هتل زاگرس ایلام

ایلام، میدان امام حسین، جنب پارک جنگلی چغازسبز
2.8
امتیاز کاربران
20
نظرات کاربران

معرفی هتل زاگرس ایلام

هتل سه ستاره زاگرس ایلام یکی از هتل‌های احداث شده در میدان امام حسین می‌باشد که در سه طبقه بنا گردیده است، هتل زاگرس با پرسنلی مجرب و آموزش دیده آماده پذیرایی از شما میهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل زاگرس ایلام

زاگرس-اتاق  دو  تخته
اتاق دو تخته
هتل یار
339,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
339,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
339,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
339,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
339,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
339,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
339,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
339,000
تومان
1 خرداد
شنبه
339,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
339,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
339,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
339,000
تومان
اقامت 24
339,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
339,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
339,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
339,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
339,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
339,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
339,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
339,000
تومان
1 خرداد
شنبه
339,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
339,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
339,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
339,000
تومان
علاءالدین
349,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
349,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
349,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
349,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
349,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
349,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
349,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
349,000
تومان
1 خرداد
شنبه
349,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
349,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
349,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
349,000
تومان
زاگرس-اتاق دو تخته ویژه
اتاق دو تخته ویژه
اقامت 24
550,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
550,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
550,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
550,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
550,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
550,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
550,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
550,000
تومان
1 خرداد
شنبه
550,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
550,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
550,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
550,000
تومان
علاءالدین
570,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
570,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
570,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
570,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
570,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
570,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
570,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
570,000
تومان
1 خرداد
شنبه
570,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
570,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
570,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
570,000
تومان
زاگرس-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
425,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
425,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
425,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
425,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
425,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
425,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
425,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
425,000
تومان
1 خرداد
شنبه
425,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
425,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
425,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
425,000
تومان
هتل یار
425,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
425,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
425,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
425,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
425,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
425,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
425,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
425,000
تومان
1 خرداد
شنبه
425,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
425,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
425,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
425,000
تومان
علاءالدین
435,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
435,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
435,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
435,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
435,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
435,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
435,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
435,000
تومان
1 خرداد
شنبه
435,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
435,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
435,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
435,000
تومان
زاگرس-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
اقامت 24
502,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
502,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
502,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
502,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
502,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
502,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
502,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
502,000
تومان
1 خرداد
شنبه
502,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
502,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
502,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
502,000
تومان
هتل یار
502,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
502,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
502,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
502,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
502,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
502,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
502,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
502,000
تومان
1 خرداد
شنبه
502,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
502,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
502,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
502,000
تومان
علاءالدین
512,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
512,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
512,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
512,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
512,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
512,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
512,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
512,000
تومان
1 خرداد
شنبه
512,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
512,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
512,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
512,000
تومان
زاگرس-اتاق شش تخته
اتاق شش تخته
هتل یار
720,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
720,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
720,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
720,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
720,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
720,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
720,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
720,000
تومان
1 خرداد
شنبه
720,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
720,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
720,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
720,000
تومان
اقامت 24
720,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
720,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
720,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
720,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
720,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
720,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
720,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
720,000
تومان
1 خرداد
شنبه
720,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
720,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
720,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
720,000
تومان
علاءالدین
730,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
730,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
730,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
730,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
730,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
730,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
730,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
730,000
تومان
1 خرداد
شنبه
730,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
730,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
730,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
730,000
تومان

