هتل ریان قائم کیش

کیش، بلوار ساحل، مقابل بازار زیتون
-
امتیاز کاربران
70
نظرات کاربران

معرفی هتل ریان قائم کیش

هتل ریان قائم، در مركز جزيره کیش واقع شده است، اين هتل از نظر موقعیت مکانی نزدیک به دریا و مجتمع های تجاری واقع شده است، از آنجا كه نزدیک مراکز خرید و روبروی بازار زیتون قرار دارد، مورد توجه دوستداران خريد قرار گرفته شده است، ضمنا دسترسی به ساحل و دريا نیز به آسانی امکان پذیر است.

توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل ریان قائم کیش

ظرفیت 2 نفر

دو تخته - دبل استاندارد
هتل یار
660,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
660,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
660,000
تومان
1 بهمن
جمعه
860,000
تومان
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
860,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
860,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
860,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
860,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
860,000
تومان
8 بهمن
جمعه
860,000
تومان
9 بهمن
شنبه
860,000
تومان
دو تخته - با بالکن (دبل) جهت دریا
هتل یار
770,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
770,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
770,000
تومان
1 بهمن
جمعه
950,000
تومان
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
950,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
950,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
950,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
950,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
950,000
تومان
8 بهمن
جمعه
950,000
تومان
9 بهمن
شنبه
950,000
تومان
دو تخته - با بالکن (توئین) جهت دریا
هتل یار
770,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
770,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
770,000
تومان
1 بهمن
جمعه
950,000
تومان
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
950,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
950,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
950,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
950,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
950,000
تومان
8 بهمن
جمعه
950,000
تومان
9 بهمن
شنبه
950,000
تومان
دو تخته - لوکس (توئین)
هتل یار
860,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
860,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
860,000
تومان
1 بهمن
جمعه
1,040,000
تومان
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
1,040,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,040,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,040,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,040,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,040,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,040,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,040,000
تومان
دو تخته - لوکس (دبل)
هتل یار
860,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
860,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
860,000
تومان
1 بهمن
جمعه
1,040,000
تومان
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
1,040,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,040,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,040,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,040,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,040,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,040,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,040,000
تومان
دوتخته دبل
ای‌گردش
1,081,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
1,081,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
1,081,000
تومان
دو تخته دبل لوکس
ای‌گردش
1,190,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
1,190,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
1,190,000
تومان
اتاق دوتخته استاندارد
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
860,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
860,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
860,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
860,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
860,000
تومان
8 بهمن
جمعه
860,000
تومان
9 بهمن
شنبه
860,000
تومان
اتاق دو تخته لوکس
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
1,040,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,040,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,040,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,040,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,040,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,040,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,040,000
تومان
اتاق دو تخته جهت دریا
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
950,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
950,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
