هتل شهاب ناهارخوران گرگان

گرگان، بلوار ناهارخوران، 300 متر مانده به کلانتری
3
امتیاز کاربران
64
نظرات کاربران

معرفی هتل شهاب ناهارخوران گرگان

هتل شهاب ناهار خوران گرگان در سال ۱۳۹۳ در ۴ طبقه و ۴۳ واحد اقامتی در یکی از بهترین مناطق گرگان واقع گردیده است. نزدیگی این هتل به جنگل‌های حفاظت شده و زیبای گرگان فضای مناسبی را برای علاقه مندان به طبیعت ایجاد کرده است. همچنین این هتل با بهره گیری از امکانات رفاهی و خدمات ویژه با کادری مجرب و آموزش دیده آماده ی پذیرایی از میهمانان گرامی در تمام فصول می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل شهاب ناهارخوران گرگان

شهاب ناهارخوران-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
ای‌گردش
503,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
503,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
503,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
503,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
503,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
503,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
503,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
503,000
تومان
1 خرداد
شنبه
503,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
503,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
503,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
503,000
تومان
شهاب ناهارخوران-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
هتل یار
389,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
389,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
389,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
389,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
389,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
389,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
389,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
389,000
تومان
1 خرداد
شنبه
389,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
389,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
389,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
389,000
تومان
اقامت 24
389,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
389,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
389,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
389,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
389,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
389,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
389,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
389,000
تومان
1 خرداد
شنبه
389,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
389,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
389,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
389,000
تومان
علاءالدین
389,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
389,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
389,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
389,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
389,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
389,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
389,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
389,000
تومان
1 خرداد
شنبه
389,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
389,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
389,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
389,000
تومان
شهاب ناهارخوران-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
ای‌گردش
503,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
503,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
503,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
503,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
503,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
503,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
503,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
503,000
تومان
1 خرداد
شنبه
503,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
503,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
503,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
503,000
تومان
علاءالدین
504,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
504,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
504,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
504,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
504,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
504,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
504,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
504,000
تومان
1 خرداد
شنبه
504,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
504,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
504,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
504,000
تومان
اقامت 24
504,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
504,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
504,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
504,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
504,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
504,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
504,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
504,000
تومان
1 خرداد
شنبه
504,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
504,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
504,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
504,000
تومان
هتل یار
504,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
504,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
504,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
504,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
504,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
504,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
504,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
504,000
تومان
1 خرداد
شنبه
504,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
504,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
504,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
504,000
تومان
شهاب ناهارخوران-سوئیت دونفره
سوئیت دونفره
ای‌گردش
650,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
650,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
650,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
650,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
650,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
650,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
650,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
650,000
تومان
1 خرداد
شنبه
650,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
650,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
650,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
650,000
تومان
علاءالدین
651,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
651,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
651,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
651,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
651,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
651,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
651,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
651,000
تومان
1 خرداد
شنبه
651,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
651,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
651,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
651,000
تومان
هتل یار
651,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
651,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
651,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
651,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
651,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
651,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
651,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
651,000
تومان
1 خرداد
شنبه
651,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
651,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
651,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
651,000
تومان
اقامت 24
651,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
651,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
651,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
651,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
651,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
651,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
651,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
651,000
تومان
1 خرداد
شنبه
651,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
651,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
651,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
651,000
تومان
شهاب ناهارخوران-اتاق سه تخته معمولی
اتاق سه تخته معمولی
ای‌گردش
636,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
636,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
636,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
636,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
636,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
636,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
636,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
