هتل آپارتمان چیپال جلفا

جلفا، سه راهی شاهمار، جنب اداره گاز
-
امتیاز کاربران
29
نظرات کاربران

معرفی هتل آپارتمان چیپال جلفا

هتل آپارتمان چیپال جلفا در سال ۱۳۹۵ افتتاح شد، این هتل با پرسنلی مجرب آماده ی خدمت رسانی به شما میهمانان عزیز می باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپارتمان چیپال جلفا

چیپال-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
هتل یار
210,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 دی
سه شنبه
210,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
210,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
210,000
تومان
3 بهمن
جمعه
210,000
تومان
4 بهمن
شنبه
210,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
210,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
210,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
210,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
210,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
210,000
تومان
10 بهمن
جمعه
210,000
تومان
ای‌گردش
210,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 دی
سه شنبه
210,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
210,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
210,000
تومان
3 بهمن
جمعه
210,000
تومان
4 بهمن
شنبه
210,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
210,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
210,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
210,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
210,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
210,000
تومان
10 بهمن
جمعه
210,000
تومان
جاباما
212,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 دی
سه شنبه
212,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
212,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
212,000
تومان
3 بهمن
جمعه
212,000
تومان
4 بهمن
شنبه
212,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
212,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
212,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
212,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
212,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
212,000
تومان
10 بهمن
جمعه
212,000
تومان
چیپال-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
هتل یار
210,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 دی
سه شنبه
210,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
210,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
210,000
تومان
3 بهمن
جمعه
210,000
تومان
4 بهمن
شنبه
210,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
210,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
210,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
210,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
210,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
210,000
تومان
10 بهمن
جمعه
210,000
تومان
چیپال-اتاق سه تخته(دبل+سینگل)
اتاق سه تخته(دبل+سینگل)
هتل یار
264,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 دی
سه شنبه
264,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
264,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
264,000
تومان
3 بهمن
جمعه
264,000
تومان
4 بهمن
شنبه
264,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
264,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
264,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
264,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
264,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
264,000
تومان
10 بهمن
جمعه
264,000
تومان
ای‌گردش
264,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 دی
سه شنبه
264,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
264,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
264,000
تومان
3 بهمن
جمعه
264,000
تومان
4 بهمن
شنبه
264,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
264,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
264,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
264,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
264,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
264,000
تومان
10 بهمن
جمعه
264,000
تومان
جاباما
265,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 دی
سه شنبه
265,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
265,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
265,000
تومان
3 بهمن
جمعه
265,000
تومان
4 بهمن
شنبه
265,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
265,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
265,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
265,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
265,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
265,000
تومان
10 بهمن
جمعه
265,000
تومان
چیپال-اتاق سه تخته(سه تخت سینگل)
اتاق سه تخته(سه تخت سینگل)
هتل یار
264,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 دی
سه شنبه
264,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
264,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
264,000
تومان
3 بهمن
جمعه
264,000
تومان
4 بهمن
شنبه
264,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
264,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
264,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
264,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
264,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
264,000
تومان
10 بهمن
جمعه
264,000
تومان
چیپال-اتاق چهارتخته(دوتخت دبل)
اتاق چهارتخته(دوتخت دبل)
ای‌گردش
312,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 دی
سه شنبه
312,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
312,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
312,000
تومان
3 بهمن
جمعه
312,000
تومان
4 بهمن
شنبه
312,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
312,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
312,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
312,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
312,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
312,000
تومان
10 بهمن
جمعه
312,000
تومان
هتل یار
312,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 دی
سه شنبه
312,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
312,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
312,000
تومان
3 بهمن
جمعه
312,000
تومان
4 بهمن
شنبه
312,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
312,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
312,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
312,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
312,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
312,000
تومان
10 بهمن
جمعه
312,000
تومان
جاباما
315,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 دی
سه شنبه
315,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
315,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
315,000
تومان
3 بهمن
جمعه
315,000
تومان
4 بهمن
شنبه
315,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
315,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
315,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
315,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
315,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
315,000
تومان
10 بهمن
جمعه
315,000
تومان
چیپال-سوئیت دوخوابه چهارنفره VIP
سوئیت دوخوابه چهارنفره VIP
جاباما
529,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 دی
سه شنبه
529,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
529,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
529,000
تومان
3 بهمن
جمعه
529,000
تومان
4 بهمن
شنبه
529,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
529,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
529,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
529,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
529,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
529,000
تومان
10 بهمن
جمعه
529,000
تومان
هتل یار
529,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 دی
سه شنبه
529,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
529,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
529,000
تومان
3 بهمن
جمعه
529,000
تومان
4 بهمن
شنبه
529,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
529,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
529,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
529,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
529,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
529,000
تومان
10 بهمن
جمعه
529,000
تومان
ای‌گردش
529,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 دی
سه شنبه
529,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
529,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
529,000
تومان
3 بهمن
جمعه
529,000
تومان
4 بهمن
شنبه
529,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
529,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
529,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
529,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
529,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
529,000
تومان
10 بهمن
جمعه
529,000
تومان
چیپال-اتاق چهارتخته(چهار تخت سینگل)
اتاق چهارتخته(چهار تخت سینگل)
هتل یار
312,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 دی
سه شنبه
312,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
312,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
312,000
تومان
3 بهمن
جمعه
312,000
تومان
4 بهمن
شنبه
312,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
312,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
312,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
312,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
312,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
312,000
تومان
10 بهمن
جمعه
312,000
تومان

