هتل آفتاب شرق کیش

کیش، میر مهنا، میدان سعدی
2.8
امتیاز کاربران
41
نظرات کاربران

معرفی هتل آفتاب شرق کیش

هتل سه ستاره آفتاب شرق هتلی ست در منطقه بومی نشین جزیره زیبای کیش، واقع در ابتدای بلوار جاسک که فعالیت خود را از سال ۱۳۸۶ آغاز و در سال ۱۳۹۶ جهت ارتقاء سطح کیفی خدمات مورد بازسازی قرار گرفت. هتل سه ستاره آفتاب شرق با امکانات رفاهی مناسب و پرسنلی مجرب، آرزوی اقامتی آرام و به یادماندنی را برای شما میهمانان عزیز جزیره زیبای کیش دارد.

توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آفتاب شرق کیش

آفتاب شرق-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
ای‌گردش
151,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
151,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
151,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
151,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
151,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
151,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
151,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
151,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
151,000
تومان
1 خرداد
شنبه
151,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
151,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
151,000
تومان
اقامت 24
202,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
202,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
202,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
202,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
202,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
202,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
202,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
202,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
202,000
تومان
1 خرداد
شنبه
202,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
202,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
202,000
تومان
علاءالدین
230,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
230,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
230,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
230,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
230,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
230,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
230,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
230,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
230,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
آفتاب شرق-دو تخته تویین
دو تخته تویین
ای‌گردش
151,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
151,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
151,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
151,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
151,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
151,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
151,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
151,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
151,000
تومان
1 خرداد
شنبه
151,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
151,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
151,000
تومان
آفتاب شرق-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ای‌گردش
202,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
202,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
202,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
202,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
202,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
202,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
202,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
202,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
202,000
تومان
1 خرداد
شنبه
202,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
202,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
202,000
تومان
اقامت 24
253,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
253,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
253,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
253,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
253,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
253,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
253,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
253,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
253,000
تومان
1 خرداد
شنبه
252,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
252,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
252,000
تومان
علاءالدین
280,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
280,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
280,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
280,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
280,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
280,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
280,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
280,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
280,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
آفتاب شرق-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
ای‌گردش
252,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
252,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
252,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
252,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
252,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
252,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
252,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
252,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
252,000
تومان
1 خرداد
شنبه
252,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
252,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
252,000
تومان
اقامت 24
303,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
303,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
303,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
303,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
303,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
303,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
303,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
303,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
303,000
تومان
1 خرداد
شنبه
302,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
302,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
302,000
تومان
علاءالدین
330,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
330,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
330,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
330,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
330,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
330,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
330,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
330,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
330,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
آفتاب شرق-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
ای‌گردش
302,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
302,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
302,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
302,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
302,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
302,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
302,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
302,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
302,000
تومان
1 خرداد
شنبه
302,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
302,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
302,000
تومان
اقامت 24
353,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
353,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
353,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
353,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
353,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
353,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
353,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
353,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
353,000
تومان
1 خرداد
شنبه
352,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
352,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
352,000
تومان
علاءالدین
380,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
380,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
380,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
380,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
380,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
380,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
380,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
380,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
380,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل آفتاب شرق کیش

آسانسور
زنگ هشدار
رستوران بام
تلويزيون LCD در لابی
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
پرینتر
خدمات بیدار باش
تلفن در لابی
فكس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
خدمات خشکشویی
وسایل بدنسازی
کرایه اتومبیل
صبحانه رایگان
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
خدمات تهيه بليط
مینی بار با هزینه
حمام
پرداخت ویزا و مسترکارت
كافی شاپ
صندوق امانات
کپسول آتش‌نشانی در لابی
دسترسی به دریا
ترانسفر از فرودگاه به هتل
صندوق امانات در لابی
پارکینگ در هتل
رستوران در هتل
پارکینگ در اطراف هتل
روزنامه رایگان
اینترنت با سرعت بالا
رستوران فست فود
خدمات نگهداری کودک
سرویس حرم
روم سرويس 24 ساعته
بازی ویدئویی
رستوران سنتی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
سرویس روزانه اتاق
اینترنت در قسمت لابی
نمازخانه
تبديل ارز
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
اعلام حریق
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
آژانس مسافرتی
رستوران
روم سرويس
کافی شاپ 24 ساعته
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
تلویزیون LED در لابی
فتوکپی
سیستم تهویه مطبوع
سفره‌خانه
فروشگاه
آرایشگاه
خشکشویی
مرکز خرید
سرویس رایگان رفت‌وبرگشت فرودگاه
اتاق سیگار
سرویس به مرکز شهر
لابی
پارکینگ سرپوشیده
اطفای حریق
اتاق بازی
خدمات باربری
فکس
ویلچر
رستوران ایرانی
ماساژ
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
تلفن
سرویس رایگان از فرودگاه به هتل
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات تور
پرینت
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
رستوران فضای باز
اتاق چمدان
پذيرش 24 ساعته

