هتل ارگ تاریخی گوگد گلپایگان

گلپايگان، گوگد، مجموعه فرهنگی و تاریخی ارگ گوگد
3.2
امتیاز کاربران
49
نظرات کاربران

معرفی هتل ارگ تاریخی گوگد گلپایگان

هتل تاریخی ۳ ستاره سنتی ارگ گوگد یکی از بناهای قدیمی و دیدنی شهرستان گلپایگان در استان اصفهان می‌باشد. این مجموعه در ۵ کیلومتری جاده گلپایگان به تهران و در شهری به نام گوگد واقع شده است. ارگ گوگد در مسیر جاده معروف ابریشم قرار داشته و دومین بنای خشت و گلي ايران مي‌باشد كه تاريخ و زمان ساخت آن به حدود چهار قرن پيش نسبت داده شده است. این مجموعه که در زمان‌ صلح به عنوان کاروانسرا و در زمان جنگ یا حمله اشرار به عنوان دژ نظامی استفاده می‌گردیده است، در خیابان آیت الله گلپایگانی، کوچه قلعه واقع شده و در حال حاضر از این بنا به عنوان مهمانسرای سنتی استفاده می‌گردد.. لازم به ذکر است فاصله ی این شهر تا شهر اصفهان حدودا دو ساعت و سی دقیقه می باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل ارگ تاریخی گوگد گلپایگان

ظرفیت 1 نفر

یک تخته
ای‌گردش
418,500 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
418,500 تومان
20 خرداد
شنبه
410,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
410,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
410,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
410,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
418,500 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
418,500 تومان
26 خرداد
جمعه
418,500 تومان
27 خرداد
شنبه
410,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
410,000 تومان
اتاق یک تخته
هتل یار
800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
800,000 تومان
20 خرداد
شنبه
800,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
800,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
800,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
800,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
800,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
800,000 تومان
26 خرداد
جمعه
800,000 تومان
27 خرداد
شنبه
800,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
800,000 تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
24 خرداد
چهارشنبه
800,000 تومان
26 خرداد
جمعه
800,000 تومان
دو تخته برای یک نفر همکف
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
20 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
21 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
22 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
23 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
24 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
25 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
26 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
27 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
28 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
29 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 2 نفر

دو تخته توئین
ای‌گردش
661,500 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
661,500 تومان
20 خرداد
شنبه
661,500 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,190,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
661,500 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
661,500 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
661,500 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
661,500 تومان
26 خرداد
جمعه
661,500 تومان
27 خرداد
شنبه
661,500 تومان
28 خرداد
یکشنبه
1,190,000 تومان
اتاق دو تخته
هتل یار
1,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
1,200,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,200,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,200,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,200,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,200,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,200,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,200,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,200,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,200,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
1,200,000 تومان
اتاق دو تخته رویال قاجاریه
اقامت 24
1,850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
23 خرداد
سه‌شنبه
1,850,000 تومان
29 خرداد
دوشنبه
1,850,000 تومان
اتاق دو تخته رویال صفویه
اقامت 24
1,950,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,950,000 تومان
اتاق رویال قاجاریه
هتل یار
2,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
2,000,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,000,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,000,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,000,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
2,000,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
2,000,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
2,000,000 تومان
26 خرداد
جمعه
2,000,000 تومان
27 خرداد
شنبه
2,000,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
2,000,000 تومان
اتاق رویال صفوی
هتل یار
2,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
2,000,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,000,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,000,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,000,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
2,000,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
2,000,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
2,000,000 تومان
26 خرداد
جمعه
2,000,000 تومان
27 خرداد
شنبه
2,000,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
2,000,000 تومان
دو تخته دابل صفویه رویال همکف
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
20 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
21 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
22 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
23 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
24 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
25 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
26 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
27 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
28 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
29 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
دو تخته دابل قاجاریه رویال طبقه بالا
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
20 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
21 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
22 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
23 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
24 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
25 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
26 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
27 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
28 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
29 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
20 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
22 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
26 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
28 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
29 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
ای‌گردش
831,600 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
831,600 تومان
20 خرداد
شنبه
830,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,570,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
830,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
830,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
831,600 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
831,600 تومان
26 خرداد
جمعه
831,600 تومان
27 خرداد
شنبه
830,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
1,570,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
1,570,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
1,570,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,500,000 تومان
اتاق سه تخته
هتل یار
1,600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
1,600,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,600,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,600,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,600,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,600,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,600,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,600,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,600,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,600,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
1,600,000 تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
21 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
23 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
24 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
25 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
27 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 4 نفر

