هتل آفتاب شرق کیش

کیش، میر مهنا، میدان سعدی
2.8
امتیاز کاربران
82
نظرات کاربران

معرفی هتل آفتاب شرق کیش

هتل سه ستاره آفتاب شرق هتلی ست در منطقه بومی نشین جزیره زیبای کیش، واقع در ابتدای بلوار جاسک که فعالیت خود را از سال ۱۳۸۶ آغاز و در سال ۱۳۹۶ جهت ارتقاء سطح کیفی خدمات مورد بازسازی قرار گرفت. هتل سه ستاره آفتاب شرق با امکانات رفاهی مناسب و پرسنلی مجرب، آرزوی اقامتی آرام و به یادماندنی را برای شما میهمانان عزیز جزیره زیبای کیش دارد.

توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آفتاب شرق کیش

ظرفیت 2 نفر

دو تخته تویین
اسنپ تریپ
1,080,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 بهمن
جمعه
1,080,000 تومان
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
18 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
20 بهمن
پنج‌شنبه
1,080,000 تومان
21 بهمن
جمعه
1,080,000 تومان
22 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
23 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
24 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
18 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
20 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
21 بهمن
جمعه
1,080,000 تومان
22 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
23 بهمن
یکشنبه
1,080,000 تومان
24 بهمن
دوشنبه
1,080,000 تومان
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
18 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
20 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
21 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
22 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
23 بهمن
یکشنبه
1,050,000 تومان
24 بهمن
دوشنبه
1,050,000 تومان
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
18 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
20 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
21 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
22 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
23 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
24 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
18 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
20 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
21 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
22 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
23 بهمن
یکشنبه
1,350,000 تومان
24 بهمن
دوشنبه
1,350,000 تومان
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
18 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
20 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
21 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
22 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
23 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
24 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
اسنپ تریپ
1,480,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 بهمن
جمعه
1,480,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,480,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
18 بهمن
سه‌شنبه
1,480,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
1,480,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
1,480,000 تومان
21 بهمن
جمعه
1,480,000 تومان
22 بهمن
شنبه
1,480,000 تومان
23 بهمن
یکشنبه
1,480,000 تومان
24 بهمن
دوشنبه
1,480,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
18 بهمن
سه‌شنبه
1,450,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
20 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
21 بهمن
جمعه
1,450,000 تومان
22 بهمن
شنبه
1,450,000 تومان
23 بهمن
یکشنبه
1,450,000 تومان
24 بهمن
دوشنبه
1,450,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
18 بهمن
سه‌شنبه
1,850,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
20 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
21 بهمن
جمعه
1,850,000 تومان
22 بهمن
شنبه
1,850,000 تومان
23 بهمن
یکشنبه
1,850,000 تومان
24 بهمن
دوشنبه
1,850,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

چهار تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
1,880,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,880,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
18 بهمن
سه‌شنبه
1,880,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
1,880,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
1,880,000 تومان
21 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
22 بهمن
شنبه
1,880,000 تومان
23 بهمن
یکشنبه
1,880,000 تومان
24 بهمن
دوشنبه
1,880,000 تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
1,850,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,850,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
18 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
20 بهمن
پنج‌شنبه
1,850,000 تومان
21 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
22 بهمن
شنبه
1,850,000 تومان
23 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
24 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق چهار تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
2,350,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
2,350,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
18 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
20 بهمن
پنج‌شنبه
2,350,000 تومان
21 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
22 بهمن
شنبه
2,350,000 تومان
23 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
24 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 5 نفر

پنج تخته
اسنپ تریپ
2,280,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 بهمن
جمعه
2,280,000 تومان
15 بهمن
شنبه
2,280,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
2,280,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
18 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
20 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
21 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
22 بهمن
شنبه
2,280,000 تومان
23 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
24 بهمن
دوشنبه
2,280,000 تومان
اتاق پنج تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
2,250,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
18 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
20 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
21 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
22 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
23 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
24 بهمن
دوشنبه
2,250,000 تومان
اتاق پنج تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
2,850,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
18 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
20 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
21 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
22 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
23 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
24 بهمن
دوشنبه
2,850,000 تومان