امکانات اتاق های هتل آپارتمان چیپال جلفا

آسانسور
چايخانه سنتی
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
جكوزی
خدمات تهيه بليط
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
خدمات بیدار باش
رستوران بام
خدمات نگهداری کودک
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
تبديل ارز
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
پرداخت ویزا و مسترکارت
اینترنت بی سیم
زنگ هشدار
دمپایی حمام
سالن صبحانه خوری
تراس عمومی
نمای کوه
مسلط به زبان ترکی
هماهنگ کننده تور
سیستم گرمایش
رخت آویز
نمای کوچه
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
حوله
دمپایی
تلفن
نمای خیابان
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
تلویزیون lcd
اينترنت در اتاق
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
Business Center
صندوق امانات
لابی
اينترنت در لابی
تلويزيون LCD در لابی
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات اتو
فكس
خدمات اینترنتی
ترانسفر رفت با هزینه
پرینتر
اعلام حریق
جعبه کمک های اولیه
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اینترنت در لابی
ماساژ
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
کمد لباس
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
نمازخانه
سرویس بهداشتی فرنگی
کافی‌شاپ فضای باز
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
سشوار
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
تلفن در لابی
مینی بار رایگان
حمام
سرویس روزانه اتاق
اينترنت (Wifi)
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار
آرایشگاه
وسایل بدنسازی
پاركينگ
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
اينترنت در لابی
فكس
فروشگاه
خشکشویی
فضای سبز
سرویس بهداشتی ایرانی
سالن ورزشی
تلفن
پارکینگ روباز
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
سوئیت
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
حمام

