هتل لوتوس کیش

کیش، میدان امیر کبیر (روبروی پاساژ مروارید ) هتل لوتوس
2.2
امتیاز کاربران
59
نظرات کاربران

معرفی هتل لوتوس کیش

هتل لوتوس که با الهام از معماری زیبای ایران باستان و بناهای دوره هخامنشیان به بهترین وجه تزیین و آراسته شده است، نام قدیم این هتل لاله بوده است، بازسازی شده و در زمستان ۱۳۹۰ بازگشایی و به بهره برداری رسیده، همچنین باغی با مساحت بالغ بر ۱۲۰۰ متر مربع این هتل را احاطه نموده است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل لوتوس کیش

ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته هافبرد
اقامت 24
830,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
830,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
830,000
تومان
1 بهمن
جمعه
1,200,000
تومان
2 بهمن
شنبه
1,200,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
1,200,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,200,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,520,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,520,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,520,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,350,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,350,000
تومان
دو تخته
علاءالدین
1,411,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
1,411,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
1,411,000
تومان
1 بهمن
جمعه
1,436,000
تومان
2 بهمن
شنبه
1,436,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
1,436,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,436,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,627,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,627,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,627,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,436,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,436,000
تومان
دو تخته با ناهار
ای‌گردش
1,700,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
1,700,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
1,700,000
تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته هافبرد
اقامت 24
930,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
930,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
930,000
تومان
1 بهمن
جمعه
1,400,000
تومان
2 بهمن
شنبه
1,400,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
1,400,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,400,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,700,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,700,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,700,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,520,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,520,000
تومان
سه تخته
علاءالدین
1,504,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
1,504,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
1,504,000
تومان
1 بهمن
جمعه
1,627,000
تومان
2 بهمن
شنبه
1,627,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
1,627,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,627,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,818,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,818,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,818,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,627,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,627,000
تومان
سه تخته با ناهار
ای‌گردش
1,890,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
1,890,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
1,890,000
تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 4 نفر

چهار تخته
علاءالدین
1,692,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
1,692,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
1,692,000
تومان
1 بهمن
جمعه
1,818,000
تومان
2 بهمن
شنبه
1,818,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
1,818,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,818,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
2,010,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
2,010,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
2,010,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,818,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,818,000
تومان
چهارتخته با ناهار
ای‌گردش
2,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
2,300,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
2,300,000
تومان
چهار تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق چهار تخته هافبرد
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
1,610,000
تومان
1 بهمن
جمعه
1,700,000
تومان
2 بهمن
شنبه
1,700,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
1,700,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,700,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,900,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,900,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,900,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,700,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,700,000
