هتل سارا کیش

کیش، جنب بازار پردیسان، خیابان رودکی
3.6
امتیاز کاربران
34
نظرات کاربران

معرفی هتل سارا کیش

در دسترس بودن و قرار داشتن در کانون همیشه می تواند مطلوب باشد، خصوصاً اگر هتلی ۳ستاره و در قلب مراکز خرید و بازارهای جزیره زیبای کیش واقع شده باشد. هتل سارا کیش علاوه بر بهره مندی از این مزیت تا سواحل زیبای خلیج فارس فاصله چندانی ندارد، چنانکه چشم انداز دیدنی دریا از پنجره های این هتل مقابل دیدگان شماست.

توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل سارا کیش

سارا-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
ای‌گردش
310,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
310,000
تومان
4 تیر
جمعه
310,000
تومان
5 تیر
شنبه
310,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
310,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
310,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
310,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
310,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
310,000
تومان
11 تیر
جمعه
310,000
تومان
12 تیر
شنبه
310,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
310,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
سارا-اتاق سه نفره (دبل+سرویس اضافه)
اتاق سه نفره (دبل+سرویس اضافه)
ای‌گردش
360,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
360,000
تومان
4 تیر
جمعه
360,000
تومان
5 تیر
شنبه
360,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
360,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
360,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
360,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
360,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
360,000
تومان
11 تیر
جمعه
360,000
تومان
12 تیر
شنبه
360,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
360,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
سارا-اتاق دوتخته تویین
اتاق دوتخته تویین
ای‌گردش
310,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
310,000
تومان
4 تیر
جمعه
310,000
تومان
5 تیر
شنبه
310,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
310,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
310,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
310,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
310,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
310,000
تومان
11 تیر
جمعه
310,000
تومان
12 تیر
شنبه
310,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
310,000
تومان
سارا-اتاق دو تخته لوکس
اتاق دو تخته لوکس
اقامت 24
255,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
255,000
تومان
4 تیر
جمعه
255,000
تومان
5 تیر
شنبه
255,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
255,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
255,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
255,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
255,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
385,000
تومان
11 تیر
جمعه
385,000
تومان
12 تیر
شنبه
385,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
385,000
تومان
ای‌گردش
460,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
460,000
تومان
4 تیر
جمعه
460,000
تومان
5 تیر
شنبه
460,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
460,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
460,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
460,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
460,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
460,000
تومان
11 تیر
جمعه
460,000
تومان
12 تیر
شنبه
460,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
460,000
تومان
سارا-اتاق سه تخته لوکس
اتاق سه تخته لوکس
اقامت 24
305,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
305,000
تومان
4 تیر
جمعه
305,000
تومان
5 تیر
شنبه
305,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
305,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
305,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
305,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
305,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
432,000
تومان
11 تیر
جمعه
432,000
تومان
12 تیر
شنبه
432,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
432,000
تومان
ای‌گردش
510,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
510,000
تومان
4 تیر
جمعه
510,000
تومان
5 تیر
شنبه
510,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
510,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
510,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
510,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
510,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
510,000
تومان
11 تیر
جمعه
510,000
تومان
12 تیر
شنبه
510,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
510,000
تومان
سارا-سوئیت رویال لوکس برای سه نفر
سوئیت رویال لوکس برای سه نفر
اقامت 24
405,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
405,000
تومان
4 تیر
جمعه
405,000
تومان
5 تیر
شنبه
405,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
405,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
405,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
405,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
405,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
525,000
تومان
11 تیر
جمعه
525,000
تومان
12 تیر
شنبه
525,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
525,000
تومان
ای‌گردش
610,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
610,000
تومان
4 تیر
جمعه
610,000
تومان
5 تیر
شنبه
610,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
610,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
610,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
610,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
610,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
610,000
تومان
11 تیر
جمعه
610,000
تومان
12 تیر
شنبه
610,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
610,000
تومان
سارا-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
سارا-اتاق چهار تخته لوکس
اتاق چهار تخته لوکس
اقامت 24
355,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
355,000
تومان
4 تیر
جمعه
355,000
تومان
5 تیر
شنبه
355,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
355,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
355,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
355,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
355,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
485,000
تومان
11 تیر
جمعه
485,000
تومان
12 تیر
شنبه
485,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
485,000
تومان

