هتل مرمر قزوین

قزوین، میدان ولیعصر، بلوار آیت الله خامنه ای
2.6
امتیاز کاربران
52
نظرات کاربران

معرفی هتل مرمر قزوین

هتل سه ستاره مرمر قزوین با تلفیقی از معماری سنتی و مدرن در شهری با تاریخی کهن و چندین هزار ساله در سال ۱۳۷۳ افتتاح و جهت بهبود و ارتقاء سطح کیفی خدمات در سال ۱۳۹۵ مورد بازسازی قرار گرفت. ساختمان هتل در ۷ طبقه بنا و دارای ۴۸ باب واحد اقامتی با امکانات رفاهی مناسب می‌باشد. هتل مرمر با محیطی آرام و دلنشین قصد دارد تا بهترین خاطره از اقامت را به میهمانان ارجمند هدیه دهد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل مرمر قزوین

مرمر-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 اردیبهشت
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 اردیبهشت
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 اردیبهشت
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 اردیبهشت
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
مرمر-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
ای‌گردش
445,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
445,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
445,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
445,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
445,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
445,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
445,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
445,000
تومان
1 خرداد
شنبه
445,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
445,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
445,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
445,000
تومان
علاءالدین
446,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
446,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
446,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
446,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
446,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
446,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
446,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
446,000
تومان
1 خرداد
شنبه
446,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
446,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
446,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
446,000
تومان
اقامت 24
446,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
446,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
446,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
446,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
446,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
446,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
446,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
446,000
تومان
1 خرداد
شنبه
446,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
446,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
446,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
446,000
تومان
هتل یار
446,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
446,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
446,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
446,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
446,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
446,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
446,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
446,000
تومان
1 خرداد
شنبه
553,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
553,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
553,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
553,000
تومان
مرمر-سوئیت دونفره
سوئیت دونفره
ای‌گردش
714,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
714,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
714,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
714,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
714,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
714,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
714,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
714,000
تومان
1 خرداد
شنبه
714,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
714,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
714,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
714,000
تومان
هتل یار
715,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
715,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
715,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
715,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
715,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
715,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
715,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
715,000
تومان
1 خرداد
شنبه
818,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
818,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
818,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
818,000
تومان
علاءالدین
715,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
715,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
715,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
715,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
715,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
715,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
715,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
715,000
تومان
1 خرداد
شنبه
715,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
715,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
715,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
715,000
تومان
اقامت 24
715,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
715,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
715,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
715,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
715,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
715,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
715,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
715,000
تومان
1 خرداد
شنبه
715,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
715,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
715,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
715,000
تومان
مرمر-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
ای‌گردش
445,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
445,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
445,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
445,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
445,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
445,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
445,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
445,000
تومان
1 خرداد
شنبه
445,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
445,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
445,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
445,000
تومان
مرمر-سوئیت یکخوابه سه نفره
سوئیت یکخوابه سه نفره
ای‌گردش
821,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
821,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
821,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
821,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
821,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
821,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
821,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
821,000
تومان
1 خرداد
شنبه
821,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
821,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
821,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
821,000
تومان
هتل یار
825,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
825,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
825,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
825,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
825,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
825,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
825,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
825,000
تومان
1 خرداد
شنبه
963,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
963,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
963,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
963,000
تومان
اقامت 24
825,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
825,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
825,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
825,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
825,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
825,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
825,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
825,000
تومان
1 خرداد
شنبه
825,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
825,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
825,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
825,000
تومان
علاءالدین
835,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
835,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
835,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
835,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
835,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
835,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
835,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
835,000
تومان
1 خرداد
شنبه
835,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
835,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
835,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
835,000
تومان
مرمر-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
هتل یار
605,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
605,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
605,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
605,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
605,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
605,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
605,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
605,000
تومان
1 خرداد
شنبه
728,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
728,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
728,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
728,000
تومان
ای‌گردش
609,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
609,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
609,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
609,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
609,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
609,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
609,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
609,000
تومان
1 خرداد
شنبه
609,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
609,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
609,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
609,000
تومان
اقامت 24
610,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
610,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
610,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
610,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
610,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
610,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
610,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
610,000
تومان
1 خرداد
شنبه
610,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
610,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
610,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
610,000
تومان
علاءالدین
620,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
620,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
620,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
620,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
620,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
620,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
620,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
620,000
تومان
1 خرداد
شنبه
620,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
620,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
620,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
620,000
تومان

