هتل آرامش کیش

کیش، میدان ساحل، جنب بازار زیتون
3.5
امتیاز کاربران
49
نظرات کاربران

معرفی هتل آرامش کیش

هتل سه ستاره آرامش واقع در میدان ساحل در سال ۱۳۹۰ فعالیت خود را آغاز نمود. هتل در ۳ طبقه بنا و دارای ۶۷ باب اتاق با امکانات رفاهی مناسب می‌باشد که نزدیکی به مراکز خرید مهم جزیره از جمله بازار زیتون، بازار مریم و بازار ونوس از امتیازات آن می‌باشد. هتل آرامش کیش با پرسنلی مجرب با افتخار آماده پذیرایی و خدمت رسانی به شما عزیزان می‌باشد.

توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آرامش کیش

آرامش-اتاق  دو  تخته
اتاق دو تخته
ای‌گردش
1,100,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 بهمن
شنبه
1,100,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
1,100,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
1,100,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
1,100,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
1,100,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
1,100,000
تومان
10 بهمن
جمعه
1,100,000
تومان
11 بهمن
شنبه
1,100,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
1,100,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
1,100,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
1,100,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
610,000
تومان
10 بهمن
جمعه
610,000
تومان
11 بهمن
شنبه
610,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
610,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
610,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
610,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
آرامش-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
ای‌گردش
1,100,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 بهمن
شنبه
1,100,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
1,100,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
1,100,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
1,100,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
1,100,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
1,100,000
تومان
10 بهمن
جمعه
1,100,000
تومان
11 بهمن
شنبه
1,100,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
1,100,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
1,100,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
1,100,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
610,000
تومان
10 بهمن
جمعه
610,000
تومان
11 بهمن
شنبه
610,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
610,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
610,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
610,000
تومان
آرامش-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ای‌گردش
1,300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 بهمن
شنبه
1,300,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
1,300,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
1,300,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
1,300,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
1,300,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
1,300,000
تومان
10 بهمن
جمعه
1,300,000
تومان
11 بهمن
شنبه
1,300,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
1,300,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
1,300,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
1,300,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
710,000
تومان
10 بهمن
جمعه
710,000
تومان
11 بهمن
شنبه
710,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
710,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
710,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
710,000
تومان
آرامش-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
ای‌گردش
2,100,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 بهمن
شنبه
2,100,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
2,100,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
2,100,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
2,100,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
2,100,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
2,100,000
تومان
10 بهمن
جمعه
2,100,000
تومان
11 بهمن
شنبه
2,100,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
2,100,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
2,100,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
2,100,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
810,000
تومان
10 بهمن
جمعه
810,000
تومان
11 بهمن
شنبه
810,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
810,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
810,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
810,000
تومان
آرامش-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
ای‌گردش
2,120,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 بهمن
شنبه
2,120,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
2,120,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
2,120,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
2,120,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
2,120,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
2,120,000
تومان
10 بهمن
جمعه
2,120,000
تومان
11 بهمن
شنبه
2,120,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
2,120,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
2,120,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
2,120,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
910,000
تومان
10 بهمن
جمعه
910,000
تومان
11 بهمن
شنبه
910,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
910,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
910,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
910,000
تومان

