هتل آذین گرگان

گرگان، ابتدای جاده ورودی گرگان
2.7
امتیاز کاربران
86
نظرات کاربران

معرفی هتل آذین گرگان

هتل بین المللی ۴ ستاره آذین در استان سرسبز گلستان، در ورودی شهر واقع گردیده است. این هتل با چشم اندازی زیبا از شمال به دشت زیبای ترکمن و از جنوب به کوه‌ها و جنگل سرسبز گلستان مشرف می‌باشد. از امتیازات هتل بزرگ بین المللی آذین میتوان به فاصله‌ی ۲۰ دقیقه ای با کاخ آقا محمدخان وفاصله ی کمتر از نیم ساعت با پارک جنگلی ناهارخوران اشاره کرد. این هتل در هفت طبقه با ۳۲ واحد اقامتی با کادری مجرب، آماده ی میزبانی از شما هموطنان گرامی می‌‎باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آذین گرگان

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
اقامت 24
640,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
640,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
640,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
640,000
تومان
21 مرداد
جمعه
640,000
تومان
22 مرداد
شنبه
640,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
640,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
640,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
640,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
640,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
640,000
تومان
28 مرداد
جمعه
640,000
تومان
یک تخته
علاءالدین
640,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
640,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
640,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
640,000
تومان
21 مرداد
جمعه
640,000
تومان
22 مرداد
شنبه
640,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
640,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
640,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
640,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
640,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
640,000
تومان
28 مرداد
جمعه
640,000
تومان
یک تخته
ای‌گردش
640,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
640,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
640,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
640,000
تومان
21 مرداد
جمعه
640,000
تومان
22 مرداد
شنبه
640,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
640,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
640,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
640,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
640,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
640,000
تومان
28 مرداد
جمعه
640,000
تومان
یک تخته
هتل یار
640,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
640,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
640,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
640,000
تومان
21 مرداد
جمعه
640,000
تومان
22 مرداد
شنبه
640,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
640,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
640,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
640,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
640,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
640,000
تومان
28 مرداد
جمعه
640,000
تومان
اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
640,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
640,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
640,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
640,000
تومان
21 مرداد
جمعه
640,000
تومان
22 مرداد
شنبه
640,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
640,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
640,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
640,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
640,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
640,000
تومان
28 مرداد
جمعه
640,000
تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته
ای‌گردش
850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
850,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
850,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
850,000
تومان
21 مرداد
جمعه
850,000
تومان
22 مرداد
شنبه
850,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
850,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
850,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
850,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
850,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
850,000
تومان
28 مرداد
جمعه
850,000
تومان
اتاق دو تخته
اقامت 24
850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
850,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
850,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
850,000
تومان
21 مرداد
جمعه
850,000
تومان
22 مرداد
شنبه
850,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
850,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
850,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
850,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
850,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
850,000
تومان
28 مرداد
جمعه
850,000
تومان
دو تخته
علاءالدین
850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
850,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
850,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
850,000
تومان
21 مرداد
جمعه
850,000
تومان
22 مرداد
شنبه
850,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
850,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
850,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
850,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
850,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
850,000
تومان
28 مرداد
جمعه
850,000
تومان
دو تخته - تویین،
هتل یار
850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
850,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
850,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
850,000
تومان
21 مرداد
جمعه
850,000
تومان
22 مرداد
شنبه
850,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
850,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
850,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
850,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
850,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
850,000
تومان
28 مرداد
جمعه
850,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
850,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
850,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
850,000
تومان
21 مرداد
جمعه
850,000
تومان
22 مرداد
شنبه
850,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
850,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
850,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
850,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
850,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
850,000
تومان
28 مرداد
جمعه
850,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
850,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
850,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
850,000
تومان
21 مرداد
جمعه
850,000
تومان
22 مرداد
شنبه
850,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
850,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
850,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
850,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
850,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
850,000
تومان
28 مرداد
جمعه
850,000
تومان
دو تخته - دبل ،
هتل یار
850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
850,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
850,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
850,000
تومان
21 مرداد
جمعه
850,000
تومان
22 مرداد
شنبه
850,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
850,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
850,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
850,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
850,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
850,000
تومان
28 مرداد
جمعه
850,000
تومان
سوئیت دوبلکس برای دو نفر
ایران هتل آنلاین
1,130,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,130,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,130,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,130,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,130,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,130,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,130,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,130,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,130,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,130,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,130,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,130,000
تومان
سوئیت دوبلکس دو نفره 45 متری
اقامت 24
1,130,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,130,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,130,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,130,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,130,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,130,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,130,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,130,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,130,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,130,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,130,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,130,000
تومان
سوئیت دوبلکس - مساحت حدودا 45 مترمربع - فضای پذیرایی و خواب با پله و پارتیشن از هم مجزا شده اند،
هتل یار
1,130,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,130,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,130,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,130,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,130,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,130,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,130,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,130,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,130,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,130,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,130,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,130,000
تومان
سوئیت دو نفره
علاءالدین
1,140,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,140,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,140,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,140,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,140,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,140,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,140,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,140,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,140,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,140,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,140,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,140,000
تومان
سوئیت مخصوص دو نفره 50 متری
اقامت 24
1,180,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,180,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,180,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,180,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,180,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,180,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,180,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,180,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,180,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,180,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,180,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,180,000
تومان
سوئیت مخصوص
ای‌گردش
1,180,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,180,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,180,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,180,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,180,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,180,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,180,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,180,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,180,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,180,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,180,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,180,000
تومان
سوئیت یک خوابه مخصوص برای دو نفر
ایران هتل آنلاین
1,180,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,180,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,180,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,180,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,180,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,180,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,180,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,180,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,180,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,180,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,180,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,180,000
تومان
سوئیت مخصوص - مساحت حدودا 50 مترمربع - یک پذیرایی بزرگ و یک اتاق خواب با سرویس،
هتل یار
1,180,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,180,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,180,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,180,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,180,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,180,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,180,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,180,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,180,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,180,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,180,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,180,000
تومان
سوییت دوبلکس
ای‌گردش
1,180,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,180,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,180,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,180,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,180,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,180,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,180,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,180,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,180,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,180,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,180,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,180,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
اقامت 24
1,130,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,130,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,130,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,130,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,130,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,130,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,130,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,130,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,130,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,130,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,130,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,130,000
تومان
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
1,130,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,130,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,130,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,130,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,130,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,130,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,130,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,130,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,130,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,130,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,130,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,130,000
تومان
اتاق سه تخته
هتل یار
1,130,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,130,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,130,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,130,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,130,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,130,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,130,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,130,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,130,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,130,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,130,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,130,000
تومان
سه تخته
علاءالدین
1,140,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,140,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,140,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,140,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,140,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,140,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,140,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,140,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,140,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,140,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,140,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,140,000
تومان
سه تخته
ای‌گردش
1,150,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,150,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,150,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,150,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,150,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,150,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,150,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,150,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,150,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,150,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,150,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,150,000
تومان
رویال سوئیت - مساحت 75 مترمربع - یک پذیرایی بزرگ و دو اتاق خواب و دو سرویس و تراس،
هتل یار
1,530,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,530,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,530,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,530,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,530,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,530,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,530,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,530,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,530,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,530,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,530,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,530,000
تومان
سوییت رویال دو خوابه سه نفره 75 متری
اقامت 24
1,530,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,530,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,530,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,530,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,530,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,530,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,530,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,530,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,530,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,530,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,530,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,530,000
تومان
سوئیت رویال
ای‌گردش
1,550,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,550,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,550,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,550,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,550,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,550,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,550,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,550,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,550,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,550,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,550,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,550,000
تومان
سوئیت دو خوابه رویال برای سه نفر
ایران هتل آنلاین
1,630,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,630,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,630,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,630,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,630,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,630,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,630,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,630,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,630,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,630,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,630,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,630,000
تومان
سوئیت رویال سه تخته
علاءالدین
1,650,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,650,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,650,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,650,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,650,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,650,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,650,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,650,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,650,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,650,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,650,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,650,000
تومان

