نارنجستان جلفا

جلفا، جاده کلیسا
-
امتیاز کاربران
52
نظرات کاربران

معرفی نارنجستان جلفا

هتل سه ستاره نارنجستان ارس جلفا واقع در جاده کلیسا در فروردین ماه سال ۱۳۹۸ فعالیت خود را آغاز نمود. ساختمان هتل در ۴ طبقه بنا و دارای ۲۵ باب اتاق لوکس با امکانات رفاهی مناسب می‌باشد. این مجموعه در منطقه خوش آب و هوای ارس در همجواری رودخانه ارس قرار گرفته و دسترسی آسانی به پارک کوهستانی و جاذبه های دیدنی و گردشگری آن دارد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو نارنجستان جلفا

ظرفیت 5 نفر

سوئیت یک خوابه VIP برای پنج نفر
ایران هتل آنلاین
1,425,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
1,425,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,425,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,425,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,425,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,425,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,425,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,425,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,425,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,425,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,425,000 تومان
ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
390,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
390,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
390,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
390,000 تومان
18 آذر
جمعه
390,000 تومان
19 آذر
شنبه
390,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
390,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
390,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
390,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
390,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
390,000 تومان
یک تخته
ای‌گردش
390,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
390,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
390,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
390,000 تومان
18 آذر
جمعه
390,000 تومان
19 آذر
شنبه
390,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
390,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
390,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
390,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
390,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
390,000 تومان
25 آذر
جمعه
390,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
ای‌گردش
820,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
820,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
820,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
820,000 تومان
18 آذر
جمعه
820,000 تومان
19 آذر
شنبه
820,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
820,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
820,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
820,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
820,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
820,000 تومان
25 آذر
جمعه
820,000 تومان
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
840,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
840,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
840,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
840,000 تومان
18 آذر
جمعه
840,000 تومان
19 آذر
شنبه
840,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
840,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
840,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
840,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
840,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
840,000 تومان
سوئیت یک خوابه برای سه نفر
ایران هتل آنلاین
930,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
930,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
930,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
930,000 تومان
18 آذر
جمعه
930,000 تومان
19 آذر
شنبه
930,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
930,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
930,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
930,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
930,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
930,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

چهارتخته
ای‌گردش
910,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
910,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
910,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
910,000 تومان
18 آذر
جمعه
910,000 تومان
19 آذر
شنبه
910,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
910,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
910,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
910,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
910,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
910,000 تومان
25 آذر
جمعه
910,000 تومان
اتاق چهار تخته
ایران هتل آنلاین
930,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
930,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
930,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
930,000 تومان
18 آذر
جمعه
930,000 تومان
19 آذر
شنبه
930,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
930,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
930,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
930,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
930,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
930,000 تومان
سوئیت چهار تخته ویژه
ای‌گردش
1,210,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
1,210,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,210,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,210,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,210,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,210,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,210,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,210,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,210,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,210,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,210,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,210,000 تومان
سوئیت یک خوابه VIP برای چهار نفر
ایران هتل آنلاین
1,245,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
1,245,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,245,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,245,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,245,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,245,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,245,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,245,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,245,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,245,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,245,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته توئین
ای‌گردش
600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
600,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
600,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
600,000 تومان
18 آذر
جمعه
600,000 تومان
19 آذر
شنبه
600,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
600,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
600,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
600,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
600,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
600,000 تومان
25 آذر
جمعه
600,000 تومان
دوتخته دبل
ای‌گردش
600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
600,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
600,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
600,000 تومان
18 آذر
جمعه
600,000 تومان
19 آذر
شنبه
600,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
600,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
600,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
600,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
600,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
600,000 تومان
25 آذر
جمعه
600,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
615,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
615,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
615,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
615,000 تومان
18 آذر
جمعه
615,000 تومان
19 آذر
شنبه
615,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
615,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
615,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
615,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
615,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
615,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
615,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
615,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
615,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
615,000 تومان
18 آذر
جمعه
615,000 تومان
19 آذر
شنبه
615,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
615,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
615,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
615,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
615,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
615,000 تومان
اتاق دو تخته VIP
ایران هتل آنلاین
705,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
705,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
705,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
705,000 تومان
18 آذر
جمعه
705,000 تومان
19 آذر
شنبه
705,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
705,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
705,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
705,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
705,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
705,000 تومان

