هتل جهانگردی آبگرم محلات محلات

محلات، جاده سلفچگان به اصفهان، 18 کیلومتری نرسیده به دلیجان، جاده آبگرم، کیلومتر 21، شرکت توسعه دهکده آبدرمانی محلات
3.2
امتیاز کاربران
55
نظرات کاربران

معرفی هتل جهانگردی آبگرم محلات محلات

مجتمع جهانگردی محلات در ۲۵ کيلومتري محلات درجاده دليجان در کنار چشمه های آبگرم می باشد . اماکن ديدني محلات که اطراف هتل میباشد شامل آتشکده آتشکوه ، باغات گل، پارک سرچشمه آب سرد و ستونهاي خورهه که در فاصله ۲۰ کيلومتري هتل محلات واقع شده است.. لازم به ذکر است طبق قوانین هتل، در شهریور ماه به هیچ عنوان کنسلی و تغییر تاریخ رزرو انجام نمی گردد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل جهانگردی آبگرم محلات محلات

ظرفیت 2 نفر

دو تخته
اسنپ تریپ
1,260,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
1 فروردین
سه‌شنبه
1,260,000 تومان
2 فروردین
چهارشنبه
1,260,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
1,260,000 تومان
4 فروردین
جمعه
1,260,000 تومان
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
1,260,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,260,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,260,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,260,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,260,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,260,000 تومان
دو تخته
هتل یار
1,270,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
1 فروردین
سه‌شنبه
1,270,000 تومان
2 فروردین
چهارشنبه
1,270,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
1,270,000 تومان
4 فروردین
جمعه
1,270,000 تومان
5 فروردین
شنبه
1,270,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,270,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,270,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,270,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,270,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,270,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,270,000 تومان
اتاق دو تخته
اقامت 24
1,270,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
1 فروردین
سه‌شنبه
1,270,000 تومان
2 فروردین
چهارشنبه
1,270,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
1,270,000 تومان
4 فروردین
جمعه
1,270,000 تومان
5 فروردین
شنبه
1,270,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,270,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,270,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,270,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,270,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,270,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,270,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
اسنپ تریپ
1,680,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
1 فروردین
سه‌شنبه
1,680,000 تومان
2 فروردین
چهارشنبه
1,680,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
1,680,000 تومان
4 فروردین
جمعه
1,680,000 تومان
5 فروردین
شنبه
1,680,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,680,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,680,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,680,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,680,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,680,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,680,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
1,680,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
1 فروردین
سه‌شنبه
1,680,000 تومان
2 فروردین
چهارشنبه
1,680,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
1,680,000 تومان
4 فروردین
جمعه
1,680,000 تومان
5 فروردین
شنبه
1,680,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,680,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,680,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,680,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,680,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,680,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,680,000 تومان
سه تخته
هتل یار
1,690,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
1 فروردین
سه‌شنبه
1,690,000 تومان
2 فروردین
چهارشنبه
1,690,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
1,690,000 تومان
4 فروردین
جمعه
1,690,000 تومان
5 فروردین
شنبه
1,690,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,690,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,690,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,690,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,690,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,690,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,690,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

