هتل جهانگردی آبگرم محلات محلات

محلات، جاده سلفچگان به اصفهان، 18 کیلومتری نرسیده به دلیجان، جاده آبگرم، کیلومتر 21، شرکت توسعه دهکده آبدرمانی محلات
3.2
امتیاز کاربران
30
نظرات کاربران

معرفی هتل جهانگردی آبگرم محلات محلات

مجتمع جهانگردی محلات در ۲۵ کيلومتري محلات درجاده دليجان در کنار چشمه های آبگرم می باشد . اماکن ديدني محلات که اطراف هتل میباشد شامل آتشکده آتشکوه ، باغات گل، پارک سرچشمه آب سرد و ستونهاي خورهه که در فاصله ۲۰ کيلومتري هتل محلات واقع شده است.. لازم به ذکر است طبق قوانین هتل، در شهریور ماه به هیچ عنوان کنسلی و تغییر تاریخ رزرو انجام نمی گردد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل جهانگردی آبگرم محلات محلات

آبگرم محلات-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
ای‌گردش
561,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
561,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
561,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
561,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
561,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
561,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
561,000
تومان
2 مهر
جمعه
561,000
تومان
3 مهر
شنبه
561,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
561,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
561,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
561,000
تومان
هتل یار
562,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
562,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
562,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
562,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
562,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
562,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
562,000
تومان
2 مهر
جمعه
562,000
تومان
3 مهر
شنبه
562,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
562,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
562,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
562,000
تومان
اقامت 24
562,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
562,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
562,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
562,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
562,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
562,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
562,000
تومان
2 مهر
جمعه
562,000
تومان
3 مهر
شنبه
562,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
562,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
562,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
562,000
تومان
علاءالدین
579,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
579,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
579,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
579,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
579,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
579,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
آبگرم محلات-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
ای‌گردش
561,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
561,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
561,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
561,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
561,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
561,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
561,000
تومان
2 مهر
جمعه
561,000
تومان
3 مهر
شنبه
561,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
561,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
561,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
561,000
تومان
آبگرم محلات-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ای‌گردش
661,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
661,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
661,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
661,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
661,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
661,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
661,000
تومان
2 مهر
جمعه
661,000
تومان
3 مهر
شنبه
661,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
661,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
661,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
661,000
تومان
اقامت 24
662,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
662,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
662,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
662,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
662,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
662,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
662,000
تومان
2 مهر
جمعه
662,000
تومان
3 مهر
شنبه
662,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
662,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
662,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
662,000
تومان
هتل یار
662,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
662,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
662,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
662,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
662,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
662,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
662,000
تومان
2 مهر
جمعه
662,000
تومان
3 مهر
شنبه
662,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
662,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
662,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
662,000
تومان
آبگرم محلات-سوئیت سه نفره
سوئیت سه نفره
علاءالدین
679,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
679,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
679,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
679,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
679,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
679,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
762,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
762,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
762,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
762,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
762,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
762,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
762,000
تومان
2 مهر
جمعه
762,000
تومان
3 مهر
شنبه
762,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
762,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
762,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
762,000
تومان
آبگرم محلات-ویلا یکخوابه چهارنفره
ویلا یکخوابه چهارنفره
هتل یار
1,050,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
1,050,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
1,050,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
1,050,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
1,050,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
1,050,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
1,050,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,050,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,050,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,050,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,050,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,050,000
تومان
ای‌گردش
1,050,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
1,050,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
1,050,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
1,050,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
1,050,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
1,050,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
1,050,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,050,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,050,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,050,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,050,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,050,000
تومان
اقامت 24
1,050,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
1,050,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
1,050,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
1,050,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
1,050,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
1,050,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
1,050,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,050,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,050,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,050,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,050,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,050,000
تومان
علاءالدین
1,070,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
1,070,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
1,070,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
1,070,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
1,070,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
1,070,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
آبگرم محلات-اتاق چهارنفره
اتاق چهارنفره
اقامت 24
762,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
762,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
762,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
762,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
762,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
762,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
762,000
تومان
2 مهر
جمعه
762,000
تومان
3 مهر
شنبه
762,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
762,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
762,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
762,000
تومان
علاءالدین
785,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
785,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
785,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
785,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
785,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
785,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
آبگرم محلات-کانکت شش تخته
کانکت شش تخته
اقامت 24
1,210,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
1,210,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
1,210,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
1,210,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
1,210,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
1,210,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
1,210,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,210,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,210,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,210,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,210,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,210,000
تومان
هتل یار
1,210,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
1,210,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
1,210,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
1,210,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
1,210,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
1,210,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
1,210,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,210,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,210,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,210,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,210,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,210,000
تومان
ای‌گردش
1,219,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
1,219,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
1,219,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
1,219,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
1,219,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
1,219,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
1,219,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,219,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,219,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,219,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,219,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,219,000
تومان