چهارتخته
ای‌گردش
1,012,500 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
1,012,500 تومان
20 خرداد
شنبه
1,012,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,850,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,012,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,012,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,012,500 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,012,500 تومان
26 خرداد
جمعه
1,012,500 تومان
27 خرداد
شنبه
1,012,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
1,850,000 تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
1,850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 خرداد
یکشنبه
1,850,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,850,000 تومان
اتاق چهار تخته
هتل یار
2,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
2,000,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,000,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,000,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,000,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
2,000,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
2,000,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
2,000,000 تومان
26 خرداد
جمعه
2,000,000 تومان
27 خرداد
شنبه
2,000,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
2,000,000 تومان
چهار تخته همکف
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
20 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
21 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
22 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
23 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
24 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
25 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
26 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
27 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
28 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
29 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 7 نفر

سوئیت ویژه هفت نفره
ای‌گردش
1,890,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
1,890,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,890,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
3,280,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,890,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,890,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,890,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,890,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,890,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,890,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
3,280,000 تومان
سوئیت ویژه شاه نشین هفت نفره
اقامت 24
3,110,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
20 خرداد
شنبه
3,110,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
3,110,000 تومان
سوئیت ویژه
هتل یار
3,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
3,400,000 تومان
20 خرداد
شنبه
3,400,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
3,400,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
3,400,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
3,400,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
3,400,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
3,400,000 تومان
26 خرداد
جمعه
3,400,000 تومان
27 خرداد
شنبه
3,400,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
3,400,000 تومان
سوئیت دو خوابه هفت تخته ویژه شاه نشین طبقه بالا
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
20 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
21 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
22 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
23 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
24 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
25 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
26 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
27 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
28 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
29 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت

امکانات اتاق های هتل ارگ تاریخی گوگد گلپایگان

تلویزیون
یخچال
سالن کنفرانس
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
آلاچیق
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
آسانسور
نمازخانه
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
رستوران فضای باز
کافی‌شاپ
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
کافی‌شاپ فضای باز
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
رستوران ایرانی
خدمات بیدارباش
حمام سنتی
اتاق بازی
اطفای حریق
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
آرایشگاه
فروشگاه
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
سرویس بهداشتی
کافی نت
فوتبال دستی
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
میز پینگ پنگ
خدمات خشکشویی
كافی شاپ
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
گشت شهری رایگان
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
اجاره اتومبیل
اینترنت بی سیم
غرفه صنایع دستی
تلویزیون lcd
پنجره
پاورسوییچ
گشت نیم‌روزی رایگان
تلويزيون LCD در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات اتو
فكس
صبحانه در اتاق
نهار در اتاق
چايخانه سنتی
فروشگاه و غرفه
سالن تشريفات
سالن همايش
سالن كنفرانس
باغچه
فضای سبز
خدمات راهنمای تور
فروشگاه سوغاتی
فضای نشستن سنتی بيرون از هتل
سالن آمفی تئاتر
فروشگاه صنايع دستی
خدمات تور
خدمات عروس
خانه داری 24 ساعته
سالن پذیرایی
آنتن مرکزی
رخت آویز
چایخانه سنتی به همراه موسیقی زنده
فروشگاه صنایع دستی و عرقیجات سنتی
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل ارگ تاریخی گوگد گلپایگان روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل ارگ تاریخی گوگد گلپایگان