636,000
تومان
1 خرداد
شنبه
636,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
636,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
636,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
636,000
تومان
هتل یار
637,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
637,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
637,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
637,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
637,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
637,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
637,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
637,000
تومان
1 خرداد
شنبه
637,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
637,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
637,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
637,000
تومان
اقامت 24
637,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
637,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
637,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
637,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
637,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
637,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
637,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
637,000
تومان
1 خرداد
شنبه
637,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
637,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
637,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
637,000
تومان
علاءالدین
637,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
637,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
637,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
637,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
637,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
637,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
637,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
637,000
تومان
1 خرداد
شنبه
637,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
637,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
637,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
637,000
تومان
شهاب ناهارخوران-اتاق سه تخته ویژه
اتاق سه تخته ویژه
ای‌گردش
636,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
636,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
636,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
636,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
636,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
636,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
636,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
636,000
تومان
1 خرداد
شنبه
636,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
636,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
636,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
636,000
تومان
هتل یار
637,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
637,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
637,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
637,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
637,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
637,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
637,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
637,000
تومان
1 خرداد
شنبه
637,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
637,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
637,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
637,000
تومان
اقامت 24
637,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
637,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
637,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
637,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
637,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
637,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
637,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
637,000
تومان
1 خرداد
شنبه
637,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
637,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
637,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
637,000
تومان
شهاب ناهارخوران-سوئیت رویال دوخوابه چهارنفره
سوئیت رویال دوخوابه چهارنفره
ای‌گردش
1,044,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
1,044,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
1,044,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
1,044,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
1,044,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
1,044,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
1,044,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
1,044,000
تومان
1 خرداد
شنبه
1,044,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
1,044,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
1,044,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
1,044,000
تومان
هتل یار
1,045,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
1,045,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
1,045,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
1,045,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
1,045,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
1,045,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
1,045,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
1,045,000
تومان
1 خرداد
شنبه
1,045,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
1,045,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
1,045,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
1,045,000
تومان
اقامت 24
1,045,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
1,045,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
1,045,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
1,045,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
1,045,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
1,045,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
1,045,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
1,045,000
تومان
1 خرداد
شنبه
1,045,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
1,045,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
1,045,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
1,045,000
تومان
علاءالدین
1,045,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
1,045,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
1,045,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
1,045,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
1,045,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
1,045,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
1,045,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
1,045,000
تومان
1 خرداد
شنبه
1,045,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
1,045,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
1,045,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
1,045,000
تومان

امکانات اتاق های هتل شهاب ناهارخوران گرگان

آسانسور
كتابخانه
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
سالن كنفرانس
آتلیه
زمین ورزشی
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
اجاره ماشين
خدمات باربري
لباسشویی
پارک کودک
خدمات پزشكي
پرینتر
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
زنگ هشدار
گیم نت
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
کپسول آتشنشانی در راهرو
سالن بيليارد
سونا خشک
سالن همايش
ميز
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
سالن صبحانه خوری
نمای جنگل
تلويزيون در لابی
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
مبل
تلويزيون LCD در لابی
زمين تنيس
رستوران در هتل
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
سالن جشن و مراسم و عروسی
روزنامه رایگان
پارکینگ در هتل
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
ترانسفر از هتل به فرودگاه
تلویزیون lcd
پنجره
Business Center
شبکه پخش فیلم داخلی
تراس
لابی
وسایل بدنسازی
مینی بار
نمازخانه
استخر
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
پارکینگ
تاکسی سرویس
سونا
تلویزیون
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
فست‌فود
سفره‌خانه
یخچال
دستگاه خودپرداز
ماساژ
اعلام حریق
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
خشکشویی (لاندری)
مسلط به زبان انگليسی
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
جعبه کمک های اولیه
تالار پذیرایی
مینی بار رایگان
سوئیت
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
تلفن در اتاق
خشکشویی
ویلچر
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
خدمات بیدارباش
رستوران ایرانی
اتاق چمدان
کافی‌شاپ فضای باز
کافی‌شاپ
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
پله اضطراری
فضای سبز
سالن ورزشی
سونا بخار
تلفن
پارکینگ روباز
رمپ
حمام

آدرس هتل شهاب ناهارخوران گرگان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل شهاب ناهارخوران گرگان

(64 نظر)
خوب
این هتل فقط دسترسیش به جاهای دیدنی منطقه خوبه .صبحانه افتضاح . چایساز تا خودمون نگفتیم برامون نیاوردن تو اتاق.نظافت اصلا نکردن خودمون باید بهشون میگفتیم بیاید.شبه اولی که بودیم انقدر آب سرد بود اصلا حمام نرفتیم. در کل توصیه نمیشه اگر مجبورید این هتلو انتخاب کنید که شب جایی داشته باشید .
