نارنجستان جلفا

جلفا، جاده کلیسا
-
امتیاز کاربران
46
نظرات کاربران

معرفی نارنجستان جلفا

هتل سه ستاره نارنجستان ارس جلفا واقع در جاده کلیسا در فروردین ماه سال ۱۳۹۸ فعالیت خود را آغاز نمود. ساختمان هتل در ۴ طبقه بنا و دارای ۲۵ باب اتاق لوکس با امکانات رفاهی مناسب می‌باشد. این مجموعه در منطقه خوش آب و هوای ارس در همجواری رودخانه ارس قرار گرفته و دسترسی آسانی به پارک کوهستانی و جاذبه های دیدنی و گردشگری آن دارد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو نارنجستان جلفا

ظرفیت 1 نفر

یک تخته
اسنپ تریپ
205,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
205,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
205,000
تومان
8 بهمن
جمعه
205,000
تومان
9 بهمن
شنبه
205,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
205,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
205,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
205,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
205,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
205,000
تومان
15 بهمن
جمعه
205,000
تومان
16 بهمن
شنبه
205,000
تومان
اتاق یک تخته
هتل یار
205,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
205,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
205,000
تومان
8 بهمن
جمعه
205,000
تومان
9 بهمن
شنبه
205,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
205,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
205,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
205,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
205,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
205,000
تومان
15 بهمن
جمعه
205,000
تومان
16 بهمن
شنبه
205,000
تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
215,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
215,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
215,000
تومان
8 بهمن
جمعه
215,000
تومان
9 بهمن
شنبه
215,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
215,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
215,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
215,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
215,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
215,000
تومان
15 بهمن
جمعه
215,000
تومان
16 بهمن
شنبه
215,000
تومان
یک تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
316,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
316,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
316,000
تومان
8 بهمن
جمعه
316,000
تومان
9 بهمن
شنبه
316,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
316,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
316,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
316,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
316,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
316,000
تومان
15 بهمن
جمعه
316,000
تومان
16 بهمن
شنبه
316,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
316,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
316,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
316,000
تومان
8 بهمن
جمعه
316,000
تومان
9 بهمن
شنبه
316,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
316,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
316,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
316,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
316,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
316,000
تومان
15 بهمن
جمعه
316,000
تومان
16 بهمن
شنبه
316,000
تومان
اتاق دوتخته تویین
جاباما
316,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
316,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
316,000
تومان
8 بهمن
جمعه
316,000
تومان
9 بهمن
شنبه
316,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
316,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
316,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
316,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
316,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
316,000
تومان
15 بهمن
جمعه
316,000
تومان
16 بهمن
شنبه
316,000
تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
316,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
316,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
316,000
تومان
8 بهمن
جمعه
316,000
تومان
9 بهمن
شنبه
316,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
316,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
316,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
316,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
316,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
316,000
تومان
15 بهمن
جمعه
316,000
تومان
16 بهمن
شنبه
316,000
تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
316,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
316,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
316,000
تومان
8 بهمن
جمعه
316,000
تومان
9 بهمن
شنبه
316,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
316,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
316,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
316,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
316,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
316,000
تومان
15 بهمن
جمعه
316,000
تومان
16 بهمن
شنبه
316,000
تومان
اتاق دوتخته دبل
جاباما
316,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
316,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
316,000
تومان
8 بهمن
جمعه
316,000
تومان
9 بهمن
شنبه
316,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
316,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
316,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
316,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
316,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
316,000
تومان
15 بهمن
جمعه
316,000
تومان
16 بهمن
شنبه
316,000
تومان
اتاق دو تخته - توئین
هتل یار
316,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
316,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
316,000
تومان
8 بهمن
جمعه
316,000
تومان
9 بهمن
شنبه
316,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
316,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
316,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
316,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
316,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
316,000
تومان
15 بهمن
جمعه
316,000
تومان
16 بهمن
شنبه
316,000
تومان
اتاق دو تخته - دبل
هتل یار
316,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
316,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
316,000
تومان
8 بهمن
جمعه
316,000
تومان
9 بهمن
شنبه
316,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
316,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
316,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
316,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
316,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
316,000
تومان
15 بهمن
جمعه
316,000
تومان
16 بهمن
شنبه
316,000
تومان
دو تخته - vip
هتل یار
375,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
375,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
375,000
تومان
8 بهمن
جمعه
375,000
تومان
9 بهمن
شنبه
375,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
375,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
375,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
375,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
375,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
375,000
تومان
15 بهمن
جمعه
375,000
تومان
16 بهمن
شنبه
375,000
تومان
دو تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
جاباما
375,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
