هتل زاگرس ایلام

ایلام، میدان امام حسین، جنب پارک جنگلی چغازسبز
2.8
امتیاز کاربران
20
نظرات کاربران

معرفی هتل زاگرس ایلام

هتل سه ستاره زاگرس ایلام یکی از هتل‌های احداث شده در میدان امام حسین می‌باشد که در سه طبقه بنا گردیده است، هتل زاگرس با پرسنلی مجرب و آموزش دیده آماده پذیرایی از شما میهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل زاگرس ایلام

ظرفیت 2 نفر

دو تخته
علاءالدین
870,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
870,000 تومان
8 بهمن
شنبه
870,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
870,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
870,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
870,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
870,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
870,000 تومان
14 بهمن
جمعه
870,000 تومان
15 بهمن
شنبه
870,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
870,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
870,000 تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
901,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
901,000 تومان
8 بهمن
شنبه
901,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 بهمن
سه‌شنبه
901,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
901,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
901,000 تومان
14 بهمن
جمعه
901,000 تومان
15 بهمن
شنبه
901,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
901,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
901,000 تومان
8 بهمن
شنبه
901,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 بهمن
سه‌شنبه
901,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
901,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
901,000 تومان
14 بهمن
جمعه
901,000 تومان
15 بهمن
شنبه
901,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
901,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
901,000 تومان
دو تخته
هتل یار
910,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
910,000 تومان
8 بهمن
شنبه
910,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
910,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
910,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
910,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
910,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
910,000 تومان
14 بهمن
جمعه
910,000 تومان
15 بهمن
شنبه
910,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
910,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
910,000 تومان
اتاق دو تخته
اقامت 24
910,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
شنبه
910,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
910,000 تومان
دوتخته VIP
علاءالدین
1,150,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
1,150,000 تومان
8 بهمن
شنبه
1,150,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
1,150,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
1,150,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
1,150,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
1,150,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,150,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,150,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,150,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,150,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,150,000 تومان
دو تخته ویژه دبل
هتل یار
1,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
1,500,000 تومان
8 بهمن
شنبه
1,500,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
1,500,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
1,500,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
1,500,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
1,500,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,500,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,500,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,500,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,500,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,500,000 تومان
اتاق دو تخته ویژه
اقامت 24
1,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
1,500,000 تومان
دو تخته دابل ویژه
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
علاءالدین
1,050,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
1,050,000 تومان
8 بهمن
شنبه
1,050,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
1,050,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
1,050,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
1,050,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
1,050,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,050,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,050,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,050,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,050,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,050,000 تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
1,089,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
1,089,000 تومان
8 بهمن
شنبه
1,089,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 بهمن
سه‌شنبه
1,089,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
1,089,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,089,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,089,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,089,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,089,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,089,000 تومان
سه تخته
هتل یار
1,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
1,100,000 تومان
8 بهمن
شنبه
1,100,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
1,100,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
1,100,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
1,100,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
1,100,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,100,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,100,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,100,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,100,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,100,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
1,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,100,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,100,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

چهار تخته
علاءالدین
1,360,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
1,360,000 تومان
8 بهمن
شنبه
1,360,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
1,360,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
1,360,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
1,360,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
1,360,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,360,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,360,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,360,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,360,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,360,000 تومان
چهار تخته
اسنپ تریپ
1,416,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
1,416,000 تومان
8 بهمن
شنبه
1,416,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 بهمن
سه‌شنبه
1,416,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
1,416,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,416,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,416,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,416,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,416,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,416,000 تومان
چهارتخته
هتل یار
1,430,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
1,430,000 تومان
8 بهمن
شنبه
1,430,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
1,430,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
1,430,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
1,430,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
1,430,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,430,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,430,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,430,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,430,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,430,000 تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
1,430,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
9 بهمن
یکشنبه
1,430,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
1,430,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,430,000 تومان
ظرفیت 5 نفر

پنج تخته
اسنپ تریپ
2,079,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
2,079,000 تومان
8 بهمن
شنبه
2,079,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 بهمن
سه‌شنبه
2,079,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
2,079,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
2,079,000 تومان
14 بهمن
جمعه
2,079,000 تومان
15 بهمن
شنبه
2,079,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
2,079,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
2,079,000 تومان
ظرفیت 6 نفر

