هتل ریان قائم کیش

کیش، بلوار ساحل، مقابل بازار زیتون
-
امتیاز کاربران
40
نظرات کاربران

معرفی هتل ریان قائم کیش

هتل ریان قائم، در مركز جزيره کیش واقع شده است، اين هتل از نظر موقعیت مکانی نزدیک به دریا و مجتمع های تجاری واقع شده است، از آنجا كه نزدیک مراکز خرید و روبروی بازار زیتون قرار دارد، مورد توجه دوستداران خريد قرار گرفته شده است، ضمنا دسترسی به ساحل و دريا نیز به آسانی امکان پذیر است.

توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل ریان قائم کیش

ریان قائم-اتاق دوتخته دبل معمولی
اتاق دوتخته دبل معمولی
هتل یار
330,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
330,000
تومان
8 اسفند
جمعه
330,000
تومان
9 اسفند
شنبه
330,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
330,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
330,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
370,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
370,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
370,000
تومان
15 اسفند
جمعه
370,000
تومان
16 اسفند
شنبه
370,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
370,000
تومان
اقامت 24
380,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
380,000
تومان
8 اسفند
جمعه
380,000
تومان
9 اسفند
شنبه
380,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
380,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
380,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
420,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
420,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
420,000
تومان
15 اسفند
جمعه
420,000
تومان
16 اسفند
شنبه
420,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
420,000
تومان
ای‌گردش
610,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
610,000
تومان
8 اسفند
جمعه
610,000
تومان
9 اسفند
شنبه
610,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
610,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
610,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
610,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
610,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
610,000
تومان
15 اسفند
جمعه
610,000
تومان
16 اسفند
شنبه
610,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
610,000
تومان
ریان قائم-اتاق دوتخته لوکس
اتاق دوتخته لوکس
هتل یار
410,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
410,000
تومان
8 اسفند
جمعه
410,000
تومان
9 اسفند
شنبه
410,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
410,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
410,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
538,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
538,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
538,000
تومان
15 اسفند
جمعه
538,000
تومان
16 اسفند
شنبه
538,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
538,000
تومان
اقامت 24
470,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
470,000
تومان
8 اسفند
جمعه
470,000
تومان
9 اسفند
شنبه
470,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
470,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
470,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
615,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
615,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
615,000
تومان
15 اسفند
جمعه
615,000
تومان
16 اسفند
شنبه
615,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
615,000
تومان
ای‌گردش
710,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
710,000
تومان
8 اسفند
جمعه
710,000
تومان
9 اسفند
شنبه
710,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
710,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
710,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
710,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
710,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
710,000
تومان
15 اسفند
جمعه
710,000
تومان
16 اسفند
شنبه
710,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
710,000
تومان
ریان قائم-اتاق دو تخته توئین معمولی
اتاق دو تخته توئین معمولی
هتل یار
330,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
330,000
تومان
8 اسفند
جمعه
330,000
تومان
9 اسفند
شنبه
330,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
330,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
330,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
370,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
370,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
370,000
تومان
15 اسفند
جمعه
370,000
تومان
16 اسفند
شنبه
370,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
370,000
تومان
ریان قائم-اتاق دو تخته توئین تاپ
اتاق دو تخته توئین تاپ
هتل یار
410,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
410,000
تومان
8 اسفند
جمعه
410,000
تومان
9 اسفند
شنبه
410,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
410,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
410,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
538,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
538,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
538,000
تومان
15 اسفند
جمعه
538,000
تومان
16 اسفند
شنبه
538,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
538,000
تومان
ریان قائم-اتاق دو تخته جهت دریا
اتاق دو تخته جهت دریا
هتل یار
370,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
370,000
تومان
8 اسفند
جمعه
370,000
تومان
9 اسفند
شنبه
370,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
370,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
370,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
450,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
450,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
450,000
تومان
15 اسفند
جمعه
450,000
تومان
16 اسفند
شنبه
450,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
450,000
تومان
اقامت 24
420,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
420,000
تومان
8 اسفند
جمعه
420,000
تومان
9 اسفند
شنبه
420,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
420,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
420,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
510,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
510,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
510,000
تومان
15 اسفند
جمعه
510,000
تومان
16 اسفند
شنبه
510,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
510,000
تومان
ریان قائم-اتاق سه تخته معمولی
اتاق سه تخته معمولی
