نداشت -دوش تلفنی حمام شکسته بود- اتاق که سفارش دادم یک جایی مثل آشپزخانه داشت که فقط یخچال داخل آن بود بهتر بود یک چایی ساز و یا بک‌اجاق گاز برقی داخل اتاق بود- تلویزیون اتاق از این تلویزیون های لامپی قدیمی بود-
نقاط قوت:
نکات مثبت: بزرگی اتاق و حمام خوب،آرامش
نقاط ضعف:
نکات منفی: صبحانه دارای تنوع کم است و کیفیت مناسب ندارد،بهتر است تنوع و کیفیت صبحانه افزایش یابد.
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنانراهنمایی خوب در مورد مکانهای گردشگری
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
واقع در محل مناسب و زيبا اتاق بزرگ
نقاط ضعف:
صرف صبحانه در كافي شاپ نه در داخل رستوران ملحفه ها كهنه و شايد نشسته خراب بودن فرنگي نداشتن پاركينگ مسقف قفل درب ورودي خراب و نا امن
نقاط قوت:
برخورد بسیار خوب پرسنل ،غذای خوب ، فضای آرام .
نقاط ضعف:
در سایت زمان استفاده از استخر قید نشده بود و با توجه به اینکه چند بار پیگیری کردیم موفق به استفاده از استخر نشدیم. قیمت بالای هتل
نقاط قوت:
برخورد بسیار خوب پرسنل ،غذای خوب ، فضای آرام .
نقاط ضعف:
در سایت زمان استفاده از استخر قید نشده بود و با توجه به اینکه چند بار پیگیری کردیم موفق به استفاده از استخر نشدیم. قیمت بالای هتل
نقاط قوت:
رفتار خوب پرسنل رستورانموسیقی زنده
نقاط ضعف:
ضعیف شدن میز اردور رستورانقیمت نسبتا بالای غذا با توجه به ۹ درصد اضافه شدن ارزش افزوده
نقاط قوت:
اتاق تمیز و با چشم انداز زیبا
نقاط ضعف:
نبود مایع دستشویی در اتاق به بهانه غیرمنطقی وجود کرونا و توصیه به استفاده از صابون های حمام به عنوان مایع دستشویی
نقاط قوت:
امکانات هتل خوب بودفضای زیبای رستورانبرخورد خوب پرسنل هتلکیفیت غذا بالا بود و قیمت مناسب بود
نقاط ضعف:
نسبت به سایر شهرها قیمت بالاتری داشت
نقاط قوت:
همه چی عالی ممنونم
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
هتل مراغه هتل خوبیه ولی کیفیت غذای رستورانش جالب نیست اصلا پیشنهاد نمیکنم تنوع صبحانه خوب برخورد پرسنل خوب اتاق ها ی واقعا تمیز و خوب پارکینگ خوب قیمت مناسب اینترنت رایگان دسترسی خوب
نقاط قوت:
در حد خودش خوب بود
نقاط ضعف:
از برخورد پذیرش به هیچ عنوان رضایت نداشتم
نقاط قوت:
بسیار مناسب بود
نقاط ضعف:
ملاحظه نشد
نقاط قوت:
در حد خودش عالی بود
نقاط ضعف:
مشاهده نشد
نقاط قوت:
از همه نظر عالی و فوق العاده
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی نداشت
نقاط قوت:
همه چی مطلوب و ایده ال
نقاط ضعف:
فاقد نکته منفی
نقاط قوت:
در مجموع خوب بود
نقاط ضعف:
برای پذیرش معطل شدم
از نظر تمیزی خوب بود . برخورد کارکنان معمولی قیمت با تخفیف اینترنتی مناسب این هتل میرید حتما با خودتون مایع ببرید ، چون داخل استخرش مایع یکبارمصرف هزینه دارد .
