هتل امیرکبیر کرج

البرز، کرج، خیابان دکتر بهشتی، خیابان فروغی
2.9
امتیاز کاربران
53
نظرات کاربران

معرفی هتل امیرکبیر کرج

هتل دو ستاره امیرکبیر کرج در زمینی به مساحت ۱۰۸۰ مترمربع در مرکز کرج واقع شده و در سال ۱۳۶۹ به بهره برداری رسید. نیروهای مجرب و کار آمد و با سابقه، نقطه قوتی برای این مجموعه محسوب می‌گردد و همواره کوشیده تا اقامتی خوش همراه با آرامش و خاطره‌ای ماندگار برای مهمانان خود فراهم سازد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل امیرکبیر کرج

امیرکبیر-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
هتل یار
342,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 اسفند
چهارشنبه
342,000
تومان
7 اسفند
پنجشنبه
342,000
تومان
8 اسفند
جمعه
342,000
تومان
9 اسفند
شنبه
342,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
342,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
342,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
342,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
342,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
342,000
تومان
15 اسفند
جمعه
342,000
تومان
16 اسفند
شنبه
342,000
تومان
ای‌گردش
342,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 اسفند
چهارشنبه
342,000
تومان
7 اسفند
پنجشنبه
342,000
تومان
8 اسفند
جمعه
342,000
تومان
9 اسفند
شنبه
342,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
342,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
342,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
342,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
342,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
342,000
تومان
15 اسفند
جمعه
342,000
تومان
16 اسفند
شنبه
342,000
تومان
اقامت 24
352,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 اسفند
چهارشنبه
352,000
تومان
7 اسفند
پنجشنبه
352,000
تومان
8 اسفند
جمعه
352,000
تومان
9 اسفند
شنبه
352,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
352,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
352,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
352,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
352,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
352,000
تومان
15 اسفند
جمعه
352,000
تومان
16 اسفند
شنبه
352,000
تومان
علاءالدین
360,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 اسفند
چهارشنبه
360,000
تومان
7 اسفند
پنجشنبه
360,000
تومان
8 اسفند
جمعه
360,000
تومان
9 اسفند
شنبه
360,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
360,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
360,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
360,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
360,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
360,000
تومان
15 اسفند
جمعه
360,000
تومان
16 اسفند
شنبه
360,000
تومان
امیرکبیر-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
ای‌گردش
363,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 اسفند
چهارشنبه
363,000
تومان
7 اسفند
پنجشنبه
363,000
تومان
8 اسفند
جمعه
363,000
تومان
9 اسفند
شنبه
363,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
363,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
363,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
363,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
363,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
363,000
تومان
15 اسفند
جمعه
363,000
تومان
16 اسفند
شنبه
363,000
تومان
هتل یار
398,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 اسفند
چهارشنبه
398,000
تومان
7 اسفند
پنجشنبه
398,000
تومان
8 اسفند
جمعه
398,000
تومان
9 اسفند
شنبه
398,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
398,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
398,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
398,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
398,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
398,000
تومان
15 اسفند
جمعه
398,000
تومان
16 اسفند
شنبه
398,000
تومان
اقامت 24
405,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 اسفند
چهارشنبه
405,000
تومان
7 اسفند
پنجشنبه
405,000
تومان
8 اسفند
جمعه
405,000
تومان
9 اسفند
شنبه
405,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
405,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
405,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
405,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
405,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
405,000
تومان
15 اسفند
جمعه
405,000
تومان
16 اسفند
شنبه
405,000
تومان
علاءالدین
418,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 اسفند
چهارشنبه
418,000
