هتل سان رایز کیش

کیش، مقابل پردیس 2
2.9
امتیاز کاربران
66
نظرات کاربران

معرفی هتل سان رایز کیش

هتل سه ستاره سان رایز کیش در سال ۱۳۸۳ در ۴ طبقه با ۲۴۰۰ متر مربع زیر بنا واقع در قلب مراکز تفریحی وخرید جزیره ای با آفتاب درخشان ، دریایی آبی و کرانه ای چشم نواز و در نزدیکی بازارهای پردیس ۱ و ۲ واقع گردیده است .. امکانات تفریحی هتل شامل دو قایق کف شیشه ای و تندرو می باشد که می توان با آن ماهی ها و مرجان های زیر آب را مشاهده کرد ... در هر یک از سوئیت ها امکان برقراری ارتباط با تمامی نقاط جهان از طریق اینترنت وامکان استفاده فرزندان شما از DVD و VCD و تلوزیون که دارای ۶ کانال ماهواره ای است فراهم گردیده است ...

توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل سان رایز کیش

ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته
اقامت 24
1,220,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
1,220,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,220,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,222,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,222,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,222,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,120,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,120,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,120,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,120,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,430,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,430,000
تومان
دو تخته
ای‌گردش
1,320,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
1,320,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,320,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,320,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,320,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,320,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,320,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,320,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,320,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,320,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,320,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,320,000
تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
1,330,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
1,330,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,330,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,330,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,330,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,330,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,200,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,200,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,200,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,200,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,500,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,500,000
تومان
سه تخته
ای‌گردش
1,620,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
1,620,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,620,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,620,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,620,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,620,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,620,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,620,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,620,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,620,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,620,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,620,000
تومان
چهارتخته
ای‌گردش
1,920,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
1,920,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,920,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,920,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,920,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,920,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,920,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,920,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,920,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,920,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,920,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,920,000
تومان
دو تخته دابل رویال
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت یک خوابه دو تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
دو تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 3 نفر

سوئیت یک خوابه سه تخته
اسنپ تریپ
1,550,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
1,550,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,550,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,550,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,550,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,550,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,300,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,300,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,300,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,300,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
2,000,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
2,000,000
تومان
سوئیت یکخوابه سه نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
1,420,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,420,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,420,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,420,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,220,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,220,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,220,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,220,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,720,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,720,000
تومان
سوئیت سه نفره
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 4 نفر

سوئیت یکخوابه چهار نفره
اقامت 24
1,620,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
1,620,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,620,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,620,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,620,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,620,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,420,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,420,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,420,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,420,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
2,020,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
2,020,000
تومان
سوئیت یک خوابه چهار تخته
اسنپ تریپ
1,800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
1,800,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,800,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,800,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,800,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,800,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,550,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,550,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,550,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,550,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
2,500,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
2,500,000
تومان
سوئیت چهار نفره
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل سان رایز کیش

اعلام حریق
لباسشویی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
فضائی برای پياده روی
روم سرويس 24 ساعته
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
تبديل ارز
زمین ورزشی
جكوزی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
چايخانه سنتی
اجاره ماشين
روم سرويس
ترانسفر از فرودگاه به هتل
خدمات گردشگری
کافی شاپ سنتی در فضای باز هتل
استقبال فرودگاهی
اجاره ی ماشین
الاچیق های زیبا و چشم انداز به ابهای نیلگون خلیج فارس
خانه داری 24 ساعته
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
پذيرش 24 ساعته
صندوق امانات
Business Center
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
اینترنت بی سیم
صندوق امانات در لابی
خدمات باربري
پارکینگ در اطراف هتل
روزنامه رایگان
اینترنت با سرعت بالا
مسیر دوچرخه سواری
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
فكس
تلويزيون LED در لابی
سیستم تهویه مطبوع
صندوق امانات
جعبه کمک های اولیه
سیستم گرمایشی سرمایشی
سفره‌خانه
ماهواره
رستوران
سونا
استخر
تاکسی سرویس
نمازخانه
آسانسور
یخچال
آلاچیق
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
آژانس مسافرتی
اينترنت در لابی
کافی شاپ 24 ساعته
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
کافی‌شاپ تابستانه
ماساژ
اینترنت
كافی شاپ
پاركينگ
خدمات خشکشویی
وسایل بدنسازی
صبحانه رایگان
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
فروشگاه
آرایشگاه
خشکشویی
مرکز خرید
اتاق چمدان
اتاق سیگار
سرویس به مرکز شهر
لابی
اتاق بازی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
غذای دریایی
سرویس رایگان از فرودگاه به هتل
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
خدمات تور
صبحانه

