هتل جهانگردی ناهارخوران گرگان

گرگان، بلوار ناهارخوران، پارک جنگلی ناهار خوران گرگان
3.6
امتیاز کاربران
146
نظرات کاربران

معرفی هتل جهانگردی ناهارخوران گرگان

ناهارخوران در جنوب شهر گرگان واقع شده و جزء جنگل‌های چند هزار ساله ی هیرکانی می‌باشد که امانت طبیعت سال‌های دور است و در فاصله ۸ کیلومتری از مرکز شهر گرگان قرار دارد. به دلیل افزایش جمعیت و بزرگ تر شدن شهر گرگان، فاصله بین مرکز شهر تا ناهارخوران تبدیل به یک خیابان شلوغ و پر رفت و آمد شده و امروزه یکی از خیابان های اصلی شهر گرگان به حساب می آید و محلی برای پیاده روی و نیز تفریح مردم است. هتل جهانگردی در دل طبیعت بکر هیرکانی با دارا بودن کادر مجرب، پذیرای مهمانان عزیز می‌باشد.. نکته قابل ذکر : پذیرش بانوان تنها (بدون همراه)، دراین هتل فقط در ساختمان هتلی با مدارک معتبر شناسایی امکان پذیر است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل جهانگردی ناهارخوران گرگان

ظرفیت 2 نفر

کلبه دو تخته
هتل یار
1,209,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
1 مرداد
دوشنبه
1,209,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,209,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,209,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,209,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,209,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,276,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,276,000 تومان
دوتخته هتلی - توئین
هتل یار
1,209,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
1 مرداد
دوشنبه
1,209,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,209,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,209,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,209,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,209,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,276,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,276,000 تومان
دو تخته هتلی - دبل
هتل یار
1,209,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
1 مرداد
دوشنبه
1,209,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,209,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,209,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,209,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,209,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,276,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,276,000 تومان
کلبه دو تخته
علاءالدین
1,246,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
1,246,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,246,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,246,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,246,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,316,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,316,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,316,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,316,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,316,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,316,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,316,000 تومان
دوتخته توئین
علاءالدین
1,246,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
1,246,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,246,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,246,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,246,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,316,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,316,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,316,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,316,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,316,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,316,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,316,000 تومان
دو تخته دبل
علاءالدین
1,246,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
1,246,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,246,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,246,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,246,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,316,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,316,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,316,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,316,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,316,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,316,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,316,000 تومان
کلبه دو تخته
ایران هتل آنلاین
1,344,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
1,344,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,344,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,344,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,344,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,344,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,344,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,344,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,344,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,344,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,344,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,344,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
1,344,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
1,344,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,344,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,344,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,344,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,344,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,344,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,344,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,344,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,344,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,344,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,344,000 تومان
سوئیت یکخوابه دو تخته
هتل یار
2,175,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مرداد
سه‌شنبه
2,175,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,175,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,296,000 تومان
سوئیت یک خوابه دو نفره
علاءالدین
2,241,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
2,241,000 تومان
29 تیر
جمعه
2,241,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,241,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,241,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,366,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,366,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,366,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,366,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,366,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,366,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,366,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
29 تیر
جمعه
1,209,600 تومان
30 تیر
شنبه
1,209,600 تومان
31 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
1 مرداد
دوشنبه
1,276,800 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,276,800 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,276,800 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,276,800 تومان
5 مرداد
جمعه
1,276,800 تومان
6 مرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
7 مرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
کلبه دو تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
29 تیر
جمعه
1,209,600 تومان
30 تیر
شنبه
1,209,600 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,209,600 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,276,800 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,276,800 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,276,800 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,276,800 تومان
5 مرداد
جمعه
1,276,800 تومان
6 مرداد
شنبه
1,276,800 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,276,800 تومان
سوئیت یک خوابه دو تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
29 تیر
جمعه
2,175,615 تومان
30 تیر
شنبه
2,175,615 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,175,615 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,296,482 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,296,482 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,296,482 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,296,482 تومان
5 مرداد
جمعه
2,296,482 تومان
6 مرداد
شنبه
2,296,482 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,296,482 تومان
اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
29 تیر
جمعه
