هتل زیارت گرگان

گرگان، انتهای بلوار ناهارخوران، روستای زیارت گرگان
3.3
امتیاز کاربران
83
نظرات کاربران

معرفی هتل زیارت گرگان

هتل زیارت با مساحت ۲۰۰۰ متر مربع در روستای خوش آب و هوای زیارت در انتهای جاده زیبا و خاطر انگیز ناهار خوران گرگان واقع شده است. روستای زیارت به دلیل وجود آب و هوایی روح انگیز موجب جذابیت بیشتر این هتل شده است. از امتیازات این هتل اتاق های رو به مناظر زیبای طبیعی و امکان گشت های تفریحی می باشد. این هتل با کارکنان مجرب آماده پذیرایی از شما مهمانان گرامی می باشند تا اقامتی خاطره انگیز را برایتان رقم بزنند.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل زیارت گرگان

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
780,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 تیر
جمعه
780,000 تومان
23 تیر
شنبه
780,000 تومان
24 تیر
یکشنبه
780,000 تومان
25 تیر
دوشنبه
780,000 تومان
26 تیر
سه‌شنبه
780,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
780,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
780,000 تومان
29 تیر
جمعه
780,000 تومان
30 تیر
شنبه
780,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
780,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
780,000 تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
780,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 تیر
جمعه
780,000 تومان
23 تیر
شنبه
780,000 تومان
24 تیر
یکشنبه
780,000 تومان
25 تیر
دوشنبه
780,000 تومان
26 تیر
سه‌شنبه
780,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
780,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
780,000 تومان
29 تیر
جمعه
780,000 تومان
30 تیر
شنبه
780,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
780,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
780,000 تومان
اتاق یک تخته
هتل یار
780,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 تیر
چهارشنبه
780,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
780,000 تومان
29 تیر
جمعه
780,000 تومان
30 تیر
شنبه
780,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
780,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
780,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته
ای‌گردش
1,273,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 تیر
جمعه
1,273,000 تومان
23 تیر
شنبه
1,273,000 تومان
24 تیر
یکشنبه
1,273,000 تومان
25 تیر
دوشنبه
1,273,000 تومان
26 تیر
سه‌شنبه
1,273,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
1,273,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
1,273,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,273,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,273,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,273,000 تومان
اتاق دو تخته
اقامت 24
1,273,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 تیر
جمعه
1,273,000 تومان
23 تیر
شنبه
1,273,000 تومان
24 تیر
یکشنبه
1,273,000 تومان
25 تیر
دوشنبه
1,273,000 تومان
26 تیر
سه‌شنبه
1,273,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
1,273,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
1,273,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,273,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,273,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,273,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,273,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
1,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 تیر
جمعه
1,300,000 تومان
23 تیر
شنبه
1,300,000 تومان
24 تیر
یکشنبه
1,300,000 تومان
25 تیر
دوشنبه
1,300,000 تومان
26 تیر
سه‌شنبه
1,300,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
1,300,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
1,300,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,300,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,300,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,300,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,300,000 تومان
اتاق دو تخته
هتل یار
1,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 تیر
چهارشنبه
1,300,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
1,300,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,300,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,300,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,300,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,300,000 تومان
سوییت برای دو نفر
ایران هتل آنلاین
1,630,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 تیر
جمعه
1,630,000 تومان
23 تیر
شنبه
1,630,000 تومان
24 تیر
یکشنبه
1,630,000 تومان
25 تیر
دوشنبه
1,630,000 تومان
26 تیر
سه‌شنبه
1,630,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
1,630,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
1,630,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,630,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,630,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,630,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,630,000 تومان
سوئیت 2 تخته ( یک خوابه)
هتل یار
1,630,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 تیر
چهارشنبه
1,630,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
1,630,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,630,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,630,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,630,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,630,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
هتل یار
1,545,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 تیر
چهارشنبه
1,545,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
1,545,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,545,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,545,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,545,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,545,000 تومان
