هتل آلیانس مراغه

مراغه، بلوار طبیعت، 200متر بالاتر از هاشم آباد، سه راهی علویان
2.5
امتیاز کاربران
23
نظرات کاربران

معرفی هتل آلیانس مراغه

هتل دو ستاره آلیانس مراغه با پرسنلی مجرب و آموزش دیده آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آلیانس مراغه

ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته - تخت دبل
هتل یار
430,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
430,000 تومان
8 بهمن
شنبه
430,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
430,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
430,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
430,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
430,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
430,000 تومان
14 بهمن
جمعه
430,000 تومان
15 بهمن
شنبه
430,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
430,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
430,000 تومان
اتاق دو تخته
ایران هتل آنلاین
430,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
430,000 تومان
8 بهمن
شنبه
430,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
430,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
430,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
430,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
430,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
430,000 تومان
14 بهمن
جمعه
430,000 تومان
15 بهمن
شنبه
430,000 تومان
دو تخته
اسنپ تریپ
430,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
430,000 تومان
8 بهمن
شنبه
430,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
430,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
430,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
430,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
430,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
430,000 تومان
14 بهمن
جمعه
430,000 تومان
15 بهمن
شنبه
430,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
430,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
430,000 تومان
اتاق دوتخته
اقامت 24
475,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
475,000 تومان
8 بهمن
شنبه
475,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
475,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
475,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
475,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
475,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
475,000 تومان
14 بهمن
جمعه
475,000 تومان
15 بهمن
شنبه
475,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
475,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
475,000 تومان
دو تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
670,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
670,000 تومان
8 بهمن
شنبه
670,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
670,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
670,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
670,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
670,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
670,000 تومان
14 بهمن
جمعه
670,000 تومان
15 بهمن
شنبه
670,000 تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
670,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
670,000 تومان
8 بهمن
شنبه
670,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
670,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
670,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
670,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
670,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
670,000 تومان
14 بهمن
جمعه
670,000 تومان
15 بهمن
شنبه
670,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
670,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
670,000 تومان
سوئیت سه تخته - سه تخت سینگل
هتل یار
670,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
670,000 تومان
8 بهمن
شنبه
670,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
670,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
670,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
670,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
670,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
670,000 تومان
14 بهمن
جمعه
670,000 تومان
15 بهمن
شنبه
670,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
670,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
670,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
760,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
760,000 تومان
8 بهمن
شنبه
760,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
760,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
760,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
760,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
760,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
760,000 تومان
14 بهمن
جمعه
760,000 تومان
15 بهمن
شنبه
760,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
760,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
760,000 تومان
سه تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 4 نفر

سوئیت برای چهار نفر
ایران هتل آنلاین
830,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
830,000 تومان
8 بهمن
شنبه
830,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
830,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
830,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
830,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
830,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
830,000 تومان
14 بهمن
جمعه
830,000 تومان
15 بهمن
شنبه
830,000 تومان
سوئیت چهار تخته
اسنپ تریپ
830,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
830,000 تومان
8 بهمن
شنبه
830,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
830,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
830,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
830,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
830,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
830,000 تومان
14 بهمن
جمعه
830,000 تومان
15 بهمن
شنبه
830,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
830,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
830,000 تومان
سوئیت یک خوابه - برای چهار نفریک تخت دبل و دو تخت سینگل
هتل یار
830,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
830,000 تومان
8 بهمن
شنبه
830,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
830,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
830,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
830,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
830,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
830,000 تومان
14 بهمن
جمعه
830,000 تومان
15 بهمن
شنبه
830,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
830,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
830,000 تومان
سوئیت چهار نفره
اقامت 24
950,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
950,000 تومان
8 بهمن
شنبه
950,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
950,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
950,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
950,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
950,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
950,000 تومان
14 بهمن
جمعه
950,000 تومان
15 بهمن
شنبه
950,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
950,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
950,000 تومان
سوئیت چهار نفره
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 5 نفر