شش تخته
علاءالدین
1,960,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
1,960,000 تومان
8 بهمن
شنبه
1,960,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
1,960,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
1,960,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
1,960,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
1,960,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,960,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,960,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,960,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,960,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,960,000 تومان
شش تخته
اسنپ تریپ
2,079,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
2,079,000 تومان
8 بهمن
شنبه
2,079,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 بهمن
سه‌شنبه
2,079,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
2,079,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
2,079,000 تومان
14 بهمن
جمعه
2,079,000 تومان
15 بهمن
شنبه
2,079,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
2,079,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
2,079,000 تومان
شش تخته
هتل یار
2,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
2,100,000 تومان
8 بهمن
شنبه
2,100,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
2,100,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
2,100,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
2,100,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
2,100,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
2,100,000 تومان
14 بهمن
جمعه
2,100,000 تومان
15 بهمن
شنبه
2,100,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
2,100,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
2,100,000 تومان
اتاق شش تخته
اقامت 24
2,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
2,100,000 تومان
15 بهمن
شنبه
2,100,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
2,100,000 تومان

امکانات اتاق های هتل زاگرس ایلام

تلویزیون
یخچال
سالن کنفرانس
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
فست‌فود
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
سالن آمفی تئاتر
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
کافی‌شاپ فضای باز
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
رستوران ایرانی
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
اطفای حریق
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
سیستم سرمایش
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
رستوران فست فود
اینترنت با سرعت بالا
اتاق جلسات
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
Business Center
سیستم گرمایش
دمپایی حمام
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل زاگرس ایلام روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل زاگرس ایلام

(20 نظر)
نقاط قوت:
برخورد مناسبقیمت غذا خوب و کیفیت خوب
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
مهمان‌نوازی عالی پرسنل خوب و خونگرم
نقاط ضعف:
نظافت می‌توانست بهتر باشد فضای لابی می‌توانست بهتر باشد
نقاط قوت:
همه چی خوب بود
نقاط ضعف:
همه چی خوب بود
عالی
نقاط قوت:
فقط لوکیشن خوب است.
نقاط ضعف:
عدم رسیدگی به ساختمان ،بهداشت و کهنگی هتل.رسیدگی فنی و تاسیساتی زیر صفرالبته به نظر این بهترین هتل ایلام است🤦🤦🤦چاره ندارید🥴🥴😂😂
نقاط قوت:
موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی
نقاط قوت:
ویو بسیار زیبا
نقاط ضعف:
ویو بسیار زیبا
توی شهر ایلام بهتر از این هتل پیدا نمیشه
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
قیمت بالا نسبت به امکانات عدم تمیزی اتاق ها رفتار نامناسب پرسنل صبحانه با کیفیت بسیار پایین
نقاط قوت:
تمیز ویو عالی
نقاط ضعف:
نبود امکانات چای ساز
نقاط قوت:
موقعیت عالی هتل بر خورد پرسنل عالی بود
نقاط ضعف:
نظافت داخل سرویسها و اناقها مناسب نبود
نقاط قوت:
کوهستانی بودن
نقاط ضعف:
کوهستانی بودن
خوب بوده پرسنل خوش رفتار و مودب
نقاط قوت:
محل هتل اگر چه دور از شهر است ولی منظره جنگلی فوق‌العاده دارد صبحانه معمولی رفتار کارکنان دوستانه و غیر حرفه ای
نقاط ضعف:
وسایل قدیمی و کم ( یک صندلی برای اطاق دو تخته و..) اطاق بدبو بود چرا که تهویه سرویس بهداشتی کار نمی‌کرد غذا ارسالی از رستوران به اطاق درون ظرف یک بار مصرف بود
نقاط قوت:
موقعیت عالی نزدیک بودن ب شهر پارکینگ امن و....
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
خوب بود
نقاط قوت:
از همه نظر خوبه
نقاط ضعف:
صبحانه اصلا خوب نیست
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
موردی نبود
در ایلام خوبه اما در حد هتل دو ستاره هست
عالی بود
نقاط قوت:
اتاق خوب بود
نقاط ضعف:
هتل در حدمعمولی بود برخورد کارکنان دوستانه نبود و برای خدماتی که بهشون میگفتیم زمان زیادی میبرد تا برامون انجام بدن
هتل با توجه به تازه ساز بودن اصلا رسیدگی نشده مدیریت هتل ضعیف است
هتلی با امکاناتی کم و نسبتا گران. قیمتش باید خیلی کمتر باشه
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل زاگرس ایلام

مهمانان هتل زاگرس ایلام در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل زاگرس ایلام از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل زاگرس ایلام بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل زاگرس ایلام رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل زاگرس ایلام را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.