هتل آپارتمان شباویز کیش

کیش، ابتدای جاده جهان، بعد از مارینا پارک
3.1
امتیاز کاربران
46
نظرات کاربران

معرفی هتل آپارتمان شباویز کیش

هتل دو ستاره شباویز در زمینی به مساحت ۲۰۰۰۰ متر مربع واقع در جنوب شرقی جزیره کیش، ابتدای جاده جهان احداث گردیده و با دارا بودن امکانات رفاهی، فضای سبز زیبا و کادر مجرب در خدمت میهمانان عزیز می‌باشد.

توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپارتمان شباویز کیش

ظرفیت 5 نفر

سوييت رويال پنج تخته (فاز قديم)
ایران هتل آنلاین
550,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
550,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
550,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
550,000 تومان
18 آذر
جمعه
550,000 تومان
19 آذر
شنبه
550,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
550,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
900,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
900,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
900,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,000,000 تومان
سوييت رويال پنج تخته (فاز جديد)
ایران هتل آنلاین
600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
600,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
600,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
600,000 تومان
18 آذر
جمعه
600,000 تومان
19 آذر
شنبه
600,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
600,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
950,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
950,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
950,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,050,000 تومان
سوئیت رویال فاز جدید پنج تخته
اقامت 24
600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
600,000 تومان
19 آذر
شنبه
600,000 تومان
25 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
سوئیت یک خوابه پنج تخته استاندارد
ای‌گردش
700,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
700,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
700,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
700,000 تومان
18 آذر
جمعه
700,000 تومان
19 آذر
شنبه
700,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
700,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
700,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
700,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
700,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
700,000 تومان
25 آذر
جمعه
700,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سوييت رويال سه تخته ( فاز قديم )
ایران هتل آنلاین
350,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
350,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
350,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
350,000 تومان
18 آذر
جمعه
350,000 تومان
19 آذر
شنبه
350,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
350,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
700,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
700,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
700,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
800,000 تومان
سوييت رويال سه تخته ( فاز جديد)
ایران هتل آنلاین
400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
400,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
400,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
400,000 تومان
18 آذر
جمعه
400,000 تومان
19 آذر
شنبه
400,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
400,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
750,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
750,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
750,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
850,000 تومان
سوئیت یک خوابه سه تخته رویال
ای‌گردش
500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
500,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
500,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
500,000 تومان
18 آذر
جمعه
500,000 تومان
19 آذر
شنبه
500,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
500,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
500,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
500,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
500,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
500,000 تومان
25 آذر
جمعه
500,000 تومان
سه تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
21 آذر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
22 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
23 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
24 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
25 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
سوئیت رویال فاز جدید سه تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
21 آذر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
23 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 4 نفر

سوييت رويال چهارتخته (فاز قديم)
ایران هتل آنلاین
450,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
450,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
450,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
450,000 تومان
18 آذر
جمعه
450,000 تومان
19 آذر
شنبه
450,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
450,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
800,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
800,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
800,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
900,000 تومان
سوييت رويال چهارتخته ( فاز جديد )
ایران هتل آنلاین
500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
500,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
500,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
500,000 تومان
18 آذر
جمعه
500,000 تومان
19 آذر
شنبه
500,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
500,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
850,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
850,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
850,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
950,000 تومان
چهارتخته
ای‌گردش
600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
600,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
600,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
600,000 تومان
18 آذر
جمعه
600,000 تومان
19 آذر
شنبه
600,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
600,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
600,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
600,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
600,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
600,000 تومان
25 آذر
جمعه
600,000 تومان
چهار تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
21 آذر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
22 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
23 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
24 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
25 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
سوئیت رویال فاز جدید چهار تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 2 نفر

