هتل کویر بالی خور و بیابانک

خور و بیابانک، بلوار فاطمی
2.5
امتیاز کاربران
11
نظرات کاربران

معرفی هتل کویر بالی خور و بیابانک

هتل ۳ ستاره کویر بالی به عنوان بزرگ‌ترین هتل کویری مرکز ایران در شهر خور و بیابانک توابع استان اصفهان واقع گردیده است. احداث این هتل به منظور جذب گردشگران داخلی و خارجی که با هدف کویرنوردی و تورهای صحرا به دل کویر سفر می‌کنند، صورت گرفته است. عملیات ساخت هتل در سال ۱۳۸۴ آغاز و در مهر ماه سال ۱۳۸۸ به بهره برداری رسیده است. اتاق‌های مهمانسرای کویر بالی به دو صورت مدرن و سنتی بر اساس استاندردهای هتلداری چیدمان شده‌اند.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل کویر بالی خور و بیابانک

کویر بالی-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
ای‌گردش
329,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
329,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
329,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
329,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
329,000
تومان
7 آذر
جمعه
329,000
تومان
8 آذر
شنبه
329,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
329,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
329,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
329,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
329,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
329,000
تومان
هتل یار
385,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
385,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
385,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
385,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
385,000
تومان
7 آذر
جمعه
385,000
تومان
8 آذر
شنبه
385,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
385,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
385,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
385,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
385,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
385,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
کویر بالی-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
ای‌گردش
329,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
329,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
329,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
329,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
329,000
تومان
7 آذر
جمعه
329,000
تومان
8 آذر
شنبه
329,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
329,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
329,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
329,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
329,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
329,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
کویر بالی-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ای‌گردش
409,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
409,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
409,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
409,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
409,000
تومان
7 آذر
جمعه
409,000
تومان
8 آذر
شنبه
409,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
409,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
409,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
409,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
409,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
409,000
تومان
هتل یار
480,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
480,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
480,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
480,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
480,000
تومان
7 آذر
جمعه
480,000
تومان
8 آذر
شنبه
480,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
480,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
480,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
480,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
480,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
480,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
کویر بالی-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
ای‌گردش
510,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
510,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
510,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
510,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
510,000
تومان
7 آذر
جمعه
510,000
تومان
8 آذر
شنبه
510,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
510,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
510,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
510,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
510,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
510,000
تومان
هتل یار
642,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
642,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
642,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
642,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
642,000
تومان
7 آذر
جمعه
642,000
تومان
8 آذر
شنبه
642,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
642,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
642,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
642,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
642,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
642,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
کویر بالی-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
هتل یار
742,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
742,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
742,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
742,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
742,000
تومان
7 آذر
جمعه
742,000
تومان
8 آذر
شنبه
742,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
742,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
742,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
742,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
742,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
742,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
کویر بالی-سوئیت 8 نفره 80 متری
سوئیت 8 نفره 80 متری
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل کویر بالی خور و بیابانک

نمازخانه
اینترنت در محوطه
اينترنت در لابی
رستوران
لابی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
پنجره
تلویزیون lcd
غرفه صنایع دستی
اینترنت بی سیم
پارکینگ در هتل
رستوران در هتل
خانه دارت
تلويزيون در لابی
رستوران سنتی
سالن بيليارد
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
فضای نشستن سنتی بيرون از هتل
فروشگاه صنايع دستی
نمای رو به حیاط
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
كتابخانه
تبديل ارز
تلويزيون LCD در لابی
تاکسی سرویس شبانه روزی
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
مبل
گیم نت
اینترنت در محوطه
تلفن
دمپایی
حوله
سرویس فرنگی
مینی بار
یخچال
آنتن مرکزی
رمپ ورودی
حرکت ویلچر در داخل سرویس بهداشتی
خانه داری 24 ساعته
خانه دارت
ميز
فروشگاه صنايع دستی
فضای نشستن سنتی بيرون از هتل
فوتبال دستی
خدمات راهنمای تور
سالن بيليارد
كتابخانه
كافی شاپ
نمای رو به حیاط
تلويزيون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
خدمات اتو
لباسشویی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
رستوران ایرانی
روزنامه
گشت غیررایگان
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات تور
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
کافی‌شاپ
اتاق چمدان
تالار پذیرایی
جعبه کمک های اولیه
تاکسی سرویس
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
پارکینگ
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
خشکشویی (لاندری)
روم سرويس
مسلط به زبان انگليسی
اطفای حریق
لابی
خدمات راهنمای تور
مینی بار
فكس
خدمات اتو
ميز
تلويزيون در لابی
تلويزيون LED در لابی
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
مبل
فوتبال دستی
سالن بیلیارد غیررایگان
کافی نت
سرویس بهداشتی
میز بیلیارد
حمام
اینترنت در قسمت لابی
خشکشویی
بیلیارد
فروشگاه و غرفه
سوئیت
کافی شاپ
سرویس فرنگی
حمام

