هتل کرمان کرمان

کرمان، بلوارقدس، ابتدای ترمینال
2.6
امتیاز کاربران
50
نظرات کاربران

معرفی هتل کرمان کرمان

هتل کرمان در بلوار قدس، منطقه ای آرام در کرمان واقع شده است. موقعیت مکانی این هتل نسبت به بزرگ راه‌های مختلف، دسترسی به فرودگاه و مرکز شهر را آسان کرده است. هتل کرمان با معماری نیمه سنتی خود از جذاب ترین هتل‌های دو ستاره شهر کرمان می‌باشد. هتل کرمان، سنت و مدرنیته را در هم آمیخته تا با ایجاد فضایی گرم و صمیمی، در خانه بودن را احساس کنید.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل کرمان کرمان

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
اقامت 24
243,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
243,000
تومان
11 تیر
شنبه
243,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
243,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
243,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
243,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
243,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
243,000
تومان
17 تیر
جمعه
243,000
تومان
18 تیر
شنبه
243,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
243,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
243,000
تومان
یک تخته
علاءالدین
245,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
245,000
تومان
11 تیر
شنبه
245,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
245,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
245,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
245,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
245,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
245,000
تومان
17 تیر
جمعه
245,000
تومان
18 تیر
شنبه
245,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
245,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
245,000
تومان
یک تخته
ای‌گردش
250,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
250,000
تومان
11 تیر
شنبه
250,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
250,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
250,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
250,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
250,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
250,000
تومان
17 تیر
جمعه
250,000
تومان
18 تیر
شنبه
250,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
250,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
250,000
تومان
اتاق یک تخته
هتل یار
254,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
254,000
تومان
11 تیر
شنبه
254,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
254,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
254,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
254,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
254,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
254,000
تومان
17 تیر
جمعه
254,000
تومان
18 تیر
شنبه
254,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
254,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
254,000
تومان
اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
264,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
264,000
تومان
11 تیر
شنبه
264,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
264,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
264,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
264,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
264,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
264,000
تومان
17 تیر
جمعه
264,000
تومان
18 تیر
شنبه
264,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
264,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
264,000
تومان
یک تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
11 تیر
شنبه
291,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
جمعه
291,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
291,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
291,000
تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
362,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
362,000
تومان
11 تیر
شنبه
362,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
362,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
362,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
362,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
362,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
362,000
تومان
17 تیر
جمعه
362,000
تومان
18 تیر
شنبه
362,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
362,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
362,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
362,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
362,000
تومان
11 تیر
شنبه
362,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
362,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
362,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
362,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
362,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
362,000
تومان
17 تیر
جمعه
362,000
تومان
18 تیر
شنبه
362,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
362,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
362,000
تومان
اتاق دو تخته
هتل یار
380,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
380,000
تومان
11 تیر
شنبه
380,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
380,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
380,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
380,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
380,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
380,000
تومان
17 تیر
جمعه
380,000
تومان
18 تیر
شنبه
380,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
380,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
380,000
تومان
دو تخته توئین
ای‌گردش
380,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
380,000
تومان
11 تیر
شنبه
380,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
380,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
380,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
380,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
380,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
380,000
تومان
17 تیر
جمعه
380,000
تومان
18 تیر
شنبه
380,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
380,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
380,000
تومان
دوتخته دبل
ای‌گردش
380,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
380,000
تومان
11 تیر
شنبه
380,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
380,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
380,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
380,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
380,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
380,000
تومان
17 تیر
جمعه
380,000
تومان
18 تیر
شنبه
380,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
380,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
380,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
392,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
392,000
تومان
11 تیر
شنبه
392,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
392,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
392,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
392,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
392,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
392,000
تومان
17 تیر
جمعه
392,000
تومان
18 تیر
شنبه
392,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
392,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
392,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
392,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
392,000
تومان
11 تیر
شنبه
392,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
392,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
392,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
392,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
392,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
392,000
تومان
17 تیر
جمعه
392,000
تومان
18 تیر
شنبه
392,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
392,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
392,000
تومان
دو تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
14 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
اقامت 24
477,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
477,000
تومان
11 تیر
شنبه
477,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
477,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
477,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
477,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
477,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
477,000
تومان
17 تیر
جمعه
477,000
تومان
18 تیر
شنبه
477,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
477,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
477,000
تومان
سه تخته
ای‌گردش
490,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
490,000
تومان
11 تیر
شنبه
490,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
490,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
490,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
490,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
490,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
490,000
تومان
17 تیر
جمعه
490,000
تومان
18 تیر
شنبه
490,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
490,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
490,000
تومان
اتاق سه تخته
هتل یار
495,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
495,000
تومان
11 تیر
شنبه
495,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
495,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
495,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
495,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
495,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
495,000
تومان
17 تیر
جمعه
495,000
تومان
18 تیر
شنبه
495,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
495,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
495,000
تومان
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
506,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
506,000
تومان
11 تیر
شنبه
506,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
506,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
506,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
506,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
506,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
506,000
تومان
17 تیر
جمعه
506,000
تومان
18 تیر
شنبه
506,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
506,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
506,000
تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
13 تیر
دوشنبه
570,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
570,000
تومان
سه تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
اقامت 24
547,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
547,000
تومان
11 تیر
شنبه
547,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
547,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
547,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
547,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
547,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
547,000
تومان
17 تیر
جمعه
547,000
تومان
18 تیر
شنبه
547,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
547,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
547,000
تومان
چهارتخته
ای‌گردش
580,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
580,000
تومان
11 تیر
شنبه
580,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
580,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
580,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
580,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
580,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
580,000
تومان
17 تیر
جمعه
580,000
تومان
18 تیر
شنبه
580,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
580,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
580,000
تومان
اتاق چهار تخته
هتل یار
600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
600,000
تومان
11 تیر
شنبه
600,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
600,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
600,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
600,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
600,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
600,000
تومان
17 تیر
جمعه
600,000
تومان
18 تیر
شنبه
600,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
600,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
600,000
تومان
اتاق چهار تخته
ایران هتل آنلاین
605,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
605,000
تومان
11 تیر
شنبه
605,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
605,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
605,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
605,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
605,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
605,000
تومان
17 تیر
جمعه
605,000
تومان
18 تیر
شنبه
605,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
605,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
605,000
تومان

