هتل مرمر قزوین

قزوین، میدان ولیعصر، بلوار آیت الله خامنه ای
2.6
امتیاز کاربران
34
نظرات کاربران

معرفی هتل مرمر قزوین

هتل سه ستاره مرمر قزوین با تلفیقی از معماری سنتی و مدرن در شهری با تاریخی کهن و چندین هزار ساله در سال ۱۳۷۳ افتتاح و جهت بهبود و ارتقاء سطح کیفی خدمات در سال ۱۳۹۵ مورد بازسازی قرار گرفت. ساختمان هتل در ۷ طبقه بنا و دارای ۴۸ باب واحد اقامتی با امکانات رفاهی مناسب می‌باشد. هتل مرمر با محیطی آرام و دلنشین قصد دارد تا بهترین خاطره از اقامت را به میهمانان ارجمند هدیه دهد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل مرمر قزوین

ظرفیت 1 نفر

اتاق دوتخته برای یک نفر
اقامت 24
1,088,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
1,088,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 مهر
پنج‌شنبه
1,088,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,088,000 تومان
15 مهر
شنبه
1,088,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
1,088,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
1,088,000 تومان
18 مهر
سه‌شنبه
1,088,000 تومان
19 مهر
چهارشنبه
1,088,000 تومان
20 مهر
پنج‌شنبه
1,088,000 تومان
21 مهر
جمعه
1,088,000 تومان
دو تخته برای یک نفر
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 مهر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 مهر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 مهر
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 مهر
شنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 2 نفر

