هتل جهانگردی آبگرم محلات محلات

محلات، جاده سلفچگان به اصفهان، 18 کیلومتری نرسیده به دلیجان، جاده آبگرم، کیلومتر 21، شرکت توسعه دهکده آبدرمانی محلات
3.2
امتیاز کاربران
22
نظرات کاربران

معرفی هتل جهانگردی آبگرم محلات محلات

مجتمع جهانگردی محلات در ۲۵ کيلومتري محلات درجاده دليجان در کنار چشمه های آبگرم می باشد . اماکن ديدني محلات که اطراف هتل میباشد شامل آتشکده آتشکوه ، باغات گل، پارک سرچشمه آب سرد و ستونهاي خورهه که در فاصله ۲۰ کيلومتري هتل محلات واقع شده است.. لازم به ذکر است طبق قوانین هتل، در شهریور ماه به هیچ عنوان کنسلی و تغییر تاریخ رزرو انجام نمی گردد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل جهانگردی آبگرم محلات محلات

ظرفیت 2 نفر

دو تخته
هتل یار
943,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
16 آذر
پنج‌شنبه
943,000 تومان
17 آذر
جمعه
943,000 تومان
18 آذر
شنبه
943,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
943,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
943,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
1,117,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
990,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 آذر
شنبه
990,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
990,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
990,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
15 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
16 آذر
پنج‌شنبه
1,117,000 تومان
17 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
18 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
19 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
20 آذر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
21 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
دو تخته توئین
ای‌گردش
1,117,520 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 آذر
شنبه
1,117,520 تومان
12 آذر
یکشنبه
1,117,520 تومان
13 آذر
دوشنبه
1,117,520 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
1,117,520 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,117,520 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,117,520 تومان
17 آذر
جمعه
1,117,520 تومان
18 آذر
شنبه
1,117,520 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,117,520 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,117,520 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
1,117,520 تومان
دوتخته دبل
ای‌گردش
1,117,520 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 آذر
شنبه
1,117,520 تومان
12 آذر
یکشنبه
1,117,520 تومان
13 آذر
دوشنبه
1,117,520 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
1,117,520 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,117,520 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,117,520 تومان
17 آذر
جمعه
1,117,520 تومان
18 آذر
شنبه
1,117,520 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,117,520 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,117,520 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
1,117,520 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
11 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
12 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
13 آذر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
14 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
15 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
16 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
17 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
18 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
19 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
20 آذر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
21 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
اقامت 24
990,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 آذر
شنبه
990,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
990,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
990,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
15 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
16 آذر
پنج‌شنبه
990,000 تومان
17 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
18 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
19 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
20 آذر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
21 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
سه تخته
هتل یار
1,259,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
16 آذر
پنج‌شنبه
1,259,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,259,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,259,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,259,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,259,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
1,457,000 تومان
سه تخته
ای‌گردش
1,450,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 آذر
شنبه
1,450,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
1,450,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
1,450,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
1,450,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,450,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,450,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,450,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,450,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
1,450,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
1,450,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
1,450,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

سوئیت - چهارنفره
هتل یار
2,004,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
16 آذر
پنج‌شنبه
2,004,000 تومان
17 آذر
جمعه
2,004,000 تومان
18 آذر
شنبه
2,004,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,004,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
2,004,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
2,276,000 تومان
ویلا برای4 نفر - یک خوابه(برای 4 نفر)
هتل یار
2,120,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
16 آذر
پنج‌شنبه
2,120,000 تومان
17 آذر
جمعه
2,120,000 تومان
18 آذر
شنبه
2,120,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,120,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
2,120,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
2,414,000 تومان
ویلا یک خوابه چهار نفره
اقامت 24
2,124,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 آذر
شنبه
2,124,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
2,124,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
2,124,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
15 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
16 آذر
پنج‌شنبه
2,414,000 تومان
17 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
18 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
19 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
20 آذر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
21 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
ویلا
ای‌گردش
2,414,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 آذر
شنبه
2,414,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
2,414,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
2,414,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
2,414,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
2,414,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
2,414,000 تومان
17 آذر
جمعه
2,414,000 تومان
18 آذر
شنبه
2,414,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,414,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
2,414,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
2,414,000 تومان
سوئیت چهار نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
11 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
12 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
13 آذر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
14 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
15 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
16 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
17 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
18 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
19 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
20 آذر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
21 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 6 نفر

