هتل سارا کیش

کیش، جنب بازار پردیسان، خیابان رودکی
3.6
امتیاز کاربران
40
نظرات کاربران

معرفی هتل سارا کیش

در دسترس بودن و قرار داشتن در کانون همیشه می تواند مطلوب باشد، خصوصاً اگر هتلی ۳ستاره و در قلب مراکز خرید و بازارهای جزیره زیبای کیش واقع شده باشد. هتل سارا کیش علاوه بر بهره مندی از این مزیت تا سواحل زیبای خلیج فارس فاصله چندانی ندارد، چنانکه چشم انداز دیدنی دریا از پنجره های این هتل مقابل دیدگان شماست.

توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل سارا کیش

ظرفیت 2 نفر

دو تخته دبل لوکس
ای‌گردش
1,430,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,430,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,430,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,430,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,430,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,430,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,430,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,430,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,430,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,430,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,430,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,430,000
تومان
سه تخته لوکس
ای‌گردش
1,580,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,580,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,580,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,580,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,580,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,580,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,580,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,580,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,580,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,580,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,580,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,580,000
تومان
اتاق دو تخته لوکس
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
1,120,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,120,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,120,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,520,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,520,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,520,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,520,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,520,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,520,000
تومان
دو تخته تویین لوکس
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
1,100,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,100,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,100,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,518,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,518,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,518,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,518,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,518,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,518,000
تومان
دو تخته دابل لوکس
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
1,100,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,100,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,100,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,518,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,518,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,518,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,518,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,518,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,518,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

سوئیت رویال لوکس
ای‌گردش
1,930,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,930,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,930,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,930,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,930,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,930,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,930,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,930,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,930,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,930,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,930,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,930,000
تومان
سه تخته لوکس
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
1,250,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,250,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,250,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,818,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,818,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,818,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,818,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,818,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,818,000
تومان
سوئیت یک خوابه سه تخته رویال لوکس
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
1,600,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,600,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,600,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق سه تخته لوکس
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
1,820,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,820,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,820,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,820,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,820,000
تومان
سوئیت سه نفره رویال لوکس
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
1,620,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,620,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,620,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
2,520,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
2,520,000
تومان
15 بهمن
جمعه
2,520,000
تومان
16 بهمن
شنبه
2,520,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
2,520,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
2,520,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته لوکس
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
1,420,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,420,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,420,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
2,220,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
2,220,000
تومان
15 بهمن
جمعه
2,220,000
تومان
16 بهمن
شنبه
2,220,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
2,220,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
2,220,000
تومان
چهار تخته لوکس
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل سارا کیش

سالن کنفرانس
رستوران بام
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
تبديل ارز
خدمات تهيه بليط
تلویزیون در لابی
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
اتاق تلفن (اپراتور)
خدمات خانه داری
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
اينترنت در لابی
صبحانه رایگان
گشت جزیره رایگان
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
پاركينگ
كافی شاپ
روم سرويس
شبکه پخش فیلم
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
چايخانه سنتی
کافی نت
كافی شاپ
پاورسوییچ
کپسول آتش‌نشانی در لابی
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
Business Center
صندوق امانات
فكس
فضای سبز
اینترنت بی سیم
پذيرش 24 ساعته
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
خانه داری 24 ساعته
سالن پذیرایی
آنتن مرکزی
کانال های ماهواره ای
ترانسفر به فرودگاه
دسترسی به دریا
ترانسفر از فرودگاه به هتل
سالن همايش
زمين تنيس
جكوزی
امكانات برای معلولين
اجاره ماشين
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
گشت نیم روزی
پارکینگ در اطراف هتل
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
مینی بار رایگان
سرویس بهداشتی
آسانسور
سیستم تهویه مطبوع
نمازخانه
اعلام حریق
تاکسی سرویس
استخر
سونا
رستوران
صندوق امانات
ماهواره
جعبه کمک های اولیه
آلاچیق
ماساژ
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
مبلمان
یخچال
خدمات تهیه بلیط
سرویس فرنگی
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
کپسول آتش نشانی
تلویزیون
مسلط به زبان انگليسی
آژانس مسافرتی
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
فست فود
کافی شاپ
بازی‌های کامپیوتری غیررایگان
لابی
چایخانه سنتی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
خشکشویی
سالن بدنسازی غیررایگان
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
خدمات برای معلولین
اطفای حریق
اتاق بازی
خدمات تور
پارکینگ روباز
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
سرویس رایگان از فرودگاه به هتل
تلفن
دستگاه واکس کفش
خدمات بیدارباش
رمپ
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
فکس
خدمات باربری
سیستمسرمایشوگرمایش

آدرس هتل سارا کیش روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل سارا کیش

