هتل ریان قائم کیش

کیش، بلوار ساحل، مقابل بازار زیتون
-
امتیاز کاربران
29
نظرات کاربران

معرفی هتل ریان قائم کیش

هتل ریان قائم، در مركز جزيره کیش واقع شده است، اين هتل از نظر موقعیت مکانی نزدیک به دریا و مجتمع های تجاری واقع شده است، از آنجا كه نزدیک مراکز خرید و روبروی بازار زیتون قرار دارد، مورد توجه دوستداران خريد قرار گرفته شده است، ضمنا دسترسی به ساحل و دريا نیز به آسانی امکان پذیر است.

توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل ریان قائم کیش

ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته لوکس
اقامت 24
450,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
شنبه
450,000 تومان
30 اردیبهشت
یکشنبه
450,000 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
450,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
450,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
450,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
450,000 تومان
4 خرداد
جمعه
450,000 تومان
5 خرداد
شنبه
450,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
450,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
450,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
500,000 تومان
اتاق دو تخته لوکس
اقامت 24
1,096,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
شنبه
1,096,000 تومان
30 اردیبهشت
یکشنبه
1,096,000 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
1,096,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
1,096,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
1,096,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
1,096,000 تومان
4 خرداد
جمعه
1,096,000 تومان
5 خرداد
شنبه
1,096,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
1,096,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
1,096,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
1,140,000 تومان
اتاق دو تخته جهت دریا
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
شنبه
تکمیل ظرفیت
30 اردیبهشت
یکشنبه
400,000 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
400,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
400,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
400,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
400,000 تومان
4 خرداد
جمعه
400,000 تومان
5 خرداد
شنبه
400,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
400,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
400,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
480,000 تومان
اتاق دو تخته استاندارد
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
شنبه
تکمیل ظرفیت
30 اردیبهشت
یکشنبه
380,000 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
380,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
380,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
380,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
380,000 تومان
4 خرداد
جمعه
380,000 تومان
5 خرداد
شنبه
380,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
380,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
380,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
430,000 تومان
اتاق دو تخته جهت دریا
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
شنبه
تکمیل ظرفیت
30 اردیبهشت
یکشنبه
1,052,000 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
1,052,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
1,052,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
1,052,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
1,052,000 تومان
4 خرداد
جمعه
1,052,000 تومان
5 خرداد
شنبه
1,052,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
1,052,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
1,052,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
1,122,000 تومان
اتاق دو تخته استاندارد
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
شنبه
تکمیل ظرفیت
30 اردیبهشت
یکشنبه
1,035,000 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
1,035,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