1,344,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,344,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,344,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,344,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,344,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,344,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,344,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,344,000 تومان
6 مرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
7 مرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
29 تیر
جمعه
1,209,600 تومان
30 تیر
شنبه
1,209,600 تومان
31 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
1 مرداد
دوشنبه
1,276,800 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,276,800 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,276,800 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,276,800 تومان
5 مرداد
جمعه
1,276,800 تومان
6 مرداد
شنبه
1,276,800 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,276,800 تومان
سوئیت یک خوابه برای دو نفر
ایران هتل آنلاین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
29 تیر
جمعه
2,417,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,417,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,417,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,417,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,417,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,417,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,417,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,417,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,417,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,417,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

کلبه یک خوابه سه تخته
هتل یار
2,175,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
1 مرداد
دوشنبه
2,175,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,175,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,175,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,296,000 تومان
کلبه سه نفره (سوئیت یک خوابه)
اقامت 24
2,175,615 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
2,175,615 تومان
29 تیر
جمعه
2,175,615 تومان
30 تیر
شنبه
2,175,615 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,175,615 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,296,482 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,296,482 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,296,482 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,296,482 تومان
5 مرداد
جمعه
2,296,482 تومان
6 مرداد
شنبه
2,296,482 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,296,482 تومان
کلبه جنگلی سه نفره
علاءالدین
2,241,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
2,241,000 تومان
29 تیر
جمعه
2,241,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,241,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,241,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,366,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,366,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,366,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,366,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,366,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,366,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,366,000 تومان
کلبه یک خوابه سه تخته
ایران هتل آنلاین
2,417,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
2,417,000 تومان
29 تیر
جمعه
2,417,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,417,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,417,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,417,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,417,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,417,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,417,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,417,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,417,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,417,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

سوئیت رویال چهار تخته
علاءالدین
2,601,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
2,601,000 تومان
29 تیر
جمعه
2,601,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,601,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,601,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,745,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,745,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,745,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,745,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,745,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,745,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,745,000 تومان
کلبه جنگلی چهار نفره
علاءالدین
2,601,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
2,601,000 تومان
29 تیر
جمعه
2,601,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,601,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,601,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,745,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,745,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,745,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,745,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,745,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,745,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,745,000 تومان
سوئیت دو خوابه چهار تخته
ایران هتل آنلاین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
29 تیر
جمعه
تکمیل ظرفیت
30 تیر
شنبه
2,805,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
1 مرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
2 مرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
3 مرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
4 مرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
5 مرداد
جمعه
2,805,000 تومان
6 مرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
7 مرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
کلبه سوئیت دو خوابه برای چهار نفر
ایران هتل آنلاین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
29 تیر
جمعه
تکمیل ظرفیت
30 تیر
شنبه
2,805,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
1 مرداد
دوشنبه
2,805,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,805,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
4 مرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
5 مرداد
جمعه
2,805,000 تومان
6 مرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
7 مرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
سوئیت دو خوابه چهار تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
29 تیر
جمعه
تکمیل ظرفیت
30 تیر
شنبه
2,524,509 تومان
31 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
1 مرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
2 مرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
3 مرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
4 مرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
5 مرداد
جمعه
2,664,759 تومان
6 مرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
7 مرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
کلبه سوئیت دوخواب چهار تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
29 تیر
جمعه
تکمیل ظرفیت
30 تیر
شنبه
2,524,509 تومان
31 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
1 مرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
2 مرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
3 مرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
4 مرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
5 مرداد
جمعه
2,664,759 تومان
6 مرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
7 مرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت

امکانات اتاق های هتل جهانگردی ناهارخوران گرگان

تلویزیون
یخچال
نمازخانه
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اتاق چمدان
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
آسانسور
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
ماهواره
ماساژ
حوله
دمپایی
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
پله اضطراری
اتاق بازی
اشپزخانه
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
كافی شاپ
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
رستوران فست فود
تلویزیون lcd
پنجره
میزکار
صندوق امانات
لابی
تلويزيون LCD در لابی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خدمات بيدار باش
فكس
خدمات اینترنتی
نمای رو به حیاط
كافی شاپ
فضای سبز
پذيرش 24 ساعته
فضای بيرون هتل برای نشستن
نمای جنگل
فضائی برای پياده روی
رستوران سنتی
فروشگاه صنايع دستی
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل جهانگردی ناهارخوران گرگان روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل جهانگردی ناهارخوران گرگان

(146 نظر)
مبل‌ها تمیز نبودند و مجبور شدیم با دستمال تمیز کنیم. توالت فرنگی نظافت نشده بود. دمپایی سرویس بهداشتی مناسب نبود.
