هتل ریان قائم کیش

کیش، بلوار ساحل، مقابل بازار زیتون
-
امتیاز کاربران
78
نظرات کاربران

معرفی هتل ریان قائم کیش

هتل ریان قائم، در مركز جزيره کیش واقع شده است، اين هتل از نظر موقعیت مکانی نزدیک به دریا و مجتمع های تجاری واقع شده است، از آنجا كه نزدیک مراکز خرید و روبروی بازار زیتون قرار دارد، مورد توجه دوستداران خريد قرار گرفته شده است، ضمنا دسترسی به ساحل و دريا نیز به آسانی امکان پذیر است.

توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل ریان قائم کیش

ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته جهت دریا
اقامت 24
2,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,500,000 تومان
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
1,530,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,200,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,200,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,200,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,200,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,200,000 تومان
19 فروردین
شنبه
1,200,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,200,000 تومان
اتاق دو تخته لوکس
اقامت 24
2,600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,600,000 تومان
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
1,280,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,280,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,280,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,280,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,280,000 تومان
19 فروردین
شنبه
1,280,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,280,000 تومان
اتاق دو تخته جهت دریا
اقامت 24
4,214,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
4,214,000 تومان
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
3,234,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
3,234,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
3,234,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
3,234,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
3,234,000 تومان
18 فروردین
جمعه
3,234,000 تومان
19 فروردین
شنبه
3,234,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
3,234,000 تومان
اتاق دو تخته لوکس
اقامت 24
4,508,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
4,508,000 تومان
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
3,234,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
3,234,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
3,234,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
3,234,000 تومان
18 فروردین
جمعه
3,234,000 تومان
19 فروردین
شنبه
3,234,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
3,234,000 تومان
اتاق دو تخته استاندارد
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
1,360,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,120,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,120,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,120,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,120,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,120,000 تومان
19 فروردین
شنبه
1,120,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,120,000 تومان
اتاق دو تخته استاندارد
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
2,450,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,450,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,450,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,450,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,450,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,450,000 تومان
19 فروردین
شنبه
2,450,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
2,450,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته لوکس
اقامت 24
3,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
3,100,000 تومان
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
2,040,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,600,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,600,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,600,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,600,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,600,000 تومان
19 فروردین
شنبه
1,600,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,600,000 تومان
اتاق سه تخته لوکس
اقامت 24
4,998,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
4,998,000 تومان
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
4,312,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
4,312,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
4,312,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
4,312,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
4,312,000 تومان
18 فروردین
جمعه
4,312,000 تومان
19 فروردین
شنبه
4,312,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
4,312,000 تومان
اتاق سه تخته جهت دریا
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
1,520,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,520,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,520,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,520,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,520,000 تومان
19 فروردین
شنبه
1,520,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,520,000 تومان
اتاق سه تخته جهت دریا
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
4,312,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
4,312,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
4,312,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
4,312,000 تومان
18 فروردین
جمعه
4,312,000 تومان
19 فروردین
شنبه
4,312,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
4,312,000 تومان
اتاق سه تخته استاندارد
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