1,035,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
1,035,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
1,035,000 تومان
4 خرداد
جمعه
1,035,000 تومان
5 خرداد
شنبه
1,035,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
1,035,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
1,035,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
1,078,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته استاندارد
اقامت 24
450,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
شنبه
450,000 تومان
30 اردیبهشت
یکشنبه
450,000 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
450,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
450,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
450,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
450,000 تومان
4 خرداد
جمعه
450,000 تومان
5 خرداد
شنبه
450,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
450,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
450,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
580,000 تومان
اتاق سه تخته جهت دریا
اقامت 24
500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
شنبه
500,000 تومان
30 اردیبهشت
یکشنبه
500,000 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
500,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
500,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
500,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
500,000 تومان
4 خرداد
جمعه
500,000 تومان
5 خرداد
شنبه
500,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
500,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
500,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
600,000 تومان
اتاق سه تخته لوکس
اقامت 24
500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
شنبه
500,000 تومان
30 اردیبهشت
یکشنبه
500,000 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
500,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
500,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
500,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
500,000 تومان
4 خرداد
جمعه
500,000 تومان
5 خرداد
شنبه
500,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
500,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
500,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
600,000 تومان
اتاق سه تخته استاندارد
اقامت 24
1,346,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
شنبه
1,346,000 تومان
30 اردیبهشت
یکشنبه
1,346,000 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
1,346,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
1,346,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
1,346,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
1,346,000 تومان
4 خرداد
جمعه
1,346,000 تومان
5 خرداد
شنبه
1,346,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
1,346,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
1,346,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
1,460,000 تومان
اتاق سه تخته لوکس
اقامت 24
1,390,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
شنبه
1,390,000 تومان
30 اردیبهشت
یکشنبه
1,390,000 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
1,390,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
1,390,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
1,390,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
1,390,000 تومان
4 خرداد
جمعه
1,390,000 تومان
5 خرداد
شنبه
1,390,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
1,390,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
1,390,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
1,478,000 تومان
اتاق سه تخته جهت دریا
اقامت 24
1,390,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
شنبه
1,390,000 تومان
30 اردیبهشت
یکشنبه
1,390,000 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
1,390,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
