هتل امیرکبیر کرج

البرز، کرج، خیابان دکتر بهشتی، خیابان فروغی
2.9
امتیاز کاربران
54
نظرات کاربران

معرفی هتل امیرکبیر کرج

هتل دو ستاره امیرکبیر کرج در زمینی به مساحت ۱۰۸۰ مترمربع در مرکز کرج واقع شده و در سال ۱۳۶۹ به بهره برداری رسید. نیروهای مجرب و کار آمد و با سابقه، نقطه قوتی برای این مجموعه محسوب می‌گردد و همواره کوشیده تا اقامتی خوش همراه با آرامش و خاطره‌ای ماندگار برای مهمانان خود فراهم سازد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل امیرکبیر کرج

امیرکبیر-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
علاءالدین
353,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
353,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
353,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
353,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
353,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
353,000
تومان
9 مهر
جمعه
353,000
تومان
10 مهر
شنبه
353,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
353,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
353,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
353,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
353,000
تومان
هتل یار
362,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
362,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
362,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
362,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
362,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
362,000
تومان
9 مهر
جمعه
362,000
تومان
10 مهر
شنبه
362,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
362,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
362,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
362,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
362,000
تومان
اقامت 24
372,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
372,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
372,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
372,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
372,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
372,000
تومان
9 مهر
جمعه
372,000
تومان
10 مهر
شنبه
372,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
372,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
372,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
372,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
372,000
تومان
امیرکبیر-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
علاءالدین
365,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
365,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
365,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
365,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
365,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
365,000
تومان
9 مهر
جمعه
365,000
تومان
10 مهر
شنبه
365,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
365,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
365,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
365,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
365,000
تومان
هتل یار
417,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
417,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
417,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
417,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
417,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
417,000
تومان
9 مهر
جمعه
417,000
تومان
10 مهر
شنبه
417,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
417,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
417,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
417,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
417,000
تومان
اقامت 24
417,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
417,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
417,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
417,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
417,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
417,000
تومان
9 مهر
جمعه
417,000
تومان
10 مهر
شنبه
417,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
417,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
417,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
417,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
417,000
تومان
امیرکبیر-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
علاءالدین
365,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
365,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
365,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
365,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
365,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
365,000
تومان
9 مهر
جمعه
365,000
تومان
10 مهر
شنبه
365,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
365,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
365,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
365,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
365,000
تومان
اقامت 24
417,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
417,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
417,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
417,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
417,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
417,000
تومان
9 مهر
جمعه
417,000
تومان
10 مهر
شنبه
417,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
417,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
417,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
417,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
417,000
تومان
هتل یار
417,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
417,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
417,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
417,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
417,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
417,000
تومان
9 مهر
جمعه
417,000
تومان
10 مهر
شنبه
417,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
417,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
417,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
417,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
417,000
تومان
امیرکبیر-اتاق دو تخته اکونومی
اتاق دو تخته اکونومی
اقامت 24
363,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
363,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
363,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
363,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
363,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
363,000
تومان
9 مهر
جمعه
363,000
تومان
10 مهر
شنبه
363,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
363,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
363,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
363,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
363,000
تومان
هتل یار
363,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
363,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
363,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
363,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
363,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
363,000
تومان
9 مهر
جمعه
363,000
تومان
10 مهر
شنبه
363,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
363,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
363,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
363,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
363,000
تومان
امیرکبیر-دوتخته توئین اکونومی
دوتخته توئین اکونومی
هتل یار
363,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
363,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
363,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
363,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
363,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
363,000
تومان
9 مهر
جمعه
363,000
تومان
10 مهر
شنبه
363,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
363,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
363,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
363,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
363,000
تومان
امیرکبیر-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
علاءالدین
521,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
521,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
521,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
521,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
521,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
521,000
تومان
9 مهر
جمعه
521,000
تومان
10 مهر
شنبه
521,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
521,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
521,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
521,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
521,000
تومان
هتل یار
521,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
521,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
521,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
521,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
521,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
521,000
تومان
9 مهر
جمعه
521,000
تومان
10 مهر
شنبه
521,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
521,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
521,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
521,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
521,000
تومان
اقامت 24
525,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
525,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
525,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
525,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
525,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
525,000
تومان
9 مهر
جمعه
525,000
تومان
10 مهر
شنبه
525,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
525,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
525,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
525,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
525,000
تومان
امیرکبیر-اتاق سه تخته اکونومی
اتاق سه تخته اکونومی
اقامت 24
459,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
459,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
459,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
459,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
459,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
459,000
تومان
9 مهر
جمعه
459,000
تومان
10 مهر
شنبه
459,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
459,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
459,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
459,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
459,000
تومان
هتل یار
459,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
459,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
459,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
459,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
459,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
459,000
تومان
9 مهر
جمعه
459,000
تومان
10 مهر
شنبه
459,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
459,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
459,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
459,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
459,000
تومان
امیرکبیر-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
علاءالدین
633,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
633,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
633,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
633,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
633,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
633,000
تومان
9 مهر
جمعه
633,000
تومان
10 مهر
شنبه
633,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
633,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
633,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
633,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
633,000
تومان
هتل یار
633,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
633,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
633,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
633,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
633,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
633,000
تومان
9 مهر
جمعه
633,000
تومان
10 مهر
شنبه
633,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
633,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
633,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
633,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
633,000
تومان
اقامت 24
633,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
633,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
633,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
633,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
633,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
633,000
تومان
9 مهر
جمعه
633,000
تومان
10 مهر
شنبه
633,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
633,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
633,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
633,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
633,000
تومان