(40 نظر)
نقاط قوت:
موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی
به نسبت سایر هتل ها و مبلغ پرداختی مناسب است
نقاط قوت:
موقعیت مکانی مناسب و نزدیکی به بازارها . اندازه اتاق ها مناسب بود
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی مناسب و نزدیکی به بازارها . اندازه اتاق ها مناسب بود
نقاط قوت:
برخورد عالی پرسنل. و اتاق های تمیز و مرتب
نقاط ضعف:
برخورد عالی پرسنل. و اتاق های تمیز و مرتب
نقاط قوت:
پرسنل خوب و مودب،
نقاط ضعف:
پرسنل خوب و مودب،
هتل خوبی بود صبحانه بد نبود هزینش باید یکم کمتر باشه
نقاط قوت:
تغریبا همه چی عالی بود
نقاط ضعف:
نور کم
نقاط قوت:
نظافت،دسترسی
نقاط ضعف:
نظافت،دسترسی
نقاط قوت:
نزدیکی به مراکز و بازارها
نقاط ضعف:
نزدیکی به مراکز و بازارها
نقاط قوت:
موقعيت مكاني بسيار عالي،دسترسي خيلي خوب به مراكز خريد،تميزي قابل قبول اتاقهاي لوكس،برخورد محترمانه مسئولين پذيرش و ساير پرستل هتل
نقاط ضعف:
نظافت ضعيف و كثيفي موكت راهروها عدم وجود حوله دستشويي و حوله حمام كه عليرغم تقاضاي حوله از پرستل خدماتي،تا لحظه ي چك اوت نيز نياوردند. وجود موريانه در اتاق خرابي سيفون توالت فرنگي عدم وجود ترانسفر استقبال.در صورتي كه هتلهاي با كيفيت پايينتر بطور مثال هتل دو ستاره تماشا ترانسفر رايگان دارند. صبحانه بسيار ضعيف قيمت بالا به نسبت امكانات كم.كه حتي بر خلاف ساير هتلها پول آب معدني رو هم حساب ميكنن و آب رايگان نيست عدم وجود كتري برقي در اتاق با وجود اينكه از قبل اتاق رزرو شده بود ولي تو هواي گرم و شرجي چهل درجه كولر خاموش بود و چندين ساعت طول كشيد كه اتاق خنك بشه. ساعت ديواري باتري نداشت و كار نميكرد برخورد بسيار نامناسب و غيرحرفه اي خانمهاي مستقر در واحد عكاسي و اينكه بعد از اينكه متوجه شغل بنده شدند سعي در اخذ مبلغ خيلي بيشتر داشتن. در كل پيشنهاد ميگردد مديريت محترم هتل اهتمام بيشتري نسبت به موارد مذكور داشته باشند.
نقاط قوت:
موقعيت مكاني بسيار عالي،دسترسي خيلي خوب به مراكز خريد،تميزي قابل قبول اتاقهاي لوكس،برخورد محترمانه مسئولين پذيرش و ساير پرستل هتل
نقاط ضعف:
نظافت ضعيف و كثيفي موكت راهروها عدم وجود حوله دستشويي و حوله حمام كه عليرغم تقاضاي حوله از پرستل خدماتي،تا لحظه ي چك اوت نيز نياوردند. وجود موريانه در اتاق خرابي سيفون توالت فرنگي عدم وجود ترانسفر استقبال.در صورتي كه هتلهاي با كيفيت پايينتر بطور مثال هتل دو ستاره تماشا ترانسفر رايگان دارند. صبحانه بسيار ضعيف قيمت بالا به نسبت امكانات كم.كه حتي بر خلاف ساير هتلها پول آب معدني رو هم حساب ميكنن و آب رايگان نيست عدم وجود كتري برقي در اتاق با وجود اينكه از قبل اتاق رزرو شده بود ولي تو هواي گرم و شرجي چهل درجه كولر خاموش بود و چندين ساعت طول كشيد كه اتاق خنك بشه. ساعت ديواري باتري نداشت و كار نميكرد برخورد بسيار نامناسب و غيرحرفه اي خانمهاي مستقر در واحد عكاسي و اينكه بعد از اينكه متوجه شغل بنده شدند سعي در اخذ مبلغ خيلي بيشتر داشتن.
نقاط قوت:
موقعیت خوب هتل و نزدیکی به مراکز خرید آرام و ساکت برخورد مناسب و محرمانه اکثر پرسنل آب جوش رایگان
نقاط ضعف:
ابتدای ورود به اتاق کولر خاموش و تا ۶_۵ ساعت اتاق بسیار گرم و شرجی عدم وجود چایساز صبحانه معمولی قیمت بالای عکس ها