1,390,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
1,390,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
1,390,000 تومان
4 خرداد
جمعه
1,390,000 تومان
5 خرداد
شنبه
1,390,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
1,390,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
1,390,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
1,478,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته لوکس
اقامت 24
650,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
شنبه
650,000 تومان
30 اردیبهشت
یکشنبه
650,000 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
650,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
650,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
650,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
650,000 تومان
4 خرداد
جمعه
650,000 تومان
5 خرداد
شنبه
650,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
650,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
650,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
750,000 تومان
اتاق چهار تخته لوکس
اقامت 24
1,772,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
شنبه
1,772,000 تومان
30 اردیبهشت
یکشنبه
1,772,000 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
1,772,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
1,772,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
1,772,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
1,772,000 تومان
4 خرداد
جمعه
1,772,000 تومان
5 خرداد
شنبه
1,772,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
1,772,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
1,772,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
1,860,000 تومان
اتاق چهارتخته استاندارد
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
شنبه
تکمیل ظرفیت
30 اردیبهشت
یکشنبه
600,000 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
600,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
600,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
600,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
600,000 تومان
4 خرداد
جمعه
600,000 تومان
5 خرداد
شنبه
600,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
600,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
600,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
700,000 تومان
اتاق چهارتخته استاندارد
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
شنبه
تکمیل ظرفیت
30 اردیبهشت
یکشنبه
1,728,000 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
1,728,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
1,728,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
1,728,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
1,728,000 تومان
4 خرداد
جمعه
1,728,000 تومان
5 خرداد
شنبه
1,728,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
1,728,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
1,728,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
1,820,000 تومان

امکانات اتاق های هتل ریان قائم کیش

تلویزیون
یخچال
اعلام حریق
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کپسول آتش نشانی
کافی شاپ 24 ساعته
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
فست‌فود
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
سالن بدنسازی
سرویس رایگان از فرودگاه به هتل
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
رمپ
ماساژ غیررایگان
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
اتاق بازی
اطفای حریق
لابی
جکوزی رایگان
استخر رایگان
سونا رایگان
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
تلفن در اتاق
آرایشگاه
فروشگاه
اينترنت (Wifi)
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
گشت جزیره رایگان
وسایل بدنسازی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
امكانات برای معلولين
اجاره ماشين
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
Business Center

آدرس هتل ریان قائم کیش روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل ریان قائم کیش