1,700,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,440,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,440,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,440,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,440,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,440,000 تومان
19 فروردین
شنبه
1,440,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
1,440,000 تومان
اتاق سه تخته استاندارد
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
2,940,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,940,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,940,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,940,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,940,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,940,000 تومان
19 فروردین
شنبه
2,940,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
2,940,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته لوکس
اقامت 24
3,850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
3,850,000 تومان
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
4,500,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
4,500,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
4,500,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
4,500,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
4,500,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
4,500,000 تومان
18 فروردین
جمعه
4,500,000 تومان
19 فروردین
شنبه
4,500,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
4,500,000 تومان
اتاق چهار تخته لوکس
اقامت 24
7,350,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
7,350,000 تومان
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
5,880,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
5,880,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
5,880,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
5,880,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
5,880,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
5,880,000 تومان
18 فروردین
جمعه
5,880,000 تومان
19 فروردین
شنبه
5,880,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
5,880,000 تومان
اتاق چهارتخته استاندارد
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
4,050,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
4,050,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
4,050,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
4,050,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
4,050,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
4,050,000 تومان
18 فروردین
جمعه
4,050,000 تومان
19 فروردین
شنبه
4,050,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
4,050,000 تومان
اتاق چهارتخته استاندارد
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
5,390,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
5,390,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
5,390,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
5,390,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
5,390,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
5,390,000 تومان
18 فروردین
جمعه
5,390,000 تومان
19 فروردین
شنبه
5,390,000 تومان
20 فروردین
یکشنبه
5,390,000 تومان

امکانات اتاق های هتل ریان قائم کیش

تلویزیون
یخچال
اعلام حریق
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کپسول آتش نشانی
کافی شاپ 24 ساعته
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
فست‌فود
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
سالن بدنسازی
سرویس رایگان از فرودگاه به هتل
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
رمپ
ماساژ غیررایگان
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
اتاق بازی
اطفای حریق
لابی
جکوزی رایگان
استخر رایگان
سونا رایگان
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
تلفن در اتاق
آرایشگاه
فروشگاه
اينترنت (Wifi)
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
گشت جزیره رایگان
وسایل بدنسازی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
امكانات برای معلولين
اجاره ماشين
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
Business Center

آدرس هتل ریان قائم کیش روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل ریان قائم کیش

(78 نظر)
نقاط قوت:
نسبت به قیمت و موقعیت مکانی و هتل های مجاور عالی
نقاط ضعف:
تاخیر در انجام سرویس های خانه داری
نقاط قوت:
موقعیت مکانی ودسترسی عالیچشم انداز دریا قیمت مناسب
نقاط ضعف:
نیاز سرویسها به بازسازی وترمیمصبحانه معمولی
نقاط قوت:
موقعیت مکانی مناسب
نقاط ضعف:
از لحاظ بهداشت و نظافت ضعف داشت
نقاط قوت:
لوکیشن و اطاقهای هتل نسبت به قیمتی که هزینه میکنی عالیه
نقاط ضعف:
عدم وجود پارکینگ برای موتور و جایگاهی برای شارژ موتور.که واقعا من رو اذیت کرد این مورد
نقاط قوت:
برخورد مناسب پرسنل نزدیکی به مراکز خرید و دریا
نقاط ضعف:
نبود ملافه نور کم اتاقهاعدم تنوع صبحانهباز بودن کامل روی پریزها بصورت خطرناک
نقاط قوت:
فضای بزرگ اطاقها وتراس زیبا
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
رفتار خوب پرسنل هتلمحل هتل
نقاط ضعف:
کثیفی اتاقهاکیفیت صبحانه
نقاط قوت:
دسترسی راحت و سریع و مراکز تجاری‌و تفریحی
نقاط ضعف:
اتاق از امکانات بدیهی هر که هراتاقی باید داشته باشد محروم بود
نقاط قوت:
نزدیکی به ساحل و مراکز خرید
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
صبحانه -نظافت-صدای کولر که سرویس نشده
نقاط قوت:
موقعیت مکانی عالی
نقاط ضعف:
کثیف و کارکنان بی خیال و کیفیت آب بد و فشار آب کم
نقاط قوت:
هییییچ نکته مثبتی ندارهرفتار پرسنل افتضاح کیفیت ۰ بهداشت ۰واقعا بدترین هتلی بود که تو عمرم رفتم
نقاط ضعف:
بدترین هتل عمرم
نقاط قوت:
موقعیت مکانی خیلی خوب
نقاط ضعف:
سرویس و حمام بی کیفیت یخچال با بهداشت ضعیفنبود جالباسی در حمام و بالکن
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
فشار اب بسیار کماب زنگ زده و ناسالم و بعضن گل الودپرسنل نابلد منتظرن تا خودت کارشونو یادشوت بدیامکانات هتل فاجعه کمتر از مسافرخونه های میدان شوش و راه اهن تهراندر حال تعمیربدون رستوران در کل فاجعه...
