هتل آپارتمان چیپال جلفا

جلفا، سه راهی شاهمار، جنب اداره گاز
-
امتیاز کاربران
28
نظرات کاربران

معرفی هتل آپارتمان چیپال جلفا

هتل آپارتمان چیپال جلفا در سال ۱۳۹۵ افتتاح شد، این هتل با پرسنلی مجرب آماده ی خدمت رسانی به شما میهمانان عزیز می باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپارتمان چیپال جلفا

ظرفیت 1 نفر

یک تخته
اسنپ تریپ
292,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
292,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
292,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
292,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
292,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
292,000
تومان
8 بهمن
جمعه
292,000
تومان
9 بهمن
شنبه
292,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
292,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
292,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
292,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
292,000
تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته
ای‌گردش
332,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
332,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
332,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
332,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
332,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
332,000
تومان
8 بهمن
جمعه
332,000
تومان
9 بهمن
شنبه
332,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
332,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
332,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
332,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
332,000
تومان
اتاق دو تخته - دبل
هتل یار
333,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
333,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
333,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
333,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
333,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
333,000
تومان
8 بهمن
جمعه
333,000
تومان
9 بهمن
شنبه
333,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
333,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
333,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
333,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
333,000
تومان
اتاق دو تخته - تویین
هتل یار
333,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
333,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
333,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
333,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
333,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
333,000
تومان
8 بهمن
جمعه
333,000
تومان
9 بهمن
شنبه
333,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
333,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
333,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
333,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
333,000
تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
348,500 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
348,500
تومان
4 بهمن
دوشنبه
348,500
تومان
5 بهمن
سه شنبه
348,500
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
348,500
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
348,500
تومان
8 بهمن
جمعه
348,500
تومان
9 بهمن
شنبه
348,500
تومان
10 بهمن
یکشنبه
348,500
تومان
11 بهمن
دوشنبه
348,500
تومان
12 بهمن
سه شنبه
348,500
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
348,500
تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
348,500 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
348,500
تومان
4 بهمن
دوشنبه
348,500
تومان
5 بهمن
سه شنبه
348,500
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
348,500
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
348,500
تومان
8 بهمن
جمعه
348,500
تومان
9 بهمن
شنبه
348,500
تومان
10 بهمن
یکشنبه
348,500
تومان
11 بهمن
دوشنبه
348,500
تومان
12 بهمن
سه شنبه
348,500
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
348,500
تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
ای‌گردش
412,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
412,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
412,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
412,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
412,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
412,000
تومان
8 بهمن
جمعه
412,000
تومان
9 بهمن
شنبه
412,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
412,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
412,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
412,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
412,000
تومان
اتاق سه تخته - سه تخت سینگل
هتل یار
414,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
414,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
414,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
414,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
414,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
414,000
تومان
8 بهمن
جمعه
414,000
تومان
9 بهمن
شنبه
414,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
414,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
414,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
414,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
414,000
تومان
اتاق سه تخته - دبل+سینگل
هتل یار
414,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
414,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
414,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
414,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
414,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
414,000
تومان
8 بهمن
جمعه
414,000
تومان
9 بهمن
شنبه
414,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
414,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
414,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
414,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
414,000
تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
438,500 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
438,500
تومان
4 بهمن
دوشنبه
438,500
تومان
5 بهمن
سه شنبه
438,500
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
438,500
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
438,500
تومان
8 بهمن
جمعه
438,500
تومان
9 بهمن
شنبه
438,500
تومان
10 بهمن
یکشنبه
438,500
تومان
11 بهمن
دوشنبه
438,500
تومان
12 بهمن
سه شنبه
438,500
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
438,500
تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته - چهار تخت سینگل
هتل یار
545,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
545,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
545,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
545,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
545,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
545,000
تومان
8 بهمن
جمعه
545,000
تومان
9 بهمن
شنبه
545,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
545,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
545,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
545,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
545,000
تومان
اتاق چهار تخته - دبل+2 سینگل
هتل یار
545,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
545,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
545,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
545,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
545,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
545,000
تومان
8 بهمن
جمعه
545,000
تومان
9 بهمن
شنبه
545,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
545,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
545,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
545,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
545,000
تومان
چهارتخته
ای‌گردش
588,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
588,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
588,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
588,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
588,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
588,000
تومان
8 بهمن
جمعه
588,000
تومان
9 بهمن
شنبه
588,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
588,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
588,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
588,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
588,000
تومان
چهار تخته
اسنپ تریپ
598,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
598,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
598,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
598,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
598,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
598,000
تومان
8 بهمن
جمعه
598,000
تومان
9 بهمن
شنبه
598,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
598,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
598,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
598,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
598,000
تومان
سوئیت چهار تخته ویژه
ای‌گردش
811,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
811,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
811,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
811,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
811,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
811,000
تومان
8 بهمن
جمعه
811,000
تومان
9 بهمن
شنبه
811,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
811,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
811,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
811,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
811,000
تومان
اتاق vip - دوخوابه(دبل+دوتخت سینگل)
هتل یار
812,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
812,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
812,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
812,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
812,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
812,000
تومان
8 بهمن
جمعه
812,000
تومان
9 بهمن
شنبه
812,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
812,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
812,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
812,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
812,000
تومان
سوئیت دو خوابه چهار تخته VIP
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق چهار تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت VIP چهار نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل آپارتمان چیپال جلفا