950,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
950,000
تومان
8 بهمن
جمعه
950,000
تومان
9 بهمن
شنبه
950,000
تومان
دوتخته - تویین استاندارد
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
860,000
تومان
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
860,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
860,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
860,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
860,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
860,000
تومان
8 بهمن
جمعه
860,000
تومان
9 بهمن
شنبه
860,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته - استاندارد
هتل یار
750,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
750,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
750,000
تومان
1 بهمن
جمعه
950,000
تومان
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
950,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
950,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
950,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
950,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
950,000
تومان
8 بهمن
جمعه
950,000
تومان
9 بهمن
شنبه
950,000
تومان
سه تخته - با بالکن جهت دریا
هتل یار
860,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
860,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
860,000
تومان
1 بهمن
جمعه
1,040,000
تومان
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
1,040,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,040,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,040,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,040,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,040,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,040,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,040,000
تومان
سه تخته
ای‌گردش
864,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
864,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
864,000
تومان
سه تخته - لوکس
هتل یار
950,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
950,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
950,000
تومان
1 بهمن
جمعه
1,130,000
تومان
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
1,130,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,130,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,130,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,130,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,130,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,130,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,130,000
تومان
سه تخته لوکس
ای‌گردش
972,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
972,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
972,000
تومان
اتاق سه تخته جهت دریا
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
1,040,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
1,040,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,040,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,040,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,040,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,040,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,040,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,040,000
تومان
اتاق سه تخته استاندارد
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
950,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
950,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
950,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
950,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
950,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
950,000
تومان
8 بهمن
جمعه
950,000
تومان
9 بهمن
شنبه
950,000
تومان
اتاق سه تخته لوکس
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
1,130,000
تومان
2 بهمن
شنبه
1,130,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
1,130,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,130,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,130,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,130,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,130,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,130,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,130,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

چهار تخته - لوکس
هتل یار
1,480,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
1,480,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
1,480,000
تومان
1 بهمن
جمعه
1,490,000
تومان
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
1,490,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,490,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,490,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,490,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,490,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,490,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,490,000
