هتل آفتاب شرق کیش

کیش، میر مهنا، میدان سعدی
2.8
امتیاز کاربران
68
نظرات کاربران

معرفی هتل آفتاب شرق کیش

هتل سه ستاره آفتاب شرق هتلی ست در منطقه بومی نشین جزیره زیبای کیش، واقع در ابتدای بلوار جاسک که فعالیت خود را از سال ۱۳۸۶ آغاز و در سال ۱۳۹۶ جهت ارتقاء سطح کیفی خدمات مورد بازسازی قرار گرفت. هتل سه ستاره آفتاب شرق با امکانات رفاهی مناسب و پرسنلی مجرب، آرزوی اقامتی آرام و به یادماندنی را برای شما میهمانان عزیز جزیره زیبای کیش دارد.

توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آفتاب شرق کیش

ظرفیت 2 نفر

دو تخته تویین
اسنپ تریپ
758,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
758,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
758,000
تومان
8 بهمن
جمعه
758,000
تومان
9 بهمن
شنبه
758,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
758,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
758,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
758,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
758,000
تومان
15 بهمن
جمعه
758,000
تومان
16 بهمن
شنبه
758,000
تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
758,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
758,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
758,000
تومان
8 بهمن
جمعه
758,000
تومان
9 بهمن
شنبه
758,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
758,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
758,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
758,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
758,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
758,000
تومان
15 بهمن
جمعه
758,000
تومان
16 بهمن
شنبه
758,000
تومان
دو تخته توئین
ای‌گردش
760,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
760,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
760,000
تومان
8 بهمن
جمعه
760,000
تومان
9 بهمن
شنبه
760,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
760,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
760,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
760,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
760,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
760,000
تومان
15 بهمن
جمعه
760,000
تومان
16 بهمن
شنبه
760,000
تومان
دوتخته دبل
ای‌گردش
760,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
760,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
760,000
تومان
8 بهمن
جمعه
760,000
تومان
9 بهمن
شنبه
760,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
760,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
760,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
760,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
760,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
760,000
تومان
15 بهمن
جمعه
760,000
تومان
16 بهمن
شنبه
760,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
764,000
تومان
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
764,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
764,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
764,000
تومان
15 بهمن
جمعه
764,000
تومان
16 بهمن
شنبه
764,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
764,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
764,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
764,000
تومان
15 بهمن
جمعه
764,000
تومان
16 بهمن
شنبه
764,000
تومان
دو تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
ای‌گردش
910,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
910,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
910,000
تومان
8 بهمن
جمعه
910,000
تومان
9 بهمن
شنبه
910,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
910,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
910,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
910,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
910,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
910,000
تومان
15 بهمن
جمعه
910,000
تومان
16 بهمن
شنبه
910,000
تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
910,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
910,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
910,000
تومان
8 بهمن
جمعه
910,000
تومان
9 بهمن
شنبه
910,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
914,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
914,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
914,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
914,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
914,000
تومان
15 بهمن
جمعه
914,000
تومان
16 بهمن
شنبه
914,000
تومان
سه تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق سه تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
914,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
914,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
914,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
914,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
914,000
تومان
15 بهمن
جمعه
914,000
تومان
16 بهمن
شنبه
914,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

چهارتخته
ای‌گردش
1,060,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
1,060,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,060,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,060,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,060,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,060,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,060,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,060,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,060,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,060,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,060,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,060,000
تومان
چهار تخته
اسنپ تریپ
1,060,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
1,060,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,060,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,060,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,060,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,063,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,063,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,063,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,063,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,063,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,063,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,063,000
تومان
چهار تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق چهار تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
1,064,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,064,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,064,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
1,064,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,064,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,064,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,064,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,064,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,064,000
تومان
ظرفیت 5 نفر

پنج تخته
ای‌گردش
1,210,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
1,210,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,210,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,210,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,210,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,210,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,210,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,210,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,210,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,210,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,210,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,210,000
تومان
اتاق پنج تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
1,214,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,214,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,214,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
1,214,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,214,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,214,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,214,000
تومان
پنج تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
1,210,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,210,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,210,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,212,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,212,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,212,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,212,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,212,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,212,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,212,000
تومان
پنج تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل آفتاب شرق کیش

