هتل آرامیس کیش

كيش، ميدان پرديس
2.9
امتیاز کاربران
73
نظرات کاربران

معرفی هتل آرامیس کیش

هتل چهار ستاره آرامیس در جزیره کیش نزدیک به بازار پردیس، هتلی نوساز و زیبا با امکاناتی مناسب در سال ۱۳۸۷ تاسیس شده است، نزدیکی به بازار پردیس۱ از ویژگی های بارز این هتل میباشد. هتل آرامیس با دارا بودن امکانات رفاهی، کادر مجرب و آموزش دیده پذیرای میهمانان عزیز می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آرامیس کیش

آرامیس-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ایران مارکوپولو
425,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
11 آبان
یکشنبه
425,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
470,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
470,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
470,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
470,000
تومان
16 آبان
جمعه
470,000
تومان
17 آبان
شنبه
425,000
تومان
18 آبان
یکشنبه
425,000
تومان
19 آبان
دوشنبه
425,000
تومان
20 آبان
سه شنبه
470,000
تومان
21 آبان
چهارشنبه
470,000
تومان
ای‌گردش
630,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
11 آبان
یکشنبه
630,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
630,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
630,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
630,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
630,000
تومان
16 آبان
جمعه
630,000
تومان
17 آبان
شنبه
630,000
تومان
18 آبان
یکشنبه
630,000
تومان
19 آبان
دوشنبه
630,000
تومان
20 آبان
سه شنبه
630,000
تومان
21 آبان
چهارشنبه
630,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
600,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
600,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
600,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
600,000
تومان
16 آبان
جمعه
600,000
تومان
17 آبان
شنبه
420,000
تومان
18 آبان
یکشنبه
420,000
تومان
19 آبان
دوشنبه
420,000
تومان
20 آبان
سه شنبه
510,000
تومان
21 آبان
چهارشنبه
510,000
تومان
آرامیس-اتاق دوتخته استاندارد دبل
اتاق دوتخته استاندارد دبل
هتل یار
415,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
11 آبان
یکشنبه
415,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
460,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
460,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
460,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
460,000
تومان
16 آبان
جمعه
460,000
تومان
17 آبان
شنبه
415,000
تومان
18 آبان
یکشنبه
415,000
تومان
19 آبان
دوشنبه
415,000
تومان
20 آبان
سه شنبه
505,000
تومان
21 آبان
چهارشنبه
505,000
تومان
جاباما
415,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
11 آبان
یکشنبه
415,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
595,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
595,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
595,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
595,000
تومان
16 آبان
جمعه
595,000
تومان
17 آبان
شنبه
415,000
تومان
18 آبان
یکشنبه
415,000
تومان
19 آبان
دوشنبه
415,000
تومان
20 آبان
سه شنبه
505,000
تومان
21 آبان
چهارشنبه
505,000
تومان
اقامت 24
420,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
11 آبان
یکشنبه
420,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
555,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
555,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
555,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
555,000
تومان
16 آبان
جمعه
555,000
تومان
17 آبان
شنبه
420,000
تومان
18 آبان
یکشنبه
420,000
تومان
19 آبان
دوشنبه
420,000
تومان
20 آبان
سه شنبه
510,000
تومان
21 آبان
چهارشنبه
510,000
تومان
ایران مارکوپولو
425,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
11 آبان
یکشنبه
425,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
470,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
470,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
470,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
470,000
تومان
16 آبان
جمعه
470,000
تومان
17 آبان
شنبه
425,000
تومان
18 آبان
یکشنبه
425,000
تومان
19 آبان
دوشنبه
425,000
تومان
20 آبان
سه شنبه
470,000
تومان
21 آبان
چهارشنبه
470,000
تومان
ای‌گردش
560,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
11 آبان
یکشنبه
560,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
560,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
560,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