امکانات اتاق های هتل جهانگردی آبگرم محلات محلات

آسانسور
خدمات بیدار باش
امكانات برای معلولين
جكوزی
سالن همايش
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
فضائی برای پياده روی
مینی بار با هزینه
خدمات تهيه بليط
خدمات باربري
رستوران بام
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
اجاره ماشين
خدمات پزشكي
پرینتر
لابی
استخر
مسير پياده روی
فضای بيرون هتل برای نشستن
باغچه
تلويزيون LED در لابی
خدمات اینترنتی
فكس
خدمات اتو
خشکشویی
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
رستوران
Business Center
سالن بيليارد
پارکینگ در هتل
خدمات اسپا
رستوران در هتل
روزنامه رایگان
اینترنت با سرعت بالا
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
زنگ هشدار
تلفن در لابی
نمازخانه
دستگاه خودپرداز
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
خشکشویی (لاندری)
ماساژ
تبديل ارز
اينترنت در اتاق
آژانس مسافرتی
اينترنت در لابی
پاركينگ
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
دستگاه واکس کفش
اتاق چمدان
اعلام حریق
اینترنت در لابی
فكس
تلفن در اتاق
كافی شاپ
وسایل بدنسازی
استخر سرپوشیده
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
فروشگاه
آرایشگاه
اینترنت
خدمات تور
مرکز خرید
اتاق سیگار
استخر رایگان
لابی
امکانات بازی کودکان
اتاق بازی
پله اضطراری
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
سفره خانه سنتی

آدرس هتل جهانگردی آبگرم محلات محلات روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل جهانگردی آبگرم محلات محلات

