هتل بزرگ مراغه

مراغه، میدان گاز، بلوار شهید شکاری
2.5
امتیاز کاربران
57
نظرات کاربران

معرفی هتل بزرگ مراغه

هتل ۴ ستاره بزرگ مراغه(دریا سابق) در جنوب غربی شهر به فاصله ۸ کیلومتر از فرودگاه و ۵۰۰ متر از پایانه مسافربری و ۱۰۰۰ متر از راه آهن احداث گردیده و مکانی آرام و زیبا را برای رفاه و آسایش مهمانان فراهم نموده است هتل بزرگ مراغه در سال ۱۳۶۴ با نام هتل دریا شروع بکار نموده و در سال ۱۳۸۳ با اجراي پروژه اي عظيم سيماي هتل بصورت زيبا و مدرن تغيير يافت و هم اکنون با نام هتل بزرگ مراغه با استانداردهاي بالاي صنعت هتلداري در خدمت مسافرین شهر مراغه است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل بزرگ مراغه

ظرفیت 1 نفر

یک تخته
ای‌گردش
466,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 خرداد
سه شنبه
466,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
466,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
466,000
تومان
6 خرداد
جمعه
466,000
تومان
7 خرداد
شنبه
466,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
466,000
تومان
9 خرداد
دوشنبه
466,000
تومان
10 خرداد
سه شنبه
466,000
تومان
11 خرداد
چهارشنبه
466,000
تومان
12 خرداد
پنجشنبه
466,000
تومان
13 خرداد
جمعه
466,000
تومان
یک تخته
علاءالدین
475,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 خرداد
سه شنبه
475,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
475,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
475,000
تومان
6 خرداد
جمعه
475,000
تومان
7 خرداد
شنبه
475,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
475,000
تومان
9 خرداد
دوشنبه
475,000
تومان
10 خرداد
سه شنبه
475,000
تومان
11 خرداد
چهارشنبه
475,000
تومان
12 خرداد
پنجشنبه
475,000
تومان
13 خرداد
جمعه
475,000
تومان
یک تخته
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
شنبه
476,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
دوشنبه
476,000
تومان
10 خرداد
سه شنبه
476,000
تومان
11 خرداد
چهارشنبه
476,000
تومان
12 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
یک تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
اتاق یک تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
شنبه
467,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
467,000
تومان
9 خرداد
دوشنبه
467,000
تومان
10 خرداد
سه شنبه
467,000
تومان
11 خرداد
چهارشنبه
467,000
تومان
12 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 2 نفر

دو تخته
ای‌گردش
676,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 خرداد
سه شنبه
676,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
676,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
676,000
تومان
6 خرداد
جمعه
676,000
تومان
7 خرداد
شنبه
676,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
676,000
تومان
9 خرداد
دوشنبه
676,000
تومان
10 خرداد
سه شنبه
676,000
تومان
11 خرداد
چهارشنبه
676,000
تومان
12 خرداد
پنجشنبه
676,000
تومان
13 خرداد
جمعه
676,000
تومان
دو تخته دبل
علاءالدین
686,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 خرداد
سه شنبه
686,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
686,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
686,000
تومان
6 خرداد
جمعه
686,000
تومان
7 خرداد
شنبه
686,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
686,000
تومان
9 خرداد
دوشنبه
686,000
تومان
10 خرداد
سه شنبه
686,000
تومان
11 خرداد
چهارشنبه
686,000
تومان
12 خرداد
پنجشنبه
686,000
تومان
13 خرداد
جمعه
686,000
تومان
دو تخته
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
شنبه
679,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
دوشنبه
679,000
تومان
10 خرداد
سه شنبه
679,000
تومان
11 خرداد
چهارشنبه
679,000
تومان
12 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
شنبه
679,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
679,000
تومان
9 خرداد
دوشنبه
679,000
تومان
10 خرداد
سه شنبه
679,000
تومان
11 خرداد
چهارشنبه
679,000
تومان
12 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
شنبه
679,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
679,000
تومان
9 خرداد
دوشنبه
679,000
تومان
10 خرداد
سه شنبه
679,000
تومان
11 خرداد
چهارشنبه
679,000
تومان
12 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
ای‌گردش
860,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 خرداد
سه شنبه
860,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
