اقامتگاه سنتی خانه عامری ها کاشان

کاشان، خیابان علوی، بن بست باستان هفتم
4
امتیاز کاربران
51
نظرات کاربران

معرفی اقامتگاه سنتی خانه عامری ها کاشان

مجموعه خانه تاریخی عامری ها که از چند خانه مجزای مجاور و در ارتباط با یکدیگر شکل گرفته با مساحت حدود ۹۰۰۰ متر مربع شامل ۸۵ اتاق و ۳ خانه با ۵ حیاط مرکزی به صورت اندرونی و بیرونی همراه با فضاهای سرپوشیده متعدد و متنوع، یکی از قدیمی ترین خانه های تاریخی کاشان محسوب می شود. قدمت این مجموعه به دوران زندیه مربوط می شود، در سال ۱۳۷۴ تعمیرات حیاط بیرونی و اندرونی توسط میراث فرهنگی کاشان آغاز گردید و در سال ۱۳۷۹ مجموعه ی عامری ها در طرح پردیسان سازمان میراث فرهنگی کشور قرار گرفت و برنامه ریزی شد که به مهمانسرای بزرگ گردشگری مبدل گردید. ویژگی بارز این بنا، وسیع بودن هر دو حیاط و همینطور مجلل بودن فضاها و تزئینات این خانه و دارای بلندترین بادگیر در بین بادگیرهای خانه‌های کاشان می باشد. خانه تاریخی عامری ها از لحاظ قدمت و معماری، از تمام خانه های تاریخی کاشان قدیمی تر و متفاوت تر است. این خانه تاریخی به عنوان یک مجموعه اقامتی بی نظیر در ۲۶ خرداد ماه ۱۳۹۳ افتتاح گردیده است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو اقامتگاه سنتی خانه عامری ها کاشان

خانه عامری ها-یک تخته رویال
یک تخته رویال
هتل یار
1,036,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
1,036,000
تومان
4 تیر
جمعه
1,036,000
تومان
5 تیر
شنبه
1,036,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
1,036,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
1,036,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
1,036,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
1,036,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
1,036,000
تومان
11 تیر
جمعه
1,036,000
تومان
12 تیر
شنبه
1,036,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
1,036,000
تومان
اقامت 24
1,075,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
1,075,000
تومان
4 تیر
جمعه
1,075,000
تومان
5 تیر
شنبه
1,075,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
1,075,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
1,075,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
1,075,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
1,075,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
1,075,000
تومان
11 تیر
جمعه
1,075,000
تومان
12 تیر
شنبه
1,075,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
1,075,000
تومان
خانه عامری ها-دو تخته توئین
دو تخته توئین
اقامت 24
1,125,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
1,125,000
تومان
4 تیر
جمعه
1,125,000
تومان
5 تیر
شنبه
1,125,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
1,125,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
1,125,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
1,125,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
1,125,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
1,125,000
تومان
11 تیر
جمعه
1,125,000
تومان
12 تیر
شنبه
1,125,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
1,125,000
تومان
خانه عامری ها-سوئیت پرزیدنتال دو خوابه
سوئیت پرزیدنتال دو خوابه
هتل یار
2,610,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
2,610,000
تومان
4 تیر
جمعه
2,610,000
تومان
5 تیر
شنبه
2,610,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
2,610,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
2,610,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
2,610,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
2,610,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
2,610,000
تومان
11 تیر
جمعه
2,610,000
تومان
12 تیر
شنبه
2,610,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
2,610,000
تومان
اقامت 24
2,753,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
2,753,000
تومان
4 تیر
جمعه
2,753,000
تومان
5 تیر
شنبه
2,753,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
2,753,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
2,753,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
2,753,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
2,753,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
2,753,000
تومان
11 تیر
جمعه
2,753,000
تومان
12 تیر
شنبه
2,753,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
2,753,000
تومان
خانه عامری ها-شاه نشین - تخت دبل+1تشک
شاه نشین - تخت دبل+1تشک
هتل یار
3,018,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
3,018,000
تومان
4 تیر
جمعه
3,018,000
تومان
5 تیر
شنبه
3,018,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
3,018,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
3,018,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
3,018,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
3,018,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
3,018,000
تومان
11 تیر
جمعه
3,018,000
تومان
12 تیر
شنبه
3,018,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
3,018,000
تومان
خانه عامری ها-سوئیت رویال ماه عسل
سوئیت رویال ماه عسل
هتل یار
1,998,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