آدرس هتل سان رایز کیش روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل سان رایز کیش

(66 نظر)
نقاط قوت:
در حد معمول
نقاط ضعف:
بهداشت حمام وسرویس بهداشتی خیلی پایین بود
نقاط قوت:
هیچ نکته مثبتی ندارد
نقاط ضعف:
افتضاح - از برخورد پرسنل گرفته نظافت کثیفی اتاق ها که دیگه نگو بسیار تا بسیار کثیف خرابی وسایل داخل اتاق ها وضعیت صبحانه چطور بهش میگن هتل در حد یک مهمانپذیر درجه ۳ هم نیست چادر بزنین بهتر از رفتن به این به حساب هتل هستش .
نقاط قوت:
رسپشن خوب و مهربان و خوش صدا . وجود یک کافی شاپ دنج و عالی با پرسنل خوب
نقاط ضعف:
انشالله که ندارد .
نقاط قوت:
پرسنل خوب ،محیط آرام و تمیز ما سوئیت یک خوابه داشتیم دو سرویس بهداشتی داشت همه چیز خوب و عالی نسبت به قیمت خیلی خوب بود .کافی شاپ آخر شب خیلی باصفا بود .غذای رستوران هتل از نظر قیمت و کیفیت خیلی بهتر از رستوران‌های دیگه توی کیش بود و اینکه ما چند بار مزاحم رستوران شدیم و غذای بچه رو برامون توی مایکرو فر آماده کردن در کل برای اقامت خانوادگی عالی بود و خاطره خوبی ازین سفر برای ما ساختن .فقط از دوستان میخوام عکاسی هتل کارشون خوبه و به نظرم عکاسهای دیگه واقعا کارشون افتضاح بود و فقط یه هزینه اضافه برای ما داشت .
نقاط ضعف:
نکته منفی خاصی نداشت ولی نبود وای‌فای توی اتاقها رو میتونم اشاره کنم و گاهی اوقات سرویس بهداشتی بوی واقعا بدی میداد.
نقاط قوت:
موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
عدم بهداشت و وجود ساس
نقاط قوت:
موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
تلفن-آباژور_تی وی-سرویس بهداشتی و حمام-مصرف آب اضافی تاسیسات حمام
نقاط قوت:
هتل فوق‌العاده ارام و بدون سروصدا بود.و این باعث میشد ارامش داشته باشیم
نقاط ضعف:
صبحانه هتل اصلا تنوع نداشت.
نقاط قوت:
هیچ نکته مثبتی این هتل نداره. نیم ستاره هم زیادشه
نقاط ضعف:
امکانات افتضاح. تهویه سرویس بهداشتی خراب. سردوش حمام خراب.درب اتاق خراب. تخت خراب. صندلی تو اتاق نبود . حوله نداشتن با التماس آوردن. شب یلدای ۱۴۰۰ اونجا بودم. دوستان بهیچ عنوان بهیچ عنوان از این هتل استفاده نکنید.
نقاط قوت:
ندارد
نقاط ضعف:
داخل اتاق بوی فاضلاب می اومد کوچیک بودن دستشویی لکه های بد بو روی تشک ها کثیف بودن اتاق ها دسشویی حمام نا‌ مناسب بودن رفتار رزرواسیون
نقاط قوت:
لوکیشن خوب برخورد خوب کارکنان و کارمندان لابی خوب و تمیز
نقاط ضعف:
اتاق ها و مخصوصا سرویس بهداشتی ها به شدت نیازمند بازساری هست. در حد هولوفدونی هست ????. نور ناکافی اتاق ها کوچک بودن اتاق ها و سرویس بهداشتی . صبحانه ضعیف .
نقاط قوت:
دسترسی به نقاط مختلف، با توجه به تخفیف اسنپ قیمت تقریبا خوب بود
نقاط ضعف:
دسترسی به نقاط مختلف، با توجه به تخفیف اسنپ قیمت تقریبا خوب بود
هتلی باسال ساخت بالا، اتاقها بوی نم وچاه میدادن،حتی سوسک بزرگ داشت. تشک تخت انقد از سال خریدش گذشته بود که فنرهاش صدای بدی میداد.دسترسی خوبی داره
نقاط قوت:
قیمت مناسب.برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
نامناسب بودن وضعیت پرده های اتاق، بوی فاضلاب،بسته نشدن درب سرویس بهداشتی بعلت تاب درب
نقاط قوت:
در مجموع نسبت به ستاره هتل و قیمت هتل خوبی است.
نقاط ضعف:
ندارد
نقاط قوت:
نزدیک ب مراکز خرید
نقاط ضعف:
تعمیرات درب ها و شیر الات
نقاط قوت:
نزديك بودن به مراكز خريد و تجاري
نقاط ضعف:
بعد از ٢٤ ساعت اتاق با تخت دبل رو تونستم تحويل بگيرم
نقاط قوت:
رفتار کارکنان
نقاط ضعف:
تمام سقف دستشویی و حمام و کولرها اب میداد هتل خوبی بود ولی خیلی قدیمیه اگربه سرویسها و کولر ها رسیدگی بشه خیلی خوبه
نقاط قوت:
صبحانه خوب بود.موقعیت خوبی داشت.اتاقهاتمیزومرتب بودند.
نقاط ضعف:
روشنایی اتاقهااصلا خوب نبود.داخل اتاق موریانه بود.برخوردیکی از خانمهای کارمنداصلا خوب نبود.ونبودیک رخت آویز.
نقاط قوت:
سلام ،برخورد خوب پرسنل ، سرویس دهی خوب صبحانه
نقاط ضعف:
نداشتن سرویس ایرانی داخل سویت
نقاط قوت:
نزدیکی نسبی به مرکز شهر اتاقهای تمیز
نقاط ضعف:
ترانسفر بازگشت به فرودگاه نداشت نور اتاق کم و غمگین بود
متاسفانه این هتل از بسیاری از نظر ها مشکل داشت . بوی بد فاضلاب در راهرو ها و اتاق ها مشکل عمده بود. درب اتاق قدیمی و با فشار باز و بسته میشد. سر و صدای زیاد در راهرو ها و اینکه خود خدمه هم اول صبح جاروبرقی رو روشن می کردند و سر و صدا مزاحم بود. بخش رستوران مخصوص صبحانه کوچک بود ولی صبحانه از نظر تنوع در حد هتل ۳ ستاره بود با اینکه بعضی غذاها از جمله نیمرو کیفیت خوبی نداشت.
برخورد نامناسب کارکنان، صبحانه نسبتا خوب، اتاقها نسبتا قدیمی
نسبتا تمیز- درب حمام و دستشویی بسته نمی شد- رفتار کارکنان مخصوصا کافی شاپ خوب نبود- اتاق vip در پشت بام حشره داشت- صبحانه نسبتا خوب- بعد از رزرو اتاق و حضور در هتل گفتند اتاق آماده نیست و فقط یک اتاق روی پشت بام است
نقاط قوت:
ندارد
نقاط ضعف:
افتضاح ترین هتل تو کل کشور هستند پرسنل و مدیریت دزد و کلاه بردار هستند تمام اتاق ها بوی لجن میده
نقاط قوت:
موقعیت مکانی خوب کافیشاپ با کیفیت
نقاط ضعف:
رفتار پرسنل و رسپشن اصلا خوب نیست با اینکه تو امکانات هتل نوشتن روم سرویس ولی نمیشه صبحانه رو تو اطاق برد و عملا روم سرویس ندارن به طور کلی زیاد راضی نبودم
نقاط قوت:
هیچ نکته مثبتی ندارد
نقاط ضعف:
از همه لحاظ منفی بود لطفا به هیچ کسی معرفی نکنید
نقاط قوت:
نزدیکی به هتل کوروش که ۵ستاره هست و ما از رستوران این هتل برای ناهار و شام استفاده کردیم،کنار هتل دوچرخه و موتور کرایه میدادن،نزدیکی به بازارهای پردیس و رویال،صبحانه خوب بود،در کل از اقامتمون در این هتل راضی بودیم
نقاط ضعف:
بوی فاضلاب در حمام و نداشتن تحویه مناسب حمام
تمیز و امکانات اتاق های هتل پایین بودبرخورد پرسنل خوب بود
نقاط قوت:
تنها نکته مثبش این بود که دسترسی مرکز شهر خوب بود که اکثر هتلها هم همینن
نقاط ضعف:
