هتل ارگ تاریخی گوگد گلپایگان

گلپايگان، گوگد، مجموعه فرهنگی و تاریخی ارگ گوگد
3.2
امتیاز کاربران
48
نظرات کاربران

معرفی هتل ارگ تاریخی گوگد گلپایگان

هتل تاریخی ۳ ستاره سنتی ارگ گوگد یکی از بناهای قدیمی و دیدنی شهرستان گلپایگان در استان اصفهان می‌باشد. این مجموعه در ۵ کیلومتری جاده گلپایگان به تهران و در شهری به نام گوگد واقع شده است. ارگ گوگد در مسیر جاده معروف ابریشم قرار داشته و دومین بنای خشت و گلي ايران مي‌باشد كه تاريخ و زمان ساخت آن به حدود چهار قرن پيش نسبت داده شده است. این مجموعه که در زمان‌ صلح به عنوان کاروانسرا و در زمان جنگ یا حمله اشرار به عنوان دژ نظامی استفاده می‌گردیده است، در خیابان آیت الله گلپایگانی، کوچه قلعه واقع شده و در حال حاضر از این بنا به عنوان مهمانسرای سنتی استفاده می‌گردد.. لازم به ذکر است فاصله ی این شهر تا شهر اصفهان حدودا دو ساعت و سی دقیقه می باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل ارگ تاریخی گوگد گلپایگان

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
418,500 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
418,500
تومان
11 تیر
شنبه
406,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
406,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
406,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
406,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
418,500
تومان
16 تیر
پنجشنبه
418,500
تومان
17 تیر
جمعه
418,500
تومان
18 تیر
شنبه
418,500
تومان
19 تیر
یکشنبه
418,500
تومان
20 تیر
دوشنبه
406,000
تومان
یک تخته
ای‌گردش
418,500 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
418,500
تومان
11 تیر
شنبه
410,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
410,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
410,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
410,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
418,500
تومان
16 تیر
پنجشنبه
418,500
تومان
17 تیر
جمعه
418,500
تومان
18 تیر
شنبه
410,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
410,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
410,000
تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
419,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
419,000
تومان
11 تیر
شنبه
398,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
398,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
398,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
398,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
419,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
419,000
تومان
17 تیر
جمعه
419,000
تومان
18 تیر
شنبه
398,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
398,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
398,000
تومان
اتاق یک تخته
هتل یار
448,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
448,000
تومان
11 تیر
شنبه
406,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
406,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
406,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
406,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
418,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
418,000
تومان
17 تیر
جمعه
448,000
تومان
18 تیر
شنبه
448,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
448,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
448,000
تومان
دو تخته برای یک نفر همکف
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 تیر
شنبه
406,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
406,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
406,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
406,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
دوشنبه
406,000
تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته
ایران هتل آنلاین
661,500 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
661,500
تومان
11 تیر
شنبه
625,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
625,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
625,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
625,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
660,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
660,000
تومان
17 تیر
جمعه
661,500
تومان
18 تیر
شنبه
661,500
تومان
19 تیر
یکشنبه
661,500
تومان
20 تیر
دوشنبه
625,000
تومان
دو تخته توئین
ای‌گردش
661,500 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
661,500
تومان
11 تیر
شنبه
661,500
تومان
12 تیر
یکشنبه
661,500
تومان
13 تیر
دوشنبه
661,500
تومان
14 تیر
سه شنبه
661,500
تومان
15 تیر
چهارشنبه
661,500
تومان
16 تیر
پنجشنبه
661,500
تومان
17 تیر
جمعه
661,500
تومان
18 تیر
شنبه
661,500
تومان
19 تیر
یکشنبه
661,500
تومان
20 تیر
دوشنبه
661,500
تومان
اتاق دو تخته
اقامت 24
662,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
662,000
تومان
11 تیر
شنبه
628,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
628,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
628,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
628,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
662,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
662,000
تومان
17 تیر
جمعه
662,000
تومان
18 تیر
شنبه
628,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
628,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
628,000
تومان
دو تخته تویین همکف
اسنپ تریپ
691,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
691,000
تومان
11 تیر
شنبه
625,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
625,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
625,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
625,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
جمعه
728,000
تومان
18 تیر
شنبه
728,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
728,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
625,000
تومان
اتاق دو تخته
هتل یار
691,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
691,000
تومان
11 تیر
شنبه
625,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
625,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
625,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
625,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
658,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
658,000
تومان
17 تیر
جمعه
691,000
تومان
18 تیر
شنبه
691,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
691,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
691,000
تومان
اتاق دو تخته رویال قاجاریه
اقامت 24
1,039,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,039,000
تومان
11 تیر
شنبه
987,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
987,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
987,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
987,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,039,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,039,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,039,000
تومان
18 تیر
شنبه
987,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
987,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
987,000
تومان
اتاق دوتخته رویال صفویه
اقامت 24
1,039,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,039,000
تومان
11 تیر
شنبه
987,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
987,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
987,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
987,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,039,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,039,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,039,000
تومان
18 تیر
شنبه
987,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
987,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
987,000
تومان