نقاط قوت:
موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
عدم سرویس دهی مناسب خدمه و هتل
نقاط قوت:
نزدیکی به مرکز شهر و محیط دور از شلوغی
نقاط ضعف:
اتاق های لوکس بالکن نداره، کتری برقی ندارن تهویه مناسب نبود
نقاط قوت:
موقعيت مناسبقيمت مناسببرخورد مناسب پرسنل
نقاط ضعف:
به نظر مياد اتاقها نياز به سرويس وتعمير ملزومات داردمالين براى نگهدارى هزينه نمى كند
نقاط قوت:
ارزان
نقاط ضعف:
سرویس بهداشتی در حده هتل اپارتمان بین راهیدرب سرویس بهداشتی پوسیده و دارای موریانه بوددمپایی حمام سفید بود و‌لی جرم سیاه گرفته بود موکت کف اتاق از اسفالت خیابان کثیف تر پتو لک لک و از طریق سیگار سوراخ شده بود ، به طوری که اصلا استفاده نکردم و بدون پتو خوابیدم تلویزیون صفحه نمایشش از نیم متری نمایان بود ، طوری که رنگ تلویزیون همش قرمز بود .ریموت کولر کار نمیکرد داشتم از سرما منجمد میشدم ، شماره ۳۳۳ گرفتم که اطلاع بدم هیچکس در این دوروز جوابگو نبود . پرسنل بسیار بی انظباط و از لحاظ گویش و استایل اصلا درخور هتلداری و لاندری نبودن ، فاجعه تمام عیال .صبحانه که نگرم براتون ، اگر از سوپر مارکت خرید میکردم بهتر بود ، تخم مرغ قدیمی که نطفه داشت ، گوجه فرنگی له شده ، خیار خشک ، چای بی طعم ، وااااااااای فاجعه ای بیش نبود. من غلط بکنم دیگه از یک کیلومتری این مستراب رد بشم . از سازمان گردشگری خواهش میکنم این هتلو مخروبه حساب کنن . دوست نداشتم اینجوری نظر بدم ، ولی اینقدر به من بد گذشت و بددیدم ، مجبور شدم مکتوب کنم .
نقاط قوت:
موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
صبحانه .بهداشتی .افتضاح
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
بسیار امکانات اتاق ضعیف، حوله نداشت، آبمعدنی نبود، ملحفه ها چروک، شیرآلات زنگ زده، دمپایی کهنه، صبحانه افتضاح، در کل نسبت به ظاهر و موقعیت هتل واقعا بد بود
نقاط قوت:
موقعیت مکانی عالی
نقاط ضعف:
صبحانه بد
نقاط قوت:
نکته مثبتی ندارد جز نزدیکی مراکز خرید
نقاط ضعف:
اتاق ها کم نوردستشویی مایع دستشویی نداشتشیرآلات خرابنبود دستمال کاغذیپاسخگویی صفررسيدگي صفردرکل حیف پول، در حد مسافرخانه ام نبود.
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
دستشویی کثیف بوددستمال کاغذی نداشتخمیردندان نداشتملحفه ها کثیف و‌بو میدادسیستم خنک کننده کار نمیکردتو راه رو سروصدا زیاد بودوسایل قدیمی و خراب بوددر دستشویی بسته نمیشدپرده ها و شیشه ها بسیار کثیف بودبالکن کثیف بودپول دو‌بطری اب رو هم حساب کردنمسافرهای دیگه تو بالکن غذا درست میکردنتو راه رو‌سیگار میکشیدن
نقاط قوت:
قیمت مناسب
نقاط ضعف:
رسیدگی ضعیفرستوران و کافی شلپ پاسخگو نبود
نقاط قوت:
موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
لحاف روی تشک کثیف بود ادم دلش نمیومد روش دراز بکشه،حوله و مایع دسشویی برامون نیاوردن،صبحانه بسیار ضعیف بود
نقاط قوت:
موقعیت مکانی خوب هتل
نقاط ضعف:
کثیف بوی بد بدون امکانات اولیه مثل؛ دمپایی، چای ساز، لیوان، جا لباسی حمام، مایع دسشویی پاسخگویی ضعیف، صبحانه افتضاح
نقاط قوت:
هیچی
نقاط ضعف:
صبحانه افتضاحتشک تخت کثیف و بودارموکت کف کثیف
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
رسیدگی و امکانات بسیار ضعیف و همچنین نظافت بخصوص در رستوران هتل بسیار افتضاح بود
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
عدم ارائه لوازم بهداشتیخراب بودن سرویس بهداشتی و حمامنداشتن دستمال کاغذی در اتاقنداشتن وای فاینداشتن سرویس پذیرایی لازم برای صبحانهخرابی آبگرمکن و زنگ زدگی لوله هانبودن حوله در اتاقعدم پاسخگویی درست پرسنلمشکل در لاندری و عدم تحویل به موقع لباسنبود لامپ در اتاق و سوخته بودن لامپ تراس
