هتل آپارتمان آسام کرمان

کرمان، خیابان شهید بهشتی، کوچه 5
-
امتیاز کاربران
32
نظرات کاربران

معرفی هتل آپارتمان آسام کرمان

هتل آپارتمان آسام کرمان هتلی تازه تاسیس و لوکس است. این هتل دارای 4 طبقه است و امکانات رفاهی خوبی دارد. گفتنی است محیطی آرام و مناسب این هتل، اقامتی راحت با پرسنلی کارآزموده و حرفه‌ای میزبان میهمانان گرامی فراهم آورده است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپارتمان آسام کرمان

ظرفیت 1 نفر

سوئیت یک خوابه
ای‌گردش
660,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
660,000 تومان
8 بهمن
شنبه
660,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
660,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
660,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
660,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
660,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
660,000 تومان
14 بهمن
جمعه
660,000 تومان
15 بهمن
شنبه
660,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
660,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
660,000 تومان
سوئیت یک خوابه دو تخته برای یک نفر
اسنپ تریپ
660,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
660,000 تومان
8 بهمن
شنبه
660,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
660,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
660,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
660,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
660,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
660,000 تومان
14 بهمن
جمعه
660,000 تومان
15 بهمن
شنبه
660,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
660,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
660,000 تومان
آپارتمان یک خوابه برای یک نفر
ایران هتل آنلاین
660,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
660,000 تومان
8 بهمن
شنبه
660,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
660,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
660,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
660,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
660,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
660,000 تومان
14 بهمن
جمعه
660,000 تومان
15 بهمن
شنبه
660,000 تومان
سوئیت یکخوابه دوتخته برای یک نفر
اقامت 24
660,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
660,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
660,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
660,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
660,000 تومان
14 بهمن
جمعه
660,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
660,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
660,000 تومان
سوئیت یک نفره
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 2 نفر

سوئیت یک خوابه دو تخته
اسنپ تریپ
760,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
760,000 تومان
8 بهمن
شنبه
760,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
760,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
760,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
760,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
760,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
760,000 تومان
14 بهمن
جمعه
760,000 تومان
15 بهمن
شنبه
760,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
760,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
760,000 تومان
آپارتمان یک خوابه برای دو نفر
ایران هتل آنلاین
760,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
760,000 تومان
8 بهمن
شنبه
760,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
760,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
760,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
760,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
760,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
760,000 تومان
14 بهمن
جمعه
760,000 تومان
15 بهمن
شنبه
760,000 تومان
سوئیت یک خوابه دو نفره
ای‌گردش
760,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
760,000 تومان
8 بهمن
شنبه
760,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
760,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
760,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
760,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
760,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
760,000 تومان
14 بهمن
جمعه
760,000 تومان
15 بهمن
شنبه
760,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
760,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
760,000 تومان
سوئیت یک خوابه دو نفره
اقامت 24
760,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
شنبه
760,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
760,000 تومان
15 بهمن
شنبه
760,000 تومان
سوئیت یک خوابه دو نفره
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 4 نفر

سوئیت یک خوابه چهار نفره
ای‌گردش
988,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
988,000 تومان
8 بهمن
شنبه
988,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
988,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
988,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
988,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
988,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
988,000 تومان
14 بهمن
جمعه
988,000 تومان
15 بهمن
شنبه
988,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
988,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
988,000 تومان
سوئیت یک خوابه چهار نفره
اقامت 24
988,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
988,000 تومان
آپارتمان یک خوابه برای چهار نفر
ایران هتل آنلاین
990,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
990,000 تومان
8 بهمن
شنبه
990,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
990,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
990,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
990,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
990,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
990,000 تومان
14 بهمن
جمعه
990,000 تومان
15 بهمن
شنبه
990,000 تومان
سوئیت یک خوابه چهار تخته
اسنپ تریپ
1,006,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
1,006,000 تومان
8 بهمن
شنبه
1,006,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
1,006,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
1,006,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
1,006,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
1,006,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,006,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,006,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,006,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,006,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,006,000 تومان
سوئیت یک خوابه چهار نفره
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت

امکانات اتاق های هتل آپارتمان آسام کرمان

تلویزیون
یخچال
آسانسور
اعلام حریق
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
روم سرويس 24 ساعته
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
نمازخانه
پارکینگ
استخر
سونا
اینترنت در لابی
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
پارکینگ سرپوشیده
لابی
سرویس به مرکز شهر
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
تلفن در اتاق
سوئیت
آرایشگاه
فروشگاه
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
سرویس بهداشتی
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
كافی شاپ
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
پارکینگ در اطراف هتل
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
صندوق امانات
لابی
تلويزيون در لابی
مبل
خشکشویی
خدمات اتو
فكس
نمای کوچه
صبحانه در اتاق
تلويزيون LED در لابی
نمای رو به حیاط

آدرس هتل آپارتمان آسام کرمان روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان آسام کرمان

