هتل آذین گرگان

گرگان، ابتدای جاده ورودی گرگان
2.7
امتیاز کاربران
70
نظرات کاربران

معرفی هتل آذین گرگان

هتل بین المللی ۴ ستاره آذین در استان سرسبز گلستان، در ورودی شهر واقع گردیده است. این هتل با چشم اندازی زیبا از شمال به دشت زیبای ترکمن و از جنوب به کوه‌ها و جنگل سرسبز گلستان مشرف می‌باشد. از امتیازات هتل بزرگ بین المللی آذین میتوان به فاصله‌ی ۲۰ دقیقه ای با کاخ آقا محمدخان وفاصله ی کمتر از نیم ساعت با پارک جنگلی ناهارخوران اشاره کرد. این هتل در هفت طبقه با ۳۲ واحد اقامتی با کادری مجرب، آماده ی میزبانی از شما هموطنان گرامی می‌‎باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آذین گرگان

آذین-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
هتل یار
305,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 اسفند
سه شنبه
305,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
305,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
305,000
تومان
15 اسفند
جمعه
482,000
تومان
16 اسفند
شنبه
482,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
482,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
482,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
482,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
482,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
482,000
تومان
22 اسفند
جمعه
482,000
تومان
اقامت 24
305,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 اسفند
سه شنبه
305,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
305,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
305,000
تومان
15 اسفند
جمعه
528,000
تومان
16 اسفند
شنبه
528,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
528,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
528,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
528,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
528,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
528,000
تومان
22 اسفند
جمعه
528,000
تومان
علاءالدین
310,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 اسفند
سه شنبه
310,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
310,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
310,000
تومان
15 اسفند
جمعه
310,000
تومان
16 اسفند
شنبه
345,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
345,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
345,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
345,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
345,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
345,000
تومان
22 اسفند
جمعه
345,000
تومان
آذین-اتاق  دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
405,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 اسفند
سه شنبه
405,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
405,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
405,000
تومان
15 اسفند
جمعه
692,000
تومان
16 اسفند
شنبه
692,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
692,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
692,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
692,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
692,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
692,000
تومان
22 اسفند
جمعه
692,000
تومان
هتل یار
405,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 اسفند
سه شنبه
405,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
405,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
405,000
تومان
15 اسفند
جمعه
651,000
تومان
16 اسفند
شنبه
651,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
651,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
651,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
651,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
651,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
651,000
تومان
22 اسفند
جمعه
651,000
تومان
علاءالدین
405,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 اسفند
سه شنبه
405,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
405,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
405,000
تومان
15 اسفند
جمعه
405,000
تومان
16 اسفند
شنبه
455,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
455,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
455,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
455,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
455,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
455,000
تومان
22 اسفند
جمعه
455,000
تومان
آذین-سوئیت مخصوص دونفره
سوئیت مخصوص دونفره
اقامت 24
650,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 اسفند
سه شنبه
650,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
650,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
650,000
تومان
15 اسفند
جمعه
904,000
تومان
16 اسفند
شنبه
904,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
904,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
904,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
904,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
904,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
904,000
تومان
22 اسفند
جمعه
904,000
تومان
هتل یار
650,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 اسفند
سه شنبه
650,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
650,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
650,000
تومان
15 اسفند
جمعه
850,000
تومان
16 اسفند
شنبه
850,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
850,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
850,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
850,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
850,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
850,000
تومان
22 اسفند
جمعه
850,000
تومان
علاءالدین
650,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 اسفند
