هتل آپارتمان چیپال جلفا

جلفا، سه راهی شاهمار، جنب اداره گاز
-
امتیاز کاربران
30
نظرات کاربران

معرفی هتل آپارتمان چیپال جلفا

هتل آپارتمان چیپال جلفا در سال ۱۳۹۵ افتتاح شد، این هتل با پرسنلی مجرب آماده ی خدمت رسانی به شما میهمانان عزیز می باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپارتمان چیپال جلفا

ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
1,530,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
1,530,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,530,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,530,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,530,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,530,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,530,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,530,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,530,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,530,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,530,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,530,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
1,530,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
1,530,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,530,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,530,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,530,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,530,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,530,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,530,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,530,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,530,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,530,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,530,000 تومان
دو تخته
ای‌گردش
1,530,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
1,530,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,530,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,530,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,530,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,530,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,530,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,530,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,530,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,530,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,530,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,530,000 تومان
اتاق دو تخته - دبل
هتل یار
1,530,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مرداد
سه‌شنبه
1,530,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,530,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,530,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,530,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,530,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,530,000 تومان
اتاق دو تخته - تویین
هتل یار
1,530,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مرداد
سه‌شنبه
1,530,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,530,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,530,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,530,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,530,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,530,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
1,530,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,530,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,530,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
1,530,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
1 مرداد
دوشنبه
1,530,000 تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
1,530,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
1,530,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,530,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته - دبل+سینگل
هتل یار
1,970,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مرداد
سه‌شنبه
1,970,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,970,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,970,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,970,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,970,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,970,000 تومان
اتاق سه تخته - سه تخت سینگل
هتل یار
1,970,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مرداد
سه‌شنبه
1,970,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,970,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,970,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,970,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,970,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,970,000 تومان
سه تخته
ای‌گردش
1,970,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
1,970,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,970,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,970,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,970,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,970,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,970,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,970,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,970,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,970,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,970,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,970,000 تومان
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
1,970,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
1,970,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,970,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,970,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,970,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,970,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,970,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,970,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,970,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,970,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,970,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,970,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
1,970,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 تیر
جمعه
1,970,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,970,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,970,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

چهار تخته
اسنپ تریپ
2,375,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 تیر
شنبه
2,375,000 تومان
اتاق چهار تخته
ایران هتل آنلاین
2,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
2,500,000 تومان
29 تیر
جمعه
2,500,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,500,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,500,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,500,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,500,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,500,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,500,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,500,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,500,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,500,000 تومان
اتاق چهار تخته - دبل+2 سینگل
هتل یار
2,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مرداد
سه‌شنبه
2,500,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,500,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,500,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,500,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,500,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,500,000 تومان
اتاق چهار تخته - چهار تخت سینگل
هتل یار
2,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مرداد
سه‌شنبه
2,500,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,500,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,500,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,500,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,500,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,500,000 تومان
چهارتخته
ای‌گردش
2,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
2,500,000 تومان
29 تیر
جمعه
2,500,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,500,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,500,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,500,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,500,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,500,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,500,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,500,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,500,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,500,000 تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
2,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
2,500,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,500,000 تومان
سوئیت VIP دو خوابه برای چهار نفر
ایران هتل آنلاین
3,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
3,000,000 تومان
29 تیر
جمعه
3,000,000 تومان
30 تیر
شنبه
3,000,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
3,000,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
3,000,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
3,000,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
3,000,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
3,000,000 تومان
5 مرداد
جمعه
3,000,000 تومان
6 مرداد
شنبه
3,000,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
3,000,000 تومان
سوئیت چهار تخته ویژه
ای‌گردش
3,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
3,500,000 تومان
29 تیر
جمعه
3,500,000 تومان
30 تیر
شنبه
3,500,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
3,500,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
3,500,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
3,500,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
3,500,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
3,500,000 تومان
5 مرداد
جمعه
3,500,000 تومان
6 مرداد
شنبه
3,500,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
3,500,000 تومان
اتاق vip - دوخوابه(دبل+دوتخت سینگل)
هتل یار
3,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مرداد
سه‌شنبه
3,500,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
3,500,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
3,500,000 تومان
5 مرداد
جمعه
3,500,000 تومان
6 مرداد
شنبه
3,500,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
3,500,000 تومان
سوئیت دو خوابه چهار نفره VIP
اقامت 24
3,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
3,500,000 تومان
30 تیر
شنبه
3,500,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
3,500,000 تومان