امکانات اتاق های هتل آفتاب شرق کیش

تلویزیون
یخچال
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کپسول آتش نشانی
کافی شاپ 24 ساعته
پاركينگ
اينترنت در لابی
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
روم سرويس 24 ساعته
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
پارکینگ
استخر
سونا
سفره‌خانه
ماساژ
اتاق چمدان
رستوران فضای باز
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
سرویس رایگان از فرودگاه به هتل
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
فکس
خدمات باربری
اتاق بازی
اطفای حریق
پارکینگ سرپوشیده
لابی
سرویس به مرکز شهر
اتاق سیگار
سرویس رایگان رفت‌وبرگشت فرودگاه
مرکز خرید
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
کرایه اتومبیل
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
كافی شاپ
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
رستوران فست فود
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
ترانسفر از فرودگاه به هتل
دسترسی به دریا
کپسول آتش‌نشانی در لابی
صندوق امانات
كافی شاپ
پذيرش 24 ساعته

آدرس هتل آفتاب شرق کیش روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آفتاب شرق کیش

(82 نظر)
نقاط قوت:
من سری دوم این هتل میرم ،بوفه صبحانه نسبت به سری قبل خیلی بهتر بود ،نظافت اتاق ها مطلوب ،کارکنان هم عالی ،دوستمون تو نظر سنجی اقا فرزاد تعریف اقای محمدی رو کرده بودن جا دارم منم اسمشونو ببرم واقعا خیلی خوش رو و خوش برخورد میباشند .
نقاط ضعف:
من سری دوم این هتل میرم ،بوفه صبحانه نسبت به سری قبل خیلی بهتر بود ،نظافت اتاق ها مطلوب ،کارکنان هم عالی ،دوستمون تو نظر سنجی اقا فرزاد تعریف اقای محمدی رو کرده بودن جا دارم منم اسمشونو ببرم واقعا خیلی خوش رو و خوش برخورد میباشند .
نقاط قوت:
برخورد مناسب کارکنان
نقاط ضعف:
برخورد مناسب کارکنان
اگر به چشم یک هتل ۳ ستاره بهش نگاه کنیم و توقع بیشتر نداشته باشیم عالیه
نقاط قوت:
مدیریت خوب
نقاط ضعف:
مدیریت خوب
نقاط قوت:
برخورد مناسب پرسنل
نقاط ضعف:
برخورد مناسب پرسنل
نقاط قوت:
ندارد
نقاط ضعف:
اتاق های کثیف و لوازم کهنه سرویس دهی ضعیف دوری از مرکز شهر بوی بد راهروها و لابی اصلا هتل خوبی نیست
نقاط قوت:
رفتار محترم کارکنان به خصوص آقای جلال محمدی مسئول محترم پذیرش .قیمت بسیارمناسب نسبت به امکانات هتل .و۹ شب اقامت خیلی خوب در این هتل .به همه پیشنهاد میکنم
نقاط ضعف:
رفتار محترم کارکنان به خصوص آقای جلال محمدی مسئول محترم پذیرش .قیمت بسیارمناسب نسبت به امکانات هتل .و۹ شب اقامت خیلی خوب در این هتل .به همه پیشنهاد میکنم
اقامت بسیار عالی ورفتار محترمانه کارکنان بخصوص آقای جلال محمدی مسئول محترم پذیرش .قیمت بسیار مناسب نسبت به امکانات هتل . واگر دوباره به کیش بروم حتما به همین هتل میرم .به همه پیشنهاد میکنم
نقاط قوت:
سلام من به مدت ۹ شب دراواخر آدر تا اوایل دی اقامت داشتم.رفتارکارکنان بخصوص آقای جلال محمدی مسئول پذیرش بسیار حرفه ای و عالی بود.قیمت نسبت به امکانات عالی بود.شاید تنها نقطه ضعف هتل دوری از مکانها وپاساژها و نقاط مهم شهر بود. همه چیز عالی و بسیار خوب بود