نما و موقعیت خوب تنها مزیت همیناست کیفیت غذا متوسط و تمیزی اتاقها هم خوب نیس
محیطی زیبا به همراه انواع مختلف خوردنی شامل انواع بستنی، فست فود و غذاهای سنتی
اقامت خوبی در این هتل داشتم از نظر موقعیت و رفتار کارکنان خوب بود
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
میتونه بهتر هم باشه
بسیار مناسب
افتضاح حتی ارزش یک ستاره رو هم نداره بسیار کثیف روم سرویس تقریبا صفر اگه جای دیگه ای ندارین اینجا بمونین
نقاط قوت:
در مجموع خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
فقط فرش و گلیم داخل اتاق خیلی کثیف بود
نقاط قوت:
خیلی معمولی بود
نقاط ضعف:
درحد هتل ۴ستاره نبود نیاز به بازسازی و مرمت داره صبحانه اصلا خوب نبود
تنها مزیت این هتل موقعیت آن است. بقیه موارد مانند کیفیت اتاق و سرویس دهی و صبحانه در حد هتل سه ستارا است.
برخورد با مسافر میتواند بهتر با شد.
سلام هتل در موقعیت خوبی قرار دارد در ناهار خوران و نزدیک به پارک جنگلی النگدره صبحانه از کیفیت خوبی برخوردار بود هتل پارکینگ روباز دارد و از اتاق ما که سه تخته بود اتاق شماره ۴۱۲ چشم انداز خاصی نداشت ملافه ها زیاد دلچسب نبود ما خودمان ملافه انداختیم و سرویس بهداشتی فرسوده بود فلاش توالت فرنگی مشکل داشت کلا حمام قابل استفاده نبود چون روی توالت فرنگی قرار داشت و محفظه جدا نداشت آب شارژ می شد مسواک و دمپایی یکبار مصرف موجود بود خانم پذیرش زیاد حوصله نداشت. مثلا ما می خواستیم اتاق را به سوئیت تغییر بدیم گفت جا نداریم ولی ما از طریق ایران هتل درخواست دادیم موافقت شد که چون تو اتاق جاگیر شده بودیم منصرف شدیم کلا خیلی متوسط است نه خوب نه بد .
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
دیده نشد
ملحفه و حوله ها کهنه و رنگ گرفته است، شیرآلات حمام کهنه است
خوب و‌ مهربان بودند ولی معلوم بود آموزش ندیده اند و حرفه ای نیستند
نقاط قوت:
در حد خودش خوب بود
نقاط ضعف:
ملاحظه نشد
در کل به عنوان یک هتل چهار ستاره مناسب بود
نقاط قوت:
چشم انداز عالی نزدیکی به مناطق دیدنی و رستوران ها داشتن کافی شاپ و آلاچیق در فضای باز ورودی به جنگل
نقاط ضعف:
فرسوده بودن شیرآلات و سرویس ها
نقاط قوت:
واقع شدن در جنگل و راحتي اتاقها و سرويس
نقاط ضعف:
صبحانه ناقص و عدم شارژ مجدد ظرفهاي اردو
محل هتل عالی حمام و توالد در حد هتل دو ستاره در کل می تونم بهش سه نیم ستاره بدم اما به خاطر حسه خوبی که در این هتل داشتم چهار ستاره می دم
موقعيت مكاني هتل توام با فضاي اختصاصي سوئيتها مناسب و برخورد پرسنل نيز حاكي از احترام داشت ليكن سردي آب گرم در يك روز و تنوع پايين صبحانه ( بسيار پايينتر از حتي هتلهاي سه ستاره ) از نكات قابل تامل در دوران أقامت سه شبه ما بود
شاید به علت موارد جزیی داخر اتاق ها بتوان به هتل شهاب ایراد گرفت و یک ستاره ی آنرا حذف کرد، ولی برخورد خوب و خیلی خیلی مناسب کارمندان و فضای جنگلی و روح بخش نهارخوران، از حذف یک ستاره از این هتل جلوگیری می کند. امیدوارم مسولین هتل، نواقص اتاق ها را برطرف کنند، همچنین صبحانه را هر چند روز یا یک روز در میان، متنوع تر سازند.