تومان
چهار تخته لوکس
ای‌گردش
1,729,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
1,729,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
1,729,000
تومان
چهارتخته
ای‌گردش
1,729,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
1,729,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
1,729,000
تومان
اتاق چهار تخته لوکس
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
1,490,000
تومان
1 بهمن
جمعه
1,490,000
تومان
2 بهمن
شنبه
1,490,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
1,490,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,490,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,490,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,490,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,490,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,490,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,490,000
تومان
اتاق چهارتخته استاندارد
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
1,310,000
تومان

امکانات اتاق های هتل ریان قائم کیش

اعلام حریق
فكس
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
روم سرويس
پارک کودک
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
وسایل بدنسازی
گشت جزیره رایگان
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
اينترنت (Wifi)
گیم نت
زمین ورزشی
آرایشگاه
امكانات برای معلولين
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
خدمات باربري
اجاره ماشين
جكوزی
تلويزيون LCD در لابی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
روم سرويس 24 ساعته
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
فروشگاه
تلفن در اتاق
فتوکپی
صندوق امانات
فست‌فود
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
نمازخانه
آسانسور
یخچال
ماساژ
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
کافی شاپ 24 ساعته
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
جعبه کمک های اولیه
اتاق چمدان
اینترنت
پله اضطراری
مرکز خرید
اتاق سیگار
سونا رایگان
استخر رایگان
جکوزی رایگان
لابی
اطفای حریق
اتاق بازی
ویلچر
رستوران ایرانی
ماساژ غیررایگان
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
رمپ
دستگاه واکس کفش
پارکینگ روباز
سرویس رایگان از فرودگاه به هتل
سالن بدنسازی
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات تور
پرینت
Business Center

آدرس هتل ریان قائم کیش روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل ریان قائم کیش

(70 نظر)
نقاط قوت:
دسترسی عالی
نقاط ضعف:
کثیف بود صبحانه خوب نبود
نقاط قوت:
تنها نکته ی مثبت این هتل دسترسی به مراکز خرید هست
نقاط ضعف:
بنده در سال ۹۷ به این هتل رفته بودم که ظاهرا تازه بازسازی کرده بودند و ما خیلی راضی بودیم ، امسال یعنی سال ۱۴۰۰ مجددا به این هتل رفتیم که واقعا تجربه ی بدی بود، ظاهرا مدیریت هتل عوض شده بود . در یک کلام در حد مسافرخانه امکانات و رسیدگی داشتند، برخورد پرسنل بسیار بد و بی مسئولیت، اتاقها بسیار کثیف و بی امکانات ، حتی یک ساعت به دیوار اتاق نبود، ملحفه ها بسیار کثیف و پوسیده ، موکت کف اتاق بسیار کثیف و در کل یه اتاق چندش آور . تازه یعنی ما اتاق لوکس گرفته بودیم ????????
نقاط قوت:
کولر خوب بود موقعیت هتل خوب بود صبحانه در حد سه ستاره خوب بود قسمت نوساز و اتاق های لوکس خوب بودند آسانسور های خوبی داشت
نقاط ضعف:
اب در بدو ورود نداشت چای ساز ندا‌شت اب جوش پولی بود(بدترین نکته همین بود) موکت کمی کثیف بودو مایع دستشویی نداشت با این اوضاع کرونا،قیمت خوردن ی های داخل یخچال درج نشده بود یعنی مدیریت یه مجموعه با تصميم گیری غلط میتونه یک هتل با این موقعیت خوب و نکات مثبت خوب را داری نکات منفی بی ارزش کنه
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان دسترسی عالی کانتر تفریحات فوق العاده تمیزی اتاق صبحانه در حد معمول
نقاط ضعف:
پیگیری برای انجام کارها تشک تخت معمولی
نقاط قوت:
نزدیک بودن به مراکز خرید و ساحل
نقاط ضعف:
افتضااااح هنگام ورود ما به هتل با توجه به بچه کوچیکم وزیاد بودن بار ونداشتن کمک پرسنل در کمال بی ادبی و بی توجهی رفتار کردن و استقبال ورود نداشتن دقیقا یک ساعت و نیم برای چک این زمان گرفتن اتاق وحشتناک کثیف بود و وقتی که پرسنل رو صدا زدیم و نارضایتیمون رو اعلام کردیم در کمال بی ادبی نادیده گرفتن و گفتن اتاق از نظر ما مشکلی نداره صبحانه صفر.نظافت صفر.بر خورد پرسنل غیر حرفه ای و صفر موقع چک اوت برای ملافه کثیف و پاره شون که روز اول اعتراض کردیم روز اخر خسارت میخواستن:/
نقاط قوت:
هیچی نداشت
نقاط ضعف:
صبحانه و اتاق و پرسنل در کل هتل خوبی نبود
نقاط قوت:
سر و صدا نبود، روبروی پاساژ زیتون
نقاط ضعف:
ملحفه و روکش ها خیلی تمیز نبود، موکت کف اتاق کثیف بود، بطری آب در اتاق نداشته بودند، درخواست هم دادم نیاوردن، توالت تهویه قوی نداشت، دوش شکسته بود، رفتار کادر هم معمولی بود و حرفه ای نبود
نقاط قوت:
ندارد
نقاط ضعف:
بدون هیچگونه رسیدگی نداشتن هیچ امکاناتی پاسخ ندادن به مشکلات بوی بد اتاق پرسنل کاملا بی مسئولیت نداشتن مدریت
نقاط قوت:
ساختمان جدید کولر مناسب و با کیفیت پذیرش روز خوب
