هتل امیران 2 همدان

همدان، جاده ی تهران، ورودی شهرک فرهنگیان
3.7
امتیاز کاربران
56
نظرات کاربران

معرفی هتل امیران 2 همدان

هتل چهار ستاره امیران ۲ همدان در خرداد ماه سال ۱۳۹۷ افتتاح گردید. هتل امیران از نظر موقعیت مکانی در بهترین و مرتفع ترین نقطه ی شهر، از یک سو مشرف به منظره زیبای کوه الوند و از سوی دیگر مشرف به چشم انداز گسترده ی شهر همدان می باشد. این مجموعه با معماری خاص خود که الهام گرفته از آثار ایران باستان و سمبل های اصیل ایرانیست، آماده ی پذیرایی از شما میهمانان عزیز می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل امیران 2 همدان

ظرفیت 1 نفر

دو تخته معمولی برای یک نفر
ای‌گردش
1,198,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
1,198,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,198,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,198,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,198,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,198,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,198,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
1,198,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,198,000 تومان
15 مهر
شنبه
1,198,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
1,198,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
1,198,000 تومان
دو تخته برای یک نفر
اسنپ تریپ
1,198,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
1,198,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,198,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,198,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,198,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,198,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,198,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
1,198,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,198,000 تومان
15 مهر
شنبه
1,198,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
1,198,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
1,198,000 تومان
اتاق دو تخته برای یک نفر
اقامت 24
1,198,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
1,198,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,198,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,198,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,198,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,198,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,198,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
1,198,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,198,000 تومان
15 مهر
شنبه
1,198,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
1,198,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
1,198,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته دابل
اسنپ تریپ
1,498,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
1,498,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,498,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,498,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,498,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,498,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,498,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
1,498,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,498,000 تومان
15 مهر
شنبه
1,498,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
1,498,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
1,498,000 تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
1,498,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
1,498,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,498,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,498,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,498,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,498,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,498,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
1,498,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,498,000 تومان
15 مهر
شنبه
1,498,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
1,498,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
1,498,000 تومان
دو تخته دبل
ای‌گردش
1,498,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
1,498,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,498,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,498,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,498,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,498,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,498,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
1,498,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,498,000 تومان
15 مهر
شنبه
1,498,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
1,498,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
1,498,000 تومان
دو تخته توئین
ای‌گردش
1,498,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
1,498,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,498,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,498,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,498,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,498,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,498,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
1,498,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,498,000 تومان
15 مهر
شنبه
1,498,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
1,498,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
1,498,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
1,498,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
1,498,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,498,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,498,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,498,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,498,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,498,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
1,498,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,498,000 تومان
15 مهر
شنبه
1,498,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
1,498,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
1,498,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
1,498,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
1,498,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,498,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,498,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,498,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,498,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,498,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
1,498,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,498,000 تومان
15 مهر
شنبه
1,498,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
1,498,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
1,498,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
اسنپ تریپ
2,198,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
2,198,000 تومان
8 مهر
شنبه
2,198,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
2,198,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
2,198,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
2,198,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
2,198,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
2,198,000 تومان
14 مهر
جمعه
2,198,000 تومان
15 مهر
شنبه
2,198,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
2,198,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
2,198,000 تومان
سه تخته
ای‌گردش
2,198,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
2,198,000 تومان
8 مهر
شنبه
2,198,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
2,198,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
2,198,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
2,198,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
2,198,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
2,198,000 تومان
14 مهر
جمعه
2,198,000 تومان
15 مهر
شنبه
2,198,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
2,198,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
2,198,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
2,198,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
2,198,000 تومان
8 مهر
شنبه
2,198,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
2,198,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
2,198,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
2,198,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
2,198,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
2,198,000 تومان
14 مهر
جمعه
2,198,000 تومان
15 مهر
شنبه
2,198,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
2,198,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
2,198,000 تومان
ظرفیت 5 نفر