سوئیت - چهارنفره
هتل یار
2,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
1 فروردین
سه‌شنبه
2,500,000 تومان
2 فروردین
چهارشنبه
2,500,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
2,500,000 تومان
4 فروردین
جمعه
2,500,000 تومان
5 فروردین
شنبه
2,500,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
2,500,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,500,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,500,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,500,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,500,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,500,000 تومان
سوئیت چهار نفره
اقامت 24
2,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
1 فروردین
سه‌شنبه
2,500,000 تومان
2 فروردین
چهارشنبه
2,500,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
2,500,000 تومان
4 فروردین
جمعه
2,500,000 تومان
5 فروردین
شنبه
2,500,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
2,500,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,500,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,500,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,500,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,500,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,500,000 تومان
ویلا یک خوابه چهار نفره
اسنپ تریپ
2,650,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
1 فروردین
سه‌شنبه
2,650,000 تومان
2 فروردین
چهارشنبه
2,650,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
2,650,000 تومان
4 فروردین
جمعه
2,650,000 تومان
5 فروردین
شنبه
2,650,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
2,650,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,650,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,650,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,650,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,650,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,650,000 تومان
ویلا یک خوابه چهار نفره
اقامت 24
2,650,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
1 فروردین
سه‌شنبه
2,650,000 تومان
2 فروردین
چهارشنبه
2,650,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
2,650,000 تومان
4 فروردین
جمعه
2,650,000 تومان
5 فروردین
شنبه
2,650,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
2,650,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,650,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,650,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,650,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,650,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,650,000 تومان
ویلا برای4 نفر - یک خوابه(برای 4 نفر)
هتل یار
2,660,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
1 فروردین
سه‌شنبه
2,660,000 تومان
2 فروردین
چهارشنبه
2,660,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
2,660,000 تومان
4 فروردین
جمعه
2,660,000 تومان
5 فروردین
شنبه
2,660,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
2,660,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,660,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,660,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,660,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,660,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,660,000 تومان
سوئیت یک خوابه چهار تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
2,500,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,500,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,500,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 6 نفر

سوئیت دو خوابه - کانکت(برای 6 نفر)
هتل یار
3,230,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
1 فروردین
سه‌شنبه
3,230,000 تومان
2 فروردین
چهارشنبه
3,230,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
3,230,000 تومان
4 فروردین
جمعه
3,230,000 تومان
5 فروردین
شنبه
3,230,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
3,230,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
3,230,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
3,230,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
3,230,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
3,230,000 تومان
11 فروردین
جمعه
3,230,000 تومان
سوئیت شش نفره
اقامت 24
3,230,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
1 فروردین
سه‌شنبه
3,230,000 تومان
2 فروردین
چهارشنبه
3,230,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
3,230,000 تومان
4 فروردین
جمعه
3,230,000 تومان
5 فروردین
شنبه
3,230,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
3,230,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
3,230,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
3,230,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
3,230,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
3,230,000 تومان
11 فروردین
جمعه
3,230,000 تومان
سوئیت کانکت شش تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
1 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت

امکانات اتاق های هتل جهانگردی آبگرم محلات محلات

تلویزیون
یخچال
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
رستوران
اتاق چمدان
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
پاركينگ
اينترنت در لابی
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
اینترنت در لابی
ماساژ
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
پله اضطراری
اتاق بازی
امکانات بازی کودکان
لابی
استخر رایگان
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
تلفن در اتاق
آرایشگاه
فروشگاه
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
استخر سرپوشیده
وسایل بدنسازی
كافی شاپ
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
فضائی برای پياده روی
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
امكانات برای معلولين
اجاره ماشين
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
خدمات اسپا
پارکینگ در هتل
Business Center
لابی
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
خشکشویی
خدمات اتو
فكس
خدمات اینترنتی
تلويزيون LED در لابی
باغچه
فضای بيرون هتل برای نشستن
مسير پياده روی
استخر
سفره خانه سنتی

آدرس هتل جهانگردی آبگرم محلات محلات روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل جهانگردی آبگرم محلات محلات