نقاط ضعف:
عدم نظافت صحیح عدم سرویس دهی صبحانه مختصر پذیرش عصر کاملا آموزش ندیده
نقاط قوت:
هیچی
نقاط ضعف:
بسیار زیاد.اصلا نرید
نقاط قوت:
نزدیکی به اسکله و مراکز تجاری
نقاط ضعف:
صبحانه خیلی کم و افتضاح بود اتاق رزرو شده پر از ایراد و مشکل بود طرز برخورد پرسنل و رسیدگی خوب نبود اتاقها بدون امکانات بودند و دوش فقط آب سرد داشت
نقاط قوت:
فقط برخوردکارکنان خوب بود
نقاط ضعف:
افتضاح کامل دوش شکسته آب سردسیفون توالت خراب دستشویی کثیف اتاق کثیف بوی نم تمام موکت اتاق خیس بودازکولرآب میرخت یعنی به هیچ عنوان من دفعه بعداین هتل انتخاب نمیکنم صبحانه افتضاح
نقاط قوت:
نزدیک مرکز خرید و دریا
نقاط ضعف:
کثیفی اتاق. صبحانه افتضاح. خدمات دهی خیلی ضعیف.
نقاط قوت:
اگر قصد اقامت درهتل رویان قائم کیش را دارید حتما این چند نکته را بخونید و پشیمان شوید.
نقاط ضعف:
(تجربه سه روز زندگی درهتل رویان قائم کیش/ از ۱۹ تا۲۲خرداد ۱۴۰۰)
۱- تاخیر بسیار زیاد در تحویل اتاق (ساعت ۴ عصر) ۲- خرابی قفل اتاق دوم که در با کارت باز نشد و ساعت ۷ تازه درست شد. یکی ازپرسنل هتل همچون بدلکار از اتاق بغلی و از روی بالکن وارد اتاق شد و در را از پشت بازکرد اما درکه بسته میشد دیگر باز نمیشد. (هیچ اقدامی در جهت عذرخواهی انجام نشد) ۳- آبگرمکن هر دو اتاق خراب بود و در شب اول علیرغم بارها پیگیری اتاق ها عوض نشد و به دروغ اعلام شد اتاق خالی وجود ندارد. فردا شب با عوض شدن مسئول دوباره پیگیری کردیم و متوجه شدیم اتاق های زیادی خالی هستند و حداقل پنج اتاق را خودم چک کردم و آب گرم نشد. مسئول پذیرش آدم ساده و صادقی بود و اعتراف کرد بیشتر آبگرمکن ها خراب هستند. بالاخره یک اتاق با آب گرم تحویل داده شد و اعضای اتاق دوم برای حمام به این اتاق رفت و آمد می کردند و سله رحم به خوبی انجام می شد. ۴- کولر قابلیت تنظیم دما نداشت، پره ها شکسته، و ریموت خراب بود و همچون گوشت یخ زده برزیلی شده بودیم. اما تنها آب گرمکن سالم در همان اتاق بود. انتخاب سختی بود که عطای کدام را به لقایش ببخشیم. از بس امکانات داشتیم. ۵- سرویسی جز دو شامپوی کوچک و دو صابون وجود نداشت و بعد از تماس با پذیرش متوجه شدیم حتا مسواک و خمیردندان در هتل موجود نیست. حوله هم با کلی منت و درمراسم ویژه ای تحویل دادند. ۶- سرویس بهداشتی در هر دو اتاق بوی بدی می داد و خاطرات شمال و دستشویی های بین راهی را هر بار در خاطرمان زنده می کرد. ۷- صبحانه در سه روز همچون داستان الیور توئیست یه ظرف شامل یه یا نهایتا دو پنیر نازک، کره و مربای بسته بندی کوچک و تعدادی گوجه و خیار شب مانده و اکثرا چروک بود. چای بدمزه بود، آب پرتقال پودری بود و غذای گرم شامل پاستای پخته بود که از کنار رب رد شده بود. تمام منوی صبحانه در تمام سه روز همین بود و کوچکترین تغییری نکرد، جز اینکه یک روز همون پاستا ربی هم وجود نداشت.چاقو نبود. لیوان ها هر کدوم به شکلی بودند و شما حق انتخاب حداقل از بین ده نوع لیوان داشتید. :)) ۸- در حین عکاسی از لیوان ها و محل صبحانه خوری و سقف آنجا که هر روز صبح باران رحمت هتل همچون شلنگ آتش نشانی بر سر آدم ها می بارید با برخورد بسیار بد مسئول آنجا مواجه شدم که شماره اتاقم رو می خواست و می گفت شما اجازه ندارید فیلم و عکس بگیرید. (تابلویی با این مضمون جایی نصب نشده بود.) ۹- اتاق ها همچون اتاق خودم تا جایی که دیده میشد تمیز بود فقط کافی بود میز یا مبلی جا به جا شود تا عمق خاطرات مسافرین قبلی را مشاهده کنید. اتاق بوی سیگار مانده می داد که بالاخره در لحظات پایانی اقامت، زیر میز چندین ته سیگار یافتیم. آنجا متوجه شدسم که سنسور آتش هم خراب است. :)) ۱۰- مسئول رسپشن دختری دائم الخوراک ودهان جنبان بود که هر بار برای پاسخگویی باقیمانده چیزی که در حال بلعش بود رو از روی لب هاش پاک می کرد، به زور لبخند می زد و با پایین ترین سطح انرژی تلاش می کرد کم و کاست های فراوان هتل رو لاپوشانی کند. شبی که برای آبگرمکن شکایت کردم جوری صحبت می کرد که احساس کردم نیاز به دلداری دارد و برای آرام کردنش باید پای گریه هایش نشست. ۱۱- منصبی به نام مدیریت در هتل موجود نیست و شما هرگز به او دسترسی نخواهید داشت. مدیریت مورد نظر در دسترس نمی باشد. ۱۲- عصری که من بیرون از هتل بودم و همسرم در اتاق خواب بود، یکی از کارکنان هتل بعد از در زدن و باز نشدن در با کارت وارد اتاق شده و در اعتراض همسرم گفته می خواستم یخچال را شارژ کنم که با سرو صدای همسرم و بدون عذرخواهی خارج شده. پیگیری ما نتیجه ای نداد و صرفا اعصابمون خورد شد. خلاصه امنیت هم ندارید. ۱۳- چای با قیمت ۲۰ تومن سفارش دادم و در انتها که من درگیر جا به جایی بودم از همسرم در هنگام تحویل اتاق ۳۰ تومن دریافت شده بود که من در فرودگاه متوجه شدم وگرنه هتل رو با همه آنچه گفتم به آتش می کشیدم. دزدی بود رسما. ۱۴- شیشه های اتاق به قدری کثیف بود که نیازی به کشیدن پرده ها وجود نداشت. ۱۵- گلدان موجود در روی میز لابی رو هر روزچنان آب می دادند که آب از روی میز پایین می ریخت و کف لابی جوی های روان در حرکت بود. این اتفاق هر روز میفتاد و فقط روز آخر لکه های روی میز و زمین بعد از سه شب تمیز شدند. ۱۶- خلاصه بسیار بسیار بسیار بد بود و تمام مدت هتل در تنش و ناراحتی به سر شد. نکنید اگه کردید می توانید با رجوع به این متن هر آنچه گفتم را تیک بزنید و بگویید کاش گوش کرده بودم. :))
نقاط قوت:
هیچیییییییی
نقاط ضعف:
مدیریت ضعیف. وضعیت اتاق خیلی خیلی خیلی افتضاح. امکانات هتل افتضاح.
