هتل زاگرس ایلام

ایلام، میدان امام حسین، جنب پارک جنگلی چغازسبز
2.8
امتیاز کاربران
22
نظرات کاربران

معرفی هتل زاگرس ایلام

هتل سه ستاره زاگرس ایلام یکی از هتل‌های احداث شده در میدان امام حسین می‌باشد که در سه طبقه بنا گردیده است، هتل زاگرس با پرسنلی مجرب و آموزش دیده آماده پذیرایی از شما میهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل زاگرس ایلام

ظرفیت 2 نفر

دو تخته دابل
اسنپ تریپ
429,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
429,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
429,000
تومان
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
429,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
429,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
429,000
تومان
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق دو تخته
اقامت 24
439,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
439,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
439,000
تومان
1 بهمن
جمعه
429,000
تومان
2 بهمن
شنبه
429,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
429,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
429,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
429,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
429,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
429,000
تومان
8 بهمن
جمعه
429,000
تومان
9 بهمن
شنبه
429,000
تومان
دو تخته
هتل یار
450,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
450,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
450,000
تومان
1 بهمن
جمعه
450,000
تومان
2 بهمن
شنبه
450,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
450,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
450,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
450,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
450,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
450,000
تومان
8 بهمن
جمعه
450,000
تومان
9 بهمن
شنبه
450,000
تومان
دو تخته
علاءالدین
459,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
459,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
459,000
تومان
1 بهمن
جمعه
459,000
تومان
2 بهمن
شنبه
459,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
459,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
459,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
459,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
459,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
459,000
تومان
8 بهمن
جمعه
459,000
تومان
9 بهمن
شنبه
459,000
تومان
دوتخته VIP
علاءالدین
719,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
719,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
719,000
تومان
1 بهمن
جمعه
719,000
تومان
2 بهمن
شنبه
719,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
719,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
719,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
719,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
719,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
719,000
تومان
8 بهمن
جمعه
719,000
تومان
9 بهمن
شنبه
719,000
تومان
اتاق دو تخته ویژه
اقامت 24
730,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
730,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
730,000
تومان
1 بهمن
جمعه
730,000
تومان
2 بهمن
شنبه
730,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
730,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
730,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
730,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
730,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
730,000
تومان
8 بهمن
جمعه
730,000
تومان
9 بهمن
شنبه
730,000
تومان
دو تخته دابل ویژه
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
اسنپ تریپ
541,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
541,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
541,000
تومان
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق سه تخته
اقامت 24
550,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
550,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
550,000
تومان
1 بهمن
جمعه
541,000
تومان
2 بهمن
شنبه
541,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
541,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
541,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
541,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
541,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
541,000
تومان
8 بهمن
جمعه
541,000
تومان
9 بهمن
شنبه
541,000
تومان
سه تخته
علاءالدین
559,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
559,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
559,000
تومان
1 بهمن
جمعه
559,000
تومان
2 بهمن
شنبه
559,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
559,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
559,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
559,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
559,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
559,000
تومان
8 بهمن
جمعه
559,000
تومان
9 بهمن
شنبه
559,000
تومان
سه تخته
هتل یار
570,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
570,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
570,000
تومان
1 بهمن
جمعه
570,000
تومان
2 بهمن
شنبه
570,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
570,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
570,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
570,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
570,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
570,000
تومان
8 بهمن
جمعه
570,000
تومان
9 بهمن
شنبه
570,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

چهار تخته
اسنپ تریپ
640,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
640,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
640,000
تومان
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق چهار تخته
اقامت 24
650,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
650,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
650,000
تومان
1 بهمن
جمعه
641,000
تومان
2 بهمن
شنبه
641,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
641,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
641,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
641,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
641,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
641,000
تومان
8 بهمن
جمعه
641,000
تومان
9 بهمن
شنبه
641,000
تومان
چهار تخته
علاءالدین
659,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
659,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
659,000
تومان
1 بهمن
جمعه
659,000
تومان
2 بهمن
شنبه
659,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
659,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
659,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
659,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
659,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
659,000
تومان
8 بهمن
جمعه
659,000
تومان
9 بهمن
شنبه
659,000
تومان
چهارتخته
هتل یار
670,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
670,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
670,000
تومان
1 بهمن
جمعه
670,000
تومان
2 بهمن
شنبه
670,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
670,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
670,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
670,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
670,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
670,000
تومان
8 بهمن
جمعه
670,000
تومان
9 بهمن
شنبه
670,000
تومان
ظرفیت 6 نفر

شش تخته
اسنپ تریپ
923,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
923,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
923,000
تومان
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق شش تخته
اقامت 24
933,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
933,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
933,000
تومان
1 بهمن
جمعه
924,000
تومان
2 بهمن
شنبه
924,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
924,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
924,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
924,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
924,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
924,000
تومان
8 بهمن
جمعه
924,000
تومان
9 بهمن
شنبه
924,000
تومان
شش تخته
علاءالدین
939,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
939,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
939,000
تومان
1 بهمن
جمعه
939,000
تومان
2 بهمن
شنبه
939,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
939,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
939,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
939,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
939,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
939,000
تومان
8 بهمن
جمعه
939,000
تومان
9 بهمن
شنبه
939,000
تومان
شش تخته
هتل یار
970,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
970,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
970,000
تومان
1 بهمن
جمعه
970,000
تومان
2 بهمن
شنبه
970,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
970,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
970,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
970,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
970,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
970,000
تومان
8 بهمن
جمعه
970,000
تومان
9 بهمن
شنبه
970,000
تومان
ظرفیت 5 نفر

پنج تخته
اسنپ تریپ
1,026,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
1,026,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
1,026,000
تومان
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل زاگرس ایلام

