هتل آپارتمان شباویز کیش

کیش، ابتدای جاده جهان، بعد از مارینا پارک
3.1
امتیاز کاربران
33
نظرات کاربران

معرفی هتل آپارتمان شباویز کیش

هتل دو ستاره شباویز در زمینی به مساحت ۲۰۰۰۰ متر مربع واقع در جنوب شرقی جزیره کیش، ابتدای جاده جهان احداث گردیده و با دارا بودن امکانات رفاهی، فضای سبز زیبا و کادر مجرب در خدمت میهمانان عزیز می‌باشد.

توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپارتمان شباویز کیش

ظرفیت 2 نفر

سوئیت یک خوابه دوتخته رویال دبل
ای‌گردش
860,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
860,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
860,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
860,000
تومان
8 بهمن
جمعه
860,000
تومان
9 بهمن
شنبه
860,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
860,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
860,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
860,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
860,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
860,000
تومان
15 بهمن
جمعه
860,000
تومان
سوئیت یک خوابه دوتخته رویال توئین
ای‌گردش
860,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
860,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
860,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
860,000
تومان
8 بهمن
جمعه
860,000
تومان
9 بهمن
شنبه
860,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
860,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
860,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
860,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
860,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
860,000
تومان
15 بهمن
جمعه
860,000
تومان
اتاق دو تخته
اقامت 24
1,830,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
1,830,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,830,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,830,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,830,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,830,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,830,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,830,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,830,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,830,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,830,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,830,000
تومان
دو تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 4 نفر

چهارتخته
ای‌گردش
1,010,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
1,010,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,010,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,010,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,010,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,010,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,010,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,010,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,010,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,010,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,010,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,010,000
تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
3,250,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
3,250,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
3,250,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
3,250,000
تومان
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
3,250,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
3,250,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
3,250,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
3,250,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
3,250,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
3,250,000
تومان
15 بهمن
جمعه
3,250,000
تومان
چهار تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 3 نفر

سوئیت یک خوابه سه تخته رویال
ای‌گردش
1,110,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
1,110,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,110,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,110,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,110,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,110,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,110,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,110,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,110,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,110,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,110,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,110,000
تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
2,520,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
2,520,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
2,520,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
2,520,000
تومان
8 بهمن
جمعه
2,520,000
تومان
9 بهمن
شنبه
2,520,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
2,520,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
2,520,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
2,520,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
2,520,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
2,520,000
تومان
15 بهمن
جمعه
2,520,000
تومان
سه تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 5 نفر

سوئیت یک خوابه پنج تخته استاندارد
ای‌گردش
1,210,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
1,210,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,210,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,210,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,210,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,210,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,210,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,210,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,210,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,210,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,210,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,210,000
تومان
اتاق پنج تخته
اقامت 24
2,520,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 بهمن
سه شنبه
2,520,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
2,520,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
2,520,000
تومان
8 بهمن
جمعه
2,520,000
تومان
9 بهمن
شنبه
2,520,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
2,520,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
2,520,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
2,520,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
2,520,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
2,520,000
تومان
15 بهمن
جمعه
2,520,000
تومان
ظرفیت 6 نفر

امکانات اتاق های هتل آپارتمان شباویز کیش

نمازخانه
پرینتر
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
تلفن در لابی
تلويزيون LCD در لابی
فكس
روم سرويس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
وسایل بدنسازی
صبحانه رایگان
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
اینترنت در قسمت لابی
لباسشویی
رستوران بام
آرایشگاه
بازی ویدئویی
فكس
کپسول آتش‌نشانی در لابی
دسترسی به دریا
ترانسفر از فرودگاه به هتل
اجاره اتومبیل
پارکینگ در هتل
پارکینگ در اطراف هتل
اینترنت با سرعت بالا
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
گشت نیم روزی
خدمات تهيه بليط
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
فروشگاه
سوئیت
اعلام حریق
آژانس مسافرتی
پارکینگ
آسانسور
مبلمان
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
استخر
کافی شاپ 24 ساعته
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
تلویزیون LED در لابی
فتوکپی
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
تاکسی سرویس
سونا
تلفن در اتاق
پارکینگ روباز
کافی شاپ
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
اتاق بازی
فکس
رستوران ایرانی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
تلفن
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات تور
پرینت
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
اتاق چمدان
ماساژ
جعبه کمک های اولیه
اینترنت در لابی
كافی شاپ