نقاط ضعف:
سلام من به مدت ۹ شب دراواخر آدر تا اوایل دی اقامت داشتم.رفتارکارکنان بخصوص آقای جلال محمدی مسئول پذیرش بسیار حرفه ای و عالی بود.قیمت نسبت به امکانات عالی بود.شاید تنها نقطه ضعف هتل دوری از مکانها وپاساژها و نقاط مهم شهر بود. همه چیز عالی و بسیار خوب بود
بسیار عالی و رفنار کارکنان بسیار حرفه ای وعالی مخصوصا آقای جلال محمدی مسئول محترم پذیرش هتل . این هتل رو به همه پیشنهاد میکنم
نقاط قوت:
هتل بسیار خوبی هست پرسنلی موب و پاسخگوی دارد همه چیزش خوب بود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
شاید فقط بتونم پارکینگی که داشت بد نبود
نقاط ضعف:
من اصلا این هتلو دوست نداشتم و هتل سارا را انتخاب رزرو کرده بودم.چون یک شب زودتر رفتم کیش و هتل سارا جا نداشت مجبور شدم یک شب این هتلو رزرو کنم که اصلا راضی نبودم. اتاق سه تخته خیلیییی کوچک کولر اصلا خنک نمیکرد مینی بار خالی خالی.دریغ از یه آب خنک و خیلی چیزهای دبگه که حتی وقت گذاشتن برای نوشتنشم ارزششو نداره
نقاط قوت:
برخورد خوبه پرسنل
نقاط ضعف:
سرویس دهی ضعیف.درکل هتل از نظر اتاق ضعیفه
نقاط قوت:
تمیزی اتاقها و لابی و محوطه - برخورد خوب پرسنل - صبحانه و غذای رستوران با کیفیت محلی دنج و با صفا
نقاط ضعف:
دوری از مرکز شهر نداشتن آب درون یخچال کوچکی یخچال عدم دسترسی به اینترنت در اتاقها
نقاط قوت:
پرسنل عالی و خوش رفتار
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
هيچ نكته مثبتي نداشت
نقاط ضعف:
واقعا افتضاح بود لطفا عكسهاي واقعي بذاريد كه مسافر اينطوري جا نخوره با ديدن اتاق هتل، واقعا متاسفم
نقاط قوت:
هتل خوب و تمیزی هست. پرسنل خوبی دارد.
نقاط ضعف:
خیلی از مرکز شهر دور هست.
نقاط قوت:
خیلیییی اتاق تمیز بود و هیچ نقاط ضعفی جز دوری هتل به مرکز شهر نداشت
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
همه چیز عالی بود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
صبحانه بسيار ضعيف
نقاط قوت:
-قیمت خیلی پایین بود و برای کیش عالیه -اتاق ها تمیز بود -برخورد پرسنل عالی بود
نقاط ضعف:
-از مرکز شهر دور -دستشویی و حمام شدیداً بوی فاضلاب میداد -ملحفه ها رو بدون پرس پلاستیک میدن
سالهاست مسافران انتقاداتی و نظراتی مطرح میکنند و مدیران هتل ها هم بی تفاوت هستند. بنابراین نظری اعلام نمیکنم . چون بی فایده است. خیلی از مشکلات هتل ها بدون هزینه و با کمی دلسوزی و سلیقه مدیریتی قابل رفع است. اما وقتی تعهد و مسولیت پذیری و علاقه به کار در مدیریت هتل ها نیست سالها همان است که بود. در ضمن سایت جاباما هم چندین بار طی تماس تلفنی وعده تخفیفات و درج سکه های مربوط به سفر ها را...
نقاط قوت:
پرسنل عالی
نقاط ضعف:
یکم وسایل بهداشتی کم داشت
نقاط قوت:
برخورد بسیار خوب کارکنان...تمیز بودن اتاق و هتل
نقاط ضعف:
نکته منفی خوشبختانه نداشت
نقاط قوت:
محوطه ی زیبا و دلباز ورودی هتل و لابی تمیزی طبقات رفتار خوب کارکنان وجود سکوت و آرامش وجود مینی بوس رایگان هتل ,،( دو بار صبح و عصر) برای رفتن به بازار قیمت مناسب هتل
نقاط ضعف:
صبحانه سلف سرویس نبود ولی مختصر مفید بود رستوران نداره ولی کافی شاپ داره در کل اگرسخت گیر نباشید ،...به نسبت قیمتش هتل خوب و مناسبی هست
نقاط قوت:
کادر هتل بسیار خوش برخورد و عالی بودن
نقاط ضعف:
کمی اتاق دارای حشرات بود. البته بیشتر در سرویس بهداشتی بودند و بیشتر مورچه بالدار بودند.
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
ملاحظه نشد
نقاط قوت:
نسبت به قیمتش خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی نبود
نقاط قوت:
ایده آل بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی دیده نشد
نقاط قوت:
راضی کنندس
نقاط ضعف:
موردی نداره
بدک نبود.پرسنل معمولی و خدمات هم همینطور. صبحانه اش خوب بود
الان دارم از داخل همین هتل پست میذارم 1حتما نقشه هتل کار غربیه بسیار زیبا و کاربردی هست صد برابر عکسهاش قشنگه 2پرسنلش از خیلی از هتل‌های این رده حرفه ای ترن 3هتل کهنه که هست ولی واقعا به اندازه ی کهنگیش شخصیت هم داره 4 با یه بهونه ای دارن میگن نت نیست ولی من تو کتم نمیره 5چای ساز تو اتاق و صندلی کودک تو رستوران نداره و خوب از فضا تو اتاقش استفاده نشده 6صبحانه بیشتر از قابل قبوله یعنی نسبتا خوبه 7البه اینا همش تو خلوتی بوده 8اگه ماشین دارید بهتره ولی اگه ندارین هم زیاد مشکل ندارین چون همه برنامه ها تو کیش با ترانسفر هستن
نسبت به قیمتی که داره واقعا هتل خیلی خوبیه من اگه دوباره برم کیش حتما مجددا همین هتل رو انتخاب میکنم خانواده ام خیلی راضی بودن.تنها ایرادی که داشت از مکانهای تفریحی دور بود که البته من با وسیله شخصی خودم رفته بودم که واسه من خیلی سخت نبود.ممنون از جاباما.
نقاط قوت:
در حد خودش خوب بود
نقاط ضعف:
چیز خاصی نبود
قیمت مناسب و اتاق های بسیار تمیز فقط از تمام بازار ها فاصله زیادی داره
زمانی که من سفر کردم از قیمت بسیار خوبی برای دوشب برخوردار بود. حوله و سشوار و صابون و مایع و شامپو وجود داشت. تمیزی ملحفه ها و غیره هم بسیار خوب بود.
سکوت و آرامش و قیمت مناسب برخورد عالی
نقاط قوت:
بسیار تمیز.اتاق های بزرگ .سرویس و حمام بزرگ تمیز .بدون زنگ زدگی شیر و درب.محیط ارام و لذت بخش.صبحانه هم کافی و به اندازه ...از مدیریت سپاسگذارم
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
نسبت به تعداد ستاره اش خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
با توجه به دوری از مراکز تفریحی و تجاری(حدود۱۶km).رانندگان تاکسی تمایلی به آفتاب شرق ندارن،مسافرنمیگرنن. هرچند هتل با تاکسیرانی رخش کار میکنه
خوب بود
ملافه های کثیف و پر از مو اتاق کف سرامیک حمام و دستشویی قدیمی دوری از مکان های تفریحی خراب بودن تخت اضافه ها
نقاط قوت:
هتل دنجی بود و آرامش خوبی داشت
نقاط ضعف:
از مرکز شهر دور بود ،ولی ماشین های ون توی نوروز با کرایه نفری ۱۵۰۰ تومن دائما در مسیر در حرکت بودن ،میشد با اونا تمام کیش رو رفت و برگشت،
نقاط قوت:
قیمت مناسب بود. برخورد کارکنان خوب بود. تمیز بود. سفره خونه داخل هتل بود که با صفا بود. فضای خود هتل هم آرامش بخش و دور از شلوغی بود و سرسبز
نقاط ضعف:
دور از مرکز شهر بود..اما سرویس داشت ۱۰ صبح و ۶ عصر. اما اصلا ساعتای مناسبی نبود و ما استفاده نکردیم.. ساعت صبحانه کم بود ..۸ تا ۱۰ امکانات اتاقها خیلی کامل نبود. آب خیلی زود سرد میشد داخل اتاق ها وای فای نداشت و فقط لابی داشت