تومان
7 اسفند
پنجشنبه
418,000
تومان
8 اسفند
جمعه
418,000
تومان
9 اسفند
شنبه
418,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
418,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
418,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
418,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
418,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
418,000
تومان
15 اسفند
جمعه
418,000
تومان
16 اسفند
شنبه
418,000
تومان
امیرکبیر-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
ای‌گردش
398,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 اسفند
چهارشنبه
398,000
تومان
7 اسفند
پنجشنبه
398,000
تومان
8 اسفند
جمعه
398,000
تومان
9 اسفند
شنبه
398,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
398,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
398,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
398,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
398,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
398,000
تومان
15 اسفند
جمعه
398,000
تومان
16 اسفند
شنبه
398,000
تومان
هتل یار
398,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 اسفند
چهارشنبه
398,000
تومان
7 اسفند
پنجشنبه
398,000
تومان
8 اسفند
جمعه
398,000
تومان
9 اسفند
شنبه
398,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
398,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
398,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
398,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
398,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
398,000
تومان
15 اسفند
جمعه
398,000
تومان
16 اسفند
شنبه
398,000
تومان
اقامت 24
405,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 اسفند
چهارشنبه
405,000
تومان
7 اسفند
پنجشنبه
405,000
تومان
8 اسفند
جمعه
405,000
تومان
9 اسفند
شنبه
405,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
405,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
405,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
405,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
405,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
405,000
تومان
15 اسفند
جمعه
405,000
تومان
16 اسفند
شنبه
405,000
تومان
علاءالدین
418,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 اسفند
چهارشنبه
418,000
تومان
7 اسفند
پنجشنبه
418,000
تومان
8 اسفند
جمعه
418,000
تومان
9 اسفند
شنبه
418,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
418,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
418,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
418,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
418,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
418,000
تومان
15 اسفند
جمعه
418,000
تومان
16 اسفند
شنبه
418,000
تومان
امیرکبیر-اتاق دو تخته اکونومی
اتاق دو تخته اکونومی
هتل یار
363,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 اسفند
چهارشنبه
363,000
تومان
7 اسفند
پنجشنبه
363,000
تومان
8 اسفند
جمعه
363,000
تومان
9 اسفند
شنبه
363,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
363,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
363,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
363,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
363,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
363,000
تومان
15 اسفند
جمعه
363,000
تومان
16 اسفند
شنبه
363,000
تومان
اقامت 24
363,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 اسفند
چهارشنبه
363,000
تومان
7 اسفند
پنجشنبه
363,000
تومان
8 اسفند
جمعه
363,000
تومان
9 اسفند
شنبه
363,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
363,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
363,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
363,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
363,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
363,000
تومان
15 اسفند
جمعه
363,000
تومان
16 اسفند
شنبه
363,000
تومان
امیرکبیر-دوتخته توئین اکونومی
دوتخته توئین اکونومی
هتل یار
363,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 اسفند
چهارشنبه
363,000
تومان
7 اسفند
پنجشنبه
363,000
تومان
8 اسفند
جمعه
363,000
تومان
9 اسفند
شنبه
363,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
363,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
363,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
363,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
363,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
363,000
تومان
15 اسفند
جمعه
363,000
تومان
16 اسفند
شنبه
363,000
تومان
امیرکبیر-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ای‌گردش
