هتل زیارت گرگان

گرگان، انتهای بلوار ناهارخوران، روستای زیارت گرگان
3.3
امتیاز کاربران
72
نظرات کاربران

معرفی هتل زیارت گرگان

هتل زیارت با مساحت ۲۰۰۰ متر مربع در روستای خوش آب و هوای زیارت در انتهای جاده زیبا و خاطر انگیز ناهار خوران گرگان واقع شده است. روستای زیارت به دلیل وجود آب و هوایی روح انگیز موجب جذابیت بیشتر این هتل شده است. از امتیازات این هتل اتاق های رو به مناظر زیبای طبیعی و امکان گشت های تفریحی می باشد. این هتل با کارکنان مجرب آماده پذیرایی از شما مهمانان گرامی می باشند تا اقامتی خاطره انگیز را برایتان رقم بزنند.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل زیارت گرگان

ظرفیت 5 نفر

سوییت پنج نفره
اقامت 24
985,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 آذر
پنج‌شنبه
985,000 تومان
11 آذر
جمعه
985,000 تومان
12 آذر
شنبه
985,000 تومان
13 آذر
یکشنبه
985,000 تومان
14 آذر
دوشنبه
985,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
985,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
985,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
985,000 تومان
18 آذر
جمعه
985,000 تومان
19 آذر
شنبه
985,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
985,000 تومان
ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
اقامت 24
320,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 آذر
پنج‌شنبه
320,000 تومان
11 آذر
جمعه
320,000 تومان
12 آذر
شنبه
320,000 تومان
13 آذر
یکشنبه
320,000 تومان
14 آذر
دوشنبه
320,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
320,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
320,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
320,000 تومان
18 آذر
جمعه
320,000 تومان
19 آذر
شنبه
320,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
320,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته
ای‌گردش
492,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 آذر
پنج‌شنبه
492,000 تومان
11 آذر
جمعه
492,000 تومان
12 آذر
شنبه
492,000 تومان
13 آذر
یکشنبه
492,000 تومان
14 آذر
دوشنبه
492,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
492,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
492,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
492,000 تومان
18 آذر
جمعه
492,000 تومان
19 آذر
شنبه
492,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
492,000 تومان
اتاق دو تخته
هتل یار
492,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 آذر
پنج‌شنبه
492,000 تومان
11 آذر
جمعه
492,000 تومان
12 آذر
شنبه
492,000 تومان
13 آذر
یکشنبه
492,000 تومان
14 آذر
دوشنبه
492,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
492,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
492,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
492,000 تومان
18 آذر
جمعه
492,000 تومان
19 آذر
شنبه
492,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
492,000 تومان
اتاق دو تخته
اقامت 24
492,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 آذر
پنج‌شنبه
492,000 تومان
11 آذر
جمعه
492,000 تومان
12 آذر
شنبه
492,000 تومان
13 آذر
یکشنبه
492,000 تومان
14 آذر
دوشنبه
492,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
492,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
492,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
492,000 تومان
18 آذر
جمعه
492,000 تومان
19 آذر
شنبه
492,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
492,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

