هتل ریان قائم کیش

کیش، بلوار ساحل، مقابل بازار زیتون
-
امتیاز کاربران
33
نظرات کاربران

معرفی هتل ریان قائم کیش

هتل ریان قائم، در مركز جزيره کیش واقع شده است، اين هتل از نظر موقعیت مکانی نزدیک به دریا و مجتمع های تجاری واقع شده است، از آنجا كه نزدیک مراکز خرید و روبروی بازار زیتون قرار دارد، مورد توجه دوستداران خريد قرار گرفته شده است، ضمنا دسترسی به ساحل و دريا نیز به آسانی امکان پذیر است.

توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل ریان قائم کیش

ریان قائم-اتاق دوتخته دبل معمولی
اتاق دوتخته دبل معمولی
ای‌گردش
171,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
171,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
171,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
171,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
171,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
171,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
171,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
171,000
تومان
1 خرداد
شنبه
171,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
171,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
171,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
171,000
تومان
هتل یار
172,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
172,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
172,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
172,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
172,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
172,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
172,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
172,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 اردیبهشت
یکشنبه
190,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
190,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
190,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
190,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
190,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
190,000
تومان
1 خرداد
شنبه
190,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
190,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
190,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
190,000
تومان
ریان قائم-اتاق دوتخته لوکس
اتاق دوتخته لوکس
ای‌گردش
216,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
216,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
216,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
216,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
216,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
216,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
216,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
216,000
تومان
1 خرداد
شنبه
216,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
216,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
216,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
216,000
تومان
هتل یار
235,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
235,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
235,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
235,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
235,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
235,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
235,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
235,000
تومان
1 خرداد
شنبه
235,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
235,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
235,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
235,000
تومان
اقامت 24
235,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
235,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
235,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
235,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
235,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
235,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
235,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
235,000
تومان
1 خرداد
شنبه
280,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
280,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
280,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
280,000
تومان
ریان قائم-اتاق دو تخته توئین معمولی
اتاق دو تخته توئین معمولی
هتل یار
172,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
172,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
172,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
172,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
172,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
172,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
172,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
172,000
تومان
ریان قائم-اتاق دو تخته توئین تاپ
اتاق دو تخته توئین تاپ
هتل یار
235,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
235,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
235,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
235,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
235,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
235,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
235,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
235,000
تومان
1 خرداد
شنبه
235,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
235,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
235,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
235,000
تومان
ریان قائم-اتاق دو تخته جهت دریا
اتاق دو تخته جهت دریا
هتل یار
190,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
190,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
190,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
190,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
190,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
190,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
190,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
190,000
تومان
1 خرداد
شنبه
190,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
190,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
190,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
190,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 اردیبهشت
یکشنبه
190,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
190,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
190,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
190,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
190,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
190,000
تومان
1 خرداد
شنبه
190,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
190,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
190,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
190,000
تومان
ریان قائم-اتاق سه تخته معمولی
اتاق سه تخته معمولی
ای‌گردش
216,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
216,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
216,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
216,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
216,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
216,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
216,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
216,000
تومان
1 خرداد
شنبه
216,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
216,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
216,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
216,000
تومان
هتل یار
217,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
217,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
217,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
217,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
217,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
217,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
217,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
217,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 اردیبهشت
یکشنبه
235,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
235,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
235,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
235,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
235,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
235,000
تومان
1 خرداد
شنبه
235,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
235,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
235,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
235,000
تومان
ریان قائم-اتاق سه تخته لوکس
اتاق سه تخته لوکس
ای‌گردش
261,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
261,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
261,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
261,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
261,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
261,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
261,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
261,000
تومان
1 خرداد
شنبه
261,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
261,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
261,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
261,000
تومان
اقامت 24
280,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
280,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
280,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
280,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
280,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
280,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
280,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
280,000
تومان
1 خرداد
شنبه
280,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
280,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
280,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
280,000
تومان
هتل یار
280,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
280,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
280,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
280,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
280,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
280,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
280,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
280,000
تومان
1 خرداد
شنبه
280,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
280,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
280,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
280,000
تومان
ریان قائم-اتاق سه تخته جهت دریا
اتاق سه تخته جهت دریا
هتل یار
235,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
235,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
235,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
235,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
235,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
235,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
235,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
235,000
تومان
1 خرداد
شنبه
235,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
235,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
235,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
235,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 اردیبهشت
یکشنبه
235,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
235,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
235,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
235,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
235,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
235,000
تومان
1 خرداد
شنبه
235,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
235,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
235,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
235,000
تومان
ریان قائم-اتاق چهارتخته معمولی
اتاق چهارتخته معمولی
ای‌گردش
603,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
603,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
603,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
603,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
603,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
603,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
603,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
603,000
تومان
1 خرداد
شنبه
603,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
603,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
603,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
603,000
تومان
اقامت 24
604,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
604,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
604,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
604,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
604,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
604,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
604,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
604,000
تومان
1 خرداد
شنبه
604,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
604,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
604,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
604,000
تومان
ریان قائم-اتاق چهارتخته لوکس
اتاق چهارتخته لوکس
ای‌گردش
702,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
702,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
702,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
702,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
702,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
702,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
702,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
702,000
تومان
1 خرداد
شنبه
702,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
702,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
702,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
702,000
تومان
هتل یار
703,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
703,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
703,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
703,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
703,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
703,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
703,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
703,000
تومان
1 خرداد
شنبه
703,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
703,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
703,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
703,000
تومان
اقامت 24
703,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
703,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
703,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
703,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
703,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
703,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
703,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
703,000
تومان
1 خرداد
شنبه
703,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
703,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
703,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
703,000
تومان