امکانات اتاق های هتل مرمر قزوین

سالن کنفرانس
گشت نیم روزی
جكوزی
اجاره ماشين
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
سالن تشريفات
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
چايخانه سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
رستوران بوفه
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
رادیو
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
سالن همايش
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
اینترنت بی سیم
لباسشویی
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
تبديل ارز
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
صبحانه در اتاق
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
رستوران در هتل
تلویزیون lcd
زنگ هشدار
کارت هوشمند درب اتاق
خدمات راهنمای تور
خدمات عروس
اجاره ماشين
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
دمپایی حمام
پذيرش 24 ساعته
کف پوش موکت
شام در اتاق
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
مسلط به زبان ترکی
سالن كنفرانس
پنجره
مبل
کپسول آتش‌نشانی در لابی
اتاق برای سيگاری ها
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
Business Center
صندوق امانات
لابی
رستوران
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
تلويزيون در لابی
ميز
سالن تشريفات
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
خدمات اینترنتی
نمای خیابان
تلويزيون LED در لابی
نورگیر
كافی شاپ
ترانسفر رفت با هزینه
پرینتر
آسانسور
تاکسی سرویس
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
استخر
تلویزیون
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
تالار پذیرایی
یخچال
دستگاه خودپرداز
کافی‌شاپ
سرویس فرنگی
اتاق چمدان
روزنامه
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
پاركينگ
خشکشویی (لاندری)
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
آژانس مسافرتی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
دراور
تلفن در لابی
مینی بار رایگان
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار
کافی شاپ
وسایل بدنسازی
سیستم سرمایش
كافی شاپ
تلويزيون LED در لابی
نهار در اتاق
فكس
تلفن در اتاق
اینترنت
کمد لباس
تلفن
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
گشت غیررایگان
فضای سبز
سالن ورزشی
اباژور
میز تحریر
مرکز خرید
رمپ
اینترنت رایگان و محدود در لابی
پله اضطراری
رستوران ایرانی
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
حمام

آدرس هتل مرمر قزوین روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل مرمر قزوین

