هتل راژیا قزوین

قزوین، دروازه رشت، بلوار میرزا کوچک خان، نبش کوچه توحید
3.8
امتیاز کاربران
59
نظرات کاربران

معرفی هتل راژیا قزوین

هتل راژیا قزوین واقع در بلوار میرزا کوچک خان در مهر ماه سال ۱۳۹۵ فعالیت خود را آغاز نمود. این هتل یک طبقه دارای ۱۹ باب اتاق و سوئیت اقامتی می‌باشد که در نزدیکی کاخ چهل ستون و مراکز خرید شهر قرار دارد. هتل دو ستاره راژیا با پرسنلی مجرب با افتخار آماده پذیرایی و خدمت رسانی به شما عزیزان می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل راژیا قزوین

راژیا-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
173,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 مرداد
یکشنبه
173,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
173,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
173,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
173,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
173,000
تومان
24 مرداد
جمعه
173,000
تومان
25 مرداد
شنبه
173,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
173,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
173,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
173,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
173,000
تومان
جاباما
173,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 مرداد
یکشنبه
173,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
173,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
173,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
173,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
173,000
تومان
24 مرداد
جمعه
173,000
تومان
25 مرداد
شنبه
173,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
173,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
173,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
173,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
173,000
تومان
هتل یار
173,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 مرداد
یکشنبه
173,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
173,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
173,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
173,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
173,000
تومان
24 مرداد
جمعه
173,000
تومان
25 مرداد
شنبه
173,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
173,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
173,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
173,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
173,000
تومان
ای‌گردش
180,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 مرداد
یکشنبه
180,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
180,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
180,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
180,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
180,000
تومان
24 مرداد
جمعه
180,000
تومان
25 مرداد
شنبه
180,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
180,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
180,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
180,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
180,000
تومان
راژیا-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
265,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 مرداد
یکشنبه
265,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
265,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
265,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
265,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
265,000
تومان
24 مرداد
جمعه
265,000
تومان
25 مرداد
شنبه
265,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
265,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
265,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
265,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
265,000
تومان
جاباما
265,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 مرداد
یکشنبه
265,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
265,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
265,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
265,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
265,000
تومان
24 مرداد
جمعه
265,000
تومان
25 مرداد
شنبه
265,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
265,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
265,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
265,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
265,000
تومان
ای‌گردش
270,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 مرداد
یکشنبه
270,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
270,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
270,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
270,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
270,000
تومان
24 مرداد
جمعه
270,000
تومان
25 مرداد
شنبه
270,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
270,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
270,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
270,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
270,000
تومان
راژیا-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
265,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 مرداد
یکشنبه
265,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
265,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
265,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
265,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
265,000
تومان
24 مرداد
جمعه
265,000
تومان
25 مرداد
شنبه
265,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
265,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
265,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
265,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
265,000
تومان
هتل یار
265,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 مرداد
یکشنبه
265,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
265,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
265,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
265,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
265,000
تومان
24 مرداد
جمعه
265,000
تومان
25 مرداد
شنبه
265,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
265,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
265,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
265,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
265,000
تومان
ای‌گردش
270,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 مرداد
یکشنبه
270,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
270,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
270,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
270,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
270,000
تومان
24 مرداد
جمعه
270,000
تومان
25 مرداد
شنبه
270,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
270,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
270,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
270,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
270,000
تومان
راژیا-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
320,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 مرداد
یکشنبه
320,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
320,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
320,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
320,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
320,000
تومان
24 مرداد
جمعه
320,000
تومان
25 مرداد
شنبه
320,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
320,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
320,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
320,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
320,000
تومان
هتل یار
320,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 مرداد
یکشنبه
320,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
320,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
320,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
320,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
320,000
تومان
24 مرداد
جمعه
320,000
تومان
25 مرداد
شنبه
320,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
320,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
320,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
320,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
320,000
تومان
جاباما
320,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 مرداد
یکشنبه
320,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
320,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
320,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
320,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
320,000
تومان
24 مرداد
جمعه
320,000
تومان
25 مرداد
شنبه
320,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
320,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
320,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
320,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
320,000
تومان
ای‌گردش
325,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 مرداد
یکشنبه
325,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
325,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
325,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
325,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
325,000
تومان
24 مرداد
جمعه
325,000
تومان
25 مرداد
شنبه
325,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
325,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
325,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
325,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
325,000
تومان
راژیا-سوئیت پنج نفره
سوئیت پنج نفره
ای‌گردش
530,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 مرداد
یکشنبه
530,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
530,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
530,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
530,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
530,000
تومان
24 مرداد
جمعه
530,000
تومان
25 مرداد
شنبه
530,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
530,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
530,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
530,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
530,000
تومان
هتل یار
536,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 مرداد
یکشنبه
536,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
536,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
536,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
536,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
536,000
تومان
24 مرداد
جمعه
536,000
تومان
25 مرداد
شنبه
536,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
536,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
536,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
536,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
536,000
تومان
جاباما
538,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 مرداد
یکشنبه
538,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
538,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
538,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
538,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
538,000
تومان
24 مرداد
جمعه
538,000
تومان
25 مرداد
شنبه
538,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
538,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
538,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
538,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
538,000
تومان