375,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
375,000
تومان
8 بهمن
جمعه
375,000
تومان
9 بهمن
شنبه
375,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
375,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
375,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
375,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
375,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
375,000
تومان
15 بهمن
جمعه
375,000
تومان
16 بهمن
شنبه
375,000
تومان
اتاق سه تخته
هتل یار
375,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
375,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
375,000
تومان
8 بهمن
جمعه
375,000
تومان
9 بهمن
شنبه
375,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
375,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
375,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
375,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
375,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
375,000
تومان
15 بهمن
جمعه
375,000
تومان
16 بهمن
شنبه
375,000
تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
375,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
375,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
375,000
تومان
8 بهمن
جمعه
375,000
تومان
9 بهمن
شنبه
375,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
375,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
375,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
375,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
375,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
375,000
تومان
15 بهمن
جمعه
375,000
تومان
16 بهمن
شنبه
375,000
تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
375,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
375,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
375,000
تومان
8 بهمن
جمعه
375,000
تومان
9 بهمن
شنبه
375,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
375,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
375,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
375,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
375,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
375,000
تومان
15 بهمن
جمعه
375,000
تومان
16 بهمن
شنبه
375,000
تومان
اتاق سه تختهvip - دو تخته +کاناپه
هتل یار
473,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
473,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
473,000
تومان
8 بهمن
جمعه
473,000
تومان
9 بهمن
شنبه
473,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
473,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
473,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
473,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
473,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
473,000
تومان
15 بهمن
جمعه
473,000
تومان
16 بهمن
شنبه
473,000
تومان
سه تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
جاباما
511,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
511,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
511,000
تومان
8 بهمن
جمعه
511,000
تومان
9 بهمن
شنبه
511,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
511,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
511,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
511,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
511,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
511,000
تومان
15 بهمن
جمعه
511,000
تومان
16 بهمن
شنبه
511,000
تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
511,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
511,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
511,000
تومان
8 بهمن
جمعه
511,000
تومان
9 بهمن
شنبه
511,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
511,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
511,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
511,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
511,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
511,000
تومان
15 بهمن
جمعه
511,000
تومان
16 بهمن
شنبه
511,000
تومان
اتاق چهار تخته
هتل یار
511,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
511,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
511,000
تومان
8 بهمن
جمعه
511,000
تومان
9 بهمن
شنبه
511,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
511,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
511,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
511,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
511,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
511,000
تومان
15 بهمن
جمعه
511,000
تومان
16 بهمن
شنبه
511,000
تومان
چهار تخته
اسنپ تریپ
511,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
511,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
511,000
تومان
8 بهمن
جمعه
511,000
تومان
9 بهمن
شنبه
511,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
511,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
511,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
511,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
511,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
511,000
تومان
15 بهمن
جمعه
511,000
تومان
16 بهمن
شنبه
511,000
تومان
سوئیت یکخوابه چهار نفره VIP
اقامت 24
673,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
673,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
673,000
تومان
8 بهمن
جمعه
673,000
تومان
9 بهمن
شنبه
673,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
673,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
673,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
673,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
673,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
673,000
تومان
15 بهمن
جمعه
673,000
تومان
16 بهمن
شنبه
673,000
تومان
سوئیت چهار تخته VIP - یکخوابه
هتل یار
673,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
673,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
673,000
تومان
8 بهمن
جمعه
673,000
تومان
9 بهمن
شنبه
673,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
673,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
673,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
673,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
673,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
673,000
تومان
15 بهمن
جمعه
673,000
تومان
16 بهمن
شنبه
673,000
تومان
سوئیت یک خوابه چهار تخته VIP
اسنپ تریپ
673,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
673,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
673,000
تومان
8 بهمن
جمعه
673,000
تومان
9 بهمن
شنبه
673,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
673,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
673,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
673,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
673,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
673,000
تومان
15 بهمن
جمعه
673,000
تومان
16 بهمن
شنبه
673,000
تومان
سوییت یکخوابه چهارتخته
جاباما
673,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
673,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
673,000
تومان
8 بهمن
جمعه
673,000
تومان
9 بهمن
شنبه
673,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
673,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
673,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
673,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
673,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
673,000
تومان
15 بهمن
جمعه
673,000
تومان
16 بهمن
شنبه
673,000
تومان
سوئیت چهار نفره
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
چهار تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 5 نفر