امکانات اتاق های هتل سارا کیش

سالن کنفرانس
خدمات بیدار باش
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
تبديل ارز
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
مینی بار با هزینه
گیم نت
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
پارک کودک
اتاق تلفن (اپراتور)
سالن همايش
فكس
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
تلفن در لابی
تلویزیون در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
چايخانه سنتی
جكوزی
صبحانه رایگان
كافی شاپ
کپسول آتش‌نشانی در لابی
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
Business Center
صندوق امانات
رستوران
فكس
فضای سبز
دسترسی به دریا
پذيرش 24 ساعته
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
خانه داری 24 ساعته
سالن پذیرایی
آنتن مرکزی
کانال های ماهواره ای
ترانسفر به فرودگاه
پاورسوییچ
اینترنت بی سیم
امكانات برای معلولين
رستوران سنتی
اجاره ماشين
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
ترانسفر از فرودگاه به هتل
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
رستوران در هتل
گشت جزیره رایگان
مینی بار رایگان
آسانسور
رستوران
نمازخانه
اعلام حریق
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
ماهواره
مبلمان
جعبه کمک های اولیه
آلاچیق
ماساژ
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تهیه بلیط
صندوق امانات
خدمات تور
کپسول آتش نشانی
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
مسلط به زبان انگليسی
یخچال
آژانس مسافرتی
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
پرینت
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
کافی نت
آرایشگاه
چایخانه سنتی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
خشکشویی
فروشگاه
بازی‌های کامپیوتری غیررایگان
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
خدمات برای معلولین
فست فود
سرویس بهداشتی
لابی
اطفای حریق
روزنامه
رمپ
فضای سبز
سالن ورزشی
سرویس رایگان از فرودگاه به هتل
تلفن
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
سالن بدنسازی غیررایگان
رستوران ایرانی
ویلچر
فکس
خدمات باربری
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
سیستمسرمایشوگرمایش

آدرس هتل سارا کیش روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل سارا کیش