هتل از نظر دسترسی بسیار عالیه صبحانه ضعیف در اتاقهای هتل چایساز نیست و برای هر دفعه چای می‌بایست به کافی شاپ زنگ زد و با هزینه چای گرفت که این اصلا برای هتل سه ستاره خوب نیست بر خورد کارکنان معمولی سرویس دهی ضعیف در کل مبلغ به ازای هر شب که براتون حساب میکنن با نهار و شام و چای و آب معدنی ضربدر چهار کنین چون هر چی درخواست کنین با کارت خوان بالا سرتون هستن یادم رفت بگم عکس هم گفتن بهتون نگیرین چون علاوه بر گرفتن وقتتون به ازا چاپ هر عکس کلی باید پول بدین از من گفتن بود 😂
اتاق ها حوله نداشت ، وقتی هم تقاضا میکردیم ، میگفتن‌ساعت ۱۲ به بعد ولی بازهم به سختی حوله می آوردند، ملحفه ها قدیمی و پوسیده بودند. صبحانه بسیار ضعیف و بدون رعایت پروتکل بهداشتی.
اخلاق خوب کار کنان عدم استقبال در دم در هتل و عدم حمل چمدان
نقاط قوت:
قیمت خوب بود و رفتار پرسنل مخصوصا رستوران
نقاط ضعف:
بسیار کثيف بود در رستوران چاقویی که به من دادن نفر قبلی هر چی خورده بود به آن چسبیده بود در اتاق نفر قبلی ناخن گرفته بود و متاسفانه در مبل ریخته بود که من دیدم و وضع فجیعی بود صبحانه بسیار ضعيف بود
سلام وقت بخیر، متاسفانه با توجه به شرایط کرونا خودشون اعلامیه زدند که صبحانه بصورت پک در اختیار مسافران قرار میگیره ولی اصلا اینطور نبود و همه در رستوران نشسته و صبحانه بصورت سلف سرویسی بود و همچنین بن تخفیف ناهار هم در ابتدای ورود ارائه میدن ولی اخرش که تسویه میکنین حتی با ارائه برگ تخفیف ولی باز هم هیچی اعمال نشد.
نقاط قوت:
نزدیکی به مراکز خرید
نقاط ضعف:
کثیفی فوق العاده موکتهای اتاقها صبحانه ضعیف و خیلی تکراری .صبحانه در حد هتل یک ستاره هم نبود. درخواست کنسل هتل و عودت مبلغان رو دادیم که اصلا قبول نکردند در کل خیلی خیلی متوسط و معمولی بود نه در حد هتل چهار ستاره
نقاط قوت:
تميزي داشتن آب جوش رايگان نزديكي به بازار نزديكي به ساحل(اسكله تفريحي) نسبت به قيمتش هتل خوبيه
نقاط ضعف:
كم بودن پرسنل براي صبحانه كم داشتن ليوان براي ريختن چايي و ابميوه وحتي كمبود قاشق چنگال به طوري كه بايد منتظر شستشو لوازم نفر قبلي ميمونديم
نقاط قوت:
اتاق لوکسش بسیار عالی و تمیز موقعیت مکانی عالی
نقاط ضعف:
صبحانه ضعیف
نقاط قوت:
نزدیک بودن به مراکز خرید...پرسنل با ادب و خوش رفتار...تمیز بودن اتاقها و سرویس به موقع...البته اتاق لوکس با معمولی فرق میکنه
نقاط ضعف:
نداشتن آب رایگان...چایی ساز...سرویس چاقو و غذاخوری داخل اتاقها...
سلام متاسفانه هتل در حال بازسازی هست و پذیرش مسافر می کند و سروصدای ادوات بازسازی آرامش را نقض می کند
برخورد پرسنل هتل خوب،اتاق ما دبل لوکس بود که خوب بود فقط سرویس ها فرنگی هستن و کنار سرویس یه دریچه بازه که یکم ترسناکه اگه بپوشونن بهتره،در کل خوب بود فقط صبحانه ضعیف
چون یک هتل ۳ستاره است دلیل نمیشه پرسنلش با مسافر بی ادبانه رفتار کنند! برخی هتل ها جوری رفتار میکنن گویا اونا دارن به ما پول میدن و ما به زور وارد هتلشون شدیم! روز نخست ورودم برای صرف صبحانه رفتار بسیار ناشایستی با من شد که البته بعدش عذرخواهی کردند و درصدد جبران براومدند. ولی اون حرکت زننده باعث شد که من دیگه هرگز به رستوران نرم و ترجیح بدم چاشت رو داخل اتاق داشته باشم(که البته مستلزم پرداخت هزینه اضافه بابت هر روز بود!) اگر درخواستی دارید معمولن «نه» می شنوید! و باید از پرسنل «خواااهششش کنید!» تا کارتون رو راه بندازن! بعضا ممکنه مهربون رفتار کنند. رستوران کار نمیکنه ، پس باید شام و ناهار از بیرون سفارش داده بشه. هیچ فیلمی در شبکه داخلی هتل وجود نداره. داخل اتاق اینترنت نداره که ایراد خیلی بزرگیه. از نکات مثبت میتوان به موقعیت مکانی خوب، نظافت اتاق و همچنین پنجره های بزرگ و نورگیر در اتاق اشاره کرد. برای منکه تنها به دلیل افتاب گرفتن و استفاده از پلاژ به جزیره سفر کرده بوده بودم و فقط برای خواب و استراحت به هتل برمیگشتم بد نبود. ولی برای مسافرت خانوادگی یا تفریحی مناسب نیست.