سه شنبه
650,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
650,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
650,000
تومان
15 اسفند
جمعه
650,000
تومان
16 اسفند
شنبه
665,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
665,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
665,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
665,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
665,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
665,000
تومان
22 اسفند
جمعه
665,000
تومان
آذین-سوئیت دوبلکس دونفره
سوئیت دوبلکس دونفره
اقامت 24
575,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 اسفند
سه شنبه
575,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
575,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
575,000
تومان
15 اسفند
جمعه
904,000
تومان
16 اسفند
شنبه
904,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
904,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
904,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
904,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
904,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
904,000
تومان
22 اسفند
جمعه
904,000
تومان
هتل یار
575,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 اسفند
سه شنبه
575,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
575,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
575,000
تومان
15 اسفند
جمعه
850,000
تومان
16 اسفند
شنبه
850,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
850,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
850,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
850,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
850,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
850,000
تومان
22 اسفند
جمعه
850,000
تومان
آذین-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
هتل یار
405,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 اسفند
سه شنبه
405,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
405,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
405,000
تومان
15 اسفند
جمعه
651,000
تومان
16 اسفند
شنبه
651,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
651,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
651,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
651,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
651,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
651,000
تومان
22 اسفند
جمعه
651,000
تومان
آذین-سوییت رویال دوخوابه سه نفره
سوییت رویال دوخوابه سه نفره
اقامت 24
865,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 اسفند
سه شنبه
865,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
865,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
865,000
تومان
15 اسفند
جمعه
1,140,000
تومان
16 اسفند
شنبه
1,140,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
1,140,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
1,140,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
1,140,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
1,140,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
1,140,000
تومان
22 اسفند
جمعه
1,140,000
تومان
هتل یار
865,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 اسفند
سه شنبه
865,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
865,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
865,000
تومان
15 اسفند
جمعه
1,072,000
تومان
16 اسفند
شنبه
1,072,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
1,072,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
1,072,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
1,072,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
1,072,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
1,072,000
تومان
22 اسفند
جمعه
1,072,000
تومان
علاءالدین
865,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 اسفند
سه شنبه
865,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
865,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
865,000
تومان
15 اسفند
جمعه
865,000
تومان
16 اسفند
شنبه
865,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
865,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
865,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
865,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
865,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
865,000
تومان
22 اسفند
جمعه
865,000
تومان
آذین-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
علاءالدین
550,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 اسفند
سه شنبه
550,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
550,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
550,000
تومان
15 اسفند
جمعه
550,000
تومان
16 اسفند
شنبه
585,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
585,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
585,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
585,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
585,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
585,000
تومان
22 اسفند
جمعه
585,000
تومان
اقامت 24
550,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 اسفند
سه شنبه
550,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
550,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
550,000
تومان
15 اسفند
جمعه
882,000
تومان
16 اسفند
شنبه
882,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
882,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
882,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
882,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
882,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
882,000
تومان
22 اسفند
جمعه
882,000
تومان
هتل یار
550,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 اسفند