اتاق رویال قاجاریه - صفویه
ایران هتل آنلاین
1,040,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,040,000
تومان
11 تیر
شنبه
966,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
966,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
966,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
966,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,015,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,015,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,040,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,040,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,040,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
966,000
تومان
دو تخته دابل صفویه رویال همکف
اسنپ تریپ
1,070,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,070,000
تومان
11 تیر
شنبه
966,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
966,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
966,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
966,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,018,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,144,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,144,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,144,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,144,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
966,000
تومان
دو تخته دابل قاجاریه رویال طبقه بالا
اسنپ تریپ
1,070,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,070,000
تومان
11 تیر
شنبه
966,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
966,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
966,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
966,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,018,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,144,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,144,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,144,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,144,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
966,000
تومان
اتاق رویال قاجاریه
هتل یار
1,070,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,070,000
تومان
11 تیر
شنبه
966,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
966,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
966,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
966,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,018,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,018,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,070,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,070,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,070,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,070,000
تومان
اتاق رویال صفوی
هتل یار
1,070,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,070,000
تومان
11 تیر
شنبه
966,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
966,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
966,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
966,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,018,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,018,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,070,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,070,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,070,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,070,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
831,600 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
831,600
تومان
11 تیر
شنبه
778,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
778,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
778,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
778,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
830,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
830,000
تومان
17 تیر
جمعه
831,600
تومان
18 تیر
شنبه
831,600
تومان
19 تیر
یکشنبه
831,600
تومان
20 تیر
دوشنبه
778,000
تومان
سه تخته
ای‌گردش
831,600 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
831,600
تومان
11 تیر
شنبه
830,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
830,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
830,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
830,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
831,600
تومان
16 تیر
پنجشنبه
831,600
تومان
17 تیر
جمعه
831,600
تومان
18 تیر
شنبه
830,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
830,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
830,000
تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
832,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
832,000
تومان
11 تیر
شنبه
748,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
748,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
748,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
748,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
832,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
832,000
تومان
17 تیر
جمعه
832,000
تومان
18 تیر
شنبه
748,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
748,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
748,000
تومان
سه تخته همکف
اسنپ تریپ
862,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
862,000
تومان
11 تیر
شنبه
778,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
778,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
778,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
778,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
جمعه
915,000
تومان
18 تیر
شنبه
915,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
915,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
778,000
تومان
اتاق سه تخته
هتل یار
862,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
862,000
تومان
11 تیر
شنبه
778,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
778,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
778,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
778,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
820,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
820,000
تومان
17 تیر
جمعه
862,000
تومان
18 تیر
شنبه
862,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
862,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
862,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
ایران هتل آنلاین
1,012,500 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,012,500
تومان
11 تیر
شنبه
941,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
941,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
941,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
941,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
999,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
999,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,012,500
تومان
18 تیر
شنبه
1,012,500
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,012,500
تومان
20 تیر
دوشنبه
941,000
تومان
چهارتخته
ای‌گردش
1,012,500 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,012,500
تومان
11 تیر
شنبه
1,012,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
1,012,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,012,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,012,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,012,500
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,012,500
تومان
17 تیر
جمعه
1,012,500
تومان
18 تیر
شنبه
1,012,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,012,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,012,000
تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