560,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
560,000
تومان
16 آبان
جمعه
560,000
تومان
17 آبان
شنبه
560,000
تومان
18 آبان
یکشنبه
560,000
تومان
19 آبان
دوشنبه
560,000
تومان
20 آبان
سه شنبه
560,000
تومان
21 آبان
چهارشنبه
560,000
تومان
علاءالدین
630,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
11 آبان
یکشنبه
630,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
630,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
630,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
630,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
630,000
تومان
16 آبان
جمعه
630,000
تومان
17 آبان
شنبه
630,000
تومان
18 آبان
یکشنبه
630,000
تومان
19 آبان
دوشنبه
630,000
تومان
20 آبان
سه شنبه
630,000
تومان
21 آبان
چهارشنبه
630,000
تومان
آرامیس-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
هتل یار
460,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
11 آبان
یکشنبه
460,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
550,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
550,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
550,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
550,000
تومان
16 آبان
جمعه
550,000
تومان
17 آبان
شنبه
460,000
تومان
18 آبان
یکشنبه
460,000
تومان
19 آبان
دوشنبه
460,000
تومان
20 آبان
سه شنبه
550,000
تومان
21 آبان
چهارشنبه
550,000
تومان
جاباما
460,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
11 آبان
یکشنبه
460,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
640,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
640,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
640,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
640,000
تومان
16 آبان
جمعه
640,000
تومان
17 آبان
شنبه
460,000
تومان
18 آبان
یکشنبه
460,000
تومان
19 آبان
دوشنبه
460,000
تومان
20 آبان
سه شنبه
550,000
تومان
21 آبان
چهارشنبه
550,000
تومان
اقامت 24
465,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
11 آبان
یکشنبه
465,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
645,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
645,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
645,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
645,000
تومان
16 آبان
جمعه
645,000
تومان
17 آبان
شنبه
465,000
تومان
18 آبان
یکشنبه
465,000
تومان
19 آبان
دوشنبه
465,000
تومان
20 آبان
سه شنبه
555,000
تومان
21 آبان
چهارشنبه
555,000
تومان
ایران مارکوپولو
470,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
11 آبان
یکشنبه
470,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
560,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
560,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
560,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
560,000
تومان
16 آبان
جمعه
560,000
تومان
17 آبان
شنبه
470,000
تومان
18 آبان
یکشنبه
470,000
تومان
19 آبان
دوشنبه
470,000
تومان
20 آبان
سه شنبه
560,000
تومان
21 آبان
چهارشنبه
560,000
تومان
ای‌گردش
600,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
11 آبان
یکشنبه
600,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
600,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
600,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
600,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
600,000
تومان
16 آبان
جمعه
600,000
تومان
17 آبان
شنبه
600,000
تومان
18 آبان
یکشنبه
600,000
تومان
19 آبان
دوشنبه
600,000
تومان
20 آبان
سه شنبه
600,000
تومان
21 آبان
چهارشنبه
600,000
تومان
علاءالدین
730,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
11 آبان
یکشنبه
730,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
730,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
730,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
730,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
730,000
تومان
16 آبان
جمعه
730,000
تومان
17 آبان
شنبه
730,000
تومان
18 آبان
یکشنبه
730,000
تومان
19 آبان
دوشنبه
730,000
تومان
20 آبان
سه شنبه
730,000
تومان
21 آبان
چهارشنبه
730,000
تومان
آرامیس-اتاق چهارنفره(سه تخته +یک سرویس اضافه)
اتاق چهارنفره(سه تخته +یک سرویس اضافه)
هتل یار
505,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
11 آبان
یکشنبه
505,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
595,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
595,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
