هتل امام رضا خمین

خمین، ضلع غربی میدان مدرس، هتل امام رضا
3.9
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران

معرفی هتل امام رضا خمین

هتل امام رضا در قلب شهرستان خمين واقع شده است، اولين فاز هتل در تابستان ۱۳۸۸ و در فضايي به مساحت ۷۰۰۰۰ مترمربع افتتاح شده است كه در اين فاز پذيرش، رستوران و سالن‌هاي برگزاری مراسم آغاز به كار كرده و فاز دوم هتل تكميل اتاق‌ها و تجهیز آن‌ها بوده كه در ابتدای سال ۱۳۹۱ به همت كاركنان زحمت‌كش هتل افتتاح شد، هتل همواره تلاش كرده تا بالاترين تسهيلات رفاهی و تكنولوژی را برای میهمانان به ارمغان بياورد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل امام رضا خمین

امام رضا-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
هتل یار
333,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 اسفند
شنبه
333,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
333,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
333,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
333,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
333,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
343,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 اسفند
شنبه
343,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
343,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
343,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
343,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
343,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
343,000
تومان
22 اسفند
جمعه
343,000
تومان
23 اسفند
شنبه
343,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
343,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
343,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
343,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
امام رضا-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
هتل یار
418,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 اسفند
شنبه
418,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
418,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
418,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
418,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
418,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
428,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 اسفند
شنبه
428,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
428,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
428,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
428,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
428,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
428,000
تومان
22 اسفند
جمعه
428,000
تومان
23 اسفند
شنبه
428,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
428,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
428,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
428,000
تومان
امام رضا-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
هتل یار
418,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 اسفند
شنبه
418,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
418,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
418,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
418,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
418,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
428,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 اسفند
شنبه
428,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
428,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
428,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
428,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
428,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
428,000
تومان
22 اسفند
جمعه
428,000
تومان
23 اسفند
شنبه
428,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
428,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
428,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
428,000
تومان
امام رضا-اتاق سه تخته vip
اتاق سه تخته vip
هتل یار
673,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 اسفند
شنبه
673,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
673,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
673,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
673,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
673,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
683,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 اسفند
شنبه
683,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
683,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
683,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
683,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
683,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
683,000
تومان
22 اسفند
جمعه
683,000
تومان
23 اسفند
شنبه
683,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
683,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
683,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
683,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
امام رضا-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
هتل یار
553,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 اسفند
شنبه
553,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
553,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
553,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
553,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
553,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
563,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 اسفند
شنبه
563,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
563,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
563,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
563,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
563,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
563,000
تومان
22 اسفند
جمعه
563,000
تومان
23 اسفند
شنبه
563,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
563,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
563,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
563,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
امام رضا-سوئیت یکخوابه سه نفره
سوئیت یکخوابه سه نفره
هتل یار
673,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 اسفند
شنبه
673,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
673,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
673,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
673,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
673,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
683,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 اسفند
شنبه
683,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
683,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
683,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
683,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
683,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
683,000
تومان
22 اسفند
جمعه
683,000
تومان
23 اسفند
شنبه
683,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
683,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
683,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
683,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل امام رضا خمین

آسانسور
خدمات باربري
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
اجاره ماشين
کپسول آتشنشانی در راهرو
روم سرويس 24 ساعته
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
حمام تركی
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
سالن كنفرانس
مینی بار با هزینه
خدمات عروس
تلویزیون در لابی
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
اتاق تلفن (اپراتور)
خدمات بیدار باش
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
خدمات اتو
خدمات تور
خدمات اتو
فكس
خدمات اینترنتی
تلويزيون LED در لابی
سالن صبحانه خوری
كافی شاپ
كتابخانه
تالار عروسی
خدمات باربري
خشکشویی
خدمات عروس
خدمات پزشكي
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
خدمات بيدار باش
ميز
سالن جشن و مراسم و عروسی
اینترنت بی سیم
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
رستوران در هتل
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
اجاره اتومبیل
ترانسفر از فرودگاه به هتل
ترانسفر از هتل به فرودگاه
اتاق های جکوزی دار
مبل
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
Business Center
تراس
لابی
رستوران
نمای شهر
تلويزيون در لابی
فكس
خدمات بيدار باش
نمازخانه
ماهواره
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اینترنت در لابی
اینترنت در اتاق
فست‌فود
ماساژ
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
حوله
دمپایی
پرینت
صندوق امانات
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
مسلط به زبان انگليسی
روزنامه
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
تالار عروسی
اينترنت در لابی
یخچال
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
خدمات تور
روم سرويس
خدمات خشکشویی
رستوران فرانسوی
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
سونا خشک
تراس
وسایل بدنسازی
مبل
کپسول آتش نشانی
پاركينگ
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
تلويزيون LED در لابی
نمای شهر
تلويزيون در لابی
ميز
خدمات برای معلولین
حمام
فضای سبز
امکانات بازی کودکان
سالن ورزشی
سونا بخار
تلفن
دستگاه واکس کفش
رمپ
پله اضطراری
رستوران ایرانی
اتاق بازی
لابی
فروشگاه
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
سونا و جکوزی
خشکشویی
آرایشگاه
حمام

