هتل پالاس کیش

كيش - مابین میدان سیری و میدان داریوش
-
امتیاز کاربران
28
نظرات کاربران

معرفی هتل پالاس کیش

هتل در حال ساخت میباشد .
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل پالاس کیش

ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته استاندارد
ایران هتل آنلاین
2,780,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
2,780,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,780,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,780,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,780,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,780,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,780,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
2,780,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
2,780,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
2,780,000 تومان
12 مرداد
جمعه
2,780,000 تومان
13 مرداد
شنبه
2,780,000 تومان
دو تخته دابل استاندارد
اسنپ تریپ
2,780,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
2,780,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,780,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,916,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,916,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,916,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,916,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
2,916,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
2,916,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
2,916,000 تومان
12 مرداد
جمعه
2,916,000 تومان
13 مرداد
شنبه
2,916,000 تومان
دو تخته دبل استاندارد
اقامت 24
2,840,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 مرداد
شنبه
2,840,000 تومان
13 مرداد
شنبه
2,840,000 تومان
دو تخته تویین استاندارد
اسنپ تریپ
2,916,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
2,916,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,916,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,916,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,916,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,916,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,916,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
2,916,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
2,916,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
2,916,000 تومان
12 مرداد
جمعه
2,916,000 تومان
13 مرداد
شنبه
2,916,000 تومان
دو تخته دبل استاندارد
اقامت 24
3,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 مرداد
پنج‌شنبه
3,000,000 تومان
5 مرداد
جمعه
3,000,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
3,000,000 تومان
دو تخته دابل دریا
اسنپ تریپ
3,190,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
3,190,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
3,190,000 تومان
5 مرداد
جمعه
3,190,000 تومان
6 مرداد
شنبه
3,305,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
3,305,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
3,305,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
3,305,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
3,305,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
3,305,000 تومان
12 مرداد
جمعه
3,305,000 تومان
13 مرداد
شنبه
3,305,000 تومان
اتاق دو تخته رو به دریا
ایران هتل آنلاین
3,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
3,200,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
3,200,000 تومان
5 مرداد
جمعه
3,200,000 تومان
6 مرداد
شنبه
3,200,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
3,200,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
3,200,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
3,200,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
3,200,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
3,200,000 تومان
12 مرداد
جمعه
3,200,000 تومان
13 مرداد
شنبه
3,200,000 تومان
دوتخته تویین کانکت دریا
اسنپ تریپ
3,305,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
3,305,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
3,305,000 تومان
5 مرداد
جمعه
3,305,000 تومان
6 مرداد
شنبه
3,305,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
3,305,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
3,305,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
3,305,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
3,305,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
3,305,000 تومان
12 مرداد
جمعه
3,305,000 تومان
13 مرداد
شنبه
3,305,000 تومان
اتاق دو تخته دبل کانکت رو به دریا
ایران هتل آنلاین
3,350,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
3,350,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
3,350,000 تومان
5 مرداد
جمعه
3,350,000 تومان
6 مرداد
شنبه
3,350,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
3,350,000 تومان
اتاق دو تخته دریا
اقامت 24
3,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 مرداد
جمعه
3,400,000 تومان
دو تخته دابل پرشین گلف رو به جزیره
اسنپ تریپ
3,888,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
3,888,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
