هتل سنتی عماد نظام فردوس

فردوس، حاشیه ی بلوار امام رضا(ع)
5
امتیاز کاربران
32
نظرات کاربران

معرفی هتل سنتی عماد نظام فردوس

هتل سنتی عماد نظام فردوس تنها هتل سنتی شرق کشور می‌باشد که در فاصله ۲۰ کیلومتری از آبگرم فردوس واقع شده است، رستوران هتل عماد نظام یکی از بهترین و آرام ترین مکان‌ها برای صرف غذا در شهر فردوس می‌باشد، محیط داخلی این رستوران بسیار جالب و نوستالژیک بوده که با یک سقف منحنی پوشیده شده و فضای مرتفع و دلبازی دارد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل سنتی عماد نظام فردوس

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
اقامت 24
195,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
195,000
تومان
9 بهمن
شنبه
195,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
195,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
195,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
195,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
195,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
195,000
تومان
15 بهمن
جمعه
195,000
تومان
16 بهمن
شنبه
195,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
195,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
195,000
تومان
یک تخته
علاءالدین
195,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
195,000
تومان
9 بهمن
شنبه
195,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
195,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
195,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
195,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
195,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
195,000
تومان
15 بهمن
جمعه
195,000
تومان
16 بهمن
شنبه
195,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
195,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
195,000
تومان
یک تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 2 نفر

اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
307,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
307,000
تومان
9 بهمن
شنبه
307,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
307,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
307,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
307,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
307,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
307,000
تومان
15 بهمن
جمعه
307,000
تومان
16 بهمن
شنبه
307,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
307,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
307,000
تومان
دو تخته
علاءالدین
307,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
307,000
تومان
9 بهمن
شنبه
307,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
307,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
307,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
307,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
307,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
307,000
تومان
15 بهمن
جمعه
307,000
تومان
16 بهمن
شنبه
307,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
307,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
307,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
307,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
307,000
تومان
9 بهمن
شنبه
307,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
307,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
307,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
307,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
307,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
307,000
تومان
15 بهمن
جمعه
307,000
تومان
16 بهمن
شنبه
307,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
307,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
307,000
تومان
دو تخته - دبل
هتل یار
359,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
359,000
تومان
9 بهمن
شنبه
359,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
359,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
359,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
359,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
359,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
359,000
تومان
15 بهمن
جمعه
359,000
تومان
16 بهمن
شنبه
359,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
359,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
359,000
تومان
دو تخته - تویین
هتل یار
359,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
359,000
تومان
9 بهمن
شنبه
359,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
359,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
359,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
359,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
359,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
359,000
تومان
15 بهمن
جمعه
359,000
تومان
16 بهمن
شنبه
359,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
359,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
359,000
تومان
کلبه کپری دو نفره کف خواب
اقامت 24
410,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
410,000
تومان
9 بهمن
شنبه
410,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
410,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
410,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
410,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
410,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
410,000
تومان
15 بهمن
جمعه
410,000
تومان
16 بهمن
شنبه
410,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
410,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
410,000
تومان
کلبه چوبی دو نفره کف خواب
اقامت 24
410,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
410,000
تومان
9 بهمن
شنبه
410,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
410,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
410,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
410,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
410,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
410,000
تومان
15 بهمن
جمعه
410,000
تومان
16 بهمن
شنبه
410,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
410,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
410,000
تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
کلبه چوبی دو نفره کف خواب
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
کلبه کپری دو نفره کف خواب
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
اقامت 24
368,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
368,000
تومان
9 بهمن
شنبه
368,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
368,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
368,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
368,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
368,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
368,000
تومان
15 بهمن
جمعه
368,000
تومان
16 بهمن
شنبه
368,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
368,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
368,000
تومان
سه تخته
علاءالدین
368,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
368,000
تومان
9 بهمن
شنبه
368,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
368,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
368,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
368,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
368,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
368,000
تومان
15 بهمن
جمعه
368,000
تومان
16 بهمن
شنبه
368,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
368,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
368,000
تومان
سه تخته - دبل+یک تخت سینگل
هتل یار
436,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
436,000
تومان
9 بهمن
شنبه
436,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
436,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
436,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
436,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
436,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
436,000
تومان
15 بهمن
جمعه
436,000
تومان
16 بهمن
شنبه
436,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
436,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
436,000
تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
اقامت 24
429,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
429,000
تومان
9 بهمن
شنبه
429,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
429,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
429,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
429,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
429,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
429,000
تومان
15 بهمن
جمعه
429,000
تومان
16 بهمن
شنبه
429,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
429,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
429,000
تومان
چهار تخته
علاءالدین
429,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
429,000
تومان
9 بهمن
شنبه
429,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
429,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
429,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
429,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
429,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
429,000
تومان
15 بهمن
جمعه
429,000
تومان
16 بهمن
شنبه
429,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
429,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
429,000
تومان
چهار تخته
هتل یار
512,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
512,000
تومان
9 بهمن
شنبه
512,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
512,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
512,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
512,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
512,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
512,000
تومان
15 بهمن
جمعه
512,000
تومان
16 بهمن
شنبه
512,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
512,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
512,000
تومان
چهار تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 5 نفر