۱:میزبانی افتضاح ۲: اتاقها بسیار کوچک و پنجره هم باز نمیشد ۳: تلویزیون خراب و‌یخچال کار نمیکرد خنک نبود فقط دکوری ۴: بوی نا مطبوع اتاق و داخل سالن ۵: صبحانه اصلا خوب نبود افتضاح و تکراری ۶: قیمت بالای هتل ( مسافرخونه سان رایز) نسبت خدمات و کیفیت هرگز این هتل را اصلا انتخاب نکنید پشیمان میشید
نقاط قوت:
بهداشت اتاقها و محیط هتل قیمت مناسب
نقاط ضعف:
ناقص بودن وسایل بهداشتی( مجبور شدم برای اقامت یک روزه برای خودم مسواک و خمیر دندون بخرم)
نقاط قوت:
صبحانه خوبی داشت و کافی شاپ دسرها واقعا خوشمزه وقیمت ها نسبتا مناسب بود خوش برخورد هم بودن
نقاط ضعف:
برخورد پرسنل قسمت رزرو هتل شیفت صبح اصلا دلنشین نبود وتند بود .نه با من با بقیه هم همینطور بود.بارها را بیشتر خودمون حمل کردیم تا توی اتاق .شامپو وصابون ومسواک به جای سه نفردونفر بود و چندبار تذکردادیم تا بعدچندساعت آوردن .دستشویی وحمام بوی خیلی بدی میداد چندبار گفتیم انگارنه انگار.قیمت تخت اضافه ۲۰۰ تومن بود که نسبت به هتلهای دیگه ۴ برابر بود
نقاط قوت:
سلام ، سرويسها تميز بودند ملحفه ها و لخاف ها خيلي تميز بودند تختها و بالشها راحت بودند برخورد پرسنل هم در حد قابل قبول بود صبحانه هم در حد سه ستاره مناسب بود و به محض تمام شدن جايگزين ميشد موقعيت مكاني نسبتاً خوبي داشت
نقاط ضعف:
در كل نسبت به هتلهاي سه ستاره اي كه من تجربه كرده بودم ضعيفتر بود ورودي هتل اصلاً مناسب مسافر نبود چون رمپ نداشت همه مسافرها قطعاً چمدان دارند و بايد از چند پله چمدان را بلند ميكردند يخچال خيلي داغون بود درب اون بزور بسته ميشد جاي يك ميز هم توي اتاق خالي بود اتاق ما چهار نفره بود ولي مسواك و خمير دندان و... براي ٢ نفر گذاشته بودند و حوله هم كه نبود و گفتند بخاطر ويروس بعداً مياوريم ولي باز هم ٢ تا آوردند و فقط حوله حمام بود
نقاط قوت:
ندارد
نقاط ضعف:
کیفیت اتاق ها پایین دسشویی و حمام تهویه ندارد برخورد کارمندا غیر حرفه ای صدای راهرو کاملا داخل اتاقه صبح ساعت ۷ با صدای ساخت و ساز بیدار شدیم پنجره ها چفت نمیشه
نقاط قوت:
هیچی نداشت
نقاط ضعف:
سرویس بهداشتی بوی خیلی بدی داشت اتاق با این وضعیت کرونا اصلا تمیز نبود بی توجهی پرسنل نسبت به امکانات بهداشتی اتاق در کل افتضاح و خیلی کثیف بود
ساختمان هتل کوچک و قدیمی است، وسایل داخل اتاق‌ها همگی بسیار کهنه، فرسوده و نامناسب هستند، برای گرفتن پتو کلی به پرسنل شیفت شب اصرار کردیم و نمیدادند و توجیهشون این بود که از روتختی باید استفاده کنید، تهویه بسیار نامطبوع، بوی سیگار در تمام راهروها به مشام می‌رسه، پرسنل ضعیف و بدبرخورد ، صبحانه بسیار ضعیف در یک اتاق به مساحت ۳۰ متر سرو می‌شه که با توجه به تعداد مسافر بسیار پر ازدحام است ، از همه اینها بدتر اینه که پروژه عمرانی ساختمان تجاری کیش مال دقیقاً پشت هتل داره انجام میشه و صدای ماشین‌آلات گودبرداری تا اواسط شب آزار دهنده است و از صبح ساعت ۶ هم با همون سروصدای نابهنجار از خواب بیدار میشید، ما شش شب رزرو کرده بودیم و صبح روز اول هتل رو ترک کردیم و رفتیم به یک هتل دیگه، گرچه با این همه مشکل که مورد تایید خود کارکنان هتل هم بود ولی هتل حتی یک ریال از پولمون رو هم پس ندادند. اگر واقعاً برای استراحت در یک فضای نرمال و بهداشتی و تمیز می‌خواهید هتل رزرو کنید این مسافرخانه ارزشش رو نداره و سفرتون رو خراب می‌کنه.
