هتل امیران 2 همدان

همدان، جاده ی تهران، ورودی شهرک فرهنگیان
3.7
امتیاز کاربران
97
نظرات کاربران

معرفی هتل امیران 2 همدان

هتل چهار ستاره امیران ۲ همدان در خرداد ماه سال ۱۳۹۷ افتتاح گردید. هتل امیران از نظر موقعیت مکانی در بهترین و مرتفع ترین نقطه ی شهر، از یک سو مشرف به منظره زیبای کوه الوند و از سوی دیگر مشرف به چشم انداز گسترده ی شهر همدان می باشد. این مجموعه با معماری خاص خود که الهام گرفته از آثار ایران باستان و سمبل های اصیل ایرانیست، آماده ی پذیرایی از شما میهمانان عزیز می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل امیران 2 همدان

امیران 2-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
علاءالدین
500,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 مهر
سه شنبه
500,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
500,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
500,000
تومان
30 مهر
جمعه
500,000
تومان
1 آبان
شنبه
500,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
500,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
500,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
500,000
تومان
5 آبان
چهارشنبه
500,000
تومان
6 آبان
پنجشنبه
500,000
تومان
7 آبان
جمعه
500,000
تومان
اقامت 24
500,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 مهر
سه شنبه
500,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
500,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
500,000
تومان
30 مهر
جمعه
500,000
تومان
1 آبان
شنبه
500,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
500,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
500,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
500,000
تومان
5 آبان
چهارشنبه
500,000
تومان
6 آبان
پنجشنبه
500,000
تومان
7 آبان
جمعه
500,000
تومان
هتل یار
500,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 مهر
سه شنبه
500,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
500,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
500,000
تومان
30 مهر
جمعه
500,000
تومان
1 آبان
شنبه
500,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
500,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
500,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
500,000
تومان
5 آبان
چهارشنبه
500,000
تومان
6 آبان
پنجشنبه
500,000
تومان
7 آبان
جمعه
500,000
تومان
امیران 2-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
هتل یار
500,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 مهر
سه شنبه
500,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
500,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
500,000
تومان
30 مهر
جمعه
500,000
تومان
1 آبان
شنبه
500,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
500,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
500,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
500,000
تومان
5 آبان
چهارشنبه
500,000
تومان
6 آبان
پنجشنبه
500,000
تومان
7 آبان
جمعه
500,000
تومان
اقامت 24
500,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 مهر
سه شنبه
500,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
500,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
500,000
تومان
30 مهر
جمعه
500,000
تومان
1 آبان
شنبه
500,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
500,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
500,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
500,000
تومان
5 آبان
چهارشنبه
500,000
تومان
6 آبان
پنجشنبه
500,000
تومان
7 آبان
جمعه
500,000
تومان
امیران 2-اتاق دوتخته برای یک نفر
اتاق دوتخته برای یک نفر
اقامت 24
385,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 مهر
سه شنبه
385,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
385,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
385,000
تومان
30 مهر
جمعه
385,000
تومان
1 آبان
شنبه
385,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
385,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
385,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
385,000
تومان
5 آبان
چهارشنبه
385,000
تومان
6 آبان
پنجشنبه
385,000
تومان
7 آبان
جمعه
385,000
تومان
علاءالدین
385,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 مهر
سه شنبه
385,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
385,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
385,000
تومان
30 مهر
جمعه
385,000
تومان
1 آبان
شنبه
385,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
385,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
385,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
385,000
تومان
5 آبان
چهارشنبه
385,000
تومان
6 آبان
پنجشنبه
385,000
تومان
7 آبان
جمعه
385,000
تومان
هتل یار
385,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 مهر
سه شنبه
385,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
385,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
385,000
تومان
30 مهر
جمعه
385,000
تومان
1 آبان
شنبه
385,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
385,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
385,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
385,000
تومان
5 آبان
چهارشنبه
385,000
تومان
6 آبان
پنجشنبه
385,000
تومان
7 آبان
جمعه
385,000
تومان
امیران 2-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
علاءالدین
600,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 مهر
سه شنبه
600,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
600,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
600,000
تومان
30 مهر
جمعه
600,000
تومان
1 آبان
شنبه
600,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
600,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
600,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
600,000
تومان
5 آبان
چهارشنبه
600,000
تومان
6 آبان