آسانسور
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
تلويزيون LCD در لابی
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
تبديل ارز
لباسشویی
بازی ویدئویی
ترانسفر برگشت با هزینه
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
زمین ورزشی
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
گشت نیم روزی
سرویس حرم
سالن صبحانه خوری
دمپایی حمام
سالن صبحانه خوری
تراس عمومی
نمای کوه
مسلط به زبان ترکی
هماهنگ کننده تور
سیستم گرمایش
رخت آویز
نمای کوچه
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
نمای خیابان
خدمات اینترنتی
پرداخت ویزا و مسترکارت
صندوق امانات
خدمات نگهداری کودک
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
Business Center
لابی
فكس
تلويزيون LCD در لابی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات اتو
اينترنت در لابی
كافی شاپ
اعلام حریق
استخر
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
نمازخانه
تاکسی سرویس
سونا
یخچال
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
صندوق امانات
تلویزیون
کمد لباس
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
مسلط به زبان انگليسی
دستگاه خودپرداز
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
خشکشویی (لاندری)
کافی‌شاپ
حوله
پاركينگ
سرویس روزانه اتاق
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
حمام
اينترنت (Wifi)
اینترنت
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
کافی شاپ
مرکز خرید
دمپایی
سالن ورزشی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
کافی‌شاپ فضای باز
روزنامه
فضای سبز
تلفن
اتاق سیگار
پارکینگ روباز
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
حمام