تومان
ظرفیت 5 نفر

پنج تخته با ناهار
ای‌گردش
2,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
2,500,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
2,500,000
تومان
پنج تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق پنج تخته هافبرد
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
1,400,000
تومان
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
1,900,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
1,900,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,900,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
2,100,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
1,900,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,900,000
تومان

امکانات اتاق های هتل لوتوس کیش

آسانسور
زنگ هشدار
تلويزيون LCD در لابی
لباسشویی
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
پرینتر
خدمات تهيه بليط
تلفن در لابی
فكس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
خدمات خشکشویی
وسایل بدنسازی
صبحانه رایگان
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
رستوران بام
خدمات بیدار باش
حمام
سرویس حرم
صندوق امانات
کپسول آتش‌نشانی در لابی
دسترسی به دریا
اینترنت بی سیم
ترانسفر از فرودگاه به هتل
اجاره اتومبیل
صندوق امانات در لابی
اینترنت با سرعت بالا
گشت شهری رایگان
رستوران فست فود
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
بازی ویدئویی
مینی بار با هزینه
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
روم سرويس 24 ساعته
سرویس روزانه اتاق
اینترنت در قسمت لابی
نمازخانه
تبديل ارز
اعلام حریق
سشوار
مبلمان
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
چای ساز
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
آژانس مسافرتی
تاکسی سرویس
روم سرويس
کافی شاپ 24 ساعته
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
تلویزیون LED در لابی
فتوکپی
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
پارکینگ
استخر
فروشگاه
سالن ورزشی
آرایشگاه
کافی شاپ
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
سرو غذاهای رژیمی و گیاهی
اتاق بازی
رستوران ایرانی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
تلفن
سرویس رایگان از فرودگاه به هتل
فضای سبز
سونا
روزنامه
خدمات تور
کافی‌شاپ
اتاق چمدان
ماساژ
جعبه کمک های اولیه
سیستم گرمایشی سرمایشی
رمپ جهت ویلچر معلولین
استقبال رایگان
فست‌فود
اینترنت در لابی
رخت آویز

آدرس هتل لوتوس کیش روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل لوتوس کیش

(59 نظر)
نقاط قوت:
اصلا سرویس دهی خوبی نداشت
نقاط ضعف:
تمیز نبود ،
نقاط قوت:
هيچ
نقاط ضعف:
بسيار آلوده، از همون دم در كه وارد بشيد متوجه ميشيد، حتي شيشه هاي در ورودي رو تميز نكردن و اثر انگشت روش مشاهده ميشه، خاك دم در ورودي جارو نشده اتاقها متعفن ، بسيار كثيف ملحفه ها عوض نشده بودن و موي بدن افرادي كه شب قبل خوابيده بودن ، روي ملحفه ها بود سطل زباله نداشت ، بعد كه گفتيم و آوردن، سطل بسيار كثيف كه بوي بدي ميداد حمام ، آب گرم نداشت، دو روز نتونستيم دوش بگيريم. صبحانه افتضاح فقط پنير و چاي و عدسي، با خيارهاي يخ زده سرو صبحانه در اتاق نداشتيم پرسنل افتضاح، موارد رو كه عنوان كرديم گفتن هتل سه ستاره همينه در كل دو شب عذاب آور داشتيم اگر امكانات گذاشتن عكس باشه حتما عكس ميزارم. در كل حتي براي يك نصفه روز موندن هم عذاب آوره
عالی بود
نقاط قوت:
فقط ارزان بود همین
نقاط ضعف:
سرویس دهی افتضاح بود
نقاط قوت:
فقط نزدیکی به مرکز شهر
نقاط ضعف:
کثیفی بی نهایت راهروها اتاق ها لوازم همچی همچی داغون
بسیار قدیمی و کثیف! دستمال کاغذی و حتی لیوان در اتاقها نبود ! ملافه ها کثیف و نشسته !!! یک ستاره ام ارزش نداشت
کارکنان اخلاق خوبی داشتند نظافت اتاق خوب نبود پلاستیک توالت فرنگی شکسته بود و غرفه عکسای بعد از چند روز هنوز که هنوزه عکس های مارو نفرستاده توصیه میکنم هیچ وقت عکس نگیرید
در یک کلمه بخوام توصیف کنم افتضاح بود. بوی نامطبوع توی اتاق ها ناهار بیمارستانی میدن انگار کیفیت آشغال به تمام معنا اصلا گول ناهارشو نخورید. ناهار روز اولمون خداروشکر دیر‌ رسیدیم نتونستیم تو هتل بخوریم اولش خیلی ناراحت بودم بعد فهمیدم چ شانسی اوردم روز اول خانوادرو با اون ناهار روبرو نکردم. اگر میخواهید جلوی همسر یا رفیقاتون ضایع بشید بهترین هتل واسه ضایع شدنه یخچال هاش هم پر کردن از خوراکی بر میداری اخر سر سه برابر باهات حساب میکنند. ناهارشو نتونستیم بخوریم بعدش اومدیم غذا سفارش بدیم میگن باید برید فست فود هتل بخورید از بیرون نمیتونید سفازش بدید. به هیچ وجه پیشنهاد نمیکنم این هتل مگر بخواهید به باجناق هاتون معرفی کنید :/
نقاط قوت:
نكته مثبت اين بود كه براي خشكشويي لباسها هزينه اي دريافت نكردن
نقاط ضعف:
وجود بوي نم و فاضلاب در لابي هتل كثيفي راهرو ورودي هتل و اطراف ساختمان تميز نبودن و كهنگي ملحفه هاي هتل تخت هاي شكسته نبود فشار اب دوش وجود صبحانه افتضاح ، طوري كه فقط بايد پنير و چاي ميخوردي مسئول هاي غذا ، خودشون سرو مي كنن ، سوسيس بندري نپخته ، قيمتش با هتل شايلي يكي بود ولي تفاوت زمين تا اسمان بود به نظرم سايت اين هتل رو بايد حذف كنه ، چون اين هتل با قيمتي كه دريافت مي كنه نسبت به وضعيت و شرايط هتل بي احترامي به شعور مسافران است در شرايطي كه بقيه هتل هاي سه ستاره خدمات بهتري با اين قيمت ارائه مي دهند مسخره تر اين كه وقتي از مسئول خدمات هتل خواستيم دوش رو درست كنه گفتن خدا رو شكر كنيد بعضي اتاق ها اين رو هم ندارن!