آسانسور
پرینتر
تلويزيون LCD در لابی
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
تلفن در لابی
خدمات تهيه بليط
فكس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
خدمات خشکشویی
وسایل بدنسازی
کرایه اتومبیل
صبحانه رایگان
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
سرویس روزانه اتاق
رستوران بام
خدمات بیدار باش
اینترنت در قسمت لابی
سرویس حرم
كافی شاپ
صندوق امانات
کپسول آتش‌نشانی در لابی
دسترسی به دریا
ترانسفر از فرودگاه به هتل
صندوق امانات در لابی
پارکینگ در هتل
پارکینگ در اطراف هتل
روزنامه رایگان
اینترنت با سرعت بالا
رستوران فست فود
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
بازی ویدئویی
مینی بار با هزینه
رستوران سنتی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
روم سرويس 24 ساعته
حمام
فروشگاه
نمازخانه
آژانس مسافرتی
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
اعلام حریق
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
سیستم تهویه مطبوع
روم سرويس
کافی شاپ 24 ساعته
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
تلویزیون LED در لابی
فتوکپی
رستوران
سونا
آرایشگاه
رستوران ایرانی
خشکشویی
مرکز خرید
سرویس رایگان رفت‌وبرگشت فرودگاه
اتاق سیگار
سرویس به مرکز شهر
لابی
پارکینگ سرپوشیده
اطفای حریق
اتاق بازی
خدمات باربری
فکس
ویلچر
پله اضطراری
سفره‌خانه
دستگاه واکس کفش
تلفن
سرویس رایگان از فرودگاه به هتل
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات تور
پرینت
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
رستوران فضای باز
اتاق چمدان
ماساژ
پذيرش 24 ساعته

آدرس هتل آفتاب شرق کیش روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آفتاب شرق کیش

