هتل زیارت گرگان

گرگان، انتهای بلوار ناهارخوران، روستای زیارت گرگان
3.3
امتیاز کاربران
44
نظرات کاربران

معرفی هتل زیارت گرگان

هتل زیارت با مساحت ۲۰۰۰ متر مربع در روستای خوش آب و هوای زیارت در انتهای جاده زیبا و خاطر انگیز ناهار خوران گرگان واقع شده است. روستای زیارت به دلیل وجود آب و هوایی روح انگیز موجب جذابیت بیشتر این هتل شده است. از امتیازات این هتل اتاق های رو به مناظر زیبای طبیعی و امکان گشت های تفریحی می باشد. این هتل با کارکنان مجرب آماده پذیرایی از شما مهمانان گرامی می باشند تا اقامتی خاطره انگیز را برایتان رقم بزنند.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل زیارت گرگان

زیارت-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
182,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
182,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
182,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
182,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
182,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
182,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
202,000
تومان
2 مهر
جمعه
202,000
تومان
3 مهر
شنبه
202,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
202,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
202,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
202,000
تومان
زیارت-اتاق دوتخته
اتاق دوتخته
اقامت 24
263,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
263,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
263,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
263,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
263,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
263,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
307,000
تومان
2 مهر
جمعه
307,000
تومان
3 مهر
شنبه
307,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
307,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
307,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
307,000
تومان
ای‌گردش
270,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
270,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
270,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
270,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
270,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
270,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
270,000
تومان
2 مهر
جمعه
270,000
تومان
3 مهر
شنبه
270,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
270,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
270,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
270,000
تومان
هتل یار
271,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
271,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
271,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
271,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
271,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
271,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
271,000
تومان
2 مهر
جمعه
271,000
تومان
3 مهر
شنبه
271,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
271,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
271,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
271,000
تومان
زیارت-سوئیت دونفره
سوئیت دونفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
27 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
28 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
29 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
زیارت-سوئیت سه نفره
سوئیت سه نفره
هتل یار
520,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
520,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
520,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
520,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
520,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
520,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
524,000
تومان
2 مهر
جمعه
524,000
تومان
3 مهر
شنبه
524,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
524,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
524,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
524,000
تومان
اقامت 24
520,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
520,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
520,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
520,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
520,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
520,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
605,000
تومان
2 مهر
جمعه
605,000
تومان
3 مهر
شنبه
605,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
605,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
605,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
605,000
تومان
ای‌گردش
532,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
532,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
532,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
532,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
532,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
532,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
532,000
تومان
2 مهر
جمعه
532,000
تومان
3 مهر
شنبه
532,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
532,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
532,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
532,000
تومان
زیارت-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
339,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
339,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
339,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
339,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
339,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
339,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
396,000
تومان
2 مهر
جمعه
396,000
تومان
3 مهر
شنبه
396,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
396,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
396,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
396,000
تومان
هتل یار
341,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
341,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
341,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
341,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
341,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
341,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
347,000
تومان
2 مهر
جمعه
347,000
تومان
3 مهر
شنبه
347,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
347,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
347,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
347,000
تومان
ای‌گردش
346,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
346,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
346,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
346,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
346,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
346,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
346,000
تومان
2 مهر
جمعه
346,000
تومان
3 مهر
شنبه
346,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
346,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
346,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
346,000
تومان
زیارت-سوئیت چهارنفره
سوئیت چهارنفره
هتل یار
600,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
600,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
600,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
600,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
600,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
600,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
605,000
تومان
2 مهر
جمعه
605,000
تومان
3 مهر
شنبه
605,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
605,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
605,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
605,000
تومان
اقامت 24
600,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
600,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
600,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
600,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
600,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
600,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
700,000
تومان
2 مهر
جمعه
700,000
تومان
3 مهر
شنبه
700,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
700,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
700,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
700,000
تومان
ای‌گردش
614,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
614,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
614,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
614,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
614,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
614,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
614,000
تومان
2 مهر
جمعه
614,000
تومان
3 مهر
شنبه
614,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
614,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
614,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
614,000
تومان
زیارت-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
اقامت 24
416,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
416,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
416,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
416,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
416,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
416,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
480,000
تومان
2 مهر
جمعه
480,000
تومان
3 مهر
شنبه
480,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
480,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
480,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
480,000
تومان
هتل یار
416,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
416,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
416,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
416,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
416,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
416,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
422,000
تومان
2 مهر
جمعه
422,000
تومان
3 مهر
شنبه
422,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
422,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
422,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
422,000
تومان
ای‌گردش
421,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
421,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
421,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
421,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
421,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
421,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
421,000
تومان
2 مهر
جمعه
421,000
تومان
3 مهر
شنبه
421,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
421,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
421,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
421,000
تومان
زیارت-سوئیت پنج نفره
سوئیت پنج نفره
هتل یار
600,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
600,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
600,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
600,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
600,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
600,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
605,000
تومان
2 مهر
جمعه
605,000
تومان
3 مهر
شنبه
605,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
605,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
605,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
605,000
تومان