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
1,550,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 تیر
جمعه
1,550,000 تومان
23 تیر
شنبه
1,550,000 تومان
24 تیر
یکشنبه
1,550,000 تومان
25 تیر
دوشنبه
1,550,000 تومان
26 تیر
سه‌شنبه
1,550,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
1,550,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
1,550,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,550,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,550,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,550,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,550,000 تومان
سه تخته
ای‌گردش
1,615,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 تیر
جمعه
1,615,000 تومان
23 تیر
شنبه
1,615,000 تومان
24 تیر
یکشنبه
1,615,000 تومان
25 تیر
دوشنبه
1,615,000 تومان
26 تیر
سه‌شنبه
1,615,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
1,615,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
1,615,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,615,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,615,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,615,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
1,615,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 تیر
جمعه
1,615,000 تومان
23 تیر
شنبه
1,615,000 تومان
24 تیر
یکشنبه
1,615,000 تومان
25 تیر
دوشنبه
1,615,000 تومان
26 تیر
سه‌شنبه
1,615,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
1,615,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
1,615,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,615,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,615,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,615,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,615,000 تومان
سوئیت 3 تخته (یک خوابه )
هتل یار
1,885,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 تیر
چهارشنبه
1,885,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
1,885,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,885,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,885,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,885,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,885,000 تومان
سوییت برای سه نفر
ایران هتل آنلاین
1,890,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 تیر
جمعه
1,890,000 تومان
23 تیر
شنبه
1,890,000 تومان
24 تیر
یکشنبه
1,890,000 تومان
25 تیر
دوشنبه
1,890,000 تومان
26 تیر
سه‌شنبه
1,890,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
1,890,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
1,890,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,890,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,890,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,890,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,890,000 تومان
سوئیت سه نفره
ای‌گردش
1,995,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 تیر
جمعه
1,995,000 تومان
23 تیر
شنبه
1,995,000 تومان
24 تیر
یکشنبه
1,995,000 تومان
25 تیر
دوشنبه
1,995,000 تومان
26 تیر
سه‌شنبه
1,995,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
1,995,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
1,995,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,995,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,995,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,995,000 تومان
سوئیت سه نفره
اقامت 24
1,995,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 تیر
جمعه
1,995,000 تومان
23 تیر
شنبه
1,995,000 تومان
24 تیر
یکشنبه
1,995,000 تومان
25 تیر
دوشنبه
1,995,000 تومان
26 تیر
سه‌شنبه
1,995,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
1,995,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
1,995,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,995,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,995,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,995,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,995,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
ایران هتل آنلاین
1,800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 تیر
جمعه
1,800,000 تومان
23 تیر
شنبه
1,800,000 تومان
24 تیر
یکشنبه
1,800,000 تومان
25 تیر
دوشنبه
1,800,000 تومان
26 تیر
سه‌شنبه
1,800,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
1,800,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
1,800,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,800,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,800,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,800,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,800,000 تومان
اتاق چهار تخته
هتل یار
1,800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 تیر
چهارشنبه
1,800,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
1,800,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,800,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,800,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,800,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,800,000 تومان
چهارتخته
ای‌گردش
1,900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 تیر
جمعه
1,900,000 تومان
23 تیر
شنبه
1,900,000 تومان
24 تیر
یکشنبه
1,900,000 تومان
25 تیر
دوشنبه
1,900,000 تومان
26 تیر
سه‌شنبه
1,900,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
1,900,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
1,900,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,900,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,900,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,900,000 تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
1,900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 تیر
جمعه
1,900,000 تومان
23 تیر
شنبه
1,900,000 تومان
24 تیر
یکشنبه
1,900,000 تومان
25 تیر
