هتل کرمان کرمان

کرمان، بلوارقدس، ابتدای ترمینال
2.6
امتیاز کاربران
62
نظرات کاربران

معرفی هتل کرمان کرمان

هتل کرمان در بلوار قدس، منطقه ای آرام در کرمان واقع شده است. موقعیت مکانی این هتل نسبت به بزرگ راه‌های مختلف، دسترسی به فرودگاه و مرکز شهر را آسان کرده است. هتل کرمان با معماری نیمه سنتی خود از جذاب ترین هتل‌های دو ستاره شهر کرمان می‌باشد. هتل کرمان، سنت و مدرنیته را در هم آمیخته تا با ایجاد فضایی گرم و صمیمی، در خانه بودن را احساس کنید.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل کرمان کرمان

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
اقامت 24
654,300 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 خرداد
جمعه
654,300 تومان
13 خرداد
یکشنبه
654,300 تومان
یک تخته
علاءالدین
659,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 خرداد
شنبه
659,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
659,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
659,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
659,000 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
659,000 تومان
10 خرداد
پنج‌شنبه
659,000 تومان
11 خرداد
جمعه
659,000 تومان
12 خرداد
شنبه
659,000 تومان
13 خرداد
یکشنبه
659,000 تومان
14 خرداد
دوشنبه
659,000 تومان
15 خرداد
سه‌شنبه
659,000 تومان
اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
727,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 خرداد
شنبه
727,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
727,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
727,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
727,000 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
727,000 تومان
10 خرداد
پنج‌شنبه
727,000 تومان
11 خرداد
جمعه
727,000 تومان
12 خرداد
شنبه
727,000 تومان
13 خرداد
یکشنبه
727,000 تومان
14 خرداد
دوشنبه
727,000 تومان
15 خرداد
سه‌شنبه
727,000 تومان
اتاق یک تخته
هتل یار
727,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
9 خرداد
چهارشنبه
727,000 تومان
10 خرداد
پنج‌شنبه
727,000 تومان
11 خرداد
جمعه
727,000 تومان
12 خرداد
شنبه
727,000 تومان
13 خرداد
یکشنبه
727,000 تومان
14 خرداد
دوشنبه
727,000 تومان
15 خرداد
سه‌شنبه
727,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
1,003,500 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 خرداد
شنبه
1,003,500 تومان
6 خرداد
یکشنبه
1,003,500 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
1,003,500 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
شنبه
1,003,500 تومان
اتاق دو تخته
هتل یار
1,045,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
9 خرداد
چهارشنبه
1,045,000 تومان
10 خرداد
پنج‌شنبه
1,045,000 تومان
11 خرداد
جمعه
1,045,000 تومان
12 خرداد
شنبه
1,045,000 تومان
13 خرداد
یکشنبه
1,045,000 تومان
14 خرداد
دوشنبه
1,045,000 تومان
15 خرداد
سه‌شنبه
1,045,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
1,085,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 خرداد
شنبه
1,085,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
1,085,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
1,085,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
1,085,000 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
1,085,000 تومان
10 خرداد
پنج‌شنبه
1,085,000 تومان
11 خرداد
جمعه
1,085,000 تومان
12 خرداد
شنبه
1,085,000 تومان
13 خرداد
یکشنبه
1,085,000 تومان
14 خرداد
دوشنبه
1,085,000 تومان
15 خرداد
سه‌شنبه
1,085,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
1,085,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 خرداد
شنبه
1,085,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
1,085,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
1,085,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
1,085,000 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
1,085,000 تومان
10 خرداد
پنج‌شنبه
1,085,000 تومان
11 خرداد
جمعه
1,085,000 تومان
12 خرداد
شنبه
1,085,000 تومان
13 خرداد
یکشنبه
1,085,000 تومان
14 خرداد
دوشنبه
1,085,000 تومان
15 خرداد
سه‌شنبه
1,085,000 تومان
دو تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
اقامت 24
1,314,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 خرداد
سه‌شنبه
1,314,000 تومان
اتاق سه تخته
هتل یار
1,320,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
9 خرداد
چهارشنبه
1,320,000 تومان
10 خرداد
پنج‌شنبه
1,320,000 تومان
11 خرداد
جمعه
1,320,000 تومان
12 خرداد
شنبه
1,320,000 تومان
13 خرداد
یکشنبه
1,320,000 تومان
14 خرداد
دوشنبه
1,320,000 تومان
15 خرداد
سه‌شنبه
1,320,000 تومان
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
1,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 خرداد
شنبه
1,400,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
1,400,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
1,400,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
1,400,000 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
1,400,000 تومان
10 خرداد
پنج‌شنبه
1,400,000 تومان
11 خرداد
جمعه
1,400,000 تومان
12 خرداد
شنبه
1,400,000 تومان
13 خرداد
یکشنبه
1,400,000 تومان
14 خرداد
دوشنبه
1,400,000 تومان
15 خرداد
سه‌شنبه
1,400,000 تومان
سه تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
اقامت 24
1,530,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 خرداد
دوشنبه
1,530,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
1,530,000 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
1,530,000 تومان
10 خرداد
پنج‌شنبه
1,530,000 تومان
14 خرداد
دوشنبه
1,530,000 تومان
اتاق چهار تخته
هتل یار
1,550,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
9 خرداد
چهارشنبه
1,550,000 تومان
10 خرداد
پنج‌شنبه
1,550,000 تومان
11 خرداد
جمعه
1,550,000 تومان
12 خرداد
شنبه
1,550,000 تومان
13 خرداد
یکشنبه
1,550,000 تومان
14 خرداد
دوشنبه
1,550,000 تومان
15 خرداد
سه‌شنبه
1,550,000 تومان
اتاق چهار تخته
ایران هتل آنلاین
1,600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 خرداد
شنبه
1,600,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
1,600,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
1,600,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
1,600,000 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
1,600,000 تومان
10 خرداد
پنج‌شنبه
1,600,000 تومان
11 خرداد
جمعه
1,600,000 تومان
12 خرداد
شنبه
1,600,000 تومان
13 خرداد
یکشنبه
1,600,000 تومان
14 خرداد
دوشنبه
1,600,000 تومان
15 خرداد
سه‌شنبه
1,600,000 تومان