امکانات اتاق های هتل آرامش کیش

نمازخانه
تلویزیون در لابی
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
تلويزيون LCD در لابی
لباسشویی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
خدمات خانه داری
مینی بار با هزینه
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
روم سرويس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
ترانسفر فرودگاهی (رفت)
خدمات بیدار باش
آژانس مسافرتي
وسایل بدنسازی
خدمات نگهداری کودک
كافی شاپ
فكس
رستوران
صندوق امانات
دسترسی به دریا
ترانسفر از فرودگاه به هتل
اجاره اتومبیل
صندوق امانات در لابی
پارکینگ در هتل
رستوران در هتل
پارکینگ در اطراف هتل
روزنامه رایگان
اینترنت با سرعت بالا
پرداخت ویزا و مسترکارت
روم سرويس 24 ساعته
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
خدمات خشکشویی
صبحانه رایگان
اعلام حریق
آسانسور
استقبال رایگان
اینترنت در لابی
ماهواره
خدمات ویژه برای معلومین
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
سرویس بهداشتی فرنگی
سیستم گرمایشی سرمایشی
مبلمان
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
کافی شاپ 24 ساعته
تلویزیون LED در لابی
فتوکپی
رمپ جهت ویلچر معلولین
جعبه کمک های اولیه
مینی بار رایگان
سرویس فرنگی
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
سرویس روزانه اتاق
حمام
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
خشکشویی
ترانسفر فرودگاه
تلفن در اتاق
کافی شاپ
سرویس ایرانی
اینترنت
ماساژ
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
اتاق بازی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
تلفن
سرویس رایگان از فرودگاه به هتل
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
خدمات تور
اتاق چمدان
سیستمسرمایشوگرمایش

آدرس هتل آرامش کیش روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آرامش کیش