نقاط قوت:
فاصله مکانی خوب بود و نزدیک مراکز خرید بودتنوع صبحانه خوب بود ولی اگر سلف سرویس بود میتونست بهتر باشهاتاق تمیز بود ظاهر بیرونی هتل قشنگ بود
نقاط ضعف:
توی اتاق چای ساز نداشت که پیشنهاد میکنم المنت مسافرتی ببریدحوله توی هتل کم هست و به سختی هتل حوله را تعویض میکردصبحانه سلف سرویس نبودملافه ها رو روزانه نمیومدن تعویض کنند
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
درمدت اقامت ما تلفن اتاق قطع بود /ملافه ها کثیف بود/صبحانه کیفیت وکمیت پایین/سردشدن اب/نبودحوله/پذیرایی حداقل (چای و اب
نقاط قوت:
تنها نکته مثبت موقعیت مکانی بود
نقاط ضعف:
نظافت از لابی تا اتاقها و سرویس بهداشتی بسیار پایینصبحانه افتضاح، ما سه روز اقامت داشتیم دو روزش رو بیرون صبحانه خوردیمموکت اتاقها کثیفعدم شارژ دستمال و شوینده، نبودن صابون مایع در سرویس بهداشتیکلا اصلا این هتل با این وضعیت برای اقامت کیش پیشنهاد نمیشه، هیچگونه نظارتی بر کیفیت سرویس دهی و نظافت وجود نداره
نقاط قوت:
از لحاظ تمیزیش خوب بود
نقاط ضعف:
صبحانش افتضاح گدا بازی در اوردن
نقاط قوت:
هیچ فقط موقعیت
نقاط ضعف:
بهداشت بدبرخورد پرسنل پذیرش آقا خیلی بدصبحانه هرج و مرجپاسخگویی صفر نظافت اتاق حوله ملحفه ... خیلی خیلی ضعیف بوددیگه هرگز این هتل رو انتخاب نمیکنم و به کسی پیشنهاد نمیدم
نقاط قوت:
دسترسی عالی،دید خیلی خوب ،اسلنسور و بزرگی اناق ها
نقاط ضعف:
سرویس بهداشتی بد و کثیف و قدیمی،نور کم اتاق
نقاط قوت:
موقعیت مکانی و دید خیلی خوب ،اتاق بزرگ ،
نقاط ضعف:
نور خیلی کم سرویس، بهداشتی کثیف،صبحانه و ظروف بد
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
هیچگونه امکاناتی ندارد و فقط پول اتاقو میدید
نقاط قوت:
موقعیت خوبفضای بزرگپرسنل خوب
نقاط ضعف:
مدیریت سرو صبحانه ضعیف و باید با توجه به نیاز وتکریم مهمانان مناسب شودشیرآلات کهنه ونیاز به تعویض وتعمیر
نقاط قوت:
موقعیت مناسب
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
عدم امکانات عدم موارد بهداشتی
نقاط قوت:
موقعیت مکانی خوب
نقاط ضعف:
صبحانه بسیار ضعیف، کارکنان با رفتار نامناسب
نقاط قوت:
هیچی
نقاط ضعف:
فوق العاده کثیف . هیچ گونه امکاناتی نداره ، ما شب دوم پولشم داده بودیم و نشستیم . واقعا واقعا ناراضی هستیم .
نقاط قوت:
لوکیشن و نسبت به قیمت اتاقها خوب بود ولی انتظار لوکس نداشته باشین هتل ساده و قیمت پایینه
نقاط ضعف:
سرویس دهی خیلی ضعیف ، صبحانه ضعیف ، نبود پرسنل ، یه بلبوی تو هتل نیست ، لباسای کادر هتل شلخته هر کی واس خودش لباسای نامرتب پوشیده میپلکه تو هتل ، کافی شاپ کلا تعطیل ،
نقاط قوت:
جاش
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
نزدیکی به ساحل و مراکز خرید
نقاط ضعف:
نداشتن روم سرویسنداشتن بار سرویسعدم نظافت ملافه ها صبحانه نامناسب
نقاط قوت:
دسترسي راحت به مركز خريد و ساحل با توجه به سه ستاره بودن كيفت خوبي داره اتاق هاي لوكس اش خيلي خوبن و با توجه به قيمت كيفت خوبي داره
نقاط ضعف:
موقع ورود و خروج كسي براي چمدون ها نيست كه كمك كنه
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
دستمال کاغذی رو میزی نداشتپذیرش فوق العاده سرویس دهی بدی داشتن جواب تلفن نمیدادن اصلا و برای هر درخواست باید تا پذیرش میرفتیم..ساک ها رو که تحویل دادم چند ساعت بعد بیام بردارم. سکا ها وسط لابی رها شده بود .صبحانه فوق العاده بی کیفیت
نقاط قوت:
موقعیت مکانی عالی، دسترسی آسان به مراکز تجاری و اسکله تفریحی و داروخانه و هایپرمارکت، خوب بودن رفتار پرسنل
نقاط ضعف:
ضعیف بودن منو صبحانه. چند بار در سال های اخیر در این هتل اقامت داشتم ولی کیفیت و امکانات هتل روند نزولی داشته.