نقاط قوت:
به نسبت قیمت، به طور کلی، خوب بود. تمیز بود. در حد یک مکان استراحت. اتاق ۲ تخته خیلی کوچک ولی اتاق ۴ تخته بزرگ بود. رفتار پرسنل هم خوب بود و مشکل خاصی نداشت.
نقاط ضعف:
هتل فرسوده شده و نیاز به بازسازی و تعمیر وسایل داره، قفل در خراب بود، کولر خراب شد که اومدن درستش کردن، پرده آویزان بود. ملافه ها لکه دار شده بودن، و کف راهرو ها موکت قدیمی بود. صبحانه از نظر تنوع در حد هتل های ۳ ستاره دیگه که دیده بودم، ولی از نظر کیفیت و مزه، به نظر من، پایین بود.
بسیار بد بو و کثیف، برخورد نامناسب کارکنان، پشه و مگس در اتاق ها بود، حتی دستمال کاغذی در اتاق نبود، کف اتاق چسبناک و کثیف، ملحفه ها کثیف...
نظافت رعایت نشده بود. صبحانه ضعیف بود . چند نفر به عنوان لیدر گردشگری اونجا بودن چسبت میشدن تا بلیط تفریحی ازشون بگیری خیلی سیریش بودن.
موکت های اتاق کثیف بود. شیرالات سرویس بهداشتی خراب. دو روز اب گرم نبود و چندبار با پذیرش تماس گرفتیم. سه روز اول برای صبحانه ظروف یکبارمصرف نبود و با گزارش و شکایت مسافران روز اخر قاشق و چنگال و کارد و لیوان یکبارمصرف گذاشتن
نقاط قوت:
فقط هم به ساحل هم به مرکز خرید نزدیکه
نقاط ضعف:
صبحانه عدسی ته گرفته و سوخته همه پنجره ها رو باپیچ و مهره بسته که باز نشه اب زود زود سرد میشد هتل دو ستاره اش اضافه ای داره کلا فقط یه سقف رو سرت هست کل هتل فقط یه توالت ایرانی داره کسی با توالت فرهنگی مشکل داره این هتل رو انتخاب نکنه اتاق ۱۰۷ از بدترین اتاق های هتل بوده
نقاط قوت:
قیمت تقریبا مناسب در مقابل کیفیت و خدمات ارائه شده
نقاط ضعف:
ساختمان قدیمی و نیاز به بازسازی اساسی دارد. ضمنا کیفیت صبحانه متوسط بود.
نقاط قوت:
خدمات بسیار عالی امکانات مناسب نسبت به قیمت و لول هتل رفتار مناسب کارکنان تمیز بودن اتاق ها و خود هتل
نقاط ضعف:
کیفیت پایین صبحانه کوچک بودن اتاق ۴ تخته. در واقع ۲ یا ۳ تخته ای که توش ۴ تا تخت قرار داده شده برای کسانی که چندان علاقه ای به پیاده روی ندارن یه مقدار دوره نسبت به اسکله اصلی و پاساژ ها
حیف یک ریال که برای این هتل هزینه بشه .سرویس دهی افتضاح سرویس بهداشتی آب گرم نداره حمام از دوش آب نمیاد کلا بو نامطبوع میده وحشره هم داره مسئولین گردشگری یکروز صبحانه تشریف ببرن از نزدیک سرویس دهی رو مشاهده کنن کمبود ظروف کمبود شارژ صبحانه و....
