هتل امیرکبیر کرج

البرز، کرج، خیابان دکتر بهشتی، خیابان فروغی
2.9
امتیاز کاربران
33
نظرات کاربران

معرفی هتل امیرکبیر کرج

هتل دو ستاره امیرکبیر کرج در زمینی به مساحت ۱۰۸۰ مترمربع در مرکز کرج واقع شده و در سال ۱۳۶۹ به بهره برداری رسید. نیروهای مجرب و کار آمد و با سابقه، نقطه قوتی برای این مجموعه محسوب می‌گردد و همواره کوشیده تا اقامتی خوش همراه با آرامش و خاطره‌ای ماندگار برای مهمانان خود فراهم سازد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل امیرکبیر کرج

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
اقامت 24
895,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
895,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 مهر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 مهر
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 مهر
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 مهر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 مهر
دوشنبه
895,000 تومان
18 مهر
سه‌شنبه
895,000 تومان
19 مهر
چهارشنبه
895,000 تومان
20 مهر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
21 مهر
جمعه
895,000 تومان
یک تخته
ای‌گردش
895,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
895,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
895,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
895,000 تومان
14 مهر
جمعه
895,000 تومان
15 مهر
شنبه
895,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
895,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
895,000 تومان
18 مهر
سه‌شنبه
895,000 تومان
19 مهر
چهارشنبه
895,000 تومان
20 مهر
پنج‌شنبه
895,000 تومان
21 مهر
جمعه
895,000 تومان
یک تخته
اسنپ تریپ
895,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
895,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 مهر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 مهر
جمعه
895,000 تومان
15 مهر
شنبه
895,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
895,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
895,000 تومان
18 مهر
سه‌شنبه
895,000 تومان
19 مهر
چهارشنبه
895,000 تومان
20 مهر
پنج‌شنبه
895,000 تومان
21 مهر
جمعه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 2 نفر

دو تخته توئین
ای‌گردش
1,043,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
1,043,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,043,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
1,043,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,043,000 تومان
15 مهر
شنبه
1,043,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
1,043,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
1,043,000 تومان
18 مهر
سه‌شنبه
1,043,000 تومان
19 مهر
چهارشنبه
1,043,000 تومان
20 مهر
پنج‌شنبه
1,043,000 تومان
21 مهر
جمعه
1,043,000 تومان
دوتخته دبل
ای‌گردش
1,043,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
1,043,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,043,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
1,043,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,043,000 تومان
15 مهر
شنبه
1,043,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
1,043,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
1,043,000 تومان
18 مهر
سه‌شنبه
1,043,000 تومان
19 مهر
چهارشنبه
1,043,000 تومان
20 مهر
پنج‌شنبه
1,043,000 تومان
21 مهر
جمعه
1,043,000 تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
1,045,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
1,045,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 مهر
پنج‌شنبه
1,045,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,045,000 تومان
15 مهر
شنبه
1,045,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
1,045,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
1,045,000 تومان
18 مهر
سه‌شنبه
1,045,000 تومان
19 مهر
چهارشنبه
1,045,000 تومان
20 مهر
پنج‌شنبه
1,045,000 تومان
21 مهر
جمعه
تکمیل ظرفیت
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
1,045,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
1,045,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,045,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
1,045,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,045,000 تومان
15 مهر
شنبه
1,045,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
1,045,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
1,045,000 تومان
18 مهر
سه‌شنبه
1,045,000 تومان
19 مهر
چهارشنبه
1,045,000 تومان
20 مهر
پنج‌شنبه
1,045,000 تومان
21 مهر
جمعه
تکمیل ظرفیت
اتاق دو تخته اکونومی
اقامت 24
1,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
1,100,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,100,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
1,100,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,100,000 تومان
15 مهر
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 مهر
یکشنبه
1,100,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
1,100,000 تومان
18 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 مهر
چهارشنبه
1,100,000 تومان
20 مهر
پنج‌شنبه
1,100,000 تومان
21 مهر
جمعه
تکمیل ظرفیت
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 مهر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 مهر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 مهر
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 مهر
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 مهر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 مهر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
18 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 مهر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
20 مهر
پنج‌شنبه
1,050,000 تومان
21 مهر
جمعه
تکمیل ظرفیت
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 مهر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 مهر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 مهر
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 مهر
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 مهر
یکشنبه
1,050,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
1,050,000 تومان
18 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 مهر
چهارشنبه
1,050,000 تومان
20 مهر
پنج‌شنبه
1,050,000 تومان
21 مهر
جمعه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
ای‌گردش
1,320,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
1,320,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,320,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
1,320,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,320,000 تومان
15 مهر
شنبه
1,320,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
1,320,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
1,320,000 تومان
18 مهر
سه‌شنبه
1,320,000 تومان
19 مهر
چهارشنبه
1,320,000 تومان
20 مهر
پنج‌شنبه
1,320,000 تومان
21 مهر
جمعه
1,320,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 مهر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 مهر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 مهر
جمعه
1,330,000 تومان
15 مهر
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 مهر
یکشنبه
1,330,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
18 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 مهر
چهارشنبه
1,330,000 تومان
20 مهر
پنج‌شنبه
1,330,000 تومان
21 مهر
جمعه
تکمیل ظرفیت
سه تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 مهر
چهارشنبه
1,320,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 مهر
جمعه
1,320,000 تومان
15 مهر
شنبه
1,320,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
1,320,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
1,320,000 تومان
18 مهر
سه‌شنبه
1,320,000 تومان
19 مهر
چهارشنبه
1,320,000 تومان
20 مهر
پنج‌شنبه
1,320,000 تومان
21 مهر
جمعه
تکمیل ظرفیت
سوئیت سه تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 مهر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 مهر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 مهر
جمعه
1,720,000 تومان
15 مهر
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 مهر
یکشنبه
1,720,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
1,720,000 تومان
18 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 مهر
چهارشنبه
1,720,000 تومان
20 مهر
پنج‌شنبه
1,720,000 تومان
21 مهر
جمعه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 4 نفر