3,888,000 تومان
5 مرداد
جمعه
3,888,000 تومان
6 مرداد
شنبه
3,888,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
3,888,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
3,888,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
3,888,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
3,888,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
3,888,000 تومان
12 مرداد
جمعه
3,888,000 تومان
13 مرداد
شنبه
3,888,000 تومان
سوئیت پرشین گلف جزیره برای دو نفر
ایران هتل آنلاین
4,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 مرداد
دوشنبه
4,000,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
4,000,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
4,000,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
4,000,000 تومان
12 مرداد
جمعه
4,000,000 تومان
13 مرداد
شنبه
4,000,000 تومان
دو تخته دابل پرشین گلف دریا
اسنپ تریپ
4,374,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
4,374,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
4,374,000 تومان
5 مرداد
جمعه
4,374,000 تومان
6 مرداد
شنبه
4,374,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
4,374,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
4,374,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
4,374,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
4,374,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
4,374,000 تومان
12 مرداد
جمعه
4,374,000 تومان
13 مرداد
شنبه
4,374,000 تومان
سوئیت دو تخته پرشین گلف رو به غروب
اسنپ تریپ
5,346,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
5,346,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
5,346,000 تومان
5 مرداد
جمعه
5,346,000 تومان
6 مرداد
شنبه
5,346,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
5,346,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
5,346,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
5,346,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
5,346,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
5,346,000 تومان
12 مرداد
جمعه
5,346,000 تومان
13 مرداد
شنبه
5,346,000 تومان
سوئیت دو تخته پرشین گلف رو به دریا
اسنپ تریپ
6,804,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
6,804,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
6,804,000 تومان
5 مرداد
جمعه
6,804,000 تومان
6 مرداد
شنبه
6,804,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
6,804,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
6,804,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
6,804,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
6,804,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
6,804,000 تومان
12 مرداد
جمعه
6,804,000 تومان
13 مرداد
شنبه
6,804,000 تومان
سوئیت دو تخته جونیور جزیره
اسنپ تریپ
19,440,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
19,440,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
19,440,000 تومان
5 مرداد
جمعه
19,440,000 تومان
6 مرداد
شنبه
19,440,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
19,440,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
19,440,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
19,440,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
19,440,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
19,440,000 تومان
12 مرداد
جمعه
19,440,000 تومان
13 مرداد
شنبه
19,440,000 تومان
سوئیت رویال یک خوابه دو تخته دریا
اسنپ تریپ
24,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
24,300,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
24,300,000 تومان
5 مرداد
جمعه
24,300,000 تومان
6 مرداد
شنبه
24,300,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
24,300,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
24,300,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
24,300,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
24,300,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
24,300,000 تومان
12 مرداد
جمعه
24,300,000 تومان
13 مرداد
شنبه
24,300,000 تومان
اتاق توئین دریا
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
7 مرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
9 مرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 مرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 3 نفر

سه تخته استاندارد
اسنپ تریپ
3,930,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
3,930,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
3,930,000 تومان
5 مرداد
جمعه
4,082,000 تومان
6 مرداد
شنبه
4,082,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
4,082,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
4,082,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
4,082,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
4,082,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
4,082,000 تومان
12 مرداد
جمعه
4,082,000 تومان
13 مرداد
شنبه
4,082,000 تومان
اتاق سه تخته استاندارد
ایران هتل آنلاین
4,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
4,000,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
4,000,000 تومان
5 مرداد
جمعه
4,000,000 تومان
6 مرداد
شنبه
