هتل زاگرس ایلام

ایلام، میدان امام حسین، جنب پارک جنگلی چغازسبز
2.8
امتیاز کاربران
18
نظرات کاربران

معرفی هتل زاگرس ایلام

هتل سه ستاره زاگرس ایلام یکی از هتل‌های احداث شده در میدان امام حسین می‌باشد که در سه طبقه بنا گردیده است، هتل زاگرس با پرسنلی مجرب و آموزش دیده آماده پذیرایی از شما میهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل زاگرس ایلام

زاگرس-اتاق  دو  تخته
اتاق دو تخته
اقامت 24
265,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 آذر
جمعه
265,000
تومان
8 آذر
شنبه
265,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
265,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
265,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
265,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
265,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
265,000
تومان
14 آذر
جمعه
265,000
تومان
15 آذر
شنبه
265,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
265,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
265,000
تومان
هتل یار
265,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 آذر
جمعه
265,000
تومان
8 آذر
شنبه
265,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
265,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
265,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
265,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
265,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
265,000
تومان
14 آذر
جمعه
265,000
تومان
15 آذر
شنبه
265,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
265,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
265,000
تومان
ایران مارکوپولو
273,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 آذر
جمعه
273,000
تومان
8 آذر
شنبه
273,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
273,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
273,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
273,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
273,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
273,000
تومان
14 آذر
جمعه
273,000
تومان
15 آذر
شنبه
273,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
273,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
273,000
تومان
جاباما
284,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 آذر
جمعه
284,000
تومان
8 آذر
شنبه
284,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
284,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
284,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
284,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
284,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
284,000
تومان
14 آذر
جمعه
284,000
تومان
15 آذر
شنبه
284,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
284,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
284,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
16 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
17 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
زاگرس-اتاق دو تخته ویژه
اتاق دو تخته ویژه
هتل یار
545,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 آذر
جمعه
545,000
تومان
8 آذر
شنبه
545,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
545,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
545,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
545,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
545,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
545,000
تومان
14 آذر
جمعه
545,000
تومان
15 آذر
شنبه
545,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
545,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
545,000
تومان
اقامت 24
545,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 آذر
جمعه
545,000
تومان
8 آذر
شنبه
545,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
545,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
545,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
545,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
545,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
545,000
تومان
14 آذر
جمعه
545,000
تومان
15 آذر
شنبه
545,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
545,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
545,000
تومان
ایران مارکوپولو
550,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 آذر
جمعه
550,000
تومان
8 آذر
شنبه
550,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
550,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
550,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
550,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
550,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
550,000
تومان
14 آذر
جمعه
550,000
تومان
15 آذر
شنبه
550,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
550,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
550,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
16 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
17 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
زاگرس-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
هتل یار
335,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 آذر
جمعه
335,000
تومان
8 آذر
شنبه
335,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
335,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
335,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
335,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
335,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
335,000
تومان
14 آذر
جمعه
335,000
تومان
15 آذر
شنبه
335,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
335,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
335,000
تومان
اقامت 24
335,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 آذر
جمعه
335,000
تومان
8 آذر
شنبه
335,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
335,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
335,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
335,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
335,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
335,000
تومان
14 آذر
جمعه
335,000
تومان
15 آذر
شنبه
335,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
335,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
335,000
تومان
جاباما
340,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 آذر
جمعه
340,000
تومان
8 آذر
شنبه
340,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
340,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
340,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
340,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
340,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
340,000
تومان
14 آذر
جمعه
340,000
تومان
15 آذر
شنبه
340,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
340,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
340,000
تومان
ایران مارکوپولو
342,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 آذر
جمعه
342,000
تومان
8 آذر
شنبه
342,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
342,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
342,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
342,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
342,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
342,000
تومان
14 آذر
جمعه
342,000
تومان
15 آذر
شنبه
342,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
342,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
342,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
16 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
17 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
زاگرس-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
هتل یار
394,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 آذر
جمعه
394,000
تومان
8 آذر
شنبه
394,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
394,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
394,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
394,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
394,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
394,000
تومان
14 آذر
جمعه
394,000
تومان
15 آذر
شنبه
394,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
394,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
394,000
تومان
اقامت 24
395,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 آذر
جمعه
395,000
تومان
8 آذر
شنبه
395,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
395,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
395,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
395,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
395,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
395,000
تومان
14 آذر
جمعه
395,000
تومان
15 آذر
شنبه
395,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
395,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
395,000
تومان
جاباما
395,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 آذر
جمعه
395,000
تومان
8 آذر
شنبه
395,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
395,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
395,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
395,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
395,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
395,000
تومان
14 آذر
جمعه
395,000
تومان
15 آذر
شنبه
395,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
395,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
395,000
تومان
ایران مارکوپولو
446,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 آذر
جمعه
446,000
تومان
8 آذر
شنبه
446,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
446,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
446,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
446,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
446,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
446,000
تومان
14 آذر
جمعه
446,000
تومان
15 آذر
شنبه
446,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
446,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
446,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
16 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
17 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
زاگرس-اتاق شش تخته
اتاق شش تخته
اقامت 24
570,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 آذر
جمعه
570,000
تومان
8 آذر
شنبه
570,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
570,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
570,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
570,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
570,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
570,000
تومان
14 آذر
جمعه
570,000
تومان
15 آذر
شنبه
570,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
570,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
570,000
تومان
هتل یار
570,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 آذر
جمعه
570,000
تومان
8 آذر
شنبه
570,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
570,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
570,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
570,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
570,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
570,000
تومان
14 آذر
جمعه
570,000
تومان
15 آذر
شنبه
570,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
570,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
570,000
تومان
جاباما
575,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 آذر
جمعه
575,000
تومان
8 آذر
شنبه
575,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
575,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
575,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
575,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
575,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
575,000
تومان
14 آذر
جمعه
575,000
تومان
15 آذر
شنبه
575,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
575,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
575,000
تومان
ایران مارکوپولو
577,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 آذر
جمعه
577,000
تومان
8 آذر
شنبه
577,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
577,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
577,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
577,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
577,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
577,000
تومان
14 آذر
جمعه
577,000
تومان
15 آذر
شنبه
577,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
577,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
577,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
16 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
17 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل زاگرس ایلام