پنجشنبه
600,000
تومان
7 آبان
جمعه
600,000
تومان
هتل یار
600,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 مهر
سه شنبه
600,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
600,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
600,000
تومان
30 مهر
جمعه
600,000
تومان
1 آبان
شنبه
600,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
600,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
600,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
600,000
تومان
5 آبان
چهارشنبه
600,000
تومان
6 آبان
پنجشنبه
600,000
تومان
7 آبان
جمعه
600,000
تومان
اقامت 24
600,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 مهر
سه شنبه
600,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
600,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
600,000
تومان
30 مهر
جمعه
600,000
تومان
1 آبان
شنبه
600,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
600,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
600,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
600,000
تومان
5 آبان
چهارشنبه
600,000
تومان
6 آبان
پنجشنبه
600,000
تومان
7 آبان
جمعه
600,000
تومان
امیران 2-سوئیت پنج نفره امپریال
سوئیت پنج نفره امپریال
ای‌گردش
670,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 مهر
سه شنبه
670,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
670,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
670,000
تومان
30 مهر
جمعه
670,000
تومان
1 آبان
شنبه
670,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
670,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
670,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
670,000
تومان
5 آبان
چهارشنبه
670,000
تومان
6 آبان
پنجشنبه
670,000
تومان
7 آبان
جمعه
670,000
تومان
اقامت 24
800,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 مهر
سه شنبه
800,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
800,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
800,000
تومان
30 مهر
جمعه
800,000
تومان
1 آبان
شنبه
800,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
800,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
800,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
800,000
تومان
5 آبان
چهارشنبه
800,000
تومان
6 آبان
پنجشنبه
800,000
تومان
7 آبان
جمعه
800,000
تومان
هتل یار
800,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 مهر
سه شنبه
800,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
800,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
800,000
تومان
30 مهر
جمعه
800,000
تومان
1 آبان
شنبه
800,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
800,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
800,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
800,000
تومان
5 آبان
چهارشنبه
800,000
تومان
6 آبان
پنجشنبه
800,000
تومان
7 آبان
جمعه
800,000
تومان
علاءالدین
800,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 مهر
سه شنبه
800,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
800,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
800,000
تومان
30 مهر
جمعه
800,000
تومان
1 آبان
شنبه
800,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
800,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
800,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
800,000
تومان
5 آبان
چهارشنبه
800,000
تومان
6 آبان
پنجشنبه
800,000
تومان
7 آبان
جمعه
800,000
تومان

امکانات اتاق های هتل امیران 2 همدان

چای ساز
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
صبحانه در اتاق
فضائی برای پياده روی
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
چايخانه سنتی
رستوران بام
سالن همايش
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
سالن تشريفات
خدمات تهيه بليط
لباسشویی
بازی ویدئویی
زنگ هشدار
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
ترانسفر رفت با هزینه
زمین ورزشی
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
گشت نیم روزی
سرویس حرم
سیستم سرمایش
اب معدنی رایگان
نمای فضای سبز
پذيرش 24 ساعته
تالار عروسی
سالن چند منظوره
مسلط به زبان ترکی استانبولی
مسلط به زبان آلمانی
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
حوله حمام
خدمات اینترنتی
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
کف پوش موکت
شام در اتاق
رخت آویز
مینیبار
سالن كنفرانس
فكس
پرداخت ویزا و مسترکارت
لوازم بهداشتی
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
پارکینگ در اطراف هتل
رستوران در هتل
پارکینگ در هتل
اینترنت بی سیم
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
خدمات بيدار باش
تالار
صندوق امانات
لابی
رستوران
تلويزيون LCD در لابی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
پاركينگ
خدمات خشکشویی
آسانسور
اعلام حریق
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
نمازخانه
پارکینگ
دستگاه خودپرداز
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
ماساژ
اتاق چمدان
اطفای حریق
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
خشکشویی (لاندری)
مسلط به زبان انگليسی
آژانس مسافرتی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
تالار پذیرایی
کافی‌شاپ
وسایل بدنسازی
خشکشویی
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
سالن ورزش
بیلیارد
آرایشگاه
اتاق سیگار
فروشگاه
میز بیلیارد
اينترنت (Wifi)
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
سالن بیلیارد غیررایگان
سالن بدنسازی رایگان
دراور
سالن ورزشی
کمد لباس
حوله
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
تلفن
لابی
ماساژ غیررایگان
پله اضطراری
رستوران ایرانی
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
پارکینگ سرپوشیده
سیستمسرمایشوگرمایش

آدرس هتل امیران 2 همدان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل امیران 2 همدان

(97 نظر)
نقاط قوت:
شیک و تمیز
نقاط ضعف:
شیک و تمیز
هتل عالی هست و پرسنل خوش برخوردی دارد.