595,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
595,000
تومان
16 آبان
جمعه
595,000
تومان
17 آبان
شنبه
505,000
تومان
18 آبان
یکشنبه
505,000
تومان
19 آبان
دوشنبه
505,000
تومان
20 آبان
سه شنبه
595,000
تومان
21 آبان
چهارشنبه
595,000
تومان
جاباما
505,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
11 آبان
یکشنبه
505,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
775,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
775,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
775,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
775,000
تومان
16 آبان
جمعه
775,000
تومان
17 آبان
شنبه
505,000
تومان
18 آبان
یکشنبه
505,000
تومان
19 آبان
دوشنبه
505,000
تومان
20 آبان
سه شنبه
595,000
تومان
21 آبان
چهارشنبه
595,000
تومان
ایران مارکوپولو
515,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
11 آبان
یکشنبه
515,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
605,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
605,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
605,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
605,000
تومان
16 آبان
جمعه
605,000
تومان
17 آبان
شنبه
515,000
تومان
18 آبان
یکشنبه
515,000
تومان
19 آبان
دوشنبه
515,000
تومان
20 آبان
سه شنبه
605,000
تومان
21 آبان
چهارشنبه
605,000
تومان
ای‌گردش
600,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
11 آبان
یکشنبه
600,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
600,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
600,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
600,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
600,000
تومان
16 آبان
جمعه
600,000
تومان
17 آبان
شنبه
600,000
تومان
18 آبان
یکشنبه
600,000
تومان
19 آبان
دوشنبه
600,000
تومان
20 آبان
سه شنبه
600,000
تومان
21 آبان
چهارشنبه
600,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
785,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
785,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
785,000
تومان
15 آبان
پنجشنبه
785,000
تومان
16 آبان
جمعه
785,000
تومان
17 آبان
شنبه
510,000
تومان
18 آبان
یکشنبه
510,000
تومان
19 آبان
دوشنبه
510,000
تومان
20 آبان
سه شنبه
600,000
تومان
21 آبان
چهارشنبه
600,000
تومان

امکانات اتاق های هتل آرامیس کیش

اعلام حریق
اتاق تلفن (اپراتور)
روم سرويس 24 ساعته
آژانس مسافرتي
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
آتلیه
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
كتابخانه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
اينترنت در لابی
اینترنت با سرعت بالا
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
فكس
اينترنت در لابی
رستوران
Business Center
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
ترانسفر از فرودگاه به هتل
اجاره اتومبیل
رستوران در هتل
پارکینگ در اطراف هتل
روزنامه رایگان
رستوران فست فود
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
رستوران سنتی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
روم سرويس
كافی شاپ
سیستم تهویه مطبوع
نمازخانه
خدمات تور
اتاق چمدان
ماساژ
ماهواره
رستوران
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
آسانسور
فضای سبز
سالن کنفرانس
سرویس بهداشتی فرنگی
مبلمان
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
فتوکپی
روزنامه
سالن ورزشی
پاركينگ
فروشگاه
ترانسفر فرودگاهی (رفت)
خدمات خشکشویی
وسایل بدنسازی
صبحانه رایگان
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
سرویس روزانه اتاق
حمام
اینترنت در قسمت لابی
آرایشگاه
سرویس رایگان از فرودگاه به هتل
خشکشویی
تلفن در اتاق
کافی شاپ
سرویس فرنگی
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
اتاق بازی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
تلفن
سرویسبهداشتیفرنگی

آدرس هتل آرامیس کیش روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آرامیس کیش

(73 نظر)
از نظر عملکرد کارکنان خیلی ضعیفه و ارزشش رو ندارن ب این قیمت
اضلا از برخورد وخدمات مدیر و پرسنل راضی نبودم به هیچ وجه توصیه نمی کنم اقامت بگیرید در این هتل این هتل از نظر من هیچ ستاره ای ندارد
با سلام من از صبحانه راضی نبودم اصلا اشپز هتل دسپخت خوبی نداشت ولی برخورد کارکنان هتل خوب بود ولی در کل این هتل در حد سه ستاره است عکس که روی اتاق مجانی هستم اول بگید یکی میخواین یا چندتا و سایزشم باهاشون ok کنید و روز اول عکسا بگیرید که مثل ما لحظه اخر یکی از عکسامون بدستمون نرسید
پرسنل صبح بسیار عالی بودند ولی پرسنل بعد از ظهر خصوصا شیفت شب کافی شاب بسیار بد بودند. مبلمان اتاق مندرس و کثیف بودند.