امکانات اتاق های هتل آپارتمان چیپال جلفا

تلویزیون
یخچال
آسانسور
اعلام حریق
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
نمازخانه
استخر
سونا
رستوران
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
کمد لباس
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
کافی‌شاپ فضای باز
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
پارکینگ روباز
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
حمام
سرویس روزانه اتاق
اينترنت (Wifi)
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
پاركينگ
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
Business Center
صندوق امانات
لابی
تلويزيون LCD در لابی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات اتو
فكس
خدمات اینترنتی
نمای کوچه
نمای خیابان
سالن صبحانه خوری
تراس عمومی
نمای کوه
مسلط به زبان ترکی
هماهنگ کننده تور
سیستم گرمایش
دمپایی حمام
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان چیپال جلفا

(30 نظر)
نقاط قوت:
صبحانه این هتل نسبت به هتل نارنجستان بهتر بود
نقاط ضعف:
لوازم کهنه و فرسوده هستند
من دیشب هتل نارنجستان را استفاده کردم اون هم سه ستاره است لی از لحاظ کیفیت و تمیزی بسیار مناسب‌تر و بهتر است این هتل بود تقریباً این هتل قدیمی شده و نیاز به بازسازی و تعمیر بعضی از وسایل دارد برخورد پذیرش شب مناسب نبود و وقتی در مورد خرابی دوش حمام صحبت کردم بعد از چند بار زنگ زدم مراجعه نمود و نسبت به تعمیر اقدام کرد در مجموع هتل متوسطی بود
باسلام متأسفانه رزرو آنلاین هتل بدون هماهنگی باهتل صورت گرفته بود که مشکلاتی را برای ما فراهم نمود خواهشا توجه لازم صورت گیرد
هتل امکانات مناسبی ندارد. نظافت اتاق ها مناسب نبود و کیفیت صبحانه خوب نیست.
کف اتاق پر از اشغال بود وقتی درخواست کردیم اتاق جارو شود گفتند فعلا نظافتچی نداریم فردا صبح انجام میشود
نقاط قوت:
نقاط ضعف:
ساعت صبحانه ۹ صبح تا ۱۰ که اصلا مطلوب نیست توالت فرنگی ندارد و دوش مستقیم به درب حمام میخورد و کف اتاق هم سرامیک و موکت ندارد
این هتل به هیچ وجه یک ستاره هم نیست هیچ خدماتی هم ندارد
نقاط قوت:
برخورد میزبان خوب بود
نقاط ضعف:
کمبود حداقل امکانات مثل چایی ساز ، سعی کرده بودن همه چی را تهیه کنن ولی لوول پایین و ازسر باز کنی اگه چایی لازم داشتی باید حتما یه فلاکس داشتی که باید میرفتی طبقه اول ابجو پر میکردی دیگه کلا از چایی خوردن منصرف میشدی حسم این بود که انگار توی مسافرخونه خابیدم بوی وایتکس ملافه ها ادمو دیوونه میکرد دمپایی ها رو صدنفر قبل از ما پوشیده بودن و باصطلاح تمیز کرده بودن دوباره گذاشته بودن برای مهمون بعدی ، خب خیلی حس بدیه همینطور حوله هاو ملافه ها بششششششدت چرک سو رنگ و رو رفته بود ، هزار بار شسته شده بود خب باباجان بعد از ده بیس بار استفاده عوضشون کنید
با سلام خدمت دوستان این هتل موقعیت مکانی خوبی داره ولی تو اتاقها دیوارها ترک خوردن مثل این میمونه که ساختمان نشست کرده ولی تخت ها تمیز بودن و مشکلی نبود و مهم تر از اینا صبحانه بود یعنی باید اولین نفر باشی که میری صبحانه بخوری که بتونی اونی که دوس داری بخوری یکم دیر کنی همه چی تمومه و شارژ نمیشه و پارکینگ نداره ولی در کل واسه یک شب خوبه . در کل هتل ها همشون اینجوری هستن مثلا تو هتل میبینی یه چیز خراب شده همونجوری میزارن میمونه مثلا سرویس ما سقف کاذب هاشون زیادش نبود . یا دستگیر در یه طرفش نبود