امکانات اتاق های هتل زیارت گرگان

آسانسور
خدمات خانه داری
آتلیه
كتابخانه
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
شبکه پخش فیلم
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
روم سرويس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
وسایل بدنسازی
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
چايخانه سنتی
کافی نت
تلويزيون LCD در لابی
دمپایی حمام
حوله حمام
فروشگاه صنايع دستی
نمای جنگل
پذيرش 24 ساعته
فكس
خدمات اتو
خشکشویی
ميز
مبل
تلويزيون در لابی
لابی
جكوزی
صندوق امانات
Business Center
اینترنت بی سیم
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
خدمات باربري
مینی بار رایگان
خدمات برای معلولین
نمازخانه
تلویزیون
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
اعلام حریق
مبلمان
صندوق امانات
یخچال
دستگاه خودپرداز
اینترنت در لابی
خشکشویی (لاندری)
روم سرويس 24 ساعته
تبديل ارز
اينترنت در اتاق
تاکسی سرویس شبانه روزی
آژانس مسافرتی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
رستوران
ماساژ
کپسول آتش نشانی
اشپزخانه
اينترنت (Wifi)
حمام
فروشگاه
آرایشگاه
سوئیت
تلفن در اتاق
کافی شاپ
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
اتاق چمدان
اتاق بازی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
تلفن
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
خدمات تور
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
حوله
کمد لباس
بالکن
رخت آویز

آدرس هتل زیارت گرگان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل زیارت گرگان