سلام من بهمن ماه ۹۸ به دلیل شلوغی جزیره برای چهار شب این هتل را رزرو کردم که متاسفانه پس از سه شب به دلیل عدم وجود امکانات بسیار ابتدایی منجمله فشار اب بسیار ضعیف عدم وجود اب گرم، اتاقهای تاریک و بسیار دلگیر، صبحانه ضعیف و عدم وجود تعداد صندلی بطوری که برای صرف صبحانه میبایست پانزده الی بیست دقیقه در صف ایستاد و... مجبور شدم سفرم را کوتاه کرده و پس از سه روز این به اصطلاح هتل چهار ستاره را ترک کنم در خصوص رفتار پرسنل هم طوریست که با رفتار محترمانه خود می خواهند کمبود امکانات را جبران کنند.لطفا جهت داشتن اوقات خوش در کنار عزیزانتان بیشتر تحقیق کنید.
هتل خوب نه عالی با کارکنان با اخلاق و آسانسور خراب و صبحانه معمولی فقط یه توصیه مهم به مسافرای کیش دارم که گول دفاترتفریحی رو نخورن و بلیط تفریحات و رستورانها رو از خود مراکز بگیرن و گول تخفیف دروغین رو نخورن من که کلاه سرم رفت . رستوران هم از جاهای ارزون استفاده کنید رستورانهای گرون فقط پول اضافه میگیرن و هیچ . و در آخر هتلهای کیش نسبت به مشهد یه ستاره اضافه گرفتن.
نقاط قوت:
اصلا نداشت
نقاط ضعف:
از هیچ نظری قابل قبول نبود
نقاط قوت:
نکته خاصی نداشت
نقاط ضعف:
خیلی ضعیف بود از همه نظر
نقاط قوت:
رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی نبود
نقاط قوت:
هتل خوبی بود
نقاط ضعف:
اتاق مشکل داشت خدمات و امکانتش کولر خراب بود
متاسفم از اقامتم در این هتل یک روز تمام دنبال یک بالشت اضافه برای پسرم بودم که در نهایت هیچ اتفاقی نیفتاد و گفتن نداریم داخل دستشویی هیچ حوله ای برای خشک کردن دست و صورت وجود نداشت ما ۳ نفر بودیم درصورتیکه ۲ عدد حوله بهمون داده شد برای استحمام و در آخر صبحانه خیارها همه خشک شده بودن قهوه وجود نداشت برای داشتن یه بشقاب میبایستی صبر میکردی متاسفم برای انتخاب اشتباهم
نقاط قوت:
همه چی خوب بود
نقاط ضعف:
مشکلی نبود
نقاط قوت:
فوق العاده بود مرکز شهر نظافت عالی غذا و صبحانه عالی برخورد عالی
نقاط ضعف:
اصلا نکته منفی نداشت
نقاط قوت:
معمولی بود
نقاط ضعف:
نظافت ضعیف بود ملحفه ها بوی وایتکس میداد داخل اتاق سطل زباله نبود
درود برخورد پرسنل عالي با توجه به مأموريت هاي مستمر در كيش أين هنل در بسياري موارد نظير نظافت وصبحانه كمتر أز هتل سه ستاره بودند
نقاط قوت:
رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
مشکل خاصی نبود فقط قدیمی ساز بود با توجه به ۴ستاره بودنش
هتل خوبیه ولی در حد ۴ ستاره نیست. برخورد پرسنل عالی.
اینجانب به همراه خانواده و دوستان در آبان ۹۸ در این هتل اقامت داشتیم و کلا چهار اتاق سه تخته در اختیار ما قرار گرفت. مساحت اتاق ها خوب بود اما ملحفه ها کثیف و لکه دار بودند به نحوی که ما از ملحفه های همراه خودمان استفاده نمودیم. حوله حمام کثیف و بدون پلاستیک ان هم در صورت درخواست تحویل می شد. دم پایی ها کثیف و به تعداد مناسب با افراد نبود. راه آب حمام گرفته و آب شیر های دستشویی و حمام زنگ زده و داغ بوده و دمای شیرهای آب قابل کنترل نبود. صبحانه هتل نامناسب بود و شیر به صورت سرد سرو میشد. صبحانه فاقد تنوع و بی کیفیت بود. مسئولین صبحانه رفتار صمیمانه ای نداشتند و جوابگوی درخواست ها نبودند. کارمندان پذیرش رفتار مناسبی داشتند اما کارمند مسئول عکس هتل عکس هایی اجباری در محلی نا مناسب گرفته و می گفتند این هدیه هتل است و عکس هایی که در جا های مناسب گرفته میشد با پرداخت هزینه در اختیار مشتری قرار می دادند.