نقاط قوت:
راضی کننده بود
نقاط ضعف:
فقط کافی شاپ دایر نبود
حاضرم به خاطرش مسیرم رو دورتر کنم وباز اینجا اقامت داشته باشم ،از روز اول بسیار کارمندان خوشرو بودند،با اینکه من از روز دوم از صبحانه جا میموندم ولی برام صبحانه رو میاوردند تو اتاق،پرسنل بسیار مودب،کیفیت غذاش عالی بود پیشنهاد میکنم کباب کوبیده رو حتما تست کنید،نظافت عالی،ارامش عالی،با اینکه من روزهای پر استرسی رو داشتم ولی وقتی میرسیدم هتل آرامش بسیار غیر قابل وصف داشتم،ممنونم از همه پرسنل
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
نقاط قوت:
هتل خوبی بود
نقاط ضعف:
موزد خاصی ندیدیم
نقاط قوت:
در حد انتظار
نقاط ضعف:
چیزی ندیدیم
نقاط قوت:
راضی کننده بود
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
هتل خوبی بود
نقاط ضعف:
غذای رستوران خیلی بی کیفیت بود
شاید کم و کسری های نسبت به هتل های 4 ستاره دیگه داشته باشه ولی حداکثر تلاش کارمندان و مدیریت این هتل باعث محبوبیت در میان اعضای شهر و حتی شهرهای همجوار شده
هتل بسیار خوب و راحت و تمیزی برای اقامت بود ولی از نکات منفی این هتل غذای نچندان خوب رستوران هتل و رفتار غیر دوستانه پرسنل در پذیرش بود.
سلام ما سه شب در سوئیت چهارخوابه استودیود اتاق ۳۱۸هفته قبل مهمان بودیم برخورد پرسنل عالی بود و جای تشکر دارد امکانات و فضای هتل در خور نام چهار ستاره نبود داخل اتاق امکانات اولیه مانند چوب لباسی و ساعت و ...وجود نداشت برگزاری مراسم عروسی در ساختمان و ایجاد سرو صدا ،بکلی مخل آسایش و آرامش ما در طول زمان اقامت بود. پیشنهاد: پیشنهاد میگردد مدیر محترم هتل به همراه خانواده خود در سوئیت شماره ۳۱۸ چند شب بمانند تا متوجه ضعفها و نارسایی های هتل و اتاق بشوند در ضمن نمیدونم چرا هرچی زنگ میزدیم لامپ سوخته ها را عوض نمیکردند خب تاریک بود فضای اتاق. موفق باشید
عالی با پرسنل عالی
کارکنان خوش برخودر اتاقها بزرگ و تمیز هستن ولی دسترسی به پارکینگ یه راه باریک پشت هتل هست از استخر هتل نتونستم استفاده کنم چون ساعت 7 عصر بسته میشد
همه چی تمیز و رفتار خوب پرسنل
سلام ظاهرا ۴ستاره ولی اصالتا باید دو ستاره درنظر گرفت اتاق از نظر ابعاد خوب ولی دکوراسین صفر سرویس حمام و دستشویی واقعا افتضاح بابت شستشوی دست هیچ مایع و صابونی در نظر گرفته نشده درب سرویس خراب و قفل نمیشد خنک کننده بسیار ضعیف امکانات داخل اتاق بسیار ابتدایی واقعا که
نقاط قوت:
با سلام با وجود اینکه هتلم را کنسل کردم ولی از امکاناتی که اقامت ۲۴ در اختیار میگذاره خیلی راضی هستم
نقاط ضعف:
نکته منفی به نظرم نمیرسد
نقاط قوت:
رفتار پرسنل خوب بود اتاق خیلی تمیز بود
نقاط ضعف:
صبحانه راضی کننده نبود چای رو پرسنل سرو نمیکردن پتو ملحفه نداشت
هتل با دسترسی خوب هوای خوب و پرسنل گشاده رو واقعا اگه میخواهید از اقامتتون لذت ببرید این هتل را از دست ندهید و..درخصوص تزیینات اتاقها و همچنین تقسیم بندی حمام و دستشویی دقت میشد امکانات یک هتل 5 ستاره را داشت
اقامت یک شب بود,اتاق بسیار مناسب و برخورد پرسنل عالی , فضای پارکینگ مناسب , صبحانه معمولی
ما یک شب اقامت در سوییت رویال داشتیم. اتاق بسیار تمیز بود اما اصلا به ظاهر آن رسیدگی نشده بود. دیوارها کاملا خالی بودند. نور اتاق بسیار کم بود. برای یک اتاق بزرگ فقط یک آباژور گذاشته شده بود. حمام اتاق ما خیلی بزرگ بود و بهتر بود برای چنین فضایی، کابین دوش گذاشته شود تا همه جا خیس نشود. تنوع صبحانه کم ولی کیفیت خوب بود. مکان سرو صبحانه بسیار کوچک بود. رستوران محیط زیبا و دلچسبی داشت و کیفیت غذا نسبتا خوب بود. کارکنان مودب بودند.