اتاق کانکت پنج نفره
اقامت 24
489,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
489,000
تومان
9 بهمن
شنبه
489,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
489,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
489,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
489,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
489,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
489,000
تومان
15 بهمن
جمعه
489,000
تومان
16 بهمن
شنبه
489,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
489,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
489,000
تومان
پنج تخته
علاءالدین
499,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
499,000
تومان
9 بهمن
شنبه
499,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
499,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
499,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
499,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
499,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
499,000
تومان
15 بهمن
جمعه
499,000
تومان
16 بهمن
شنبه
499,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
499,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
499,000
تومان
پنج تخته - کانکت
هتل یار
599,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
599,000
تومان
9 بهمن
شنبه
599,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
599,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
599,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
599,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
599,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
599,000
تومان
15 بهمن
جمعه
599,000
تومان
16 بهمن
شنبه
599,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
599,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
599,000
تومان
کانکت پنج تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل سنتی عماد نظام فردوس

نمازخانه
خدمات باربري
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
ويدئو كنفرانس
جكوزی
امكانات برای معلولين
کپسول آتشنشانی در راهرو
فضائی برای پياده روی
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
سالن تشريفات
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
كتابخانه
سالن كنفرانس
مسیر دوچرخه سواری
اتاق تلفن (اپراتور)
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
گیم نت
روم سرويس 24 ساعته
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تبديل ارز
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
فكس
فضای نشستن سنتی بيرون از هتل
باغچه
نمای فضای سبز
رمپ
اتاق عقد
فضای بيرون هتل برای نشستن
پارک بازی كودكان
سالن چند منظوره
خدمات راهنمای تور
فروشگاه صنايع دستی
تلويزيون LED در لابی
بخش Check in و Check out سريع(Express)
سالن جلسات
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
كافی شاپ
خدمات اینترنتی
سالن جشن و مراسم و عروسی
Business Center
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
آتليه عكاسی
محلی برای سیگاری ها
فكس
اب نما
لابی
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات بيدار باش
تلفن در لابی
روم سرويس
اعلام حریق
سونا
مبلمان
سشوار
آسانسور
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سیستم تهویه مطبوع
صندوق امانات
رستوران
ماهواره
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
آلاچیق
ماساژ
تالار پذیرایی
اینترنت در اتاق
یخچال
حوله
اينترنت در لابی
اتاق چمدان
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
پاركينگ
مسلط به زبان انگليسی
تلویزیون
آژانس مسافرتی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
دمپایی
تلويزيون LED در لابی
کافی‌شاپ معمولی‌
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
فضای بازی کودکان رایگان
کافی نت
تلفن در اتاق
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
كافی شاپ
خشکشویی
کافی شاپ
خدمات تور
پله اضطراری
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
پارکینگ روباز
رمپ
رستوران ایرانی
اینترنت
حمام سنتی
اتاق بازی
اطفای حریق
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
حمام