4,000,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
4,000,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
4,000,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
4,000,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
4,000,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
4,000,000 تومان
12 مرداد
جمعه
4,000,000 تومان
13 مرداد
شنبه
4,000,000 تومان
سه تخته دریا
اسنپ تریپ
4,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
4,300,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
4,300,000 تومان
5 مرداد
جمعه
4,471,000 تومان
6 مرداد
شنبه
4,471,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
4,471,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
4,471,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
4,471,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
4,471,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
4,471,000 تومان
12 مرداد
جمعه
4,471,000 تومان
13 مرداد
شنبه
4,471,000 تومان
اتاق سه تخته دریا
ایران هتل آنلاین
4,470,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
4,470,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
4,470,000 تومان
5 مرداد
جمعه
4,470,000 تومان
6 مرداد
شنبه
4,470,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
4,470,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
4,470,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
4,470,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
4,470,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
4,470,000 تومان
12 مرداد
جمعه
4,470,000 تومان
13 مرداد
شنبه
4,470,000 تومان
دوبلکس سه تخته رو به جزیره
اسنپ تریپ
4,471,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
4,471,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
4,471,000 تومان
5 مرداد
جمعه
4,471,000 تومان
6 مرداد
شنبه
4,471,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
4,471,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
4,471,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
4,471,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
4,471,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
4,471,000 تومان
12 مرداد
جمعه
4,471,000 تومان
13 مرداد
شنبه
4,471,000 تومان
اتاق سه تخته دوبلکس
ایران هتل آنلاین
4,600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
4,600,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
4,600,000 تومان
5 مرداد
جمعه
4,600,000 تومان
6 مرداد
شنبه
4,600,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
4,600,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
4,600,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
4,600,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
4,600,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
4,600,000 تومان
12 مرداد
جمعه
4,600,000 تومان
13 مرداد
شنبه
4,600,000 تومان
سه تخته دريا
اقامت 24
4,600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 مرداد
چهارشنبه
4,600,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته استاندارد
ایران هتل آنلاین
5,631,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
5,631,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
5,631,000 تومان
5 مرداد
جمعه
5,631,000 تومان
6 مرداد
شنبه
5,631,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
5,631,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
5,631,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
5,631,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
5,631,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
5,631,000 تومان
12 مرداد
جمعه
5,631,000 تومان
13 مرداد
شنبه
5,631,000 تومان
چهار تخته جزیره
اسنپ تریپ
5,631,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
5,631,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
5,631,000 تومان
5 مرداد
جمعه
5,638,000 تومان
6 مرداد
شنبه
5,638,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
5,638,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
5,638,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
5,638,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
5,638,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
5,638,000 تومان
12 مرداد
جمعه
5,638,000 تومان
13 مرداد
شنبه
5,638,000 تومان
کانکت چهار تخته پرشین گلف رو به دریا
اسنپ تریپ
8,748,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
8,748,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
8,748,000 تومان
5 مرداد
جمعه
8,748,000 تومان
6 مرداد
شنبه
8,748,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
8,748,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
8,748,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
8,748,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
8,748,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
8,748,000 تومان
12 مرداد
جمعه
8,748,000 تومان
13 مرداد
شنبه
8,748,000 تومان
ظرفیت 5 نفر

کانکت پنج تخته رو به جزیره
اسنپ تریپ
6,998,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
6,998,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
6,998,000 تومان
5 مرداد
جمعه
6,998,000 تومان
6 مرداد