آدرس هتل آپارتمان شباویز کیش روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان شباویز کیش

(33 نظر)
نقاط قوت:
نزدیکی به دریا
نقاط ضعف:
صبحانه کیفیت پایین برخورد پرسنل بخش صبحانه بسیار بد
نقاط قوت:
برای مسافرین علاقه من به دریا و شب نشینی ، بهترین لوکیشن. دلباز به دلیل ویلایی بودن . اتاق های سایز خوب . دارای بوفه ی ۲۴ ساعته . برخورد خوب کارکنان. کلا نکات مثبت زیادی داره.
نقاط ضعف:
صبحانه و رستوران فوق العاده ضعیف ، در صورتی که پتانسیل خوبی داشت برای پیشرفت و حتی میتونند درآمد خوبی از بازسازی رستوران بدست بیارند اگر واگذار کنند به نیروی قوی .
هتل به علت ساختمان سازی مجاور به هیچ عنوان آرامش نداره،، مخصوصا از ‌صبح اول وقت. به خاطر نداشتن سرویس فرنگی و کامل نبودن سرویس اتاق مناسب نیست. هتل های دیگری به قیمت کمتر هستن که امکانات اتاق هاشون به روز تر. سیستم اتاق ها داره قدیمی میشه و حشرات از بین در وارد اتاق میشن. ولی اولویت بزرگش همکف بودن و عبور و مرور راحت و نزدیک بودن به کلوپ های تفریحی و همچنین 6 و 5 تخت بودن اتاق هاشون. اما مدیریت باید قیمت هتل به خاطر نقطه ضعف ها پایین بیاره
بعلت برج سازی در کنار هتل بسیار پر سر و صدا بود و آرامش ما را سلب کرده بود. امکانات اتاق بسیار قدیمی بودند. اما با تخفیف ویژه، ارزش اقامت داشت. پلاژ بودن و نزدیکی به ساحل خوب بود. اما با قیمت اصلی ، ارزش اقامت نداره.
نقاط قوت:
نزدیکی به ساحل سیمرغ همکف بودن همه اتاقها رستوران خوب
نقاط ضعف:
چون اتاق با تخفیف از سایت گرفته بودیم خیلی اتاق کیفیت پایینی در اختیارمون گذاشتند دور بودن از مرکز شهر و مرکز خرید ها مخصوصاً هایپر مارکت پاندا حتما از اسنپ استفاده کنید چون تاکسیا خیلی بیشتر میگیرن بوفه حتما چک بشه قبل از تحویل که دلستر استفاده شده داخلش نباشه بعد حساب کنن مثل ما اینترنت نداشت فقط داخل لابی اونم خیلی ضعیف
نقاط قوت:
کیفیت و امکانات خوب اتاق و تمیز بودن سوییتها
نقاط ضعف:
کیفیت خدمات بسیار پایین رستوران خصوصا سرو صبحانه بدون تنوع غذا وبدون رعایت پروتکل بهداشتی
نقاط قوت:
نزدیکی به ساحل و ویلایی بودن
نقاط ضعف:
سرویس بهداشتی ها نیاز به بازسازی دارند.
نقاط قوت:
نزدیکی هتل به دریا یه امتیاز فوق العاده برای اون حساب میشه رفتار خوب پرسنل
نقاط ضعف:
سروصدای شدید ساخت و ساز که اسایش نمیزاره که بخوابی کارگرا ساعت ۷ صبح شروع به کار میکنند تا غروب صبحانه بسیار بسیار افتضاح بود
فقط روبروی اتاق ما ساخت و ساز بود و سر و صدای بسیار زیادی داشت.حوله از وسایل بهداشتی فقط یک صابون و شامپو روز اول گذاشتن و دیگه نیاوردن.حوله رو خودمون زنگ زدیم آوردن.ولی در کل خوبه و فضاش قشنگه و رفتار پرسنلش مودبانه است.
کارکنان خوش برخورد وخوب بودن خداوکیلی ولی صبحانه درحد ابتدایی و رستوران کلا بدون سرویس نهار وشام محیطی پر سروصدا چه از سمت سایر مسافران چه محیط اطراف درکل ضعیف بود واقعا
