منشور بازالتی ماکو

معرفی منشور بازالتی ماکو

صخره های آتشفشانی ماکو که به منشور بازالتی ماکو شهرت دارند در نزدیکی این شهرستان و در استان آذربایجان غربی قرار گرفته اند. در این صخره های آتشفشانی می توان، انقباض ناشی از انجماد گدازه ها را تماشا کرد؛ و همین انقباض باعث تبدیل این مکان به جاذبه ای، در استان آذربایجان غربی شده است. نکته ی جالب در این منشور وجود نظم، در ساخت آن است که در بعضی قسمت ها این نظم چنان به چشم می آید که گویی تمام این ستون ها، ساخته ی دست بشر است. شما در آمریکا هم می توانید شاهد چنین منشوری باشید؛ اما قطع به یقین منشور بازالتی ماکو از همه ی مشابهانش زیباتر است.
 1  نفر از کاربران در تکمیل این مطلب همراه ما بودند.
نظرات کاربران
اولین نفری باشید که در مورد این جاذبه نظر می دهد:

مکان های اطراف منشور بازالتی ماکو در ماکو