دوشنبه
1,900,000 تومان
26 تیر
سه‌شنبه
1,900,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
1,900,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
1,900,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,900,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,900,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,900,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,900,000 تومان
سوئیت 4 تخته (یک خوابه )
هتل یار
2,140,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 تیر
چهارشنبه
2,140,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
2,140,000 تومان
29 تیر
جمعه
2,140,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,140,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,140,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,140,000 تومان
سوییت برای چهار نفر
ایران هتل آنلاین
2,150,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 تیر
جمعه
2,150,000 تومان
23 تیر
شنبه
2,150,000 تومان
24 تیر
یکشنبه
2,150,000 تومان
25 تیر
دوشنبه
2,150,000 تومان
26 تیر
سه‌شنبه
2,150,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
2,150,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
2,150,000 تومان
29 تیر
جمعه
2,150,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,150,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,150,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,150,000 تومان
سوئیت چهار نفره
ای‌گردش
2,280,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 تیر
جمعه
2,280,000 تومان
23 تیر
شنبه
2,280,000 تومان
24 تیر
یکشنبه
2,280,000 تومان
25 تیر
دوشنبه
2,280,000 تومان
26 تیر
سه‌شنبه
2,280,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
2,280,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
2,280,000 تومان
29 تیر
جمعه
2,280,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,280,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,280,000 تومان
سوئیت چهار نفره
اقامت 24
2,280,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 تیر
جمعه
2,280,000 تومان
23 تیر
شنبه
2,280,000 تومان
24 تیر
یکشنبه
2,280,000 تومان
25 تیر
دوشنبه
2,280,000 تومان
26 تیر
سه‌شنبه
2,280,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
2,280,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
2,280,000 تومان
29 تیر
جمعه
2,280,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,280,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,280,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,280,000 تومان
ظرفیت 5 نفر

سوییت 5تخته (یک خوابه)
هتل یار
2,395,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 تیر
چهارشنبه
2,395,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
2,395,000 تومان
29 تیر
جمعه
2,395,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,395,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,395,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,395,000 تومان
سوئیت برای پنج نفر
ایران هتل آنلاین
2,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 تیر
جمعه
2,400,000 تومان
23 تیر
شنبه
2,400,000 تومان
24 تیر
یکشنبه
2,400,000 تومان
25 تیر
دوشنبه
2,400,000 تومان
26 تیر
سه‌شنبه
2,400,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
2,400,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
2,400,000 تومان
29 تیر
جمعه
2,400,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,400,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,400,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,400,000 تومان
سوییت پنج نفره
اقامت 24
2,565,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 تیر
جمعه
2,565,000 تومان
23 تیر
شنبه
2,565,000 تومان
24 تیر
یکشنبه
2,565,000 تومان
25 تیر
دوشنبه
2,565,000 تومان
26 تیر
سه‌شنبه
2,565,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
2,565,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
2,565,000 تومان
29 تیر
جمعه
2,565,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,565,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,565,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,565,000 تومان

امکانات اتاق های هتل زیارت گرگان

تلویزیون
یخچال
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
اينترنت در لابی
آژانس مسافرتی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
روم سرويس 24 ساعته
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
مبلمان
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
رستوران
اینترنت در لابی
ماساژ
اتاق چمدان
بالکن
کمد لباس
حوله
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
اشپزخانه
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
آرایشگاه
فروشگاه
حمام
اينترنت (Wifi)
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
پاركينگ
كافی شاپ
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت بی سیم
Business Center
صندوق امانات
لابی
تلويزيون LCD در لابی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات اتو
فكس
پذيرش 24 ساعته
نمای جنگل
فروشگاه صنايع دستی
حوله حمام
دمپایی حمام
رخت آویز

آدرس هتل زیارت گرگان روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل زیارت گرگان

(83 نظر)
هتل خوبی بود، تمیز بود و پرسنل هم خیلی خوش برخورد بودن. فقط برای نهار و شام غذا نداشت (اطرافش هم رستوران نیست) صرفا می نویسم که اگه کسی خواست بره در نظر داشته باشه. البته نمیشه ایراد گرفت چون هتل تو منطقه روستایی هست. اکثر مسافرها برای گردش میرن و شب برای استراحت برمیگردن هتل، متقاضی زیادی برای غذا نداره.
ملحفه مو داشت- نظافت متوسط- پیشنهاد نمیکنم اگر حساس هستین
سلام اب و هوا خنك داره روستاش اتاق ويو جنگل هاش عاليه.سشوار و كتري برقي نداشت تميز بودن ساخت داخل اتاق و ملاقه و پتو ها خوب بود تحويه كل ساختش خوب بود هتل در حد خودشو تو روستا بودن خوبه تميزي اتاق و فضاش خوبه فقط صبحانش بوفس اما مختصره در كل خوبه 80درصد
نقاط قوت:
خیلی تمیز ویو خیلی زیبا رو به جنگل
نقاط ضعف:
هتل خوب و آرامی بود.
