هتل آذین گرگان

گرگان، ابتدای جاده ورودی گرگان
2.7
امتیاز کاربران
88
نظرات کاربران

معرفی هتل آذین گرگان

هتل بین المللی ۴ ستاره آذین در استان سرسبز گلستان، در ورودی شهر واقع گردیده است. این هتل با چشم اندازی زیبا از شمال به دشت زیبای ترکمن و از جنوب به کوه‌ها و جنگل سرسبز گلستان مشرف می‌باشد. از امتیازات هتل بزرگ بین المللی آذین میتوان به فاصله‌ی ۲۰ دقیقه ای با کاخ آقا محمدخان وفاصله ی کمتر از نیم ساعت با پارک جنگلی ناهارخوران اشاره کرد. این هتل در هفت طبقه با ۳۲ واحد اقامتی با کادری مجرب، آماده ی میزبانی از شما هموطنان گرامی می‌‎باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آذین گرگان

ظرفیت 1 نفر

یک تخته
ای‌گردش
1,220,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
1,220,000 تومان
13 خرداد
شنبه
1,220,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,220,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,220,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,220,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,220,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,220,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,220,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,220,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,220,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,220,000 تومان
یک تخته
علاءالدین
1,490,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
1,490,000 تومان
13 خرداد
شنبه
1,490,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,490,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,490,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,265,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,265,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,265,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,265,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,265,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,265,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,265,000 تومان
یک تخته
هتل یار
1,490,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
1,490,000 تومان
13 خرداد
شنبه
1,490,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,490,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,490,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,250,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,250,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,250,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,250,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,250,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,250,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,250,000 تومان
یک تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
16 خرداد
سه‌شنبه
1,265,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,265,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته
ای‌گردش
1,615,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
1,615,000 تومان
13 خرداد
شنبه
1,615,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,615,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,615,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,615,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,615,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,615,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,615,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,615,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,615,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,615,000 تومان
دو تخته
علاءالدین
1,926,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
1,926,000 تومان
13 خرداد
شنبه
1,926,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,926,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,926,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,600,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,600,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,600,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,600,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,600,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,600,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,600,000 تومان
دو تخته - تویین،
هتل یار
1,926,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
1,926,000 تومان
13 خرداد
شنبه
1,926,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,926,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,926,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,650,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,650,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,650,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,650,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,650,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,650,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,650,000 تومان
دو تخته - دبل ،
هتل یار
1,926,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
1,926,000 تومان
13 خرداد
شنبه
1,926,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,926,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,926,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,650,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,650,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,650,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,650,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,650,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,650,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,650,000 تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
2,009,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,009,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,009,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,009,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,009,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,705,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,705,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,705,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,705,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,705,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,705,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,705,000 تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
2,009,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,009,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,009,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,009,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,009,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,705,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,705,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,705,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,705,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,705,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,705,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,705,000 تومان
سوییت دوبلکس
ای‌گردش
2,250,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,250,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,250,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,250,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,250,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,250,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,250,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,250,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,250,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,250,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,250,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,250,000 تومان
سوئیت مخصوص
ای‌گردش
2,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,300,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,300,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,300,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,300,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,300,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,300,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,300,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,300,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,300,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,300,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,300,000 تومان
سوئیت دو نفره
علاءالدین
2,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,500,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,500,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,500,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,500,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,220,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,220,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,220,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,220,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,220,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,220,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,220,000 تومان
سوئیت دوبلکس - مساحت حدودا 45 مترمربع - فضای پذیرایی و خواب با پله و پارتیشن از هم مجزا شده اند،
هتل یار
2,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,500,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,500,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,500,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,500,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,250,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,250,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,250,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,250,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,250,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,250,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,250,000 تومان