1,998,000
تومان
4 تیر
جمعه
1,998,000
تومان
5 تیر
شنبه
1,998,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
1,998,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
1,998,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
1,998,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
1,998,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
1,998,000
تومان
11 تیر
جمعه
1,998,000
تومان
12 تیر
شنبه
1,998,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
1,998,000
تومان
اقامت 24
2,110,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
2,110,000
تومان
4 تیر
جمعه
2,110,000
تومان
5 تیر
شنبه
2,110,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
2,110,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
2,110,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
2,110,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
2,110,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
2,110,000
تومان
11 تیر
جمعه
2,110,000
تومان
12 تیر
شنبه
2,110,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
2,110,000
تومان
خانه عامری ها-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
1,125,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
1,125,000
تومان
4 تیر
جمعه
1,125,000
تومان
5 تیر
شنبه
1,125,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
1,125,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
1,125,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
1,125,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
1,125,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
1,125,000
تومان
11 تیر
جمعه
1,125,000
تومان
12 تیر
شنبه
1,125,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
1,125,000
تومان
خانه عامری ها-سوئیت پرزیدنتال دونفره
سوئیت پرزیدنتال دونفره
هتل یار
2,610,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
2,610,000
تومان
4 تیر
جمعه
2,610,000
تومان
5 تیر
شنبه
2,610,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
2,610,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
2,610,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
2,610,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
2,610,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
2,610,000
تومان
11 تیر
جمعه
2,610,000
تومان
12 تیر
شنبه
2,610,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
2,610,000
تومان
اقامت 24
2,753,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
2,753,000
تومان
4 تیر
جمعه
2,753,000
تومان
5 تیر
شنبه
2,753,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
2,753,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
2,753,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
2,753,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
2,753,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
2,753,000
تومان
11 تیر
جمعه
2,753,000
تومان
12 تیر
شنبه
2,753,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
2,753,000
تومان
خانه عامری ها-دوتخته دبل نرمال
دوتخته دبل نرمال
هتل یار
1,084,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
1,084,000
تومان
4 تیر
جمعه
1,084,000
تومان
5 تیر
شنبه
1,084,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
1,084,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
1,084,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
1,084,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
1,084,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
1,084,000
تومان
11 تیر
جمعه
1,084,000
تومان
12 تیر
شنبه
1,084,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
1,084,000
تومان
خانه عامری ها-سوئیت رویال زرین
سوئیت رویال زرین
هتل یار
1,998,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
1,998,000
تومان
4 تیر
جمعه
1,998,000
تومان
5 تیر
شنبه
1,998,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
1,998,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
1,998,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
1,998,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
1,998,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
1,998,000
تومان
11 تیر
جمعه
1,998,000
تومان
12 تیر
شنبه
1,998,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
1,998,000
تومان
اقامت 24
2,105,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
2,105,000
تومان
4 تیر
جمعه
2,105,000
تومان
5 تیر
شنبه
2,105,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
2,105,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
2,105,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
2,105,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
2,105,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
2,105,000
تومان
11 تیر
جمعه
2,105,000
تومان
12 تیر
شنبه
2,105,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
2,105,000
تومان
خانه عامری ها-سوئیت رویال ناز
سوئیت رویال ناز
هتل یار
1,998,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
1,998,000
تومان
4 تیر
جمعه
1,998,000
تومان