(30 نظر)
نقاط قوت:
تنها نکته مثبتش خود ساختمان ویلا بود
نقاط ضعف:
آب گرم ویلا سرد بود ورسیدگی به این موردافتضاح بودخیلی بدبود و اعصابمونو خیلی خرد کردن برای استراحت و ارامش وآب گرم درمانیش رفته بودیم که دریافت نکردیم ،فقط عذرخواهی میکردن ،چون برای آب داغ محلات رفته بودیم و آب سرد بهمون دادن دیگه به این هتل نخواهیم رفت و به دیگران هم توسیعه میکنیم که نروند ،فقط وعده میدادن که مرحله بعد آب گرم میدیم و هی بهانه تاسیسات و سردی هوارا میکردن ولی موقع گرفتن ویلا نگفتن که تاسیساتشان خرابه فقط پول را خوب گرفتن
نقاط قوت:
اب گرم در اتاق
نقاط ضعف:
اب گرم در اتاق
واقعا هیچ نظارتی روی هتل ها نیست. هتلی با این قیمت اما این قدر داااغون. چرا واقعا؟؟
خيلى خوب بود در مجموع
خیلی بد بود
همه چیز عالی ویلا تمیز . وان داخل ویلا بزرگ و خوب . رستوران خوب....
نقاط قوت:
موقعیت مکانی از لحاظ دنج بودن و آرامش
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی از لحاظ دنج بودن و آرامش
جای بسیار خوبی است برای آرامش اعصاب
نقاط قوت:
وجود حوضچه ابگرم.
نقاط ضعف:
فضاي نامناسب، امكانات ضعيف
نقاط قوت:
کارکنان عالی. محیط خانوادگی و کاملا عالی برخورد محترمانه تمام کارکنان.
نقاط ضعف:
از نظر سیستم گرمایشی وضعیت ضعیف بود
قیمت خیلی بالا بود نسبت به محیط و خدمات ویلا ها خوب بود ولی یک ساعت آب گرم باز میکردن
نقاط قوت:
مطلوب بود
نقاط ضعف:
نکته منفی مشاهده نشد
نقاط قوت:
منظره عالی و انظباط کارکنان و کامل بودن امکانات مانند فروشگاه و کافی شاپ و......
نقاط ضعف:
کامل نبودن منوی رستوران بدلیل کمی مسافران آزاد و تلفیق زمان ارائه خدمات به تورهاومسافران آزاد
ساعت اتاق کار نمی کرد. دوش و توالت یکی بود. استخر مجانی نبود. سشوار در استخر نبود. موکت راهرو طبقه دوم خیلی کثیف و جارو نزده بود. تنوع غدایی رستوران کم بود.
کارکنان آموزش کامل برخورد با میهمان را ندیده اند.گاز ویلا قطع بود.
با سلام خدمت شما عزیزان من در پاییز 97 در این هتل اقامت داشتم . متاسفانه اطلاعات اتاق ها درست درج نشده مثلا اتاق کانکت 6 تخته دو اتاق با 3 تخت میباشد که سرویس و تلوزیون و حمام آن یکی است با یک راه ورود و خروج . همچنین با توجه به رزرو سوئیت 4 تخته هنگام پذیرش ،متصدی مربوطه (که خیلی هم بداخلاق بودند ) بما پیشنهاد ویلا یا اتاق 3 تخته با یک تخت اضافه را دادند . در ضمن برای ورودی استخر ابگرم مجزا باید پول پرداخت کنید و صبحانه هتل بسیار ضعیف بود.
نقاط قوت:
وجود سوئیت در هتل
نقاط ضعف:
تعداد زیاد مورچه در اتاقها نبود تریا نبود فست قدر در هتل
هتل اصلا مدیریت ندارند استخر بدون هواکش رفتار یرسنل نامناسب. اصلا راضی نیستم ناهار افتضاح
چون در سوئیت ها آبگرم داشتیم من به دیگران هم اگر قصد سفر به محلات داشته باشند همین هتل پیشنهاد میکنم ، از همه لحاظ راضی بودم . فقط ما نفر اضافه داشتیم و سرویس می خواستیم که از قبل موقع رزرو اعلام کرده بویم ولی هنگامی اتاق تحویل گرفتیم آماده نبود و بعد از پیگیری دوباره ما، سرویس آورند.
در مجموع بد نبود اما چون من از هتل جهانگردی در شهر های دیگر هم استفاده کرده ام این هتل نسبت آنها خدمات کمتری ارایه کرد
حتی در هنگام ورود می بایست وسایل رو از پارکینگ به داخل اتاق خودمان حمل کنیم و امکان دریافت یک بالشت نیز نبود
فقط هزینه بسیار بالایی جهت استفاده از ابگرم طبیعی پرداخت کردم که اصلا آبگرم طبیعی را برای استفاده در داخل اتاق نداشت و از استخر عمومی هم بدلیل عمومی بودن آن نمیخواستم استفاده کنم امکانات داخل اتاق خوب بود . صبحانه در حد متوسط و در کل پرداخت یکشب اجاره ویلا به قیمت 700 هزارتومان را نداشت.
امکانات داخل اتاق و شارژ وسایل و نحوه چیدمان ضعیف . نحوه چیدمان وسایل ضعیف . صبحانه بسیار ضعیف . ولی تمیزی و موقعیت هتل و آرامش حاکم بر هتل خوب . رفتار پرسنل متوسط . با توجه به جمیع موارد یک مقدار قیمت بالا ست ولی ارزش رفتن و اقامت دارد من از اقامتم در مجموع لذت بردم خصوصا از مکان هتل و آرامش و تمیزی آن
درکل عالی و خوب بود
ما در بخش ویلا ها با نرخ آزاد بودیم ویلا از آرامش و دنج بودن بی نظیری برخوردار بود آبگرم یکساعت در روز در ویلاها بینظیر بود تمیزی ویلا در جمع خوب بود وسایل خوب تختخواب ها استاندارد جای جاروبرقی خالی بود صبحانه جای کار دارد و میتواند خیلی بهتر باشد درست است صبحانه سالم مد نظر است اما با تنوع بیشتر بطور مثال پنیر پروبیوتیک شاید برای خیلی ها مورد انتخاب نباشد میتوان رضایتمندی بیشتری را بوجود آورد برخورد پرسنل عالی و در جمع ما از سفرمان لذت بردیم و برای بار بعدی منتظر هستیم از همه دست اندرکاران متشکر هستم
به نظر من هتل خوبی بوده و همه امکانات را دارا بوده است. مخصوصا اون اب نمای دم در که صدای زیبایی به اتاق میدهد.پرسنل نیز پاسخگوی سوالات ما بوده اند وباتشکر از انها. وهمچنین خدمات خوب بود. فقط یک نکته اینکه برای حمام در پوش قراردهید.وغذای رستوران نیز متنوع باشد.باتشکر از زحمات شما
رفتار پرسنل اصلا مناسب نیست. رفتار پرسنل رستوران به شدت بد می باشد. مسئول پذیرش آقا اصلا رفتار مناسبی ندارند و حتی گفتند که این هتل اتاق با تخت دبل ندارد. تنها و تنها یکی از خانم های پذیرش رفتارشان قابل قبول بود. پرسنل باید آموزش ببینند که با مشتری چگونه رفتار کنند
نقاط قوت:
نزدیکی به آبگرم
نقاط ضعف:
کیفیت غدا
محیطی دوستانه و آرام
امکانات مهمانسرا خوب بود و به نسبت مکانی که مهمانسرا قرار داشت انتظار چنین امکانات خوب و برخورد عالی را نداشتم .فقط کیفیت غذا رستوران پایین بود و قیمت بالایی داشت .
ویلاهای هتل در محیطی باصفا واقع شده و تمیز و مرتب و مناسب است .صبحانه بسیار مختصر است و منوی آن و سایر وعده های غذایی جا برای کار اضافه تر و تکمیل بیشتر با هزینه نه چندان زیاد دارد.اینترنت ضعیف و کم سرعت بود.در کل با توجه به محلی که واقع شده و امکاناتی که دارد جا برای بهتر شدن دارد.لطفا توجه کنید که تمام مسافرین را بازنشستگان تشکیل نمیدهند .از پرسنل هتل با جناب آقای سلیمی برخورد داشتم که بسیار از برخورد و عملکرد ایشان راضی بوده و سپاسگزارشان هستم .در کل راضی بودیم .
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل جهانگردی آبگرم محلات محلات

مهمانان هتل جهانگردی آبگرم محلات محلات در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل جهانگردی آبگرم محلات محلات از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل جهانگردی آبگرم محلات محلات بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل جهانگردی آبگرم محلات محلات رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل جهانگردی آبگرم محلات محلات را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.