سالن کنفرانس
خدمات خانه داری
كتابخانه
سالن كنفرانس
روم سرويس 24 ساعته
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
لباسشویی
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
شبکه پخش فیلم
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
روم سرويس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
سیستم سرمایش
وسایل بدنسازی
مینی بار
آتلیه
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
کافی نت
اتاق جلسات
تلفن
دمپایی
حوله
مینی بار
یخچال
اینترنت در اتاق
رخت آویز
دمپایی حمام
سیستم گرمایش
Business Center
کپسول آتش‌نشانی در لابی
پنجره
تلویزیون lcd
اینترنت بی سیم
اینترنت با سرعت بالا
چايخانه سنتی
رستوران فست فود
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات باربري
جكوزی
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
سالن همايش
مینی بار رایگان
خدمات برای معلولین
اعلام حریق
نمازخانه
سالن آمفی تئاتر
ماساژ
جعبه کمک های اولیه
فست‌فود
اینترنت در لابی
سالن اجتماعات
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
آسانسور
اتاق چمدان
اینترنت در اتاق
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
تالار پذیرایی
حوله
کپسول آتش نشانی
سرویس روزانه اتاق
حمام
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
سوئیت
تلفن در اتاق
کافی شاپ
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
اطفای حریق
اتاق بازی
دمپایی
خدمات بیدارباش
رستوران ایرانی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
پارکینگ روباز
تلفن
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
کافی‌شاپ فضای باز
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات تور
پرینت
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
حمام

آدرس هتل زاگرس ایلام روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل زاگرس ایلام

(22 نظر)
نقاط قوت:
ویوی زیبا
نقاط ضعف:
ویوی زیبا
نقاط قوت:
ویو بسیار عالی به کل شهر زیبای ایلام
نقاط ضعف:
ویو بسیار عالی به کل شهر زیبای ایلام
نقاط قوت:
پرسنل
نقاط ضعف:
پرسنل
بهترین هتل منطقه هست چون هتل دیگه ایی نیست
نقاط قوت:
چشم انداز زیبا قیمت
نقاط ضعف:
تشک تختخواب بی کیفیت سر و صدا داخل هتل عدم بار در یخچال
حوله و لوازم بهداشتی وجود ندارد تخت خیلی فاجعه است انگار رو کارتن می‌خوابید سرمایش اتاق خوب نیست وسط دوش آب قطع میشه یخچال خالی سرویس فرنگی ندارد دمپایی رو فرشی ندارد مجبورین با دمپایی دستشویی تو اتاق بچرخید
نقاط قوت:
مکان و ویو خوبی داشت
نقاط ضعف:
کثیف بودن اتاقها، مخصوصا در و دیوار و کف اتاق معمولی بودن صبحانه با تنوع بسیار کم ظروف یکبار مصرف بی کیفیت
نقاط قوت:
هیچ نقطه قوای نداشت همه چیزداغون بودقیمت بالاباهیچ کیفیتی
نقاط ضعف:
هیچ نقطه قوای نداشت همه چیزداغون بودقیمت بالاباهیچ کیفیتی
به نسبت قیمتی که داشت تابحال هتلی بااین شرایط ندیده بودم
نقاط قوت:
برخورد پرسنل محترمانه و قابل قبول سرويسهاى خواب قابل قبول و مرتب
نقاط ضعف:
لطفاً در اسرع وقت سرويسها با جرمگير قوى ضدعفونى و شستشو داده بشه،نظافتشون افتضاحه دمپاى روفرشى در اناقها نبود
نقاط قوت:
نظافت خوب بود . برخورد کارکنان عالی بود
نقاط ضعف:
و کیفیت وسایل ک کهنه و نیازمند تعویض بودند خوب نبود. صبحانه بی کیفیت بود. صدای هواکش توالت بسیار آزاردهنده بود. دمپایی ب تعداد کافی نبود
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
روز اول اتاق رزروی ما را به فرد دیگر داده بودند اتاق ها بوی مطبوعی نداشت صبحانه ها یکنواخت چون سمینارها برگزار می شود اکثر شلوغه افراد نظامی فکر می کنند آنجا ما خودشان است لذا هم شلوغند هم به نظرم بروند چند کشور اروپایی یا حاشیه خلیج فارس تا بعضی موارد برای شان عادی شود . این هتل با این مکان اگر بخش خصوصی و متخصص هتلداری به دست گیرد بسیار عالی خواهد بود با سپاس
خوب بود
نقاط قوت:
از همه نظر خوبه
نقاط ضعف:
صبحانه اصلا خوب نیست
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
موردی نبود
در ایلام خوبه اما در حد هتل دو ستاره هست
عالی بود
نقاط قوت:
اتاق خوب بود
نقاط ضعف:
هتل در حدمعمولی بود برخورد کارکنان دوستانه نبود و برای خدماتی که بهشون میگفتیم زمان زیادی میبرد تا برامون انجام بدن
نقاط قوت:
همه چی خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی مشاهده نشد
هتل با توجه به تازه ساز بودن اصلا رسیدگی نشده مدیریت هتل ضعیف است
نقاط قوت:
چشم انداز عالی هتل . محیط آرام و به دور از هیاهوی داخل شهر.خدمات رسانی بسیار خوب.
نقاط ضعف:
نداشتن اتو و سشوار
نقاط قوت:
نظافت عالی، موقعیت جغرافیایی عالی، دید عالی نسبت به شهر
نقاط ضعف:
سرویس نا مناسب صبحانه
هتلی با امکاناتی کم و نسبتا گران. قیمتش باید خیلی کمتر باشه
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل زاگرس ایلام

مهمانان هتل زاگرس ایلام در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل زاگرس ایلام از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل زاگرس ایلام بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل زاگرس ایلام رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل زاگرس ایلام را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.