(32 نظر)
نقاط قوت:
نوساز و تمیز
نقاط ضعف:
نوساز و تمیز
خیلی خوب
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
کولر ابی که از سقف دریچه داشت
نقاط قوت:
فقط این که در مرکز شهر است
نقاط ضعف:
فقط این که در مرکز شهر است
مطمئنا من دیگه این هتل که چه عرض کنم (مسافر خانه) رو برای اقامت انتخاب نمیکنم
نقاط قوت:
مهمترین ویژگی آن دسترسی به مرکز شهر هست
نقاط ضعف:
مهمترین ویژگی آن دسترسی به مرکز شهر هست
نقاط قوت:
همه چیز خوب بود فقط نت نداشتن
نقاط ضعف:
همه چیز خوب بود فقط نت نداشتن
خوب بود
نقاط قوت:
نداشت
نقاط ضعف:
نبود روشویی در حمام،توالت خراب،زیرآب ظرفشویی خراب،بد اخلاقی مدیریت
نقاط قوت:
تمیز.برخورد خوب.صبحانه خوب.تمیز تمیز تمیز
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
تمیز شیک مرتب و تازه ساز درسته هتل اپارتمان ولی اندازه یک هتل سه ستاره کیفیت داشت
نقاط ضعف:
تمیز شیک مرتب و تازه ساز درسته هتل اپارتمان ولی اندازه یک هتل سه ستاره کیفیت داشت
نقاط قوت:
مركز شهر و تميز بودن
نقاط ضعف:
مركز شهر و تميز بودن
در كل خوب است
نقاط قوت:
بسیاار تمیزه
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
هتل تمیز و مرتب. از همه لحاظ خوب. فقط نیاز به پارکینگ مسقف دارد.
خوب
متاسفانه تعداد هتل در کرمان کم است و فقط یک هتل خیلی خوب است که آن هم گران است .این هتل نسبت به قیمت آن قابل قبول است.
نقاط قوت:
در مجموع همه چی خوب بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی نبود
نقاط قوت:
کاملا رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
ملاحظه نشد
یکی از بهترین گزینه های مرمان
نقاط قوت:
در مجموع خوب بود
نقاط ضعف:
تایم صبحانه مناسب نبود و اعلام کردن باید شب اردر صبحانه رو انتخاب کنید
پارکینگش خیلی بد بود. در مورد صبحانه صبح ها در اطاق سرو میشد و خیلی محدود بود از نظر تنوع غذایی. برخورد کارکنان معمولی بود. از لحاظ نظافت هم که در مدت اقامت در هتل اصلا انجام نشد. در کل هتل ضعیفی بود و به مسافرخانه مدرن بیشتر میخوره تا هتل. و خوبیش به نوساز بودنش و تمیز بودنش در بدو ورود بود.
نقاط قوت:
هتل بسیار تمیزه
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
امکانات و موقعیت هتل عالی اتاق ها بزرگ و مرتب حتما پیشنهاد میکنم واسه سفر به کرمان این هتل رزرو کنید باتشکر از پرسنل و مدیریت هتل
در کل خیلی متوسط است . سرویس خواب و حمام و دستشویی و آشپزخانه تمیز می باشند ولی نظافت و بهداشت مبلمان اصلا رعایت نشده. کیفیت صبحانه عالی بود. صبحانه به نظر خانگی بود. از نظر دسترسی عالیه ولی سوییت ها اصلا دلباز نیست و سر و صدای مابقی سویت ها بیرون میاد. در کل خیلی متوسط و معمولی بود. به نظرم قیمتش میتونه پایین تر باشه
از نظرتمیزبودن عالی بود .از نظرموقعیت دربهترین جای شهر کرمان دسترسی به تمام نقاط شهر راحت بود.ازنظرقیمت نسبت به جاهای دیگرمناسب بود .برخوردپرسنل هتل بسیارخوب بودازمدیریت هتل کمال تشکردارم
هتلی ارام و ساکت و درعین حال با وسایلی نو و تمیز بسیار راضی بودم
نقاط قوت:
موقعیت مکانی و دسترسی به اماکن دیدنی و تاکسی بسیار خوببرخورد خوب پرسنلامکانات و نظافت کافی اتاقها و سرویس صبحانه مناسبآرامش، دید مناسب و نور کافی محیطدر مجموع اقامت در این هتل را به دیگران هم پیشنهاد میکنم
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
مسافرخانه خوب
صبحانه بعد از ۷ونیم داده میشود به همین علت من دیگر به هتل نمیروم
همه چیز بسیار تمیز و عالی بود و مثل یک آپارتمان مسکونی مستقل توش احساس راحتی می کردی
خوب بود
با سلام در ابتدا ودرتابلو هتل اعلام شده بود داراى ٣ستاره هستند. ولى با اينكه يك ستاره بودند نحوه برخورد عوامل خوب بود و تنها كمبودى كه احساس ميشد عدم نصب تورى پشه گير پنجره ها ونداشتن مسواک وخمير دندان يك با مصرف بود وتورى به اين خاطر چون اگه پنجزه باز ميشد حشرات وارد مى شدن واگه بسته بودند منزل گرم مى شد
کارکنان خوب و خوش برخورد اتاق تمیز صبحانه مناسب اینترنت اتاق ضعیف موقعیت مناسب
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آپارتمان آسام کرمان

مهمانان هتل آپارتمان آسام کرمان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپارتمان آسام کرمان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپارتمان آسام کرمان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپارتمان آسام کرمان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپارتمان آسام کرمان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.