(44 نظر)
نقاط قوت:
بسیار تمیز و فاقد هر نوع بوی خاص هنلی
نقاط ضعف:
کولر جوابگو نیست
هتل نسبتا خوبی است. نیازه پنجره ها دو جداره باشه. در کل خوبه
نقاط قوت:
به نسبت موقعیت و بافت روستایی،وضعیت هتل از لحاظ تمیزی واتاقها قابل قبول است
نقاط ضعف:
متاسفانه باتوجه به موقعیت هتل ،که در خیابان اصلی روستا است وتردد خودروهای پرسروصدا وقدیمی می توان گفت اتاق های سمت خیابان اصلا مناسب نیستند
نقاط قوت:
آرامش فکری و روحی
نقاط ضعف:
کثیفی کف اتاق و ملحفه های اتاق(مو زیاد ریخته بود) نگذاشتن آب خوردن داخل اتاق
وضعیت سرویس بهداشتی جالب نبود
نقاط قوت:
تمیز و مرتب دنج و با صفا
نقاط ضعف:
فاصله زیاد تا مرکز شهر نداشتم اینترنت در اتاق نبودن قند و چایی در اتاق پک‌ نبودن حوله ها
به علت نداشتن پنجره دو جداره سر و صدای زیادی در اتاق شنیده می شد، لابی تمیز نبود
نقاط قوت:
مدیریت با انصاف و پرسنل هتل بسیار خوش برخورد بودند. هتل در موقعیت مکانی خوبی قرار داشت. وسایل آشپزی در سوئیت فراهم بود. ملحفه ها و پتوها کاملا تمیز و مرتب بودند. ویو اتاقها عالی بود(به سمت جنگل بود). نظافت و امکانات هتل خیلی از ستاره های آن بالاتر بود.(یک هتل دو ستاره عالی بود) کاملا راضی بودیم و از اقامت در این هتل لذت بردیم.
نقاط ضعف:
تنها ایرادی که میتوان گرفت پک نشدن حوله ها بود (البته حوله ها کاملا تمیز و خوب در داخل کمد قرار داشتند)
همگی خوب و عالی.بخصوص پرسنل پذیرش
نقاط قوت:
همه چی خوب بود و در حد هتل دو ستاره قابل قبول بود.اتاق از لحاظ تمیزی و نما عالی بود(تراس دار)
نقاط ضعف:
وای فای فقط در لابی بود
منظره واقعا عالی ولی قیمت کمی بالا به نسبت کیفیت وصبحانه متوسط رو به پایین...و بنده درخواست نیمرو داشتم که گفتن نمیشه فقط تخم مرغ آپ پز داریم!!!!!!!!! وای فای داخل اتاق بنده که یک خط انتن داشت که سرعت پایین و قطعی زیاد
نقاط قوت:
همه چی عالی بود
نقاط ضعف:
فاقد نکته منفی
اتاقها تمیز و برخورد کارکنان خیلی خوب بود. چشم انداز سالن صبحانه و بالکن بسیار عالی بود. تعداد پارکینگ به نسبت اتاقها کم است. اگر نهار و شام داشت، خیلی بهتر بود.
اول اینکه ۲ ستاره کمه به نظرم برای این هتل،یه هتل تو روستا، تو دل کوه و جنگل با فاصله کم از گرگان و امکانات مناسب نقاط قوت مکان ویو تمیزی برخورد پرسنل قیمت مناسب پارکینگ ظرفیتش محدود بود ولی تو روستا بیرون گذاشتن ماشین فکر نکنم مشکلی پیش بیاره
خوب
من در مهر ماه 98 یک اتاق دونفره رو به جنگل در طبقه 3 رزرو کردم. دید به جنگل و بالکن اتاق عالی بود .اتاق بسیار تمیز و نوسازی شده بود. دید و منظره صبحانه خوری عالی بود صبحانش هم کلا خوب و کافی بود ولی صبحانه گرم سرو نمیشه . همکاری رسپشن خیلی خوب بود و محترمانه . فقط پارکینگش یکم کوچیک هست و بعضی اوقات بیرون پارک میکردم که البته با دوربین چک میکنند.
برخورد پرسنل بسيار محترمانه بود. با توجه به قيمت امكانات خوبي داشت و تميز بود.همچنين رستوران هتل منظره زيبايي داشت.و از نظر دسترسي به ديدني هاي روستا هم مناسب بود. قابل ذكرِ يكي از وسايل سفر ما در پاركينگ هتل جا مانده بود بعد از چند روز متوجه شديم و تماس گرفتيم بلافاصله چك كردند و خبر دادند اونجاست ما هم در مسير برگشت تحويل گرفتيم.بسيار سپاسگذارم.
نقاط قوت:
برخورد پرسنل با مسافران بسیار عالی و مودبانه میباشد.
نقاط ضعف:
۱_شنیده شدن صدای جاده در اتاقها ۲_مدیریت پارک خودروها در پارکینگ
در کل اقامت در این هتل رو به دوستان پیشنهاد میکنمعدم سرویس دهی رستوران در وعده های ناهار و شام و عدم وجود صندلی یا مبل در اطاقها
نقاط قوت:
منظره عالی نزدیکی به آبشار
نقاط ضعف:
ملحفه و حوله پک شده نبود
نقاط قوت:
موقعیت جغرافیائی مناسب.برخورد کارکنان بسیارخوب.تازه بازسازی شده است وسرویس ها وسالن تمیز است.
نقاط ضعف:
اگر ملحفه ها وحوله ها توسط زیرمجموعه هتل شسته ,ضدعفونی شده وپک شود بهتراست.درحال حاضر چنین امکانی ندارد.
هتل زیارت بهترین نکته ش نظافت و تمیزی هتل بود و موقعیت مکانی هم بسیار عالی ست به شرطی که نیاز به رفت و آمد تا گرگان نداشته باشید ، کارکنان بسیار با ادب ، وسایل داخل اتاق مثل یخچال و تلویزین و کولر همه نو و درجه یک هستندظرفیت پارکینگ محدود است ، صبحانه بسیار ساده است که با توجه به قیمت نمی شه انتظار بالایی داشت ، اگر اتاق رو به خیابان باشد موقع خواب اگر یک موتور هم از خیابان رد شه شمارو بیدار میکنه ، دیوار بین اتاق ها هم مقدار عبور صدا دارد
