نارنجستان جلفا

جلفا، جاده کلیسا
-
امتیاز کاربران
47
نظرات کاربران

معرفی نارنجستان جلفا

هتل سه ستاره نارنجستان ارس جلفا واقع در جاده کلیسا در فروردین ماه سال ۱۳۹۸ فعالیت خود را آغاز نمود. ساختمان هتل در ۴ طبقه بنا و دارای ۲۵ باب اتاق لوکس با امکانات رفاهی مناسب می‌باشد. این مجموعه در منطقه خوش آب و هوای ارس در همجواری رودخانه ارس قرار گرفته و دسترسی آسانی به پارک کوهستانی و جاذبه های دیدنی و گردشگری آن دارد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو نارنجستان جلفا

نارنجستان جلفا-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ای‌گردش
227,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
227,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
227,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
227,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
227,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
227,000
تومان
9 مهر
جمعه
227,000
تومان
10 مهر
شنبه
227,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
227,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
227,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
227,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
227,000
تومان
اقامت 24
228,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
228,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
228,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
228,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
228,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
228,000
تومان
9 مهر
جمعه
228,000
تومان
10 مهر
شنبه
228,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
228,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
228,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
228,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
228,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
نارنجستان جلفا-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
ای‌گردش
358,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
358,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
358,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
358,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
358,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
358,000
تومان
9 مهر
جمعه
358,000
تومان
10 مهر
شنبه
358,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
358,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
358,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
358,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
358,000
تومان
اقامت 24
359,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
359,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
359,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
359,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
359,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
359,000
تومان
9 مهر
جمعه
359,000
تومان
10 مهر
شنبه
359,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
359,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
359,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
359,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
359,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
نارنجستان جلفا-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
ای‌گردش
358,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
358,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
358,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
358,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
358,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
358,000
تومان
9 مهر
جمعه
358,000
تومان
10 مهر
شنبه
358,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
358,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
358,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
358,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
358,000
تومان
اقامت 24
359,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
359,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
359,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
359,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
359,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
359,000
تومان
9 مهر
جمعه
359,000
تومان
10 مهر
شنبه
359,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
359,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
359,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
359,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
359,000
تومان
نارنجستان جلفا-سوئیت یکخوابه سه نفره
سوئیت یکخوابه سه نفره
ای‌گردش
424,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
424,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
424,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
424,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
424,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
424,000
تومان
9 مهر
جمعه
424,000
تومان
10 مهر
شنبه
424,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
424,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
424,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
424,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
424,000
تومان
اقامت 24
425,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
425,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
425,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
425,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
425,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
425,000
تومان
9 مهر
جمعه
425,000
تومان
10 مهر
شنبه
425,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
425,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
425,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
425,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
425,000
تومان
نارنجستان جلفا-سوئیت یکخوابه چهارنفره
سوئیت یکخوابه چهارنفره
ای‌گردش
574,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
574,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
574,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
574,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
574,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
574,000
تومان
9 مهر
جمعه
574,000
تومان
10 مهر
شنبه
574,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
574,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
574,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
574,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
574,000
تومان
اقامت 24
575,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
575,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
575,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
575,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
575,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
575,000
تومان
9 مهر
جمعه
575,000
تومان
10 مهر
شنبه
575,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
575,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
575,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
575,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
575,000
تومان
نارنجستان جلفا-سوئیت چهارتخته VIP
سوئیت چهارتخته VIP
ای‌گردش
758,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
758,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
758,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
758,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
758,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
758,000
تومان
9 مهر
جمعه
758,000
تومان
10 مهر
شنبه
758,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
758,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
758,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
758,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
758,000
تومان
اقامت 24
759,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
759,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
759,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
759,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
759,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
759,000
تومان
9 مهر
جمعه
759,000
تومان
10 مهر
شنبه
759,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
759,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
759,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
759,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
759,000
تومان