دو تخته توئین
ای‌گردش
1,550,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
1,550,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,550,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
1,550,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,550,000 تومان
15 مهر
شنبه
1,550,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
1,550,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
1,550,000 تومان
18 مهر
سه‌شنبه
1,550,000 تومان
19 مهر
چهارشنبه
1,550,000 تومان
20 مهر
پنج‌شنبه
1,550,000 تومان
21 مهر
جمعه
1,550,000 تومان
دوتخته دبل
ای‌گردش
1,550,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
1,550,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,550,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
1,550,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,550,000 تومان
15 مهر
شنبه
1,550,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
1,550,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
1,550,000 تومان
18 مهر
سه‌شنبه
1,550,000 تومان
19 مهر
چهارشنبه
1,550,000 تومان
20 مهر
پنج‌شنبه
1,550,000 تومان
21 مهر
جمعه
1,550,000 تومان
اتاق دو تخته
اقامت 24
1,550,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
1,550,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 مهر
پنج‌شنبه
1,550,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,550,000 تومان
15 مهر
شنبه
1,550,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
1,550,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
1,550,000 تومان
18 مهر
سه‌شنبه
1,550,000 تومان
19 مهر
چهارشنبه
1,550,000 تومان
20 مهر
پنج‌شنبه
1,550,000 تومان
21 مهر
جمعه
1,550,000 تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
1,550,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
1,550,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,550,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
1,550,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,550,000 تومان
15 مهر
شنبه
1,550,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 مهر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
18 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 مهر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
20 مهر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
21 مهر
جمعه
تکمیل ظرفیت
سوئیت دو نفره
ای‌گردش
2,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
2,200,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
2,200,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
2,200,000 تومان
14 مهر
جمعه
2,200,000 تومان
15 مهر
شنبه
2,200,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
2,200,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
2,200,000 تومان
18 مهر
سه‌شنبه
2,200,000 تومان
19 مهر
چهارشنبه
2,200,000 تومان
20 مهر
پنج‌شنبه
2,200,000 تومان
21 مهر
جمعه
2,200,000 تومان
سوئیت دو نفره
اقامت 24
2,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
2,200,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 مهر
پنج‌شنبه
2,200,000 تومان
14 مهر
جمعه
2,200,000 تومان
15 مهر
شنبه
2,200,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
2,200,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
2,200,000 تومان
18 مهر
سه‌شنبه
2,200,000 تومان
19 مهر
چهارشنبه
2,200,000 تومان
20 مهر
پنج‌شنبه
2,200,000 تومان
21 مهر
جمعه
2,200,000 تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 مهر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 مهر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 مهر
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 مهر
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 مهر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 مهر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
18 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 مهر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
20 مهر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
21 مهر
جمعه
تکمیل ظرفیت
سوئیت دو تخته ماه عسل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 مهر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 مهر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 مهر
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 مهر
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 مهر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 مهر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
18 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 مهر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
20 مهر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
21 مهر
جمعه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
ای‌گردش
1,950,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
1,950,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,950,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
1,950,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,950,000 تومان
15 مهر
شنبه
1,950,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
1,950,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
1,950,000 تومان
18 مهر
سه‌شنبه
1,950,000 تومان
19 مهر
چهارشنبه
1,950,000 تومان
20 مهر
پنج‌شنبه
1,950,000 تومان
21 مهر
جمعه
1,950,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
1,950,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
1,950,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 مهر
پنج‌شنبه
1,950,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,950,000 تومان
15 مهر
شنبه
1,950,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
1,950,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
1,950,000 تومان
18 مهر
سه‌شنبه
1,950,000 تومان
19 مهر
چهارشنبه
1,950,000 تومان
20 مهر
پنج‌شنبه
1,950,000 تومان
21 مهر
جمعه
1,950,000 تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
1,950,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
1,950,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,950,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
1,950,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,950,000 تومان
15 مهر
شنبه
1,950,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 مهر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
18 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 مهر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
20 مهر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
21 مهر
جمعه
تکمیل ظرفیت
سوئیت سه نفره
ای‌گردش
2,900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
2,900,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
2,900,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
2,900,000 تومان
14 مهر
جمعه
2,900,000 تومان
15 مهر
شنبه
2,900,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
2,900,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
2,900,000 تومان
18 مهر
سه‌شنبه
2,900,000 تومان
19 مهر
چهارشنبه
2,900,000 تومان
20 مهر
پنج‌شنبه
2,900,000 تومان
21 مهر
جمعه
2,900,000 تومان
سوئیت یک خوابه سه نفره
اقامت 24
2,900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
2,900,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 مهر
پنج‌شنبه
2,900,000 تومان
14 مهر
جمعه
2,900,000 تومان
15 مهر
شنبه
2,900,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
2,900,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
2,900,000 تومان
18 مهر
سه‌شنبه
2,900,000 تومان
19 مهر
چهارشنبه
2,900,000 تومان
20 مهر
پنج‌شنبه
2,900,000 تومان
21 مهر
جمعه
2,900,000 تومان
سوئیت یک خوابه سه تخته رویال
اسنپ تریپ
2,975,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
2,975,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
2,975,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
2,975,000 تومان
14 مهر
جمعه
2,975,000 تومان
15 مهر
شنبه
2,975,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 مهر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
18 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 مهر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
20 مهر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
21 مهر
جمعه
تکمیل ظرفیت

امکانات اتاق های هتل مرمر قزوین

تلویزیون
یخچال
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اتاق چمدان
روزنامه
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
سرویس فرنگی
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خدمات تهيه بليط
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
ماهواره
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
تالار پذیرایی
کافی‌شاپ
دراور
کمد لباس
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
گشت غیررایگان
فضای سبز
سالن ورزشی
اباژور
تلفن
میز تحریر
رمپ
اینترنت رایگان و محدود در لابی
پله اضطراری
رستوران ایرانی
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
سیستم سرمایش
كافی شاپ
تلويزيون LED در لابی
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
رستوران بام
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
صبحانه در اتاق
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
اجاره ماشين
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
سالن تشريفات
گشت نیم روزی
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
رستوران بوفه
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
رادیو
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
اتاق برای سيگاری ها
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
Business Center
صندوق امانات
لابی
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
خدمات اینترنتی
نمای خیابان
تلويزيون LED در لابی
نورگیر
كافی شاپ
سالن تشريفات
سالن كنفرانس
پذيرش 24 ساعته
مسلط به زبان ترکی
خدمات راهنمای تور
خدمات عروس
اجاره ماشين
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
کف پوش موکت
شام در اتاق
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل مرمر قزوین روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل مرمر قزوین

