هتل جهانگردی آبگرم محلات محلات

محلات، جاده سلفچگان به اصفهان، 18 کیلومتری نرسیده به دلیجان، جاده آبگرم، کیلومتر 21، شرکت توسعه دهکده آبدرمانی محلات
3.2
امتیاز کاربران
31
نظرات کاربران

معرفی هتل جهانگردی آبگرم محلات محلات

مجتمع جهانگردی محلات در ۲۵ کيلومتري محلات درجاده دليجان در کنار چشمه های آبگرم می باشد . اماکن ديدني محلات که اطراف هتل میباشد شامل آتشکده آتشکوه ، باغات گل، پارک سرچشمه آب سرد و ستونهاي خورهه که در فاصله ۲۰ کيلومتري هتل محلات واقع شده است.. لازم به ذکر است طبق قوانین هتل، در شهریور ماه به هیچ عنوان کنسلی و تغییر تاریخ رزرو انجام نمی گردد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل جهانگردی آبگرم محلات محلات

ظرفیت 2 نفر

دو تخته توئین
ای‌گردش
360,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
360,000
تومان
28 دی
سه شنبه
360,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
360,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
690,000
تومان
1 بهمن
جمعه
360,000
تومان
2 بهمن
شنبه
360,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
360,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
360,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
360,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
360,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
690,000
تومان
دوتخته دبل
ای‌گردش
360,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
360,000
تومان
28 دی
سه شنبه
360,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
360,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
690,000
تومان
1 بهمن
جمعه
360,000
تومان
2 بهمن
شنبه
360,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
360,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
360,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
360,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
360,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
690,000
تومان
دو تخته
اسنپ تریپ
360,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
360,000
تومان
28 دی
سه شنبه
360,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
360,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
385,000
تومان
1 بهمن
جمعه
385,000
تومان
2 بهمن
شنبه
385,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
385,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
385,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
385,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
385,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
385,000
تومان
دو تخته
هتل یار
360,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
360,000
تومان
28 دی
سه شنبه
360,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
360,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
690,000
تومان
1 بهمن
جمعه
360,000
تومان
2 بهمن
شنبه
360,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
360,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
360,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
360,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
360,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
690,000
تومان
اتاق دو تخته
اقامت 24
385,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
385,000
تومان
28 دی
سه شنبه
385,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
385,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
690,000
تومان
1 بهمن
جمعه
385,000
تومان
2 بهمن
شنبه
385,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
385,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
385,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
385,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
385,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
690,000
تومان
دو تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 دی
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
اسنپ تریپ
560,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
560,000
تومان
28 دی
سه شنبه
560,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
560,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
815,000
تومان
1 بهمن
جمعه
815,000
تومان
2 بهمن
شنبه
815,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
815,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
815,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
815,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
815,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
815,000
تومان
سه تخته
هتل یار
560,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
560,000
تومان
28 دی
سه شنبه
560,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
560,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
815,000
تومان
1 بهمن
جمعه
560,000
تومان
2 بهمن
شنبه
560,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
560,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
560,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
560,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
560,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
815,000
تومان
سه تخته
ای‌گردش
560,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
560,000
تومان
28 دی
سه شنبه
560,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
560,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
870,000
تومان
1 بهمن
جمعه
560,000
تومان
2 بهمن
شنبه
560,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
560,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
560,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
560,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
560,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
870,000
تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
605,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
605,000
تومان
28 دی
سه شنبه
605,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
605,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
815,000
تومان
1 بهمن
جمعه
605,000
تومان
2 بهمن
شنبه
605,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
605,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
605,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
605,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
605,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
815,000
تومان
سه تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 دی
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 4 نفر