نقاط قوت:
ما سه شب اقامت داشتیم از ۳۱ شهریورتا سه مهر و در ایام تخفیف اسنپ تریپ گرفتیم. به طور کلی بوفه صبحانه عالی با تنوع بالا، ناهار وشام استفاده نکردم نظری ندارم، فقط یکم از مرکز شهر دوره ولی بسیار شیک هست نسبت به هتل های همدان از لحاظ نظافت بسیار تمییز همه انتظارات شما رو از یه هتل سه ستاره تامین میکنه
نقاط ضعف:
ما سه شب اقامت داشتیم از ۳۱ شهریورتا سه مهر و در ایام تخفیف اسنپ تریپ گرفتیم. به طور کلی بوفه صبحانه عالی با تنوع بالا، ناهار وشام استفاده نکردم نظری ندارم، فقط یکم از مرکز شهر دوره ولی بسیار شیک هست نسبت به هتل های همدان از لحاظ نظافت بسیار تمییز همه انتظارات شما رو از یه هتل سه ستاره تامین میکنه
حتما طبقات بالا رو هماهنگ کنید منظره خوبی داره
نقاط قوت:
تمیزی هتل قیمت خیلی مناسب
نقاط ضعف:
تمیزی هتل قیمت خیلی مناسب
من در یک‌سفر‌کاری مجبور به اقامت شدم در شهر همدان. هتل ظاهر بسیار خوب و تر و تمیزی‌داره. اتاق ها هم بسیار تمیز‌بود،‌سرویس خیلی خوب بود.تهویه برای من که بسیار گرمایی هستم رضایت بخش بود. کارکنان پذیرش و رستوران خیلی خوب و خوش برخورد بودن. اما چیزی از نکات بهداشتی و کرونایی ندیدم، تمیز بود،‌اما نوشته ای نبود که بگه ضد عفونی شده. بهتر بود اگر یک الکل‌یک‌نفره تو اتاق میبود. اما واقعا کیفیت غذا پایین بود. من بشقاب سوخاری برای شام داشتم، همه چیز‌سوخاری شرکتی و بی‌کیفیت بود.میگو فاجعه بود و مزه بدی داشت. بیشتر‌پودر سوخاری بود تا مرغ یا میگو. و وعده صبحانه هم خوب داشت هم بد.املت و عدسی و حلیم بد نبود، اما در تمام زندگیم سوسیسی به این ضعیفی ندیدم. من حداقل ۳ روز در‌ماه را در هتل های مختلف هستم. اما این سوسیس در حد هتل ۳ ستاره یا اقامتگاه دوستاره بود. در‌مجموع من از اقامت خودم خیلی راصی بودم، ولی تجربه من میگه از بیرون غذا تهیه کنید،بهتره. ولی خود هتل عالیه.ممنون از همه کارکنان زحمتکش هتل
نقاط قوت:
نظافت خوب و تنوع صبحانه گرم
نقاط ضعف:
نظافت خوب و تنوع صبحانه گرم
خوب بوده است
نقاط قوت:
اتاق بزرگ، صبحانه عالی
نقاط ضعف:
اتاق بزرگ، صبحانه عالی
نقاط قوت:
تمیز نوساز
نقاط ضعف:
ندیدم
نقاط قوت:
عالی بود هرموقع که بنده به همدان سفرکنم این هتل گزینه اول من هست واقعا عالیه ازمدیریت محترم وپرسنل هتل واقعا تشکرمیکنم بابت زحماتی که برای رفاه میهمان میگذارند
نقاط ضعف:
فقط ضعف این هتل تنوع صبحانه بودکه نداشت سرمایش اتاقهاباتوجه این گرمای هواجوابگونیست
نقاط قوت:
برخورد مناسب پرسنل نظافت خوب بود
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
پارکینگ مسقف برخورد خوب پرسنل تهویه خوب
نقاط ضعف:
صبحانه نسبت به هتل های ۴ ستاره ضعیف بود سرویس بهداشتی کوچک
نقاط قوت:
برخورد بسیار عالی و محترمانه پذیرش و پرسنل رستوران
نقاط ضعف:
سیستم خنک کننده اتاق مناسب نبود تعداد کم میز های رستوان برای صبحانه نسب به تعداد مسافران
نقاط قوت:
نظافت و تمیزی و حس آرامش واقعا عالی بود. من و خانواده خیلی راضی بودیم و لذت بردیم.
نقاط ضعف:
تنها نکته منفی بنظرم نبود تنوع در صبحانه بود به نسبت هتل های چهار ستاره دیگه.
بسیار تمیز ، خوش برخورد ، دسترسی عالی
نقاط قوت:
خیلی تمیز بود ، برخورد پرسنل خیلی عالی بود
نقاط ضعف:
سیستم تهویه خوب خنک نبود بدون باز کردن پنجره گرم بود مجبور بودیم پنجره باز کنیم
نقاط قوت:
هنل و امکانات آن زیبا و شیک بود سرویس بهداشتی تمیز اتاقهای بزرگ. کمد بسیار کتری برقی ، سشوار، تلویزیون ، یخچال به روز بود
نقاط ضعف:
دو خانواده بودیم و دو اتاق ابتای تیر ۱۴۰۰ احساس کردم ملحفه ها تعویض نشده و فقط ساف و مرتب کردن. از ملحفه های خودم استفاده کردم اتاق دوم هم سری دوش شکسته بود اتاق اول شیر دوش خراب بود با اینکه هتل کاملا نوساز بود داره رو به خرابی میره
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان آسانسور های بزرگ پارکینگ بزرگ ومسقف
نقاط ضعف:
نظافت اتاق در حد معمولی بود.سروصدا جریان آب اتاق جفتی به گوش میرسه.کیفیت تخت خواب و بالشت ها پایین بود.موکت اتاق یه مقدار کثیف بود. کیفیت غذای رستوران به قیمت آن همخوانی نداشت.