سوئیت پنج تخته VIP
هتل یار
715,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
715,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
715,000
تومان
8 بهمن
جمعه
715,000
تومان
9 بهمن
شنبه
715,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
715,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
715,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
715,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
715,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
715,000
تومان
15 بهمن
جمعه
715,000
تومان
16 بهمن
شنبه
715,000
تومان

امکانات اتاق های نارنجستان جلفا

آسانسور
كتابخانه
زمین ورزشی
لباسشویی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
آتلیه
گیم نت
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
پارک کودک
اتاق تلفن (اپراتور)
زمين تنيس
نهار در اتاق
پاركينگ
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
اينترنت در لابی
تلويزيون در لابی
ميز
روم سرويس
فكس
تلویزیون در لابی
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
سالن بيليارد
گشت نیم روزی
سیستم سرمایش
دمپایی حمام
نمای کوه
نمای رودخانه
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
کف پوش موکت
سالن صبحانه خوری
شام در اتاق
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
فروشگاه و غرفه
فكس
بازی ویدئویی
صندوق امانات در لابی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
نمای رودخانه
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
پارکینگ در هتل
ترانسفر از هتل به فرودگاه
ميز
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
لوازم بهداشتی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
لابی
تلويزيون در لابی
مبل
مبل
خدمات خشکشویی
نمازخانه
پارکینگ
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
اعلام حریق
تاکسی سرویس
تلویزیون
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
فست‌فود
جکوزی
جعبه کمک های اولیه
یخچال
دستگاه خودپرداز
اتاق چمدان
فتوکپی
روزنامه
دستگاه واکس کفش
سرویس بهداشتی ایرانی
خشکشویی (لاندری)
اطفای حریق
سرویس فرنگی
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
ماساژ
رستوران فضای باز
وسایل بدنسازی
اينترنت (Wifi)
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
حمام
کپسول آتش نشانی
اینترنت
خدمات برای معلولین
کافی‌شاپ معمولی‌
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
نمای کوه
سونا خشک
کافی شاپ
مرکز خرید
دراور
سونا بخار
کمد لباس
حوله
دمپایی
خدمات تور
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
اتاق سیگار
اینترنت رایگان و محدود در لابی
پله اضطراری
رستوران ایرانی
اتاق بازی
پارکینگ سرپوشیده
لابی
حمام

