هتل زاگرس ایلام

ایلام، میدان امام حسین، جنب پارک جنگلی چغازسبز
2.8
امتیاز کاربران
18
نظرات کاربران

معرفی هتل زاگرس ایلام

هتل سه ستاره زاگرس ایلام یکی از هتل‌های احداث شده در میدان امام حسین می‌باشد که در سه طبقه بنا گردیده است، هتل زاگرس با پرسنلی مجرب و آموزش دیده آماده پذیرایی از شما میهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل زاگرس ایلام

زاگرس-اتاق  دو  تخته
اتاق دو تخته
اقامت 24
265,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 مرداد
سه شنبه
265,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
265,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
265,000
تومان
17 مرداد
جمعه
265,000
تومان
18 مرداد
شنبه
265,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
265,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
265,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
265,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
265,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
265,000
تومان
24 مرداد
جمعه
265,000
تومان
جاباما
265,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 مرداد
سه شنبه
265,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
265,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
265,000
تومان
17 مرداد
جمعه
265,000
تومان
18 مرداد
شنبه
265,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
265,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
265,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
265,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
265,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
265,000
تومان
24 مرداد
جمعه
265,000
تومان
علاءالدین
272,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 مرداد
سه شنبه
272,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
272,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
272,000
تومان
17 مرداد
جمعه
272,000
تومان
18 مرداد
شنبه
272,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
272,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
272,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
272,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
272,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
272,000
تومان
24 مرداد
جمعه
272,000
تومان
ایران مارکوپولو
273,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 مرداد
سه شنبه
273,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
273,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
273,000
تومان
17 مرداد
جمعه
273,000
تومان
18 مرداد
شنبه
273,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
273,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
273,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
273,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
273,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
273,000
تومان
24 مرداد
جمعه
273,000
تومان
هتل یار
284,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 مرداد
سه شنبه
284,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
284,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
284,000
تومان
17 مرداد
جمعه
284,000
تومان
18 مرداد
شنبه
284,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
284,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
284,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
284,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
284,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
284,000
تومان
24 مرداد
جمعه
284,000
تومان
زاگرس-اتاق دو تخته ویژه
اتاق دو تخته ویژه
اقامت 24
550,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 مرداد
سه شنبه
550,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
550,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
550,000
تومان
17 مرداد
جمعه
550,000
تومان
18 مرداد
شنبه
550,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
550,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
550,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
550,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
550,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
550,000
تومان
24 مرداد
جمعه
550,000
تومان
ایران مارکوپولو
550,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 مرداد
سه شنبه
550,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
550,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
550,000
تومان
17 مرداد
جمعه
550,000
تومان
18 مرداد
شنبه
550,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
550,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
550,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
550,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
550,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
550,000
تومان
24 مرداد
جمعه
550,000
تومان
هتل یار
560,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 مرداد
سه شنبه
560,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
560,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
560,000
تومان
17 مرداد
جمعه
560,000
تومان
18 مرداد
شنبه
560,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
560,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
560,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
560,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
560,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
560,000
تومان
24 مرداد
جمعه
560,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
20 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
21 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
زاگرس-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
334,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 مرداد
سه شنبه
334,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
334,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
334,000
تومان
17 مرداد
جمعه
334,000
تومان
18 مرداد
شنبه
334,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
334,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
334,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
334,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
334,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
334,000
تومان
24 مرداد
جمعه
334,000
تومان
جاباما
334,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 مرداد
سه شنبه
334,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
334,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
334,000
تومان
17 مرداد
جمعه
334,000
تومان
18 مرداد
شنبه
334,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
334,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
334,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
334,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
334,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
334,000
تومان
24 مرداد
جمعه
334,000
تومان
ایران مارکوپولو
342,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 مرداد
سه شنبه
342,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
342,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
342,000
تومان
17 مرداد
جمعه
342,000
تومان
18 مرداد
شنبه
342,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
342,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
342,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
342,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
342,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
342,000
تومان
24 مرداد
جمعه
342,000
تومان
علاءالدین
342,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 مرداد
سه شنبه
342,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
342,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
342,000
تومان
17 مرداد
جمعه
342,000
تومان
18 مرداد
شنبه
342,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
342,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
342,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
342,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
342,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
342,000
تومان
24 مرداد
جمعه
342,000
تومان
هتل یار
352,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 مرداد
سه شنبه
352,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
352,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
352,000
تومان
17 مرداد
جمعه
352,000
تومان
18 مرداد
شنبه
352,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
352,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
352,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
352,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
352,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
352,000
تومان
24 مرداد
جمعه
352,000
تومان
زاگرس-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
اقامت 24
395,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 مرداد
سه شنبه
395,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
395,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
395,000
تومان
17 مرداد
جمعه
395,000
تومان
18 مرداد
شنبه
395,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
395,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
395,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
395,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
395,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
395,000
تومان
24 مرداد
جمعه
395,000
تومان
جاباما
395,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 مرداد
سه شنبه
395,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
395,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
395,000
تومان
17 مرداد
جمعه
395,000
تومان
18 مرداد
شنبه
395,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
395,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
395,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
395,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
395,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
395,000
تومان
24 مرداد
جمعه
395,000
تومان
علاءالدین
403,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 مرداد
سه شنبه
403,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
403,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
403,000
تومان
17 مرداد
جمعه
403,000
تومان
18 مرداد
شنبه
403,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
403,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
403,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
403,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
403,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
403,000
تومان
24 مرداد
جمعه
403,000
تومان
هتل یار
413,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 مرداد
سه شنبه
413,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
413,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
413,000
تومان
17 مرداد
جمعه
413,000
تومان
18 مرداد
شنبه
413,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
413,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
413,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
413,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
413,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
413,000
تومان
24 مرداد
جمعه
413,000
تومان
ایران مارکوپولو
446,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 مرداد
سه شنبه
446,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
446,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
446,000
تومان
17 مرداد
جمعه
446,000
تومان
18 مرداد
شنبه
446,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
446,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
446,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
446,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
446,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
446,000
تومان
24 مرداد
جمعه
446,000
تومان
زاگرس-اتاق شش تخته
اتاق شش تخته
اقامت 24
570,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 مرداد
سه شنبه
570,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
570,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
570,000
تومان
17 مرداد
جمعه
570,000
تومان
18 مرداد
شنبه
570,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
570,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
570,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
570,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
570,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
570,000
تومان
24 مرداد
جمعه
570,000
تومان
جاباما
570,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 مرداد
سه شنبه
570,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
570,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
570,000
تومان
17 مرداد
جمعه
570,000
تومان
18 مرداد
شنبه
570,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
570,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
570,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
570,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
570,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
570,000
تومان
24 مرداد
جمعه
570,000
تومان
ایران مارکوپولو
577,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 مرداد
سه شنبه
577,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
577,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
577,000
تومان
17 مرداد
جمعه
577,000
تومان
18 مرداد
شنبه
577,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
577,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
577,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
577,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
577,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
577,000
تومان
24 مرداد
جمعه
577,000
تومان
هتل یار
588,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 مرداد
سه شنبه
588,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
588,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
588,000
تومان
17 مرداد
جمعه
588,000
تومان
18 مرداد
شنبه
588,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
588,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
588,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
588,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
588,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
588,000
تومان
24 مرداد
جمعه
588,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
20 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
21 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل زاگرس ایلام