شنبه
6,998,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
6,998,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
6,998,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
6,998,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
6,998,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
6,998,000 تومان
12 مرداد
جمعه
6,998,000 تومان
13 مرداد
شنبه
6,998,000 تومان
اتاق کانکت پنج تخته رو به جزیره
ایران هتل آنلاین
7,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
7,200,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
7,200,000 تومان
5 مرداد
جمعه
7,200,000 تومان
6 مرداد
شنبه
7,200,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
7,200,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
7,200,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
7,200,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
7,200,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
7,200,000 تومان
12 مرداد
جمعه
7,200,000 تومان
13 مرداد
شنبه
7,200,000 تومان
کانکت پنج تخته دریا
اسنپ تریپ
7,776,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
7,776,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
7,776,000 تومان
5 مرداد
جمعه
7,776,000 تومان
6 مرداد
شنبه
7,776,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
7,776,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
7,776,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
7,776,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
7,776,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
7,776,000 تومان
12 مرداد
جمعه
7,776,000 تومان
13 مرداد
شنبه
7,776,000 تومان
سوئیت رویال دو خوابه پنج تخته دریا
اسنپ تریپ
34,020,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
34,020,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
34,020,000 تومان
5 مرداد
جمعه
34,020,000 تومان
6 مرداد
شنبه
34,020,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
34,020,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
34,020,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
34,020,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
34,020,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
34,020,000 تومان
12 مرداد
جمعه
34,020,000 تومان
13 مرداد
شنبه
34,020,000 تومان
سوئیت لوکس پرزیدنت پنج تخته دریا
اسنپ تریپ
43,740,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
43,740,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
43,740,000 تومان
5 مرداد
جمعه
43,740,000 تومان
6 مرداد
شنبه
43,740,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
43,740,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
43,740,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
43,740,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
43,740,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
43,740,000 تومان
12 مرداد
جمعه
43,740,000 تومان
13 مرداد
شنبه
43,740,000 تومان

نظرات کاربران برای هتل پالاس کیش

(28 نظر)
از همه نظر هتل بسیار عالی و خوبی بود.واقعا از ایران هتل ممنونم که این هتل را به ما پیشنهاد داد
ما ۴ شب در یکی از اتاق های ۴ تخته اقامت داشتیم. هتل بسیار خوب طراحی شده، محوطه سازی زیبایی داشت. پرسنل بسیار مودب و مسئولیت پذیر بودند. دسترسی به مراکز خرید هم بسیار راحت هست و همیشه تاکسی آماده جلوی هتل بود. نظافت اتاق ها به موقع انجام میشد. صبحانه کامل و خوب بود. غذای رستوران هم که یک روز تجربه کردیم بسیار خوب و لذیذ بود(ناهار) خیلی بزرگ و دسترسی به طبقات راحت بود. برای افرادی که محدودیت های حرکتی دارند هم طراحی هتل مناسب بود چون آسانسورها جایگذاری درستی داشتن و قسمت ورودی هم که چند پله کوتاه داشت اگر درست خاطرم مونده باشه رمپ مناسبی هم داشت. قسمت سالن غذاخوری ( غیر از سالن صبحانه خوری) و فروشگاه ها هم چند پله کوتاه داشت. در مجموع یکی از بهترین هتل های کیش بود که ما تا به حال برای اقامت انتخاب کرده بودیم.
در کل سفر خوبی بود هتل واقعا تمیز و مرتب بود ویوی خوبی به دریا داشت و دسترسی خوبی به همه جا داشت و تاکسی همیشه جلوی هتل بود من راضی بودم از هتل حتما به بقیه هم پیشنهاد میکنم تجربه کنید پالاس رو🙏
هم چیز هتل عالی بود ولی نظافت در مدت زمان اقامت خوب نبود تو چهار روز اقامت علی رغم اعلام فقط یکبار نظافت شد؟! بجز این مورد همه چیز از صبحانه و برخورد کارکنان و ... عالی بود
نقاط قوت خیلی زیاده دیگه بهشون نمیپردازم تنها دو تا نکته منفی دیدم ۱-وجود مورچه های خیلی ریز داخل اتاق ۲-کیفیت صبحانه خیلی معمولی بود تو سایر موارد از هر لحاظ عاااالیه و حتما این هتل رو به همه توصیه میکنم
تنها موردش این بود که اتاق پر از مورچه های ریز بود مابقی موارد خوب بود
من اصلا راضی نیستم از یه سری مسائل
همه چیز عالی بود صبحانه میتونست قویتر باشه
واقعاً چه از نظر پرسنل، چه صبحانه، تميزي… عالي امكانات هتل خيلي خوبه، روف گاردن يه رستوران خيلي باحال داره تا ساعت ٢ بامداد ديجي داره كه جداي از هتل هست هرينه هاش، در كل اقامت بينظيري داشتيم❤️
بسیار عالی برخوردها عالی
بنظر من هتل خوبی فقط پنجره اتاق از بیرون کثیف بود و نمیشد دریا رو دید . به همه پیشنهادش میکنم
بعد از تسویه موقع خروج تو لابی دستمون خورد یه پیشدستی افتاد شکست نیم ساعت معطلمون کردن تا خسارت وارده رو محاسبه کنن خب این مغایر با انتظار ما از یه هتل ۵ ستارست البته خسارت نگرفتن.