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان چیپال جلفا

(28 نظر)
نقاط قوت:
خانم مرادی برخورد بسیاااااار عالی داشتند
نقاط ضعف:
خانم مرادی برخورد بسیاااااار عالی داشتند
با سلام خدمت دوستان این هتل موقعیت مکانی خوبی داره ولی تو اتاقها دیوارها ترک خوردن مثل این میمونه که ساختمان نشست کرده ولی تخت ها تمیز بودن و مشکلی نبود و مهم تر از اینا صبحانه بود یعنی باید اولین نفر باشی که میری صبحانه بخوری که بتونی اونی که دوس داری بخوری یکم دیر کنی همه چی تمومه و شارژ نمیشه و پارکینگ نداره ولی در کل واسه یک شب خوبه . در کل هتل ها همشون اینجوری هستن مثلا تو هتل میبینی یه چیز خراب شده همونجوری میزارن میمونه مثلا سرویس ما سقف کاذب هاشون زیادش نبود . یا دستگیر در یه طرفش نبود
نقاط قوت:
سلام من به همراه خانواده یک شب در این هتل اقامت داشتیم، هتل نسبتا تمیز و مرتبی بود، ملافه و حوله ها تمیز بود. اتاق ها بزرگ بود و همشون مجهز به یک کاناپه تختخوابشو بود و پتو وبالش اضافه هم داشت، وسایل شوینده حمام کم بود و از مسواک و خمیر دندان خبری نبود. صبحانه نسبتا خوب بود که شامل نون، پنیر، مربا، عسل، تخم مرغ، نیمرو ، گوجه، خیار و ... بود و راضی کننده بود. البته هتل و رستوران هستش ماهیتش، تراس زیبایی داشت که میشد ازش استفاده کرد. هتلی هست که میشه به دیگران پیشنهاد داد.
نقاط ضعف:
با توجه به قیمت و کیفیت، نکته منفی خاصی نداشت.
نقاط قوت:
نظافت اتاق ها برخورد مناسب پرسنل
نقاط ضعف:
تنوع غذا در رستوران ضعيف زمان سرو در بازه زماني ارائه شده اماده نبود كافي شاپ در تايم بعدازظهر فاقد چايي و منوي عصرانه بود
همه قسمت های هتل بسیار تمیز و خوب بود و کارمندانی با ادب و خوبی داشتند.فقط به علت نداشتن پارکینگ مجبور شدیم خودرو ها را کنار خیابان پارک کنیم.
اتاق مناسب از لحاظ اندازه. ولی از لحاظ پاکیزگی و نظافت مناسب نبود علیرغم تذکرات. مدیریت ضعیف به لحاظ نظارت بر پرسنل و امور هتل. تبعیض و تفاوت در رسیدگی به مسافران
نقاط قوت:
معمولی بود تا حدودی راضی کننده بود
نقاط ضعف:
خیلی عالی نبود
نقاط قوت:
رفتار خوب پرسنل وتمیزی
نقاط ضعف:
نداشت
بخشي نداشت كه نظري باشد
تجربه خوبی بود، تمیز، برخورد خوب کارکنان
همکاری بسیار خوب و با گشاده رویی پذیرش
شهر جلفا شهری کوچک و تجاری است اقامت گاه های متعددی در این شهر وجود دارد که اغلب فرسوده هستن این هتل اتاق های تمیز و پرسنل مسئولیت پذیر برخوردار است ولی از لابی و اتاق و رستوران مجلل اصلا خبری نیست ولی بهترین انتخاب در جلفا میباشد
هتل با توجه به محل قرارگیری خوب بود ، نو ساز بود و فقط اگه توالت فرنگی داشت بهتر بود
برخورد کارکنان هتل کاملا غیر حرفه ای بود . سرویس بهداشتی اتاق ما تهویه نداشت . دیوار اتاق نم داده بود . اتاق کناری شیر آب باز میکرد صداش کاملا میومد . منوی صبحانه بسیار کم و ضعیف بود .البته از جلفا بیشتر از این هم انتظار نمیرفت
هتل خوبی بود که ارزش 3 ستاره را داشت
در کل هتل خوبی بود ولی ای کاش امکان انتخاب سرویس بهداشتیش (فرنگی یا ایرانی) موقع رزرو باشه
از نظر پاکیزگی خوب بود . سرویس بهداشتی بوی بدی داشت و سرویس فرنگی نداشت . صبحانه ضعیف .
با سلام در این هتل سه ستاره همه چیز خوب و مناسب بود و تنها ایرادی که میتوان گرفت هوای گرم لابی در زمان انتظار مسافران بود و مورد دیگر تخت های تویین در اتاق های سه تخته. در صورتی که ما اعلام کرده بودیم که همگی زوج به همراه یک کودک هستیم.
با توجه به ساختار اجتماعی و خدماتی حاکم بر شهر‌ ، شاید مقایسه کردن خدمات هتل چیپال با خدمات شهرهای دیگر که از امکاناک شهری جا افتاده بهتری برخوردار هستند خیلی واقع بینانه نباشد، از طرفی در ایران هتل با متل مثل هم دیده می شوند . ممنون از همراهی پرسنل هتل
هتل نوساز و تجهیز شده به سیستم ضد حریق، برخورد خوب و محترمانه کارکنان، سیستم تهویه عالی، امکانات هتل خوب و کامل، پیشنهاد میکنم به تمام خانواده ها و مناسب برای تورها
هتل خوبی بود و راضی بودم
از همه نظر همه چی در سطح عالی بود.
تمیز و مرتب
من يك روز اقامت داشتم، برخورد پرسنل خوب بود، قيمت براي يك شب بالاست، در جاي خوب قرار داشت، در كل راضي ام، محيط آرام و تميزي داشت
کارکنان هتل با هتلداری آشنا نبودند نمیدونستن با مهمان چطوری برخورد کنند یا خدمات رو چگونه ارایه بدهند آسانسور خراب بود تلویزیون شبکه ها رو نمیگرفت نت نداشتیم چند بار تماس گرفتیم نتونستن نت رو وصل کنند سرویس اتاق به تعداد نبود زنگ زدیم اوردند فقط چون نوساز بود تمیز و سالم بود وگرنه تعریفی نداشت صبحانه خوب نبود هتلداری بلد نبودند
رستوران ميتواند با سادگي متنوع شود يك واكس كوچك و يك واي فاي و يك اطوي كوچك اينها ميتواند ستاره هاي هتل را افزايش دهند
هتل ساده نقلي كوچك وتميز
عالي بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آپارتمان چیپال جلفا

مهمانان هتل آپارتمان چیپال جلفا در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپارتمان چیپال جلفا از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپارتمان چیپال جلفا بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپارتمان چیپال جلفا رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپارتمان چیپال جلفا را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.