هتل امیرکبیر کرج

البرز، کرج، خیابان دکتر بهشتی، خیابان فروغی
2.9
امتیاز کاربران
54
نظرات کاربران

معرفی هتل امیرکبیر کرج

هتل دو ستاره امیرکبیر کرج در زمینی به مساحت ۱۰۸۰ مترمربع در مرکز کرج واقع شده و در سال ۱۳۶۹ به بهره برداری رسید. نیروهای مجرب و کار آمد و با سابقه، نقطه قوتی برای این مجموعه محسوب می‌گردد و همواره کوشیده تا اقامتی خوش همراه با آرامش و خاطره‌ای ماندگار برای مهمانان خود فراهم سازد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل امیرکبیر کرج

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته تیپ A
ایران هتل آنلاین
685,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
685,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
685,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
685,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
685,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
685,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
685,000
تومان
4 شهریور
جمعه
685,000
تومان
5 شهریور
شنبه
685,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
685,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
685,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
685,000
تومان
اتاق یک تخته
هتل یار
689,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
689,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
689,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
689,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
689,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
689,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
689,000
تومان
4 شهریور
جمعه
689,000
تومان
5 شهریور
شنبه
689,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
689,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
689,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
689,000
تومان
یک تخته
علاءالدین
693,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
693,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
693,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
693,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
693,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
693,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
693,000
تومان
4 شهریور
جمعه
693,000
تومان
5 شهریور
شنبه
693,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
693,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
693,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
693,000
تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
733,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
733,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
733,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
733,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
685,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
685,000
تومان
4 شهریور
جمعه
685,000
تومان
5 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
دوشنبه
685,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
685,000
تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته دبل اکونومی
ایران هتل آنلاین
780,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
780,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
780,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
780,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
780,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
780,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
780,000
تومان
4 شهریور
جمعه
780,000
تومان
5 شهریور
شنبه
780,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
780,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
780,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
780,000
تومان
اتاق دو تخته توئین اکونومی
ایران هتل آنلاین
780,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
780,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
780,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
780,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
780,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
780,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
780,000
تومان
4 شهریور
جمعه
780,000
تومان
5 شهریور
شنبه
780,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
780,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
780,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
780,000
تومان
دوتخته دبل اکونومی
هتل یار
785,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
785,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
785,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
785,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
785,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
785,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
785,000
تومان
4 شهریور
جمعه
785,000
تومان
5 شهریور
شنبه
785,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
785,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
785,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
785,000
تومان
دوتخته توئین اکونومی
هتل یار
785,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
785,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
785,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
785,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
785,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
785,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
785,000
تومان
4 شهریور
جمعه
785,000
تومان
5 شهریور
شنبه
785,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
785,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
785,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
785,000
تومان
اتاق دو تخته اکونومی
اقامت 24
785,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
785,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
785,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
785,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
785,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
785,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
785,000
تومان
4 شهریور
جمعه
785,000
تومان
5 شهریور
شنبه
785,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
785,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
785,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
785,000
تومان
دوتخته اکونومی
علاءالدین
792,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
792,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
792,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
792,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
792,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق دو تخته دبل تیپ A
ایران هتل آنلاین
802,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
802,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
802,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
802,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
802,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
802,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
802,000
تومان
4 شهریور
جمعه
802,000
تومان
5 شهریور
شنبه
802,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
802,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
802,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
802,000
تومان
اتاق دوتخته - توئین
هتل یار
802,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
802,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
802,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
802,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
802,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
802,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
802,000
تومان
4 شهریور
جمعه
802,000
تومان
5 شهریور
شنبه
802,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
802,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
802,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
802,000
تومان
اتاق دو تخته توئین تیپ A
ایران هتل آنلاین
802,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
802,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
802,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
802,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
802,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
802,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
802,000
تومان
4 شهریور
جمعه
802,000
تومان
5 شهریور
شنبه
802,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
802,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
802,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
802,000
تومان
اتاق دوتخته - دبل
هتل یار
802,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
802,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
802,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
802,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
802,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
802,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
802,000
تومان
4 شهریور
جمعه
802,000
تومان
5 شهریور
شنبه
802,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
802,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
802,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
802,000
تومان
دو تخته دبل
علاءالدین
810,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
810,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