860,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
860,000
تومان
6 خرداد
جمعه
860,000
تومان
7 خرداد
شنبه
860,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
860,000
تومان
9 خرداد
دوشنبه
860,000
تومان
10 خرداد
سه شنبه
860,000
تومان
11 خرداد
چهارشنبه
860,000
تومان
12 خرداد
پنجشنبه
860,000
تومان
13 خرداد
جمعه
860,000
تومان
سوئیت جونیور
ای‌گردش
860,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 خرداد
سه شنبه
860,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
860,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
860,000
تومان
6 خرداد
جمعه
860,000
تومان
7 خرداد
شنبه
860,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
860,000
تومان
9 خرداد
دوشنبه
860,000
تومان
10 خرداد
سه شنبه
860,000
تومان
11 خرداد
چهارشنبه
860,000
تومان
12 خرداد
پنجشنبه
860,000
تومان
13 خرداد
جمعه
860,000
تومان
سوئیت جونیور سه تخته
علاءالدین
876,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 خرداد
سه شنبه
876,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
876,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
876,000
تومان
6 خرداد
جمعه
876,000
تومان
7 خرداد
شنبه
876,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
876,000
تومان
9 خرداد
دوشنبه
876,000
تومان
10 خرداد
سه شنبه
876,000
تومان
11 خرداد
چهارشنبه
876,000
تومان
12 خرداد
پنجشنبه
876,000
تومان
13 خرداد
جمعه
876,000
تومان
سه تخته
علاءالدین
884,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 خرداد
سه شنبه
884,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
884,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
884,000
تومان
6 خرداد
جمعه
884,000
تومان
7 خرداد
شنبه
884,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
884,000
تومان
9 خرداد
دوشنبه
884,000
تومان
10 خرداد
سه شنبه
884,000
تومان
11 خرداد
چهارشنبه
884,000
تومان
12 خرداد
پنجشنبه
884,000
تومان
13 خرداد
جمعه
884,000
تومان
سه تخته - جدا از هم
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
شنبه
869,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
دوشنبه
869,000
تومان
10 خرداد
سه شنبه
869,000
تومان
11 خرداد
چهارشنبه
869,000
تومان
12 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
سوئیت - جونیور (یک تخت دبل+یک تخت سینگل)
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
شنبه
869,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
دوشنبه
869,000
تومان
10 خرداد
سه شنبه
869,000
تومان
11 خرداد
چهارشنبه
869,000
تومان
12 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
سه تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
سوئیت سه تخته جونیور
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
اتاق سه تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
شنبه
860,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
860,000
تومان
9 خرداد
دوشنبه
860,000
تومان
10 خرداد
سه شنبه
860,000
تومان
11 خرداد
چهارشنبه
860,000
تومان
12 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
سوئیت جونیور سه نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
شنبه
869,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
869,000
تومان
9 خرداد
دوشنبه
869,000
تومان
10 خرداد
سه شنبه
869,000
تومان
11 خرداد
چهارشنبه
869,000
تومان
12 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 4 نفر

سوئیت استدیو
ای‌گردش
1,050,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 خرداد
سه شنبه
1,050,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
1,050,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
1,050,000
تومان
6 خرداد
جمعه
1,050,000
تومان
7 خرداد
شنبه
1,050,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
1,050,000
تومان
9 خرداد
دوشنبه
1,050,000
تومان
10 خرداد
سه شنبه
1,050,000
تومان
11 خرداد
چهارشنبه
1,050,000
تومان
12 خرداد
پنجشنبه
1,050,000
تومان
13 خرداد
جمعه
1,050,000
تومان
سوئیت چهار تخته استدیو
علاءالدین
1,072,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 خرداد
سه شنبه
1,072,000
تومان
4 خرداد
چهارشنبه
1,072,000
تومان
5 خرداد
پنجشنبه
1,072,000
تومان
6 خرداد
جمعه
1,072,000
تومان
7 خرداد
شنبه
1,072,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
1,072,000
تومان
9 خرداد
دوشنبه
1,072,000
تومان
10 خرداد
سه شنبه
1,072,000
تومان
11 خرداد
چهارشنبه
1,072,000
تومان
12 خرداد
پنجشنبه
1,072,000
تومان
13 خرداد
جمعه
1,072,000