هتل یار
370,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
370,000
تومان
8 اسفند
جمعه
370,000
تومان
9 اسفند
شنبه
370,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
370,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
370,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
538,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
538,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
538,000
تومان
15 اسفند
جمعه
538,000
تومان
16 اسفند
شنبه
538,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
538,000
تومان
اقامت 24
420,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
420,000
تومان
8 اسفند
جمعه
420,000
تومان
9 اسفند
شنبه
420,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
420,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
420,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
1,010,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
1,010,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
1,010,000
تومان
15 اسفند
جمعه
1,010,000
تومان
16 اسفند
شنبه
1,010,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
1,010,000
تومان
ای‌گردش
910,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
910,000
تومان
8 اسفند
جمعه
910,000
تومان
9 اسفند
شنبه
910,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
910,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
910,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
910,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
910,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
910,000
تومان
15 اسفند
جمعه
910,000
تومان
16 اسفند
شنبه
910,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
910,000
تومان
ریان قائم-اتاق سه تخته لوکس
اتاق سه تخته لوکس
هتل یار
450,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
450,000
تومان
8 اسفند
جمعه
450,000
تومان
9 اسفند
شنبه
450,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
450,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
450,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
714,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
714,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
714,000
تومان
15 اسفند
جمعه
714,000
تومان
16 اسفند
شنبه
714,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
714,000
تومان
اقامت 24
510,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
510,000
تومان
8 اسفند
جمعه
510,000
تومان
9 اسفند
شنبه
510,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
510,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
510,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
810,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
810,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
810,000
تومان
15 اسفند
جمعه
810,000
تومان
16 اسفند
شنبه
810,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
810,000
تومان
ای‌گردش
910,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
910,000
تومان
8 اسفند
جمعه
910,000
تومان
9 اسفند
شنبه
910,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
910,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
910,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
910,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
910,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
910,000
تومان
15 اسفند
جمعه
910,000
تومان
16 اسفند
شنبه
910,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
910,000
تومان
ریان قائم-اتاق سه تخته جهت دریا
اتاق سه تخته جهت دریا
هتل یار
410,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
410,000
تومان
8 اسفند
جمعه
410,000
تومان
9 اسفند
شنبه
410,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
410,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
410,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
626,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
626,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
626,000
تومان
15 اسفند
جمعه
626,000
تومان
16 اسفند
شنبه
626,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
626,000
تومان
اقامت 24
470,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
470,000
تومان
8 اسفند
جمعه
470,000
تومان
9 اسفند
شنبه
470,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
470,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
470,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
720,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
720,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
720,000
تومان
15 اسفند
جمعه
720,000
تومان
16 اسفند
شنبه
720,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
720,000
تومان
ریان قائم-اتاق چهارتخته لوکس
اتاق چهارتخته لوکس
هتل یار
1,130,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
1,130,000
تومان
8 اسفند
جمعه
1,130,000
تومان
9 اسفند
شنبه
1,130,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
1,130,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
1,130,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
1,130,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
1,130,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
1,130,000
تومان
15 اسفند
جمعه
1,130,000
تومان
16 اسفند
شنبه
1,130,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
1,130,000
تومان
اقامت 24
2,000,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
2,000,000
تومان
8 اسفند
جمعه
2,000,000
تومان
9 اسفند
شنبه
2,000,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
2,000,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
2,000,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
1,300,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
1,300,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
1,300,000
تومان
15 اسفند
جمعه
1,300,000
تومان
16 اسفند
شنبه
1,300,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
1,300,000
تومان
ای‌گردش
2,000,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
2,000,000
تومان
8 اسفند
جمعه
2,000,000
تومان
9 اسفند
شنبه
2,000,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
2,000,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
2,000,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
2,000,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
2,000,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
2,000,000
تومان
15 اسفند
جمعه
2,000,000
تومان
16 اسفند
شنبه
2,000,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
2,000,000
تومان

