هتل سارا کیش

کیش، جنب بازار پردیسان، خیابان رودکی
3.6
امتیاز کاربران
39
نظرات کاربران

معرفی هتل سارا کیش

در دسترس بودن و قرار داشتن در کانون همیشه می تواند مطلوب باشد، خصوصاً اگر هتلی ۳ستاره و در قلب مراکز خرید و بازارهای جزیره زیبای کیش واقع شده باشد. هتل سارا کیش علاوه بر بهره مندی از این مزیت تا سواحل زیبای خلیج فارس فاصله چندانی ندارد، چنانکه چشم انداز دیدنی دریا از پنجره های این هتل مقابل دیدگان شماست.

توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل سارا کیش

سارا-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
ای‌گردش
318,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
318,000
تومان
3 مهر
شنبه
318,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
318,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
318,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
318,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
318,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
318,000
تومان
9 مهر
جمعه
318,000
تومان
10 مهر
شنبه
318,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
318,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
318,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
سارا-اتاق سه نفره (دبل+سرویس اضافه)
اتاق سه نفره (دبل+سرویس اضافه)
ای‌گردش
360,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
360,000
تومان
3 مهر
شنبه
360,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
360,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
360,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
360,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
360,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
360,000
تومان
9 مهر
جمعه
360,000
تومان
10 مهر
شنبه
360,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
360,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
360,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
سارا-اتاق دوتخته تویین
اتاق دوتخته تویین
ای‌گردش
310,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
310,000
تومان
3 مهر
شنبه
310,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
310,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
310,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
310,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
310,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
310,000
تومان
9 مهر
جمعه
310,000
تومان
10 مهر
شنبه
310,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
310,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
310,000
تومان
سارا-اتاق دو تخته لوکس
اتاق دو تخته لوکس
ای‌گردش
420,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
420,000
تومان
3 مهر
شنبه
420,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
420,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
420,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
420,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
420,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
420,000
تومان
9 مهر
جمعه
420,000
تومان
10 مهر
شنبه
420,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
420,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
420,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
سارا-اتاق سه تخته لوکس
اتاق سه تخته لوکس
ای‌گردش
490,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
490,000
تومان
3 مهر
شنبه
490,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
490,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
490,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
490,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
490,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
490,000
تومان
9 مهر
جمعه
490,000
تومان
10 مهر
شنبه
490,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
490,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
490,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
سارا-سوئیت رویال لوکس برای سه نفر
سوئیت رویال لوکس برای سه نفر
ای‌گردش
668,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
668,000
تومان
3 مهر
شنبه
668,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
668,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
668,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
668,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
668,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
668,000
تومان
9 مهر
جمعه
668,000
تومان
10 مهر
شنبه
668,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
668,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
668,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
سارا-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
سارا-اتاق چهار تخته لوکس
اتاق چهار تخته لوکس
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل سارا کیش

سالن کنفرانس
خدمات بیدار باش
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
تبديل ارز
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
مینی بار با هزینه
گیم نت
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
پارک کودک
اتاق تلفن (اپراتور)
سالن همايش
فكس
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
تلفن در لابی
تلویزیون در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
چايخانه سنتی
جكوزی
صبحانه رایگان
كافی شاپ
کپسول آتش‌نشانی در لابی
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
Business Center
صندوق امانات
رستوران
فكس
فضای سبز
دسترسی به دریا
پذيرش 24 ساعته
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
خانه داری 24 ساعته
سالن پذیرایی
آنتن مرکزی
کانال های ماهواره ای
ترانسفر به فرودگاه
پاورسوییچ
اینترنت بی سیم
امكانات برای معلولين
رستوران سنتی
اجاره ماشين
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
ترانسفر از فرودگاه به هتل
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
رستوران در هتل
گشت جزیره رایگان
مینی بار رایگان
آسانسور
رستوران
نمازخانه
اعلام حریق
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
ماهواره
مبلمان
جعبه کمک های اولیه
آلاچیق
ماساژ
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تهیه بلیط
صندوق امانات
خدمات تور
کپسول آتش نشانی
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
مسلط به زبان انگليسی
یخچال
آژانس مسافرتی
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
پرینت
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
کافی نت
آرایشگاه
چایخانه سنتی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
خشکشویی
فروشگاه
بازی‌های کامپیوتری غیررایگان
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
خدمات برای معلولین
فست فود
سرویس بهداشتی
لابی
اطفای حریق
روزنامه
رمپ
فضای سبز
سالن ورزشی
سرویس رایگان از فرودگاه به هتل
تلفن
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
سالن بدنسازی غیررایگان
رستوران ایرانی
ویلچر
فکس
خدمات باربری
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
سیستمسرمایشوگرمایش