سوئیت یک خوابه چهار تخته
اسنپ تریپ
760,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
760,000
تومان
28 دی
سه شنبه
760,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
760,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
940,000
تومان
1 بهمن
جمعه
940,000
تومان
2 بهمن
شنبه
940,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
940,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
940,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
940,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
940,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
940,000
تومان
سوئیت
هتل یار
760,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
760,000
تومان
28 دی
سه شنبه
760,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
760,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
940,000
تومان
1 بهمن
جمعه
760,000
تومان
2 بهمن
شنبه
760,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
760,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
760,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
760,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
760,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
940,000
تومان
سوئیت چهار نفره
اقامت 24
762,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
762,000
تومان
28 دی
سه شنبه
762,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
762,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
940,000
تومان
1 بهمن
جمعه
762,000
تومان
2 بهمن
شنبه
762,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
762,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
762,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
762,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
762,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
940,000
تومان
ویلا
ای‌گردش
810,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
810,000
تومان
28 دی
سه شنبه
810,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
810,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
1,400,000
تومان
1 بهمن
جمعه
810,000
تومان
2 بهمن
شنبه
810,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
810,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
810,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
810,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
810,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,400,000
تومان
ویلا برای4 نفر - یک خوابه(برای 4 نفر)
هتل یار
810,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
810,000
تومان
28 دی
سه شنبه
810,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
810,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
1,300,000
تومان
1 بهمن
جمعه
810,000
تومان
2 بهمن
شنبه
810,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
810,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
810,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
810,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
810,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,300,000
تومان
ویلا یکخوابه چهار نفره
اقامت 24
880,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
880,000
تومان
28 دی
سه شنبه
880,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
880,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
1,300,000
تومان
1 بهمن
جمعه
880,000
تومان
2 بهمن
شنبه
880,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
880,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
880,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
880,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
880,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,300,000
تومان
ویلا یک خوابه چهار نفره
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 دی
سه شنبه
810,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
810,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
1,300,000
تومان
1 بهمن
جمعه
1,300,000
تومان
2 بهمن
شنبه
1,300,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
1,300,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,300,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,300,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,300,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,300,000
تومان
چهار تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 دی
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ویلای یک خوابه چهار نفره
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 دی
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 6 نفر

سوئیت کانکت شش تخته
اسنپ تریپ
1,155,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
1,155,000
تومان
28 دی
سه شنبه
1,155,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
1,155,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
1,650,000
تومان
1 بهمن
جمعه
1,500,000
تومان
2 بهمن
شنبه
1,500,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
1,500,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,500,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,500,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,500,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,500,000
تومان
سوئیت شش نفره
اقامت 24
1,210,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
1,210,000
تومان
28 دی
سه شنبه
1,210,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
1,210,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
1,500,000
تومان
1 بهمن
جمعه
1,210,000
تومان
2 بهمن
شنبه
1,210,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
1,210,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,210,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,210,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,210,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,500,000
تومان
کانکت شش تخته
ای‌گردش
1,210,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
1,210,000
تومان
28 دی
سه شنبه
1,210,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
1,210,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
1,500,000
تومان
1 بهمن
جمعه
1,210,000
تومان
2 بهمن
شنبه
1,210,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
1,210,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,210,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,210,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,210,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,500,000
تومان
سوئیت دو خوابه - کانکت(برای 6 نفر)
هتل یار
1,210,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
1,210,000
تومان
28 دی
سه شنبه
1,210,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
1,210,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
1,300,000
تومان
1 بهمن
جمعه
1,210,000
تومان
2 بهمن
شنبه
1,210,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
1,210,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,210,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,210,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,210,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,300,000
تومان

امکانات اتاق های هتل جهانگردی آبگرم محلات محلات

آسانسور
رستوران بام
سالن همايش
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
فضائی برای پياده روی
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
زمین ورزشی
امكانات برای معلولين
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
جكوزی
اجاره ماشين
فكس
Business Center
استخر
مسير پياده روی
فضای بيرون هتل برای نشستن
باغچه
تلويزيون LED در لابی
خدمات اینترنتی
فكس
خدمات اتو
خشکشویی
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
لابی
پارکینگ در هتل
خدمات باربري
خدمات اسپا
روزنامه رایگان
اینترنت با سرعت بالا
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
تلفن در لابی
اينترنت در لابی
نمازخانه
خشکشویی (لاندری)
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
تبديل ارز
رستوران
اينترنت در اتاق
آژانس مسافرتی
پاركينگ
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
دستگاه واکس کفش
اتاق چمدان
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
اینترنت در لابی
كافی شاپ
مرکز خرید
وسایل بدنسازی
استخر سرپوشیده
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
فروشگاه
آرایشگاه
تلفن در اتاق
اینترنت
اتاق سیگار
ماساژ
استخر رایگان
لابی
امکانات بازی کودکان
اتاق بازی
پله اضطراری
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
خدمات تور
سفره خانه سنتی

آدرس هتل جهانگردی آبگرم محلات محلات روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل جهانگردی آبگرم محلات محلات