سوئیت یک خوابه پنج تخته
ای‌گردش
3,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
3,100,000 تومان
8 مهر
شنبه
3,100,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
3,100,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
3,100,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
3,100,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
3,100,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
3,100,000 تومان
14 مهر
جمعه
3,100,000 تومان
15 مهر
شنبه
3,100,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
3,100,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
3,100,000 تومان
سوئیت یک خوابه پنج تخته
اسنپ تریپ
3,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
3,100,000 تومان
8 مهر
شنبه
3,100,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
3,100,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
3,100,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
3,100,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
3,100,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
3,100,000 تومان
14 مهر
جمعه
3,100,000 تومان
15 مهر
شنبه
3,100,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
3,100,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
3,100,000 تومان
سوئیت پنج نفره امپریال
اقامت 24
3,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مهر
جمعه
3,100,000 تومان
8 مهر
شنبه
3,100,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
3,100,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
3,100,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
3,100,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
3,100,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
3,100,000 تومان
14 مهر
جمعه
3,100,000 تومان
15 مهر
شنبه
3,100,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
3,100,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
3,100,000 تومان

امکانات اتاق های هتل امیران 2 همدان

چای ساز
تلویزیون
یخچال
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
تاکسی سرویس
رستوران
اتاق چمدان
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
سرویس فرنگی
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
تالار
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
پارکینگ
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
ماساژ
تالار پذیرایی
کافی‌شاپ
دراور
کمد لباس
حوله
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
ماساژ غیررایگان
پله اضطراری
رستوران ایرانی
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
پارکینگ سرپوشیده
لابی
سالن بدنسازی رایگان
اتاق سیگار
سالن بیلیارد غیررایگان
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
سالن ورزش
بیلیارد
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
میز بیلیارد
اينترنت (Wifi)
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
سیستم سرمایش
كافی شاپ
روم سرويس
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
صبحانه در اتاق
فضائی برای پياده روی
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
سالن تشريفات
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
پارکینگ در اطراف هتل
پارکینگ در هتل
اینترنت بی سیم
لوازم بهداشتی
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
صندوق امانات
لابی
تلويزيون LCD در لابی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خدمات بيدار باش
فكس
خدمات اینترنتی
سالن كنفرانس
نمای فضای سبز
پذيرش 24 ساعته
تالار عروسی
سالن چند منظوره
مسلط به زبان ترکی استانبولی
مسلط به زبان آلمانی
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
کف پوش موکت
شام در اتاق
رخت آویز
مینیبار
سیستمسرمایشوگرمایش

آدرس هتل امیران 2 همدان روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل امیران 2 همدان