امکانات اتاق های نارنجستان جلفا

تلویزیون
یخچال
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اتاق چمدان
روزنامه
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
سرویس فرنگی
پاركينگ
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خدمات تهيه بليط
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
پارکینگ
استخر
سونا
فست‌فود
جکوزی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
رستوران فضای باز
دراور
کمد لباس
حوله
دمپایی
خدمات تور
فضای سبز
سالن ورزشی
سونا بخار
تلفن
اینترنت رایگان و محدود در لابی
پله اضطراری
رستوران ایرانی
اتاق بازی
پارکینگ سرپوشیده
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
حمام
اينترنت (Wifi)
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی‌شاپ معمولی‌
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
نمای کوه
سونا خشک
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
سیستم سرمایش
مبل
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
اينترنت در لابی
تلويزيون در لابی
ميز
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
رستوران بام
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
نمای رودخانه
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
ترانسفر از هتل به فرودگاه
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
لوازم بهداشتی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
لابی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
فكس
سالن صبحانه خوری
فروشگاه و غرفه
نمای کوه
نمای رودخانه
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
کف پوش موکت
شام در اتاق
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

نظرات کاربران برای نارنجستان جلفا

(52 نظر)
نقاط قوت:
در تعطیلی رستوران برای ناهار یه نیمرو درست کردن برامون چون رستوران‌های شهر هم تعطیل بود رستوران هتل هم تعطیل بود لااقل گرسنه نموندیم
نقاط ضعف:
سرویس بهداشتی خیلی بد سیفون دستشویی کار نمی‌کرد از روشویی آب شر شر می‌ریخت رو کف دستشویی دوش حمام نشتی داشتدر ایام تعطیل رستوران تعطيل بودتلویزیون خراب بودخارج از شهر قرار داشت دسترسی به جایی نداشت
نقاط قوت:
نوساز و تمیز بودن هتلنزدیک بودن به مراکز خریداتاق نورگیر
نقاط ضعف:
صدای آزار دهنده سیستم سرمایشیگرم بودن اتاق بدلیل عملکرد ضعیف سیستم سرمایشی
نقاط قوت:
تمیزی ونظافت محیط اتاق خوب بودآرام ونسبتا خلوت
نقاط ضعف:
وجودمگس در اتاق
نقاط قوت:
آرامش و موقعیت مناسب
نقاط ضعف:
صبحانه در حد هتل یک ستارهنظافت پایینپر شدن پارکینگ در کل راضی نبودم و به کسی هم پیشنهاد نمیدم
نقاط قوت:
تمیزی و سکوت و کیفیت اتاقها
نقاط ضعف:
عدم وجود مسواک در سویس اتاق
نقاط قوت:
موقعیت مکانی و نظافت
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی و نظافت
نقاط قوت:
نظافت عالی
نقاط ضعف:
نظافت عالی
ما دوشب توی این هتل بودیم خیلی راضی بودیم به همه سفارش میکنم این هتل را صبحانشم عالی بود تاریخ یکم خرداد 1401
