هتل امیرکبیر کرج

البرز، کرج، خیابان دکتر بهشتی، خیابان فروغی
2.9
امتیاز کاربران
66
نظرات کاربران

معرفی هتل امیرکبیر کرج

هتل دو ستاره امیرکبیر کرج در زمینی به مساحت ۱۰۸۰ مترمربع در مرکز کرج واقع شده و در سال ۱۳۶۹ به بهره برداری رسید. نیروهای مجرب و کار آمد و با سابقه، نقطه قوتی برای این مجموعه محسوب می‌گردد و همواره کوشیده تا اقامتی خوش همراه با آرامش و خاطره‌ای ماندگار برای مهمانان خود فراهم سازد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل امیرکبیر کرج

ظرفیت 1 نفر

یک تخته
ای‌گردش
690,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 بهمن
جمعه
690,000 تومان
15 بهمن
شنبه
690,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
690,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
690,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
690,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
690,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
690,000 تومان
21 بهمن
جمعه
690,000 تومان
22 بهمن
شنبه
690,000 تومان
23 بهمن
یکشنبه
690,000 تومان
24 بهمن
دوشنبه
690,000 تومان
اتاق یک تخته
هتل یار
914,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 بهمن
جمعه
914,000 تومان
15 بهمن
شنبه
914,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
914,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
914,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
914,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
914,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
914,000 تومان
21 بهمن
جمعه
914,000 تومان
22 بهمن
شنبه
914,000 تومان
23 بهمن
یکشنبه
914,000 تومان
24 بهمن
دوشنبه
914,000 تومان
اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
914,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 بهمن
جمعه
914,000 تومان
15 بهمن
شنبه
914,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
914,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
914,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
914,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
914,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
914,000 تومان
21 بهمن
جمعه
914,000 تومان
22 بهمن
شنبه
914,000 تومان
23 بهمن
یکشنبه
914,000 تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
904,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
18 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
20 بهمن
پنج‌شنبه
904,000 تومان
21 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
22 بهمن
شنبه
904,000 تومان
23 بهمن
یکشنبه
904,000 تومان
24 بهمن
دوشنبه
904,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته توئین
ای‌گردش
810,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 بهمن
جمعه
810,000 تومان
15 بهمن
شنبه
810,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
810,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
810,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
810,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
810,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
810,000 تومان
21 بهمن
جمعه
810,000 تومان
22 بهمن
شنبه
810,000 تومان
23 بهمن
یکشنبه
810,000 تومان
24 بهمن
دوشنبه
810,000 تومان
دوتخته دبل
ای‌گردش
810,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 بهمن
جمعه
810,000 تومان
15 بهمن
شنبه
810,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
810,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
810,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
810,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
810,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
810,000 تومان
21 بهمن
جمعه
810,000 تومان
22 بهمن
شنبه
810,000 تومان
23 بهمن
یکشنبه
810,000 تومان
24 بهمن
دوشنبه
810,000 تومان
اتاق دو تخته اکونومی
اقامت 24
1,034,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 بهمن
جمعه
1,034,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,034,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
18 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
20 بهمن
پنج‌شنبه
1,034,000 تومان
21 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
22 بهمن
شنبه
1,034,000 تومان
23 بهمن
یکشنبه
1,034,000 تومان
24 بهمن
دوشنبه
1,034,000 تومان
اتاق دوتخته - دبل
هتل یار
1,058,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 بهمن
جمعه
1,058,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,058,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,058,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,058,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
1,058,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
1,058,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
1,058,000 تومان
21 بهمن
جمعه
1,058,000 تومان
22 بهمن
شنبه
1,058,000 تومان
23 بهمن
یکشنبه
1,058,000 تومان
24 بهمن
دوشنبه
1,058,000 تومان
اتاق دوتخته - توئین
هتل یار
1,058,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 بهمن
جمعه
1,058,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,058,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,058,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,058,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
1,058,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
1,058,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
1,058,000 تومان
21 بهمن
جمعه
1,058,000 تومان
22 بهمن
شنبه
1,058,000 تومان
23 بهمن
یکشنبه
1,058,000 تومان
24 بهمن
دوشنبه
1,058,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
1,058,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 بهمن
جمعه
1,058,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,058,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,058,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
18 بهمن
سه‌شنبه
1,058,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
20 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
21 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
22 بهمن
شنبه
1,058,000 تومان
23 بهمن
یکشنبه
1,058,000 تومان
24 بهمن
دوشنبه
1,058,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
1,058,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 بهمن
جمعه
1,058,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,058,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,058,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,058,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
1,058,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
1,058,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
1,058,000 تومان
21 بهمن
جمعه
1,058,000 تومان
22 بهمن
شنبه
1,058,000 تومان
23 بهمن
یکشنبه
1,058,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
1,058,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 بهمن
جمعه
1,058,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,058,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,058,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,058,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
1,058,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
1,058,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
1,058,000 تومان
21 بهمن
جمعه
1,058,000 تومان
22 بهمن
شنبه
1,058,000 تومان
23 بهمن
یکشنبه
1,058,000 تومان
سوئیت دو تخته - توئین
هتل یار
1,445,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 بهمن
جمعه
1,445,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,445,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,445,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,445,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
1,445,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
1,445,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
1,445,000 تومان
21 بهمن
جمعه
1,445,000 تومان
22 بهمن
شنبه
1,445,000 تومان
23 بهمن
یکشنبه
1,445,000 تومان
24 بهمن
دوشنبه
1,445,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
1,035,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
18 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
20 بهمن
پنج‌شنبه
1,035,000 تومان
21 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
22 بهمن
شنبه
1,035,000 تومان
23 بهمن
یکشنبه
1,035,000 تومان
24 بهمن
دوشنبه
1,035,000 تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
21 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
23 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
24 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
18 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
20 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
22 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
ای‌گردش
1,010,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 بهمن
جمعه
1,010,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,010,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,010,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,010,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
1,010,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
1,010,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
1,010,000 تومان
21 بهمن
جمعه
1,010,000 تومان
22 بهمن
شنبه
1,010,000 تومان
23 بهمن
یکشنبه
1,010,000 تومان
24 بهمن
دوشنبه
1,010,000 تومان
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
1,328,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 بهمن
جمعه
1,328,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,328,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,328,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,328,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
1,328,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
1,328,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
1,328,000 تومان
21 بهمن
جمعه
1,328,000 تومان
22 بهمن
شنبه
1,328,000 تومان
23 بهمن
یکشنبه
1,328,000 تومان
سوئیت سه تخته
اقامت 24
1,680,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 بهمن
جمعه
1,680,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,680,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,680,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,680,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
1,680,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
20 بهمن
پنج‌شنبه
1,680,000 تومان
21 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
22 بهمن
شنبه
1,680,000 تومان
23 بهمن
یکشنبه
1,680,000 تومان
24 بهمن
دوشنبه
1,680,000 تومان
سوئیت برای سه نفر
ایران هتل آنلاین
1,715,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 بهمن
جمعه
1,715,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,715,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,715,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,715,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
1,715,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
1,715,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
1,715,000 تومان
21 بهمن
جمعه
1,715,000 تومان
22 بهمن
شنبه
1,715,000 تومان
23 بهمن
یکشنبه
1,715,000 تومان
سوئیت سه تخته
هتل یار
1,715,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 بهمن
جمعه
1,715,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,715,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,715,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,715,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
1,715,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
1,715,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
1,715,000 تومان
21 بهمن
جمعه
1,715,000 تومان
22 بهمن
شنبه
1,715,000 تومان
23 بهمن
یکشنبه
1,715,000 تومان
24 بهمن
دوشنبه
1,715,000 تومان
اتاق سه تخته
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
18 بهمن
سه‌شنبه
1,328,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
1,328,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
20 بهمن
پنج‌شنبه
1,328,000 تومان
21 بهمن
جمعه
1,328,000 تومان
22 بهمن
شنبه
1,328,000 تومان
23 بهمن
یکشنبه
1,328,000 تومان
24 بهمن
دوشنبه
1,328,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
1,320,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
18 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
20 بهمن
پنج‌شنبه
1,320,000 تومان
21 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
22 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
23 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
24 بهمن
دوشنبه
1,320,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