(49 نظر)
نقاط قوت:
کیفیت مناسب و خوب غذای رستوران
نقاط ضعف:
قرار گرفتن اطاق در کنار چایخانه و آلودگی صوتی
نقاط قوت:
گلاب فروشی داخل مجموعه
نقاط ضعف:
رفتار بسیار بد و غیر حرفه ای پرسنل ، عدم نظافت اتاق ها ، اتاق ها در فضای بسیار بد و در مکان عبور بازدیدکنندگان ، پارکینگ بسیار بد
نقاط قوت:
تاریخی بودن آن
نقاط ضعف:
تاریخی بودن آن
هتل ارگ، هتلی راحت با فضای آرامش بخش است. پارکینگ غیر مسقف آن در تابستان و همچنین بازسازی اتاقها و سرویس‌های بهداشتی از ملزوماتی است که باید به آن توجه شود. فضای داخلی آن صبحگاه و هنگام غروب بسیار زیبا می باشد.
نقاط قوت:
نقاشی اتاق بسیار زیبا و منحصر به فرد بوداتاق و محوطه بسیار تمیز و مرتب بودندگرمایش اتاق بسیار خوب و مناسب فصل بود
نقاط ضعف:
اتاق ما اینترنت و وای فای نداشت و آنتن دهی خط هم بسیار ضعیف بود چایخانه منوی بسیار ضعیفی داشت و تمرکز اصلیش روی قلیان بود صبحانه بسیار معمولی بود
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
نداشتن آب گرم
هتلی راحت با فضایی آرام با قدمت تاریخی
به نظرم امکانات سوییتها کهنه شده و احتیاج به بازسازی دارد(مثلا سشوار خراب بود)، همچنین تشکها و رختخواب هرچند شاید تمیز بودند ولی حس خوبی نمی داد برای مثال وقتی تشک اضافه آوردند کثیف بود و کارکنان همینجوری آن رو بر روی زمین گذاشتند موردی که ما را اذیت کرد بازدید کننده های تور بودند که تمامن در حال کنکاش برای دیدن داخل سوئیت بودند و بسیاری با اصرار زیاد می خواستند داخل سوئیت بشوند چه وقتی درب بسته بود و چه وقتی ما در حال رفت و آمد بودیم که این برای بچه ها و خانمها بسیار استرس زا بود رستوران با توجه به پتانسیل بالای گلپایگان قوی نبود و نکته ای که زیاد به نظرم خوش نیامد احساس کردم‌ به مهمانان خارجی بیشتر اهمیت داده می شود (در اختصاص اتاق با کیفیت) ولی تلاش برای مهمان نوازی و رفتار پرسنل بسیار عالی بود و در کل برای خانواده و بچه ها خاطرات خوبی رقم خورد
نقاط قوت:
دسترسی آسان به همه نقاط و نزدیکی آن به گلپایگان.
نقاط ضعف:
دسترسی آسان به همه نقاط و نزدیکی آن به گلپایگان.
بسیار قشنگ و دلنشین.
نقاط قوت:
خوشرویی و برخورد بسیار خوب پرسنل ، فضای بی نظیر و آرامش بخش
نقاط ضعف:
خوشرویی و برخورد بسیار خوب پرسنل ، فضای بی نظیر و آرامش بخش
یک تجربه و آرامش بی بدیل
نقاط قوت:
پرسنل خوش برخورد، بنا ی قدیمی جالب
نقاط ضعف:
پرسنل خوش برخورد، بنا ی قدیمی جالب
عالی بود و به یادماندنی.
نقاط قوت:
زیبایی تاریخی
نقاط ضعف:
زیبایی تاریخی
بد نبود
محیطی آرام و دوست داشتنی با کادر مودب مناسب برای رفع خستگی از محیط شهری
نقاط قوت:
فقط برای اینکه شب یک سقف بالا سرتون باشه خوبه.
نقاط ضعف:
بوی سرویس بهداشتی تو کل اتاق پیچیده بود شامپو و صابون مایع وجود نداشت ملحفه ها تمیز نبود اینترنت نداشت صبحانه خیلی خیلی محقر با نان بیات و مانده بود چای ساز و ... در اتاق نداشت دستمال کاغذی تو اتاق نبود سر و صدای خیلی زیاد محوطه باعث سلب آرامش میشد
