هتل سنتی عماد نظام فردوس

فردوس، حاشیه ی بلوار امام رضا(ع)
5
امتیاز کاربران
37
نظرات کاربران

معرفی هتل سنتی عماد نظام فردوس

هتل سنتی عماد نظام فردوس تنها هتل سنتی شرق کشور می‌باشد که در فاصله ۲۰ کیلومتری از آبگرم فردوس واقع شده است، رستوران هتل عماد نظام یکی از بهترین و آرام ترین مکان‌ها برای صرف غذا در شهر فردوس می‌باشد، محیط داخلی این رستوران بسیار جالب و نوستالژیک بوده که با یک سقف منحنی پوشیده شده و فضای مرتفع و دلبازی دارد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل سنتی عماد نظام فردوس

ظرفیت 1 نفر

یک تخته
اسنپ تریپ
250,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
250,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
250,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
250,000
تومان
21 مرداد
جمعه
250,000
تومان
22 مرداد
شنبه
250,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
250,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
250,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
250,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
250,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
250,000
تومان
28 مرداد
جمعه
250,000
تومان
یک تخته
هتل یار
250,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
250,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
250,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
250,000
تومان
21 مرداد
جمعه
250,000
تومان
22 مرداد
شنبه
250,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
250,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
250,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
250,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
250,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
250,000
تومان
28 مرداد
جمعه
250,000
تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
250,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
250,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
250,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
250,000
تومان
21 مرداد
جمعه
250,000
تومان
22 مرداد
شنبه
250,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
250,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
250,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
250,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
250,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
250,000
تومان
28 مرداد
جمعه
250,000
تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
420,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
420,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
420,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
420,000
تومان
21 مرداد
جمعه
420,000
تومان
22 مرداد
شنبه
420,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
420,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
420,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
420,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
420,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
420,000
تومان
28 مرداد
جمعه
420,000
تومان
دو تخته - تویین
هتل یار
420,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
420,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
420,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
420,000
تومان
21 مرداد
جمعه
420,000
تومان
22 مرداد
شنبه
420,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
420,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
420,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
420,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
420,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
420,000
تومان
28 مرداد
جمعه
420,000
تومان
کلبه چوبی برای دو نفر (تشک)
ایران هتل آنلاین
420,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
420,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
420,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
420,000
تومان
21 مرداد
جمعه
420,000
تومان
22 مرداد
شنبه
420,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
420,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
420,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
420,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
420,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
420,000
تومان
28 مرداد
جمعه
420,000
تومان
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
420,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
420,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
420,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
420,000
تومان
21 مرداد
جمعه
420,000
تومان
22 مرداد
شنبه
420,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
420,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
420,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
420,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
420,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
420,000
تومان
28 مرداد
جمعه
420,000
تومان
اتاق دو تخته
ایران هتل آنلاین
420,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
420,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
420,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
420,000
تومان
21 مرداد
جمعه
420,000
تومان
22 مرداد
شنبه
420,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
420,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
420,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
420,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
420,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
420,000
تومان
28 مرداد
جمعه
420,000
تومان
کپر برای دو نفر (فاقد تخت)
ایران هتل آنلاین
420,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
420,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
420,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
420,000
تومان
21 مرداد
جمعه
420,000
تومان
22 مرداد
شنبه
420,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
420,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
420,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
420,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
420,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
420,000
تومان
28 مرداد
جمعه
420,000
تومان
دو تخته - دبل
هتل یار
420,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
420,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
420,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
420,000
تومان
21 مرداد
جمعه
420,000
تومان
22 مرداد
شنبه
420,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
420,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
420,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
420,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
420,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
420,000
تومان
28 مرداد
جمعه
420,000
تومان
کلبه کپری دو نفره کف خواب
اقامت 24
486,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
486,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
486,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
486,000
تومان
21 مرداد
جمعه
486,000
تومان
22 مرداد
شنبه
486,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
486,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
486,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
486,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
486,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
486,000
تومان
28 مرداد
جمعه
486,000
تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
490,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
490,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
490,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
490,000
تومان
21 مرداد
جمعه
490,000
تومان
22 مرداد
شنبه
490,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
490,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
490,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
490,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
490,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
490,000
تومان
28 مرداد
جمعه
490,000
تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
490,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
490,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
490,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
490,000
تومان
21 مرداد
جمعه
490,000
تومان
22 مرداد
شنبه
490,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
490,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
