هتل جهانگردی آبگرم محلات محلات

محلات، جاده سلفچگان به اصفهان، 18 کیلومتری نرسیده به دلیجان، جاده آبگرم، کیلومتر 21، شرکت توسعه دهکده آبدرمانی محلات
3.2
امتیاز کاربران
37
نظرات کاربران

معرفی هتل جهانگردی آبگرم محلات محلات

مجتمع جهانگردی محلات در ۲۵ کيلومتري محلات درجاده دليجان در کنار چشمه های آبگرم می باشد . اماکن ديدني محلات که اطراف هتل میباشد شامل آتشکده آتشکوه ، باغات گل، پارک سرچشمه آب سرد و ستونهاي خورهه که در فاصله ۲۰ کيلومتري هتل محلات واقع شده است.. لازم به ذکر است طبق قوانین هتل، در شهریور ماه به هیچ عنوان کنسلی و تغییر تاریخ رزرو انجام نمی گردد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل جهانگردی آبگرم محلات محلات

ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته
اقامت 24
912,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
912,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
912,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
912,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
912,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
912,000
تومان
17 تیر
جمعه
912,000
تومان
18 تیر
شنبه
912,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
912,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
912,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
912,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
912,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
912,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
912,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
912,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
912,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
912,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
912,000
تومان
17 تیر
جمعه
912,000
تومان
18 تیر
شنبه
912,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
912,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
912,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
912,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
912,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
912,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
912,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
912,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
912,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
912,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
912,000
تومان
17 تیر
جمعه
912,000
تومان
18 تیر
شنبه
912,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
912,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
912,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
912,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
912,000
تومان
دو تخته توئین
ای‌گردش
932,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
932,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
932,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
932,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
932,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
932,000
تومان
17 تیر
جمعه
932,000
تومان
18 تیر
شنبه
932,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
932,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
932,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
932,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
932,000
تومان
دوتخته دبل
ای‌گردش
932,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
932,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
932,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
932,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
932,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
932,000
تومان
17 تیر
جمعه
932,000
تومان
18 تیر
شنبه
932,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
932,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
932,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
932,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
932,000
تومان
دو تخته
هتل یار
932,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
932,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
932,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
932,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
932,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
932,000
تومان
17 تیر
جمعه
932,000
تومان
18 تیر
شنبه
932,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
932,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
932,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
932,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
932,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
1,206,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,206,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,206,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,206,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,206,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,206,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,206,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,206,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,206,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,206,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,206,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,206,000
تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
1,206,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,206,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,206,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,206,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,206,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,206,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,206,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,206,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,206,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,206,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,206,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,206,000
تومان
سه تخته
هتل یار
1,226,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,226,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,226,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,226,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,226,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,226,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,226,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,226,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,226,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,226,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,226,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,226,000
تومان
سه تخته
ای‌گردش
1,226,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,226,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,226,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,226,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,226,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,226,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,226,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,226,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,226,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,226,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,226,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,226,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

سوئیت یک خوابه برای چهارنفر
ایران هتل آنلاین
1,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,500,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,500,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,500,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,500,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,500,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,500,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,500,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,500,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,500,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,500,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,500,000
تومان
سوئیت - چهارنفره
هتل یار
1,521,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,521,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,521,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,521,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,521,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,521,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,521,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,521,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,521,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,521,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,521,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,521,000
تومان
ویلا برای چهار نفر
ایران هتل آنلاین
1,916,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,916,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,916,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,916,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,916,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,916,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,916,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,916,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,916,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,916,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,916,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,916,000
تومان
ویلا یکخوابه چهار نفره
اقامت 24
1,916,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,916,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,916,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,916,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,916,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,916,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,916,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,916,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,916,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,916,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,916,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,916,000
تومان
ویلا برای4 نفر - یک خوابه(برای 4 نفر)
هتل یار
1,936,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,936,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,936,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,936,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,936,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,936,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,936,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,936,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,936,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,936,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,936,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,936,000
تومان
ویلا
ای‌گردش
1,936,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,936,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,936,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,936,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,936,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,936,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,936,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,936,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,936,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,936,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,936,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,936,000
تومان
سوئیت چهار نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 6 نفر