سوييت رويال دوتخته (فاز قديم)
ایران هتل آنلاین
250,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
250,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
250,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
250,000 تومان
18 آذر
جمعه
250,000 تومان
19 آذر
شنبه
250,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
250,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
600,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
600,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
600,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
700,000 تومان
سوییت رویال دوتخته (فاز جدید)
ایران هتل آنلاین
300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
300,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
300,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
300,000 تومان
18 آذر
جمعه
300,000 تومان
19 آذر
شنبه
300,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
300,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
650,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
650,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
650,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
750,000 تومان
سوئیت رویال دو تخته
ای‌گردش
350,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
350,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
350,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
350,000 تومان
18 آذر
جمعه
350,000 تومان
19 آذر
شنبه
350,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
350,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
350,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
350,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
350,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
350,000 تومان
25 آذر
جمعه
350,000 تومان
سوئیت یک خوابه دوتخته رویال دبل
ای‌گردش
400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
400,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
400,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
400,000 تومان
18 آذر
جمعه
400,000 تومان
19 آذر
شنبه
400,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
400,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
400,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
400,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
400,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
400,000 تومان
25 آذر
جمعه
400,000 تومان
سوئیت یک خوابه دوتخته رویال توئین
ای‌گردش
400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
400,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
400,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
400,000 تومان
18 آذر
جمعه
400,000 تومان
19 آذر
شنبه
400,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
400,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
400,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
400,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
400,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
400,000 تومان
25 آذر
جمعه
400,000 تومان
دو تخته
علاءالدین
468,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
468,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
468,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,053,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,053,000 تومان
19 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
21 آذر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
22 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
23 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
24 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
25 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
سوئیت رویال فاز جدید دوتخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
16 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
20 آذر
یکشنبه
300,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
24 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت

امکانات اتاق های هتل آپارتمان شباویز کیش

تلویزیون
یخچال
نمازخانه
اعلام حریق
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کپسول آتش نشانی
کافی شاپ 24 ساعته
پاركينگ
اينترنت در لابی
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
مبلمان
آسانسور
پارکینگ
استخر
سونا
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
رستوران ایرانی
فکس
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
وسایل بدنسازی
كافی شاپ
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
پارکینگ در اطراف هتل
پارکینگ در هتل
اجاره اتومبیل
ترانسفر از فرودگاه به هتل
دسترسی به دریا
کپسول آتش‌نشانی در لابی
فكس
كافی شاپ

آدرس هتل آپارتمان شباویز کیش روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان شباویز کیش