امکانات اتاق های هتل ریان قائم کیش

اعلام حریق
فكس
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
روم سرويس
پارک کودک
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
وسایل بدنسازی
گشت جزیره رایگان
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
اينترنت (Wifi)
گیم نت
زمین ورزشی
آرایشگاه
امكانات برای معلولين
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
خدمات باربري
اجاره ماشين
جكوزی
تلويزيون LCD در لابی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
روم سرويس 24 ساعته
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
فروشگاه
تلفن در اتاق
فتوکپی
صندوق امانات
فست‌فود
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
نمازخانه
آسانسور
یخچال
ماساژ
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
کافی شاپ 24 ساعته
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
جعبه کمک های اولیه
اتاق چمدان
اینترنت
پله اضطراری
مرکز خرید
اتاق سیگار
سونا رایگان
استخر رایگان
جکوزی رایگان
لابی
اطفای حریق
اتاق بازی
ویلچر
رستوران ایرانی
ماساژ غیررایگان
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
رمپ
دستگاه واکس کفش
پارکینگ روباز
سرویس رایگان از فرودگاه به هتل
سالن بدنسازی
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات تور
پرینت
Business Center

آدرس هتل ریان قائم کیش روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل ریان قائم کیش

(33 نظر)
نقاط قوت:
ساختمان هتل بازسازی و تمیز بود صبحانه هتل کامل و کافی بود. موقعیت مکانی از این بهتر نمیشد
نقاط ضعف:
کلا نظافت روزانه اتاق انجام نمیشد. هتل تمیزی نیست ولی وحشتناک هم نیست حتما لیوان و بشقاب همراه داشته باشید چون در اتاقها نیست به دلیل کرونا
نقاط قوت:
موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
اصلا نظافت اتاق انجام نمیدادن صبحانه افتضاااااح
نقاط قوت:
مکان و دسترسی هتل عالی - برخورد پرسنل و رسیدگی عالی . هتل دنج و ساکت . اتاق ها و سالن غذاخوری تمیز .آب حمام گرم و پر فشار . تشک و بالشت عالی. در کل احساس آرامش در این هتل داشتیم و خیلی خوب بود بازم این هتل را انتخاب میکنیم و بهتون پیشنهاد میکنم در کیش بیشتر هزینه تفریح و غذا کنید .
نقاط ضعف:
نکات ریزی بود که اصلا قابل ملاحظه نبودمثلا به دلیل شیوع کرونا بشقاب و لیوان و کارد داخل اتاق ها نبود که با درخواست از پذیرش برامون فورا اوردنیا مثلا اتاق ساعت نداشت‌ ولی در کل نکته منفی وجود نداشت. خیلی خوب بود . احساس خوبی تو این هتل داشتیم.
نقاط قوت:
با توجه به قیمت هتل خوبی است. موقعیت مکانی خوب. پرسنل مودب و زحمت کش توجه کنید که اندازه هزینه ای که میکنیم باید توقع داشته باشیم.
نقاط ضعف:
صبحانه میتونه بهتر باشه.تقریبا ضعیف و تکراری به نظافت اتاق ها و لوازم و پرده ها بیشتر اهمیت بدن البته تو وضعیت کرونا اقتصاد هتلداران هم لطمه دیده و همه چی ایده آل نیست
نقاط قوت:
موقعیت مکانی عالی هتل رفتار مناسب پرسنل
نقاط ضعف:
قطع و وصل شدن اب هتل و قرمزی اب اتاق
نقاط قوت:
فقط موقعیت مکانی خوب و تمام
نقاط ضعف:
اتاق ها و سرویس بی نهایت کثیف .رستوران بی برنامه
رستوران بی برنامه . لامپ ها سوخته .میگن نداریم عوض کنیم .اتاق اصللللا مثل عکس ها نیست. یخچال کوچیک و ضعیف . باز تاکید میکنم .حمام دستشویی زرد و ...‌متاسفم این مسافرخونه ی .نه هتل چهار 🌟 🌟🌟 !؟!! یکیش هم زیاده
نقاط قوت:
موقعیت هتل بهتر از این نمیشد. عالی عالی. کارکنان هتل هم خیلی مودب و متین بودن. هتل هم تمیز و مرتب بود.
نقاط ضعف:
سرویس دهی هتل یکم ضعیف بود ولی باتوجه به قیمت هتل قابل قبول بود.
نقاط قوت:
این هتل صادقانه بگم هیچ نقطه قوتی نداره افتضاح بود به معنی واقعی بهتون توهین میشه اتاق‌ها فوق العاده کثیف و سرویس های بهداشتی کثیف ملافه رو تخت کثیف ، صبحانه در حده صفر انگار دارن بهت صدقه میدن هر چی از کثیفی و بی نظمی هتل بگم بازم کمه کلا شاید ده تا پرسنل دارن که هم دربون هستن هم صبحانه سرو میکنن هم اتاق بهت نشون میدن و هم طرفای کثیف رو جمع میکنن ویو هتل به اشغال دونی هست به نظرم یک ستاره هم براش اضافه است متاسفم برای صاحب هتل که در حد یه تخم مرغ غنیمت میدونن
نقاط ضعف:
تمام نقاط هتل ضعف داشت هر چی بگم کم گفتم والا هتل دو ستاره هم خدماتش بهتر بود
در یک کلمه افتضاح
نقاط قوت:
نزدیکی به بازارهاومراکزتفریحی
نقاط ضعف:
فقط بوی غذاتوراهروها وکمی هم تواطافهابودعیب دیگه ای نداشت
نقاط قوت:
رفتار پرسنل شدیدا محترمانه بود.هتل فرا تر از انتظار بود.
نقاط ضعف:
نکته منفی مشاهده نشد
نقاط قوت:
رفتار مناسب پرسنل...موقعیت مکانی مناسب...تمیزی اتاق...با اینکه ما اتاق معمولی انتخاب کرده بودیم ولی لطف کردند و اتاق رو به دریا به ما دادند...صبحانه خوب:پنیر و گوجه خیار/ تخم مرغ آب پز/پاستا/عدسی یا خوراک لوبیا....چای و آبمیوه
نقاط ضعف:
نداشتن اینترنت...نداشتن مایع دستشویی که در دوران کرونا الزامی است و گفتند بجای مایع صابون استفاده کنید البته ما همراه داشتیم
نقاط قوت:
۱ - موقعیت مکانی نزدیک به بازار ۲ - برخورد پرسنل مودبانه ۳ - صبحانه نسبتا خوب
نقاط ضعف:
با وجودیکه با پرداخت هزینه بیشتر از اتاق های بازسازی شده و مثلا تاپ این هتل رزرو کردم ولی متاسفانه از هر لحاظ بدترین اقامت ممکن رو در این هتل داشتم. ۱ - تخت اتاق دونفره به قدری کوچک بود که موقع خواب پای شما از انتهای تخت بیرون میزنه و انقدر کم عرض است که دو نفر معمولی به راحتی در کنار هم جا نمی شوند و به همین ترتیب پتو های دونفره اش عملا برای یک نفر مناسب هستند. تشک های تخت بسیار فرورفته و نیاز به تعویض داشتند. ۲ - چاهک حمام مسدود بود