امکانات اتاق های هتل آذین گرگان

تلویزیون
یخچال
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اتاق چمدان
روزنامه
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
سرویس فرنگی
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
روم سرويس 24 ساعته
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
پارکینگ
استخر
سونا
ماهواره
سالن اجتماعات
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
سالن آمفی تئاتر
تالار پذیرایی
کافی‌شاپ
دراور
کمد لباس
حوله
دمپایی
پرینت
خدمات تور
فضای سبز
سالن ورزشی
اباژور
تلفن
پارکینگ روباز
اینترنت رایگان و محدود در لابی
پله اضطراری
رستوران ایرانی
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
امکان شارژ وسایل الکتریکی
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
پارکینگ سرپوشیده
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
سرویس بهداشتی
کافی نت
مینی بار رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
كافی شاپ
روم سرويس
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
ويدئو كنفرانس
جكوزی
امكانات برای معلولين
اجاره ماشين
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
سالن تشريفات
گشت نیم روزی
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
رستوران بوفه
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
رادیو
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
روزنامه رایگان
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
اجاره اتومبیل
اینترنت بی سیم
غرفه صنایع دستی
دسترسی به دریا
تلویزیون lcd
پنجره
میز کار
لوازم بهداشتی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
كافی نت
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
سالن جلسات
Business Center
تراس
صندوق امانات
لابی
تلويزيون LCD در لابی
نمای شهر
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
صبحانه در اتاق
نمای رو به حیاط
كافی شاپ
خدمات ترانسفر پولي
تالار عروسی
فروشگاه صنايع دستی
خدمات باربري
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
سالن جلسات
خانه داری 24 ساعته
سالن پذیرایی
رمپ ورودی
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
واکس کفش
شام در اتاق
آنتن مرکزی
رخت آویز
پاور سوئیچ
اتاق نشیمن