نقاط قوت:
برخورد مناسب و با احترام
نقاط ضعف:
برخی از امکانات بهداشتی و ضروری، مثل مایع دستشویی نبود. چای ساز هم در اتاق ها حذف شده بود
به نسبت قیمت پرداختی و دسترسی به مراکز و ساحل هتل خوبی است ولی حتی دستمال کاغذی هم ندارد داخل اتاق و نه چایی ساز فقط اینکه موقع تحویل اتاق روز اخر خیلی معطل کردن و البته پول ترانسفر استقبال رو با اینکه روی هزینه پرداختی اولیه بود به زور از ما گرفتن تا شناسنامه ها رو تحویل دادن و همچنین داخل فاکتور مواردی مثل آب جوش و آب معدنی هم که ما اصلا استفاده نکرده بودیم بزور میخواستن بگیرن ،متاسفانه فکر میکنن که مسافر حالیش نیست و پول زور میگرن روز آخر
سرویس قدیمی وکثیف در لحظه ورود نه حوله بود نه مسواک و... نظافت اتاق ضعیف حشره در داخل اتاق بود کولر آب می داد غذاهای رستوران ضعیف
اتاقها تمیز بود، اما سرویس دهی ضعیف بود،صبحانه در حد معمولی، برخورد پرسنل تقریبا خوبه، از نظر شارژ کردن اتاقها مثل تعویض حوله یا نظافت هر روزه ضعیف عمل میکنند، دسترسی به مراکز خرید بسیار عالیست،در مجموع نسبت به قیمت آن ، مناسب است. در ضمن رستوران جهت صرف شام و نهار ندارد
اصلا پرسنل جوابگو هيچي نيستند
ما۶ روز اقامت داشتیم ۳ اتاق گرفته بودیم ودرمجموع راضی بودیم وپیشنهاد میکنیم به دیگران
نقاط قوت:
اگر قصد اقامت درهتل رویان قائم کیش را دارید حتما این چند نکته را بخونید و پشیمان شوید.
نقاط ضعف:
(تجربه سه روز زندگی درهتل رویان قائم کیش/ از ۱۹ تا۲۲خرداد ۱۴۰۰)
۱- تاخیر بسیار زیاد در تحویل اتاق (ساعت ۴ عصر) ۲- خرابی قفل اتاق دوم که در با کارت باز نشد و ساعت ۷ تازه درست شد. یکی ازپرسنل هتل همچون بدلکار از اتاق بغلی و از روی بالکن وارد اتاق شد و در را از پشت بازکرد اما درکه بسته میشد دیگر باز نمیشد. (هیچ اقدامی در جهت عذرخواهی انجام نشد) ۳- آبگرمکن هر دو اتاق خراب بود و در شب اول علیرغم بارها پیگیری اتاق ها عوض نشد و به دروغ اعلام شد اتاق خالی وجود ندارد. فردا شب با عوض شدن مسئول دوباره پیگیری کردیم و متوجه شدیم اتاق های زیادی خالی هستند و حداقل پنج اتاق را خودم چک کردم و آب گرم نشد. مسئول پذیرش آدم ساده و صادقی بود و اعتراف کرد بیشتر آبگرمکن ها خراب هستند. بالاخره یک اتاق با آب گرم تحویل داده شد و اعضای اتاق دوم برای حمام به این اتاق رفت و آمد می کردند و سله رحم به خوبی انجام می شد. ۴- کولر قابلیت تنظیم دما نداشت، پره ها شکسته، و ریموت خراب بود و همچون گوشت یخ زده برزیلی شده بودیم. اما تنها آب گرمکن سالم در همان اتاق بود. انتخاب سختی بود که عطای کدام را به لقایش ببخشیم. از بس امکانات داشتیم. ۵- سرویسی جز دو شامپوی کوچک و دو صابون وجود نداشت و بعد از تماس با پذیرش متوجه شدیم حتا مسواک و خمیردندان در هتل موجود نیست. حوله هم با کلی منت و درمراسم ویژه ای تحویل دادند. ۶- سرویس بهداشتی در هر دو