(34 نظر)
در حد و اندازه هتل ۴ ستاره اصلاً نیست
برخورد پرسنل هتل به خصوص قسمت پذیرش ضعیف. شب صدا از داکت ها میومد وما تاصبح نخوابیدیم پارکینگ نداشت وگفتند جلو در پارک کنید بیشتر شبیه مسافرخونست تا هتل
با سلام. هتل مرمر در موقعیت مکانی مناسبی برای مسافرانی که قصد استراحت بین راه را دارند مناسب است و اطراف هتل پر از رستوران است. خانواده ما با اینکه حدود ساعت ۴ یعنی ۲ ساعت پس از زمان تحویل اتاق، به هتل رسیدیم نزدیک ۱۰ دقیقه طول کشید تا اتاق آماده بشه. صبحانه ی هتل هم در حد هتل ۳ ستاره بود نه ۴ ستاره. به طور مثال فقط ۱ مدل نان روی میز بود و فقط ۱ مدل شربت سرو میشد و صبحانه گرم هم تنوع کمی داشت. ولی پرسنل هتل رفتار مودبانه ای داشتند.
نقاط قوت:
عالی بود خصوصا رسپشن هتل سرکار خانم جمشیدی بسیار خوش خلق بودن و نهایت همکاری را با ما نمودند
نقاط ضعف:
عالی بود خصوصا رسپشن هتل سرکار خانم جمشیدی بسیار خوش خلق بودن و نهایت همکاری را با ما نمودند
باز هم همین هتل را انتخاب میکنم
نقاط قوت:
هیچ مورد
نقاط ضعف:
هیچ مورد
بنده حدود بیست سال قبل به این هتل امدم از همه نظر هتل خوبی بود ولی بعد از بیست سال به یک مهمانپدیر تبدیل شده بود
نقاط قوت:
رفتار خوب کارکنان
نقاط ضعف:
رفتار خوب کارکنان
در هتل غذا نخوردیم. کیفیت غذا در مورد صبحانه است.
كاركنان غيرحرفه اي و ضعيف و سرويس و صبحانه و ..ضعيف و داخل اتاقها معمولي
لابی هتل شبیه مسافرخونه ها بود، اصلا شبیه هتل نبود چه برسه به ۳ ستاره! رستوران قدیمی و کثیف، ظرف ها کثیف، صبحانه ضعیف! ما تخت دبل رزرو کردیم، بهمون تویین دادن و گفتن تختها رو بچسبونین میشه دبل! رفتار کارکنان هتل اصلا خوب نبود!
هتل به لحاظ موقعیت مکانی خیلی خوب ، تمیزی خیلی خوب ، صبحانه نسبتاً خوب ولی تنوع کم ، برخودر کارکنان بسیار خوب ، سیستم پذیرایی رستوران غیر هتلی ولی خوب (قیمه نثار عالی )، پارکینک متوسط ، فشار آب عالی
تهویه به کل خرابه و اکثر اتاق ها در فصل سرما مثل سونا میمونن...ظاهرا هزینه ای برای تعمیرات و نگهداری ساختمان نمیشه ... لوکیشن و دسترسی خیلی خوبه
با وجود اینکه ما ۴ ساعت هم دیرتر رسیدیم اتاقمون آماده نبود و نزدیک به ۴۰ دقیقه در لابی منتظر موندیم. صبحانه بسیار ضعیف بود. یکبار هم پرسنل چون خبر نداشتند که در اتاق مهمان هست یک دفعه در رو باز کردند و وارد شدند!!!! اما برخورد رسپشن خوب و محترمانه بود. اتاقها راحت بودند و سیستم حرارتی اتاق هم خوب بود.
خوب بود
هتل از لحاظ تمیزی و سکوت و ارامش خیلی خوب بود ولی صبحانه ضعیف بود
هتل آرام و تمیز و خوب با در نظر گرفتن قیمت اتاق
مکان هتل در شهر خیلی خوب نیست و رفت و آمد به آن از حمل و نقل عمومی فاصله زیادی دارد. اقامت در این جا مزایای خودش را دارد و لذت بردن از آن بستگی به سلیقه شما دارد. رستوران هتل کیفیت قابل قبولی دارد. قیمت مراکز اقامتی به نسبت ريال و با توجه به کیفیت خدمات، در کل کمی گران است. هتل دارای پارکینگ است.
اتاقهای بهتر از نمای اولیه و انتظار شما در اولین برداشت پرسنل خوب و مودب غذای خوب