معمولا در هر اتاق چای ساز قرار داده می شود که متاسفانه این هتل فاقد آن بود. بطور کلی هتل خوب بود
این هتل کمی قدیمی شده و بعضی جاهاش نیاز به بازسازی داره. مهمترین عاملی که این هتل متمایز کرده لوکیشن بسیار زیباش است
هتلی ا رام در منطقه ای خوش آب وهوا با زیبایی های طبیعی
نسبت به بقیه هتل ها دیگه جهانگردی سطح پایین تری داره نیاز به بازسازی. بهترین منطقه گرگان واقع شده.پذیرش ضعیف بود
کیفیت رستوران مخصوصا وعده ناهار و شام پایین و در سطح یه هتل خوب نیست . بخش حمام و روشویی دستشویی هم نظافت کامل رعایت نشده بود، جا مایعی برای نظافت دست کثیف و‌الوده و خراب بود ، کف حمام بعضی قسمت هایش قارچ زده بود که تمیز نشده بود ،
با توجه به مکان و موقعیت هتل و امکانات ، می تونن خیلی بهتر و مرغوب تر خدمات ارائه بدهند و رضایتمندی بیشتری رو ایجاد کنند
در کل بد نبود
اقامتی بسیار عالی رو تجربه کردیم. واقعا راضی بودیم
هر از گاهی نیاز به بازسازی داره که اگر انجام بشه بهتره
همه چی خوب و عالی
نظافت اتاق خوب بود ولی کیفیت و تنوع صبحانه بسیارپایین ازنظرمکانی جای زیباوخاطره انگیزی هست درکل به نسبت قیمتش خوبه
این هتل را مستقیم از خود هتل می‌گرفتم ،به نسبت سایت یک میلیون ارزونتر میشد
هتل تمیز و امکانات خوبی داشت فقط به علت قدیمی بودن نیاز به بازسازی دارد .
هتل خوبی است. برای چندشب
محیط این‌هتل بدلیل مجاورت جنگل و رودخانه همیشه ملاک‌انتخاب ما بوده ..
این هتل در بهترین جای گرگان واقع شده و از هر جهت مورد توصیه می باشد
با سلام هتل در موقعیت خوبی است امکانات هتل خوب اما نیاز به رسیدگی بیشتری دارد.
همه چیز در سبک و اندازه خودش عالی بود
استفاده از این هتل را پیشنهاد میکنم ...
از نظر موقعیت مکانی عالی.کمی از نظر پاکیزگی اتاق ها میتونه بهتر باشه
نظرسنجي
باتوجه به قيمت بايد انتظار خدمات و تميزي داشت ، واقعاً در حد سه ستاره خوب و كار راه انداز بود . موقعيت مكانيش خيلي خوبه به نسبت بقيه هتل هاي گرگان . سعي كنيد اتاق هاي طبقه بالاش رو بگيريد تميز تر هستن ، اصلاً كلبه هاش رو نگيريد كه پشيمون ميشيد
هتل خوبی بود موقعیت از لحاظ دسترسی به مرکز شهر و جنگل النگدره و روستای زیارت عالی بود. .ارزش تجربه داره
ميتواند كيفيت و امكانت هتل را بهتر و بيشتر كردنه
با توجه به موقعیتی که هتل قرار دارد و در میان جنگل هست هوای بسیار عالی داردو برای پیاده روی در جنگل موقعیت خوبی دارد
با توجه به سن هتل شرایط مساعدی رو داره و راضی هستم.
