هتل آپارتمان چیپال جلفا

جلفا، سه راهی شاهمار، جنب اداره گاز
-
امتیاز کاربران
29
نظرات کاربران

معرفی هتل آپارتمان چیپال جلفا

هتل آپارتمان چیپال جلفا در سال ۱۳۹۵ افتتاح شد، این هتل با پرسنلی مجرب آماده ی خدمت رسانی به شما میهمانان عزیز می باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپارتمان چیپال جلفا

چیپال-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
323,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
323,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
323,000
تومان
2 مهر
جمعه
323,000
تومان
3 مهر
شنبه
323,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
323,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
323,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
323,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
323,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
323,000
تومان
9 مهر
جمعه
323,000
تومان
10 مهر
شنبه
323,000
تومان
هتل یار
323,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
323,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
323,000
تومان
2 مهر
جمعه
323,000
تومان
3 مهر
شنبه
323,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
323,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
323,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
323,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
323,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
323,000
تومان
9 مهر
جمعه
323,000
تومان
10 مهر
شنبه
323,000
تومان
ای‌گردش
332,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
332,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
332,000
تومان
2 مهر
جمعه
332,000
تومان
3 مهر
شنبه
332,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
332,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
332,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
332,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
332,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
332,000
تومان
9 مهر
جمعه
332,000
تومان
10 مهر
شنبه
332,000
تومان
چیپال-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
هتل یار
323,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
323,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
323,000
تومان
2 مهر
جمعه
323,000
تومان
3 مهر
شنبه
323,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
323,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
323,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
323,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
323,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
323,000
تومان
9 مهر
جمعه
323,000
تومان
10 مهر
شنبه
323,000
تومان
اقامت 24
323,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
323,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
323,000
تومان
2 مهر
جمعه
323,000
تومان
3 مهر
شنبه
323,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
323,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
323,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
323,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
323,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
323,000
تومان
9 مهر
جمعه
323,000
تومان
10 مهر
شنبه
323,000
تومان
چیپال-اتاق سه تخته(دبل+سینگل)
اتاق سه تخته(دبل+سینگل)
اقامت 24
404,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
404,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
404,000
تومان
2 مهر
جمعه
404,000
تومان
3 مهر
شنبه
404,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
404,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
404,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
404,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
404,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
404,000
تومان
9 مهر
جمعه
404,000
تومان
10 مهر
شنبه
404,000
تومان
هتل یار
404,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
404,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
404,000
تومان
2 مهر
جمعه
404,000
تومان
3 مهر
شنبه
404,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
404,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
404,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
404,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
404,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
404,000
تومان
9 مهر
جمعه
404,000
تومان
10 مهر
شنبه
404,000
تومان
ای‌گردش
412,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
412,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
412,000
تومان
2 مهر
جمعه
412,000
تومان
3 مهر
شنبه
412,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
412,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
412,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
412,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
412,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
412,000
تومان
9 مهر
جمعه
412,000
تومان
10 مهر
شنبه
412,000
تومان
چیپال-اتاق سه تخته(سه تخت سینگل)
اتاق سه تخته(سه تخت سینگل)
هتل یار
404,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
404,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
404,000
تومان
2 مهر
جمعه
404,000
تومان
3 مهر
شنبه
404,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
404,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
404,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
404,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
404,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
404,000
تومان
9 مهر
جمعه
404,000
تومان
10 مهر
شنبه
404,000
تومان
چیپال-اتاق چهارتخته(دوتخت دبل)
اتاق چهارتخته(دوتخت دبل)
هتل یار
476,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
476,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
476,000
تومان
2 مهر
جمعه
476,000
تومان
3 مهر
شنبه
476,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
476,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
476,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
476,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
476,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
476,000
تومان
9 مهر
جمعه
476,000
تومان
10 مهر
شنبه
476,000
تومان
اقامت 24
476,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
476,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
476,000
تومان
2 مهر
جمعه
476,000
تومان
3 مهر
شنبه
476,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
476,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
476,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
476,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
476,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
476,000
تومان
9 مهر
جمعه
476,000
تومان
10 مهر
شنبه
476,000
تومان
ای‌گردش
485,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
485,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
485,000
تومان
2 مهر
جمعه
485,000
تومان
3 مهر
شنبه
485,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
485,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
485,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
485,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
485,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
485,000
تومان
9 مهر
جمعه
485,000
تومان
10 مهر
شنبه
485,000
تومان
چیپال-سوئیت دوخوابه چهارنفره VIP
سوئیت دوخوابه چهارنفره VIP
اقامت 24
802,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
802,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
802,000
تومان
2 مهر
جمعه
802,000
تومان
3 مهر
شنبه
802,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
802,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
802,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
802,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
802,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
802,000
تومان
9 مهر
جمعه
802,000
تومان
10 مهر
شنبه
802,000
تومان
هتل یار
802,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
802,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
802,000
تومان
2 مهر
جمعه
802,000
تومان
3 مهر
شنبه
802,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
802,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
802,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
802,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
802,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
802,000
تومان
9 مهر
جمعه
802,000
تومان
10 مهر
شنبه
802,000
تومان
ای‌گردش
811,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
811,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
811,000
تومان
2 مهر
جمعه
811,000
تومان
3 مهر
شنبه
811,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
811,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
811,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
811,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
811,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
811,000
تومان
9 مهر
جمعه
811,000
تومان
10 مهر
شنبه
811,000
تومان
چیپال-اتاق چهارتخته(چهار تخت سینگل)
اتاق چهارتخته(چهار تخت سینگل)
هتل یار
476,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
476,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
476,000
تومان
2 مهر
جمعه
476,000
تومان
3 مهر
شنبه
476,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
476,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
476,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
476,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
476,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
476,000
تومان
9 مهر
جمعه
476,000
تومان
10 مهر
شنبه
476,000
تومان