نقاط قوت:
نزدیکی به دریا رفتار خوب پرسنل تمیزی پتوها و بسته بندی ملحفه ها
نقاط ضعف:
عدم جالباسی در حمام پرده های پاره عدم وجود اینترنت فشار ضعیف آب دوش عدم وجود توالت فرنگی و کتری برقی
این هتل از نظر امکانات بالقوه خود مثل محوطه و ویلایی بودن و موقعیت محلی و نزدیکیش به ساحل خیلی خوبه ولی آنقدر رسیدگی نشده و همه چیز کهنه و داغونه که مسافر حس تمیز بودن و ریلکسی . دیوارهای مجاور به واحدها بسیار نازک که صدای واحدف بغل کاملا به گوش میرسه. صبحانه و نحوه سروش که اصلا نگو . ما فقط یکروز اول رفتیم صبحانه و چیزی نخوردیم و دیگه هم نرفتیم. درسته که قیمتش خیلی ارزانه برای کیش ولی ایکاش بهش برسن و بخصوص اون کهنگی ازش گرفته بشه وبا قیمتی کمی بالاتر حتما مشتریان زیادی خواهد داشت.
با سلام ، بنده و به همراه همسرم و دوستانم به مدت یک هفته در هتل اقامت داریم، قبل از کیفیت هتل باید از برخورد خوب پرسنل و کادر مدیریت تشکر ویژه کنم، بسیار با احترام و محبت بودند. صبحانه قابل قبول بود، پروتکل بهداشتی رعایت شده، نزدیک ساحل مرجان و تفریحات ساحلی. به نسبت قیمت عالی بود. با ترنسفر فرودگاهی. ( خاطره خوب شب یلدا ۹۹ در کیش) 🪂امیر، کتایون، سحر ، ناصر 🪂۹۹/۱۰/۱
بسیار بد و ناهماهنگ اصلا راضی نبودم اصلا
اتاق ها تمیز و بزرگ بود. نزدیکی به ساحل سیمرغ در حد ۵ دقیقه پیاده روی و حدود ۲۰ دقیقه پیاده روی تا ساحل مرجان٬ نکته خیلی خوب این هتل بود. کارکنان هتل بسیار مودب بودند. اتاق تلویزیون ال-ای-دی داشت و همه کانال ها را میگرفت. صبحانه هتل معمولی بود و در حد تعداد ستاره های هتل بود٬ نباید انتظار تنوع هتل های ۴ یا ۵ ستاره رو داشت. خوراکی های داخل یخچال اتاق تنوع خیلی خوبی داشت و از لحاظ قیمت هم مقرون به صرفه بود و قیمتش با قیمت سوپرمارکتهای بیرون یکی بود. هتل دوچرخه و اسکوتر ارزان تر از بیرون میداد ولی یکم کیفیت دوچرخه ها بهتر میتونست باشه. تنها نکته منفی این بود که در کنار هتل عملیات ساختمانی در حال انجام بود و در طول روز صدای ساخت و ساز زیاد بود که البته تقصیر هتل نیست.
هتل قدیمی است ولی تمیز استولی جهت گرفتن خدمات ضعیف است
همه چی عالی بودفقط کمی به مراکز خرید دور است
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
معمولی بود میتونه بهتر هم باشه
خوب
نقاط قوت:
راضیم از هتل همیشه انتخابمونه
نقاط ضعف:
جای بازی برای بچه ها نداره
هتل جای دنج و آروم و دور از مراکز تجاری با فاصله کم از ساحل، نظافت سوئیت و ملحفه ها خیلی خوب، برخورد کارکنان خیلی خوب سوئیت خوب و جادار، سر و صدای بیرون به داخل نمیومد، تنوع صبحونه و غذا در رستوران کم بود ولی کیفیت خوب بود، موقع صبحونه هر چی تموم میشد سریع شارژ میشد، کلا راضی بودیم و نسبت به قیمت خوب بود.
نقاط قوت:
پرسنل خوب وحرفه ای بودند مکانش ارام ودنج بود امکانات ورزشی خوبی داشت راْضی بودیم