نقاط قوت:
خوب بود ولی برای سری بعدی ترجیح میدم جای دیگه رو هم تجربه کنم.
نقاط ضعف:
خوب بود ولی برای سری بعدی ترجیح میدم جای دیگه رو هم تجربه کنم.
نقاط قوت:
دسترسی سریع به مرکز خرید ستارخان و جاده گلیسای سنت استپانوس؛ نظافت و تمیزی عالی و ویوی رستوران که رو به روی رود ارس هستش
نقاط ضعف:
دسترسی سریع به مرکز خرید ستارخان و جاده گلیسای سنت استپانوس؛ نظافت و تمیزی عالی و ویوی رستوران که رو به روی رود ارس هستش
نقاط قوت:
فقط چون هتل ٣-٤ساله هست اتاقها مرتب هست وغير از اين هيچ نكته مثبتي نداره
نقاط ضعف:
رفتار پرسنل و پذيرش بد بود و اصلا اصول مديريت هتل داريو بلد نيستند،و در حد ي مسافرخانه سرويس ميدن
حیف این هتل با این پرسنل
نقاط قوت:
ساختمان نوساز . دارای پارکینگ داخلی . پذیرایی صبحانه نسبتاً خوب در حد سه ستاره هتل . نزدیکی به بازار . چشم انداز زیبا پنجره ها به رود ارس
نقاط ضعف:
ساختمان نوساز . دارای پارکینگ داخلی . پذیرایی صبحانه نسبتاً خوب در حد سه ستاره هتل . نزدیکی به بازار . چشم انداز زیبا پنجره ها به رود ارس
در حد سه ستاره هتل بسیار خوبی هست. پیشنهاد میکنم.
نقاط قوت:
موقعیت مکانی خوب
نقاط ضعف:
تنوع صبحانه محدود
نقاط قوت:
تنها نکته مثب ش. موقعیت. مکانی اش هست که هتل خزر هم کنارش. قیمت اش هم پاینتر ممنون میشم باشماره۰۹۳۶۲۶۴۲۶۳۵ تماس بگیریذ. شماره مدیریت بهم بدید
نقاط ضعف:
همه هتل ها خمیر دندان مسواک میزارند وقتی معترص شدیم مسواک خکیر دندان. دادند ۴۰ هزارتومان موقع تحویل گرفتن. رفتار رزوشن اصلا خوب نبود. به هیچ وجه. روزشن شیفت صبح ۱۶ و۱۷ اسفند صبحانه خیلی ضعیف تبیغ میکنند که رستوران دارند اما تعطیل هست. هزینه اقمت یک شب اتاق تخته دبل ۵۵۰ تومان نسبت به هتل های هم رده اش بیشتر بود. اما کیفیت. بهداشت. صفر. شامپو بدن مصرف شده
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
تو اتاق مسواک خمیر دندان نداشت
نقاط قوت:
مرتب ، نوساز و تمیز برخورد خوب پرسنل موقعیت مکانی خوب صبحانه خوب و قابل قبول پارکینگ سرپوشیده رزرواسیون راحت و بی دردسر
نقاط ضعف:
بنظرم فقط کمی پرسنل نظافت و خانه داری هتل مبتدی هستند
کیفیت و نظافت هتل در حد 5 ستاره هستش، برای انتخابش شک نکنید. رفتار پرسنل خوب، تمیزی اتاق ها بی نهایت عالی بود. اسم مدیر هتل را فراموش کردم ولی ایشان و فرزندشون کاملا به اصول هتل‌داری آشنا هستن، حتما در مراجعه بعدی باز هم به این هتل خواهم رفت.
هتل نوساز و تمیز بود فقط پذیرش هتل خیلی بی روح رفتار میکرد
در حالی که اتاق ما وی آی پی بود و امکان پخت و پز داشت اما وقتی اتاقو تحویل گرفتیم نوشته بود فقط جهت گرم کردن غذا از گاز استفاده شود،فرش اتاق پر از مو بود، توالت هم فقط فرنگی داشت،با وجود گرمای شدید هوا کولر اتاق مشکل داشت و اتاق رو خنک نمیکرد،ما دو روز اقامت داشتیم و صبحانه نون و پنیر و خیار گوجه خوردیم،نکته دیگه هم اینکه با وجود اینکه ما دو روز رزرو کرده بودیم انگار پذیرش اونجا در جریان نبود و هر دو روز به ما زنگ میزد که چند روز هستین؟