490,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
490,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
490,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
490,000
تومان
28 مرداد
جمعه
490,000
تومان
کلبه چوبی دو نفره کف خواب
اقامت 24
550,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
550,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
550,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
550,000
تومان
21 مرداد
جمعه
550,000
تومان
22 مرداد
شنبه
550,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
550,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
550,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
550,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
550,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
550,000
تومان
28 مرداد
جمعه
550,000
تومان
کلبه کپری دو نفره کف خواب
اسنپ تریپ
570,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
570,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
570,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
570,000
تومان
21 مرداد
جمعه
570,000
تومان
22 مرداد
شنبه
570,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
570,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
570,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
570,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
570,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
570,000
تومان
28 مرداد
جمعه
570,000
تومان
کلبه چوبی دو نفره کف خواب
اسنپ تریپ
650,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
650,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
650,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
650,000
تومان
21 مرداد
جمعه
650,000
تومان
22 مرداد
شنبه
650,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
650,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
650,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
650,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
650,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
650,000
تومان
28 مرداد
جمعه
650,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته - دبل+یک تخت سینگل
هتل یار
486,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
486,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
486,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
486,000
تومان
21 مرداد
جمعه
486,000
تومان
22 مرداد
شنبه
486,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
486,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
486,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
486,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
486,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
486,000
تومان
28 مرداد
جمعه
486,000
تومان
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
486,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
486,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
486,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
486,000
تومان
21 مرداد
جمعه
486,000
تومان
22 مرداد
شنبه
486,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
486,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
486,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
486,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
486,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
486,000
تومان
28 مرداد
جمعه
486,000
تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
486,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
486,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
486,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
486,000
تومان
21 مرداد
جمعه
486,000
تومان
22 مرداد
شنبه
486,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
486,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
486,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
486,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
486,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
486,000
تومان
28 مرداد
جمعه
486,000
تومان
کلبه چوبی برای سه نفر (تشک)
ایران هتل آنلاین
540,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
540,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
540,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
540,000
تومان
21 مرداد
جمعه
540,000
تومان
22 مرداد
شنبه
540,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
540,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
540,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
540,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
540,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
540,000
تومان
28 مرداد
جمعه
540,000
تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
570,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
570,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
570,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
570,000
تومان
21 مرداد
جمعه
570,000
تومان
22 مرداد
شنبه
570,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
570,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
570,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
570,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
570,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
570,000
تومان
28 مرداد
جمعه
570,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
ایران هتل آنلاین
540,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
540,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
540,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
540,000
تومان
21 مرداد
جمعه
540,000
تومان
22 مرداد
شنبه
540,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
540,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
540,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
540,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
540,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
540,000
تومان
28 مرداد
جمعه
540,000
تومان
چهار تخته
هتل یار
540,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
540,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
540,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
540,000
تومان
21 مرداد
جمعه
540,000
تومان
22 مرداد
شنبه
540,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
540,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
540,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
540,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
540,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
540,000
تومان
28 مرداد
جمعه
540,000
تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
540,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
540,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
540,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
540,000
تومان
21 مرداد
جمعه
540,000
تومان
22 مرداد
شنبه
540,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
540,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
540,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
540,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
540,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
540,000
تومان
28 مرداد
جمعه
540,000
تومان
کلبه چوبی برای چهار نفر (تشک)
ایران هتل آنلاین
560,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
560,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
560,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
560,000
تومان
21 مرداد
جمعه
560,000
تومان
22 مرداد
شنبه
560,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
560,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
560,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
560,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
560,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
560,000
تومان
28 مرداد
جمعه
560,000
تومان
چهار تخته
اسنپ تریپ
650,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
650,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
650,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
650,000
تومان
21 مرداد
جمعه
650,000
تومان
22 مرداد
شنبه
650,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
650,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
650,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
650,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
650,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
650,000
تومان
28 مرداد
جمعه
650,000
تومان
ظرفیت 5 نفر

