هتل کرمان کرمان

کرمان، بلوارقدس، ابتدای ترمینال
2.6
امتیاز کاربران
49
نظرات کاربران

معرفی هتل کرمان کرمان

هتل کرمان در بلوار قدس، منطقه ای آرام در کرمان واقع شده است. موقعیت مکانی این هتل نسبت به بزرگ راه‌های مختلف، دسترسی به فرودگاه و مرکز شهر را آسان کرده است. هتل کرمان با معماری نیمه سنتی خود از جذاب ترین هتل‌های دو ستاره شهر کرمان می‌باشد. هتل کرمان، سنت و مدرنیته را در هم آمیخته تا با ایجاد فضایی گرم و صمیمی، در خانه بودن را احساس کنید.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل کرمان کرمان

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
اقامت 24
254,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
254,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
254,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
254,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
254,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
254,000
تومان
8 بهمن
جمعه
254,000
تومان
9 بهمن
شنبه
254,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
254,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
254,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
254,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
254,000
تومان
یک تخته
علاءالدین
265,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
265,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
265,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
265,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
265,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
265,000
تومان
8 بهمن
جمعه
265,000
تومان
9 بهمن
شنبه
265,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
265,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
265,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
265,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
265,000
تومان
اتاق یک تخته
هتل یار
265,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
265,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
265,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
265,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
265,000
تومان
8 بهمن
جمعه
265,000
تومان
9 بهمن
شنبه
265,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
265,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
265,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
265,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
265,000
تومان
یک تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
380,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
380,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
380,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
380,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
380,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
380,000
تومان
8 بهمن
جمعه
380,000
تومان
9 بهمن
شنبه
380,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
380,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
380,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
380,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
380,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
380,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
380,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
380,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
380,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
380,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
380,000
تومان
8 بهمن
جمعه
380,000
تومان
9 بهمن
شنبه
380,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
380,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
380,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
380,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
380,000
تومان
اتاق دو تخته
هتل یار
403,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
403,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
403,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
403,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
403,000
تومان
8 بهمن
جمعه
403,000
تومان
9 بهمن
شنبه
403,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
403,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
403,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
403,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
403,000
تومان
دو تخته
علاءالدین
408,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
408,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
408,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
408,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
408,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
408,000
تومان
8 بهمن
جمعه
408,000
تومان
9 بهمن
شنبه
408,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
408,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
408,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
408,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
408,000
تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
اقامت 24
497,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
497,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
497,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
497,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
497,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
497,000
تومان
8 بهمن
جمعه
497,000
تومان
9 بهمن
شنبه
497,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
497,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
497,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
497,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
497,000
تومان
اتاق سه تخته
هتل یار
527,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
527,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
527,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
527,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
527,000
تومان
8 بهمن
جمعه
527,000
تومان
9 بهمن
شنبه
527,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
527,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
527,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
527,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
527,000
تومان
سه تخته
علاءالدین
530,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
530,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
530,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
530,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
530,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
530,000
تومان
8 بهمن
جمعه
530,000
تومان
9 بهمن
شنبه
530,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
530,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
530,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
530,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
530,000
تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
اقامت 24
600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
600,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
600,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
600,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
600,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
600,000
تومان
8 بهمن
جمعه
600,000
تومان
9 بهمن
شنبه
600,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
600,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
600,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
600,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
600,000
تومان
اتاق چهار تخته
هتل یار
636,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
636,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
636,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
636,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
636,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
636,000
تومان
8 بهمن
جمعه
636,000
تومان
9 بهمن
شنبه
636,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
636,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
636,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
636,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
636,000
تومان
چهار تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل کرمان کرمان

نمازخانه
شبکه پخش فیلم
روم سرويس 24 ساعته
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
تلويزيون LCD در لابی
لباسشویی
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
پذیرش 24 ساعته
آتلیه
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
روم سرويس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
وسایل بدنسازی
ترانسفر رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار رایگان
كتابخانه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
خدمات برای معلولین
کپسول آتش‌نشانی در لابی
فضای بيرون هتل برای نشستن
خدمات ترانسفر پولي
پذيرش 24 ساعته
نمای رو به حیاط
نهار در اتاق
نمای خیابان
خدمات اینترنتی
فكس
ميز
مبل
تلويزيون در لابی
لابی
صندوق امانات
Business Center
پارکینگ در هتل
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
اینترنت با سرعت بالا
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
رستوران سنتی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
کافی نت
کپسول آتش نشانی
اعلام حریق
تبديل ارز
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
آسانسور
مبلمان
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
اينترنت در اتاق
رستوران
تاکسی سرویس شبانه روزی
آژانس مسافرتی
مسلط به زبان انگليسی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
دستگاه واکس کفش
سیستم تهویه مطبوع
سالن اجتماعات
سرویس روزانه اتاق
خدمات بیدارباش
حمام
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
خشکشویی
فروشگاه و غرفه
سوئیت
تلفن در اتاق
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
اتاق بازی
رستوران ایرانی
اینترنت در لابی
پله اضطراری
رمپ
پارکینگ روباز
تلفن
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات تور
اتاق چمدان
تالار پذیرایی
ماساژ
جعبه کمک های اولیه
تلويزيون معمولی در لابی