امکانات اتاق های هتل آپارتمان چیپال جلفا

آسانسور
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
تلويزيون LCD در لابی
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
تبديل ارز
لباسشویی
بازی ویدئویی
ترانسفر برگشت با هزینه
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
زمین ورزشی
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
گشت نیم روزی
سرویس حرم
سالن صبحانه خوری
دمپایی حمام
سالن صبحانه خوری
تراس عمومی
نمای کوه
مسلط به زبان ترکی
هماهنگ کننده تور
سیستم گرمایش
رخت آویز
نمای کوچه
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
نمای خیابان
خدمات اینترنتی
پرداخت ویزا و مسترکارت
صندوق امانات
خدمات نگهداری کودک
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
Business Center
لابی
فكس
تلويزيون LCD در لابی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات اتو
اينترنت در لابی
كافی شاپ
اعلام حریق
استخر
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
نمازخانه
تاکسی سرویس
سونا
یخچال
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
صندوق امانات
تلویزیون
کمد لباس
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
مسلط به زبان انگليسی
دستگاه خودپرداز
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
خشکشویی (لاندری)
کافی‌شاپ
حوله
پاركينگ
سرویس روزانه اتاق
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
حمام
اينترنت (Wifi)
اینترنت
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
کافی شاپ
مرکز خرید
دمپایی
سالن ورزشی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
کافی‌شاپ فضای باز
روزنامه
فضای سبز
تلفن
اتاق سیگار
پارکینگ روباز
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
حمام