506,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 اسفند
چهارشنبه
506,000
تومان
7 اسفند
پنجشنبه
506,000
تومان
8 اسفند
جمعه
506,000
تومان
9 اسفند
شنبه
506,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
506,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
506,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
506,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
506,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
506,000
تومان
15 اسفند
جمعه
506,000
تومان
16 اسفند
شنبه
506,000
تومان
هتل یار
506,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 اسفند
چهارشنبه
506,000
تومان
7 اسفند
پنجشنبه
506,000
تومان
8 اسفند
جمعه
506,000
تومان
9 اسفند
شنبه
506,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
506,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
506,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
506,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
506,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
506,000
تومان
15 اسفند
جمعه
506,000
تومان
16 اسفند
شنبه
506,000
تومان
اقامت 24
515,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 اسفند
چهارشنبه
515,000
تومان
7 اسفند
پنجشنبه
515,000
تومان
8 اسفند
جمعه
515,000
تومان
9 اسفند
شنبه
515,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
515,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
515,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
515,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
515,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
515,000
تومان
15 اسفند
جمعه
515,000
تومان
16 اسفند
شنبه
515,000
تومان
علاءالدین
527,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 اسفند
چهارشنبه
527,000
تومان
7 اسفند
پنجشنبه
527,000
تومان
8 اسفند
جمعه
527,000
تومان
9 اسفند
شنبه
527,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
527,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
527,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
527,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
527,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
527,000
تومان
15 اسفند
جمعه
527,000
تومان
16 اسفند
شنبه
527,000
تومان
امیرکبیر-اتاق سه تخته اکونومی
اتاق سه تخته اکونومی
اقامت 24
459,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 اسفند
چهارشنبه
459,000
تومان
7 اسفند
پنجشنبه
459,000
تومان
8 اسفند
جمعه
459,000
تومان
9 اسفند
شنبه
459,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
459,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
459,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
459,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
459,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
459,000
تومان
15 اسفند
جمعه
459,000
تومان
16 اسفند
شنبه
459,000
تومان
هتل یار
459,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 اسفند
چهارشنبه
459,000
تومان
7 اسفند
پنجشنبه
459,000
تومان
8 اسفند
جمعه
459,000
تومان
9 اسفند
شنبه
459,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
459,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
459,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
459,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
459,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
459,000
تومان
15 اسفند
جمعه
459,000
تومان
16 اسفند
شنبه
459,000
تومان
امیرکبیر-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
هتل یار
614,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 اسفند
چهارشنبه
614,000
تومان
7 اسفند
پنجشنبه
614,000
تومان
8 اسفند
جمعه
614,000
تومان
9 اسفند
شنبه
614,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
614,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
614,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
614,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
614,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
614,000
تومان
15 اسفند
جمعه
614,000
تومان
16 اسفند
شنبه
614,000
تومان
ای‌گردش
614,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 اسفند
چهارشنبه
614,000
تومان
7 اسفند
پنجشنبه
614,000
تومان
8 اسفند
جمعه
614,000
تومان
9 اسفند
شنبه
614,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
614,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
614,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
614,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
614,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
614,000
تومان
15 اسفند
جمعه
614,000
تومان
16 اسفند
شنبه
614,000
تومان
اقامت 24
625,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 اسفند