(29 نظر)
نقاط قوت:
موقعیت مکانی خوب دسترسی به ساحل وبازار بزرگ بودن اتاق داشتن تخت اضافی سرویس بهداشتی تعمیر شده و تمیز لابی تمیز نمای بیرونی ساختمان تمیز فضای بیرون هتل دلپذیر صبحانه تقریبا مفصل عکس رایگان پرسنل پاسخگو دسترسی آسان به اماکن دیدنی
نقاط ضعف:
کثیفی بودن فرش کف اتاق کهنه بودن ساختمان کثیف بودن کمد داخل اتاق گرفتن پول بابت آب معدنی داخل یخچال
در کل نسبت به قیمتش می ارزه
به نسبت قیمت پرداختی و دسترسی به مراکز و ساحل هتل خوبی است ولی حتی دستمال کاغذی هم ندارد داخل اتاق و نه چایی ساز فقط اینکه موقع تحویل اتاق روز اخر خیلی معطل کردن و البته پول ترانسفر استقبال رو با اینکه روی هزینه پرداختی اولیه بود به زور از ما گرفتن تا شناسنامه ها رو تحویل دادن و همچنین داخل فاکتور مواردی مثل آب جوش و آب معدنی هم که ما اصلا استفاده نکرده بودیم بزور میخواستن بگیرن ،متاسفانه فکر میکنن که مسافر حالیش نیست و پول زور میگرن روز آخر
سرویس قدیمی وکثیف در لحظه ورود نه حوله بود نه مسواک و... نظافت اتاق ضعیف حشره در داخل اتاق بود کولر آب می داد غذاهای رستوران ضعیف
اتاقها تمیز بود، اما سرویس دهی ضعیف بود،صبحانه در حد معمولی، برخورد پرسنل تقریبا خوبه، از نظر شارژ کردن اتاقها مثل تعویض حوله یا نظافت هر روزه ضعیف عمل میکنند، دسترسی به مراکز خرید بسیار عالیست،در مجموع نسبت به قیمت آن ، مناسب است. در ضمن رستوران جهت صرف شام و نهار ندارد
اصلا پرسنل جوابگو هيچي نيستند
ما۶ روز اقامت داشتیم ۳ اتاق گرفته بودیم ودرمجموع راضی بودیم وپیشنهاد میکنیم به دیگران
نقاط قوت:
اگر قصد اقامت درهتل رویان قائم کیش را دارید حتما این چند نکته را بخونید و پشیمان شوید.
نقاط ضعف:
(تجربه سه روز زندگی درهتل رویان قائم کیش/ از ۱۹ تا۲۲خرداد ۱۴۰۰)
۱- تاخیر بسیار زیاد در تحویل اتاق (ساعت ۴ عصر) ۲- خرابی قفل اتاق دوم که در با کارت باز نشد و ساعت ۷ تازه درست شد. یکی ازپرسنل هتل همچون بدلکار از اتاق بغلی و از روی بالکن وارد اتاق شد و در را از پشت بازکرد اما درکه بسته میشد دیگر باز نمیشد. (هیچ اقدامی در جهت عذرخواهی انجام نشد) ۳- آبگرمکن هر دو اتاق خراب بود و در شب اول علیرغم بارها پیگیری اتاق ها عوض نشد و به دروغ اعلام شد اتاق خالی وجود ندارد. فردا شب با عوض شدن مسئول دوباره پیگیری کردیم و متوجه شدیم اتاق های زیادی خالی هستند و حداقل پنج اتاق را خودم چک کردم و آب گرم نشد. مسئول پذیرش آدم ساده و صادقی بود و اعتراف کرد بیشتر آبگرمکن ها خراب هستند. بالاخره یک اتاق با آب گرم تحویل داده شد و اعضای اتاق دوم برای حمام به این اتاق رفت و آمد می کردند و سله رحم به خوبی انجام می شد. ۴- کولر قابلیت تنظیم دما نداشت، پره ها شکسته، و ریموت خراب بود و همچون گوشت یخ زده برزیلی شده بودیم. اما تنها آب گرمکن سالم در همان اتاق بود. انتخاب سختی بود که عطای کدام را به لقایش ببخشیم. از بس امکانات داشتیم. ۵- سرویسی جز دو شامپوی کوچک و دو صابون وجود نداشت و بعد از تماس با پذیرش متوجه شدیم حتا مسواک و خمیردندان در هتل موجود نیست. حوله هم با کلی منت و درمراسم ویژه ای تحویل دادند. ۶- سرویس بهداشتی در هر دو اتاق بوی بدی می داد و خاطرات شمال و دستشویی های بین راهی را هر بار در خاطرمان زنده می کرد. ۷- صبحانه در سه روز همچون داستان الیور توئیست یه ظرف شامل یه یا نهایتا دو پنیر نازک، کره و مربای بسته بندی کوچک و تعدادی گوجه و خیار شب مانده و اکثرا چروک بود. چای بدمزه بود، آب پرتقال پودری بود و غذای گرم شامل پاستای پخته بود که از کنار رب رد شده بود. تمام منوی صبحانه در تمام سه روز همین بود و کوچکترین تغییری نکرد، جز اینکه یک روز همون پاستا ربی هم وجود نداشت.چاقو نبود. لیوان ها هر کدوم به شکلی بودند و شما حق انتخاب حداقل از بین ده نوع لیوان داشتید. :)) ۸- در حین عکاسی از لیوان ها و محل صبحانه خوری و سقف آنجا که هر روز صبح باران رحمت هتل همچون شلنگ آتش نشانی بر سر آدم ها می بارید با برخورد بسیار بد مسئول آنجا مواجه شدم که شماره اتاقم رو می خواست و می گفت شما اجازه ندارید فیلم و عکس بگیرید. (تابلویی با این مضمون جایی نصب نشده بود.) ۹- اتاق ها همچون اتاق خودم تا جایی که دیده میشد تمیز بود فقط کافی بود میز یا مبلی جا به جا شود تا عمق خاطرات مسافرین قبلی را مشاهده کنید. اتاق بوی سیگار مانده می داد که بالاخره در لحظات پایانی اقامت، زیر میز چندین ته سیگار یافتیم. آنجا متوجه شدسم که