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان چیپال جلفا

(29 نظر)
با سلام خدمت دوستان این هتل موقعیت مکانی خوبی داره ولی تو اتاقها دیوارها ترک خوردن مثل این میمونه که ساختمان نشست کرده ولی تخت ها تمیز بودن و مشکلی نبود و مهم تر از اینا صبحانه بود یعنی باید اولین نفر باشی که میری صبحانه بخوری که بتونی اونی که دوس داری بخوری یکم دیر کنی همه چی تمومه و شارژ نمیشه و پارکینگ نداره ولی در کل واسه یک شب خوبه . در کل هتل ها همشون اینجوری هستن مثلا تو هتل میبینی یه چیز خراب شده همونجوری میزارن میمونه مثلا سرویس ما سقف کاذب هاشون زیادش نبود . یا دستگیر در یه طرفش نبود
نقاط قوت:
سلام من به همراه خانواده یک شب در این هتل اقامت داشتیم، هتل نسبتا تمیز و مرتبی بود، ملافه و حوله ها تمیز بود. اتاق ها بزرگ بود و همشون مجهز به یک کاناپه تختخوابشو بود و پتو وبالش اضافه هم داشت، وسایل شوینده حمام کم بود و از مسواک و خمیر دندان خبری نبود. صبحانه نسبتا خوب بود که شامل نون، پنیر، مربا، عسل، تخم مرغ، نیمرو ، گوجه، خیار و ... بود و راضی کننده بود. البته هتل و رستوران هستش ماهیتش، تراس زیبایی داشت که میشد ازش استفاده کرد. هتلی هست که میشه به دیگران پیشنهاد داد.
نقاط ضعف:
با توجه به قیمت و کیفیت، نکته منفی خاصی نداشت.
نقاط قوت:
نظافت اتاق ها برخورد مناسب پرسنل
نقاط ضعف:
تنوع غذا در رستوران ضعيف زمان سرو در بازه زماني ارائه شده اماده نبود كافي شاپ در تايم بعدازظهر فاقد چايي و منوي عصرانه بود
همه قسمت های هتل بسیار تمیز و خوب بود و کارمندانی با ادب و خوبی داشتند.فقط به علت نداشتن پارکینگ مجبور شدیم خودرو ها را کنار خیابان پارک کنیم.
اتاق مناسب از لحاظ اندازه. ولی از لحاظ پاکیزگی و نظافت مناسب نبود علیرغم تذکرات. مدیریت ضعیف به لحاظ نظارت بر پرسنل و امور هتل. تبعیض و تفاوت در رسیدگی به مسافران
نقاط قوت:
معمولی بود تا حدودی راضی کننده بود
نقاط ضعف:
خیلی عالی نبود
نقاط قوت:
رفتار خوب پرسنل وتمیزی
نقاط ضعف:
نداشت
بخشي نداشت كه نظري باشد
تجربه خوبی بود، تمیز، برخورد خوب کارکنان
همکاری بسیار خوب و با گشاده رویی پذیرش
در حد يك هتل سه ستاره خيلى خوب بود.برخورد پرسنل عالى. تميزى عالى.اگر بازهم به جلفا سفر كنم حتما همين هتل رو انتخاب ميكنم
بنده در مهر ۹۷ در این هتل بودم امکانات هتل در حد یک هتل سه ستاره متوسط می باشد اتاق تمیز و مناسب بود، اینترنت ضعیف بود، برخورد کارکنان مناسب ، پارکینگ نداشت ولی به قیمت نسبت به هتل های مشابه تازه ساز در شهر های بزرگ نسبتا بالا بود.
شهر جلفا شهری کوچک و تجاری است اقامت گاه های متعددی در این شهر وجود دارد که اغلب فرسوده هستن این هتل اتاق های تمیز و پرسنل مسئولیت پذیر برخوردار است ولی از لابی و اتاق و رستوران مجلل اصلا خبری نیست ولی بهترین انتخاب در جلفا میباشد
هتل با توجه به محل قرارگیری خوب بود ، نو ساز بود و فقط اگه توالت فرنگی داشت بهتر بود
برخورد کارکنان هتل کاملا غیر حرفه ای بود . سرویس بهداشتی اتاق ما تهویه نداشت . دیوار اتاق نم داده بود . اتاق کناری شیر آب باز میکرد صداش کاملا میومد . منوی صبحانه بسیار کم و ضعیف بود .البته از جلفا بیشتر از این هم انتظار نمیرفت
هتل خوبی بود که ارزش 3 ستاره را داشتآسانسور کندی داشت که همواره مسافران معطل می شدند
در کل هتل خوبی بود ولی ای کاش امکان انتخاب سرویس بهداشتیش (فرنگی یا ایرانی) موقع رزرو باشه
از نظر پاکیزگی خوب بود . سرویس بهداشتی بوی بدی داشت و سرویس فرنگی نداشت . صبحانه ضعیف .
با سلام در این هتل سه ستاره همه چیز خوب و مناسب بود و تنها ایرادی که میتوان گرفت هوای گرم لابی در زمان انتظار مسافران بود و مورد دیگر تخت های تویین در اتاق های سه تخته. در صورتی که ما اعلام کرده بودیم که همگی زوج به همراه یک کودک هستیم.
با توجه به ساختار اجتماعی و خدماتی حاکم بر شهر‌ ، شاید مقایسه کردن خدمات هتل چیپال با خدمات شهرهای دیگر که از امکاناک شهری جا افتاده بهتری برخوردار هستند خیلی واقع بینانه نباشد، از طرفی در ایران هتل با متل مثل هم دیده می شوند . ممنون از همراهی پرسنل هتل
هتل نوساز و تجهیز شده به سیستم ضد حریق، برخورد خوب و محترمانه کارکنان، سیستم تهویه عالی، امکانات هتل خوب و کامل، پیشنهاد میکنم به تمام خانواده ها و مناسب برای تورها
هتل خوبی بود و راضی بودم
از همه نظر همه چی در سطح عالی بود.
تمیز و مرتب
من يك روز اقامت داشتم، برخورد پرسنل خوب بود، قيمت براي يك شب بالاست، در جاي خوب قرار داشت، در كل راضي ام، محيط آرام و تميزي داشت
کارکنان هتل با هتلداری آشنا نبودند نمیدونستن با مهمان چطوری برخورد کنند یا خدمات رو چگونه ارایه بدهند آسانسور خراب بود تلویزیون شبکه ها رو نمیگرفت نت نداشتیم چند بار تماس گرفتیم نتونستن نت رو وصل کنند سرویس اتاق به تعداد نبود زنگ زدیم اوردند فقط چون نوساز بود تمیز و سالم بود وگرنه تعریفی نداشت صبحانه خوب نبود هتلداری بلد نبودند
رستوران ميتواند با سادگي متنوع شود يك واكس كوچك و يك واي فاي و يك اطوي كوچك اينها ميتواند ستاره هاي هتل را افزايش دهند
هتل ساده نقلي كوچك وتميز
عالي بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آپارتمان چیپال جلفا

مهمانان هتل آپارتمان چیپال جلفا در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپارتمان چیپال جلفا از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپارتمان چیپال جلفا بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپارتمان چیپال جلفا رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپارتمان چیپال جلفا را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.