آدرس هتل سارا کیش روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل سارا کیش

(39 نظر)
بسیاربد
به نسبت قیمت هتل خوبی بود،دسترسی خیلی خوبی داره،فضای اتاق مناسب بود ومرتب،برای سفرهای بعدی هم همین هتل رو انتخاب میکنم
نقاط قوت:
موقعیت خوب هتل و نزدیکی به مراکز خرید آرام و ساکت برخورد مناسب و محرمانه اکثر پرسنل آب جوش رایگان
نقاط ضعف:
ابتدای ورود به اتاق کولر خاموش و تا ۶_۵ ساعت اتاق بسیار گرم و شرجی عدم وجود چایساز صبحانه معمولی قیمت بالای عکس ها
نقاط قوت:
بازسازی اتاق و نو و تمیز بودن آن ، برخورد کارکنان ، نزدیکی به مراکز تفریحی و خرید
نقاط ضعف:
بازسازی اتاق و نو و تمیز بودن آن ، برخورد کارکنان ، نزدیکی به مراکز تفریحی و خرید
به نسبت تخفیفی که خورده بود ، در کل راضی بودیم
نقاط قوت:
دسترسی آسان به مراکز خرید
نقاط ضعف:
دسترسی آسان به مراکز خرید
به نسبت قیمت آن مناسب است . برای کسانی که میخواهند کمتر هزینه کنند خوب است .
هتل از نظر دسترسی بسیار عالیه صبحانه ضعیف در اتاقهای هتل چایساز نیست و برای هر دفعه چای می‌بایست به کافی شاپ زنگ زد و با هزینه چای گرفت که این اصلا برای هتل سه ستاره خوب نیست بر خورد کارکنان معمولی سرویس دهی ضعیف در کل مبلغ به ازای هر شب که براتون حساب میکنن با نهار و شام و چای و آب معدنی ضربدر چهار کنین چون هر چی درخواست کنین با کارت خوان بالا سرتون هستن یادم رفت بگم عکس هم گفتن بهتون نگیرین چون علاوه بر گرفتن وقتتون به ازا چاپ هر عکس کلی باید پول بدین از من گفتن بود 😂
نقاط قوت:
موقعیت مکانی هتل
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی هتل
در کل محل اقامت واسه دوشب خوبه ، اما میتونست بهتر باشه ، حوله حمام ندادن بهمون ، نور نامناسب اتاق ها ،سر و صدا و رفت و امد کارکنانو میهمانان، بهداشت لابی زیاد رعایت نمیشد، به میهمانانی که توی سطح هتل ماسک نمیزنن هشدار داده نمیشد. رسپشن ۲۴ ساعت نیست و اگر دوازده شب به بعد از تفریح بیاید باید کلید رو از نگهبان توی رسپشن بگیرید.
اتاق ها حوله نداشت ، وقتی هم تقاضا میکردیم ، میگفتن‌ساعت ۱۲ به بعد ولی بازهم به سختی حوله می آوردند، ملحفه ها قدیمی و پوسیده بودند. صبحانه بسیار ضعیف و بدون رعایت پروتکل بهداشتی.
نقاط قوت:
قیمت خوب بود و رفتار پرسنل مخصوصا رستوران
نقاط ضعف:
بسیار کثيف بود در رستوران چاقویی که به من دادن نفر قبلی هر چی خورده بود به آن چسبیده بود در اتاق نفر قبلی ناخن گرفته بود و متاسفانه در مبل ریخته بود که من دیدم و وضع فجیعی بود صبحانه بسیار ضعيف بود
اخلاق خوب کار کنان عدم استقبال در دم در هتل و عدم حمل چمدان
سلام وقت بخیر، متاسفانه با توجه به شرایط کرونا خودشون اعلامیه زدند که صبحانه بصورت پک در اختیار مسافران قرار میگیره ولی اصلا اینطور نبود و همه در رستوران نشسته و صبحانه بصورت سلف سرویسی بود و همچنین بن تخفیف ناهار هم در ابتدای ورود ارائه میدن ولی اخرش که تسویه میکنین حتی با ارائه برگ تخفیف ولی باز هم هیچی اعمال نشد.