چهارتخته
ای‌گردش
687,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 آذر
پنج‌شنبه
687,000 تومان
11 آذر
جمعه
687,000 تومان
12 آذر
شنبه
687,000 تومان
13 آذر
یکشنبه
687,000 تومان
14 آذر
دوشنبه
687,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
687,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
687,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
687,000 تومان
18 آذر
جمعه
687,000 تومان
19 آذر
شنبه
687,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
687,000 تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
687,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 آذر
پنج‌شنبه
687,000 تومان
11 آذر
جمعه
687,000 تومان
12 آذر
شنبه
687,000 تومان
13 آذر
یکشنبه
687,000 تومان
14 آذر
دوشنبه
687,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
687,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
687,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
687,000 تومان
18 آذر
جمعه
687,000 تومان
19 آذر
شنبه
687,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
687,000 تومان
سوئیت چهار نفره
ای‌گردش
857,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 آذر
پنج‌شنبه
857,000 تومان
11 آذر
جمعه
857,000 تومان
12 آذر
شنبه
857,000 تومان
13 آذر
یکشنبه
857,000 تومان
14 آذر
دوشنبه
857,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
857,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
857,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
857,000 تومان
18 آذر
جمعه
857,000 تومان
19 آذر
شنبه
857,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
857,000 تومان
سوئیت چهار نفره
اقامت 24
857,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 آذر
پنج‌شنبه
857,000 تومان
11 آذر
جمعه
857,000 تومان
12 آذر
شنبه
857,000 تومان
13 آذر
یکشنبه
857,000 تومان
14 آذر
دوشنبه
857,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
857,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
857,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
857,000 تومان
18 آذر
جمعه
857,000 تومان
19 آذر
شنبه
857,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
857,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
هتل یار
600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 آذر
پنج‌شنبه
600,000 تومان
11 آذر
جمعه
600,000 تومان
12 آذر
شنبه
600,000 تومان
13 آذر
یکشنبه
600,000 تومان
14 آذر
دوشنبه
600,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
600,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
600,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
600,000 تومان
18 آذر
جمعه
600,000 تومان
19 آذر
شنبه
600,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
600,000 تومان
سه تخته
ای‌گردش
620,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 آذر
پنج‌شنبه
620,000 تومان
11 آذر
جمعه
620,000 تومان
12 آذر
شنبه
620,000 تومان
13 آذر
یکشنبه
620,000 تومان
14 آذر
دوشنبه
620,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
620,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
620,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
620,000 تومان
18 آذر
جمعه
620,000 تومان
19 آذر
شنبه
620,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
620,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
620,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 آذر
پنج‌شنبه
620,000 تومان
11 آذر
جمعه
620,000 تومان
12 آذر
شنبه
620,000 تومان
13 آذر
یکشنبه
620,000 تومان
14 آذر
دوشنبه
620,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
620,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
620,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
620,000 تومان
18 آذر
جمعه
620,000 تومان
19 آذر
شنبه
620,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
620,000 تومان
سوئیت سه نفره
ای‌گردش
798,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 آذر
پنج‌شنبه
798,000 تومان
11 آذر
جمعه
798,000 تومان
12 آذر
شنبه
798,000 تومان
13 آذر
یکشنبه
798,000 تومان
14 آذر
دوشنبه
798,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
798,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
798,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
798,000 تومان
18 آذر
جمعه
798,000 تومان
19 آذر
شنبه
798,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
798,000 تومان
سوئیت سه نفره
اقامت 24
798,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 آذر
پنج‌شنبه
798,000 تومان
11 آذر
جمعه
798,000 تومان
12 آذر
شنبه
798,000 تومان
13 آذر
یکشنبه
798,000 تومان
14 آذر
دوشنبه
798,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
798,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
798,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
798,000 تومان
18 آذر
جمعه
798,000 تومان
19 آذر
شنبه
798,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
798,000 تومان
سوئیت 3 تخته (یک خوابه )
هتل یار
898,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 آذر
پنج‌شنبه
898,000 تومان
11 آذر
جمعه
898,000 تومان
12 آذر
شنبه
898,000 تومان
13 آذر
یکشنبه
898,000 تومان
14 آذر
دوشنبه
898,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
898,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
898,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
898,000 تومان
18 آذر
جمعه
898,000 تومان
19 آذر
شنبه
898,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
898,000 تومان

امکانات اتاق های هتل زیارت گرگان

تلویزیون
یخچال
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
اينترنت در لابی
آژانس مسافرتی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
روم سرويس 24 ساعته
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
مبلمان
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
رستوران
اینترنت در لابی
ماساژ
اتاق چمدان
بالکن
کمد لباس
حوله
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
اشپزخانه
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
آرایشگاه
فروشگاه
حمام
اينترنت (Wifi)
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
پاركينگ
كافی شاپ
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت بی سیم
Business Center
صندوق امانات
لابی
تلويزيون LCD در لابی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات اتو
فكس
پذيرش 24 ساعته
نمای جنگل
فروشگاه صنايع دستی
حوله حمام
دمپایی حمام
رخت آویز

آدرس هتل زیارت گرگان روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل زیارت گرگان

