هتل آپارتمان آسام کرمان

کرمان، خیابان شهید بهشتی، کوچه 5
-
امتیاز کاربران
20
نظرات کاربران

معرفی هتل آپارتمان آسام کرمان

هتل آپارتمان آسام کرمان هتلی تازه تاسیس و لوکس است. این هتل دارای 4 طبقه است و امکانات رفاهی خوبی دارد. گفتنی است محیطی آرام و مناسب این هتل، اقامتی راحت با پرسنلی کارآزموده و حرفه‌ای میزبان میهمانان گرامی فراهم آورده است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپارتمان آسام کرمان

آسام-سوئیت یک نفره
سوئیت یک نفره
جاباما
270,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 شهریور
جمعه
270,000
تومان
29 شهریور
شنبه
270,000
تومان
30 شهریور
یکشنبه
270,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
270,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
271,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
271,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
271,000
تومان
4 مهر
جمعه
271,000
تومان
5 مهر
شنبه
271,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
271,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
271,000
تومان
هتل یار
272,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 شهریور
جمعه
272,000
تومان
29 شهریور
شنبه
272,000
تومان
30 شهریور
یکشنبه
272,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
272,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
280,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
280,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
280,000
تومان
4 مهر
جمعه
280,000
تومان
5 مهر
شنبه
280,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
280,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
280,000
تومان
اقامت 24
272,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 شهریور
جمعه
272,000
تومان
29 شهریور
شنبه
272,000
تومان
30 شهریور
یکشنبه
272,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
272,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
272,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
272,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
272,000
تومان
4 مهر
جمعه
272,000
تومان
5 مهر
شنبه
272,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
272,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
272,000
تومان
ای‌گردش
280,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 شهریور
جمعه
280,000
تومان
29 شهریور
شنبه
280,000
تومان
30 شهریور
یکشنبه
280,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
280,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
285,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 شهریور
جمعه
285,000
تومان
29 شهریور
شنبه
285,000
تومان
30 شهریور
یکشنبه
285,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
285,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
295,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 شهریور
جمعه
295,000
تومان
29 شهریور
شنبه
295,000
تومان
30 شهریور
یکشنبه
295,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
295,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
آسام-سوئیت یکخوابه دونفره
سوئیت یکخوابه دونفره
جاباما
360,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 شهریور
جمعه
360,000
تومان
29 شهریور
شنبه
360,000
تومان
30 شهریور
یکشنبه
360,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
360,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
361,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
361,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
361,000
تومان
4 مهر
جمعه
361,000
تومان
5 مهر
شنبه
361,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
361,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
361,000
تومان
هتل یار
362,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 شهریور
جمعه
362,000
تومان
29 شهریور
شنبه
362,000
تومان
30 شهریور
یکشنبه
362,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
362,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
370,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
370,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
370,000
تومان
4 مهر
جمعه
370,000
تومان
5 مهر
شنبه
370,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
370,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
370,000
تومان
اقامت 24
362,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 شهریور
جمعه
362,000
تومان
29 شهریور
شنبه
362,000
تومان
30 شهریور
یکشنبه
362,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
362,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
362,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
362,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
362,000
تومان
4 مهر
جمعه
362,000
تومان
5 مهر
شنبه
362,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
362,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
362,000
تومان
ای‌گردش
370,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 شهریور
جمعه
370,000
تومان
29 شهریور
شنبه
370,000
تومان
30 شهریور
یکشنبه
370,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
370,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
375,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 شهریور
جمعه
375,000
تومان
29 شهریور
شنبه
375,000
تومان
30 شهریور
یکشنبه
375,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
375,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
385,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 شهریور
جمعه
385,000
تومان
29 شهریور
شنبه
385,000
تومان
30 شهریور
یکشنبه
385,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
385,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
آسام-سوئیت یکخوابه چهارنفره
سوئیت یکخوابه چهارنفره
جاباما
510,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 شهریور
جمعه
510,000
تومان
29 شهریور
شنبه
510,000
تومان
30 شهریور
یکشنبه
510,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
510,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
511,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
511,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
511,000
تومان
4 مهر
جمعه
511,000
تومان
5 مهر
شنبه
511,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
511,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
511,000
تومان
اقامت 24
512,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 شهریور
جمعه
512,000
تومان
29 شهریور
شنبه
512,000
تومان
30 شهریور
یکشنبه
512,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
512,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
512,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
512,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
512,000
تومان
4 مهر
جمعه
512,000
تومان
5 مهر
شنبه
512,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
512,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
512,000
تومان
هتل یار
512,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 شهریور
جمعه
512,000
تومان
29 شهریور
شنبه
512,000
تومان
30 شهریور
یکشنبه
512,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
512,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
520,000
تومان
2 مهر
چهارشنبه
520,000
تومان
3 مهر
پنجشنبه
520,000
تومان
4 مهر
جمعه
520,000
تومان
5 مهر
شنبه
520,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
520,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
520,000
تومان
ای‌گردش
520,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 شهریور
جمعه
520,000
تومان
29 شهریور
شنبه
520,000
تومان
30 شهریور
یکشنبه
520,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
520,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
525,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 شهریور
جمعه
525,000
تومان
29 شهریور
شنبه
525,000
تومان
30 شهریور
یکشنبه
525,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
525,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
535,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 شهریور
جمعه
535,000
تومان
29 شهریور
شنبه
535,000
تومان
30 شهریور
یکشنبه
535,000
تومان
31 شهریور
دوشنبه
535,000
تومان
1 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل آپارتمان آسام کرمان