کارکنان مودب و همراه کیفیت غذای ایرانی مناسب فضای باز مناسب و سنتی اتاقها با تم سنتی ولی امکانات اتاقها قابلیت بهینه شدن را دارد سرویس بهداشتی و حمام می‌تواند بهتر باشد موقعیت هتل مناسب با دسترسی و پارکینگ غیر مستقف تبلیغات ضعیف قیمتها به نسبت امکانات و شرایط متوسط
یک شب مه آلود رسیدیم به گلپایگان و هوا عالی بود ولی مسئول پذیرش اصلا نبود و بعد از کلی معطلی دیدیم توی قهوه خونه داره قلیون می کشه و تازه تشریف آوردند و اتاق را تحویل گرفتیم که چهار تا تخت یک نفره توی یک اتاق بود و به خاطر معماری گنبدی اتاق ها، صدا می پیچید روی سر تخت های مقابل و فضای عجیبی ایجاد می کرد، صبحانه هم بسیار ضعیف بود. خوشحالم که یک شب بیشتر نبودیم
بخش‌های مختلف هتل خوب و کارکنان با محبت و وظیفه شناس هستند. جاذبه های هتل بایستی افزایش یابد بطور مثال در گوشه ای از فضای هتل امکانات محدود ورزشی نظیر میز پینگ پنگ، بلیلیارد، فوتبال دستی و نظایر آن گذاشته شود که ساعت‌های اقامت در هتل را از حالت کسل کننده بیرون آورد. بعلاوه در بدو ورود مواردی نظیر استفاده از اینترنت و دیگر امکانات رفاهی توسط پذیرش بایستی ارائه شود. سپاس
از نظر رعايت بهداشت در كرونا كه هيچكدام از پرسنل ماسك نداشتند، حتي در آشپزخانه. رستوران سرويس دهي خوبي نداشت، حياط مركزي عالي بود و سكوت خوبي داشت. اتاقي كه ساكن بوديم كوچك، به صورتيكه بعد از در آوردن كفش ها بايد روي تخت ميخوابيدي و خواستيم اتاق رو عوض كنيم اما جاي خالي نداشتند.
ما که رفتیم آرامش و سکوت خوبی داشت
پرسنل پذیرش و خانه داری مودب و پیگیر پرسنل رستوران صبحانه خوری بسیار مودب، خوش سلیقه و مهمان نواز
نقاط قوت:
صمیمیت و برخورد پرسنل عالی بود
نقاط ضعف:
هیچ
اقامت دو شبه با خانواده داشتیم همه چیز در حد هتل سه ستاره بسیار خوب بود ولی اینترنت لازم ها و چای دوستان باید وای فای سیار و کتری برقی همراه داشته باشند!!
ما یک شب در این هتل سه ستاره اقامت داشتیم و اتاق رویال صفویه را رزرو کردیم.از نظر نظافت خوب بود.هتل تا حد زیادی فرسوده شده ولی خب سه ستارست دیگه توقع بیشتری نمیشه داشت.صبحانه قابل قبول بود،بدو ورود شربت زعفران و تخم شربتی خنک عالی بود.چون خیلی هتل خلوت بود واقعا آرامش داشت.کلا بعد از این بیماری کرونا، به یک شب با آرامش ، ب دور از اخباره ناامید کننده واقعا نیاز داشتیم.
به نظرم با توجه به ارزش بنا، بازسازیش چندان درخور نبود و نیاز به توجه بیشتر داشت. ولی همچنان محیط حیاط‌ مرکزی دلپذیر و انتخاب موسیقی هم مناسب بود. از لحاظ امکانات و غذا متوسط و برخورد کارکنان خوب بود.
اقامت در یک قلعه تاریخی واقعا برامون دلپذیر بودـ ما اول اتاق چهار تخته رزرو کرده بودیم ولی وقتی اتاق را گرفتیم هم بوی نا مطبوعی میداد و هم به حیاط راه داشت که صدای بازدید کنندگان میتونست بچه ها رو بیدار کنه. با راهنمایی پذیرش اتاق شاه نشین که هفت نفره بود رو گرفتیم. دو اتاق و دو سرویس ایرانی و فرنگی و یک آشپزخانه البته وسیله آشپزی نداشت. محیطش و تزییناتش خیلی دلنشین بود و ما رو به زمان قاجار برده بود. شهر گلپایگان هم خیلی نزدیک بود و از خرید لباس با قیمت عالی و عسل و لبنیات گلپایگان لذت بردیم. تو اطاقها چای ساز نبود و در کافه هم قلیان کشیدن آزاد بود. فروشگاه هم چیز خاصی نداشت و قیمتهایش فضایی بود. ولی برای یک شب اقامت جالب بود، البته فقط اتاق شاه نشینش، صبحانه هم کاملا سالم سرو شده بود، عسل، مربا، سرشیر، پنیر، تخم مرغ و .... . اگه انتظار هتلی لوکس رو دارید اینجا انتظارنون برآورده نمیشه ولی برا ما دلنشین بود.