نقاط قوت:
طرز برخورد پرسنل خوب و صبحانه خوب
نقاط ضعف:
طرز برخورد پرسنل خوب و صبحانه خوب
کلا تجربه خوبی برید اونجا
نقاط قوت:
نزدیکی به مراکز خرید
نقاط ضعف:
کثیفی فوق العاده موکتهای اتاقها صبحانه ضعیف و خیلی تکراری .صبحانه در حد هتل یک ستاره هم نبود. درخواست کنسل هتل و عودت مبلغان رو دادیم که اصلا قبول نکردند در کل خیلی خیلی متوسط و معمولی بود نه در حد هتل چهار ستاره
نقاط قوت:
تميزي داشتن آب جوش رايگان نزديكي به بازار نزديكي به ساحل(اسكله تفريحي) نسبت به قيمتش هتل خوبيه
نقاط ضعف:
كم بودن پرسنل براي صبحانه كم داشتن ليوان براي ريختن چايي و ابميوه وحتي كمبود قاشق چنگال به طوري كه بايد منتظر شستشو لوازم نفر قبلي ميمونديم
نقاط قوت:
اتاق لوکسش بسیار عالی و تمیز موقعیت مکانی عالی
نقاط ضعف:
صبحانه ضعیف
نقاط قوت:
نزدیک بودن به مراکز خرید...پرسنل با ادب و خوش رفتار...تمیز بودن اتاقها و سرویس به موقع...البته اتاق لوکس با معمولی فرق میکنه
نقاط ضعف:
نداشتن آب رایگان...چایی ساز...سرویس چاقو و غذاخوری داخل اتاقها...
سلام متاسفانه هتل در حال بازسازی هست و پذیرش مسافر می کند و سروصدای ادوات بازسازی آرامش را نقض می کند
برخورد پرسنل هتل خوب،اتاق ما دبل لوکس بود که خوب بود فقط سرویس ها فرنگی هستن و کنار سرویس یه دریچه بازه که یکم ترسناکه اگه بپوشونن بهتره،در کل خوب بود فقط صبحانه ضعیف
چون یک هتل ۳ستاره است دلیل نمیشه پرسنلش با مسافر بی ادبانه رفتار کنند! برخی هتل ها جوری رفتار میکنن گویا اونا دارن به ما پول میدن و ما به زور وارد هتلشون شدیم! روز نخست ورودم برای صرف صبحانه رفتار بسیار ناشایستی با من شد که البته بعدش عذرخواهی کردند و درصدد جبران براومدند. ولی اون حرکت زننده باعث شد که من دیگه هرگز به رستوران نرم و ترجیح بدم چاشت رو داخل اتاق داشته باشم(که البته مستلزم پرداخت هزینه اضافه بابت هر روز بود!) اگر درخواستی دارید معمولن «نه» می شنوید! و باید از پرسنل «خواااهششش کنید!» تا کارتون رو راه بندازن! بعضا ممکنه مهربون رفتار کنند. رستوران کار نمیکنه ، پس باید شام و ناهار از بیرون سفارش داده بشه. هیچ فیلمی در شبکه داخلی هتل وجود نداره. داخل اتاق اینترنت نداره که ایراد خیلی بزرگیه. از نکات مثبت میتوان به موقعیت مکانی خوب، نظافت اتاق و همچنین پنجره های بزرگ و نورگیر در اتاق اشاره کرد. برای منکه تنها به دلیل افتاب گرفتن و استفاده از پلاژ به جزیره سفر کرده بوده بودم و فقط برای خواب و استراحت به هتل برمیگشتم بد نبود. ولی برای مسافرت خانوادگی یا تفریحی مناسب نیست.
سلام من زیاد کیش میرم به نظر من این هتل همه چیش خوب بود برخورد کارکنان خوب و سریع بود اطاق ما تمیز و بزرگ بود فقط اینترنت نداشتن اطاق نقطه ضعفش هست ولی همه چی حتی صبحانه هتل هم منظم و خوب بود به نظرمن از خیلی هتل های 4 ستاره بهتره
خیلی ضعیف
نقاط قوت:
برخورد مناسب کارکنان
نقاط ضعف:
قدیمی بودن امکانات
موقعیت مکانی خوبی داره. از لحاظ تمیزی و کیفیت به پولی که پرداخت میکنید می ارزه. بنظر من جزو یکی از بهترین هتل های سه ستاره جزیرست.