سوئیت مخصوص - مساحت حدودا 50 مترمربع - یک پذیرایی بزرگ و یک اتاق خواب با سرویس،
هتل یار
2,550,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,550,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,550,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,550,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,550,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,300,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,300,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,300,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,300,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,300,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,300,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,300,000 تومان
سوئیت یک خوابه دو نفره
علاءالدین
2,550,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,550,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,550,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,550,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,550,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,250,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,250,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,250,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,250,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,250,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,250,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,250,000 تومان
سوئیت دو تخته دوبلکس
اسنپ تریپ
2,640,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
2,640,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,640,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
سوئیت یک خوابه دو تخته ویژه
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
17 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
19 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
20 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
ای‌گردش
2,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,200,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,200,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,200,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,200,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,200,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,200,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,200,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,200,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,200,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,200,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,200,000 تومان
اتاق سه تخته
هتل یار
2,420,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,420,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,420,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,420,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,420,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,150,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,150,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,150,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,150,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,150,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,150,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,150,000 تومان
سه تخته
علاءالدین
2,420,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,420,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,420,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,420,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,420,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,120,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,120,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,120,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,120,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,120,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,120,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,120,000 تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
2,552,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 خرداد
یکشنبه
2,552,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,255,000 تومان
سوئیت رویال
ای‌گردش
2,850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,850,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,850,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,850,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,850,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,850,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,850,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,850,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,850,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,850,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,850,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,850,000 تومان
سوئیت رویال سه تخته
علاءالدین
3,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
3,100,000 تومان
13 خرداد
شنبه
3,100,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
3,100,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
3,100,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,850,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,850,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,850,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,850,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,850,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,850,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,850,000 تومان
رویال سوئیت - مساحت 75 مترمربع - یک پذیرایی بزرگ و دو اتاق خواب و دو سرویس و تراس،
هتل یار
3,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
3,100,000 تومان
13 خرداد
شنبه
3,100,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
3,100,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
3,100,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,850,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,850,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,850,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,850,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,850,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,850,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,850,000 تومان
سوئیت دو خوابه سه تخته رویال
اسنپ تریپ
3,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
3,300,000 تومان
13 خرداد
شنبه
3,300,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
3,300,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
3,300,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
3,300,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
18 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
20 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
21 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
22 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت

امکانات اتاق های هتل آذین گرگان

تلویزیون
یخچال
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اتاق چمدان
روزنامه
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
سرویس فرنگی
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
روم سرويس 24 ساعته
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
پارکینگ
استخر
سونا
ماهواره
سالن اجتماعات
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
سالن آمفی تئاتر
تالار پذیرایی
کافی‌شاپ
دراور
کمد لباس
حوله
دمپایی
پرینت
خدمات تور
فضای سبز
سالن ورزشی
اباژور
تلفن
پارکینگ روباز
اینترنت رایگان و محدود در لابی
پله اضطراری
رستوران ایرانی
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
امکان شارژ وسایل الکتریکی
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
پارکینگ سرپوشیده
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
سرویس بهداشتی
کافی نت
مینی بار رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
كافی شاپ
روم سرويس
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
ويدئو كنفرانس
جكوزی
امكانات برای معلولين
اجاره ماشين
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
سالن تشريفات
گشت نیم روزی
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
رستوران بوفه
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
رادیو
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
روزنامه رایگان
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
اجاره اتومبیل
اینترنت بی سیم
غرفه صنایع دستی
دسترسی به دریا
تلویزیون lcd
پنجره
میز کار
لوازم بهداشتی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
كافی نت
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
سالن جلسات
Business Center
تراس
صندوق امانات
لابی
تلويزيون LCD در لابی
نمای شهر
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
صبحانه در اتاق
نمای رو به حیاط
كافی شاپ
خدمات ترانسفر پولي
تالار عروسی
فروشگاه صنايع دستی
خدمات باربري
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
سالن جلسات
خانه داری 24 ساعته
سالن پذیرایی
رمپ ورودی
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
واکس کفش
شام در اتاق
آنتن مرکزی
رخت آویز
پاور سوئیچ
اتاق نشیمن

آدرس هتل آذین گرگان روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آذین گرگان

(88 نظر)
نقاط قوت:
در مجموع، ناراضی نبودیم، هرچند هتل آذین ۵ ستاره نیست.
نقاط ضعف:
در مجموع، ناراضی نبودیم، هرچند هتل آذین ۵ ستاره نیست.