صبحانه هتل واقعا ضعيف بود در حد هتل دو ستاره. كيش واقعا هتل خوب نداره ولي اين نبايد اسم ٤ ستاره رو خودش بذاره، ديواراي اتاق همه باد كرده و پوسيده
سلام سفرما خانوادگی بود به همراه یکی از دوستام اتاقمون ۳تخته گرفتیم وقتی اونجا اتاق تحویل گرفتیم فقط یکی از تختها سینگل بود از پذیرش خواستیم ی اتاق با ۳ تخت جدا به ما بدن ولی اونا گفتن خودتون اینجوری خواستین درصورتی که کل اتاقای ۳نفرشون همین طوری. خلاصه که ۴شب اصلا نتونستیم خوب بخوابیم واین خیئیییییییلی بدبود...
محل هتل بهترین قسمتش هست . پرسنل محترم . صبحونه ی نه چندان خوب .
نقاط قوت:
بسیار مطلوب بود
نقاط ضعف:
بدون نکته منفی
نقاط قوت:
راضی کننده بود
نقاط ضعف:
ملاحظه نشد
نقاط قوت:
در حد معمولی بود
نقاط ضعف:
میتونه بهتر هم باشه نظافت و خدمات رسانی ضعیف بود تایم صبحانه رو باید دو قسمت کنن چون یک عده که برای صبحانه میان معطل میشن تا جایی خالی بشه
نقاط قوت:
محوطه و فضای خوبی داشت
نقاط ضعف:
خدمات رسانی مدیریت خانه داری ضعیف در حد هتل ۳ستاره بود
نقاط قوت:
در کل خوب بود
نقاط ضعف:
توی لابی بوی مواد شوینده میومد
برای این هتل دوستاره هم زیاده . هتل نیست مهمانسرای داغونی است که به نام هتل چهار ستاره به مردم می فروشند . وضعیت رستوران صبحانه افتضاح . راهرو ها بو میدهند . سرویسهای بهداشتی بو می دهند . ملافه ها و روبالشتی ها رو انگار چد ساله دارند و هی میشورن و استفاده می کنند . فقط یاد گرفتن اول ورود از مهمان امضا بگیرن که چهار تا خوراکی داخل یخچال برفک زدهشان است. رفتار پرسنل هم اصلا شباهتی به رفتار پرسنل هتل ندارد . در کل گول ستاره های این هتل را نخورید .