بسیار خوش برخورد بودند از پذیرش تا حمل بار و پرسنل رستوران و...
امکانات هتل کم بود ولی از نظر تمیزی ونظافت عالی بود
نقاط قوت:
خیلی عالیییییی خدایی تواستان همدان تکه همه جوره عالیه کارمنداش خیلی مودب وباشخصیت ووظیفه شناس هستن من چندین باراقامت داشتم یکبارهم نشده که ناراضی باشم وهمیشه این هتل انتخاب اولمه باتشکرازمدیریت هتل
نقاط ضعف:
نداشت
در کل خوب بود میتونه بهتر باشه دیوارا خیلی نازکن تخت دابلش هم راحت نبود
هتل عالی بود👌👌
نقاط قوت:
کلا هتلی خوبی بوده برای اقامت راحت است
نقاط ضعف:
صبحانه هتل بعنوان هتل بین المللی و درجه ۴ قابل قبول نبوده برنامه ریزی برای در اختیار قرار دادند اینترنت خوب نبود
نقاط قوت:
نظافت اتاق‌ها و ‌برخورد پرسنل خوب بود
نقاط ضعف:
منوی رستوران و کیفیت غذاها خوب نبود
نقاط قوت:
مسئول پذیرش خیلی خوش برخورد بودن تمیزی اتاق نسبت به قیمت عالی
نقاط ضعف:
ندیدم
نقاط قوت:
صبحانه عالي برخورد پرسنل عالي
نقاط ضعف:
روي ملحفه ها موي ريز بود و شب هم بوي فاضلاب مي آمد
نقاط قوت:
برخورد عالی پرسنل کیفیت خوب صبحانه و غذای رستوران هتل پارکینگ سرپوشیده و روباز دسترسی خوب به هتل اتاق های خوب
نقاط ضعف:
نظافت اتاق ها میتونست بهتر باشه نداشتن سرویس ایرانی در اتاق (که البته توی هر طبقه سرویس ایرانی وجود داشت)
نقاط قوت:
منو بوفه صبحانه باتنوع و عالی تمیز و مرتب عالی
نقاط ضعف:
فقط مشکلش این بود که سرویس بهداشتی توالت ایرانی نداشت
نقاط قوت:
برخورد خوب رزرویشن کیفیت و کمیت صبحانه سیستم گرمایش
نقاط ضعف:
سروصدای بیش از حد اتوبان کنار هتل سروصدای سیفون اتاقهای بالا و کناری نبود پنجره و نورگیر مناسب اتاق سرویس نظافت اتاق خیلی بد
نقاط قوت:
تخت خوب
نقاط ضعف:
عدم اتصال اینترنت گرونی غذاها و کیفیت پایین و حجم کم
نقاط قوت:
عالی عالییییییییی از۵ستاره هم بهتره
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
نظافت برخورد پرسنل
نقاط ضعف:
کیفیت غذا
در کل عملکرد کارکنان خیلی خوب بود
نقاط قوت:
عالی عالی خدایی
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
مسعولان بااخلاق
نقاط ضعف:
نداشت
همه چیز خوب بود حتما تجربه کنید
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
عالی بوددرحدهتل ۵ستاره
نقاط ضعف:
هتل درمسیراتوبان فقط صدای ماشین زیاده
نقاط قوت:
موقعیت مکانی مناسب هتل (در ورودی شهر همدان از سمت تهران - ساختمان هتل کاملا مشخصه) برخورد پرسنل عالی بود. ویو اتاق ها مخصوصا اتاق های دارای ۲ پنجره خیلی زیباست . پارکینگ سرپوشیده با ظرفیت بالا غذا های لذیذ خوشمزه در منو شام و نهار
نقاط ضعف:
با توجه به شرایط کرونا بیشتر هتل ها دیگه صبحانه رو بصورت سلف سرویس برگزار نمی کنن و پکیج می دن. بنظر من تا زمان عادی شدن شرایط اگه این کار رو بکنن بهتره . (نظر شحصی بنده است، بااینکه هیچی سلف سرویس نمیشه !) با توجه به سرد شدن هوا، سیستم تهویه تنها بر روی حالت گرم (بخاری) کار می کرد . بهمین خاطر مجبور شده بودیم پنجره رو باز کنیم که باعث شده بود صدای کامیون ها و آلودگی غیر عادی اون شب بشدت آزار دهنده باشه (البته موضوع آلودگی ربطی به هتل نداره و جزو معایب هتل نیست. این مطلب رو تنها بعنوان تجربه سفر به این هتل عنوان کردم)
نقاط قوت:
ما در تاریخ ۸ مهر مهمان این هتل بودیم اتاق ها بزرگ و تمیز با دکوراسیون زیبا بودن .ویوی خیلی خوبی داشت .رفتار پرسنل و رسیدگی هم خوب بود.با این افر سه شب اقامت یک شب رایگان هم واقعا به صرفه بود. پارکینگ سرپوشیده هم از دیگر نکات قوت هتل است.