سوئیت کانکت برای شش نفر
ایران هتل آنلاین
2,090,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
2,090,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
2,090,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
2,090,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
2,090,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
2,090,000
تومان
17 تیر
جمعه
2,090,000
تومان
18 تیر
شنبه
2,090,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
2,090,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
2,090,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
2,090,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
2,090,000
تومان
سوئیت شش نفره
اقامت 24
2,091,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
2,091,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
2,091,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
2,091,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
2,091,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
2,091,000
تومان
17 تیر
جمعه
2,091,000
تومان
18 تیر
شنبه
2,091,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
2,091,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
2,091,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
2,091,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
2,091,000
تومان
کانکت شش تخته
ای‌گردش
2,111,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
2,111,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
2,111,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
2,111,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
2,111,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
2,111,000
تومان
17 تیر
جمعه
2,111,000
تومان
18 تیر
شنبه
2,111,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
2,111,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
2,111,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
2,111,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
2,111,000
تومان
سوئیت دو خوابه - کانکت(برای 6 نفر)
هتل یار
2,111,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
2,111,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
2,111,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
2,111,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
2,111,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
2,111,000
تومان
17 تیر
جمعه
2,111,000
تومان
18 تیر
شنبه
2,111,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
2,111,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
2,111,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
2,111,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
2,111,000
تومان

امکانات اتاق های هتل جهانگردی آبگرم محلات محلات

آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
رستوران
اتاق چمدان
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
پاركينگ
اينترنت در لابی
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
اینترنت در لابی
ماساژ
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
پله اضطراری
اتاق بازی
امکانات بازی کودکان
لابی
استخر رایگان
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
تلفن در اتاق
آرایشگاه
فروشگاه
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
استخر سرپوشیده
وسایل بدنسازی
كافی شاپ
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
فضائی برای پياده روی
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
امكانات برای معلولين
اجاره ماشين
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
خدمات اسپا
پارکینگ در هتل
Business Center
لابی
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
خشکشویی
خدمات اتو
فكس
خدمات اینترنتی
تلويزيون LED در لابی
باغچه
فضای بيرون هتل برای نشستن
مسير پياده روی
استخر
سفره خانه سنتی

آدرس هتل جهانگردی آبگرم محلات محلات روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل جهانگردی آبگرم محلات محلات