امکانات اتاق های هتل ریان قائم کیش

اعلام حریق
فكس
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
روم سرويس
پارک کودک
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
وسایل بدنسازی
گشت جزیره رایگان
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
اينترنت (Wifi)
گیم نت
زمین ورزشی
آرایشگاه
امكانات برای معلولين
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
خدمات باربري
اجاره ماشين
جكوزی
تلويزيون LCD در لابی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
روم سرويس 24 ساعته
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
فروشگاه
تلفن در اتاق
فتوکپی
صندوق امانات
فست‌فود
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
نمازخانه
آسانسور
یخچال
ماساژ
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
کافی شاپ 24 ساعته
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
جعبه کمک های اولیه
اتاق چمدان
اینترنت
پله اضطراری
مرکز خرید
اتاق سیگار
سونا رایگان
استخر رایگان
جکوزی رایگان
لابی
اطفای حریق
اتاق بازی
ویلچر
رستوران ایرانی
ماساژ غیررایگان
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
رمپ
دستگاه واکس کفش
پارکینگ روباز
سرویس رایگان از فرودگاه به هتل
سالن بدنسازی
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات تور
پرینت
Business Center

آدرس هتل ریان قائم کیش روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل ریان قائم کیش

(40 نظر)
نقاط قوت:
موقعیت مکانی عالی هتل رفتار مناسب پرسنل
نقاط ضعف:
قطع و وصل شدن اب هتل و قرمزی اب اتاق
نقاط قوت:
فقط موقعیت مکانی خوب و تمام
نقاط ضعف:
اتاق ها و سرویس بی نهایت کثیف .رستوران بی برنامه
رستوران بی برنامه . لامپ ها سوخته .میگن نداریم عوض کنیم .اتاق اصللللا مثل عکس ها نیست. یخچال کوچیک و ضعیف . باز تاکید میکنم .حمام دستشویی زرد و ...‌متاسفم این مسافرخونه ی .نه هتل چهار 🌟 🌟🌟 !؟!! یکیش هم زیاده
نقاط قوت:
موقعیت هتل بهتر از این نمیشد. عالی عالی. کارکنان هتل هم خیلی مودب و متین بودن. هتل هم تمیز و مرتب بود.
نقاط ضعف:
سرویس دهی هتل یکم ضعیف بود ولی باتوجه به قیمت هتل قابل قبول بود.
نقاط قوت:
این هتل صادقانه بگم هیچ نقطه قوتی نداره افتضاح بود به معنی واقعی بهتون توهین میشه اتاق‌ها فوق العاده کثیف و سرویس های بهداشتی کثیف ملافه رو تخت کثیف ، صبحانه در حده صفر انگار دارن بهت صدقه میدن هر چی از کثیفی و بی نظمی هتل بگم بازم کمه کلا شاید ده تا پرسنل دارن که هم دربون هستن هم صبحانه سرو میکنن هم اتاق بهت نشون میدن و هم طرفای کثیف رو جمع میکنن ویو هتل به اشغال دونی هست به نظرم یک ستاره هم براش اضافه است متاسفم برای صاحب هتل که در حد یه تخم مرغ غنیمت میدونن
نقاط ضعف:
تمام نقاط هتل ضعف داشت هر چی بگم کم گفتم والا هتل دو ستاره هم خدماتش بهتر بود
در یک کلمه افتضاح
نقاط قوت:
نزدیکی به بازارهاومراکزتفریحی
نقاط ضعف:
فقط بوی غذاتوراهروها وکمی هم تواطافهابودعیب دیگه ای نداشت
نقاط قوت:
رفتار پرسنل شدیدا محترمانه بود.هتل فرا تر از انتظار بود.
نقاط ضعف:
نکته منفی مشاهده نشد
نقاط قوت:
رفتار مناسب پرسنل...موقعیت مکانی مناسب...تمیزی اتاق...با اینکه ما اتاق معمولی انتخاب کرده بودیم ولی لطف کردند و اتاق رو به دریا به ما دادند...صبحانه خوب:پنیر و گوجه خیار/ تخم مرغ آب پز/پاستا/عدسی یا خوراک لوبیا....چای و آبمیوه
نقاط ضعف:
نداشتن اینترنت...نداشتن مایع دستشویی که در دوران کرونا الزامی است و گفتند بجای مایع صابون استفاده کنید البته ما همراه داشتیم
نقاط قوت:
۱ - موقعیت مکانی نزدیک به بازار ۲ - برخورد پرسنل مودبانه ۳ - صبحانه نسبتا خوب
نقاط ضعف:
با وجودیکه با پرداخت هزینه بیشتر از اتاق های بازسازی شده و مثلا تاپ این هتل رزرو کردم ولی متاسفانه از هر لحاظ بدترین اقامت ممکن رو در این هتل داشتم. ۱ - تخت اتاق دونفره به قدری کوچک بود که موقع خواب پای شما از انتهای تخت بیرون میزنه و انقدر کم عرض است که دو نفر معمولی به راحتی در کنار هم جا نمی شوند و به همین ترتیب پتو های دونفره اش عملا برای یک نفر مناسب هستند. تشک های تخت بسیار فرورفته و نیاز به تعویض داشتند. ۲ - چاهک حمام مسدود بود و آب فراوان در کف حمام جمع می شد. ۳ - آبگرمکن مشکل داشت و آب سرد بود و علی رقم تذکر، توجهی از سوی هتل نشد و اتاق های دیگه هم همین مشکل رو داشتند. ۴ - دمپایی ها و مخصوصا حوله های هتل بسیار کثیف و آلوده بودند و توصیه میکنم حتما لوازم شخصی همراه داشته باشید. ۵ - موکت کف اتاق ها و راهروهای هتل بسیار کثیف و چرک بود. ۶ - درب یخچال مینی بار درست بسته نمیشد و پر از برفک بود.
نقاط قوت:
بسیار مطلوب و ایده آل بود
نقاط ضعف:
فاقد نکته منفی
نقاط قوت:
فقط از نظر اتاق راضی بودم نسبت به قیمت بسیار خوب بود
نقاط ضعف:
از کافی شاپ و رستوران رضایت نداشتم
نقاط قوت:
از همه نظر راضی کننده بود
نقاط ضعف:
برخورد پذیرش بسیار افتضاح و کافی شاپ هم یک مقداری ضعیف بود
نقاط قوت:
راضی نبودیم
نقاط ضعف:
راضی نبودیم منفی بود
نقاط قوت:
مورد قبول بود
نقاط ضعف:
ملاحظه نشد
نسبت به پولی که میگیره خوبه
خیلی بدم اومد ازینجا پرسنلش اصلا خوب نبودن
اتاقای تمیز صبحونه خوب
نزدیکه دریا و مراکز خرید
به عنوان یه هتل سه ستاره خوب بود کارمندها رفتار مودبانه ای داشتن و صبحانه هم خوب بود
من 28 تیرماه رفتم این هتل خوب بود نزدیک دریا بود ولی ترانسفر برگشت داشتیم میگه خودتون برین ولی درکل بگم خوب بود از نظر قیمت خیلی خوبه ولی اگع هرکی اتاق میخواد از قسمت جدیدش بگیره بسیار عالیع
ما از 13 تا 17 شهریور در این هتل اقامت داشتیم.از اولش براتون بگم که ترنسفری که اومده بود دنبالمون کثیف ترین و داغون ترین ماشینی بود که توی جزیره کیش دیده بودم که از همونجا گفتم خدا بقیشو بخیر کنه..موقعی که دم در هتل اومدیم هیچکسی پایین نبود که چمدوناروبگیره خودتون باید بیارید داخل هتل.برخورد پرسنلم کاملا معمولی .بدترین قسمتش صبحانه بسیار افتضاحشه که فقط پنیر سبزی با خیار گرجه و چایی.رستوران کافی شاپشم که اصلا نرید که خیلی افتصاحه.اتاقا هم ویو رو به سمت سطلهای زباله هست ..سرویس برگشت برای فرودگاهم ندارن خودتون باید برید.من سال قبل فلامینگو بودم واقعا خوب بود امسال اشتباه کردم اومدم اینجا..اصلا به کسی توصیه نمیکنم..
عالی عالی . ما دو روز دیگه هم اضافه کردیم.همه چیز عالی مرسی.
خیلی عالی ما که واقعا راضی بدیم . تشکر
نقاط قوت:
ارتباط شهری و ساحلی عالی
نقاط ضعف:
دو روزه ۱۱ بار تماس داشتم تا حوله اتاقمون عوض بشه ولی متاسفم اتاق ۷۰۲
نقاط قوت:
هتل خیلی خوبی بود راضی بودیم
نقاط ضعف:
نکته خاصی مشاهده نشد
نقاط قوت:
در حد خودش و قیمتش خوب بود
نقاط ضعف:
نکته خاصی نبود
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
نکته خاصی نبود
نقاط قوت:
موقعیت بسیار مناسبش نسبت به مراکز خرید و نسبت به دریا رستوران خوب و کافه بسیار خوب خوش برخورد و مودب و باسرعت بودن کارکنان در رستوران و پذیرش هتل و خصوصا در کافه هتل نظافت مناسب هتل و اتاق ها
نقاط ضعف:
لیست غذای رستوران و کافه تنوع غذایی و نوشیدنی زیادی نداشت در قسمت لاندری اتوی بخارشان خراب بود
نقاط قوت:
رسیدگیشون نظافت اتاق برخورد کارکنان و غذا عالی بود
نقاط ضعف:
قسمت لاندری نیاز به اهمیت بیشتری دارد
نقاط قوت:
در کل خوب بود
نقاط ضعف:
باید بهشون اطلاع میدادیم که چیزی نیاز داریم یا بیان نظافت کنن که خوب نبود
با سلام. دو مورد منفی 1. صبحانه افتضاح 2. کثیف بودن ملحفه در بدو ورود مابقی خوب از سفر به کیش لذت ببرید ...