چهارشنبه
625,000
تومان
7 اسفند
پنجشنبه
625,000
تومان
8 اسفند
جمعه
625,000
تومان
9 اسفند
شنبه
625,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
625,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
625,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
625,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
625,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
625,000
تومان
15 اسفند
جمعه
625,000
تومان
16 اسفند
شنبه
625,000
تومان
علاءالدین
633,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 اسفند
چهارشنبه
633,000
تومان
7 اسفند
پنجشنبه
633,000
تومان
8 اسفند
جمعه
633,000
تومان
9 اسفند
شنبه
633,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
633,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
633,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
633,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
633,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
633,000
تومان
15 اسفند
جمعه
633,000
تومان
16 اسفند
شنبه
633,000
تومان

امکانات اتاق های هتل امیرکبیر کرج

آسانسور
رستوران بام
خدمات پزشكي
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات باربري
جكوزی
سالن همايش
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
زمین ورزشی
زمين تنيس
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
سالن بيليارد
گشت نیم روزی
اينترنت در لابی
خدمات اینترنتی
آنتن مرکزی
سیستم گرمایش
اب معدنی رایگان
مرکز تجاری
سالن پذیرایی
خانه داری 24 ساعته
نمای رو به راهرو طبقات
مسلط به زبان ترکی
پذيرش 24 ساعته
فروشگاه و غرفه
نورگیر
سالن صبحانه خوری
نمای کوچه
فكس
بازی ویدئویی
خدمات اتو
خشکشویی
ميز
مبل
تلويزيون در لابی
تلويزيون LCD در لابی
لابی
اینترنت بی سیم
صندوق امانات در لابی
پارکینگ در هتل
اتاق جلسات
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
روم سرويس
كافی شاپ
نمازخانه
خشکشویی (لاندری)
اینترنت در لابی
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
تبديل ارز
اتاق چمدان
اينترنت در اتاق
آژانس مسافرتی
مسلط به زبان انگليسی
پاركينگ
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
دستگاه واکس کفش
اعلام حریق
ماساژ
کافی‌شاپ
کافی شاپ
سیستم سرمایش
وسایل بدنسازی
مینی بار
صبحانه رایگان
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
حمام
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
تلفن در اتاق
اینترنت
خدمات تور
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
پارکینگ سرپوشیده
اتاق بازی
پله اضطراری
تلفن
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
کافی‌شاپ فضای باز
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
رخت آویز

آدرس هتل امیرکبیر کرج روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل امیرکبیر کرج

(53 نظر)
نقاط قوت:
رفتار پرسنل کیفیت غذا و پدیرای موقعیت مکانی خوب
نقاط ضعف:
رفتار پرسنل کیفیت غذا و پدیرای موقعیت مکانی خوب
نقاط قوت:
درمجموع خوبه
نقاط ضعف:
درمجموع خوبه
شخصی ک مسئولیت انجام کارها را برای اقامت دارد بسیار گستاخ بی مسئولیت ورفتار ناخوشایند دارد. فقط همان شخص ولی سایر کارکنان محترم بودند ودرمجموع هتل خوبی بود
برخورد بسیاااار مناسب پرسنل و کیفیت خوب پذیرایی صبحانهمنکه واقعا راضی بودم
از لحاظ برخورد كاركنان پذيرش بسيار خوب و محترمانه ، دوستان در بخش خانه داري با سر و صداي زياد به كارشون مشغول مي شن كه با توجه به متراژ كوچك اتاق ها در روز قابليت استراحت براي مهمانان بصورت كامل وجود ندارد ، ساخت بيروني اتاق ها بسيار جذاب و دلنشينه ، بازسازي داخل اتاق ها مناسب هست اما ظاهرا با كمبود بودجه مواجه شده است ؛ صداي تعميرات پاركينگ كمي آزار دهندس و محل پارك اتومبيلها هنوز كامل نيست ؛ فضاي داخل لابي زيبا و فضاي بار بالاي لابي جذاب است ، صبحانه عدسي نيمرو مربا و پنير بهمراه قهوه و چايي و با برخورد مرتب مهربان و گرم پيرمردي مهربان بود ، در كل و با در نظر گرفتن دو ستاره بودن هتل خوب و قابليت بهتر شدن را دارد ...
همه چی خوب و تمیز بودبرخورد پرسنل خیلی عالی بود در کل پیشنهاد می‌کنم البته باید انتظارتون در حد هتل ۲ ستاره باشه
همه چی در حد قابل قبول.. از نظر برخورد کارکنان و نظافت همه چی خوب بود.. واقعا در حد دو ستاره خیلی فراتر بود..حتما از محیط کافی شاپش استفاده کنین.. تنها ایرادش سیستم تهویه مرکزیشه که نمیتونی از داخل اتاق روشن و خاموشش کنین که ما واقعا تا صبح چون کولر روشن بود خیلی اذیت شدیم
امکانات هتل کم و ضعیف بودهتل درحال بازسازی بود ساعتهای متوالی برق قطع میشد آسانسور کار نمیکرد رفتار پرسنل نامناسب و دور از شان بود
نقاط قوت:
هتل خوبی بود
نقاط ضعف:
یک نکته منفی که هتل داشت چک لیست وسایل داخل اتاق رو نیم ساعت بعد از اینکه مستقر شدیم داخل اتاق انجام دادن .کار جالبی نبود . کاش حداقل زمان پذیرش این کار انجام شود
تقریباخوب
رفتار کارکنان مناسب بود . تمیزی مناسب ولی قیمت با توجه به خدمات بالاتر بود .