نقاط قوت:
سلام وادب همه مؤدب باحترام خوشبرخورد وبینهایت مرتب
نقاط ضعف:
لطفآ فقط کنار تلفن اطلاعات هتل بزارن رو کارت
نقاط قوت:
قیمت پایین موقعیت مکانی خوب
نقاط ضعف:
صبحانه فقط نان پنیر بود میگفتند اشپز نداریم سوسک مرده خیلی زیاد بود حتی تو اتاق نداشتن مسواک
نقاط قوت:
تنها نكته مثبت با كلي ارفاق موقعيت مكاني، كه اونم نسبت به ضعفها به چشم نمياد، افتضاااااااحه
نقاط ضعف:
صبحانه افتضااااح، در تايم اعلامي خودشون صبحانه نداشتن، از كافي شاپ فقط بوي اغذيه كثيف مياد، رستوران نداره، فرسودگي از در و ديوار ميريزه
نقاط قوت:
دسترسی خوب به مرکز شهر
نقاط ضعف:
برخورد نأ مناسب تمیز نبودن اتاقها عدم رسیدگی به‌ حرف ما دروغ در رزرو اتاق ها
نقاط قوت:
هيچ نكته مثبتي ندارد
نقاط ضعف:
يكي از ضعيفترين هتلهاي كيش، فرسوده و بي كيفيت، صبحانه افتضاح تو تايم صبحانه ميگفتن تموم شده و هيچي نداريم حتي پنير... تنها نكته قابل تحمل موقعيت مكاني بود كه اونم نسبت به ايراداتش به چشم نميومد با همون هزينه ميتونين هليا رو كه به مراتب بهتره و كنار اين هتل هست رزرو كنيد
نقاط قوت:
موقعیت مکانی فقط
نقاط ضعف:
رو بالشیو روتختی ها خیلی کهنه بودن امکانات کلا ظعیف نه صابون مایعی کاشی های حمام زرد بود
نقاط قوت:
نزدیک بودن به مرکز شهر
نقاط ضعف:
اتاق ها خیلی کثیف بود . سرویس بهداشتی و کمدروشویی شکسته بود. از نظر صبحانه فقط تخم مرغ ابپز داشت با کره و مربا و.پنیر تنوع نداشت. یخچال اتاق با چیزی که تو صورتحساب دادن یکی نبود . اسپیلت اتاق ما سه روز اقامت داشتیم دو روز خراب بود . در قسمت پذیرش پرسنل خوش اخلاق نداشتن. به نظر من حیف پول که بدی برای همچنین جایی.
نقاط قوت:
ساختمان هتل بازسازی و تمیز بود صبحانه هتل کامل و کافی بود. موقعیت مکانی از این بهتر نمیشد
نقاط ضعف:
کلا نظافت روزانه اتاق انجام نمیشد. هتل تمیزی نیست ولی وحشتناک هم نیست حتما لیوان و بشقاب همراه داشته باشید چون در اتاقها نیست به دلیل کرونا
نقاط قوت:
موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
اصلا نظافت اتاق انجام نمیدادن صبحانه افتضاااااح
نقاط قوت:
مکان و دسترسی هتل عالی - برخورد پرسنل و رسیدگی عالی . هتل دنج و ساکت . اتاق ها و سالن غذاخوری تمیز .آب حمام گرم و پر فشار . تشک و بالشت عالی. در کل احساس آرامش در این هتل داشتیم و خیلی خوب بود بازم این هتل را انتخاب میکنیم و بهتون پیشنهاد میکنم در کیش بیشتر هزینه تفریح و غذا کنید .
نقاط ضعف:
نکات ریزی بود که اصلا قابل ملاحظه نبودمثلا به دلیل شیوع کرونا بشقاب و لیوان و کارد داخل اتاق ها نبود که با درخواست از پذیرش برامون فورا اوردنیا مثلا اتاق ساعت نداشت‌ ولی در کل نکته منفی وجود نداشت. خیلی خوب بود . احساس خوبی تو این هتل داشتیم.
نقاط قوت:
با توجه به قیمت هتل خوبی است. موقعیت مکانی خوب. پرسنل مودب و زحمت کش توجه کنید که اندازه هزینه ای که میکنیم باید توقع داشته باشیم.
نقاط ضعف:
صبحانه میتونه بهتر باشه.تقریبا ضعیف و تکراری به نظافت اتاق ها و لوازم و پرده ها بیشتر اهمیت بدن البته تو وضعیت کرونا اقتصاد هتلداران هم لطمه دیده و همه چی ایده آل نیست
نقاط قوت:
موقیت مکانی خوب
نقاط ضعف:
کثیف بودن اتاق شکستگی کمد سرویس کثیف بودن موکت کثیف بودن کلید و پریزها سوختگی موکت امکانات در حد مهمانسرا
نقاط قوت:
کادرمودب موقعیت مکانی تقریبا مرکزشهر
نقاط ضعف:
بسته بودن رستوران صبحانه ضعیف کافی نبودن دستمال کاغذی ـ شامپو
نقاط قوت:
مکان نسبتا نزدیک به مراکز تجاری
نقاط ضعف:
وصعیت بهداشت و شکل تشک تختخواب بسیار نامناسب، صبحانه تکراری ، پیچیدن عذا در اتاق ها حتی تا طبقه چهارم ، موکت اتاق بی کیفیت ، خلاصه ، نسبت به چهار ستاره بودنش قابل اعتماد نیست ،