هتلی معمولی و متوسط، رستوران فقط صبحانه داشت که اون هم معمولی بود
نقاط قوت:
سرویس صبحانه خوب بود
نقاط ضعف:
قیمت کمی بالاست
هرچه از یک هتل سه ستاره بخواهید دارد بسیار تمیز و نزدیک به مراکز خرید جلفا
موقعیت هتل خوبه، هتل ۳ ستاره خوبی هستش
هتل نارنجستان به عنوان هتل سه ستاره و با در نطر گرفتن هزینه اش،دارای نکات مثبت قابل توجهی است:هتل از نظر دکوراسیون و نو بودن اتاق ها در حد هتل ۴ ستاره است. نظافت و تمیزی اتاق و راحتی تخت خواب نیز قابل توجه است. محل هتل در خیابان اصلی و رو به منظره رود ارس است. اما در اقامت یک شبه در هتل با مشکلاتی مواجه شدیم: ۱_ به محص ورود متوجه شدیم دریچه فن کویل اتاق خراب است و باز نمی شود،پس از تماس با مسوول پذیرش گفتند که من امروز در هتل تنها هستم و مسوول تاسیسات حضور ندارد و اگر میتوانید خودتان درستش کنید!! ۲_ در اتاق فقط یک لحاف وجود داشت و وقتی درخواست یک پتوی اضافه کردیم موضوع ابتدا باعث تعجب مسوول پذیرش شد!! و البته مدتی بعد یک روتختی به عنوان پتوی اضافه تحویل دادند!! ضمنا صبحانه هتل متوسط و در حد هتل ۳ ستاره بود. در مجموع هتل دارای نکات مثبتی است اما به نظرم نیازمند رسیدگی و مدیریت حرفه ای تر است.
نقاط قوت:
- تمیزی و نو بودن - سکوت و آرامش - برخورد خوب پرسنل - دیزاین هتل و اتاق‌ها - پارکینگ مسقف - نورپردازی خوب اتاقها - ویوی زیبا - وجود سشوار در اتاق - تلویزیون با کیفیت
نقاط ضعف:
یک عدد آسانسور کوچک با ظرفیت کم پارکینگ نامرتب و شلوغ (مثل انباری و پر از خرت و پرت بود) - صبحانه بسیار بسیار ساده - عدم سرو نهار و شام - نداشتن روم سرویس در شرایط فعلی (همه‌گیری کووید ۱۹) - نداشتن این موارد در اتاق : مسواک و خمیر دندان / جا مسواکی در دستشویی / واکس و پاشنه کش / صابون / مینی بار در یخچال (فقط آب معدنی موجود بود!!!)
رفتار کارکنان خیلی خوب .پذیرش وتحویل اتاق به سرعت و خیلی خوب. محیط لابی خیلی خوب .اتاقها نسبت به قیمت خیلی خوب .نظافت اتاقها و راهرو و راه پله ها عالی.تهویه ی اتاق عالی.نور و روشنایی اتاق ها عالی.اندازه ی اتاقها معمولی.لوکیشن و دسترسی خوب. نبود میزو تنوع صبحانه از ایرادهای اساسی بود. درکل نسبت به قیمت و تعدادستاره خیلی خوب
هتل نوساز و مرتب ولی پرسنل در خصوص نحوه نظافت سرویس بهداشتی و ... و همچنین تعامل و سرویس دهی و رسیدگی به مهمانان نیاز به آموزش بیشتری دارند
کارکنان هتل بگرمی ازمهمانها استقبال میکنند ما هجدهم اسفند یکشب مهمان هتل نارنجستان بودیم که خیلی خوش گذشت هتل نوساز و تمییزه امیدوارم بعدازاین شرایط سخت کرونا رونق به همه جا برگرده
هتل بسیار تمیز و از لحاظ قیمت عالی واقعا توصیه میشه به دوستان
جز نداشتن رستوران فعال نهار و شام نکته ای ندارد. برخورد عالی
نقاط قوت:
نظافت نسبتا خوب وضعیت مناسب اتاق ها و نو بودن رسیدگی خوب برخورد مناسب پرسنل
نقاط ضعف:
نداشتن منو ناهار و شام نداشتن لندری نداشتن کافی شاپ
نقاط قوت:
نظافت برخورد مناسب
نقاط ضعف:
عدم عایق بندی صوتی اتاق ها