810,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
810,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
810,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
599,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
599,000
تومان
4 شهریور
جمعه
599,000
تومان
5 شهریور
شنبه
599,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
599,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
599,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
599,000
تومان
دوتخته توئین
علاءالدین
810,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
810,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
810,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
810,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
810,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
599,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
599,000
تومان
4 شهریور
جمعه
599,000
تومان
5 شهریور
شنبه
599,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
599,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
599,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
599,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
858,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
858,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
858,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
858,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
785,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
785,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
785,000
تومان
4 شهریور
جمعه
785,000
تومان
5 شهریور
شنبه
785,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
785,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
785,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
785,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
858,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
858,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
858,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
858,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
785,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
785,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
785,000
تومان
4 شهریور
جمعه
785,000
تومان
5 شهریور
شنبه
785,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
785,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
785,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
785,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته تیپ A
ایران هتل آنلاین
1,056,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,056,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,056,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,056,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,056,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,056,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,056,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,056,000
تومان
5 شهریور
شنبه
1,056,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
1,056,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
1,056,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
1,056,000
تومان
اتاق سه تخته
هتل یار
1,056,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,056,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,056,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,056,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,056,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,056,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,056,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,056,000
تومان
5 شهریور
شنبه
1,056,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
1,056,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
1,056,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
1,056,000
تومان
سه تخته
علاءالدین
1,074,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,074,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,074,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,074,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,074,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
760,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
760,000
تومان
4 شهریور
جمعه
760,000
تومان
5 شهریور
شنبه
760,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
760,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
760,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
760,000
تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
1,140,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,140,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,140,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,140,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,056,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,056,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,056,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,056,000
تومان
5 شهریور
شنبه
1,056,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
1,056,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
1,056,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
1,056,000
تومان
سوئیت برای سه نفر
ایران هتل آنلاین
1,418,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,418,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,418,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,418,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,418,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,418,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,418,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,418,000
تومان
5 شهریور
شنبه
1,418,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
1,418,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
1,418,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
1,418,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
اقامت 24
1,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,300,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,300,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,300,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,310,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,310,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,310,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,310,000
تومان
5 شهریور
شنبه
1,310,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
1,310,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
1,310,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
1,310,000
تومان
اتاق چهار تخته تیپ A
ایران هتل آنلاین
1,319,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,319,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,319,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,319,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,319,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,319,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,319,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,319,000
تومان
5 شهریور
شنبه
1,319,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
1,319,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
1,319,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
1,319,000
تومان
اتاق چهارتخته
هتل یار
1,319,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,319,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,319,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,319,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,319,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,319,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,319,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,319,000
تومان
5 شهریور
شنبه
1,319,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
1,319,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
1,319,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
1,319,000
تومان
چهار تخته
علاءالدین
1,340,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,340,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,340,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,340,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,340,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
915,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
915,000
تومان
4 شهریور
جمعه
915,000
تومان
5 شهریور
شنبه
915,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
915,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
915,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
915,000
تومان

امکانات اتاق های هتل امیرکبیر کرج

تلویزیون
یخچال
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
رستوران
اینترنت در لابی
ماساژ
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
کافی‌شاپ فضای باز
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
پله اضطراری
اتاق بازی
پارکینگ سرپوشیده
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
سیستم سرمایش
كافی شاپ
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
اینترنت بی سیم
لابی
تلويزيون LCD در لابی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات اتو
فكس
خدمات اینترنتی
نمای کوچه
سالن صبحانه خوری
نورگیر
فروشگاه و غرفه
پذيرش 24 ساعته
مسلط به زبان ترکی
نمای رو به راهرو طبقات
خانه داری 24 ساعته
سالن پذیرایی
مرکز تجاری
اب معدنی رایگان
سیستم گرمایش
آنتن مرکزی
رخت آویز