چهارتخته
ای‌گردش
1,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 بهمن
جمعه
1,200,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,200,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,200,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,200,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
1,200,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
1,200,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
1,200,000 تومان
21 بهمن
جمعه
1,200,000 تومان
22 بهمن
شنبه
1,200,000 تومان
23 بهمن
یکشنبه
1,200,000 تومان
24 بهمن
دوشنبه
1,200,000 تومان
اتاق چهارتخته
هتل یار
1,598,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 بهمن
جمعه
1,598,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,598,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,598,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,598,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
1,598,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
1,598,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
1,598,000 تومان
21 بهمن
جمعه
1,598,000 تومان
22 بهمن
شنبه
1,598,000 تومان
23 بهمن
یکشنبه
1,598,000 تومان
24 بهمن
دوشنبه
1,598,000 تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
1,598,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 بهمن
جمعه
1,598,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,598,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,598,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,598,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
1,598,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
20 بهمن
پنج‌شنبه
1,598,000 تومان
21 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
22 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
23 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
24 بهمن
دوشنبه
1,598,000 تومان
اتاق چهار تخته
ایران هتل آنلاین
1,598,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 بهمن
جمعه
1,598,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,598,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,598,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,598,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
1,598,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
1,598,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
1,598,000 تومان
21 بهمن
جمعه
1,598,000 تومان
22 بهمن
شنبه
1,598,000 تومان
23 بهمن
یکشنبه
1,598,000 تومان
چهار تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
19 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت

امکانات اتاق های هتل امیرکبیر کرج

تلویزیون
یخچال
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
رستوران
اینترنت در لابی
ماساژ
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
کافی‌شاپ فضای باز
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
پله اضطراری
اتاق بازی
پارکینگ سرپوشیده
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
سیستم سرمایش
كافی شاپ
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
اینترنت بی سیم
لابی
تلويزيون LCD در لابی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات اتو
فكس
خدمات اینترنتی
نمای کوچه
سالن صبحانه خوری
نورگیر
فروشگاه و غرفه
پذيرش 24 ساعته
مسلط به زبان ترکی
نمای رو به راهرو طبقات
خانه داری 24 ساعته
سالن پذیرایی
مرکز تجاری
اب معدنی رایگان
سیستم گرمایش
آنتن مرکزی
رخت آویز

آدرس هتل امیرکبیر کرج روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل امیرکبیر کرج

(66 نظر)
نقاط قوت:
پرسنل عالي
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
خوب و تمیز بود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
اینترنت خوبشیک و مرتب
نقاط ضعف:
نداشتن سرویس روزانهسر و صدای زیاد
نقاط قوت:
نظافت خوببرخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
از هر نظر مثبت بخصوص برخورد پرسنل
نقاط ضعف:
نداشته
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
بهداشت افتضاح_سیستم تاسیسات گرمایشی خراب بود و ما یخ کردیم
نقاط قوت:
برخورد مودبانه رزروشن
نقاط ضعف:
اول صبح خانه داری هتل اطاق مجاور را نظافت می‌کرد بدون در نظر گرفتن مسافرانی که خواب هستن با سر و صدایی زیاد و چرخ دستی پر سر و صدا
نقاط قوت:
صبحانه خوب
نقاط ضعف:
دربها خیلی صدا می دادند ودرز دربها خیلی بازبودند وصدای راهرو داخل بودسرشیلنک دستشویی موجود نبود آب با فشار همه جا را به هم می زد،رستوران غیرفعال بود
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل بهداشت عالی لوازم موجود عالی
نقاط ضعف:
بنظر من اگر هتل آژانس داشت از هر نظر عالی تر میشد ممنونم از امکانات خوبتون.
فضای لابی و رستوران بسیار شیک و مدرن، اتاق بزرگ ،وسایل و سرویس بهداشتی بسیار تمیز، هوای مطبوع اتاق،امکان تنظیم دمای اتاق از طریق کولر اسپلینت(گرما و سرما)،کارکنان مودب،دارای آسانسور،دسترسی مناسب برای پارکینگ. به طور کلی فراتر از انتظار و در حد هتل ۴ ستاره بود.
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
برخورد نامناسب کارکنانتولید سر و صدا توسط پرسنل خدماتی تحویل اتاق متفاوت نسبت به انچه رزرو شده بود
نقاط قوت:
موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
قیمت خیلی بالاصبحانه ضعیف
بد نبود .‌نسبت به قیمت خوب بود .
نقاط قوت:
_ نظافت هتل_ برخورد مناسب پرسنل _ موقعیت مکانی خوب
نقاط ضعف:
نکته منفی ندیدم
نقاط قوت:
از نظر من نکته قوتی نداشت
نقاط ضعف:
از نظر من نکته قوتی نداشت
نقاط قوت:
کافه دنجی داشت
نقاط ضعف:
کافه دنجی داشت
در مجموع نسبت به قیمت هتل های مثلا شهر مشهد گران بود
اصلا راضی نبودم
نقاط قوت:
معماری داخلی خواب
نقاط ضعف:
معماری داخلی خواب
رفتار و مدیریت هتل حرفه ای نبود و سنتی مدیریت می شد! کافی شاپ هتل ساده ترین اصول پذیرایی را بلد نبود پرسنل هماهنگ نبود یک بار من روی تخت دراز کشیده بودم یکی درب اتاق را باز کرد و داخل شد
نقاط قوت:
تمیزی
نقاط ضعف:
تمیزی
خوب بود
نقاط قوت:
برخورد عالی پرسنل کیفیت صبحانه خیلی خوب
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
