هتل بوعلی همدان

همدان، خیابان بوعلی
3.7
امتیاز کاربران
77
نظرات کاربران

معرفی هتل بوعلی همدان

هتل ۴ ستاره پارسيان بوعلي همدان يكي از بهترين هتل هاي زنجيره اي شركت هتل هاي پارسيان با قدمت طولاني در سال ۱۳۳۲ تاسیس و در سال ۱۳۳۵ به بهره‏ برداری رسیده است. هتل در مركز شهر زيبا و تاريخي همدان درخيابان بوعلی واقع گرديده است. ساختمان مركزي هتل بوعلی با دو باغ زيبا احاطه گرديده كه زيبايي چشمگير باغ را مي توان از محوطه اتاق رويت نمود. اين هتل با ارائه كليه خدمات هتلداري و رستوران های بی نظیر سپید و ماد اوقات خوش و خاطره انگيزي را براي ميهمانان به ارمغان مي آورد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل بوعلی همدان

بوعلی-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
171,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
171,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
171,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
171,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
171,000
تومان
17 مرداد
جمعه
171,000
تومان
18 مرداد
شنبه
171,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
171,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
171,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
171,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
171,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
171,000
تومان
هتل یار
180,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
180,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
180,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
180,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
180,000
تومان
17 مرداد
جمعه
180,000
تومان
18 مرداد
شنبه
180,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
180,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
180,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
180,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
180,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
180,000
تومان
علاءالدین
230,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
230,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
230,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
230,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
230,000
تومان
17 مرداد
جمعه
230,000
تومان
18 مرداد
شنبه
230,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
230,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
230,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
230,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
230,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
230,000
تومان
ای‌گردش
231,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
231,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
231,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
231,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
231,000
تومان
17 مرداد
جمعه
231,000
تومان
18 مرداد
شنبه
231,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
231,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
231,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
231,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
231,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
231,000
تومان
ایران مارکوپولو
235,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
235,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
235,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
235,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
235,000
تومان
17 مرداد
جمعه
235,000
تومان
18 مرداد
شنبه
235,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
235,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
235,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
235,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
235,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
235,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
13 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مرداد
سه شنبه
171,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
171,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 مرداد
جمعه
171,000
تومان
18 مرداد
شنبه
171,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
171,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
171,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
171,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
171,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
171,000
تومان
بوعلی-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
245,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
245,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
245,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
245,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
245,000
تومان
17 مرداد
جمعه
245,000
تومان
18 مرداد
شنبه
245,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
245,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
245,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
245,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
245,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
245,000
تومان
ای‌گردش
245,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
245,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
245,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
245,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
245,000
تومان
17 مرداد
جمعه
245,000
تومان
18 مرداد
شنبه
245,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
245,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
245,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
245,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
245,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
245,000
تومان
ایران مارکوپولو
245,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
245,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
245,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
245,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
245,000
تومان
17 مرداد
جمعه
245,000
تومان
18 مرداد
شنبه
245,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
245,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
245,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
245,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
245,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
245,000
تومان
علاءالدین
245,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
245,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
245,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
245,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
245,000
تومان
17 مرداد
جمعه
245,000
تومان
18 مرداد
شنبه
245,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
245,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
245,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
245,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
245,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
245,000
تومان
بوعلی-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
ای‌گردش
245,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
245,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
245,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
245,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
245,000
تومان
17 مرداد
جمعه
245,000
تومان
18 مرداد
شنبه
245,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
245,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
245,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
245,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
245,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
245,000
تومان
هتل یار
245,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
245,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
245,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
245,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
245,000
تومان
17 مرداد
جمعه
245,000
تومان
18 مرداد
شنبه
245,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
245,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
245,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
245,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
245,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
245,000
تومان
جاباما
245,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
245,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
245,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
245,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
245,000
تومان
17 مرداد
جمعه
245,000
تومان
18 مرداد
شنبه
245,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
245,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
245,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
245,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
245,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
245,000
تومان
بوعلی-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
علاءالدین
314,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
314,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
314,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
314,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
314,000
تومان
17 مرداد
جمعه
314,000
تومان
18 مرداد
شنبه
314,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