آدرس هتل امیرکبیر کرج روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل امیرکبیر کرج

(54 نظر)
نقاط قوت:
_ نظافت هتل _ برخورد مناسب پرسنل _ موقعیت مکانی خوب
نقاط ضعف:
نکته منفی ندیدم
نقاط قوت:
از نظر من نکته قوتی نداشت
نقاط ضعف:
از نظر من نکته قوتی نداشت
نقاط قوت:
کافه دنجی داشت
نقاط ضعف:
کافه دنجی داشت
در مجموع نسبت به قیمت هتل های مثلا شهر مشهد گران بود
اصلا راضی نبودم
نقاط قوت:
معماری داخلی خواب
نقاط ضعف:
معماری داخلی خواب
رفتار و مدیریت هتل حرفه ای نبود و سنتی مدیریت می شد! کافی شاپ هتل ساده ترین اصول پذیرایی را بلد نبود پرسنل هماهنگ نبود یک بار من روی تخت دراز کشیده بودم یکی درب اتاق را باز کرد و داخل شد
نقاط قوت:
تمیزی
نقاط ضعف:
تمیزی
خوب بود
برخورد کارکنان وپرسنل خوب. فضای پارکینگ کم. فضای لابی خوب وزیبا. ولی اتاقها امکانات خیلی خاصی نداشت وسیستم گرمایشی وسرمایشی خوبی نداشت واز بیرون تنظیم میشدواتاقهایان کوچک
نقاط قوت:
لابی ، راهرو و رستوران شیک و تمیز موقعیت مکانی خوب کارکنان خوب
نقاط ضعف:
سروصدای افراد در راهرو زیاد بود،ک توی اتاق ب گوش میرسید و آزار دهنده بودم برام
بد
نقاط قوت:
پرسنل خبره و دیزاین دلنشین مدیریت عالی و با سواد
نقاط ضعف:
شیب زیاد پارکینگ و درب ها مبتدی و کلیدی هستن
اوکی بود
نقاط قوت:
رسپشن های شب و تمامی خدمه بسیار مؤدب و خوش برخورد بودن.
نقاط ضعف:
یکی از رسپشن های خانم اصلا رفتار صحیحی با مهمان نداشتند. نسبت به قیمت به هیچ وجه نمیارزه. صبحانه خیلی ضعیف و بدون تنوع. موکت داخل اتاق ها به شدت کثیف. حوله هایی که برای مهمان گذاشتند بسیار قدیمی و چرک مرد. هیچ گونه سرویسی به اتاق ها نمیدن حتی چای و اگر چیزی بخوای باید از کافیشاپ هتل سفارش بدی مثل چای که گفتم. کیفیت کافیشاپ هم بسیار ضعیف. به طور مثال چیزبرگری که سفارش دادم خیلی سرد بود. هات چاکلت به قدری بد بود که من نخوردم. به طور کل به جز لابی و رستوران که بازسلزیش کردند و ظاهر خوبی داره بیشتر به مهمانسرا شبیهه. به علت شرایط کاری مجبور به اقامت دو هفته ای در این مکان بودم که اگر کرج هتل بهتری داشت به قطع اینجارو انتخاب نمیکردم.
نقاط قوت:
فقط قسمت صبحانه و لابی هتل خوبه
نقاط ضعف:
اتاقها واقعا بی کیفیت نسبت به قیمتی که میگیرن من اتاق تخته گرفته بودم اصلا به قیمتش نمی ارزه همه چیز قدیمی و بی کیفیت پنجره ها قدیمی به شدت باد میومد اسانیور هتل خراب بود دوبار گیر کردم من تو اسانسور و مجبورا از پله ها استفاده کردیم واقعا به قیمتش نمی ارزه
نقاط قوت:
هیچ نکته مثبتی نداشت
نقاط ضعف:
اتاق به اندازه انباری بود. شبها تا نیمه شب سر و صدا و رفت و آمد زیاد بود
نقاط قوت:
پرسنل غذا خوري محترم و سريع
نقاط ضعف:
سرو صداي زياد وارد اتاق ها ميشود تعداد زيادي پشه همراه خواب ما بود و تا يك هفته از آنها يادگار داشتيم در حمام محل آويز حوله و لباس نبود