5 تیر
شنبه
1,998,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
1,998,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
1,998,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
1,998,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
1,998,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
1,998,000
تومان
11 تیر
جمعه
1,998,000
تومان
12 تیر
شنبه
1,998,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
1,998,000
تومان
اقامت 24
2,105,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
2,105,000
تومان
4 تیر
جمعه
2,105,000
تومان
5 تیر
شنبه
2,105,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
2,105,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
2,105,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
2,105,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
2,105,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
2,105,000
تومان
11 تیر
جمعه
2,105,000
تومان
12 تیر
شنبه
2,105,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
2,105,000
تومان
خانه عامری ها-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
هتل یار
993,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
993,000
تومان
4 تیر
جمعه
993,000
تومان
5 تیر
شنبه
993,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
993,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
993,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
993,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
993,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
993,000
تومان
11 تیر
جمعه
993,000
تومان
12 تیر
شنبه
993,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
993,000
تومان
اقامت 24
1,040,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
1,040,000
تومان
4 تیر
جمعه
1,040,000
تومان
5 تیر
شنبه
1,040,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
1,040,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
1,040,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
1,040,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
1,040,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
1,040,000
تومان
11 تیر
جمعه
1,040,000
تومان
12 تیر
شنبه
1,040,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
1,040,000
تومان
خانه عامری ها-سوئیت شاه نشین
سوئیت شاه نشین
هتل یار
4,038,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
4,038,000
تومان
4 تیر
جمعه
4,038,000
تومان
5 تیر
شنبه
4,038,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
4,038,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
4,038,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
4,038,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
4,038,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
4,038,000
تومان
11 تیر
جمعه
4,038,000
تومان
12 تیر
شنبه
4,038,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
4,038,000
تومان
اقامت 24
4,265,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
4,265,000
تومان
4 تیر
جمعه
4,265,000
تومان
5 تیر
شنبه
4,265,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
4,265,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
4,265,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
4,265,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
4,265,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
4,265,000
تومان
11 تیر
جمعه
4,265,000
تومان
12 تیر
شنبه
4,265,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
4,265,000
تومان
خانه عامری ها-دبل پلاس
دبل پلاس
هتل یار
1,498,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
1,498,000
تومان
4 تیر
جمعه
1,498,000
تومان
5 تیر
شنبه
1,498,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
1,498,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
1,498,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
1,498,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
1,498,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
1,498,000
تومان
11 تیر
جمعه
1,498,000
تومان
12 تیر
شنبه
1,498,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
1,498,000
تومان
اقامت 24
1,565,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
1,565,000
تومان
4 تیر
جمعه
1,565,000
تومان
5 تیر
شنبه
1,565,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
1,565,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
1,565,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
1,565,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
1,565,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
1,565,000
تومان
11 تیر
جمعه
1,565,000
تومان
12 تیر
شنبه
1,565,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
1,565,000
تومان
خانه عامری ها-توئین پلاس
توئین پلاس
هتل یار
1,498,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
1,498,000
تومان
4 تیر
جمعه
1,498,000
تومان
5 تیر
شنبه
1,498,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
1,498,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
1,498,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