امکانات اتاق های هتل کرمان کرمان

تلویزیون
یخچال
نمازخانه
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
آژانس مسافرتی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
مبلمان
آسانسور
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
پارکینگ روباز
رمپ
پله اضطراری
رستوران ایرانی
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
ترانسفر رایگان
وسایل بدنسازی
كافی شاپ
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
پارکینگ در هتل
کپسول آتش‌نشانی در لابی
Business Center
صندوق امانات
لابی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
فكس
خدمات اینترنتی
نمای خیابان
نهار در اتاق
نمای رو به حیاط
پذيرش 24 ساعته
خدمات ترانسفر پولي
فضای بيرون هتل برای نشستن
تلويزيون معمولی در لابی

آدرس هتل کرمان کرمان روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل کرمان کرمان

(62 نظر)
هتل بازسازی شده، تمیز، در مکان مناسب. با ماشین تا مجموعه گنجعلی خان، زیر ۱۰ دقیقه راهه. منطقه بدون ترافیک. در نزدیکی هتل، یک بازار به همراه هایپرمارکت وجود داره. در خیابون پشتی هم، مطبخ بیرون بر با کیفیت خوب، لبنیاتی و... کیفیت صبحانه مطلوب... کتری برقی یا فلاسک ندارن، بنابراین اگه در طول روز نوشیدن چای براتون مهمه، حتما فلاسک به همراه داشته باشید
امکانات کاملا در حد هتل دو ستاره و کاملا تمیز ولی آشپزخانه به شدت غیر بهداشتی داشت حتی سماور نداشتن و تو کتری آبجوش داشتن و تو محیط آشپزخانه هم بنایی بود و هم صبحانه آماده میشد خیلی باید به بهداشت رسیدگی بشه و اینکه اتاق ها اصلا عایق نیستند و صدای چهار تا اتاق بعدی رو کاملا میشنوین
تخت ها شکسته بود بوی بد سرویس در اتاق به شدت به مشام میرسید امکانات اولیه مثل دستمال کاغذی در اتاق نبود گچ دیوارها ریخته بود و وضعیت ظاهری بسیار بد بود رفتار پرسنل به هیچ عنوان مشتری مدارانه تبود
اقامت کوتاهی در کرمان داشتم هتل معمولی بود اما پرسنل و پذیرش هتل بسیار خسته بودند. حتی با اکراه جواب سلام میدادند.
سلام وقت بخیر شاید این به ظاهر هتل از نظر بعضی ها مشکلی نداشته باشه ولی خفه بودن اتاقها وضعیت بد سرویسها و بوی بد فاضلاب در راهروی این مهمانسرا از نظر من ایراد بسیار بزرگی هست من با 100 هزار تومان بیشتر در هتلی واقع در بلوار جمهوری چند شب اقامت کردم و بسیار راضی بودم پیشنهاد میکنم دیگه مشتری به آن هتل نفرستین لااقل از تهران نفرستین . ممنون
برخورد مناسب کارکنان هتل. سیستم گرمایش هتل ضعیف هست. تمیزی اتاق و کیفیت صبحانه متوسط. کف خودرو در ورودی پارکینگ گیر میکنه. در کل هتل نیاز به بازسازی داره
نسبت به قیمتش خوب و تمیز بود و پیشنهادش میکنم.
انکار در دهه 60 وارد یه مسافرخانه بین راهی شده باشید
نقاط قوت:
نظافت و تمیزی خیلی خوب - امکاناتی مثل حوله ، شامپو ، سشوار موجود بود.
نقاط ضعف:
نظافت و تمیزی خیلی خوب - امکاناتی مثل حوله ، شامپو ، سشوار موجود بود.
نقاط قوت:
ندارد
نقاط ضعف:
کثیف-بی نظم-برخورد بد پرسنل
افتضاح وفاقد کیفیت