نقاط قوت:
هیچ نکته مثبتی نداشت
نقاط ضعف:
به هیچ وجه از راهنمای گردشگری هتل استفاده نکنین آب به سختی گرم می‌شد چندین بار همه شکایت کردن که کمی بالا بردن صبحانه به شدت بی‌کیفیت هیچ پروتکل بهداشتی برای کرونا رعایت نمی‌شد کافی‌شاپ برای شارژ آب جوش نوزاد پول می‌گرفت! رزروشن به هیچ وجه پیگیر و دل‌سوز نبود بدلیل تقاضای زیاد کلا بیخیال مشتری مداری بودن
موقع تحویل اتاق کفش پراز مو بود وکثیف وفرنگی ضدعفونی نشده بود ولی تا به پذیرش زنگ زدیم سریع اومدن نظافت کردن در کل هتل بدی نیست
نقاط قوت:
موقعیت هتل خوب، برخورد پرسنل پذيرش و خدمه و بخصوص مدیر داخلی مایوس کننده، ملحفه کثیف و آلوده به لوازم آرایش و موی مهمانان قبلی، سرویس اتاق آب سرد نداشت و یخچال پر از برفک و هتل نسبت به رفع آن پیش از پذیرش مهمان اقدام نکرده بود، توالت فرنگی علی رغم برچسب ضدعفونی شده تمیز نبود، سشوار خراب بود، مایع صابون نبود، حوله نبود.
نقاط ضعف:
در حد مسافرخانه میتوان روی این هتل و کارکنان آن حساب کرد و نه بیشتر! عملکرد اکثر پرسنل بخصوص مدیر داخلی آن در رفع نواقص موجود بسیار ضعیف و نحوه ی برخورد ایشان با مهمان مایوس کننده بود! اتاق از حداقل امکانات یک هتل ۳ ستاره بی بهره بود. فاقد آب سرد در سرویس اتاق، فاقد صابون مایع، حوله، سشوار سالم، ملحفه ی تمیز، بهداشت اتاق، یخچال پر برفک، پرسنل خدمات ماسک نمی زدند. صبحانه بسیار اقتصادی و کنترل شده بود. رزرو در این هتل به هیچ عنوان توصیه نمی شود. با تشکر حمیدرضا خان احمدی مهمان اتاق ۳۱۹ هتل لوتوس شماره تماس ۰۹۲۲۸۲۳۶۱۶۷
هتل اتاق هاش کثیف بود. مخصوصا بخاطر کرونا خدماتی های هتل با کفش داخل اتاق مهمان می امدن و چندبار هم تذگر داده شد بهشون. تلفن و تلویزبون اتاق مشکل داشت. قسمت فسودی غذاهای با کیفیت و خوبی داشت و تشکر ویژه از اشپز ش اقا ناصر گل. یه مزیت داشت به بازار مروارید نزدیک بود و نسبت به قیمت هتل مناسب بود. صبحانه کاملی نداشت.ملاحفه هاش کثیف بودن و تذکرهم دادیم گفتن بخاطر اب کیش هست که زرداب داره. ولی هتل دیگه که اشناهای ما اونجا بودن چرا هتل اونا ابش زرداب نداشت. و تمیز بودن ملاحفه ها و رو بالشتی ها.در کل نسیت به سه تاره بودنش خوب بود
نقاط قوت:
هیچ نکته مثبتی نداره
نقاط ضعف:
اصلا هتل خوبی نیست کلی معطل شدیم به بهانه نظافت هتل ، موقعی که رفتیم تختها خونی و کثیف بود در کل یکی از بدترین هتل های کیش هست حتی مایع دستوشویی هم نداشت در کل افتضاح بود اصلا پیشنهاد نمیکنم برید
همه چیزش خوب بود فقط ایام کرونا یه مقدار برنامه ریزیهای داخلی هتل رو بهم زده ولی در مجموع راضی کننده بود