(49 نظر)
هتل بسیار معمولی بود تنها حسن هتل نزدیک بودن به مراکز خرید بود صبحانه ها بسیار بی کیفیت حتی چای دم شده نداشتن همش تی بگ بود آبجوش هم میخواستن بدن که خودت چای دم کنی پول میگرفتن از نظر لوازم هتل بسیار قدیمی بود
خوب بود ولی عالی ...
سلام راننده ترانسفر خیلی بی ادب بود و کلا کارکنان هتل آموزش هتل داری ندیدن
تمیز مرتب .رفتار پرسنل عالی ‌ اتاق ها تمیز . ار هتل ۳ ستاره بالاتره
من برای مسافرانم همیشه این هتل رو انتخاب میکنم و همشون همیشه راضی هستن. موقعیت مکانی عالی . رفتار مدیریت و پرسنل عالی + تمیزی اتاق ها و رعایت اصول بهداشتی و مرتب بودن و ایده آل بودن این هتل اعتماد منو جلب کرده و مسافرانم رو همیشه به این هتل میفرستم
من مسافر هتل بودم .امکانات خوب بود ولی قسمت کانتر گردشگری که بلیت تفریحات رو صادر می کنه افتضاح بود .کلی پول از ما گرفتن بدون هیچ امکاناتی به هیچ عنوان از گردشگری هتل خرید نکنید...
واقعا آرامش یعنی همین هتل هم اتاق عالیوتمیز بود هم هتل عالی برخورد همه بدو ورود عالی بود شدیدا توصیه میشه
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
نداشت
من اواسط خرداد ۹۹ دوشب در هتل اقامت داشتم در کل خوب بود البته در زمان آف ۵۰ درصد رفتم هتل شبی ۲۵۰ شد به نظرم موقعیت هتل به همه چی می ارزه که تا اسکله ۵ دقیقه پیاده راهه و هتل فعلا جاش دنجه حالا تا اطرافش بخوان هتل بسازن
وارد که شدیم پذیرایی گرمی از ما کردن وسایل رو واسمون آووردن خیلی خوب برخورد کردن با اینکه اولین بار بود به این هتل میرفتیم ولی انگار مهمان همیشگی هتل بودیم. وای فای رایگان بود دوتا آسانسور داشت کارکنان و مهمانان ولی ما از هردو استفاده می کردیم عالی بود اتاقها تمیز و حمام آبگرم عالی داشت. همگی راضی بودیم خانوادگی رفته بودیم بدون تور ولی خیلی خوش گذشت ضمنا دسترسی به بازارها خیلی خوب و نزدیک بود البته ما با ماشین خودمون رفته بودیم . از دید ما هتل خوب بود بعضی معایب هم داشت که با هتل مطرح کردیم و قول دادن که دفعه دیگه که آمدیم برطرف شده باشه خلاصه ما که راضی بودیم انشالله شما هم استفاده کنین و لذت ببرین
هتل بازسازی شده. اتاقها کوچک ولی نسبتا تمیز. رفتار پرسنل عالی. صبحانه قابل قبول. موقعیت مکانی فوق العاده و فاصله 5 دقیقه ای تا اسکله تفریحی
در کل نسبت به قیمت هتل, مناسب بود و تنها ایراد نبودن یک چای ساز در اتاق بود که اابته برای تهیه آن باید به کافی شاپ درخواست چای میدادیم ولی به طورکلی همه چیز خوب و آرامش بود:)
نقاط قوت:
خیلی راضی بودم
نقاط ضعف:
موردی دیده نشد
با سلام و خسته نباشید من برای دومین بار بودکه اقامت در این هتل داشتم همه چی عالی بود ... نظافت و تمیزی اتاق ها .. سرویس بهداشتی و برخورد عالی پرسنل و خانم جلالی در قسمت گردشگری عااالی بود فقط یه کم تنوع صبحانه کم هستش موفق باشین
نسبت به قیمت عالی فقط حیف که منوی شام نداشت
صبحانه به كيفيت ١٠٠ درصد نيست قبلا از ساعت مقرر كه ٨-١٠ صبح هست يعني ٩٠٣٠ نصف مواد صبحانه تمام ميشه وميگويند نداريم سرويس واي فاي آنتنش برا اتاق هاي طبقه ١ جواب نميدهد
سلام دوستان عزیز. من ب همراه 9 نفر دیگه از خانواده یک اتاق 5 تخته و 3 اتاق دو تخته گرفتیم و خیلی خیلی خیلی عالی بود هتل. اتاقا تمییز ملحفه ها روبالشی ها تمییز صبحانه هم گرم هم سرد و سریع شارژ میشد برخورد کارمندان و همگی عالی قیمتش هم خیلی خوب بود مسیر و دسترسی هم فوقلعاده بود چون براحتی و پیاده همه مرکز خریدها میرفتیم. حیاطش هم بزرگ و قشنگ بود و یک عکس رایگان هم ازمون گرفتن با کیفیت عالی چاپ کردن من هتل شایان و هتل سارا قبلن رفته بودم و باوجود اینکه شایان خیلی گرونتره ولی کیفیتشش با اینجا یکی بود قطعن هربار برم کیش همین ارامش رو میرم راستی حوله و دمپایی و مسواک اینا هم داشت اتاق که عالی بود ففط اگر یک کتری برقی میزاشتن دیگه بی ایرادترین هتل بود
نقاط قوت:
موقعیت مکانی عالی در کل خوب بود
نقاط ضعف:
اینترنت در اتاق نداشت
نقاط قوت:
با توجه اقامت هر هفته در یکی از هتل های پنج ستاره جنوب کشور ،صرفنظر از استخر وفضای سبز لابی ان ،کیفت اتاق های این هتل بهتر از هتل پنج ستاره بود/برخورد مناسب پرسنل/نزدیکی به مراکز خرید زیتون ودیپلمات وکمی دورتر پاساڑهای اصلی و...برای خانواده به لحاظ هزینه بسیار مناسب و....کیفیت ناهار ظهر خوب وقیمت مناسب