ویوی اتاق به سمت کوه عالی هستش برخورد پرسنل واقعا محترمانست نظافت و تمیزی خوب هستش به قیمتش می ارزه صبحانه فقط معمولی بود و اونم با توجه به قیمت و سه ستاره بودن هتل طبیعی هستش
با توجه به قیمت هتل خوبیه
ویو اتاقم رو به جنگل و عالی بود ..از لحاظ تمیزی بهش نمره کامل رو میدم..صبحانه معمولی داشت..رفتار پرسنل درجه یک ..
صبحانه ضعیف برخورد پرسنل عالی اتاق های تمیز
هتل خوب و تمیزی بود با توجه به قیمتش خوب بود
از همه لحاظ نسبت به شرایط عالی.موقعیت مکان عالی. کیفیت صبحانه هم خوب بود
از لحاظ نظافت خوب است اما خدمات مانند صبحانه بسیار ضعیف است
نسبت به قیمتش خوب بود ولی اتاق طبقه اول و و صداهای کوچه و نداشتن ویو آزاردهنده بود
عالی بود عالی حتما حتما یکبار برید خیلی خوش گذشت
از پارکینگ به هتل راه نداشت سرویس صبحانه افتضاح بود نهار و شام نداشت و شبیه مسافرخونه بود تا هتل
وضعیت تجهیزات و تمیزی اطاق مناسب نبود صرفا جای خواب بود و امکانات سرو غذا ناهار و شام را نداشت و در صورت تمایل مسافرت غذا را از کترینگ های فاقد استاندار خوب تهیه می کرد
هتل در ارتفاع و اتاق ما طبقه سوم و با منظره زیبای روستای زیارت بود و بسیار چشم نواز بود ولی چند تا ایراد که اتاق نظافت قابل قبولی نداشت مثلا پرده ها پر از خاک بود و روی تخت ها از پتوهای پرزدار که از نظر بهداشتی قابل قبول نیست به عنوان روتختی استفاده شده بود صبحانه هم که خیلی ضعیف بود در حد طنز ولی موقعیت و مکان زیبایی بود
نقاط قوت:
ویوی صبحانه اش خیلی قشنگ بود
نقاط ضعف:
اتاق های دونفره خیلی کوچک بودند. به دلیل مشترک بودن هواکش سرویس بهداشتی اگر کسی در اتاق دیگه سیگار می کشید، بوی سیگار تو اتاق دیگری می آمد.
در کل با توجه به قیمت برای حداکثر یکبار توصیه می شود
نقاط قوت:
طبیعت زیبا و کوهستانی اطراف هتل که از پنجره های هتل قابل دیدن است از جاذبه های گردشگری برای اقامت مجدد در هتل می باشد.
نقاط ضعف:
با توجه به خسته بودن میهمانان و مسافران هنگام رسیدن به هتل و از آنجاییکه ورودی هتل دارای چندید پله می باشد خدمه ای برای بردن وسایل مسافرین به اتاق ها در نظر گرفته نشده است.
با توجه به دو ستاره بودن هتل بین خدمات اراِئه شده توسط هتل و بهای پرداخت شده تناسب وجود دارد.
نقاط قوت:
منظره طبیعی اطراف آن برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
نداشتن رستوران برای ناهار و شام ساختمان قدیمی
در سطح خود و رنج قیمتی مناسب بود من برای یک شب استفاده کردم و بد نبود
نقاط قوت:
نقاط ضعف:
من سه شب تو این هتل اقامت داشتم نکات مثبت هتل : 1-برخورد خوب پرسنل ( مخصوصاً مسئول شیفت شب) 2-تمیزی اتاق 3- ویو رستوران نکته منفی: دو جداره نبودن پنجره ها ( شنیدن شدن صدای ماشین ها )
تمیز ومرتب و با صفا بود برخورد پرسنل خیلی خوب بود
هتل تمیز در منطقه ای کوهستانی و جنگلی
غذاخوری بسیارعالی ویودار بامنظره عالی کارکنان بسیار مودب و مرتب نظافت خوب بطور کلی مدیریت عالی امیدوارم دوباره به شهر زیبای گرگان بخصوص هتل زیارت گرگان سفرکنم متشکرم