اتاق بوی بدی می داد و خاطرات شمال و دستشویی های بین راهی را هر بار در خاطرمان زنده می کرد. ۷- صبحانه در سه روز همچون داستان الیور توئیست یه ظرف شامل یه یا نهایتا دو پنیر نازک، کره و مربای بسته بندی کوچک و تعدادی گوجه و خیار شب مانده و اکثرا چروک بود. چای بدمزه بود، آب پرتقال پودری بود و غذای گرم شامل پاستای پخته بود که از کنار رب رد شده بود. تمام منوی صبحانه در تمام سه روز همین بود و کوچکترین تغییری نکرد، جز اینکه یک روز همون پاستا ربی هم وجود نداشت.چاقو نبود. لیوان ها هر کدوم به شکلی بودند و شما حق انتخاب حداقل از بین ده نوع لیوان داشتید. :)) ۸- در حین عکاسی از لیوان ها و محل صبحانه خوری و سقف آنجا که هر روز صبح باران رحمت هتل همچون شلنگ آتش نشانی بر سر آدم ها می بارید با برخورد بسیار بد مسئول آنجا مواجه شدم که شماره اتاقم رو می خواست و می گفت شما اجازه ندارید فیلم و عکس بگیرید. (تابلویی با این مضمون جایی نصب نشده بود.) ۹- اتاق ها همچون اتاق خودم تا جایی که دیده میشد تمیز بود فقط کافی بود میز یا مبلی جا به جا شود تا عمق خاطرات مسافرین قبلی را مشاهده کنید. اتاق بوی سیگار مانده می داد که بالاخره در لحظات پایانی اقامت، زیر میز چندین ته سیگار یافتیم. آنجا متوجه شدسم که سنسور آتش هم خراب است. :)) ۱۰- مسئول رسپشن دختری دائم الخوراک ودهان جنبان بود که هر بار برای پاسخگویی باقیمانده چیزی که در حال بلعش بود رو از روی لب هاش پاک می کرد، به زور لبخند می زد و با پایین ترین سطح انرژی تلاش می کرد کم و کاست های فراوان هتل رو لاپوشانی کند. شبی که برای آبگرمکن شکایت کردم جوری صحبت می کرد که احساس کردم نیاز به دلداری دارد و برای آرام کردنش باید پای گریه هایش نشست. ۱۱- منصبی به نام مدیریت در هتل موجود نیست و شما هرگز به او دسترسی نخواهید داشت. مدیریت مورد نظر در دسترس نمی باشد. ۱۲- عصری که من بیرون از هتل بودم و همسرم در اتاق خواب بود، یکی از کارکنان هتل بعد از در زدن و باز نشدن در با کارت وارد اتاق شده و در اعتراض همسرم گفته می خواستم یخچال را شارژ کنم که با سرو صدای همسرم و بدون عذرخواهی خارج شده. پیگیری ما نتیجه ای نداد و صرفا اعصابمون خورد شد. خلاصه امنیت هم ندارید. ۱۳- چای با قیمت ۲۰ تومن سفارش دادم و در انتها که من درگیر جا به جایی بودم از همسرم در هنگام تحویل اتاق ۳۰ تومن دریافت شده بود که من در فرودگاه متوجه شدم وگرنه هتل رو با همه آنچه گفتم به آتش می کشیدم. دزدی بود رسما. ۱۴- شیشه های اتاق به قدری کثیف بود که نیازی به کشیدن پرده ها وجود نداشت. ۱۵- گلدان موجود در روی میز لابی رو هر روزچنان آب می دادند که آب از روی میز پایین می ریخت و کف لابی جوی های روان در حرکت بود. این اتفاق هر روز میفتاد و فقط روز آخر لکه های روی میز و زمین بعد از سه شب تمیز شدند. ۱۶- خلاصه بسیار بسیار بسیار بد بود و تمام مدت هتل در تنش و ناراحتی به سر شد. نکنید اگه کردید می توانید با رجوع به این متن هر آنچه گفتم را تیک بزنید و بگویید کاش گوش کرده بودم. :))
