هتل کویر بالی خور و بیابانک

خور و بیابانک، بلوار فاطمی
2.5
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران

معرفی هتل کویر بالی خور و بیابانک

هتل ۳ ستاره کویر بالی به عنوان بزرگ‌ترین هتل کویری مرکز ایران در شهر خور و بیابانک توابع استان اصفهان واقع گردیده است. احداث این هتل به منظور جذب گردشگران داخلی و خارجی که با هدف کویرنوردی و تورهای صحرا به دل کویر سفر می‌کنند، صورت گرفته است. عملیات ساخت هتل در سال ۱۳۸۴ آغاز و در مهر ماه سال ۱۳۸۸ به بهره برداری رسیده است. اتاق‌های مهمانسرای کویر بالی به دو صورت مدرن و سنتی بر اساس استاندردهای هتلداری چیدمان شده‌اند.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل کویر بالی خور و بیابانک

کویر بالی-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
ای‌گردش
423,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 مهر
شنبه
423,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
423,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
423,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
423,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
423,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
423,000
تومان
9 مهر
جمعه
423,000
تومان
10 مهر
شنبه
423,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
423,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
423,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
423,000
تومان
هتل یار
495,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 مهر
شنبه
495,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
495,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
495,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
495,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
495,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
495,000
تومان
9 مهر
جمعه
495,000
تومان
10 مهر
شنبه
495,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
495,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
495,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
495,000
تومان
اقامت 24
530,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 مهر
شنبه
530,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
530,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
530,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
530,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
530,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
530,000
تومان
9 مهر
جمعه
530,000
تومان
10 مهر
شنبه
530,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
530,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
530,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
530,000
تومان
کویر بالی-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
ای‌گردش
423,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 مهر
شنبه
423,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
423,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
423,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
423,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
423,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
423,000
تومان
9 مهر
جمعه
423,000
تومان
10 مهر
شنبه
423,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
423,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
423,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
423,000
تومان
اقامت 24
530,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 مهر
شنبه
530,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
530,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
530,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
530,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
530,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
530,000
تومان
9 مهر
جمعه
530,000
تومان
10 مهر
شنبه
530,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
530,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
530,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
530,000
تومان
کویر بالی-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ای‌گردش
560,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 مهر
شنبه
560,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
560,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
560,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
560,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
560,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
560,000
تومان
9 مهر
جمعه
560,000
تومان
10 مهر
شنبه
560,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
560,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
560,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
560,000
تومان
هتل یار
655,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 مهر
شنبه
655,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
655,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
655,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
655,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
655,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
655,000
تومان
9 مهر
جمعه
655,000
تومان
10 مهر
شنبه
655,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
655,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
655,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
655,000
تومان
اقامت 24
750,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 مهر
شنبه
750,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
750,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
750,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
750,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
750,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
750,000
تومان
9 مهر
جمعه
750,000
تومان
10 مهر
شنبه
750,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
750,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
750,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
750,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
کویر بالی-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
ای‌گردش
653,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 مهر
شنبه
653,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
653,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
653,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
653,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
653,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
653,000
تومان
9 مهر
جمعه
653,000
تومان
10 مهر
شنبه
653,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
653,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
653,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
653,000
تومان
هتل یار
795,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 مهر
شنبه
795,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
795,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
795,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
795,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
795,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
795,000
تومان
9 مهر
جمعه
795,000
تومان
10 مهر
شنبه
795,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
795,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
795,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
795,000
تومان
اقامت 24
850,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 مهر
شنبه
850,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
850,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
850,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
850,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
850,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
850,000
تومان
9 مهر
جمعه
850,000
تومان
10 مهر
شنبه
850,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
850,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
850,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
850,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
کویر بالی-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
هتل یار
915,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 مهر
شنبه
915,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
915,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
915,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
915,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
915,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
915,000
تومان
9 مهر
جمعه
915,000
تومان
10 مهر
شنبه
915,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
915,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
915,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
915,000
تومان
اقامت 24
1,010,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 مهر
شنبه
1,010,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,010,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,010,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,010,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,010,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,010,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,010,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,010,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,010,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
1,010,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
1,010,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل کویر بالی خور و بیابانک

