هتل آذین گرگان

گرگان، ابتدای جاده ورودی گرگان
2.7
امتیاز کاربران
90
نظرات کاربران

معرفی هتل آذین گرگان

هتل بین المللی ۴ ستاره آذین در استان سرسبز گلستان، در ورودی شهر واقع گردیده است. این هتل با چشم اندازی زیبا از شمال به دشت زیبای ترکمن و از جنوب به کوه‌ها و جنگل سرسبز گلستان مشرف می‌باشد. از امتیازات هتل بزرگ بین المللی آذین میتوان به فاصله‌ی ۲۰ دقیقه ای با کاخ آقا محمدخان وفاصله ی کمتر از نیم ساعت با پارک جنگلی ناهارخوران اشاره کرد. این هتل در هفت طبقه با ۳۲ واحد اقامتی با کادری مجرب، آماده ی میزبانی از شما هموطنان گرامی می‌‎باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آذین گرگان

آذین-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
300,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
300,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
300,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
300,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
300,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
300,000
تومان
31 مرداد
جمعه
300,000
تومان
1 شهریور
شنبه
313,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
313,000
تومان
3 شهریور
دوشنبه
313,000
تومان
4 شهریور
سه شنبه
313,000
تومان
علاءالدین
305,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
305,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
305,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
305,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
305,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
305,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
305,000
تومان
31 مرداد
جمعه
305,000
تومان
1 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
315,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
315,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
315,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
315,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
315,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
315,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
315,000
تومان
31 مرداد
جمعه
315,000
تومان
1 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
330,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
330,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
330,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
330,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
330,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
330,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
330,000
تومان
31 مرداد
جمعه
330,000
تومان
1 شهریور
شنبه
330,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
330,000
تومان
3 شهریور
دوشنبه
330,000
تومان
4 شهریور
سه شنبه
330,000
تومان
هتل یار
330,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
330,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
330,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
330,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
330,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
330,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
330,000
تومان
31 مرداد
جمعه
330,000
تومان
1 شهریور
شنبه
330,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
330,000
تومان
3 شهریور
دوشنبه
330,000
تومان
4 شهریور
سه شنبه
330,000
تومان
آذین-اتاق  دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
400,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
400,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
400,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
400,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
400,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
400,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
400,000
تومان
31 مرداد
جمعه
400,000
تومان
1 شهریور
شنبه
423,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
423,000
تومان
3 شهریور
دوشنبه
423,000
تومان
4 شهریور
سه شنبه
423,000
تومان
علاءالدین
405,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
405,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
405,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
405,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
405,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
405,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
405,000
تومان
31 مرداد
جمعه
405,000
تومان
1 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
415,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
415,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
415,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
415,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
415,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
415,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
415,000
تومان
31 مرداد
جمعه
415,000
تومان
1 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
430,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
430,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
430,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
430,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
430,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
430,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
430,000
تومان
31 مرداد
جمعه
430,000
تومان
1 شهریور
شنبه
430,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
430,000
تومان
3 شهریور
دوشنبه
430,000
تومان
4 شهریور
سه شنبه
430,000
تومان
جاباما
430,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
430,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
430,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
430,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
430,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
430,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
430,000
تومان
31 مرداد
جمعه
430,000
تومان
1 شهریور
شنبه
430,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
430,000
تومان
3 شهریور
دوشنبه
430,000
تومان
4 شهریور
سه شنبه
430,000
تومان
آذین-سوئیت مخصوص دونفره
سوئیت مخصوص دونفره
علاءالدین
510,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
510,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
510,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
510,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
510,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
510,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
510,000
تومان
31 مرداد
جمعه
510,000
تومان
1 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
530,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
530,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
530,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
530,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
530,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