نظافت وتمیزی درحدمعمولی ، برخوردوجوابگویی پرسنل بسیاربد و کیفیت وکمیت صبحانه بسیارضعیف ، واقعا برای هتل متاسفم البته هتل نه مسافرخانه....
نقاط قوت:
برخورد کارکنان عالی
نقاط ضعف:
نبود چای ساز در اتاق
ما برای ۲ شب رزرو کرده بودیم که روز دوم اتاق رو تحویل دادیم و رفتیم هتل پاناروما که عالی بود از هر نظر
در حد هتل معمولی قدیمی .نسبت به قیمتش خوبه.ولی درکل جزو هتلهای خیلی معمولی.
سه سال قبل اين هتل رفته بودم و راضي بودم و با همون ديد دوباره رزرو كردم ولي متاسفانه از همه نظر ضعیف شده بود، از پذيرش تا كثيفي سرويس ها و دائم سقف سرويس بهداشتي آب و روغن چكه ميكرد كه ميگفتن به خاطر شرجي بودنه! خب همه هتل ها تو همين آب و هوان آيا همشون سقفشون چكه ميكنه؟! كنترل كولر كار نميكرد، پتو نداشت، خلاصه همون روز اول هتل رو ترك كرديم و پولمون سوخت شد
رزوشن شیفت صبح برخورد مناسبی نداشتن
اتاق ها كوچيك و وسايل قديمي و كهنه بود. قفل درب ها خراب بود. رسيدگي و برخورد معمولي. صبحانه هم نسبت به هتل هاي هم سطح ضعيف بود. در كل ما راضي نبوديم.
اتاقها کثیف بود هیچ کدوم از کارمندها با مهمانها همکاری نمیکردن هر چیزی نیاز داشتیم میگفتن در حیطه وظایف ما نیست وسایل حمام فقط دو عدد شامپو بود حتی مایع دستشویی رو شارژ نمیکردن صبحانه افتضاح بود
هتل دارای صبحانه بسیار ضعیف برخورد بسیار بد رسیپشن شیفت شب که اساسا صحبت کردن با میهمان را بلد نبود.خدمات ضعیف در اتاق که پس از چند بار تماس حوله اوردن و برای سه نفر ۲ عدد شامپو گذاشته بودن
هتل کافی شاپ خیلییییی عالی با نرخ عالی داره و اتاق های دبل رویال بزرگ و بالکن دار هستن ولی صبحانه کم تنوع و یکم وسایل اتاقاش قدیمی شده اما برخورد کارکنان خوب بوده و اینکه کانتر گردشگری عالی دارن حتما مراجعه کنین.جفت هتل در حال ساختن هستن خیلییی سر و صدا بود اول صبح
نقاط قوت:
کاملا راضی کننده بود
نقاط ضعف:
فاقد نکته منفی
کارکنان خوش برخورد و خوب عکاسی ش هم خوب بود
نقاط قوت:
خوب بود همه چی
نقاط ضعف:
مشکل خاصی نبود
برخورد کارکنان مناسب بود ولی در ارائه برخی خدمات با کاهلی برخورد می شد
همه چیز خوب بود کارکنان مودب بودند
اتاق ها بسیار بد
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
دیده نشد
نقاط قوت:
در کل نسبت به قیمتش هتل قابل قبول و تمیزی بود
نقاط ضعف:
سرویس بهداشتی یه مقدار کمی بوی نامطبوع داشت
نقاط قوت:
از همه نظر عالی بود
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی ندیدیم
برخورد پرسنل هتل بسیار حرفه ای بود پذیرش گر های خوش رو و دلسوز - فاصله نزدیک به بازار ها و محیطی ارام و مرتب .در ضمن هتل عکس رایگان هم داره واسه یادگاری که پیشنهاد میکنم حتما بگیرید خیلی حرفه ای هستن و عکساشون فوق العادست .کافی شاپ خوبی هم داره من کلا دیگه میرم همین هتل