(68 نظر)
نقاط قوت:
رفتار پرسنل ، فضای اتاق مناسب بود ، هزینه به صرفه
نقاط ضعف:
رفتار پرسنل ، فضای اتاق مناسب بود ، هزینه به صرفه
تجربه خوبی بود، بازم از این هتل استفاده خواهم کرد.
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل ترانسفر فرودگاهی
نقاط ضعف:
اتاق موکت ندارد. فاقد سرویس بهداشتی ایرانی.
نقاط قوت:
مهماندار و مهربان
نقاط ضعف:
مهماندار و مهربان
همه چیز عالی
نقاط قوت:
هیچی
نقاط ضعف:
هیچی
نقاط قوت:
نداشت
نقاط ضعف:
تا جايي كه ميشه اين هتل رو رزرو نكنيد - از همه جا دوره - برخورد نامناسب پرسنل- صبحانه ي بسيار ضعيف- رو تختي و روبالشتي هاي كثيف و پر از لكه - اون دور روزي كه ما بوديم هوا سرد شده بود و هيچ وسيله ي گرمايشي نداشتند و پتوهاشونم كثيف بود - روز آخر هم كه اتاق رو تحويل داديم ازشون خواستيم كه چمدونمون رو چند ساعت تو انبار بذارن و وقتي برگشتيم ديديم چمدونمون رو اشتباهي به كسي ديگه دادن
نقاط قوت:
نقطه ی قوت تداشت افتضاح بود
نقاط ضعف:
نقطه ی قوت تداشت افتضاح بود
دیگه هیچوقت اونجا نمیریم و ب دیگران هم توصیه میکنم نرن به هیچ وجه
نقاط قوت:
نظافت نسبتا متوسط
نقاط ضعف:
نظافت نسبتا متوسط
موقع تسویه حسابم هزینه اضافی گرفت بعد گفتم لیست خورد و خوراک و بیار بعد گفت آره اشتباه شده در کل چنگ به دل نمی‌زند صداقت که نداشت ممنون متشکر از اسنپ
نقاط قوت:
موقعیت مکانی آرام و به دور از شلوغی شهر
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی آرام و به دور از شلوغی شهر
نقاط قوت:
....
نقاط ضعف:
لطفا به هیچ وجه ازاین هتل استفاده نکنین بسیاربسیار دورازهمه جاست اصن خبری ازاب رایکان نیست به هیچ وجه به این هتل فکرنکنین
نقاط قوت:
با سلام و احترام خدمت دوستان عزیز نکات مثبت و منفی ارائه شده حاصل استفاده ۶ شب از هتل در خرداد ۱۴۰۰ می‌باشد. امیدوارم دوستان با مطالعه نکات، آگاهی مناسبی از شرایط موجود در هتل بدست آورند. ۱. رفتار مناسب پرسنل ۲. محیط آرام ۳. سرویس رفت و برگشت به بازار
نقاط ضعف:
۱. یخچال موجود در هتل بسیار کوچک بود و بخش فریزر آن عملا قابل استفاده نبود ۲. درب سرویس بهداشتی به دلیل خرابی بسته نمیشد و باز ماندن آن باعث ورود بوی نامناسب به داخل اتاق میشد ۳. به محض ورود آب به چاه حمام، بوی بسیار بدی از آن خارج میشد که نشان از خرابی سیستم فاضلاب هتل می‌باشد ۴. یکی از امکانات هتل، آب رایگان در روز ورود است که این آب در اختیار ما قرار نگرفت ۵. وای فای رایگان جز امکانات دیگر هتل است که در اتاق هتل قابل استفاده نبود ۶. تهویه بسیار نامناسب اتاق که علت آن باز نشدن درب بالکن و پنجره بود ۷. فاصله زیاد هتل از مراکز تفریحی و تجاری کیش ۸. اتاق از نظر روشنایی تاریک بود ۹. عدم وجود فضای کافی برای خواندن نماز ۱۰. اینترنت ایرانسل، به دلیل ضعیف بودن پوشش آنتن دهی، بسیار ضعیف بود ۱۲. عدم وجود آب گرم برای سرویس بهداشتی ۱۲. وجود موریانه در کمد دیواری
نقاط قوت:
با سلام و احترام خدمت دوستان عزیز نکات مثبت و منفی ارائه شده حاصل استفاده ۶ شب از هتل در خرداد ۱۴۰۰ می‌باشد. امیدوارم دوستان با مطالعه نکات، آگاهی مناسبی از شرایط موجود در هتل بدست آورند. برخورد مناسب پرسنل هتل فضای آرام هتل به دور از سر و صدا سرویس رایگان بازار
نقاط ضعف:
۱. یخچال موجود در هتل بسیار کوچک بود و بخش فریزر آن عملا قابل استفاده نبود ۲. درب سرویس بهداشتی به دلیل خرابی بسته نمیشد و باز ماندن آن باعث ورود بوی نامناسب به داخل اتاق میشد ۳. به محض ورود آب به چاه حمام، بوی بسیار بدی از آن خارج میشد که نشان از خرابی سیستم فاضلاب هتل می‌باشد ۴. یکی از امکانات هتل، آب رایگان در روز ورود است که این آب در اختیار ما قرار نگرفت ۵. وای فای رایگان جز امکانات دیگر هتل است که در اتاق هتل قابل استفاده نبود ۶. تهویه بسیار نامناسب اتاق که علت آن باز نشدن درب بالکن و پنجره بود ۷. فاصله زیاد هتل از مراکز تفریحی و تجاری کیش ۸. اتاق از نظر روشنایی تاریک بود ۹. عدم وجود فضای کافی برای خواندن نماز ۱۰. اینترنت ایرانسل، به دلیل ضعیف بودن پوشش آنتن دهی، بسیار ضعیف بود ۱۲. عدم وجود آب گرم برای سرویس بهداشتی ۱۲. وجود موریانه در کمد دیواری
نقاط قوت:
هتل خوب و تمیزی هست. پرسنل خوبی دارد.
نقاط ضعف:
خیلی از مرکز شهر دور هست.
نقاط قوت:
نكته مثبتي نداشت فقط قيمتش مناسب بود
نقاط ضعف:
راه دور كيفيت پايين صبحانه اطاقش بو ميداد در كل ناراضي بودم ديگه اونجا نميرم
نقاط قوت:
اسپیلت خوب آبگرمکن خوب برخورد کارکنان خوب
نقاط ضعف:
دستشویی شیر آبگرم نداشت شیر آبسرد دستشویی خراب بود فشار آب دستشویی خیلی کم بود بوی رطوبت در اتاق نداشتن لامپ در اتاق میز چوبی اتاق حشره های زیاد داشت پریز برق درجای نامناسب نبودن سه راهی نور لابی کم در اتاق کوچک تخت دو نفره گذاشتند
نقاط قوت:
ندارد
نقاط ضعف:
از فرودگاه گفتن میایم دنبالتون اما نیومدن و آژانس گرفتیم سرویسی بما ندادن حتی آب و چیز های بهداشتی برخورد کاملا مبتدی و بد چیزی که تو عکس هست اینجا نیست اصلا نمیشه بهش سه ستاره گفت در حد مسافرخونست تخت و روکش و پتو بوی بد میداد نداشتن پریز اضافه برق برای شارژ موبایل غذای کاملا بد طعم خیلی از شهر دوره و به همگی پیشنهاد میکنم اصلا اینجا رو انتخاب نکنید یا حد اقل حضوری بیاید ببینید بعد پول بدید چون کنسل هم نمیکنن بعد از پول دادن تجربه ی بدی بود برای ما.
نقاط قوت:
رفتار خوب پرسنل
نقاط ضعف:
امکانات کم اتاق و صبحانه ضعیف
نقاط قوت:
اتاقها خیلی تمیز بودن. وقتی وارد شدیم بوی تمیزی و وایتکس میداد. من ملحفه باخودم برده بودم به ملحفه هاش دقت نکردم. درصورت درخواست حوله میدن که به نظرم حوله رو خودتون ببرید بهتره برخورد پرسنل خوب بود. جوابگوی درخواستهامون بودن از مرکز شهر دور بود ولی سرویس رایگان صبح و بعدازظهر بصورت رفت و برگشت با یه راننده ی خیلی خوب و مسیولیت پذیر داشت. سر خیابونشم مینی بوسها با ۳ ت میبردن مرکز شهر. نهایتا ده دقیقه با ماشین راهه. اسنپ هم که هست. محوطه ی قشنگ و تمیزی داشت صبحونه ش سلف بود. پنیر کره نربا عسل نیمرو تخم مرغ آبپز و پوره سیب زمینی با یه مدل شربت و چای
نقاط ضعف:
قیمت کافی شاپش خیلی بالا بود
نقاط قوت:
-قیمت خیلی پایین بود و برای کیش عالیه -اتاق ها تمیز بود -برخورد پرسنل عالی بود
نقاط ضعف:
-از مرکز شهر دور -دستشویی و حمام شدیداً بوی فاضلاب میداد -ملحفه ها رو بدون پرس پلاستیک میدن
سالهاست مسافران انتقاداتی و نظراتی مطرح میکنند و مدیران هتل ها هم بی تفاوت هستند. بنابراین نظری اعلام نمیکنم . چون بی فایده است. خیلی از مشکلات هتل ها بدون هزینه و با کمی دلسوزی و سلیقه مدیریتی قابل رفع است. اما وقتی تعهد و مسولیت پذیری و علاقه به کار در مدیریت هتل ها نیست سالها همان است که بود. در ضمن سایت جاباما هم چندین بار طی تماس تلفنی وعده تخفیفات و درج سکه های مربوط به سفر ها را...
نقاط قوت:
پرسنل عالی
نقاط ضعف:
یکم وسایل بهداشتی کم داشت
نقاط قوت:
برخورد بسیار خوب کارکنان...تمیز بودن اتاق و هتل
نقاط ضعف:
نکته منفی خوشبختانه نداشت
نقاط قوت:
محوطه ی زیبا و دلباز ورودی هتل و لابی تمیزی طبقات رفتار خوب کارکنان وجود سکوت و آرامش وجود مینی بوس رایگان هتل ,،( دو بار صبح و عصر) برای رفتن به بازار قیمت مناسب هتل
نقاط ضعف:
صبحانه سلف سرویس نبود ولی مختصر مفید بود رستوران نداره ولی کافی شاپ داره در کل اگرسخت گیر نباشید ،...به نسبت قیمتش هتل خوب و مناسبی هست