نقاط قوت:
فقط نزدیکی به ساحل و مراکز خرید
نقاط ضعف:
عدم تمیزی اتاق. کثیف بودن مبلمان و تخت خواب ها.کثیف بودن ظروف صبحانه.یکنواخت بودن صبحانه در مدت اقامت و تنوع خاصی نداشت. پیگیری درخواست ها بسیار ضعیف
نقاط قوت:
پاستای صبحانه ی هتل
نقاط ضعف:
نور کم اتاق شارژ ناقص سرویس اتاق که خمیر دندان و مسواک نداشت نظافت ضعیف حمام و اشتراک با سرویس بهداشتی
نقاط قوت:
فقط موقیعت مکانی خوبی داشت
نقاط ضعف:
کیفیت و نظافت اتاق ها صفر و خیلی بد بود
نقاط قوت:
فقط موقعیت مکانی خوب بود
نقاط ضعف:
پرسنل اصلا جوابگو نبودند دکمه آسانسور خراب صبحانه اصلا خوب نبود اتاق خوب نبود که یکبار اتاق جابجا کردیم از لحاظ بهداشت هیچ مواد ضدعفونی نبود خدمات رسانی اصلا خوب نبود دستشوئی لابی اصلا بهداشتی نبود حوله روتختی بالش کثیف بود مایع دستشویی در سرویس بهداشتی نبود خیلی موارد منفی دیگه بود.... درجمع بسیار هتل بی مدیریت درحد هتل یک ستاره بود
نقاط قوت:
هتل خوبی بود، بهتر از انتظارم بود، اصولا هتل های کیش چون همیشه مشتری دارن، براشون رضایت مشتری و بهترین بودن خیلی مهم نیست، این هتل هم مستثنا نبود. نسبت به قیمت خوب بود، فقط ای کاش اقامت ۲۴ این خدمت رو اضافه کنه که در صورت کاهش قیمت اتاق، قیمت رزرو رو کاهش بده. ما اتاق بالکن دار رو به دریا گرفتیم و چون طبقه ۴ بودیم واقعا نمای رو به دریای خیلی خوبی داشت. برخورد کارکنان پذیرش، گردشگری و خدمات خوب و قابل قبول بود. موقعیت مکانی هتل واقعا خوب بود، نزدیک به دریا و مراکز خرید. اتاق تمیز تحویل داده شد.
نقاط ضعف:
تشک تخت بسیار فرورفته و نیاز به تعویض داشت. صبحانه ضعیف و تکراری: پنیرو گوجه خیار/ تخم مرغ آب پز/پاستا/عدسی یا خوراک لوبیا، چای و آبمیوه. بوی غذا در راهرو که خیلی اذیت کننده نبود ولی حس میشد. استفاده از صابون به جای مایع دستشویی صندوق امانات داخل اتاق بسیار کوچک بود و لپتاپ یا دوربین عکاسی توش جا نمیشد.
نقاط قوت:
هیچ
نقاط ضعف:
غیر بهداشتی و بی نظم آسانسور خراب بود. سرویس دهی افتضاح
نقاط قوت:
هیچ نکته مثبتی نداشت
نقاط ضعف:
بسیار بد بود
نقاط قوت:
بهترین موقعیت مکانی برای دسترسی به مرکز شهر و اسکله تفریحی پرسنل خوب قیمت مناسب
نقاط ضعف:
آسانسور خراب شد و اقدامی به تعمیر نکردن بعد از خاموشی و خوابیدن سر و صدای عجیبی از اتاق ها میومد که منشا اونارو کسی نمیدونه
نقاط قوت:
دیده نشد.
نقاط ضعف:
فراوان و واقعا افتضاح
نقاط قوت:
موقعیت مکانی عالی هتل رفتار مناسب پرسنل
نقاط ضعف:
قطع و وصل شدن اب هتل و قرمزی اب اتاق
نقاط قوت:
نزدیکی به اسکله و مراکز خرید
نقاط ضعف:
برخورد پرسنل
نقاط قوت:
نزدیک بودن به مراکز خرید نزدیک بودن به ساحل زیبای خلیج فارس
نقاط ضعف:
نداشتن امکانات در داخل اتاق مثل چای ساز ، صبحانه معمولی و تکراری..... عدم رعایت مسائل بهداشتی در زمان سرو صبحانه
نقاط قوت:
ويوي دريا محيط ارام
نقاط ضعف:
نظافت در حد انتظار نبود صبحانه تنوع بسيار كم داشت و منوي ناقصي داشت
نقاط قوت:
نزدیکی به ساحل و بازار
نقاط ضعف:
شیرالات معیوب صبحانه بسیار بد روشنایی اتاق سوخته بالشت ها و پرده کثیف و....
نقاط قوت:
فقط موقعیت
نقاط ضعف:
بسیار هتل غیر بهداشتی وبی برنامه واتاقهای قدیمی
نقاط قوت:
موقعیت مکانی خوبی داشت
نقاط ضعف:
مایع دستشویی نداشت رو انداز یکبار مصرف جهت کشیدن روی تخت نداشت از ابتدای سفر تا انتهای سفر کسی‌اتاقمونو تمیز نکرد شارژ کردن شامپو و صابون وجود نداشت بشقاب های صبحانه جهت استفاده خیس بودند
نقاط قوت:
سلام دسترسی این هتل به فروشگاههای بزرگ خرید خوب است. پرسنل زحمت کشی دارند.