عالي بود
نقاط قوت:
در مجموع خوب بود نظافت خوب بود
نقاط ضعف:
اتاق کوچک ، سشوار نداشت امکانات خاصی نداشت اتاق میتونست بهتر هم باشه
نقاط قوت:
در مجموع خوب بود
نقاط ضعف:
میتونه بهتر هم باشه
نقاط قوت:
خیلی عالی بود
نقاط ضعف:
اصلا ملاحظه نشد
خیلی خوب بود
نقاط قوت:
از همه نظر راضیم از هتل
نقاط ضعف:
نکته منفی نداره
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
چیزی به چشم نیومد
سیستم سرمایش مشترک ( حتی نمیشد آنرا خاموش کرد) هتل در حال تعمیرا لابی بود به نحوی که مرزی بین لابی و خیابان وجود نداشت سرویس بهداشتی در لابی وجود نداشت و حتی سرویس بهداشتی عمومی در طبقات هم نیست به نحویکه پس از تحویل اتاق باید از سرویس بهداشتی داخل شهر استفاده کنید. صبحانه با مقررات پادگانی ولی به ظاهر بوفه با تنها یک نفر نیروی مسن نکته مثبت تمیز بودن ملحفه و روبالشی و پارکینگی وحشتناک بدون پله با شیبی زیاد
خوب
نقاط قوت:
هتل خوبی بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی نبود
نقاط قوت:
خیلی خیلی معمولی رو به پایین
نقاط ضعف:
گرم بود کولر نداشت در کل راضی نبودیم
نقاط قوت:
اصلا نداشت
نقاط ضعف:
از هیچ نظری رضایت نداشتیم و دیگه هم این هتلو انتخاب نمیکنیم
نقاط قوت:
زیاد راضی نبودم
نقاط ضعف:
در حال ساخت و ساز بود و سروصدا بسیار زیاد بود
نقاط قوت:
هتل خیلی خوب برخورد عالی نظافت
نقاط ضعف:
فقط اینکه کولرها مرکزی بود خوب نبود
نقاط قوت:
همیشه راضیم از هتل
نقاط ضعف:
نداره
نقاط قوت:
در حد انتظار
نقاط ضعف:
چیزی به ذهنم نمیرسه
نکته منفی این بود که قسمت لابی در حال بنایی بود البته مشکلی ایجاد نمیکرد. در کل تمیز بود و به نظر میرسید که به تازگی نوسازی کردند. دسترسی هتل آسان بود.
نقاط قوت:
معمولی بود هتل
نقاط ضعف:
صبحانه به شدت افتضاح بود
هتل در دل بازار تازه نوسازی شده کادر منظم و با ادب
نقاط قوت:
موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
پارکینگ با رمپ غیر استاندارد و عدم تناسب تعداد اتاق با پارکینگ
کارکنان مؤدب، صبحانه مطلوب، در کنار بازار اصلی
هتلی مناسب در جوار بازار و دسترسی محلی به همه جا
نقاط قوت:
برخورد خوب دسترسی خوب اسنپ خوب
نقاط ضعف:
سروصدای بیمورد ورودی نامناسب هتل گرمایش سرمایش نامناسب و خارج ازکنترل صبحانه متوسط
با توجه به مبلغ زیادی که بابت یک اتاق یک تخته از مشتری میگیرن هیچ امکاناتی هم قائل نمیشن و حتی توی دسشویی حوله و توی حمام شامپو هم وجود نداشت.اجازه خوردن غذا یا صبحانه یا کشیدن سیگار تو اتاق نمیدن....
نقاط قوت:
زاید داخل هتل نبودم اما خوب بود
نقاط ضعف:
ندیدم
نقاط قوت:
اصلا راضی نبودیم
نقاط ضعف:
امکانات خیلی ضعیف بود کولرو روشن نمیکردن سروصدا زیاد بود هتل بنایی داشت خیلی افتضاح بود هتل
نقاط قوت:
هیچی
نقاط ضعف:
کولر اتاقها مشترک بود و اصلا خوب نبود تخت و تلویز یون با هم مغایرت داشت و هتل در حد مسافر خونه حتی پایینتر بود
در حد مسافرخانه ستنه هتل اما نسبت به هزينه اي كه دريافت ميكنند ، خوبه
اين دومين بار بود كه از هتل آنلاين اين هتل رو رزرو ميكنم . هتل حاضر نشد برای نوزاد ما حتی یک تشک بده و حتي حاضر نشدن اتاق رو با سه تخته عوض كنن و ما به التفاوت رو بگيرن. نظافت هتل ضعيف است و سرويس بهداشتي از مهمان قبلي هنوز كثيف بود. صبحانه هم بسيار محدود است. هتلي كه در حمام حتي يه صابون هم نداره به نظر هتل نيست و شبيه مسافرخونس.