آدرس هتل آذین گرگان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آذین گرگان

(86 نظر)
نقاط قوت:
کیفیتش نسبت ب ۴ستاره بودن خیلی پائینه
نقاط ضعف:
فرشا خیلی کثیف
نقاط قوت:
برخورد مودبانه و خوب پرسنل.تمیزی و نظافت اتاق و رستوران.پارکینگ سرپوشیده.
نقاط ضعف:
دور بودن از بافت تجاری شهر.
کیفیت ملحفه های روی تخت خوب نبود پرز پرز شده بود و ناراحت کننده بود برای خوابیدن
نقاط قوت:
آرامش ومدیرین عالی
نقاط ضعف:
آرامش ومدیرین عالی
حتما 10
نقاط قوت:
برخورد چرسنل خوب بود
نقاط ضعف:
غذا سیفون سرویس خراب عدم رسیدگی فنی اتاق ها قبل تحویل آن بهداشت راهروها و فضاهای مشترک
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
قدیمی بودن هتل و خرابی های زیاد دربها و دیوارها
از لحاظ وضعیت آسانسور و ... زیاد تمیز نبود.
نقاط قوت:
لابی شیک و رفتار نسبتا خوب کارکنان.
نقاط ضعف:
لابی شیک و رفتار نسبتا خوب کارکنان.
نقاط قوت:
تمیزی
نقاط ضعف:
امکانات کم
نقاط قوت:
کیفیت غذای رستوران خوب اتاق از نظر امکانات خوب
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی از نظر ویو مناسب نبود صبحانه خیلی به روز و متنوع نبود
بنده طی سال جدید دو بار در این هتل اقامت داشتم واقعا هیچ مشکل خاصی وجود ندارد ، قطعا سفرهای بعدی ریسک نمیکنم و جلی دیگری نخواهم رفت
نقاط قوت:
خوشرویی کارکنان .و صبحانه مناسب
نقاط ضعف:
خوشرویی کارکنان .و صبحانه مناسب
نقاط قوت:
فضای نسبتا بزرگ و مناسب اتاق ها(به نسبت هتل های جدید که خیلی فضای اتاق ها را کوچک میگیرند) بهترین محل اقامت در گرگان
نقاط ضعف:
فضای نسبتا بزرگ و مناسب اتاق ها(به نسبت هتل های جدید که خیلی فضای اتاق ها را کوچک میگیرند) بهترین محل اقامت در گرگان
پرسنل خوب و مودب هستند ساختمان به نسبت کهنه شده نیاز به اصلاحات و تجهیزات در بخش ها مختلف به وضوح دیده می شود صبحانه به نسبت خوب بود
نقاط قوت:
همکاری پرسنل خوب بود.
نقاط ضعف:
همکاری پرسنل خوب بود.
نقاط قوت:
اتاق ها ، ملافه ها و نیز سرویس بهداشتی تمیز و بهداشتی بودن
نقاط ضعف:
نما و لابی هتل در حد هتل ۴ ستاره نیست و در بدو ورود ظاهر خوشایندی ندارد...هتل نیازمند فضا سازی در اطراف درب ورود میباشد نبود کافی شاپ
نقاط قوت:
صبحانه خوب بود نظافت اتاق ها هر روز انجام می شد
نقاط ضعف:
عدم نظافت پنجره ها فریزر یخچال خراب بود
نقاط قوت:
موقعیت مکانی خوب
نقاط ضعف:
قدیمی و کثیف
نقاط قوت:
کلا تمیز ومرتب بود در مجموع راضی بودم
نقاط ضعف:
نداشتن سر ویس چای کنسلی آن هیچ وجهی برنمی گردونه که همین باعث میشه که دفعه بعد تا جایی که امکان داره از هتلهایی استفاده کنم که کنسلی برگشت وجه رو داره
همه‌ی اتاق ها بوی سیگار شدید میداد. سیستم گرمایشی قابل تنظیم نبود و اتاق بسیار گرم بود.
هتل خوبی هست
نقاط قوت:
ندارد
نقاط ضعف:
قیمت های دریافتی هتل بابت غذا تقریبا دو برابر قیمت های داخل منو بود و گفتند که قیمت ها تغییر کرده در صورتیکه یا باید منو بدون مبلغ باشد یا باید قیمت ها به روز شود شیوه خدمات دهی پایین بود و برای سفارش غذا باید کلی معطل میشدم کیفیت غذاها خوب نبود