نقاط ضعف:
متاسفانه مدیریت هتل بسیار ضعیف و قیمت اتاقها نسبت به سه ستاره بودن آن خیلی گران است.حمام داخل اتاق کثیف دوش آب فشار ضعیف گرفتگی کف حمام و جمع شدن آب.صبحانه هر روز تکراری مدیریت پاسخگو مشکلات نیست.بنده راضی نبودم ودیگر در این هتل اسکان نمی شوم.در کل امکانات بسیار ضعیف است.
نقاط قوت:
واقعا از هتل رصایت نداشتم. فقط موقعیت مکانیش خوب بود
نقاط ضعف:
واقعا ازهتل رصایت نداشتم صبحانه ضعیف خدمات ضعیف قیمت بالا پرسنل رزروشن بسیار بی توجه.جالبه که نظرمو گزاشتم و پاک شد.عکسهایی رو هم که اینحاهست هیچ کدوم واقعی نبود اتاق لوکسش هیچی نداشت یه اتاق کوچیک حتی نکرده بودن روبه دریا بزارنش
نقاط قوت:
موقعیت مکانی خوب سکوت و ارامش برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
صبحانه افتضاح نبود مایع دستشویی در اتاق ها هزینه اتاق رو به دریا رو گرفتن اما اصلا دید به دریا نداشت و یک ساختمان بلند نیمه کاره جلوی دید رو گرفته بود
نقاط قوت:
فقط موقعیت مکانی خوب و تمام
نقاط ضعف:
اتاق ها و سرویس بی نهایت کثیف .رستوران بی برنامه
رستوران بی برنامه . لامپ ها سوخته .میگن نداریم عوض کنیم .اتاق اصللللا مثل عکس ها نیست. یخچال کوچیک و ضعیف . باز تاکید میکنم .حمام دستشویی زرد و ...‌متاسفم این مسافرخونه ی .نه هتل چهار 🌟 🌟🌟 !؟!! یکیش هم زیاده
نقاط قوت:
این هتل صادقانه بگم هیچ نقطه قوتی نداره افتضاح بود به معنی واقعی بهتون توهین میشه اتاق‌ها فوق العاده کثیف و سرویس های بهداشتی کثیف ملافه رو تخت کثیف ، صبحانه در حده صفر انگار دارن بهت صدقه میدن هر چی از کثیفی و بی نظمی هتل بگم بازم کمه کلا شاید ده تا پرسنل دارن که هم دربون هستن هم صبحانه سرو میکنن هم اتاق بهت نشون میدن و هم طرفای کثیف رو جمع میکنن ویو هتل به اشغال دونی هست به نظرم یک ستاره هم براش اضافه است متاسفم برای صاحب هتل که در حد یه تخم مرغ غنیمت میدونن
نقاط ضعف:
تمام نقاط هتل ضعف داشت هر چی بگم کم گفتم والا هتل دو ستاره هم خدماتش بهتر بود
در یک کلمه افتضاح
نسبت به پولی که میگیره خوبه
خیلی بدم اومد ازینجا پرسنلش اصلا خوب نبودن
اتاقای تمیز صبحونه خوب
نزدیکه دریا و مراکز خرید
به عنوان یه هتل سه ستاره خوب بود کارمندها رفتار مودبانه ای داشتن و صبحانه هم خوب بود
من 28 تیرماه رفتم این هتل خوب بود نزدیک دریا بود ولی ترانسفر برگشت داشتیم میگه خودتون برین ولی درکل بگم خوب بود از نظر قیمت خیلی خوبه ولی اگع هرکی اتاق میخواد از قسمت جدیدش بگیره بسیار عالیع
ما از 13 تا 17 شهریور در این هتل اقامت داشتیم.از اولش براتون بگم که ترنسفری که اومده بود دنبالمون کثیف ترین و داغون ترین ماشینی بود که توی جزیره کیش دیده بودم که از همونجا گفتم خدا بقیشو بخیر کنه..موقعی که دم در هتل اومدیم هیچکسی پایین نبود که چمدوناروبگیره خودتون باید بیارید داخل هتل.برخورد پرسنلم کاملا معمولی .بدترین قسمتش صبحانه بسیار افتضاحشه که فقط پنیر سبزی با خیار گرجه و چایی.رستوران کافی شاپشم که اصلا نرید که خیلی افتصاحه.اتاقا هم ویو رو به سمت سطلهای زباله هست ..سرویس برگشت برای فرودگاهم ندارن خودتون باید برید.من سال قبل فلامینگو بودم واقعا خوب بود امسال اشتباه کردم اومدم اینجا..اصلا به کسی توصیه نمیکنم..
عالی عالی . ما دو روز دیگه هم اضافه کردیم.همه چیز عالی مرسی.