نقاط قوت:
فقط موقعیت مکانی خوب و تمام
نقاط ضعف:
اتاق ها و سرویس بی نهایت کثیف .رستوران بی برنامه
رستوران بی برنامه . لامپ ها سوخته .میگن نداریم عوض کنیم .اتاق اصللللا مثل عکس ها نیست. یخچال کوچیک و ضعیف . باز تاکید میکنم .حمام دستشویی زرد و ...‌متاسفم این مسافرخونه ی .نه هتل چهار 🌟 🌟🌟 !؟!! یکیش هم زیاده
نقاط قوت:
این هتل صادقانه بگم هیچ نقطه قوتی نداره افتضاح بود به معنی واقعی بهتون توهین میشه اتاق‌ها فوق العاده کثیف و سرویس های بهداشتی کثیف ملافه رو تخت کثیف ، صبحانه در حده صفر انگار دارن بهت صدقه میدن هر چی از کثیفی و بی نظمی هتل بگم بازم کمه کلا شاید ده تا پرسنل دارن که هم دربون هستن هم صبحانه سرو میکنن هم اتاق بهت نشون میدن و هم طرفای کثیف رو جمع میکنن ویو هتل به اشغال دونی هست به نظرم یک ستاره هم براش اضافه است متاسفم برای صاحب هتل که در حد یه تخم مرغ غنیمت میدونن
نقاط ضعف:
تمام نقاط هتل ضعف داشت هر چی بگم کم گفتم والا هتل دو ستاره هم خدماتش بهتر بود
در یک کلمه افتضاح
نسبت به پولی که میگیره خوبه
خیلی بدم اومد ازینجا پرسنلش اصلا خوب نبودن
اتاقای تمیز صبحونه خوب
نزدیکه دریا و مراکز خرید
به عنوان یه هتل سه ستاره خوب بود کارمندها رفتار مودبانه ای داشتن و صبحانه هم خوب بود
من 28 تیرماه رفتم این هتل خوب بود نزدیک دریا بود ولی ترانسفر برگشت داشتیم میگه خودتون برین ولی درکل بگم خوب بود از نظر قیمت خیلی خوبه ولی اگع هرکی اتاق میخواد از قسمت جدیدش بگیره بسیار عالیع
عالی عالی . ما دو روز دیگه هم اضافه کردیم.همه چیز عالی مرسی.
ما از 13 تا 17 شهریور در این هتل اقامت داشتیم.از اولش براتون بگم که ترنسفری که اومده بود دنبالمون کثیف ترین و داغون ترین ماشینی بود که توی جزیره کیش دیده بودم که از همونجا گفتم خدا بقیشو بخیر کنه..موقعی که دم در هتل اومدیم هیچکسی پایین نبود که چمدوناروبگیره خودتون باید بیارید داخل هتل.برخورد پرسنلم کاملا معمولی .بدترین قسمتش صبحانه بسیار افتضاحشه که فقط پنیر سبزی با خیار گرجه و چایی.رستوران کافی شاپشم که اصلا نرید که خیلی افتصاحه.اتاقا هم ویو رو به سمت سطلهای زباله هست ..سرویس برگشت برای فرودگاهم ندارن خودتون باید برید.من سال قبل فلامینگو بودم واقعا خوب بود امسال اشتباه کردم اومدم اینجا..اصلا به کسی توصیه نمیکنم..
خیلی عالی ما که واقعا راضی بدیم . تشکر
با سلام. دو مورد منفی 1. صبحانه افتضاح 2. کثیف بودن ملحفه در بدو ورود مابقی خوب از سفر به کیش لذت ببرید ...
بسیار هتل تمیز و عالی بود ،برخورد کارکنان بسیار عالی بود بخصوص غذای رستوران بسیار عالی و خوشمزه بود و با رستورانهای چهار ستاره هم رده می باشدسرویس صبحانه خوبی نداشت.