(56 نظر)
نقاط قوت:
نظافت صبحانه خوب
نقاط ضعف:
نظافت صبحانه خوب
کلا خوب بود
نقاط قوت:
تمیزی اتاق و تختها
نقاط ضعف:
تمیزی اتاق و تختها
هتل تمیز و مرتبی بود
نقاط قوت:
نوساز بودن هتل
نقاط ضعف:
نوساز بودن هتل
نقاط قوت:
رعایت بهداشت و نظافت اتافها
نقاط ضعف:
رعایت بهداشت و نظافت اتافها
نقاط قوت:
پرسنل خوب و تمیزی
نقاط ضعف:
پرسنل خوب و تمیزی
همه چیز عالی بود
برخورد کارکنان مناسب نبود صبحانه معمولی و تنوع نداشت نظافت اتاق ها خوب بود
از همه نظر مناسب
تمیز و مرتب بود ولی به نسبت هزینه ای که پرداخت میشه دیگه آبمعدنی رایگان و صبحانه بهتر حق مسافر هست . پرسنل خوش برخورد ولی غیر حرفه ای و آموزش کافی ندیدن
اتاق راحت و تمیز بود امکانات خوبی دارد برخورد کارکنان همگی خوب بود و بزرگترین عیب هتل رستوران ضعیف بود . صبحانه متوسط با سالن کوچک ،تعداد پرسنل کم و سرویس ضعیف ، منوی ناهار وشام خیلی محدود و تکراری ولی کافی شاپ خیلی خوب با فست فود خوب در کافی شاپ حجم غذای رستوران زیاد است.
اطاق ها خارج از استاندار هتل بين المللي - برخورد كاركنان خوب نبود- امكانات صبحانه كاملا ضعيف در كل بعنوان يك هتل خوب پيشنهاد نميگردد
بهترین هتل شهر همدان بی شک هتل امیران ۲ چه از نظر امکانات و چه از نظر کیفیت غذا
خیلی هتل خوبی بودفقط اطلاع رسانی ضعیف بود و جاده دسترسی به هتل هم خراب بود ولی هتل نوساز و تمیزیه اگرخواستیدبگیرید هتل امیران یک که داخل شهر هست برید
عالی و تمیز
بسیار تمیز ، خوش برخورد ، دسترسی عالی
بسیار خوش برخورد بودند از پذیرش تا حمل بار و پرسنل رستوران و...
امکانات هتل کم بود ولی از نظر تمیزی ونظافت عالی بود
در کل خوب بود میتونه بهتر باشه دیوارا خیلی نازکن تخت دابلش هم راحت نبود
هتل عالی بود👌👌
در کل عملکرد کارکنان خیلی خوب بود
همه چیز خوب بود حتما تجربه کنید
خوب بود
من بخاطر کار به همدان مدام سفر دارم همیشه امیران ۲رو انتخاب میکنم هتلی با پرسنل عالی مودب خوش رو تمیزی هتل هم خوبه اتاقهاش هم بزرگ و خوبن صبحانه هم خیلی خوبه ولی کاش منو ی غدای گرمش رو بیشتر کنن من در کل خیلی راضی هستم و بجز اونجا جایی دیگه نمیرم
پرسنل خوب و خوش برخورد
هتل خوب و کارکنان مودبی دارد و بنده بسیار راضی هستم مخصوصا پارکینگ اختصاصی مهمانان ، از صبحانه و رستوران هم رضایت کامل دارم. منوی رستوران می توانست کامل تر باشد، کلا از هتل های است که در سفر بعدی انتخاب اول است. البته مشکلات مقطعی هم دارد همچون کارگاه پل سازی در خیابان ورودی هتل که دسترسی به هتل را از شهر همدان کمی سخت کرده است.
هتل امیران ۲ هتل بسیار عالی و تمیزی بود و اتاق بزرگ و مناسبی را در اختیار ما قرار دادند. خانمی که مسئول پذیرش بودند، اخلاق خیلی خوبی داشتند. صبحانه هتل خیلی خوب بود. در کل ما خیلی راضی بودیم. با اینکه ورود ما ۱۳ مرداد بود، ولی طبق پیشنهاد ویژه به ازای دو شب اقامت، ی شب اقامت رایگان در اختیار ما قرار ندادند. احتمالا از این به بعد این پیشنهاد ویژه برقرار هست.
هتل تازه ساز ولی امکانات ابتدایی هستن اتاق ۳تخت کوچک بود و کیفیت غذا و بهداشت دوران کرونا خوب نبود مواد ضد عفونی نبود سرو صبحانه باید توسط کارکنان انجام بشه که اینطور نبود مسافرین در رستوران ماسک نداشتن کسی هم تذکر نمی داد
معطلی زیاد در هنگام ورود، ساعت ۱۵:۳۰ اتاق رو تحویل دادن، صدای واحد‌های بغلی به راحتی منتقل میشد، اتاق هم بسیار کوچیک بود
عالی و خوش برخورد
هتل نوساز و خوبی است رفتار کارکنان بسیار محترم و من در مدت یک شب اقامت در این هتل مشکلی ندیدم
یکی از هتل های خبلی خوب همدانه، چون نسبتا جدیده و تمیز،
تمیز،. مرتب، پرسونل محترم، بی سر و صدا و آرام