1,498,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
1,498,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
1,498,000
تومان
11 تیر
جمعه
1,498,000
تومان
12 تیر
شنبه
1,498,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
1,498,000
تومان
اقامت 24
1,565,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
1,565,000
تومان
4 تیر
جمعه
1,565,000
تومان
5 تیر
شنبه
1,565,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
1,565,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
1,565,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
1,565,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
1,565,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
1,565,000
تومان
11 تیر
جمعه
1,565,000
تومان
12 تیر
شنبه
1,565,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
1,565,000
تومان
خانه عامری ها-سوئیت دو نفره کاشانه پونه
سوئیت دو نفره کاشانه پونه
اقامت 24
2,105,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
2,105,000
تومان
4 تیر
جمعه
2,105,000
تومان
5 تیر
شنبه
2,105,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
2,105,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
2,105,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
2,105,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
2,105,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
2,105,000
تومان
11 تیر
جمعه
2,105,000
تومان
12 تیر
شنبه
2,105,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
2,105,000
تومان
خانه عامری ها-سوئت رویال - (برای دو نفر)بدون پنجره
سوئت رویال - (برای دو نفر)بدون پنجره
هتل یار
1,998,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
1,998,000
تومان
4 تیر
جمعه
1,998,000
تومان
5 تیر
شنبه
1,998,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
1,998,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
1,998,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
1,998,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
1,998,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
1,998,000
تومان
11 تیر
جمعه
1,998,000
تومان
12 تیر
شنبه
1,998,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
1,998,000
تومان
خانه عامری ها-سوئیت پرزیدنتال ساناز
سوئیت پرزیدنتال ساناز
هتل یار
2,610,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
2,610,000
تومان
4 تیر
جمعه
2,610,000
تومان
5 تیر
شنبه
2,610,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
2,610,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
2,610,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
2,610,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
2,610,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
2,610,000
تومان
11 تیر
جمعه
2,610,000
تومان
12 تیر
شنبه
2,610,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
2,610,000
تومان
اقامت 24
2,753,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
2,753,000
تومان
4 تیر
جمعه
2,753,000
تومان
5 تیر
شنبه
2,753,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
2,753,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
2,753,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
2,753,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
2,753,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
2,753,000
تومان
11 تیر
جمعه
2,753,000
تومان
12 تیر
شنبه
2,753,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
2,753,000
تومان
خانه عامری ها-سوئیت پرزیدنتال دوبلکس
سوئیت پرزیدنتال دوبلکس
هتل یار
2,610,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
2,610,000
تومان
4 تیر
جمعه
2,610,000
تومان
5 تیر
شنبه
2,610,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
2,610,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
2,610,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
2,610,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
2,610,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
2,610,000
تومان
11 تیر
جمعه
2,610,000
تومان
12 تیر
شنبه
2,610,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
2,610,000
تومان
اقامت 24
2,753,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
2,753,000
تومان
4 تیر
جمعه
2,753,000
تومان
5 تیر
شنبه
2,753,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
2,753,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
2,753,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
2,753,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
2,753,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
2,753,000
تومان
11 تیر
جمعه
2,753,000
تومان
12 تیر
شنبه
2,753,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
2,753,000
تومان
خانه عامری ها-سوئیت خانواده
سوئیت خانواده
هتل یار
2,610,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
2,610,000
تومان
4 تیر
جمعه
2,610,000
تومان
5 تیر
شنبه
2,610,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
2,610,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
2,610,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