برخورد خوب و مناسبی داشتند.
کارکنان مودب و محترمی دارد.
نقاط قوت:
hotele khobye jasham khobe az in behtar nist to hotel
نقاط ضعف:
gojehash gandide bodan bra sobhane har ۲ rozi ke man raftam
پول اطاق با سرویس بهداشتی خوب می گیرند بعد اطاق که توالت ایرانی دارد به شما پیشنهاد می کنند.
تنوع صبحانه کم بود و هر‌ صبح با همون لیست قبلی مواجه میشدیم .وای فا ضعیف، نظافت اتاق و ملحفه ها و سرویس خیلی خووب بود، برخورد کارکنان مناسب بود، برای من از همه مهمتر آرامش و نبود سرصدا بود که راضی بودم، در‌کل هتل اوکی‌ بود.
برخورد پرسنل اصلا خوب نبود و بسیار بی حوصله بودند. نظافت اتاق خیلی خیلی ضعیف بود و همچنین برای تایم صبحانه همکاری با مسافر نداشتند. برام جالب بود که تمام صداهای اتاق های همجوار رو میشنیدم حتی صدای صحبت هاشون
نقاط قوت:
هیچ نکنته مثبتی نداشته فقط از ناچاری اقدام به رزرو این هتل کردم .کرج هتل دیگری ندارد
نقاط ضعف:
نظافت اتاق ها.اسانسور پارکینگ پرسنل بی مسئولیت
هتل خوب بود مورد قبول بود حتما پیشنها میکنم بهتون
پر سر و صدا. عدم توجه به نیاز مسافر برای تایم صبحانه. کیفیت و بهداشت اتاق ضعیف
موقعيت قرار گيرى هتل بدليل واقع شدن در مركز شهر و دسترسي آسان به خيابان اصلي شهر مناسب هست و پاركينگ اختصاصى در زيرزمين دارد از طريق سايت سه تخته با يك تخت اضافه رزرو كرديم اما به هتل كه رسيديم يك اتاق سه تخته كوچك به ما دادن و گفتند كه اين هتل تخت اضافه ندارد و بايد بر روى زمين بخوابيد و سرويس نفر چهارم فقط بالشت و دو تخته پتو بود و عيب ديگر اينكه پايين درب اتاق با كف حدود پنج سانتيمتر فاصله وجود داشت كه سر و صداى بيرون و راهرو بداخل عبور مى داد و عيب دوم عدم دسترسى آسانسور به طبقه زيرمين و پاركينگ بود كه خودتان مي بايست وسايل و چمدان را از زيرزمين به همكف بياوريد و موضوع بعدى اينكه در حمل وسايل و چمدان به درون آسانسور و طبقات خدمه هتل هيچگونه كمك رسانى و همكارى در جابجايي ندارند و تنها زحمتى كه متقبل مي شوند درب آسانسور را نگه مي دارندكه بسته نشود و بتوانيد خودتان چمدان سنگين را بكشيد و درون آسانسور جاى بدهيد ضمن اينكه كلى مسافت از زيرزمين هم تا همكف با سطح شيبدار تند آورده ايد و اين موضوع كه خدمه هيچ كمكى نميدادن در نوع خودش جالب بود ، نظافت هتل بد نبود اما مشاهده يك مارمولك كوچك در راه پله هتل نظرمون عوض كرد البته اين موضوع فكر كنم بدليل ارتباط پله بسيار كم عرض به زير زمين بود كه اين مارمولك به بالا تشريف آوردند و يك حسن ديگر اين هتل وجود توالت ايرانى در اتاق بود
نقاط قوت:
خوب
نقاط ضعف:
-
نقاط قوت:
-
نقاط ضعف:
برخورد مناسبی نداشتند
نقاط قوت:
نداشت
نقاط ضعف:
برخورد نامناسب پرسنل - اتاق تهویه نداشت -
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل امیرکبیر کرج

مهمانان هتل امیرکبیر کرج در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل امیرکبیر کرج از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل امیرکبیر کرج بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل امیرکبیر کرج رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل امیرکبیر کرج را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.