هتل بسیار خوبی بود ، با توجه به اینکه بازسازی هم شده بود بسیار شیک و تمیز بود . برخورد عوامل هم بسیار خوب بود. موقعیت جغرافیائی و دسترسی اون به دریا و اسکله تفریحی هم فوق العاده بود. ما با کمک خانومی که در لابی این هتل برنامه های تفریحی کیش رو رزرو میکردن کل برنامه های مورد نظرمون رو به قمیت مناسب تهیه کردیم و از راهنمایی های ایشون هم واقعا استفاده کردیم . در کل برنامه بسیار خوبی داشتیم . ضمنا یک فریم عکس چاپ شده رایگان هم توسط عکاس هتل به مسافران داده میشه . در رابطه با صبحانه نمیشه توقع اقلام بسیار زیادی رو داشت که در هتل های پنج ستاره سرو میشن . این هتل در موقع مراجعه ما سه ستاره بود و ظاهرا قرار بود که چهار ستاره بشه . شاید از این جهت هم مجددا پیشرفتی داشته باشه .
مکان عالی نزدیک ساحل مراکز خرید تقریبا پیاده تا ساحل ۷ الی ۸ دقیقهبرخورد خوب کارکنان قیمت غذا خوب بود و کیفیت غذا هم خوب بود اتاق تمیز و قشنگ بود عکس رایگان هم گرفتن درکل خیلی خوب بود اگر قرار باشه بازم برم کیش همین هتل رو انتخاب میکنم به نظر من نداشت
انصافا هتل بسیار خوبی بود.من و همسرم در فاز جدید هتل اقامت داشتیم و واقعا در سطح بسیار خوبی بود. تنها مشکل فاز جدید نداشتن اینترنت بود که واقعا میشد از این مسئله صرف نظر کرد. اقامت در این هتل رو حتما به بقیه پیشنهاد میدم
برای سفر کاری یه روز تو هتل اقامت داشتم همه چیز خوب بود ولی تو طبقه ای که من بودم که تلویزیون ها قطع بود
با توجه به 5 روز اقامت در هتل ، برخورد پرسنل هتل بسیار مناسب و شایسته بوده و تمیزی اتاق ها نیز مناسب بود . موقعیت هتل نسبت به نزدیکی به بازارها و دریا بسیار عالی می باشد. در کل برای دفعات بعد هم من همین هتل را انتخاب می کنم.
ویو عالی دریا از داخل اتاقها به جذب مشتری حتما کمک میکند، در مورد پرسنل، پرسنل و کادر مودب و فعالی دارد،نقطه ضعف این هتل که حتما باید رفع شود نظافت بیشتر لابي،راهروها و داخل اتاق است که در مدت اقامت فقط این ضعف را دیدیم. موفق باشید
ساختمان قدیمی بود ولی انصافا اتاقها تمیز بود . از نظر دسسترسی به دریا و مرکز شهر خیلی بود. در کل نسبت به قیمتش خوبه . پیشنهاد میکنم دوستان اگه دوستان دنبال یه هتل خوب با قیمت مناسب هستن به این هتل مراجعه نمایند
ما 6 روز در این هتل اقامت داشتید که تنها ویژگی که بخوام به خاطرش این هتل رو به کسی معرفی کنم اتاق تمیزش هست . صبحانه هتل خیلی معمولی بود و ظرف ها و قاشق ها اصلا مناسب نبود رومیزی ها کثیف بود و علارغم لینکه 8 تا 10 باید صبحانه باشع یعنی اگه شما 10 بری هم باید صبحانه باشه ولی متاسفانه شارژ نمیشد برای افرادی که دیر میرفتن بعلاوه کارکنان هتل واقعا سروصدا میکردن تو راهروها با صدای بلند صحبت میکردن و از کافی شاپ هتل دائم صدای اهنگ بلندی میومد که ...در کل ارامش نداشتی تو اتاق ولی انصافا اتاقش خیلی خیلی تمیز بود هرچند کلا برای نظافت و شارژ وسائل اتاق مراجعه نکردن . در ضمن دسترسی خوبی هم داشت به مرکز شهر
اتاق ها قدیمی و نیاز به بازسازی دارند.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل ریان قائم کیش

مهمانان هتل ریان قائم کیش در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل ریان قائم کیش از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل ریان قائم کیش بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل ریان قائم کیش رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل ریان قائم کیش را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.