برخورد خوب بود فضا خوبی داره مکانش خوبه من کلبه گرفتم فضاش کوچیکه
با توجه به قیمت ، خوب نبود
هتلی بسیارعالی درفضای دنج وخوش آب وهواوپرسنل خوش برخورد
در مقایسه با سایر هتل‌های جهانگردی که در شهرهای دیگه هستن و اکثرشون رو رفتم و اقامت داشتم چند روز ، از تمام امکانات و تمیزی، نو بودن وسایل و داشتن رستوران و کیفیت عالی غذا ها ، اینقدر راضی بودیم که حد نداره و به شدت پیشنهاد میکنم
یک شب اقامت. قیمت مناسب. رستوران سننتی که فکر کنم مربوط به هتل هست موسیقی زنده داشت که خوب بود. تمیز بود نسبتا. کادر پرسنلی مثل مابقی هتل ها به مسافران توجه نداشتند.
همه چیز عالی بود. فقط از لحاظ ارتباطی قابل قبول نبود. در رستوران مخصوصا. به طوری که من سه روز این هتل بودم بیرون غذا خوردم.
صبح پیاده روی تو جنگل و کوه های روبروی هتل عالیه
تنوع و کیفیت صبحانه پایین بود. تمیزی اتاقها و هتل با وجود کرونا پایین بود. هم داخل هتل سر و صدا زیاد بود و هم از بیرون صدا داخل اتاق می آمد
موقعیت عالی ، کیفیت صبحانه پایین ، آرامش خوب ، برخورد پرسنل خوب .
انتظار هتل 5 ستاره نداشته باشین ب نسبت 3 ستاره واقعا خوبه - موقعیت هتل هم عالیه - اتاق های داخل هتل بهتر از کلبه هاست من هردو رو اقامت داشتم
تنوع صبحانه بسيار معمولي بود مي توانست بهتر از اين ها باشد .
سر و صدای شدید در اتاق، آلودگی شدید صوتی، صبحانه بسیار ضعیف، رسپشن بسیار ضعیف، تنها مورد خوب برای هتل، موقعیتش هست، که با اینهمه اشکالات ، اصلا لذت بخش نیست.
همه بخش ها خوب بود اتاقها تمیز بودند کمدها و رخت آویز متاسفانه فرسوده بودند و کثیف، ما لباسهامونو داخل کمد نزاشتیم سرویس بهداشتی تمیز و ضدعفونی شده بود اتاق هم آرامش داشت صبحونه هم خوب بود، سوسیس، نیمرو، تخم مرغ آب پز، عدسی، کره، پنیر، مربا، عسل، گوجه،خیار، آب میوه، شیر، چای، تنوعش خوبه
نزدیک به جنگل اسانسور نداشت
‌همه پرسنل هتل عالی بودن وبر خورد محترمانه
همه چی عالی فقط غذا گران بود و کیفیت متوسط داشت
سلام من اتاق ۱۰۵ بودم صبح هم به مسئول هتل گفتم هر کجا بتونم از هتلتون بد میگم چون تا صبح هر ۱۰ دقیقه صدا از لرزش شیشه ها شروع میشد و کل اتاق شروع میکرد به صدا و لرزش بهشم گفتم من ادم حساسی نیستم و با هر صدای میخوابم ولی متاسفانه اینقدر زیاد و آزار دهنده بود که من تو عمرم سردرد نبودم سردردی گرفتم وحشتناک جالبه که به مسئول گفتم نه عذر خواهی نه هیچی فقط در جواب گفت نه اینطور نیست یعنی من دارم دروغ میگم
هتل تمیز ولی قدیمی بود، سرویس بهداشتی هم قدیمی بود، ولی به نسبت قیمتش خیلی خوب بود. از نظر مکان هم خیلی خوب بود. رستورانش برای صبحانه هم شلوغ بود و برای اوضاع کرونا اصلا مناسب نبود.
کلبه خوب بود
خوب بود در کل ، کیفیت اتاق خوب بود ، عملکرد پرسنل عالی بود قیمت هم به شرایط همخوانی داشت
اقامتگاه خیلی خوبی بود فقط یک ایراد داشت اینکه من کلبه رزرو کردم، در قسمت کلبه ها اینترنت همراه آنتن نمیده و وای فا هم نداره ولی اتاق های داخلی دارند
نقاط قوت: موقعیت مکانی هتل. رستوران و کیفیت غذا نقاط ضعف موکت اتاق کثیف نبودن صندلی کودک تو محیط رستوران خرابی در کمد لباس خرابی قفل پنجره
هتل سه ستاره تاپ در محلی زیبا، فقط صبحانه تنوع کمی داشت و صدای فن خنک کننده مرکزی داخل اتاقها میاد. فشار آب مدام کم و زیاد میشه به شکلی که گاهی به فوران میکنه آب. ولی در کل نسبت به قیمت و موقعیت جغرافیایی هتل خوبی هستش.