هتل ویو خوبی داشت صبحانه و غذاها کیفت خوبی داشت اما به تمیز کاری اتاق ها توجه کمی می شد حوله ها تعویض نشده بود
کارکنان رفتار مناسبی داشتند ما سوییت رویال را رزرو کرده بودیم سرویس بهداشتی اتاق راضی کننده نبود و اتاقها تاریک بودند در عین حال بالکن زیبایی داشت با منظره جنگل ناهارخوران
تمیزی اتاقها خیلی راضی کننده نبود دستشویی و توالت از جنس مرغوب نبود شیر الات هم کیفیت نداشتند .شبها اکثرا مراسم بود و بوی غذا در راهرو ها می پیچید ولی ما در طبقه چهارم اقامت داشتیم و سر و صدا به آن طبقه نمیرسید .کافی شاپ هم خیلی فعال نبود و بیشتر مکانی برای قلیان و چایی بود .وای فای خیلی خوب بود.
متاسفانه در این دومین اقامتی هم که داشتم همچنان به محض ورود به راهرو طبقات هتل بوی نامطبوع آشپزخانه هتل به مشام میرسید که برای یه هتل اصطلاحا چهار ستاره خیلی بده و همچنین خدمات خانه داری و خشکشویی بعد از درخواستهای مکرر ما به کندی صورت میگرفت
ایرادی که در هتل دیدم کیفیت صبحانه و کیفیت آب لوله کشی بود که رنگ کدری داشت. بقیه موارد خوب بود و راضی بودیم
نقاط قوت:
فقط موقعیت مکانی خوب .
نقاط ضعف:
فضای دلگیر، دکوراسیون نازیبا، امکانات ضعیف، صبحانه افتضاح، کارمندان غیر حرفه ای. در یک کلمه نهایتا ۳ ستاره است.
نقاط قوت:
از نظر مکانی خیلی خوب بود صبحانه خیلی عالی بود تنوع خوبی داشت اما چیدمان میزهاشون خوب نبود نمیشد شخصی بشینیم سر میز
نقاط ضعف:
ساختمان هتل خیلی تعریفی نداشت دوش حمام و شیر دستشویی همش میفتاد از نظر رسیدگی ضعیف بودن
یخورده از مرکز شهر دور هست ولی نمای خوبی داره
اردیبهشت 98 یک شب هنل شهاب بودم هتل که چه عرض کنم مهمانخانه بود غذای فوق العاده افتضاح صبحانه در حد مهمونخونه سه تا نسکافه رو مینی بار حساب کردن و کلی پول بابتش گرفتنش بوی دود هم تو اتاق پر بود حیف اون جای قشنگ که این هتل رو اونجا ساختن واقعا متاسفم که اسم هتل چهارستاره رو یدک میکشه ولی در حد مهمونخونه های میدون راه آهن تهران هست پرسنل اصلا آموزش هتل داری ندیده اند اتا ق ها کمد لباس ندارد شیرهای سرویس بهداشتی معمولی اصلا پیشنهاد نمیکنم که اینجا برید
رستوران و کافی شاپ با غذاهای خوب و قیمت مناسب ، برخورد کارکنان عالی، لوکیشن محل عالی و قابل دسترسی آسان به مراکز گردشگری
دوستانه
کارکنان رفتار خوبی داشتند ولی سرو صدا بود .
خوب بود هتل
در تمام هتل بوي غذا به شدت احساس مي شود بيشتر در راهرو برخورد مناسب تميز و در كل مناسب
در بهترین نقطه گرگان، تمیز، ویوی مناسب، صبحانه خوب
با توجه به موقعیت مکانی هتل در دل جنگل ناهار خوران جای بسیار مفرح و دلپذیری است
در مجموع با توجه به تخفيف قيمت خيلي مناسب بود، اطلاعات عمومي و گردشگري كاركنان هتل چندان خوب نبود.