همه قسمت های هتل بسیار تمیز و خوب بود و کارمندانی با ادب و خوبی داشتند.فقط به علت نداشتن پارکینگ مجبور شدیم خودرو ها را کنار خیابان پارک کنیم.
اتاق مناسب از لحاظ اندازه. ولی از لحاظ پاکیزگی و نظافت مناسب نبود علیرغم تذکرات. مدیریت ضعیف به لحاظ نظارت بر پرسنل و امور هتل. تبعیض و تفاوت در رسیدگی به مسافران
بخشي نداشت كه نظري باشد
تجربه خوبی بود، تمیز، برخورد خوب کارکنان
همکاری بسیار خوب و با گشاده رویی پذیرش
شهر جلفا شهری کوچک و تجاری است اقامت گاه های متعددی در این شهر وجود دارد که اغلب فرسوده هستن این هتل اتاق های تمیز و پرسنل مسئولیت پذیر برخوردار است ولی از لابی و اتاق و رستوران مجلل اصلا خبری نیست ولی بهترین انتخاب در جلفا میباشد
هتل با توجه به محل قرارگیری خوب بود ، نو ساز بود و فقط اگه توالت فرنگی داشت بهتر بود
برخورد کارکنان هتل کاملا غیر حرفه ای بود . سرویس بهداشتی اتاق ما تهویه نداشت . دیوار اتاق نم داده بود . اتاق کناری شیر آب باز میکرد صداش کاملا میومد . منوی صبحانه بسیار کم و ضعیف بود .البته از جلفا بیشتر از این هم انتظار نمیرفت
هتل خوبی بود که ارزش 3 ستاره را داشت
در کل هتل خوبی بود ولی ای کاش امکان انتخاب سرویس بهداشتیش (فرنگی یا ایرانی) موقع رزرو باشه
از نظر پاکیزگی خوب بود . سرویس بهداشتی بوی بدی داشت و سرویس فرنگی نداشت . صبحانه ضعیف .
با سلام در این هتل سه ستاره همه چیز خوب و مناسب بود و تنها ایرادی که میتوان گرفت هوای گرم لابی در زمان انتظار مسافران بود و مورد دیگر تخت های تویین در اتاق های سه تخته. در صورتی که ما اعلام کرده بودیم که همگی زوج به همراه یک کودک هستیم.
با توجه به ساختار اجتماعی و خدماتی حاکم بر شهر‌ ، شاید مقایسه کردن خدمات هتل چیپال با خدمات شهرهای دیگر که از امکاناک شهری جا افتاده بهتری برخوردار هستند خیلی واقع بینانه نباشد، از طرفی در ایران هتل با متل مثل هم دیده می شوند . ممنون از همراهی پرسنل هتل
هتل نوساز و تجهیز شده به سیستم ضد حریق، برخورد خوب و محترمانه کارکنان، سیستم تهویه عالی، امکانات هتل خوب و کامل، پیشنهاد میکنم به تمام خانواده ها و مناسب برای تورها
هتل خوبی بود و راضی بودم
از همه نظر همه چی در سطح عالی بود.
تمیز و مرتب
من يك روز اقامت داشتم، برخورد پرسنل خوب بود، قيمت براي يك شب بالاست، در جاي خوب قرار داشت، در كل راضي ام، محيط آرام و تميزي داشت
کارکنان هتل با هتلداری آشنا نبودند نمیدونستن با مهمان چطوری برخورد کنند یا خدمات رو چگونه ارایه بدهند آسانسور خراب بود تلویزیون شبکه ها رو نمیگرفت نت نداشتیم چند بار تماس گرفتیم نتونستن نت رو وصل کنند سرویس اتاق به تعداد نبود زنگ زدیم اوردند فقط چون نوساز بود تمیز و سالم بود وگرنه تعریفی نداشت صبحانه خوب نبود هتلداری بلد نبودند
رستوران ميتواند با سادگي متنوع شود يك واكس كوچك و يك واي فاي و يك اطوي كوچك اينها ميتواند ستاره هاي هتل را افزايش دهند
هتل ساده نقلي كوچك وتميز
عالي بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آپارتمان چیپال جلفا

مهمانان هتل آپارتمان چیپال جلفا در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپارتمان چیپال جلفا از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپارتمان چیپال جلفا بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپارتمان چیپال جلفا رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپارتمان چیپال جلفا را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.