اتاق کانکت پنج نفره
اقامت 24
600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
600,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
600,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
600,000
تومان
21 مرداد
جمعه
600,000
تومان
22 مرداد
شنبه
600,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
600,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
600,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
600,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
600,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
600,000
تومان
28 مرداد
جمعه
600,000
تومان
اتاق پنج تخته
ایران هتل آنلاین
600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
600,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
600,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
600,000
تومان
21 مرداد
جمعه
600,000
تومان
22 مرداد
شنبه
600,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
600,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
600,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
600,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
600,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
600,000
تومان
28 مرداد
جمعه
600,000
تومان
پنج تخته - کانکت
هتل یار
600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
600,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
600,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
600,000
تومان
21 مرداد
جمعه
600,000
تومان
22 مرداد
شنبه
600,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
600,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
600,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
600,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
600,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
600,000
تومان
28 مرداد
جمعه
600,000
تومان
کانکت پنج تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
19 مرداد
چهارشنبه
730,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
730,000
تومان
21 مرداد
جمعه
730,000
تومان
22 مرداد
شنبه
730,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
730,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
730,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
730,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
730,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
730,000
تومان
28 مرداد
جمعه
730,000
تومان

امکانات اتاق های هتل سنتی عماد نظام فردوس

تلویزیون
یخچال
نمازخانه
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
آلاچیق
اتاق چمدان
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
آسانسور
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
ماهواره
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
تالار پذیرایی
حوله
دمپایی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
پارکینگ روباز
رمپ
پله اضطراری
رستوران ایرانی
حمام سنتی
اتاق بازی
اطفای حریق
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
فضای بازی کودکان رایگان
کافی‌شاپ معمولی‌
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
كافی شاپ
تلويزيون LED در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
فضائی برای پياده روی
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
ويدئو كنفرانس
جكوزی
امكانات برای معلولين
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
سالن تشريفات
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
مسیر دوچرخه سواری
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
آتليه عكاسی
Business Center
محلی برای سیگاری ها
اب نما
لابی
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات بيدار باش
فكس
خدمات اینترنتی
تلويزيون LED در لابی
كافی شاپ
باغچه
نمای فضای سبز
رمپ
اتاق عقد
فضای بيرون هتل برای نشستن
پارک بازی كودكان
سالن چند منظوره
خدمات راهنمای تور
فضای نشستن سنتی بيرون از هتل
فروشگاه صنايع دستی
بخش Check in و Check out سريع(Express)
سالن جلسات
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل سنتی عماد نظام فردوس روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل سنتی عماد نظام فردوس