ضعیف
به غیر از موقعیت مناسب هتل ،به هیچ وجه در حد یک هتل 4 ستاره نیست .
هتل با وجود نوساز بودن و موقعیت مکانی خوب در حال فرسودگی هست سروصدای زیاد پرسنل و مسافرین سایر اتاقها همینطور مراسم هایی که در سالن هتل وجود دارد باعث سلب آسایش میشد ، نظافت سرویس بهداشتی و حمام در حد پایینی است .
در مقابل قیمت، سرویس اصلا مناسب نبود- سشوار داشت ولی به پریز برق نمیرسید- صدای فن سرویس زیاد بود- دوش آب گرفته بود-پارکینگ مسقف نداشت-صبحانه خوب بود- موقعیتش خوبه دسترسی راحت به ناهارخوران و النگدره-ممنون از اسنپ تریپ
من به اتفاق خانواده از ۲۱آبان ۹۷ به مدت ۴شب در این هتل اقامت داشتیم. از نظر موقعیت مکانی خیلی خوب بود. برخورد پرسنل متوسط! امکانات هتل متوسط صبحانه تکراری و بدون تنوع! یخچال داخل اتاق مشکل فنی داشت و سرو صدای زیادی تولید می کرد! زمان تسویه حساب هم مبلغ ۲۵هزارتومان بابت سه تا چای و نسکافه داخل اتاق از ما گرفتند!! درحالیکه چای و نسکافه درتمام هتل ها جزو خدمات اتق محسوب می شود!سرویس بهداشتی اصلا درحد هتل ۴ستاره نبود ! کافی شاپ هتل تعطیل بود ! برای نظافت اتاق هم تا زمانیکه خودمان پیگیری نمی کردیم هیچ اقدامی نمی کردند!! در نهایت امتیاز متوسطی به این هتل می دهم.
نقطه قوت هتل : موقعیت مکانی خوب ، اتاقهای تمیز وصبحانه نسبتا مناسب
سلام بزرگترین نقاط قوت هتل صبحانه بسیار عالی و جای هتل بود و تنها مشکلش برای اتاق ما سیستم گرمایی بود
نقاط قوت:
مکان مناسب. . گرمایش مناسب. .
نقاط ضعف:
پادکینگ روباز.. پاسخ به موقع به تلفن داخلی ۱۰۰ و یا ۴۰۰.. پولی بودن مواد خارج از یخچال مانند ۳ عدد چای و نسکافه
در کل از هتل راضی بودم.اتاق رزرو‌شده ما دبل بود ولی به دلیل نبود اتاق خالی اتاق سه تخته به ما تعلق گرفت که سایز مناسبی داشت.نظافت عالی نبود ولی در حد مطلوب بود.مکان هتل عالی بود مخصوصا برای کسانی که برای تفریح به گرگان میرن.درخواست اتاق رو به جنگل داده بودیم و با وجودیکه اتاق پنجره های بزرگی نداشت ولی ویو و فضای بیرون خیلی خوب بود.برخورد کارکنان مناسب بود.صبحانه متوسط رو به بالا بود.غذای هتل چرب و آیتم های سرخ شده بسیار نامناسب بود از جهت کیفیت و بوی روغن سوخته که میداد.(ماهی و مرغ استریپس و سیب زمینی سرخ شده).برای جبران پیتزایی که شب بعد سفارش دادیم خیلی عالی بود! برای تحویل اتاق دو ساعت دیرتر باهامون همکاری کردند.
نقاط قوت:
اتاق تمیز تخت و ملحفه تمیز محیط آرام
نقاط ضعف:
صبحانه ضعیف و بی کیفیت
همه چیز خوب و باز هم تشکر از مدیریت قوی جاباماصبحانه نان تست سرو نمیشه!