314,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
314,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
314,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
314,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
314,000
تومان
اقامت 24
315,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
315,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
315,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
315,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
315,000
تومان
17 مرداد
جمعه
315,000
تومان
18 مرداد
شنبه
315,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
315,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
315,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
315,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
315,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
315,000
تومان
هتل یار
315,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
315,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
315,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
315,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
315,000
تومان
17 مرداد
جمعه
315,000
تومان
18 مرداد
شنبه
315,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
315,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
315,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
315,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
315,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
315,000
تومان
جاباما
315,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
315,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
315,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
315,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
315,000
تومان
17 مرداد
جمعه
315,000
تومان
18 مرداد
شنبه
315,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
315,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
315,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
315,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
315,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
315,000
تومان
ایران مارکوپولو
320,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
320,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
320,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
320,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
320,000
تومان
17 مرداد
جمعه
320,000
تومان
18 مرداد
شنبه
320,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
320,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
320,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
320,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
320,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
320,000
تومان
بوعلی-سه تخته
سه تخته
ای‌گردش
315,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
315,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
315,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
315,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
315,000
تومان
17 مرداد
جمعه
315,000
تومان
18 مرداد
شنبه
315,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
315,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
315,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
315,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
315,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
315,000
تومان
بوعلی-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
ای‌گردش
384,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
384,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
384,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
384,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
384,000
تومان
17 مرداد
جمعه
384,000
تومان
18 مرداد
شنبه
384,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
384,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
384,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
384,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
384,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
384,000
تومان
اقامت 24
384,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
384,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
384,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
384,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
384,000
تومان
17 مرداد
جمعه
384,000
تومان
18 مرداد
شنبه
384,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
384,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
384,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
384,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
384,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
384,000
تومان
جاباما
384,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
384,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
384,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
384,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
384,000
تومان
17 مرداد
جمعه
384,000
تومان
18 مرداد
شنبه
384,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
384,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
384,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
384,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
384,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
384,000
تومان
هتل یار
384,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
384,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
384,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
384,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
384,000
تومان
17 مرداد
جمعه
384,000
تومان
18 مرداد
شنبه
384,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
384,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
384,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
384,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
384,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
384,000
تومان
ایران مارکوپولو
396,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
396,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
396,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
396,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
396,000
تومان
17 مرداد
جمعه
396,000
تومان
18 مرداد
شنبه
396,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
396,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
396,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
396,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
396,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
396,000
تومان
بوعلی-سوئيت چهارنفره
سوئيت چهارنفره
علاءالدین
383,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
383,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
383,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
383,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
383,000
تومان
17 مرداد
جمعه
383,000
تومان
18 مرداد
شنبه
383,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
383,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
383,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
383,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
383,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
383,000
تومان

امکانات اتاق های هتل بوعلی همدان

چای ساز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
رمپ جهت ویلچر معلولین
ماساژ
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
دراور
کمد لباس
حوله
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
اباژور
تلفن
دستگاه واکس کفش
رمپ
پله اضطراری
اتاق بازی
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
اينترنت (Wifi)
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
استخر روباز
کافی نت
فوتبال دستی
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
سیستم سرمایش
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
صبحانه در اتاق
آژانس مسافرتي
سالن كنفرانس
فضائی برای پياده روی
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
اجاره ماشين
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
مسیر دوچرخه سواری
رستوران در هتل
اینترنت بی سیم
غرفه صنایع دستی
سیستم اطفاء حریق دراتاق
لوازم بهداشتی
آژانس مسافرتی
Business Center
شبکه پخش فیلم داخلی
پاركينگ
تراس
نمازخانه
صندوق امانات
لابی
رستوران
اينترنت در لابی
اينترنت در اتاق
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
تلويزيون LCD در لابی
نمای شهر
مسلط به زبان انگليسی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
روم سرويس
لاندري
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
دستگاه واکس کفش
فكس
فتوكپي
اتاق چمدان
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
كافی شاپ
سالن كنفرانس
باغچه
فضای سبز
نمای باغ
پارک بازی كودكان
مسلط به زبان ترکی استانبولی
فضای باغ در هتل
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
کف پوش موکت
شام در اتاق
رخت آویز

آدرس هتل بوعلی همدان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل بوعلی همدان

(77 نظر)
نقاط قوت:
بد نبود در مجموع خوب
نقاط ضعف:
میتونه بهتر باشه نظافت ضعیف بود
نقاط قوت:
بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
هیچی نداشت
دسترسی هتل بسیار مناسب بود. داخل اتاق بازسازی شده بود و مشکل خاصی نداشت، صبحانه هتل اصلا تنوع نداشت و در همین تنوع کم هم به علت کمبود نیرو سرویس دهی مناسب صورت نمی‌گرفت، رستوران هتل هم کیفیت مناسبی نداشت با همون هزینه، رستوران های بهتری در شهر میشه پیدا کرد.
