هتل زیارت گرگان

گرگان، انتهای بلوار ناهارخوران، روستای زیارت گرگان
3.3
امتیاز کاربران
59
نظرات کاربران

معرفی هتل زیارت گرگان

هتل زیارت با مساحت ۲۰۰۰ متر مربع در روستای خوش آب و هوای زیارت در انتهای جاده زیبا و خاطر انگیز ناهار خوران گرگان واقع شده است. روستای زیارت به دلیل وجود آب و هوایی روح انگیز موجب جذابیت بیشتر این هتل شده است. از امتیازات این هتل اتاق های رو به مناظر زیبای طبیعی و امکان گشت های تفریحی می باشد. این هتل با کارکنان مجرب آماده پذیرایی از شما مهمانان گرامی می باشند تا اقامتی خاطره انگیز را برایتان رقم بزنند.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل زیارت گرگان

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
320,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
320,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
320,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
320,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
320,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
320,000
تومان
17 تیر
جمعه
320,000
تومان
18 تیر
شنبه
320,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
320,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
320,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
320,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
320,000
تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
470,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
470,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
470,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
470,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
470,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
470,000
تومان
17 تیر
جمعه
470,000
تومان
18 تیر
شنبه
470,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
470,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
470,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
470,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
470,000
تومان
دو تخته
ای‌گردش
470,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
470,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
470,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
470,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
470,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
470,000
تومان
17 تیر
جمعه
470,000
تومان
18 تیر
شنبه
470,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
470,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
470,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
470,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
470,000
تومان
اتاق دو تخته
هتل یار
472,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
472,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
472,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
472,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
472,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
472,000
تومان
17 تیر
جمعه
472,000
تومان
18 تیر
شنبه
472,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
472,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
472,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
472,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
472,000
تومان
سوییت برای دو نفر
ایران هتل آنلاین
660,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
660,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
660,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
660,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
660,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
660,000
تومان
17 تیر
جمعه
660,000
تومان
18 تیر
شنبه
660,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
660,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
660,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
660,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
660,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
540,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
540,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
540,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
540,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
540,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
540,000
تومان
17 تیر
جمعه
540,000
تومان
18 تیر
شنبه
540,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
540,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
540,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
540,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
540,000
تومان
سه تخته
ای‌گردش
590,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
590,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
590,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
590,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
590,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
590,000
تومان
17 تیر
جمعه
590,000
تومان
18 تیر
شنبه
590,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
590,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
590,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
590,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
590,000
تومان
اتاق سه تخته
هتل یار
599,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
599,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
599,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
599,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
599,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
599,000
تومان
17 تیر
جمعه
599,000
تومان
18 تیر
شنبه
599,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
599,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
599,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
599,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
599,000
تومان
سوییت برای سه نفر
ایران هتل آنلاین
755,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
755,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
755,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
755,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
755,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
755,000
تومان
17 تیر
جمعه
755,000
تومان
18 تیر
شنبه
755,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
755,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
755,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
755,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
755,000
تومان
سوئیت 3 تخته (یک خوابه )
هتل یار
898,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
898,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
898,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
898,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
898,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
898,000
تومان
17 تیر
جمعه
898,000
تومان
18 تیر
شنبه
898,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
898,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
898,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
898,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
898,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
ایران هتل آنلاین
580,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
580,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
580,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
580,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
580,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
580,000
تومان
17 تیر
جمعه
580,000
تومان
18 تیر
شنبه
580,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
580,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
580,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
580,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
580,000
تومان
سوییت برای چهار نفر
ایران هتل آنلاین
840,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
840,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
840,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
840,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
840,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
840,000
تومان
17 تیر
جمعه
840,000
تومان
18 تیر
شنبه
840,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
840,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
840,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
840,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
840,000
تومان
سوئیت چهار نفره
ای‌گردش
898,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
898,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
898,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
898,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
898,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
898,000
تومان
17 تیر
جمعه
898,000
تومان
18 تیر
شنبه
898,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
898,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
898,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
898,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
898,000
تومان
ظرفیت 5 نفر

سوئیت برای پنج نفر
ایران هتل آنلاین
960,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
960,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
960,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
960,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
960,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
960,000
تومان
17 تیر
جمعه
960,000
تومان
18 تیر
شنبه
960,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
960,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
960,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
960,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
960,000
تومان