نقاط قوت:
موقعیت مکانی بسیار عالی،کیفیت غذای رستوران خوب بود
نقاط ضعف:
اتاق بسیار کوچک بود،چیدمان اتاق خوب نبود،اتاق مهندسی شده نبود و درب سرویس با روشویی برخورد میکرد،فاقد پارکینگ سرپوشیده بود
نقاط قوت:
برخورد کارکنان عالی موقعیت مکانی عالی منظره عالی
نقاط ضعف:
زبر بودن حوله ها بوی اشپزخانه در طبقات
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل فضايي زيبا
نقاط ضعف:
پاركينگ هتل شرايط نامطلوبي دارد
نقاط قوت:
وجود گاو صندوق در اتاق
نقاط ضعف:
در صورت امکان توالت و حمام جدا میشد فقط توالت فرنگی نباشه
نقاط قوت:
هتل در مکان زببایی واقع شده است نظافت هتل خوب و قابل قبول بود صبحانه هتل کیفیت مناسبی داشت و در کل این هتل شایستگی ۳ ستاره را دارا میباشد
نقاط ضعف:
تنها ایراد کوچک بودن اتاق هتل بود
مهدی جهانسوز نمره بسیار عالی را برای هتل شهاب گرگان انتخاب کرده است
نقاط قوت:
برخورد پرسنل خوب موقعیت مکانی خوب اتاقها مرتب و خوب
نقاط ضعف:
نداشتن استخر،نداشتن پارکینگ مسقف خصوصا در تابستان که واقعا نیاز هست
نقاط قوت:
روریهمرفته خوب بود
نقاط ضعف:
ندیدم
نقاط قوت:
هتلی مناسب و تمیز(البته در نوع هتل داری ایرانی نه در مقایسه با خارج) است و با توجه به موقعیت مکانی در شهر گرگان من به سایر دوستان این هتل را توصیه میکنم
نقاط ضعف:
پارکینگ مسقف نبود منوی صبحانه هتل کمی غیر معقول بود تنوع متناسبی داشت ولی انتخاب غذا مناسب صبحانه نبود
نقاط قوت:
نظافت هتل. برخورد خوب پرسنل. منوی صبحانه بسیار مفصل و عالی بالاتر از ۵ ستاره. نزدیکی به مکانهای گردشگری و توریستی گرگان. خوشبختانه ما از اقامت در هتل راضی بودیم
نقاط ضعف:
عدم دسترسی به اینترنت در طبقات بالای هتل. صدای مزاحم اناق های جانبی و عدم عایق بندی مناسب. آسانسور ضعیف و با سرعت بسیار پایین. فضای پارکینگ نامناسب زیر زمین
نقاط قوت:
دسترسی مناسب و مکانی آرام و زیبا نزدیک به ناهارخوران برخورد مناسب پرسنل
نقاط ضعف:
تنوع و کیفیت صبحانه در حد هتل ۴ ستاره نیست
فضای بسیار زیبا ، خدمات مناسب ، تمیزی و تازه ساز بودن هتل ، برخورد خوب پرسنل ، صبحانه خوب متاسفانه غذاهای داخل رستوران هتل کیفیت مناسبی نداشت ، من ماهیچه سفارش دادم ولی علی رغم قیمت بالا حجم کمی داشت و بسیار شور بود بابت 2 عدد چای کیسه ای و 2 عدد کافی میکس که در کنار چای ساز قرار داده بودند مبلغ 12000 تومان پرداخت کردم در حالیکه در اکثر هتل هائی که چای ساز داخل اطاق قرار می دهند این اقلام بصورت رایگان می باشد
اول از همه که غذای رستوران عالیست (چلو گوشت و کباب ها...) در مجموع هتل مناسب و با کیفیتی هست و در روزهای که اقامت داشتیم همه چیز درست و به جا بود.آنتن دهی موبایل چندان خوب نیست در بعضی نقاط هتل.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل شهاب ناهارخوران گرگان

مهمانان هتل شهاب ناهارخوران گرگان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل شهاب ناهارخوران گرگان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل شهاب ناهارخوران گرگان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل شهاب ناهارخوران گرگان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل شهاب ناهارخوران گرگان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.