صبحانه یکنواخت و تنوع پایین. تمیزی اتاق خوب. خانه داری کند
نیاز ب بازسازي
برای یه شب خوبه
هتل بسیار کهنه شده و احتیاج به بازسازی دارد.
هتلی خوبه ولی یک مشکلی داره که یک رستورانی از هتل را اجاره دادن به بهره بردار که تا دیروقت صدای موسیقی اذیت میکرد و ماشینهای زیادی میان و محل پارکهای افراد مقیم را پر میکنن.
موقعیت عالی نزدیک به پارک جنگلی ناهارخوران تمیزی اتاقها و امکانات در حد هتل هتل سه ستاره تاپ نزدیکی به مراکز خرید و خیابان‌های اصلی شهر
همه چیز عالی
هتل جهانگردی ناهارخوران در بهترین لوکیشن گرگان ، هوشمندانه ترین انتخاب برای سفر به خطه شمالی ایران زیبا است .
از مزایای این مجموعه می‌توان به دسترسی آسان به پارک جنگلی النگدره و روستای توریستی زیارت اشاره نمود.
طبیعت زیبا و شگفت انگیز ناهار خوران حسابی جذب تون میکنه .واقع شدن این مجموعه هم لذت سفر رو بیشتر میکنه .
با محیطی طبیعی و پرسنل مهربان و دارای سرویس عالی
موقعیت جغرافیایی بی نظیر، رفتار پرسنل خیلی خوب، کلبه ها بی نظیر در دل جنگل، بسیار تمیز و منظم، کیفیت غذا فوق العاده، روبروی هتل پله میخوره و میرید وسط دار و درخت و یکجای رویایی. پارک جنگلی النگدره ۵ دقیقه فاصله داره و وحشتناک زیباست. بهترین اقامت در مناطق جنگلی رو خواهید داشت شک نکنید
هتل خوب و تمیزیه ، کلبه ها بازسازی شده و مرتب و تمیزه قشنگه ، چند تا ایراد کوچیک که اگه رفع بشه عالی می شه ، خمیر دندون توی اتاق ها نیست با این حال دفعه اولی که ما رفتیم وقتی از پذیرش هتل درخواست کردیم لطف کردن و خمیر دندون و مسواک در اختیارمون قرار دادن ، صبحونه خیلی مختصر و محدود و تایمش هم خیلی کمه می تونه بهتر از این باشه ، در کل ما هر دو باری که رفتیم راضی بودیم ، ممنون از برخورد خوب و روی باز پرسنل هتل
پروتکل های بهداشتی درآن رعایت شده بود. صبحانه به نسبت هتل سه ستاره خوب بود.هتل در موقعیت مکانی خوبی قرار دارد. خط ایرانسل در هتل به هیج عنوان آنتن و اینترنت ندارد و کلاً قطع میشود. اینترنت هتل تقریباً خوب است.
در مجموع متوسط به بالا بود
اتاق های داخل معمولیه ولی کلبه ها قدیمی هستند
موقعیت عالی در جنگل گلستان
بازسازی بسیار خوب و شیک در مقایسه با سایر مهمانسراهای جهانگردی مدیریت و پذیرایی خوب صبخانه ضعیف
هتل موقعیت خیلی خوبی داره ولی بعضی از کارکنان تو اجابت درخواست میهمان خشک هستن و سفت و سخت برخورد میکنن.
در امور پارکینگ به علت برخورد با آینه ماشین مهمانان هماهنگی با میهمان جهت پرداخت خسارت بسیار کوتاهی شده است . زمان استفاده از رستوران بخصوص وعده صبحانه بسیار کم هست
هتل خوب و نسبتا تمیزی ست. موقعیت بسیار زیبا و فضای دلنشینی دارد. صبحانه از نظر تنوع خوب است. نقاط ضعف : عدم وجود خمیر دندان و مسواک شخصی. فرسوده بودن سرویسها و حمام.