ما در اواسط مهر ماه، یک سوئیت چهار تخته رو از طریق سایت ایران هتل رزرو کردیم. حدودا 8 کیلومتر بعد از هتل جهانگردی ناهار خوران ( که در انتهای بلوار ناهار خوران گرگان قرار دارد ) و تقریبا در اوایل روستای زیارت قرار دارد. پرسنل رسپشن برخورد بسیار خوبی داشتن و سریعا کارهای چک این انجام شد و یک سوئیت تقریبا 60 متری در طبقه اول با امکانات آشپزی و یخچال و کتری برقی و ... و میز غذاخوری و چهار تخت در یک اتاق به ما تحویل داده شد. برام خیلی عحیب بود که چطور ممکنه یک فضای شصت متری رو اینجوری حیف و میل کنند. به راحتی میشد یک فمیلی روم بزرگ ازین فضا ایجاد کرد. منظره اتاق به کوههای منطقه بود و مثل تمام مناطق ییلاقی کشورمون، ساخت و ساز بی رویه و تجاوز به حریم منابع طبیعی و رودخانه، قابل مشاهده بود. در یخچال 4 عدد آب معدنی نیم لیتری موجود بود. یخچال سرمایش مناسبی نداشت. از نظر نظافت خیلی خوب بود و مشکلی قابل مشاهده نبود. جنس تشکها کمی ضعیف بود ولی برای یک شب قابل تحمل بود. فقط اسمی از اینترنت وافای وجود داشت و ما نتونستیم وصل بشیم. ما در سفرهای داخلی، همیشه یه مودم پرتابل ایرانسل همرامون داریم، ولی این هم در اون منطقه جواب نداد. سرویس بهداشتی تمیز و کوچک بود و فلاش تانک کار نمیکرد. صابون و شامپو برای 5 نفر موجود بود. کلا اکثر وسائل موجود در سوئیت، مستعمل بود و نیاز به تعمییر و جایگزنی، کاملا مشهود بود. پارکینگ مجموعه شامل 12 جای پارک بدون تداخل میشد که آخر شب حدود 8 عدد خودروی دیگه در فضای وسط پارک کردند و اگر قصد حرکت صبح زود داشتین، بهتره با پذیرش هماهنگ کنید تا در زمان حرکتتون اختلالی ایجاد نشه. صبحانه بصورت کاملا مختصر و شامل نان، چای کیسه ای، پنیر، کره، دو نوع مربا، عسل، تخم مرغ آب پز و آب میوه صنعتی بود. منظره سالن غذاخوری بسیار زیبا و دل انگیز بود. بطور کلی با توجه به قیمت، برای ما ارزششو داشت.
خیلی خوش برخورد و محترم بودن اتاق ما تراس دار با ویوی عالی بود نظافت اتاق عالی برای سفر بعدی این هتل انتخاب من خواهد بود
برخورد پرسنل بسیار عالی خوش برخورد متین و مهمان نواز صبحانه کامل و بی نقص امکانات سرمایشی و گرمایشی در حد خودش خوب و قابل قبول امکانات راحتی و خواب و بهداشتی ووو. همه در حد هتل درجه بالاتر محیطی چشم نواز با ویوی عالی و دلچسب قطع و یقین هر بار قصد سفر به گرگان داشته باشم برای اسکان اولویت اولم هتل زیارت خواهد بود
برخورد کارکنان و میهمانوازی عالی بود.
با توجه به اينكه هتل دو ستاره هست خوب بود
نقاط قوت:
این که هتل زیارت در دل یک روستای تاریخی و هنری قرار دارد، بسیار عالی است و مسافر از قدم زدن در دل روستا و میان مردم مهربان آن لذت می برد. رفتار عوامل هتل محترمانه و با محبت است.
نقاط ضعف:
از حیث رفاهی و امکانات هتل رضایت مسافر اهل سفر را تامین نمی کند. پارکینگ به تعداد اتاق ها و سویت های خود ندارد. حمام هتل بوی نامطبوع دراد. در اتاق ها تلفن ارتباط با پذیرش وجود ندارد. اتاق در هنگام تحویل تمیز است، اما به طور روزانه تمیز و مرتب نمی شود. زندگی موقت در دل روستا می طلبد که حداقل یه کتری برقی یا چای ساز در اتاق هتل باشد، اما از این امکان بی بهره بود. سر و صدای فراوان مردم و ماشین های در حال رفت و آمد روستا در خیابان کنار هتل بسیار زیاد است و به دلیل دوجداره نبودن پنجره ها حتی با بستن آنها نیز بخوبی آرامش نسبی برقرار نمی شود.