برخورد کارکنان هتل خوب بود ولی ساختمان هتل قدیمی و فرسوده بود، داخل اتاقها و سرویس‌ها نیاز به تعمیرات اساسی دارد.
تقریبا مسافرخانه ای بیش نیست بنای قدیمی امکانات ضعیف سرویس های بهداشتی و دکوراسیون ضعیف کلا اینطوری بگم مثل خانه های دهه چهل بود با کولر گازی و تلویزیون ۲۰اینچ ال سی دی
هتل در حد دو ستاره بود ، توقع هم باید در همین حد داشته باشید
با توجه به مدت حضور چند ساعته در هتل بد نبود.
برخورد بد پرسنل
پرسنل هتل مهمان نواز و دارای برخورد مناسبی بودند . فشار آب حمام بسیار کم بود ، سیستم سرمایش هتل به درستی کار نمیکرد و فقط صدا داشت .
خوب بود فقط تهویه هواش خیلی صدا داشت و صبحانه اش هم ضعیف بود
امکانات داخل اتاق بسیار کم بود . برای صرف ناهار و شام ، هتل امکاناتی برای طبخ نداشت و از بیرون سفارشها را میاوردند. نظافت هتل خوب بود . صبحانه خوب بود . وسایل سرمایشی مناسب نبود و صدای زیادی داشت و خنک نبود و فقط دور تند داشت که آزار دهنده بود . برخورد پرسنل نیز خوب بود. جهت استفاده از وای فای نیز چیزی نگفتند که دارد یا خیر .
دریچه کولر اتاق بسته بود و با وجود تذکر برای درست کردن کولر هیچ اقدامی صورت نگرفت ....فشار آب حمام هم بسیار کم بود.
همه چیه هتل با توجه به قیمتش خوبه و تنها مشکلش کولرای آبی هست که اصلا خنک نمیکنه و من از گرما خواب نرفتم
عدم تطبیق رزرو با اتاق تحویلی تخت دو نفره دوبل رزرو کردم دوتا تخت یک نفره دادن
بنام خدا و با سلام اولا فضای صبحانه کوچک بود ثانیا فاقد رستوران برای نهار و شام بود ثالثا از شوفاژ آب چکه می کرد و باید میهمان آنرا تخلیه نمایید رابعا نظافت اتاق مناسب نبود و ملحفه و حوله را هنگام نظافت تعویض نکردند
نسبتا خوب
بیشتر شبیه مسافرخانه بود
هیچ چیز خوبی نداشت
"مناسب" بود
میشه گفت یک مسافر خونه تمیز و مرطب تختو سرویسش بد نیس ولی فضاش وردیاش ودیزاین توش مثل مسافرخونست بوی فضالب هم دار قیمتش خیلی بلا نهایت شبی 70 صبحانشم متوسط
خیلی هتل خوب و جالبی نبود.و ارزش رفتن نداره.بیشتر شبیه مسافر خونه هست.من هنل آسام و یا هزار رو پیشنهاد میکنم
لابی هتل قشنگ بود ولی اتاق ها نسبتا خوب نبود. همینطور صبحانه خوب نبود.
منوی صبحانه نا کافی بود.
با توجه به قیمت ، فضای خوب داشت، رفتار کارمندان بسیار عالی
با توجه به قیمت ، فضای خوب داشت، رفتار کارمندان بسیار عالی ...
خوب بود
خوب بود...
پیشنهاد نمیدمرضایت بخش نیست
متوسط بود
متوسط بود...
متوسط
متوسط...
تقریبا در مرکز شهر و با قابلیت دسترسی به بازار و ادارات و موسسات قرار دارد.صبحانه خوبی دارد
خیلی معمولی
هتل تمیز و خوبی بود
خیلی معمولی...
هتل تمیز و خوبی بود...
برخورد کارکنان و تمیزی هتل خوب بود
در کل هتل تمیز و مرتبی بود
نام هتل برازنده این مکان نبود . به نظر من این مکان یک مسافر خانه تمیز بود
برخورد کارکنان و تمیزی هتل خوب بود ...
در کل هتل تمیز و مرتبی بود ...
هتل خیلی خوبی بود. خیلی آروم بود هتلش و خیلی راضی بودم