سه شنبه
550,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
550,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
550,000
تومان
15 اسفند
جمعه
829,000
تومان
16 اسفند
شنبه
829,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
829,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
829,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
829,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
829,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
829,000
تومان
22 اسفند
جمعه
829,000
تومان

امکانات اتاق های هتل آذین گرگان

سالن کنفرانس
سرویس حرم
اجاره ماشين
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
سالن تشريفات
گشت نیم روزی
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
پرداخت ویزا و مسترکارت
جكوزی
خدمات نگهداری کودک
رستوران بوفه
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
رادیو
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
روزنامه رایگان
رستوران در هتل
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
امكانات برای معلولين
ويدئو كنفرانس
اجاره اتومبیل
تبديل ارز
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
سالن همايش
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
صندوق امانات در لابی
اینترنت بی سیم
ترانسفر برگشت با هزینه
سالن پذیرایی
كافی شاپ
خدمات ترانسفر پولي
تالار عروسی
فروشگاه صنايع دستی
خدمات باربري
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
سالن جلسات
خانه داری 24 ساعته
رمپ ورودی
صبحانه در اتاق
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
واکس کفش
شام در اتاق
آنتن مرکزی
رخت آویز
پاور سوئیچ
نمای رو به حیاط
فكس
غرفه صنایع دستی
Business Center
دسترسی به دریا
تلویزیون lcd
پنجره
میز کار
لوازم بهداشتی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
كافی نت
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
سالن جلسات
تراس
خدمات اتو
صندوق امانات
لابی
رستوران
تلويزيون LCD در لابی
نمای شهر
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات بيدار باش
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر رفت با هزینه
آسانسور
سیستم تهویه مطبوع
مبلمان
سشوار
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
رستوران
صندوق امانات
ماهواره
سالن اجتماعات
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
سالن آمفی تئاتر
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
دراور
کمد لباس
اینترنت در اتاق
یخچال
دمپایی
اطفای حریق
روزنامه
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
تلویزیون
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
حوله
پرینت
زنگ هشدار
مینی بار رایگان
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
سرویس بهداشتی
کافی نت
مینی بار
فروشگاه و غرفه
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
كافی شاپ
روم سرويس
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
خشکشویی
سوئیت
خدمات تور
رستوران ایرانی
فضای سبز
سالن ورزشی
اباژور
تلفن
پارکینگ روباز
اینترنت رایگان و محدود در لابی
پله اضطراری
خدمات بیدارباش
تلفن در اتاق
اتاق بازی
امکان شارژ وسایل الکتریکی
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
پارکینگ سرپوشیده
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
اتاق نشیمن

آدرس هتل آذین گرگان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آذین گرگان

(70 نظر)
نقاط قوت:
رفتار کارکنان
نقاط ضعف:
رفتار کارکنان
همه گیری کرونا باعث شده که مسافرت ها به شدت کاهش یابد و این کمبود مسافر باعث شده تا مسافر زیادی به هتل ها مراجعه نکند و به تبع آن بسیاری از خدمات هتل ها تعطیل شده و هتل آذین هم از این قاعده مستثنی نیست
نقاط قوت:
من ٢ بار مهمان این هتل بودم و از برخورد پرسنل،نطافت مخصوصا در این ایام کرونا بسیار رضایت دارم.اتاق دلباز بود،سرعت اینترنت عالی بود
نقاط ضعف:
من ٢ بار مهمان این هتل بودم و از برخورد پرسنل،نطافت مخصوصا در این ایام کرونا بسیار رضایت دارم.اتاق دلباز بود،سرعت اینترنت عالی بود
من وهمسرم سفر کاری/تفریحی 3 روزه داشتیم به گرگان هفته اول دی 99 سوییت خصوصی یک اتاق خوابه گرفته بودیم با خودمون دستگاه سمپاش و مایع سرولیت جهت ضد عفونی اتاق برده بودیم بدلیل کرونا (بهمراه ملحفه و ....) * عین 3 روز آب گرم حمام قطع بود(به گفته پرسنل بدلیل اشتباه شرکت آب و فاضلاب گرگان) * حشرات ریز پرنده در تمام اتاق (بدلیل فرسوده بودن پنجره های دو جداره) * روز آخر ملخ هم دیدیم تو اتاق! * در طول روز به دفعات ، صدای کوبیدن درب اتاق های دیگر از سوی پرسنل خانه داری مخل آسایش بود * حتی با صدای بلند با هم بگو بخند میکنند در طول روز در راهرو ها * رستوران 80 درصد منو را ندارد (گفتند بدلیل کرونا) * صبحانه بدلیل کرونا بصورت پک تحویل درب اتاق ، قابل قبول * اتاق ها نسبتا تمیز * گرمایش اتاق عالی *سرعت اینترنت عالی (البته با محدودیت 2 گیگ برای هر نفر ) *یخچال خوب * برخورد پرسنل خوب در کل با استانداردهای ایران 3 ستاره معمولی ، با استانداردهای بین المللی 2 ستاره
من سه شب و چهار روز در این هتل اقامت داشتم و به شدت از خدماتشون ناراضیم..از روز اول آب گرم نداشتم و برای حمام کردن آب به شدت سرد بود به طوریکه با وجود سفر کاری من به این شهر و ضرورت تشریفات نتونستم حتی یه دوش ساده بگیرم! حتی با عوض کردن اتاقمم باز این مشکل حل نشد و اعتراض تمام مهمانان مشهود بود..ساعت 7 شب درخواست شام دادم که گفتن رستوران تعطیله!! صبحانه ساده و بی کیفیت داخل اتاق سرو میشه و سلف نیست..تمامی خوراکی های داخل مینی بار تاریخ مصرف گذشته بود که باعث مسمومیتم شد .. وای فای داخل اتاق وصل نمیشد و فقط تو لابی میشد از وای فای استفاده کرد.. این هتل به هیچ عنوان شاخص های یک هتل 4 ستاره اونم بین المللی رو نداره و اصلا پیشنهاد نمیشه.
نقاط قوت:
هیچی به نظرم مثبت نیومد
نقاط ضعف:
هیچی به نظرم مثبت نیومد
پیشنهاد نمیکنم
رفتار پرسنل هتل بسیار گرم، پذیرا و خوب بود. صبحانه میتونست بهتر باشه. هتل نسبتا خوبیه اگر چه به نسبت هتل‌های ۴ ستاره ضعیفتر بود.
از همه نظر با كيفيت و عالي بود.پرسنل بسيار خوش برخورد و مهمان نواز ، غذا خيلي با كيفيت بود ، اتاق هاي دلباز و شيك. فضاي ارامش بخش لابي . سرويس دهي عالي.بسيار راضي بودم و پيشنهاد ميكنم.