نقاط ضعف:
در دوران کرونا از هتل چهارستاره انتظار میرفت بهداشت بیشتر رعایت بشه.زدن ماسک اجباری نبود و حتی برخی پرسنل هم در زمان صرف صبحانه ماسک نداشتن! و این نکته ی خیلی بدی بود. بهتر بود برای رعایت بیشتر بهداشت صبحانه سلف رو یکی از افراد مجموعه با ماسک و دستکش به میزان و انتخاب خودمون میکشید.نه اینکه هرکسی بدون ماسک خودش بکشه.کاری که تو اکثر هتل ها الان داره انجام میشه . صبحانه خوب بود اما در حد هتل چهارستاره نبود.
خوب بود
من بخاطر کار به همدان مدام سفر دارم همیشه امیران ۲رو انتخاب میکنم هتلی با پرسنل عالی مودب خوش رو تمیزی هتل هم خوبه اتاقهاش هم بزرگ و خوبن صبحانه هم خیلی خوبه ولی کاش منو ی غدای گرمش رو بیشتر کنن من در کل خیلی راضی هستم و بجز اونجا جایی دیگه نمیرم
نقاط قوت:
سه روز در این هتل اقامت داشتیم. اتاق کاملا تمیز و مرتب ،درخواست از پذیرش به سرعت انجام میشد ،برخورد کارکنان عالی بود صبحانه خوب و کامل بود در کل بسیار راضی بودیم و اقامت خوبی داشتیم در این هتل
نقاط ضعف:
صدای آب هنگام باز کردن اتاق های مجاور کمی اذیت میکرد ،
نقاط قوت:
ولکامینگ به موقع رسپشن خوش برخورد با چک این سریع سرو صبحانه تمیز و مرتب در حد ۴ ستاره تمیزی و مرتبی اتاق قابل قبول مجموعا راضی بودیم
نقاط ضعف:
از نظر مکانی فعلا در منطقه کارگاهی احداث پل واقع شده و دسترسی یه کم مشکل ونکته منفی نداشت
پرسنل خوب و خوش برخورد
هتل خوب و کارکنان مودبی دارد و بنده بسیار راضی هستم مخصوصا پارکینگ اختصاصی مهمانان ، از صبحانه و رستوران هم رضایت کامل دارم. منوی رستوران می توانست کامل تر باشد، کلا از هتل های است که در سفر بعدی انتخاب اول است. البته مشکلات مقطعی هم دارد همچون کارگاه پل سازی در خیابان ورودی هتل که دسترسی به هتل را از شهر همدان کمی سخت کرده است.
هتل امیران ۲ هتل بسیار عالی و تمیزی بود و اتاق بزرگ و مناسبی را در اختیار ما قرار دادند. خانمی که مسئول پذیرش بودند، اخلاق خیلی خوبی داشتند. صبحانه هتل خیلی خوب بود. در کل ما خیلی راضی بودیم. با اینکه ورود ما ۱۳ مرداد بود، ولی طبق پیشنهاد ویژه به ازای دو شب اقامت، ی شب اقامت رایگان در اختیار ما قرار ندادند. احتمالا از این به بعد این پیشنهاد ویژه برقرار هست.
هتل تازه ساز ولی امکانات ابتدایی هستن اتاق ۳تخت کوچک بود و کیفیت غذا و بهداشت دوران کرونا خوب نبود مواد ضد عفونی نبود سرو صبحانه باید توسط کارکنان انجام بشه که اینطور نبود مسافرین در رستوران ماسک نداشتن کسی هم تذکر نمی داد
عالی و خوش برخورد
معطلی زیاد در هنگام ورود، ساعت ۱۵:۳۰ اتاق رو تحویل دادن، صدای واحد‌های بغلی به راحتی منتقل میشد، اتاق هم بسیار کوچیک بود
هتل نوساز و خوبی است رفتار کارکنان بسیار محترم و من در مدت یک شب اقامت در این هتل مشکلی ندیدم
یکی از هتل های خبلی خوب همدانه، چون نسبتا جدیده و تمیز،
تمیز،. مرتب، پرسونل محترم، بی سر و صدا و آرام
من به مدت 2 شب در این هتل اقامت داشتم، با توجه به اینکه همیشه در سفرم و هتل 4 و 5 ستاره زیاد میرم: اولین چیزی که نظرتون رو جلب میکنه شلوغی و سر و صدای زیاد به دلیل برگزاری مراسم هست. رفتار کارکنان محترمانه س، کیفیت غذا متوسط، تمیزی اتاق ها خیلی خوب، و تنوع صبحانه مناسب هست. از نظر دسترسی هم وقتی از تهران میرین، در دسترس ترین هتل هست. قیمت های کافی شاپ هتل هم به نظرم بالاست. در کل این هتل رو پیشنهاد میکنم.