امکانات اتاق های هتل امیرکبیر کرج

آسانسور
رستوران بام
خدمات پزشكي
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات باربري
جكوزی
سالن همايش
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
زمین ورزشی
زمين تنيس
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
سالن بيليارد
گشت نیم روزی
اينترنت در لابی
خدمات اینترنتی
آنتن مرکزی
سیستم گرمایش
اب معدنی رایگان
مرکز تجاری
سالن پذیرایی
خانه داری 24 ساعته
نمای رو به راهرو طبقات
مسلط به زبان ترکی
پذيرش 24 ساعته
فروشگاه و غرفه
نورگیر
سالن صبحانه خوری
نمای کوچه
فكس
بازی ویدئویی
خدمات اتو
خشکشویی
ميز
مبل
تلويزيون در لابی
تلويزيون LCD در لابی
لابی
اینترنت بی سیم
صندوق امانات در لابی
پارکینگ در هتل
اتاق جلسات
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
روم سرويس
كافی شاپ
نمازخانه
خشکشویی (لاندری)
اینترنت در لابی
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
تبديل ارز
اتاق چمدان
اينترنت در اتاق
آژانس مسافرتی
مسلط به زبان انگليسی
پاركينگ
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
دستگاه واکس کفش
اعلام حریق
ماساژ
کافی‌شاپ
کافی شاپ
سیستم سرمایش
وسایل بدنسازی
مینی بار
صبحانه رایگان
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
حمام
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
تلفن در اتاق
اینترنت
خدمات تور
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
پارکینگ سرپوشیده
اتاق بازی
پله اضطراری
تلفن
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
کافی‌شاپ فضای باز
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
رخت آویز

آدرس هتل امیرکبیر کرج روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل امیرکبیر کرج

