هتل مینو قزوین

قزوین، چهار راه ولیعصر، جنب مسجد، هتل مینو
3.9
امتیاز کاربران
48
نظرات کاربران

معرفی هتل مینو قزوین

هتل مینو قزوین واقع در چهار راه ولیعصر در سال ۱۳۹۶ فعالیت خود را آغاز نمود. ساختمان هتل در ۲ طبقه بنا و دارای ۲۰ باب اتاق و سوئیت اقامتی با امکانات رفاهی مناسب می‌باشد. این مجموعه به دلیل واقع بودن در ورودی شهر موجب دسترسی آسان میهمانان به ترمینال مسافربری شهید بهشتی گردیده است. هتل مینو با پرسنلی مجرب با افتخار آماده پذیرایی و خدمت رسانی به شما عزیزان می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل مینو قزوین

ظرفیت 1 نفر

یک تخته
اسنپ تریپ
534,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
534,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
534,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
534,000 تومان
11 فروردین
جمعه
534,000 تومان
12 فروردین
شنبه
534,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
534,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
534,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
534,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
534,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
534,000 تومان
18 فروردین
جمعه
534,000 تومان
یک تخته
هتل یار
535,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
535,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
535,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
535,000 تومان
11 فروردین
جمعه
535,000 تومان
12 فروردین
شنبه
535,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
535,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
535,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
535,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
535,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
535,000 تومان
18 فروردین
جمعه
535,000 تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
535,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
535,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
535,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
535,000 تومان
11 فروردین
جمعه
535,000 تومان
12 فروردین
شنبه
535,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
535,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
535,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
535,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
535,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
535,000 تومان
18 فروردین
جمعه
535,000 تومان
یک تخته
علاءالدین
555,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
555,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
555,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
555,000 تومان
11 فروردین
جمعه
555,000 تومان
12 فروردین
شنبه
555,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
555,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
555,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
555,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
555,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
555,000 تومان
18 فروردین
جمعه
555,000 تومان
دو تخته برای یک نفر
اسنپ تریپ
720,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
720,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
720,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
720,000 تومان
11 فروردین
جمعه
720,000 تومان
12 فروردین
شنبه
720,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
720,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
720,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
720,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
720,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
720,000 تومان
18 فروردین
جمعه
720,000 تومان
دوتخته برای یک نفر
هتل یار
744,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
744,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
744,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
744,000 تومان
11 فروردین
جمعه
744,000 تومان
12 فروردین
شنبه
744,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
744,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
744,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
744,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
744,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
744,000 تومان
18 فروردین
جمعه
744,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته دابل
اسنپ تریپ
828,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
828,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
828,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
828,000 تومان
11 فروردین
جمعه
828,000 تومان
12 فروردین
شنبه
828,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
828,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
828,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
828,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
828,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
828,000 تومان
18 فروردین
جمعه
828,000 تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
828,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
828,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
828,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
828,000 تومان
11 فروردین
جمعه
828,000 تومان
12 فروردین
شنبه
828,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
828,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
828,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
828,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
828,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
828,000 تومان
18 فروردین
جمعه
828,000 تومان
دوتخته - دبل
هتل یار
828,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
828,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
828,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
828,000 تومان
11 فروردین
جمعه
828,000 تومان
12 فروردین
شنبه
828,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
828,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
828,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
828,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
828,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
828,000 تومان
18 فروردین
جمعه
828,000 تومان
دوتخته - توئین
هتل یار
828,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
828,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
828,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
828,000 تومان
11 فروردین
جمعه
828,000 تومان
12 فروردین
شنبه
828,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
828,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
828,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
828,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
828,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
828,000 تومان
18 فروردین
جمعه
828,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
828,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
828,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
828,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
828,000 تومان
11 فروردین
جمعه
828,000 تومان
12 فروردین
شنبه
828,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
828,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
828,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
828,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
828,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
828,000 تومان
18 فروردین
جمعه
828,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
828,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
828,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
828,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
828,000 تومان
11 فروردین
جمعه
828,000 تومان
12 فروردین
شنبه
828,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
828,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
828,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
828,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
828,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
828,000 تومان
18 فروردین
جمعه
828,000 تومان
دو تخته دبل
علاءالدین
853,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
853,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
853,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
853,000 تومان
11 فروردین
جمعه
853,000 تومان
12 فروردین
شنبه
853,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
853,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
853,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
853,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
853,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
853,000 تومان
18 فروردین
جمعه
853,000 تومان
دوتخته توئین
علاءالدین
853,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
853,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
853,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
853,000 تومان
11 فروردین
جمعه
853,000 تومان
12 فروردین
شنبه
853,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
853,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
853,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
853,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
853,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
853,000 تومان
18 فروردین
جمعه
853,000 تومان
سوییت
هتل یار
1,246,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
1,246,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,246,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,246,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,246,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,246,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,246,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,246,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,246,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,246,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,246,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,246,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
علاءالدین
990,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
990,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
990,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
990,000 تومان
11 فروردین
جمعه
990,000 تومان
12 فروردین
شنبه
990,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
990,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
990,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
990,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
990,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
990,000 تومان
18 فروردین
جمعه
990,000 تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
1,011,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
1,011,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,011,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,011,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,011,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,011,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,011,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,011,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,011,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,011,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,011,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,011,000 تومان
سه تخته
هتل یار
1,011,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
1,011,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,011,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,011,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,011,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,011,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,011,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,011,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,011,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,011,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,011,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,011,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
1,011,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
1,011,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,011,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,011,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,011,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,011,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,011,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,011,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,011,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,011,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,011,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,011,000 تومان
اتاق سه نفره فامیلی
اقامت 24
1,011,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
1,011,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,011,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,011,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,011,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,011,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,011,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,011,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,011,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,011,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,011,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,011,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