امکانات اتاق های هتل کرمان کرمان

نمازخانه
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
آژانس مسافرتی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
آسانسور
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
پارکینگ روباز
رمپ
پله اضطراری
رستوران ایرانی
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
ترانسفر رایگان
وسایل بدنسازی
كافی شاپ
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
پارکینگ در هتل
کپسول آتش‌نشانی در لابی
Business Center
صندوق امانات
لابی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
فكس
خدمات اینترنتی
نمای خیابان
نهار در اتاق
نمای رو به حیاط
پذيرش 24 ساعته
خدمات ترانسفر پولي
فضای بيرون هتل برای نشستن
تلويزيون معمولی در لابی

آدرس هتل کرمان کرمان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل کرمان کرمان

(50 نظر)
نقاط قوت:
ارزانترین هتل
نقاط ضعف:
بهداشت صفر رستوران ندارد، غذا از بیرون سفارش میدن تو اتاق برخورد پذیرش صفر در حد مسافرخانه معمولی
نقاط قوت:
هیچ نکته مثبتی نداشت فقط افتضاح
نقاط ضعف:
همش نکته منفی از بهداشت اتاق ها تا رستوران و صبحانه افتضاح
نقاط قوت:
لاوی نسبتا شیک
نقاط ضعف:
در کل قیمتش نسبت به هتل زیاد بود اینجا بیشتر شبیه به مسافر خانه در یک بود ولی صبحانه آن نسبت به درجه دو بودنش خوب بود
نقاط قوت:
سنتی بود قیمت مناسب بود
نقاط ضعف:
بهداشت صفر به طوری که روی تخت و کف پر مو بود سر و صدای زیاد هتل بخصوص دربها ورودی رفتار نا مناسب پرسنل
نقاط قوت:
موقعیت پارک و فضای بیرون هتل
نقاط ضعف:
کیفیت نامناسب اتاق ها و سرویس بهداشتی و قیمت بالا به نسبت امکانات
نقاط قوت:
در نقطه خیلی خوبی قرار دارد و دسترسی به همه جاهای تاریخی و دیدنی به راحتی میسر میشود با ده دقیقه رانندگی پارکینگ دارد با ورود به شهر به هتل میرسید نزدیک خروجی ماهان و بم هست
نقاط ضعف:
از نظر نظافت منفی بینهایت ( حتما وایتکس ببرید برای سرویس بهداشتی) اتاق قدیمی و بی رنگ و رو خدمه نداشت و حتی برای گرفتن اب باید خودتان بروید از اشپزخانه بگیرید اتاق چای ساز نداشت در کل اصلا بهش نرسیدن و رها کردن
نقاط قوت:
هیچ نکته مثبتی ندارد
نقاط ضعف:
متاسفانه حالم از این هتل بعلت کثیفی بسیار اتاق پ سرویس حمتم و دستشویی برخورد نامناسب پرسنل دوری مسافت تا شهر قیمت بالا این آشغالدونی به اصطلاح هتل
نقاط قوت:
دسترسی خوب به شهر کرمان
نقاط ضعف:
قدیمی است.
نقاط قوت:
رفتار محترمانه ومهمان نواز بودن محوطه زیبا
نقاط ضعف:
تایم ارائه صبحانه خوب نیست ساعت شروع صبحانه دیر است
برخورد کارکنان هتل خوب بود ولی ساختمان هتل قدیمی و فرسوده بود، داخل اتاقها و سرویس‌ها نیاز به تعمیرات اساسی دارد.
تقریبا مسافرخانه ای بیش نیست بنای قدیمی امکانات ضعیف سرویس های بهداشتی و دکوراسیون ضعیف کلا اینطوری بگم مثل خانه های دهه چهل بود با کولر گازی و تلویزیون ۲۰اینچ ال سی دی
هتل در حد دو ستاره بود ، توقع هم باید در همین حد داشته باشید
با توجه به مدت حضور چند ساعته در هتل بد نبود.
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی نبود
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
موردی دیده نشد
برخورد بد پرسنل