2,610,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
2,610,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
2,610,000
تومان
11 تیر
جمعه
2,610,000
تومان
12 تیر
شنبه
2,610,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
2,610,000
تومان
اقامت 24
2,753,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
2,753,000
تومان
4 تیر
جمعه
2,753,000
تومان
5 تیر
شنبه
2,753,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
2,753,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
2,753,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
2,753,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
2,753,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
2,753,000
تومان
11 تیر
جمعه
2,753,000
تومان
12 تیر
شنبه
2,753,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
2,753,000
تومان

امکانات اتاق های اقامتگاه سنتی خانه عامری ها کاشان

نمازخانه
اینترنت با سرعت بالا
گشت نیم روزی
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
روزنامه رایگان
سالن بيليارد
اتاق جلسات
اجاره اتومبیل
ترانسفر از فرودگاه به هتل
ترانسفر از هتل به فرودگاه
اینترنت بی سیم
غرفه صنایع دستی
لوازم بهداشتی
زمين تنيس
خدمات پزشكي
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
فضائی برای پياده روی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
خدمات باربري
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
امكانات برای معلولين
اتاق برای سيگاری ها
سالن جلسات
تلویزیون در لابی
شربت خانه سنتی
فضائی برای پياده روی
هماهنگ کننده تور
سالن آمفی تئاتر
فروشگاه صنايع دستی
اتاق ويژه معلولين
مسلط به زبان فرانسه
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
نمای باغ
سالن جلسات
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
فضای بيرون هتل برای نشستن
نمای فضای سبز
Business Center
خشکشویی
اب نما
تراس
لابی
رستوران
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
مبل
ميز
خدمات بيدار باش
فضای سبز
خدمات اتو
فكس
نمای رو به حیاط
كافی شاپ
كتابخانه
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
باغچه
اتاق تلفن (اپراتور)
خدمات خانه داری
اعلام حریق
رستوران
آسانسور
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
ماهواره
مبلمان
اینترنت در لابی
ماساژ
سالن آمفی تئاتر
اتاق چمدان
بالکن
دراور
کمد لباس
سشوار
صندوق امانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
مسلط به زبان انگليسی
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
سرویس فرنگی
اينترنت در لابی
روم سرويس
یخچال
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
چای ساز
تلویزیون
حوله
خدمات تور
شبکه پخش فیلم
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
وسایل بدنسازی
سیستم سرمایش
پاركينگ
كافی شاپ
کپسول آتش نشانی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
خدمات برای معلولین
اینترنت در قسمت لابی
روزنامه
اتاق بازی
فضای سبز
سالن ورزشی
اباژور
تلفن
میز تحریر
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
لابی
فروشگاه
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
خشکشویی
آرایشگاه
رخت آویز

نظرات کاربران برای اقامتگاه سنتی خانه عامری ها کاشان

(51 نظر)
تجربه بسیار خوبی از اقامت در یکی از بهترین اقامتگاه های تاریخی ایران است . فضای هتل و اتاق ها عالی است نظاقت عالی . برخورد پرسنل به لحاظ رفتار عالی ولی عملکرد پرسنل عالی نیست کند هستند و حواس جمع نیستند مثلا در مورد من موقع خروج حواس رسپشن جنع نبود که بلبوی را بردن چمدان خبر کند و با وضعیت سخت پله ها خودم وسایلم را تا بیرون هتل بردم . ولی غداها بیش از حد معمول گران است با اینکه دوست داریم در هتل غدا بخوریم کالجوش یک نفره ۴۲ هزار سالاد فصل یک نفره ۵۹ هزار و ..... قیمت غداها اصلا منصفانه نیست اگر چه غذای هتل به طور معمول گرانتر است ولی در عامری ها این گرانی از حد خارج است
نقاط قوت:
رفتار عالی پرسنل، محیط باصفا و آرام، فضای سنتی منحصر به فرد و در عین حال استفاده از برخی امکانات مدرن ضروری، حمام سنتی زیبا، صبحانه کامل و ...
نقاط ضعف:
رفتار عالی پرسنل، محیط باصفا و آرام، فضای سنتی منحصر به فرد و در عین حال استفاده از برخی امکانات مدرن ضروری، حمام سنتی زیبا، صبحانه کامل و ...
عالی. منحصر به فرد و به یادماندنی
نقاط قوت:
فضای فوق العاده ،نظافت،موقعیت خوب،صبحانه خوب، کیفیت رستوران نرمال بود،اینترنت اتاق خوب بود
نقاط ضعف:
کافه هتل ضعیف بود
نقاط قوت:
سیستم گرمایش مناسب فضای زیبای اتاق فضای بسیار دیدنی و جذاب هتل داستان های نوشته شده روی دیوارها درباره خورشید خاتون وجود دیگ گرفتن عرق در فضای حیاط که همراه با توضیح روش تقطیر بود بسیار جذاب بود به طور کلی اقامت بسیار لذت بخشی داشتیم
نقاط ضعف:
تنها نکته منفی ، پرسنل رستوران غذاخوری و صبحانه می باشند که به اندازه بقیه موارد هتل قوی نیست با اجازه ، نکته منفی درباره غذاها ، غذاهای رستوران هتل مرشدی خیلی لذیذتر و کیفیت مواد آن بسیار بالاتر بود که برای هتل عامری با این همه نکات مثبت ، نکته منفی محسوب میشود.
اگه قصد رفتن به هتل سنتی با کیفیت دارید و می خواهید از لحظات خود لذت ببرید، حتما این هتل را انتخاب کنید. فقط در زمان پذیرش کمی معطل می شید چونکه می خوان فرم الکترونیکی از مهمانان بگیرند. ولی بقیه موارد عالیییی. تمیزی فوق العاده، صبحانه با کیفیت و کارکنان عالی و مودب.
