هتل آپارتمان سفیر همدان

همدان، بلوار جانبازان
4.2
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران

معرفی هتل آپارتمان سفیر همدان

هتل آپارتمان سفیر همدان یکی از هتل آپارتمان های نوساز استان بوده و در حوالی مراکز تاریخی و فرهنگی بنا شده است ،دسترسی مطلوب این هتل به مکانهای تاریخی و فرهنگی تنها یکی از مزایای این هتل زیباو نوساز می باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپارتمان سفیر همدان

ظرفیت 1 نفر

سوئیت یک نفره
اقامت 24
1,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
1,100,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
1,100,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
1,100,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
1,100,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
1,100,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
1,100,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
1,100,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
1,100,000 تومان
14 اردیبهشت
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 اردیبهشت
شنبه
1,100,000 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
1,100,000 تومان
اتاق یک تخته
هتل یار
1,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
1,400,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
1,400,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
1,400,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
1,400,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
1,400,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
1,400,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
1,400,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
1,400,000 تومان
14 اردیبهشت
جمعه
1,400,000 تومان
15 اردیبهشت
شنبه
1,400,000 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
1,400,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

سوئیت جونیو دو نفره
اقامت 24
1,450,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
1,450,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
1,450,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
1,450,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
1,450,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
1,450,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
1,450,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
1,450,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
1,450,000 تومان
14 اردیبهشت
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 اردیبهشت
شنبه
1,450,000 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
1,450,000 تومان
اتاق دو تخته
هتل یار
2,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
2,000,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
2,000,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
2,000,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
2,000,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
2,000,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
2,000,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
2,000,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
2,000,000 تومان
14 اردیبهشت
جمعه
2,000,000 تومان
15 اردیبهشت
شنبه
2,000,000 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
2,000,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سوئیت جونیور سه نفره (دو تخته+سرویس اضافه)
اقامت 24
1,870,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
1,870,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
1,870,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
1,870,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
1,870,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
1,870,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
1,870,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
1,870,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
1,870,000 تومان
14 اردیبهشت
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 اردیبهشت
شنبه
1,870,000 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
1,870,000 تومان
سوئیت رویال سه تخته VIP (آپارتمان یک خوابه دو تخته و یک سرویس اضافه)
اقامت 24
2,230,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
2,230,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
2,230,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
2,230,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
2,230,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
2,230,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
2,230,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
2,230,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
2,230,000 تومان
14 اردیبهشت
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 اردیبهشت
شنبه
2,230,000 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
2,230,000 تومان
اتاق 3تخته - دو تخت +یک کاناپه
هتل یار
2,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
2,500,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
2,500,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
2,500,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
2,500,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
2,500,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
2,500,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
2,500,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
2,500,000 تومان
14 اردیبهشت
جمعه
2,500,000 تومان
15 اردیبهشت
شنبه
2,500,000 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
2,500,000 تومان
سوئیت رویال 3 نفره - آپارتمان یک خوابه دوتخته بهمراه یک سرویس اضافه
هتل یار
3,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
3,000,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
3,000,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
3,000,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
3,000,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
3,000,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
3,000,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
3,000,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
3,000,000 تومان
14 اردیبهشت
جمعه
3,000,000 تومان
15 اردیبهشت
شنبه
3,000,000 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
3,000,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

سوئیت رویال یک خوابه چهار نفره (دو تخته+دو سرویس اضافه )
اقامت 24
2,678,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
2,678,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
2,678,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
2,678,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
2,678,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
2,678,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
2,678,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
2,678,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
2,678,000 تومان
14 اردیبهشت
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 اردیبهشت
شنبه
2,678,000 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
2,678,000 تومان
سوئیت vip 4 نفره - آپارتمان یک خوابه دوتخته بهمراه یک سرویس اضافه
هتل یار
4,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
4,000,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
4,000,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
4,000,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
4,000,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
4,000,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
4,000,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
4,000,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
4,000,000 تومان
14 اردیبهشت
جمعه
4,000,000 تومان
15 اردیبهشت
شنبه
4,000,000 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
4,000,000 تومان
ظرفیت 5 نفر