سنسور آتش هم خراب است. :)) ۱۰- مسئول رسپشن دختری دائم الخوراک ودهان جنبان بود که هر بار برای پاسخگویی باقیمانده چیزی که در حال بلعش بود رو از روی لب هاش پاک می کرد، به زور لبخند می زد و با پایین ترین سطح انرژی تلاش می کرد کم و کاست های فراوان هتل رو لاپوشانی کند. شبی که برای آبگرمکن شکایت کردم جوری صحبت می کرد که احساس کردم نیاز به دلداری دارد و برای آرام کردنش باید پای گریه هایش نشست. ۱۱- منصبی به نام مدیریت در هتل موجود نیست و شما هرگز به او دسترسی نخواهید داشت. مدیریت مورد نظر در دسترس نمی باشد. ۱۲- عصری که من بیرون از هتل بودم و همسرم در اتاق خواب بود، یکی از کارکنان هتل بعد از در زدن و باز نشدن در با کارت وارد اتاق شده و در اعتراض همسرم گفته می خواستم یخچال را شارژ کنم که با سرو صدای همسرم و بدون عذرخواهی خارج شده. پیگیری ما نتیجه ای نداد و صرفا اعصابمون خورد شد. خلاصه امنیت هم ندارید. ۱۳- چای با قیمت ۲۰ تومن سفارش دادم و در انتها که من درگیر جا به جایی بودم از همسرم در هنگام تحویل اتاق ۳۰ تومن دریافت شده بود که من در فرودگاه متوجه شدم وگرنه هتل رو با همه آنچه گفتم به آتش می کشیدم. دزدی بود رسما. ۱۴- شیشه های اتاق به قدری کثیف بود که نیازی به کشیدن پرده ها وجود نداشت. ۱۵- گلدان موجود در روی میز لابی رو هر روزچنان آب می دادند که آب از روی میز پایین می ریخت و کف لابی جوی های روان در حرکت بود. این اتفاق هر روز میفتاد و فقط روز آخر لکه های روی میز و زمین بعد از سه شب تمیز شدند. ۱۶- خلاصه بسیار بسیار بسیار بد بود و تمام مدت هتل در تنش و ناراحتی به سر شد. نکنید اگه کردید می توانید با رجوع به این متن هر آنچه گفتم را تیک بزنید و بگویید کاش گوش کرده بودم. :))
نقاط قوت:
فقط موقعیت مکانی خوب و تمام
نقاط ضعف:
اتاق ها و سرویس بی نهایت کثیف .رستوران بی برنامه
رستوران بی برنامه . لامپ ها سوخته .میگن نداریم عوض کنیم .اتاق اصللللا مثل عکس ها نیست. یخچال کوچیک و ضعیف . باز تاکید میکنم .حمام دستشویی زرد و ...‌متاسفم این مسافرخونه ی .نه هتل چهار 🌟 🌟🌟 !؟!! یکیش هم زیاده
نقاط قوت:
این هتل صادقانه بگم هیچ نقطه قوتی نداره افتضاح بود به معنی واقعی بهتون توهین میشه اتاق‌ها فوق العاده کثیف و سرویس های بهداشتی کثیف ملافه رو تخت کثیف ، صبحانه در حده صفر انگار دارن بهت صدقه میدن هر چی از کثیفی و بی نظمی هتل بگم بازم کمه کلا شاید ده تا پرسنل دارن که هم دربون هستن هم صبحانه سرو میکنن هم اتاق بهت نشون میدن و هم طرفای کثیف رو جمع میکنن ویو هتل به اشغال دونی هست به نظرم یک ستاره هم براش اضافه است متاسفم برای صاحب هتل که در حد یه تخم مرغ غنیمت میدونن
نقاط ضعف:
تمام نقاط هتل ضعف داشت هر چی بگم کم گفتم والا هتل دو ستاره هم خدماتش بهتر بود
در یک کلمه افتضاح
نسبت به پولی که میگیره خوبه
خیلی بدم اومد ازینجا پرسنلش اصلا خوب نبودن
اتاقای تمیز صبحونه خوب
نزدیکه دریا و مراکز خرید
به عنوان یه هتل سه ستاره خوب بود کارمندها رفتار مودبانه ای داشتن و صبحانه هم خوب بود
من 28 تیرماه رفتم این هتل خوب بود نزدیک دریا بود ولی ترانسفر برگشت داشتیم میگه خودتون برین ولی درکل بگم خوب بود از نظر قیمت خیلی خوبه ولی اگع هرکی اتاق میخواد از قسمت جدیدش بگیره بسیار عالیع
عالی عالی . ما دو روز دیگه هم اضافه کردیم.همه چیز عالی مرسی.
ما از 13 تا 17 شهریور در این هتل اقامت داشتیم.از اولش براتون بگم که ترنسفری که اومده بود دنبالمون کثیف ترین و داغون ترین ماشینی بود که توی جزیره کیش دیده بودم که از همونجا گفتم خدا بقیشو بخیر کنه..موقعی که دم در هتل اومدیم هیچکسی پایین نبود که چمدوناروبگیره خودتون باید بیارید داخل هتل.برخورد پرسنلم کاملا معمولی .بدترین قسمتش صبحانه بسیار افتضاحشه که فقط پنیر سبزی با خیار گرجه و چایی.رستوران کافی شاپشم که اصلا نرید که خیلی افتصاحه.اتاقا هم ویو رو به سمت سطلهای زباله هست ..سرویس برگشت برای فرودگاهم ندارن خودتون باید برید.من سال قبل فلامینگو بودم واقعا خوب بود امسال اشتباه کردم اومدم اینجا..اصلا به کسی توصیه نمیکنم..
خیلی عالی ما که واقعا راضی بدیم . تشکر
با سلام. دو مورد منفی 1. صبحانه افتضاح 2. کثیف بودن ملحفه در بدو ورود مابقی خوب از سفر به کیش لذت ببرید ...
بسیار هتل تمیز و عالی بود ،برخورد کارکنان بسیار عالی بود بخصوص غذای رستوران بسیار عالی و خوشمزه بود و با رستورانهای چهار ستاره هم رده می باشدسرویس صبحانه خوبی نداشت.