و آب فراوان در کف حمام جمع می شد. ۳ - آبگرمکن مشکل داشت و آب سرد بود و علی رقم تذکر، توجهی از سوی هتل نشد و اتاق های دیگه هم همین مشکل رو داشتند. ۴ - دمپایی ها و مخصوصا حوله های هتل بسیار کثیف و آلوده بودند و توصیه میکنم حتما لوازم شخصی همراه داشته باشید. ۵ - موکت کف اتاق ها و راهروهای هتل بسیار کثیف و چرک بود. ۶ - درب یخچال مینی بار درست بسته نمیشد و پر از برفک بود.
نقاط قوت:
بسیار مطلوب و ایده آل بود
نقاط ضعف:
فاقد نکته منفی
نسبت به پولی که میگیره خوبه
خیلی بدم اومد ازینجا پرسنلش اصلا خوب نبودن
اتاقای تمیز صبحونه خوب
نزدیکه دریا و مراکز خرید
به عنوان یه هتل سه ستاره خوب بود کارمندها رفتار مودبانه ای داشتن و صبحانه هم خوب بود
من 28 تیرماه رفتم این هتل خوب بود نزدیک دریا بود ولی ترانسفر برگشت داشتیم میگه خودتون برین ولی درکل بگم خوب بود از نظر قیمت خیلی خوبه ولی اگع هرکی اتاق میخواد از قسمت جدیدش بگیره بسیار عالیع
ما از 13 تا 17 شهریور در این هتل اقامت داشتیم.از اولش براتون بگم که ترنسفری که اومده بود دنبالمون کثیف ترین و داغون ترین ماشینی بود که توی جزیره کیش دیده بودم که از همونجا گفتم خدا بقیشو بخیر کنه..موقعی که دم در هتل اومدیم هیچکسی پایین نبود که چمدوناروبگیره خودتون باید بیارید داخل هتل.برخورد پرسنلم کاملا معمولی .بدترین قسمتش صبحانه بسیار افتضاحشه که فقط پنیر سبزی با خیار گرجه و چایی.رستوران کافی شاپشم که اصلا نرید که خیلی افتصاحه.اتاقا هم ویو رو به سمت سطلهای زباله هست ..سرویس برگشت برای فرودگاهم ندارن خودتون باید برید.من سال قبل فلامینگو بودم واقعا خوب بود امسال اشتباه کردم اومدم اینجا..اصلا به کسی توصیه نمیکنم..
عالی عالی . ما دو روز دیگه هم اضافه کردیم.همه چیز عالی مرسی.
خیلی عالی ما که واقعا راضی بدیم . تشکر
با سلام. دو مورد منفی 1. صبحانه افتضاح 2. کثیف بودن ملحفه در بدو ورود مابقی خوب از سفر به کیش لذت ببرید ...
بسیار هتل تمیز و عالی بود ،برخورد کارکنان بسیار عالی بود بخصوص غذای رستوران بسیار عالی و خوشمزه بود و با رستورانهای چهار ستاره هم رده می باشدسرویس صبحانه خوبی نداشت.
هتل بسیار خوبی بود ، با توجه به اینکه بازسازی هم شده بود بسیار شیک و تمیز بود . برخورد عوامل هم بسیار خوب بود. موقعیت جغرافیائی و دسترسی اون به دریا و اسکله تفریحی هم فوق العاده بود. ما با کمک خانومی که در لابی این هتل برنامه های تفریحی کیش رو رزرو میکردن کل برنامه های مورد نظرمون رو به قمیت مناسب تهیه کردیم و از راهنمایی های ایشون هم واقعا استفاده کردیم . در کل برنامه بسیار خوبی داشتیم . ضمنا یک فریم عکس چاپ شده رایگان هم توسط عکاس هتل به مسافران داده میشه . در رابطه با صبحانه نمیشه توقع اقلام بسیار زیادی رو داشت که در هتل های پنج ستاره سرو میشن . این هتل در موقع مراجعه ما سه ستاره بود و ظاهرا قرار بود که چهار ستاره بشه . شاید از این جهت هم مجددا پیشرفتی داشته باشه .