(54 نظر)
نقاط قوت:
لابی و قسمت فست فود رستوران اونم تا حدودی
نقاط ضعف:
لابی و قسمت فست فود رستوران اونم تا حدودی
اتاقی که ما بودیم تمیز بود، ملحفه و تخت تمیز بود. امکانات خاصی نداشت، کافه ۲۴ ساعته داره ولی هزینه اش رو درب اتاق باید پرداخت می کردیم، پارکینگ جا برا پارک نداشت ماشین رو تو کوچه پارک کردیم، پرسنل برخورد صمیمانه ای نداشتن
نقاط قوت:
تمیز و رفتار پرسنل مناسب موقعیت مکانی خوب بود دسترسی خوبی داشت
نقاط ضعف:
تمیز و رفتار پرسنل مناسب موقعیت مکانی خوب بود دسترسی خوبی داشت
پرسنل بسیار عالی. صبحانه خوب. در حد هتل دوستاره نیست. اتاق هاش مثل مسافرخونه است. سیستم سرمایشی ضعیف.
نقاط قوت:
هتل زیبا و شیک هستش و قسمت رستورانش خوب بوده است .
نقاط ضعف:
هتل زیبا و شیک هستش و قسمت رستورانش خوب بوده است .
هتل بدی نیست اما امکانات اتاق ها نسبت به قیمت و شیک بودن هتل ناچیز است . موقع تخلیه اتاق زمان بر است و باید اتاق را چک کنند .
نقاط قوت:
موقعیت مکانی مناسب
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی مناسب
نقاط قوت:
نقلی بودن و شیرین بودن هتل .و زیبایی هتل
نقاط ضعف:
نقلی بودن و شیرین بودن هتل .و زیبایی هتل
پیشنهاد میکنم به دوستان و آرزو ی پیشرفت و تن درستی برای گروه هتل امیر کبیر دارم.یه ساختمان متروکه روبه روش وجود داره کاش اونجارم هتل امیر کبیر بشه برا ترانه خدمات بیشتر برای هموطنان گرامی مون .خ خوش گذشت به ما برای همه آرزو کندیم.
نقاط قوت:
تمیزی و ادب کارکنان
نقاط ضعف:
تمیزی و ادب کارکنان
نقاط قوت:
نيروهاي كاري هتل در همه رده ها خوب مهربان و مودب بودند وضعيت سرو صبحانه ورستوران خوب بود طارحي فضاهاي عمومي خوب بود نظافت عمومي خوب بود
نقاط ضعف:
عدم وجود جايي سار داخل انتف ها اينترنت نداشت
نقاط قوت:
داشتن کافه
نقاط ضعف:
سراسری کولر ، آویز نداشتن داخل حمام ، بیش از حد کوچک بودن اتاق در حد سلول ، نداشتن پنجره ، نداشتن کارت سرویس روم و برای تمیزی باید به رزپشن اطلاع داده میشد در کل تجربه به شدت بدی بود خیلی بد
نقاط قوت:
من نصف روز زودتر رفتم پولمو ندادن
نقاط ضعف:
نکات منفی من ندیدم
خوب بود از هتل های تهران بهتره
نقاط قوت:
-کافی شاپ تنها نکته مثبت هتله -ادب پرسنل خانه داری و نظافت
نقاط ضعف:
-اگر میخواین شبی عذاب آور و سخت رو‌تجربه کنین حتما این مثلا هتل رو تجربه کنین ! -نداشتن تهویه مطبوع ( کولر آبی داره که اختیار خاموش یا روشن بودنش دست شما نیس و باید خواهش کنین تا شاید زحمت بکشن از پایین روشن کنن ) -سرو صدای زیاد از بقیه اتاق ها شنیده میشه -پنجره به بیرون نداره بیشتر اتاقها -اگر پنجره رو باز بذارین که هوا جریان بشه شب رو باید در کنار پشه ها بخوابین -پذیرش بسیار بی ادب و بی مسئولیت -کیفیت اتاق ها پایین در مقایسه با استاندارد یک هتل -قیمت بالا در قبال خدمات و امکانات در کل به هبچ عنوان پیشنهاد نمیکنم !!!!!
نقاط قوت:
نداره
نقاط ضعف:
اصلا خوبی نداره و بدترین چیز هم رفتار مسوولان
نقاط قوت:
صفر صفر صفر متاسفم برای سایت اقامت ۲۴ که ابروی خودش رو با این هتل برده خیلی راحت میتونیم بجای هتل پردیس رو انتخاب کنین