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
لاندری
اینترنت در لابی
سیستم گرمایشی سرمایشی
روم سرویس 24 ساعته
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
تلویزیون LCD در لابی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات خانه‌داری
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
تلفن
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
پارکینگ سرپوشیده
لابی
سرویس به مرکز شهر
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
تلفن در اتاق
سوئیت
آرایشگاه
فروشگاه
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
سرویس بهداشتی
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
تهویه مطبوع
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
خود پرداز بانک
پارکینگ در اطراف هتل
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
اسانسور
پاركينگ
صندوق امانات
لابی
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
تلويزيون در لابی
مبل
روم سرويس
خشکشویی
خدمات اتو
فكس
فتوكپي
نمای کوچه
صبحانه در اتاق
تلويزيون LED در لابی
نمای رو به حیاط
تاکسی سرویس

آدرس هتل آپارتمان آسام کرمان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان آسام کرمان

(20 نظر)
نقاط قوت:
در مجموع همه چی خوب بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی نبود
نقاط قوت:
رضایت نداشتم
نقاط ضعف:
از هیچ نظری راضی نبودم
نقاط قوت:
کاملا رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
ملاحظه نشد
نقاط قوت:
در مجموع خوب بود
نقاط ضعف:
تایم صبحانه مناسب نبود و اعلام کردن باید شب اردر صبحانه رو انتخاب کنید
تمیزی و کیفیت اتاق عالی بود.
من در اردیبهشت 98 بمدت سه شب در این هتل اقامت داشتم. اطاقها در اصل سوئیت هستند و نه صرفا ً اطاق. بعنوان مثال اطاق دو تخته که من داشتم یک هال و یک آشپزخانه اُپن خیی کوچک داشت و در کنار آن خود اطاق خواب جدا بود. هم دستشویی فرنگی دارد و هم ایرانی و جدا از همند. سوئیت واقعا ً تمیز است. دستشویی و حمام هم همینطور. تختخوابها هم تمیز و مرتبند. وسایل لازم برای آشپزی بطور نسبی موجودند (یک قابلمه و یک ماهیتابه و چند قاشق و چنگال و کارد) ولی اگر میخواهید داخل سوئیت آشپزی کنید بهتر است تا آنجا که میتوانید با خود وسایل ببرید. کتری و قوری استیل چای هم دارد. تمیزکاری و نظافت روزانه ندارند و در صورت لزوم باید هماهنگ کنید. آسانسور خوب و جاداری دارد. مکان هتل هم خوب است و روبروی باغ موزه هرندی است و در محله خوبی از کرمان قرار دارد و با تاکسی حدود ۱۰ دقیقه تا میدان ارگ و مجموعه گنجعلیخان راه است. جای چندانی برای آویزان کردن لباس وجود ندارد و در جا دادن و آویز کردن لباسها بویژه اگر زیاد لباس داشته باشید مشکلاتی است. صبحانه را داخل اطاق می اورند و رستوران اصلا ً ندارد و بنابراین صبحانه سلف سرویس نیست. در روی میز یک منو است که چندین نوع صبحانه نوشته شده و هر روز غروب با شما تماس میگیرند تا یک صبحانه را برای روز بعد انتخاب کنید و بین ۷.۵ تا ۸ صبح صبحانه را می آورند دم درب اطاق و سر موقع. جای امنی به نظر میرسد و خدمتکارانش هم خوب به نظر میرسند. البته روی چک آوت حساسند. مثلا ً من باید ساعت ۲.۵ میرفتم ولی ۱۲.۵ تماس گرفتند و مجبور شدم تا ساعت ۱۳ بروم پایین و حدود ۱.۵ ساعت در لابی کوچکی که دارد (اطاق پذیرش) به سر ببرم. سر وصدای خاصی ندارد و جای ساکتی است. پذیرش آن کمی عنق و خشک به نظر میرسد و شک دارم که شاید با غیر بومیها چندان میانه ای ندارند. من از کولر استفاده نکردم ولی کولر خوب و نویی داشت. رادیاتور هم داخل اطاق و هال بود. تلویزیون نو وخوبی هم دارد. در کل و البته با توجه به هزینه ای که میپردارسد (با این توضیح که در کل در شهر کرمان هتلها گران به نظر میرسند که دلیل آن را نمیدانم و کمی تعجب بر انگیز است) و نیز انتظارات از هتل با توجه به تعداد ستاره آن میتوانم بگویم هتل خوبی است ولی نه خیلی خوب چه برسد به عالی.