(34 نظر)
نقاط قوت:
موقعیت مکانی هتل
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی هتل
در کل محل اقامت واسه دوشب خوبه ، اما میتونست بهتر باشه ، حوله حمام ندادن بهمون ، نور نامناسب اتاق ها ،سر و صدا و رفت و امد کارکنانو میهمانان، بهداشت لابی زیاد رعایت نمیشد، به میهمانانی که توی سطح هتل ماسک نمیزنن هشدار داده نمیشد. رسپشن ۲۴ ساعت نیست و اگر دوازده شب به بعد از تفریح بیاید باید کلید رو از نگهبان توی رسپشن بگیرید.
نقاط قوت:
طرز برخورد پرسنل خوب و صبحانه خوب
نقاط ضعف:
طرز برخورد پرسنل خوب و صبحانه خوب
کلا تجربه خوبی برید اونجا
نقاط قوت:
فقط موقعیت مکانی خوب.. نقاط قوت واقعا نداشت
نقاط ضعف:
فقط موقعیت مکانی خوب.. نقاط قوت واقعا نداشت
نقاط قوت:
موقعیت مکانی بسیار عالی ۲ دقیقه تا بازار پانیذ و پردیس
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی بسیار عالی ۲ دقیقه تا بازار پانیذ و پردیس
نقاط قوت:
تميزي داشتن آب جوش رايگان نزديكي به بازار نزديكي به ساحل(اسكله تفريحي) نسبت به قيمتش هتل خوبيه
نقاط ضعف:
كم بودن پرسنل براي صبحانه كم داشتن ليوان براي ريختن چايي و ابميوه وحتي كمبود قاشق چنگال به طوري كه بايد منتظر شستشو لوازم نفر قبلي ميمونديم
نقاط قوت:
نزدیکی به مرکز شهر
نقاط ضعف:
نزدیکی به مرکز شهر
در رده هتل‌های سه ستاره جزء سه تا اولی است
نقاط قوت:
اتاق لوکسش بسیار عالی و تمیز موقعیت مکانی عالی
نقاط ضعف:
صبحانه ضعیف
نقاط قوت:
نزدیک بودن به مراکز خرید...پرسنل با ادب و خوش رفتار...تمیز بودن اتاقها و سرویس به موقع...البته اتاق لوکس با معمولی فرق میکنه
نقاط ضعف:
نداشتن آب رایگان...چایی ساز...سرویس چاقو و غذاخوری داخل اتاقها...
سلام متاسفانه هتل در حال بازسازی هست و پذیرش مسافر می کند و سروصدای ادوات بازسازی آرامش را نقض می کند
برخورد پرسنل هتل خوب،اتاق ما دبل لوکس بود که خوب بود فقط سرویس ها فرنگی هستن و کنار سرویس یه دریچه بازه که یکم ترسناکه اگه بپوشونن بهتره،در کل خوب بود فقط صبحانه ضعیف
چون یک هتل ۳ستاره است دلیل نمیشه پرسنلش با مسافر بی ادبانه رفتار کنند! برخی هتل ها جوری رفتار میکنن گویا اونا دارن به ما پول میدن و ما به زور وارد هتلشون شدیم! روز نخست ورودم برای صرف صبحانه رفتار بسیار ناشایستی با من شد که البته بعدش عذرخواهی کردند و درصدد جبران براومدند. ولی اون حرکت زننده باعث شد که من دیگه هرگز به رستوران نرم و ترجیح بدم چاشت رو داخل اتاق داشته باشم(که البته مستلزم پرداخت هزینه اضافه بابت هر روز بود!) اگر درخواستی دارید معمولن «نه» می شنوید! و باید از پرسنل «خواااهششش کنید!» تا کارتون رو راه بندازن! بعضا ممکنه مهربون رفتار کنند. رستوران کار نمیکنه ، پس باید شام و ناهار از بیرون سفارش داده بشه. هیچ فیلمی در شبکه داخلی هتل وجود نداره. داخل اتاق اینترنت نداره که ایراد خیلی بزرگیه. از نکات مثبت میتوان به موقعیت مکانی خوب، نظافت اتاق و همچنین پنجره های بزرگ و نورگیر در اتاق اشاره کرد. برای منکه تنها به دلیل افتاب گرفتن و استفاده از پلاژ به جزیره سفر کرده بوده بودم و فقط برای خواب و استراحت به هتل برمیگشتم بد نبود. ولی برای مسافرت خانوادگی یا تفریحی مناسب نیست.
سلام من زیاد کیش میرم به نظر من این هتل همه چیش خوب بود برخورد کارکنان خوب و سریع بود اطاق ما تمیز و بزرگ بود فقط اینترنت نداشتن اطاق نقطه ضعفش هست ولی همه چی حتی صبحانه هتل هم منظم و خوب بود به نظرمن از خیلی هتل های 4 ستاره بهتره
خیلی ضعیف