نقاط قوت:
پارکینگ
نقاط ضعف:
پارکینگ
نقاط قوت:
موسیقی زنده در نوروز
نقاط ضعف:
موسیقی زنده در نوروز
برای اقامت یک شبه جهت استراحت بین راهی خوبه ولی برای ریلکس کردن خیر
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
قیمت رستوران بسیاربالابود۰قدیمی بود
نقاط قوت:
نزدیکی به جاده و دسترسی اسان
نقاط ضعف:
بوفه صبحانه بسیار تنوع کمی داشت نسبت به هتل های دیگر
نقاط قوت:
دسترسی خوب به شهر و جاذبه‌های طبیعی خوش‌برخوردی کارکنان
نقاط ضعف:
دسترسی خوب به شهر و جاذبه‌های طبیعی خوش‌برخوردی کارکنان
نقاط قوت:
موقعیت مکانی خوب،کیفیت غذای هتل خوب بود،امکانات در حد متعارف قابل قبول،برخورد پرسنل عالی
نقاط ضعف:
مورد خاصی نبود
نقاط قوت:
نقاط قوتی نداشت
نقاط ضعف:
نقاط قوتی نداشت
نقاط قوت:
دسترسی خوب و راحت به همه مکان های شهر و جاهای دیدنی اطرافصبحانه متنوع و کاملپرسنل خوب و خوش برخوردتمیز بودن اتاق ها علی رغم قدیمی بودن
نقاط ضعف:
ساختمان قدیمی سازه ولی به خوبی بازسازی شده است.مبلمان و کمدها و وسایل اتاق قدیمی و بعضا معیوب هستند.محل ورود خودرو به پارکینگ جلوی هتل خاکی هست و موقع بارندگی گل و لای و کثیف می شود.
نقاط قوت:
هیچ نکته مثبتی نداشت
نقاط ضعف:
صدای مراسم تالار خیلی زیاد بود صبحانه ضعیف بود ساختمان هتل قدیمی و لوازم هتل خیلی کهنه و قدیمی در حد چهار ستاره اصلا نبود با توجه به قیمتش
نقاط قوت:
امکانات لازم رو دارا بود و برخورد پرسنلشون هم عالی بود
نقاط ضعف:
یکم ساختمان قدیمی بود ولی تمیز و قابل قبول بود
نقاط قوت:
محیط آرامبرخورد مناسبصبحانه عالیاتاق تمیز
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
در سرمای دی ماه، هوای اتاق گرم بود، راضی بودیم. صبحانه هم خوب بود.
نقاط ضعف:
در سرمای دی ماه، هوای اتاق گرم بود، راضی بودیم. صبحانه هم خوب بود.
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنلگرمایش عالی
نقاط ضعف:
به جزییات نظافت توجه نشده بود. به عنوان مثال با حرکت دادن یکی از تخت ها کلی خاک و غبار پدیدار شد. هیچ کدام از اباژورها هم روشن نمی شدند که به دلیل ترس دخترم از تاریکی مجبور شدیم دیوارکوب را تا صبح روشن بگذاریم
نقاط قوت:
هیچ نکته مثبتی نداشت واقعا متاسفم که اصلا وارد همچین هتلی شدم از گرگان بدم اومد
نقاط ضعف:
اتاقش بو گند میدادیخچالش آبش ریخته بود رو وسایلااسانسورش کلا لق داشت وای میستاد قلبمون میومد تو دهنمون بیشتر شبیه خانه وحشت بود تا هتل جون میداد برا فیلم های ترسناک سیفون دستشویی مشکل داشت خدمش من نمیدونم واسه چی با من اومد نه چمدون رو از من گرفت نه چیزی
نقاط قوت:
رفتار پرسنل عالیملحفه و تخت خواب تمیز
نقاط ضعف:
ما سوییت رویال بودیم که قاعدتا باید از نظر کیفیت بهترین باشه ولی هتل و اتاق ها قدیمی هستنسرویس ها قدیمیموقعیت مکانی هتل خیلی بد و بر جاده هستش صبحانه ضعیف بودبه نظرم برای سفر کاری بد نیست ولی خانوادگی بهتره هتل های سمت ناهارخوران رو امتحان کنین
نقاط قوت:
پرسنل بسیار مودب و دلنشین
نقاط ضعف:
ساخت قدیمی
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل بود
نقاط ضعف:
در لحظه ورود به سالن مشرف به اطاق‌ها بوی تند سیگار در سالن پیچیده بود اطلاعات استفاده از وای فای با تاخیر زیاد بعد یکساعت پیگیری در اختیار قرار گرفت ، رمزی هم که در اختیار قرار گرفت خطا داد و کلا وصل نشد در تبلیغ شما در سایت ویو کوه قید شده بود ولی اطاق تحویلی یک پنجره داشت که به ساختمان کناری مشرف بود و هیچ ویویی نداشت نوشیدنی که برای صبحانه سرو شد طعم تلخ شده و نامناسبی داشته ، خوراک سوسیس و سیب زمینی سرد سرو شده بود و رنگ سوسیس ها به کهنگب میزد . در مجموع از یک هتل ۴ ستاره انتظار بیشتری می رفت
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
نبودن کتری برقی در اتاق هاخراب بودن کولرهای اتاق ها که ایجاد صدای زیادی میکرد کیفیت پایین صبحانه و سرد بودن غذاهای گرمکثیف یا دارای لک بودن اکثر ظرف های موجود در میز صبحانه و اتاقمشاهده سوسک جلوی درب سرویس بهداشتی در اتاقخراب بودن درب سرویس بهداشتی اتاق و بسته نشدن آنسروصدای بسیار زیاد در راهروها و آکوستیک نبودن اتاق ها اصلا در حد هتل چهارستاره نیست با سطح انتظار دو ستاره باید رفت به هتل آذین گرگان
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
قيمت بالا، امكانات کم، بوی بد در هتل، حمل نکردن چمدان تا درب اتاق، شارژ نکردن یخچال برای سه نفر ، وصل نکردن اینترنت، صبحانه سرد،در کل اصلا راضی نبودم نسبت به ۴ ستاره بودن هیچ گونه امکاناتی ارائه ندادن و دیگر این هتل جز انتخابات من در گرگان نخواهد بود
نقاط قوت:
اخلاق خوب کارکنان هتل
نقاط ضعف:
قدیمی بودن ساختمان هتلقدیمی بودن شیرآلات فشار کم آب بی کیفیت بودن صبحانه
نقاط قوت:
پرسنل بسیار مودب و خوش برخورد
نقاط ضعف:
منوی صبحانه ضعیف
نقاط قوت:
پاسخگویی و رفتار خوب پرسنل
نقاط ضعف:
هتل قدیمی و با امکانات فرسودهصبحانه بسیار ضعیف و کم کیفیتفضای بی روح و خسته کنندهعدم تطابق هتل با استانداردهای ۴ ستاره موجود در کشور
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
نبود کافی شاپ فعالنداشتن ATMخارج بودن از شهر
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
ما چهار شب اقامت داشتیم که فقط یک شب اینترنت به ما دادند و بقیه شبها کلا اینترنت نبودوسایل قدیمی و کهنهیکی از بسته های حوله باز کردیم حوله کثیف داخل پک بود اتکار حوله رو زمین افتاده بود سیاه شده بود دوباره برداشته بودن و پک کرده بودنصبحانه د حد هتل سه ستارهکتری برقی داخل اتاق ها نبودشیرهای آب داخل دستشویی و حموم قدیمی به نسبت امکلنات قیمت بالا
نقاط قوت:
مکان خوب
نقاط ضعف:
هتل ۲ستاره هم براش زیاده
نقاط قوت:
رفتار همراه با احترام پرسنل
نقاط ضعف:
هیچ
نقاط قوت:
در کل هتل قابل قبولی هست و از سفر چهار روزه راضی بودم رفتار پرسنل عالی ، ارامش هتل عالی
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
رفتار خوب پرسنل
نقاط ضعف:
عدم سرویس دهی به موقع. مایع دستشویی علیرغم تذکر چندین باره شارژ نشدقفل درب ورودی و سرویس بهداشتی و درب کمد ها فرسوده بوددوش حمام ایراد داشت
نقاط قوت:
هتل آرام و تمیزی بود
نقاط ضعف:
هتل خوبی بود .نکته منفی نداشت فقط سرویس بهداشتی فرسوده بود( در ورودی، شیر آلات، ...)