برخورد کارکنان وپرسنل خوب. فضای پارکینگ کم. فضای لابی خوب وزیبا. ولی اتاقها امکانات خیلی خاصی نداشت وسیستم گرمایشی وسرمایشی خوبی نداشت واز بیرون تنظیم میشدواتاقهایان کوچک
نقاط قوت:
لابی ، راهرو و رستوران شیک و تمیز موقعیت مکانی خوب کارکنان خوب
نقاط ضعف:
سروصدای افراد در راهرو زیاد بود،ک توی اتاق ب گوش میرسید و آزار دهنده بودم برام
بد
نقاط قوت:
پرسنل خبره و دیزاین دلنشین مدیریت عالی و با سواد
نقاط ضعف:
شیب زیاد پارکینگ و درب ها مبتدی و کلیدی هستن
اوکی بود
نقاط قوت:
رسپشن های شب و تمامی خدمه بسیار مؤدب و خوش برخورد بودن.
نقاط ضعف:
یکی از رسپشن های خانم اصلا رفتار صحیحی با مهمان نداشتند. نسبت به قیمت به هیچ وجه نمیارزه. صبحانه خیلی ضعیف و بدون تنوع. موکت داخل اتاق ها به شدت کثیف. حوله هایی که برای مهمان گذاشتند بسیار قدیمی و چرک مرد. هیچ گونه سرویسی به اتاق ها نمیدن حتی چای و اگر چیزی بخوای باید از کافیشاپ هتل سفارش بدی مثل چای که گفتم. کیفیت کافیشاپ هم بسیار ضعیف. به طور مثال چیزبرگری که سفارش دادم خیلی سرد بود. هات چاکلت به قدری بد بود که من نخوردم. به طور کل به جز لابی و رستوران که بازسلزیش کردند و ظاهر خوبی داره بیشتر به مهمانسرا شبیهه. به علت شرایط کاری مجبور به اقامت دو هفته ای در این مکان بودم که اگر کرج هتل بهتری داشت به قطع اینجارو انتخاب نمیکردم.
پرسنل و کارکنان هتل کاملا خوش برخورد بودند.فضای لابی هتل بسیار زیبا و آرامش بخش بود. اما خب اتاق امکانات خاصی نداشت. بدی اتاق اینه که سیستم سرمایش و گرمایشی از بیرون تنظیم میشه. و اینکه متراژ اتاق ها خیلی کوچیکه. اما در کل هتل خوبیه و بیشتر از دوستاره هست.
اتاقی که ما بودیم تمیز بود، ملحفه و تخت تمیز بود. امکانات خاصی نداشت، کافه ۲۴ ساعته داره ولی هزینه اش رو درب اتاق باید پرداخت می کردیم، پارکینگ جا برا پارک نداشت ماشین رو تو کوچه پارک کردیم، پرسنل برخورد صمیمانه ای نداشتن
پرسنل بسیار عالی. صبحانه خوب. در حد هتل دوستاره نیست. اتاق هاش مثل مسافرخونه است. سیستم سرمایشی ضعیف.
نقاط قوت:
برخورد پرسنل درجه یکی ارامش خاصی داره هتلما یک شب اقامت داشتیم و واقعا اسوده بودیم و لذت بردیم
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
من نصف روز زودتر رفتم پولمو ندادن
نقاط ضعف:
نکات منفی من ندیدم
خوب بود از هتل های تهران بهتره
برخورد بسیاااار مناسب پرسنل و کیفیت خوب پذیرایی صبحانهمنکه واقعا راضی بودم
از لحاظ برخورد كاركنان پذيرش بسيار خوب و محترمانه ، دوستان در بخش خانه داري با سر و صداي زياد به كارشون مشغول مي شن كه با توجه به متراژ كوچك اتاق ها در روز قابليت استراحت براي مهمانان بصورت كامل وجود ندارد ، ساخت بيروني اتاق ها بسيار جذاب و دلنشينه ، بازسازي داخل اتاق ها مناسب هست اما ظاهرا با كمبود بودجه مواجه شده است ؛ صداي تعميرات پاركينگ كمي آزار دهندس و محل پارك اتومبيلها هنوز كامل نيست ؛ فضاي داخل لابي زيبا و فضاي بار بالاي لابي جذاب است ، صبحانه عدسي نيمرو مربا و پنير بهمراه قهوه و چايي و با برخورد مرتب مهربان و گرم پيرمردي مهربان بود ، در كل و با در نظر گرفتن دو ستاره بودن هتل خوب و قابليت بهتر شدن را دارد ...
همه چی خوب و تمیز بودبرخورد پرسنل خیلی عالی بود در کل پیشنهاد می‌کنم البته باید انتظارتون در حد هتل ۲ ستاره باشه
همه چی در حد قابل قبول.. از نظر برخورد کارکنان و نظافت همه چی خوب بود.. واقعا در حد دو ستاره خیلی فراتر بود..حتما از محیط کافی شاپش استفاده کنین.. تنها ایرادش سیستم تهویه مرکزیشه که نمیتونی از داخل اتاق روشن و خاموشش کنین که ما واقعا تا صبح چون کولر روشن بود خیلی اذیت شدیم