(52 نظر)
نقاط قوت:
هتل اتاقهای تمیزی دارد ولی امکان پذیرایی در حد هتل چهار ستاره ندارد.
نقاط ضعف:
هتل اتاقهای تمیزی دارد ولی امکان پذیرایی در حد هتل چهار ستاره ندارد.
نقاط قوت:
برخورد مناسب پرسنل امکانات در حد هتل ۳ ستاره دسترسی به مناطق مختلف
نقاط ضعف:
درب اتاق با کارت باز نمیشد و اشکال داشت � پرسنل محترم البته بدون هیچ تأخیری بلافاصله باز می‌کردند
نقاط قوت:
موقیت در ورودی شهر
نقاط ضعف:
موقیت در ورودی شهر
نقاط قوت:
رفتار پرسنل عالیه
نقاط ضعف:
رفتار پرسنل عالیه
نقاط قوت:
هتل خوبی بود
نقاط ضعف:
نداشت
خوب بود
هتل خیلی عالی و شیک . محیطی آرام و دلنشین
نقاط قوت:
اقامت خوبی بود
نقاط ضعف:
نقطه ضعفی نداشت
هتل از لحاظ تمیزی و سکوت و ارامش خیلی خوب بود ولی صبحانه ضعیف بود
نقاط قوت:
همه چی عالی بود
نقاط ضعف:
نداشت
هتل آرام و تمیز و خوب با در نظر گرفتن قیمت اتاق
مکان هتل در شهر خیلی خوب نیست و رفت و آمد به آن از حمل و نقل عمومی فاصله زیادی دارد. اقامت در این جا مزایای خودش را دارد و لذت بردن از آن بستگی به سلیقه شما دارد. رستوران هتل کیفیت قابل قبولی دارد. قیمت مراکز اقامتی به نسبت ريال و با توجه به کیفیت خدمات، در کل کمی گران است. هتل دارای پارکینگ است.
اتاقهای بهتر از نمای اولیه و انتظار شما در اولین برداشت پرسنل خوب و مودب غذای خوب
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
مورد خاصی ندیدم
مدیریت یا در محل کار نبود و یا پاسخگو نبود زحمات خانه داری قابل تقدیر بود موقعیت هتل خوب بود
رفتار کارکنان عالی. موقعیت هتل عالی. بهداشت عالی. قیمت عالی. ساختمان نو و زیبا و تمیز.محیط داخلی آرام. سرمایش عالی. سیستم تهویه هوا مطبوع است. یعنی اینکه همیشه بخشی از هوای برگشتی را از سیستم خارج و هوای تازه به سیستم تزریق میکند.
خوب و تمییز بود ولی روزی که ما رفتیم کلر خراب بود،
علی رغم 4 ستاره ادعا شده، بنظرم هتل 2 یا حداکثر 3 ستاره می توانست باشد. صبحانه مطلوب نبود. پارکینگ هتل وضعیت نامناسبی داشت. برخورد کارکنان هتل در برخی موارد خوب نبود.
هتل مرمر بسیار تمیز و دلپذیر بود. کارکنان هتل همگی مهربان و خوب بودند.
با سلام من اینجارو برای 1 هفته رزرو کردم. البته چون به اسنپ اعتماد داشتم و تعداد ستاره های این هتل. اما متاسفانه از لحظه ی ورود همه ی مشکلات شروع شد. برخورد پرسنل خوب نبود. سیستم تهویه مشکل داشت. بعد از اعتراض و چندین مرتبه رفت و برگشت و تلفن اتاقم عوض و تو هتل 4 ستاره برای خنک شدن پنجره باز پیشنهاد کردن و در نهایت برام پنکه اوردن. صبحانه هم که از 8 به بعد شارژ نمیکنن و میگن (چون طول میکشه) در کل مسافرخونه بهتر از اینجاس.
نسبت به اینکه هتل 4 ستاره بود اصلا امکانات و سرویس دهی یک هتل 4 ستاره را نداشت و از لحاظ صبحانه ضعیف بود همچنین ملحفه و رو بالشی های قدیمی داشت
آشغال ترین هتلی که تو عمرم رفتم! 2 ساعت بیشتر نتونستیم تحملش کنیم. اتاق گرم بود و پنجره هم ندشت! با شبی حدود 300 هزار توتال ویست او مانی و تایم بود!!
نقاط قوت:
برخورد مناسب کارکنان
نقاط ضعف:
سیستم خنک کننده در گرمای اخر تیرماه خراب بود ولی به مشتری اعلام نشده بود صبحانه بسیار ضعیف بود کلا هتلی در حد یک ستاره است
نقاط قوت:
در کل هتل خوبی بود راضی بودیم
نقاط ضعف:
نکات خیلی جزیی بود مثل اینکه خمیر دندان و مسواک نداشت
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
اتاق خیلی گرم بود برای صرف صبحانه بعد از تموم شدن مواد غذایی دست زده شده دوباره بر میگردوندن سرجاش
نقاط قوت:
هتل خوب بود نظافت اتاق بزرگی اتاق عالی بود
نقاط ضعف:
اتاق تهویه نداشت سرمایشی اتاق اصلا خوب نبود خیلی گرم بود تخت دبل نبود ، پارکینگ نداشت
خیلی جای خوبیه برخی هتلها، شپش و مگس و پشه، حرف اول رو میزنن در اتاقها اما اینجا بهداشت در اولویته قیمت هم نسبت به جاهای دیگه بهتر رفتار پرسنل هم خوبه مدیر گلی داره دکوراسیون محیط هم خوبه موقعیت هم در جای خوبیه خیلی جای خوبیه راهت افتاد یه سر بیا خیلی جای با صفاییست درود به شرف مدیرش
هتل با اتاق های شیک و موقعیت مکانی عالی بدون ترافیک و صر و صدابرورد پرسنل مناسب نبود
کارکنانی مهربان و خوش برخورد، هتلی خوب با کیفیت صبحانه پائین
نسبت به دفعات قبل تغییر مثبت چشمگیری داشت.