نظرات کاربران برای نارنجستان جلفا

(46 نظر)
نقاط قوت:
مرتب ، نوساز و تمیز برخورد خوب پرسنل موقعیت مکانی خوب صبحانه خوب و قابل قبول پارکینگ سرپوشیده رزرواسیون راحت و بی دردسر
نقاط ضعف:
بنظرم فقط کمی پرسنل نظافت و خانه داری هتل مبتدی هستند
نقاط قوت:
اتاقهای تمیز و به روز
نقاط ضعف:
اتاقهای تمیز و به روز
نقاط قوت:
اتاق ها تمیز و در حد 4 ستاره تهویه خووب اتاق ها آگوستیک بودن اتاق ها
نقاط ضعف:
اتاق ها تمیز و در حد 4 ستاره تهویه خووب اتاق ها آگوستیک بودن اتاق ها
نقاط قوت:
به نظرم رستورانی که هنگام صبحانه بودیم و میشد رفت فضای بازش
نقاط ضعف:
به نظرم رستورانی که هنگام صبحانه بودیم و میشد رفت فضای بازش
در کل به عنوان یه هتل سه ستاره خیلی خوب بود
نقاط قوت:
صبحانه خوب بود و داخل اتاق تمیز
نقاط ضعف:
صبحانه خوب بود و داخل اتاق تمیز
نقاط قوت:
کيفيت صبحانه بسیار عالی در حد هتل ۴ ستاره نظافت هتل بسیار خوب کارکنان بسیار مؤدب و باحوصله مکان هتل هم خوب بود
نقاط ضعف:
کيفيت صبحانه بسیار عالی در حد هتل ۴ ستاره نظافت هتل بسیار خوب کارکنان بسیار مؤدب و باحوصله مکان هتل هم خوب بود
کيفيت صبحانه بسیار عالی بود، اتاق ها بسیار تمیز و ضد عفونی شده بود، در مورد مکان هتل به بهترین مرکز خرید جلفا (ستارخان) نزدیک است و همچنین کارمند های هتل بسیار خوش رو بودند، از نظر منظرهای اطراف هم در بالکن رستوران که برای سرو صبحانه در نظر گرفته شده میتوانید از زیبایی رود ارس لذت ببرید
نقاط قوت:
نظافت
نقاط ضعف:
نظافت
تمام موارد هتل خوب بود ، تنها مشکل جزیی که بسیار ساده برطرف میشه باعث میشه این هتل رو پیشنهاد نکنم ، مشکل تهویه اطاق هستش گرچه ما در مهرماه اقامت داشتیم تا صبح از گرما نتونستیم بخوابیم ، انگار تو سونای خشک بودیم . هتلی با اون امکانات ولی نتونی استراحت کنی به هیچ وجه پیشنهاد نمیکنم.
کیفیت و نظافت هتل در حد 5 ستاره هستش، برای انتخابش شک نکنید. رفتار پرسنل خوب، تمیزی اتاق ها بی نهایت عالی بود. اسم مدیر هتل را فراموش کردم ولی ایشان و فرزندشون کاملا به اصول هتل‌داری آشنا هستن، حتما در مراجعه بعدی باز هم به این هتل خواهم رفت.
هتل نوساز و تمیز بود فقط پذیرش هتل خیلی بی روح رفتار میکرد
در حالی که اتاق ما وی آی پی بود و امکان پخت و پز داشت اما وقتی اتاقو تحویل گرفتیم نوشته بود فقط جهت گرم کردن غذا از گاز استفاده شود،فرش اتاق پر از مو بود، توالت هم فقط فرنگی داشت،با وجود گرمای شدید هوا کولر اتاق مشکل داشت و اتاق رو خنک نمیکرد،ما دو روز اقامت داشتیم و صبحانه نون و پنیر و خیار گوجه خوردیم،نکته دیگه هم اینکه با وجود اینکه ما دو روز رزرو کرده بودیم انگار پذیرش اونجا در جریان نبود و هر دو روز به ما زنگ میزد که چند روز هستین؟
هتلی معمولی و متوسط، رستوران فقط صبحانه داشت که اون هم معمولی بود
نقاط قوت:
هتل تمیز،برخورد مناسب،صبحانه در حد قابل قبول
نقاط ضعف:
نکته منفی خاصی که به چشم بیاد نداشت
نقاط قوت:
سرویس صبحانه خوب بود
نقاط ضعف:
قیمت کمی بالاست
هرچه از یک هتل سه ستاره بخواهید دارد بسیار تمیز و نزدیک به مراکز خرید جلفا
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
سروصدای زیاد اتاق داخل اتاق صبحانه بی کیفیت بوی بد داخل راهرو