نقاط ضعف:
نبود دمپایی نبود سشوار نبود مسولک و خمیر دندان اتاقهای کوچک برخورد کارکنان افتضاح در پذیرش و عدم همکاری های لازم صبحانه ضعیف تازه میفهمیم چرا دو ستاره زیادشه وجود سوسک سیاه در پذیرش
نقاط قوت:
هیچی
نقاط ضعف:
فوق العاده بی ادب و گستاخ ماشین بنده تمام مدت بیرون مانده و عذر خواهی هم نمی کنند اگر اتفاقی بیوفته هم کسی پاسخگو نیست طلب کارند اتاق نظافت نشده ضدعفونی اصلا اصلا نداشتند
نقاط قوت:
برخورد نسبتا خوب پرسنل . کافی شاپ عالی هتل .
نقاط ضعف:
اتاق بسیار کوچک . عدم داشتن رستوران .
برخورد بسیاااار مناسب پرسنل و کیفیت خوب پذیرایی صبحانهمنکه واقعا راضی بودم
از لحاظ برخورد كاركنان پذيرش بسيار خوب و محترمانه ، دوستان در بخش خانه داري با سر و صداي زياد به كارشون مشغول مي شن كه با توجه به متراژ كوچك اتاق ها در روز قابليت استراحت براي مهمانان بصورت كامل وجود ندارد ، ساخت بيروني اتاق ها بسيار جذاب و دلنشينه ، بازسازي داخل اتاق ها مناسب هست اما ظاهرا با كمبود بودجه مواجه شده است ؛ صداي تعميرات پاركينگ كمي آزار دهندس و محل پارك اتومبيلها هنوز كامل نيست ؛ فضاي داخل لابي زيبا و فضاي بار بالاي لابي جذاب است ، صبحانه عدسي نيمرو مربا و پنير بهمراه قهوه و چايي و با برخورد مرتب مهربان و گرم پيرمردي مهربان بود ، در كل و با در نظر گرفتن دو ستاره بودن هتل خوب و قابليت بهتر شدن را دارد ...
نقاط قوت:
پرسنل مودب و با همکاری خوب تمیزی اتاقها مخصوصا سرویس خواب
نقاط ضعف:
انتقال سرو صدای زیاد لابی و کافی شاپ به اتاقهای نزدیک سیگار کشیدن در راهرو و اتاقها به شکلی که در کل اتاقها بوی سیگار حس میشود پارکینگ بسیار کوچک و استفاده کسبه محل از پارکبینگ وجود پشه در اتاقها
نقاط قوت:
برخورد و همکاری خوب پرسنل تمیزی اتاقها و سرویس خواب تمیزی نسبی سرویس های بهداشتی
نقاط ضعف:
استعمال سیگار در راهرو ها و بوی سیگار در فضا وجود سرو صدا و همهه از لابی و کافی شاپ مخصوصا برای اتاقهای نزدیک به این فصا ها پارگینگ بسیار کوچک و نامناسب وجود پشه در اتاقها
همه چی خوب و تمیز بودبرخورد پرسنل خیلی عالی بود در کل پیشنهاد می‌کنم البته باید انتظارتون در حد هتل ۲ ستاره باشه
همه چی در حد قابل قبول.. از نظر برخورد کارکنان و نظافت همه چی خوب بود.. واقعا در حد دو ستاره خیلی فراتر بود..حتما از محیط کافی شاپش استفاده کنین.. تنها ایرادش سیستم تهویه مرکزیشه که نمیتونی از داخل اتاق روشن و خاموشش کنین که ما واقعا تا صبح چون کولر روشن بود خیلی اذیت شدیم
امکانات هتل کم و ضعیف بودهتل درحال بازسازی بود ساعتهای متوالی برق قطع میشد آسانسور کار نمیکرد رفتار پرسنل نامناسب و دور از شان بود
تقریباخوب
رفتار کارکنان مناسب بود . تمیزی مناسب ولی قیمت با توجه به خدمات بالاتر بود .
عالي بود
نقاط قوت:
در مجموع خوب بود نظافت خوب بود
نقاط ضعف:
اتاق کوچک ، سشوار نداشت امکانات خاصی نداشت اتاق میتونست بهتر هم باشه
نقاط قوت:
در مجموع خوب بود
نقاط ضعف:
میتونه بهتر هم باشه
نقاط قوت:
خیلی عالی بود
نقاط ضعف:
اصلا ملاحظه نشد
خیلی خوب بود
نقاط قوت:
از همه نظر راضیم از هتل
نقاط ضعف:
نکته منفی نداره