امکانات اتاق های نارنجستان جلفا

آسانسور
آتلیه
لباسشویی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
پارک کودک
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمین ورزشی
گیم نت
گشت نیم روزی
فكس
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
اينترنت در لابی
تلويزيون در لابی
ميز
روم سرويس
نهار در اتاق
تلفن در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
زمين تنيس
بازی ویدئویی
مبل
دمپایی حمام
نمای کوه
نمای رودخانه
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
کف پوش موکت
سالن صبحانه خوری
شام در اتاق
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
فروشگاه و غرفه
فكس
سرویس حرم
صندوق امانات در لابی
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
نمای رودخانه
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
رستوران در هتل
پارکینگ در هتل
ترانسفر از هتل به فرودگاه
ميز
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
لوازم بهداشتی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
لابی
تلويزيون در لابی
مبل
پاركينگ
سیستم سرمایش
نمازخانه
تاکسی سرویس
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
اعلام حریق
پارکینگ
استخر
یخچال
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
فست‌فود
جکوزی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
صندوق امانات
تلویزیون
رستوران فضای باز
سرویس بهداشتی ایرانی
اتاق چمدان
روزنامه
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
اطفای حریق
دستگاه خودپرداز
سرویس فرنگی
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دراور
خدمات خشکشویی
کپسول آتش نشانی
سوئیت
فروشگاه و غرفه
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
حمام
اينترنت (Wifi)
خدمات برای معلولین
کافی شاپ
کافی‌شاپ معمولی‌
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
نمای کوه
سونا خشک
وسایل بدنسازی
تلفن در اتاق
اینترنت
کمد لباس
تلفن
حوله
دمپایی
خدمات تور
فضای سبز
سالن ورزشی
سونا بخار
مرکز خرید
اینترنت رایگان و محدود در لابی
پله اضطراری
رستوران ایرانی
اتاق بازی
پارکینگ سرپوشیده
لابی
اتاق سیگار
حمام