نقاط قوت:
خیلی راضی بودیم از برخورد و حسن پذیراییشون
نقاط ضعف:
ملاحظه نشد
نقاط قوت:
همه چی خوب بود
نقاط ضعف:
مشکل خاصی نداشت
به نظر من بهترین هتل همدانه. نوسازه و اتاقها خیلی تمیز و نورگیره. برخورد پرسنل عالیه. کیفیت غذا خیلی خوبه. منوی صبحانش هم واقعا تکمیله. ۵_۶ مدل غذای گرم در کنار صبحانه سرد. انواع نوشیدنیهای سرد و گرم. فضای دنج و زیبا. در کل عالی بود. تنها مشکل هتل موقعیتشه که ورودی شهره و به بازار و اماکن دیدنی خیلی نزدیک نیست. که البته اگر ماشین شخصی داشته باشین دیگه موردی نداره.
در حد هتل 4 ستاره نبود صبحانه تنوع نداشت کیفیت چندانی هم نداشت اولین اتاقی که رزرو کردیم خیلی پر سرو صدا بود وقتی به مسولان گفتیم گفتند به خاطر سیستم تهویه هوای هتل هست خوبختانه اتاق ما را عوض کردن که البته اون هم چندان تعریفی نداشت
نقاط قوت:
همه چیزش خوب بود خدایی
نقاط ضعف:
امیران ۲ کاملا خارج از شهر و دور از مکانهای تفریحی بود اما امیران۱ نزدیک همه محل های تفریحیه
نقاط قوت:
در مجموع خوب بود
نقاط ضعف:
امکانات ضعیف بود
از همه نظر عالی بود .
باسلام،من مهر ۹۸ به مدت دو شب اقامت داشتم، به دلیل نوساز بودن هتل خوب بود،والا هیچ مورد و نشانه ای از هتل ۴ ستاره بین المللی دیده نمی شد.به محض رسیدن به هتل،خودمان چمدان ها را به اتاق بردیم و کسی نبود که به رسم هتل های ۴ ستاره از مهمان استقبال کنند،خیلی معمولی در حد مسافرخانه بود.برخورد پرسنل خوب ،لابی شیک(نوساز بودن هتل)کلا خالی از پرسنل بود و نیروی انسانی متخصص دیده نشد،صبحانه معمولی و شارژ خیلی دیر انجام می شد.به دلیل نزدیک بودن به جاده کمربندی، صدای بوق ودود زیاد ماشین های سنگین در تمام مدت
متاسفانه در ایران درجه بندی هتل ها استاندارد نیست. هتل امیران ظاهر شیکی داره و تمیز هست (چون نوساز هست) اما دیوار بین اتاق ها بحدی بی کیفیت هست که با صدای زنگ موبایل اتاق کنتری بیدار میشدم و صدای آب از حمام اتاق بالایی بشدت آزار دهنده است. اینترنت بسیار بسیار ضعیف هست پرسنل هم برای هتلداری آموزش داده نشدن و این در بیشتر هتلهای ایران همینطوره اندازه اتتق ها هم خیلی کوچیک هست
نقاط قوت:
بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
هیچی مشاهده نشد
نقاط قوت:
بسیار عالی
نقاط ضعف:
اصلا ندیدم
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
نقصی نداشت
با سلام.قبلا تجربه اقامت در هتل اميران 1 رو داشتيم و تصميم گرفتيم اينبار هتل اميران 2 رو امتحان كنيم. نيمه شب به هتل رسيديم.اتاق و سرويس بهداشتي تميز بود ولي ملحفه و رو بالشي ها پر از مو بود بحدي كه درخواست داديم كاري بكنند كه در نهايت دو عدد ملحفه تحويل ما دادند!! شيفت صبح موضوع رو اطلاع داديم و اظهار تاسف كردند و گفتند شيفت شب بايد اتاق رو براي شما عوض ميكرد.بهرحال اقامت دلچسبي نداشتي...
تمیزی هتل و اتاقی که اقامت داشتیم عالی بود ، برخورد کارکنان خوب و محترمانه بود و در مجموع به عنوان یک هتل معروف تونست خاطره خوبی رو برای ما رقم بزنه . فقط نتونستیم از اینترنت هتل استفاده کنیم و این زیاد جالب نبود .
سه شب تو این هتل موندیم هتل خیلی تمیز بود صبحانه خوب بود پرسنل مهربون و خوش برخورد بودند اما اتاق خیلی کوچیک بود
نقاط قوت : پاکیزگی و تمیزی اتاق ها در حد قابل قبول،نوع برخود پرسنل هتل خوب ، امکانات داخل اتاق قابل قبول و صبحانه نسبتا کامل با کیفیت مطلوب سرو می شود. همچنین موقعیت قرارگیری هتل در ورودی اصلی شهر به دور از ترافیک درون شهری از نکات مثبت هتل به شمار می آید نقاط ضعف : مسیر ورود و خروج به هتل بدون کند رو و مستقیما از داخل میدان صورت می گیرد که خیلی نامناسب و خطرآفرین هست.فاقد چشم انداز جذاب ، فقط در برخی اتاق ها چشم انداز شهری مطلوبی ارائه می دهد و اما مهمترین نقطه ی ضعف ، عدم عایق بندی مناسب صوتی برای اتاق هاست که با توجه به قرارگیری ورودی اتاق ها در فیلتری های مشترک با مساحت کم ، صدا به راحتی منتقل شده و موجبات سلب آسایش از مسافران را فراهم می کند.