غذای رستوران خوشمزه است؛ ولی کلا شیک نیس؛ رفتار پرسنل همه عالی بود؛ در کل خوب بود
در کل من از امکانات هتل راضی بودم اما متاسفانه از برخورد کارکنان هتل راضی نبودم
نقاط قوت:
با تشکر از زحماتشون....در حد خودش و با توجه به هزینه ای که پرداخت میکنید خیلی خوبه....موقعیت هتل خوبه نظافت و احترام به مشتری هم خوبه ......بیشتر از ۳ ستاره هست
نقاط ضعف:
چیزی ندیدم
عالي بي نظير بود خيلي خيلي خوب بود به همه مكان هاي عمومي نزديك بود هتلشم خوب بود
نقاط قوت به ترتیب: 1- لوکیشن عالی.بهترین نقطه قرارگیری در جزیره.در هر زمان از شبانه روز پیاده به نقاط اصلی و مرکزی جزیره دسترسی دارید. 2- کیفیت امکانات هتل نسبت به پولی که می پردازید به نظر بسیار منطقی و عقلانی است.اتاق ما بسیار تمیز, امکانات اتاق خوب, شارژ وسایل مصرفی در صورت درخواست انجام می شد, 3- کیفیت غذا و فضای رستوران بسیار خوب و از همه مهمتر برخورد عالی پرسنل رستوران به ویژه آقای افشار. نرخ غذاها نسبت به سایر رستوران های جزیره بسیار مناسب بود. 4- موسسه کرایه اتومبیل هتل نسبت به سایر موسسات رنتکار قیمتهای مناسبتری داشت.مدیر جوان موسسه, آقای سمیعی بسیار اخلاق مدار, محترم و قابل اعتماد.قطعا در سفرهای بعدی نیز از موسسه ایشان ماشین رنت خواهم کرد. نقاط ضعف: 1- وای فای تنها در لابی موجود بود و اتاق ها نت نداشت.
هتل خوب و موقعیت مکانی خوب ولی غذای رستوران با این که ۱۰ درصد تخفیف دارن به مهمان های هتل ۳ سه برابر گرون تر از بیرون صبحانه تنوع چندانی نداشت
تمیزی و نظافت هتل خوب، رفتار کارکنان محترمانه و عالی و دسترسی به مراکز خرید خوب
هتل در مکان خوبی بود .کیفیت نهار و صبحانه متوسط.رفتار خوب کارکنان.
عالی
هتل در کل خوب بود، موقعیت عالی بود، ولی صبحانه خوب نبود، نسبتا تمیز بود ولی حوله ها تمیز نبود.
یک اقامت به یاد ماندنی در هتل سارا ۱-هتل چون به مراکز خرید نزدیکه و پیاده میشه به همه مراکز خرید رفت خیلی خوبه ۲-قیمت هتل خیلی عالی بود صبحانه ش خوب بود رفتار کارکنانش واقعاً عالی بود تمیزی اتاقها و نظافت خیلی خوب بود ۳-یک عکس هم از ما گرفتن که رایگان بود من توصیه می کنم کیش رفتید اگه به خرید علاقه دارید و میخوای یه قیمت خوب هتل بگیرید هتل سارا را انتخاب کنید
همه چیز تمیز و در حد خودش عالی بود. و اینکه فقط غذا و صبحانه مناسبی نداشت
خوب
خوب در حد سه ستاره قابل قبول
از حوله های هتل استفاده نکنید. تنوع صبحانه کم بود.
خوب
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل سارا کیش

مهمانان هتل سارا کیش در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل سارا کیش از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل سارا کیش بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل سارا کیش رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل سارا کیش را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.