هتل نسبت به انتظارم خوب بود صبحانه ضعيف بود كاركنان خوب بودند پاركينگ پرت بود موقعيت مكانى هتل خوب بود
ما یک شب اقامت داشتیم. واقعا در حد 4 ستاره بود. برخورد خوبی هم دیدیم. تمیز و شیک بود اغلب جاهای هتل. راهروها و رستوران و ... تمیز بودند. بهمه توصیه میکنم اینجا رو. فشار آب در حمام عالی بود. حمام دارای کابین بود. و امکانات اتاق از قبیل حوله و ملافه و بالش و سشوار و .... خوب و سالم و تمیز بود. ضمنا در منطقه خوبی از شهر قزوین واقع شده که نزدیک به میدان ولیعصرو میدان بزرگ مینودر هست. لابی اش شیک و دارای آبنما و کافی شاپه. فقط اغلب ماشینها جلوی هتل پارک میشه که اونهم تحت نظر نگهبان و دوربین هست.
در مجموع قابل قبول بود.
همه چیز خوب بود به جز دو مورد مهم : ۱- صدایی که داخل اتاقها از راهرو و اتاقهای دیگر شنیده می شد و عایق صوتی لازم وجود نداشت ۲- پارکینگ مناسب که ما دو شب عملا در کنار خیابان پارک کردیم
هتل بدی نبود و من برای سفر کاری رفته بودم.
نقاط قوت:
فكر ميكنم در حال حاضر بهترين هتل قزوين هست
نقاط ضعف:
آسانسور هتل خراب بود و هتل چهار طبقه داشت☹️
خوب
نقاط قوت:
طرح زیبایی داشت
نقاط ضعف:
صبحانه کیفیت پایینی داشت
هتل خوبی بود و راضی بودم
نقاط قوت:
برخورد پرسنل و پذیرش بسیار خوب ... و هتل بسیار شیک و خوش نقشه بود ... اتاق ها و لابی فرش شده و نمای زیبا داشت ... پارکینگ کافی و مناسب ... و در کل فضای آرام و راحتی داشت ...
نقاط ضعف:
به عنوان هتل ۳ ستاره شارژ یخچال و لوازم بهداشتی کامل مثل مسواک ... و ... نگذاشته بودن ... ملحفه تخت تمیز نشده بود ... لوازمی که اتاق مثل پیش دستی و جا سیگاری لازم هست نبود ....
برخورد بسیار خوب و گرم پرسنل و کارکنان هتل ، اطاق و امکانات آسایشی و رفاهی بسیار عالی اما از نظر پذیرایی صبحانه بسیار ضعیف کم و غیرقابل. قبول است و نیز علیرغم اینکه عنوان شده بود پارکینگ اختصاصی هتل در عمل مجبور به پارک وسیله نقلیه خود در خیابان شدم .
سیستم تهویه هتل مشکل داشت جالبه همه نوشتن ولی اصلا هیچ سرد نمیکرد این واقعا نکته منفی هست و اینکه اتاق خیلی قدیمی بود ولی برخورد کارکنان واقعا عالی و درجه یک بود
هتل درکل خوب بود فقط بسیار گران بود
نقاط قوت:
دسترسی مناسب دکور و فضای مناسب لابی
نقاط ضعف:
مدیریت ضعیف مشکل گرمایشی
افتضاح. سر و صدا زیاد. صبحانه بد. بیشتر شبیه مسافر خونه اس. عدم وجود پارکینگ. رفتار غیر حرفه ای. نظر بنده برای اینه که زدید 4 ستاره.
هتل در حد دو ستاره بود . صبحانه بسیار بد بود . نورگیری و پنجره ها بسیار بد . تنها حسن هتل تمیز بودن آن است
هتل بسیار فاخر و مرتبی بود. از کارکنان و مدیریت هتل نهایت تشکر را دارم
طراحی داخلی هتل و اتاق بسیار خوب بود، و کیفیت تخت، مبل و سایر وسایل خیلی خوب بود، اما برخورد پرسنل اصلا جالب نیست در واقع اصلا استقبال مناسب و راهنمایی درست صورت نمیگیزد، و اصلا کسی توجهی به حضور مهمان ندارد، در اتاق حتی یه راهنما برای شماره تلفن های مورد نیاز وجود نداشت، ساعت باطری نداشت، در سرویس مسواک، خمیردندان، مایع دستشویی وجود نداشت، و حوله های لازم برای حمام، در یخچال هیچ امکاناتی جز اب معدنی نبود
اتاق فوق العاده گرم بود که بعد از پیگیری اتاقمان را عوض کردند که توفیقی نداشت. مجبور به باز شدن پنجره شدیم که انگار پشت پنجره موتورخانه بود و صدا می آمد. پتوها پک شده نبود در نتیجه شب رو با انداختن کاپشن رو خودمون گذروندیم. ناهارخوری فوق العاده کثیف و در آخر مهر برای فاکتور دست صاحب هتل بود که حضور نداشتند. در کل بنده از نمره 1 تا 10 به این هتل نمره 2 میدم.
اصلا تجربه خاطره انگیزی نبود. هتل بهروزی کمی ازش بهتره
سلام من اتاق کنفرانس این هتل رو در این سایت رزرو کردم امکانات عالی
هتل در حد معمولی
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل مرمر قزوین

مهمانان هتل مرمر قزوین در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل مرمر قزوین از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل مرمر قزوین بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل مرمر قزوین رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل مرمر قزوین را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.