نقاط قوت:
محوطه زیبا و جذاب برخورد پرسنل عالی نظافت اتاق ها خوب قیمت مناسب کافی شاپ خوب
نقاط ضعف:
صبحانه کم تنوع و کیفیت پایین خارج از مرکز شهر و دسترسی سخت نور اتاق به شدت کم
تنها نکته منفی نداشتن توالت ایرانی داخل واحدهاست
نقاط قوت:
محوطه زيبا
نقاط ضعف:
مسير طولاني
دور بودن مکان هتل از مرکز شهر امکانات نامناسب اتاق (در اتاق کتری برقی و آب معدنی حوله مسواک خمیر دندان نبود) کلا امکانات هتل در حد 3 ستاره نبود.
نقاط قوت:
برخورد بسیار مناسب و با احترام پرسنل قیمت مناسب فضای بسیار زیبا و سرسبز در کل نسبت به سه ستاره بودن هتل بسیار خوب بود تمیزی اتاق ها
نقاط ضعف:
دور بودن کمی از مرکز شهر که سرویس رایگان هتل این نقصو تا حدودی جبران میکرد و تمیز نبودن سرویسهای داخل لابی
محوطه زیبا-پذیرایی ضعیف،برخورد کارکنان نامناسب
دنج-تمیز -برخورد عالی کارکنان
نقاط قوت:
سلام از نظر کیفیت صبحانه در حد خوب و در حد هتل سه ستاره بود کمی بیشتر. قیمت عالی. تمیزی خوب اما تمیزی لابی عالی بود برخورد پ رسول هم عالی
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
به نسبت قیمت عالی
خیلی معمولی بود
تمیز و برخورد مناسب کارکنان . مقرون به صرفه .
یک - هتل تمیز و نسبتا شیک با توجه به سه ستاره بودن دو - برخورد کارکنان عالی سه - ارزش خرید بالا چهار - خدمات خوب و قابل قبول
نقاط قوت:
ساکت و آ رام وخوب بود
نقاط ضعف:
فقط با مرکز شهر فاصله داشت
نقاط قوت:
تمیز بودن امنیت و آرامش
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
نسبت به مبلغ هتل خوبی است نزدیک به دانشگاه تهران
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
تميز و مرتب پرسنل عالي
نقاط ضعف:
فقط روي ميزتوالت موريانه بود
نقاط قوت:
از برخورد مناسب پرسنل و رزرواسیون الخاصه اقای شکری تشکر میکنم
نقاط ضعف:
دو مورد اینکه چرا مبلغ براورد اولیه با مبلغ نهایی ۷۶ هزار تومان اختلاف داشت دوم اینکه منو ناهار خیلی انعطاف نداشت
ندارم
بسیار هتل تمیز و ساکت من روی اتاق های 5 تخته شون نظر میدم که بسیار مرتب و سقف بلند و ویوو عالی داشت اما دوست خودم اتاق های دو تختشو جالب ندیده بود در ضمن کتاب خونه خوبی هم داره که روز اخر سفر حسابی منو مشغول کرد باتشکر
نقاط قوت:
از همه نظر خوب بود برخورد . تمیزی و غذا .....
نقاط ضعف:
فقط کمی از مراکز خرید دور بود که البته سرویس داشت
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
کاش لامپ های led پرنور استفاده کنید
نقاط قوت:
پرسنل عالی صبحانه خوب ارزش در برابر پرداخت
نقاط ضعف:
سرویسهای بهداشتی نوسازی نشده تخت خوابهای فوق العاده سفت
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل و تمیزی . هتل آرام و بی صدا
نقاط ضعف:
نبود سرویس ایرانی در طبقات . رستوران و صبحانه کمی ضعیف.
یه هتل تقریبا معمولی
نبود سرویس دهی مناسب برخورد نامناسب پرسنل کیفیت صبحانه افتضاح وجود حشرات در حمام و اتاق ها ما برای حمام مجبور شدیم بریم خونه یکی از اشنایان
نقاط قوت:
همه چیزش عالی بود ممنون
نقاط ضعف:
نکته منفی نداره