530,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
530,000
تومان
31 مرداد
جمعه
530,000
تومان
1 شهریور
شنبه
580,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
580,000
تومان
3 شهریور
دوشنبه
580,000
تومان
4 شهریور
سه شنبه
580,000
تومان
ایران مارکوپولو
565,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
565,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
565,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
565,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
565,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
565,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
565,000
تومان
31 مرداد
جمعه
565,000
تومان
1 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
580,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
580,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
580,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
580,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
580,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
580,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
580,000
تومان
31 مرداد
جمعه
580,000
تومان
1 شهریور
شنبه
580,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
580,000
تومان
3 شهریور
دوشنبه
580,000
تومان
4 شهریور
سه شنبه
580,000
تومان
هتل یار
580,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
580,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
580,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
580,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
580,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
580,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
580,000
تومان
31 مرداد
جمعه
580,000
تومان
1 شهریور
شنبه
580,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
580,000
تومان
3 شهریور
دوشنبه
580,000
تومان
4 شهریور
سه شنبه
580,000
تومان
آذین-سوئیت دوبلکس دونفره
سوئیت دوبلکس دونفره
ایران مارکوپولو
515,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
515,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
515,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
515,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
515,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
515,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
515,000
تومان
31 مرداد
جمعه
515,000
تومان
1 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
530,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
530,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
530,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
530,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
530,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
530,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
530,000
تومان
31 مرداد
جمعه
530,000
تومان
1 شهریور
شنبه
530,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
530,000
تومان
3 شهریور
دوشنبه
530,000
تومان
4 شهریور
سه شنبه
530,000
تومان
جاباما
530,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
530,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
530,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
530,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
530,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
530,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
530,000
تومان
31 مرداد
جمعه
530,000
تومان
1 شهریور
شنبه
530,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
530,000
تومان
3 شهریور
دوشنبه
530,000
تومان
4 شهریور
سه شنبه
530,000
تومان
هتل یار
530,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
530,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
530,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
530,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
530,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
530,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
530,000
تومان
31 مرداد
جمعه
530,000
تومان
1 شهریور
شنبه
530,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
530,000
تومان
3 شهریور
دوشنبه
530,000
تومان
4 شهریور
سه شنبه
530,000
تومان
آذین-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
هتل یار
430,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
430,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
430,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
430,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
430,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
430,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
430,000
تومان
31 مرداد
جمعه
430,000
تومان
1 شهریور
شنبه
430,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
430,000
تومان
3 شهریور
دوشنبه
430,000
تومان
4 شهریور
سه شنبه
430,000
تومان
آذین-سوییت رویال دوخوابه سه نفره
سوییت رویال دوخوابه سه نفره
علاءالدین
695,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
695,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
695,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
695,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
695,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
695,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
695,000
تومان
31 مرداد
جمعه
695,000
تومان
1 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
705,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
705,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
705,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
705,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
705,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
705,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
705,000
تومان
31 مرداد
جمعه
705,000
تومان
1 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
720,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
720,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
720,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
720,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
720,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
720,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
720,000
تومان
31 مرداد
جمعه
720,000
تومان
1 شهریور
شنبه
720,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
720,000
تومان
3 شهریور
دوشنبه
720,000
تومان
4 شهریور
سه شنبه
720,000
تومان
هتل یار
720,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
720,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
720,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
720,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
720,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
720,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
720,000
تومان
31 مرداد
جمعه
720,000
تومان
1 شهریور
شنبه
720,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