هتلی بین راهی برای استراحت یک شبه. کیفیت و تنوع صبحانه بسیار ضعیف
صبحانه هتل افتضاح تمیزی خیلی کم امکانات کم
در كل خوب بود فقط صبوحانش ضعيف بود ويكم قديمي شده
نقاط قوت:
دسترسی به شهر خدمات و سرویس دهی خوب
نقاط ضعف:
نکته منفی ندیدم
نقاط قوت:
امكانتش خوب بود غذاش عالى بود اكبرجوجه ش رفتار پرسنلش بسيار محترمانه بود دركل هتل خوبى بود
نقاط ضعف:
كمى از مركزشهر دور بود ولى براى ما مهم نبود
من وهمسرم سفر کاری/تفریحی 3 روزه داشتیم به گرگان هفته اول دی 99 سوییت خصوصی یک اتاق خوابه گرفته بودیم با خودمون دستگاه سمپاش و مایع سرولیت جهت ضد عفونی اتاق برده بودیم بدلیل کرونا (بهمراه ملحفه و ....) * عین 3 روز آب گرم حمام قطع بود(به گفته پرسنل بدلیل اشتباه شرکت آب و فاضلاب گرگان) * حشرات ریز پرنده در تمام اتاق (بدلیل فرسوده بودن پنجره های دو جداره) * روز آخر ملخ هم دیدیم تو اتاق! * در طول روز به دفعات ، صدای کوبیدن درب اتاق های دیگر از سوی پرسنل خانه داری مخل آسایش بود * حتی با صدای بلند با هم بگو بخند میکنند در طول روز در راهرو ها * رستوران 80 درصد منو را ندارد (گفتند بدلیل کرونا) * صبحانه بدلیل کرونا بصورت پک تحویل درب اتاق ، قابل قبول * اتاق ها نسبتا تمیز * گرمایش اتاق عالی *سرعت اینترنت عالی (البته با محدودیت 2 گیگ برای هر نفر ) *یخچال خوب * برخورد پرسنل خوب در کل با استانداردهای ایران 3 ستاره معمولی ، با استانداردهای بین المللی 2 ستاره
رفتار پرسنل هتل بسیار گرم، پذیرا و خوب بود. صبحانه میتونست بهتر باشه. هتل نسبتا خوبیه اگر چه به نسبت هتل‌های ۴ ستاره ضعیفتر بود.
هتل نسبتا خوبی بود
نقاط قوت:
در مجموع خوب بود
نقاط ضعف:
قدیمی بود و میتونست بهتر باشه
از همه مهمتر برخورد پرسنل خیلی صمیمی ومودب بودند. صبحانه کامل ومتنوع. تمیزی اتاقها
نقاط قوت:
بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
دیده نشد
نقاط قوت:
همه چی خوب
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
خوب بود اما تا عالی فاصله زیادی داشت مثلا تنوع صبحانه و دمپایی های حمام و اتاق اصلا جالب نبودن
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
چیزی مشاهده نشد
نقاط قوت:
هتل بسيار خوبي بود و كاملا راضي بودم.اتاق ها بسيار تمييز بود. پرسنل مودب و خوشرو بودند.براي نهار و شام كوبيده و جوجه سفارش دادم كه بسيار لذيذ بود.
نقاط ضعف:
نديدم
خوب
نقاط قوت:
هتل خوبی بود
نقاط ضعف:
غذای رستوران خیلی بی کیفیت بود موقعیت مکانی دور بود
نقاط قوت:
راضی کننده بود
نقاط ضعف:
مشکلی ندیدیم
ظاهرا هتل ۴ستاره بود . اما بیشتر به ۳ستاره میخورد. همه چیز معمولی بود‌ .بد نبود .برای یه شب موندن میشه پیشنهاد کرد. ویوی خاصی نداشت اتاقاش.
نقاط قوت:
خوب بود همه چی
نقاط ضعف:
موردی نداره
هتل بسيار تميز و منظمي بود.پرسنل مودب و صبحانه هم عالي بود
پرسنل بسيار مؤدب هستند و از مسافران با روى خوش استقبال ميكنند. صبحانه هتل در حد قابل قبول هست. همه كاركنان و مديريت هتل در صدد اين هستند كه اقامت خوبى را براى مسافرانشان فراهم كنند. براى سفرهاى كارى هميشه اين هتل را انتخاب ميكنم.