هتل بزرگ مراغه

مراغه، میدان گاز، بلوار شهید شکاری
2.5
امتیاز کاربران
49
نظرات کاربران

معرفی هتل بزرگ مراغه

هتل ۴ ستاره بزرگ مراغه(دریا سابق) در جنوب غربی شهر به فاصله ۸ کیلومتر از فرودگاه و ۵۰۰ متر از پایانه مسافربری و ۱۰۰۰ متر از راه آهن احداث گردیده و مکانی آرام و زیبا را برای رفاه و آسایش مهمانان فراهم نموده است هتل بزرگ مراغه در سال ۱۳۶۴ با نام هتل دریا شروع بکار نموده و در سال ۱۳۸۳ با اجراي پروژه اي عظيم سيماي هتل بصورت زيبا و مدرن تغيير يافت و هم اکنون با نام هتل بزرگ مراغه با استانداردهاي بالاي صنعت هتلداري در خدمت مسافرین شهر مراغه است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل بزرگ مراغه

بزرگ -اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
هتل یار
307,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
307,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
307,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
307,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
307,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
307,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
307,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
307,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
307,000
تومان
1 خرداد
شنبه
307,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
307,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
307,000
تومان
ای‌گردش
307,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
307,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
307,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
307,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
307,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
307,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
307,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
307,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
307,000
تومان
1 خرداد
شنبه
307,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
307,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
307,000
تومان
اقامت 24
307,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
307,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
307,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
307,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
307,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
307,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
307,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
307,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
307,000
تومان
1 خرداد
شنبه
338,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
338,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
338,000
تومان
بزرگ -اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
هتل یار
462,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
462,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
462,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
462,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
462,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
462,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
462,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
462,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
462,000
تومان
1 خرداد
شنبه
462,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
462,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
462,000
تومان
اقامت 24
462,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
462,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
462,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
462,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
462,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
462,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
462,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
462,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
462,000
تومان
1 خرداد
شنبه
520,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
520,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
520,000
تومان
ای‌گردش
462,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
462,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
462,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
462,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
462,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
462,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
462,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
462,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
462,000
تومان
1 خرداد
شنبه
462,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
462,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
462,000
تومان
بزرگ -اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
462,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
462,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
462,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
462,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
462,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
462,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
462,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
462,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
462,000
تومان
1 خرداد
شنبه
520,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
520,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
520,000
تومان
بزرگ -اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
589,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
589,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
589,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
589,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
589,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
589,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
589,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
589,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
589,000
تومان
1 خرداد
شنبه
671,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
671,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
671,000
تومان
ای‌گردش
590,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
590,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
590,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
590,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
590,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
590,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
590,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
590,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
590,000
تومان
1 خرداد
شنبه
590,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
590,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
590,000
تومان
هتل یار
590,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
590,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
590,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
590,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
590,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
590,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
590,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
590,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
590,000
تومان
1 خرداد
شنبه
590,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
590,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
590,000
تومان
بزرگ -سوئیت سه تخته جونیور
سوئیت سه تخته جونیور
هتل یار
589,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
589,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
589,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
589,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
589,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
589,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
589,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
589,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
589,000
تومان
1 خرداد
شنبه
589,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
589,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
589,000
تومان
اقامت 24
590,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
590,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
590,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
590,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
590,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
590,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
590,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
590,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
590,000
تومان
1 خرداد
شنبه
671,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
671,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
671,000
تومان
ای‌گردش
590,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
590,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
590,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
590,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
590,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
590,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
590,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
590,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
590,000
تومان
1 خرداد
شنبه
590,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
590,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
590,000
تومان
بزرگ -سوئیت یک خوابه چهار تخته استودیو
سوئیت یک خوابه چهار تخته استودیو
هتل یار
717,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
717,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
717,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
717,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
717,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
717,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
717,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
717,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
717,000
تومان
1 خرداد
شنبه
717,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
717,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
717,000
تومان
اقامت 24
720,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
720,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
720,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
720,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
720,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
720,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
720,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
720,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
720,000
تومان
1 خرداد
شنبه
821,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
821,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
821,000
تومان
ای‌گردش
720,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
720,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
720,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
720,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
720,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
720,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
720,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
720,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
720,000
تومان
1 خرداد
شنبه
720,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
720,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
720,000
تومان