خیلی عالی ما که واقعا راضی بدیم . تشکر
با سلام. دو مورد منفی 1. صبحانه افتضاح 2. کثیف بودن ملحفه در بدو ورود مابقی خوب از سفر به کیش لذت ببرید ...
بسیار هتل تمیز و عالی بود ،برخورد کارکنان بسیار عالی بود بخصوص غذای رستوران بسیار عالی و خوشمزه بود و با رستورانهای چهار ستاره هم رده می باشدسرویس صبحانه خوبی نداشت.
هتل بسیار خوبی بود ، با توجه به اینکه بازسازی هم شده بود بسیار شیک و تمیز بود . برخورد عوامل هم بسیار خوب بود. موقعیت جغرافیائی و دسترسی اون به دریا و اسکله تفریحی هم فوق العاده بود. ما با کمک خانومی که در لابی این هتل برنامه های تفریحی کیش رو رزرو میکردن کل برنامه های مورد نظرمون رو به قمیت مناسب تهیه کردیم و از راهنمایی های ایشون هم واقعا استفاده کردیم . در کل برنامه بسیار خوبی داشتیم . ضمنا یک فریم عکس چاپ شده رایگان هم توسط عکاس هتل به مسافران داده میشه . در رابطه با صبحانه نمیشه توقع اقلام بسیار زیادی رو داشت که در هتل های پنج ستاره سرو میشن . این هتل در موقع مراجعه ما سه ستاره بود و ظاهرا قرار بود که چهار ستاره بشه . شاید از این جهت هم مجددا پیشرفتی داشته باشه .
مکان عالی نزدیک ساحل مراکز خرید تقریبا پیاده تا ساحل ۷ الی ۸ دقیقهبرخورد خوب کارکنان قیمت غذا خوب بود و کیفیت غذا هم خوب بود اتاق تمیز و قشنگ بود عکس رایگان هم گرفتن درکل خیلی خوب بود اگر قرار باشه بازم برم کیش همین هتل رو انتخاب میکنم به نظر من نداشت
انصافا هتل بسیار خوبی بود.من و همسرم در فاز جدید هتل اقامت داشتیم و واقعا در سطح بسیار خوبی بود. تنها مشکل فاز جدید نداشتن اینترنت بود که واقعا میشد از این مسئله صرف نظر کرد. اقامت در این هتل رو حتما به بقیه پیشنهاد میدم
برای سفر کاری یه روز تو هتل اقامت داشتم همه چیز خوب بود ولی تو طبقه ای که من بودم که تلویزیون ها قطع بود
با توجه به 5 روز اقامت در هتل ، برخورد پرسنل هتل بسیار مناسب و شایسته بوده و تمیزی اتاق ها نیز مناسب بود . موقعیت هتل نسبت به نزدیکی به بازارها و دریا بسیار عالی می باشد. در کل برای دفعات بعد هم من همین هتل را انتخاب می کنم.
ویو عالی دریا از داخل اتاقها به جذب مشتری حتما کمک میکند، در مورد پرسنل، پرسنل و کادر مودب و فعالی دارد،نقطه ضعف این هتل که حتما باید رفع شود نظافت بیشتر لابي،راهروها و داخل اتاق است که در مدت اقامت فقط این ضعف را دیدیم. موفق باشید
ساختمان قدیمی بود ولی انصافا اتاقها تمیز بود . از نظر دسسترسی به دریا و مرکز شهر خیلی بود. در کل نسبت به قیمتش خوبه . پیشنهاد میکنم دوستان اگه دوستان دنبال یه هتل خوب با قیمت مناسب هستن به این هتل مراجعه نمایند
ما 6 روز در این هتل اقامت داشتید که تنها ویژگی که بخوام به خاطرش این هتل رو به کسی معرفی کنم اتاق تمیزش هست . صبحانه هتل خیلی معمولی بود و ظرف ها و قاشق ها اصلا مناسب نبود رومیزی ها کثیف بود و علارغم لینکه 8 تا 10 باید صبحانه باشع یعنی اگه شما 10 بری هم باید صبحانه باشه ولی متاسفانه شارژ نمیشد برای افرادی که دیر میرفتن بعلاوه کارکنان هتل واقعا سروصدا میکردن تو راهروها با صدای بلند صحبت میکردن و از کافی شاپ هتل دائم صدای اهنگ بلندی میومد که ...در کل ارامش نداشتی تو اتاق ولی انصافا اتاقش خیلی خیلی تمیز بود هرچند کلا برای نظافت و شارژ وسائل اتاق مراجعه نکردن . در ضمن دسترسی خوبی هم داشت به مرکز شهر
اتاق ها قدیمی و نیاز به بازسازی دارند.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل ریان قائم کیش

مهمانان هتل ریان قائم کیش در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل ریان قائم کیش از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل ریان قائم کیش بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل ریان قائم کیش رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل ریان قائم کیش را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.