سوئیت VIP یک خوابه پنج نفره (دو تخته+سه سرویس اضافه)
اقامت 24
3,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
3,200,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
3,200,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
3,200,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
3,200,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
3,200,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
3,200,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
3,200,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
3,200,000 تومان
14 اردیبهشت
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 اردیبهشت
شنبه
3,200,000 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
3,200,000 تومان
سوئیت 6 نفره vip
هتل یار
6,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
6,000,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
6,000,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
6,000,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
6,000,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
6,000,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
6,000,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
6,000,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
6,000,000 تومان
14 اردیبهشت
جمعه
6,000,000 تومان
15 اردیبهشت
شنبه
6,000,000 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
6,000,000 تومان
ظرفیت 6 نفر

سوئیت رویال یک خوابه شش نفره (دو تخته+چهار سرویس اضافه)
اقامت 24
4,450,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
4,450,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
4,450,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
4,450,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
4,450,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
4,450,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
4,450,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
4,450,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
4,450,000 تومان
14 اردیبهشت
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 اردیبهشت
شنبه
4,450,000 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
4,450,000 تومان

امکانات اتاق های هتل آپارتمان سفیر همدان

تلویزیون
یخچال
نمازخانه
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
پاركينگ
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
آسانسور
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
رستوران ایرانی
اتاق بازی
اشپزخانه
اطفای حریق
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
ماکروویو
گاز
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
آشپزخانه
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
اتاق جلسات
صندوق امانات در لابی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
كافی شاپ

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان سفیر همدان

(10 نظر)
نقاط قوت:
تمیز بودن دسترسی آسان به مرکز شهر
نقاط ضعف:
تمیز بودن دسترسی آسان به مرکز شهر
به طور کلی تمیز و خوب بود وسط شهر هم هست اما پرسنل بی تجربه ای داره برخورد غیر حرفه ای دارند بزرگترین معضلش اینه پارکینگ نداره
نقاط قوت:
سرمایش مناسب
نقاط ضعف:
سرمایش مناسب
نسبتا خوب
نقاط قوت:
سویت ۴ نفره نسبتا بزرگ و جا دار بود و تمیز بود و توالت ایرانی و فرنگی در هر واحد قرار داشت و علاوه بر ۴ تخت ۳ عدد مبل تخت خواب شو هم داشت.
نقاط ضعف:
سویت ۴ نفره نسبتا بزرگ و جا دار بود و تمیز بود و توالت ایرانی و فرنگی در هر واحد قرار داشت و علاوه بر ۴ تخت ۳ عدد مبل تخت خواب شو هم داشت.
هتل خوب و تمیز با مکان خوب و رفتار خوب مدیریت و پرسنل که فقط با رعایت یک سری ریزه کاری توسط هتل می توانه کیفیت اقامت خیلی بالاتری را ایجاد کنه اما من در مجموع راضی بودم و قرار باشه دوباره همدان بیام این هتل را انتخاب می کنم.
نقاط قوت:
بواقع همه چی عالی بود
نقاط ضعف:
بواقع همه چی عالی بود
سلامخانوادگی دو شب اقامت داشتیم هتل آپارتمان نوساز و تمیزی بود و رفتار پرسنل خوب بود.
اتاقها بسیار تمیز و خوب بودند. صبحانه هم بسیار متنوع و کامل بود. برخورد کارکنان مناسب بود.
اتاق های ما بزرگ بودتنوع سلف صبحانه خیلی پایین بود
هتل بسیار خوب، تمیز ارزش انتخاب دارد
اتاق ها شیک و بسیار تمیز بودند.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آپارتمان سفیر همدان

مهمانان هتل آپارتمان سفیر همدان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپارتمان سفیر همدان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپارتمان سفیر همدان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپارتمان سفیر همدان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپارتمان سفیر همدان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.