نمازخانه
رستوران سنتی
لابی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
پنجره
تلویزیون lcd
غرفه صنایع دستی
اینترنت بی سیم
پارکینگ در هتل
رستوران در هتل
اینترنت در محوطه
خانه دارت
سالن بيليارد
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
فضای نشستن سنتی بيرون از هتل
فروشگاه صنايع دستی
نمای رو به حیاط
كتابخانه
تبديل ارز
تلويزيون LCD در لابی
تاکسی سرویس شبانه روزی
لباسشویی
گیم نت
رستوران
تلويزيون در لابی
فكس
خانه دارت
تلفن
دمپایی
حوله
مینی بار
یخچال
آنتن مرکزی
رمپ ورودی
حرکت ویلچر در داخل سرویس بهداشتی
خانه داری 24 ساعته
اینترنت در محوطه
فروشگاه صنايع دستی
مبل
فضای نشستن سنتی بيرون از هتل
فوتبال دستی
خدمات راهنمای تور
سالن بيليارد
كتابخانه
كافی شاپ
نمای رو به حیاط
تلويزيون LED در لابی
خدمات اتو
ميز
خدمات راهنمای تور
خدمات اتو
سیستم تهویه مطبوع
صندوق امانات
خدمات تور
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
کافی‌شاپ
اتاق چمدان
تالار پذیرایی
جعبه کمک های اولیه
رستوران
تاکسی سرویس
پارکینگ
یخچال
گشت غیررایگان
تلویزیون
خشکشویی (لاندری)
روم سرويس
مسلط به زبان انگليسی
اينترنت در لابی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
سرویس بهداشتی
ميز
تلويزيون در لابی
تلويزيون LED در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
مبل
مینی بار
فوتبال دستی
کافی نت
میز بیلیارد
رستوران ایرانی
حمام
اینترنت در قسمت لابی
خشکشویی
بیلیارد
فروشگاه و غرفه
سوئیت
کافی شاپ
سالن بیلیارد غیررایگان
لابی
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
اطفای حریق
حمام

آدرس هتل کویر بالی خور و بیابانک روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل کویر بالی خور و بیابانک

(10 نظر)
صبحانه معمولی بود، پارکینگ داشت، تمیز بود، دسترسی خوب بود. اما پنج تا مورد اساسی داشت ۱-یکی سر و صدا محوطه هتل که انگار داخل خود حیات هستید و ۲-یکی هم دیر و گرون دادن غذا که علت هر دو مورد هم یکیه و اون هم تورهای گردشگریه، در کل هتل گردشگریه تورهای همون منطقه هست.و ۳-رفتار غیر حرفه ای پرسنل که اون هم به نظر من علتش خوانوادگی بودن هتل و کارکنانش هست و نداشتن تلفن در اتاق ها و گذاشتن شماره تلفن روی یک تکه کاغذ دس۴-ت نویس در اتاق جهت تماس با موبایل شخصی با پذیرش، و ۵-یک چیز جالب دیگه اینکه نداشتن منوی غذا در رستوران و اجبار به رفتن به پذیرش هتل و دادن سفارش غذا و گرفتن رسید جهت ارائه به آشپزخانه هتل
فضای هتل بسیار خوب، اخلاق کارکنان عالی اما امکانات هتل ضعیف. صبحانه دیر سرو میشه و نهار و شام هم نداره....
قابل قبول و خوب...
با توجه به اینکه هتل در منطقه کویری قرار داره، امکانات خوبی رو فراهم کرده بودند. رسیدگی پرسنل هم خیلی خوب بود. در کل از اقامت مون کاملا راضی بودیم...
از اقامت این هتل در راضی هستم اما امکانات می تونست بهتر باشه. ...
رفتار کارکنان خوب و مودبانه بود ولی از نظر نظم پارکینگ بسیار ضعیف بودند. لازم است که از مهمانان در بدو ورود مشخصات خودرو و شماره اطاق درخواست شود. شام هتل هماهنگ با برنامه تورها بود و لذا برای مهمانان آزاد تنوع کمی وجود داشت. تعمیراتی نیز در محوطه حیاط درونی در حال انجام بود که مقداری برای مهمانان ایجاد مزاحمت میکرد. ولی با تمام این موارد اقامتی دوست داشتنی بود ...
هتل روز اول شلوغ بود اما روز دوم خیلی خلوت بود طوریکه که فقط من و همسرم توی هتل بودیم. احتمالا به همین دلیل زمان بندی صبحانه دقیق نبود....
در این هتل هیچ مشکلی نداشتم و همه چی خوب بود...
واقعا عالی بود هتل خیلی تمیز بود برخوردشون خیلی خوب بود. اصلا هیچ ایرادی از این هتل نمی تونم بگیرم...
در دو شب اقامت، تمیزی هتل و برخورد گرم کارکنان عالی بود.مخصوصا اقای سعید امینی که سنگ تمام گذاشتند....
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل کویر بالی خور و بیابانک

مهمانان هتل کویر بالی خور و بیابانک در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل کویر بالی خور و بیابانک از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل کویر بالی خور و بیابانک بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل کویر بالی خور و بیابانک رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل کویر بالی خور و بیابانک را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.