سلام من زیاد کیش میرم به نظر من این هتل همه چیش خوب بود برخورد کارکنان خوب و سریع بود اطاق ما تمیز و بزرگ بود فقط اینترنت نداشتن اطاق نقطه ضعفش هست ولی همه چی حتی صبحانه هتل هم منظم و خوب بود به نظرمن از خیلی هتل های 4 ستاره بهتره
خیلی ضعیف
موقعیت مکانی خوبی داره. از لحاظ تمیزی و کیفیت به پولی که پرداخت میکنید می ارزه. بنظر من جزو یکی از بهترین هتل های سه ستاره جزیرست.
غذای رستوران خوشمزه است؛ ولی کلا شیک نیس؛ رفتار پرسنل همه عالی بود؛ در کل خوب بود
در کل من از امکانات هتل راضی بودم اما متاسفانه از برخورد کارکنان هتل راضی نبودم
عالي بي نظير بود خيلي خيلي خوب بود به همه مكان هاي عمومي نزديك بود هتلشم خوب بود
نقاط قوت به ترتیب: 1- لوکیشن عالی.بهترین نقطه قرارگیری در جزیره.در هر زمان از شبانه روز پیاده به نقاط اصلی و مرکزی جزیره دسترسی دارید. 2- کیفیت امکانات هتل نسبت به پولی که می پردازید به نظر بسیار منطقی و عقلانی است.اتاق ما بسیار تمیز, امکانات اتاق خوب, شارژ وسایل مصرفی در صورت درخواست انجام می شد, 3- کیفیت غذا و فضای رستوران بسیار خوب و از همه مهمتر برخورد عالی پرسنل رستوران به ویژه آقای افشار. نرخ غذاها نسبت به سایر رستوران های جزیره بسیار مناسب بود. 4- موسسه کرایه اتومبیل هتل نسبت به سایر موسسات رنتکار قیمتهای مناسبتری داشت.مدیر جوان موسسه, آقای سمیعی بسیار اخلاق مدار, محترم و قابل اعتماد.قطعا در سفرهای بعدی نیز از موسسه ایشان ماشین رنت خواهم کرد. نقاط ضعف: 1- وای فای تنها در لابی موجود بود و اتاق ها نت نداشت.
هتل خوب و موقعیت مکانی خوب ولی غذای رستوران با این که ۱۰ درصد تخفیف دارن به مهمان های هتل ۳ سه برابر گرون تر از بیرون صبحانه تنوع چندانی نداشت
تمیزی و نظافت هتل خوب، رفتار کارکنان محترمانه و عالی و دسترسی به مراکز خرید خوب
هتل در مکان خوبی بود .کیفیت نهار و صبحانه متوسط.رفتار خوب کارکنان.
عالی
هتل در کل خوب بود، موقعیت عالی بود، ولی صبحانه خوب نبود، نسبتا تمیز بود ولی حوله ها تمیز نبود.
یک اقامت به یاد ماندنی در هتل سارا ۱-هتل چون به مراکز خرید نزدیکه و پیاده میشه به همه مراکز خرید رفت خیلی خوبه ۲-قیمت هتل خیلی عالی بود صبحانه ش خوب بود رفتار کارکنانش واقعاً عالی بود تمیزی اتاقها و نظافت خیلی خوب بود ۳-یک عکس هم از ما گرفتن که رایگان بود من توصیه می کنم کیش رفتید اگه به خرید علاقه دارید و میخوای یه قیمت خوب هتل بگیرید هتل سارا را انتخاب کنید
همه چیز تمیز و در حد خودش عالی بود. و اینکه فقط غذا و صبحانه مناسبی نداشت
خوب
خوب در حد سه ستاره قابل قبول
از حوله های هتل استفاده نکنید. تنوع صبحانه کم بود.
خوب
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل سارا کیش

مهمانان هتل سارا کیش در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل سارا کیش از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل سارا کیش بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل سارا کیش رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل سارا کیش را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.