(46 نظر)
نقاط قوت:
زیرمجموعه یکی از ارگان های نظامی و با امنیت بالا
نقاط ضعف:
نداشتن حوله
نقاط قوت:
اتاق ها بصورت سوییت یک خوابه بود.از نظر بهداشتی و تمیزی واقعا عالی بود.امکانات هم با در نظر گرفتن قیمت خوب بود.صابون و شامپو توی حمام بود.سینک ظرفشویی به همراه اسکاج و مایع ظرفشویی.قوری و چایی ساز هم بود.فشار آب حمام و گرمایش خوب بود.نزدیکی به کلوپ های تفریحی و ساحل در نهایت همگی از اقامت در این هتل راضی بودیم.
نقاط ضعف:
دور بودن از مراکز تجاری که اهمیتی نداشت برای ما.
نقاط قوت:
خیلی عالی بود
نقاط ضعف:
چیزی ندیدیم
نقاط قوت:
خیلی تمیزوخوش برخورد
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
رفتار مناسب پرسنلصبحانه خوبپاکیزه بودن اتاق پاکیزه بودن ملحفه و حولهموجودبودن چایساز موقعیت مکانی خوب ونزدیکی ب ساحل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
واقعا خوب و کادر بسیار خوب و جوابگو داشتن و به دوستان معرفی کردم و حتی دو نفر از دوستام هم اومدن و راضی بودن
نقاط قوت:
تمیزبرخورد عالیقیمت مناسب
نقاط ضعف:
نداشت.به مرکز شهر دور بود
نقاط قوت:
بسیار عالیتمیز صبحانه با کیفیت پرسنل بسیار مودب و تمیز
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
بسیار تمیز و مرتب بودنوساز و شیک بوددارای کادر مودب و با اخلاقامکانات هم عالی
نقاط ضعف:
سر و صدای ساخت و ساز اطراف هتل
نقاط قوت:
در تماس نبودن با بقیه
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
فاز جدید هتل تمیز ومرتب بود برخورد کارکنان بسیار خوب بود
نقاط ضعف:
نکته منفی خاصی نداشت
نقاط قوت:
پرسنل بسيار مهربان و مودبمحيط بسيار تميزدسترسي عالي به ساحل و كلوپهاي ورزشي
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
خییییلی تمیز و دل باز بود فاصلش تا دریا تقریبا پیاده ۵دقیقه بود برخورد پرسنل عالی در کل با این قیمت واقعن عالی بود
نقاط ضعف:
از مراکز خرید دور بود ولی ب نظرم بازم با این قیمت می ارزه چون خیلی مرتب و تمیز بود.
به غیر از صبحانه که با توجه به کیفیت پایین قابل استفاده نبود، در مجموع هتل بسیار خوب و مرتبی بود.
خداوکیلی نسبت به قیمت هتل خوبی بود من هرموقع سفر داشته باشم اولویت اول و اخرم این هتل هستش
نقاط قوت:
فاز جدید این هتل تازه بازسازی شده و نسبت به قیمتش خیلی خیلی خوبه اتاق رزرو شده خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
دور بودن از مراکز خرید و محل های بازدید
نقاط قوت:
آرام بودن و برخورد خوب پرسنل در مجموع خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
تنوع غذای رستوران کم بود
نقاط قوت:
خیلی خیلی خوب بود همه چیزش حتی غذا عالی بود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
نزدیک دریا ویلائی بودن برخورد پرسنل و ما رو جذب خودش مرده و هتل من در میش میباشد
نقاط ضعف:
به من این توحه نمیکنم
نقاط قوت:
نزدیکی به ساحل مرجان وجود فروشگاه و موتور و رستوران در هتل تمیز بودن هتل و اتاق‌ها بازسازی شده پرسنل مودب و با اخلاق در کل در حد یک هتل ۳ستاره هست و بعنوان هتل۳ ستاره هتل خوبیه و پیشنهاد میشه
نقاط ضعف:
خمیر دندان و مسواک در سرویس بهداشتی نداشتن حوله در حمام نگذاشته بودند بشقاب قاشق چنگال لیوان به تعداد مهمان ها در اتاق نبود صابون و شامپو به تعداد مهمان در اتاق نبود ترانسفر برگشت نداره و ترانسفر رفت هم روز قبل تماس گرفت و روز ورود فقط پیام داد و دیگه پیگیری نکرد و ما چون زودتر رسیدیم خودمون با تاکسی رفتیم سر و صدای اطراف به دلیل بازسازی هتل و خاله‌ای جدید در حال ساخت اطراف بجز خمیر دندان و مسواک مواردی که در اتاق نگذاشته بودند تماس میگرفتیم میفرستادن اما باز هم به دلیل عدم موجودی کافی کامل نمیفرستادند