خوب
هتل كه چه عرض كنم مسافرخانه اي قديمي
اتاق های هتل تمیز نبود و خوشخواب سفت سفت بود انگار که روی سنگ خوابیدیم و بالشت های شل که انگار اصلا زیر سرت پارچه خالی گذاشتی و سرویس بهداشتی خراب که همه موارد را اطلاع دادیم اما گفتن همه اتاق ها همینجورن و همسر من که اصلا هتل برایش مهم نیست ناراضی بود و تا بازار پردیس 2 حدود 10 دقیقه پیاده هست که برای برگشت همه راه سر بالایی بود و برای ما که بچه کوچیک داشتیم خیلی سخت بود
من برای نوروز 98 یک اتاق 4 تخته رزرو کرده بودم که با توجه به تعداد ستاره های هتل انتظار بیشتری از این هتل نداشتم . صبحانه بسیار محدود و ساده . نظافت اتاقها در صورتیکه در خواست میکردید انجام میشد . نقطه ضعف بزرگ اتاق سرویس بهداشتی آن بود که قدیمی و مستعمل بود . در کل باتوجه به سه ستاره بودن هتل امکانات این مکان در حد همان سه ستاره بود.
نقاط قوت:
محل هتل مناسب بود
نقاط ضعف:
کهنه بودن سرویس خواب نمور بودن راهرو ها هماهنگ نبودن تعداد حوله ها و مواد شوینده با نفرات کیفیت پایین مواد صبحانه عکسها که در سایت گذاشته بودین خیلی دل فریب بود ولی حتی در حد کمی هم با واقعیت متناسب نبود
نقاط قوت:
موقعيت مكاني عالي برخورد خوب كاركنان تميز بودن
نقاط ضعف:
امكانات اتاقها ناقص است كتري برقي و چاي و آب شرب رايگان در همه هتل ها وجود دارد اما در سانرايز موجود نبود
نقاط قوت:
برخورد پرسنل بسیار خوب
نقاط ضعف:
نداشتن مسواک وصابون داخل اتاقها
نقاط قوت:
رفتار بسيار عالي پرسنل نزديكي به همه بازارها ومراكز دولتي
نقاط ضعف:
موردي نديدم
خوبی هتل سانرایز نزدیک بودن به مراکز خریده در حد یه هتل سه ستاره خوبه مخصوصا برخورد پرسنل خوبه ای دومش دارا بودن کانتر گردشگری بود که لیدر گردشگری در تمامی مراحل دلسوزانه کار میکرد ومعرفی برنامه ها عالی بود عکسها که االان در این سایت هست مال چند سال پیش هتل سانرایزه من وخانواده ام تو عید اونجا بودم وهمه چیز عالی بود ممنون از هتل سانرایز وتمامی پرسنلش
- نزدیکی به مراکز خرید - تمیزی و مرتب بودن اتاق ها -کیفیت غذای خوب رستوران -برخورد و همکاری خوب پرسنل در کل هتل 3 ستاره خوبی هست
هتل مذکور حدود سه ماه قبل از این تاریخ بازسازی شده و وضعیت بهتری از عکسهایی که می بینید داره. دسترسی محلی هتل بسیار عالی و مناسب بود. برخورد پرسنل بسیار خوب و مودبانه و محترمانه بود و نهایت همکاری را داشتند. صبحانه هتل در حد سه ستاره خوب بود و نظافت اتاق نیز تقریبا خوب بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل سان رایز کیش

مهمانان هتل سان رایز کیش در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل سان رایز کیش از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل سان رایز کیش بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل سان رایز کیش رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل سان رایز کیش را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.