مدیریت یا در محل کار نبود و یا پاسخگو نبود زحمات خانه داری قابل تقدیر بود موقعیت هتل خوب بود
رفتار کارکنان عالی. موقعیت هتل عالی. بهداشت عالی. قیمت عالی. ساختمان نو و زیبا و تمیز.محیط داخلی آرام. سرمایش عالی. سیستم تهویه هوا مطبوع است. یعنی اینکه همیشه بخشی از هوای برگشتی را از سیستم خارج و هوای تازه به سیستم تزریق میکند.
خوب و تمییز بود ولی روزی که ما رفتیم کلر خراب بود،
علی رغم 4 ستاره ادعا شده، بنظرم هتل 2 یا حداکثر 3 ستاره می توانست باشد. صبحانه مطلوب نبود. پارکینگ هتل وضعیت نامناسبی داشت. برخورد کارکنان هتل در برخی موارد خوب نبود.
هتل مرمر بسیار تمیز و دلپذیر بود. کارکنان هتل همگی مهربان و خوب بودند.
نسبت به اینکه هتل 4 ستاره بود اصلا امکانات و سرویس دهی یک هتل 4 ستاره را نداشت و از لحاظ صبحانه ضعیف بود همچنین ملحفه و رو بالشی های قدیمی داشت
آشغال ترین هتلی که تو عمرم رفتم! 2 ساعت بیشتر نتونستیم تحملش کنیم. اتاق گرم بود و پنجره هم ندشت! با شبی حدود 300 هزار توتال ویست او مانی و تایم بود!!
خیلی جای خوبیه برخی هتلها، شپش و مگس و پشه، حرف اول رو میزنن در اتاقها اما اینجا بهداشت در اولویته قیمت هم نسبت به جاهای دیگه بهتر رفتار پرسنل هم خوبه مدیر گلی داره دکوراسیون محیط هم خوبه موقعیت هم در جای خوبیه خیلی جای خوبیه راهت افتاد یه سر بیا خیلی جای با صفاییست درود به شرف مدیرش
هتل با اتاق های شیک و موقعیت مکانی عالی بدون ترافیک و صر و صدا
کارکنانی مهربان و خوش برخورد، هتلی خوب با کیفیت صبحانه پائین
نسبت به دفعات قبل تغییر مثبت چشمگیری داشت.
هتل نسبت به انتظارم خوب بود صبحانه ضعيف بود كاركنان خوب بودند پاركينگ پرت بود موقعيت مكانى هتل خوب بود
هتل در حد دو ستاره بود . صبحانه بسیار بد بود . نورگیری و پنجره ها بسیار بد . تنها حسن هتل تمیز بودن آن است
اصلا تجربه خاطره انگیزی نبود. هتل بهروزی کمی ازش بهتره
سلام من اتاق کنفرانس این هتل رو در این سایت رزرو کردم امکانات عالی
من به دلیل شرایط کاریم هتل های زیادی را در ایران رفته ام . هتل مرمر قزوین یکی از عجیب ترین هتل های ایران بود که چندین تجربه جالب و منحصر به فرد داشتم : اتاق : من سال 94 در سردترین روزهای زمستان در زمان نمایشگاه خودرو قزوین در هتل مرمر اقامت داشتم که وسیله گرمایشی اتاقمون یک سره شد و اتاق تبدیل به سونا خشک شد ، بعد از باز کردن درب پنجره اتاق ، من واقعا نفهمیدن این پنجره به کجا باز می شد...
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل مرمر قزوین

مهمانان هتل مرمر قزوین در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل مرمر قزوین از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل مرمر قزوین بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل مرمر قزوین رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل مرمر قزوین را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.