نقاط قوت:
برخورد بسیار خوب پرسنل هتل_کیفیت غذا خوب و قیمت هم مناسب بود
نقاط ضعف:
نداشتن آسانسور _
نقاط قوت:
نزدیک به مکانهای دیدنی و خیلی سنترال واقع بود
نقاط ضعف:
آسانسور نداشت
هتل از نظر صبحانه بسیار ضعیف بود یک اتاق در بیرون از ساختمان اصلی که در حیاط پشتی قرار دارد به ما دادند که کلا رفت آمد را از طریق پارکینگ انجام میدادیم، در کل توصیه نمیکنم.
وارد اتاق شدیم اصلا تختا لحاف نداشت خیلی تو ذوق میزد. از یه هتل ۴ستاره بعید بود یادشون بره همچی چیزی. دیگه بقیه چیزای اتاق خوب بود. صبحانه هم بد نیست ولی انتظار اون چیزی که تو هتل های ۴ستاره مشهد رو دیدین نداشته باشید که ناامید میشید! استخر نداره فقط یه استخر روباز برای آقایون! و اینکه در کمال تعجب موقع تخلیه، هزینه نفر اضافه رو که ما اینترنتی حساب کرده بودیم مجددا از همسرم گرفتن! و اگر من اتفاقی متوجه نمیشدم اون پول هم دوبار داده میشد.
نقاط قوت:
برخورد خیلی خوب و مثبت مسئولین پذیرش ادب و تربیت پرسنل تمیز و مرتب بودن
نقاط ضعف:
نداشتن هرگونه بالابر استقرار غذاخوری در زیرزمین گرم بودن آب استخر و نداشتن تصفیه مسقف نبودن پارکینگ
اشکال داشتن پله برای رفتن به طبقه بالای هتل
نقاط قوت:
سبک هتل قدیمی و جالب اتاق بزرگ و قدیمی
نقاط ضعف:
آسانسور نداشت و پله زیادی میخورد ، اسپیلت شب خراب شد و تا فردا زمان برد درست شدنش ، صبحانه فوق العاده ضعیف و معمولی ، پارکینگ کثیف بود و جالب نبود اصلا
نقاط قوت:
نزديك بودن به اماكن تاريخي برخورد خوب پرسنل و سرويس دهي مناسب تميزي و راحتي اطاق ها
نقاط ضعف:
نبود امكان استفاده از استخر براي خانم ها
در کل خوب بود ولی رستوران میتونست بهتر باشه
نقاط قوت:
خوب بود راضی بودیم
نقاط ضعف:
مورد خاصی ندیدیم
نقاط قوت:
اصلا نکته مثبتی نداشت
نقاط ضعف:
افتضاح بود از همه نظر
نقاط قوت:
برخورد و رسیدگیشون خوب بود راضی بودیم
نقاط ضعف:
آسانسور نداشت
نقاط قوت:
پرسنل خیلی خوب بودن موقعیت مکانی هم خوب بود
نقاط ضعف:
هتل خیلی کهنه بود
نقاط قوت:
از تمیزی اتاق خیلی راضی بودم.خوب بود.
نقاط ضعف:
نکات منفی نداشت
نقاط قوت:
معمولی بود
نقاط ضعف:
در حد ۴ستاره نبود
نقاط قوت:
رفتار کارکنان خیلی خوب بود. بویژه کارکنان بخش پذیرش
نقاط ضعف:
کیفیت غذاها با توجه به قیمتشان مطلوب نبود.