از توی سایت تخت اضافی سفارش داده بودم اما برام ۱ پتو - ۱ متکی و ا ملحفه و تشک سفری (به ضخامت حداکثر ۲ سانتی متر که تا کرده بودن و زیر بغل خدمه بود ) برام آوردن تحویل نگرفتم و چندین مرتبه با پذیرش صحبت کردم که بهم تشک خوش خواب بدن نهایتا ندادن و منم شب روی زمین خوابیدم ساعت ۹:۴۰ دقیقه برای صبحانه رفتیم و بعضی از ظرفها مثل تخم مرغ آب پز خالی بود و می گفتن دیگه پر نمی کنیم . با اصرار من برام‌ تخم مرغ آب پز آوردن دور و ور هتل هیچ چیز قابل توجهی نبود (هتل توی ورودی شهره نه توی شهر) تنها نکته مثبت هتل نظافتش بود
جای قشنگ تختخواب راجت و تمیز کارکنان حرفه ای اقامت خوبی داشتم تو این هتل
نقاط قوت:
اتاق های تمیز و راحت. برخورد خوب کارمندان هتل.
نقاط ضعف:
مسافر عرب در این هتل زیاد بودند که بسیار شلوغ و پر صدا بودند. صدا به راحتی از راهرو به داخل اتاق می آمد.
درخواست تعویض وسایل خراب اتاق رو داشتم مانند سطل زباله سرویس بهداشتی و سر دوش. انجام نشد
نقاط قوت:
برخوردشون دکوراسیون هتل لابی خوب بود
نقاط ضعف:
غذای رستوران کیفیت لازمو نداشت اتاقها اصلا در حد هتل ۴ ستاره نبودن درکل معمولی بود
با سلام. ما طی سفر به همدان در این هتل ۱ شب اقامت داشتیم. هتل ساختمان زیبا و بزرگی داره در هفت طبقه. بسیار تمیزه. پرسنل بسیار با ادب و مدیریت به بهترین وجه ممکن. پارکینگ جادار و تنوع صبحانه خیلی خوب. غذا کمی به لحاظ کیفیت از خود هتل پایینتر بود. اتاق ما زیبا. تمیز و شیک بود. بهترین قسمت این بود که شب وقتی خسته از گردش رسیدیم هتل با یک مینی بار پر از خوراکی مواجه شدیم. البته هزینه جدا دریافت میشه اما خوب بود. و اینکه برخلاف خیلی از هتلها آب معدنی در کنار کتری برقی بود که خوشایند بود. ملحفه و حوله ها تمیز. و سرویس بهداشتی قبل از حضور مهمان ضدعفونی میشه. پرسنل در مورد محل های دیدنی و خرید سوغاتی با صبر و حوصله راهنمایی می کنن. امیدوارم با همین کیفیت به کارشون ادامه بدن.
این هتل تازه‌ساز و بسیار تمیز است. از نظر موقعیت مکانی هتل بیرون شهر و ابتدای جاده تهران قرار دارد و محل عبور و مرور کامیون‌ها و مسافرکش‌هاست. از جمله مشکلات هتل که به پذیرش نیز اطلاع داده شده ساعت نامناسب برای تمیز کردن اتاق‌ها و راهرو بود. نظافت اتاق‌ها از 8 صبح شروع می‌شد و صدای جاروبرقی و حرف زدن پرسنل به وضوح در اتاق‌های مجاور به گوش می‌رسید و همچنین ظهرها نیز راهروها جاروبرقی کشید...
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
ندیدم
نقاط قوت:
فضای داخلی هتل و اتاق ها بسیار مناسب و تمیز است . برخورد پرسنل بسیار مودبانه و عالی است.
نقاط ضعف:
نکته منفی ندیدم. پیشنهاد:اگر هتل محوطه سازی مناسبی داشته باشد برای پذیرش مسافر جذاب تر خواهد بود. بهتراست صبحانه با نان گرم سرو شود .
به تمیزی دکوراسیون ایمنی و رفتار پرسنل امتیاز 4 میدم به خدمات، پذیرایی و صبحانه نمره 3. کیفیت و طعم غذای رستوران هم ناهار و هم شام هم امتیاز 1 میدم. همه این امتیاز دهی ها هم در حد هتل های ایرانی هست
من و خانوادم در عید سال 98 به مدت 4روز اقامت داشتیم همه چیز خوب و عالی بود.