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
خود پرداز
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
فست‌فود
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
سالن آمفی تئاتر
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات خانه‌داری
کافی‌شاپ فضای باز
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
تلفن
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
رستوران ایرانی
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
تهویه مطبوع
سیستم سرمایش
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
لباسشویی
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
رستوران فست فود
اینترنت با سرعت بالا
رستوران در هتل
اتاق جلسات
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
Business Center
سیستم گرمایش
دمپایی حمام
رخت آویز
اینترنت در اتاق
تهویه مطبوع
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
حوله
دمپایی
تلفن
حمام
اعلام حریق
سرویس ایرانی

آدرس هتل زاگرس ایلام روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل زاگرس ایلام

(18 نظر)
خوب بود
نقاط قوت:
رضایت نداشتم
نقاط ضعف:
امکانات بسیار ضعیف سرمایش و گرمایش ضعیف صبحانه بسیار بد و برخورد بسیار ناپسند
نقاط قوت:
خیلی معمولی بود
نقاط ضعف:
اصلا در حد ۳ستاره نبود
نقاط قوت:
از همه نظر خوبه
نقاط ضعف:
صبحانه اصلا خوب نیست
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
راضی کننده نبود
نقاط ضعف:
رضایت نداشتم از هیچ نظری
عالی بود
نقاط قوت:
در حد خیلی معمولی بود راضی کننده نبود
نقاط ضعف:
نظافت و غذا بسیار افتضاح
نقاط قوت:
اتاق خوب بود
نقاط ضعف:
هتل در حدمعمولی بود برخورد کارکنان دوستانه نبود و برای خدماتی که بهشون میگفتیم زمان زیادی میبرد تا برامون انجام بدن
نقاط قوت:
اصلا رضایت نداشتیم
نقاط ضعف:
در حد مسافر خونه خیلی بد بود
نقاط قوت:
همه چی خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی مشاهده نشد
نقاط قوت:
خیلی معمولی
نقاط ضعف:
نسبت به قیمتش بسیار ضعیف بود
بهترین جایی که بشه در این ایلام بمانید، فقط همین جاست.زیاد تمیز نیست.
صبحانه در حد مسافرخانه یخچال خالی، حتی آب معدنی امکانات فقط شامپو و صابون حتی حوله نبود تازه این بهترین هتله فقط ویوی شهرش خوبه
از نظر اینجانب با توجه به سایر هتلهای دیگر در استان ، اقامت در این هتل ، ارامش خواستی دارد به دلیل فاصله از بازار و مرکز شهر ، امکان سفر کوتاه از هتل تا بازار به صورت پیاده روی وجود ندارد و نیاز به استفاده از تاکسی میباشد
مثبت بود
نقاط قوت:
چشم انداز عالی هتل . محیط آرام و به دور از هیاهوی داخل شهر.خدمات رسانی بسیار خوب.
نقاط ضعف:
نداشتن اتو و سشوار
نقاط قوت:
نظافت عالی، موقعیت جغرافیایی عالی، دید عالی نسبت به شهر
نقاط ضعف:
سرویس نا مناسب صبحانه
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل زاگرس ایلام

مهمانان هتل زاگرس ایلام در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل زاگرس ایلام از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل زاگرس ایلام بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل زاگرس ایلام رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل زاگرس ایلام را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.