این که هتل زیارت در دل یک روستای تاریخی و هنری قرار دارد، بسیار عالی است و مسافر از قدم زدن در دل روستا و میان مردم مهربان آن لذت می برد، اما از حیث رفاهی و امکانات هتل رضایت مسافر اهل سفر را تامین نمی کند. پارکینگ به تعداد اتاق ها و سویت های خود ندارد. حمام هتل بوی نامطبوع دراد. در اتاق ها تلفن ارتباط با پذیرش وجود ندارد. اتاق در هنگام تحویل تمیز است، اما به طور روزانه تمیز و مرتب نمی شود. زندگی موقت در دل روستا می طلبد که حداقل یه کتری برقی یا چای ساز در اتاق هتل باشد، اما از این امکان بی بهره بود. سر و صدای فراوان مردم و ماشین های در حال رفت و آمد روستا در خیابان کنار هتل بسیار زیاد است و به دلیل دوجداره نبودن پنجره ها حتی با بستن آنها نیز بخوبی آرامش نسبی برقرار نمی شود. اما از این ها گذشته رفتار عوامل هتل محترمانه و با محبت است.
هتل خوبیه
ویو بسیار عالی جای آروم و خوب
بسیار عالی ، شیک و قیمت مناسب و پرسنل خوش برخورد
کاملا تمیز و مرتب بود همجا تمیز و بهداشتی و رسیدگی پرسنل عالی واقعا ممنون از میزبان برای فراهم کردن کامل آرامش مسافرشون.
از نظر نظافت و تمیزی خوب بود صبحانه هم تقریبا کامل بود امکانات گرمایشی و سرمایشی کاملی هم داشت
اتاقها و وسایل نسبتا تمیز و نوسازی شده بودند اما ملحفه ها کثیف بود و لک داشتند. حتی ملحفه های توی خانه داری هم همینطور بودند. توالت هم همیشه بو میداد و مجبور بودیم هواکشش رو یسره روشن بزاریم که بوش نیاد توی اتاق. صبحانه هم معمولی بود ولی پرسنل مهربان و خوش برخوردی داشت. پارکینگش زیاد جا نداشت. در کل بهش نمره ۲.۵ از ۵ میدم
هتل در منطقه خوش آب و هوا ، پرسنل خوب
در کل خوب بود ولی فلاش تانکش خراب بود و علاوه بر اون که کار نمی‌کرد، صدای چکیدن آب هم داخلش وجود داشت که برای خواب شب کمی اذیت کرد
هتل نسبتا خوبی است. نیازه پنجره ها دو جداره باشه. در کل خوبه
وضعیت سرویس بهداشتی جالب نبود
برخورد خوب. اتاق خوب و تمیز
به علت نداشتن پنجره دو جداره سر و صدای زیادی در اتاق شنیده می شد، لابی تمیز نبود
همگی خوب و عالی.بخصوص پرسنل پذیرش
منظره واقعا عالی ولی قیمت کمی بالا به نسبت کیفیت وصبحانه متوسط رو به پایین...و بنده درخواست نیمرو داشتم که گفتن نمیشه فقط تخم مرغ آپ پز داریم!!!!!!!!! وای فای داخل اتاق بنده که یک خط انتن داشت که سرعت پایین و قطعی زیاد
اتاقها تمیز و برخورد کارکنان خیلی خوب بود. چشم انداز سالن صبحانه و بالکن بسیار عالی بود. تعداد پارکینگ به نسبت اتاقها کم است. اگر نهار و شام داشت، خیلی بهتر بود.
خوب
من در مهر ماه 98 یک اتاق دونفره رو به جنگل در طبقه 3 رزرو کردم. دید به جنگل و بالکن اتاق عالی بود .اتاق بسیار تمیز و نوسازی شده بود. دید و منظره صبحانه خوری عالی بود صبحانش هم کلا خوب و کافی بود ولی صبحانه گرم سرو نمیشه . همکاری رسپشن خیلی خوب بود و محترمانه . فقط پارکینگش یکم کوچیک هست و بعضی اوقات بیرون پارک میکردم که البته با دوربین چک میکنند.