سفر خوبی بود هتل تمیز بود
خيلى خوب بود
اقامت خوب و هتل بسیار عالی از همه نظر
دسترسی نامطلوب
هتل از نظر نظافت،رفتار پرسنل بسیار خوب بود ولی نکته ای بنظرم ایراد بود برای استفاده از باشگاه ورزشی بایستی جداگانه هزینه پرداخت می‌شد اصولا این مورد در هنرهای ۵ستاره با هتل است و اگر قرار بود جداگانه محاسبه شود(اعلام شد روزانه ‌‌جلسه ای باید پرداخت گردد)بایستی قبل از رزرو اعلام می‌شد همچنین استخر تایم آزاد نبود و محدود به روزی ۴۵ دقیقه بود.
نقاط قوت:
اتاقها تمييز بود برخورد پرسنل خوب و تا حدودي حرفه اي بود البته بجز يكي دو نفر
نقاط ضعف:
اتاقها بعنوان يك هتل پنج ستاره بسيار كوچك بود، انتظار داشتم حداقل وان در حمام باشه نه جكوزي و نه وان و بدتر از همه كوچكترين صدا از اتاق كنار ميومد و از طبقات
در كل از نظر من هتل پنج ستاره واسش زياده اتاقها كوچك و بدون داشتن وان يا جكوزي سرويس روم بسيار طول كشيد سر وصدا از اتاقهاي مجاور و طبقات ميومد ارزش اين مبلغ رو نداره صبحانش خيلي خوب هست و اتاقش تمييز هست ولي معايبش بيشتر هست من دوباره اين هتل رو انتخاب نميكنم
نقاط قوت:
نظافت هتل مهمان نوازی برخورد حرفه ای کارکنان طراحی جذاب هتل بالکن بزرگ
نقاط ضعف:
نظافت هتل مهمان نوازی برخورد حرفه ای کارکنان طراحی جذاب هتل بالکن بزرگ
نقاط قوت:
نوساز بودن هتل و تمییزی اتاق ها و مشاعات
نقاط ضعف:
نوساز بودن هتل و تمییزی اتاق ها و مشاعات
نقاط قوت:
بسیار تمیز و سیستم گرمایشی و سرمایشی فوق العاده ، رفتار عالی کارکنان، تنوع خوب صبحانه
نقاط ضعف:
بسیار تمیز و سیستم گرمایشی و سرمایشی فوق العاده ، رفتار عالی کارکنان، تنوع خوب صبحانه
من بار دوم بود ک اینجا اقامت داشتم، و خیلی راضی بودم و بازم میام
نقاط قوت:
بسیار تمیز و کارکنان بسیار خوب و با ادب
نقاط ضعف:
بسیار تمیز و کارکنان بسیار خوب و با ادب
همه چی بسیار خوب
نقاط قوت:
بهترین هتل جزیره کیش و بدون رغیب
نقاط ضعف:
بهترین هتل جزیره کیش و بدون رغیب
عالی عالی عالی به همه پیشنهاد میکنم
نقاط قوت:
تمیزی ، برخورد خوب پرسنل، همیشه تاکسی در دسترس است،
نقاط ضعف:
تمیزی ، برخورد خوب پرسنل، همیشه تاکسی در دسترس است،
کلا خیلی اوقات خوشی داشتم
متوسط
نقاط قوت:
فقط نو بودنش نقاط قوتش بود
نقاط ضعف:
وقتی رسیدیم کیش نیم ساعت جلوی فرودگاه منتظر ترنسفر بودیم و‌وقتی تماس گرفتیم باهاشون و فامیلامون رو گفتیم اول گفتن همچین شخصی رزرو نکرده بعدش گفتن این شخص اومدن الان تو اتاقشونن(((: تاکسی گرفتیم رفتیم نزدیک یک ساعت اونم ساعت۱۲شب و خسته ی پرواز تو لابی منتظر موندیم،صبح با صدای آژیر موتور و ماشینایی که خود هتل به بچه ها اجاره میداد بیدار شدیم!! ویوی دریا هم اصلا ویوی دریا نیست هتل از دریا خیلی دور هستش و ویوی زیبایی نداره چون اطرافش فضای زیبایی