نقاط قوت:
فقط تمیزی صبحانه خوری و بس
نقاط ضعف:
ستاره بیخود ،حوله حمام نذار، بهداشت فوق العاده کثیف ،برخورد خوب کارکنان
نقاط قوت:
کیفیتش نسبت ب ۴ستاره بودن خیلی پائینه
نقاط ضعف:
فرشا خیلی کثیف
اقامتگاه بین راهی خوب و مناسب برای یک یا دو شب اقامت
نقاط قوت:
برخورد مودبانه و خوب پرسنل.تمیزی و نظافت اتاق و رستوران.پارکینگ سرپوشیده.
نقاط ضعف:
دور بودن از بافت تجاری شهر.
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
امکاناتش در حد ۴ ستاره نبودقیمت فوق العاده بالاواقعا پشیمونیم از انتخاب هتل
کیفیت ملحفه های روی تخت خوب نبود پرز پرز شده بود و ناراحت کننده بود برای خوابیدن
نقاط قوت:
ادب و رعایت اصول پذیرایی پرسنل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
برخورد چرسنل خوب بود
نقاط ضعف:
غذاسیفون سرویس خرابعدم رسیدگی فنی اتاق ها قبل تحویل آنبهداشت راهروها و فضاهای مشترک
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
قدیمی بودن هتل و خرابی های زیاد دربها و دیوارها
از لحاظ وضعیت آسانسور و ... زیاد تمیز نبود.
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل صبحانه نسبتا خوب
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
ملحفه ها کثیفدر حد هتل ۲ ستاره هست نه ۴ ستارهمنوی رستوران خیلی محدود بود
نقاط قوت:
کیفیت غذای رستوران خوباتاق از نظر امکانات خوب
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی از نظر ویو مناسب نبود صبحانه خیلی به روز و متنوع نبود
نقاط قوت:
تمیزی
نقاط ضعف:
امکانات کم
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
سيفون دستشويي خراب بود تلويزيون خراب بود
نقاط قوت:
اتاق ها ، ملافه ها و نیز سرویس بهداشتی تمیز و بهداشتی بودن
نقاط ضعف:
نما و لابی هتل در حد هتل ۴ ستاره نیست و در بدو ورود ظاهر خوشایندی ندارد...هتل نیازمند فضا سازی در اطراف درب ورود میباشدنبود کافی شاپ
نقاط قوت:
صبحانه خوب بودنظافت اتاق ها هر روز انجام می شد
نقاط ضعف:
عدم نظافت پنجره ها فریزر یخچال خراب بود
نقاط قوت:
همه چیز عالی بود . منوی صبحانه میتواند بهتر شود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
همه‌ی اتاق ها بوی سیگار شدید میداد. سیستم گرمایشی قابل تنظیم نبود و اتاق بسیار گرم بود.