پرسنل هتل مهمان نواز و دارای برخورد مناسبی بودند . فشار آب حمام بسیار کم بود ، سیستم سرمایش هتل به درستی کار نمیکرد و فقط صدا داشت .
خوب بود فقط تهویه هواش خیلی صدا داشت و صبحانه اش هم ضعیف بود
امکانات داخل اتاق بسیار کم بود . برای صرف ناهار و شام ، هتل امکاناتی برای طبخ نداشت و از بیرون سفارشها را میاوردند. نظافت هتل خوب بود . صبحانه خوب بود . وسایل سرمایشی مناسب نبود و صدای زیادی داشت و خنک نبود و فقط دور تند داشت که آزار دهنده بود . برخورد پرسنل نیز خوب بود. جهت استفاده از وای فای نیز چیزی نگفتند که دارد یا خیر .
دریچه کولر اتاق بسته بود و با وجود تذکر برای درست کردن کولر هیچ اقدامی صورت نگرفت ....فشار آب حمام هم بسیار کم بود.
همه چیه هتل با توجه به قیمتش خوبه و تنها مشکلش کولرای آبی هست که اصلا خنک نمیکنه و من از گرما خواب نرفتم
عدم تطبیق رزرو با اتاق تحویلی تخت دو نفره دوبل رزرو کردم دوتا تخت یک نفره دادن
بنام خدا و با سلام اولا فضای صبحانه کوچک بود ثانیا فاقد رستوران برای نهار و شام بود ثالثا از شوفاژ آب چکه می کرد و باید میهمان آنرا تخلیه نمایید رابعا نظافت اتاق مناسب نبود و ملحفه و حوله را هنگام نظافت تعویض نکردند
نسبتا خوب
بیشتر شبیه مسافرخانه بود
هیچ چیز خوبی نداشت
"مناسب" بود
میشه گفت یک مسافر خونه تمیز و مرطب تختو سرویسش بد نیس ولی فضاش وردیاش ودیزاین توش مثل مسافرخونست بوی فضالب هم دار قیمتش خیلی بلا نهایت شبی 70 صبحانشم متوسط
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان هتل
نقاط ضعف:
کارد و چنگالها گاهی اوقات خوب تمیز نشده اند
خیلی هتل خوب و جالبی نبود.و ارزش رفتن نداره.بیشتر شبیه مسافر خونه هست.من هنل آسام و یا هزار رو پیشنهاد میکنم
لابی هتل قشنگ بود ولی اتاق ها نسبتا خوب نبود. همینطور صبحانه خوب نبود.
منوی صبحانه نا کافی بود.
با توجه به قیمت ، فضای خوب داشت، رفتار کارمندان بسیار عالی
با توجه به قیمت ، فضای خوب داشت، رفتار کارمندان بسیار عالی ...
خوب بود
خوب بود...
پیشنهاد نمیدمرضایت بخش نیست
متوسط بود
متوسط بود...
متوسط...
تقریبا در مرکز شهر و با قابلیت دسترسی به بازار و ادارات و موسسات قرار دارد.صبحانه خوبی دارد
خیلی معمولی...
هتل تمیز و خوبی بود...
برخورد کارکنان و تمیزی هتل خوب بود ...
در کل هتل تمیز و مرتبی بود ...
نقاط قوت:
رستوران و غذای عالی . تمیزی. برخورد خوب کارکنان. پارکینگ عالی. مکان خوب
نقاط ضعف:
نداشتن توالت ایرانی
نقاط قوت:
برخورد توام با احترام کارکنان و پذیرش
نقاط ضعف:
اشکال در پارک خودرو درب پارکینگ از ورودی پشتی هتل است که گاهی کمی اتلاف وقت برای ورود دارد عدم مهیا بودن صبحانه به تعداد مسافران در زمان ذکر شده برای صرف آن.
نقاط قوت:
تمبز. جای پارک مناسب. انعطاف پذیرش در جابجایی زمان رزرو
نقاط ضعف:
رمپ پارکینک دارای شیب تندی است که کف ماشین گیر میکند
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل کرمان کرمان

مهمانان هتل کرمان کرمان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل کرمان کرمان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل کرمان کرمان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل کرمان کرمان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل کرمان کرمان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.