نقاط قوت:
پرسنل خوب فضای عالی موقعیت عالی خوب
نقاط ضعف:
اصلا نداشت
نقاط قوت:
عالی بود همه چی
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
هیچ نکته مثبتی این هتل نداشت
نقاط ضعف:
بسیار افتضاح بود هتل از همه نظر مخصوصا اتاق هیچ امکانات و خدماتی نداشته بوی شدیدا بد و بوی سیگار داخل اتاق و راهرو بود
نقاط قوت:
در حد انتظار بود
نقاط ضعف:
ندیدیم
سلام من اوایل مردادماه 98 رفتم این هتل چندتا نکته که باید بگم اینکه اتاقهاش خوب بود فقط شانس ما یکم قفل دستگیره درب اتاق خراب بود که یکم با مشکل روبرو شدیم برای رفت وآمد نکته بعدی اینکه ناهارش اصلا کیفیت نداشت و پولی که گرفتن اصلا ارزش غذاشون رو نداشت البته حتما رسید کارتی که میکشید رو چک کنید چون از من بجای صد تومن یک تومن کارت کشیدن که اگه حواسم نمی بود معلوم نیست چطوری میشد پولمو پس بگیرم برای ناهار میتونید برید هاپیر خلیج فارس که نزدیک به هتل هست و کیفیت غذاش خوبه وقیمت خوبی هم داره البته فقط بیرون بر داره نکته اولی که باید دقت کنین حین ورود به هتل هست که مراقب لیدرهای گردشگری باشید که فقط تا زمان گرفتن پول براتون زبون میریزن وبعد اینکه پول پرداخت کردید اصلا نه خدمات میدن ونه شما رو میشناسن پس مراقب باشید چون من اگه دقت نمیکردم و پیگیر نمیشدم نزدیک 200تومن ازم اضافی گرفته بودن که به زور سر صدا ازشون پس گرفتم سفر خوبی داشته باشید
دسترسی مناسب به مراکز خرید ، موقعیت مکانی و برخورد پرسنل واقعا خوب بود
موقعیت مکانیش خیلی خوب بود تمیز بود درکل راضی بودم رفتار کارمندان خوب بود کافی شاپ انسان شریفی بود مورد خاصی نبود
نقاط قوت:
هیچی نداشت
نقاط ضعف:
خیلی افتضاح بود
نقاط قوت:
همه چی خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
فقط اینکه هزینه یک چای در کافی شاپ خیلی بالاست و اصلا منصفانه نیست
به جزنهار بقیه موارد خوب بود
نقاط قوت:
نزدیکی به بازارهای پردیس و بین المللی برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
عکس رایگان اصلا ایده خوبی نیست یا لااقل روی شاسی بهتر بود ارائه میشد
نقاط قوت:
اصلا راضی نبودیم از هتل آراميس کیش
نقاط ضعف:
کیفیت هتل بسیار پایین بود توی هتل بوی سم خیلی شدیدی بود کیفیت صبحانه در حد مسافرخونه بود لابی اصلا مناسب نبود
نقاط قوت:
نزدیک بودن به همه جا..
نقاط ضعف:
بوی بد فاضلاب
نقاط قوت:
معمولی بود
نقاط ضعف:
در حد هتل ۴ستاره نبود
سلام. من خرداد سه شب اقامت داشتم برخورد کارکنانش خیلی خوب بود خود هتل هم نسبت به قیمتش خوب بود .
نقاط قوت:
موقعیت مکانیش خیلی خوب بود تمیز بود درکل راضی بودم
نقاط ضعف:
آرامیس در حد هتل ۴ستاره نیس
نسبت به قیمت بسیار هتل خوب و تمیزی بود...هتل های زیادی هستن که بو نامطبوع در اتاق ها دارن که این هتل اینجوری نبود... نسبت به هتل ۴ ستاره خوب بود... ولی امکانات هتل ضعیف بود... نداشتن حوله در حمام... دمپایی یکبار مصرف... نداشتن wifi... نداشتن safety box...ولی در کل نسبت به قیمت راضی بودم... برخورد کارکنان هتل خوب نبود
نقاط قوت:
رفتار کارمندان خوب بود کافی شاپ انسان شریفی بود
نقاط ضعف:
شرکت گردشگری برای رزرو گیر میداد
ما سه شب در اوج شلوغی هتل اقامت داشتیم به عنوان یه هتل «چهارستاره» بسیار راضی بودیم از مدیریت این هتل تشکر میکنم مطمئنا اگر مجددا بیاییم حتما این هتل یکی از گزینه های خوبمون خواهد بود چون بازسازی کامل کرده بودند بسیار تمیز بود، خدمات و سرویس دهی خوب، دقیق و سریع، موقعیت مکانی عالی (نزدیک به مراکز خرید و رستوران‌های خوب) و برخورد کارکنان مخصوصا مدیریت رستوران( جهت سرو صبحانه)بسیار محترمانه و مودب بود.