هتل خوبی هست
هتلی بین راهی برای استراحت یک شبه. کیفیت و تنوع صبحانه بسیار ضعیف
صبحانه هتل افتضاح تمیزی خیلی کم امکانات کم
در كل خوب بود فقط صبوحانش ضعيف بود ويكم قديمي شده
نقاط قوت:
دسترسی به شهر خدمات و سرویس دهی خوب
نقاط ضعف:
نکته منفی ندیدم
نقاط قوت:
امكانتش خوب بود غذاش عالى بود اكبرجوجه ش رفتار پرسنلش بسيار محترمانه بود دركل هتل خوبى بود
نقاط ضعف:
كمى از مركزشهر دور بود ولى براى ما مهم نبود
من وهمسرم سفر کاری/تفریحی 3 روزه داشتیم به گرگان هفته اول دی 99 سوییت خصوصی یک اتاق خوابه گرفته بودیم با خودمون دستگاه سمپاش و مایع سرولیت جهت ضد عفونی اتاق برده بودیم بدلیل کرونا (بهمراه ملحفه و ....) * عین 3 روز آب گرم حمام قطع بود(به گفته پرسنل بدلیل اشتباه شرکت آب و فاضلاب گرگان) * حشرات ریز پرنده در تمام اتاق (بدلیل فرسوده بودن پنجره های دو جداره) * روز آخر ملخ هم دیدیم تو اتاق! * در طول روز به دفعات ، صدای کوبیدن درب اتاق های دیگر از سوی پرسنل خانه داری مخل آسایش بود * حتی با صدای بلند با هم بگو بخند میکنند در طول روز در راهرو ها * رستوران 80 درصد منو را ندارد (گفتند بدلیل کرونا) * صبحانه بدلیل کرونا بصورت پک تحویل درب اتاق ، قابل قبول * اتاق ها نسبتا تمیز * گرمایش اتاق عالی *سرعت اینترنت عالی (البته با محدودیت 2 گیگ برای هر نفر ) *یخچال خوب * برخورد پرسنل خوب در کل با استانداردهای ایران 3 ستاره معمولی ، با استانداردهای بین المللی 2 ستاره
رفتار پرسنل هتل بسیار گرم، پذیرا و خوب بود. صبحانه میتونست بهتر باشه. هتل نسبتا خوبیه اگر چه به نسبت هتل‌های ۴ ستاره ضعیفتر بود.
هتل نسبتا خوبی بود
نقاط قوت:
در مجموع خوب بود
نقاط ضعف:
قدیمی بود و میتونست بهتر باشه
از همه مهمتر برخورد پرسنل خیلی صمیمی ومودب بودند. صبحانه کامل ومتنوع. تمیزی اتاقها
نقاط قوت:
بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
دیده نشد
نقاط قوت:
همه چی خوب
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
خوب بود اما تا عالی فاصله زیادی داشت مثلا تنوع صبحانه و دمپایی های حمام و اتاق اصلا جالب نبودن
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
چیزی مشاهده نشد
خوب
ظاهرا هتل ۴ستاره بود . اما بیشتر به ۳ستاره میخورد. همه چیز معمولی بود‌ .بد نبود .برای یه شب موندن میشه پیشنهاد کرد. ویوی خاصی نداشت اتاقاش.
هتل بسيار تميز و منظمي بود.پرسنل مودب و صبحانه هم عالي بود
پرسنل بسيار مؤدب هستند و از مسافران با روى خوش استقبال ميكنند. صبحانه هتل در حد قابل قبول هست. همه كاركنان و مديريت هتل در صدد اين هستند كه اقامت خوبى را براى مسافرانشان فراهم كنند. براى سفرهاى كارى هميشه اين هتل را انتخاب ميكنم.
براي بار چندم بود كه هتل آذين اقامت داشتم، رفتار پرسنل عالي مثل هميشه ،اتاق ها تميز، لابي دلباز و زيبا كه تازه هم بازسازي شده بود.سرعت اينترنت عالي......
برخورد پرسنل بسیار محترمانه و مودبانه نظافت اتاق خوب و مرتب اما سوئیت رویال بود و دو سرویس بهداشتی و حمام داشت، اما یکی از سرویس های حمام آب گرم نداشت و یکی از سرویس های دیگر نیز دوش حمام ایراد داشت . بعد از مطرح کردن هنگام خروج از هتل ، مسئول مربوطه عذرخواهی کردند و گفتند اگر اطلاع میدادید همان لحظه برطرف می کردیم مشکل را . یک مورد دیگر ، صدای مهمان طبقه بالا داخل واحد می آمد . صدایی از خارج هتل مثل صدای کارگاه تا نیمه های شب می آمد . در مجموع خوب بود .