720,000
تومان
3 شهریور
دوشنبه
720,000
تومان
4 شهریور
سه شنبه
720,000
تومان
جاباما
720,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
720,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
720,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
720,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
720,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
720,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
720,000
تومان
31 مرداد
جمعه
720,000
تومان
1 شهریور
شنبه
720,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
720,000
تومان
3 شهریور
دوشنبه
720,000
تومان
4 شهریور
سه شنبه
720,000
تومان
آذین-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
علاءالدین
495,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
495,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
495,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
495,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
495,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
495,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
495,000
تومان
31 مرداد
جمعه
495,000
تومان
1 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
505,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
505,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
505,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
505,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
505,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
505,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
505,000
تومان
31 مرداد
جمعه
505,000
تومان
1 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
520,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
520,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
520,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
520,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
520,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
520,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
520,000
تومان
31 مرداد
جمعه
520,000
تومان
1 شهریور
شنبه
485,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
485,000
تومان
3 شهریور
دوشنبه
485,000
تومان
4 شهریور
سه شنبه
485,000
تومان
هتل یار
520,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
520,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
520,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
520,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
520,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
520,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
520,000
تومان
31 مرداد
جمعه
520,000
تومان
1 شهریور
شنبه
520,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
520,000
تومان
3 شهریور
دوشنبه
520,000
تومان
4 شهریور
سه شنبه
520,000
تومان
جاباما
520,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
520,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
520,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
520,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
520,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
520,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
520,000
تومان
31 مرداد
جمعه
520,000
تومان
1 شهریور
شنبه
520,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
520,000
تومان
3 شهریور
دوشنبه
520,000
تومان
4 شهریور
سه شنبه
520,000
تومان

امکانات اتاق های هتل آذین گرگان

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
سالن اجتماعات
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
سالن آمفی تئاتر
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
دراور
کمد لباس
حوله
دمپایی
پرینت
خدمات تور
خدمات خانه‌داری
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
اباژور
تلفن
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
اینترنت رایگان و محدود در لابی
پله اضطراری
رستوران ایرانی
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
اطفای حریق
امکان شارژ وسایل الکتریکی
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
پارکینگ سرپوشیده
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
سرویس بهداشتی
کافی نت
مینی بار رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
تهویه مطبوع
خدمات خشکشویی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
تبديل ارز
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
روم سرويس 24 ساعته
دستگاه ATM
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
ويدئو كنفرانس
جكوزی
امكانات برای معلولين
اجاره ماشين
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
سالن تشريفات
گشت نیم روزی
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
رستوران بوفه
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
رادیو
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
روزنامه رایگان
رستوران در هتل
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
اجاره اتومبیل
اینترنت بی سیم
غرفه صنایع دستی
دسترسی به دریا
تلویزیون lcd
پنجره
میز کار
سیستم اطفاء حریق دراتاق
لوازم بهداشتی
آژانس مسافرتی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
اسانسور
كافی نت
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
سالن جلسات
Business Center
پاركينگ
دستگاه ATM
تراس
روزنامه
نمازخانه
صندوق امانات
لابی
رستوران
اينترنت در لابی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
نمای شهر
مسلط به زبان انگليسی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
لاندري
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
دستگاه واکس کفش
فكس
فتوكپي
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
صبحانه در اتاق
روم سرويس 24 ساعته
نمای رو به حیاط
اتاق چمدان
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
تاکسی سرویس
كافی شاپ
خدمات ترانسفر پولي
تالار عروسی
فروشگاه صنايع دستی
خدمات باربري
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
سالن جلسات
سیستم خاموش کننده اتوماتیک حریق در داخل اتاقها
خانه داری 24 ساعته
سالن پذیرایی
رمپ ورودی
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
واکس کفش
شام در اتاق
آنتن مرکزی
رخت آویز
پاور سوئیچ
اتاق نشیمن

آدرس هتل آذین گرگان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آذین گرگان

(90 نظر)
رفتار پرسنل هتل بسیار گرم، پذیرا و خوب بود. صبحانه میتونست بهتر باشه. هتل نسبتا خوبیه اگر چه به نسبت هتل‌های ۴ ستاره ضعیفتر بود.
از همه نظر با كيفيت و عالي بود.پرسنل بسيار خوش برخورد و مهمان نواز ، غذا خيلي با كيفيت بود ، اتاق هاي دلباز و شيك. فضاي ارامش بخش لابي . سرويس دهي عالي.بسيار راضي بودم و پيشنهاد ميكنم.
هتل نسبتا خوبی بود
نقاط قوت:
در مجموع خوب بود
نقاط ضعف:
قدیمی بود و میتونست بهتر باشه
از همه مهمتر برخورد پرسنل خیلی صمیمی ومودب بودند. صبحانه کامل ومتنوع. تمیزی اتاقها
به نظر من بهترين هتل در گرگان بدون شك هتل آذين هست.پرسنل خوشرو،رسپشن خوش برخورد، خدمات دهي سريع ، نظافت اتاق خيلي خوب بود. تنوع صبحانه هم خوب بود.غذاي رستوران هم بسيار لذيذ بود.