هتل نسبتا خوبی بود
نقاط قوت:
در مجموع خوب بود
نقاط ضعف:
قدیمی بود و میتونست بهتر باشه
از همه مهمتر برخورد پرسنل خیلی صمیمی ومودب بودند. صبحانه کامل ومتنوع. تمیزی اتاقها
نقاط قوت:
بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
دیده نشد
نقاط قوت:
همه چی خوب
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
خوب بود اما تا عالی فاصله زیادی داشت مثلا تنوع صبحانه و دمپایی های حمام و اتاق اصلا جالب نبودن
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
چیزی مشاهده نشد
نقاط قوت:
هتل بسيار خوبي بود و كاملا راضي بودم.اتاق ها بسيار تمييز بود. پرسنل مودب و خوشرو بودند.براي نهار و شام كوبيده و جوجه سفارش دادم كه بسيار لذيذ بود.
نقاط ضعف:
نديدم
خوب
نقاط قوت:
هتل خوبی بود
نقاط ضعف:
غذای رستوران خیلی بی کیفیت بود موقعیت مکانی دور بود
نقاط قوت:
راضی کننده بود
نقاط ضعف:
مشکلی ندیدیم
ظاهرا هتل ۴ستاره بود . اما بیشتر به ۳ستاره میخورد. همه چیز معمولی بود‌ .بد نبود .برای یه شب موندن میشه پیشنهاد کرد. ویوی خاصی نداشت اتاقاش.
نقاط قوت:
خوب بود همه چی
نقاط ضعف:
موردی نداره
نقاط قوت:
متوسط رو به پایین صبحانه خوب بود
نقاط ضعف:
غذای رستوران به هیچ عنوان خوب نبود
هتل بسيار تميز و منظمي بود.پرسنل مودب و صبحانه هم عالي بود
پرسنل بسيار مؤدب هستند و از مسافران با روى خوش استقبال ميكنند. صبحانه هتل در حد قابل قبول هست. همه كاركنان و مديريت هتل در صدد اين هستند كه اقامت خوبى را براى مسافرانشان فراهم كنند. براى سفرهاى كارى هميشه اين هتل را انتخاب ميكنم.
براي بار چندم بود كه هتل آذين اقامت داشتم، رفتار پرسنل عالي مثل هميشه ،اتاق ها تميز، لابي دلباز و زيبا كه تازه هم بازسازي شده بود.سرعت اينترنت عالي......
برخورد پرسنل بسیار محترمانه و مودبانه نظافت اتاق خوب و مرتب اما سوئیت رویال بود و دو سرویس بهداشتی و حمام داشت، اما یکی از سرویس های حمام آب گرم نداشت و یکی از سرویس های دیگر نیز دوش حمام ایراد داشت . بعد از مطرح کردن هنگام خروج از هتل ، مسئول مربوطه عذرخواهی کردند و گفتند اگر اطلاع میدادید همان لحظه برطرف می کردیم مشکل را . یک مورد دیگر ، صدای مهمان طبقه بالا داخل واحد می آمد . صدایی از خارج هتل مثل صدای کارگاه تا نیمه های شب می آمد . در مجموع خوب بود .
هتل تمیزه اما امکانات در حد دو ستاره س ولی قیمت چهار-پنج ستاره رو داره... مسلما این تجربه رو تکرار نمیکنم
نظافت هال خوب بود اما ساختمان خيلي قديمي و صبحانه هر روز تكراري بود. برخورد كاركنان خوب و كيفيت غذاش هم خوب بود واقعا جز ٤ ستاره نميشه حسابش كرد در حد ٣ ستاره است
تعریف هتل چهارستاره گویا در هر شهر متفاوت است ساختار هتل مثل رستوران ، اتاقها ، امکانات اتاقها و ... به اندازه هتل چهارستاره نبود !!! در تعریف هتل در وبسایت هتل مرقوم فرموده اند از اتاقها نمای رو به دشت های سرسبز را می توانید ببینید ، ما پرده ی اتاق را که کنار زدیم کثیفی پنجره ها به قدری بود که بیرون دیده نمیشد . امیدوارم مدیریت معزز هتل آذین در بهبود کیفیت اتاقها و به روز کردن ان اقدام نمایند
نقاط قوت:
راضی بودیم کاملا
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
هتل قدیمی بود
برخورد کارکنان هتل خوب و محترمانه بود. اتاقمون نسبت به هتلهای دیگه ای که رفته بودیم و البته پنج ستاره بودن کمی کوچکتر و با امکانات کمتر اما در مجموع قابل قبول بود. تنها نکته صبحانه بود که نسبت به هتلهای پنج ستاره آیتمهای کمتر و ساده تری داشت . علاوه بر این منوی صبحانه در روزهای مختلف هیچ تغییری نداشت. آیتمی مثل نیمرو هم فقط در صورت درخواست مهمان سرو میشد. بابت همین موضوع هم با مسئول اونجا صحبت کردیم که گفت از نظراتتون استفاده میکنیم ولی خب عملا تغییری مشاهده نشد. البته نباید از یک نکته مثبت گذشت و اون اینکه اگه به هر دلیلی مهمان نمیتونست در زمان سرو به محل سرو صبحانه برسه، میتونست درخواست سرو در اتاقش رو بده که البته انتخابی هم روی آیتمها نداشت. فاصله هتل تا شهر قابل قبول بود هر چند مناظر طبیعی آنچنانی در نزدیکی هتل وجود نداشت.