آدرس هتل کرمان کرمان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل کرمان کرمان

(49 نظر)
نقاط قوت:
هیچ نکته مثبتی ندارد
نقاط ضعف:
متاسفانه حالم از این هتل بعلت کثیفی بسیار اتاق پ سرویس حمتم و دستشویی برخورد نامناسب پرسنل دوری مسافت تا شهر قیمت بالا این آشغالدونی به اصطلاح هتل
نقاط قوت:
رفتار محترمانه ومهمان نواز بودن محوطه زیبا
نقاط ضعف:
تایم ارائه صبحانه خوب نیست ساعت شروع صبحانه دیر است
نقاط قوت:
دسترسی خوب به شهر کرمان
نقاط ضعف:
قدیمی است.
نقاط قوت:
ملحفه و تشک تمیز
نقاط ضعف:
ملحفه و تشک تمیز
نقاط قوت:
نسبت به قیمت همه چیز خوب
نقاط ضعف:
نسبت به قیمت همه چیز خوب
نقاط قوت:
قیمت مناسب
نقاط ضعف:
قیمت مناسب
نقاط قوت:
ورودی جلوه خوبی داشت. همین!
نقاط ضعف:
ورودی جلوه خوبی داشت. همین!
اول بگم که برخورد پذیرش از همون اول خوب نبود. رستوران خودشون غذا نداشت و گفتن از بیرون براتون میاریم. اما بعد نیم ساعت زنگ زدن و گفتن سفارش شما موجود نیست و یه چیز دیگه سفارش بدین! در کل تا رسیدن غذا یک ساعت طول کشید! بطور کلی هتل قدیمیه و معمولی رو به پایین حساب میشه. نمیگم اصلاً نیاین اما توقعاتتون نبايد بالا نباشه!
نقاط قوت:
با سلام این هتل نسبت به قیمت هتل خوبی هستش از نظر امکانات مینیمم ها رو داره که قابل قبول هستش (ذکر میکنم نسبت به قیمت) فاصله با مکان های دیدنی اگر با ماشین سفر کردید خوبه ولی بدون ماشین حتما با وسیله باید رفت و آمد کرد بهداشت ملحفه کاملا خوب بود سرویس بهداشتی و حمام هم قابل قبول بود در کل یه مقدار ادوات قدیمی هستش که برا چند شب اذیت کننده نیست (با توجه به قیمت) از نظر آرامش و سر و صدا در زمانی که من بودم بسیار ارام و خوب بود پارکینگ خوبی داره آسانسور نداره البته فقط ۱ طبقه هستش با پله کوتاه
نقاط ضعف:
با سلام این هتل نسبت به قیمت هتل خوبی هستش از نظر امکانات مینیمم ها رو داره که قابل قبول هستش (ذکر میکنم نسبت به قیمت) فاصله با مکان های دیدنی اگر با ماشین سفر کردید خوبه ولی بدون ماشین حتما با وسیله باید رفت و آمد کرد بهداشت ملحفه کاملا خوب بود سرویس بهداشتی و حمام هم قابل قبول بود در کل یه مقدار ادوات قدیمی هستش که برا چند شب اذیت کننده نیست (با توجه به قیمت) از نظر آرامش و سر و صدا در زمانی که من بودم بسیار ارام و خوب بود پارکینگ خوبی داره آسانسور نداره البته فقط ۱ طبقه هستش با پله کوتاه
نقاط قوت:
پارکینگ
نقاط ضعف:
پارکینگ
نقاط قوت:
بد نیس
نقاط ضعف:
کولر ماشینمون بهتر از کولر اتاق بود شوفاژ روشن بود گرما مُردیم اگه پیج داشت خودم خاموشش میکردم ولی نداشت ابزار هم نداشتم که خاموشش کنم خدمات هم که عین خیالش نبود
هتل در حد دو ستاره بود ، توقع هم باید در همین حد داشته باشید
نقاط قوت:
اتاق ها نسبتا (نه کاملا) تمیز بود هزینه اقامت قابل قبول بود
نقاط ضعف:
شیشه پنجره شکسته بود اتاق بوی نامطبوع شوینده و انواع دخانیات!!!! می داد زمان تحویل اتاق به دلیل عدم توجه و رعایت مسافر قبلی، بسیار طولانی شد (بیشتر از ۲ ساعت، حدود ساعت ۴ اتاق به من تحویل داده شد) رادیاتور اتاق کار نمی‌کرد و با وجود تماس با رسپشن اقدامی برای اصلاح آن صورت نگرفت (سیستم گرمایش از طریق اسپیلت کار می کرد) سرویس بهداشتی چندان تمیز و آراسته نبود
با توجه به مدت حضور چند ساعته در هتل بد نبود.