برخورد کارکنان مناسب. اطاق تمیز . کیفیت تجهیزات خیلی خوب
نقاط قوت:
نوساز بوددن تمییزی و نظافت عالی رفتار کارکنان بسیار مودبانه
نقاط ضعف:
آیراد در آسانسور های هتل کندی در انجام برخی خدمات
پرسنل ‌پذیرش عالی ، پرسنل بدرقه خوب ، اتاق ۳ تخته بزرگ و خوب با چشم انداز زیبا ، پارکینگ سرپوشیده بزرگ، خروجی خودرو با توجه به اتوبانی بودن اطراف بسیار خطرناک ، کلا ورود و خروج با دعای خیر مادر انجام میشه ، تنوع صبحانه معمولی
نقاط قوت:
همه چی عالی بود نوساز و تمیز
نقاط ضعف:
نداشت اصلا
- سر و صدا از سایر اتاقها به گوش میرسید - خدمه هتل در ارائه خدمات بی تجربه و البته بی تفاوت هستند. - پارکینگ نامرتب و استفاده از بخشهایی از فضای پارکینگ به عنوان انبار مواد غذایی و ... - نظافت اتاقها خوب بود _ وای فای اتاق بدلیل پهنای باند کم یا ... عملا کار نمیکرد
نقاط قوت:
بهداشت اتاق عالی کیفیت غذاها عالی برخورد پرسنل عالی همه چیز عالی
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی دیده نشد
نقاط قوت:
راضی بودیم از هتل
نقاط ضعف:
چیزی مشاهده نشد
سلام . من عید امسال 5 شب در این هتل اقامت داشتم نقاط نثبت این هتل تمیزی و نظافت و نوساز بودن و برخورد نسبتاً مناسب هتل می باشد . در مجموع با توجه به اینکه همدان هتل 5 ستاره ندارد بنظر من خانواده ها در اقامت در این هتل راضی خواهند بود
سلام به همه ما چند روز بصورت خانوادگی در هتل امیران 2 اسکان داشتیم خواستم تجربه خودم رو به اشراک بزارم هتل بیسار تمیز و اتاق ها بسیار شیک و امروزی تجهیز شده اند برخورد پرسنل مثل تمام همشهریان همدانی خود بسیار عالی و مهمان نواز بودند غذا هتل بسیار عالی بود مخصوصا" کباب هایشان فقط امیدوارم منو شب نیز متنوع تر بشود در آخر تشکر از همه پرسنل هتل امیران 2 که تعطیلات بسیار خوشی را برای ما...
هتل تمیز و خوبی بود و رفتا پرسنل هم خوب بود
نسبت به قیمتش، هتل خوب و تمیزی بود.
هتل بسیار شیک و مرتبف با کیفیت بالا و خدمات خوب و برخورد محترمانه. صبحانه با کیفیت. طراحی هتل بسیار شیک و مدرن و امکانات داخل اتاق نیز خوب بود.
هتل خیلی تمیز و خوبی بود. بنظرم کاملا ارزش داره که اقامت داشته باشید در این هتل
با سلام هتل امیران دو که ما یک شب اونجا اقامت داشتیم از نظر مکانی زیاد خوب نیست به دلیل وجود ماشین های شهرداری در جلوی درب هتل ولی اتاقی که داشتیم در طبقه آخر بود چشم انداز قشنگی داشت بسیار هتل مرتب و تمیز و زیبایی است پارکینگ مناسبی دارد کافی شاپ مسئول بسیار مودب و مهربان و وارد به کار دارد غذا هم خوب بود رفتار پرسنل پذیرش هم خوب بود
محل هتل اصلا جای مناسبی نیست دقیقا کنار جاده تهران همدان است با صدا و آلودگی بسیار زیاد . پرسنل هتل بسیار ناهماهنگ و بی تجربه هستن بنظر میرسه آموزش کافی ندیده اند. در مورد نظافت اتاقها بسیار بد عمل میشه در این چند روز تا غروب درگیر نظافت بودن با سرو صدای زیاد و بعضا اختلاف نظر در راهروی هتل . با وجود اینکه لیبل عدم ورود و نظافت را رو درب گذاشته بودم و مشغول استراحت بودم درب را باز کردند...
با توجه به تازه تاسیس بودن هنوز اوامل هتل ناهماهنگ هستن و بعضا در برخورد با مشتریان بی تجربه عمل می کنن. تمیز کردن اتاق بعد از خروج مسافر کامل رعایت نمیشه به طور مثال من چند بار به این هتل رفتم و هر بار هنوز موی مشتریان قبلی روی ملحفه ها بود. کافی شاپ نداره و نمیشه از مهمان پذیرایی مناسب کرد.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل امیران 2 همدان

مهمانان هتل امیران 2 همدان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل امیران 2 همدان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل امیران 2 همدان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل امیران 2 همدان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل امیران 2 همدان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.