(55 نظر)
نقاط قوت:
ارامش عالی.... فضای خوب
نقاط ضعف:
کیفیت رستوران بسیار پایین و کیفیت پایین پذیرایی صبحانه.
نقاط قوت:
تقريبأ تميز بود پرسنل خوش برخورد بودند
نقاط ضعف:
تو اتاق پر از مورچه بود مديريت ضعيف صبحانه اش بى كيفيت طورى كه نون صبحانه مونده بود، استخر خصوصى بعد از هر سانس تميز نميشد
نقاط قوت:
قیمت مناسب، نظافت اتاقها
نقاط ضعف:
خراب بودن آسانسور و تنیز نبودن استخر آب گرم
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
در اتاق ها دستمال وحوله نبود و باید زنگ می زدیم تا بیاورند.
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
نظافت استخر بد بود .بهتر است .استخر زنانه و مردانه جدا باشد. مخصوصا خانمها از کلاه و مایو استفاده کنند .تا موهایشان د راستخر نریزد.ویک خانم نظارت داشته باش .
نقاط قوت:
نسبت به سایر موارد آبگرم موقعیت بهتر و ساختار مناسبتری دارد
نقاط ضعف:
افزایش زیاد قیمت در طول یک سال بدون اضافه شدن آپشنی
نقاط قوت:
داشتن آبگرم
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
عدم شارژ مجدد وان ابگرم در ویلا
نقاط قوت:
پرسنل با اخلاق
نقاط ضعف:
بهره گیری از برنج نامرغوب
نقاط قوت:
فقط صبحانه هتل خوب بود تکمیل بود
نقاط ضعف:
ملحفه ها تمیز نبود داخل اتاق مورچه بود درکل اتاق تمیزی نبود فقط حوصچه ک داخل حمام بود عالی بود ولی در روز ۱دفعه آب پر میشد اگر چندین دفعه آبگرم میخواستین باید مجدد هزینه پرداخت میکردین
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنلمحیط آرام و دلنشینحوضچه اختصاصی آبگرم در داخل ویلاها مناسب زوجین
نقاط ضعف:
نبود سوپر مارکت در مجموعهنبود کافی شاپ و فست فود در مجموعهتنوع بسیار پایین منوی رستورانسلف صبحانه جالب نبود ، نیمرو نداشت ، سوسیس‌ها مونده بود و عدسی بی‌مزه بود‌.
نقاط قوت:
صبحانه و اتاق ها عالی
نقاط ضعف:
استخربسیارکثیف وغیربهداشتی
نقاط قوت:
اینترنت پرسرعتتمیزی اتاقصبحانه عالیگرمایش اتاق ما مشکل خورد، رفتار کارکنان عالی و اتاق جدید دادند.فضای اطراف برای عکاسی عالی.سفره خانه سننی و رفتار افراد اونجا عالی.
نقاط ضعف:
استخر آبگرم با اینکه در خود هتل بود، ولی اصلا تمیزی و امکانات نداشت.من قبلا حدود سال ۱۳۷۸ رفته بچدم۶،کیفیت آبگرم خیلی عالی بود.ولی این بار ، با اینکه استخر داخل هتل بود، اصلا فضای مناسبی نداشت.اصلا توصیه نمی کنم از ابگرم اونجا استفاده کنید هرچند هزینه ش روی اتاق هست.
من از امکانات ویلا استفاده کردم ، از همه نظر راضی بودم و به اطرافیان پیشنهاد دادم
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
عدم وجود صابون مسواك و خميردندانخرابى آسانسور كيفيت غذاى رستوران نامطلوب
من ویلا گرفتم که داخل خود ویلا حوضچه اختصاصی داشت . واقعا عالی بود. سعی میکنم هرسال برم اونجا
برخورد نامناسب و عدم آموزش کافی پرسنل پذیرش، کیفیت پایین غدای رستوران، صبحانه ضعیف و ....
نقاط قوت:
ویلا با حوضچه اختصاصی خیلی خوب بود،ویلا تمیز و در حد قابل قبول بود،صبحانه معمولی در حد هتل سه ستاره بود.
نقاط ضعف:
نبود کافی شاپ و فست فود،عدم توجیه درست برای استفاده از استخرهای خصوصی داخل ویلا در بدو ورود توسط پذیرش.
نقاط قوت:
برخورد مناسب پرسنل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
غذای رستوران کیفیت نداشت ومتنوع نبود. روی هم رفته متوسط بود.
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل و کادر هتل