نقاط قوت:
موقعیت مکانی عالی برخورد مناسب پرسنل
نقاط ضعف:
فشار کم اب و سرد و گرم شدن اب
نقاط قوت:
همه چی خوب بود
نقاط ضعف:
سیستم سرمایشی اصلا خوب نبود خیلی گرم بود
نقاط قوت:
صبحانه در فضاي باز سرو شد كه حس خوبي داشت فضاي سبز هتل كه البته مي توانند با رسيدگي بيشتر به زيبايي آن بيافزايند
نقاط ضعف:
مكاني كه صبحانه سرو شد از جهت زيبايي مكاني نياز به تعميرات وبازسازي دارد دراتاق سه نفره سرويس حمام ودستشويي از جمله صابون ،حوله،... براي دو نفر موجود بود تعدادميز ها براي سرو صبحانه خيلي محدود بود
نقاط قوت:
خیلی خوب و راضی کننده بود
نقاط ضعف:
ملاحظه نشد
بسیار عالی. فوق العاده. فقط تنها نکات منفی نبود تهویه برای سرویس ها . نبود آسانسور که البته بخاطر قدیمی ساز بودنش بود. و نبود پارک بازی که در عکس ها و توضیحات هتل وجود داشت ولی موجود نبود. کلا فوق العاده عالی بود. سه شب عالی و فوقالعاده بود.
نقاط قوت:
هتل بوعلی همدان خیلی معمولی بود
نقاط ضعف:
معمولی و قدیمی بود هتل
نقاط قوت:
هتل خیلی معمولی بود
نقاط ضعف:
امکانا داخل اتاق برای ۲نفر بود فقط در صورتیکه ما ۳ نفر بودیم پارکینگ فضای باز بود ، استخر کاملا خراب بود وضعیت هتل خیلی قدیمی بود و از نظر نظافت خیلی ضعیف بود
نقاط قوت:
صبحانه خوب بود جای خوب شهر است
نقاط ضعف:
منفی ندیدم
نقاط قوت:
خیلی راضی بودیم عالی بود
نقاط ضعف:
هیچی نداشت
نقاط قوت:
خیلی راضی بودیم
نقاط ضعف:
نداره
نقاط قوت:
راضی بودم از هتل اتاقهاشو غذاش خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
آسانسور نداشت رستوران دم در ورودی هتل بود
نقاط قوت:
خوش رفتار. موقعیت خوب. اتاق ها و بالکن حالت سنتی داشت عالی.
نقاط ضعف:
اینترنت رو چند بار گفتیم تا فعال کنند. صبحانه خوب بودولی در سطح ۴ ستاره های دیگر نبود.
نقاط قوت:
کادر مجرب و با ادب صبحانه عالی پارکینگ خوش جا فضای عالی
نقاط ضعف:
کمی قدیمی بودن ساختمان اطاقها
نقاط قوت:
نزدیک بودن به مرکز شهر و امکانات رفاهی و مراکز خرید
نقاط ضعف:
نداشتن سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق.
نقاط قوت:
رفتار دوستانه پرسنل،موقعيت مكاني خوب
نقاط ضعف:
ضعف در ارائه سرويس صبحانه
ما سه شب اقامت داشتیم اول از پذیرش در سرعت تحویل اتاق بی نطیر بود دوما هتل در جای خوب شهر قرار دارد اما اتاق برای ۴ نفر کوچک است ولی وان حمام خیلی قدیمی و نیاز به تعویض دارد از نظر صبحانه در حد ۴ ستاره نبود اما مناسب است
من متولد همدانم. هتل بوعلی قدیمی‌ترین هتل همدان، با ۶۰ سال قدمت، برای هر همدانی بالای ۳۰ ساله‌ای یک نوستالژی زیباست. هتل بوعلی هتل خوبی است ولی مسلما یک هتل ۴ ستاره نیست. اگر این هتل رو با وضع فعلی‌اش با اغماض ۳ ستاره بدانیم، قطعا سرویس بهداشتی اتاقها (مجموعه‌ی حمام و دستشویی) در حد هتل‌های ۲ ستاره است. ضمنا این‌هتل به دلیل دارا نبودن آسانسور مناسب مهمانان مسن نیست.