1,013,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,013,000
تومان
11 تیر
شنبه
1,013,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
1,013,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,013,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,013,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,013,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,013,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,013,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,013,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,013,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,013,000
تومان
اتاق چهار تخته
هتل یار
1,042,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,042,000
تومان
11 تیر
شنبه
941,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
941,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
941,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
941,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
991,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
991,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,042,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,042,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,042,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,042,000
تومان
چهار تخته همکف
اسنپ تریپ
1,042,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,042,000
تومان
11 تیر
شنبه
941,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
941,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
941,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
941,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
جمعه
1,114,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,114,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,114,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
941,000
تومان
ظرفیت 7 نفر

سوئیت ویژه شاه نشین هفت تخته
ایران هتل آنلاین
1,890,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,890,000
تومان
11 تیر
شنبه
1,731,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
1,731,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,731,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,731,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,838,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,838,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,890,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,890,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,890,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,731,000
تومان
سوئیت ویژه شاه نشین هفت نفره
اقامت 24
1,890,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,890,000
تومان
11 تیر
شنبه
1,796,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
1,796,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,796,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,796,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,890,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,890,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,890,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,796,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,796,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,796,000
تومان
سوئیت ویژه هفت نفره
ای‌گردش
1,890,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,890,000
تومان
11 تیر
شنبه
1,890,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
1,890,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,890,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,890,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,890,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,890,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,890,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,890,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,890,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,890,000
تومان
سوئیت دو خوابه هفت تخته ویژه شاه نشین طبقه بالا
اسنپ تریپ
1,920,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,920,000
تومان
11 تیر
شنبه
1,731,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
1,731,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,731,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,731,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
جمعه
2,079,000
تومان
18 تیر
شنبه
2,079,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
2,079,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,731,000
تومان
سوئیت ویژه
هتل یار
1,920,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,920,000
تومان
11 تیر
شنبه
1,731,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
1,731,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,731,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,731,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,825,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,825,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,920,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,920,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,920,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,920,000
تومان

امکانات اتاق های هتل ارگ تاریخی گوگد گلپایگان

سالن کنفرانس
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
آسانسور
نمازخانه
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
آلاچیق
ماساژ
اتاق چمدان
رستوران فضای باز
کافی‌شاپ
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
کافی‌شاپ فضای باز
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
رستوران ایرانی
خدمات بیدارباش
حمام سنتی
اتاق بازی
اطفای حریق
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
آرایشگاه
فروشگاه
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
سرویس بهداشتی
کافی نت
فوتبال دستی
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
میز پینگ پنگ
خدمات خشکشویی
كافی شاپ
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
گشت شهری رایگان
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
اجاره اتومبیل
اینترنت بی سیم
غرفه صنایع دستی
تلویزیون lcd
پنجره
پاورسوییچ
گشت نیم‌روزی رایگان
تلويزيون LCD در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات اتو
فكس
صبحانه در اتاق
نهار در اتاق
چايخانه سنتی
فروشگاه و غرفه
سالن تشريفات
سالن همايش
سالن كنفرانس
باغچه
فضای سبز
خدمات راهنمای تور
فروشگاه سوغاتی
فضای نشستن سنتی بيرون از هتل
سالن آمفی تئاتر
فروشگاه صنايع دستی
خدمات تور
خدمات عروس
خانه داری 24 ساعته
سالن پذیرایی
آنتن مرکزی
رخت آویز
چایخانه سنتی به همراه موسیقی زنده
فروشگاه صنایع دستی و عرقیجات سنتی
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل ارگ تاریخی گوگد گلپایگان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل ارگ تاریخی گوگد گلپایگان

(48 نظر)
نقاط قوت:
فقط برای اینکه شب یک سقف بالا سرتون باشه خوبه.
نقاط ضعف:
بوی سرویس بهداشتی تو کل اتاق پیچیده بود شامپو و صابون مایع وجود نداشت ملحفه ها تمیز نبود اینترنت نداشت صبحانه خیلی خیلی محقر با نان بیات و مانده بود چای ساز و ... در اتاق نداشت دستمال کاغذی تو اتاق نبود سر و صدای خیلی زیاد محوطه باعث سلب آرامش میشد
فضای خوبی بود منتها چندتا اشکال داشت در ورودی اتاق یک تار عنکبوت بزرگ روی دیوار بسته شده که فکر میکنم مدتها اونجا بوده و واقعا زشته برای یک هتل..همچنین در اتاق ما در توالت بسته نمیشد و یک مقدار باز میموند به نظر میرسه مدیریت ضعیفی داشته باشند
نقاط قوت:
امکانات هتل و سرویس خیلی ضعیف بود
نقاط ضعف:
امکانات هتل و سرویس خیلی ضعیف بود
بد
نقاط قوت:
محیط تاریخی
نقاط ضعف:
محیط تاریخی
کاش یک مدیریت جدید باسلیقه در آن مجموعه مستقر شود و آن فضا را بسیار بهتر کند
نقاط قوت:
محیط متفاوت
نقاط ضعف:
محیط متفاوت
در مجموع متوسط است.