(37 نظر)
نقاط قوت:
برخورد خوب
نقاط ضعف:
عدم حضور چند باره مسئول پذیرش در دفتر . تاریکی و کم نور بودن اتاق و هتل .
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنلتمیزی اطاقهاصبحانه خوبمحیط آرام
نقاط ضعف:
عدم وجود حوله در اطاقعدم وجود پایه دوشوجود یک وان کوچک که مناسب فرد بزرگسال نبود
نقاط قوت:
برخورد خیلی محترمانه پرسنل هتل وراهنمایی های مفید
نقاط ضعف:
تعویص آسانسور
نقاط قوت:
محیط سنتی
نقاط ضعف:
مشکلات خیلی جزئی فشار خیلی پائین اب حمام قرار گرفتن خیلی بد سرویس فرنگی نداشتن جالباسی داخل حمام البته منظورم کلبه های چوبی هستش
نقاط قوت:
رفتار مناسب كاركنان
نقاط ضعف:
صبحانه بسيار ضعيف
نقاط قوت:
هیچی نداشت
نقاط ضعف:
پذیرش، صبح که میخواستیم بریم ساعت ۷.۲۰ هنوز خواب بود بیدارش کردیم رستوران افتضاح صبحانه، پنیر و گوجه و خیارسبز و نان شب مانده پرده ها دوده زد در مجموع یه مسافرخونه سرراهی افتضاح بود...
کلبه چوبی بسیار تمیز و جذاب بود و طبقه بالا که محل خواب هست خیلی راحت و جادار بود . کپرازنظر دمای هوا خوب بود ولی متاسفانه انواع و اقسام حشرات رو داشت. فست فوود کاج را در فردوس پیشنهاد میکنم غذاش بینظیر بود مخصوصا سوپ شیر ...
نقاط قوت:
فضای خوبی به شکل سنتی برای مسافر فراهم شده بود.
نقاط ضعف:
تهویه اتاق ها مناسب نبود.
نقاط قوت:
بنظرم تنها مزیت آن قرار گرفتن در کنار راه اصلی است برخورد نسبتا مناسب پذیرش
نقاط ضعف:
سر و صدای سالن عدم وجود حوله،مسواک ،خمیردندان و شامپو کیفیت و کمیت بسیار پایین صبحانه در حد یک مسافرخانه اطاق تنگ و مثلثی
نقاط قوت:
برخورد عالی و محترمانه اونم شب ۲۸ اسفند همکاری در پذیرش (من ساعت ۱۰ شب پذیرش شدم) تمیزی اتاق منوی صبحانه مناسب با نون تافتون گرم و خوشمزه که به نظرم به سبک همون منطقه پخته شده بود و طعمش عالی بود.
نقاط ضعف:
موردی رو در طول یک شبانه روز اسکانم در اونجا ندیدم.
پایین بودن کیفیت غذا
نقاط قوت:
قیمتش مناسب بود
نقاط ضعف:
آسانسور مشکل داشت
هتل بسیار عالی رفتار و اخلاق کارکنان بسیار خوب اتاقها تمیز و سرویس بهداشتی و سیستم گرمایشی عالی بود نمره 20 میدم به سلیقه سازنده هتل واقعا عالی بود به همه مسافران پیشنهاد میدم
اتاق چوبی از هرنظر عالی بود و مشکلی نداشت و لذت بردیم. اتاق کپر vip هم امکانات و طراحی عالی بود ولی نظافتش میتونس بهتر باشه. حیفه این هتله که تو اتاقش حشره باشه. غیر از این مورد همه چیز عالی بود.
نقاط قوت:
برخورد پرسنل بسیار خوب فضای داخلی هتل بسیار زیبا بود غذا ،ناهار و صبحانه از نظر كيفيت مناسب بود در یخچال مینی بار مشاهده نشد و آب معدنی هم نبود و شارژ هم نشد
نقاط ضعف:
تلفن داخل اتاق قطع بود و باید حضوری مراجعه می کردید کتری برقی درون اتاق سوخته بود و زمانی که به پذیرش گفتیم تا زمان خروج متاسفانه ترتیب اثری ندادند و این یک نکته منفی برای هتل محسوب می شود که به شکایات میهمان رسیدگی نمی شود هتل های شهرهای توریستی بسیار سریع اقدام به رفع مشکل می کنند اما به رستوران مراجعه کردیم اب جوش در اختیار گذاشتند در یخچال مینی بار مشاهده نشد آب معدنی هم نبود و شارژ هم نشد اما به رستوران مراجعه و اب معدنی خریدیم
برخورد کارکنان بسیار خوب
بطور کلی خوب بود و در حد انتظاری که از یک هتل سه ستاره میتوان داشت، بود. ویژگی مثبت و متفاوت این هتل، در کلبه های چوبی و کپرهای آنست که تجربه متفاوتی است و می‌تواند برای بسیاری از میهمانان جذاب باشد. حضور گروه موزیک سنتی در هتل، در روز ۱۵ شعبان هم جالب بود.
هتل خوبی بود کلی نه اونقدر که تعریف و تبلیغ میکنن. اولش حتی حوله نداشت خودم رفتم گرفتم