تنوع بیشتری برای صبحانه تون داشته باشید خیلی خوب میشه.
پرسنل هتل بسیار محترم و عالی فضای اتاقها بسیار مطلوب پاکیزگی در حد خوب پارکینگ‌ بسیار ضعیف
نقاط قوت:
بسیار تمیزپرسنل خوش برخوردنوسازپارکینگ مناسبکانلا ارزنده نسبت به مبلغ پرداختی
نقاط ضعف:
با توجه به قیمت هتل و خدمات ارائه شده توسط هتل نکته منفی دیده نشد
همه چیز عالی
نقاط قوت:
هتل بسیار تمیز و خوش ساخت ، کارکنان مودب، اتاق ها بسیار مرتب و تمیز، سرویس بهداشتی تمیز، در کل هتل بسیار خوب
نقاط ضعف:
نکته منفی چیزی ندیدم
خوب بود فقط نهارو شام نداشت
بسیار خوب بود .
برخورد پرسنل عالی،نظافت عالی،صبحانه نسبت به قیمت پرداختی خوب بود ولی متاسفانه چون رستوران و غذا ندارن مجبور بودیم برای غذا هتل رو ترک کنیم
هتل بسيار تميز ولي صبحانه بسيار ضعيف،پاركينگ خوبي نداره،ولي در كل همين هتل رو توصيه مي كنم
برخورد خوب کارکنان و رسیدگی سریع به خواسته ها. ساختمان و اتاقها تمیز.
شیک ، تر تمیز
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی نداشت
نقاط قوت:
با سلام.بنده ۴ روز در هتل اقامت داشتم. اتاق ها بسیار تمیز . واقعا از نظر تمیزی اتاق ها بسیار خوب هستند. هتل کاملا عالیه. واقعا موندم چطور کسی از این هتل بد میگه! من بسیار رویی هتل حساسم و همیشه هتل ۵ ستاره میرم یا نهایت ۴. ولی این دفعه این هتل رو انتخاب کردم و بسیار راضی بودم. جایی پارک راحته. پرسنل بسیار بسیار مودب و خوب. قیمت بسیار مناسب.
نقاط ضعف:
تنها نکته منفی هتل راه نیفتادن رستوران هتل هست. که اونم به زودی راه میفته و تنوع صبحانه یکم بیشتر باید بشه. ولی بی شک میگم هتل در حد ۴ ستاره تاپ هست. با تشکر
نقاط قوت:
از همه نظر راضی بودیم
نقاط ضعف:
هیچ موردی ندیدیم
نقاط قوت:
نوساز بودن و سوییتهای بزرگ و یخچال بزرگ و پرسنل مهربان
نقاط ضعف:
نداشتن روم سرویس نداشتن چای ساز
نقاط قوت:
صبحانه مناسب کیفیت و زیبایی اتاقها
نقاط ضعف:
آسانسور نامناسب و بوی نامطبوع
نقاط قوت:
عالی بود فوق العاده بود از ۵ ستاره هم بهتر بود
نقاط ضعف:
تنها نکته منفیش صبحانه بود که ضعیف بود
پاکیزه و مرتب. اتاق های کوچک. صبحانه معمولی.بدون کتری برقی و چایساز. کیفیت نسبت به قیمت خوب.
نقاط قوت:
برخورد و ادب پرسنل عالی بود و بقیه موارد
نقاط ضعف:
پارکینگ هنوز کاملا بازسازی نشده تنوع صبحانه خیلی کم بود
تمیز و نو - صبحانه طبقه ی سوم با منظره‌ی عالی اتاق رو به رودخانه منظره‌ی خوبی دارد ولی اتاق های مقابل منظره‌ی خوبی ندارد اشکلات جزئی : پارکینگ در حال عملیات ساخت - ورودی پارکینگ باریک
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره نارنجستان جلفا

مهمانان نارنجستان جلفا در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان نارنجستان جلفا از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت نارنجستان جلفا بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات نارنجستان جلفا رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات نارنجستان جلفا را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.