امکانات اتاق های هتل راژیا قزوین

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
کمد لباس
حوله
دمپایی
اسپیلت
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات خانه‌داری
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
تلفن
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
تلفن در اتاق
سوئیت
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
شوفاژ
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
تهویه مطبوع
پاركينگ
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
اينترنت در لابی
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
تلويزيون LCD در لابی
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
آشپزخانه
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
صبحانه در اتاق
آژانس مسافرتي
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
اسانسور
پاركينگ
روزنامه
صندوق امانات
لابی
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
دستگاه واکس کفش
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
تاکسی سرویس شبانه روزی
نمای کوچه
نمای خیابان
صبحانه در اتاق
نهار در اتاق
روم سرويس 24 ساعته
تلويزيون LED در لابی
محلی برای نشستن
خدمات تهيه بليط
سالن صبحانه خوری
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
پذيرش 24 ساعته
حوله حمام
دمپایی حمام
رخت آویز
اینترنت در اتاق
تهویه مطبوع
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل راژیا قزوین روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل راژیا قزوین

(59 نظر)
نقاط قوت:
تمیز ارام مرتب کارکنان مودب. عدسی صبحانشونم دوست دارم.این چندمین بار هست که در قزوین در راژیا اقامت میکنیم و در مجموع هتل مناسبی هست از هر جهت.
نقاط ضعف:
کوچک بودن ورودی پارکینگ
خیلی تمیز شیک وقیمت مناسب اتاق سمت خیابان کمی سروصدادارد
نقاط قوت:
در مجموع راضی کننده بود
نقاط ضعف:
مورد خاص نبود
هتل آپارتمان متوسط که دسترسی بسیار خوبی به قسمت تاریخی شهر داره و همچنین در منطقه ای قرار گرفته که ورودی و خروجی شهر هست، پارکینگ محدودی داره و برای ماشینهای شاسی بلند کمی سخته نظافت و وضع اتاق ها خوب و کم سرو صدا در روز و ساکت و آروم در شب، اطرافش رستوران خوب کمه
بدترین هتلی که تو کل زندگیم دیدم و رفتم. یعنی اصلا هتل که هیچی مسافرخانه هم نبود. اتاق یک تخته شبیه یه دخمه یا سلول بود با پنجره رو به خبابان پر سر وصدا بدون لحظه ای آرامش. اطراف به اصطلاح هتل هم تماما مغازه های مکانیکی پر سر وصدا، موقعیت هتل هم در خروجی شهر به سمت رشت . خلاصه که حیف پول واقعا پشیمان شدم که دقت بیشتری نکردم هرچند تابحال قزوین نرفته بودم و شناختی هم نداشتم.
نقاط قوت:
تننها نکته مثبت این هتل نظافت و بنای تازه سازش بود
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی بسیار افتضاح بود اتاق کوچک بود صبحانه بی کیفیت نهار و شام سرد بود در کل راضی کننده نبود
فکر کنم بهترین گزینه برای اقامت در قزوین باشه. سرویس فرنگی و ایرانی در لابی صبحانه قابل قبول
ملحفه ها تمیز نبودند. پرسنل برخوردشان بد نبود ولی آموزش هتلداری ندیده بودند یا ضعیف بود. با این هزینه هتلهای خیلی بهتری میشود استفاده کرد.