نسبت به محل و قیمتش خوب بود
برخورد پرسنل بسيار محترمانه بود. با توجه به قيمت امكانات خوبي داشت و تميز بود.همچنين رستوران هتل منظره زيبايي داشت.و از نظر دسترسي به ديدني هاي روستا هم مناسب بود. قابل ذكرِ يكي از وسايل سفر ما در پاركينگ هتل جا مانده بود بعد از چند روز متوجه شديم و تماس گرفتيم بلافاصله چك كردند و خبر دادند اونجاست ما هم در مسير برگشت تحويل گرفتيم.بسيار سپاسگذارم.
منظره هتل بسیار عالی است تمیزی اتاق خیلی خوب برخورد پرسنل هم خوب تنها مشکلی که دارد پارکینگ هست که فضای کمی دارد
هتل بسیار خوبی بود و اقامت در روستای زیارت برای ما و خانواده تجربه ای عالی بود. فقط لطفا دستشویی داخل راهرو همیشه تمیز باشه چون اون یدونه سرویس بهداشتی تمیز نبود
همه چیز خوب بود اما در سطح هتل نبود بیشتر شبیه مهمانپذیر بود صبحانه خیلی مختصر و‌غذای گرم نداشت و مجموعه فاقد رستوران بود اتاقهاچای ساز نداشت کارمند ها مودب و خوش رفتار بودن
برخورد کارکنان خوب بود ویو سالن صبحانه عالی بود. اما دستگاه اینترنت طبقه اتاق ما یعنی طبقه سوم خراب بود.
هتل با توجه به شرایط اعلامی از قبل، عالی بود. رفتار پرسنل عالی بود. نظافت اتاقها و فضای عمومی هتل هم خوب بود. فقط مساحت اتاق دو نفره یه کم کوچیک بود که این هم واقعا بعید میدونم قابل اصلاح باشه
سوییت رو به جنگل خوب است غذا در هتل نیست فقط صبحانه معمولی ولی خود زیارت وآبشارش ارزش دیدن داره
صبحانه خوب نبود ،سالن صبحانه ویوی خوبی داره،اتاق ها تمیز ولی کوچک انتظار هتل نداشته باشید ولی آب و هوای خوب زیارت یکسری کمبودها را پوشش میده بهتر از اینجا هم جائی نیست اونجا
منظره و چشم انداز اتاق عالی و لذت بخش بود . برخورد کارکنان هتل مناسب ، به نسبت قیمت ارزش خرید بالایی داره.
برخورد گرم کارمندان پذیرش و خانم متصدی صبحانه رستوران وای فای در اتاق آخر راهرو خوب نبود، محیط خوب با چشم اندازی زیبا، امکانات با توجه به دو ستاره بودن هتل خیلی خوب است.
جای خوب ونزدیک به ابشار
از نظر نظافت اتاقها کمی ضعیف بود ، پارکینگ نسبت به قبل از بازسازی کوچکتر شده و تعداد کمی خودرو در آن جای میگیرد .
رفتار پرسنل خوب بود. ولی امکانات خیلی زیادی نداشت. آب و هوا بسیار عالی و به یاد ماندنی بود.
هتل نوساز و دارای اتاقهای تمیزمی باشد. درمنطقه ای زیبا و خوش آب وهوا. برخوردپرسنل مناسب ولی امکاناتی نظیرپارکینگ بسیارضعیف می باشدبه گونه ای که باتوجه به کمبودتعدادمحل پارک خودرو جهت خروج ماشین پارک شده درپشت تعدادزیادی ماشین بایدباتمام اتاقهاهماهنگ کردکه باتوجه به این امراصلا نمیتوان اسم هتل براین مجموعه گذاشت. باتشکرازسایت خوب ایران هتل
با توجه به موقعیت زیبای رستوران این هتل امیدوارم برای ناهار و‌شام نیز این رستوران فعال باشد. برخورد پرسنل بسیار خوب بود ولی متاسفانه پارکینگ ظرفیت کمی دارد.