نقاط قوت:
مکانش عالی
نقاط ضعف:
مکانش عالی
یک شب مه آلود رسیدیم به گلپایگان و هوا عالی بود ولی مسئول پذیرش اصلا نبود و بعد از کلی معطلی دیدیم توی قهوه خونه داره قلیون می کشه و تازه تشریف آوردند و اتاق را تحویل گرفتیم که چهار تا تخت یک نفره توی یک اتاق بود و به خاطر معماری گنبدی اتاق ها، صدا می پیچید روی سر تخت های مقابل و فضای عجیبی ایجاد می کرد، صبحانه هم بسیار ضعیف بود. خوشحالم که یک شب بیشتر نبودیم
بخش‌های مختلف هتل خوب و کارکنان با محبت و وظیفه شناس هستند. جاذبه های هتل بایستی افزایش یابد بطور مثال در گوشه ای از فضای هتل امکانات محدود ورزشی نظیر میز پینگ پنگ، بلیلیارد، فوتبال دستی و نظایر آن گذاشته شود که ساعت‌های اقامت در هتل را از حالت کسل کننده بیرون آورد. بعلاوه در بدو ورود مواردی نظیر استفاده از اینترنت و دیگر امکانات رفاهی توسط پذیرش بایستی ارائه شود. سپاس
از نظر رعايت بهداشت در كرونا كه هيچكدام از پرسنل ماسك نداشتند، حتي در آشپزخانه. رستوران سرويس دهي خوبي نداشت، حياط مركزي عالي بود و سكوت خوبي داشت. اتاقي كه ساكن بوديم كوچك، به صورتيكه بعد از در آوردن كفش ها بايد روي تخت ميخوابيدي و خواستيم اتاق رو عوض كنيم اما جاي خالي نداشتند.
ما که رفتیم آرامش و سکوت خوبی داشت
پرسنل پذیرش و خانه داری مودب و پیگیر پرسنل رستوران صبحانه خوری بسیار مودب، خوش سلیقه و مهمان نواز
نقاط قوت:
صمیمیت و برخورد پرسنل عالی بود
نقاط ضعف:
هیچ
اقامت دو شبه با خانواده داشتیم همه چیز در حد هتل سه ستاره بسیار خوب بود ولی اینترنت لازم ها و چای دوستان باید وای فای سیار و کتری برقی همراه داشته باشند!!
ما یک شب در این هتل سه ستاره اقامت داشتیم و اتاق رویال صفویه را رزرو کردیم.از نظر نظافت خوب بود.هتل تا حد زیادی فرسوده شده ولی خب سه ستارست دیگه توقع بیشتری نمیشه داشت.صبحانه قابل قبول بود،بدو ورود شربت زعفران و تخم شربتی خنک عالی بود.چون خیلی هتل خلوت بود واقعا آرامش داشت.کلا بعد از این بیماری کرونا، به یک شب با آرامش ، ب دور از اخباره ناامید کننده واقعا نیاز داشتیم.
به نظرم با توجه به ارزش بنا، بازسازیش چندان درخور نبود و نیاز به توجه بیشتر داشت. ولی همچنان محیط حیاط‌ مرکزی دلپذیر و انتخاب موسیقی هم مناسب بود. از لحاظ امکانات و غذا متوسط و برخورد کارکنان خوب بود.
اقامت در یک قلعه تاریخی واقعا برامون دلپذیر بودـ ما اول اتاق چهار تخته رزرو کرده بودیم ولی وقتی اتاق را گرفتیم هم بوی نا مطبوعی میداد و هم به حیاط راه داشت که صدای بازدید کنندگان میتونست بچه ها رو بیدار کنه. با راهنمایی پذیرش اتاق شاه نشین که هفت نفره بود رو گرفتیم. دو اتاق و دو سرویس ایرانی و فرنگی و یک آشپزخانه البته وسیله آشپزی نداشت. محیطش و تزییناتش خیلی دلنشین بود و ما رو به زمان قاجار برده بود. شهر گلپایگان هم خیلی نزدیک بود و از خرید لباس با قیمت عالی و عسل و لبنیات گلپایگان لذت بردیم. تو اطاقها چای ساز نبود و در کافه هم قلیان کشیدن آزاد بود. فروشگاه هم چیز خاصی نداشت و قیمتهایش فضایی بود. ولی برای یک شب اقامت جالب بود، البته فقط اتاق شاه نشینش، صبحانه هم کاملا سالم سرو شده بود، عسل، مربا، سرشیر، پنیر، تخم مرغ و .... . اگه انتظار هتلی لوکس رو دارید اینجا انتظارنون برآورده نمیشه ولی برا ما دلنشین بود.