نقاط قوت:
بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
دیده نشد
نقاط قوت:
همه چی خوب
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
خوب بود اما تا عالی فاصله زیادی داشت مثلا تنوع صبحانه و دمپایی های حمام و اتاق اصلا جالب نبودن
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
چیزی مشاهده نشد
هتل عالي و زيبايي بود .برخورد پرسنل محترمانه .اتاق دلباز و بسيار تمييز. كيفيت غذا هم عالي بود.
نقاط قوت:
هتل بسيار خوبي بود و كاملا راضي بودم.اتاق ها بسيار تمييز بود. پرسنل مودب و خوشرو بودند.براي نهار و شام كوبيده و جوجه سفارش دادم كه بسيار لذيذ بود.
نقاط ضعف:
نديدم
خوب
نقاط قوت:
هتل خوبی بود
نقاط ضعف:
غذای رستوران خیلی بی کیفیت بود موقعیت مکانی دور بود
نقاط قوت:
راضی کننده بود
نقاط ضعف:
مشکلی ندیدیم
ظاهرا هتل ۴ستاره بود . اما بیشتر به ۳ستاره میخورد. همه چیز معمولی بود‌ .بد نبود .برای یه شب موندن میشه پیشنهاد کرد. ویوی خاصی نداشت اتاقاش.
نقاط قوت:
خوب بود همه چی
نقاط ضعف:
موردی نداره
نقاط قوت:
متوسط رو به پایین صبحانه خوب بود
نقاط ضعف:
غذای رستوران به هیچ عنوان خوب نبود
هتل بسيار تميز و منظمي بود.پرسنل مودب و صبحانه هم عالي بود
پرسنل بسيار مؤدب هستند و از مسافران با روى خوش استقبال ميكنند. صبحانه هتل در حد قابل قبول هست. همه كاركنان و مديريت هتل در صدد اين هستند كه اقامت خوبى را براى مسافرانشان فراهم كنند. براى سفرهاى كارى هميشه اين هتل را انتخاب ميكنم.
براي بار چندم بود كه هتل آذين اقامت داشتم، رفتار پرسنل عالي مثل هميشه ،اتاق ها تميز، لابي دلباز و زيبا كه تازه هم بازسازي شده بود.سرعت اينترنت عالي......
اتاق هتل بسيار تميز و ارامش بخش بود.سرعت اينترنت عالي يود.پرسنل هتل محترم بودند .از صبحانه هم راضي بودم..
ما یک شب در این هتل اقامت داشتیم.حدود ساعت 3 صبح به هتل رسیدیم که با در بسته روبرو شدیم!!!حدود یک ربع به شیشه کوبیدیم تا بالاخره کشیک شب بیدار شد!برای یک هتل 4 ستاره اصلا قابل قبول نیست که کسی رو در ریسپشن در شیفت شب نداشته باشن و در هتل رو ببندن اونم تو ایام پر تردد تعطیلات نوروزی!!!
برخورد پرسنل بسیار محترمانه و مودبانه نظافت اتاق خوب و مرتب اما سوئیت رویال بود و دو سرویس بهداشتی و حمام داشت، اما یکی از سرویس های حمام آب گرم نداشت و یکی از سرویس های دیگر نیز دوش حمام ایراد داشت . بعد از مطرح کردن هنگام خروج از هتل ، مسئول مربوطه عذرخواهی کردند و گفتند اگر اطلاع میدادید همان لحظه برطرف می کردیم مشکل را . یک مورد دیگر ، صدای مهمان طبقه بالا داخل واحد می آمد . صدایی از خارج هتل مثل صدای کارگاه تا نیمه های شب می آمد . در مجموع خوب بود .