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
چیزی به چشم نیومد
سیستم سرمایش مشترک ( حتی نمیشد آنرا خاموش کرد) هتل در حال تعمیرا لابی بود به نحوی که مرزی بین لابی و خیابان وجود نداشت سرویس بهداشتی در لابی وجود نداشت و حتی سرویس بهداشتی عمومی در طبقات هم نیست به نحویکه پس از تحویل اتاق باید از سرویس بهداشتی داخل شهر استفاده کنید. صبحانه با مقررات پادگانی ولی به ظاهر بوفه با تنها یک نفر نیروی مسن نکته مثبت تمیز بودن ملحفه و روبالشی و پارکینگی وحشتناک بدون پله با شیبی زیاد
خوب
نقاط قوت:
هتل خوبی بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی نبود
نقاط قوت:
هتل خیلی خوب برخورد عالی نظافت
نقاط ضعف:
فقط اینکه کولرها مرکزی بود خوب نبود
نقاط قوت:
همیشه راضیم از هتل
نقاط ضعف:
نداره
نقاط قوت:
در حد انتظار
نقاط ضعف:
چیزی به ذهنم نمیرسه
نکته منفی این بود که قسمت لابی در حال بنایی بود البته مشکلی ایجاد نمیکرد. در کل تمیز بود و به نظر میرسید که به تازگی نوسازی کردند. دسترسی هتل آسان بود.
هتل در دل بازار تازه نوسازی شده کادر منظم و با ادب
کارکنان مؤدب، صبحانه مطلوب، در کنار بازار اصلی
هتلی مناسب در جوار بازار و دسترسی محلی به همه جا
با توجه به مبلغ زیادی که بابت یک اتاق یک تخته از مشتری میگیرن هیچ امکاناتی هم قائل نمیشن و حتی توی دسشویی حوله و توی حمام شامپو هم وجود نداشت.اجازه خوردن غذا یا صبحانه یا کشیدن سیگار تو اتاق نمیدن....
نقاط قوت:
زاید داخل هتل نبودم اما خوب بود
نقاط ضعف:
ندیدم
در حد مسافرخانه ستنه هتل اما نسبت به هزينه اي كه دريافت ميكنند ، خوبه
اين دومين بار بود كه از هتل آنلاين اين هتل رو رزرو ميكنم . هتل حاضر نشد برای نوزاد ما حتی یک تشک بده و حتي حاضر نشدن اتاق رو با سه تخته عوض كنن و ما به التفاوت رو بگيرن. نظافت هتل ضعيف است و سرويس بهداشتي از مهمان قبلي هنوز كثيف بود. صبحانه هم بسيار محدود است. هتلي كه در حمام حتي يه صابون هم نداره به نظر هتل نيست و شبيه مسافرخونس.
برخورد خوب و مناسبی داشتند.
کارکنان مودب و محترمی دارد.
نقاط قوت:
hotele khobye jasham khobe az in behtar nist to hotel
نقاط ضعف:
gojehash gandide bodan bra sobhane har ۲ rozi ke man raftam
پول اطاق با سرویس بهداشتی خوب می گیرند بعد اطاق که توالت ایرانی دارد به شما پیشنهاد می کنند.
نقاط قوت:
هیچ نکنته مثبتی نداشته فقط از ناچاری اقدام به رزرو این هتل کردم .کرج هتل دیگری ندارد
نقاط ضعف:
نظافت اتاق ها.اسانسور پارکینگ پرسنل بی مسئولیت
هتل خوب بود مورد قبول بود حتما پیشنها میکنم بهتون
نقاط قوت:
خوب
نقاط ضعف:
-
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل امیرکبیر کرج

مهمانان هتل امیرکبیر کرج در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل امیرکبیر کرج از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل امیرکبیر کرج بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل امیرکبیر کرج رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل امیرکبیر کرج را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.