نقاط قوت:
لوکیشن سرو صبحانه خوب
نقاط ضعف:
خدمات ضعیف در سرویس دهی اتاقها در طول مدت رزرو تمیز نمی شدند
نقاط قوت:
کارکنان خوش برخورد اتاق های به نسبت تمیز
نقاط ضعف:
هوای نامطلوب و گرم سالن صبحانه خوری نبود سیستم مالی یکپارچه ( جهت تسویه حساب مینی بار خودتان شخصا باید به کافی شاپ رفته و نامه تسویه دریافت کنید و عدم امکان پرداخت صورتحساب رستوران همراه با فاکتور نهایی) فقدان پارکینگ فقدان اینترنت رایگان و یا پیشنهاد امکان استفاده
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
وجود سوسک در سرویسها. نظافت ضعیف در اماکن عمومی هتل. نبود فلاسک یا کتری برقی در اتاقها.
متوسط
در مجموع از هتل راضی بودم و به نظر من با توجه به قیمت خدمات هتل مناسب است.
برای هتل ۴ ستاره محیط هتل خوب بود.صبحانه خوب بود. اتاق ما که ۳۰۳ بود یکم کوچیک و تاریک بود. چراغاش باید تقویت بشه. سرویساش خوب و خیلی تمیز بود. بقیه مسائل هم خوب بود . فقط گردشگری هتل رو باید مراقب باشن بدجوری کلاه تو کلاه میکنن. مسافرای عزیز خودشون برنامه بریزن و گول تخفیفارو نخورن
در بدو ورود بعد از پرسیدن چند سوال در مورد اتاق رفتار یکی از کارکنان هتل حس خوبمان را گرفت، بعد از تحویل اتاق ها متاسفانه در بدو‌ ورود کاملا متوجه عدم رسیدگی به اتاق ها می‌شوید، با توجه به سن ۱۰ ساله این هتل واقعا از سطح توقع ما پایین تر بود، پارچه بالای تخت کثیف بود ، نبودن سر شلنگ دستشویی در یک هتل چهار ستاره واقعا جای تاسف است، دوش آب حمام بسیار ضعیف و کوچک بود، دمپایی یکبار مصرف در اتاق ها وجود ندارد، فقط یکبار در بدو ورود یک آب مجانی دارید، کیفیت صبحانه متوسط بود و هر روز تکرار می‌شد، صرف نظر از اینکه چهار ستاره برای این هتل منصفانه نیست، هتل از نظر دسترسی به مراکز خرید جای خوبی قرار دارد، رفتار اکثر پرسنل هتل خوب است، در کل با توجه به اینکه در گذشته این هتل از هتل های خوب کیش بوده بهتر است رسیدگی بیشتری به این هتل بشود حداقل در حد ستاره های هتل
ای بد نیست ..اول نظرات رو خوندم خیلی ترسیدم اما خوب بود درحد ۴ستاره های ایران هست اما تاپ نیست
نقاط قوت:
دسترسی اسان به بازارهای خرید
نقاط ضعف:
صبحانه زیاد جالب نبود
رفتار کارکنان هتل بسیار عالی بود و هر موقع درخواستی داشتیم سریع انجام میدادند اما اتاقها بوی نم میداد و نظافت هتل ضعیف بود و اتاقها و دسشویی ها کثیف بودند. صبحانه هتل هر روز تکراری و خیلی ساده در حد یه نون و پنیر و خیار و گوجه و املت و سوسیس بندری و تخم مرغ آبپز بودن موقعیت هتل خیلی خوب بود و به مراکز تجاری نزدیک بود در کل در حد سه ستاره هست هتلش.