نظافت هال خوب بود اما ساختمان خيلي قديمي و صبحانه هر روز تكراري بود. برخورد كاركنان خوب و كيفيت غذاش هم خوب بود واقعا جز ٤ ستاره نميشه حسابش كرد در حد ٣ ستاره است
هتل تمیزه اما امکانات در حد دو ستاره س ولی قیمت چهار-پنج ستاره رو داره... مسلما این تجربه رو تکرار نمیکنم
تعریف هتل چهارستاره گویا در هر شهر متفاوت است ساختار هتل مثل رستوران ، اتاقها ، امکانات اتاقها و ... به اندازه هتل چهارستاره نبود !!! در تعریف هتل در وبسایت هتل مرقوم فرموده اند از اتاقها نمای رو به دشت های سرسبز را می توانید ببینید ، ما پرده ی اتاق را که کنار زدیم کثیفی پنجره ها به قدری بود که بیرون دیده نمیشد . امیدوارم مدیریت معزز هتل آذین در بهبود کیفیت اتاقها و به روز کردن ان اقدام نمایند
برخورد کارکنان هتل خوب و محترمانه بود. اتاقمون نسبت به هتلهای دیگه ای که رفته بودیم و البته پنج ستاره بودن کمی کوچکتر و با امکانات کمتر اما در مجموع قابل قبول بود. تنها نکته صبحانه بود که نسبت به هتلهای پنج ستاره آیتمهای کمتر و ساده تری داشت . علاوه بر این منوی صبحانه در روزهای مختلف هیچ تغییری نداشت. آیتمی مثل نیمرو هم فقط در صورت درخواست مهمان سرو میشد. بابت همین موضوع هم با مسئول اونجا صحبت کردیم که گفت از نظراتتون استفاده میکنیم ولی خب عملا تغییری مشاهده نشد. البته نباید از یک نکته مثبت گذشت و اون اینکه اگه به هر دلیلی مهمان نمیتونست در زمان سرو به محل سرو صبحانه برسه، میتونست درخواست سرو در اتاقش رو بده که البته انتخابی هم روی آیتمها نداشت. فاصله هتل تا شهر قابل قبول بود هر چند مناظر طبیعی آنچنانی در نزدیکی هتل وجود نداشت.
محيط هتل ارامش بخش بود و پرسنل بسيار خوش برخورد بودن و خيلي سريع به درخواست ها و سفارشات رسيدگي ميكردن. اتاق تميز و بزرگ.لابي دلباز.صبحانه عالي .من كاملا از اقامت در هتل آذين رضايت داشتم.
۳ شب اقامت داشتم فقط منظره خوبی نسبت به هتل شهاب نداشت موارد دیگه خوب بود
متوسط
امکانات درحد هتل چهار ستاره نبود با توجه به هتل های دیگر این شهر حتی کارکنان نفر اضافه را چک نکرده بودند و حدود چهل دقیقه اتاق تحویل داده نشد
انتطار میرفت با توجه به وقوع سیل در گرگان، مسئولین هتل رفتاری مناسب جهت جابجایی تاریخ و یا کنسلی هتل داشته باشند.
تميز و پرسنل محترم فقط سرويس ها بايد مدرن تر شود
كابين اسانسور بهتره تعويض شه و منو صبحانه تنوع بيشتري داشته باشه
من رضايت كامل داشتم از اتاق ، صبحانه ، سرعت اينترنت و پرسنل محترم هتل.نهار هم كوبيده سفارش دادم كه بسيار لذيذ بود.
همه چیز عالی نظافت بموقع صبحانه کامل برخورد کارکنان عالی
مکان هتل جای بدی بود. از همه چیز دور بود. هوای اطراف هتل آلوده بود. مکان هتل جای شلوغی بود. اگر شب بخوای از بیرون غذا سفارش بدی، یا نمیارن اونجا یا هزینه ارسال زیاد میگیرن. صبحانه هتل کاملا معمولی و ابتدایی بود. از هتل به تمام نقاط شهر، باید کلی تو ترافیک میموندی. به همه جا دور بود هتل.
لابی زیبا و خوب اتاق های بزرگ و دلباز پرسنل خوش برخورد تمیزی خوب
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آذین گرگان

مهمانان هتل آذین گرگان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آذین گرگان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آذین گرگان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آذین گرگان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آذین گرگان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.