نقاط ضعف:
هزینه رستوران کمی زیاد بود پتوهای هتل حس بدی میاد به روز شوند رملاحفه بالشها تعویض شود.
درود بر شمااز نظر من و خانواده خدمات هتل شباویز علی رغم درجه پایین آن خوب بود و راضی بودیم ان شالله دوستان سفر خوبی رو داشته باشند....
نقاط قوت:
خوب
نقاط ضعف:
-
تجربه بدترین هتل زندگیتان را در این هتل خواهید داشت، البته اصلا هتل که نیست در حد مهمانسرا هم نیست بیشتر به خوابگاه بی خانمانها شبیهه ،اتاقها بسیار کثیف، نظافت بسیار ضعیف، ملافه و پتوها بسیار کهنه و کثیف و غیر قابل استفاده،برخورد کارکنان زشت،هتل دور از مرکز شهر و هزاران بدی دیگر، اگه میخواین سفرتون خراب نشه پاتونو اینجا نذارین هتل‌های ارزانتر بهترن....
نقاط قوت:
تمیز بود محوطه زیبا داشت
نقاط ضعف:
نداشت
در حقیقت متل هست یعنی خونه ها جدا از هم هست نظافتشون خوب و قابل قبول بود نزدیک ساحل و پارک سیمرغ هست غذا ها اصلا خوب نیست از نظر مکانی با بازار های اصلی فاصله زیادی داره
نقاط قوت:
نزدیکی به ساحل ویلایی بودن هتل اجاره دوچرخه ارزان تر از بیرون
نقاط ضعف:
عدم امکان پخت و پز داخل ویلاها سرد بودن اطاق خصوصا شب ها به علت سیستم ایرکاندیشن نامناسب پریز اطاق خواب برق نداشت فیوز مربوط به یخچال چندین بار قطع کرده بود و یخهای آن ذوب شده بود عدم تنوع زیاد صبحانه و یکنواخت بودن آن
نقاط قوت:
نزديكي به دريا آرامش همكاري پرسنل قيمت مناسب
نقاط ضعف:
ضعيف بودن صبحانه تنوع صبحانه كم بود
نقاط قوت:
محيط اسلامي بود
نقاط ضعف:
نكات منفي نداشت
نقاط قوت:
سوئیت های آنعالی است محوطه زیبایی دارد و می توان در سوئیت ها آشپزی کرد
نقاط ضعف:
از رنت کار آن استفاده نکنید
نقاط قوت:
حالت ویلایی آن بسیار دلنشین و آرامش بخش بود..فضایی سبز هتل دیدنی بود.. فاصله از دریا مناسب بود..برخورد پرسنل خوب و مناسب بود. . صبحانه هتل سلف سرویس و کامل و خوشمزه و تازه بود
نقاط ضعف:
نکته منفی خاصی نبود فقط شارژ یخچال پای هتل بود و تایم صبحانه فری بود خیلی عالی میشد
با سلام هتل خوبی بود. اتاقها بزرگ و تمیز بود. صبحانه عالی بود. به ساحل نزدیک بود.نکات منفی: ترانسفر فرودگاه نداشت. مسئولین پذیرش مسئولیت پذیر نبودند. مثلا ما گفتیم تلویزیون شبکه ها را نمیگیره گفتن خودتون کانالها را سرچ کنید. اینترنت هتل هم قظع بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آپارتمان شباویز کیش

مهمانان هتل آپارتمان شباویز کیش در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپارتمان شباویز کیش از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپارتمان شباویز کیش بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپارتمان شباویز کیش رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپارتمان شباویز کیش را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.