اول از همه تشکر از اسنپ تریپ که ارزانترین قیمت پیشنهادی رو داشت بعد از اون نکاتی رو میگم و امیدوارم به بهبود هتل کمک کنه اتاق بزرگ و تمیز و برخورد خوب و پیگیری امور تمامی کارکنان و دسترسی عالی به نقاط دیدنی همدان بسیار مثبت بود اما نکاتی که باید برای بهتر شدن هتل در نظر گرفته شود :صبحانه متاسفانه تنوع بسیار پایینی داره و در ساعت پایانی صبحانه حتی شارژ هم نمیشه صدای مهمانان دیگه از اتاق کناری براحتی بگوش میرسه بالکن بزرگ اما حیف که کثیفه و ویوی اتاقی که رو به یک فضای سبزه که میتونه خوب باشه بشرطی که اون دستشویی از داخل فضای سبز برداشته شه در نهایت در مقایسه با سایر هتل های همدان بخاطر نکات مثبت این هتل رو پیشنهاد میدم با امید به اینکه مشکلات رو هم برطرف نمایند.
سلام. من اسفند ماه 97 به همراه مادرم توی این هتل اقامت داشتم. برخورد پرسنل خیلی خوب و حرفه ای بود. خودشون مرتب با ما چک میکردن که از اتاق راضی هستیم یا خیر، و آیا لازمه کاری انجام بدن یا خیر. از جهت تمیزی ملحفه و سرویس بهداشتی و ظروف و ...، کاملاً راضی بودیم. با این که یه هتل کوچک و چهار ستاره بود ولی به نظر من در حد پنج ستاره بود. تنها مشکلش اینه که آسانسور نداره. البته کل هتل فقط یه طبقه ست و دسترسی به پارکینگ هم از طبقه همکف انجام میشه ولی رستوران اصلی در طبقه زیرزمین بود که برای مسافرینی مثل مادر من که پادرد دارن، سخته. به خیلی از نقاط دیدنی و توریستی شهر هم نزدیکه. دکوراسیون داخل اتاق ها هم شیکه ولی حس دنج بودن به آدم میده. در کل ما از اقامت توی این هتل خیلی راضی بودیم و در سفرهای بعدی هم حتماً در همین هتل اقامت خواهیم داشت.
هتل فضای نوستالژیکی دارد، فضای رستوران دوست داشتنی نیست .
خیلی تمیز شیک و خوش برخورد هستن و همدان مردمان خونگرم و فوق العاده مهربونی داره
نقاط قوت:
موقعیت مکانی مناسب در شهر برخورد مناسب کارکنان اتاق تمیز و مرتب بهمراه بالکن دارای پارکینگ صبحانه متنوع
نقاط ضعف:
غذای رستوران هتل ساعت ۴ بعد از ظهر تمام شده بود
نقاط قوت:
سالن غذا خوري و نانوايي واتاقهاي بزرگ وشيک
نقاط ضعف:
نکته منفي نداشت
هتل های پارسیان همیشه خوب هست.بسیار تمیز و شیک ، با برخورد بسیار مناسب و رستوران خیلی خوب. فقط مینی بار ضعیفی داشت.
هتل از نظر دسترسی به مرکز شهر، تمیزی و سرویس دهی خیلی خوب بود.
نقاط قوت:
برخورد پرسنل هتل بسیار خوب و مودبانه بود کیفیت صبحانه خیلی خوب بود موقعیت مکانی هتل بسیار خوب و مناسب جهت دیدن مراکز دیدنی شهر همدان است
نقاط ضعف:
یک مقدار میشد نظافت اتاق ها بهتر باشه البته در حد قابل قبول بود
بسیار عالی بخصوص برخورد کارمند خانمی که در پذیرش بودند حتما این هتل را به دوستان معرفی میکنم
هتل خوبی هست به همه جا دسترسی داره برخورد پرنسل و سرویس دهی عالیه (اتاق ما سرد بود که کتمر از ده دقیقه مشکل برطرف شد) حیف استخری که می گن داره رو ندیدیم و کلا توو فصل سرما می بندن... کیفیت غذا متوسطه در کل پیشنهاد می کنم برید 👍👍👍
هتل در منطقه بسیار خوب همدان هست . هتل و اتافها بسیار تمیز بود. ورستورانش عالی بود .