سوئیت پنج تخته
اسنپ تریپ
990,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
990,000 تومان
8 بهمن
شنبه
990,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
990,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
990,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
990,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
990,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
990,000 تومان
14 بهمن
جمعه
990,000 تومان
15 بهمن
شنبه
990,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
990,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
990,000 تومان
سوئیت یک خوابه - برای پنج نفریک تخت دبل وسه تخت سینگل
هتل یار
990,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
990,000 تومان
8 بهمن
شنبه
990,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
990,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
990,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
990,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
990,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
990,000 تومان
14 بهمن
جمعه
990,000 تومان
15 بهمن
شنبه
990,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
990,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
990,000 تومان
سوئیت برای پنج نفر
ایران هتل آنلاین
990,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
990,000 تومان
8 بهمن
شنبه
990,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
990,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
990,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
990,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
990,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
990,000 تومان
14 بهمن
جمعه
990,000 تومان
15 بهمن
شنبه
990,000 تومان
سوئیت پنج نفره
اقامت 24
1,140,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
1,140,000 تومان
8 بهمن
شنبه
1,140,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
1,140,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
1,140,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
1,140,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
1,140,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,140,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,140,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,140,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,140,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,140,000 تومان
سوئیت پنج نفره
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 6 نفر

سوئیت برای شش نفر
ایران هتل آنلاین
1,150,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
1,150,000 تومان
8 بهمن
شنبه
1,150,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
1,150,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
1,150,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
1,150,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
1,150,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,150,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,150,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,150,000 تومان
سوئیت شش تخته
اسنپ تریپ
1,150,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
1,150,000 تومان
8 بهمن
شنبه
1,150,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
1,150,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
1,150,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
1,150,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
1,150,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,150,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,150,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,150,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,150,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,150,000 تومان
سوئیت یک خوابه - برای شش نفریک تخت دبل وچهار تخت سینگل
هتل یار
1,150,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
1,150,000 تومان
8 بهمن
شنبه
1,150,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
1,150,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
1,150,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
1,150,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
1,150,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,150,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,150,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,150,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,150,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,150,000 تومان
سوئیت شش نفره
اقامت 24
1,330,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
1,330,000 تومان
8 بهمن
شنبه
1,330,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
1,330,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
1,330,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
1,330,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
1,330,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,330,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,330,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,330,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,330,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,330,000 تومان
سوئیت یک خوابه شش نفره
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت

امکانات اتاق های هتل آلیانس مراغه

تلویزیون
یخچال
آسانسور
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
سرویس فرنگی
پاركينگ
اينترنت در لابی
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
اینترنت در لابی
ماساژ
اتاق چمدان
بالکن
دراور
کمد لباس
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
اباژور
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
اشپزخانه
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
شوفاژ
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
سیستم سرمایش
كافی شاپ
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
سالن جشن و مراسم و عروسی
پارکینگ در هتل
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
لوازم بهداشتی
Business Center
لابی
فكس
خدمات اینترنتی
محلی برای نشستن
فضای سبز
نمای فضای سبز
مسلط به زبان ترکی
اب معدنی رایگان
حوله حمام
سیستم گرمایش
دمپایی حمام
کف پوش موکت
ظروف پخت و پز در برخی اتاق ها
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل آلیانس مراغه روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آلیانس مراغه