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان چیپال جلفا

(29 نظر)
نقاط قوت:
سلام من به همراه خانواده یک شب در این هتل اقامت داشتیم، هتل نسبتا تمیز و مرتبی بود، ملافه و حوله ها تمیز بود. اتاق ها بزرگ بود و همشون مجهز به یک کاناپه تختخوابشو بود و پتو وبالش اضافه هم داشت، وسایل شوینده حمام کم بود و از مسواک و خمیر دندان خبری نبود. صبحانه نسبتا خوب بود که شامل نون، پنیر، مربا، عسل، تخم مرغ، نیمرو ، گوجه، خیار و ... بود و راضی کننده بود. البته هتل و رستوران هستش ماهیتش، تراس زیبایی داشت که میشد ازش استفاده کرد. هتلی هست که میشه به دیگران پیشنهاد داد.
نقاط ضعف:
با توجه به قیمت و کیفیت، نکته منفی خاصی نداشت.
نقاط قوت:
نظافت اتاق ها برخورد مناسب پرسنل
نقاط ضعف:
تنوع غذا در رستوران ضعيف زمان سرو در بازه زماني ارائه شده اماده نبود كافي شاپ در تايم بعدازظهر فاقد چايي و منوي عصرانه بود
همه قسمت های هتل بسیار تمیز و خوب بود و کارمندانی با ادب و خوبی داشتند.فقط به علت نداشتن پارکینگ مجبور شدیم خودرو ها را کنار خیابان پارک کنیم.
اتاق مناسب از لحاظ اندازه. ولی از لحاظ پاکیزگی و نظافت مناسب نبود علیرغم تذکرات. مدیریت ضعیف به لحاظ نظارت بر پرسنل و امور هتل. تبعیض و تفاوت در رسیدگی به مسافران
نقاط قوت:
معمولی بود تا حدودی راضی کننده بود
نقاط ضعف:
خیلی عالی نبود
نقاط قوت:
رفتار خوب پرسنل وتمیزی
نقاط ضعف:
نداشت
بخشي نداشت كه نظري باشد
تجربه خوبی بود، تمیز، برخورد خوب کارکنان
همکاری بسیار خوب و با گشاده رویی پذیرش
در حد يك هتل سه ستاره خيلى خوب بود.برخورد پرسنل عالى. تميزى عالى.اگر بازهم به جلفا سفر كنم حتما همين هتل رو انتخاب ميكنم
بنده در مهر ۹۷ در این هتل بودم امکانات هتل در حد یک هتل سه ستاره متوسط می باشد اتاق تمیز و مناسب بود، اینترنت ضعیف بود، برخورد کارکنان مناسب ، پارکینگ نداشت ولی به قیمت نسبت به هتل های مشابه تازه ساز در شهر های بزرگ نسبتا بالا بود.
شهر جلفا شهری کوچک و تجاری است اقامت گاه های متعددی در این شهر وجود دارد که اغلب فرسوده هستن این هتل اتاق های تمیز و پرسنل مسئولیت پذیر برخوردار است ولی از لابی و اتاق و رستوران مجلل اصلا خبری نیست ولی بهترین انتخاب در جلفا میباشد
هتل با توجه به محل قرارگیری خوب بود ، نو ساز بود و فقط اگه توالت فرنگی داشت بهتر بود
برخورد کارکنان هتل کاملا غیر حرفه ای بود . سرویس بهداشتی اتاق ما تهویه نداشت . دیوار اتاق نم داده بود . اتاق کناری شیر آب باز میکرد صداش کاملا میومد . منوی صبحانه بسیار کم و ضعیف بود .البته از جلفا بیشتر از این هم انتظار نمیرفت
هتل خوبی بود که ارزش 3 ستاره را داشتآسانسور کندی داشت که همواره مسافران معطل می شدند
اتاق ها واقعا تمیز بودن و نوساز. اینترنت، سرعتش خوب بود. صبحانه ام نسبتن خوب بود. در کل به نسبت قیمتش فوق العاده بود.
در کل هتل خوبی بود ولی ای کاش امکان انتخاب سرویس بهداشتیش (فرنگی یا ایرانی) موقع رزرو باشه
از نظر پاکیزگی خوب بود . سرویس بهداشتی بوی بدی داشت و سرویس فرنگی نداشت . صبحانه ضعیف .
با سلام در این هتل سه ستاره همه چیز خوب و مناسب بود و تنها ایرادی که میتوان گرفت هوای گرم لابی در زمان انتظار مسافران بود و مورد دیگر تخت های تویین در اتاق های سه تخته. در صورتی که ما اعلام کرده بودیم که همگی زوج به همراه یک کودک هستیم.
با توجه به ساختار اجتماعی و خدماتی حاکم بر شهر‌ ، شاید مقایسه کردن خدمات هتل چیپال با خدمات شهرهای دیگر که از امکاناک شهری جا افتاده بهتری برخوردار هستند خیلی واقع بینانه نباشد، از طرفی در ایران هتل با متل مثل هم دیده می شوند . ممنون از همراهی پرسنل هتل
هتل نوساز و تجهیز شده به سیستم ضد حریق، برخورد خوب و محترمانه کارکنان، سیستم تهویه عالی، امکانات هتل خوب و کامل، پیشنهاد میکنم به تمام خانواده ها و مناسب برای تورها
هتل خوبی بود و راضی بودم
از همه نظر همه چی در سطح عالی بود.
تمیز و مرتب
من يك روز اقامت داشتم، برخورد پرسنل خوب بود، قيمت براي يك شب بالاست، در جاي خوب قرار داشت، در كل راضي ام، محيط آرام و تميزي داشت
کارکنان هتل با هتلداری آشنا نبودند نمیدونستن با مهمان چطوری برخورد کنند یا خدمات رو چگونه ارایه بدهند آسانسور خراب بود تلویزیون شبکه ها رو نمیگرفت نت نداشتیم چند بار تماس گرفتیم نتونستن نت رو وصل کنند سرویس اتاق به تعداد نبود زنگ زدیم اوردند فقط چون نوساز بود تمیز و سالم بود وگرنه تعریفی نداشت صبحانه خوب نبود هتلداری بلد نبودند
رستوران ميتواند با سادگي متنوع شود يك واكس كوچك و يك واي فاي و يك اطوي كوچك اينها ميتواند ستاره هاي هتل را افزايش دهند
هتل ساده نقلي كوچك وتميز
عالي بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آپارتمان چیپال جلفا

مهمانان هتل آپارتمان چیپال جلفا در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپارتمان چیپال جلفا از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپارتمان چیپال جلفا بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپارتمان چیپال جلفا رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپارتمان چیپال جلفا را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.