همه چی عالی اتاق ، محیط هتل، غذا ها واقعا عالی، همه چی خوب خیلی خوش گذشت کارکنان فوق العاده محترم و خوش برخورد در سطح یک هتل ۵ ستاره و حتی بیشتر
هتلی بسیار تمیز، کارکنانی خوشرو، صبحانه با کیفیت و البته رعایت پروتکل بهداشتی.
هتل بسیار زیبایی است، توجه به کیفیت در تمام بخش های هتل قابل مشاهده ست. هتل آنقدر بزرگ است که تور هتل گردی از طرف هتل برای مان برگزار کردند، یک مراسم نعنا گیری برای مهمانان هتل برگزار کردند که خیلی جالب بود، داخل حمام نوعی وام سنتی هست که خیلی زیباست. رفتار کارکنان (به جز مسیول حسابداری رستوران) بسیار مودبانه بود.تنوع صبحانه در حد 5 ستاره نیست ولی کیفیت بسیار بالایی دارد و چیزی که خیلی برایم خوشایند بود اینکه هنگام استفاده از سلف سرویس از همه خواسته میشد از دستکش و ماسک استفاده کنند. قیمت غذای رستوران کمی بالاست ولی از انجا که نگهداری چنین اثر تاریخی واقعا هزینه بر ست فکر میکنم بخشی از هزینه ها روی غذا محاسبه میشود که منطقی است و غذا کیفیت خوبی داشت. در کل اقامت در این هتل را به همه توصیه میکنم.
در کل خوب بود
خيلي فضاي زيبا و دانشين سرشار از آرامش برخود بي نهايت عالي پرسنل هرچي از خوبي اين اقامت گاه بگم كمه
هتلي بسيار پاكيزه ، پرسنل حرفه ايي و مؤدب همراه موقعيت عالي براي بازديد از بافت قديم شهر كاشان ، حس نوستالژيك واقعي رو تجربه كرديم
اين هتل محشره، فضا، موسيقي، استايل اطاقها، غذا، صبحانه ، برخورد فوق العاده پرسنل، همه و همه عالي.. عاشق تو درتو بودن هتل شدم، كلي حياط خوشگل واااي صبح با صداي پرنده ها از خواب بيدار شدم، رويايي بود، صبحانه كنار حوض پر از ماهي و گلدوناي شمعدوني.. دلم نمي خواست از هتل برم😍😍😍 من باز به اين هتل ميام به زودي
هتل بسیار زیباست، شاهکار معماری اصیل ایرانی، اینقدر بزرگ است که من در مدت 1 روز اقامتم نتوانستم مسیر های هتل را یاد بگیرم. غذای رستوران فوق العاده ولی کمی گران است. صبحانه اصلا در حد یک هتل 5 ستاره نیست. به دلیل تعمیرات، هتل کافی شاپ نداشت. اتاق ها می توانست تمیز تر باشد. به خاطر بافت قدیمی در اتاق 2 تا عنکبوت دیدم. حمام اتاق ها دارای وان به صورت سنتی طراحی شده و بسیار زیباست. پرسنل بسیار مودب و خوش رو هستند. این هتل را به همه پیشنهاد می کنم.
غذای خوب در فضای دلچسب، بعضی از حیاط های این مجموعه فقط برای اونهایی که اتاق رزرو کردن قابل بازدید هست.
یکی از بهترین خاطرات عمرم دراین هتل رقم خورد،حس بازگشت به ایام قدیم و اقامت در فضاهایی که امروزه دست یافتنی نیستند ، دقیقا مثل تحقق یک رویا بود . خدمات هتل ،تمیزی و رفتار کارکنان هم سطح هتل های پنج ستاره خارج کشور بود . فضای رستوران صبحانه کمی کوچک بود و بهتر بود در یک فضای باز ،مثلا بخشی از حیاط و یا یک فضای بزرگتر قرار می گرفت ،در ضمن چنانچه هتل تورهای روزانه جهت جاذبه های گردشگری شهر کاشان رابرگزار می کرد و نیز بروشورهای راهنمایی گردشگری در کاشان را در قسمت پذیرش در اختیار توریست ها قرار می داد قطعا سفر دلپذیر تری برای مسافران فراهم می شد .