سوئیت دو خوابه - کانکت(برای 6 نفر)
هتل یار
2,599,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
16 آذر
پنج‌شنبه
2,599,000 تومان
17 آذر
جمعه
2,599,000 تومان
18 آذر
شنبه
2,599,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,599,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
2,599,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
2,956,000 تومان
کانکت شش تخته
ای‌گردش
2,950,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 آذر
شنبه
2,950,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
2,950,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
2,950,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
2,950,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
2,950,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
2,950,000 تومان
17 آذر
جمعه
2,950,000 تومان
18 آذر
شنبه
2,950,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
2,950,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
2,950,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
2,950,000 تومان
سوئیت شش نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
11 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
12 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
13 آذر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
14 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
15 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
16 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
17 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
18 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
19 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
20 آذر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
21 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت

امکانات اتاق های هتل جهانگردی آبگرم محلات محلات

تلویزیون
یخچال
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
رستوران
اتاق چمدان
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
پاركينگ
اينترنت در لابی
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
اینترنت در لابی
ماساژ
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
پله اضطراری
اتاق بازی
امکانات بازی کودکان
لابی
استخر رایگان
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
تلفن در اتاق
آرایشگاه
فروشگاه
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
استخر سرپوشیده
وسایل بدنسازی
كافی شاپ
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
فضائی برای پياده روی
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
امكانات برای معلولين
اجاره ماشين
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
خدمات اسپا
پارکینگ در هتل
Business Center
لابی
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
خشکشویی
خدمات اتو
فكس
خدمات اینترنتی
تلويزيون LED در لابی
باغچه
فضای بيرون هتل برای نشستن
مسير پياده روی
استخر
سفره خانه سنتی

آدرس هتل جهانگردی آبگرم محلات محلات روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل جهانگردی آبگرم محلات محلات