(37 نظر)
نقاط قوت:
موقعیت خوبی داشت
نقاط ضعف:
اینترنت خیلی ضعیف بود
نقاط قوت:
سکوت
نقاط ضعف:
نظافت خوب نبوده وویلایی تمیز نبوده اینترنت وتلویزیون کاملا تعطیل
نقاط قوت:
آبگرم خصوصی در ویلا، فضای سبز اقامتگاه
نقاط ضعف:
آبگرم خصوصی در ویلا، فضای سبز اقامتگاه
آب و هوای دلپذیر مجتمع و آبگرم آن حس خوبی از سفر فراهم میکنه
نقاط قوت:
نکات قابل توجه نداشت
نقاط ضعف:
۱-تنظیم وقت استخرآب گرم خوب نبود. ۲-استخر درحد ولرم و تمیز نبود ۳-خانه داری در ارائه خدمات و تعویض حوله و... ضعیف بود. ۴-قیمت به نسبت کیفیت بسیار بالا بود. ۵-امکانات صبحانه در حد هتل دو ستاره هم نبود. ۶-کیفیت غذای رستوران، حجم آن بسیار پائین و قیمت بسیار بالابود.
در حد یک شب اقامت خوب است نه بیشتر
نقاط قوت:
محيط ساكت و آرام و خوش آب و هوا، دسترسي به آبگرم
نقاط ضعف:
محيط ساكت و آرام و خوش آب و هوا، دسترسي به آبگرم
تجربه خوبي بود محيطش آروم و تميز بود و هواي خوبي هم داشت ولي اگه يه سري موارد رو رعايت كنن عالي ميشه.
نقاط قوت:
خارج از شهر بودن و دیدن مناظر طبیعی و داشتن حوضچه آبگرم داخل ویلاها و همچنین داخل مکان هتل
نقاط ضعف:
خارج از شهر بودن و دیدن مناظر طبیعی و داشتن حوضچه آبگرم داخل ویلاها و همچنین داخل مکان هتل
مکان و جای خوبی خوبی بود که رسیدگیهای ببشتر و توجه به آن باعث میشود که مکان عالی شود
نقاط قوت:
بسیار تمیز و عالی
نقاط ضعف:
بسیار تمیز و عالی
بسیار راضی بودم و عالی بود
نقاط قوت:
محل وموقییت هتل خوب است
نقاط ضعف:
اتاق سوییت چهارتخته تراسش روی پشت بام است وازنظر سرویس دهی کارکنان ضعیف وغذای رستوران هم جالب نبود
نقاط قوت:
همه چیز عالی بود البته تخفیف خورده بود وگرنه ه ینش بالاست
نقاط ضعف:
درب استخر خصوصی قفل نداره متاسف
نقاط قوت:
پرسنل بسیار خوب با رفتار عالی.
نقاط ضعف:
پرسنل بسیار خوب با رفتار عالی.
به نظرم برای اقامت و استفاده از آبگرم با توجه با اینکه استخر اختصاصی در اختیار هستش، با توجه به قیمت مناسب هستش. نظافت داخل هتل خوبه و درخواست‌ها توسط مجموعه پاسخ داده میشه. اگه نسبت به فضای بیرونی هتل (حیاط و فضای سبز و غیر سبز اطراف) توجه و رسیدگی بیشتری صورت بگیره بهتر میشه
نقاط قوت:
هیچ نکته مثبتی نداشت.
نقاط ضعف:
برخورد غیرحرفه ای پرسنل. راهروهای خیلی تاریک. آب حمام سرد بود. اتاق دونفره خیلی کوچک و تنگ. هزینه گزاف و مجزا برای استخر ابگرم. نداشتن تاکسی یا سرویس برای داخل شهر. نداشتن پزشک داخل محوطه ب هیچکس توصیه نمیکنم ازینجا استفاده کنه از ویلاهای شخصی اطراف استفاده کنن خیلی بهتره
نقاط قوت:
اتاقهای مناسب و برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
کیفیت هتل نسبت به ۳ ستاره بودن
نقاط ضعف:
برخورد بد و غیر حرفه ای پرسنل خصوصا پذیرش قیمت بسیار گزاف غذای رستوران و عدم ارائه منو و وجود فقط دو نوع غذا شامل کباب و مرغ (ران) کیفیت بسیار پایین و قیمت بسیار بالای حوضچه داخل هتل که چند برابر حوضچه های بیرونه به هیچ وجه از رستوران و حوضچه هتل استفاده نکنید
هتل بی کیفیت و برخورد کارکنان خیلی بد
همه چیز عالی ویلا تمیز . وان داخل ویلا بزرگ و خوب . رستوران خوب....
نقاط قوت:
کارکنان عالی. محیط خانوادگی و کاملا عالی برخورد محترمانه تمام کارکنان.
نقاط ضعف:
از نظر سیستم گرمایشی وضعیت ضعیف بود
قیمت خیلی بالا بود نسبت به محیط و خدمات ویلا ها خوب بود ولی یک ساعت آب گرم باز میکردن
نقاط قوت:
مطلوب بود
نقاط ضعف:
نکته منفی مشاهده نشد
نقاط قوت:
منظره عالی و انظباط کارکنان و کامل بودن امکانات مانند فروشگاه و کافی شاپ و......
نقاط ضعف:
کامل نبودن منوی رستوران بدلیل کمی مسافران آزاد و تلفیق زمان ارائه خدمات به تورهاومسافران آزاد
ساعت اتاق کار نمی کرد. دوش و توالت یکی بود. استخر مجانی نبود. سشوار در استخر نبود. موکت راهرو طبقه دوم خیلی کثیف و جارو نزده بود. تنوع غدایی رستوران کم بود.
کارکنان آموزش کامل برخورد با میهمان را ندیده اند.گاز ویلا قطع بود.
نقاط قوت:
وجود سوئیت در هتل
نقاط ضعف:
تعداد زیاد مورچه در اتاقها نبود تریا نبود فست قدر در هتل