نقاط قوت:
نظافت هتل برخوردشون خوب بود راضی بودم
نقاط ضعف:
ندیدم
محيط هتل ارامش بخش بود و پرسنل بسيار خوش برخورد بودن و خيلي سريع به درخواست ها و سفارشات رسيدگي ميكردن. اتاق تميز و بزرگ.لابي دلباز.صبحانه عالي .من كاملا از اقامت در هتل آذين رضايت داشتم.
نقاط قوت:
از همه نظر عالي بود. پاركينگ مسقف،اتاق هاي فوق العاده تميز، لابي بزرگ و زيبا،صبحانه عالي. همه ي پرسنل از خاندار تا رزرواسيون و مديران هتل در نهايت احترام و ادب با ما مهمان رفتار ميكردن.حتما انتخاب من در سفر هاي اتي هتل آذين خواهد بود
نقاط ضعف:
موردي نديدم
نقاط قوت:
برخورد بسیار محترمانه تعامل بالا تمیزی اتاق
نقاط ضعف:
نداشتن امکانات نظیر استخر و وان و ...
۳ شب اقامت داشتم فقط منظره خوبی نسبت به هتل شهاب نداشت موارد دیگه خوب بود
نقاط قوت:
معمولی بود
نقاط ضعف:
همه چی در حد متوسط بود زیاد راضی نبودیم
نقاط قوت:
همه چی عالی بود
نقاط ضعف:
ندیدم
نقاط قوت:
هتل خوب بود صبحانه فوق العاده بود
نقاط ضعف:
سیستم گرمایشی اتاق مشکل داشت و تاکسی خیلی بد گیر میومد که کولر هم داشته باشه
نقاط قوت:
راضی بودم از هتل آذین گرگان
نقاط ضعف:
نکته منفی ندیدم
متوسط
امکانات درحد هتل چهار ستاره نبود با توجه به هتل های دیگر این شهر حتی کارکنان نفر اضافه را چک نکرده بودند و حدود چهل دقیقه اتاق تحویل داده نشد
نقاط قوت:
_ اتاق، ملحفه ها و حوله ها تمیز و مرتب بود. _ در اتاق کتری برقی بود. _ صبحانه متنوع و خوب بود. _ برخورد پرسنل بسیار خوب بود.
نقاط ضعف:
_ هتل بیرون از شهر است.
نقاط قوت:
من يك شب در اين هتل اقامت داشتم، برخورد كاركنان بسيار خوب بود، اتاق ها تميز و بزرگ بود، صبحانه عالي بود، فقط يك مقدار از مركز شهر دور بود كه من مشكلي نداشتم
نقاط ضعف:
به نظرم ميشه امكانات بيشتري به هتل اضافه كرد
نقاط قوت:
اتاق مناسب تمیز بودن اتاق قیمت مناسب
نقاط ضعف:
نتونستم از اینترنت هتل استفاده کنم
انتطار میرفت با توجه به وقوع سیل در گرگان، مسئولین هتل رفتاری مناسب جهت جابجایی تاریخ و یا کنسلی هتل داشته باشند.
نقاط قوت:
پاسخگويي و مشتري مداري و احترام كاركنان و مديريت هتل
نقاط ضعف:
موقعيت مكاني
تميز و پرسنل محترم فقط سرويس ها بايد مدرن تر شود
كابين اسانسور بهتره تعويض شه و منو صبحانه تنوع بيشتري داشته باشه
من رضايت كامل داشتم از اتاق ، صبحانه ، سرعت اينترنت و پرسنل محترم هتل.نهار هم كوبيده سفارش دادم كه بسيار لذيذ بود.