بسیار تمیز و بی صدا امکانات خوب کیفیت تخت خواب متوسط
طبقه ۵ و ۴ خوب است اما اتاقهای طبقه ۳ واقعا ضعیف!!! در حد یک هتل ۳ ستاره شاید هم ... فقط در طبقه ۴ یا ۵ اقامت بگیرید
نقاط قوت:
داشتن استخر
نقاط ضعف:
تنوع صبحانه کم بود
بسیار مناسب
سرویس دهی در رستوران و کافی شاپ کمی ضعیف است که امید است اصلاح شود
هتل عالی بود هیچ مشکلی نداشتم و خیلی راضی بودم
یک شب در این هتل اقامت داشتیم و همه چیز خوب و راضی کننده بود.
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل هتل. آرامش داخل و خارج هتل. کیفیت خوب غذاها. تمیزی مطلوب هتل
نقاط ضعف:
تنوع صبحانه را بیشتر کنید. کافی شاب فعالتر شود و جذابتر از نظر تزیینات و چراغ ها. کیفیت موسیقی در غذاخوری و کافی شاب بهتر شود
هتل از همه نظر بسیار خوب بود. بخصوص اتاقها بسیار تمیز و دل‌ باز و نورگیر بود. وقتی از مسئول مربوط خواهش کردم که 2 ساعت اتاق را دیرتر تحویل بدهیم با روی خوش و پذیرفتند و هیچ هزینه‌ای هم از ما نگرفتند. از اینترنت هتل راضی نبودیم و تقریبا اصلا نتوانستیم از آن استفاده کنیم.
هتل بزرگ مراغه هتلی است با نظافت قابل قبول و کارکنانی با رفتار مناسب که سعی در رضایت میهمان هتل دارند. محیط آرامی دارد و اگر توقع شما کمتر از ستاره های هتل باشد و با هتل های چهار ستاره دیگر مقایسه نشود به احتمال بسیار زیاد در مراغه هتلی بهتر از آن وجود ندارد. اما از یک هتل چهار ستاره این توقع وجود دارد که صبحانه بهتر و متنوع تری ارائه نماید و یا خانه داری آن در تمام ساعات بتواند به شما خدمات دهد. معماری داخل ساختمان با وجود چندین پله قبل و بعد از آسانسور برای رسیدن به اتاقها مناسب هتل نیست و تجهیزات داخل اتاق و سرویس حمام (لوله کشی رو کار، تلویزیون کوچک لامپ تصویری و کولر آبی با کنترل از پذیرش نه داخل اتاق) در مرتبه یک هتل چهار ستاره نیست.
ازهمه نظر خیلی عالی کارکنان باشخصیت ومودب
برخورد پرسنل خوب بود ٬ اما به عنوان یک مسافر خانم تنها از موقعیت اتاق رضایت نداشتم و همچنان تا پایان اقامت حل نشده باقی ماند .
از هر لحاظ عالی بود بدون هیچ حرف و حدیثی
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل بزرگ مراغه

مهمانان هتل بزرگ مراغه در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل بزرگ مراغه از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل بزرگ مراغه بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل بزرگ مراغه رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل بزرگ مراغه را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.