هتل اصلا مدیریت ندارند استخر بدون هواکش رفتار یرسنل نامناسب. اصلا راضی نیستم ناهار افتضاح
چون در سوئیت ها آبگرم داشتیم من به دیگران هم اگر قصد سفر به محلات داشته باشند همین هتل پیشنهاد میکنم ، از همه لحاظ راضی بودم . فقط ما نفر اضافه داشتیم و سرویس می خواستیم که از قبل موقع رزرو اعلام کرده بویم ولی هنگامی اتاق تحویل گرفتیم آماده نبود و بعد از پیگیری دوباره ما، سرویس آورند.
در مجموع بد نبود اما چون من از هتل جهانگردی در شهر های دیگر هم استفاده کرده ام این هتل نسبت آنها خدمات کمتری ارایه کرد
حتی در هنگام ورود می بایست وسایل رو از پارکینگ به داخل اتاق خودمان حمل کنیم و امکان دریافت یک بالشت نیز نبود
فقط هزینه بسیار بالایی جهت استفاده از ابگرم طبیعی پرداخت کردم که اصلا آبگرم طبیعی را برای استفاده در داخل اتاق نداشت و از استخر عمومی هم بدلیل عمومی بودن آن نمیخواستم استفاده کنم امکانات داخل اتاق خوب بود . صبحانه در حد متوسط و در کل پرداخت یکشب اجاره ویلا به قیمت 700 هزارتومان را نداشت.
امکانات داخل اتاق و شارژ وسایل و نحوه چیدمان ضعیف . نحوه چیدمان وسایل ضعیف . صبحانه بسیار ضعیف . ولی تمیزی و موقعیت هتل و آرامش حاکم بر هتل خوب . رفتار پرسنل متوسط . با توجه به جمیع موارد یک مقدار قیمت بالا ست ولی ارزش رفتن و اقامت دارد من از اقامتم در مجموع لذت بردم خصوصا از مکان هتل و آرامش و تمیزی آن
درکل عالی و خوب بود
ما در بخش ویلا ها با نرخ آزاد بودیم ویلا از آرامش و دنج بودن بی نظیری برخوردار بود آبگرم یکساعت در روز در ویلاها بینظیر بود تمیزی ویلا در جمع خوب بود وسایل خوب تختخواب ها استاندارد جای جاروبرقی خالی بود صبحانه جای کار دارد و میتواند خیلی بهتر باشد درست است صبحانه سالم مد نظر است اما با تنوع بیشتر بطور مثال پنیر پروبیوتیک شاید برای خیلی ها مورد انتخاب نباشد میتوان رضایتمندی بیشتری را بوجود آورد برخورد پرسنل عالی و در جمع ما از سفرمان لذت بردیم و برای بار بعدی منتظر هستیم از همه دست اندرکاران متشکر هستم
به نظر من هتل خوبی بوده و همه امکانات را دارا بوده است. مخصوصا اون اب نمای دم در که صدای زیبایی به اتاق میدهد.پرسنل نیز پاسخگوی سوالات ما بوده اند وباتشکر از انها. وهمچنین خدمات خوب بود. فقط یک نکته اینکه برای حمام در پوش قراردهید.وغذای رستوران نیز متنوع باشد.باتشکر از زحمات شما
رفتار پرسنل اصلا مناسب نیست. رفتار پرسنل رستوران به شدت بد می باشد. مسئول پذیرش آقا اصلا رفتار مناسبی ندارند و حتی گفتند که این هتل اتاق با تخت دبل ندارد. تنها و تنها یکی از خانم های پذیرش رفتارشان قابل قبول بود. پرسنل باید آموزش ببینند که با مشتری چگونه رفتار کنند
نقاط قوت:
نزدیکی به آبگرم
نقاط ضعف:
کیفیت غدا
محیطی دوستانه و آرام
امکانات مهمانسرا خوب بود و به نسبت مکانی که مهمانسرا قرار داشت انتظار چنین امکانات خوب و برخورد عالی را نداشتم .فقط کیفیت غذا رستوران پایین بود و قیمت بالایی داشت .
ویلاهای هتل در محیطی باصفا واقع شده و تمیز و مرتب و مناسب است .صبحانه بسیار مختصر است و منوی آن و سایر وعده های غذایی جا برای کار اضافه تر و تکمیل بیشتر با هزینه نه چندان زیاد دارد.اینترنت ضعیف و کم سرعت بود.در کل با توجه به محلی که واقع شده و امکاناتی که دارد جا برای بهتر شدن دارد.لطفا توجه کنید که تمام مسافرین را بازنشستگان تشکیل نمیدهند .از پرسنل هتل با جناب آقای سلیمی برخورد داشتم که بسیار از برخورد و عملکرد ایشان راضی بوده و سپاسگزارشان هستم .در کل راضی بودیم .
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل جهانگردی آبگرم محلات محلات

مهمانان هتل جهانگردی آبگرم محلات محلات در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل جهانگردی آبگرم محلات محلات از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل جهانگردی آبگرم محلات محلات بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل جهانگردی آبگرم محلات محلات رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل جهانگردی آبگرم محلات محلات را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.