نقاط ضعف:
خرابی آسانسور و کم بودن تنوع منو غذا
نقاط قوت:
سازه مناسب ویوی خوب مدیریت صفر
نقاط ضعف:
مدیریت بی مسولیت در بکار گیری افراد معتاد اموزش ندیده بدون احساس مسولیت اسانسور خراب،تهویه مشکل دار اتاق گرم،سیفون خراب،وسایل دستشویی زنگ زده وکثیف واقعا تاسف اور وافتضاح زجر اور
نقاط قوت:
وجود استخر اختصاصی جهت زوجینکیفیت صبحانهبرخورد مناسب کادر هتلمدرنیزه بودن هتلمنظره مناسب و زیبای هتل
نقاط ضعف:
یک سوسک مرده در اتاق مشاهده شد
نقاط قوت:
زمان برای استفاده استخر کم آیت بک‌شبانه‌روژ و‌فقط یک ساعت کم است و باید چندبار بتوان استفاده مرد
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
موقعیت خوبی داشت
نقاط ضعف:
اینترنت خیلی ضعیف بود
نقاط قوت:
سکوت
نقاط ضعف:
نظافت خوب نبوده وویلایی تمیز نبودهاینترنت وتلویزیون کاملا تعطیل
نقاط قوت:
نکات قابل توجه نداشت
نقاط ضعف:
۱-تنظیم وقت استخرآب گرم خوب نبود. ۲-استخر درحد ولرم و تمیز نبود ۳-خانه داری در ارائه خدمات و تعویض حوله و... ضعیف بود. ۴-قیمت به نسبت کیفیت بسیار بالا بود. ۵-امکانات صبحانه در حد هتل دو ستاره هم نبود. ۶-کیفیت غذای رستوران، حجم آن بسیار پائین و قیمت بسیار بالابود.
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
- عدم وجود گرماساز در اردیبهشت با توجه به سردی هوا-
هتل جهانگردی ها اصولا از همه نظر خوب هستن ، رفتار پرسنل واقعا خوب بود . تنها نکته منفی که میتونم ذکر کنم گرمای اتاقها بود که باعث شد شب راحت نخوابیم . فن هایی که دارند با این استدلال که شبها خنک است سرمایش نداره حالا اگه ی شب اتفاقی گرم باشد باید چکار کرد . در کل خوبه مخصوصا استخر آبگرمش . ممنون از تیم خوب ایران هتل آنلاین که انصافا پرسنل مودب و مسئولی داره
نقاط قوت:
محل وموقییت هتل خوب است
نقاط ضعف:
اتاق سوییت چهارتخته تراسش روی پشت بام است وازنظر سرویس دهی کارکنان ضعیف وغذای رستوران هم جالب نبود
در کل هتل خوبی بود من و خانواده رضایت کامل داشتیم
با سلام چهار سال پیش چند روز در این هتل به اتفاق خانواده اقامت داشتم این نظر بعد از مقایسه با چهار سال پیش است قبلا خوب بود ولیالان صعیف است
نقاط قوت:
همه چیز عالی بود البته تخفیف خورده بود وگرنه ه ینش بالاست
نقاط ضعف:
درب استخر خصوصی قفل نداره متاسف
نقاط قوت:
اتاقهای مناسب و برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
موردی نبود
با توجه به نظراتی که نوشته شده بود انتظار چندانی از هتل نداشت. ما ویلا 4 نفره رزرو کرده بودیم که پس اقامت می تونم بگم امکانات و خدمات بسیار خوب بود. تمیزی ویلا، آرامش محیط، کیفیت آب و ... خیلی خوب بود. در مجموع سفر خاطره انگیزی شد. فقط برخورد خانم پذیرش یکم مشتری مدارتر باشد بهتر هم می شود.
هتل بی کیفیت و برخورد کارکنان خیلی بد
همه چیز عالی ویلا تمیز . وان داخل ویلا بزرگ و خوب . رستوران خوب....
نقاط قوت:
کارکنان عالی. محیط خانوادگی و کاملا عالی برخورد محترمانه تمام کارکنان.
نقاط ضعف:
از نظر سیستم گرمایشی وضعیت ضعیف بود
قیمت خیلی بالا بود نسبت به محیط و خدمات ویلا ها خوب بود ولی یک ساعت آب گرم باز میکردن
نقاط قوت:
مطلوب بود
نقاط ضعف:
نکته منفی مشاهده نشد
نقاط قوت:
منظره عالی و انظباط کارکنان و کامل بودن امکانات مانند فروشگاه و کافی شاپ و......
نقاط ضعف:
کامل نبودن منوی رستوران بدلیل کمی مسافران آزاد و تلفیق زمان ارائه خدمات به تورهاومسافران آزاد
ساعت اتاق کار نمی کرد. دوش و توالت یکی بود. استخر مجانی نبود. سشوار در استخر نبود. موکت راهرو طبقه دوم خیلی کثیف و جارو نزده بود. تنوع غدایی رستوران کم بود.
کارکنان آموزش کامل برخورد با میهمان را ندیده اند.گاز ویلا قطع بود.
نقاط قوت:
وجود سوئیت در هتل
نقاط ضعف:
تعداد زیاد مورچه در اتاقها نبود تریا نبود فست قدر در هتل
هتل اصلا مدیریت ندارند استخر بدون هواکش رفتار یرسنل نامناسب. اصلا راضی نیستم ناهار افتضاح
چون در سوئیت ها آبگرم داشتیم من به دیگران هم اگر قصد سفر به محلات داشته باشند همین هتل پیشنهاد میکنم ، از همه لحاظ راضی بودم . فقط ما نفر اضافه داشتیم و سرویس می خواستیم که از قبل موقع رزرو اعلام کرده بویم ولی هنگامی اتاق تحویل گرفتیم آماده نبود و بعد از پیگیری دوباره ما، سرویس آورند.
در مجموع بد نبود اما چون من از هتل جهانگردی در شهر های دیگر هم استفاده کرده ام این هتل نسبت آنها خدمات کمتری ارایه کرد
حتی در هنگام ورود می بایست وسایل رو از پارکینگ به داخل اتاق خودمان حمل کنیم و امکان دریافت یک بالشت نیز نبود
فقط هزینه بسیار بالایی جهت استفاده از ابگرم طبیعی پرداخت کردم که اصلا آبگرم طبیعی را برای استفاده در داخل اتاق نداشت و از استخر عمومی هم بدلیل عمومی بودن آن نمیخواستم استفاده کنم امکانات داخل اتاق خوب بود . صبحانه در حد متوسط و در کل پرداخت یکشب اجاره ویلا به قیمت 700 هزارتومان را نداشت.
نقاط قوت:
بسیار عالی
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
امکانات داخل اتاق و شارژ وسایل و نحوه چیدمان ضعیف . نحوه چیدمان وسایل ضعیف . صبحانه بسیار ضعیف . ولی تمیزی و موقعیت هتل و آرامش حاکم بر هتل خوب . رفتار پرسنل متوسط . با توجه به جمیع موارد یک مقدار قیمت بالا ست ولی ارزش رفتن و اقامت دارد من از اقامتم در مجموع لذت بردم خصوصا از مکان هتل و آرامش و تمیزی آن
درکل عالی و خوب بود
نقاط قوت:
با سلام و تشکرتمیزی و شیک بودن دکوراسیون و وسایل ادب و حسن خلق پرسنل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
ما در بخش ویلا ها با نرخ آزاد بودیم ویلا از آرامش و دنج بودن بی نظیری برخوردار بود آبگرم یکساعت در روز در ویلاها بینظیر بود تمیزی ویلا در جمع خوب بود وسایل خوب تختخواب ها استاندارد جای جاروبرقی خالی بود صبحانه جای کار دارد و میتواند خیلی بهتر باشد درست است صبحانه سالم مد نظر است اما با تنوع بیشتر بطور مثال پنیر پروبیوتیک شاید برای خیلی ها مورد انتخاب نباشد میتوان رضایتمندی بیشتری را بوجود آورد برخورد پرسنل عالی و در جمع ما از سفرمان لذت بردیم و برای بار بعدی منتظر هستیم از همه دست اندرکاران متشکر هستم
نقاط قوت:
نزدیکی به آبگرم
نقاط ضعف:
کیفیت غدا
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل جهانگردی آبگرم محلات محلات

مهمانان هتل جهانگردی آبگرم محلات محلات در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل جهانگردی آبگرم محلات محلات از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل جهانگردی آبگرم محلات محلات بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل جهانگردی آبگرم محلات محلات رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل جهانگردی آبگرم محلات محلات را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.