فصای خوب و آرام بخشی بود. و در کل عملکرد کارکنان و پرسنل محترمانه و خوب بود. منتهی از نظر تمیزی داخل حمام و اتاق به خوبی تمیز نشده بود.
مهمانداران و کادر پرسنلی بسیار خوش برخورد سرویس دهی خوب
تجربه ای متفاوت و بی نظیر
فضایی بسیار دوست داشتنی و دلنشین
فضای تاریخی در کنار آسایش مدرن
فضای داخلی هتل بسیار زیبا و دلنشین است و موقعیت قرارگیری هتل نسبت به بسیاری دیگر از هتل های کاشان که در بافت قدیمی شهر قرار دارند خوب است و نظافت کلی هتل و اتاق ها خوب است و پرسنل هتل بسیار مودب و خوش برخورد هستند و در کل تجربه خوبی از اقامت در یک خانه قدیمی ایرانی است ، به علت نبود آسانسور و پله های بلند رفت و آمد برای افراد مسن یا کودکان در طبقه دوم کمی سخت است قیمت رستوران هتل نیز کمی بالاست
هتل خوبی بود.محیطی آرام، دنج با معماری اصیل ایرانی .پرسنل بسیار مودب و آموزش دیده .غذای رستوران هم خیلی دلچسب بود ولی کمی قیمتش بالاست.در کل تجربه خوبی بود.
متاسفانه علی رغم تبلیغات فضا فاقد امکانات مناسب مهمان هاست .هرگز برای مهمانی از این فضا استفاده نکنید .غذا بسیار ضعیف بود .و اقای مسعودی بعنوان مسئول مجموعه بسیار ضعیف برخورد کرد .
عالی از هر نظر..یک جای درجه یک و نوستالژیک فقط من از رفتار پرسنل رستورانش خوشم نیومد که اونم در مقابل اونهمه جذابیت بشمار نمیاد..از اتاقها نگم که درجه یک.. حتماً توصیه میکنم شبی رو با خانواده در اینجا باشید
بسیار بسیار زیبا و جذاب اما قیمت غذاهاش یکم بالاست که ان هم بخاطر توریستی بودنش هست ولی درکل خیلییی خوبه
نقاط قوت:
خیلی خوب و راضی کننده بود
نقاط ضعف:
ندیدیم
هتل عالى بود از نظر نظافت از نظر سرويس دهى كاركنان همه چى عالى بود فقط اتاق ما ١٠٨ بود كه كنار سرويس بهداشتى زنانه بود و براى نظافت و استفاده نزديكاى صبح صدا ميومد البته اتاق ها سرويس فرنگى داشت براى سرويس ايرانى مسافرها استفاده مى كردن ناهار رو تالار آبگينه خورديم كه اصلا راضى نبوديم نسبت به قيمتش مخصوصا باقالى پلو با گوشتش كه انقدر سبزى خشك ريخته بودن تلخ شده بود ولى خود هتل و برخورد كارمنداش و محيط بسيار زيبا عالى بود
قسمت صبحانه خوری کوچک بود . نداشتن پارکینگ از نقاط ضعف این هتل میباشد .