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی نبود
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
موردی دیده نشد
برخورد بد پرسنل
پرسنل هتل مهمان نواز و دارای برخورد مناسبی بودند . فشار آب حمام بسیار کم بود ، سیستم سرمایش هتل به درستی کار نمیکرد و فقط صدا داشت .
خوب بود فقط تهویه هواش خیلی صدا داشت و صبحانه اش هم ضعیف بود
امکانات داخل اتاق بسیار کم بود . برای صرف ناهار و شام ، هتل امکاناتی برای طبخ نداشت و از بیرون سفارشها را میاوردند. نظافت هتل خوب بود . صبحانه خوب بود . وسایل سرمایشی مناسب نبود و صدای زیادی داشت و خنک نبود و فقط دور تند داشت که آزار دهنده بود . برخورد پرسنل نیز خوب بود. جهت استفاده از وای فای نیز چیزی نگفتند که دارد یا خیر .
دریچه کولر اتاق بسته بود و با وجود تذکر برای درست کردن کولر هیچ اقدامی صورت نگرفت ....فشار آب حمام هم بسیار کم بود.
عدم تطبیق رزرو با اتاق تحویلی تخت دو نفره دوبل رزرو کردم دوتا تخت یک نفره دادن
همه چیه هتل با توجه به قیمتش خوبه و تنها مشکلش کولرای آبی هست که اصلا خنک نمیکنه و من از گرما خواب نرفتم
بنام خدا و با سلام اولا فضای صبحانه کوچک بود ثانیا فاقد رستوران برای نهار و شام بود ثالثا از شوفاژ آب چکه می کرد و باید میهمان آنرا تخلیه نمایید رابعا نظافت اتاق مناسب نبود و ملحفه و حوله را هنگام نظافت تعویض نکردند
نسبتا خوب
بیشتر شبیه مسافرخانه بود
هیچ چیز خوبی نداشت
"مناسب" بود
میشه گفت یک مسافر خونه تمیز و مرطب تختو سرویسش بد نیس ولی فضاش وردیاش ودیزاین توش مثل مسافرخونست بوی فضالب هم دار قیمتش خیلی بلا نهایت شبی 70 صبحانشم متوسط
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان هتل
نقاط ضعف:
کارد و چنگالها گاهی اوقات خوب تمیز نشده اند
خیلی هتل خوب و جالبی نبود.و ارزش رفتن نداره.بیشتر شبیه مسافر خونه هست.من هنل آسام و یا هزار رو پیشنهاد میکنم
لابی هتل قشنگ بود ولی اتاق ها نسبتا خوب نبود. همینطور صبحانه خوب نبود.
منوی صبحانه نا کافی بود.
با توجه به قیمت ، فضای خوب داشت، رفتار کارمندان بسیار عالی
خوب بود
با توجه به قیمت ، فضای خوب داشت، رفتار کارمندان بسیار عالی ...
خوب بود...
پیشنهاد نمیدمرضایت بخش نیست
متوسط بود
متوسط بود...
متوسط
متوسط...
تقریبا در مرکز شهر و با قابلیت دسترسی به بازار و ادارات و موسسات قرار دارد.صبحانه خوبی دارد
خیلی معمولی
خیلی معمولی...
هتل تمیز و خوبی بود...
برخورد کارکنان و تمیزی هتل خوب بود ...
در کل هتل تمیز و مرتبی بود ...
نقاط قوت:
برخورد توام با احترام کارکنان و پذیرش
نقاط ضعف:
اشکال در پارک خودرو درب پارکینگ از ورودی پشتی هتل است که گاهی کمی اتلاف وقت برای ورود دارد عدم مهیا بودن صبحانه به تعداد مسافران در زمان ذکر شده برای صرف آن.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل کرمان کرمان

مهمانان هتل کرمان کرمان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل کرمان کرمان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل کرمان کرمان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل کرمان کرمان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل کرمان کرمان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.