(22 نظر)
نقاط قوت:
تمیزی ومرتب بودن ملافه ها واتاق
نقاط ضعف:
تمیزی ومرتب بودن ملافه ها واتاق
نقاط قوت:
فضا سازی و دید عالی به مناظر اطراف
نقاط ضعف:
فضا سازی و دید عالی به مناظر اطراف
بد نبود برای یک تجربه خوبه ، ولی جدا از همه معایب ممنون از پرسنل خوب و خوش برخورد مجموعه
نقاط قوت:
استخر اختصاصی که برای هر اتاق در نظر گرفتن عالیه واقعا کیفیت خدمات خوب بود واقعا جای تر و تمیز و مرتب
نقاط ضعف:
استخر اختصاصی که برای هر اتاق در نظر گرفتن عالیه واقعا کیفیت خدمات خوب بود واقعا جای تر و تمیز و مرتب
با خانواده رفتیم و خیلی خوب بود
سلام و وقت بخیر مجموعه ای شیک و تمیز،پرسنل خوب و مدیریت کاربلد.دوستان در انتخاب این هتل شک نکنید.اگه نمره بیست نگیره نوزده رو میگیره.نسبت به این قیمت و در قیاس با رقبا انصافا من راضی بودم و اگه بعدها بخوام به آبگرم برم باز هم همین هتل میرم و به اطرافیانم پیشنهاد میدم.داخل و محوطه شیک،پر آرامش با موقعیت خوب،بزرگ،امنیت بالا،استخر آبگرم بزرگ و خصوصیش،سفره خانه برای دوستدارانش و و و... .ممنون از اسنپ تریپ جهت معرفی و پشتیبانیشون و خسته نباشید به مدیریت و پرسنل دوست داشتنی هتل آبگرم محلات.یاحق❤️🌷🙏
نقاط قوت:
اتاق‌های تمیز و شیک- فضای آرام - خدمه خوشرو
نقاط ضعف:
اتاق‌های تمیز و شیک- فضای آرام - خدمه خوشرو
دهکده پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به قطب گردشگری و جذب توریست دارد ولی متاسفانه با بی‌سلیقگی و بی توجهی رها شده و استفاده مناسبی از ظرفیت‌های آن نمی‌شود. ریتوران سنتی فضای نسبتا خوبی داره ولی تنوع غذاها و سرویس ارائه‌ شده بسیار ضعیف و ابتدایی است. رستوران هتل هم به همین صورت منوی بسیار محدود با کیفیت نه چندان مناسب و قیمت بالا و روز اول که ما ساعت ۱۵:۱۵ برای نهار رسیدیم تنها غذای موجود زرشک پلو با مرغ بود و مجبور شدیم در رستوران باصطلاح سنتی املت بخوریم.
رفتار پرسنل بسیار عالی ولی امکانات ویلا کم بود . نظافت هتل و سرویس دهی خوب ولی کیفیت غذای رستوران مورد رضایت نبود .
خوب ولی اینکه خودت باید پس از پذیرش بری و ویلات رو پیدا کنی جالب ترین چیزی بود که تا بحال ندیده بودم ، اونم جالب اینکه ویلاهای جکوزی دار و خوبش بیرون قسمت پذیرش در یه حیاط اختصاصی است ، باید بری بگردی خودت شماره ویلای خودت رو با مشقت و ساک به دست پیدا کنی
من از امکانات ویلا استفاده کردم ، از همه نظر راضی بودم و به اطرافیان پیشنهاد دادم
من ویلا گرفتم که داخل خود ویلا حوضچه اختصاصی داشت . واقعا عالی بود. سعی میکنم هرسال برم اونجا
برخورد نامناسب و عدم آموزش کافی پرسنل پذیرش، کیفیت پایین غدای رستوران، صبحانه ضعیف و ....
غذای رستوران کیفیت نداشت ومتنوع نبود. روی هم رفته متوسط بود.
هتل جهانگردی ها اصولا از همه نظر خوب هستن ، رفتار پرسنل واقعا خوب بود . تنها نکته منفی که میتونم ذکر کنم گرمای اتاقها بود که باعث شد شب راحت نخوابیم . فن هایی که دارند با این استدلال که شبها خنک است سرمایش نداره حالا اگه ی شب اتفاقی گرم باشد باید چکار کرد . در کل خوبه مخصوصا استخر آبگرمش . ممنون از تیم خوب ایران هتل آنلاین که انصافا پرسنل مودب و مسئولی داره
در کل هتل خوبی بود من و خانواده رضایت کامل داشتیم
با سلام چهار سال پیش چند روز در این هتل به اتفاق خانواده اقامت داشتم این نظر بعد از مقایسه با چهار سال پیش است قبلا خوب بود ولیالان صعیف است
با توجه به نظراتی که نوشته شده بود انتظار چندانی از هتل نداشت. ما ویلا 4 نفره رزرو کرده بودیم که پس اقامت می تونم بگم امکانات و خدمات بسیار خوب بود. تمیزی ویلا، آرامش محیط، کیفیت آب و ... خیلی خوب بود. در مجموع سفر خاطره انگیزی شد. فقط برخورد خانم پذیرش یکم مشتری مدارتر باشد بهتر هم می شود.
هتل بی کیفیت و برخورد کارکنان خیلی بد
همه چیز عالی ویلا تمیز . وان داخل ویلا بزرگ و خوب . رستوران خوب....
قیمت خیلی بالا بود نسبت به محیط و خدمات ویلا ها خوب بود ولی یک ساعت آب گرم باز میکردن
ساعت اتاق کار نمی کرد. دوش و توالت یکی بود. استخر مجانی نبود. سشوار در استخر نبود. موکت راهرو طبقه دوم خیلی کثیف و جارو نزده بود. تنوع غدایی رستوران کم بود.
کارکنان آموزش کامل برخورد با میهمان را ندیده اند.گاز ویلا قطع بود.
هتل اصلا مدیریت ندارند استخر بدون هواکش رفتار یرسنل نامناسب. اصلا راضی نیستم ناهار افتضاح
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل جهانگردی آبگرم محلات محلات

مهمانان هتل جهانگردی آبگرم محلات محلات در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل جهانگردی آبگرم محلات محلات از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل جهانگردی آبگرم محلات محلات بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل جهانگردی آبگرم محلات محلات رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل جهانگردی آبگرم محلات محلات را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.