امکانات هتل کم و ضعیف بودهتل درحال بازسازی بود ساعتهای متوالی برق قطع میشد آسانسور کار نمیکرد رفتار پرسنل نامناسب و دور از شان بود
تقریباخوب
رفتار کارکنان مناسب بود . تمیزی مناسب ولی قیمت با توجه به خدمات بالاتر بود .
عالي بود
نقاط قوت:
در مجموع خوب بود نظافت خوب بود
نقاط ضعف:
اتاق کوچک ، سشوار نداشت امکانات خاصی نداشت اتاق میتونست بهتر هم باشه
نقاط قوت:
خیلی عالی بود
نقاط ضعف:
اصلا ملاحظه نشد
خیلی خوب بود
نقاط قوت:
از همه نظر راضیم از هتل
نقاط ضعف:
نکته منفی نداره
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
چیزی به چشم نیومد
سیستم سرمایش مشترک ( حتی نمیشد آنرا خاموش کرد) هتل در حال تعمیرا لابی بود به نحوی که مرزی بین لابی و خیابان وجود نداشت سرویس بهداشتی در لابی وجود نداشت و حتی سرویس بهداشتی عمومی در طبقات هم نیست به نحویکه پس از تحویل اتاق باید از سرویس بهداشتی داخل شهر استفاده کنید. صبحانه با مقررات پادگانی ولی به ظاهر بوفه با تنها یک نفر نیروی مسن نکته مثبت تمیز بودن ملحفه و روبالشی و پارکینگی وحشتناک بدون پله با شیبی زیاد
خوب
نقاط قوت:
هتل خوبی بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی نبود
نقاط قوت:
همیشه راضیم از هتل
نقاط ضعف:
نداره
نقاط قوت:
در حد انتظار
نقاط ضعف:
چیزی به ذهنم نمیرسه
نکته منفی این بود که قسمت لابی در حال بنایی بود البته مشکلی ایجاد نمیکرد. در کل تمیز بود و به نظر میرسید که به تازگی نوسازی کردند. دسترسی هتل آسان بود.
هتل در دل بازار تازه نوسازی شده کادر منظم و با ادب
کارکنان مؤدب، صبحانه مطلوب، در کنار بازار اصلی
هتلی مناسب در جوار بازار و دسترسی محلی به همه جا
با توجه به مبلغ زیادی که بابت یک اتاق یک تخته از مشتری میگیرن هیچ امکاناتی هم قائل نمیشن و حتی توی دسشویی حوله و توی حمام شامپو هم وجود نداشت.اجازه خوردن غذا یا صبحانه یا کشیدن سیگار تو اتاق نمیدن....
نقاط قوت:
زاید داخل هتل نبودم اما خوب بود
نقاط ضعف:
ندیدم
نقاط قوت:
hotele khobye jasham khobe az in behtar nist to hotel
نقاط ضعف:
gojehash gandide bodan bra sobhane har ۲ rozi ke man raftam
نقاط قوت:
هیچ نکنته مثبتی نداشته فقط از ناچاری اقدام به رزرو این هتل کردم .کرج هتل دیگری ندارد
نقاط ضعف:
نظافت اتاق ها.اسانسور پارکینگ پرسنل بی مسئولیت
هتل خوب بود مورد قبول بود حتما پیشنها میکنم بهتون
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
وجود مو تمیز نبودن رو کش تخت . نداشتن تلویزیون در اتاق دوتخته
نقاط قوت:
خوب
نقاط ضعف:
-
نقاط قوت:
خوب
نقاط ضعف:
-
نقاط قوت:
همه چی عالی ، به جای دو ستاره باید ۴ ستاره می بود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
طرز برخورد خوب کارکنانمحیطی خوب برای استراحت
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
فضای مناسب و آرامش بخش و برخورد با ادب پرسنل از نکات مثبت و برجسته هتل امیرکبیر بود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل امیرکبیر کرج

مهمانان هتل امیرکبیر کرج در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل امیرکبیر کرج از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل امیرکبیر کرج بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل امیرکبیر کرج رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل امیرکبیر کرج را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.