بسیار هتل تمیز و عالی بود ،برخورد کارکنان بسیار عالی بود بخصوص غذای رستوران بسیار عالی و خوشمزه بود و با رستورانهای چهار ستاره هم رده می باشدسرویس صبحانه خوبی نداشت.
هتل بسیار خوبی بود ، با توجه به اینکه بازسازی هم شده بود بسیار شیک و تمیز بود . برخورد عوامل هم بسیار خوب بود. موقعیت جغرافیائی و دسترسی اون به دریا و اسکله تفریحی هم فوق العاده بود. ما با کمک خانومی که در لابی این هتل برنامه های تفریحی کیش رو رزرو میکردن کل برنامه های مورد نظرمون رو به قمیت مناسب تهیه کردیم و از راهنمایی های ایشون هم واقعا استفاده کردیم . در کل برنامه بسیار خوبی داشتیم . ضمنا یک فریم عکس چاپ شده رایگان هم توسط عکاس هتل به مسافران داده میشه . در رابطه با صبحانه نمیشه توقع اقلام بسیار زیادی رو داشت که در هتل های پنج ستاره سرو میشن . این هتل در موقع مراجعه ما سه ستاره بود و ظاهرا قرار بود که چهار ستاره بشه . شاید از این جهت هم مجددا پیشرفتی داشته باشه .
مکان عالی نزدیک ساحل مراکز خرید تقریبا پیاده تا ساحل ۷ الی ۸ دقیقهبرخورد خوب کارکنان قیمت غذا خوب بود و کیفیت غذا هم خوب بود اتاق تمیز و قشنگ بود عکس رایگان هم گرفتن درکل خیلی خوب بود اگر قرار باشه بازم برم کیش همین هتل رو انتخاب میکنم به نظر من نداشت
انصافا هتل بسیار خوبی بود.من و همسرم در فاز جدید هتل اقامت داشتیم و واقعا در سطح بسیار خوبی بود. تنها مشکل فاز جدید نداشتن اینترنت بود که واقعا میشد از این مسئله صرف نظر کرد. اقامت در این هتل رو حتما به بقیه پیشنهاد میدم
برای سفر کاری یه روز تو هتل اقامت داشتم همه چیز خوب بود ولی تو طبقه ای که من بودم که تلویزیون ها قطع بود
با توجه به 5 روز اقامت در هتل ، برخورد پرسنل هتل بسیار مناسب و شایسته بوده و تمیزی اتاق ها نیز مناسب بود . موقعیت هتل نسبت به نزدیکی به بازارها و دریا بسیار عالی می باشد. در کل برای دفعات بعد هم من همین هتل را انتخاب می کنم.
ویو عالی دریا از داخل اتاقها به جذب مشتری حتما کمک میکند، در مورد پرسنل، پرسنل و کادر مودب و فعالی دارد،نقطه ضعف این هتل که حتما باید رفع شود نظافت بیشتر لابي،راهروها و داخل اتاق است که در مدت اقامت فقط این ضعف را دیدیم. موفق باشید
ساختمان قدیمی بود ولی انصافا اتاقها تمیز بود . از نظر دسسترسی به دریا و مرکز شهر خیلی بود. در کل نسبت به قیمتش خوبه . پیشنهاد میکنم دوستان اگه دوستان دنبال یه هتل خوب با قیمت مناسب هستن به این هتل مراجعه نمایند
ما 6 روز در این هتل اقامت داشتید که تنها ویژگی که بخوام به خاطرش این هتل رو به کسی معرفی کنم اتاق تمیزش هست . صبحانه هتل خیلی معمولی بود و ظرف ها و قاشق ها اصلا مناسب نبود رومیزی ها کثیف بود و علارغم لینکه 8 تا 10 باید صبحانه باشع یعنی اگه شما 10 بری هم باید صبحانه باشه ولی متاسفانه شارژ نمیشد برای افرادی که دیر میرفتن بعلاوه کارکنان هتل واقعا سروصدا میکردن تو راهروها با صدای بلند صحبت میکردن و از کافی شاپ هتل دائم صدای اهنگ بلندی میومد که ...در کل ارامش نداشتی تو اتاق ولی انصافا اتاقش خیلی خیلی تمیز بود هرچند کلا برای نظافت و شارژ وسائل اتاق مراجعه نکردن . در ضمن دسترسی خوبی هم داشت به مرکز شهر
اتاق ها قدیمی و نیاز به بازسازی دارند.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل ریان قائم کیش

مهمانان هتل ریان قائم کیش در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل ریان قائم کیش از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل ریان قائم کیش بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل ریان قائم کیش رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل ریان قائم کیش را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.