نقاط قوت:
دسترسی خوب به اماکن دیدنی دسترسی خوب به مراکز خرید
نقاط ضعف:
ظاهر هتل بازسازی نشده بود تذکر به مسافرانی که فرزند کوچک دارند
جاي پيشرفت زيادي دارد
خيلي خوب
وجود پله ها بدون آسانسور کمی آزار دهنده بود، خوشبختانه اتاقها در حال بازسازی بود، پرسنل خدمات خوش رفتار بودند، میز صبحانه عجیب ساده و بدون تنوع بود، مسوول پخت املت حضور نداشت و نانوا پیشنهاد تخم مرغ ساده جهت سریعتر آماده شدن را دادند
نقاط قوت:
برخورد کارکنان و پذیرش عالی بود هتل در محل بسیار خوب و آرام با آب و خوای عالی قرار داشت و دسترسی از هتل به تمام مکان های دیدنی داخل شهر بسیار راحت بود صبحانه هم نسبتا خوب بود
نقاط ضعف:
غذاهای رستوران زیاد جالب نبود
کارکنان بخش صبحانه میتوانند با رویه بهتری با میهمانان برخورد کنند. لابی هتل کوچک. فضای باز میتوانست ارایش بهتری داشته باشد( گیاهی و اطراف استخر ).
باتوجه به قیمت و درجه هتل بالاتر از استانداردهای معمول هتلهای داخلی بود و در مجموع برای اقامت هتل مناسبیه.
نقاط قوت:
خیلی تمیز و مرتب بود دسترسی عالی بود صبحانه خوب بود
نقاط ضعف:
رفتار پرسنل خیلی خوب نبود
بسیار خوب
به جز رستوران و محوطه هتل که رها شده بود و دیوار دور استخر که به صورت بسیار زشت پوشانده شده بودبقیه موارد خوب بود
دسترسیاش نسبتا خوب بود و ما داخل شهرو کلا پیاده گز کردیم... برای رزرو 3 هفته قبل باید اقدام کنید چون خیلی زود پر میشه... تو عکساش خیلی جذابتر از واقعیشه... تو عکساش خیلی سنتی طوره ولی تو واقعی خیلی هم اونجوری نیست... اگر بخوام توصیفی از وضعیت و کیفیت هتل داشته باشم باید بگم باتوجه به اینکه هتل 4 ستاره بود خیلی هم انتظارات مارو جلب نکرد... ما با مشکل راهنمای گردشگری در هتل مواجه بودیم... اینترنت داشت ولی با حجم محدود 3 گیگ که تا میومدی 4 تا پست اینستا چک کنی تموم میشد بعدش با منت یه بار دیگه بهمون نت دادن 😏😏😏 صبحانه تنوع خاصی نداشت و حتی چیزای روتینی مثل نیمرو نداشت، چای سرد بود و نون ها کهنه (البته اونجا هم نون پخت میکردن و دادن بهمون ولی نونای روی میز رسما کهنه بود)... 🙈🙈🙈 من تو صبحانه ش سوسیس سیب زمینی و هندونه رو فقط اوکی بودم... اتاقاش تمیز بود و مشکلی از اون جهت نبود... رفتار کارکنان خوب بود... یه کافه به درد نخور داشت... 😃😃
چهارشب در هتل اقامت داشتیم، هتل تمیزی بود. دسترسی خیلی عالی به اماکن دیدنی داشت و مراکز خرید داشت. غذا و صبحانه هتل خوب بود. در هتل صبح ها نان تازه میپختند که خیلی عالی بود .و صبحانه تنوع زیادی داشت. برخورد کارکنان محترمانه بود. تنها اشکال هتل قدیمی بودن و غیراستاندارد بودن توالت فرنگی بود
هتل جاش خوب بود و دسترسی خوبی داشت. محیط آرام و دنجی داشت.اتاق تمیز بود و کارکنان خوشرو اما کمی فراموشکار بودن که در صورت پیگیری خواسته را اجابت میکردن.تنها اشکالی که بود فشار کم آب در حمام و سرویس بهداشتی بود که علاوه بر سختی در هنگام استحمام باعث میشد فلاش تانک توالت فرنگی هنگام پر شدن صدای سوت گوشخراشی بده که اگر میخواستی نصف شب بری توالت همه رو اذیت میکرد.