رفتار بسیار مودبانه و مهربان
همه چیز عالینظافت بموقع صبحانه کامل برخورد کارکنان عالی
نقاط قوت:
دفعه سومي بود كه هتل اذين اقامت داشتم، مثل هميشه صبحانه كامل و لذيد بود ،خوبي هاي ديگه هتل ارامش هتل ، پاركينك مسقف و پرسنل اموزش ديده و با ادب...
نقاط ضعف:
هتل قشنگ و شيكي هست ولي در شرف بازسازي بود كه به نظرم براي پيشرفت هتل تصميم بسيار خوبيه
نقاط قوت:
اقامت آرامش بخش و دلپذيري بود. سرعت اينترنت بالا يود.پرسنل بسيار محترم و مهربان كه در تمام لحظات پاسخگو بودند و راهنمايي ميكردن.هتل آذين و حتما پيشنهاد ميدم.
نقاط ضعف:
موضوع خاصي نديدم
پرسنل گرم و مودب كه من و كاملا براي رزرو هتل راهنمايي كردن.اتاق شيك و اينترنت باسرعت.صبحانه و غذاي هتل هم با كيفيت و خوب بود
بسیار مودب و با شخصیت
نقاط قوت:
تمیزی و نظافت اتاق‌ها عالی بود برخورد کارکنان و عالی خوب بود. غذای هتل و خدمات شبانه روزی کافی شاپ عالی است.
نقاط ضعف:
نداشتن استخر تلویزیون راحت تنظیم نمی‌شد نتوانستم از اینترنت هتل به خوبی استفاده کنم.
سلام در کل هتلی با امکانات استانداردیه
با توجه به قرار گرفتن در جاده اصلی برای سفر های کاری بسیار مناسب بوده و دسترسی جاده ای خوبی دارد .با توجه به موقعیت شهر گرگان این هتل در خروجی شهر و از جاذبه های گردشگری نهارخوران دور می باشد . لابی هتل مقداری کوچک و محیط شیک و ویژه ای ندارد
مهمان نوازي پرسنل،لابي و اتاق دلباز، صبحانه عالي ،پاركينگ سرپوشيده، سرعت خوب اينترنت ، قطعا انتخاب مجدد ما در سفرهاي آتي به گرگان خواهد بود.
نقاط قوت:
تاق بزرگ و تمييز و عالي.غذا عالي. صبحانه عالي. پرسنل مهربان. و مودب .مخصوصا اينترنت با سرعت بالا و پاركينگ سر پوشيده
نقاط ضعف:
نديدم
هتل نیازمند بازسازیه واگربازسازی شودپیشنهادمیدم برای اقامت
خوب
اتاق بزرگ و دلباز و بسياار تميز بود.لابي بزرگ و دلباز. سرعت اينترنت خيلي عالي بود.صبحانه هم خيلي خوب بود.به اميد سفرهاي بعدي در گرگان زيبا با اقامتي خاطره انگيز.
نقاط قوت:
نظافت و تمیزی قابل قبولی دارد پرسنل فوق العاده خون گرم و راهنمایی عالی اتاقها دلباز و راحت هستند
نقاط ضعف:
در خصوص اینترنت و امکان چای ساز، لازمست فکری جدی کنند و در اختیار مهمان به سهولت قرار گیرد.
نقاط قوت:
برخورد مناسب كاركنان
نقاط ضعف:
سر و صداي زياد مراسم هاي تالار
لابی زیبا و خوباتاق های بزرگ و دلباز پرسنل خوش برخورد تمیزی خوب رستوران از نظر منوی غذایی و صبحانه متوسط به نصبت هتل 4 ستاره فضای بسیار کوچک سرویس بهداشتی اتاق بوی ناخوشایند لابی هتل در ناویگیشن تارگت به دو نام اسم هتل سیو شده که باعث سردرگمی مسافر شده که یکی آدرس زمین خریداری شده جدید هتل در نهارخوران رو نشون میده بنام هتل آذین و دیگری آدرس و موقعیت اصلی هتل بنام هتل بین المللی آذین رو نشون میده که اگه مشکل رو حل کنن خیلی بهتره
نقاط قوت:
محیط آرام پرسنل خوب
نقاط ضعف:
دور بودن از مرکز شهر نداشتن دستگاه عابر بانک نداشتن استخر و سونا
نقاط قوت:
نحوه برخورد پرسنل هتل محیطی آرام
نقاط ضعف:
نداشتن دستگاه عابر بانک دور بودن از مرکز شهر نداشتن استخر و سونا
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آذین گرگان

مهمانان هتل آذین گرگان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آذین گرگان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آذین گرگان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آذین گرگان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آذین گرگان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.