هتل گواشیر کرمان

كرمان، بزرگراه امام، نبش بلوار امام حسین
1.9
امتیاز کاربران
33
نظرات کاربران

معرفی هتل گواشیر کرمان

هتل گواشیر کرمان یکی از هتل های ۳ ستاره خوب این شهر می‌باشد. از جمله امكانات این هتل یخچال، تلویزیون، سوئیت، رستوران، سرویس فرنگی، سرویس ایرانی، پاركینگ، نمازخانه، لابی و سالن ورزش می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل گواشیر کرمان

ظرفیت 1 نفر

یک تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق یک تخته ویژه
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 2 نفر

دو تخته دابل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق دو تخته - توئین
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,000,000 تومان
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
1,000,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,000,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,000,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,000,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
875,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
875,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق سه تخته
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,170,000 تومان
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
1,170,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,170,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,170,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,170,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,067,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,067,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,370,000 تومان
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
1,370,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,370,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,370,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,370,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,264,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,264,000 تومان
اتاق چهار نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 6 نفر

سوئیت شش نفره
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,900,000 تومان
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
1,900,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,900,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,900,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,900,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,800,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,800,000 تومان
سوئیت شش نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت

امکانات اتاق های هتل گواشیر کرمان

تلویزیون
یخچال
سالن کنفرانس
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
آلاچیق
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
تالار عروسی
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
مبلمان
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
رمپ
پله اضطراری
ویلچر
اتاق بازی
اطفای حریق
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
تلفن در اتاق
سوئیت
سالن ورزش
بیلیارد
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
پاركينگ
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
اينترنت در لابی
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
امكانات برای معلولين
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
اینترنت بی سیم
کپسول آتش‌نشانی در لابی
Business Center
رخت آویز

آدرس هتل گواشیر کرمان روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل گواشیر کرمان