(72 نظر)
نقاط قوت:
پرسنل بسیار خوب
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان هتل، فضا و چشم انداز زیبا از روستای زیارت
نقاط ضعف:
تکراری و عدم تنوع صبحانه
نقاط قوت:
همه چیز عالی بود.
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
برخورد عالی پرسنل،مسئولیت شناسی،حرفه ای بودن تمام مجموعه،من باز هم این هتل رو انتخاب میکنم
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
تراس با ویوی زیبابسیار تمیزامکانات خوب با توجه به دوستاره بودن هتل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
ویو پنجره ها به سمت جنگل
نقاط ضعف:
خیلی از شهر فاصله داره هیچ امکاناتی اطاراف هتل نیست
نقاط قوت:
بلسلام،موقعیت هتل بسیارخوب،پرسنل وکارکنان مودب ومحترم،قیمت اقامت مناسب،دارای پارکینگ
نقاط ضعف:
ما۲اتاق یکی۳تخته بالکندار که خیلی خوب بودویک دو تخته درحد هتل ۲ستاره خوب بود،صبحانه تکراری ومیتونه خیلی بهتر باشه.
نقاط قوت:
قیمت رفتار خوب پرسنل
نقاط ضعف:
ظرفیت کم پارکینگ
نقاط قوت:
ویوی خوب از روستای زیارتجاده زیبای بلوار نهارخوران به روستای زیارتبرخورد خوب و گرم کارکنان هتلصبحانه سرد ولی خوب در رستوران بزرگ باویوی خوب
نقاط ضعف:
پارکینگ کوچک نسبت به تعداد اتاقها که مجبور بودی ماشین را بیرون پارک کنیحوله های حمام کمی کهنه بودند
نقاط قوت:
نظافت بسیار خوب اتاقتمیز بودن ملحفه ها
نقاط ضعف:
خرابی چای ساز اتاقخرابی سشوار اتاقنداشتن ناهار و شام در هتل
نقاط قوت:
برخورد پرسنل خوبنظافت خوبپارکینگ سرپوشیده
نقاط ضعف:
نبود صبحانه گرم (البته صبحانه در حد هتل ۲ ستاره خوب بود )
نقاط قوت:
توی روستا و دور از شلوغی شهردل طبیعتپرسنل محترمپارکینگ مسقف
نقاط ضعف:
بهداشت ضعیفسرویس بهداشتی نا مناسب
نقاط قوت:
برخورد پرسنل عالی همه چی تمیز و مرتب صبحانه خوب موقعیت زیبا
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
پرسنل خوش برخوردواعتماد کامل به مهمانان که حتی نیامدن اتاق را از ما تحویل بگیرن
نقاط ضعف:
نداشتن رمپ برای ورود افراد ویلچری ومسن وداشتن چند پله در ورودی هتل
نقاط قوت:
برخورد مناسب پرسنل
نقاط ضعف:
خیلی بد هست که فقط یک طبقه ی آن بالکن دارد و فقط چند اتاق در اون مکان فقط برای دیدن آن فضا اقامت میکنی وندیدن مناظر اصلا خوب نیست و اینکه تفاوت قیمت سایت با خود هتل خیلی فرق میکنه
نقاط قوت:
ویو زیبا
نقاط ضعف:
بهداشت ضعیف بوی فاضلاب و بوی سیگار داخل اتاقها
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
بنظرم افتضاح بود _ یک صابون نداشت تو هتلصبحانه جیربندی بود
نقاط قوت:
رفتار پرسنل تمیزی اتاقها ویو زیبا
نقاط ضعف:
دوری از شهر و مشکل تردد پیاده روی در گل و لای بعلت بارندگی اخیر
نقاط قوت:
ملافه‌ها تمیز بودبرخورد عالیمیزبان صبحانه خیلی خوش برخوردویوی رستوران بسیار خوب
نقاط ضعف:
سیفون خرابدستمال توالت نامرغوبقفل در حمام مشکل‌دارسنگ‌فرش ورودی هتل برای حمل وسیله نامناسبموکت کف راهروها کثیفکیفیت صبحانه متوسط به پایین
نقاط قوت:
ویوی عالي
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
بسیار تمیز و به نسبت ۲ستاره ، مناسب بود
نقاط ضعف:
ظرفیت کم پارکینگ به نسبت تعداد اتاق
نقاط قوت:
موقعیت عالی در دل کوه های جنگلیاتاق تراس دار ویو فوق‌العادهقیمت مناسب