باسلام.من از تاریخ ١٣ ام سه شب در این هتل اقامت داشتم.چون تو این تازیخ هتل دیگری جا نمی داد مجبور شدم با یه قیمت بالا در اینجا اقامت داشته باشم که اگر جای دیگری بود اینجا نمی ماندم بخاطر موارد زیر: ١)کیفیت صبحانه بسیار پایین،حتی برای آوردن چای سر میز هر روز باید تذکر می دادم. ٢)کیفیت نهار بسیار ضعیف،اصلا پیشنهاد نمیدم. ٣)فاصله بسیار دور از مراکز خرید. ٤)نبود ملحفه و حوله در اتاق. ...
عدم پاکیزگی و نظافت - خرابی کفشور حمام -وجود حشرات در اتاق- فرسوده بودن وسایل -صبحانه مختصر و بی کیفیت- استشمام بوی سیگار در اتاق
نقاط قوت:
هتل خوبی بودوارامش خوبی داشت رفتاروبرخوردپرسنل خوب بود کیفیت وتنوع غذامعمولی بود
نقاط ضعف:
تنهانکته منفی دوری ازمرکزشهربودکه ان هم باوجودداشتن سرویس روزانه چندان مهم نبود
نقاط قوت:
آرامش بسیار فضای آرام و زیبا صبحانه عالی
نقاط ضعف:
اخلاق بد مدیریت غذای رستوران ضعیف
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل سرویس دهی با سرعت بالا و کیفیت خوب خیلی خیلی عالی
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی نداشت
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان-تمیزی و نظافت هتل-صبحانه متنوع
نقاط ضعف:
تاخیر ترنسفر فرودگاهی و سرویس شهری
نقاط قوت:
برخورد پرسنل هتل خیلی خوب بود و فوق العاده خوش برخورد بودند‌.فضای سبز هتل و سکوت و ارامش هتل عالی بود.صبحانه متنوع و خوب بود.اتاق ها تمیز بود.
نقاط ضعف:
دور بودن هتل به مراکز تفریحی
نقاط قوت:
برخورد پرسنل هتل خیلی خوب بود و فوق العاده خوش برخورد بودند‌.فضای سبز هتل و سکوت و ارامش هتل عالی بود.صبحانه متنوع و خوب بود.اتاق ها تمیز بود.
نقاط ضعف:
دور بودن هتل به مراکز تفریحی
نقاط قوت:
ارزان بودن هتل
نقاط ضعف:
دور بودن به مرکز شهر
نقاط قوت:
سکوت و آرامش بی نظیر به خاطر دوری از مرکز شهر پرسنل بسیار مودب و خوش برخورد اتاق های تمیز، نورگیر و دل باز
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
هتل خوبی بود مشکل خاصی نداشت با اینکه من خیلی حساس هستم ولی مشکلی ندیدیم
نقاط ضعف:
فقط دور بود ولی چون قیمتش مناسب بود مناسب بود
نقاط قوت:
محیط آرام. پرسنل خوش برخورد. فضای دلنشین
نقاط ضعف:
کمبود آب گرم. مسافت زیاد تا مرکز شهر
هتل با سکوت عالی به دور از هیاهو شهر و دارای یک رستوران سنتی که بسیار خوب و عالی بود در ضمن یک هتل تمیز و با برخورد عالی کارکنان . صبحانه هتل خوب و متنوع بود .
برخورد خوب کارکنان،لابی مبل دار و راحت و آرام،صبحانه بسیار مناسب و متنوع، تخت و اتاق بسیار خوب
برخورد خوب کارکنان، سکوت هتل، لابی صندلی و مبل دار مناسب برای مطالعه دانشجویان
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آفتاب شرق کیش

مهمانان هتل آفتاب شرق کیش در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آفتاب شرق کیش از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آفتاب شرق کیش بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آفتاب شرق کیش رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آفتاب شرق کیش را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.