سوئیت یک خوابه چهار نفره
اسنپ تریپ
1,246,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
1,246,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,246,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,246,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,246,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,246,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,246,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,246,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,246,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,246,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,246,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,246,000 تومان
سوئیت یک خوابه چهار نفر
اقامت 24
1,246,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
1,246,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,246,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,246,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,246,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,246,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,246,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,246,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,246,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,246,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,246,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,246,000 تومان

امکانات اتاق های هتل مینو قزوین

تلویزیون
یخچال
نمازخانه
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اتاق چمدان
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
آژانس مسافرتی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
روم سرويس 24 ساعته
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
آسانسور
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
اتاق عروس و داماد
اینترنت در لابی
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
کافی‌شاپ
کمد لباس
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
كافی شاپ
تلويزيون LED در لابی
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
پارکینگ در اطراف هتل
اینترنت بی سیم
لابی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
خدمات اینترنتی
نمای خیابان
تلويزيون LED در لابی
نمای رو به حیاط
كافی شاپ
مسلط به زبان ترکی
مسلط به زبان آلمانی
رخت آویز

آدرس هتل مینو قزوین روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل مینو قزوین

(48 نظر)
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
بوی بسیار زننده سیگار در اتاق هانداشتن آسانسورنداشتن عایق صوتی سر و صدا از بیرون هتل
نقاط قوت:
موقعیت مکانی از لحاظ دسترسی ها بسیار خوب بود
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی از لحاظ دسترسی ها بسیار خوب بود
نقاط قوت:
نظافت خوب، رفتار خوب کارکنان، قیمت مناسب، دسترسی خوب
نقاط ضعف:
نظافت خوب، رفتار خوب کارکنان، قیمت مناسب، دسترسی خوب
این هتل رو با توجه به امتیاز خوب در اسنپ تریپ انتخاب کرده بودم و با توجه به قیمت اقتصاد، بهتر از انتظارم بود
نقاط قوت:
خیلی تمیز بود سرو غذا در اتاق کیفیت و تنوع غذای قابل قبول پرسنل فرندلی
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
قیپت مناسبپرسنل خوبصبحانه خوب
نقاط ضعف:
عدم پاکیزگی موکت رو پله ها
نقاط قوت:
اتاق ها تمیز و مرتب بودندبرخورد خوب پرسنلسرو صبحانه خیلی خوب بود و تنوع مناسبی داشت
نقاط ضعف:
کمی سر و صدا زیاد بود
نقاط قوت:
بسیار تمیز بود و برخورد خوب پرسنل هتل.
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ مسقف و آسانسور
نقاط قوت:
خوب
نقاط ضعف:
نداشتن اسانسور
نقاط قوت:
تمیزی . بهداشت . برخورد خوب پرسنل . موقعیت مکانی مناسب . همه چی خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
تمیزی . بهداشت . برخورد خوب پرسنل . موقعیت مکانی مناسب . همه چی خیلی خوب بود
این هتل خوب رو به دوستانی که برای مسافرت به شهر قزوین میرند پیشنهاد میکنم .
نقاط قوت:
تمیزبودن
نقاط ضعف:
تمیزبودن
خیلی خوب بود دوباره هم قسمت بشه میرم حتما
نقاط قوت:
کیفیت هتل نسبت به قیمت خوبه و هتل تمیزی هست
نقاط ضعف:
کیفیت هتل نسبت به قیمت خوبه و هتل تمیزی هست
نقاط قوت:
هتل بسیار تمیز بود و کیفیت خوب
نقاط ضعف:
فقط مشکلی که داشت اصلا نمیشه پنجره باز کرد برای هوا خوری سر۴راه بود و مدام شب دیر وقت یا صبح زود صدای راننده تاکسی ها که بدنبال مسافر بودن و صدا میزدن مسافر را اذیت میکنه و آرامش را میگیره
نقاط قوت:
همه چی خوب بود
نقاط ضعف:
همه چی خوب بود
نقاط قوت:
اتاقي ساده و شيك، با ابعادي مناسب براي گردش در اتاق جهت انجام امور شخصي، فضاي زيباي كافه، رفتار خرب كاركنان به غير از يك نفر از مسئولين خدمات دهي براي صبحانه. در كل قابل تمجيد است.
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
واقعا از نظر نظافت عالی بود میشه گفت در حد هتل ۴ ستاره بود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
دیزاین ‌دکوراسیون خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
نداشتن آسانسور کوچک بودن
نقاط قوت:
تمیز،اتاق به قدری تمیز و خوشبو بود فکر میکردم اولین نفرم که وارد این اتاق میشم و قبل من مسافری نبوده،پذیرش بسیار خوش اخلاق،سرویس دهی عالییی،
نقاط ضعف:
نبود آسانسور
نقاط قوت:
به عنوان هتل ۲ ستاره مناسب بود تمییزی و رعایت پروتکل بهداشتی برای وسایل برخورد محترمانه پرسنل
نقاط ضعف:
نبود آسانسور عدم وجود پارکینگ مسقف view نامناسب اتاق های پشتی عدم وجود رستوران در داخل هتل
من یک شب در این هتل اقامت داشتم که با توجه به مکان هتل و شلوغی زیاد اطراف، آن اصلا از لحاظ عایق صدا شرایط مطلوبی وجود نداشت و اصلا شب آرامی را بنده نداشتم، نظافت خوب بود ، برخورد پرسنل هم مودبانه بود در خصوص صبحانه هم نظر خاصی ندارم یک صبحانه معمولی
خیلی خوب و با توجه به قیمت که داره حرف اول میزنه شدیدا پیشنهاد میشه
به نظرم هتل خوبیه نظافت و کیفیت خدمات خوبی داشت غذا خوب بود اما کیفیت کافی شاپ متوسط رفتار پرسنل شیفت روز عالی
نسبت به دو ستاره بودن خوب بود و من یه ستاره هم اضافه میکنم
انتظار داشتم یکم اتاق بزرگ باشه ولی خیلی کوچیک بود و شب هم تو خواب ۲بار پامو کوبیدم به ستون چسبیده به کنار تخت!!! ولی کیفیت تخت و سرویس بد نبود. منو صبحانه محدود بود و اگه قهوه بخواین باید جدا حساب کنین! در کل نسبت به قیمتش بد نبود.
برخورد کارکنان و خدمات هتل بسیار خوب بود و صبحانه خوبی داشت
ممنون
سلام و عرض خسته نباشید من برای خانواده یکی از دوستانم رزرو کردم انقدر رضایت داشتن از امکانات و برخورد کارکنان،که اعتراض به ستاره های نشان هتل داشتن
با سلام . اینجانب برای یک ماموریت کاری یک روزه در این هتل اقامت داشتم. از نظر مشکلات فقط میتوان ب نداشتن پارکینگ اشاره کرد که آن هم مشکل بزرگی نیس چون یک محل در نزدیکی ساختمان برای پارک ماشین ها در نظر گرفته شده بود. ساختمان بازسازی شده و فضای اتاق ها تمیز بود . پرسنل با ادب و مجرب در کنار آرامش اتاق ها . با اینکه هتل در مرکز شهر قرار داشت ولی پنجره دوجداره مانع سر و صدای بیرون میشد. در کل برای اقامت هتل مناسبی هستش. سوپرمارکت هم در پایین هتل موجود بود و همچنین خود هتل کافی شاپ غیر رایگان ولی خوب داشت .