اعلام حریق
گیم نت
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
سالن كنفرانس
روم سرويس 24 ساعته
آژانس مسافرتي
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
لباسشویی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
زمین ورزشی
پارک کودک
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
چايخانه سنتی
ترانسفر رفت با هزینه
اينترنت در لابی
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر برگشت با هزینه
اتاق تلفن (اپراتور)
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
سالن همايش
پاركينگ
تلویزیون lcd
حمام
تلفن
دمپایی
حوله
سرویس فرنگی
مینی بار
یخچال
اینترنت در اتاق
رخت آویز
دمپایی حمام
سیستم گرمایش
Business Center
کپسول آتش‌نشانی در لابی
پنجره
اینترنت بی سیم
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
گشت نیم روزی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
بازی ویدئویی
اتاق جلسات
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
رستوران فست فود
اینترنت با سرعت بالا
رستوران در هتل
كافی شاپ
سیستم سرمایش
سیستم تهویه مطبوع
استخر
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
دمپایی
حوله
اتاق چمدان
تالار پذیرایی
سالن آمفی تئاتر
ماساژ
جعبه کمک های اولیه
فست‌فود
اینترنت در لابی
سالن اجتماعات
رستوران
سونا
تاکسی سرویس
خدمات تور
یخچال
فتوکپی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
صندوق امانات
پارکینگ
اینترنت در اتاق
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
پرینت
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
وسایل بدنسازی
اینترنت در قسمت لابی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
آرایشگاه
فروشگاه
حمام
اینترنت
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
مینی بار
سرویس فرنگی
مرکز خرید
کافی‌شاپ فضای باز
پله اضطراری
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
رستوران ایرانی
اتاق سیگار
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
لابی
سرویس ایرانی

آدرس هتل زاگرس ایلام روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل زاگرس ایلام

(18 نظر)
خوب بود
نقاط قوت:
رضایت نداشتم
نقاط ضعف:
امکانات بسیار ضعیف سرمایش و گرمایش ضعیف صبحانه بسیار بد و برخورد بسیار ناپسند
نقاط قوت:
خیلی معمولی بود
نقاط ضعف:
اصلا در حد ۳ستاره نبود
نقاط قوت:
از همه نظر خوبه
نقاط ضعف:
صبحانه اصلا خوب نیست
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
راضی کننده نبود
نقاط ضعف:
رضایت نداشتم از هیچ نظری
عالی بود
نقاط قوت:
در حد خیلی معمولی بود راضی کننده نبود
نقاط ضعف:
نظافت و غذا بسیار افتضاح
نقاط قوت:
اتاق خوب بود
نقاط ضعف:
هتل در حدمعمولی بود برخورد کارکنان دوستانه نبود و برای خدماتی که بهشون میگفتیم زمان زیادی میبرد تا برامون انجام بدن
نقاط قوت:
اصلا رضایت نداشتیم
نقاط ضعف:
در حد مسافر خونه خیلی بد بود
نقاط قوت:
همه چی خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی مشاهده نشد
نقاط قوت:
خیلی معمولی
نقاط ضعف:
نسبت به قیمتش بسیار ضعیف بود
بهترین جایی که بشه در این ایلام بمانید، فقط همین جاست.زیاد تمیز نیست.
صبحانه در حد مسافرخانه یخچال خالی، حتی آب معدنی امکانات فقط شامپو و صابون حتی حوله نبود تازه این بهترین هتله فقط ویوی شهرش خوبه
از نظر اینجانب با توجه به سایر هتلهای دیگر در استان ، اقامت در این هتل ، ارامش خواستی دارد به دلیل فاصله از بازار و مرکز شهر ، امکان سفر کوتاه از هتل تا بازار به صورت پیاده روی وجود ندارد و نیاز به استفاده از تاکسی میباشد
مثبت بود
نقاط قوت:
چشم انداز عالی هتل . محیط آرام و به دور از هیاهوی داخل شهر.خدمات رسانی بسیار خوب.
نقاط ضعف:
نداشتن اتو و سشوار
نقاط قوت:
نظافت عالی، موقعیت جغرافیایی عالی، دید عالی نسبت به شهر
نقاط ضعف:
سرویس نا مناسب صبحانه
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل زاگرس ایلام

مهمانان هتل زاگرس ایلام در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل زاگرس ایلام از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل زاگرس ایلام بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل زاگرس ایلام رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل زاگرس ایلام را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.