صرف نظر از اینکه موقعیت‌ مکانی و فضای سبز هتل بسیار زیبا بود ولی نداشتن پارکینگ مناسب،نداشتن لاندری،انجام کلیه خدمات رستوران،نظافت و ...توسط تنها تیم دونفره (خانم) از نقاط ضعف این هتل بود.ضمنا قیمت اقلام فروشگاه صنایع دستی بسیار بالاتر از موارد مشابه در دیگر فروشگاهها بود و این گرانی مورد تایید فروشنده نیز بود .
اتاقها کوچک. و وضعیت تمیزی مناسب نبود. سرویس ها هم تمیز نبود
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
پارکینگ خارج از هتل صبحانه ضعیف پذیرش ضعیف
برخلاف معماری زیبا و فضای نوستالژیک ارگ خدمات هتل ضعیفتر از ۳ستاره بود از لحاظ تمیزی اتاق ها و بخصوص سرویس های بهداشتی و همچنین خدمات صبحانه از کیفیت نامطلوبی برخوردار بود و در انتها اگر اتاق vip میخواهید حتما نوع آن را قبل رفتن به هتل مشخص کنید
اصلا در حد سه ستاره نیست .اتاق ها فرسوده و کثیف.در اتاق ما بالای تخت مارمولک بود .درب اناق با سیم بسته میشد . صبحانه بسیار معمولی در حد کره و پنیر و نیمرو
متوسط
پرسنل بسیار خوش برخورد و سرویس دهی خوب بود، غذای رستوران و برخورد با مشتریان بسیار خوب بود، بنظر می‌رسد احتیاج به نوسازی سرویس‌های بهداشتی دارد. در کل بسیار خوب بود. با تشکر از مدیریت هتل .
نقاط قوت:
خدمه و پرسنل عالي
نقاط ضعف:
دود و هواي آلوده در چايخانه
کارکنان محترم و خوش برخورد.موقعیت مکانی مناسب. سرویس بهداشتی داخل اتاق ها فرسوده و چکه شیرآلات،هواکش آویزان با سیم کشی نامناسب،عدم وجود توالت فرنگی، اجرای موسیقی زنده در چایخانه بسیار عالی بود ولی بدلیل استفاده از قلیان در آن محیط مورد استقبال خانواده ها نمی باشد
نقاط قوت:
ساختار سنتی
نقاط ضعف:
سر و صدای بازدید کنندگان ارگ مستهلک شدن تجهیزات اتاقها شامل یخچال . سرویس بهداشتی و..‌
بسیار عالی و تمیز و خوش اب و هوا
هتل بسیار خوب و قشنگی بود ؛ واقعا ارزش داره استفاده کنی ...
از نظر تاریخی و معماری ارزش دیدن دارد ولی سرویس های بهداشتی فرسوده هستند و نیاز به تعمیرات دارند، صبحانه متوسط بود.
- وضعیت اتاق ها ضعیف(سرویس بهداشتی شامل توالت فرنگی و شیرآلات) نیازمند تعمیر یا تعویض هستند.- برخی لامپ ها سوخته و تمام لامپ ها فقط با یک کلید روشن میشوند!- ارائه کنندگان خدمات(پذیرش، خانه داری) بسیار خوب و مودب.- اتاق ها نیاز به تعمیر و زیبا سازی دارند-...
- وضعیت اتاق ها ضعیف(سرویس بهداشتی شامل توالت فرنگی و شیرآلات) نیازمند تعمیر یا تعویض هستند.- برخی لامپ ها سوخته و تمام لامپ ها فقط با یک کلید روشن میشوند!- ارائه کنندگان خدمات(پذیرش، خانه داری) بسیار خوب و مودب.- اتاق ها نیاز به تعمیر و زیبا سازی دارند-......
نقاط قوت:
هتل یکی از بناهای تاریخی ایران هست، سبکی سنتی دارد و دارای اتاقهای تمییز و حیاط بزرگ است که فضایی بسیار با ارامش و دلچسب دارد. کارکنان هتل بسیار مهمانواز بودند و ب