آدرس هتل سنتی عماد نظام فردوس روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل سنتی عماد نظام فردوس

(32 نظر)
نقاط قوت:
قیمتش مناسب بود
نقاط ضعف:
آسانسور مشکل داشت
نقاط قوت:
جای جدید و باحال
نقاط ضعف:
جای جدید و باحال
اتاق چوبی از هرنظر عالی بود و مشکلی نداشت و لذت بردیم. اتاق کپر vip هم امکانات و طراحی عالی بود ولی نظافتش میتونس بهتر باشه. حیفه این هتله که تو اتاقش حشره باشه. غیر از این مورد همه چیز عالی بود.
نقاط قوت:
فضای زیبای هتل
نقاط ضعف:
نداشتن موتور برق، گرم بودن اتاق ها، صدای تالار(عروسی)، نداشتن حوله، قدیمی بودن موکت و فرشها و تختهای اتاق هایی که در راهروی قدیمی هستند
نقاط قوت:
شکل اتاق های کپری و کلبه چوبی بسیار زیبا. محیط هتل زیبا بود.
نقاط ضعف:
شکل اتاق های کپری و کلبه چوبی بسیار زیبا. محیط هتل زیبا بود.
نقاط قوت:
برخورد پرسنل بسیار خوب فضای داخلی هتل بسیار زیبا بود غذا ،ناهار و صبحانه از نظر كيفيت مناسب بود در یخچال مینی بار مشاهده نشد و آب معدنی هم نبود و شارژ هم نشد
نقاط ضعف:
تلفن داخل اتاق قطع بود و باید حضوری مراجعه می کردید کتری برقی درون اتاق سوخته بود و زمانی که به پذیرش گفتیم تا زمان خروج متاسفانه ترتیب اثری ندادند و این یک نکته منفی برای هتل محسوب می شود که به شکایات میهمان رسیدگی نمی شود هتل های شهرهای توریستی بسیار سریع اقدام به رفع مشکل می کنند اما به رستوران مراجعه کردیم اب جوش در اختیار گذاشتند در یخچال مینی بار مشاهده نشد آب معدنی هم نبود و شارژ هم نشد اما به رستوران مراجعه و اب معدنی خریدیم
برخورد کارکنان بسیار خوب
بطور کلی خوب بود و در حد انتظاری که از یک هتل سه ستاره میتوان داشت، بود. ویژگی مثبت و متفاوت این هتل، در کلبه های چوبی و کپرهای آنست که تجربه متفاوتی است و می‌تواند برای بسیاری از میهمانان جذاب باشد. حضور گروه موزیک سنتی در هتل، در روز ۱۵ شعبان هم جالب بود.
هتل خوبی بود کلی نه اونقدر که تعریف و تبلیغ میکنن. اولش حتی حوله نداشت خودم رفتم گرفتم
محیطی آرام .تمیز .وبرخورد خیلی خوب کارکنان هتل.
نقاط قوت:
دسترسی آسان و محیطی آرام
نقاط ضعف:
اتاقهای هتل تهویه و پنجره نداشت. در رستوران وجود دوربین یک نا امنی برای مسافران داره که مسافر فکرش درگیره که تحت نظره . اتاقهای هتل کوچکه .صبحانه هتل با ستارههای هتل همخوانی نداره و حداقل یک صبحانه گرم باید در منو باشه . اطلاع رسانی مکانهای تفریحی و دیدنی در هتل نیست . عرفه صنایع دستی شهرستان در هتل نیست .
بسیار خوش برخورد ..
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل ومدیریت مسوول وکارامد دکوراسیون زیبا صبحانه خوب و سالم رعایت مسایل پیشگیری از کرونا در لابی
نقاط ضعف:
موکت اتاقها فرسوده شده ملحفه وروبالشی شخصی یایکبار مصرف جهت پیشگیری از کرونا
کارکنان بسیار با ادب، کیفیت غذا عالی بود. من کپری vip گرفته بودم. خیلی تمیز و مرتب بود.
کارکنان هتل با ادب و مهربان بودند . فرش اتاق ها کثیف بود و از حوله یکبار مصرف که خیلی مناسب نیست استفاده شده بود . اتاق های چوبی خیلی تمیز تر و زیبا تر بود .