(23 نظر)
نقاط قوت:
نحوه برخورد پرسنل و مهمان داران بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
مبالغ دریافتی با وضعیت موجود همخوانی نداشت و هزینه بالا بود
نقاط قوت:
برخورد مناسب پرسنل هتل.
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
وضعیت نظافت اتاق سرویس افتضاح سیستم گرمایی که چ عرض کنم عین تراکتور بود رادیاتور بسیار اتاق سرد
نقاط قوت:
هیچ نکته مثبتی نداشت
نقاط ضعف:
بیشتر شبیه یک مسافر خانه بود، سقف ترک خورده، موکت سوخته، شلنگ دوش پاره، شدیدا کثیف
به عنوان مسافر خانه خوب بود
نقاط قوت:
فضای باز بی نظیر هتل ومحل قرارگیری در تپه ای روبه شهر در ماه شهریور عالی بود
نقاط ضعف:
فضای باز بی نظیر هتل ومحل قرارگیری در تپه ای روبه شهر در ماه شهریور عالی بود
نسبت به قیمت خوب بود
نقاط قوت:
حیاط دلباز و نمای زیبا.دسترسی خوب محلیقیمت مناسب
نقاط ضعف:
دیوار اتاق ما پر از ترک بودباکس جا دستمال کاغذی شکسته بودبستی که شیر توالت از آن باید آویزان باشد،کاملا شکسته بوداتاق ما گوشی تلفن نداشتسالن پذیرایی گرم بود همراه با مگسکیفیت نان بربری صبحانه افتضاح بودحتی یکبار هم نیمرو یا املت ندادن
نقاط قوت:
رفتار پرسنل و مدیر عالی . منطقه عالی و دلباز
نقاط ضعف:
سالن عروسی و مهمانی کمی سر وصدا و دور بودن از مرکز شهر که قابل تحمل و جشم پوشی ست و ترک های بزرگ داخل اتلق ها که تو ذوق می زد
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
بسیار ضعیف بسیار کثیف تا صبح نتونستیم بخوابیم رو تخت
نقاط قوت:
تمیز و بازسازی شده، پرسنل خوش برخورد، موقعیت خوب، تعداد زیاد پریز برق، صبحانه قابل قبول نسبت به دوستاره بودن هتل
نقاط ضعف:
تمیز و بازسازی شده، پرسنل خوش برخورد، موقعیت خوب، تعداد زیاد پریز برق، صبحانه قابل قبول نسبت به دوستاره بودن هتل
نسبت به دو ستاره بودن ان هتل خوب و تمیزی بود. حیاط هتل نیز بزرگ و زیبا و دارای رستوران خوبی است.
نقاط قوت:
خیلی راضی بودم از هتل
نقاط ضعف:
اصلا نداشت
نقاط قوت:
بسیار عالی
نقاط ضعف:
هیچی
نقاط قوت:
فضاي اطراف هتل بسيار زيبا وسبز
نقاط ضعف:
امكانات هتل ميتوانست باسليقه بهتر در اختيار مهمانان قرار ميگرفت
کیفیت هتل بد نبود. البته من با اینکه اتاق یک تخته گرفتم یه سوییت کامل بهم دادن که خیلی خوب بود و تر تمییز. ولی صبحانه هتل خوب نبود! برخورد کارکنان هم خوب نبود
ملحفه های کثیف ، درب شامپوی استفاده شده در کف حمام باقی مانده از اقامت قبلی، فریزر مملو از موادی که ظاهر خوبی نداشتند و معلوم نبود که چه هستند، نبود کوچکترین امکانات برای خوردن صبحانه و ... اگر به صورت اتفاقی در هنگام میل صبحانه و در حالی که دنبال یک قاشق برای هم زدن چای خود می گردید نگاهتان به آشپزخانه ای که بر روی درب آن نوشته شده: "ورود افراد متفرقه ممنوع" بیفتد با انبوهی از ظروف کثیف و غذاهای مانده و ... مواجه خواهید شد. به عنوان کسی که حداقل سالی 15 تا 20 روز را برای گردش در اقامتگاه های مختلف این کشور گذرانده ام این هتل را توصیه نمی کنم. همانطور که در بانک اطلاعاتی ایران هتل موجود می باشد بنده ابتدا درخواست رزرو هتلی دیگر را داشتم که حسن شهرت مناسبی دارد ولی متاسفانه به دلیل نبود اتاق خالی مجبور به اقامت در این مسافرخانه شدم.
كادر خوب و خوش برخورد منظره و ويو عالی داره در كل عالی
هتل تمیز نبود متوسط بود برخورد پرسنل خیلی خشک وبی روح وخسته بود مخصوصا شخص رزروشن..اصلا سلام وخوش آمد گویی در کار نبود.. وای فای بسیار ضعیف من اصلا استفاده نکردم صبحانه ضعیف و تکراری تخم آب پز کره پنیر هرروز فقط همین..
هتل به نسبت قیمتش خوب بود و راضی بودم
در كل متوسط و در حد يك شهر كوچك
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان . فضای مناسب.آسانسور .
نقاط ضعف:
صبحانه کامل نبود و وقت آن کم بود
نظافت، سیستم سرمایش و آرامش اتاق در حد قابل قبول بود. برخورد کارکنان هم خوب بود. در مجموع از اقامت یک شبه ای که در این هتل داشتیم راضی بودیم
نقاط قوت:
مدیریت و پرسنل خوب و خوش برخورد داره و در جای بسبار خوش آب و هوایی قرار داره. اتاق ها بالکن با چشم انداز قشنگی هم دارن. یه باغ سیب هم کنار هتل قرار داره که به ما اجازه دادن بریم توش یه قدمی بزنیم. در کل خوب بود.
نقاط ضعف:
اتاق ها می تونست تمییز تر باشه. و یه مورد ضعیفم صبحانه نه چندان کاملش بود.
هتل می تونست بهتر باشه چه از لحاظ سرویس دهی چه از لحاظ امکانات. اما به نسبت هزینه گزینه مناسبی بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آلیانس مراغه

مهمانان هتل آلیانس مراغه در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آلیانس مراغه از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آلیانس مراغه بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آلیانس مراغه رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آلیانس مراغه را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.