تمیز ، موقعیت عالی ، قیمت مناسب
عالی بود
سلام من یک شب مهمان هتل بودم به نسبت قیمت هتل خوبی است حتما از آش هتل استفاده کنید.بجز صبحانه بقیه امکانات هتل خوبه.
اتاق موقع ورود بوي ناي شديد همراه با بوي فاضلاب ميداد تلويزيون قديمي و كار نمي كرد وليكن آرامش برقرار بود كارمندان خوش برخورد بودند صبحانه به نسبت هتلهاي سه ستاره مناسب بود
هتل موقعیت خوبی داشت و موقعیتش برای سفر تفریحی عالی هستش. رستوران و آشکده دارای غذاهای خوبی بودند و برخورد پرسنل هم مناسب بود. ما تو کلبه ها اقامت داشتیم که مناسب نبود. بوی نم خیلی زیاد بود و هیچگونه امکاناتی نداشت. البته به نظر بعضی از کلبه ها بازسازی شده بودند ولی در زمان رزرو اطلاع رسانی نشد. در کل به نسبت قیمت خوب بود.
پرسنل خوب
هتل تمیز و برخورد پرسنل خوب بود . لوکیشن بسیار جذاب بود
اینترنت و صبحانه فوق العاده ضعیف.پارکینگ با هزار زحمت و مسیر دسترسی شلوغ
کلبه ها بد بودن ، سرویس ایرانی و حمام چسبیده به هم بود . با سرامیکای خیلی قدیمی . یخچال خالی بود فقط آب معدنی داشت ، چای ساز هم که نداشت . سیستم کولر گازی فکر کنم مرکزی بود چون ما نتونستیم خاموشش کنیم و به خاطر کثیف بودن پتو ها از اونا هم استفاده نکردیم و تا صبح لرزیدیم . اتاق های هتلیش گویا خیلی بهتره ولی کلبه هاش با این وضع یا باید بازسازی بشه و رسیدگی بشه. ولی محوطه و رستورانها و صبحانه خیلی خوب بود
هتلی خوب در منطقه ای خیلی زیبا
اب معدنی در یخچال نبود انتن دهی بعضی گوشیها ضعیفه
پرسنل عالی
از لحاظ مکانی در جای بسیار دیدنی و زیبایی است
از هتل و پرسنل و آرامش محل قرار گیری هتل راضی هستم ولی رستوران کیفیت بسیار پایینی داشت .
هتلی در موقعیت مکانی خوب، اتاقها تمیز و پرسنل خوش برخورد ، صبحانه متوسط. فقط مشکل جای پارک کم هست ولی به نسبت قیمت خوب هست.
موقعیت مکانی خوب اتاقهای هتلی تمیز و مناسب همکاری عالی پرسنل در تغییر اتاقها از کلبه به هتل
دستشویی هواکش نداشت.حوله های حمام مرتب چیده نشده بود.مایع صابون کم بود و ظرف از نصف هم کمتر بود.در کل هتل خوبی بود.بسیار منظره دل انگیزی داشت
موقعیت مکانی عالی
ما یکی از کلبه ها رو رزرو کرده بودیم هوا بسیار سرد بود و اسپلیت اتاق هم جوابگوی سرمای هوا نبود. اما موقعیت هتل واقعا عالی بود
هم از رزرو و هماهنگی و هم از امکانات هتل راضی بودم. البته سالها قبل در دوران نوجوانی در این هتل اقامت داشتم و خاطره آن روزگار زنده شد.
طبیعت و ویوی عالی سوییتها
هتلی ساده ولی از نظر موقعیت مکانی بسیار بسیار عالی
محل و محوطه هتل خیلی عالی بود و آرامش بالایی داشت. اما کلبه ها واقعا نیاز به رسیدگی و تعمیرات دارند. به نظرم با یک هزینه خیلی کم میشه اون هتل رو به سطح بسیار بالاتری رساند.