هتل بازسازی شده و کاملا تمیز بودملافه و حوله به تعداد تخت ها بود و سیستم سرمایی خوب کار می کرد. من راضی بود و نسبت به پولی که پرداختم راضی بودم. هتل به صورت ویلاییست و نزدیک ساحل سیمرغ که به دریا تقریبا نزدیک است و مسیر دوچرخه سواری هم هست. و تقریحات دریایی هم نزدیک ساحل بود. با مینی بوس ها می توان به مرکز شهر رفت و امد داشت. چون کمی با مرکز شهر فاصله داره. همه چی خوب بود با هزینه متناسب بود.
با توجه به ساخت ساز که حدودآ تا دو سال دیگر ادامه دارد برای خانواده اقامتگاه خیلی خوبی میباشد بخصوص سوئیت های جدید و بازسازی شده که همه وسایل تمیز و نو میباشد، و نظافت عالی است و در صورت درخواست مجدد نظافت کمتر از ده دیقه حضور پیدا میکنند . تا ساحل سیمرغ ده دیقه پیاده روی است . در ضمن سرویس فرنگی ندارد . به نظر بنده در حد هتل سه ستاره تاپ بود
نقاط قوت:
اتاق ها بازسازی شده بود و عالی بود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
نزدیکی به ساحل . تازه بازسازی بودن هتل . شیرآلات و تاسیسات دستشویی و حمام جدید نصب شده بودند. داشتن سوپر مارکت در ورودی هتل
نقاط ضعف:
سطح پایین امکانات هتل . به عنوان مثال نداشتن قند و چای در واحد!! مواد شوینده و دستمال کاغذی مجدد شارژ نمی شد . نظافت روزانه واحد صورت نمیگرفت . تنوع صبحانه محدود به سه نوع بود و هر روز نیز تکراری بود نظافت رستوران پایین بود و خوش بو نبود . بارها مگس در رستوران مشاهده شد .
نقاط قوت:
برای مسافرین علاقه من به دریا و شب نشینی ، بهترین لوکیشن. دلباز به دلیل ویلایی بودن . اتاق های سایز خوب . دارای بوفه ی ۲۴ ساعته . برخورد خوب کارکنان. کلا نکات مثبت زیادی داره.
نقاط ضعف:
صبحانه و رستوران فوق العاده ضعیف ، در صورتی که پتانسیل خوبی داشت برای پیشرفت و حتی میتونند درآمد خوبی از بازسازی رستوران بدست بیارند اگر واگذار کنند به نیروی قوی .
هتل به علت ساختمان سازی مجاور به هیچ عنوان آرامش نداره،، مخصوصا از ‌صبح اول وقت. به خاطر نداشتن سرویس فرنگی و کامل نبودن سرویس اتاق مناسب نیست. هتل های دیگری به قیمت کمتر هستن که امکانات اتاق هاشون به روز تر. سیستم اتاق ها داره قدیمی میشه و حشرات از بین در وارد اتاق میشن. ولی اولویت بزرگش همکف بودن و عبور و مرور راحت و نزدیک بودن به کلوپ های تفریحی و همچنین 6 و 5 تخت بودن اتاق هاشون. اما مدیریت باید قیمت هتل به خاطر نقطه ضعف ها پایین بیاره
بعلت برج سازی در کنار هتل بسیار پر سر و صدا بود و آرامش ما را سلب کرده بود. امکانات اتاق بسیار قدیمی بودند. اما با تخفیف ویژه، ارزش اقامت داشت. پلاژ بودن و نزدیکی به ساحل خوب بود. اما با قیمت اصلی ، ارزش اقامت نداره.
فقط روبروی اتاق ما ساخت و ساز بود و سر و صدای بسیار زیادی داشت.حوله از وسایل بهداشتی فقط یک صابون و شامپو روز اول گذاشتن و دیگه نیاوردن.حوله رو خودمون زنگ زدیم آوردن.ولی در کل خوبه و فضاش قشنگه و رفتار پرسنلش مودبانه است.
کارکنان خوش برخورد وخوب بودن خداوکیلی ولی صبحانه درحد ابتدایی و رستوران کلا بدون سرویس نهار وشام محیطی پر سروصدا چه از سمت سایر مسافران چه محیط اطراف درکل ضعیف بود واقعا
این هتل از نظر امکانات بالقوه خود مثل محوطه و ویلایی بودن و موقعیت محلی و نزدیکیش به ساحل خیلی خوبه ولی آنقدر رسیدگی نشده و همه چیز کهنه و داغونه که مسافر حس تمیز بودن و ریلکسی . دیوارهای مجاور به واحدها بسیار نازک که صدای واحدف بغل کاملا به گوش میرسه. صبحانه و نحوه سروش که اصلا نگو . ما فقط یکروز اول رفتیم صبحانه و چیزی نخوردیم و دیگه هم نرفتیم. درسته که قیمتش خیلی ارزانه برای کیش ولی ایکاش بهش برسن و بخصوص اون کهنگی ازش گرفته بشه وبا قیمتی کمی بالاتر حتما مشتریان زیادی خواهد داشت.
با سلام ، بنده و به همراه همسرم و دوستانم به مدت یک هفته در هتل اقامت داریم، قبل از کیفیت هتل باید از برخورد خوب پرسنل و کادر مدیریت تشکر ویژه کنم، بسیار با احترام و محبت بودند. صبحانه قابل قبول بود، پروتکل بهداشتی رعایت شده، نزدیک ساحل مرجان و تفریحات ساحلی. به نسبت قیمت عالی بود. با ترنسفر فرودگاهی. ( خاطره خوب شب یلدا ۹۹ در کیش) 🪂امیر، کتایون، سحر ، ناصر 🪂۹۹/۱۰/۱