موقعیت مکانی خوبی داره. از لحاظ تمیزی و کیفیت به پولی که پرداخت میکنید می ارزه. بنظر من جزو یکی از بهترین هتل های سه ستاره جزیرست.
غذای رستوران خوشمزه است؛ ولی کلا شیک نیس؛ رفتار پرسنل همه عالی بود؛ در کل خوب بود
در کل من از امکانات هتل راضی بودم اما متاسفانه از برخورد کارکنان هتل راضی نبودم
عالي بي نظير بود خيلي خيلي خوب بود به همه مكان هاي عمومي نزديك بود هتلشم خوب بود
نقاط قوت به ترتیب: 1- لوکیشن عالی.بهترین نقطه قرارگیری در جزیره.در هر زمان از شبانه روز پیاده به نقاط اصلی و مرکزی جزیره دسترسی دارید. 2- کیفیت امکانات هتل نسبت به پولی که می پردازید به نظر بسیار منطقی و عقلانی است.اتاق ما بسیار تمیز, امکانات اتاق خوب, شارژ وسایل مصرفی در صورت درخواست انجام می شد, 3- کیفیت غذا و فضای رستوران بسیار خوب و از همه مهمتر برخورد عالی پرسنل رستوران به ویژه آقای افشار. نرخ غذاها نسبت به سایر رستوران های جزیره بسیار مناسب بود. 4- موسسه کرایه اتومبیل هتل نسبت به سایر موسسات رنتکار قیمتهای مناسبتری داشت.مدیر جوان موسسه, آقای سمیعی بسیار اخلاق مدار, محترم و قابل اعتماد.قطعا در سفرهای بعدی نیز از موسسه ایشان ماشین رنت خواهم کرد. نقاط ضعف: 1- وای فای تنها در لابی موجود بود و اتاق ها نت نداشت.
هتل خوب و موقعیت مکانی خوب ولی غذای رستوران با این که ۱۰ درصد تخفیف دارن به مهمان های هتل ۳ سه برابر گرون تر از بیرون صبحانه تنوع چندانی نداشت
تمیزی و نظافت هتل خوب، رفتار کارکنان محترمانه و عالی و دسترسی به مراکز خرید خوب
هتل در مکان خوبی بود .کیفیت نهار و صبحانه متوسط.رفتار خوب کارکنان.
عالی
هتل در کل خوب بود، موقعیت عالی بود، ولی صبحانه خوب نبود، نسبتا تمیز بود ولی حوله ها تمیز نبود.
یک اقامت به یاد ماندنی در هتل سارا ۱-هتل چون به مراکز خرید نزدیکه و پیاده میشه به همه مراکز خرید رفت خیلی خوبه ۲-قیمت هتل خیلی عالی بود صبحانه ش خوب بود رفتار کارکنانش واقعاً عالی بود تمیزی اتاقها و نظافت خیلی خوب بود ۳-یک عکس هم از ما گرفتن که رایگان بود من توصیه می کنم کیش رفتید اگه به خرید علاقه دارید و میخوای یه قیمت خوب هتل بگیرید هتل سارا را انتخاب کنید
همه چیز تمیز و در حد خودش عالی بود. و اینکه فقط غذا و صبحانه مناسبی نداشت
خوب
خوب در حد سه ستاره قابل قبول
از حوله های هتل استفاده نکنید. تنوع صبحانه کم بود.
خوب
برخورد مناسب کارکنان و دسترسی خوب به مراکز تجاری و خرید . به نظر بهتر است که تشک ها تعویض و اثاثه اتاقهای نوسازی و بهسازی شوند. در کل به نسبت قیمت آن خوب بود. با تشکر.
خوب بود
تنوع صبحانه کم، برخورد پرسنل خوب
برخورد کارمندان رضایت بخش بود در کل هتل بدی نیست فقط صدای کافه سنتی که پشت هتل واقع است تا ساعت ۱ بامداد آزاردهنده بود از نظر پاکیزگی قابل قبول بوود فقط پیشنهاد من به هتل اینه که اگر در اتاق پیش دستی برای میوه گذاشتن پس باید چاقو هم در کنارش باشه ما که ندیدیم و از هتل چاقو میوه خوری خواستیم که متاسفانه نداشتند ولی در کل همه چیز متوسط بود.البته سرعت اینترنت هتل هم اصلا قابل قبول نبود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل سارا کیش

مهمانان هتل سارا کیش در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل سارا کیش از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل سارا کیش بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل سارا کیش رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل سارا کیش را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.