هتل تمیزه اما امکانات در حد دو ستاره س ولی قیمت چهار-پنج ستاره رو داره... مسلما این تجربه رو تکرار نمیکنم
نظافت هال خوب بود اما ساختمان خيلي قديمي و صبحانه هر روز تكراري بود. برخورد كاركنان خوب و كيفيت غذاش هم خوب بود واقعا جز ٤ ستاره نميشه حسابش كرد در حد ٣ ستاره است
تعریف هتل چهارستاره گویا در هر شهر متفاوت است ساختار هتل مثل رستوران ، اتاقها ، امکانات اتاقها و ... به اندازه هتل چهارستاره نبود !!! در تعریف هتل در وبسایت هتل مرقوم فرموده اند از اتاقها نمای رو به دشت های سرسبز را می توانید ببینید ، ما پرده ی اتاق را که کنار زدیم کثیفی پنجره ها به قدری بود که بیرون دیده نمیشد . امیدوارم مدیریت معزز هتل آذین در بهبود کیفیت اتاقها و به روز کردن ان اقدام نمایند
نقاط قوت:
راضی بودیم کاملا
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
هتل قدیمی بود
برخی از امکانات ذکر شده وجود نداشت(استخر رایگان و...). و با وجود وجود امکانات، ایراداتی وجود داشت؛ اینترنت خیلی مشکل داشت؛ یکی از لامپ های اتاق سوخته بود؛ ساعت، 15دقیقه جلو بود؛ صندوق امانات خراب بود؛ سیفون صدا میکرد! برخورد پرسنل بی نقص بود. صبحانه، متنوع و خوب بود. اتاق مرتب و تمیز.
ما از اتاق سه تخته رویال استفاده کردیم فضا به اندازه اتاق شش تخته بود که بسیار عالی بود ولی متاسفانه نظافت اتاق مناسب نبود و کلیت اتاق نیاز به مرمت داره.مکان هتل مناسبه با اینکه از شهر پنج کیلومتری دوره به سمت تهران.وضعیت صبحانه به هیچ عنوان در حد هتل چهار ستاره نبود.برخورد پرسنل به خصوص پذیرش بسیار عالی بود.
سفر من كاري بود و كاملا از اقامت در هتل آذين راضي بودم .در اتاق و لابي با ارامش از طريق اينترنت هتل كارهامو انجام دادم.خدمات رساني سريع و برخورد عالي بود..كيفيت غذا هم خيلي خوب بود.تميزي اتاق هم چشمگير بود.
برخورد کارکنان هتل خوب و محترمانه بود. اتاقمون نسبت به هتلهای دیگه ای که رفته بودیم و البته پنج ستاره بودن کمی کوچکتر و با امکانات کمتر اما در مجموع قابل قبول بود. تنها نکته صبحانه بود که نسبت به هتلهای پنج ستاره آیتمهای کمتر و ساده تری داشت . علاوه بر این منوی صبحانه در روزهای مختلف هیچ تغییری نداشت. آیتمی مثل نیمرو هم فقط در صورت درخواست مهمان سرو میشد. بابت همین موضوع هم با مسئول اونجا صحبت کردیم که گفت از نظراتتون استفاده میکنیم ولی خب عملا تغییری مشاهده نشد. البته نباید از یک نکته مثبت گذشت و اون اینکه اگه به هر دلیلی مهمان نمیتونست در زمان سرو به محل سرو صبحانه برسه، میتونست درخواست سرو در اتاقش رو بده که البته انتخابی هم روی آیتمها نداشت. فاصله هتل تا شهر قابل قبول بود هر چند مناظر طبیعی آنچنانی در نزدیکی هتل وجود نداشت.
نقاط قوت:
نظافت هتل برخوردشون خوب بود راضی بودم
نقاط ضعف:
ندیدم
محيط هتل ارامش بخش بود و پرسنل بسيار خوش برخورد بودن و خيلي سريع به درخواست ها و سفارشات رسيدگي ميكردن. اتاق تميز و بزرگ.لابي دلباز.صبحانه عالي .من كاملا از اقامت در هتل آذين رضايت داشتم.
نقاط قوت:
از همه نظر عالي بود. پاركينگ مسقف،اتاق هاي فوق العاده تميز، لابي بزرگ و زيبا،صبحانه عالي. همه ي پرسنل از خاندار تا رزرواسيون و مديران هتل در نهايت احترام و ادب با ما مهمان رفتار ميكردن.حتما انتخاب من در سفر هاي اتي هتل آذين خواهد بود
نقاط ضعف:
موردي نديدم
نقاط قوت:
برخورد بسیار محترمانه تعامل بالا تمیزی اتاق
نقاط ضعف:
نداشتن امکانات نظیر استخر و وان و ...