رفتار کارکنان درست نبود , هواکش سرویس کار نمیکرد , هیچ یک از پریز ها کار نمیکردن , پنجره بسته و شکسته بود , دوش آب گرم بعد ظهر ها تا صبح نداشت , مسئولین پذیرش رفتار قانونی نداشتن , به عنوان جریمه کلید که فقط کلید ساده بود 100 هزار تومان جریمه گرفتن , رستوران ازهتل جدا بود, تن به تعمیر نمیدادن شب اخر اومدن گفتن دوست دارین اتاق تعویض کنیم گفتم اینو روز اول میگن ن شب اخر تلویزیون روشن نمیشد بوی سیکار تمام راهرورو گرفته بود قیمت های رویکاغذ با حقیقت متفاوت بود مثل خشکشویی و کافی شاپ
حقیقتش ما بعد از یک دوره عزاداری در تاریخ دو آبان برای عوض شدن حال و هوامون دنبال یک سفر دسته جمعی و اقتصادی بودیم با توجه به خواندن نظرات فکر می کردیم داریم به یک مسافرخانه می رویم اما عکس ها دقیقا مطابقت داشت رفتار پرسنل عالی بود صبحانه بدون تنوع شامل تخم مرغ آبپز و دو نوع مربا عسل و پنیر و آبمیوه بود که روز دوم از مدیریت رستوران درخواست کردیم و ایشان با روی باز قبول کردند که بی نهایت ازشون متشکریم و از فردا صبحانه بصورت بوفه برگزار شد و سوسیس سیب زمینی و املت راهم اضافه کردند و بهتر شد لاندری به صورت روزانه نیست اما باز با درخواست حتما اجرا میشه و برای تعویض ملحفه هم در خواست بدهید در کل اگر دنبال یک سفر اقتصادی هستید این هتل توصیه میشه و از نظر موقعیت و کیفیت در حد مطلوبی هست اما اگر دنبال یک سفر لوکس هستید بدونید با پول کم نمیشه
اولا از سایت ایران هتل تشکر میکنم بابت پیگیری و انجام دادن کارهایشان به درستی دوما هتل لوتوس آشنایان من چندین بار قبلا رفته بودند ‌وبه من گفتند هتل خوبی هست. ما یک هفته اقامت داشتیم دو روز اول که آب همش قطع بود و بعد هم آب سرد صبحونه چند روز اول یک قالب کره و یک‌بسته کوچک پنیر و یک مربا و عسل و دو حبه قند و یک‌ابمیوه و یک شیر میدادند بعد از دو روز پنیر را یک ورق نازک میزاشتند کنار بشقاب ، میگفتند به خاطر کرونا هست در صورتی که هتل های دیگر این مدل صبحونه نمیدادند، اتاق ما دو تا لامپ سوخته داشت ولی تو این یک هفته نیومدن عوض کنند، ملافه و‌پتو ها کثیف بودند عکاس بد اخلاق و بی اعصاب ‌ولی حوصله ای داشت، گفتن تو‌ لابی اینترنت دارند ولی من دو دفعه خواستم گفتن قطع هست
واقعا ضعیف
من سال ۹۵ هم به این هتل رفته بودم و هتل گامبرون هم امسال رفتم این هتل در مقایسه با قیمت بالاتر هتل گامبرون هیچ چیزی کم نداره که هیچ بلکه لابی بزرگتر و خوشگل تری هم داره و اخلاق پذیرش هم بهتره. صیحانه و اتاق ها هم مثل هم هستن در صورتیکه لوتوس ۳ ستاره و گامبرون ۴ ستاره است. ممنون از جاباما
هتل نسبت به سه ستاره بودن خوب بود وبرخورد کارکنان هم خوب بود اگه درخواستی داشتیم یا وسیله ای لازم بود زود انجام میدادن،فست فود هتل هم غذاهای خوبی داشت،فقط داخل راهروها بعضی وقتا بوی فاضلاب میداد.ولی درکل خوب بود
نقاط قوت:
رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
ملاحظه نشد
نقاط قوت:
رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
نکته خاص نداشت
نقاط قوت:
در مجموع خوب بود