نسبت به درجه و قیمت هتل : خدمات خوبی ارائه شد موقعیت توریستی هتل هم عالی است و به بقیه هم توصیه می کنم .
نقاط قوت:
ویو زیبای اتاق
نقاط ضعف:
نداشتن اینترنت در اتاق مجبور شدیم تذکر بدیم اتاق رو تمیز کنند چون بعد از مسافر قبلی به درستی تمیز نشده بود
نقاط قوت:
اتاق خیلی تمیز و مرتب و موقعیت مکانی هتل خیلی عالی بود
نقاط ضعف:
صبحانه معمولی بود که با توجه به دو ستاره بودن هتل قابل قبول هست
نقاط قوت:
برخورد مناسب پرسنل نزدیکی به آبشار زیارت و منطقه ناهارخوران محیط ساکت و آرام ویوی فوق العاده رستوران قیمت مناسب تمیزی اتاق ها
نقاط ضعف:
فضای محدود پارکینگ
نقاط قوت:
با توجه به دو ستاره بودن، هتل بسیار تمیز بود. برخورد کارکنان مودبانه بود. در اتاق چایی ساز بود که این فاکتور بسیار خوبی است. مکان هتل در بهترین نقطه‌ی ممکن از نظر آب و هوا و ویو قرار داشت. پارکینگ مسقف بود. هتل باز سازی شده و تشکها کاملا نو و تمیز بودند.
نقاط ضعف:
سرویس بهداشتی بسیار کوچک بود و با وجود بازسازی شدن هتل، اما ملزومات سرویس بهداشتی، فرسوده و مستهلک بود. اتاقها مبله نبودند، البته که سوئیت ما، صندلی و میز ناهارخوری چهار نفره داشت.
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
چیز خاصی نبود
نقاط قوت:
برخورد عالی کارمندان هتل
نقاط ضعف:
نداشتن رستوران
منظره و چشم انداز اتاق عالی و لذت بخش بود . برخورد کارکنان هتل مناسب ، به نسبت قیمت ارزش خرید بالایی داره.صبحانه تقریبا ضعیف بود ،
نقاط قوت:
نظافت و تمیزی هتل ۲۰ برحورد کارکنان ۲۰ بویژه مدیریت محترم هتل و جناب آقای نظری همه چیز عالی عالی عالی تزیینات هتل ۲۰ سالن غذاخوری ۲۰ مکان بسیار زیبا و آرامش بخش ۲۰ خدا خیر بدهد به کارکنان و مدیریت هتل در قسمت بالا نتوانستم نظر بدهم چون مشخص نبود برای گزینه عالی چگونه نظر بدهم
نقاط ضعف:
هبچ نکنه منفی نداشتن همه چیز عالی عالی عالی
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل و تمیزی اتاق ها وخودهتل مکان ومناظرعالی فراتر از تصور مااز هتل دوستاره بود.ازبودن در این هتل لذت بردیم به همه توصیه میکنم.
نقاط ضعف:
نبود توالت فرنگی در سرویس البته ما با توالت فرنگی مسافرتی حلش کردیم چون یکی از همراهان ما ملزم به استفاده از آن بود.و دایر نبودن رستوران جهت ناهار وشام
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل و ارامش مجموعه
نقاط ضعف:
کم بودن تنوع صبحانه
نقاط قوت:
تمیز مدرن جای با صفا با منظره ای زیبا کارکنان مودب
نقاط ضعف:
ندارد
نقاط قوت:
برخورد خوب کار کنان موقعیت مناسب
نقاط ضعف:
وای فای در طبقه سوم ندارد . چایساز و پیش دستی در اتاقها ندارد . پارکینگ به هتل ورودی ندارد .
نقاط قوت:
پاکیزگی
نقاط ضعف:
سرد بودن اتاق
نقاط قوت:
تميزي اتاقها،رفتار خوب پرسنل،قيمت مناسب
نقاط ضعف:
مورد منفي خاصي نداشت
نقاط قوت:
تمیزی برخورد. خوب مکان خوب
نقاط ضعف:
صبحانه بهتره کاملتر. باشه
نقاط قوت:
مهمترين نكته اين هتل برخوردخوب وشايسته اين رزروشن محترم بودكه ازخاطرمنوخانواده ام هرگذ نخواهد رفت
نقاط ضعف:
من كه چيزي متوجه نشدم ولي همسرم نظربراين داشت كه چندعددپيش دستي ويا قاشق ليوان ويافلاكس اگربود بهتر بود ممنونم مرسي
نقاط قوت:
اتاق ها راحت و تمیز رفتار کارکنان بسیار خوب موقعیت مکانی برای طبیعت گردی عالی
نقاط ضعف:
کمی دور از مرکز شهر سر وصدا در اتاق های رو به خیابان گاها آزاردهنده است
نقاط قوت:
موقیعت مکانی عالی بود.
نقاط ضعف:
پارکینگ خوبی نداشت
نقاط قوت:
نظافت اتاق و برنامه صبحانه به موقع.
نقاط ضعف:
كوچك بودن اتاق.
نقاط قوت:
پرسنل عالی
نقاط ضعف:
نداشتن بالکن برای اتاق
نقاط قوت:
نزدیکی به اماکن دیدنی گرگان (مثل آبشار، ناهارخوران، النگ دره)، برخورد مناسب کارکنان، تمیز بودن اتاق ها
نقاط ضعف:
دسترسی به اینترنت وای فای فقط در لابی امکان پذیر بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل زیارت گرگان

مهمانان هتل زیارت گرگان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل زیارت گرگان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل زیارت گرگان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل زیارت گرگان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل زیارت گرگان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.