(31 نظر)
نقاط قوت:
تنها هتل موجود در منطقه وجود حوضچه داخل ویلاها
نقاط ضعف:
تنها هتل موجود در منطقه وجود حوضچه داخل ویلاها
فضای خوب و باصفا کیفیت نسبتا خوب اگر از اتاق های هتل استفاده میکنید به هیچ وجه از آبگرم حوضچه هتل استفاده نکنید کیفیت پایین و قیمت بالاست. قیمت غذاهای رستوران بالاست برخورد کارکنان غیر حرفه ای
نقاط قوت:
کیفیت هتل نسبت به ۳ ستاره بودن
نقاط ضعف:
برخورد بد و غیر حرفه ای پرسنل خصوصا پذیرش قیمت بسیار گزاف غذای رستوران و عدم ارائه منو و وجود فقط دو نوع غذا شامل کباب و مرغ (ران) کیفیت بسیار پایین و قیمت بسیار بالای حوضچه داخل هتل که چند برابر حوضچه های بیرونه به هیچ وجه از رستوران و حوضچه هتل استفاده نکنید
نقاط قوت:
ابدرمانی
نقاط ضعف:
ابدرمانی
نقاط قوت:
اب و هواي مطلوب
نقاط ضعف:
اب و هواي مطلوب
در يك روز اقامت تجربه اي پيدا نكردم
نقاط قوت:
محل و جاش خوبه
نقاط ضعف:
محل و جاش خوبه
نقاط قوت:
داشتن چشمه آبگرم فضای زیبا فضایی بکر داخل کوه اتاق ها تمیز و مرتب بود
نقاط ضعف:
داشتن چشمه آبگرم فضای زیبا فضایی بکر داخل کوه اتاق ها تمیز و مرتب بود
نقاط قوت:
تنها نکته مثبتش خود ساختمان ویلا بود
نقاط ضعف:
آب گرم ویلا سرد بود ورسیدگی به این موردافتضاح بودخیلی بدبود و اعصابمونو خیلی خرد کردن برای استراحت و ارامش وآب گرم درمانیش رفته بودیم که دریافت نکردیم ،فقط عذرخواهی میکردن ،چون برای آب داغ محلات رفته بودیم و آب سرد بهمون دادن دیگه به این هتل نخواهیم رفت و به دیگران هم توسیعه میکنیم که نروند ،فقط وعده میدادن که مرحله بعد آب گرم میدیم و هی بهانه تاسیسات و سردی هوارا میکردن ولی موقع گرفتن ویلا نگفتن که تاسیساتشان خرابه فقط پول را خوب گرفتن
خيلى خوب بود در مجموع
همه چیز عالی ویلا تمیز . وان داخل ویلا بزرگ و خوب . رستوران خوب....
نقاط قوت:
وجود حوضچه ابگرم.
نقاط ضعف:
فضاي نامناسب، امكانات ضعيف
نقاط قوت:
کارکنان عالی. محیط خانوادگی و کاملا عالی برخورد محترمانه تمام کارکنان.
نقاط ضعف:
از نظر سیستم گرمایشی وضعیت ضعیف بود
قیمت خیلی بالا بود نسبت به محیط و خدمات ویلا ها خوب بود ولی یک ساعت آب گرم باز میکردن
نقاط قوت:
مطلوب بود
نقاط ضعف:
نکته منفی مشاهده نشد
نقاط قوت:
منظره عالی و انظباط کارکنان و کامل بودن امکانات مانند فروشگاه و کافی شاپ و......
نقاط ضعف:
کامل نبودن منوی رستوران بدلیل کمی مسافران آزاد و تلفیق زمان ارائه خدمات به تورهاومسافران آزاد
ساعت اتاق کار نمی کرد. دوش و توالت یکی بود. استخر مجانی نبود. سشوار در استخر نبود. موکت راهرو طبقه دوم خیلی کثیف و جارو نزده بود. تنوع غدایی رستوران کم بود.
کارکنان آموزش کامل برخورد با میهمان را ندیده اند.گاز ویلا قطع بود.
نقاط قوت:
وجود سوئیت در هتل
نقاط ضعف:
تعداد زیاد مورچه در اتاقها نبود تریا نبود فست قدر در هتل
هتل اصلا مدیریت ندارند استخر بدون هواکش رفتار یرسنل نامناسب. اصلا راضی نیستم ناهار افتضاح
چون در سوئیت ها آبگرم داشتیم من به دیگران هم اگر قصد سفر به محلات داشته باشند همین هتل پیشنهاد میکنم ، از همه لحاظ راضی بودم . فقط ما نفر اضافه داشتیم و سرویس می خواستیم که از قبل موقع رزرو اعلام کرده بویم ولی هنگامی اتاق تحویل گرفتیم آماده نبود و بعد از پیگیری دوباره ما، سرویس آورند.
در مجموع بد نبود اما چون من از هتل جهانگردی در شهر های دیگر هم استفاده کرده ام این هتل نسبت آنها خدمات کمتری ارایه کرد