چهارتخته
ای‌گردش
1,595,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
1,595,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,595,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
1,595,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,595,000 تومان
15 مهر
شنبه
1,595,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
1,595,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
1,595,000 تومان
18 مهر
سه‌شنبه
1,595,000 تومان
19 مهر
چهارشنبه
1,595,000 تومان
20 مهر
پنج‌شنبه
1,595,000 تومان
21 مهر
جمعه
1,595,000 تومان
چهار تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 مهر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 مهر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 مهر
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 مهر
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 مهر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 مهر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
18 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 مهر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
20 مهر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
21 مهر
جمعه
تکمیل ظرفیت
اتاق چهار تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 مهر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 مهر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 مهر
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 مهر
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 مهر
یکشنبه
1,600,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
1,600,000 تومان
18 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 مهر
چهارشنبه
1,600,000 تومان
20 مهر
پنج‌شنبه
1,600,000 تومان
21 مهر
جمعه
تکمیل ظرفیت

امکانات اتاق های هتل امیرکبیر کرج

تلویزیون
یخچال
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
رستوران
اینترنت در لابی
ماساژ
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
کافی‌شاپ فضای باز
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
پله اضطراری
اتاق بازی
پارکینگ سرپوشیده
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
سیستم سرمایش
كافی شاپ
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
اینترنت بی سیم
لابی
تلويزيون LCD در لابی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات اتو
فكس
خدمات اینترنتی
نمای کوچه
سالن صبحانه خوری
نورگیر
فروشگاه و غرفه
پذيرش 24 ساعته
مسلط به زبان ترکی
نمای رو به راهرو طبقات
خانه داری 24 ساعته
سالن پذیرایی
مرکز تجاری
اب معدنی رایگان
سیستم گرمایش
آنتن مرکزی
رخت آویز

آدرس هتل امیرکبیر کرج روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل امیرکبیر کرج