متوسط
موقعیت هتل برای بازدید از مراکز تفریحی شهر بسیار خوب است. مشکلی که بود انگار یادشان رفته بود که اطاق رو برای ما تمیز کنند و روی فنجان ها جای رژ لب میهمانان قبلی بود. حوله ها هم در بسته بندی نبود و معلوم نبود که تمیز هستند یا نه. کولر گازی هم خراب بود که مدام آب چکه می کرد. به طوری که مجبور به خاموش کردنش شدیم. هتل دو طبقه ست و ما در طبقه دوم بودیم که آسانسور نداشت و مجبور بودیم چمدانها رو از پله ها بالا و پایین ببریم. محیط بیرونی هتل در شان یک هتل 4 ستاره نبود. منوی صبحانه ناقص بود وبسیار متعجب بودیم که چرا انقدر سرویس صبحانه ضعیفی دارند. هتل قدیمی ست و بازسازی شده. این هتل رو با تخفیف بهتون پیشنهاد می دم نه با قیمت روی بٍرد اون.
نقاط قوت:
دسترسی عالی آرامش در هتل عالی
نقاط ضعف:
صبحانه ضعیف
به طور متوسط همه بخش های هتل خوب بود
سفر دو روزه به همدان داشتیم. و دوشب اقامت در هتل بوعلی. از اتاق محل اقامت با توجه به بازسازی که جدیدا صورت گرفته بود رضایت نسبی داشتیم. برخورد پرسنل خوب. صبحانه متوسط و محل پارکینگ خودرو بدون سقف. رستوران هتل متوسط. درمجموع با توجه به امکانات هتل قیمت بالا بود.
نقاط قوت:
-
نقاط ضعف:
تمیز نبوده--پنجره اتاق آهنی بود --تهویه مناسب نداشت
نقاط قوت:
اينترنت
نقاط ضعف:
تشك نامناسب سر و صداي كولر گازي از باغ مجموعه هيچ استفاده اي نميشود كرد
اگر مشکل مالی ندارید حتما این هتل رو انتخاب کنید، هم جاش عالیه و هم امکاناتش، فقط حیف که وایفای رایگان نداره
هتل فوق العاده فوق العاده تمیز.محیط عالی.برخورد پرسنل عالی.صبحانه خوب.
هتل تمیز با موقعیت مکانی مناسب
باسلاممن به مدت دو شب در این هتل اقامت داشتم. به نظرم شهر همدان و این هتل عالی بودن. اتاق ها بازسازی شده و شیک، رستوران خوب با غذاهای باکیفیت. در منطقه مرکزی شهر با دسترسی خوب به مراکز خرید و تاریخی. رفتار کارکنان عالی نمای هتل قدیمی بود و در لحظه اول تو ذوق میزنه
نسبت به هتل های دیگر همدان خوب بود
همه چیز بسیار خوب و راضی کننده بود.
خیلی هتل خوب و با صفاییه.پرسنلش هم خوبن.
محل هتل بسیار مناسب است. میتوانید به خیلی از مناطق بدون نیاز به خودرو دسترسی داشته باشید. صبحانه هم خوب بود. منوی سرد و گرم داشت و کامل بود. تنها جای قهوه در آن خالی بود و متاسفانه بجای آن نسکافه سرو میشد.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل بوعلی همدان

مهمانان هتل بوعلی همدان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل بوعلی همدان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل بوعلی همدان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل بوعلی همدان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل بوعلی همدان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.