نقاط ضعف:
مسیر دسترسی به هتل کمی سخت
نقاط قوت:
اصلا وابدا نداشت
نقاط ضعف:
همه چیزش منفی بود
نقاط قوت:
نداشت
نقاط ضعف:
همه چیزش منفی بود
نقاط قوت:
فضای مناسب با نور کافی و طبیعت بیرون که از داخل اتاق کاملا قابل مشاهده بود و حسی خوبی می ده،اخلاق مداری پرسنل هتل قابل تحسین بود.
نقاط ضعف:
همه چیز خوب بود.مشکل خاصی نداشت.
هتل خوبیه
نقاط قوت:
منظره بسیار زیبا البته اتاق ما در طبقه ۳ بود و یه تراس هم داشت ، که از اونجا زیبایی جنگل بهتر دیده می‌شد. پرسنل خوش برخورد. تمیز بودن اتاق. قیمت مناسب نسبت به کیفیت اتاق و موقعیت هتل. در مجموع خیلی راضی کننده بود.
نقاط ضعف:
نبود آسانسور در پارکینگ.
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
برخورد بسیار خوب پرسنل نظافت و بهداشت هتل ویوی بسیار خوب هتل
نقاط قوت:
برخورد بسیار خوب و مهربان مدیر و کارکنان
نقاط ضعف:
نداشتن سشوار و خمیر دندان
نقاط قوت:
در مجموع هتل خوب با فضای زیباو پرسنل با اخلاق و خونگرم
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
صبحانه عالی همراه با نون گرم
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
منظره بسیار زیبا
نقاط ضعف:
آسانسور در طبقه پارکینگ وجود ندارد و از طبقه همکف هست.
نقاط قوت:
برخورد خوب مسولین هتل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
منظره ای زیبا برخورد خوب پرسنل تمیز بودن اتاق ها امکانات خوب و متناسب با قیمت
نقاط ضعف:
نبود کافی شاپ و رستوران در هتل
نقاط قوت:
رفتار پرسنل و مدیریت خوببود.
نقاط ضعف:
نداشتن توری پنجره هاصبح روز اقامت سیستم گرمایشی قطع شد و ابگرم نبود.البته اتاق با اسپیلت گرم شد.
نقاط قوت:
ممنون از لطف تمامی پرسنل زحمت کش که تمام وقت با تمام وجود در حد توانشان خدمت رسانی میکردن 🙏🙏🙏
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
منظره زیبا از اتاقپرسنل محترم و متشخص
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
هتل خوبی بود و منظره خیلی زیبایی داشت ممنون اگر مجدد قصد سفر به این منطقه رو داشته باشم مجدد این هتل رو انتخاب خواهم کرد
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
ظرفیت پارکینگ ۱۰ تا ماشین بود وکم بود شب مجبور شدم بیرون پارک کنم
ویو بسیار عالی جای آروم و خوب
نقاط قوت:
بسیار عالی
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
اتاق ها بزرگ و تمیز بود . با توجه به قیمت عالی بود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
قدیمی ساز بود ملافه نداشت پتو داشت اونم قرمز جگری
نقاط قوت:
رستوران خوب ، اتاق خوب، قیمت مناسب
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
موقعیت عالیقیمت مناسبکیفیت مناسب اتاق
نقاط ضعف:
صبحانه ضعیف
نقاط قوت:
تمیز بود- منظره زیبایی داشت-
نقاط ضعف:
صبحانه خیلی تنوع نداشت اما به نسبت قیمت خوب بود
نقاط قوت:
برخورد مناسب
نقاط ضعف:
نداشتن روم سرویس
بسیار عالی ، شیک و قیمت مناسب و پرسنل خوش برخورد
کاملا تمیز و مرتب بود همجا تمیز و بهداشتی و رسیدگی پرسنل عالی واقعا ممنون از میزبان برای فراهم کردن کامل آرامش مسافرشون.
از نظر نظافت و تمیزی خوب بود صبحانه هم تقریبا کامل بود امکانات گرمایشی و سرمایشی کاملی هم داشت