امکانات اتاق های هتل بزرگ مراغه

آسانسور
رستوران فست فود
زمين تنيس
سالن تشريفات
گشت نیم روزی
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
سالن بيليارد
سالن جشن و مراسم و عروسی
رستوران در هتل
خدمات اسپا
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
حمام تركی
خدمات پزشكي
لوازم بهداشتی
مینی بار با هزینه
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
صبحانه در اتاق
خدمات باربري
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
امكانات برای معلولين
پنجره
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
شبکه پخش فیلم
دمپایی حمام
اتاق VIP
خدمات عروس
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
کف پوش موکت
امكانات برای معلولين
شام در اتاق
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
فروشگاه صنايع دستی
فروشگاه سوغاتی
Business Center
خشکشویی
شبکه پخش فیلم داخلی
صندوق امانات
لابی
رستوران
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
نمای شهر
مبل
ميز
خدمات بيدار باش
استخر
خدمات اتو
فكس
صبحانه در اتاق
چايخانه سنتی
كافی شاپ
سالن تشريفات
نمای فضای سبز
پذيرش 24 ساعته
نمای باغ
خدمات خانه داری
پذیرش 24 ساعته
نمازخانه
ماساژ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
اینترنت در لابی
جکوزی
اتاق چمدان
دراور
کمد لباس
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
پارکینگ
سالن بدنسازی
روم سرويس
اعلام حریق
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
آژانس مسافرتی
سشوار
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سالن ورزشی
سونا بخار
ترانسفر برگشت با هزینه
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
سونا خشک
استخر سرپوشیده
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
سیستم سرمایش
كافی شاپ
خدمات برای معلولین
سالن صبحانه خوری
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
کافی نت
کپسول آتش نشانی
اباژور
مرکز خرید
تلفن
میز تحریر
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
استخر رایگان
اتاق سیگار
اینترنت
حمام
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
سالن ورزش
فروشگاه و غرفه
سونا و جکوزی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام

آدرس هتل بزرگ مراغه روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل بزرگ مراغه