نظرات کاربران برای نارنجستان جلفا

(47 نظر)
کیفیت و نظافت هتل در حد 5 ستاره هستش، برای انتخابش شک نکنید. رفتار پرسنل خوب، تمیزی اتاق ها بی نهایت عالی بود. اسم مدیر هتل را فراموش کردم ولی ایشان و فرزندشون کاملا به اصول هتل‌داری آشنا هستن، حتما در مراجعه بعدی باز هم به این هتل خواهم رفت.
هتل نوساز و تمیز بود فقط پذیرش هتل خیلی بی روح رفتار میکرد
در حالی که اتاق ما وی آی پی بود و امکان پخت و پز داشت اما وقتی اتاقو تحویل گرفتیم نوشته بود فقط جهت گرم کردن غذا از گاز استفاده شود،فرش اتاق پر از مو بود، توالت هم فقط فرنگی داشت،با وجود گرمای شدید هوا کولر اتاق مشکل داشت و اتاق رو خنک نمیکرد،ما دو روز اقامت داشتیم و صبحانه نون و پنیر و خیار گوجه خوردیم،نکته دیگه هم اینکه با وجود اینکه ما دو روز رزرو کرده بودیم انگار پذیرش اونجا در جریان نبود و هر دو روز به ما زنگ میزد که چند روز هستین؟
نقاط قوت:
هتل تمیز،برخورد مناسب،صبحانه در حد قابل قبول
نقاط ضعف:
نکته منفی خاصی که به چشم بیاد نداشت
هتلی معمولی و متوسط، رستوران فقط صبحانه داشت که اون هم معمولی بود
نقاط قوت:
سرویس صبحانه خوب بود
نقاط ضعف:
قیمت کمی بالاست
هرچه از یک هتل سه ستاره بخواهید دارد بسیار تمیز و نزدیک به مراکز خرید جلفا
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
سروصدای زیاد اتاق داخل اتاق صبحانه بی کیفیت بوی بد داخل راهرو
نقاط قوت:
محیط آرام.تهویه مناسب.نزدیک به محلهای تجاری.
نقاط ضعف:
۱.نبود رستوران در هتل ۲.بی تفاوت بودن پرسنل به درخواست ها و بی احترامی کردن به مهمانها ۳.فضای حمام و توالت کوچک بود در اتاقها و آب جمع میشد در حمام ۴.قفل ورودی درب توالت و حمام خراب بود ۵.صبحانه ها هفتگی درست میشود یعنی اگر سوسیس درست کنند در روز شنبه برای فردا یا پس فردا یا...همون را میزارن تو یخچال و روز بعد گرم میکنند و تحویل مهمان میدن تا اینکه تموم بشه که جای بسی ناراحتی دارد و البته در مورد عدسی هم همینطوره...
موقعیت هتل خوبه، هتل ۳ ستاره خوبی هستش
هتل نارنجستان به عنوان هتل سه ستاره و با در نطر گرفتن هزینه اش،دارای نکات مثبت قابل توجهی است:هتل از نظر دکوراسیون و نو بودن اتاق ها در حد هتل ۴ ستاره است. نظافت و تمیزی اتاق و راحتی تخت خواب نیز قابل توجه است. محل هتل در خیابان اصلی و رو به منظره رود ارس است. اما در اقامت یک شبه در هتل با مشکلاتی مواجه شدیم: ۱_ به محص ورود متوجه شدیم دریچه فن کویل اتاق خراب است و باز نمی شود،پس از تماس با مسوول پذیرش گفتند که من امروز در هتل تنها هستم و مسوول تاسیسات حضور ندارد و اگر میتوانید خودتان درستش کنید!! ۲_ در اتاق فقط یک لحاف وجود داشت و وقتی درخواست یک پتوی اضافه کردیم موضوع ابتدا باعث تعجب مسوول پذیرش شد!! و البته مدتی بعد یک روتختی به عنوان پتوی اضافه تحویل دادند!! ضمنا صبحانه هتل متوسط و در حد هتل ۳ ستاره بود. در مجموع هتل دارای نکات مثبتی است اما به نظرم نیازمند رسیدگی و مدیریت حرفه ای تر است.
نقاط قوت:
- تمیزی و نو بودن - سکوت و آرامش - برخورد خوب پرسنل - دیزاین هتل و اتاق‌ها - پارکینگ مسقف - نورپردازی خوب اتاقها - ویوی زیبا - وجود سشوار در اتاق - تلویزیون با کیفیت
نقاط ضعف:
یک عدد آسانسور کوچک با ظرفیت کم پارکینگ نامرتب و شلوغ (مثل انباری و پر از خرت و پرت بود) - صبحانه بسیار بسیار ساده - عدم سرو نهار و شام - نداشتن روم سرویس در شرایط فعلی (همه‌گیری کووید ۱۹) - نداشتن این موارد در اتاق : مسواک و خمیر دندان / جا مسواکی در دستشویی / واکس و پاشنه کش / صابون / مینی بار در یخچال (فقط آب معدنی موجود بود!!!)
رفتار کارکنان خیلی خوب .پذیرش وتحویل اتاق به سرعت و خیلی خوب. محیط لابی خیلی خوب .اتاقها نسبت به قیمت خیلی خوب .نظافت اتاقها و راهرو و راه پله ها عالی.تهویه ی اتاق عالی.نور و روشنایی اتاق ها عالی.اندازه ی اتاقها معمولی.لوکیشن و دسترسی خوب. نبود میزو تنوع صبحانه از ایرادهای اساسی بود. درکل نسبت به قیمت و تعدادستاره خیلی خوب
هتل نوساز و مرتب ولی پرسنل در خصوص نحوه نظافت سرویس بهداشتی و ... و همچنین تعامل و سرویس دهی و رسیدگی به مهمانان نیاز به آموزش بیشتری دارند
نقاط قوت:
هتلی نوساز با کارکنان خوب اتاق های تمیز و عالی
نقاط ضعف:
هتلی نوساز با کارکنان خوب اتاق های تمیز و عالی
کارکنان هتل بگرمی ازمهمانها استقبال میکنند ما هجدهم اسفند یکشب مهمان هتل نارنجستان بودیم که خیلی خوش گذشت هتل نوساز و تمییزه امیدوارم بعدازاین شرایط سخت کرونا رونق به همه جا برگرده