هتلي ساده ولي شيك در فضايي عالي
در کل از هتل راضی بودم. جای هتل و فضای اطراف بسیار زیبا و عالی بود و برخورد پرسنل مودباننه و صمیمی بود. کیفیت غذا خوب یود ولی تنوع غذایی بسیار کم بود. تلویزیون اتاق فقط شبکه سه را نشان می داد. اما مشکل اصلی ما نبود وای فای و نبود چایساز در سوئیت ها بود. برای پدر و مادر من که سن بالایی دارند و در روز چند بار چای می نوشند، رفتن به لابی سخت بود. همچنین اتاق ها در تمامی سه روزی که ما در این هتل سکونت داشتیم نظافت نشد و زباله ها جمع آوری نشد. در ضمن بهتر است برای مهمانان دمپایی یکبار مصرف در اتاق ها قرار دهند. در کل از اقامتم در این هتل راضی هستم، فقط موارد جزئی فوق بهتر است در آینده رعایت شوند. با تشکر
موقیعت خوب+منظره عالی برخورد کارکنان خوب بود
بطور مجموع حداقل برای اقامت یک روزه گزینه خوبی می باشد
عالی بود
این مکان بسیار فرسوده بود. کل دکوارسیون قدیمی، کهنه و مندرس بود. حتی وسایل یکبار مصرف میهمان مانند مسواک، خیمر دندان و حوله حمام نداشتند. صبحانه بسیار ساده بود. در کل نسبت به سایر هتل های جهانگردی بخصوص سمنان (که بسیار تمیز و مرتب بود) بسیار ضعیف تر نشان داد.
در مجموع خوب
کلبه ها افتضاح - مدیریت ضعیف
برخورد خوب کارکنان. موقعیت خوب مکانی. غذای خوشمزه
برخورد و سرویس دهی پرسنل محترمانه ولی از روی رفع تکلیف
هتل تمیزیه ولی نسبت به قبل مقداری ضعیف تر شده
برخورد مناسب، امکانات خوب، صبحانه خوب، ناهار و شام بی کیفیت
خوب
واقعا جای زیبا و بی نظیری بود
صبحانه هتل خیلی ساده بود اما کیفیت رستوران واقعا عالی بود. زمانی که ما تو هتل اقامت داشتیم هوا سرد شد و ما درخواست بخاری کردیم. بخاری آوردن اما با 1 روز تاخیر. البته پرسنل گفتن که توی انباری کلی گشتن تا بخاری پیدا کردن و تقصیری هم گردن اونها نبود. در کل موقعیت مکانی هتل و آب و هوای اون منطقه بسیار عالی است اما به نسبت قیمت من از هتل انتظار بیشتری داشتم
معمولی بود
من به همراه همسر و دخترم در کلبه های جنگلی سه شب اقامت داشتیم که با وجود امکانات قدیمی کلبه ولی بسیار خوش گذشت. ممنون از هتل جهانگردی گرگان
نظری ندارم چون کاری انجام ندادن که برخوردی باشه. امکانات قدیمی در کل ضعیف بود
با سلام. بنده و همسرم به مدت دو شب در کلبه هتل ناهارخوران اقامت داشتیم.کلبه از لحاظ نظافت وضعیت خوبی نداشت و پتوها و‌ملحفه ها نیز تمیز نبودند.مینی بار یخچال هم بدون وسیله پذیرایی و فقط با دو‌بطری اب معدنی کوچک پر بود. تلویزیون اتاق هم از نوع قدیمی CRT که فقط دو‌کانال یک و سه تنظیم شده بود. صدای موسیقی هم تا ساعت ۱ الی ۲ صبح تا درون کلبه شنیده میشد که بایستی برای این مورد وضعیتی اندیشیده شود. شیرالات و لوازم سرویس میبایستی تعویض گردد. اگر محل سرویس و‌حمام به وسیله پارتیشن جدا گردد از لحاظ مسائل بهداشتی کار صحیحی است. وسایلی مانند اتو و چای ساز در اتاقهای هتل و کلبه لازم به نظر می رسد.
موقعیت هتل خیلی خوبه. از نظر تمیزی و نظافت قابل قبوله. مبلمان قدیمی و رنگ و رو رفته است که چیز عجیبی نیست. در حال بازسازی محوطه بودند و کمی سر و صدا و گرد و خاک بود. پارکینگ ظرفیت زیادی نداره. کیفیت و قیمت غذاهای رستوران خوب و قابل قبوله.