نقاط ضعف:
مسیرعبورچمدانها کنار راپله ورودی ناهموار ،پارکینک مسقف با توجه به فصل گرما کم است،سماور اب در هنگام صبحانه معمولا جوش نبود
نقاط قوت:
از نظر قيمت مناسب در كل خوبه
نقاط ضعف:
ندارد
نقاط قوت:
در حد خودش خوب بود
نقاط ضعف:
مشکل خاصی نبود
نقاط قوت:
در کل هتل خوبی بود
نقاط ضعف:
در حد معمولی بود یکمی
نقاط قوت:
راضی بودیم از همه چی
نقاط ضعف:
ملاحظه نشد
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
نبود
نقاط قوت:
بد نبود
نقاط ضعف:
معمولی بود
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
یکم رسیدگیشون ضعیف بود
نقاط قوت:
اتاق های تمیز. کولرهای خوب محیط آرام فضای بیرونی زیبا
نقاط ضعف:
عدم تنوع صبحانه. که اکثرا تخم مرغ بود عدم نظافت اتاق با وجود درخواست برای نظافت
نقاط قوت:
به عنوان به هتل ۳ ستاره بسیار عالی
نقاط ضعف:
بوی نا مطبوع در قسمت راهروی طبقه ی دوم
نقاط قوت:
نزدیکی به مراکز خرید و موقعیت مکانی خوب قیمت مناسب برخورد عالی پرسنل محیط آرام
نقاط ضعف:
وای فای ضعیف
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
زیبایی محوطه باز هتل
نقاط قوت:
دسترسی به مراکز خرید و دریا بسیار عالی و مناسب بود ارامش خوبی داشت
نقاط ضعف:
کیفیت غذا خیلی عالی نبود نسبت به قیمتهاش اتاق شوفاژ و سیستم گرمایش نداشت
نقاط قوت:
كاركنان دلسوز و جدي در كار
نقاط ضعف:
نبودن سرويس بهداشتي ايراني در طبقات
خیلی خوب بود
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل ورستوران نسبتا خوب. مدیریت مودب وخوش برخورد
نقاط ضعف:
سرویس توالت سالم نبود.
نقاط قوت:
نزدیکی به اسکله تفریحی وفروشگاه ها
نقاط ضعف:
دل گیر بودن اتاق وکوچک بودن.داخل اتاق من سردبود
نقاط قوت:
فاصله کم نسبت به ساحل و مراکز خرید قیمت مناسب اتاقهای نسبتا تمیز
نقاط ضعف:
صبحانه هتل تنوع کافی را ندارد مختصر سر و صدا در اتاقها وجود دارد
نقاط قوت:
مکان هتل.با توجه به ۳ستاره بودن صبحانه و تمیزی اتاقها خوب بود
نقاط ضعف:
کثیف بودن ملحفه بالش ها
محیط آرامی داشتنزدیک به اسکله و مراکز خرید فضای رستوران بزرگ نبود تنوع صبحانه کم بود
شرایط هتل رضایت بخش بودموقعیت مکانی هتل خوب بود. غذای هتل رو امتحان نکردیم برای همین نظری ندارم. برخورد و همکاری پرسنل خوب بود. مورد خاصی نبود.
در کل هتل خوبی بود اما پاکیزگی در ان به قدر کافی نبود
هتل موقعیت بسیار خوبی دارد و آرامش برازنده فضای حاکم بر هتل است.
نقاط قوت:
همه چی خوب بود.
نقاط ضعف:
من نکته منفی ندیدم.
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
تنوع صبحانه ضعیف محیط کافی شاپ خیلی مناسب نبود وای فای قطع بود
نقاط قوت:
با سلام من خیلی از هتل راضی بودم و همه چیز خوب بود و سرویس دهی عالی .راهنمایی در مورد جاهای گردشی خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
من نکته منفی ندیدم
نقاط قوت:
مکان هتل امکانات خوب در سطح ۳ ستاره
نقاط ضعف:
نیامدن ترانسفر فرودگاهی علیرغم پیگیری متعدد تمیز نبودن ملافه ها
نقاط قوت:
هتل آرامش یعنی آراااااامش. برخورد خوب پرسنل و نظافت هتل عالی بود. به مرکزهای خرید و اسکله نزدیک بود. وکافه آرامش کنار هتل واقعا فضای دنج و زیبایی بود.
نقاط ضعف:
نکات منفی قابل ذکری نداشت به نسبت ستاره هاش امکاناتش قابل قبول بود
هتل خوب و تمیزی بود تا اسکله تفریحی 15دقیقه پیاده راه بود و به مراکز خرید هم با پیاده روی 10 تا 20 دقیقه ای میشد دسترسی پیدا کرد
نقاط قوت:
برخورد خوب کادر
نقاط ضعف:
تمام برقهای اتاق به برق سقف وصل بود و در صورت خاموش شدن برق سقف همه برقها حتی پریزها از کار می افتاد
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آرامش کیش

مهمانان هتل آرامش کیش در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آرامش کیش از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آرامش کیش بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آرامش کیش رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آرامش کیش را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.