یکی از رویاهای بنده اقامت در کلبه چوبی بود که به کمک هتل عماد نظام محقق شد. این کلبه ها بسیار با سلیقه و خوش نقشه ساخته شده اند و ارزش اقامت را دارند. از نکات منفی میتوان به کم تجربگی قسمت پذیرش و همچنین کیفیت و کمیت نامطلوب صبحانه اشاره کرد که دور از انتظار ما بود و ما توقع بهتر از این ها را داشتیم.
زیاد تمیز نبود ولی جای اروم و دنجی داره. در کل خوبه.
نقاط قوت:
خیلی عالی بود همه چی از همه نظر
نقاط ضعف:
فاقد نکته منفی
نقاط قوت:
ظاهر زیبا و سنتی و برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
کمی از مرکز شهر فاصله دارد
در کل هتل خوبی بود. تنها مورد که داشت این بود که به خاطر برگزاری جشن عروسی در هتل، سر و صدا زیادی تو هتل بود .
روی هم رفته بهترین در ایران بود تنها نکته ای که در بدو ورود کمی توی چشم بود نمای رستوران بود که شاید در مقایسه با دیگر بخشهای هتل مناسب نبود.
خوب
فضا خوب و دلنشین
در وهله اول المانهای تزئینی مختلف در گوشه و کنار هتل توجه شما رو جلب میکنه و برخورد مناسب کارکنان هتل ، فکر میکنم به نسبت موقعیت مکانی (قرارگیری در یک شهرستان کوچک) هتل با شخصیتی بود.
برایم غیر قابل باور بود که ملحفه و روتختی پر از مو بود که کاملا معلوم بود تعویض نشده اند. به علاوه روی فنجانی که برای چای در اتاق بود و ظاهرا شسته شده بود هنوز رد رژ لب وجود داشت! وقتی با رسپشن تماس گرفتم و موضوع کثیفی ملحفه ها را گزارش کردم چندین دقیقه گذشت و ایشان نیامدند تا از آخر خودم رفتم تا ایشان بیاید.
پرسنل خوبی داشت
صبحانه بسیار مختصر بود و سن ایچ پرتقال هم همون اول تموم شد و پس از اعتراض با برخورد بدی گفتن خوب تموم شده دیگه
بسیار خوب و با مهربانی و گرم و گیرا
وضعیت بخش رزرواسیون و خدمه خوب بود و بصورت قابل انتظار همکاری و راهنمائی میکردند . فقط برنامه صبحانه متناسب با برنامه اعلام شده آماده نبود و با تاخیر حدود ۷:۴۵ آماده استفاده نبود که نظر به اینکه ما برای رسیدن به شهر بعدی عجله داشتیم ، این تاخیر روی برنامه ریزی ما تاثیر داشت .
سنتی،تمیز،مناسب
نقاط قوت:
عالی
نقاط ضعف:
البته نمی توان گفت نکته منفی.ولی به عنوان یک پیشنهاد خواستم بگم اگه امکان داره درب ورودی مسافران از قسمت پارکینگ باشه.مخصوصا شبهایی که مراسم در هتل هست.چون تردد از جلوی میهمانان که جلوی درب اصلی تجمع میکنن کمی برای بنده و خانواده سخت بود.ممنونم.جسارت منو ببخشید
نقاط قوت:
پرسنل فوق العاده مودب و دوست داشتنی .پذیرایی بسیار خوب .پذیرش با روی باز.من به تمام هموطنان توصیه میکنم حتما یکبار در این هتل اقامت داشته و خود از نزدیک مهمان نوازی را تجربه کنند
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی در چندین بار اقامت بنده دیده نشده
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل سنتی عماد نظام فردوس

مهمانان هتل سنتی عماد نظام فردوس در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل سنتی عماد نظام فردوس از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل سنتی عماد نظام فردوس بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل سنتی عماد نظام فردوس رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل سنتی عماد نظام فردوس را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.