(33 نظر)
نقاط قوت:
قیمت مناسب
نقاط ضعف:
قیمت مناسب
در کل راضی بودیم
نقاط قوت:
صبحانه خوب. نظافت خوب. دارای پارکینگ
نقاط ضعف:
صبحانه خوب. نظافت خوب. دارای پارکینگ
من شاید بیست باری باشه که تو هتل امیر کبیر. اقامت میکنم خوبه و راضی هستم
فضای لابی و رستوران بسیار شیک و مدرن، اتاق بزرگ ،وسایل و سرویس بهداشتی بسیار تمیز، هوای مطبوع اتاق،امکان تنظیم دمای اتاق از طریق کولر اسپلینت(گرما و سرما)،کارکنان مودب،دارای آسانسور،دسترسی مناسب برای پارکینگ. به طور کلی فراتر از انتظار و در حد هتل ۴ ستاره بود.
بد نبود .‌نسبت به قیمت خوب بود .
نقاط قوت:
از نظر من نکته قوتی نداشت
نقاط ضعف:
از نظر من نکته قوتی نداشت
نقاط قوت:
کافه دنجی داشت
نقاط ضعف:
کافه دنجی داشت
در مجموع نسبت به قیمت هتل های مثلا شهر مشهد گران بود
اصلا راضی نبودم
نقاط قوت:
معماری داخلی خواب
نقاط ضعف:
معماری داخلی خواب
رفتار و مدیریت هتل حرفه ای نبود و سنتی مدیریت می شد! کافی شاپ هتل ساده ترین اصول پذیرایی را بلد نبود پرسنل هماهنگ نبود یک بار من روی تخت دراز کشیده بودم یکی درب اتاق را باز کرد و داخل شد
برخورد کارکنان وپرسنل خوب. فضای پارکینگ کم. فضای لابی خوب وزیبا. ولی اتاقها امکانات خیلی خاصی نداشت وسیستم گرمایشی وسرمایشی خوبی نداشت واز بیرون تنظیم میشدواتاقهایان کوچک
بد
اوکی بود
پرسنل و کارکنان هتل کاملا خوش برخورد بودند.فضای لابی هتل بسیار زیبا و آرامش بخش بود. اما خب اتاق امکانات خاصی نداشت. بدی اتاق اینه که سیستم سرمایش و گرمایشی از بیرون تنظیم میشه. و اینکه متراژ اتاق ها خیلی کوچیکه. اما در کل هتل خوبیه و بیشتر از دوستاره هست.
اتاقی که ما بودیم تمیز بود، ملحفه و تخت تمیز بود. امکانات خاصی نداشت، کافه ۲۴ ساعته داره ولی هزینه اش رو درب اتاق باید پرداخت می کردیم، پارکینگ جا برا پارک نداشت ماشین رو تو کوچه پارک کردیم، پرسنل برخورد صمیمانه ای نداشتن
پرسنل بسیار عالی. صبحانه خوب. در حد هتل دوستاره نیست. اتاق هاش مثل مسافرخونه است. سیستم سرمایشی ضعیف.
خوب بود از هتل های تهران بهتره
برخورد بسیاااار مناسب پرسنل و کیفیت خوب پذیرایی صبحانهمنکه واقعا راضی بودم
از لحاظ برخورد كاركنان پذيرش بسيار خوب و محترمانه ، دوستان در بخش خانه داري با سر و صداي زياد به كارشون مشغول مي شن كه با توجه به متراژ كوچك اتاق ها در روز قابليت استراحت براي مهمانان بصورت كامل وجود ندارد ، ساخت بيروني اتاق ها بسيار جذاب و دلنشينه ، بازسازي داخل اتاق ها مناسب هست اما ظاهرا با كمبود بودجه مواجه شده است ؛ صداي تعميرات پاركينگ كمي آزار دهندس و محل پارك اتومبيلها هنوز كامل نيست ؛ فضاي داخل لابي زيبا و فضاي بار بالاي لابي جذاب است ، صبحانه عدسي نيمرو مربا و پنير بهمراه قهوه و چايي و با برخورد مرتب مهربان و گرم پيرمردي مهربان بود ، در كل و با در نظر گرفتن دو ستاره بودن هتل خوب و قابليت بهتر شدن را دارد ...
همه چی خوب و تمیز بودبرخورد پرسنل خیلی عالی بود در کل پیشنهاد می‌کنم البته باید انتظارتون در حد هتل ۲ ستاره باشه
همه چی در حد قابل قبول.. از نظر برخورد کارکنان و نظافت همه چی خوب بود.. واقعا در حد دو ستاره خیلی فراتر بود..حتما از محیط کافی شاپش استفاده کنین.. تنها ایرادش سیستم تهویه مرکزیشه که نمیتونی از داخل اتاق روشن و خاموشش کنین که ما واقعا تا صبح چون کولر روشن بود خیلی اذیت شدیم
امکانات هتل کم و ضعیف بودهتل درحال بازسازی بود ساعتهای متوالی برق قطع میشد آسانسور کار نمیکرد رفتار پرسنل نامناسب و دور از شان بود
تقریباخوب
رفتار کارکنان مناسب بود . تمیزی مناسب ولی قیمت با توجه به خدمات بالاتر بود .
عالي بود
خیلی خوب بود
سیستم سرمایش مشترک ( حتی نمیشد آنرا خاموش کرد) هتل در حال تعمیرا لابی بود به نحوی که مرزی بین لابی و خیابان وجود نداشت سرویس بهداشتی در لابی وجود نداشت و حتی سرویس بهداشتی عمومی در طبقات هم نیست به نحویکه پس از تحویل اتاق باید از سرویس بهداشتی داخل شهر استفاده کنید. صبحانه با مقررات پادگانی ولی به ظاهر بوفه با تنها یک نفر نیروی مسن نکته مثبت تمیز بودن ملحفه و روبالشی و پارکینگی وحشتناک بدون پله با شیبی زیاد
خوب
نکته منفی این بود که قسمت لابی در حال بنایی بود البته مشکلی ایجاد نمیکرد. در کل تمیز بود و به نظر میرسید که به تازگی نوسازی کردند. دسترسی هتل آسان بود.
هتل در دل بازار تازه نوسازی شده کادر منظم و با ادب
کارکنان مؤدب، صبحانه مطلوب، در کنار بازار اصلی
هتلی مناسب در جوار بازار و دسترسی محلی به همه جا
با توجه به مبلغ زیادی که بابت یک اتاق یک تخته از مشتری میگیرن هیچ امکاناتی هم قائل نمیشن و حتی توی دسشویی حوله و توی حمام شامپو هم وجود نداشت.اجازه خوردن غذا یا صبحانه یا کشیدن سیگار تو اتاق نمیدن....
نقاط قوت:
هیچ نکنته مثبتی نداشته فقط از ناچاری اقدام به رزرو این هتل کردم .کرج هتل دیگری ندارد
نقاط ضعف:
نظافت اتاق ها.اسانسور پارکینگ پرسنل بی مسئولیت
هتل خوب بود مورد قبول بود حتما پیشنها میکنم بهتون
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل امیرکبیر کرج

مهمانان هتل امیرکبیر کرج در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل امیرکبیر کرج از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل امیرکبیر کرج بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل امیرکبیر کرج رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل امیرکبیر کرج را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.