اولين بارم بود كه به كرمان اومده بودم، بسيار برخورد پرسنل خوب بود، هتلي بسيار تمييز بود، نسبت به قيمت واقعاً مناسب و پايينش انتظار چنين هتلي رو نداشتم... كاملاً راضي بودم
ساختمان هتل ، برخوردکارکنان خوب نبود ، خدمات روم سرویس ،خدمات پذیرایی و لاندری خوب نبود
این جمله ایه که از رسیپشن شیفت شبشون میشنوید وقتی ازشون میخواید که تا اتاق همراهیتون کنه و اتاقو تحویلتون بده . پیشنهاد نمیکنم
خوش امدگویی به میهمان ضعیف است‌ . حمل وسایل و تحویل اتاق به عهده خود مسافر بود که ضعیف است. یخچال مینی بار نداشت.
داخل اتاق بشقاب.چاقو.فنجان .چای ساز..چای کیسه ای.قند نبود.و فشار آب ضعبف بود و شوفاژقابلیت تنظیم نداشت و نیاز به هواگیری داشت بطوری که نیم شوفاژ گرو و نیم دیگر سرد بود وحتی یکبار هم که هواگیری انجام شد میزان نشد وپنجره ها دارای روزنه زیاد بود و ...
سلام نخست قابل ذكر هست اين مورد كه من كمتر از ١٠ ساعت در ان هتل اقامت داشته ام و تقريبا تمام اين زمان شب تا صبح و در خواب بودم !و جا داره عرض كنم نحستين حضور من در ان شهر و به طبع در ان هتل بود ! خلاصه وار بگم ، فرصت براي استفاده از خدمات هتل نبود و نظري در ان خصوص ندارم تنها ٢ موضوع !١ -اون متصدي پذيرش كه حدود ساعت بعد از ١٢ شب ديدم بسيار خوش برخورد و شوخ طبع بود ، پتانسيل تقدير و تشكر را داراست.٢-روز بسيار سخت و خسته كننده اي داشتم ولي شب هنگام خواب با ارامشي داشتم ، منظور نظر سكوت .
پرسنل رفتار خیلی خوبی داشتند. اتاقم قدیمی بود اما من در مقابل هزینه ای که پرداخت کرده بودم، راضی بودم.
نظر من در رابطه با یک شب اقامت در این هتل :1- اتاق ها در حد مسافر خانه 2- عدم وجود دستمال در سرویس های بهداشتی ایرانی ( وقتی هم به مسئولش تذکر دادیم با حالت بیخیالی گفت:" حتما نظافت چی نگذاشته ، الانم نداریم که بزاریم")3- صبحانه دیر به دیر شارژ میشد .
به نظر من هزینه هتل کمی بالا بود نسبت به امکاناتی که داشت مثلا داخل هتل سشوار نبود.
هتل تمیز بود و راضی بودم فقط من در مدت اقامتم کاری پیش اومد که نتونستم کامل به تعداد روزها اقامت داشته باشم، یک روز کنسل شد و قیمت استرداد نشد. اما در مجموع راضی بودم
بنام خدا متاسفانه سه اشکال اساسی در اطاق وجود داشت 1-علیرغم اینکه هتل دوستاره بود و میهمان اطاق ایرانی مسلمان بود ولی متاسفانه توالت اطاق فرنگی بود وبرای من غیرقابل استفاده بود وحتی در طبقه مربوطه توالت عمومی ایرانی وجود نداشت.2- در اطاق مهر(تربت) جهت ادای نماز وجود نداشت.3- دوش حمام اطاقم خراب بود
از همه چیزش که بگذریم کولراش باحاله که با بقیه اتاقها یکیه و تا صبح از سرما لرزیدیم
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل کرمان کرمان

مهمانان هتل کرمان کرمان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل کرمان کرمان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل کرمان کرمان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل کرمان کرمان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل کرمان کرمان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.