هتل بسیار خوبی بود ، با توجه به اینکه بازسازی هم شده بود بسیار شیک و تمیز بود . برخورد عوامل هم بسیار خوب بود. موقعیت جغرافیائی و دسترسی اون به دریا و اسکله تفریحی هم فوق العاده بود. ما با کمک خانومی که در لابی این هتل برنامه های تفریحی کیش رو رزرو میکردن کل برنامه های مورد نظرمون رو به قمیت مناسب تهیه کردیم و از راهنمایی های ایشون هم واقعا استفاده کردیم . در کل برنامه بسیار خوبی داشتیم . ضمنا یک فریم عکس چاپ شده رایگان هم توسط عکاس هتل به مسافران داده میشه . در رابطه با صبحانه نمیشه توقع اقلام بسیار زیادی رو داشت که در هتل های پنج ستاره سرو میشن . این هتل در موقع مراجعه ما سه ستاره بود و ظاهرا قرار بود که چهار ستاره بشه . شاید از این جهت هم مجددا پیشرفتی داشته باشه .
مکان عالی نزدیک ساحل مراکز خرید تقریبا پیاده تا ساحل ۷ الی ۸ دقیقهبرخورد خوب کارکنان قیمت غذا خوب بود و کیفیت غذا هم خوب بود اتاق تمیز و قشنگ بود عکس رایگان هم گرفتن درکل خیلی خوب بود اگر قرار باشه بازم برم کیش همین هتل رو انتخاب میکنم به نظر من نداشت
انصافا هتل بسیار خوبی بود.من و همسرم در فاز جدید هتل اقامت داشتیم و واقعا در سطح بسیار خوبی بود. تنها مشکل فاز جدید نداشتن اینترنت بود که واقعا میشد از این مسئله صرف نظر کرد. اقامت در این هتل رو حتما به بقیه پیشنهاد میدم
برای سفر کاری یه روز تو هتل اقامت داشتم همه چیز خوب بود ولی تو طبقه ای که من بودم که تلویزیون ها قطع بود
با توجه به 5 روز اقامت در هتل ، برخورد پرسنل هتل بسیار مناسب و شایسته بوده و تمیزی اتاق ها نیز مناسب بود . موقعیت هتل نسبت به نزدیکی به بازارها و دریا بسیار عالی می باشد. در کل برای دفعات بعد هم من همین هتل را انتخاب می کنم.
ویو عالی دریا از داخل اتاقها به جذب مشتری حتما کمک میکند، در مورد پرسنل، پرسنل و کادر مودب و فعالی دارد،نقطه ضعف این هتل که حتما باید رفع شود نظافت بیشتر لابي،راهروها و داخل اتاق است که در مدت اقامت فقط این ضعف را دیدیم. موفق باشید
ساختمان قدیمی بود ولی انصافا اتاقها تمیز بود . از نظر دسسترسی به دریا و مرکز شهر خیلی بود. در کل نسبت به قیمتش خوبه . پیشنهاد میکنم دوستان اگه دوستان دنبال یه هتل خوب با قیمت مناسب هستن به این هتل مراجعه نمایند
ما 6 روز در این هتل اقامت داشتید که تنها ویژگی که بخوام به خاطرش این هتل رو به کسی معرفی کنم اتاق تمیزش هست . صبحانه هتل خیلی معمولی بود و ظرف ها و قاشق ها اصلا مناسب نبود رومیزی ها کثیف بود و علارغم لینکه 8 تا 10 باید صبحانه باشع یعنی اگه شما 10 بری هم باید صبحانه باشه ولی متاسفانه شارژ نمیشد برای افرادی که دیر میرفتن بعلاوه کارکنان هتل واقعا سروصدا میکردن تو راهروها با صدای بلند صحبت میکردن و از کافی شاپ هتل دائم صدای اهنگ بلندی میومد که ...در کل ارامش نداشتی تو اتاق ولی انصافا اتاقش خیلی خیلی تمیز بود هرچند کلا برای نظافت و شارژ وسائل اتاق مراجعه نکردن . در ضمن دسترسی خوبی هم داشت به مرکز شهر
اتاق ها قدیمی و نیاز به بازسازی دارند.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل ریان قائم کیش

مهمانان هتل ریان قائم کیش در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل ریان قائم کیش از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل ریان قائم کیش بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل ریان قائم کیش رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل ریان قائم کیش را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.