نقاط قوت:
تمیز و محیط آرام
نقاط ضعف:
تمیز و محیط آرام
هتل خیلی خوبی بود برای مسافرت های بعدی هم این هتل رو انتخاب خواهم کرد.
هتل بسیار تمیز و از لحاظ قیمت عالی واقعا توصیه میشه به دوستان
جز نداشتن رستوران فعال نهار و شام نکته ای ندارد. برخورد عالی
نقاط قوت:
نظافت نسبتا خوب وضعیت مناسب اتاق ها و نو بودن رسیدگی خوب برخورد مناسب پرسنل
نقاط ضعف:
نداشتن منو ناهار و شام نداشتن لندری نداشتن کافی شاپ
نقاط قوت:
نظافت برخورد مناسب
نقاط ضعف:
عدم عایق بندی صوتی اتاق ها
نقاط قوت:
تمیزی و تازگی بنای هتل
نقاط ضعف:
تمیزی و تازگی بنای هتل
من یک روز در این هتل اقامت داشتم، این هتل خیلی تمیز و تازه ساخت بود.
تنوع بیشتری برای صبحانه تون داشته باشید خیلی خوب میشه.
پرسنل هتل بسیار محترم و عالی فضای اتاقها بسیار مطلوب پاکیزگی در حد خوب پارکینگ‌ بسیار ضعیف
نقاط قوت:
بسیار تمیز پرسنل خوش برخورد نوساز پارکینگ مناسب کانلا ارزنده نسبت به مبلغ پرداختی
نقاط ضعف:
با توجه به قیمت هتل و خدمات ارائه شده توسط هتل نکته منفی دیده نشد
همه چیز عالی
نقاط قوت:
هتل بسیار تمیز و خوش ساخت ، کارکنان مودب، اتاق ها بسیار مرتب و تمیز، سرویس بهداشتی تمیز، در کل هتل بسیار خوب
نقاط ضعف:
نکته منفی چیزی ندیدم
خوب بود فقط نهارو شام نداشت
بینهایت توصیه میشه، همه چی عالی
بسیار خوب بود .
برخورد پرسنل عالی،نظافت عالی،صبحانه نسبت به قیمت پرداختی خوب بود ولی متاسفانه چون رستوران و غذا ندارن مجبور بودیم برای غذا هتل رو ترک کنیم
هتل بسيار تميز ولي صبحانه بسيار ضعيف،پاركينگ خوبي نداره،ولي در كل همين هتل رو توصيه مي كنم
برخورد خوب کارکنان و رسیدگی سریع به خواسته ها. ساختمان و اتاقها تمیز.
شیک ، تر تمیز
منوی صبحانه محدود اما قابل قبول بود، اتاق نسبتا مناسب و با کیفیت بود اما متاسفانه کمی در نظافت و مرتب کردن اتاق بی دقتی شده بود که قابل چشم پوشی بود از رو تختی هل گویا فراموش شده بو
اتاق اش تمیز و گرم و نرم بودش 😊شیرالات حمامش خراب بود و صبحانه اش منو زیاد نداشت
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی نداشت
خیلی عالی بود ممنون از اسنپ تریپ
نقاط قوت:
با سلام.بنده ۴ روز در هتل اقامت داشتم. اتاق ها بسیار تمیز . واقعا از نظر تمیزی اتاق ها بسیار خوب هستند. هتل کاملا عالیه. واقعا موندم چطور کسی از این هتل بد میگه! من بسیار رویی هتل حساسم و همیشه هتل ۵ ستاره میرم یا نهایت ۴. ولی این دفعه این هتل رو انتخاب کردم و بسیار راضی بودم. جایی پارک راحته. پرسنل بسیار بسیار مودب و خوب. قیمت بسیار مناسب.
نقاط ضعف:
تنها نکته منفی هتل راه نیفتادن رستوران هتل هست. که اونم به زودی راه میفته و تنوع صبحانه یکم بیشتر باید بشه. ولی بی شک میگم هتل در حد ۴ ستاره تاپ هست. با تشکر
نقاط قوت:
از همه نظر راضی بودیم
نقاط ضعف:
هیچ موردی ندیدیم
نقاط قوت:
نوساز بودن و سوییتهای بزرگ و یخچال بزرگ و پرسنل مهربان
نقاط ضعف:
نداشتن روم سرویس نداشتن چای ساز
نقاط قوت:
صبحانه مناسب کیفیت و زیبایی اتاقها
نقاط ضعف:
آسانسور نامناسب و بوی نامطبوع
هتل نوساز و بسیار تمیز وعالی است.من یک شب در اتاق 4 تخته هتل اقامت داشتم..سایز و امکانات و لوکس بودن اتاقها کاملا بالاتر از هتل 3 ستاره هست.کاملا این هتل رو پیشنهاد میکنم
نقاط قوت:
عالی بود فوق العاده بود از ۵ ستاره هم بهتر بود
نقاط ضعف:
تنها نکته منفیش صبحانه بود که ضعیف بود
پاکیزه و مرتب. اتاق های کوچک. صبحانه معمولی.بدون کتری برقی و چایساز. کیفیت نسبت به قیمت خوب.
نقاط قوت:
برخورد و ادب پرسنل عالی بود و بقیه موارد
نقاط ضعف:
پارکینگ هنوز کاملا بازسازی نشده تنوع صبحانه خیلی کم بود
تمیز و نو - صبحانه طبقه ی سوم با منظره‌ی عالیاتاق رو به رودخانه منظره‌ی خوبی دارد ولی اتاق های مقابل منظره‌ی خوبی ندارد اشکلات جزئی : پارکینگ در حال عملیات ساخت - ورودی پارکینگ باریک
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره نارنجستان جلفا

مهمانان نارنجستان جلفا در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان نارنجستان جلفا از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت نارنجستان جلفا بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات نارنجستان جلفا رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات نارنجستان جلفا را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.