امکانات اتاق های هتل زاگرس ایلام

سالن کنفرانس
تلویزیون در لابی
آتلیه
كتابخانه
سالن كنفرانس
روم سرويس 24 ساعته
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
لباسشویی
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
خدمات خانه داری
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
روم سرويس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
سیستم سرمایش
وسایل بدنسازی
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
چايخانه سنتی
مینی بار رایگان
اتاق جلسات
تلفن
دمپایی
حوله
مینی بار
یخچال
اینترنت در اتاق
رخت آویز
دمپایی حمام
سیستم گرمایش
Business Center
کپسول آتش‌نشانی در لابی
پنجره
تلویزیون lcd
اینترنت بی سیم
رستوران در هتل
سالن همايش
اینترنت با سرعت بالا
رستوران فست فود
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات باربري
جكوزی
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
مینی بار
کافی نت
اعلام حریق
تالار پذیرایی
سالن آمفی تئاتر
ماساژ
جعبه کمک های اولیه
فست‌فود
اینترنت در لابی
سالن اجتماعات
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
نمازخانه
حوله
آسانسور
اینترنت در اتاق
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
اتاق چمدان
دمپایی
خدمات برای معلولین
اطفای حریق
کپسول آتش نشانی
سرویس روزانه اتاق
حمام
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
سوئیت
تلفن در اتاق
کافی شاپ
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
اتاق بازی
خدمات بیدارباش
رستوران ایرانی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
پارکینگ روباز
تلفن
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
کافی‌شاپ فضای باز
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات تور
پرینت
حمام

آدرس هتل زاگرس ایلام روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل زاگرس ایلام

(20 نظر)
نقاط قوت:
هیچ نقطه قوای نداشت همه چیزداغون بودقیمت بالاباهیچ کیفیتی
نقاط ضعف:
هیچ نقطه قوای نداشت همه چیزداغون بودقیمت بالاباهیچ کیفیتی
به نسبت قیمتی که داشت تابحال هتلی بااین شرایط ندیده بودم
نقاط قوت:
محل قرارگیری خوبی داره شما به کل شهر مشرف هستید نسبط به پولی که پرداخت می کنید ارزش اقامت رو داره
نقاط ضعف:
محل قرارگیری خوبی داره شما به کل شهر مشرف هستید نسبط به پولی که پرداخت می کنید ارزش اقامت رو داره
خوب بود
نقاط قوت:
رضایت نداشتم
نقاط ضعف:
امکانات بسیار ضعیف سرمایش و گرمایش ضعیف صبحانه بسیار بد و برخورد بسیار ناپسند
نقاط قوت:
خیلی معمولی بود
نقاط ضعف:
اصلا در حد ۳ستاره نبود
نقاط قوت:
از همه نظر خوبه
نقاط ضعف:
صبحانه اصلا خوب نیست
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
راضی کننده نبود
نقاط ضعف:
رضایت نداشتم از هیچ نظری
عالی بود
نقاط قوت:
در حد خیلی معمولی بود راضی کننده نبود
نقاط ضعف:
نظافت و غذا بسیار افتضاح
نقاط قوت:
اتاق خوب بود
نقاط ضعف:
هتل در حدمعمولی بود برخورد کارکنان دوستانه نبود و برای خدماتی که بهشون میگفتیم زمان زیادی میبرد تا برامون انجام بدن
نقاط قوت:
اصلا رضایت نداشتیم
نقاط ضعف:
در حد مسافر خونه خیلی بد بود
نقاط قوت:
همه چی خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی مشاهده نشد
نقاط قوت:
خیلی معمولی
نقاط ضعف:
نسبت به قیمتش بسیار ضعیف بود
بهترین جایی که بشه در این ایلام بمانید، فقط همین جاست.زیاد تمیز نیست.
صبحانه در حد مسافرخانه یخچال خالی، حتی آب معدنی امکانات فقط شامپو و صابون حتی حوله نبود تازه این بهترین هتله فقط ویوی شهرش خوبه
از نظر اینجانب با توجه به سایر هتلهای دیگر در استان ، اقامت در این هتل ، ارامش خواستی دارد به دلیل فاصله از بازار و مرکز شهر ، امکان سفر کوتاه از هتل تا بازار به صورت پیاده روی وجود ندارد و نیاز به استفاده از تاکسی میباشد
مثبت بود
نقاط قوت:
چشم انداز عالی هتل . محیط آرام و به دور از هیاهوی داخل شهر.خدمات رسانی بسیار خوب.
نقاط ضعف:
نداشتن اتو و سشوار
نقاط قوت:
نظافت عالی، موقعیت جغرافیایی عالی، دید عالی نسبت به شهر
نقاط ضعف:
سرویس نا مناسب صبحانه
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل زاگرس ایلام

مهمانان هتل زاگرس ایلام در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل زاگرس ایلام از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل زاگرس ایلام بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل زاگرس ایلام رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل زاگرس ایلام را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.