آدرس هتل کویر بالی خور و بیابانک روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل کویر بالی خور و بیابانک

(11 نظر)
صبحانه معمولی بود، پارکینگ داشت، تمیز بود، دسترسی خوب بود. اما پنج تا مورد اساسی داشت ۱-یکی سر و صدا محوطه هتل که انگار داخل خود حیات هستید و ۲-یکی هم دیر و گرون دادن غذا که علت هر دو مورد هم یکیه و اون هم تورهای گردشگریه، در کل هتل گردشگریه تورهای همون منطقه هست.و ۳-رفتار غیر حرفه ای پرسنل که اون هم به نظر من علتش خوانوادگی بودن هتل و کارکنانش هست و نداشتن تلفن در اتاق ها و گذاشتن شماره تلفن روی یک تکه کاغذ دس۴-ت نویس در اتاق جهت تماس با موبایل شخصی با پذیرش، و ۵-یک چیز جالب دیگه اینکه نداشتن منوی غذا در رستوران و اجبار به رفتن به پذیرش هتل و دادن سفارش غذا و گرفتن رسید جهت ارائه به آشپزخانه هتل
فضای هتل بسیار خوب، اخلاق کارکنان عالی اما امکانات هتل ضعیف. صبحانه دیر سرو میشه و نهار و شام هم نداره....
قابل قبول و خوب...
هتل بسيار خوب و با ارامشي بود برخورد نيروهاشون بسيار فوق و العاده جالبه بدونين به صورت كاملا خانوادگي هتل اداره ميشه
با توجه به اینکه هتل در منطقه کویری قرار داره، امکانات خوبی رو فراهم کرده بودند. رسیدگی پرسنل هم خیلی خوب بود. در کل از اقامت مون کاملا راضی بودیم...
از اقامت این هتل در راضی هستم اما امکانات می تونست بهتر باشه. ...
رفتار کارکنان خوب و مودبانه بود ولی از نظر نظم پارکینگ بسیار ضعیف بودند. لازم است که از مهمانان در بدو ورود مشخصات خودرو و شماره اطاق درخواست شود. شام هتل هماهنگ با برنامه تورها بود و لذا برای مهمانان آزاد تنوع کمی وجود داشت. تعمیراتی نیز در محوطه حیاط درونی در حال انجام بود که مقداری برای مهمانان ایجاد مزاحمت میکرد. ولی با تمام این موارد اقامتی دوست داشتنی بود ...
هتل روز اول شلوغ بود اما روز دوم خیلی خلوت بود طوریکه که فقط من و همسرم توی هتل بودیم. احتمالا به همین دلیل زمان بندی صبحانه دقیق نبود....
در این هتل هیچ مشکلی نداشتم و همه چی خوب بود...
واقعا عالی بود هتل خیلی تمیز بود برخوردشون خیلی خوب بود. اصلا هیچ ایرادی از این هتل نمی تونم بگیرم...
در دو شب اقامت، تمیزی هتل و برخورد گرم کارکنان عالی بود.مخصوصا اقای سعید امینی که سنگ تمام گذاشتند....
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل کویر بالی خور و بیابانک

مهمانان هتل کویر بالی خور و بیابانک در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل کویر بالی خور و بیابانک از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل کویر بالی خور و بیابانک بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل کویر بالی خور و بیابانک رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل کویر بالی خور و بیابانک را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.