حتی در هنگام ورود می بایست وسایل رو از پارکینگ به داخل اتاق خودمان حمل کنیم و امکان دریافت یک بالشت نیز نبود
فقط هزینه بسیار بالایی جهت استفاده از ابگرم طبیعی پرداخت کردم که اصلا آبگرم طبیعی را برای استفاده در داخل اتاق نداشت و از استخر عمومی هم بدلیل عمومی بودن آن نمیخواستم استفاده کنم امکانات داخل اتاق خوب بود . صبحانه در حد متوسط و در کل پرداخت یکشب اجاره ویلا به قیمت 700 هزارتومان را نداشت.
امکانات داخل اتاق و شارژ وسایل و نحوه چیدمان ضعیف . نحوه چیدمان وسایل ضعیف . صبحانه بسیار ضعیف . ولی تمیزی و موقعیت هتل و آرامش حاکم بر هتل خوب . رفتار پرسنل متوسط . با توجه به جمیع موارد یک مقدار قیمت بالا ست ولی ارزش رفتن و اقامت دارد من از اقامتم در مجموع لذت بردم خصوصا از مکان هتل و آرامش و تمیزی آن
درکل عالی و خوب بود
ما در بخش ویلا ها با نرخ آزاد بودیم ویلا از آرامش و دنج بودن بی نظیری برخوردار بود آبگرم یکساعت در روز در ویلاها بینظیر بود تمیزی ویلا در جمع خوب بود وسایل خوب تختخواب ها استاندارد جای جاروبرقی خالی بود صبحانه جای کار دارد و میتواند خیلی بهتر باشد درست است صبحانه سالم مد نظر است اما با تنوع بیشتر بطور مثال پنیر پروبیوتیک شاید برای خیلی ها مورد انتخاب نباشد میتوان رضایتمندی بیشتری را بوجود آورد برخورد پرسنل عالی و در جمع ما از سفرمان لذت بردیم و برای بار بعدی منتظر هستیم از همه دست اندرکاران متشکر هستم
به نظر من هتل خوبی بوده و همه امکانات را دارا بوده است. مخصوصا اون اب نمای دم در که صدای زیبایی به اتاق میدهد.پرسنل نیز پاسخگوی سوالات ما بوده اند وباتشکر از انها. وهمچنین خدمات خوب بود. فقط یک نکته اینکه برای حمام در پوش قراردهید.وغذای رستوران نیز متنوع باشد.باتشکر از زحمات شما
رفتار پرسنل اصلا مناسب نیست. رفتار پرسنل رستوران به شدت بد می باشد. مسئول پذیرش آقا اصلا رفتار مناسبی ندارند و حتی گفتند که این هتل اتاق با تخت دبل ندارد. تنها و تنها یکی از خانم های پذیرش رفتارشان قابل قبول بود. پرسنل باید آموزش ببینند که با مشتری چگونه رفتار کنند
نقاط قوت:
نزدیکی به آبگرم
نقاط ضعف:
کیفیت غدا
محیطی دوستانه و آرام
امکانات مهمانسرا خوب بود و به نسبت مکانی که مهمانسرا قرار داشت انتظار چنین امکانات خوب و برخورد عالی را نداشتم .فقط کیفیت غذا رستوران پایین بود و قیمت بالایی داشت .
ویلاهای هتل در محیطی باصفا واقع شده و تمیز و مرتب و مناسب است .صبحانه بسیار مختصر است و منوی آن و سایر وعده های غذایی جا برای کار اضافه تر و تکمیل بیشتر با هزینه نه چندان زیاد دارد.اینترنت ضعیف و کم سرعت بود.در کل با توجه به محلی که واقع شده و امکاناتی که دارد جا برای بهتر شدن دارد.لطفا توجه کنید که تمام مسافرین را بازنشستگان تشکیل نمیدهند .از پرسنل هتل با جناب آقای سلیمی برخورد داشتم که بسیار از برخورد و عملکرد ایشان راضی بوده و سپاسگزارشان هستم .در کل راضی بودیم .
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل جهانگردی آبگرم محلات محلات

مهمانان هتل جهانگردی آبگرم محلات محلات در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل جهانگردی آبگرم محلات محلات از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل جهانگردی آبگرم محلات محلات بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل جهانگردی آبگرم محلات محلات رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل جهانگردی آبگرم محلات محلات را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.