تومان
سوئیت استدیو
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
شنبه
1,059,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
دوشنبه
1,059,000
تومان
10 خرداد
سه شنبه
1,059,000
تومان
11 خرداد
چهارشنبه
1,059,000
تومان
12 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
سوئیت یک خوابه چهار تخته استودیو
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
سوئیت یکخوابه استودیو چهار نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
شنبه
1,059,000
تومان
8 خرداد
یکشنبه
1,059,000
تومان
9 خرداد
دوشنبه
1,059,000
تومان
10 خرداد
سه شنبه
1,059,000
تومان
11 خرداد
چهارشنبه
1,059,000
تومان
12 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل بزرگ مراغه

آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
ماهواره
اینترنت در لابی
جکوزی
ماساژ
اتاق چمدان
دراور
کمد لباس
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
سالن بدنسازی
سونا بخار
اباژور
تلفن
میز تحریر
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
استخر رایگان
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
سالن ورزش
فروشگاه و غرفه
سونا و جکوزی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
سونا خشک
استخر سرپوشیده
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
سیستم سرمایش
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
صبحانه در اتاق
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
امكانات برای معلولين
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
حمام تركی
زمين تنيس
سالن تشريفات
گشت نیم روزی
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
رستوران فست فود
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
خدمات اسپا
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
لوازم بهداشتی
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
Business Center
شبکه پخش فیلم داخلی
صندوق امانات
لابی
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
نمای شهر
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
صبحانه در اتاق
چايخانه سنتی
كافی شاپ
سالن تشريفات
نمای فضای سبز
پذيرش 24 ساعته
نمای باغ
استخر
فروشگاه سوغاتی
امكانات برای معلولين
فروشگاه صنايع دستی
اتاق VIP
خدمات عروس
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
کف پوش موکت
شام در اتاق
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل بزرگ مراغه روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل بزرگ مراغه

(57 نظر)
نقاط قوت:
برخورد بسیار خوب پرسنل ،غذای خوب ، فضای آرام .
نقاط ضعف:
در سایت زمان استفاده از استخر قید نشده بود و با توجه به اینکه چند بار پیگیری کردیم موفق به استفاده از استخر نشدیم. قیمت بالای هتل
نقاط قوت:
داشتن پارکینگ
نقاط ضعف:
داشتن پارکینگ
هتل دارای تالار هست و صدا و کوبش موزیک تالار کاملا توی اتاق ها احساس میشه٫پس اگر دنبال آرامش هستید حداقل روزهای تعطیل این هتل رو انتخاب نکنید.شاید باورش سخت باشه ولی هتل ۴ ستاره پتوی گلبافت بدون ملحفه تمیز گذاشته بودن که در نوع خودش بی نظیر بود. به طور کلی گویا مدیریت هتل با استانداردهای هتل ۴ ستاره آشنایی ندارن.
نقاط قوت:
رفتار خوب پرسنل رستوران موسیقی زنده
نقاط ضعف:
ضعیف شدن میز اردور رستوران قیمت نسبتا بالای غذا با توجه به ۹ درصد اضافه شدن ارزش افزوده
نقاط قوت:
لوکیشن، نظافت، برخورد عالی پرسنل، امکانات، کیفیت پذیرایی و خلاصه اینکه همه چی عالی بود
نقاط ضعف:
لوکیشن، نظافت، برخورد عالی پرسنل، امکانات، کیفیت پذیرایی و خلاصه اینکه همه چی عالی بود
در کل همه چی خوب بود، ممنون از مدیریت محترم هتل
نقاط قوت:
تنوع در صبحانه _ رفتارمحترمانه کارکنان
نقاط ضعف:
تنوع در صبحانه _ رفتارمحترمانه کارکنان
اول نکات مثبت رو بگم بعد منفی نکات مثبت : رفتار مناسب کارکنان تنوع خیلی خوب صبحانه نکات منفی : سرو صدای تالار عروسی تا یک نصف شب با اینکه اتاق ما طبقه ۴ و پشتی محسوب میشد ولی بازم سرو صدا میومد . سر و صدا مسافرای دیگه هم نگم براتون ساعت ۱۱ تا ۱ شب دو خانواده اومده بودن و برای خودشون با هر میزان صدایی که دلشون بخواد حرف میزدن که من بعد از دوبار تذکر دادن تماس گرفتم پذیرش اومدن ،دیگه تقریبا تا ساعت ۱ اروم شدن . اگر براتون مهم هست پنجره رو به بیرون باشه حتما بگین .اتاق خالی زیاد بود به ما اتاقی رو داده بودن که جلوی پنجرش دیوار بود .نمیدونم شاید چون از طریق اسنپ تریپ گرفتیم .اینکارو کردن . برای نظافت هم خودشون روزانه نمیان مگه اینکه بخواین ازشون. به هر حال انتخاب زیادی توی مراغه برای هتل ندارید . مراغه شهر قشنگی با مردم مهربون بهتون خوش میگذره.