۳ شب اقامت داشتم فقط منظره خوبی نسبت به هتل شهاب نداشت موارد دیگه خوب بود
نقاط قوت:
معمولی بود
نقاط ضعف:
همه چی در حد متوسط بود زیاد راضی نبودیم
نقاط قوت:
همه چی عالی بود
نقاط ضعف:
ندیدم
نقاط قوت:
هتل خوب بود صبحانه فوق العاده بود
نقاط ضعف:
سیستم گرمایشی اتاق مشکل داشت و تاکسی خیلی بد گیر میومد که کولر هم داشته باشه
نقاط قوت:
راضی بودم از هتل آذین گرگان
نقاط ضعف:
نکته منفی ندیدم
متوسط
امکانات درحد هتل چهار ستاره نبود با توجه به هتل های دیگر این شهر حتی کارکنان نفر اضافه را چک نکرده بودند و حدود چهل دقیقه اتاق تحویل داده نشد
نقاط قوت:
_ اتاق، ملحفه ها و حوله ها تمیز و مرتب بود. _ در اتاق کتری برقی بود. _ صبحانه متنوع و خوب بود. _ برخورد پرسنل بسیار خوب بود.
نقاط ضعف:
_ هتل بیرون از شهر است.
هتل ايده آلي بود. صبحانه باكيفيت و متنوع ، لابي دلباز و زيبا، اتاق مرتب ، از هر لحاظي عالي بود
نقاط قوت:
من يك شب در اين هتل اقامت داشتم، برخورد كاركنان بسيار خوب بود، اتاق ها تميز و بزرگ بود، صبحانه عالي بود، فقط يك مقدار از مركز شهر دور بود كه من مشكلي نداشتم
نقاط ضعف:
به نظرم ميشه امكانات بيشتري به هتل اضافه كرد
نقاط قوت:
اتاق مناسب تمیز بودن اتاق قیمت مناسب
نقاط ضعف:
نتونستم از اینترنت هتل استفاده کنم
انتطار میرفت با توجه به وقوع سیل در گرگان، مسئولین هتل رفتاری مناسب جهت جابجایی تاریخ و یا کنسلی هتل داشته باشند.
نقاط قوت:
پاسخگويي و مشتري مداري و احترام كاركنان و مديريت هتل
نقاط ضعف:
موقعيت مكاني
تميز و پرسنل محترم فقط سرويس ها بايد مدرن تر شود
كابين اسانسور بهتره تعويض شه و منو صبحانه تنوع بيشتري داشته باشه
من رضايت كامل داشتم از اتاق ، صبحانه ، سرعت اينترنت و پرسنل محترم هتل.نهار هم كوبيده سفارش دادم كه بسيار لذيذ بود.
رفتار بسیار مودبانه و مهربان
همه چیز عالینظافت بموقع صبحانه کامل برخورد کارکنان عالی
نقاط قوت:
دفعه سومي بود كه هتل اذين اقامت داشتم، مثل هميشه صبحانه كامل و لذيد بود ،خوبي هاي ديگه هتل ارامش هتل ، پاركينك مسقف و پرسنل اموزش ديده و با ادب...
نقاط ضعف:
هتل قشنگ و شيكي هست ولي در شرف بازسازي بود كه به نظرم براي پيشرفت هتل تصميم بسيار خوبيه
به نظر من ءهتل اذين ،بهترين هتل توي گرگان هست . از نظر نظافت ، قشنگي و دلبازي اتاق ، كيفيت غذ ا ، برخورد پرسنل ،اينترنت عالي...... من 100٪ اهتل اذين و توصيه ميكنم
نقاط قوت:
اقامت آرامش بخش و دلپذيري بود. سرعت اينترنت بالا يود.پرسنل بسيار محترم و مهربان كه در تمام لحظات پاسخگو بودند و راهنمايي ميكردن.هتل آذين و حتما پيشنهاد ميدم.
نقاط ضعف:
موضوع خاصي نديدم
پرسنل گرم و مودب كه من و كاملا براي رزرو هتل راهنمايي كردن.اتاق شيك و اينترنت باسرعت.صبحانه و غذاي هتل هم با كيفيت و خوب بود
بسیار مودب و با شخصیت
نقاط قوت:
تمیزی و نظافت اتاق‌ها عالی بود برخورد کارکنان و عالی خوب بود. غذای هتل و خدمات شبانه روزی کافی شاپ عالی است.