از لحاظ نظافت بد و از نظر امكانات بد در داخل اتاق ديوار كثيف و بوي بد در اتاق. جمع بندي كلي اين هتل به نظر من با مسافر خانه از لحاظ وضعيت برابري ميكرد. به نظر من ستاره های این هتل زیادهست
موقعیت مکانی عالی. فضای آرام و دلنشین
فقط از بيرون موندن بهتر بود
خوب بود
عالی
رفتار كاركنان خيلي معمولي و بي اعتنايي توأم بود سرويس رستوران كمبود داشت محوطه بيرون بعلت سيمان كاري كثيف و متعاقب آن تمام شلوار و كشف ها كثيف مي شدند ديوار اتاق به رنگ نياز داشت و پاركينگ بسيار بدي داشت
در هتل همه چیز خوب بود و مشکلی نداشتم.
بد نیست
سوئیت ها نیاز به مرمت دارد کیفیت رستوران ضعیف است برخورد پرسنل پذیرش عالی ولی روی هم رفته هتله خوبیه
مهمترین ویژگی هتل اینکه در دل طبیعت قرار گرفته. تمیزی اتاق نسبتا" خوب، برخلاف نظر دوستان به نظر من کیفیت غذای رستوران خیلی خوب و قیمتهاشون هم منصفانه بود. ضمنا" یه کافی شاپ سنتی هم داره که خیلی جالبه بهتون پیشنهاد میکنم حتما یه این کافی شاپ یه سر بزنید و در آخر اینکه بهتره با خودروی شخصی سفر کنید چون هزینه تاکسی و رفت و آمد در گرگان کمی بالاست!
هتل نسبتا خوب بود. غذاهای رستوران مناسب نبود
منظره واقعا زیبا و رویایی آن هم در فصل پاییز که رنگبندی درختان جنگل ناهارخوران زیبایی آن منطقه را چندین برابر کرده بود. برخورد پرسنل هم عالی اما در مورد کیفیت کلبه ها باید بگم که خیلی معمولی و انتظار زیادی نباید داشت. صبحانه هم به نسبت قیمت هتل خوب بود. یک رستوران سنتی بسیار زیبا هم داره که نمی دونم کیفیت غذاها و قیمتش چه جوری باشه ولی خیلی طراحی جالبی داشت. روستای زیارت تا این هتل 10 ...
آرامش خاصی داره، همه خدمات خوبه کلبه ها احتیاج به رسیدگی و مرمت داره
خوب نیست
وسایل اتاق شامل مبل تخت خواب شو فرسوده و شکسته بود دوش حمام گرفته بود نظافت سرویس ها ضعیف بود برخورد پذیرش مناسب بود پرسنل کم انگیز ه بودند
هتل نسبتا خوب بود. رستوران درخور استفاده از مهمانان نبود. نسبت به قیمت کیفیت خدمات پایین بود. کارکنان پذیرش پاسخگو و خوش برخورد ولیکن کارکنان رستوران نیاز به آموزش دارند. فضای بیرون هتل بسیار باصفاست.
فوق العاده مؤدبانه و مسؤلانه
رضایت نسبی از فضای محوطه، در خصوص کارکنان برخورد مناسب و شایسته بود ولی انتظار فضای زیباتری در محوطه هتل داشتم کلا طبیعت به حال خود واگذار شده بود و هیچ گونه اثری از زیبا سازی و هرس درختان ، گلکاری به چشم نمیخورد
با سلام ما هفته پيش بمدت سه شب آنجا بوديم. بسيار خوب بود. برخورد عالي کارکنان، غذاي خوب رستوران اصلي و سنتي، محيط بسيار خوب. همچنين هر روزز نظافت اتاق ها انجام مي شد.
پرسنل،امکانات خوب. صبحانه متوسط،،فضای بیرونی هتل بسیار زیبا و با صفا
رفتار كاركنان هتل بسيار خوب و مودبانه بودوضعيت پاكيزگى هتل نسبتا خوبست
از اقامتم در این هتل راضی نبودم
هتل بسیار زیبایی بود و ارامش خیلی خوبی داشت. محیط و موقعیت مکانی خیلی خوبی داشت. برخورد پرسنل خوب و مودبانه بود.
هتل بسیار زیبا بود و محوطه دیدنی داشت که مناسب پیاده روی دونفره است. هوای پاک و چشم انداز اطراف خاطره انگیز است. اتاق ها تمیز و با امکانات خوبی بود.
آرامش و زیبایی محل هتل به اضافه تمیزی و مرتب بودن هتل