پرسنل و کارکنان هتل کاملا خوش برخورد بودند.فضای لابی هتل بسیار زیبا و آرامش بخش بود. اما خب اتاق امکانات خاصی نداشت. بدی اتاق اینه که سیستم سرمایش و گرمایشی از بیرون تنظیم میشه. و اینکه متراژ اتاق ها خیلی کوچیکه. اما در کل هتل خوبیه و بیشتر از دوستاره هست.
اتاقی که ما بودیم تمیز بود، ملحفه و تخت تمیز بود. امکانات خاصی نداشت، کافه ۲۴ ساعته داره ولی هزینه اش رو درب اتاق باید پرداخت می کردیم، پارکینگ جا برا پارک نداشت ماشین رو تو کوچه پارک کردیم، پرسنل برخورد صمیمانه ای نداشتن
پرسنل بسیار عالی. صبحانه خوب. در حد هتل دوستاره نیست. اتاق هاش مثل مسافرخونه است. سیستم سرمایشی ضعیف.
نقاط قوت:
من نصف روز زودتر رفتم پولمو ندادن
نقاط ضعف:
نکات منفی من ندیدم
خوب بود از هتل های تهران بهتره
برخورد بسیاااار مناسب پرسنل و کیفیت خوب پذیرایی صبحانهمنکه واقعا راضی بودم
از لحاظ برخورد كاركنان پذيرش بسيار خوب و محترمانه ، دوستان در بخش خانه داري با سر و صداي زياد به كارشون مشغول مي شن كه با توجه به متراژ كوچك اتاق ها در روز قابليت استراحت براي مهمانان بصورت كامل وجود ندارد ، ساخت بيروني اتاق ها بسيار جذاب و دلنشينه ، بازسازي داخل اتاق ها مناسب هست اما ظاهرا با كمبود بودجه مواجه شده است ؛ صداي تعميرات پاركينگ كمي آزار دهندس و محل پارك اتومبيلها هنوز كامل نيست ؛ فضاي داخل لابي زيبا و فضاي بار بالاي لابي جذاب است ، صبحانه عدسي نيمرو مربا و پنير بهمراه قهوه و چايي و با برخورد مرتب مهربان و گرم پيرمردي مهربان بود ، در كل و با در نظر گرفتن دو ستاره بودن هتل خوب و قابليت بهتر شدن را دارد ...
همه چی خوب و تمیز بودبرخورد پرسنل خیلی عالی بود در کل پیشنهاد می‌کنم البته باید انتظارتون در حد هتل ۲ ستاره باشه
همه چی در حد قابل قبول.. از نظر برخورد کارکنان و نظافت همه چی خوب بود.. واقعا در حد دو ستاره خیلی فراتر بود..حتما از محیط کافی شاپش استفاده کنین.. تنها ایرادش سیستم تهویه مرکزیشه که نمیتونی از داخل اتاق روشن و خاموشش کنین که ما واقعا تا صبح چون کولر روشن بود خیلی اذیت شدیم
امکانات هتل کم و ضعیف بودهتل درحال بازسازی بود ساعتهای متوالی برق قطع میشد آسانسور کار نمیکرد رفتار پرسنل نامناسب و دور از شان بود
تقریباخوب
رفتار کارکنان مناسب بود . تمیزی مناسب ولی قیمت با توجه به خدمات بالاتر بود .
عالي بود
نقاط قوت:
در مجموع خوب بود نظافت خوب بود
نقاط ضعف:
اتاق کوچک ، سشوار نداشت امکانات خاصی نداشت اتاق میتونست بهتر هم باشه
نقاط قوت:
در مجموع خوب بود
نقاط ضعف:
میتونه بهتر هم باشه
نقاط قوت:
خیلی عالی بود
نقاط ضعف:
اصلا ملاحظه نشد
خیلی خوب بود
نقاط قوت:
از همه نظر راضیم از هتل
نقاط ضعف:
نکته منفی نداره
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
چیزی به چشم نیومد