آدرس هتل آفتاب شرق کیش روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آفتاب شرق کیش

(41 نظر)
نقاط قوت:
کادر بسیار محترم و خوش برخورد
نقاط ضعف:
کادر بسیار محترم و خوش برخورد
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
برخورد خوب پرسنل
تشک تختها توی وضعیت بد هستند سرویس بهداشتی داخل لابی نظافتش خیلی بد بود
نقاط قوت:
هتل خوب و تمیزی هست. پرسنل خوبی دارد.
نقاط ضعف:
خیلی از مرکز شهر دور هست.
نقاط قوت:
رفتار کارکنان عالی و بسیار محترمانه. نظافت اتاق ها خوب بود. سرويس رفت و برگشت داخل شهر وجود دارد. و یک بازارچه پشت هتل در فاصله 100 متری که همه چیز مصرفی وجود دارد و قیمت ها عالی.
نقاط ضعف:
رفتار کارکنان عالی و بسیار محترمانه. نظافت اتاق ها خوب بود. سرويس رفت و برگشت داخل شهر وجود دارد. و یک بازارچه پشت هتل در فاصله 100 متری که همه چیز مصرفی وجود دارد و قیمت ها عالی.
رفتار کارکنان بسیار عالی و محترمانه. نظافت مناسب. صبحانه در قبال قیمت هتل خوب و مناسب. در ضمن پشت هتل. 100 متر پایطن تر یک بازارچه وجود دارد که می تونید برید و هر چیز مصرفی خودتونو با قیمت مناسب تهیه کنید. در کل هتل خوبی بود.
نقاط قوت:
دارای محیط بزرگ و فضای بیرونی دلنشین و کارکنان خوب
نقاط ضعف:
دارای محیط بزرگ و فضای بیرونی دلنشین و کارکنان خوب
نقاط قوت:
...
نقاط ضعف:
...
هتل خوب و مناسب بود و فضای خوبی داشت ای کاش در فضای حیاط چند صندلی یا الاچیق موجود بود واسه مسافرین
نقاط قوت:
نظافت .قیمت خوب
نقاط ضعف:
نظافت .قیمت خوب
نقاط قوت:
-قیمت خیلی پایین بود و برای کیش عالیه -اتاق ها تمیز بود -برخورد پرسنل عالی بود
نقاط ضعف:
-از مرکز شهر دور -دستشویی و حمام شدیداً بوی فاضلاب میداد -ملحفه ها رو بدون پرس پلاستیک میدن
نقاط قوت:
پرسنل عالی
نقاط ضعف:
یکم وسایل بهداشتی کم داشت
نقاط قوت:
برخورد بسیار خوب کارکنان...تمیز بودن اتاق و هتل
نقاط ضعف:
نکته منفی خوشبختانه نداشت
نقاط قوت:
محوطه ی زیبا و دلباز ورودی هتل و لابی تمیزی طبقات رفتار خوب کارکنان وجود سکوت و آرامش وجود مینی بوس رایگان هتل ,،( دو بار صبح و عصر) برای رفتن به بازار قیمت مناسب هتل
نقاط ضعف:
صبحانه سلف سرویس نبود ولی مختصر مفید بود رستوران نداره ولی کافی شاپ داره در کل اگرسخت گیر نباشید ،...به نسبت قیمتش هتل خوب و مناسبی هست
نقاط قوت:
کادر هتل بسیار خوش برخورد و عالی بودن
نقاط ضعف:
کمی اتاق دارای حشرات بود. البته بیشتر در سرویس بهداشتی بودند و بیشتر مورچه بالدار بودند.
عالی
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
ملاحظه نشد
نقاط قوت:
نسبت به قیمتش خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی نبود
نقاط قوت:
معمولی بود
نقاط ضعف:
معمولی بود
عالی
نقاط قوت:
ایده آل بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی دیده نشد
نقاط قوت:
راضی کنندس
نقاط ضعف:
موردی نداره
نقاط قوت:
معمولی بود
نقاط ضعف:
سرویس حمام نامناسب نبود
نقاط قوت:
معمولی بود
نقاط ضعف:
معمولی
بدک نبود.پرسنل معمولی و خدمات هم همینطور. صبحانه اش خوب بود
الان دارم از داخل همین هتل پست میذارم 1حتما نقشه هتل کار غربیه بسیار زیبا و کاربردی هست صد برابر عکسهاش قشنگه 2پرسنلش از خیلی از هتل‌های این رده حرفه ای ترن 3هتل کهنه که هست ولی واقعا به اندازه ی کهنگیش شخصیت هم داره 4 با یه بهونه ای دارن میگن نت نیست ولی من تو کتم نمیره 5چای ساز تو اتاق و صندلی کودک تو رستوران نداره و خوب از فضا تو اتاقش استفاده نشده 6صبحانه بیشتر از قابل قبوله یعنی نسبتا خوبه 7البه اینا همش تو خلوتی بوده 8اگه ماشین دارید بهتره ولی اگه ندارین هم زیاد مشکل ندارین چون همه برنامه ها تو کیش با ترانسفر هستن