اتاقها و وسایل نسبتا تمیز و نوسازی شده بودند اما ملحفه ها کثیف بود و لک داشتند. حتی ملحفه های توی خانه داری هم همینطور بودند. توالت هم همیشه بو میداد و مجبور بودیم هواکشش رو یسره روشن بزاریم که بوش نیاد توی اتاق. صبحانه هم معمولی بود ولی پرسنل مهربان و خوش برخوردی داشت. پارکینگش زیاد جا نداشت. در کل بهش نمره ۲.۵ از ۵ میدم
هتل در منطقه خوش آب و هوا ، پرسنل خوب
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
فرش و صندلی برای نشستن در اتاق نداشتملافه ها بوی تربویی میدادند
در کل خوب بود ولی فلاش تانکش خراب بود و علاوه بر اون که کار نمی‌کرد، صدای چکیدن آب هم داخلش وجود داشت که برای خواب شب کمی اذیت کرد
نقاط قوت:
بسیار تمیز و فاقد هر نوع بوی خاص هنلی
نقاط ضعف:
کولر جوابگو نیست
هتل نسبتا خوبی است. نیازه پنجره ها دو جداره باشه. در کل خوبه
نقاط قوت:
آرامش فکری و روحی
نقاط ضعف:
کثیفی کف اتاق و ملحفه های اتاق(مو زیاد ریخته بود) نگذاشتن آب خوردن داخل اتاق
وضعیت سرویس بهداشتی جالب نبود
نقاط قوت:
مودب بودن پرسنل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
برخورد خوب. اتاق خوب و تمیز
به علت نداشتن پنجره دو جداره سر و صدای زیادی در اتاق شنیده می شد، لابی تمیز نبود
همگی خوب و عالی.بخصوص پرسنل پذیرش
منظره واقعا عالی ولی قیمت کمی بالا به نسبت کیفیت وصبحانه متوسط رو به پایین...و بنده درخواست نیمرو داشتم که گفتن نمیشه فقط تخم مرغ آپ پز داریم!!!!!!!!! وای فای داخل اتاق بنده که یک خط انتن داشت که سرعت پایین و قطعی زیاد
اتاقها تمیز و برخورد کارکنان خیلی خوب بود. چشم انداز سالن صبحانه و بالکن بسیار عالی بود. تعداد پارکینگ به نسبت اتاقها کم است. اگر نهار و شام داشت، خیلی بهتر بود.
خوب
من در مهر ماه 98 یک اتاق دونفره رو به جنگل در طبقه 3 رزرو کردم. دید به جنگل و بالکن اتاق عالی بود .اتاق بسیار تمیز و نوسازی شده بود. دید و منظره صبحانه خوری عالی بود صبحانش هم کلا خوب و کافی بود ولی صبحانه گرم سرو نمیشه . همکاری رسپشن خیلی خوب بود و محترمانه . فقط پارکینگش یکم کوچیک هست و بعضی اوقات بیرون پارک میکردم که البته با دوربین چک میکنند.
نسبت به محل و قیمتش خوب بود
برخورد پرسنل بسيار محترمانه بود. با توجه به قيمت امكانات خوبي داشت و تميز بود.همچنين رستوران هتل منظره زيبايي داشت.و از نظر دسترسي به ديدني هاي روستا هم مناسب بود. قابل ذكرِ يكي از وسايل سفر ما در پاركينگ هتل جا مانده بود بعد از چند روز متوجه شديم و تماس گرفتيم بلافاصله چك كردند و خبر دادند اونجاست ما هم در مسير برگشت تحويل گرفتيم.بسيار سپاسگذارم.
منظره و چشم انداز اتاق عالی و لذت بخش بود . برخورد کارکنان هتل مناسب ، به نسبت قیمت ارزش خرید بالایی داره.
جای خوب ونزدیک به ابشار
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل زیارت گرگان

مهمانان هتل زیارت گرگان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل زیارت گرگان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل زیارت گرگان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل زیارت گرگان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل زیارت گرگان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.