نقاط قوت:
کادر هتل بسیار خوش برخورد و عالی بودن
نقاط ضعف:
کمی اتاق دارای حشرات بود. البته بیشتر در سرویس بهداشتی بودند و بیشتر مورچه بالدار بودند.
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
ملاحظه نشد
نقاط قوت:
نسبت به قیمتش خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی نبود
نقاط قوت:
ایده آل بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی دیده نشد
نقاط قوت:
راضی کنندس
نقاط ضعف:
موردی نداره
بدک نبود.پرسنل معمولی و خدمات هم همینطور. صبحانه اش خوب بود
الان دارم از داخل همین هتل پست میذارم 1حتما نقشه هتل کار غربیه بسیار زیبا و کاربردی هست صد برابر عکسهاش قشنگه 2پرسنلش از خیلی از هتل‌های این رده حرفه ای ترن 3هتل کهنه که هست ولی واقعا به اندازه ی کهنگیش شخصیت هم داره 4 با یه بهونه ای دارن میگن نت نیست ولی من تو کتم نمیره 5چای ساز تو اتاق و صندلی کودک تو رستوران نداره و خوب از فضا تو اتاقش استفاده نشده 6صبحانه بیشتر از قابل قبوله یعنی نسبتا خوبه 7البه اینا همش تو خلوتی بوده 8اگه ماشین دارید بهتره ولی اگه ندارین هم زیاد مشکل ندارین چون همه برنامه ها تو کیش با ترانسفر هستن
نسبت به قیمتی که داره واقعا هتل خیلی خوبیه من اگه دوباره برم کیش حتما مجددا همین هتل رو انتخاب میکنم خانواده ام خیلی راضی بودن.تنها ایرادی که داشت از مکانهای تفریحی دور بود که البته من با وسیله شخصی خودم رفته بودم که واسه من خیلی سخت نبود.ممنون از جاباما.
نقاط قوت:
در حد خودش خوب بود
نقاط ضعف:
چیز خاصی نبود
قیمت مناسب و اتاق های بسیار تمیز فقط از تمام بازار ها فاصله زیادی داره
زمانی که من سفر کردم از قیمت بسیار خوبی برای دوشب برخوردار بود. حوله و سشوار و صابون و مایع و شامپو وجود داشت. تمیزی ملحفه ها و غیره هم بسیار خوب بود.
سکوت و آرامش و قیمت مناسب برخورد عالی
نقاط قوت:
نسبت به تعداد ستاره اش خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
با توجه به دوری از مراکز تفریحی و تجاری(حدود۱۶km).رانندگان تاکسی تمایلی به آفتاب شرق ندارن،مسافرنمیگرنن. هرچند هتل با تاکسیرانی رخش کار میکنه
خوب بود
نقاط قوت:
هتل دنجی بود و آرامش خوبی داشت
نقاط ضعف:
از مرکز شهر دور بود ،ولی ماشین های ون توی نوروز با کرایه نفری ۱۵۰۰ تومن دائما در مسیر در حرکت بودن ،میشد با اونا تمام کیش رو رفت و برگشت،
ملافه های کثیف و پر از مو اتاق کف سرامیک حمام و دستشویی قدیمی دوری از مکان های تفریحی خراب بودن تخت اضافه ها
نقاط قوت:
قیمت مناسب بود. برخورد کارکنان خوب بود. تمیز بود. سفره خونه داخل هتل بود که با صفا بود. فضای خود هتل هم آرامش بخش و دور از شلوغی بود و سرسبز
نقاط ضعف:
دور از مرکز شهر بود..اما سرویس داشت ۱۰ صبح و ۶ عصر. اما اصلا ساعتای مناسبی نبود و ما استفاده نکردیم.. ساعت صبحانه کم بود ..۸ تا ۱۰ امکانات اتاقها خیلی کامل نبود. آب خیلی زود سرد میشد داخل اتاق ها وای فای نداشت و فقط لابی داشت
نقاط قوت:
محوطه زیبا و جذاب برخورد پرسنل عالی نظافت اتاق ها خوب قیمت مناسب کافی شاپ خوب
نقاط ضعف:
صبحانه کم تنوع و کیفیت پایین خارج از مرکز شهر و دسترسی سخت نور اتاق به شدت کم
تنها نکته منفی نداشتن توالت ایرانی داخل واحدهاست
نقاط قوت:
محوطه زيبا
نقاط ضعف:
مسير طولاني
دور بودن مکان هتل از مرکز شهر امکانات نامناسب اتاق (در اتاق کتری برقی و آب معدنی حوله مسواک خمیر دندان نبود) کلا امکانات هتل در حد 3 ستاره نبود.
نقاط قوت:
برخورد بسیار مناسب و با احترام پرسنل قیمت مناسب فضای بسیار زیبا و سرسبز در کل نسبت به سه ستاره بودن هتل بسیار خوب بود تمیزی اتاق ها
نقاط ضعف:
دور بودن کمی از مرکز شهر که سرویس رایگان هتل این نقصو تا حدودی جبران میکرد و تمیز نبودن سرویسهای داخل لابی
محوطه زیبا-پذیرایی ضعیف،برخورد کارکنان نامناسب
دنج-تمیز -برخورد عالی کارکنان
به نسبت قیمت عالی
خیلی معمولی بود
تمیز و برخورد مناسب کارکنان . مقرون به صرفه .
یک - هتل تمیز و نسبتا شیک با توجه به سه ستاره بودن دو - برخورد کارکنان عالی سه - ارزش خرید بالا چهار - خدمات خوب و قابل قبول
ندارم
بسیار هتل تمیز و ساکت من روی اتاق های 5 تخته شون نظر میدم که بسیار مرتب و سقف بلند و ویوو عالی داشت اما دوست خودم اتاق های دو تختشو جالب ندیده بود در ضمن کتاب خونه خوبی هم داره که روز اخر سفر حسابی منو مشغول کرد باتشکر
یه هتل تقریبا معمولی
نبود سرویس دهی مناسب برخورد نامناسب پرسنل کیفیت صبحانه افتضاح وجود حشرات در حمام و اتاق ها ما برای حمام مجبور شدیم بریم خونه یکی از اشنایان
باسلام.من از تاریخ ١٣ ام سه شب در این هتل اقامت داشتم.چون تو این تازیخ هتل دیگری جا نمی داد مجبور شدم با یه قیمت بالا در اینجا اقامت داشته باشم که اگر جای دیگری بود اینجا نمی ماندم بخاطر موارد زیر: ١)کیفیت صبحانه بسیار پایین،حتی برای آوردن چای سر میز هر روز باید تذکر می دادم. ٢)کیفیت نهار بسیار ضعیف،اصلا پیشنهاد نمیدم. ٣)فاصله بسیار دور از مراکز خرید. ٤)نبود ملحفه و حوله در اتاق. ...
عدم پاکیزگی و نظافت - خرابی کفشور حمام -وجود حشرات در اتاق- فرسوده بودن وسایل -صبحانه مختصر و بی کیفیت- استشمام بوی سیگار در اتاق
نقاط قوت:
هتل خوبی بودوارامش خوبی داشت رفتاروبرخوردپرسنل خوب بود کیفیت وتنوع غذامعمولی بود
نقاط ضعف:
تنهانکته منفی دوری ازمرکزشهربودکه ان هم باوجودداشتن سرویس روزانه چندان مهم نبود
نقاط قوت:
آرامش بسیار فضای آرام و زیبا صبحانه عالی
نقاط ضعف:
اخلاق بد مدیریت غذای رستوران ضعیف
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان-تمیزی و نظافت هتل-صبحانه متنوع
نقاط ضعف:
تاخیر ترنسفر فرودگاهی و سرویس شهری
نقاط قوت:
برخورد پرسنل هتل خیلی خوب بود و فوق العاده خوش برخورد بودند‌.فضای سبز هتل و سکوت و ارامش هتل عالی بود.صبحانه متنوع و خوب بود.اتاق ها تمیز بود.
نقاط ضعف:
دور بودن هتل به مراکز تفریحی
نقاط قوت:
ارزان بودن هتل
نقاط ضعف:
دور بودن به مرکز شهر
نقاط قوت:
هتلی تمیز با فضایی آرام و مطلوب. پرسنل هم رفتار خوب و مودبانه داشتند
نقاط ضعف:
کمبود آب گرم و نقص فراهم بودن آب گرم جهت استحمام. آب گرم ۵ دقیقه بیشتر پاسخگو نبود و مدت زیاد زمان میبرد تا دوباره آب گرم شود. مسافت اندکی از مرکز شهر نیز دور است
نقاط قوت:
محیط آرام. پرسنل خوش برخورد. فضای دلنشین
نقاط ضعف:
کمبود آب گرم. مسافت زیاد تا مرکز شهر
هتل با سکوت عالی به دور از هیاهو شهر و دارای یک رستوران سنتی که بسیار خوب و عالی بود در ضمن یک هتل تمیز و با برخورد عالی کارکنان . صبحانه هتل خوب و متنوع بود .
برخورد خوب کارکنان،لابی مبل دار و راحت و آرام،صبحانه بسیار مناسب و متنوع، تخت و اتاق بسیار خوب
برخورد خوب کارکنان، سکوت هتل، لابی صندلی و مبل دار مناسب برای مطالعه دانشجویان
نقاط قوت:
بسیار آرام و دنج با محوطه و فضای سبز عالی
نقاط ضعف:
دور بودن از مراکز خرید و مرکز شهر
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آفتاب شرق کیش

مهمانان هتل آفتاب شرق کیش در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آفتاب شرق کیش از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آفتاب شرق کیش بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آفتاب شرق کیش رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آفتاب شرق کیش را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.