نقاط ضعف:
آب گرم برای حمام نداشت
نقاط قوت:
در حد خودش خوب بود
نقاط ضعف:
معمولی بود
نقاط قوت:
رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
چیزی مشاهده نشد
نقاط قوت:
رفتار خوب پرسنل پذیرش،نزدیکی به بعضی از مراکز خرید و کارتینگ،سیستم سرمایش خوب
نقاط ضعف:
صبحانه بسیار بی کیفیت که حتی بودن خیار بر روی میز صبحانه و یا نیمرو ،از آپشن های روزانه سرو صبحانه قلمداد میشود،به طوری که اگر روزی املت بدهند ،دیگر خبری از نیمرو نیست،در صورتی که در دیگر هتلهای سه ستاره دیگری که اقامت داشته ام نیمرو و تخم مرغ آب پز همیشه پای ثابت صبحانه بودند.از دیگر موارد مربوط به صبحانه میشود ازمخلوط سوسیس وسیب زمینی فوق العاده بیکیفیت و بنظر من با طعم بد و مانده (طوریکه فکر میکنی مال روز قبل را سرو میکنند) و همچنین ماکارونی و سیب زمینی با همان کیفیت و توضیحات مربوط به سوسیس.میزهای صبحانه خیلی با تاخیر تمیز میشدند که اگر رستوران شلوغ میشد که دیگر باید برای تمیز کردن و استفاده از میز کلی وقت تلف میکردیم.کیفیت چای و آب میوه که دیگر برای آدم رغبتی جهت استفاده مجدد از آنها ایجاد نمیکرد.از لحاض حضور مگس در رستوران هم بی نصیب نبودیم که یکبار نزدیک بود جهت فراری دادن مگس ،کل ظروف روی میز را واژگون کنم. در خصوص اینترنت در لابی که گفته شده،باید عرض کنم سرعتش در حد باز کردن مطالب نوشتاری میباشد و آنهم با کلی معطلی و اگر بخواهی عکس ویا کلیپی را مشاهده کنی واز این اینترنت استفاده کنی ،باید صبر بسیار زیادی داشته باشی چون فکر میکنم سرعتش در حد ۱۲۸ هم نیست. همانطور که بعضی دیگر از دوستان اشاره داشتند استفاده از صابون جامد در دستشویی وهمچنین استفاده از همان صابون در شستشوی بدن (بدلیل اینکه تعداد صابون محدود به تعداد نفرات بود)کاملا منزجر کننده بود،بوی بد فاضلاب در اتاق که با توجه به گزارش مورد به مسئول هتل،با کمال خوشرویی!!!این مسئله بوی فاضلاب را از مسایل و بدیهیات جزیره کیش عنوان کردند.روز اول اقامت در اتاق ،توالت فرنگی با اولین استفاده مسدود شد و البته تاسیسات به فوریت اقدام و مجبور به کندن توالت فرنگی گردیند و اوضاع را از آنهم که بود بدتر شد.و در نهایت یک عدد خوشبو کننده فضا جهت استفاده روزمره ،به اتاق ما به امانت دادند!!! پنجره اتاقها کاملا با پیچ بسته شده و نمیشود جهت تهویه هوا از باز کردن آن استفاده کرد و همیشه حس سنگین بودن هوا و نم در اتاقها هست. از جهت استفاده از عکس رایگان با توجه به دو بار وقت گرفتن وهمچنین اتلاف وقت ما و بد قولی مسیول مربوطه در نهایت موفق به انجام این کار نشدیم. سر و صدای کارکنان و مسافرین ،خصوصا خانواده های دارای بچه کوچک در راهروها به وضوح و بلند قابل شنیدن بوده ودر ساعات استراحت بعدازظهر آزار دهنده بود.(صداها کاملا به داخل اتاق نفوذ میکرد).