نقاط قوت:
خیلی معمولی بود
نقاط ضعف:
با توجه به قیمتش امکانات داشت
نقاط قوت:
در حد خودش خوب بود
نقاط ضعف:
چیز خاصی نبود
نقاط قوت:
خیلی معمولی بود هتل و اینکه برای دفعه بعدی اصلا انتخاب نمیکنیم این هتلو
نقاط ضعف:
از مرکز شهر خیلی فاصله داشت کیفیت غذاشون به شدت افتضاح بود
قیمت مناسب و اتاق های بسیار تمیز فقط از تمام بازار ها فاصله زیادی داره
سکوت و آرامش و قیمت مناسب برخورد عالی
نقاط قوت:
نسبت به تعداد ستاره اش خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
با توجه به دوری از مراکز تفریحی و تجاری(حدود۱۶km).رانندگان تاکسی تمایلی به آفتاب شرق ندارن،مسافرنمیگرنن. هرچند هتل با تاکسیرانی رخش کار میکنه
خوب بود
ملافه های کثیف و پر از مو اتاق کف سرامیک حمام و دستشویی قدیمی دوری از مکان های تفریحی خراب بودن تخت اضافه ها
نقاط قوت:
هتل دنجی بود و آرامش خوبی داشت
نقاط ضعف:
از مرکز شهر دور بود ،ولی ماشین های ون توی نوروز با کرایه نفری ۱۵۰۰ تومن دائما در مسیر در حرکت بودن ،میشد با اونا تمام کیش رو رفت و برگشت،
نقاط قوت:
قیمت مناسب بود. برخورد کارکنان خوب بود. تمیز بود. سفره خونه داخل هتل بود که با صفا بود. فضای خود هتل هم آرامش بخش و دور از شلوغی بود و سرسبز
نقاط ضعف:
دور از مرکز شهر بود..اما سرویس داشت ۱۰ صبح و ۶ عصر. اما اصلا ساعتای مناسبی نبود و ما استفاده نکردیم.. ساعت صبحانه کم بود ..۸ تا ۱۰ امکانات اتاقها خیلی کامل نبود. آب خیلی زود سرد میشد داخل اتاق ها وای فای نداشت و فقط لابی داشت
نقاط قوت:
محوطه زیبا و جذاب برخورد پرسنل عالی نظافت اتاق ها خوب قیمت مناسب کافی شاپ خوب
نقاط ضعف:
صبحانه کم تنوع و کیفیت پایین خارج از مرکز شهر و دسترسی سخت نور اتاق به شدت کم
نقاط قوت:
محوطه زيبا
نقاط ضعف:
مسير طولاني
نقاط قوت:
برخورد بسیار مناسب و با احترام پرسنل قیمت مناسب فضای بسیار زیبا و سرسبز در کل نسبت به سه ستاره بودن هتل بسیار خوب بود تمیزی اتاق ها
نقاط ضعف:
دور بودن کمی از مرکز شهر که سرویس رایگان هتل این نقصو تا حدودی جبران میکرد و تمیز نبودن سرویسهای داخل لابی
محوطه زیبا-پذیرایی ضعیف،برخورد کارکنان نامناسب
واقعا عالی بود.چون تنها سفرکرده بودم اول نگران بودم اما واقعا همه چیز عالی
بسیار هتل تمیز و ساکتمن روی اتاق های 5 تخته شون نظر میدم که بسیار مرتب و سقف بلند و ویوو عالی داشت اما دوست خودم اتاق های دو تختشو جالب ندیده بود در ضمن کتاب خونه خوبی هم داره که روز اخر سفر حسابی منو مشغول کرد باتشکر
نقاط قوت:
برخورد پرسنل هتل خیلی خوب بود و فوق العاده خوش برخورد بودند‌.فضای سبز هتل و سکوت و ارامش هتل عالی بود.صبحانه متنوع و خوب بود.اتاق ها تمیز بود.
نقاط ضعف:
دور بودن هتل به مراکز تفریحی
هتل با سکوت عالی به دور از هیاهو شهر و دارای یک رستوران سنتی که بسیار خوب و عالی بود در ضمن یک هتل تمیز و با برخورد عالی کارکنان . صبحانه هتل خوب و متنوع بود . رستوران کیفیت عالی نداشت . دور بودن از مراکز تجاری که البته هتل یک سرویس منظم و عالی برای رفت و آمد داشت که چندان اذیت کننده نیست .
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آفتاب شرق کیش

مهمانان هتل آفتاب شرق کیش در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آفتاب شرق کیش از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آفتاب شرق کیش بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آفتاب شرق کیش رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آفتاب شرق کیش را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.