صرف نظر از اینکه موقعیت‌ مکانی و فضای سبز هتل بسیار زیبا بود ولی نداشتن پارکینگ مناسب،نداشتن لاندری،انجام کلیه خدمات رستوران،نظافت و ...توسط تنها تیم دونفره (خانم) از نقاط ضعف این هتل بود.ضمنا قیمت اقلام فروشگاه صنایع دستی بسیار بالاتر از موارد مشابه در دیگر فروشگاهها بود و این گرانی مورد تایید فروشنده نیز بود .
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
پارکینگ خارج از هتل صبحانه ضعیف پذیرش ضعیف
اصلا در حد سه ستاره نیست .اتاق ها فرسوده و کثیف.در اتاق ما بالای تخت مارمولک بود .درب اناق با سیم بسته میشد . صبحانه بسیار معمولی در حد کره و پنیر و نیمرو
نقاط قوت:
خدمه و پرسنل عالي
نقاط ضعف:
دود و هواي آلوده در چايخانه
نقاط قوت:
ساختار سنتی
نقاط ضعف:
سر و صدای بازدید کنندگان ارگ مستهلک شدن تجهیزات اتاقها شامل یخچال . سرویس بهداشتی و..‌
بسیار عالی و تمیز و خوش اب و هوا
هتل بسیار خوب و قشنگی بود ؛ واقعا ارزش داره استفاده کنی ...
- وضعیت اتاق ها ضعیف(سرویس بهداشتی شامل توالت فرنگی و شیرآلات) نیازمند تعمیر یا تعویض هستند.- برخی لامپ ها سوخته و تمام لامپ ها فقط با یک کلید روشن میشوند!- ارائه کنندگان خدمات(پذیرش، خانه داری) بسیار خوب و مودب.- اتاق ها نیاز به تعمیر و زیبا سازی دارند-......
نقاط قوت:
هتل یکی از بناهای تاریخی ایران هست، سبکی سنتی دارد و دارای اتاقهای تمییز و حیاط بزرگ است که فضایی بسیار با ارامش و دلچسب دارد. کارکنان هتل بسیار مهمانواز بودند و به درخواستهای مهمانان ترتیب اثر میدادند. صبحانه هتل خوشمزه و تمییز بود و قسمت رستوران هم غذاهای خوشمزه ای داشت. این هتل در گوگد ۷ کیلومتری گلپایگان است. در کل اقامت در این هتل را به مسافران توصیه میکنم:)
نقاط ضعف:
فضای رستوران کوچک بود ولی از ارزش هتل زیبا کم نمیکرد.
نقاط قوت:
محیط آرام و دلنشین
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
پرسنل خوب محیط زیبا
نقاط ضعف:
اطاقها نمور و بوی بدی میدهد اطاق ۱۰۲ و ۱۰۴ خیلی نمور و بوی بدی میداد.ولی اطاق ۱۰۸ خوب بود
متوسط بود...
نقاط قوت:
سنتی زیبا و عالی
نقاط ضعف:
تنوع غذایی خیلی خوب نبود. بخصوص صبحانه
هتل عالی بود، از نظر امکانات کمی مستعمل بود مثلا درب سرویس بهداشتی داخل اتاق درست بسته نمیشد و پاکیزگی محیط عمومی هتل هم می توانست بهتر باشد ...
نقاط قوت:
نمای سنتی و زیبای ساختمان که برای جذب توریست بسیار مناسب است. گو اینکه می تواند بیش از این به شکل اولیه خود یعنی شرایط اقامت افراد در حدود ۴۰۰ سال پیش نزدیک شود. رفتار شایسته مدیر هتل قابل ستایش است.
نقاط ضعف:
متاسفانه اتاقها خوب اداره نشده و نیاز به بهسازی محیط و تهویه مناسب دارد. نظافت اتاقها و تآسیسات بهداشتی نیاز به بازبینی و سرویس پیوسته دارد. بهتر این بود که مسئول پذیرش از آموزش های اولیه برخوردار می بود چرا که اولین فردی که می تواند معرف مکان باشد شخص پذیرنده و راهنما است. گرچه فرد مصرف کننده نیز باید در نگهداری امکانات کوشا و دانا باشد که این کار با هماهنگی صدا و سیما جهت آموزش قابل پیگیری است.
اگر محلی تاریخی و آرام برای یافتن راحتی خیال در کنار خانواده را میخواهید در روزهایی غیر از تعطیلات رسمی و بلند مدت به این هتل پیشینه دار در تاریخ بیایید. مسلما از انتخاب خود برای یافتن آرامش نا امید نخواهید شد. تنها ضعف این هتل را باید نامناسب بودن وضع بهداست پتوها، ملحفه و ... دانست....
نقاط قوت:
رفتار پرسنل عالی بود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
مکانی آرامش بخش...
نماي زيبا، حياط مصفا و كاركنان پذيرش خوش برخورد، صبحانه ساده ولي سالم ، اتاق شاه نشين با منظره زيباي حياط از بالكن تماما از خصوصيات خوب اين هتل است .تنها اشكالات كوچكي در اتاقها هست كه مربوط به قديمي بودن ساختمان بوده ودر برابر زيبايي ارگ قابل اغماض است. ...
همگی در یک سطح و بسیار خوب ...
کمبود پرسنل و کارکنان این هتل بیش از همه چیز به چشم می آمد. ( شاید به دلیل تعطیلات عیدفطر بود)به دلیل اینکه هتل (ارگی قدیمی بود) و توریست برای بازدید آن زیاد بود سروصدا برای ساکنین اتاق ها زیاد بود.اما در کل سفری خوب و خاطره انگیز بود و اینکه ارگی زیبا و منحصر بفرد بود.اگر صاحب هتل یا همان ارگ بیشتر روی آن سرمایه گذاری کند مطمئن هستم جاذبه توریستی بهتری خواهد شد و توریست های بیشتری جذب خواهد کرد چون این ارگ ناشناخته مانده است....
نقاط قوت:
حالت سنتی خودش را حفظ کرده منطقه باز ودید اسمان جای پارک راحت البته ما در اتاق ویژه اقامت داشتیم ونقاشی روی دیوارها بسیار قدیمی وجالب بودن موسیقی زنده هم خوب بود
نقاط ضعف:
فضای محوطه حیاط با نشاط نیست اگردستگاه گلاب گیری مشغول به کار باشد یا از حیاط به عنوان فضای رستوران یا کافی شاپ برای بازدید کننده ها استفاده شود محیط روح دارتر میشود نور اتاق هم کم بود
نقاط قوت:
هتل سنتی و زیبا بود ،اتاقها خیلی زیبا بود خیلی دوست داشتم،محوطه زیبا بود. خیلی خوشحالم از این که این هتل رفتم و اقامت داشتم .
نقاط ضعف:
تابلو مناسب برای مسیر در ورودی هتل نبود.گرمایش اتاق مشکل داشت . پیشنهاد میدم برای هتل سنتی رستوران با غذاهای سنتی دایر بشه .
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل ارگ تاریخی گوگد گلپایگان

مهمانان هتل ارگ تاریخی گوگد گلپایگان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل ارگ تاریخی گوگد گلپایگان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل ارگ تاریخی گوگد گلپایگان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل ارگ تاریخی گوگد گلپایگان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل ارگ تاریخی گوگد گلپایگان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.