آدرس هتل امام رضا خمین روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل امام رضا خمین

(10 نظر)
نقاط قوت:
خوب بود راضی بودیم از همه چی
نقاط ضعف:
ندیدیم
از اقامت در این هتل چندان راضی نبودم. با اینکه اتاق VIP گرفتیم حمامش آب گرم نداشت. نوشته بودند اتاق سونای بخار دارد اما نداشت. بارهایمان را خودمان تا اتاق بردیم و برخورد پرسنل جاداشت که گرم تر باشد.
نقاط قوت:
قیمت مناسب.برخورد خوب پرسنل.موقعیت مکانی.غذای با کیفیت
نقاط ضعف:
فرسوده بودن برخی وسایل رفاهی
بسیار پرسنل مودب خوش برخورد و مهربانی دارد ، هتل مرتب و نظافت قابل قبولی داشت
به علت وجود مراسم عزا و عروسی و تولد و...غروب و شب خیلی شلوغ بود. کارکنان خوب و خوش اخلاق. نکته جالب برای من اینه که توی سایت زده بود یک اتاق موجود ولی ما که رفتیم شاهد بودیم اکثر اتاق ها خالی بودن.در کل هتل خوبیه
هتل خوبی هستش ، قیمت نسبت به امکانات یه مقدار بالاست ، رفتار کارکنان خوب و مناسب هست ، این هتل در تمام مناسبت ها مراسم عروسی برگزار میشود که سر و صدا و شلوغی میتونه ازار دهنده باشه. در کل هتل خوبیه
پارکینگ ندارد وبه دلیل مراسم جشن و عروسی صدا زیاد است
با سلام برخورد کارکنان بسیار عالی. اطاقی که بما داده بودند بسیار تمیز و خوب. رعایت نظافت در تمامی بخش های هتل به چشم می خورد. کیفیت غذا و صبحانه خوب بود. تنها مشکل هتل نداشتن پارکینگ بود که در جلوی هتل می گذاشتیم البته شهرخمین مشخص بود امنیت بالایی دارد. و وجود تالار در طبقه پایین هتل باعث شلوغی بود در شب هایی که مراسم داشتند البته برای ما که طبقه سوم هتل بودیم مزاحمتی نداشت. در کل همه چی عالی بود و پیشنهاد میکنم دوستان حتما به شهر خمین سفر کنند حیف است اینجور شهرها کم توریست داشته باشه. به مدیریت هتل پیشنهاد می کنم زمین پشت هتل که بزرگ بود و خالی و مردم ماشین پارک میکردند به طریقی به هتل اضافه کنند و انرا پارکینگ هتل کنند. در مورد اینترنت که بعضی دوستان ایراد گرفتند توصیه میکنم به مسافرت که میرن سعی کنند دوری کنند از هرگونه دنیای مجازی و از طبیعت لذت ببرند اینترنت همیشه هست ولی ممکنه این مسافرت دیگه پیش نیاد. اینترنت نمیتونه جزو ایرادات یک هتل باشه و اصلا اونجا من نپرسیدم که اینترنت دارد یا نه بخاطرهمین گزینه مطمئن نیستم زدم. بسیار سپاسگزارم از تمامی اعضای هتلرضا و سایت ایران هتل انلاین
در کل هتل خوبی بود و از خیلی از هتل هایی که نام های بزرگی را یدک می کشند بهتر است
نقاط قوت:
موقعیت مکانی مناسب در مرکز شهر
نقاط ضعف:
عدم توجه به آلودگی اطراف ساختمان هتل و انتشار بوی نا مطبوع در فضای اتاقها. کندی و خرابی مکرر آسانسور.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل امام رضا خمین

مهمانان هتل امام رضا خمین در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل امام رضا خمین از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل امام رضا خمین بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل امام رضا خمین رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل امام رضا خمین را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.