نقاط قوت:
مکان دسترسی و ساختمان رستوران، کافی شاپ و اتاقها
نقاط ضعف:
مکان دسترسی و ساختمان رستوران، کافی شاپ و اتاقها
گزینه جایگزین و حق انتخاب دیگری در شهر وجود ندارد
نقاط قوت:
دسترسی سریع به تمام نقاط
نقاط ضعف:
دسترسی سریع به تمام نقاط
برای دو شب اقامت بد نبود
نقاط قوت:
اتاق تمیز و با چشم انداز زیبا
نقاط ضعف:
نبود مایع دستشویی در اتاق به بهانه غیرمنطقی وجود کرونا و توصیه به استفاده از صابون های حمام به عنوان مایع دستشویی
نقاط قوت:
شخصیت، رفتار و تلاش مدیریت
نقاط ضعف:
پرسنل رسپشن و خدمات دارای برخورد بد و غیر مودبانه بودند مجلس عروسی با صدای زیاد و تا ساعات دیر وقت در هتل برگذار شد
نقاط قوت:
تنها هتل این شهر بود که راحتر از بقیه بود وگرنه هتل متوسطی بود
نقاط ضعف:
قیمت هتل نسبت به امکاناتش و۴ ستاره بودنش با بود.سیستم گرمایش هتل خیلی بد بود .
نقاط قوت:
امکانات هتل خوب بود فضای زیبای رستوران برخورد خوب پرسنل هتل کیفیت غذا بالا بود و قیمت مناسب بود
نقاط ضعف:
نسبت به سایر شهرها قیمت بالاتری داشت
نقاط قوت:
هزینه تقریباً خوب، برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
تنوع کم صبحانه، نظافت افتضاح، ندادن آب معدنی به صورت روزانه، سیستم سرمایش گرمایش ضعیف
نقاط قوت:
نظافت اتاق ، پرستل خوش اخلاق و‌ وظیفه شناس
نقاط ضعف:
صبحانه خیلی بی کیفیت ، ایکاش مدیر با مسئول هتل یه سری به هتهای چهار ستاره ترکیه بزنه
هتل مراغه هتل خوبیه ولی کیفیت غذای رستورانش جالب نیست اصلا پیشنهاد نمیکنم تنوع صبحانه خوب برخورد پرسنل خوب اتاق ها ی واقعا تمیز و خوب پارکینگ خوب قیمت مناسب اینترنت رایگان دسترسی خوب
نقاط قوت:
در حد خودش خوب بود
نقاط ضعف:
از برخورد پذیرش به هیچ عنوان رضایت نداشتم
نقاط قوت:
بسیار مناسب بود
نقاط ضعف:
ملاحظه نشد
نقاط قوت:
در حد خودش عالی بود
نقاط ضعف:
مشاهده نشد
نقاط قوت:
از همه نظر عالی و فوق العاده
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی نداشت
نقاط قوت:
همه چی مطلوب و ایده ال
نقاط ضعف:
فاقد نکته منفی
نقاط قوت:
در مجموع خوب بود
نقاط ضعف:
برای پذیرش معطل شدم
نقاط قوت:
راضی کننده بود
نقاط ضعف:
فقط کافی شاپ دایر نبود
از نظر تمیزی خوب بود . برخورد کارکنان معمولی قیمت با تخفیف اینترنتی مناسب این هتل میرید حتما با خودتون مایع ببرید ، چون داخل استخرش مایع یکبارمصرف هزینه دارد .