با توجه به قیمت هتل خوبی بود. تمیز بود و کارکنان هم برخورد خوبی داشتند.
هتل تمیز و تازه ساخت اتاقا کوچیک ولی کاربردی وسایل داخل اتاق شامپو صابون شامپو بدن دستمال توالت و دستمال کاغذی مینی بار هم قیمت با بیرون پیشنهاد میشه با این قیمت
در تاریخ 24 شهریور 98 یک شب اقامت داشتیم هتل بسیار خوب تمیز و برخورد مناسب واقعا به نسبت دو ستاره بودن در مقایسه با بقیه دو ستاره ها و حتی سه و چهار ستاره تمیز و مرتب بود
نقاط قوت:
خیلی عالی و خوب
نقاط ضعف:
اصلا نداره
همه چیز خوب تا متوسط. بسیار آرام و برخوردها بسیار شایسته بود صبحانه در حد خود مناسب. فقط ملحفه ها بسیار باریک بودندفکر نمی کنم عرضش بیشتر از ۶۰سانت باشد. کولر هم کاملا رو به تخت ها بود. پارکینگ هم در واقع قسمتی از یک خرابه بود.
نقاط قوت:
اتاق ها بسیار تمیز هستند نظافت مناسب اتاق ها و خدمات محیط آرام و دلنشین صبحانه کامل با فضای آرام اینترنت
نقاط ضعف:
پارکینگ آسفالت نشده است پارکینگ سقف ندارد سرویس بهداشتی به صورت فرنگی در اتاق ها است و ایرانی در سالن
هتل راژیا نسبت به هزینه‌ای که دریافت می‌کنه عالیه. از تمیزیش هر چی بگم کم گفتم. صبحانه‌هاش هم عالیه. ما دو بار اینجا بودیم و بار دوم توی اتاق‌های همکف بودیم که تازه بهره‌برداری شده بود و از تمیزی می‌درخشید. امکانات کامل و عالی داشت. 😍
مثبت : برخورد کارکنان- تمیز بودن هتل و اتاق- پارکینگ -آرامش منفی : عدم دسترسی آسان به رستوران و فروشگاه در بیرون هتل
نقاط قوت:
آدرس سر راست صبحانه عالی آرامش و سکوت عالی برخورد پرسنل عالی سرویس بهداشتی و حمام عالی
نقاط ضعف:
پارکینگ غیرمسقف و تراکم خودروها در پارکینگ
هتل آرام و راحتی بود
نقاط قوت:
در حد انتظار بود
نقاط ضعف:
مشکلی نبود
با سلام،اتاق کوچک بود،نظافت خوب،صبحانه ضعیف،پارکینگ جادار
سلام دوستان ما دو اتاق به مدت یک شب داشتیم . کیفیت ، تمیزی و برخورد پرسنل بسیار خوب بود . شلنگ سرویس بهداشتی اتاق ما خراب بود ، با اولین تماسی که با مسئول مربوطه داشتم ، تعویض شد . ضمنا تشکر ویژه از جناب تهرانی دارم .
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی نداشت
هتل دو ستاره ست ولی خیلی مرتب برخورد کارکنان عالی و مودبانه امکانات قابل قبول صبحانه نسبت به دو ستاره خوب بود در حد سه ستاره بود پارکینگ هم خوب
ببین، اگه داری میای قزوین بگرذی و فقط یه جای استراحت تمیز و شیک و توپ نیاز داری... خععععلی معرکه‌س... تمیز، خوب با پرسنل مودب و قیمت مناسب... (من سه تخته رو شبی 214 گرفتم با صبحانه) اما اگه میخوای بیای قزوین که بری توی هتل بمونی... خیر! پیشنهاد نمیشه!
همه چی خوب بود
واقعا آدم احساس آرامش داره و واقعا هتل تمیز و عالیه واقعا میشه گفت در حد یک هتل ۴ ستاره هست
فقط ملحفه ها تمیز نبودند .
نقاط قوت:
هتل تمیز - پرسنل مودب - قابل قبول برای یک هتل ۲ ستاره
نقاط ضعف:
ندیدیم
همه چیز متوسط تا خوب
نقاط قوت:
در مجموع هتل خوبی بود
نقاط ضعف:
چیز خاصی ندیدم
بسیار تمیز و عالی بود .
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
بدون نکته منفی
سر و صدای خیابان کمی اذیت کرد، دستشویی اتاق خراب بود که مجبور شدیم اتاق را عوض کنیم. تشکر از پارکینگ خوب و برخورد خوب پرسنل و اتاق تمیز