من به مدت 2 شب در این هتل اقامت داشتم، با توجه به اینکه همیشه در سفرم و هتل 4 و 5 ستاره زیاد میرم: اولین چیزی که نظرتون رو جلب میکنه شلوغی و سر و صدای زیاد به دلیل برگزاری مراسم هست. رفتار کارکنان محترمانه س، کیفیت غذا متوسط، تمیزی اتاق ها خیلی خوب، و تنوع صبحانه مناسب هست. از نظر دسترسی هم وقتی از تهران میرین، در دسترس ترین هتل هست. قیمت های کافی شاپ هتل هم به نظرم بالاست. در کل این هتل رو پیشنهاد میکنم.
به نظر من بهترین هتل همدانه. نوسازه و اتاقها خیلی تمیز و نورگیره. برخورد پرسنل عالیه. کیفیت غذا خیلی خوبه. منوی صبحانش هم واقعا تکمیله. ۵_۶ مدل غذای گرم در کنار صبحانه سرد. انواع نوشیدنیهای سرد و گرم. فضای دنج و زیبا. در کل عالی بود. تنها مشکل هتل موقعیتشه که ورودی شهره و به بازار و اماکن دیدنی خیلی نزدیک نیست. که البته اگر ماشین شخصی داشته باشین دیگه موردی نداره.
در حد هتل 4 ستاره نبود صبحانه تنوع نداشت کیفیت چندانی هم نداشت اولین اتاقی که رزرو کردیم خیلی پر سرو صدا بود وقتی به مسولان گفتیم گفتند به خاطر سیستم تهویه هوای هتل هست خوبختانه اتاق ما را عوض کردن که البته اون هم چندان تعریفی نداشت
از همه نظر عالی بود .
باسلام،من مهر ۹۸ به مدت دو شب اقامت داشتم، به دلیل نوساز بودن هتل خوب بود،والا هیچ مورد و نشانه ای از هتل ۴ ستاره بین المللی دیده نمی شد.به محض رسیدن به هتل،خودمان چمدان ها را به اتاق بردیم و کسی نبود که به رسم هتل های ۴ ستاره از مهمان استقبال کنند،خیلی معمولی در حد مسافرخانه بود.برخورد پرسنل خوب ،لابی شیک(نوساز بودن هتل)کلا خالی از پرسنل بود و نیروی انسانی متخصص دیده نشد،صبحانه معمولی و شارژ خیلی دیر انجام می شد.به دلیل نزدیک بودن به جاده کمربندی، صدای بوق ودود زیاد ماشین های سنگین در تمام مدت
متاسفانه در ایران درجه بندی هتل ها استاندارد نیست. هتل امیران ظاهر شیکی داره و تمیز هست (چون نوساز هست) اما دیوار بین اتاق ها بحدی بی کیفیت هست که با صدای زنگ موبایل اتاق کنتری بیدار میشدم و صدای آب از حمام اتاق بالایی بشدت آزار دهنده است. اینترنت بسیار بسیار ضعیف هست پرسنل هم برای هتلداری آموزش داده نشدن و این در بیشتر هتلهای ایران همینطوره اندازه اتتق ها هم خیلی کوچیک هست
با سلام.قبلا تجربه اقامت در هتل اميران 1 رو داشتيم و تصميم گرفتيم اينبار هتل اميران 2 رو امتحان كنيم. نيمه شب به هتل رسيديم.اتاق و سرويس بهداشتي تميز بود ولي ملحفه و رو بالشي ها پر از مو بود بحدي كه درخواست داديم كاري بكنند كه در نهايت دو عدد ملحفه تحويل ما دادند!! شيفت صبح موضوع رو اطلاع داديم و اظهار تاسف كردند و گفتند شيفت شب بايد اتاق رو براي شما عوض ميكرد.بهرحال اقامت دلچسبي نداشتي...
سه شب تو این هتل موندیم هتل خیلی تمیز بود صبحانه خوب بود پرسنل مهربون و خوش برخورد بودند اما اتاق خیلی کوچیک بود
جای قشنگ تختخواب راجت و تمیز کارکنان حرفه ای اقامت خوبی داشتم تو این هتل
با سلام. ما طی سفر به همدان در این هتل ۱ شب اقامت داشتیم. هتل ساختمان زیبا و بزرگی داره در هفت طبقه. بسیار تمیزه. پرسنل بسیار با ادب و مدیریت به بهترین وجه ممکن. پارکینگ جادار و تنوع صبحانه خیلی خوب. غذا کمی به لحاظ کیفیت از خود هتل پایینتر بود. اتاق ما زیبا. تمیز و شیک بود. بهترین قسمت این بود که شب وقتی خسته از گردش رسیدیم هتل با یک مینی بار پر از خوراکی مواجه شدیم. البته هزینه جدا دریافت میشه اما خوب بود. و اینکه برخلاف خیلی از هتلها آب معدنی در کنار کتری برقی بود که خوشایند بود. ملحفه و حوله ها تمیز. و سرویس بهداشتی قبل از حضور مهمان ضدعفونی میشه. پرسنل در مورد محل های دیدنی و خرید سوغاتی با صبر و حوصله راهنمایی می کنن. امیدوارم با همین کیفیت به کارشون ادامه بدن.