حاضرم به خاطرش مسیرم رو دورتر کنم وباز اینجا اقامت داشته باشم ،از روز اول بسیار کارمندان خوشرو بودند،با اینکه من از روز دوم از صبحانه جا میموندم ولی برام صبحانه رو میاوردند تو اتاق،پرسنل بسیار مودب،کیفیت غذاش عالی بود پیشنهاد میکنم کباب کوبیده رو حتما تست کنید،نظافت عالی،ارامش عالی،با اینکه من روزهای پر استرسی رو داشتم ولی وقتی میرسیدم هتل آرامش بسیار غیر قابل وصف داشتم،ممنونم از همه پرسنل
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
نقاط قوت:
هتل خوبی بود
نقاط ضعف:
موزد خاصی ندیدیم
نقاط قوت:
در حد انتظار
نقاط ضعف:
چیزی ندیدیم
نقاط قوت:
راضی کننده بود
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
هتل خوبی بود
نقاط ضعف:
غذای رستوران خیلی بی کیفیت بود
شاید کم و کسری های نسبت به هتل های 4 ستاره دیگه داشته باشه ولی حداکثر تلاش کارمندان و مدیریت این هتل باعث محبوبیت در میان اعضای شهر و حتی شهرهای همجوار شده
هتل بسیار خوب و راحت و تمیزی برای اقامت بود ولی از نکات منفی این هتل غذای نچندان خوب رستوران هتل و رفتار غیر دوستانه پرسنل در پذیرش بود.
سلام ما سه شب در سوئیت چهارخوابه استودیود اتاق ۳۱۸هفته قبل مهمان بودیم برخورد پرسنل عالی بود و جای تشکر دارد امکانات و فضای هتل در خور نام چهار ستاره نبود داخل اتاق امکانات اولیه مانند چوب لباسی و ساعت و ...وجود نداشت برگزاری مراسم عروسی در ساختمان و ایجاد سرو صدا ،بکلی مخل آسایش و آرامش ما در طول زمان اقامت بود. پیشنهاد: پیشنهاد میگردد مدیر محترم هتل به همراه خانواده خود در سوئیت شماره ۳۱۸ چند شب بمانند تا متوجه ضعفها و نارسایی های هتل و اتاق بشوند در ضمن نمیدونم چرا هرچی زنگ میزدیم لامپ سوخته ها را عوض نمیکردند خب تاریک بود فضای اتاق. موفق باشید
عالی با پرسنل عالی
کارکنان خوش برخودر اتاقها بزرگ و تمیز هستن ولی دسترسی به پارکینگ یه راه باریک پشت هتل هست از استخر هتل نتونستم استفاده کنم چون ساعت 7 عصر بسته میشد
همه چی تمیز و رفتار خوب پرسنل
سلام ظاهرا ۴ستاره ولی اصالتا باید دو ستاره درنظر گرفت اتاق از نظر ابعاد خوب ولی دکوراسین صفر سرویس حمام و دستشویی واقعا افتضاح بابت شستشوی دست هیچ مایع و صابونی در نظر گرفته نشده درب سرویس خراب و قفل نمیشد خنک کننده بسیار ضعیف امکانات داخل اتاق بسیار ابتدایی واقعا که
نقاط قوت:
با سلام با وجود اینکه هتلم را کنسل کردم ولی از امکاناتی که اقامت ۲۴ در اختیار میگذاره خیلی راضی هستم
نقاط ضعف:
نکته منفی به نظرم نمیرسد
نقاط قوت:
رفتار پرسنل خوب بود اتاق خیلی تمیز بود
نقاط ضعف:
صبحانه راضی کننده نبود چای رو پرسنل سرو نمیکردن پتو ملحفه نداشت
هتل با دسترسی خوب هوای خوب و پرسنل گشاده رو واقعا اگه میخواهید از اقامتتون لذت ببرید این هتل را از دست ندهید و..درخصوص تزیینات اتاقها و همچنین تقسیم بندی حمام و دستشویی دقت میشد امکانات یک هتل 5 ستاره را داشت
اقامت یک شب بود,اتاق بسیار مناسب و برخورد پرسنل عالی , فضای پارکینگ مناسب , صبحانه معمولی
ما یک شب اقامت در سوییت رویال داشتیم. اتاق بسیار تمیز بود اما اصلا به ظاهر آن رسیدگی نشده بود. دیوارها کاملا خالی بودند. نور اتاق بسیار کم بود. برای یک اتاق بزرگ فقط یک آباژور گذاشته شده بود. حمام اتاق ما خیلی بزرگ بود و بهتر بود برای چنین فضایی، کابین دوش گذاشته شود تا همه جا خیس نشود. تنوع صبحانه کم ولی کیفیت خوب بود. مکان سرو صبحانه بسیار کوچک بود. رستوران محیط زیبا و دلچسبی داشت و کیفیت غذا نسبتا خوب بود. کارکنان مودب بودند.