بسیار بد و ناهماهنگ اصلا راضی نبودم اصلا
اتاق ها تمیز و بزرگ بود. نزدیکی به ساحل سیمرغ در حد ۵ دقیقه پیاده روی و حدود ۲۰ دقیقه پیاده روی تا ساحل مرجان٬ نکته خیلی خوب این هتل بود. کارکنان هتل بسیار مودب بودند. اتاق تلویزیون ال-ای-دی داشت و همه کانال ها را میگرفت. صبحانه هتل معمولی بود و در حد تعداد ستاره های هتل بود٬ نباید انتظار تنوع هتل های ۴ یا ۵ ستاره رو داشت. خوراکی های داخل یخچال اتاق تنوع خیلی خوبی داشت و از لحاظ قیمت هم مقرون به صرفه بود و قیمتش با قیمت سوپرمارکتهای بیرون یکی بود. هتل دوچرخه و اسکوتر ارزان تر از بیرون میداد ولی یکم کیفیت دوچرخه ها بهتر میتونست باشه. تنها نکته منفی این بود که در کنار هتل عملیات ساختمانی در حال انجام بود و در طول روز صدای ساخت و ساز زیاد بود که البته تقصیر هتل نیست.
هتل قدیمی است ولی تمیز است ولی جهت گرفتن خدمات ضعیف است
خوب
هتل جای دنج و آروم و دور از مراکز تجاری با فاصله کم از ساحل، نظافت سوئیت و ملحفه ها خیلی خوب، برخورد کارکنان خیلی خوب سوئیت خوب و جادار، سر و صدای بیرون به داخل نمیومد، تنوع صبحونه و غذا در رستوران کم بود ولی کیفیت خوب بود، موقع صبحونه هر چی تموم میشد سریع شارژ میشد، کلا راضی بودیم و نسبت به قیمت خوب بود.
نقاط قوت:
پرسنل خوب وحرفه ای بودند مکانش ارام ودنج بود امکانات ورزشی خوبی داشت راْضی بودیم
نقاط ضعف:
هزینه رستوران کمی زیاد بود پتوهای هتل حس بدی میاد به روز شوند رملاحفه بالشها تعویض شود.
نقاط قوت:
قیمت مناسب .محیط دلپذیر .و نزدیکی به دریا و سواحل دیدنی مرجان .
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
تجربه بدترین هتل زندگیتان را در این هتل خواهید داشت، البته اصلا هتل که نیست در حد مهمانسرا هم نیست بیشتر به خوابگاه بی خانمانها شبیهه ،اتاقها بسیار کثیف، نظافت بسیار ضعیف، ملافه و پتوها بسیار کهنه و کثیف و غیر قابل استفاده،برخورد کارکنان زشت،هتل دور از مرکز شهر و هزاران بدی دیگر، اگه میخواین سفرتون خراب نشه پاتونو اینجا نذارین هتل‌های ارزانتر بهترن....
نقاط قوت:
تمیز بود محوطه زیبا داشت
نقاط ضعف:
نداشت
غذا ها اصلا خوب نیست از نظر مکانی با بازار های اصلی فاصله زیادی داره
نقاط قوت:
نزدیکی به نوار ساحلی، فضای سبز اطراف اتاق ها، فضای دنج و به دور از هیاهوی شهر
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
نزدیکی به ساحل ویلایی بودن هتل اجاره دوچرخه ارزان تر از بیرون
نقاط ضعف:
عدم امکان پخت و پز داخل ویلاها سرد بودن اطاق خصوصا شب ها به علت سیستم ایرکاندیشن نامناسب پریز اطاق خواب برق نداشت فیوز مربوط به یخچال چندین بار قطع کرده بود و یخهای آن ذوب شده بود عدم تنوع زیاد صبحانه و یکنواخت بودن آن
نقاط قوت:
پذیرش هتل عالی و امکانات هم در حد مناسب بود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
محيط اسلامي بود
نقاط ضعف:
نكات منفي نداشت
با سلام هتل خوبی بود. اتاقها بزرگ و تمیز بود. صبحانه عالی بود. به ساحل نزدیک بود.نکات منفی: ترانسفر فرودگاه نداشت. مسئولین پذیرش مسئولیت پذیر نبودند. مثلا ما گفتیم تلویزیون شبکه ها را نمیگیره گفتن خودتون کانالها را سرچ کنید. اینترنت هتل هم قظع بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آپارتمان شباویز کیش

مهمانان هتل آپارتمان شباویز کیش در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپارتمان شباویز کیش از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپارتمان شباویز کیش بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپارتمان شباویز کیش رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپارتمان شباویز کیش را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.