(49 نظر)
این هتل در حد ۴ ستاره نیست و هزینه زیادی نسبت به ارزش واقعیش داره ضمن اینکه درهای اتاق ها عایق بندی نشده طوری که یکی تو راهرو راه میره یا اتاق بغلی حرف میزنه انگار کنار تخت خواب شماست.
هتل مراغه هتل خوبیه ولی کیفیت غذای رستورانش جالب نیست اصلا پیشنهاد نمیکنم تنوع صبحانه خوب برخورد پرسنل خوب اتاق ها ی واقعا تمیز و خوب پارکینگ خوب قیمت مناسب اینترنت رایگان دسترسی خوب
نقاط قوت:
در حد خودش خوب بود
نقاط ضعف:
از برخورد پذیرش به هیچ عنوان رضایت نداشتم
نقاط قوت:
بسیار مناسب بود
نقاط ضعف:
ملاحظه نشد
نقاط قوت:
از همه نظر عالی و فوق العاده
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی نداشت
نقاط قوت:
در حد خودش عالی بود
نقاط ضعف:
مشاهده نشد
نقاط قوت:
همه چی مطلوب و ایده ال
نقاط ضعف:
فاقد نکته منفی
نقاط قوت:
در مجموع خوب بود
نقاط ضعف:
برای پذیرش معطل شدم
نقاط قوت:
راضی کننده بود
نقاط ضعف:
فقط کافی شاپ دایر نبود
از نظر تمیزی خوب بود . برخورد کارکنان معمولی قیمت با تخفیف اینترنتی مناسب این هتل میرید حتما با خودتون مایع ببرید ، چون داخل استخرش مایع یکبارمصرف هزینه دارد .
حاضرم به خاطرش مسیرم رو دورتر کنم وباز اینجا اقامت داشته باشم ،از روز اول بسیار کارمندان خوشرو بودند،با اینکه من از روز دوم از صبحانه جا میموندم ولی برام صبحانه رو میاوردند تو اتاق،پرسنل بسیار مودب،کیفیت غذاش عالی بود پیشنهاد میکنم کباب کوبیده رو حتما تست کنید،نظافت عالی،ارامش عالی،با اینکه من روزهای پر استرسی رو داشتم ولی وقتی میرسیدم هتل آرامش بسیار غیر قابل وصف داشتم،ممنونم از همه پرسنل
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
نقاط قوت:
هتل خوبی بود
نقاط ضعف:
موزد خاصی ندیدیم
نقاط قوت:
در حد انتظار
نقاط ضعف:
چیزی ندیدیم
نقاط قوت:
راضی کننده بود
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
هتل خوبی بود
نقاط ضعف:
غذای رستوران خیلی بی کیفیت بود
شاید کم و کسری های نسبت به هتل های 4 ستاره دیگه داشته باشه ولی حداکثر تلاش کارمندان و مدیریت این هتل باعث محبوبیت در میان اعضای شهر و حتی شهرهای همجوار شده
نقاط قوت:
هتل در حد معمولی ، نظافت خیلی خوب
نقاط ضعف:
اتاق در حد ۳ستاره بود صبحانه بسیار ضعیف و تنوع خیلی کم
هتل بسیار خوب و راحت و تمیزی برای اقامت بود ولی از نکات منفی این هتل غذای نچندان خوب رستوران هتل و رفتار غیر دوستانه پرسنل در پذیرش بود.
هتل شیک و تمیزی بود. برخورد ها هم محترمانه بود. هر چند که دو مشکل بوجود اومد. یک اینکه چیلر به اندازه کافی خوب خنک نمیکرد و سه چهار ساعت طول کشید تا تمام اتاق نسبتاً خنک بشه. و دوم اینکه یک سمت از دیوار اتاقم تقریباً کاملاً پنجره بود و پرده اتاق نیمه شفاف بود و باعث شد صبح با تابیدن نور نتونم خواب خوبی داشته باشم.
سلام ما سه شب در سوئیت چهارخوابه استودیود اتاق ۳۱۸هفته قبل مهمان بودیم برخورد پرسنل عالی بود و جای تشکر دارد امکانات و فضای هتل در خور نام چهار ستاره نبود داخل اتاق امکانات اولیه مانند چوب لباسی و ساعت و ...وجود نداشت برگزاری مراسم عروسی در ساختمان و ایجاد سرو صدا ،بکلی مخل آسایش و آرامش ما در طول زمان اقامت بود. پیشنهاد: پیشنهاد میگردد مدیر محترم هتل به همراه خانواده خود در سوئیت شماره ۳۱۸ چند شب بمانند تا متوجه ضعفها و نارسایی های هتل و اتاق بشوند در ضمن نمیدونم چرا هرچی زنگ میزدیم لامپ سوخته ها را عوض نمیکردند خب تاریک بود فضای اتاق. موفق باشید
عالی با پرسنل عالی
کارکنان خوش برخودر اتاقها بزرگ و تمیز هستن ولی دسترسی به پارکینگ یه راه باریک پشت هتل هست از استخر هتل نتونستم استفاده کنم چون ساعت 7 عصر بسته میشد
همه چی تمیز و رفتار خوب پرسنل
این هتل از همه جهت عالی و خوب بود . فکر کنم بهترین انتخاب واسه سفر به مراغه باشه
سلام ظاهرا ۴ستاره ولی اصالتا باید دو ستاره درنظر گرفت اتاق از نظر ابعاد خوب ولی دکوراسین صفر سرویس حمام و دستشویی واقعا افتضاح بابت شستشوی دست هیچ مایع و صابونی در نظر گرفته نشده درب سرویس خراب و قفل نمیشد خنک کننده بسیار ضعیف امکانات داخل اتاق بسیار ابتدایی واقعا که
نقاط قوت:
با سلام با وجود اینکه هتلم را کنسل کردم ولی از امکاناتی که اقامت ۲۴ در اختیار میگذاره خیلی راضی هستم
نقاط ضعف:
نکته منفی به نظرم نمیرسد
نقاط قوت:
رفتار پرسنل خوب بود اتاق خیلی تمیز بود
نقاط ضعف:
صبحانه راضی کننده نبود چای رو پرسنل سرو نمیکردن پتو ملحفه نداشت
هتل با دسترسی خوب هوای خوب و پرسنل گشاده رو واقعا اگه میخواهید از اقامتتون لذت ببرید این هتل را از دست ندهید و..درخصوص تزیینات اتاقها و همچنین تقسیم بندی حمام و دستشویی دقت میشد امکانات یک هتل 5 ستاره را داشت
اقامت یک شب بود,اتاق بسیار مناسب و برخورد پرسنل عالی , فضای پارکینگ مناسب , صبحانه معمولی
با سلام کارکنان هتل خیلی مهربان و خوش برخورد بودند و امکانات هتل هم به نسبت بد نبود... تنها مساله آزاردهنده صدای موزیک مراسمهای عروسی در زمان استراحت و عدم داشتن بالکن است. همچنین دید اتاقهای پشتی علیرغم وجود باغهای زیبا در پشت هتل به دلیل دیواری که ارتفاعی نامناسب و غیرمهندسی دارند کور شده است.
ما یک شب اقامت در سوییت رویال داشتیم. اتاق بسیار تمیز بود اما اصلا به ظاهر آن رسیدگی نشده بود. دیوارها کاملا خالی بودند. نور اتاق بسیار کم بود. برای یک اتاق بزرگ فقط یک آباژور گذاشته شده بود. حمام اتاق ما خیلی بزرگ بود و بهتر بود برای چنین فضایی، کابین دوش گذاشته شود تا همه جا خیس نشود. تنوع صبحانه کم ولی کیفیت خوب بود. مکان سرو صبحانه بسیار کوچک بود. رستوران محیط زیبا و دلچسبی داشت و کیفیت غذا نسبتا خوب بود. کارکنان مودب بودند.
بسیار تمیز و بی صدا امکانات خوب کیفیت تخت خواب متوسط
از همه لحاظ عالی بود رفتار پرسنل فوق العاده محترمانه و عالی بود ممنون از اسنپ تریپ و هتل بزرگ مراغه
طبقه ۵ و ۴ خوب است اما اتاقهای طبقه ۳ واقعا ضعیف!!! در حد یک هتل ۳ ستاره شاید هم ... فقط در طبقه ۴ یا ۵ اقامت بگیرید
نقاط قوت:
داشتن استخر
نقاط ضعف:
تنوع صبحانه کم بود
بسیار مناسب
سرویس دهی در رستوران و کافی شاپ کمی ضعیف است که امید است اصلاح شود
هتل عالی بود هیچ مشکلی نداشتم و خیلی راضی بودم
یک شب در این هتل اقامت داشتیم و همه چیز خوب و راضی کننده بود.
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل هتل. آرامش داخل و خارج هتل. کیفیت خوب غذاها. تمیزی مطلوب هتل
نقاط ضعف:
تنوع صبحانه را بیشتر کنید. کافی شاب فعالتر شود و جذابتر از نظر تزیینات و چراغ ها. کیفیت موسیقی در غذاخوری و کافی شاب بهتر شود
هتل از همه نظر بسیار خوب بود. بخصوص اتاقها بسیار تمیز و دل‌ باز و نورگیر بود. وقتی از مسئول مربوط خواهش کردم که 2 ساعت اتاق را دیرتر تحویل بدهیم با روی خوش و پذیرفتند و هیچ هزینه‌ای هم از ما نگرفتند. از اینترنت هتل راضی نبودیم و تقریبا اصلا نتوانستیم از آن استفاده کنیم.
هتل بزرگ مراغه هتلی است با نظافت قابل قبول و کارکنانی با رفتار مناسب که سعی در رضایت میهمان هتل دارند. محیط آرامی دارد و اگر توقع شما کمتر از ستاره های هتل باشد و با هتل های چهار ستاره دیگر مقایسه نشود به احتمال بسیار زیاد در مراغه هتلی بهتر از آن وجود ندارد. اما از یک هتل چهار ستاره این توقع وجود دارد که صبحانه بهتر و متنوع تری ارائه نماید و یا خانه داری آن در تمام ساعات بتواند به شما خدمات دهد. معماری داخل ساختمان با وجود چندین پله قبل و بعد از آسانسور برای رسیدن به اتاقها مناسب هتل نیست و تجهیزات داخل اتاق و سرویس حمام (لوله کشی رو کار، تلویزیون کوچک لامپ تصویری و کولر آبی با کنترل از پذیرش نه داخل اتاق) در مرتبه یک هتل چهار ستاره نیست.
ازهمه نظر خیلی عالی کارکنان باشخصیت ومودب
برخورد پرسنل خوب بود ٬ اما به عنوان یک مسافر خانم تنها از موقعیت اتاق رضایت نداشتم و همچنان تا پایان اقامت حل نشده باقی ماند .
از هر لحاظ عالی بود بدون هیچ حرف و حدیثی
بسیار عالی .ممنون از رفتار پرسنل هتل و خوشمزه بودن غذاها عالی بود
بخاطر 45 دقیقه دیرتر که اتاق تحویل دادم 30 درصد هزینه گرفتند و همچنین برخود پرسنل خوب نبود
نسبت به شهرستان مراغه وامکانات شهر، هتل خوبی است. در زمان برگزاری مراسم ازدواج ومهمانی ، مشکلات پارک خودرو و ازدحام مهمانان برای مسافرین هتل باعث دردسر می باشد.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل بزرگ مراغه

مهمانان هتل بزرگ مراغه در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل بزرگ مراغه از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل بزرگ مراغه بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل بزرگ مراغه رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل بزرگ مراغه را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.