بسیار تمیز و بی صدا امکانات خوب کیفیت تخت خواب متوسط
طبقه ۵ و ۴ خوب است اما اتاقهای طبقه ۳ واقعا ضعیف!!! در حد یک هتل ۳ ستاره شاید هم ... فقط در طبقه ۴ یا ۵ اقامت بگیرید
نقاط قوت:
داشتن استخر
نقاط ضعف:
تنوع صبحانه کم بود
بسیار مناسب
سرویس دهی در رستوران و کافی شاپ کمی ضعیف است که امید است اصلاح شود
هتل عالی بود هیچ مشکلی نداشتم و خیلی راضی بودم
یک شب در این هتل اقامت داشتیم و همه چیز خوب و راضی کننده بود.
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل هتل. آرامش داخل و خارج هتل. کیفیت خوب غذاها. تمیزی مطلوب هتل
نقاط ضعف:
تنوع صبحانه را بیشتر کنید. کافی شاب فعالتر شود و جذابتر از نظر تزیینات و چراغ ها. کیفیت موسیقی در غذاخوری و کافی شاب بهتر شود
هتل از همه نظر بسیار خوب بود. بخصوص اتاقها بسیار تمیز و دل‌ باز و نورگیر بود. وقتی از مسئول مربوط خواهش کردم که 2 ساعت اتاق را دیرتر تحویل بدهیم با روی خوش و پذیرفتند و هیچ هزینه‌ای هم از ما نگرفتند. از اینترنت هتل راضی نبودیم و تقریبا اصلا نتوانستیم از آن استفاده کنیم.
هتل بزرگ مراغه هتلی است با نظافت قابل قبول و کارکنانی با رفتار مناسب که سعی در رضایت میهمان هتل دارند. محیط آرامی دارد و اگر توقع شما کمتر از ستاره های هتل باشد و با هتل های چهار ستاره دیگر مقایسه نشود به احتمال بسیار زیاد در مراغه هتلی بهتر از آن وجود ندارد. اما از یک هتل چهار ستاره این توقع وجود دارد که صبحانه بهتر و متنوع تری ارائه نماید و یا خانه داری آن در تمام ساعات بتواند به شما خدمات دهد. معماری داخل ساختمان با وجود چندین پله قبل و بعد از آسانسور برای رسیدن به اتاقها مناسب هتل نیست و تجهیزات داخل اتاق و سرویس حمام (لوله کشی رو کار، تلویزیون کوچک لامپ تصویری و کولر آبی با کنترل از پذیرش نه داخل اتاق) در مرتبه یک هتل چهار ستاره نیست.
ازهمه نظر خیلی عالی کارکنان باشخصیت ومودب
برخورد پرسنل خوب بود ٬ اما به عنوان یک مسافر خانم تنها از موقعیت اتاق رضایت نداشتم و همچنان تا پایان اقامت حل نشده باقی ماند .
از هر لحاظ عالی بود بدون هیچ حرف و حدیثی
بسیار عالی .ممنون از رفتار پرسنل هتل و خوشمزه بودن غذاها عالی بود
بخاطر 45 دقیقه دیرتر که اتاق تحویل دادم 30 درصد هزینه گرفتند و همچنین برخود پرسنل خوب نبود
نسبت به شهرستان مراغه وامکانات شهر، هتل خوبی است. در زمان برگزاری مراسم ازدواج ومهمانی ، مشکلات پارک خودرو و ازدحام مهمانان برای مسافرین هتل باعث دردسر می باشد.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل بزرگ مراغه

مهمانان هتل بزرگ مراغه در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل بزرگ مراغه از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل بزرگ مراغه بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل بزرگ مراغه رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل بزرگ مراغه را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.