در مقابل دوستاره ضعیفه، پارکینگ کم تعداد، رستوران غیر فعال، از حد اکثر فضای اتاقها برای تخت استفاده شده و حتی چند متر خالی نذاشتن و بدتراینکه یه سوییت ۵ نفره اتاق نداره وهمه توهمون فضا باید کنار هم باشن و هیچ جایی برای تعویض لباس نداره
برخورد خیلی عالی بود
امکانات اولیه اطاق مانند چوب لباس در حمام . ساعت . کمبود پریز برق ( برای آباژور و چای ساز ) . در دسترس نبودن کلید برق (در پشت کمد قرارداشت) نداشتن اینترنت (اینترنت فقط در طبقات اول جواب گو بود) برخورد پرسنل خوب بود
متوسط بود
هتل رستوران فعال ندارد و نزدیکترین رستوران به آن ۴ کیلومتر فاصله دارد و کافه های اطراف فوق العاده خوراک های بی کیفیت و کثیفی دارند من از کافه نزدیک این هتل غذا گرفتم و داخل غذا سنگ بود . تجربه بدی بود
هتل بسیار خلوت بود و به مین خاط ما تونستیم یک اتاق با دید عالی رو به جنگل بگیریم که بالکن داشت . در ضمن اتاق کاملا بازسازی شده بود و بسیار تمیز بود. برخورد کارکنان هم خوبی بود. در کل برای یک هتل دوستاره قابل قبول بود
هتل دارای امکانات خوب است , متاسفانه برخلاف پرسنل روز وضعیت ظاهری و صحبت پرسنل شیفت شب مناسب یک هتل نبود , اطراف هتل مناظر زیبا ولی محل هتل خیلی دور افتاده بود , شرایط مدیریت پارکینگ بدلیل تعداد زیاد ماشین نامناسب بود .
برخورد کارکنان:خوب، کیفیت صبحانه : نسبتا خوب، پارکینگ:کمتر از تعداد اتاقها و میهمانان بود اتاق 2تخته دبل خیلی کوچک بود
به نسبت قیمت بسیار خوب و موقعیت مناسب
هتل خوب بود ولی نواقصی داشت مثلا در ورودی کلیدی بود در صورتی که الان همه هتل ها دیگر از کلید استفاده نمیکنند . اگر دیوارهای هتل را رنگ کنند هتل خیلی بهتر میشود و از نظر هزینه هم نسبت به هتل های دو ستاره دیگر شهرها مقداری بالاتر بود ولی به طور کلی هتل خیلی خوبی بود و از اقامتم راضی بودم
خط تلفن قطع بود. وای فای قطع بود. شوفاژ شب روشن بود
برخورد پرسنل عالي، اتاق ها كمي رنگ و رو رفته و نظافت در حد متوسط است
یک هتل معمولی در یک روستای زیبا
از حد تصورم بهتر بود نکته منفی نداشت این هتل. از اقامتم کاملا راضی هستم و صد در صد به بقیه این هتل رو پیشنهاد میدم
سلام خيلي خوب بود اگر تو صبحانه از سرشير محلي و كره محلي و كلا مواد لبني محلي استفاده بشه اينطوري خيلي جذاب تر ميشه چون كسي كه مياد اينجور جاها مي خواد با فضا و زمينه سنتي روبرو شه به نظرم
هوای خنک و دسترسی آسان، آبشار زیبا، زیارت امام زاده و هتلی آرام با کارکنانی مهربان از مزایای سفر به زیارت است. اما رفتن به آب گرم را اصلا پیشنهاد نمی کنم، چون امکانات در حد زیر صفر است. هتل صبحانه دارد اما برای غذا می توانید دیزی خوشمزه جهانگرد و کشک بادنجان رستوران تلکا را امتحان کنید. یک روز هم برای رفتن به بندر ترکمن و جزیره آشوراده وقت بگذارید. پارک ناهارخوران و النگ دره هم که خیلی نزدیک است.
رفتار پرسنل بزرگترین حسن این هتل بود ؛ با توجه به ییلاقی بودن مکان سرمایش فقط با پنکه بود که احتمالا در روزهای گرمتر مشکل ساز خواهد بود .تمیزی و امکانات سوئیتها مناسب و در حد معقول بود .
مورد منفی در مجموع نداشت اما به نسبت هتل های خوب یه سری کمبودهایی هم داشت. اما توی این منطقه، هتل خوبی بود
کارکنانی مودب و پاسخگو هتلی دوستاره و با امکاناتی در حد ستاره هایش با موقعیتی نسبتا خوب اما قیمتی نامناسب
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل زیارت گرگان

مهمانان هتل زیارت گرگان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل زیارت گرگان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل زیارت گرگان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل زیارت گرگان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل زیارت گرگان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.