سروصدای کشیده شدن میز و صندلی در طبق بالای سر ما که دیگر بسیار گوش نواز بود. نبود یک کتری برقی در اتاق کاملا ملموس بود و همچنین قیمت بعضی از اقلام در بوفه رستوران با قیمت همان ها دریک هتل پنج ستاره برابری میکرد بعنوان مثال برای یک عدد نوشابه قوطی مبلغ هفت هزار تومان که همان نوشابه در سوپر ها سه هزار تومان بود ویا آب معدنی با مارک ناشناخته و اسم نشنیده مبلغ پنج هزار تومان. اینکه در معرفی هتل از فضای سبز بزرگ و زیبان آن سخن گفته شده ویا معماری زیبای هخامنشی را گوشزد کرده بودند،خود به شخصه نه باغی دیدم و نه آن معماری جالب توجه را .فقط در لابی هتل پوستر بزرگ دیواری در کنار اتاق مدیریت از هتل داریوش دیدم که شاید نظر نگارنده به آن عکس بوده!!! پریزهای برق استفاده شده در قسمت دستشویی کاملا از جای خود جدا شده و به توسط چسب آکوایوم در جای نگه داشته شده و از آنجا که سشوار موجود در دستشویی مشکل قطع شدن کار کرد داشت و باید حتما از پریز جدا میشد،این جدا کردن همزمان با جدا شدن پریز از دیوار میبود که با توجه به خیس بودن دست و رطوبت محیط حمام ،خالی از خطر نبود. نحوه قرار گیری دستمال رول توالت به صورتی است که همیشه آرنج شما با آن برخورد میکند و نصب آن و شیر توالت بسیار ایراد دارد که از این بابت وقتب به مسیول تاسیسات گفتم ،در جواب گفت مدت کوتاهی است که به اینجا آمده و این مربوط به شاهکار نفرات قبل میباشد.
در کل اقامت در این هتل را به هیچ عنوان توصیه نمیکنم مگر از نظر قیمت و دیگر اینکه فقط استراحت در ساعات پایانی شب و عدم حضور در طی روز ،این هتل ملاک نظر شما باشد. از پنج امتیاز من به این هتل نمره «نیم » میدهم
نقاط قوت:
راضی کننده بود
نقاط ضعف:
نکته خاصی نداشت میتونه بهتر هم بشه
بعضی از اتاقها سرویس خیلی تمیزی نداره صبحانه هم اکثر مواقع سرده
نقاط قوت:
بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
هیچی نداشت
برخورد خوب کارمندا و جای تمیز و ارامی هستش
هتل خوبیه در حد 3 ستاره و آسانسور هم داره( هتل تعطیلات آسانسور نداره!) برخورد پرسنل خوبه فقط اینکه تو اتاق ها توالت فرنگی داره
نقاط قوت:
همه چی خیلی خوب و عالی بود
نقاط ضعف:
ملاحظه نشد
نقاط قوت:
بسیار مطلوب بود
نقاط ضعف:
موردی نبود
ما سه روز دراین هتل اقامت داشتیم برخورد کارکنان خیلی خوب بود از نظر تمیزی اتاقها خیلی خوب و تمیز بود به اکثر مراکز خرید کیش بسیار نزدیک بود و به راحتی میشد پیاده رفت ما خیلی راضی بودیم و هربار دیگه برم کیش حتما همین هتل رو انتخاب میکنم
هتل افتضاح. همه چی داغون. پنجره هاش باز نمیشه خفه شدیم
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
هیچی نداشت
نقاط قوت:
برخورد عالی پرسنل موقعیت خوب مکانی
نقاط ضعف:
ترانسفر برگشت وجود نداشت و همچنین درخصوص خرید تفریحات مانند گشت کشتی نیز ترانسفر به بندرگاه وجود نداشت.