هتل خیلی خوبی بود . برخورد خیلی مناسب .نظافت عالی و تهویه خوب و غذای خوب . البته منوی فست فودی فقط دارن . و تنها مشکلش اینه که از شهر دوره و اطرافش بیشتر مغازه های مکانیکی و خودروسازی هستش . اما در کل خود هتل خیلی خوبه .
بسیار تمیز و ارزان و پرسنل خوش برخورد
راضی کننده بود به همشون خسته نباشید و دست مریزاد میگم.
رستوران ندارد.
نقاط قوت:
برخورد مهمان‌نوازانه پرسنل هتل تمیزی چشم‌گیر اتاق حمام و سرویس بهداشتی مناسب لابی مناسب و زیبا
نقاط ضعف:
فرش داخل اتاق کثیف و قدیمی به‌نظر می‌رسید زمان شلوغی سر و صدا انتقال می‌یافت در اتاق‌ها فاصله زمانی با بافت سنتی و گردشگری نسبتاً اندک است اما مکان هتل در ابتدای جاده خروجی شهر است و میان لوازم یدکی و تعمیرگاه‌ها
سلام رفتار پذیرش هتل خوب نبود.بقیه ی چیزا عالی بود مخصوصا آرامش اتاق
هتل خوبی بود تنها بدیش این بود که تو اتاق دستشویی ایرانی نداشت .
اتاق تمیز و پرسنل خوب
هتل تمیز و مناسب بود پرسنل رفتارشون خوب بود پتوها نو بودند
هتل بسیار تمیزی ااست تمیز تر از هتل های دیگر می باشد و حس آرامش خوبی دارد
فقط یه مقدار مشکل گرمایشی داشت
من بخاطر ماموریت کاری یک شب در قزوین و در این هتل اقامت داشتم. هتل و اتاق تمیز بود. ولی اتاق کمی سرد بود شاید بخاطر بارانی بودن هوای اون شب بود. صبحونه هتل می تونست بهتر باشه. راستی این هتل دسرتسی خیلی خوبی به جاهای دیدنی قزوین مثل دولت خانه صفوی، چهل ستون و ... داره.
به نسبت قیمت هتل بسیار خوبی بود، اخلاق و رفتار پرسنل نیز بسیار محترمانه و مودب بودند. اتاق تمیز بود و بنده از یک شب اقامت خودم راضی هستم
نسبت به هزینه ای که پرداخت کردم همه چیز خوب بود و راضی هستم.
خیلی خوب بود و خیلی راضی بودم .
هتل خوبی بود و راضی بودم تنها نکته که شاید بشه بهش اشاره کرد پارکینگ هتل بود که هربار برای خروج یک مقدار مشکل وجود داشت
نقاط قوت:
هتل بسیار تمیز بود
نقاط ضعف:
اتاق ها می توانست کمی بزرگتر باشد
نقاط قوت:
نظافت و صبحانه خوب بود
نقاط ضعف:
در حد خودش نکته منفی نداشت
هتلی با امکانات کافی و مناسب. اتاق و تشک ها تمیز بوده، برخورد پرسنل عالی بوده. و علی رغم ۲ ستاره بودن، بهتر از خیلی هتل ها با امتیاز بالاتر بوده.
نقاط قوت:
تمیز
نقاط ضعف:
صدای یخچال داخل اتاق بلند بود
عالی بود. من برای سفر کاری اومدم، بسیار تمیز و پاکیزه
هتل بسيار تميز و راحت مي باشد .همكاران رزرواسيون بسيار خونگرم و خوش برخورد و يارب رسان هستند .ممنونم
نقاط قوت:
بسیار تمیز و عالی
نقاط ضعف:
نبود سشوار
نقاط قوت:
امکانات بسیار خوب پرسنل بسیار خوش برخورد صبحانه خیلی خوب
نقاط ضعف:
هتل در منطقه تعمیرگاهی خودرو قرار دارد که قطعا برای خانواده ها منطقه مناسبی نیست
سلام من از برخور د خوب رسپشن بسیار راضی هستم
نقاط قوت:
تمیری اطاقها و کیفیت پذیرایی .
نقاط ضعف:
بدایل موقعیت مکانی نامناسب سر و صدا هنگام استراحت عصر و شب وجود داشت .
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل راژیا قزوین

مهمانان هتل راژیا قزوین در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل راژیا قزوین از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل راژیا قزوین بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل راژیا قزوین رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل راژیا قزوین را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.