نقاط ضعف:
نداشتن استخر تلویزیون راحت تنظیم نمی‌شد نتوانستم از اینترنت هتل به خوبی استفاده کنم.
سلام در کل هتلی با امکانات استانداردیه
چهار شب در این هتل اقامت کردم. برخورد کارکنان از دم در و ریسپشن تا خانه‌داران و رستوران عالی بود. نظافت و پاکیزگی عالی بود. فقط تلویزیون ها قدیمی بود و نتوانستم استفاده کنم. اینترنت هم آنتن دهی‌ش ضعیف بود از اینترنت تلفن همراه استفاده کردم.
با توجه به قرار گرفتن در جاده اصلی برای سفر های کاری بسیار مناسب بوده و دسترسی جاده ای خوبی دارد .با توجه به موقعیت شهر گرگان این هتل در خروجی شهر و از جاذبه های گردشگری نهارخوران دور می باشد . لابی هتل مقداری کوچک و محیط شیک و ویژه ای ندارد
نقاط قوت:
تاق بزرگ و تمييز و عالي.غذا عالي. صبحانه عالي. پرسنل مهربان. و مودب .مخصوصا اينترنت با سرعت بالا و پاركينگ سر پوشيده
نقاط ضعف:
نديدم
مهمان نوازي پرسنل،لابي و اتاق دلباز، صبحانه عالي ،پاركينگ سرپوشيده، سرعت خوب اينترنت ، قطعا انتخاب مجدد ما در سفرهاي آتي به گرگان خواهد بود.
هتل نیازمند بازسازیه واگربازسازی شودپیشنهادمیدم برای اقامت
خوب
اتاق بزرگ و دلباز و بسياار تميز بود.لابي بزرگ و دلباز. سرعت اينترنت خيلي عالي بود.صبحانه هم خيلي خوب بود.به اميد سفرهاي بعدي در گرگان زيبا با اقامتي خاطره انگيز.
من آبان ماه این هتل بودم دسترسی به مرکز شهر و دیدنیهای اطراف گرگان خوب بود.صبحانه معمولی بود چون فقط ما مسافر این هتل بودیم!. با اینکه اتاق ساکتی خواسته بودم بدلیل شرایط ساختمانی هتل که در اکثر هتل های ایران رعایت نمیشه سر و صدای سیستم تهویه آزار دهنده بود.ولی در کل اتاقهای بزرگ و تمیزی داشت. ورودی هتل جالب نبود با چند پله به سمت پایین وارد هتل می شدیم.اگر شرایط آرامی برای هتل از نظر نویز در نظر بگیرن دوباره به این هتل خواهم رفت.
برخورد پرسنل خوب،نظافت خوب،صدا سالن عروسی زیاد مخیل آرامش ،گران نسبت به خدمات ،صبحانه معمولی
هتل بسيار مرتب. تميز و زيبايي بود.لابي بزرگ و دلبازي داشت. مسافرت من كاري بود و براي اوقات استراحت بسيار عالي بود. و مخصوصا سرعت اينترنت بسيار عالي بود. و قطعا انتخاب مجدد من در سفرهاي اتي خواهد بود
هتل از نظر نظافت شرایط قابل قبولی داشت، به عبارتی به عنوان چهار ستاره قابل قبول بود. رستورانش رو اصلا پیشنهاد نمی کنم، توی شهر رستورانهای خیلی بهتری پیدا می کنید. موقعیت قرار گیری هتل خوب نیست، ویو (منظره) جذابی هم نداره. واقعیتش علیرغم اینکه ناراضی نیستم ولی دفعه بعد اگر انتخابم هتل باشه حتی با کیفیت کمی پایین تر و یک ستاره کمتر هتل جهانگردی رو انتخاب می کنم، بماند که اگر سوییت بگیرید خیلی خیلی براتون بصرفه تر در میاد. در کل، گرگان یک گزینه کم نظیر برای مسافرته!