عالی
قیمت های رستوران خیلی خیلی بالاست مرمت غیر حرفه ایی باعث شده جذابیت خونه عامری ها کم بشه
نقاط قوت:
دیزاین و برخورد پرسنل
نقاط ضعف:
رستوران و بوفه صبحانه خوری به شدت ضعیف
اخلاق و رفتار كاركنان و همچنين سرويس دهي عالي بود
نقاط قوت:
معماری و حس عالی و تجربه متفاوت و اخلاق عالی پرسنل را در اینجا تجربه کنید
نقاط ضعف:
اصلا کیفیت نهار خوب نبود و قیمت بالا نسبت به کیفیت .صبحانه هتل به جرات میشه گفت در حد سه ستاره هست اصلا تنوع نداشت و مزه خاص نداشت ..من دو سال پیش به این هتل سفر کرده بودم غذا کیفیت بهتری داشت
نقاط قوت:
زیبایی فوق العاده بنا و تنوع در فضا و معماری امکانات رفاهی خوب اتاق ها در عین حفظ شدن معماری برخورد عالی و استاندارد کارکنان هتل کیفیت مطلوب صبحانه و غذاهای رستوران هتل موقعیت مکانی خوب
نقاط ضعف:
فواقد هرگونه نکته منفی
این خانه یکی از زیباترین و بزرگترین خانه های تاریخی ایران است که متاسفانه الان تبدیل به هتل شده و به همه بخش های آن دسترسی نیست
هتلی زیبا و تاریخی و متفاوت با گچبری ها وآینه کاری های خیره کننده. اتاقهای زیبا و ترکیب مدرن و سنتی.
ساختمان هتل بسیار زیبا بود . غذا هم خوب بودلوکیشن بسیار عالی برای عکس های یادگاری ندارد
نقاط قوت:
عالی عالی عالی
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
اتمسفر سنتی فوق العاده بودن در قلب فضای تاریخی کاشان برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
نبود تقریبا هیچگونه امکانات رفاهی معمول در دیگر هتلها بازسازی همزمان هتل که باعث سر و صدا میشد
خوب بود...
عالی...
مودب و دوستانه...
همه چیز عالی بود . از اتاق تا صبحانه و غذا و برخورد کارکنان هتل . همه هموطنان را به استفاده از این هتل توصیه می کنم....
هتل 5 ستاره پارکینگ اختصاصی ندارد اگر چنین چیزی را می دانستم حتما هتل دیگری می رفتم غذای رستوران باید متنوع تر باشد ...
هتل خوبي بود، غير از پرسنل رستوران كه اصلا حرفه اي نبودند، مابقي پرسنل عالي بودند مخصوصا آقايان پورمهدي و رحيمي . به نظرم ملحفه ها اصلا تميز و شسته شده نبودند. ...
به همه کسانی که از استرس و تنشهای روزمره خسته شده اند این هتل پیشنهاد میکنم. مکانی فوق العاده زیبا و ارامش بخش...
مکانی دنج و آرام برای رهایی از استرسهای زندگی در تهران ...
نقاط قوت:
برخورد مودبانه كاركنان، زيبايي و آرامش محيط هتل، موزيك زيبا و آرام استاد شجريان كه در طول روز شنيده ميشود. محل دلنشين چايخانه يا لمكده. موقعيت مكاني عالي در شهر. حضور توريستهاي متعدد در هتل
نقاط ضعف:
تنها مورد منفي اين هتل ضعف در تنوع مواد غذايي در صبحانه و نداشتن نيروي كاري كافي جهت سرويس دهي ميباشد
نقاط قوت:
عالی از هر لحاظ
نقاط ضعف:
نور کم در بعضی فضا ها در شب
نقاط قوت:
پرسنل خوب تور داخل عمارت فضاي دلچسب
نقاط ضعف:
سيستم گرمايي نامناسب حضور بازديدكنندگان در عمارت خصوصا در زمان صرف غذا در رستوران شرايط آرام در زمان غذا خوردن را نامناسب مي نمايد
نقاط قوت:
معماری اصیل ایرانی هتل بازسازی شده و بسیار تمیز و مرتب میباشد کیفیت غذا، پرسنل، تمیزی، دلبازی، قیمت، برخورد، مهمان نوازی، خوشرویی، زیبایی و معماری، نمای اتاق ها هنه و همه عاااااالیییییییییی و بهترین هست
نقاط ضعف:
هیچ موردی منفی نبود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره اقامتگاه سنتی خانه عامری ها کاشان

مهمانان اقامتگاه سنتی خانه عامری ها کاشان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان اقامتگاه سنتی خانه عامری ها کاشان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت اقامتگاه سنتی خانه عامری ها کاشان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات اقامتگاه سنتی خانه عامری ها کاشان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات اقامتگاه سنتی خانه عامری ها کاشان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.