هتل کویر بالی خور و بیابانک

خور و بیابانک، بلوار فاطمی
2.5
امتیاز کاربران
11
نظرات کاربران

معرفی هتل کویر بالی خور و بیابانک

هتل ۳ ستاره کویر بالی به عنوان بزرگ‌ترین هتل کویری مرکز ایران در شهر خور و بیابانک توابع استان اصفهان واقع گردیده است. احداث این هتل به منظور جذب گردشگران داخلی و خارجی که با هدف کویرنوردی و تورهای صحرا به دل کویر سفر می‌کنند، صورت گرفته است. عملیات ساخت هتل در سال ۱۳۸۴ آغاز و در مهر ماه سال ۱۳۸۸ به بهره برداری رسیده است. اتاق‌های مهمانسرای کویر بالی به دو صورت مدرن و سنتی بر اساس استاندردهای هتلداری چیدمان شده‌اند.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل کویر بالی خور و بیابانک

ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته
ایران هتل آنلاین
770,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
770,000
تومان
11 تیر
شنبه
770,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
770,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
770,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
770,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
770,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
770,000
تومان
17 تیر
جمعه
770,000
تومان
18 تیر
شنبه
770,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
770,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
770,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
770,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
770,000
تومان
11 تیر
شنبه
770,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
770,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
770,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
770,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
770,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
770,000
تومان
17 تیر
جمعه
770,000
تومان
18 تیر
شنبه
770,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
770,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
770,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
770,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
770,000
تومان
11 تیر
شنبه
770,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
770,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
770,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
770,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
770,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
770,000
تومان
17 تیر
جمعه
770,000
تومان
18 تیر
شنبه
770,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
770,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
770,000
تومان
دو تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
اقامت 24
1,050,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,050,000
تومان
11 تیر
شنبه
1,050,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
1,050,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,050,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,050,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,050,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,050,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,050,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,050,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,050,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,050,000
تومان
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
1,050,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,050,000
تومان
11 تیر
شنبه
1,050,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
1,050,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,050,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,050,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,050,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,050,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,050,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,050,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,050,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,050,000
تومان
سه تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
اقامت 24
1,330,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,330,000
تومان
11 تیر
شنبه
1,330,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
1,330,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,330,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,330,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,330,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,330,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,330,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,330,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,330,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,330,000
تومان
اتاق چهار تخته
ایران هتل آنلاین
1,370,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,370,000
تومان
11 تیر
شنبه
1,370,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
1,370,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,370,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,370,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,370,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,370,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,370,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,370,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,370,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,370,000
تومان
چهار تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 5 نفر

اتاق کانکت برای پنج نفر
ایران هتل آنلاین
1,590,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,590,000
تومان
11 تیر
شنبه
1,590,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
1,590,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,590,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,590,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,590,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,590,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,590,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,590,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,590,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,590,000
تومان
اتاق پنج تخته
اقامت 24
1,600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,600,000
تومان
11 تیر
شنبه
1,600,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
1,600,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,600,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,600,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,600,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,600,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,600,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,600,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,600,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,600,000
تومان
پنج تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 8 نفر

سوئیت گروهی برای شش نفر + 2 تشک
ایران هتل آنلاین
1,840,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,840,000
تومان
11 تیر
شنبه
1,840,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
1,840,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,840,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,840,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,840,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,840,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,840,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,840,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,840,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,840,000
تومان

امکانات اتاق های هتل کویر بالی خور و بیابانک

نمازخانه
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اتاق چمدان
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
تاکسی سرویس شبانه روزی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
پارکینگ
تاکسی سرویس
جعبه کمک های اولیه
تالار پذیرایی
کافی‌شاپ
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
گشت غیررایگان
روزنامه
رستوران ایرانی
اطفای حریق
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
لابی
سالن بیلیارد غیررایگان
کافی شاپ
سوئیت
فروشگاه و غرفه
بیلیارد
خشکشویی
اینترنت در قسمت لابی
حمام
میز بیلیارد
سرویس بهداشتی
کافی نت
فوتبال دستی
مینی بار
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
تلويزيون LED در لابی
تلويزيون در لابی
ميز
خدمات اتو
فكس
خدمات راهنمای تور
گیم نت
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
كتابخانه
نمای رو به حیاط
فروشگاه صنايع دستی
فضای نشستن سنتی بيرون از هتل
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
سالن بيليارد
رستوران سنتی
خانه دارت
اینترنت در محوطه
پارکینگ در هتل
اینترنت بی سیم
غرفه صنایع دستی
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
لابی
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خدمات اتو
تلويزيون LED در لابی
نمای رو به حیاط
كافی شاپ
كتابخانه
سالن بيليارد
خدمات راهنمای تور
فوتبال دستی
فضای نشستن سنتی بيرون از هتل
فروشگاه صنايع دستی
خانه دارت
اینترنت در محوطه
خانه داری 24 ساعته
حرکت ویلچر در داخل سرویس بهداشتی
رمپ ورودی
آنتن مرکزی
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل کویر بالی خور و بیابانک روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل کویر بالی خور و بیابانک

(11 نظر)
نقاط قوت:
اصالت و نجابت
نقاط ضعف:
توالت آب گرم نداشت حوله ها داخل پلاستیک داشت پله خور رستوران زیاد بود
هم فضاي خيلي زيبا و صميمي داشتن و هم بسيار خون گرم و مهمان نواز با بهترين پذيرايي راهنمايي - بشدت مرتب و تميز و خيلي حس حال خوبي داره- تضمين ميدم برين اصلااا پشيمون نميشيد - من وارد هتل شدم عاشقش شدم خيلي به مهمان احترام ميزارن كمك ميكنن😍
فضای هتل بسیار خوب، اخلاق کارکنان عالی اما امکانات هتل ضعیف. صبحانه دیر سرو میشه و نهار و شام هم نداره....
قابل قبول و خوب...
با توجه به اینکه هتل در منطقه کویری قرار داره، امکانات خوبی رو فراهم کرده بودند. رسیدگی پرسنل هم خیلی خوب بود. در کل از اقامت مون کاملا راضی بودیم...
از اقامت این هتل در راضی هستم اما امکانات می تونست بهتر باشه. ...
رفتار کارکنان خوب و مودبانه بود ولی از نظر نظم پارکینگ بسیار ضعیف بودند. لازم است که از مهمانان در بدو ورود مشخصات خودرو و شماره اطاق درخواست شود. شام هتل هماهنگ با برنامه تورها بود و لذا برای مهمانان آزاد تنوع کمی وجود داشت. تعمیراتی نیز در محوطه حیاط درونی در حال انجام بود که مقداری برای مهمانان ایجاد مزاحمت میکرد. ولی با تمام این موارد اقامتی دوست داشتنی بود ...
هتل روز اول شلوغ بود اما روز دوم خیلی خلوت بود طوریکه که فقط من و همسرم توی هتل بودیم. احتمالا به همین دلیل زمان بندی صبحانه دقیق نبود....
در این هتل هیچ مشکلی نداشتم و همه چی خوب بود...
واقعا عالی بود هتل خیلی تمیز بود برخوردشون خیلی خوب بود. اصلا هیچ ایرادی از این هتل نمی تونم بگیرم...
در دو شب اقامت، تمیزی هتل و برخورد گرم کارکنان عالی بود.مخصوصا اقای سعید امینی که سنگ تمام گذاشتند....
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل کویر بالی خور و بیابانک

مهمانان هتل کویر بالی خور و بیابانک در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل کویر بالی خور و بیابانک از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل کویر بالی خور و بیابانک بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل کویر بالی خور و بیابانک رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل کویر بالی خور و بیابانک را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.