امکانات اتاق های هتل زیارت گرگان

آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
اينترنت در لابی
آژانس مسافرتی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
روم سرويس 24 ساعته
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
رستوران
اینترنت در لابی
ماساژ
اتاق چمدان
بالکن
کمد لباس
حوله
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
اشپزخانه
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
آرایشگاه
فروشگاه
حمام
اينترنت (Wifi)
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
پاركينگ
كافی شاپ
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت بی سیم
Business Center
صندوق امانات
لابی
تلويزيون LCD در لابی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات اتو
فكس
پذيرش 24 ساعته
نمای جنگل
فروشگاه صنايع دستی
حوله حمام
دمپایی حمام
رخت آویز

آدرس هتل زیارت گرگان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل زیارت گرگان

(59 نظر)
نقاط قوت:
فضای مناسب با نور کافی و طبیعت بیرون که از داخل اتاق کاملا قابل مشاهده بود و حسی خوبی می ده،اخلاق مداری پرسنل هتل قابل تحسین بود.
نقاط ضعف:
همه چیز خوب بود.مشکل خاصی نداشت.
هتل خوبیه
نقاط قوت:
منظره بسیار زیبا البته اتاق ما در طبقه ۳ بود و یه تراس هم داشت ، که از اونجا زیبایی جنگل بهتر دیده می‌شد. پرسنل خوش برخورد. تمیز بودن اتاق. قیمت مناسب نسبت به کیفیت اتاق و موقعیت هتل. در مجموع خیلی راضی کننده بود.
نقاط ضعف:
نبود آسانسور در پارکینگ.
نقاط قوت:
برخورد بسیار خوب و مهربان مدیر و کارکنان
نقاط ضعف:
نداشتن سشوار و خمیر دندان
نقاط قوت:
منظره بسیار زیبا
نقاط ضعف:
آسانسور در طبقه پارکینگ وجود ندارد و از طبقه همکف هست.
نقاط قوت:
منظره ای زیبا برخورد خوب پرسنل تمیز بودن اتاق ها امکانات خوب و متناسب با قیمت
نقاط ضعف:
نبود کافی شاپ و رستوران در هتل
نقاط قوت:
رفتار پرسنل و مدیریت خوببود.
نقاط ضعف:
نداشتن توری پنجره ها صبح روز اقامت سیستم گرمایشی قطع شد و ابگرم نبود. البته اتاق با اسپیلت گرم شد.
نقاط قوت:
موقعیت عالی قیمت مناسب کیفیت مناسب اتاق
نقاط ضعف:
صبحانه ضعیف
نقاط قوت:
تمیز بود- منظره زیبایی داشت-
نقاط ضعف:
صبحانه خیلی تنوع نداشت اما به نسبت قیمت خوب بود
نقاط قوت:
برخورد مناسب
نقاط ضعف:
نداشتن روم سرویس
بسیار عالی ، شیک و قیمت مناسب و پرسنل خوش برخورد
کاملا تمیز و مرتب بود همجا تمیز و بهداشتی و رسیدگی پرسنل عالی واقعا ممنون از میزبان برای فراهم کردن کامل آرامش مسافرشون.
از نظر نظافت و تمیزی خوب بود صبحانه هم تقریبا کامل بود امکانات گرمایشی و سرمایشی کاملی هم داشت
اتاقها و وسایل نسبتا تمیز و نوسازی شده بودند اما ملحفه ها کثیف بود و لک داشتند. حتی ملحفه های توی خانه داری هم همینطور بودند. توالت هم همیشه بو میداد و مجبور بودیم هواکشش رو یسره روشن بزاریم که بوش نیاد توی اتاق. صبحانه هم معمولی بود ولی پرسنل مهربان و خوش برخوردی داشت. پارکینگش زیاد جا نداشت. در کل بهش نمره ۲.۵ از ۵ میدم
هتل در منطقه خوش آب و هوا ، پرسنل خوب
در کل خوب بود ولی فلاش تانکش خراب بود و علاوه بر اون که کار نمی‌کرد، صدای چکیدن آب هم داخلش وجود داشت که برای خواب شب کمی اذیت کرد
نقاط قوت:
بسیار تمیز و فاقد هر نوع بوی خاص هنلی
نقاط ضعف:
کولر جوابگو نیست
هتل نسبتا خوبی است. نیازه پنجره ها دو جداره باشه. در کل خوبه
نقاط قوت:
آرامش فکری و روحی
نقاط ضعف:
کثیفی کف اتاق و ملحفه های اتاق(مو زیاد ریخته بود) نگذاشتن آب خوردن داخل اتاق
وضعیت سرویس بهداشتی جالب نبود
برخورد خوب. اتاق خوب و تمیز
به علت نداشتن پنجره دو جداره سر و صدای زیادی در اتاق شنیده می شد، لابی تمیز نبود
نقاط قوت:
مدیریت با انصاف و پرسنل هتل بسیار خوش برخورد بودند. هتل در موقعیت مکانی خوبی قرار داشت. وسایل آشپزی در سوئیت فراهم بود. ملحفه ها و پتوها کاملا تمیز و مرتب بودند. ویو اتاقها عالی بود(به سمت جنگل بود). نظافت و امکانات هتل خیلی از ستاره های آن بالاتر بود.(یک هتل دو ستاره عالی بود) کاملا راضی بودیم و از اقامت در این هتل لذت بردیم.
نقاط ضعف:
تنها ایرادی که میتوان گرفت پک نشدن حوله ها بود (البته حوله ها کاملا تمیز و خوب در داخل کمد قرار داشتند)
همگی خوب و عالی.بخصوص پرسنل پذیرش
نقاط قوت:
همه چی خوب بود و در حد هتل دو ستاره قابل قبول بود.اتاق از لحاظ تمیزی و نما عالی بود(تراس دار)
نقاط ضعف:
وای فای فقط در لابی بود
منظره واقعا عالی ولی قیمت کمی بالا به نسبت کیفیت وصبحانه متوسط رو به پایین...و بنده درخواست نیمرو داشتم که گفتن نمیشه فقط تخم مرغ آپ پز داریم!!!!!!!!! وای فای داخل اتاق بنده که یک خط انتن داشت که سرعت پایین و قطعی زیاد
نقاط قوت:
همه چی عالی بود
نقاط ضعف:
فاقد نکته منفی
اتاقها تمیز و برخورد کارکنان خیلی خوب بود. چشم انداز سالن صبحانه و بالکن بسیار عالی بود. تعداد پارکینگ به نسبت اتاقها کم است. اگر نهار و شام داشت، خیلی بهتر بود.
خوب
من در مهر ماه 98 یک اتاق دونفره رو به جنگل در طبقه 3 رزرو کردم. دید به جنگل و بالکن اتاق عالی بود .اتاق بسیار تمیز و نوسازی شده بود. دید و منظره صبحانه خوری عالی بود صبحانش هم کلا خوب و کافی بود ولی صبحانه گرم سرو نمیشه . همکاری رسپشن خیلی خوب بود و محترمانه . فقط پارکینگش یکم کوچیک هست و بعضی اوقات بیرون پارک میکردم که البته با دوربین چک میکنند.
نسبت به محل و قیمتش خوب بود
برخورد پرسنل بسيار محترمانه بود. با توجه به قيمت امكانات خوبي داشت و تميز بود.همچنين رستوران هتل منظره زيبايي داشت.و از نظر دسترسي به ديدني هاي روستا هم مناسب بود. قابل ذكرِ يكي از وسايل سفر ما در پاركينگ هتل جا مانده بود بعد از چند روز متوجه شديم و تماس گرفتيم بلافاصله چك كردند و خبر دادند اونجاست ما هم در مسير برگشت تحويل گرفتيم.بسيار سپاسگذارم.
نقاط قوت:
برخورد پرسنل با مسافران بسیار عالی و مودبانه میباشد.
نقاط ضعف:
۱_شنیده شدن صدای جاده در اتاقها ۲_مدیریت پارک خودروها در پارکینگ
نقاط قوت:
منظره عالی نزدیکی به آبشار
نقاط ضعف:
ملحفه و حوله پک شده نبود
نقاط قوت:
موقعیت جغرافیائی مناسب.برخورد کارکنان بسیارخوب.تازه بازسازی شده است وسرویس ها وسالن تمیز است.
نقاط ضعف:
اگر ملحفه ها وحوله ها توسط زیرمجموعه هتل شسته ,ضدعفونی شده وپک شود بهتراست.درحال حاضر چنین امکانی ندارد.
نقاط قوت:
ویو زیبای اتاق
نقاط ضعف:
نداشتن اینترنت در اتاق مجبور شدیم تذکر بدیم اتاق رو تمیز کنند چون بعد از مسافر قبلی به درستی تمیز نشده بود
نقاط قوت:
اتاق خیلی تمیز و مرتب و موقعیت مکانی هتل خیلی عالی بود
نقاط ضعف:
صبحانه معمولی بود که با توجه به دو ستاره بودن هتل قابل قبول هست
نقاط قوت:
برخورد مناسب پرسنل نزدیکی به آبشار زیارت و منطقه ناهارخوران محیط ساکت و آرام ویوی فوق العاده رستوران قیمت مناسب تمیزی اتاق ها
نقاط ضعف:
فضای محدود پارکینگ
نقاط قوت:
با توجه به دو ستاره بودن، هتل بسیار تمیز بود. برخورد کارکنان مودبانه بود. در اتاق چایی ساز بود که این فاکتور بسیار خوبی است. مکان هتل در بهترین نقطه‌ی ممکن از نظر آب و هوا و ویو قرار داشت. پارکینگ مسقف بود. هتل باز سازی شده و تشکها کاملا نو و تمیز بودند.
نقاط ضعف:
سرویس بهداشتی بسیار کوچک بود و با وجود بازسازی شدن هتل، اما ملزومات سرویس بهداشتی، فرسوده و مستهلک بود. اتاقها مبله نبودند، البته که سوئیت ما، صندلی و میز ناهارخوری چهار نفره داشت.
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
چیز خاصی نبود
نقاط قوت:
برخورد عالی کارمندان هتل
نقاط ضعف:
نداشتن رستوران
منظره و چشم انداز اتاق عالی و لذت بخش بود . برخورد کارکنان هتل مناسب ، به نسبت قیمت ارزش خرید بالایی داره.
نقاط قوت:
نظافت و تمیزی هتل ۲۰ برحورد کارکنان ۲۰ بویژه مدیریت محترم هتل و جناب آقای نظری همه چیز عالی عالی عالی تزیینات هتل ۲۰ سالن غذاخوری ۲۰ مکان بسیار زیبا و آرامش بخش ۲۰ خدا خیر بدهد به کارکنان و مدیریت هتل در قسمت بالا نتوانستم نظر بدهم چون مشخص نبود برای گزینه عالی چگونه نظر بدهم
نقاط ضعف:
هبچ نکنه منفی نداشتن همه چیز عالی عالی عالی
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل و تمیزی اتاق ها وخودهتل مکان ومناظرعالی فراتر از تصور مااز هتل دوستاره بود.ازبودن در این هتل لذت بردیم به همه توصیه میکنم.
نقاط ضعف:
نبود توالت فرنگی در سرویس البته ما با توالت فرنگی مسافرتی حلش کردیم چون یکی از همراهان ما ملزم به استفاده از آن بود.و دایر نبودن رستوران جهت ناهار وشام
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل و ارامش مجموعه
نقاط ضعف:
کم بودن تنوع صبحانه
نقاط قوت:
تمیز مدرن جای با صفا با منظره ای زیبا کارکنان مودب
نقاط ضعف:
ندارد
جای خوب ونزدیک به ابشار
نقاط قوت:
برخورد خوب کار کنان موقعیت مناسب
نقاط ضعف:
وای فای در طبقه سوم ندارد . چایساز و پیش دستی در اتاقها ندارد . پارکینگ به هتل ورودی ندارد .
نقاط قوت:
پاکیزگی
نقاط ضعف:
سرد بودن اتاق
نقاط قوت:
تميزي اتاقها،رفتار خوب پرسنل،قيمت مناسب
نقاط ضعف:
مورد منفي خاصي نداشت
نقاط قوت:
تمیزی برخورد. خوب مکان خوب
نقاط ضعف:
صبحانه بهتره کاملتر. باشه
نقاط قوت:
مهمترين نكته اين هتل برخوردخوب وشايسته اين رزروشن محترم بودكه ازخاطرمنوخانواده ام هرگذ نخواهد رفت
نقاط ضعف:
من كه چيزي متوجه نشدم ولي همسرم نظربراين داشت كه چندعددپيش دستي ويا قاشق ليوان ويافلاكس اگربود بهتر بود ممنونم مرسي
نقاط قوت:
اتاق ها راحت و تمیز رفتار کارکنان بسیار خوب موقعیت مکانی برای طبیعت گردی عالی
نقاط ضعف:
کمی دور از مرکز شهر سر وصدا در اتاق های رو به خیابان گاها آزاردهنده است
نقاط قوت:
موقیعت مکانی عالی بود.
نقاط ضعف:
پارکینگ خوبی نداشت
نقاط قوت:
نظافت اتاق و برنامه صبحانه به موقع.
نقاط ضعف:
كوچك بودن اتاق.
نقاط قوت:
پرسنل عالی
نقاط ضعف:
نداشتن بالکن برای اتاق
نقاط قوت:
نزدیکی به اماکن دیدنی گرگان (مثل آبشار، ناهارخوران، النگ دره)، برخورد مناسب کارکنان، تمیز بودن اتاق ها
نقاط ضعف:
دسترسی به اینترنت وای فای فقط در لابی امکان پذیر بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل زیارت گرگان

مهمانان هتل زیارت گرگان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل زیارت گرگان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل زیارت گرگان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل زیارت گرگان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل زیارت گرگان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.