محیطی آرام .تمیز .وبرخورد خیلی خوب کارکنان هتل.
بسیار خوش برخورد ..
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل ومدیریت مسوول وکارامد دکوراسیون زیبا صبحانه خوب و سالم رعایت مسایل پیشگیری از کرونا در لابی
نقاط ضعف:
موکت اتاقها فرسوده شده ملحفه وروبالشی شخصی یایکبار مصرف جهت پیشگیری از کرونا
کارکنان بسیار با ادب، کیفیت غذا عالی بود. من کپری vip گرفته بودم. خیلی تمیز و مرتب بود.
کارکنان هتل با ادب و مهربان بودند . فرش اتاق ها کثیف بود و از حوله یکبار مصرف که خیلی مناسب نیست استفاده شده بود . اتاق های چوبی خیلی تمیز تر و زیبا تر بود .
یکی از رویاهای بنده اقامت در کلبه چوبی بود که به کمک هتل عماد نظام محقق شد. این کلبه ها بسیار با سلیقه و خوش نقشه ساخته شده اند و ارزش اقامت را دارند. از نکات منفی میتوان به کم تجربگی قسمت پذیرش و همچنین کیفیت و کمیت نامطلوب صبحانه اشاره کرد که دور از انتظار ما بود و ما توقع بهتر از این ها را داشتیم.
زیاد تمیز نبود ولی جای اروم و دنجی داره. در کل خوبه.
نقاط قوت:
خیلی عالی بود همه چی از همه نظر
نقاط ضعف:
فاقد نکته منفی
نقاط قوت:
ظاهر زیبا و سنتی و برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
کمی از مرکز شهر فاصله دارد
در کل هتل خوبی بود. تنها مورد که داشت این بود که به خاطر برگزاری جشن عروسی در هتل، سر و صدا زیادی تو هتل بود .
روی هم رفته بهترین در ایران بود تنها نکته ای که در بدو ورود کمی توی چشم بود نمای رستوران بود که شاید در مقایسه با دیگر بخشهای هتل مناسب نبود.
خوب
فضا خوب و دلنشین
در وهله اول المانهای تزئینی مختلف در گوشه و کنار هتل توجه شما رو جلب میکنه و برخورد مناسب کارکنان هتل ، فکر میکنم به نسبت موقعیت مکانی (قرارگیری در یک شهرستان کوچک) هتل با شخصیتی بود.
برایم غیر قابل باور بود که ملحفه و روتختی پر از مو بود که کاملا معلوم بود تعویض نشده اند. به علاوه روی فنجانی که برای چای در اتاق بود و ظاهرا شسته شده بود هنوز رد رژ لب وجود داشت! وقتی با رسپشن تماس گرفتم و موضوع کثیفی ملحفه ها را گزارش کردم چندین دقیقه گذشت و ایشان نیامدند تا از آخر خودم رفتم تا ایشان بیاید.
پرسنل خوبی داشت
صبحانه بسیار مختصر بود و سن ایچ پرتقال هم همون اول تموم شد و پس از اعتراض با برخورد بدی گفتن خوب تموم شده دیگه
نقاط قوت:
عالی
نقاط ضعف:
البته نمی توان گفت نکته منفی.ولی به عنوان یک پیشنهاد خواستم بگم اگه امکان داره درب ورودی مسافران از قسمت پارکینگ باشه.مخصوصا شبهایی که مراسم در هتل هست.چون تردد از جلوی میهمانان که جلوی درب اصلی تجمع میکنن کمی برای بنده و خانواده سخت بود.ممنونم.جسارت منو ببخشید
نقاط قوت:
پرسنل فوق العاده مودب و دوست داشتنی .پذیرایی بسیار خوب .پذیرش با روی باز.من به تمام هموطنان توصیه میکنم حتما یکبار در این هتل اقامت داشته و خود از نزدیک مهمان نوازی را تجربه کنند
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی در چندین بار اقامت بنده دیده نشده
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل سنتی عماد نظام فردوس

مهمانان هتل سنتی عماد نظام فردوس در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل سنتی عماد نظام فردوس از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل سنتی عماد نظام فردوس بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل سنتی عماد نظام فردوس رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل سنتی عماد نظام فردوس را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.