(33 نظر)
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل و نظافت
نقاط ضعف:
برخورد خوب پرسنل و نظافت
نقاط قوت:
تمیز بودن هتل_ برخورد متاسب پرسنل هتل _ داشتن پارکینگ مناسب
نقاط ضعف:
نکته منفی خاصی ندیدم
نقاط قوت:
محوطه بزرگ
نقاط ضعف:
پاریکینگ روباز، بسیار قدیمی, از لحاظ رعایت بهداشت و بروز بودن بسیار ضعیف, امکانات اتاق: فاقد سشوار, فاقد فلاسک , سیستم گرمایش با اینکه شوفاژ بسته بود بخاطر رد شدن لوله آب گرم از زیر اتاق بسار گرم بود و موقع باز کردن شیر شوفاژ به شدت صدا میکرد, اسپیلت داشت ولی کنترلی در دسترس نبود, سر وصدای راهرو زیاد , بشقاب چنگال و لوازم صفر در مجموع در حد یک مهمانسرا با مدیریت ضعیف صبحانه تنوع بسیار پایین
نقاط قوت:
پرسنل خوش برخورد
نقاط ضعف:
سرویس بهداشتی کثیف و عمق فاجعه رو زمانی که یک مقدار رو بالشتی رو کنار میزنید متوجه میشدید. سلف صبحانه ضعیف
همه چیز عالی ولی در اتاق های دو تخته و یک تخته به خاطر مجاورت با اتوبان اصلا نمی‌شود خوابید
نقاط قوت:
تنها نکته مثبت دار بودن حیاط بزرگه که میشه ازش استفاده کرد
نقاط ضعف:
نظافت ضعیفبدون wi_fi (فقط طبقه همکف اینترنت داره)سی سال پیش بازسازی شدهبدون هماهنگی اتاق رو میان مرتب میکنندوش حمام خرابفشار آب پائین
نقاط قوت:
همه چیز در حد خوب است
نقاط ضعف:
قیمت این هتل مثل هتلهای دیگر بالاست
نقاط قوت:
رفتار پرسنل خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
در یخچال جز آب چیزی نبود. برای روز جدید هم باید خودم مراجعه میکردم تا آب را تحویل بگیرم
نقاط قوت:
نکته مثبت اصلا نداره
نقاط ضعف:
راهرو کثیف اشپزخونه کثیفپرسنل هم برخورد بد داشتنسوسک تو راهرو بود.
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
عدم مدیریت
نقاط قوت:
رفتار خوب پرسنل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
رفتار پرسنلصبحانه
نقاط ضعف:
سرویس بهداشتی ایرانی خارج از اتاق.نظافت کم سرویس بهداشتی داخل خود اتاق.نبود نظافت و بوی بد سرویس های ایرانی داخل هر طبقه هتل.در حد هتل ۳ ستاره اعلام نشده نبود و قطعا انتخاب اینده نخواهد بود.
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
رستوران نداشت و از مرکز رستوران ها فاصله داره خدمات یخچال هم فقط یک آب بود
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
داخل هتل مارمولک بود. تو قسمت راهرو هتل صبحونه افتضاح بالشتها همه کثیف داخل یخچال فقط دو تا بطری اب معدنی یعنی هتل بی ستاره از این هتل هم تمیزه هم امکاناتش بهتره
نقاط قوت:
فضای خوب و تمیز پرسنل خوب قیمت خوب همه چیز عالی
نقاط ضعف:
ندارد
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
برخورد و سرویس دهی خیلی خیلی پایین کارکنان هتل
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل پاکیزگی هتل در کل نسبت به قیمت خوبه
نقاط ضعف:
صبحانه بسیار معمولی صبحانه گرم ندارد
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
نکته ای نداشت
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
مورد خاصی ندیدم
بسیار مناسب و اقتصادی
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
موردی نداشت
نقاط قوت:
خوب بود همه چی
نقاط ضعف:
مینی بار نداشت یخچال
خوب بود
همه چیز تو این هتل معمولی رو به پایین ولی چون تو کرمان تعداد هتل ها کمه گزینه زیادی ندارید و قیمت ها نسبت به خدمات معقول نیست
هتل بسیار بزرگ و معتبری است. سطح تمیزی قابل قبول است و تهویه مطبوع است. برای سفرهای کاری و گروهی بسیار مناسب است ولی برای سفرهای خانوادگی کم امکانات است.
هتل به هیچ وجه در حد حتی یک ستاره هم نبود . فضای بی روح و کهنه . نمای بسیار زشت بیرون . بوی گند سیگار داخل اتاق .پرسنلی که به هیچ وجه پرستیژ پرسنل هتل را نداشتند . به هیچ وجه توصیه نمیکنم . معتقدم که جاباما باید آنرا از لیست خود حذف کند .
تخت ها ناماسب و سویس روتختی و ... ضعیف بود صبحانه هم نان و پنیر و .... اگر برای کار به کرمان سفر دارید و همراه با همسر نیستید این هتل رو انتخاب کنید
قدیمی و دور از دسترس بود یه جورایی هم هتل ارواح بود . چون اون روزی که من رسیدم من فقط دو سه نفر را دیدم توش. یاد فیلم درخشش افتادم
بسیار بزرگ و خالی. کمی دور از شهر و جاهای دیدنی. فقط برای جایی برای خوابیدن مناسب است
نقاط قوت:
نظافت روزانه سرویس صبحانه خوب فضای زیبا سیستم سرمایشی عالی برخورد مناسب پرسنل هتل
نقاط ضعف:
عدم وجود رستوران جهت نهار و شام عدم وجود مینی بار در اتاق
واقعا باید اسم مسافر خونه روی این هتل گذاشت ما نصف شب رسیدیم که با برخورد پرسنل در حد مسافر خانه مواجه شدیم... بقیه ماجرا دیگه گفتن نداره
سفر فوق العاده ای بود هتل گواشیر هم نسبت به قیمتش می ارزید. همه چیز عالی بود. غذای رستوران این هتل خوش طعم بود البته ما یه وعده بیشتر در هتل نبودیم. اتاقمون تمیز بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل گواشیر کرمان

مهمانان هتل گواشیر کرمان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل گواشیر کرمان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل گواشیر کرمان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل گواشیر کرمان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل گواشیر کرمان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.