پارکینگش خیلی بد بود. در مورد صبحانه صبح ها در اطاق سرو میشد و خیلی محدود بود از نظر تنوع غذایی. برخورد کارکنان معمولی بود. از لحاظ نظافت هم که در مدت اقامت در هتل اصلا انجام نشد. در کل هتل ضعیفی بود و به مسافرخانه مدرن بیشتر میخوره تا هتل. و خوبیش به نوساز بودنش و تمیز بودنش در بدو ورود بود.
امکانات و موقعیت هتل عالی اتاق ها بزرگ و مرتب حتما پیشنهاد میکنم واسه سفر به کرمان این هتل رزرو کنید باتشکر از پرسنل و مدیریت هتل نداشتن آینه در حمام
اتاق ها تمیز و به این صورت هست که خواب و نشیمن جدا هستند, حمام و دستشویی هم جداست, ورودی که لابی هست بسیار کوچک و معمولی. از همه بدتر که صبحانه در اتاق سرو می شود و به صورت منویی است که بنده اگر این موضوع رو میدانستم اینجا را انتخاب نمی کردم. قیمت نسبت به کیفیت نمی ارزد
در کل خیلی متوسط است . سرویس خواب و حمام و دستشویی و آشپزخانه تمیز می باشند ولی نظافت و بهداشت مبلمان اصلا رعایت نشده. کیفیت صبحانه عالی بود. صبحانه به نظر خانگی بود. از نظر دسترسی عالیه ولی سوییت ها اصلا دلباز نیست و سر و صدای مابقی سویت ها بیرون میاد. در کل خیلی متوسط و معمولی بود. به نظرم قیمتش میتونه پایین تر باشه
10 بهمن 97 اینجا بودم .به نظرم از هتل هایه 4 و 5 ستاره هم تمیز تر هست . خیلی عالی در انتخاب این هتل شک نکنید .
از نظرتمیزبودن عالی بود .از نظرموقعیت دربهترین جای شهر کرمان دسترسی به تمام نقاط شهر راحت بود.ازنظرقیمت نسبت به جاهای دیگرمناسب بود .برخوردپرسنل هتل بسیارخوب بودازمدیریت هتل کمال تشکردارم
مسافرخانه خوب
صبحانه بعد از ۷ونیم داده میشود به همین علت من دیگر به هتل نمیروم
پیش از هرچیز توجه کنید که آسان هتل آپارتمان است و امکانات هتل مثل رستوران مستقر ، استخر ، سالن ورزشی و غیره را ندارد.در معماری داخل سوئیتها برای کف و دیوار سرامیک کار شده که عرف هتلداری نیست و وسایل داخلی لوکس و برند نیستند اما همه چیز به شکل فوق‌العاده‌ای تمیز است انگار داخل خانه خودت باشی و البته همه وسایل نو است. قیمت منطقی است در ضمن من که از جاباما رزرو کرده بودم از همسفرم که به خود آسام مراجعه کرده بود کمتر پرداختم. آسام گذشته از آرامش و بی‌ سر و صدا بودن محل قرارگیری در حوالی میدان آزادی است که منطقه خوبی از کرمان است و دسترسی خوبی به همه شهر دارد. دست آخر اینکه پذیرش ، نگهبانی و روم سرویس بسیار مودب و صمیمی هستند و اگر دوباره سفر کاری به کرمان داشته باشم همین هتل را انتخاب می‌کنم‌. کافی شاپ، امکانات تفریحی و رستوران مستقر ندارد و سالن صبحانه بیرون هتل است.
همه چیز بسیار تمیز و عالی بود و مثل یک آپارتمان مسکونی مستقل توش احساس راحتی می کردی
من تازه اینجا بودم واقعا عالی بود یکمی صبحانه جالب نبود اما بقیه موارد راضی بودم
خوب بود
با سلام در ابتدا ودرتابلو هتل اعلام شده بود داراى ٣ستاره هستند. ولى با اينكه يك ستاره بودند نحوه برخورد عوامل خوب بود و تنها كمبودى كه احساس ميشد عدم نصب تورى پشه گير پنجره ها ونداشتن مسواک وخمير دندان يك با مصرف بود وتورى به اين خاطر چون اگه پنجزه باز ميشد حشرات وارد مى شدن واگه بسته بودند منزل گرم مى شد
کارکنان خوب و خوش برخورد اتاق تمیز صبحانه مناسب اینترنت اتاق ضعیف موقعیت مناسب
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آپارتمان آسام کرمان

مهمانان هتل آپارتمان آسام کرمان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپارتمان آسام کرمان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپارتمان آسام کرمان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپارتمان آسام کرمان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپارتمان آسام کرمان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.