سیستم سرمایش مشترک ( حتی نمیشد آنرا خاموش کرد) هتل در حال تعمیرا لابی بود به نحوی که مرزی بین لابی و خیابان وجود نداشت سرویس بهداشتی در لابی وجود نداشت و حتی سرویس بهداشتی عمومی در طبقات هم نیست به نحویکه پس از تحویل اتاق باید از سرویس بهداشتی داخل شهر استفاده کنید. صبحانه با مقررات پادگانی ولی به ظاهر بوفه با تنها یک نفر نیروی مسن نکته مثبت تمیز بودن ملحفه و روبالشی و پارکینگی وحشتناک بدون پله با شیبی زیاد
خوب
نقاط قوت:
هتل خوبی بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی نبود
نقاط قوت:
هتل خیلی خوب برخورد عالی نظافت
نقاط ضعف:
فقط اینکه کولرها مرکزی بود خوب نبود
نقاط قوت:
همیشه راضیم از هتل
نقاط ضعف:
نداره
نقاط قوت:
در حد انتظار
نقاط ضعف:
چیزی به ذهنم نمیرسه
نکته منفی این بود که قسمت لابی در حال بنایی بود البته مشکلی ایجاد نمیکرد. در کل تمیز بود و به نظر میرسید که به تازگی نوسازی کردند. دسترسی هتل آسان بود.
هتل در دل بازار تازه نوسازی شده کادر منظم و با ادب
کارکنان مؤدب، صبحانه مطلوب، در کنار بازار اصلی
هتلی مناسب در جوار بازار و دسترسی محلی به همه جا
با توجه به مبلغ زیادی که بابت یک اتاق یک تخته از مشتری میگیرن هیچ امکاناتی هم قائل نمیشن و حتی توی دسشویی حوله و توی حمام شامپو هم وجود نداشت.اجازه خوردن غذا یا صبحانه یا کشیدن سیگار تو اتاق نمیدن....
نقاط قوت:
زاید داخل هتل نبودم اما خوب بود
نقاط ضعف:
ندیدم
در حد مسافرخانه ستنه هتل اما نسبت به هزينه اي كه دريافت ميكنند ، خوبه
اين دومين بار بود كه از هتل آنلاين اين هتل رو رزرو ميكنم . هتل حاضر نشد برای نوزاد ما حتی یک تشک بده و حتي حاضر نشدن اتاق رو با سه تخته عوض كنن و ما به التفاوت رو بگيرن. نظافت هتل ضعيف است و سرويس بهداشتي از مهمان قبلي هنوز كثيف بود. صبحانه هم بسيار محدود است. هتلي كه در حمام حتي يه صابون هم نداره به نظر هتل نيست و شبيه مسافرخونس.
نقاط قوت:
hotele khobye jasham khobe az in behtar nist to hotel
نقاط ضعف:
gojehash gandide bodan bra sobhane har ۲ rozi ke man raftam
نقاط قوت:
هیچ نکنته مثبتی نداشته فقط از ناچاری اقدام به رزرو این هتل کردم .کرج هتل دیگری ندارد
نقاط ضعف:
نظافت اتاق ها.اسانسور پارکینگ پرسنل بی مسئولیت
هتل خوب بود مورد قبول بود حتما پیشنها میکنم بهتون
نقاط قوت:
خوب
نقاط ضعف:
-
نقاط قوت:
خوب
نقاط ضعف:
-
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل امیرکبیر کرج

مهمانان هتل امیرکبیر کرج در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل امیرکبیر کرج از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل امیرکبیر کرج بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل امیرکبیر کرج رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل امیرکبیر کرج را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.