چند بار میهمان این هتل بودم . همه چیز عالی و اتاق های بسیار تمیز
این هتل وااقعا عالی بود از هر نظر تمیزی ،صبحانه،برخورد پرسنل
نقاط قوت:
در حد قیمتش بود
نقاط ضعف:
میتونست بهتر باشه
نقاط قوت:
مطلوب بود
نقاط ضعف:
چیزی ندیدم
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
صبحانه ضعیف بود
نقاط قوت:
خیلی خوب همه چی عالی شیک و مرتب بود
نقاط ضعف:
اصلا نداشت
هتل بسیار بسیار تمیز هست در حد هتل ۵ ستاره اما نداشتن آسانسور مشکل هتل هست و همچنین و تنوع کم در صبحانه
هتل تمیز ونوساز با پرسنل خوب، نسبت به خیلی از هتل های با ستاره بالاتر بهتر بود
نقاط قوت:
هتل با امکانات خوب، کارکنان مؤدب ، امکانات به روز، اتاق آرام
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
امکانات و آرامش و نظافت خوب بود
نقاط ضعف:
نداشتن مینی بار رایگان
رفتار بسیار خوب کارکنان و شرایط عالی هتل
نقاط قوت:
تمیز برخورد عالی پرسنل
نقاط ضعف:
نبود توالت فرنگی پارکینگ نامناسب رستوران بسیار کوچک نبود سشوار
طراحی بسیار خوبی دارد و بسیار اتاقهایش آرامش بخش هستند. می توانم با برند Ibis مقایسه اش کنم. پرسنل بسیار برخورد حرفه ای دارند و یکی از بهترین هتل های کوچکی است که در ایران دیده ام.
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل تمیزی اتاق و لوازم
نقاط ضعف:
صدای آزاردهنده مسافرکش ها نداشتن سرویس فرنگی در اتاق
نقاط قوت:
امکانات هتل نسبت به قیمت کاملا مناسب بود و برخورد کارکنان هتل خیلی دوستانه و خوب بود
نقاط ضعف:
نداشتن کتری برقی در اتاقها
نقاط قوت:
پرسنل بسیار محترم هستند .
نقاط ضعف:
فاصله اتاق ها بسیار به هم نزددیک است ، به طوری که صدای مهمانان اتاق کناری شنیده می شود ، اتاق ها مشرف به خیابان اصلی است . و سر و صدا بسیار زیاد است .
نقاط قوت:
هتل تميزي بود و دسترسي خوبي داشت
نقاط ضعف:
پاركينگ در واقع پياده روي جلوي هتله. راهنمايي مناسبي براي دسترسي به محل پارك مناسب وجود نداشت و براي پارك دچار دردسر شديم. موقع تسويه مسوول رسپشن گفت: حوله لازم داريد؟؟ ما گفتيم چطور؟ گفت اخه يه حوله ي صورت در اتاق كمه!! بهتره در بدو ورود وسايل اتاق رو تحويل بدن ك در موقع خروج مسافر رو بابت چيزهاي بي ارزش كه معلوم نبود از ابتدا تو اتاق بوده، معطل و معذب نكنن!!! اينطور رفتارها بسيار زشته اون هم در مقابل مسافريني مثل ما كه حتي تعهد ب مرتب كردن نسبي اتاق و تحويلش دارن
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
اینترنت ضعیف
نقاط قوت:
تمیز بودن اتاق و سرویس بهداشتیبرخورد بسیار خوب کارکنانصبحانه ی خوبدسترسی خیلی خوب به مناطق دیدنی
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
اتاق بسیار تمیز و مرتب بود. برخورد کارکنان مودبانه و دوستانه بود. صبحانه بسیار عالی سرو شد. از نظر دسترسی به مکان‌های دیدنی در موقعیت خوبی قرار دارد.
نقاط ضعف:
ایستگاه تاکسی دقیقا زیر پنجره‌ی اتاق ما بود و سروصدای راننده‌ها بسیار آزاردهنده بود. البته این ربطی به مسولیت هتل ندارد.
نقاط قوت:
بسيار عالي از هر لحاظ مخصوصا برخورد محترمانه و خوب كارمندان هتل تميزي هتل اتاق ها
نقاط ضعف:
صداي مسافركش ها خيلي مي امد حيف كاش تذكر داده بشه به مسافركش هاي محترم كه تغيير مكان بدن اين هتل واقعا عالي هست
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل مینو قزوین

مهمانان هتل مینو قزوین در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل مینو قزوین از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل مینو قزوین بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل مینو قزوین رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل مینو قزوین را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.