هتلی قدیمی که از نکات مثبتش میشه به برخورد خوب کارکنان نظم خوب در اجرای کارها و ویو و نورگیری خیلی خوب اتاق هاش اشاره کرد البته نکات منفی زیادی هم داشت از جمله اینکه فاصله توالت و فضای اطراف اون خیلی کم بود کف اتاق موکت یا قالی نداشت صبحانه بدون هیچ تنوعی بود و هروز یک چیز سرو میشد که املت و پنیر و کره و سیب زمینی و مربا و شیر و ابمیوه بود ، با سوسیس هایی که خیلی بی کیفیت بودن ولی املتی خوشمزه که تقریبا هروز من املت خوردم با همه این اوصاف به نسبت اینکه ۳ ستاره است و قیمت مناسبی (۲۰۰۰۰۰۰ ریال) برای هر شب داره میتونه گزینه خوبی باشه با نزدیکی به مراکز خرید و اسکله
به نسبت قیمت بدنبود ولی کانترگردشگری بسیار بداخلاق وبدبرخوردی داره چون ازش تورنخریده بودیم حتی به یه سوال هم جواب نداد گفت ازهرکی تور خریدین سوال کنید
دسترسی مناسب به مراکز خرید متل مروارید یا مرکز تجاری کش و خط ساحلی اسکله جدید حتی پیاده. ورود سر ووصدای بیش از حد به داخل اتاق ها. نم داشتن اتاق
هتل تمییزی نسبت به درجه هتل است، مسئولین و کارکنان مودب دارد. صبحانه تخم مرغ، پنیر، عدس، پاستا، سوسیس سیب زمینی سرو میشه.
رفتار بسیار بد پرسنل هتل نداشتن پارکینگ بوی بد سرویس بهداشتی منو صبحانه ضعیف با ارفاق در حد یک هتل دو ستاره هست
نقاط قوت:
برخورد پرسنل محترمانه و مودبانه بود ملحفه ها و حوله ها تمیر بودند
نقاط ضعف:
علی رغم حضور به موقع، ترانسفر فرودگاهی نیامد و هزینه شخصی پرداخت شده پی گیری نشد برای اتاق چهارنفره سرویس های جانبی دونفره در نظر گرفته شده بود فرش لابی و اتاق بسیار کثیف بودند بر روی نشیمن توالت در بخش جلو و عقب دو لکه کثیف شک برانگیز وجود داشت مایع صابون وجود نداشت صابون جامد سریعا آلوده می شود
هتل ٣ ستاره ، خوب از نظر مكان خوب هست و اينكه من چندين بار به اين هتل رفتم و رضايت داشتم ، هم از محيطش و هم از پرسنلش و تشكر ميكنم از سايت خوب ايران هتل انلاين.
برخورد خوب- فضای عالی- غذا عالیدر مقایسه با هتل های 3 ستاره ای که توشهرهای دیگه رفتم نقطه منفی نداره.
نقاط قوت:
برخورد کارکنان هتل عالی بود ، بسیار مودب و با شخصیت و با احترام برخورد می کردند. با توجه به قیمت و نزدیکی به اسکله هتل خوبی بود صبحانه هم خوب بود
نقاط ضعف:
با توجه به این که هتل قدیمی است دیوارهای اتاق ها و یا راهروها کمی کثیف بود و نقاشی نشده بود بوی رطوبت می اومد در راهرو ها ولی امکانات اتاق کامل بود
نقاط قوت:
کاملا معمولی. نکته مثبت خاصی نداشت فقط صبحانه خوبی داشت و به مراکز خرید نسبتا نزدیک بود.
نقاط ضعف:
- به علت نداشتن پمپ سیرکوله، حداقل بیست دقیقه طول میکشه تا آب گرم به اتاق شما برسه. - نبود کتری برقی و عدم شارژ آب رایگان روزانه در اتاق ها، به شکلی که آب جوش و چای هزینه جداگانه داشت. -تمیزی سرویس ها و اتاق مناسب نبود. -وسایل اتاق به علت رطوبت هوا فرسوده شده بود. - عدم برخورد مناسب پرسنل. - تمیزی راهرو ها قابل قبول نبود. -سقف لابی و اتاق ها نم زده بود.
هتلی متوسط - صبحانه ضعیف - کارکنانی بی تجربه و آموزش ندیده
برخورد نامناسب كاركنان- نظافت ضعيف
نقاط قوت:
-
نقاط ضعف:
رفتار نامناسب کیفیت معمولی و در کل پیشنهادنمیکنم وبجاش هتل تماشا را تاییدمیکنم-رفتار بد کارکنان
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل لوتوس کیش

مهمانان هتل لوتوس کیش در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل لوتوس کیش از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل لوتوس کیش بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل لوتوس کیش رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل لوتوس کیش را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.