مکان عالی نزدیک ساحل مراکز خرید تقریبا پیاده تا ساحل ۷ الی ۸ دقیقهبرخورد خوب کارکنان قیمت غذا خوب بود و کیفیت غذا هم خوب بود اتاق تمیز و قشنگ بود عکس رایگان هم گرفتن درکل خیلی خوب بود اگر قرار باشه بازم برم کیش همین هتل رو انتخاب میکنم به نظر من نداشت
انصافا هتل بسیار خوبی بود.من و همسرم در فاز جدید هتل اقامت داشتیم و واقعا در سطح بسیار خوبی بود. تنها مشکل فاز جدید نداشتن اینترنت بود که واقعا میشد از این مسئله صرف نظر کرد. اقامت در این هتل رو حتما به بقیه پیشنهاد میدم
برای سفر کاری یه روز تو هتل اقامت داشتم همه چیز خوب بود ولی تو طبقه ای که من بودم که تلویزیون ها قطع بود
با توجه به 5 روز اقامت در هتل ، برخورد پرسنل هتل بسیار مناسب و شایسته بوده و تمیزی اتاق ها نیز مناسب بود . موقعیت هتل نسبت به نزدیکی به بازارها و دریا بسیار عالی می باشد. در کل برای دفعات بعد هم من همین هتل را انتخاب می کنم.
ویو عالی دریا از داخل اتاقها به جذب مشتری حتما کمک میکند، در مورد پرسنل، پرسنل و کادر مودب و فعالی دارد،نقطه ضعف این هتل که حتما باید رفع شود نظافت بیشتر لابي،راهروها و داخل اتاق است که در مدت اقامت فقط این ضعف را دیدیم. موفق باشید
ساختمان قدیمی بود ولی انصافا اتاقها تمیز بود . از نظر دسسترسی به دریا و مرکز شهر خیلی بود. در کل نسبت به قیمتش خوبه . پیشنهاد میکنم دوستان اگه دوستان دنبال یه هتل خوب با قیمت مناسب هستن به این هتل مراجعه نمایند
ما 6 روز در این هتل اقامت داشتید که تنها ویژگی که بخوام به خاطرش این هتل رو به کسی معرفی کنم اتاق تمیزش هست . صبحانه هتل خیلی معمولی بود و ظرف ها و قاشق ها اصلا مناسب نبود رومیزی ها کثیف بود و علارغم لینکه 8 تا 10 باید صبحانه باشع یعنی اگه شما 10 بری هم باید صبحانه باشه ولی متاسفانه شارژ نمیشد برای افرادی که دیر میرفتن بعلاوه کارکنان هتل واقعا سروصدا میکردن تو راهروها با صدای بلند صحبت میکردن و از کافی شاپ هتل دائم صدای اهنگ بلندی میومد که ...در کل ارامش نداشتی تو اتاق ولی انصافا اتاقش خیلی خیلی تمیز بود هرچند کلا برای نظافت و شارژ وسائل اتاق مراجعه نکردن . در ضمن دسترسی خوبی هم داشت به مرکز شهر
اتاق ها قدیمی و نیاز به بازسازی دارند.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل ریان قائم کیش

مهمانان هتل ریان قائم کیش در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل ریان قائم کیش از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل ریان قائم کیش بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل ریان قائم کیش رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل ریان قائم کیش را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.