نقاط قوت:
سلام هتل در حد هتل چهار ستاره ایرانی بسیار عالی و باکیفیت بود اتاق به خوبی نور پردازی و دیزاین شده بود مدیریت هتل بسیار پیگیر با مسئولیت پذیری بالا و کارامد بود (بدلیل مشکلی که غرفه تورهای گردشگری در هتل برای ما ایجاد کرد تا جایی که در توانش بود با ما همکاری کرد و فرد خاطی اخراج شد) در کل یه اقامت خیلی خوب راحت و خاطره انگیز بود.صبحانه هم در حد هتل ۴ ایرانی خیلی خوشمزه و خوب بود
نقاط ضعف:
روشویی اتاق بدلیل کیفیت پایین با وجودی که هر روز با شونده تمیز می‌شد بازهم حالت چرک مردگی و سیاهی داشت حمام فاقد کابین دوش ، وان یا زیر دوشی بود که باعث می‌شد کل سرویس بهداشتی بعد از حمام خیس بشه و برای استفاده مجدد مشکلات ایجاد می‌کرد مینی بار ضعیفی داشت خواهشا از دفتر گردشگری داخل هتل خرید نکنید خیلی گرون فروشه و با حدود ۲۰ درصد گرونتر از دفاتر گردشگری در سطح کیش دقیقا همون خدمات رو ارایه میده
نقاط قوت:
موقعیت مکانی مناسب برخورد مناسب کارکنان
نقاط ضعف:
عدم ارائه اینترنت عدم وجود کتری برقی در اتاق ها هماهنگی نامناسب ترانسفر از فرودگاه
نقاط قوت:
برخورد و استاندارد تمامی پرسنل عالی و محترمانه بود اتاقها خیلی خوب
نقاط ضعف:
ظاهر لابی و رستوران در شان هتل نبود
بی کیفیت.پتو و ملحفه و روتختی تمیز نبود.در مجموع خوب نبود.
خدمات و موقعیت مکانی خیلی خوب بود. در کل پیشنهاد میشهقیمت
نقاط قوت:
نزدیکی به مراکز خرید ودریاو
نقاط ضعف:
نداشتن وایفا ناهار ظهر رستوران سرویس ها نیاز به تعمیر داشت
نقاط قوت:
محل قرارگيري
نقاط ضعف:
سرعت كند اسانسور
نقاط قوت:
قیمت متناسب با هتل ۴ ستاره نزدیکی به مراکز خرید و اسکه تفریحی
نقاط ضعف:
زنگار داشتن آبگرمکن قیمت بالای خدمات کافی شاپ نبود شام
نقاط قوت:
موقعیت و دسترسی خوب بالکن و پنجره بزرگ
نقاط ضعف:
اتاق ها رو خوب تمیز نميکردن روکش بالشت و ملافه ها رو عوض نکردن حوله تو اتاق نیست و باید هر دفعه تماس بگیری تا بیارن چای ساز تو اتاق نیست. ترانسفر فرودگاهی و شهری ندارن صبحانه خیلی مختصر و ساده بود.
من به همراه خانواده به مدت 4شب در هتل اقامت داشتیم.به نظرم اصلا شبیه هتل 4ستاره نیست.دکوراسیون اتاق ،صبحانه ،برخورد پرسنل و در کل همه امکانات هتل با اغماض نمره 2 از 5 میگیره.ولی از نظر نزدیکی به ساحل و پاساژها بد نبود.
نقاط قوت:
موقیعت صبحانه خوب
نقاط ضعف:
مدیریت بسیار ضعیف رها بودن هتل به حال خود
-
هتل موقعیت مناسبی دارد تمیزی و برخورد کارکنان عالی است صبحانه در حدی که هزینه میشه هست و در کل هتل خوبیهناهارش اصلا خوب نبود
پرسنل هتل واقعا برخورد خوبی داشتند . اما اتاق و صبحانه هتل چندان معقول نبود
در مجموع بد نبود ولي بايد بهتر باشه
سلام با توجه به موقعیت هتل نسبت به دسترسی خرید به مراکز تجاری و همچنین برخورد خوب پرسنل این هتل نسبت به مهمانان،بنده مراتب قدرانی خود را ابراز میکنمتشکر
خدمات و موقعیت مکانی خیلی خوب بود. در کل پیشنهاد میشهقیمت
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آرامیس کیش

مهمانان هتل آرامیس کیش در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آرامیس کیش از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آرامیس کیش بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آرامیس کیش رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آرامیس کیش را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.