نیست. باشگاه و استخر و آرایشگاه و هیچیش افتتاح نشده،منوی غذاش کلا چهار پنج تا بود و بدون تنوع. نبود هماهنگی بین پرسنل. ما سه تا اتاق عوض کردیم و هر دو روز به دلیل اینکه اتاقا پر شده بود اتاقمون عوض میشد و بدترین و غیر قابل هضم ترین موضوع این بود که تو اتاق آخر که فقط یک شب اونجا بودیم موقع تحویل اتاق ازمون دزد ساختن!! گفتن یک ماگ نیستش و مبلغ ۲۱۸هزار ازمون پول گرفتن! اگه میخواید تو سفرتان دزد نشید به این هتل نرید؛نمیدونستیم که وقتی وارد یه اتاق میشیم ما باید چک کنیم چی چندتاست که نگن ما چیزی رو برداشتیم و کم کردیم! و جالب اینه که همون لحظه به یک خانم دیگه هم گقته بودن حوله نیست و از ایشون هزینه ی حوله رو گرفتن ! کاسبی خوبی از این راه به راه انداختن؛ بدترین هتلداری و متاسف برای مدیر این هتل؛ خلاصه که پولتون رو‌دور نریزید 🤝🏻
بدترین و بی نظم ترین و بی اخلاق ترین هتل کیش.
نقاط قوت:
در یک کلام می‌توان گفت واقعا در حد یک هتل پنج ستاره بود و این نقاط ضعفی که دوستان فرموده بودند به هیچ وجه درمورد هتل پالاس صحت نداشت که این اظهارات دید من راهم نسبت به این هتل عوض کرده بود اما در اقامت ۴روزه ای که دراین هتل داشتیم واقعا هیچ نکته منفی مشاهده نکردیم صبحانه کامل و انواع غذاهای گرم سرو می‌شد حتی همون لحظه به خواست شما براتون در لحظه درست می‌کردند که داغ باشه ،انواع مربا وپنیر وابمیوه و…خیلی چیزهای دیگه واقعا کامل بود موسیقی زنده در لابی اجرا می‌شد واقعا زیبا بود شبهای آرام ‌زیبا برای قدم زدن د فضای هتل و برخورد عالی پرسنل و بااینکه نیروی واقعا جوانی بودند اما واقع مسلط بودند وناهماهنگی ما مشاهده نکردیم .موقع تحویل اتاق هم بااینکه کوچولوی ما کمی رو تختی را شکلاتی کرده بود هزینه ای طبق فرمایش بعضی‌ها دریافت نشد .باخیال راحت این هتل را انتخاب کنید و از اقامت در این هتل لذت ببرید۱۴۰۱/۱۲/۸.
نقاط ضعف:
اصلا ندارد
واقعا عالی بود بدون هیچ نقطه ضعفی.
من از تاریخ ۲۷ بهمن ۱۴۰۱ به مدت۶ شب در هتل اقامت داشتم. هتل بسیار جدید و نوساز بود. اقامت خیلی خوبی داشتم. تنها مشکل این بود که استخر واقع در طبقه ۱۶ هتل هنوز راه اندازی نشده بود و امکان استفاده وجود نداشت. ممنون از سایت ایران هتل دوست داشتنی که بسیار منظم مثل همیشه رزرو رو برای من انجام دادند.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل پالاس کیش

مهمانان هتل پالاس کیش در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل پالاس کیش از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل پالاس کیش بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل پالاس کیش رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل پالاس کیش را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.