نقاط قوت:
محیط آرام.تهویه مناسب.نزدیک به محلهای تجاری.
نقاط ضعف:
۱.نبود رستوران در هتل ۲.بی تفاوت بودن پرسنل به درخواست ها و بی احترامی کردن به مهمانها ۳.فضای حمام و توالت کوچک بود در اتاقها و آب جمع میشد در حمام ۴.قفل ورودی درب توالت و حمام خراب بود ۵.صبحانه ها هفتگی درست میشود یعنی اگر سوسیس درست کنند در روز شنبه برای فردا یا پس فردا یا...همون را میزارن تو یخچال و روز بعد گرم میکنند و تحویل مهمان میدن تا اینکه تموم بشه که جای بسی ناراحتی دارد و البته در مورد عدسی هم همینطوره...
موقعیت هتل خوبه، هتل ۳ ستاره خوبی هستش
هتل نارنجستان به عنوان هتل سه ستاره و با در نطر گرفتن هزینه اش،دارای نکات مثبت قابل توجهی است:هتل از نظر دکوراسیون و نو بودن اتاق ها در حد هتل ۴ ستاره است. نظافت و تمیزی اتاق و راحتی تخت خواب نیز قابل توجه است. محل هتل در خیابان اصلی و رو به منظره رود ارس است. اما در اقامت یک شبه در هتل با مشکلاتی مواجه شدیم: ۱_ به محص ورود متوجه شدیم دریچه فن کویل اتاق خراب است و باز نمی شود،پس از تماس با مسوول پذیرش گفتند که من امروز در هتل تنها هستم و مسوول تاسیسات حضور ندارد و اگر میتوانید خودتان درستش کنید!! ۲_ در اتاق فقط یک لحاف وجود داشت و وقتی درخواست یک پتوی اضافه کردیم موضوع ابتدا باعث تعجب مسوول پذیرش شد!! و البته مدتی بعد یک روتختی به عنوان پتوی اضافه تحویل دادند!! ضمنا صبحانه هتل متوسط و در حد هتل ۳ ستاره بود. در مجموع هتل دارای نکات مثبتی است اما به نظرم نیازمند رسیدگی و مدیریت حرفه ای تر است.
نقاط قوت:
- تمیزی و نو بودن - سکوت و آرامش - برخورد خوب پرسنل - دیزاین هتل و اتاق‌ها - پارکینگ مسقف - نورپردازی خوب اتاقها - ویوی زیبا - وجود سشوار در اتاق - تلویزیون با کیفیت
نقاط ضعف:
یک عدد آسانسور کوچک با ظرفیت کم پارکینگ نامرتب و شلوغ (مثل انباری و پر از خرت و پرت بود) - صبحانه بسیار بسیار ساده - عدم سرو نهار و شام - نداشتن روم سرویس در شرایط فعلی (همه‌گیری کووید ۱۹) - نداشتن این موارد در اتاق : مسواک و خمیر دندان / جا مسواکی در دستشویی / واکس و پاشنه کش / صابون / مینی بار در یخچال (فقط آب معدنی موجود بود!!!)
رفتار کارکنان خیلی خوب .پذیرش وتحویل اتاق به سرعت و خیلی خوب. محیط لابی خیلی خوب .اتاقها نسبت به قیمت خیلی خوب .نظافت اتاقها و راهرو و راه پله ها عالی.تهویه ی اتاق عالی.نور و روشنایی اتاق ها عالی.اندازه ی اتاقها معمولی.لوکیشن و دسترسی خوب. نبود میزو تنوع صبحانه از ایرادهای اساسی بود. درکل نسبت به قیمت و تعدادستاره خیلی خوب
هتل نوساز و مرتب ولی پرسنل در خصوص نحوه نظافت سرویس بهداشتی و ... و همچنین تعامل و سرویس دهی و رسیدگی به مهمانان نیاز به آموزش بیشتری دارند
کارکنان هتل بگرمی ازمهمانها استقبال میکنند ما هجدهم اسفند یکشب مهمان هتل نارنجستان بودیم که خیلی خوش گذشت هتل نوساز و تمییزه امیدوارم بعدازاین شرایط سخت کرونا رونق به همه جا برگرده
هتل بسیار تمیز و از لحاظ قیمت عالی واقعا توصیه میشه به دوستان
جز نداشتن رستوران فعال نهار و شام نکته ای ندارد. برخورد عالی
نقاط قوت:
نظافت نسبتا خوب وضعیت مناسب اتاق ها و نو بودن رسیدگی خوب برخورد مناسب پرسنل
نقاط ضعف:
نداشتن منو ناهار و شام نداشتن لندری نداشتن کافی شاپ
نقاط قوت:
نظافت برخورد مناسب
نقاط ضعف:
عدم عایق بندی صوتی اتاق ها
تنوع بیشتری برای صبحانه تون داشته باشید خیلی خوب میشه.
پرسنل هتل بسیار محترم و عالی فضای اتاقها بسیار مطلوب پاکیزگی در حد خوب پارکینگ‌ بسیار ضعیف
نقاط قوت:
بسیار تمیز پرسنل خوش برخورد نوساز پارکینگ مناسب کانلا ارزنده نسبت به مبلغ پرداختی
نقاط ضعف:
با توجه به قیمت هتل و خدمات ارائه شده توسط هتل نکته منفی دیده نشد
همه چیز عالی
نقاط قوت:
هتل بسیار تمیز و خوش ساخت ، کارکنان مودب، اتاق ها بسیار مرتب و تمیز، سرویس بهداشتی تمیز، در کل هتل بسیار خوب
نقاط ضعف:
نکته منفی چیزی ندیدم
خوب بود فقط نهارو شام نداشت
بسیار خوب بود .
برخورد پرسنل عالی،نظافت عالی،صبحانه نسبت به قیمت پرداختی خوب بود ولی متاسفانه چون رستوران و غذا ندارن مجبور بودیم برای غذا هتل رو ترک کنیم
هتل بسيار تميز ولي صبحانه بسيار ضعيف،پاركينگ خوبي نداره،ولي در كل همين هتل رو توصيه مي كنم
برخورد خوب کارکنان و رسیدگی سریع به خواسته ها. ساختمان و اتاقها تمیز.
شیک ، تر تمیز
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی نداشت
نقاط قوت:
با سلام.بنده ۴ روز در هتل اقامت داشتم. اتاق ها بسیار تمیز . واقعا از نظر تمیزی اتاق ها بسیار خوب هستند. هتل کاملا عالیه. واقعا موندم چطور کسی از این هتل بد میگه! من بسیار رویی هتل حساسم و همیشه هتل ۵ ستاره میرم یا نهایت ۴. ولی این دفعه این هتل رو انتخاب کردم و بسیار راضی بودم. جایی پارک راحته. پرسنل بسیار بسیار مودب و خوب. قیمت بسیار مناسب.
نقاط ضعف:
تنها نکته منفی هتل راه نیفتادن رستوران هتل هست. که اونم به زودی راه میفته و تنوع صبحانه یکم بیشتر باید بشه. ولی بی شک میگم هتل در حد ۴ ستاره تاپ هست. با تشکر
نقاط قوت:
از همه نظر راضی بودیم
نقاط ضعف:
هیچ موردی ندیدیم
نقاط قوت:
نوساز بودن و سوییتهای بزرگ و یخچال بزرگ و پرسنل مهربان
نقاط ضعف:
نداشتن روم سرویس نداشتن چای ساز
نقاط قوت:
صبحانه مناسب کیفیت و زیبایی اتاقها
نقاط ضعف:
آسانسور نامناسب و بوی نامطبوع
نقاط قوت:
عالی بود فوق العاده بود از ۵ ستاره هم بهتر بود
نقاط ضعف:
تنها نکته منفیش صبحانه بود که ضعیف بود
پاکیزه و مرتب. اتاق های کوچک. صبحانه معمولی.بدون کتری برقی و چایساز. کیفیت نسبت به قیمت خوب.
نقاط قوت:
برخورد و ادب پرسنل عالی بود و بقیه موارد
نقاط ضعف:
پارکینگ هنوز کاملا بازسازی نشده تنوع صبحانه خیلی کم بود
تمیز و نو - صبحانه طبقه ی سوم با منظره‌ی عالی اتاق رو به رودخانه منظره‌ی خوبی دارد ولی اتاق های مقابل منظره‌ی خوبی ندارد اشکلات جزئی : پارکینگ در حال عملیات ساخت - ورودی پارکینگ باریک
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره نارنجستان جلفا

مهمانان نارنجستان جلفا در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان نارنجستان جلفا از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت نارنجستان جلفا بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات نارنجستان جلفا رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات نارنجستان جلفا را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.