این هتل تازه‌ساز و بسیار تمیز است. از نظر موقعیت مکانی هتل بیرون شهر و ابتدای جاده تهران قرار دارد و محل عبور و مرور کامیون‌ها و مسافرکش‌هاست. از جمله مشکلات هتل که به پذیرش نیز اطلاع داده شده ساعت نامناسب برای تمیز کردن اتاق‌ها و راهرو بود. نظافت اتاق‌ها از 8 صبح شروع می‌شد و صدای جاروبرقی و حرف زدن پرسنل به وضوح در اتاق‌های مجاور به گوش می‌رسید و همچنین ظهرها نیز راهروها جاروبرقی کشید...
به تمیزی دکوراسیون ایمنی و رفتار پرسنل امتیاز 4 میدم به خدمات، پذیرایی و صبحانه نمره 3. کیفیت و طعم غذای رستوران هم ناهار و هم شام هم امتیاز 1 میدم. همه این امتیاز دهی ها هم در حد هتل های ایرانی هست
من و خانوادم در عید سال 98 به مدت 4روز اقامت داشتیم همه چیز خوب و عالی بود.
سلام . من عید امسال 5 شب در این هتل اقامت داشتم نقاط نثبت این هتل تمیزی و نظافت و نوساز بودن و برخورد نسبتاً مناسب هتل می باشد . در مجموع با توجه به اینکه همدان هتل 5 ستاره ندارد بنظر من خانواده ها در اقامت در این هتل راضی خواهند بود
سلام به همه ما چند روز بصورت خانوادگی در هتل امیران 2 اسکان داشتیم خواستم تجربه خودم رو به اشراک بزارم هتل بیسار تمیز و اتاق ها بسیار شیک و امروزی تجهیز شده اند برخورد پرسنل مثل تمام همشهریان همدانی خود بسیار عالی و مهمان نواز بودند غذا هتل بسیار عالی بود مخصوصا" کباب هایشان فقط امیدوارم منو شب نیز متنوع تر بشود در آخر تشکر از همه پرسنل هتل امیران 2 که تعطیلات بسیار خوشی را برای ما...
هتل تمیز و خوبی بود و رفتا پرسنل هم خوب بود
نسبت به قیمتش، هتل خوب و تمیزی بود.
هتل بسیار شیک و مرتبف با کیفیت بالا و خدمات خوب و برخورد محترمانه. صبحانه با کیفیت. طراحی هتل بسیار شیک و مدرن و امکانات داخل اتاق نیز خوب بود.
هتل خیلی تمیز و خوبی بود. بنظرم کاملا ارزش داره که اقامت داشته باشید در این هتل
با سلام هتل امیران دو که ما یک شب اونجا اقامت داشتیم از نظر مکانی زیاد خوب نیست به دلیل وجود ماشین های شهرداری در جلوی درب هتل ولی اتاقی که داشتیم در طبقه آخر بود چشم انداز قشنگی داشت بسیار هتل مرتب و تمیز و زیبایی است پارکینگ مناسبی دارد کافی شاپ مسئول بسیار مودب و مهربان و وارد به کار دارد غذا هم خوب بود رفتار پرسنل پذیرش هم خوب بود
محل هتل اصلا جای مناسبی نیست دقیقا کنار جاده تهران همدان است با صدا و آلودگی بسیار زیاد . پرسنل هتل بسیار ناهماهنگ و بی تجربه هستن بنظر میرسه آموزش کافی ندیده اند. در مورد نظافت اتاقها بسیار بد عمل میشه در این چند روز تا غروب درگیر نظافت بودن با سرو صدای زیاد و بعضا اختلاف نظر در راهروی هتل . با وجود اینکه لیبل عدم ورود و نظافت را رو درب گذاشته بودم و مشغول استراحت بودم درب را باز کردند...
با توجه به تازه تاسیس بودن هنوز اوامل هتل ناهماهنگ هستن و بعضا در برخورد با مشتریان بی تجربه عمل می کنن. تمیز کردن اتاق بعد از خروج مسافر کامل رعایت نمیشه به طور مثال من چند بار به این هتل رفتم و هر بار هنوز موی مشتریان قبلی روی ملحفه ها بود. کافی شاپ نداره و نمیشه از مهمان پذیرایی مناسب کرد.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل امیران 2 همدان

مهمانان هتل امیران 2 همدان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل امیران 2 همدان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل امیران 2 همدان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل امیران 2 همدان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل امیران 2 همدان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.